ישראל השנייה והחרדים – בעקבות ד"ר אבישי בן חיים

ישראל השנייה והחרדים – בעקבות ד"ר אבישי בן חיים

האזנתי בקשב רב לראיון של ד"ר אבישי בן חיים עם ישי כהן ואני ממליץ מאוד לשמוע בעיון רב את תוכן הדו שיח שלהם.

אני התייחס קודם לתוכן הדברים שם ואחר כאן נחפור לעומק להוכיח לד"ר אבישי איפה הוא לעומק משרת דווקא את ישראל הראשונה מול היהדות בכלל ומול ישראל השניה והחרדיות בפרט.

בכדי לא להשאיר את ד"ר אבישי במתח, נאמר רק בקצרה, שהמלחמה היהודית מול ישראל הראשונה היא אותו מלחמה של היהדות מאז אברהם אבינו מול נמרוד ומול עובדי העגל ומול עצם דרישת העם למלך בזמן שמואל הנביא.

לדוגמא: עשו להם עגל מסכה: אמר ר' יצחק "מסכה" לשון "סרדיוטין" בתרגם חופשי "סרדיוטין" = "מנהיג ומושל" (חז"ל בשמות רבה). במילים מודרניות "ריבון אדם על אדם". כלומר חירות האדם ונצחיות לדורי דורות, זה המלחמה של היהודים מול האומות ומול ישראל הראשונה. ישראל הראשונה בגדה ביהדות מעצם האקט שהקימו ריבון אדם על אדם בכפיה על היהודים ומעבירה את זרעם למולך בכפיה, ועוד בשם היהדות והיום בשם הישות החדשה שנקרא ישראליות. כלומר בתחילה עוד נקראו יהודים וציונים היום בפוסט הציונות הם רוצים זהות חדשה שנקרא ישראליות. והחרדים מחכים ליום שהם יעשו עוד צעד אחת ויוותרו על השם ישראל ויתנו למדינה שם נטרלי ככה שלא נצטרך לריב עם ערבים (ראה את מאמרי החרדים: להחליף את שם המדינה מ"ישראל" ל"מוחמד"). כי בתכלס מדינה קפיטליסטית לא מכירה בלאומים ובקנייני לאום ככה שאין באמת שום סיבה פילוסופית ורציונלית ומוסרית לריב בין האומות. ראה את מאמרי מדינה קפיטליסטית ושני עמים מטומטמים – הדו קיום

אז איפה ד"ר אבישי משרת את ישראל הראשונה? כי פשוט אין חיה כזו ישראל ראשונה ושניה, יש מלחמת היהודים על חירותו של היהודי וזרעו. שאתה ד"ר אבישי היקר ממציא כאן מלחמה של שני סוגי ישראלים שרבים ביניהם מי יהיה הריבון על היהודי, אתה כביכול מלמד את הדור (במקרה זה את המסורתיים) שריבון אדם על אדם בסדר לגמרי. להעביר את זרעם למולך ועוד למולך הקפיטליסטי זה לגמרי בסדר (אני מדגיש את הקפיטליזם כי זה גם לא רציונלי ולא מוסרית אפי' בקנה מידה של האומות ששם יש אלא שכירי חרב. כפי שמסביר את זה בטוב טעם פרופ' יגיל לוי "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי)), אם לא משהו נעלה מבחינתך (לקחת בהתרגשות את מטק'ה בלוי לאיזה בית ספר, להראות לו את שמות הנרצחים למען המולך. ראה את מאמרי גיוס = מעביר את בנו למולך).

והאיסור של עברת זרעו למולך לא נתון לפרשנות שאפשר להתווכח האם זה נקרא מולך או לא. כי כבר התלמוד מברכת את לשון המקרא דווקא כי המקרא לא נותנת להתווכח. "ראה לשון שלימדתיך התורה "מולך" כל שתמליכהו עליך" (תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק ז)

לזכותך יאמר שאתה אומר אצל ישי כהן (וגם ראיתי את דבריך בטוויטר בנושא), שהחרדים הספרדים הולכים עם החרדים האשכנזים בגלל שהם נלחמים בשביל היהדות. אתה לכאורה מבין כאן את הבעיה לעומק. אתה מבין שהמלחמה המקורית היא המלחמה של החרדים\היהודים מול ריבון אדם על אדם, ולא ישראל השניה מול ישראל הראשונה וההפך. אתה רק מתבלבל וקורא לזה מלחמה יהודית לאומית. זה בשום אופן לא מלחמה על זהות לאומית כי היהודים הם לא לאום במובן ריבונות לאומית\מדיני. מה שהנשיא ריבלין ראה כחיסרון = שנים עשר שבטים, ביהדות זה היה עיקרון בסיסי לעצם להיקרא "עם". ולכן באמת אנו נקראים בני ישראל ולא ישראל. למה משה רבינו לא ביטל את שנים עשר השבטים? מכאן תבין את העניין לעומק. ריבוי העדות והקהילות אצל הספרדים ואצל האשכנזים תוכיח זאת שלעולם היהודי לא יסכים לריבון אדם על אדם והפיכת היהודי לבן משטר פנאט עם תודעה משטרים או לאומית אחידה.

אתה – ד"ר אבישי היקר, טועה לחשוב שהחרדים המציאו את הלומדים\הפילוסופים בדור האחרון. אתה מושפע מהאקדמיה מטעם עם התזה ההזויה שלהם שהחרדיות זה דבר חדש. אתה חושב שעם הספר הוא עם הספר במקרה?! הלומדים היה מאז אדם הראשון ונח ובניו וישיבת שם ועבר איפה שהאבות למדו. וזה היה עד דרישת המלכות בזמן שמואל הנביא, וחזר בתקופת מרדכי הצדיק. כלומר בזמן המלכות זה היה אצל בני הנביאים וההמונים היו תחת ריבון כבני משטרים קלסיים שלא אומרים ללמוד כלום כי הם עבדים עם שוטר ורובה. אבל מאז שבוטל המלכות נשארנו יהודים אך ורק כי היינו לומדים. כל מי שלא למד או לא הלך אחרי הלומדים, אייך נראה לך שהוא שרד כיהודי בגלות?!

ההפך הנכון, מאז הציונות, שהקימו ריבון על היהודי, רוב רובו של היהודים המסורתית בארץ נסמך על המלכות והשוטר ולכן הוא לא צריך ללמוד. ולכן נשארו רק החרדים שלומדים. כלומר עצם זה שהחרדים ממשיכים ללמוד הם נשארו חרדים. אחרת מזמן היו ישראלים כמו כל הישראלים = בני משטר. כלומר מה עושה את החרדי לחרדי זה בדיוק זה = הלימוד העצמי, החוקה האישי\התורה וההלכה, ובעיקר החינוך הפרטי והלא ממלכתי משטרי = יהודים.

אתה חייב להבין שבני אנוש מתחלקים בנקודה הזו בדיוק. או שיש ריבון ואז ההמונים לא צריכים ללמוד (רק מי שרוצה תואר כלשהו). או שיש תורה אישית חרות על הלוחות = חירות = חרות על לב האדם – חז"ל. (שהאייק בספרו "חוקת חירות" בונה על המסורת הוא בונה על זה בדיוק, שהמוסר האנושי חרות על לב האדם הבן חורין. הוא רק לא מבין שבלי ללמוד, המסורת היא דוגמטי ופרדוקסלית כמו גיוס החובה במדינה קפיטליסטית. בלי ללמוד המסורת והמוסר משתנים באופן פרדוקסלי).

אין מצב שהאדם – וק"ו שחברה אנושית, מתנהלת בלי תורה\חוקה או בלי משטר עם חוקה או בלי חוקה. ולכן מוכרח להיות שהיהודים למדו תמיד וחלקם נסמכו על הלומדים. ובאמת עצם הספרים שהיהודים כתבו בכל הדורות מוכיח זאת = עם הספר.

שאתה – ד"ר אבישי היקר, מדבר על ביטול שלטון המרנים, אתה נכנס לפרדוקס. ושישי כהן מקשה עליך בצדק שהמציאות מוכיח אחרת (והתווכחתי עמך כבר אז בנושא), אתה מנסה לומר עכשיו שהכוונה שלך זה רק מנהיגות יחיד?! הרי הנושא היה האם יש שלטון או אין שלטון. וטענתי לך כבר אז שאין חיה כזו שלטון יהודי כעיקרון יסודי ביהדות. אז נכון שמנהיג ענק נפטר יכול הקהילה – שהיא רק אמצעי לפרט היהודי ולמשפחתו – להיבטל. כלומר מפלגת ש"ס יכולה להתבטל אבל היהודי ונצחיותו ותורתו לא יבטלו לעולמים. אותו דבר שיבטל הריבון אדם על אדם הישראלי, גם אז היהודי ומשפחתו הנצחי לא יבטלו. והתנאי לכך היא כמובן הלימוד או ההליכה אחרי הלומדים.

לסיכום ביניים:

למה לדעתי אין חיה כזו ישראל ראשונה וישראל שניה. כי בחגיגה הזו חסרים רוב של היהודים שלא גרים בארץ ישראל וגם בארץ ישראל חסרים החרדים. והטוענים שהם ארץ ישראל השניה, טוענים שהם רוצים זהות יהודית בניגוד לזהות ישראלית. ואלא שנטען שהם ישראל הראשונה, לא ממש יודעים בדיוק איזה זהות הם רוצים, זהות יהודית או זהות ישראלית שלא קיימת יותר – כי רוב היהודים כנ"ל בגלות וישראל השניה רוצים זהות יהודית, והם – ישראל הראשונה, בעצמם לא רוצים לריב יותר עם הערבים ובצדק הרי במדינה קפיטליסטית אין לאומים ולכן ראלית ופרקטית הם יחד עם החרדים יחליפו את שם המדינה לשם נטרלי. במצב כזה אף אחד כבר לא יהיה אפוטרופוס על היהודים הכבושים תחת ריבון נטרלי. ואז מצב יהודי הארץ יהיו כמו מצב יהודי הגולה.

מצב היהודי בחץ הזמן ההיסטורי העכשווי

הפלוס של כל יהודי בגלות, שהוא צריך להיות יהודי מעצמו מתוך אינטליגנציה אישית. אחרת הוא או זרעו מתבוללים. ולכן תמיד יהודי בגולה חייב ללמוד ולהבין מהו ומיהו ואייך הוא צריך להתנהל בעצמו ומול סביבתו.

יהודי בארץ אם הוא מישראל הראשונה, הוא בן משטר קלסי שירד לאבדון יחד עם הזהות הלא ברורה שלו (בפוסט ציונות גם הזהות הישראלית מפריע לו. ובהמשך כנ"ל שיחליפו את שם של המדינה לקוקיה או משהו כזה, גם הזהות הישראלי לא תהיה ראלית). נשארו יהודי הארץ המסורתיים שהם כאן בארץ ישראל רק בגלל שהם יהודים. ועליהם כל הדיון. האם זה ראלי שהמדינה תהיה מדינה יהודית בשבילם?! בוודאי שלא !! זה לא קרה עד היום ואין סיבה שזה יקרה בהמשך מכמה סיבות. כי היהדות לא מכירה בדבר הזה כנ"ל. זה נוגד את הדיי אן איי של היהודי (עובדה שרוב היהודים לא גרים בארץ. עובדה שבארץ החרדים נגד. והחילוני נגד). בינתיים הריבון היהודי נוגס בהם, וגוזל מהם את זרעם הרווקים למולך\לצבא ועוד בלי תמורה = מדינה קפיטליסטית, ונוגס בזרעם באכזריות עם אידיאלים הלט"ביים. נוגס בהם ובזרעם מעצם גזילת הזהות היהודית ומשמעות החיים עצמו.

אחרי מלחמת יום הכיפור ואחרי המהפך, שהיהודים עלו לשלטון, חלקם גם חזרו ליהדות מה שנקרא החזרה בתשובה. ואז החרדים גם נכנסו לתמונה ולקחו את מקומם של הדתי. כלומר הם החרדים פתאום נהפכו לאחראים להמונים ונלחמים בעדם אצל הפריץ החילוני = הריבון.

בד ובד עם מהפך של החזרה ליהדות ולזהות היהודי, קרה עוד מהפך, וזה הדתי הלאומני. כמו גוש אמונים הבית היהודי ועוד ועוד. ונדמה היה שהנה הנה המדינה עוד מעט נהפכת למדינת הלכה (ראה את מאמרי מדינת הלכה = הממזר של הנאורות). ומיזה החילוני השטחי – מה שנקרא ישראל הראשונה, מפחד מאוד. וכמובן נלחם בו בכל כוחו. החרדים לא ממש פיחדו מהם כי נלחמו בהם בגילגול הקודם באירופה בתחילת הקמת התנועות הלאומיות = הציונות. מה שהחילוני לא הבין לעומק – מה שאין כן החרדי הכיר את זה מההיסטוריה,  שיחד עם המהפך נולד הסרטן בגוף הלאומני הדתי. והסרטן נקרא "דת הקפיטליזם". ואני הסביר את זה בקצרה.

כפי שאמרנו לעיל, היהודי בדי אן איי שלו הוא אינדיבידואל נצחי (כלומר כל יהודי הוא אדם ראשון המקראי שממנו תצא כל בני אנוש בעתיד). בניגוד למושג אינדיבידואליזם באומות ששם האינדיבידואל הוא זמני למשך חיו בעולם הזה תחת הריבון. ביהדות האינדיבידואל הוא נצחי על ידי זרעו וזה כל משמעות חיו היהודיים. ולכן באמת הוא לא יכול להיות תחת ריבון. אבל מעניין שארץ משלו יש לו, ולמה? אם אתה לא זהות לאומית כשלעצמו, אלא הלאומיות היהודית היא יותר אמצעי לכל אינדיבידואל שבו שהוא העיקר ואמור להיות נצחי כנ"ל, אז למה אתה צריך ארץ משלך?!

התשובה היהודית היא שלא רק אסור ריבון אדם על אדם משם חירות האדם. אסור גם להיות תלוי באליל הכסף והקניין ששניהם משעבדים את האדם ומבטלים את חירותו. כלומר אם במציאות כל אדם בעולם המודרני נולד מראש משולל מהכל בכל מכל כל, כי כל כדור הארץ קנו כבר למישהו. ככה הוא לעומק נולד עבד למישהו. ביהדות "חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי". ממש הוא חייב ואסור לו לוותר על כך כי אחרת כנ"ל הוא נולד עבד. החייב לומר שכל העולם נברא בשבילי בא לטעון שאין המצאת הקניין קביל מוסרית בלי שלכל אדם ולכל נולד יש קניין משלו = הצוו הקטגורי או הצו של הלל התלמודי. (ראה את מאמרי "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט ).

וזה מה שעשה השופט נח ובניו, הם חילקו את הארץ בגורל והמציאו את הירושה (שמושתתת על חוקי המשפחה של תורת אדם הראשון זה שהמציא את חוקי המשפחה המסורתיים ואת הלוח בעיקר את השבוע שמקובל בכל האומות מאז עד היום), ככה כל אדם נולד עם קניין ואז הוא בן חורין. ראה את מאמרי ארץ ישראל – צדק ומשפט ודיני ממון וקניין ביהדות

מאז שאליל הכסף משתלט על בני אנוש מתקופת נבוכדנצר  (ראה את מאמרי מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל ), דניאל הנביא ממציא את הצדקה. כלומר אנו כיהודים אפי' שאליל הכסף לא עושה צדק בין כל העמלים בכפיה בחלוקת העבודה האנושית, ומכנס את רוב ההון אצל יחידים?! אנו היהודים מספיק משכילים ומוסריים להחזיר חלק מיזה להמונים ככה שלפחות לכל יהודי יהיה אוכל לשבת ובגדים ותכשיטים. כלומר היהודי אפי' שהוא אינדיבידואל נצחי הוא יודע שבלי עריבות אנושית לפחות ביניהם בגלות, אין לו סיכוי. מה עוד כנ"ל הוא מספיק אינטליגנט להבין אייך זכה בהון שלא שלו, כלומר אליל הכסף עושה את זה. ומבין את האי מוסריות שבדבר ולכן מחזיר את רובו להמונים.

מאז אליל הכסף אפי' החזרה לארץ ישראל בבית שני = לאומניות, לא צלחה. ובאמת חזרנו לגלות בלי שמישהו ידחוף אותנו לשם. הרי נשארו בארץ עד הרס"ג והספקנו לכתוב את המשנה ואת התלמודים ואת הניקוד וסמכות חכמי ארץ ישראל לגבי הלוח והמועדים כלפי כל יהודי הגולה, עוד היו בידי חכמי ארץ ישראל, עד הרס"ג שאז נפסקה סמכותם ואז באמת יצאנו לגלות.

שחלקינו חזרו לארץ עם תנועת הציונות = הלאומניות. עוד היה סוג של עריבות תחת אליל הכסף כלומר כל אזרח יהודי קיבל דיור. אבל מהניסיון ההיסטורי ידענו שכמו שירדנו לאח העשיר למצרים להיות תחת אליל הכסף וברחנו משם בשן ועין. וכמו בבית שני שחזרנו תחת אליל הכסף וברחנו מהארץ. אותו דבר יקרה לציונות. כלומר העניים היהודיים בחלוקת העבודה האנושית הלא צודקת תחת אליל הכסף, ניזונים מעשירים היהודיים. שהעשירים לא מחלקים את כספם, ההמונים רוצים לאומניות להחזיר להם את הקניין שלהם שנשלל מהם על ידי אליל הכסף האכזר. הלאומניים השוטים אחרי הכיבוש והקמת ריבון יהודי על היהודי, חוזרים לאליל הכסף  = דת הקפיטליזם ואז הלאומניות מיותרת. ואז נחרבת הישות\הזהות הלאומנית. וחוזרים ליהדות וחיים על צדקה מלשון צדק = חיים תחת אליל הכסף ועושים צדק איפה שהאליל לא עושה צדק = צדקה.

מה שקרה לדתי הלאומני זה בדיוק זה. הם רצו את הארץ. אבל מיד אימצו בחום יחד עם הימין הישראלי את דת הקפיטליזם שמיתרת לגמרי את הריב עם הערבי על האדמות. הרי כיהודי צעיר אינדיבידואלי דתי ציוני לאומי, עם זוגתי, שרוצים לבנות את קן המשפחתי שלנו לנצח נצחים לדורי דורות, אנו בכדי לקנות דירה באלון מורה שסביבו מיליוני ערבי שכם שרוצים להשמיד אותנו ואת עוללינו בכל רגע, אני חייב לשלם סכום כסף של מיליון וחצי שקל, שזה אומר עבדות לבנק = יצרן הכסף הציבורי, לכל החיים.

אתה מבין – אבישי היקר? היהודי יותר חכם מיזה, ולכן הוא מרגיש מיד שהאידיאלים הלאומניים לא נותנים לו כלום בתכלס. ואז הוא מנסה להיות חלק בדת הקפיטליזם באין ברירה, והנה חזרנו לאליל הכסף לטוב או לרע, אבל בכל אופן הלאומניות מיותרת בוודאי מיותר להקריב עליו את זרעינו לריק בשביל בעלי הקניין בארץ בזמן שאין לו ולמשפחתו קניין להגן עליו.

זה מה שמסביר את הבגידה הגדולה של ימינה (בנט ושקד וחבריו האשכנזים) בימין כולו. הם לא מחפשים שם לאומניות הם מחפשים שם את ההון שלטון. ואני הקטן אמרתי את זה לפני שנים וצחקו ממני. אמרתי הימין גוסס (ראה את מאמרי למה הימין גוסס ? וגם את המאמר הזה  חוק יסוד הלאום ?! הפרדוקס היהודי של נתניהו !!), וצחקו עלי באומרם: הנה הדתי והמסורתיים משגשגים מול החילוני העקר. אבל הם לא הבינו שאני מדבר על משהו אחר לגמרי, אני מדבר על מחלת הסרטן שנקרא דת הקפיטליזם שלא מכיר ביסוד הבסיסי שלו את הלאומניות והדתיות ומהמסורתיות, הוא מכיר אך ורק את אליל הכסף והקניין.

"בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן).

שהטפתי מוסר לבית היהודי (ראה את מאמרי הבית היהודי ?! או הבית של הקפיטל החזיר !!! ) על הפרדוקסליות שלהם עם דת הקפיטליזם, הכוונה היה לתקן אותם, להיות ערבים ליהודי הארץ. אבל הם בחרו בדת הקפיטליזם במקום עריבות יהודית. ככה שלא פלא שזה מה שיצא לבסוף. שהיהודי הדתי לאומי בוגד בימין כולו, בוגד בלאומניות היהודית. ההכלת המתים של שקדיה, זה תוצאה מוכרחת כי דת הקפיטליזם קודמת להכל, היא קודמת לחירות האדם ובוודאי שקודמת לחיו של האדם הרי הוא אמור למות תחת הגשר בשקט למען אלוהי הקפיטליזם.

לסיכום:

מצב היהודי בארץ הוא בדיוק כמו המצב של יהודי הגולה. שניהם תחת אליל הכסף והקניין של נבוכדנצר. ואז אם הם רוצים לשרוד לנצח כמו שהיעוד והמשמעות חיים של היהודי דורשת ממנו, אז הוא חייב להתכנס לקהילה ולהיות עברים זה לזה שזה אומר לחלק את כינוס ההון בחזרה = צדקה. זה מה ששומר על כל יהודי תחת אליל הכסף השולט בבני אנוש.

החיסרונות של יהודי הארץ מול יהודי הגולה, אחד: היא כמובן המלחמה עם הערבים שעולה לנו הרבה דם וגם מפריע לדת הקפיטליזם להתנהל בטוב. ושנים: היהודי תחת ריבון יהודי הוא בן משטר וככזה הוא לא אינטליגנט יהודי מתוך עצמו כלומר הוא לא ממש יודע מזה יהודי ולא ישרוד כיהודי לא בארץ ולא בגולה. ולכן לאט לאט נוותר על שם המדינה. ואז כל יהודי הארץ יצטרכו ללמוד עצמאית להיות יהודים. בינתיים, אינטואיטיבית המסורתיים נדבקים בחרדים ובצדק. הרי החרדים בארץ חיים בגולה, והקירבה של המסורתיים לחרדים, מגן עליהם ועל זרעם. והחרדים כעריבים ליהודים אינטואיטיבית, עונים להם. וזה עומק דברי הרב שך שהזכרת בראיון עם ישי כהן. הרב שך הוא עם הפשוטים?! הרב עובדיה היה עם עניים?! לא זה העניין, כל אדם מוסרי אנושי ואינטלקט, הוא עם הפשוטים ועם העניים, הרי מיהו הטיפש שמסוגל לחמוס את כל ההון האנושי לעצמו בזמן שהוא יודע שזה תוצאה של חלוקת העבודה האנושית הכפייתית?! מה שהרב שך והרב עובדיה כיוונו, זה בדיוק לזה, לענות ליהודי שרוצה להיות יהודי, לתת להם גב יהודי מול הריבון שעוד לא החליט איזה חוקה לכתוב ואיזה זהות לאמץ לעצמו. כלומר. החרדים כאן בשבילם.

והחרדים משלמים על כך במחיר כבד ביותר. ראה איזה חיים טובים יש לחרדים מהגולה מול החרדים שחיים בארץ. הריבון הישראלי מודע לכך שההיצע החרדי מול ההיצע שאין להם לתת (כי כנ"ל הם עוד לא סגרו על הזהות שלהם עצמם), ההיצע של החרדי ידו על העליונה. ולכן הוא מנסה לגייס עכשיו – יחד עם הדתי לאומי\ימיניה\בנט ושקדיה, את הרפורמים וכדומיהם. ולקחת מהחרדים את הרבנות כאילו היא של החרדים. כן, זה הבדיחה הכי מטורפת של הריבון הישראלי. הרי את הרבנות הם המציאו להצדיק את ריבונותם על היהודי. ואף בן משטר לא מכיר יהדות ולא חושב לפעול למען היהדות, אז כבר הרב קוק גייס  חרדים אינדיבידואלים בשביל זה. ככה יצא שתמיד הביקוש של הריבון קיבל את ההיצע שנמצא אצל החרדים. ולכן השוק קבע שדווקא עובדי הריבון ברבנות הם חרדים. עכשיו השוטים רוצים מה? לקחת את זה מהם? ממי? הרי זה לא שהחרדים שותפים בריבון, זה עבדי מדינה אינדיבידואלים. אתה לא לוקח מה שלא שלהם. אתה לוקח את שלך ומציע את זה למישהו אחר שאין לו מה להציע לך בשוק. כלומר בתכלס מתן כהנה וחבריו השוטים, לא ימצאו את מבוקשם כי אין בחינוך הרפורמי וכדומיהם הון אנושי להציע לריבון שיעבדו בשביל הריבון ברבנות.

מה שיוצא בתכלס, שאם יש לחרדי עבודה בשוק הקפיטליסטי, הריבון רוצה לקחת את זה ממנו כי הוא רואה בחרדי כאיום מול ההיצע שאין לריבון להציע ליהודי. הרי הוא לא מציע לו יהדות ולא ארץ כי היא היום ארץ קפיטליסטית. מכל הסיבות האלה החרדי רק סובל בעקבות העריבות שיש לו ליהודי בארץ. מול החרדי בגולה שאין לו את כל הרדיפה שיש לנו בארץ ישראל על ידי הריבון שעוד לא החליט איזה זהות לאמץ לעצמו.

לסיום:

החרדים לא עם ישראל השניה, החרדים הם ההיצע לכל יהודי בכל מקום בעולם שרוצה להיות יהודי. ק"ו כלפי יהודים שהם תחת ריבון יהודי אכזרי שטוען בחוק שהוא ההורה העליון, תחת ריבון יהודי שטוען שאין ליהודי בארץ זכות מוקנה לנשום = השופט ברק. תחת ריבון יהודי שטוען שדת הקפיטליזם מקנה לך קניין ומקום בכדור הארץ.

אני מסכים עמך אבישי היקר שהמסורתיים הם קודם כל יהודים, ולכן באמת ובצדק הם נדבקים לחרדים שזה מה שהחרדים מציעים בשוק האנושי החופשי. כל יהודי שהוא קודם כל ישראלי או שעוד לא החליט בדיוק איזה זהות לאמץ, הוא הולך מבחינת יהדותו לאבדון. ולעומק אין לו שום זכות מוסרית לאחוז את חרב הריבון בידו בשם היהדות ולריב עם הערבים בשם היהדות ובשם היהודים. במיוחד במדינה קפיטליסטית כנ"ל.

בברכה

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s