החרדים עם חיים ולדר. למה?

החרדים עם חיים ולדר. למה?

לפני שנתחיל כמה מילים לאדם הנאור כביכול של 2021

שרציתם להחליף את הדת ולהשתחרר מהדת למען ה"חופש" ה"חירות". חשבנו שמדובר באמת בחופש וחירות. לא רק חופש וחירות היה התקווה, אלא בעיקר שחרור מהרודנות, שחרור מהעונשים על חטאים, שחרור מהעמדת החוטא למשפט ההמונים הנבער בכיכר העיר וכו' וכו'

מה שהתברר אחרי חמש מאות שנות נאורות, שרק החלפתם את השלטון הדת לשלטון דת חדשה שנקראת דת הנאורות. אותן רודנות אותן טוטליטריות ואותן משפטי ההמונים בכיכרות הערים. חשבנו אולי נבנה תרבות משכיל, וההשכלה תרד להומונים וכו' ונקבל תרבות ברמה גבוה, והנה אותן אספסוף אותן מתת לחמם שהיא כמובן דם החוטאים שמוגשים להם שלוש ארוחות ביום, בכל יום ויום.

אם זה היה רק ההמונים, עוד היינו יכולים להתנחם שזה רק ההמון הנבער, אבל לא, בזבל הזה עוסקים פני הדור בעצמם. כלומר רמת התרבות של גדולי התרבות הוא לא יותר גבוה מהאספסוף. ולא, אני לא מדבר על פוליטיקאים שאפשר לומר בלשון המרב"ם: "ומה טוב אמר האומר, לולי המשתגעים נשאר העולם חרב". בוודאי שרצינו פוליטיקאים ברמה גבוה, אבל אפשר להתנחם עם זה שהחומר הפיזי של פוליטיקאי חייב לבוא מהמשתגעים.

הצורך בדם, הביקוש של דם, רק מראה את רמת פני הדור. באיזה תרבות, ברמה מינימלית, היה אפשר לקחת אדם כמו עמוס עוז, עם דמגוגיה זולה, לתלות אותו ערום בכיכר העיר בשביל האספסוף?! וכאן האספסוף זה לא ההמון הנבער שלא מבדיל בין עמוס עוז משאר האנשים. האספסוף הם המשכילים שמכירים את עמוס עוז. בשבילם היה צריך לשחוט את עמוס עוז. כי אם הם לא היו צורכים את הדם הזה, זה לא היה קורה.

הקמתם תרבות כביכול נאור שצורך את אותו דם בכיכר העיר. בשביל ההמונים ניתן סלבים או פוליטיקאים. ובשביל המשכילים כביכול ניתן כאלה עמוס עוזים.

מה שהורג אותי במיוחד זה העובדה שהעיתון שנקרא הכי הכי משכיל, אפי' לא מודע לבעיה. הוא לא מבין מה הבעיה לתת במה לאישה בוגרת לשחוט את אביה בפומבי. ועוד אביה שלא יכול לענות לה. אם כי לדעתי הוא לא היה עונה לה בחייו אם באמת היה ברמה גבוה.

גילוי נאות, אני לא מכיר את עמוס עוז ולעולם לא קראתי משפט מקורי שלו. וזה אגב נכון גם כלפי חיים ולדר. אני לא מכיר אותו אישית ולעולם לא קראתי משפט מקורי שלו. אני לא אוהב במיוחד סופרים בתחום הזה.

מעבר לעצם זכויות האדם, שאי אפשר מוסרית לעשות את זה לשום אדם. יש כאן שאלה חברתית תרבותית, האם בכזה תרבות אנו רוצים לחיות?! כלומר אם מישהו יבוא ואשאל, מה אתה מצטדק לי כאן, מה אכפת לך מלשון הרע וכו'?! תשובתי, זה לא הנקודה כאן. הנקודה כאן היא הרמה של החברה. האם אנו רוצים להיוולד לכזה רמה? האם אנו רוצים להביא ילדים לכזה תרבות ברמה של האספסוף?

מה שכואב כאן במיוחד שמדובר בדמגוגיה זולה, הרי מדובר בהורה נורמטיבי לגמרי באותו תקופה. כלומר כל אחד יודע את זה, אז אייך בכזה רשעות נותנים במה לאישה בוגרת? אני מדגיש את הבוגרת, כי נוו באמת זה לא ילדה שיש איזה מן אהבה במודרנה לתת לילדים למרוד בהוריהם. מדובר באישה בוגרת שלא מבחינת רמתה ולא מבחינת רמת העיתון, דבר כזה לא יכול לקבל במה. אלא אם כן זה הביקוש של פני הדור. וחזקה שאם עיתון בכזה רמה נותן במה לזבל מהסוג הזה, כנראה העיתון יודע מהי הביקוש. ואם זה הביקוש של משכילי הדור, אז תפסיקו להתנשא על ההמונים ועל האספסוף.

נחזור למשטר הנאורות מול הדת

כאומר לעיל, שהשתחררנו מהדת על ידי הנאורים, לא קיבלנו חופש וחירות. אותן בעיות במובן זכויות יסוד. אותן בעיות במובן זכויות כלכליות. אותן בעיות במובן רמת התרבות שזה לכאורה העיקר. שאתם אומרים שלטון החוק, אני שומע שלטון הדת. הרי המילה דת = חוק בפרסית שזה מקור המילה דת\חוק. שאתם אומרים אין אלוהים, אני שומע את אלוהי הטוטליטריות. הרי שפינוזה החליף את האלוהים (יותר נכון הפך את האלוהים לדטרמיניסטי) למען אלוהי הטוטליטריות. שפינוזה קבע שני הנחות הזויות ויצא לו טוטליטריות.

הנחנה א'

"אלוהים פועל ומנהיג את הכל מתוך ההכרח של טבעו ושלימותו בלבד והחלטותיו ורציותיו הן אמיתות נצחיות וכרוך בהן תמיד ההכרח"

הנחה ב'

"אין לו לאלוהים שום מלכות מיוחדת על בני אדם אלא באמצעותם של המחזיקים בשלטון"

המסקנה

"לתקן את כל הדברים באופן שכל האנשים, תהיינה נטיותיהם מה שתהיינה, יעדיפו את זכות הכלל על טובת הפרט"

מיזה הכלל הדמיוני הזה שכל אינדיבידואל צריך לבטל את עצמאותו, את החופש ואת חירותו?! אלוהי הטוטליטרי של שפינוזה!!!

אז נאורים יקרים, לא הרגתם את האלוהים, החלפתם את אלוהי היהדות לאלוהי הטוטליטריות. ולכן לא פלא שאין לנו זכות מוקנה לנשום – השופט ברק. לא פלא שלא אנו ההורים של צאצאינו אלא אלוהי הטוטליטרי הוא ההורה העליון בחוק. לא פלא שכל אדם בנאורות נולד בכפיה אזרח מיום היוולדו. לא פלא שהוא נולד משולל הכל בכל מכל כל, וחייב בכפיה להיות חלק בחלוקת העבודה. חשבנו אולי כעבדים בחלוקת העובדה, נקבל לפחות חלק שווה בצמיחה של העבדות?! קדחת, שימות תחת הגשר בשקט. אולי הילדים שלנו, אולי האוויר זה זכות מוקנה, אז לא כנ"ל. אז תאמרו לי על איזה חופש וחירות אנחנו מדברים?

אז אולי אדם חוטא במשטר הטוטליטרי, הנאור לא מובל ערום לכיכר העיר בפני ההמונים?! כלומר אנו לא ברמה התרבותית של שלטון הדת החשוך, אלא אנו בני אנוש נאורים?! קדחת!! כנ"ל. הרי קוראי עמוס עוז צריכים את דמו. וההוכחה היא כמובן מעצם העובדה שעיתון הארץ נתן לבתו את הבמה. הרי אם המשכילים היו ברמה גבוה, העיתון לא היה מעז לעשות את זה.

עכשיו אפשר לדעתי לעבור לנושא המאמר: החרדים עם חיים ולדר. למה?

שיהודי אומר שלוש פעמים ביום סליחות. וחודש שלם בכל שנה אומר סליחות כל בוקר. ויום שלם בשנה הוא צם = יום כיפור. זה לא איזה התנהגות כפייתית של היהודים כי ככה חונכו אותו, כי ככה כתוב בתורה. זה באמת כך שכל אדם חוטא מכפר על עוונותיו. בעבירות של בין אדם לחברו, הוא צריך לבקש סליחה מחברו ואם חברו לא סולח לו יש כללים ברורים עד כמה הוא צריך לרדוף אחרי חברו בשביל לקבל כפרה.

פילוסופית, השטחיים תמיד שואלים אייך יכול האדם לכפר על חטא אם החטא כבר נעשה, הרי אי אפשר לחזור בזמן ולתקן מה שכבר עשה.

למה זה שאלה שטחית שמראה על השואל שהוא פנאט גמור?! כי אין דבר כזה חטא. אין טוב ורע. אין אמת. אמת מארץ תצמח נאמר במקורות. הכל – טוב ורע אמת ושקר מצווה ועבירה, הם יחסיים למטרה של האדם.

הגדרנו את הטוב כטוב למען האדם שיהיה לו טוב. הגדרנו את הרע כרע למען טובתו של האדם. הגדרנו חטא כחטא לטובת האדם. ואם האדם מאבד את עולמו בגלל החטא?! לא היה לנו זכות מוסרית מתחילה להגדיר את המעשה כחטא. הרי הגדרנו את החטא כחטא לטובתו, אז אייך הוא מאבד את עולמו לטובת אלוהי החטאים המדומיין?

ולכן בפילוסופיה והמוסר של היהדות, אסור לנו להגדיר דבר כחטא אלא אם אתה קודם כל נותן לו את האפשרות להתכפר מהחטא. מכאן המושג סליחות ויום הכיפורים. במקורות אפי' האדם לא עושה כלום ביום הכיפור, עיצומו של יום מכפר. כלומר תרבותית חברתית מוסרית, אנו אפי' לא מחכים לטיפש שיחזור בתשובה. אין לנו זכות לחשוב עליו כחוטא אחרי יום כיפור. עכשיו תבינו לעומק אייך יש כזה מושג של עיצומו של יום מכפר.

תחשבו על זה לרגע אחת, אייך אפשר שיהודי שהתנהג כגוי גמור, ועשה את כל העבירות החמורות שהן עבירות חמורות גם בראיה של הגויים והנאורים מעבר שהם חטאים ביהדות. בכל זאת יכול תוך שניה להיות חרדי\יהודי לכל דבר, ולהתחתן עם יהודיה ולהוליד ילדים והילדים לומדים בתלמודי תורה וגדלים כיהודים כשרים לגמרי. רבי עקיבא היה בן גרים.

בדת של הנאורות, באלוהי הטוטליטריות?! הלך עליו!! זהו, הוא טוטלי אבוד. תעזבו לרגע את הבעיה של אייך אפשר חוטא לנצח. אדם יכול להיות ישר מאוד וגם להיות מכובד מאוד ומשכיל מאוד שתרם הרבה הגות בחברה ובתרבות, למשל אדם כעמוס עוז. והנה אחרי מותו אפשר לחסל אותו על חטא שלא היה בכלל חטא בזמן המעשה.

מנגד, ביהדות, אם אני אראה את ר' חיים קנייבסקי בועל אשת איש, אסור לי להרהר עליו למחרת, כי בוודאי עשה תשובה. קל וחומר שאסור לי לפרסם את המעשה אפי' שלא עשה תשובה כי עיצומו של יום מכפר.

אנקדוטה: פעם התלונן משב"ק בפני – אחרי שרבו היה סיעודי רח"ל, שהוא מאבד את כל מה שחשב תמיד על רבו. הלוואי שלא היה משב"ק אמר לי בדמעות. שאלתי אותו למה חיכתה עד שהיה סיעודי, הרי בצעירתו הוא בטח שכב עם אשתו, ועשה כל יום צרכים בשירותים (סליחה על הגסות), אז למה אז לא אבדתה את רבך? ובכן בסוף הוא הבין כמה הוא היה הזוי לגמרי. הרי האדם הוא לא הבהמה שבו אלא העמוס עוז שבו.

(לא רק התייחסות האדם לזולתו חייבת להיות כלפי האדמיות שבו ולא כלפי הבהמיות שבו, אלא כל אדם לעצמו חייב להתייחס לאדמיות שבו ולא לבהמיות שבו. אני ממליץ בחום על המאמר בשם מי אני ? השתן שבמוחי ?!)

עכשיו תבינו אולי יותר לעומק כמה שטחי הוא עיתון הארץ. הרי מה הם עושים, הם לוקחים אדם – שכל ילד יודע שבאדם יש את הבהמה שלו ויש את האדם שבו שזה העיקר, ומראים לנו את הבהמיות שלו, את חולשותיו. ולא רק זה, מי בא להעיד על כך?! אדם שכל כולו בהמה ועוד בגיל מבוגר מאוד. שאנו מגיעים לפרשת חיים ולדר, העיתון נותן במה לילד מפגר – שהתברר לי אגב מי אביו ככה שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ – שאפי' האלוהים בעצמו לא יכול להפוך אותו לחיים ולדר בגילגול הזה, לכזה ילד מפגר (הרי העיתון מממן לו טיפול) העיתון נותן להפיל את חיים ולדר?! ועם מה הוא מפיל אותו, עם סיפורים של לפני 20 שנה, סיפורים של חיים ולדר הבהמי?! בהנחה שזה נכון רח"ל כמובן. כלומר אפי' אם נאמר שהסיפורים נכונים, זה דבר שחיים ולדר הבהמי צריך לסגור עם הקרבנות באופן אישי ואפי' לשלם פיצויים וכו' וכו'.

אטען מי שאטען שהוא צריך לשלם על כך. ואני שואל אותו  מי אמר? אלוהי הטוטליטרי?!  אטען השוטה שצריך להרתיע את הציבור. ואני השיב לו. חפש לך פראייר אחר. מה פתאום הוא הקרבן לחנך את ההמונים?!

אני הסביר בקצרה את הפנאטיות של הנאור. ביהדות מבקרי המקרא החז"לית לא אהבו את סיפור המקושש עצים בתורה. אין מצב – חשבו חכמי\פילוסופי חז"ל, שמשה רבינו הורג אדם על חילול שבת למען ישמעו ויראו. זה טוב לסיפור לתת לנו ברומטר כמה חמור החטא המעשה, אבל לא להלכה למעשה להרוג אדם. מה שכאב לחז"ל פילוסופית ומוסרית היא, שמוסרית אי אפשר להקריב אדם על מזבח החינוך של ההמונים. ולכן אומרים חז"ל שהמקושש בעצמו התנדב למות למען חינוך ההמונים.

בנאורות כל אדם נקרב על מזבח אלוהי הטוטליטריות. כל אזרח הוא פונקציה לחנך את ההמונים. יש דת הנאורות שכל אדם מוקרב על המזבח שלו. וזה לא צריך להפליא אותנו הרי שפינוזה הפילוסוף בגרוש הגיע למסקנה  "לתקן את כל הדברים באופן שכל האנשים, תהיינה נטיותיהם מה שתהיינה, יעדיפו את זכות הכלל על טובת הפרט"

לסיום:

חיים ולדר האדם, בניגוד לחיים ולדר הבהמה שעושה צרכים בכל יום וגם אוכל כמו שאר בעלי החיים וגם ישן, ומזיין את אשתו וכו' (ושוב סליחה על הגסות), הוא אדם דיי נדיר מול אדם רגיל. כלומר אם יש הבדל בין אדם לבהמיות שלו, הוא עשה די ויותר לאדם שבו, מול כל אדם שעושה למען האדמיות שלו. מולו עומד עיתון במרה אפס, עיין ערך עמוס עוז, ועיתונאי קטן ברמה אפס שהוא הצאצא של אביו האפס. והם ביחד עם עוד אפסים מתחזים לחרדים, רוצים להפיל את החיים ולדר האדם.

החרדים – מחילה, הם תרבות ברמה יותר גבוה מהזבל האנושי הזה. אני חושב שהצלחתי להסביר לכם למה, לאורך כל המאמר הזה.

לא תצליחו להוריד את הרמה של היהודים החרדים לרמה של בני המשטר הטוטליטרי. הבגידה הכי גדולה בהיסטוריה היהודית על ידי הנאורות, היא עצם הקמת ריבון אדם על אדם על ידי יהודים ועוד על אחיהם היהודים. בכדי שזה תתאפשר, היהודים האלה היו צריכים לבגוד ביהדות. אוקיי, חשבנו אולי ניתן להם לנסות הרי היהדות היא תמיד שוק חופשי, ומה יצא מיזה? מכל המשטרים והדתות הם בחרו בשפינוזה הפילוסוף בגרוש. אוקיי טוטליטריות אבל אולי ברמה גבוה?! קדחת, מקרה של עמוס עוז מוכיח כמה זבל אנושי הם. כן, המשכילים והעיתון שמספק להם את כיכר העיר = ביקוש והיצע.

למתחזים החרדים אני אומר רק זאת: אם תישארו ביהדות ותתבגרו, אני מבטיח לכם שעוד תרצו להתאבד. תרצו שתקרה לכם הנס של קורח. אבל מתוך ניסיון אין לכם סיכוי להגיע לרמה התרבותית של היהודי, ככה שאפי' כזקנים לא תבינו מה בדיוק הבעיה.

כותב בצער רב

Max maxmen

<span dir=rtl>תגובה אחת ל“החרדים עם חיים ולדר. למה?”</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s