החרדים עם חיים ולדר. למה?

החרדים עם חיים ולדר. למה?

לפני שנתחיל כמה מילים לאדם הנאור כביכול של 2021

שרציתם להחליף את הדת ולהשתחרר מהדת למען ה"חופש" ה"חירות". חשבנו שמדובר באמת בחופש וחירות. לא רק חופש וחירות היה התקווה, אלא בעיקר שחרור מהרודנות, שחרור מהעונשים על חטאים, שחרור מהעמדת החוטא למשפט ההמונים הנבער בכיכר העיר וכו' וכו'

מה שהתברר אחרי חמש מאות שנות נאורות, שרק החלפתם את השלטון הדת לשלטון דת חדשה שנקראת דת הנאורות. אותן רודנות אותן טוטליטריות ואותן משפטי ההמונים בכיכרות הערים. חשבנו אולי נבנה תרבות משכיל, וההשכלה תרד להמונים וכו' ונקבל תרבות ברמה גבוה, והנה אותן אספסוף אותן מתת לחמם שהיא כמובן דם החוטאים שמוגשים להם שלוש ארוחות ביום, בכל יום ויום.

אם זה היה רק ההמונים, עוד היינו יכולים להתנחם שזה רק ההמון הנבער, אבל לא, בזבל הזה עוסקים פני הדור בעצמם. כלומר רמת התרבות של גדולי התרבות הוא לא יותר גבוה מהאספסוף. ולא, אני לא מדבר על פוליטיקאים שאפשר לומר בלשון המרב"ם: "ומה טוב אמר האומר, לולי המשתגעים נשאר העולם חרב". בוודאי שרצינו פוליטיקאים ברמה גבוה, אבל אפשר להתנחם עם זה שהחומר הפיזי של פוליטיקאי חייב לבוא מהמשתגעים.

הצורך בדם, הביקוש של דם, רק מראה את רמת פני הדור. באיזה תרבות, ברמה מינימלית, היה אפשר לקחת אדם כמו עמוס עוז, עם דמגוגיה זולה, לתלות אותו ערום בכיכר העיר בשביל האספסוף?! וכאן האספסוף זה לא ההמון הנבער שלא מבדיל בין עמוס עוז משאר האנשים. האספסוף הם המשכילים שמכירים את עמוס עוז. בשבילם היה צריך לשחוט את עמוס עוז. כי אם הם לא היו צורכים את הדם הזה, זה לא היה קורה.

הקמתם תרבות כביכול נאור שצורך את אותו דם בכיכר העיר. בשביל ההמונים ניתן סלבים או פוליטיקאים. ובשביל המשכילים כביכול ניתן כאלה עמוס עוזים.

מה שהורג אותי במיוחד זה העובדה שהעיתון שנקרא הכי הכי משכיל, אפי' לא מודע לבעיה. הוא לא מבין מה הבעיה לתת במה לאישה בוגרת לשחוט את אביה בפומבי. ועוד אביה שלא יכול לענות לה. אם כי לדעתי הוא לא היה עונה לה בחייו אם באמת היה ברמה גבוה.

גילוי נאות, אני לא מכיר את עמוס עוז ולעולם לא קראתי משפט מקורי שלו. וזה אגב נכון גם כלפי חיים ולדר. אני לא מכיר אותו אישית ולעולם לא קראתי משפט מקורי שלו. אני לא אוהב במיוחד סופרים בתחום הזה.

מעבר לעצם זכויות האדם, שאי אפשר מוסרית לעשות את זה לשום אדם. יש כאן שאלה חברתית תרבותית, האם בכזה תרבות אנו רוצים לחיות?! כלומר אם מישהו יבוא ואשאל, מה אתה מצטדק לי כאן, מה אכפת לך מלשון הרע וכו'?! תשובתי, זה לא הנקודה כאן. הנקודה כאן היא הרמה של החברה. האם אנו רוצים להיוולד לכזה רמה? האם אנו רוצים להביא ילדים לכזה תרבות ברמה של האספסוף?

מה שכואב כאן במיוחד שמדובר בדמגוגיה זולה, הרי מדובר בהורה נורמטיבי לגמרי באותו תקופה. כלומר כל אחד יודע את זה, אז אייך בכזה רשעות נותנים במה לאישה בוגרת? אני מדגיש את הבוגרת, כי נוו באמת זה לא ילדה שיש איזה מן אהבה במודרנה לתת לילדים למרוד בהוריהם. מדובר באישה בוגרת שלא מבחינת רמתה ולא מבחינת רמת העיתון, דבר כזה לא יכול לקבל במה. אלא אם כן זה הביקוש של פני הדור. וחזקה שאם עיתון בכזה רמה נותן במה לזבל מהסוג הזה, כנראה העיתון יודע מהי הביקוש. ואם זה הביקוש של משכילי הדור, אז תפסיקו להתנשא על ההמונים ועל האספסוף.

נחזור למשטר הנאורות מול הדת

כאומר לעיל, שהשתחררנו מהדת על ידי הנאורים, לא קיבלנו חופש וחירות. אותן בעיות במובן זכויות יסוד. אותן בעיות במובן זכויות כלכליות. אותן בעיות במובן רמת התרבות שזה לכאורה העיקר. שאתם אומרים שלטון החוק, אני שומע שלטון הדת. הרי המילה דת = חוק בפרסית שזה מקור המילה דת\חוק. שאתם אומרים אין אלוהים, אני שומע את אלוהי הטוטליטריות. הרי שפינוזה החליף את האלוהים (יותר נכון הפך את האלוהים לדטרמיניסטי) למען אלוהי הטוטליטריות. שפינוזה קבע שני הנחות הזויות ויצא לו טוטליטריות.

הנחנה א'

"אלוהים פועל ומנהיג את הכל מתוך ההכרח של טבעו ושלימותו בלבד והחלטותיו ורציותיו הן אמיתות נצחיות וכרוך בהן תמיד ההכרח"

הנחה ב'

"אין לו לאלוהים שום מלכות מיוחדת על בני אדם אלא באמצעותם של המחזיקים בשלטון"

המסקנה

"לתקן את כל הדברים באופן שכל האנשים, תהיינה נטיותיהם מה שתהיינה, יעדיפו את זכות הכלל על טובת הפרט"

מיזה הכלל הדמיוני הזה שכל אינדיבידואל צריך לבטל את עצמאותו, את החופש ואת חירותו?! אלוהי הטוטליטרי של שפינוזה!!!

אז נאורים יקרים, לא הרגתם את האלוהים, החלפתם את אלוהי היהדות לאלוהי הטוטליטריות. ולכן לא פלא שאין לנו זכות מוקנה לנשום – השופט ברק. לא פלא שלא אנו ההורים של צאצאינו אלא אלוהי הטוטליטרי הוא ההורה העליון בחוק. לא פלא שכל אדם בנאורות נולד בכפיה אזרח מיום היוולדו. לא פלא שהוא נולד משולל הכל בכל מכל כל, וחייב בכפיה להיות חלק בחלוקת העבודה. חשבנו אולי כעבדים בחלוקת העובדה, נקבל לפחות חלק שווה בצמיחה של העבדות?! קדחת, שימות תחת הגשר בשקט. אולי הילדים שלנו, אולי האוויר זה זכות מוקנה, אז לא כנ"ל. אז תאמרו לי על איזה חופש וחירות אנחנו מדברים?

אז אולי אדם חוטא במשטר הטוטליטרי, הנאור לא מובל ערום לכיכר העיר בפני ההמונים?! כלומר אנו לא ברמה התרבותית של שלטון הדת החשוך, אלא אנו בני אנוש נאורים?! קדחת!! כנ"ל. הרי קוראי עמוס עוז צריכים את דמו. וההוכחה היא כמובן מעצם העובדה שעיתון הארץ נתן לבתו את הבמה. הרי אם המשכילים היו ברמה גבוה, העיתון לא היה מעז לעשות את זה.

עכשיו אפשר לדעתי לעבור לנושא המאמר: החרדים עם חיים ולדר. למה?

שיהודי אומר שלוש פעמים ביום סליחות. וחודש שלם בכל שנה אומר סליחות כל בוקר. ויום שלם בשנה הוא צם = יום כיפור. זה לא איזה התנהגות כפייתית של היהודים כי ככה חונכו אותו, כי ככה כתוב בתורה. זה באמת כך שכל אדם חוטא מכפר על עוונותיו. בעבירות של בין אדם לחברו, הוא צריך לבקש סליחה מחברו ואם חברו לא סולח לו יש כללים ברורים עד כמה הוא צריך לרדוף אחרי חברו בשביל לקבל כפרה.

פילוסופית, השטחיים תמיד שואלים אייך יכול האדם לכפר על חטא אם החטא כבר נעשה, הרי אי אפשר לחזור בזמן ולתקן מה שכבר עשה.

למה זה שאלה שטחית שמראה על השואל שהוא פנאט גמור?! כי אין דבר כזה חטא. אין טוב ורע. אין אמת. אמת מארץ תצמח נאמר במקורות. הכל – טוב ורע אמת ושקר מצווה ועבירה, הם יחסיים למטרה של האדם.

הגדרנו את הטוב כטוב למען האדם שיהיה לו טוב. הגדרנו את הרע כרע למען טובתו של האדם. הגדרנו חטא כחטא לטובת האדם. ואם האדם מאבד את עולמו בגלל החטא?! לא היה לנו זכות מוסרית מתחילה להגדיר את המעשה כחטא. הרי הגדרנו את החטא כחטא לטובתו, אז אייך הוא מאבד את עולמו לטובת אלוהי החטאים המדומיין?

ולכן בפילוסופיה והמוסר של היהדות, אסור לנו להגדיר דבר כחטא אלא אם אתה קודם כל נותן לו את האפשרות להתכפר מהחטא. מכאן המושג סליחות ויום הכיפורים. במקורות אפי' האדם לא עושה כלום ביום הכיפור, עיצומו של יום מכפר. כלומר תרבותית חברתית מוסרית, אנו אפי' לא מחכים לטיפש שיחזור בתשובה. אין לנו זכות לחשוב עליו כחוטא אחרי יום כיפור. עכשיו תבינו לעומק אייך יש כזה מושג של עיצומו של יום מכפר.

תחשבו על זה לרגע אחת, אייך אפשר שיהודי שהתנהג כגוי גמור, ועשה את כל העבירות החמורות שהן עבירות חמורות גם בראיה של הגויים והנאורים מעבר שהם חטאים ביהדות. בכל זאת יכול תוך שניה להיות חרדי\יהודי לכל דבר, ולהתחתן עם יהודיה ולהוליד ילדים והילדים לומדים בתלמודי תורה וגדלים כיהודים כשרים לגמרי. רבי עקיבא היה בן גרים.

בדת של הנאורות, באלוהי הטוטליטריות?! הלך עליו!! זהו, הוא טוטלי אבוד. תעזבו לרגע את הבעיה של אייך אפשר חוטא לנצח. אדם יכול להיות ישר מאוד וגם להיות מכובד מאוד ומשכיל מאוד שתרם הרבה הגות בחברה ובתרבות, למשל אדם כעמוס עוז. והנה אחרי מותו אפשר לחסל אותו על חטא שלא היה בכלל חטא בזמן המעשה.

מנגד, ביהדות, אם אני אראה את ר' חיים קנייבסקי בועל אשת איש, אסור לי להרהר עליו למחרת, כי בוודאי עשה תשובה. קל וחומר שאסור לי לפרסם את המעשה אפי' שלא עשה תשובה כי עיצומו של יום מכפר.

אנקדוטה: פעם התלונן משב"ק בפני – אחרי שרבו היה סיעודי רח"ל, שהוא מאבד את כל מה שחשב תמיד על רבו. הלוואי שלא היה משב"ק אמר לי בדמעות. שאלתי אותו למה חיכתה עד שהיה סיעודי, הרי בצעירתו הוא בטח שכב עם אשתו, ועשה כל יום צרכים בשירותים (סליחה על הגסות), אז למה אז לא אבדתה את רבך? ובכן בסוף הוא הבין כמה הוא היה הזוי לגמרי. הרי האדם הוא לא הבהמה שבו אלא העמוס עוז שבו.

(לא רק התייחסות האדם לזולתו חייבת להיות כלפי האדמיות שבו ולא כלפי הבהמיות שבו, אלא כל אדם לעצמו חייב להתייחס לאדמיות שבו ולא לבהמיות שבו. אני ממליץ בחום על המאמר בשם מי אני ? השתן שבמוחי ?!)

עכשיו תבינו אולי יותר לעומק כמה שטחי הוא עיתון הארץ. הרי מה הם עושים, הם לוקחים אדם – שכל ילד יודע שבאדם יש את הבהמה שלו ויש את האדם שבו שזה העיקר, ומראים לנו את הבהמיות שלו, את חולשותיו. ולא רק זה, מי בא להעיד על כך?! אדם שכל כולו בהמה ועוד בגיל מבוגר מאוד. שאנו מגיעים לפרשת חיים ולדר, העיתון נותן במה לילד מפגר – שהתברר לי אגב מי אביו ככה שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ – שאפי' האלוהים בעצמו לא יכול להפוך אותו לחיים ולדר בגילגול הזה, לכזה ילד מפגר (הרי העיתון מממן לו טיפול) העיתון נותן להפיל את חיים ולדר?! ועם מה הוא מפיל אותו, עם סיפורים של לפני 20 שנה, סיפורים של חיים ולדר הבהמי?! בהנחה שזה נכון רח"ל כמובן. כלומר אפי' אם נאמר שהסיפורים נכונים, זה דבר שחיים ולדר הבהמי צריך לסגור עם הקרבנות באופן אישי ואפי' לשלם פיצויים וכו' וכו'.

אטען מי שאטען שהוא צריך לשלם על כך. ואני שואל אותו  מי אמר? אלוהי הטוטליטרי?!  אטען השוטה שצריך להרתיע את הציבור. ואני השיב לו. חפש לך פראייר אחר. מה פתאום הוא הקרבן לחנך את ההמונים?!

אני הסביר בקצרה את הפנאטיות של הנאור. ביהדות מבקרי המקרא החז"לית לא אהבו את סיפור המקושש עצים בתורה. אין מצב – חשבו חכמי\פילוסופי חז"ל, שמשה רבינו הורג אדם על חילול שבת למען ישמעו ויראו. זה טוב לסיפור לתת לנו ברומטר כמה חמור החטא המעשה, אבל לא להלכה למעשה להרוג אדם. מה שכאב לחז"ל פילוסופית ומוסרית היא, שמוסרית אי אפשר להקריב אדם על מזבח החינוך של ההמונים. ולכן אומרים חז"ל שהמקושש בעצמו התנדב למות למען חינוך ההמונים.

בנאורות כל אדם נקרב על מזבח אלוהי הטוטליטריות. כל אזרח הוא פונקציה לחנך את ההמונים. יש דת הנאורות שכל אדם מוקרב על המזבח שלו. וזה לא צריך להפליא אותנו הרי שפינוזה הפילוסוף בגרוש הגיע למסקנה  "לתקן את כל הדברים באופן שכל האנשים, תהיינה נטיותיהם מה שתהיינה, יעדיפו את זכות הכלל על טובת הפרט"

לסיום:

חיים ולדר האדם, בניגוד לחיים ולדר הבהמה שעושה צרכים בכל יום וגם אוכל כמו שאר בעלי החיים וגם ישן, ומזיין את אשתו וכו' (ושוב סליחה על הגסות), הוא אדם דיי נדיר מול אדם רגיל. כלומר אם יש הבדל בין אדם לבהמיות שלו, הוא עשה די ויותר לאדם שבו, מול כל אדם שעושה למען האדמיות שלו. מולו עומד עיתון במרה אפס, עיין ערך עמוס עוז, ועיתונאי קטן ברמה אפס שהוא הצאצא של אביו האפס. והם ביחד עם עוד אפסים מתחזים לחרדים, רוצים להפיל את החיים ולדר האדם.

החרדים – מחילה, הם תרבות ברמה יותר גבוה מהזבל האנושי הזה. אני חושב שהצלחתי להסביר לכם למה, לאורך כל המאמר הזה.

לא תצליחו להוריד את הרמה של היהודים החרדים לרמה של בני המשטר הטוטליטרי. הבגידה הכי גדולה בהיסטוריה היהודית על ידי הנאורות, היא עצם הקמת ריבון אדם על אדם על ידי יהודים ועוד על אחיהם היהודים. בכדי שזה תתאפשר, היהודים האלה היו צריכים לבגוד ביהדות. אוקיי, חשבנו אולי ניתן להם לנסות הרי היהדות היא תמיד שוק חופשי, ומה יצא מיזה? מכל המשטרים והדתות הם בחרו בשפינוזה הפילוסוף בגרוש. אוקיי טוטליטריות אבל אולי ברמה גבוה?! קדחת, מקרה של עמוס עוז מוכיח כמה זבל אנושי הם. כן, המשכילים והעיתון שמספק להם את כיכר העיר = ביקוש והיצע.

למתחזים החרדים אני אומר רק זאת: אם תישארו ביהדות ותתבגרו, אני מבטיח לכם שעוד תרצו להתאבד. תרצו שתקרה לכם הנס של קורח. אבל מתוך ניסיון אין לכם סיכוי להגיע לרמה התרבותית של היהודי, ככה שאפי' כזקנים לא תבינו מה בדיוק הבעיה.

כותב בצער רב

Max maxmen

<span dir=rtl>18תגובות ל‘החרדים עם חיים ולדר. למה?’</span>

 1. בלי הנאורות לא היית מקבל במה כזו להביע את הגיגיך.
  היהדות (ובמיוחד היהדות החרדית) מעולם לא יצרה משהו מקורי שאפשר לנופף בו כדגל ולומר: זה שלנו. זה מה שאנחנו.
  כל מחשבה וכל מעשה, כל מילה ומשפט וכל תבשיל על שולחן האוכל – כל אורח החיים היהודי – נובעים ממקורות אחרים, ממעיינות של אנשים אחרים בעלי תעוזה וחשיבה מקורית.
  היהדות היא אוסף שטחי וחלול של מנהגים ומחשבות שלוקטו מכלל אומות העולם.
  ועכשיו אתה מקליד על מקלדת מול מסך מחשב שהמציאו אנשים נאורים שהעזו ופרצו דרך – ומספר לעצמך סיפורים על עגלות מלאות וריקות. והמילים שאתה כותב יקבלו תפוצה באמצעות יהודי מתבולל שקוראים לו במקרה צוקרברג, והקשר שלו ליהדות שלך הוא כמו הקשר בין קנייבסקי לעמוס עוז.

  אהבתי

 2. מוני היקר. מה אתה רוצה שאני ענה לך?
  סתם ככה, לא כדאי לך כד"ר להתגאות עם ישויות דמיוניות (במקרה שלנו הנאורות) כי ככה אתה מתחבר עמו גם כלפי האכזריות של הישות המפלצתית. הרי השואה ומדינת ההלכה בעתיד, הן הממזרים של הנאורות. ראה בתוכן עניינים מאמר מספר 243. "מדינת הלכה = הממזר של הנאורות"

  מדינת הלכה = הממזר של הנאורות

  הנשק להשמדת המונים יצוא הנשק מארץ ישראל, הוא גם הממזר של הנאורות. האם תרצה לטעון שאתה הממזר?! הרי אם כבר אתה הנאורות, אז אתה הכל גם החלקים הלא נעימים.

  הרבה יצא לי להתפלסף ברמה הנ"ל. טען לי פעם חילוני שאיינשטיין היה חילוני – כאילו רצה לומר שהוא איינשטיין. אמרתי לו איינשטיין היה בן אנוש ואני בן אנוש, אז אני איינשטיין, מה פתאום אתה זה איינשטיין?
  אמר לי פעם חרדי: אנחנו המצאנו את הרב פירר – כאילו הוא הרב פירר בעצמו. הסברתי לו בטוב טעם, שיבוא חסיד בעלז ויטען שהרב פירר המציא חסידות בעלז, ואתה לא מהחסידות. בהמשך יטענו משפחת פירר שהם המציאו את הרב פירר ולא חסידות בעלז. בהמשך יטען הרב פירר בעצמו כלפי משפחתו שהוא המציא את עצמו ולא אף אחד, והוא צודק לגמרי הרי אנו לא רואים במשפחת פירר עוד הרב פירר שכזה.

  את אותו תרגיל פעם עשיתי באתר אלכסון המכובד עם נושא המגדרים (אגב המצאת המגדרים הוא גם ממזר של הנאורות). ראה בתוכן העניינים מאמר מספר 221. "מגדרים ?!"

  מגדרים ?!

  ובכן ידידי, אם כבר להתפלסף ברמה כזו כחסידים שוטים של ישות דמיונית. הדיון שלי עמך לא יהיה בכלל במישור הזה כי לא אתה עמוס עוז ולא אני הגאון מווילנה. ולכן מה הטעם בדיון הזה איזה ישות דמיונית תרם יותר בזמן ששנינו לא תרמנו כלום.
  אבל דווקא נושא העגלה הריקה\מלאה הוא דיון קביל. כי זה באמת דן על פרטי הישות הדמיוני. כלומר אנו מדברים על אינדיבידואלים כל אחד לחוד.
  על מה הדיון כאן? על בן משטר מול בן חורין.
  אתה טוען כבן משטר שהמשטרים המציאו את איינשטיין. אין מצב הרי מבחינת המשטר אין לאיינשטיין זכות מוקנה לנשום – השופט ברק. איינשטיין היה אנרכיסט מוחלט. ודווקא משום כך הוא צמח לאן שצמח. אפשר לומר בגדול שכל ענקי הנאורות היו אנרכיסטים ודווקא משום כך צמחו. אני לא מדבר כבר על ענקי הפילוסופיה בכל הדורות במיוחד בנאורות, היו אנרכיסטים.
  אז אם מישהו פרץ דרך בכל ההיסטריה האנושית אפשר לזהות בהם את היותם בני חורין בנפשם ובנשמתם.
  ולכן בוודאי שעקרונית יסודית אפשר לראות שבני חורין הם מלאים = עגלה מלאה, מה שאין כן בן משטר לא יכול להיות מלא = עגלה ריקה.
  מעבר לעובדה שהוא נולד בכפיה כבן משטר, הוא באמת לא צריך להיות מלא הרי יש שוטר עם רובה שכבר דואג לכך שיתנהל בנורמטיביות. אלא אם כן אישית הוא רוצה להיות איינשטיין ואז הוא חייב נפשית להשתחרר בכבלי המשטר ולהתמלאות עצמאית וללכת נגד הזרם עד שאפי' המלאך הרע יענה אמן כמו שקרה עם דן שכטמן.

  אז לא ידידי. שום דבר מהתפתחות תבונת בני אנוש לא מגיע מבני המשטרים. אפשר לומר שהגבורה של האישים האלה היא גם בעובדה שנולדו בני משטרים פנאטים בכל זאת צמחו לאן שצמחו בעקבות שהיו אנרכיסטים בנפשם ובנשמתם.
  ואם מדברים כבר על המצאת הרשתות. חכה חכה עוד תראה מה המשטרים יעשו עם הדבר הזה. בדיוק מה שעשו משלטון העם כביכול שנהפך עם הזמן לשלטון החוק = שלטון אנשי מקצוע שטיפשותם ופנאטיותם מעשנת להם מהמוח הריק שלהם למרחקים.

  ואם כבר אפשר לחשוב על משכיל\נאור שמתגאה עם משהו וזה יהיה קביל בדיון, זה יכול להיות ההתגאות עם אבותיו. אני למשל מאוד מאוד מתגאה עם ברית המילה (מן הסתם כבן משטר אין לך מושג ירוק מה זה. ראה בתוכן עניינים מאמר מספר 42. "ברית מילה בשביל מה?"

  ברית מילה בשביל מה?


  ). אני מאוד מאוד מתגאה עם היום ולילה והלוח ובעיקר השבוע (שאגב אין בן אנוש בעולם שאין לו את הלוח השבועי אפי' שהיא שרירותית לגמרי. מול לוח ירחי ולוח שמשי שהם כביכול לא שרירותיים) שירשו לי אבותי. אני מאוד מאוד גאה עם אבותי שתרגלו אותי לשלוט בעשיית צרכי לאכול אוכל מבושל ללכת לבוש עם בגדים ולימוד אותי שפה ותרגלו אותי בצורה שאני לא מרגיש שאין לי זכות מוקנה לנשום. ובעיקר חינכו אותי לחוקי המשפחה ורח"ל לא העבירו אותי למולך למות כרווק ערירי על מזבח הישות הדמיונית שנקרא דגל.
  כל זה אבותיהם של בני המשטרים לא טורחים לעשות אלא כי זה נכפה עליהם. בוודאי לא יכלו להמציא את כל זה, כי בני המשטרים הם המצאה מאוחרת באבולוציה האנושית. כלומר יותר נכון המשטר הריבון רוכב על כל ההמצאות האלה של אבותינו. כי בלי זה אין משטר וריבון.
  אייך אמר הגל:
  “כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.” (הגל)

  בישות הדמיונית הישראלית זה אחרת? המולך הישראלי בעצמו טוען שהוא ההורה העליון (“להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם” הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי) ואין לך זכות מוקנה לנשום בלעדיו כפי שטוען השופט ברק.
  החשיבה הטוטליטרית של המולך הישראלי נובע משפינוזה שבן גוריון היה חסיד מושבע שלו וכפה על בני המשטר הישראלי באקדמיה ללמוד וליישם הלכה למעשה את חשיבתו הטוטליטרי.
  בגדול אפשר לסכם בקצרה אייך הולך המחשבה של שפינוזה הביא אותו להיות טוטליטר הזוי.
  הנחנה א'

  "אלוהים פועל ומנהיג את הכל מתוך ההכרח של טבעו ושלימותו בלבד והחלטותיו ורציותיו הן אמיתות נצחיות וכרוך בהן תמיד ההכרח"

  הנחה ב'

  "אין לו לאלוהים שום מלכות מיוחדת על בני אדם אלא באמצעותם של המחזיקים בשלטון"

  המסקנה

  "לתקן את כל הדברים באופן שכל האנשים, תהיינה נטיותיהם מה שתהיינה, יעדיפו את זכות הכלל על טובת הפרט"

  לסיום:

  התנאי ההתחלה שלי ושלך, היא הרלוונטי כאן בדיון. הוריך כבני משטר הפכו אותך כבן משטר בכפיה והעבירו אותך למולך הטוטליטרי הישראלי. וככה מן הסתם אתה נוהג מול צאצאיך.
  אני מנגד הורי בעקבות התורה – שירשו להם הוריהם עד האדם הראשון הנבון זה שהמציא את חוקי המשפחה, עשו לי ברית מילה עם כל המשמעות שבדבר.
  עכשיו לשנינו יש בחירה להיות אולי איינשטיין או הגאון מווילנה. אבל בכל זאת לי יש יותר סיכוי כי נולדתי אנרכיסט משוחרר מהמולך. מה שאין כן אתה צריך לבקש רשות מהשופט ברק לנשום.
  כאנרכיסט אני חייב בשביל לשרוד את היום להיות מלא. ואתה לא. מכאן המושג עגלה ריקה מול עגלה מלאה.

  אני מקווה שהצלחתי להסביר לך בטוב טעם את הנושא הנידון כאן.
  בברכה
  max maxmen

  אהבתי

 3. היהדות שאתה מייצג מלאה בהונאה עצמית.
  זה כולל את העגלה מלאה, ואת "אתה בחרתנו", ו"תשעה קבין נטלה ירושלים…" וכל יתר העקרונות המניעים את שטיפת המוח בגירסא דינקותא.
  כשאתה וחבריך יושבים ומתעסקים כל היום וכל הלילה במחשבה כמה אתם יותר טובים מכל האנשים החיים על פני כדור הארץ. כדאי להניח לפניך את המספרים מול העיניים:
  יש בעולם 8 מיליארד אנשים.
  יש בעולם 16 מיליון יהודים. בקושי שני פרומיל.
  היהדות החרדית שאתה מייצג מונה כמיליון איש. זה אומר שאתם נמצאים כמה אפסים אחרי הנקודה של הפרומיל באוכלוסיית העולם.

  עכשיו אחרי שראית את משקלכם המספרי, נעבור לדון במשקלכם הסגולי.
  מעטים מאד הם היהודים שומרי תורה ומצוות, אם בכלל וחרדים בפרט, שהביאו לעולם איזושהי פריצת דרך ששינתה את חייהם של האנושות כולה.
  האנושות נמצאת במקום שבו היא נמצאת, לטוב ולרע, בזכות פורצי דרך יהודים כמו אלברט איינשטיין וקארל מארקס ויונה סאלק וליאונרד כהן ומארק צוקרברג ואחרים. עובדה: אתה וחבריך עושים שימוש בתוצרים שלהם.
  לא בתוצרים שלכם.
  אין לכם בכלל תוצרת, ואם יש – אף אדם בעולם לא עושה שימוש בה, מלבדכם.

  זה שאתה מניח את הגאון מווילנה ביחד עם איינשטיין על אותו משקל, זה חלק מאותה שטיפת מוח שמניע אותה שגעון גדלות. מגלומניה.
  הגאון מווילנה לא פרץ שום דרך וכל מה שהשאיר אחריו זו השקפת עולם שהשפיעה על החסידים השוטים שלו. כמה עשרות אלפי אנשים שטופי מוח.
  איינשטיין השפיע על מיליארדים. גם על אלה שמנהלים אורח חיים שונה משלו וחושבים אחרת ממנו. כמוך, למשל.
  אפילו בתוך היהדות, רבי יוסף קארו לפחות עשה משהו. כתב שולחן ערוך.
  הגאון מווילנה בסך הכל היה "בקיא". הבקיאות בתוספת כריזמה העלו אותו לדרגת קדוש בעיניך בלבד ובעיני חבריך הספורים.
  כל מהנדס שמתכנן לך את הבית שאתה גר בו, כל רופא שמציל את חייך, כל מוזיקאי שהנעים לך את יומך – עשו יותר מההוא מווילנה. ואף אחד מהם לא קדוש.
  אבל בעולם הצר שבו אתה חי, אתם חייבים למצוא מישהו בעל ערך מוסף, כי אין לכם, אז אתם מוצאים מישהו "שתלכו לאורו" – הרבי מ… והאדמו"ר מ… ואבותינו וחזלינו – כי אתם לא יכולים ללכת לבד. אתם שורקים בחושך, להעמיד פנים שאתם לא מפחדים. שאתם מיוחדים במינכם. עם סגולה.

  כשאתה מנסה לשכנע מישהו שהוא לא בן חורין, אתה שורק בחושך.
  האנשים החופשיים, הליברלים, הנאורים – מנסים כל מחשבה וכל מעשה עד שמחליטים מה טוב להם ואם הם בני חורין או לא.
  ואגב, גם לא להיות בן חורין זו אופציה לא רעה בכלל.
  מיליארד וחצי סינים, מוכנים לקבל את החירות הסינית ולהשלים בה מחזור חיים. והכל בסדר. הם לא נחותים ממך ולא מאף אדם אחר.
  הבחירה שלך להחליט להיות עם סגולה, להאמין באלוהים וכו' – גם היא בסדר, רק חבל על הזמן והאנרגיה שאתה משקיע בניסיון לשכנע אחרים שהם נחותים ממך.

  גם יהודי חילוני וליברלי מחליט בעצמו מה טוב לו, גם אם הוא מאמין וגם אם לא. הוא יבחר בעצמו את מה שעושה אותו יהודי. לא אתה ולא החזון איש יחליטו עבורו מה עושה אותו יהודי.
  אם יש אלוהים בשמים, הוא כבר ינחה אותו. אם אין – הוא ינחה את עצמו.
  ורק לעדכן אותך: דגל, המנון וסמלים אחרים – אפשר להחליף, וגם זה בסדר. הקדושה שלהם נכונה לעת הזו בלבד. אם מחר תתקבל החלטה להחליף את הדגל, וכנראה תתקבל, נרים אותו על נס יחד עם הסמלים החדשים.
  גם תורת איינשטיין זמנית. אם יקום פורץ דרך אחר וינתב אליה את בני האדם – זה יקרה רק כי התאפשר לו להיות אנרכיסט.
  היהדות שלך לעולם לא תיפרץ כי היא אינה מאפשרת לפרוץ אותה. היא לא נותנת מקום לאיינשטיינים וצוקרברגים. היא מאדירה את ה"בקיאים" כמו הגאון מווילנה, את הכריזמטים כמו ברלנד וקנייבסקי – כל אלה שלא תורמים כלום לאדם הפשוט וכל מה שיש להם זה את הכריזמה המקומית שיכולה להתקיים רק במסגרת שמרנית, ואתם אולטרא שמרנים. אבל מכיוון שהאנושות על פני כדור הארץ, המונה 8 מיליארד אנשים, מורכבת מאוסף של דעות ומסגרות ואורחות חיים – יש מקום גם לקומץ ההזוי הזה שמתקרא: יהדות חרדית.

  ובסופו של דבר, גם מתווי הדרך שלכם, לא פראיירים. גם הם יודעים כי "אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו".
  ובמילים אחרות: "חבר'ה…תצייתו לחוקים שמאפשרים לכם את השקט והביטחון, אחרת לא אוכל להשתלט עליכם, ואם לא אשלוט בכם אף אחד לא יבוא לאכול אצלי את השיריים במוציי שאבעס".

  אהבתי

 4. שוב מוני היקר, מה אתה רוצה שאני אשיב לך. אתה אפי' לא מודע לאובססיה שיש לך לאיזה ישות דמיונית שאתה קורא לו 'חרדים', בזמן שאתה מודע לכך שהיא רק "כמה אפסים אחרי הנקודה של הפרומיל באוכלוסיית העולם" כלשונך.
  כמה נמוך צריך אדם להיות ללכת לישות כזה קטן ולומר לו בפרצוף את כל מה שאתה אמרת לו עכשיו כאן. לא תלך לילד מפגר ותתגרה בו ככה. איפה הנימוס המינימלי שלך?

  עכשיו ברצינות
  אתה מניח שיש איזה ישות דמיונית שנקרא מין האנושי, וצריך לתרום לה וזה כל תפקיד חייך. יש גם בעלי תשובה כמו אמנון יצחק שחושב שיש איזה תכלית ומטרה למה באת לעולם. אתה זוכר את השאלה הגדולה שלו שעם זה כאילו הרגיש שהוא שם את החילוני בפינה? "תן לי תשובה חילונית למה באת לעולם" – זעק אמנון יצחק בכל במה ובמה בארץ ובעולם. בצעירותי ששמעתי אותו פעם שואל את זה בשכונה שלי, עניתי לו מה פירוש למה? כי ההורים שלי הזדיינו!!! ולא זה לא היה תשובה חילונית אלא תשובה יהודית\חרדית מקורית שלי. כלומר אין לי מטרה ותכלית כבושה מראש, ולא, אני לא מאמין בשום ישות דמיונית לא רק בגלל שזה דמיוני, אלא כי כל הרוע האנושי בא בדיוק בגלל זה שבני אנוש מדומיינים ישויות דמיוניות והופכים אותם לבר סמכא ולמענו למען כבוד קדושת הישות הדמיוני, מוכנים להשמיד ולהרוג כל אדם שלא נמצא בישות הדמיוני שלו. שחנה ארנדט חקרה את הרוע האנושי והקדישה לכך את כל חייה האינטלקטואלית שלה, היא מגיע למסקנה שהרוע היא בנאלי, ולמה היא כל כך בנאלי?! כי היא תוצאה של האמונה בישויות הדמיוניות. ישות כזו יכולה להשפיע על מיליוני פרטים (באומה הכי תרבותית ואינטלקטואלית) להיות רובוטים של מערכת ישותית שכזו ואז עם אדם ריק מוח ובנאלי בראש המערכת, הם יכולים ביחד כמערכת ישותית דמיונית לעשות את השואה ולגרום למעל חמישים מיליון הרוגים תוך חמש שנים. ראה את מאמרי הבנאליות של הרוע

  https://socialrevolutioninhumanthinking.wordpress.com/2018/11/25/%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A2/

  על הדרך תקרא גם את המאמר הזה

  https://socialrevolutioninhumanthinking.wordpress.com/2020/07/05/%d7%94%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%a1%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%9c-%d7%93%d7%91%d7%a8%d7%95-%d7%91%d7%a9%d7%9e%d7%99/

  אתה מוני היקר חושב שזה מקרה? אתה חושב שזה קרה רק לגרמניה ועמי אירופה? לא ולא, זה קורה כל הזמן אפי' שבני אנוש כבר דיי מודעים לסכנה הזו, ועשו מחקרים לרוב מנין נבע הנאציזם וכו' וכו', בכל זאת זה עוד קיים, ואתה (והליברליות הפוסט מודרנית) ההוכחה שהחלפת את הישויות הרבות לישות אחת שאתה קורא לה מין האנושי. כלומר אתם לא מסוגלים להבין שאין הבדל בין הנאצים לבין כל אדם מודרני ופוסט מודרני, כולם רובוטים של הישות הדמיוני הזה. שרק צריך לעלות במערכת המפלצתי הדמיוני שיצרתם, איזה ריק מוח כמו היטלר, וכולכם תעשו בדיוק מה אייכמן והיטלר עשה. אנחנו עוד לא שם אבל דוגמית יש לנו: שאפשרתם לההוא עם המריצה (שישלח את החרדים לזבל לא ברכבות כפי הנימוס הגרמני אלא עם מריצה= בזיזול) להיות שר האוצר. אפשרתם לו לעשות גזירות כלכליות שמיועדות דווקא לאינדיבידואלים שכאלה שאתה רואה בהם ישות דמיוני וקורה לו חרדים.
  אני כבר ראיתי דוגמית שהחלול לפיד זכה ב19 מנדטים לפני עשור רק מיזה. הוא זכה להיות המפלגה השניה בארץ בגלל שהוא הצליח לדבר עם השפה של בני המשטרים המדומיינים שרואים ישויות דמיוניות.

  שחנה ארנדט מגיע למסקנה שהרוע הוא בנאלי והסיבה כי הרוע אפשרי אך ורק בגלל שהאדם לא חושב. היא לא הבינה לעומק למה האדם לא חושב. היא לא הבינה שהיא פילוסופית עלתה על אחת היסודות של היהדות שזה איסור ע"ז = לראות ישות דמיונית ולעבוד לה וללכת אחריה כעיוור. מה איכפת לחשיבה היהודית שהאדם מדמיין לעצמו ישות?! איכפת לו כי האדם הוא צלם ואמור להיות אדם חושב = בן חורין, לא רק פיזית אלא בעיקר מחשבתית. חובה על אדם להיות אדם חושב ושכזה הוא בן חורין ואז צמיחתו האישית היא אין סופית. והשכר?! שאי אפשר לגייס אותו כחלק של מערכת מפלצתית שנקרא נאציזם או מין אנושי. וההוכחה הפרטית שלנו לכך, היא העובדה שהישות הדמיונית הלאומנית הציונית וכו' וכו' שכל כך מתלבש על היהודי החרדי (הרי הוא היה אמור להיות ראש החץ של הלאומניות הציונית) לא הצליחה לגייס את היהודי החרדי. זה השכר שלנו בגלל היותינו בני חורין. זה השכר בגלל שאנו לא מאמינים ולא מדומיינים.

  נכון נכון היום הפוסט מודרניים כבר יודעים לדקלם סיסמאות וקלישאות נגד גזענות ונגד לאומניות וכו' ונגד אנשים כריזמטיים וכו' וכו' (אגב ר' חיים לא יודע לנאום או לכתוב ככה שאני לא יודע מנין הבאת את המשפט "היא מאדירה את ה"בקיאים" כמו הגאון מווילנה, את הכריזמטים כמו ברלנד וקנייבסקי". היהודי באמת מאדיר מומחים ובקיאים בגלל שהם דבר האלוהים. ואני מיד הסביר לך את הנקודה כאן עם דוגמא. כתוב במקרא ושחט לפי השם. בהלכה נאמר מכאן שנאמר לפני השם, חייב כל שוחט מתחיל לשחוט לפני מומחה. כלומר לפני השם = לפני מומחה), אבל כאמור הם החליפו את הריבוי אלילים משום הגזענות, לאליל אחת שנקרא מין האנושי. אז מה הרווחנו מיזה? זה אותם מדומיינים שאפשר להפעיל כמערכת מפלצתית. ואתה עם האובססיה שלך ולפיד וליברמן עם כל המצביעים שלהם, ועצם העובדה שציבורית מתאפשרת הלכה למעשה לעשות את הגזירות הכלכליות המיועדת נטו לישות הדמיונית שאתה קורא לה חרדים. היא היא ההוכחה.

  לסיום עוד משהו קטן ומפלצתית. ההנחה שלך כבן משטר שיש על היהודי איזה אל או מנהיג, הוא טעות ביסודו ראה את מאמרי בשם "המיתוס – הגדולים" כאן

  המיתוס – הגדולים

  החשיבה הזו היא מפלצתית כי כל הגזירות הכלכליות על האינדיבידואלים שאתה מדמה אותם כישות דמיונית. נובע מהחשיבה של המנהיגים החלולים שלך, שאם נצליח – חושבים לעצמם החלולים שלך, להפריד את החרדי ממנהיגיהם הכביכול כושלים (הנה הם רק מביאים עליכם שנאה וגזירות כלכליות), אז החרדים יהיו בני משטרים נאמנים. החלולים חושבים בזמן האחרון לדבר ישירות לחרדי לא דרך הפוליטיקאים והמנהיגים הדמיוניים. הסיפור עם יועז הנדל מסביר את זה הכי טוב. הוא יודע מה טוב לחרדי לגבי הפלאפונים ואומר לרבנים בפגישה עמם, שהם לא יודעים מה החרדים רוצים. מכאן הזלזול שלו בהם. כביכול הוא מדבר עם החרדי מעליהם. ותשמע אייך הוא מדבר עמם מעליהם. דרך הרשתות. אתה מבין? האדם חיי בבועה אינטרנטי ומדמיין שהוא מדבר עם חרדים עד כדי כך שהוא כבר יכול לדבר מעל הרבנים הנוכחים אצלו פיזית במשרד. ראה את מאמרי נגדו בשם "המוח הריק של יועז הנדל – פשר המושג עגלה ריקה\מלאה"

  https://socialrevolutioninhumanthinking.wordpress.com/2021/11/29/%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%97-%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%a7-%d7%a9%d7%9c-%d7%99%d7%95%d7%a2%d7%96-%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%9c-%d7%a4%d7%a9%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%a9%d7%92-%d7%a2%d7%92%d7%9c%d7%94-%d7%a8/

  נסיים את הדיון ההזוי כאן. בזה שאני אומר לך. היהודי, יותר נכון אני וכל אדם שלא רואה ישותיות דמיוניות, הוא הוא בן חורין. כבן חורין אסור לו ליצור חיים ולמעביר אותם למולך ולכן הוא חייב לעשות לבן ברית מילה (אני מקווה שלקחת לך אומץ וקראת את המאמר ברית מילה בשביל מה?

  ברית מילה בשביל מה?

  ), ולומר לו שהוא בן חורין במציאות. להסביר לו ולתרגל אותו לכך, שהוא לא נוצר בשביל איזה ישות דמיונית שנקרא יהודים או מין האנושי או בשביל האלוהים.
  זה היהודי שמסתובב לו זה אלפי שנים, וכל המפלצות האנושיות = הישויות הדמיוניות, מאוהבים בו ומזיינים אותו תמיד ויש להם האובססיה מטורפת כלפיו. זה לא רק ברמה ההמונית האספסופית, זה נמצא אצל גדולי הפילוסופים במיוחד מהעת החדשה. קח לדוגמא את שפינוזה שכתב מאמר שלם = מאמר תיאולוגי מדיני, אך ורק בגלל האובססיה שלו כלפי היהודי (כן כן, כלפי אותו יהודי שהוא רק פרומיל כלשונך). ראה את מאמרי שפינוזה והיהודים

  שפינוזה והיהודים

  לאותו יהודי יש משמעות חיים שנובע מאותו חשיבה שאין ישויות דמיוניות, שזה צאצאיו לדורי דורות כבני חורין. זה כל עמלו ומשמעות חיו. הוא חי בשבילם וזה לעומק העולם הבא היהודי כפשוטו. ולכן לטענתך מי קובע מיהו יהודי, התשובה היא צאצאיך קובעים אם אתה יהודי. לא אתה ולא אף אדם אחר או ישות דמיוני או ישות הלכתית. אפי' האל לא יכול לעזור כאן. שום חוק לא יעזור כאן. יהודי זה זרעו קובעים האם הוא יהודי ולכן באמת מתאפשר גרים אפי' שיהודים הם גזע. ראה את מאמרי "מיהו חרדי נעים להכיר"
  https://socialrevolutioninhumanthinking.wordpress.com/2020/11/24/%d7%9e%d7%99%d7%94%d7%95-%d7%97%d7%a8%d7%93%d7%99-%d7%a0%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%94%d7%9b%d7%99%d7%a8/

  ובכן, אתה חייב להשתחרר מהאובססיה שלך ותהיה משוחרר ומאושר. כל מה שכתבת לי כאן זה רק בראש שלך ובראש של שפינוזה ושאר האובססיביים כלפי היהודי שהוא רק פרומיל.
  שום יהודי לא מחפש ולא מתעניין מה חושבים עליו הזולת. הוא יש לו משמעות חיים משלו וזה מה שהוא עושה. זה לא אמור להטריד אף אחד. מנגד יש לנו בני אנוש שחיים בבועה דמיונית ולא עושים כלום עם עצמם אלא לדמיין שהוא איינשטיין והוא כל הטוב שנמצאה בעולם, ויחד עם זה יש לו אובססיה כלפי איזה ישות דמיונית שהיא רק פרומיל.
  מילא זה היה מצחיק, אבל זה לא מצחיק כלל וכלל כי זה על חשבונינו היהודים = אנטישמיות.

  אהבתי

 5. "שום יהודי לא מחפש ולא מתעניין מה חושבים עליו הזולת. הוא יש לו משמעות חיים משלו וזה מה שהוא עושה. זה לא אמור להטריד אף אחד. מנגד יש לנו בני אנוש שחיים בבועה דמיונית ולא עושים כלום עם עצמם אלא לדמיין שהוא איינשטיין והוא כל הטוב שנמצאה בעולם, ויחד עם זה יש לו אובססיה כלפי איזה ישות דמיונית שהיא רק פרומיל.
  מילא זה היה מצחיק, אבל זה לא מצחיק כלל וכלל כי זה על חשבונינו היהודים = אנטישמיות."

  כך אתה כותב ובאותה נשימה נעלב ממה שאומר עליך הזולת (ליברמן או לפיד).
  בכלל, כשאתה נכנס לפוליטיקה, אתה חושף את המקומות שהכי כואבים לך באמת: המקום שבו החרדים מנושלים ממעמד הבכורה שהם קיבלו בשנים האחרונות.
  שהרי מה אמר ליברמן ? הנה הציטוט המדויק:
  המראיינת: "שים על כף המאזניים – ביבי הביתה או עם החרדים".
  ליברמן: "תקשיבי, את החרדים יחד עם ביבי על מריצה יחד למזבלה"
  וואו…
  מכאן, לקחת את זה להיטלר ולנאצים, זו התקרבנות אופיינית למיעוט החרדי.
  כל מי שמעז לבקר אותם הוא אנטישמי, נאצי, עמלק, היטלר, רשע מרושע, שטן, ועוד כינויים מהתחמושת המקובלת בארסנל ההתקפי שלהם. והתחמושת הזו נשלחת מהמנהיגים, מהרבנים ומתווי הדרך המתגאים בערכיו הנאצלים של היהודי החרדי.
  מאותה סיבה אפשר להתעלם גם מההתייחסות שלך ליאיר לפיד כ"אדם חלול".
  לאדם הליברלי, החושב, ההומני, הדמוקרטי – אין בעיה עם זה שתקרא למנהיג נבחר איך שאתה רוצה. גם אם הוא מנהיג של קבוצה גדולה בהרבה מהקבוצה החרדית. הכל בסדר. יש חופש ביטוי. אתה בן חורין לומר כל מה שאתה רוצה, מחוץ לגטו הצר שבו אתה נמצא – שם אסור לך להתבטא איך שאתה רוצה.
  נכיל אותך. נחבק אותך. נילחם על זכותך לומר מה שבא לך.

  ההתקרבנות – היא חלק בלתי נפרד מהאתוס החרדי/גלותי. בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם. פעם זה המן, פעם זה עמלק, ופעם זה אנטיוכוס או נבוכדנאצר, ופעם זה היטלר.
  אין פלא שגם אתה אובססיבי לשואה ומאזכר אותה שוב ושוב. בשביל זה אתה מוכן לגייס אפילו אנשי מחקר חילונים שלדידך אינם אנשים חושבים, אלא בני ישות דמיונית, העיקר שתוכל להביא תנא דמסייע.
  השואה היא הנקודה החלשה אצל החרדי, המקום הכואב שלו, ואיתה הוא מתמודד. לפני שישאלו אותו את השאלה הנצחית: "איפה היה אלוהים בשואה" עליה אין לו תשובה, הוא מיד מתקיף בבנאליות של הרוע. זה לא אנחנו אשמים. זה האייכמנים האנושיים. המודרנים והפוסט מודרנים. הקומוניסטים והקפיטליסטים.

  יש בנאליות ברוע, אבל במקום לשאול את עצמך: למה הרע בא דווקא אלי ? אולי גם אני לא בסדר במשהו – כלפי אלוהים, כלפי בני אדם, כלפי העולם ? – אתה מחפש צידוקים אוניברסליים.
  במקום להבטיח לעצמך שלעולם לא תיקלע לבנאליות של הרוע – לא כקרבן ולא כמקרבן, אתה מנתח את הסיטואציה ברמה פילוסופית, ומשליך יהבך על הקדוש ברוך הוא שהוא יודע מה שהוא עושה. הוא מביא לעולם רוע בנאלי כחלק מהקיום העולמי של "הישות הדמיונית" ששמה אנושות.

  האדם ביסודו פגום בגלל שהוא כזה והוא כזה. בין אם הוא נוצר על ידי האלוהים ובין אם הוא התפתח בתהליך אבולוציוני – הוא מה שהוא. נקודה. יש לו מוח ולב ומחזור חיים שלא ידוע לי ולא לך ולא לאף אחד אחר.
  מי שמחפש משמעות לקיומו יכול למצוא את זה אצל אלוהים ואצל ניטשה, אצל בודהא ואצל מוחמד. החיפוש – הוא כשלעצמו משמעות. ואם זה מה שמעסיק אותך, אשריך. יש לך חיים מעניינים. הרבה יותר מעניינים מהאברך שלומד כל היום טקסטים שנכתבו לפני אלפיים שנה, ומעניינים יותר מהשירים שכתבה לאה גולדברג.
  אבל כשאתה פולש אל הראש של האחר, ומנסה לשכנע אותו שהמחשבה שלו דפוקה, כי הוא לא חושב כמוך, ועליו לשנות את אורח חייו כי הם שונים מאורח החיים שלך – זה מצביע על החשד שאתה לא שלם עם עצמך, וזקוק לחיזוקים.
  אחרת היית ממשיך להתפלפל בינך לבין אלוהיך, מתפלל אליו ולומד את תורתו. ומה איכפת לך בני אדם אחרים ומחשבותיהם, יהודים או לא יהודים.
  האדם חושב – משמע הוא קיים.
  אם כל תכלית קיומך היא לקיים איזשהו מחזור חיים עבור איזשהו אלוהים שהחליט לקיים איזושהי ישות על פני כדור הארץ – לך על זה. האנושות שאתה קורא לה "ישות דמיונית" העניקה לך את הכלים הנוחים ביותר להמשיך ולהתפלפל ולשכנע את עצמך.
  חבל שאתה לא מספיק משוכנע.

  רציתי גם להזכיר לך מעט עובדות היסטוריות על השואה ועל החרדים. שהתנגדו לעלייה לארץ ישראל, ונאלצו לעלות למדינה שהקימה התנועה הציונית החילונית, רק אחרי שספגו מכה אנושה שחיסלה את המרכז הרוחני הגדול ביותר שלהם.
  ורציתי גם להזכיר לך שהחרדיות של ימינו אינה אלא תוצר של אורח חיים משלוש מאות השנים האחרונות.
  אבל לך תתווכח עם חרדי על עובדות היסטוריות.

  אהבתי

 6. שוב מוני היקר אתה שוב לא מודע למקומך בגלל היותך בן משטר (תבין אותי אני לא בא לפגוע בך אישית שנינו לא מכירים זה את זה. הבעיה היא באמת כי אתה בן משטר), אתה לא סתם בן משטר ואני יכול לומר שלום עלי נפשי ולא להתייחס אליך כלל. אתה הכובש. אתה מבין? אני מתווכח עמך אך ורק כי אתה כבן משטר נותן למפלצת הריבונית את הכוח להיות ריבון אדם על אדם ועוד על היהודים. אם עד לא מזמן סבלנו מהאומות, מאז העת החדשה יהודים בגדו ביהודים והקימו ריבון אדם על אדם ועוד על היהודים וגררו את הערבים להרוג בנו הרי הערבי לא מבחין בין יהודי חילוני או לאומני או חרדי. ראה את מאמרי בשם "ההכחשה – הכובש שחי בהכחשה – ותסמונת סטוקהולם"

  ההכחשה – הכובש שחי בהכחשה – ותסמונת סטוקהולם

  על הדרך תראה גם את המאמר הזה בשם "מיליון יהודים\בני חורין כבושים תחת בני המשטרים הפנאטיים"

  מיליון יהודיםבני חורין כבושים תחת בני המשטרים הפנאטיים.

  החרדי בפוליטיקה כי הוא מאמין בזה?! איזה קישקוש, הוא שם כי הכובש כופה עליו להיות שם.
  השואה היא הזונה\הפילגש של הכובש ולא של החרדי שאפי' לא מציין אותו כמו שהוא מציין את פורים וחנוכה.

  הרגתה אותי לגמרי עם התגובה אחרונה שלך. היהודי הוא האחרון שמתקרבן. עובדתית הוא תחת כיבוש על ידי אחיו הבוגדים ולכן הוא זועק מרה ובצדק.
  השאלה זה לא מה ליברמן אמר, העניין כאן מה הוא עושה הלכה למעשה ואתה מאפשר את זה. אני כחרדי וכך גם החרדים בסביבתי לא שמים פס על חלולים ומה שהם אומרים. הבעיה הוא עצם שהם כובשים אותי תחתיהם תחת אלוהיהם הריבוני והדמיוני.

  לסיום: בתגובה האחרונה עכשיו אתה מנסה לדבר בשמי או בשם איזה חרדי דמיוני. אנא אל תלך בדרך שכל הפנאטים בני המשטרים שאוהבים לספר לעצמם סיפור. אל תנהל שיח דמיוני עם עצמך, זה מגוחך לגמרי.
  תראה את הפנינים שלך ותבין כמה שזה מגוחך לדבר בשמי

  "ובאותה נשימה נעלב ממה שאומר עליך הזולת (ליברמן או לפיד)"
  (המציאות?! לא נעלב בכלל. אבל מפחיד מאוד ככובש מול מיעוט)

  "אתה חושף את המקומות שהכי כואבים לך באמת:"
  (המציאות?! נכנסתי לפוליטיקה כי הכובש כופה את זה עלי. זה אגב בושה וחרפה לנאור שהמיעוט צריך לשחק את המשחק. למה הכובש לא נאור לפחות כמו המדינות היותר מתוקנות?)

  "המקום שבו החרדים מנושלים ממעמד הבכורה שהם קיבלו בשנים האחרונות"
  (המציאות?! לא היה בכורה לעולם ואין כאן מה להפסיד. היינו כבושים ונשארנו כבושים. פעם הכובשים עוד היו אינטליגנטים ושתקו. היום הם חלולים שכאלה שלא מבינים את מקומם שהם כובשים. הם עוד חולמים שיש בכורה לחרדי ונלחמים נגד השד הדמיוני הזה. בכורה במה? הרי הם לא מאמינים בכלל בריבון. אם הכוונה שלך היא לגבי מעמדם החברתית לגבי היהדות. טוב זה היה צורך של המדינה. זה לעולם לא היה אינטרס שלי ושל אף חרדי אחר. אין שום אינטרס שתתחתן דרכי מצדי תתחתן אצל מוחמד. נו באמת,,,, תשתחרר מהישות הדמיוני שיש לו בוכרה או אין לו בכורה. כל זה לא קיים במציאות. במציאות קיים אתה וצאצאיך. אתה יכול להשתחרר מהריבון ולהיות חופשי ואתה וצאצאיך. או להיות פנאט ועוד להקריב אותם למולך)

  "שם אסור לך להתבטא איך שאתה רוצה"
  (המציאות?! לך אין זכות מוקנה לנשום וזרעך הרווקים מוקרבים על מזבח הדגל בכפיה ועוד בחינם הרי במדינה קפיטליסטית אין גיוס חובה. מה זה הטוב ליבך לתת לי לדבר בזמן שאתה כובש אותי עם שוטר עם רובה בכפיה ורוצה בכפיה לקחת גם את זרעי על המזבח הדגל ?! אדם שרלטן שכופה את עצמו על הזולת עם שוטר עם רובה – ריבונות, לא יכול לטעון שהנכבש מתקרבן, זה הזוי לגמרי לטעון כזה טענה)

  "מחוץ לגטו הצר שבו אתה נמצא"
  (המציאות?! אתה בן משטר עם גבולות מדינה = גטו. החרדי היהודי נמצא בכל כדור הארץ ומרגיש לגמרי חופשי)

  זה פנינה מאלפת אייך אתה אוהב לספר לעצמך סיפור – "והתחמושת הזו נשלחת מהמנהיגים, מהרבנים ומתווי הדרך המתגאים בערכיו הנאצלים של היהודי החרדי."
  (המציאות?! אין מנהיגים ורבנים. יש מומחים כל אחד בתחומו וכל אדם חופשי לשאול ולקבל או לא לקבל. ההוכחה היא עצם קיומך כיהודי חילוני ועוד ככובש. הרי היהודים לא יוצאים נגדך ככובש בחרב ובחנית. אלא מורידים את הראש וסובלים את הכיבוש שלך)

  "שלדידך אינם אנשים חושבים, אלא בני ישות דמיונית, העיקר שתוכל להביא תנא דמסייע."
  (המציאות?! אתה שוב מדמיין שחנה ארנדט זה אתה או שייך לך. לא ולא חנה ארנדט היית יהודיה חופשי כמוני בדיוק. אתה כבן משטר החרמתם אותה ואת ספריה עשרות שנים. עשיתם לה רצח אופי. שלחתם עליה את בריוני המוסד לאיים עליה. חנה ארנדט לא היית בת משטר זה בדיוק העניין. היא כפרה בלאום היהודי ובצדק כמו כל חרדי מצוי. היא זאת שביקרה את ההתקרבנות של בן גוריון ועל הצגת משפט אייכמן למען האינטרס הציוני יותר נכון למען הצידוק להיות כובש על היהודי ועל הערבי יחד. הכלל ידיד היקר. כל מי שהוא חופשי מלדמיין ישויות דמיוניות כמו חנה ארנדט, הוא כמוני ולא כמוך ולכן הוא כביכול שלי – אם אני אחשוב כמוך. בתכלס הוא לא שלי ולא של אף אחד אלא תובנות אנושיות שהם שייכים לכולם כמו שלוח הכפל שייכת לכולם)

  "השואה היא הנקודה החלשה אצל החרדי, המקום הכואב שלו, ואיתה הוא מתמודד. לפני שישאלו אותו את השאלה הנצחית: "איפה היה אלוהים בשואה" עליה אין לו תשובה,"
  (המציאות?! שבע יפול צדיק וקם והחרדי צמח יותר מכל סוג יהודי הקיים בעולם. ולכן לומר שזה נקודה חולשה?! השואה היא עוד הוכחה לחרדי כמה הדרך שלו צודקת. השאלה איפה היה אלוהים בשואה היא שאלה חילונית ולא חרדית. החרדי יודע שהוא לא היה שם. זה בדיוק הבעיה איפה שאין אלוהים יש שואה במציאות או בפוטנציה כמו בארץ ישראל כנ"ל הגזירות הכלכליות על אינדיבידואלים שהשרלטן מדמיין כישות דמיוני. אי אפשר להתווכח על זה שאין הבדל בין ליברמן להיטלר. הרי אייך אפשר לפגוע בי אישית אם הוא לא מכיר אותי כלל וכלל ולא עשיתי לו שום רע?! אלא מה הוא מזהה אותי כישות דמיונית שהוא קורא לו חרדים. ואפרופו אלוהים למה לך לדבר בדברים שאין לך מושג ירוק. הרי זה הזוי לדבר עם חרדי על אלוהים בלי להבין קמצוץ מה זה אומר בכלל. תרצה להשכיל בנושא יש לי הרבה מאוד מאמרים בנושא אלוהות וכיהודי אולי כדאי לך לעקוב אחרי חשיבת אבותיך ולו רק מסקרנות. עד עכשיו מעצם דקלום הקלישאה של איפה היה אלוהים בשואה, מראה רק על בורות משווע. ואני לא תוקף אותך אלא אומר לך עובדה שתתקן את זה מהר.)

  "למה הרע בא דווקא אלי ? אולי גם אני לא בסדר במשהו – כלפי אלוהים, כלפי בני אדם, כלפי העולם ? – אתה מחפש צידוקים אוניברסליים."
  (המציאות?! הכובש והרוצח שואל את הנרצח למה אני רוצח אותך?! זה אבסורד לגמרי!! שאני אבין אתה מטיף לי אייך לעשות חשבון נפש?! אתה לא קולט כמה זה הזוי?! ואגב הרוע הוא בנאלי ולא יש בנאליות ברוע. אתה לא מבין את המושג וחבל. ושוב אני לא אומר את זה לפגוע אלא שתלמד ותבין. תעיין לעזאזל במאמרים שאני נותן לך ואל תענה לי מיד בלי לחשוב ולהבין מה אני אומר)

  "ומשליך יהבך על הקדוש ברוך הוא שהוא יודע מה שהוא עושה. הוא מביא לעולם רוע בנאלי כחלק מהקיום העולמי של "הישות הדמיונית" ששמה אנושות."
  (המציאות?! לעולם לא חשבתי שהאלוהים מביא את הרוע. להפך אם הרוע בנאלי זה לא מהאלוהים, זה בדיוק הטענה. זה מאלוהים אחרים = ישויות דמיוניות. זה בגלל שיש בני אנוש שלא מסוגלים לחשוב ולכן הישות הדמיונית שולט בהם והופך אותם לרובוטים של המערכת המפלצתית ואז אפשר לעשות שואה או גזירות כלכליות על אינדיבידואלים שאתה אישית לא מכיר כלל. שחנה ארנדט אומרת שרק לטוב יש עומק. הכוונה שרק תחת אלוהי בני ישראל יש טוב. איפה שיש רוע אין אלוהים. עכשיו תבין אולי כמה זה הזוי לדבר בשמי = משליך את יהבי וכו'?! זה בדיחה שבא לי לבכות כמה הצליח הנאורות להזיק ברוח המחשבה של היהודי המודרני. לראות ולא להאמין שאלה משפטים הזויים יכול לצאת ממך. מילא איש ההמון אוהב לספר לעצמו סיפורים שכאלה ולנהל שיח דמיוני עם עצמו ולשאול ולענות וכו' וכו' כנ"ל. אבל שאתה תדבר ככה?! גם חנה ארנדט נטרפה לגמרי – שפגשה את גולדה מאיר, מהבורות שלה בדיוק בנושא הזה.
  גולדה לחנה: "בוודאי תביני, שבתור סוציאליסטית איני מאמינה באלוהים, אני מאמין בעם היהודי"
  חנה ארנדט כמעט מתתה מלשמוע את דברי גולדה ומספרת אחר כך:
  סברתי שזהו משפט מחריד, "גדולתו של העם הזה היתה בכך שהאמין באלוהים, והאמין בו באופן כזה שהאמון והאהבה שרחש לו היו גדולים מיראתו מפניו (איזה עומק ואיזה רגש?! אייך אי אפשר לאהוב אותה? כן כן, את חנה ארנדט הנביאה הדגולה שזכינו בימינו אנו max). וכעת מאמין העם הזה רק בעצמו?! איזו טובה יכולה לצמוח מכך?"
  על אותו משפט מבהיל של גולדה, חנה מגיבה למישהי אחרת:
  "מה שמעורר בי חלחלה הוא שהעם הזה, שאלפי שנים האמין באלוהי הצדק, מתחיל עכשיו להיאחז באותו יסוד בדת שלו שהיינה כינה בצדק 'האמונה הלא בריאה של מצרים העתיקה', מפני שהדבר עוזר לו 'להאמין בעם היהודי'. כלומר "בעצמו"?! וזוהי, אם יורשה לי לומר, עבודת אלילים של ממש. גם אם עובדי האלילים הללו חביבים מאוד עליך"

  במקום אחר חנה מבכה ורואה את העתיד עוד לפני קום המדינה וכותבת את המילים האלה " גם אם ינצחו היהודים במלחמה, סופה שהיא עתידה להרוס את האפשרויות הייחודיות ואת ההישגים הייחודיים של הציונות בפלסטינה. הארץ שתוגשם תהיה שונה למדי מזו שראו בחלומם יהודי העולם, הציונים והלא־ציונים. היהודים ה'מנצחים' יחיו מוקפים באוכלוסייה ערבית עוינת לחלוטין, מסוגרים בתוככי גבולות מאוימים־תמיד, שקועים בהגנה עצמית פיזית במידה כזו שתאפיל על כל הפעילויות והאינטרסים האחרים. צמיחתה של תרבות יהודית תחדל להיות עניינו של העם כולו; ניסויים חברתיים יינטשו בשל היותם מותרות לא מעשיים; המחשבה הפוליטית תצטמצם לכדי אסטרטגיה צבאית; פיתוח כלכלי ייעשה אך ורק על פי צרכי המלחמה" (חנה ארנדט)

  אפשר למצוא פילוסופים עוד בימינו (בניגוד לישראלי החלול) שיאמר את המשפטים האלה: "ליהודים היה מקום גדול בתקופת הנאורות באירופה, וגם במהפכות הסוציאליסטיות והקומוניסטיות. בלעדיהם, אירופה לא הייתה מגיעה להישגים האלו. במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו. כלומר, הזהות של היהודים-הישראלים מחוברת לחלוטין לטריטוריה, וכרגע היא מוגדרת רק על ידי טריטוריה שבה הם רואים את עצמם – על פי חוק של מדינת ישראל – כגזע בעל פריבילגיות על פני הילידים" – סלבוי ז'יז'ק. שוב ושוב "במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו")

  זהו, אני כבר עייף מלהמשיך לדון בהמשך דבריך שאתה מספר לעצמך. ולכן אני מסיים כאן. אבל תזכור אתה הכובש ולא ההפך.

  אהבתי

 7. ובכן מוני היקר. אני אתן לך קצת הסבר בקצרה על המושגים שאני דן כאן כי ניכר לפי התגובה האחרונה שלך (שלא נתן לי מנוחה ולא יכולתי להירדם. וברצוני לטפל בהמשך דבריך בהמשך) שזה צריך ביאור.
  המושג ישות דמיונית:
  בשפת היהדות זה נקרא ע"ז עבודת אלילים אלוהים אחרים. אצל בני המשטרים ובאקדמיה מטעם (אני מקווה שאתה מבין את המושג 'מטעם'), עבודת אלילים וע"ז ואלוהים אחרים, זה משהו דבילי שבני אנוש סגדו סתם מטיפשות ולמענה העבירו את זרעם באש מה שנקרא מעביר את זרעו למולך. בקיצור פעם היו פנאטים פראים ברברים וכו' וכו'. ואם ככה טוענת האקדמיה מטעם, בואו נאמר שאין גם אלוהים ולכן להאמין באלוהים זה אותו טיפשות רח"ל. אם פעם היו פנאטים אז גם כל תובנות בני אנוש הנבון של אלפי שנים גם רח"ל לא שווה אפי' לעיין בו. ולכן לא התורה ולא התלמוד ולא כל הארון הספרים היהודי לא שווה כלום. זה בערך הטיעונים של שפינוזה וההולכים אחריו שזה כמובן האקדמיה הישראלית מאז שקמה האקדמיה הישראלית

  בשפה של היום המושג ישות דמיונית נקרא על ידי יובל הררי 'סדר מדומיין' ראה כאן באקו ויקי

  https://ecowiki.org.il/wiki/%D7%A1%D7%93%D7%A8_%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9F

  ראה את מאמרי בשם 'האמת החילונית?! – מוקדש לפרופ' יובל הררי'

  האמת החילונית ?! – מוקדש לפרופ' הררי

  וכנ"ל חנה ארנדט שהיא מטפל ברוע האנושית נוגעת לאותו מושג.

  ובכן מה בדיוק הבעיה עם זה? חירות האדם !! שהמקרא מתחילה עם אדם אחד נברא במקום להתחיל למשל עם מיליוני אדמים בבת אחת. זה לא כי המקרא קיבלה עדות ממישהו שבתחילה היה רק אדם אחד אפי' בלי אישה. הרי אפי' שנאמר שקיבלה עדות כזו זה עדות לא קבילה הרי לא ראיתי עוד בני אדם בסביבה, אינו ראיה. המקרא לא מספרת לנו עובדות היסטוריות אלא תובנות והתובנה היסודית והבסיסית שעליה בנויה כל החשיבה היהודית מאז אדם הנבון הראשון, היא בדיוק זה שכל אדם בכל הווה הוא אדם ראשון לצאצאיו בעתיד. כלומר קיומו כאישיות תלוי לגמרי בדור הבא שלו ככה לדורי דורות לנצח. ולכן תמיד כל אדם הוא אדם ראשון המקראי.
  אותו אדם חייב לומר כל העולם נבראה בשבילי. זה לא שהוא יכול לומר אלא חייב לומר. וזה למה? כי רק ככה אפשר להצמיא את המוסר והערכים (כמו לא תגנוב ולא תרצח והמצאת הקניין הפרטי שמהם יוצאת כל המושגים של דינים משפט וצדק) שיהיו קבילים מוסרית = הצוו הקטגורי או הצוו של הלל התלמודי, ושיהיו קבילים במציאותית בשטח.
  בדור השני של אותו אדם יחידי, יש כבר שני בנים. ואם הם לא יתנהגו בתבונה כל אחד כבן חורין. אז אחד ירצח את השני. כלומר בחשיבה המקראית אם אדם הראשון לא מסתדר עם שאר בני אנוש בסביבה, אותו מצב יקרה בצאצאיו בהמשך ואז נשאלת השאלה למה לך לעמול להקים משפחה אם זה התוצאה בהמשך?! כלומר כבר עכשיו אפי' שאתה אדם ראשון במציאות כלפי עולמך הנצחית, אתה חייב להיות בסדר עם כל הסביבה אחרת בדיוק ככה יראה צאצאיך בהמשך.
  וככה המקרא מתחילה להמציא לנו את התובנות בהמשך אייך המציאו את הקניין הפרטי מה שנקרא טריטוריה ואייך המציאו את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח עד לפני הכניסה לארץ ישראל. בהמשך שוב המקרא ממשיכה לספר לנו מה קרה שזה לא עבד ולמה, עד הגלות וזהו. חתמנו את המקרא לספר אחת שלם שזה בעצם המתודה היהודית.

  כל המתודה הזו בנויה על היסוד הזה שכל אדם נולד יחידי והוא במציאות יחיד וקיומו לנצח תלוי לגמרי בצאצאיו. האם הם יקדמו את האדם או יישאר פרא או להפך הוא ילך אחורה להיות כקוף בג'ונגל.
  לעומק הטיעון המקראי טוענת שלא רק שיש אבולוציה פיזית לטוב ולרע, מאז שהאדם ניצח את הברירה הטבעית, התפתחותו לטוב עד אין סוף, זה משמעות חייו של האדם היחידני. כלומר לא רק בכל הולדה יש התקדמות לטוב ולרע, אפשר לקדם בכל הולדה את הדור במוסר וערכים ואז הטוב החומרי מגיע מאליו וההוכחה היא כמובן ההתפתחות הטכנולוגית וכו' שנובע מיזה שנתנו לבני אנוש חופש וחירות מסוימת.

  בעולם חשיבתית כזו, כל אדם נולד בן חורין ויש לו קניין פרטי אבל עם מזוזה (ראה את מאמרי בשם 'מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים'

  מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים

  ). ולכל אדם יש חלק שווה במשאבי הארץ. (ראה את המושג עשרת התקנות של יהושע בחלוקת הארץ. או ראה את מאמרי בשם משאב טבעי – למי היא שייכת?

  משאב טבעי – למי היא שייכת ?

  ) במצב כזה כולנו נולדים בני חורין. וזה המשמעות העמוקה של "שמע ישראל השם אלוהינו מול אלוהים אחרים, הוא אחד = הפרט". כלומר כל אחד ואחד הוא האל בעצמו לעצמו לדורי דורות. ואם אנו רוצים להתארגן ככוח חברתי מול הטבע העיוור או ככוח בהתפתחות בתבונה האנושית בלימוד במחקר וכו' וכו'. התנאי הוא שהכוח הזה יהיה רק אמצעי לפרט ולא רח"ל הפרט מאבד את חירותו למען הכוח הזה.

  הכלל, במתודה המקראית כל אדם הוא אישות חירותית באופן אבסולוטית. רוצים סדר אנושי?! אסור שזה יהיה על חשבון האינדיבידואל בכל הווה והווה. יוצא מכאן שכל התארגנות אנושית הוא תמיד אמצעי לפרט ולא רח"ל ההפך שכל התארגנות הופכת את הפרטים לרובוטים לישות הדמיונית שנקרא חברה מדינה דגל לאום גזע וכו' וכו'

  עכשיו נעבור למתודה של האומות מאז נמרוד המקראי (שיש אומרים שנמרוד בעצם הוא חמורבי). עד נמרוד צאצאי האדם הנבון התנהלו בתבונה והמציאו את חוקי המשפחה החופשיים והקבילים מוסרית. המציאו את היום והלילה את האוכל המבושל את השליטה בעשיית צרכים המציאו את השפה ואת החקלאות. אחרי המבול המציאו את הקניין הפרטי והירושה שמושתתת על חוקי המשפחה על ידי חלוקת הארצות בגורל ואגב זה אברהם ירש את הארץ משם בן נח והכנענים ירשו ארץ באפריקה והם פלשו לארץ ישראל ואביו חם מזהיר אותו על כך וזה לשונו הקשה נגד בנו:
  [(מ) וילך חם ובניו אל הארץ אשר נפלה לו בגורל נחלתו אל ארץ הנגב. (מא) וכנען ראה את ארץ הלבנון עד נחל מצרים כי טובה היא מאוד, ולא הלך אל ארץ נחלתו מערבה לים. (מב) וישב בארץ לבנון ממזרח וממערב לארץ הירדן ועש שפת הים לארכו.
  (מג) ויאמרו אליו חם אביו וכוש ומצרים אחיו לאמור:
  הן נאחזת בארץ לא לך, אשר לא נפלה לנו בגורל. (מד) לא תעשה כן, כי אם תעשה כה אז נפול תפול בחרב גם אתה גם בניך בארץ והייתם לאלה. (מה) כי בחוזק החרב נאחזתם, ובחזקת החרב יפלו בניך ונכרת לעולם. (מו) אל תשב בארץ מגורי שם, כי לשם ולבניו נפלה בגורל לנחלה. (מז) ארור אתה וארור תהיה מכל בני נוח, באלה אשר נשבענו לפני השופט הקדוש ולפני אבינו נח.
  (מח) ולא שמע בקולם, וישב בארץ לבנון מן חמת עד לבוא מצרימה, הוא ובניו עד היום הזה, על כן קרא לארץ ההיא כנען.

  ובכן בכדי שהקניין תתקיים המציאו את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח והמציאו אפי' את הסמכות לדון אדם על חטאים נגד הסדר האנושי הקביל הזה. כלומר שיש לכל אדם קניין, הלא תגנוב קביל לגמרי. ולכן מי שגונב לא היה לו צדק לגנוב. מה שאין כן למי שאין כלום נאמר "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי)

  על כל פנים, נמרוד בא ואומר בואו נתארגן ככוח יחד ונצליח להתפתח יותר מהר. אבל בכדי לעשות זאת, הוא בא בכוח הזרוע. בכדי שההתארגנות החברתי האנושית שלו לא תתפורר לו הרי בני אנוש הם בטבעם בני חורין, הוא המציא להם ישות דמיונית. מה שנקרא במודרנה 'זהות'. (האמת על פי המקרא קדם לו אנוש בן שת שהקים בזמנו ישות דמיונית שנקרא מין האנושי. אבל הוא לא עשה את זה עם כוח הזרוע אלא בשכנוע קרי עם טמטום המוח של האדם).

  עכשיו, אם יש ישות דמיונית, כל אדם מאבד את עצמאותו ונהפך לחלק של מערכת דטרמיניסטית שאיזה שרלטן מנהל. במערכות שכאלה שכל אדם בהווה הוא פונקציה לישות הדמיונית, כל מה שלמדנו אלפי שנים ותרגלנו במוסר וערכים דינים ומשפט וצדק וחוקי המשפחה וכו' וכו', בטלים ומבוטלים. מעבר שבוטל המשמעות חיים של הפרט, כל פרט פועל בשביל המשמעות של הישות הדמיונית כלומר הישות הדמיונית אמורה להתקיים לנצח ולא האדם הפרט האינדיבידואל. מכאן נובע העברת הצאצאים הרווקים למולך. כי אם המדינה הלאום הדגל, הוא הדבר הנצחי ולא האדם האינדיבידואל, אז מה הבעיה שהרווק והרווקה שלו ושל אשתו, יאבדו את עולמם במלחמה?! הרי כל רווק שנרצח במלחמה, הוא בעונש כרת = נכרת מעולמו.
  מכאן תבין מוני היקר, שעבודת אלילים ועברת זרעו למולך זה לא משהו היסטורי פנאטי של ימי קדם של פרא האדם. כבר התלמוד יודע שיש כאלה מפרשים ולכן היא אומרת לנו שהמקרא לא נותנת לנו לפרש את זה אחרת אלא המקרא ברורה לגמרי בתובנה הזו וזה לשון התלמוד – פשוט לנשק כל מילה: "ראה לשון שלימדתיך התורה 'מולך' כל שתמליכהו עליך". ביהדות אפי' התארגנות כעיר שיש לו סמכות לקחת ארנונה, נקרא אלוה: "אין עיר אלא אלוה". כלומר מכאן תבין את המושג אלוהות ואלוהים אחרים. סמכות אנושית זה כוח = אלוה ששם האדם מאבד את היותו אלוה בעצמו כלומר מאבד את חירותו.

  אז מה קורה במציאות העובדתית במודרנה תחת הישויות הדמיוניות האלה. כל אדם נולד בלי הטבע מראש. אפי' זכות מוקנה לנשום אין לו. אסור לו לאגור מים או מי גשם בחוק. אסור לו להתנחל על איזה פיסת אדמה לבנות את ביתו. על עצם דריכה על כדור הארץ הוא חייב לשלם פרוטקשן = ארנונה, וצאצאיו לא שלו אלא של המדינה: ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי". אתה מבין מה כותבים לך האקדמאים של הישות הדמיונית הישראלית?! אתה ואשתך מסתגרים בכלא לכל החיים = הסכם נישואין קשר נצחי לכל החיים לדורי דורות, ובאים נציגי האליל המודרני ואמרים לך, הילד לא שלך אלא ההורה העליון הוא המדינה הדמיונית שלעומק אין חיה כזו אלא אדם כמוך שולט בך ובצאצאיך ולוקח אותם בחינם להקריב אותם לדגל למות ולאבד את עולמו כרווק ולאבד את עולמך ושל אשתך כי נשארת בלי זרע.
  ואז נשאלת השאלה למה לי לסגור דיל לכל החיים עם אישה שבמילא הילדים לא שלי?! תנו לי חופש מיני לדפוק כל יום בחורה אחרת. ולכן באמת אומרים חז"ל שלא עבדו בני ישראל עבודה זרה אלא להתיר להם עריות. ועכשיו תבין לעומק למה זה ככה. כי שכל אינדיבידואל הוא רק חלק של איזה מערכת ישותית דמיונית, אז אין לו משמעות אחרת אלא הדגל ואז בשביל מה ההגבלה הרצונית מעריות שיש לאדם התבוני בשביל משמעות חיו?!
  אפלטון כבר מדבר על כך וגם יובל הררי מדבר על כך. אין טעם החוקי המשפחה שמביא לכל אדם את נצחיותו לדורי דורות עם המטרה זה הישות הדמיונית, ולא הפרט האינדיבידואל. ראה את מאמרי בשם "אפלטון וגלוי העריות"

  אפלטון וגלוי העריות

  איפה הנוכלות של הישויות הדמיוניות?! הם לא יכולים עובדתית להוליד את החברה. ראה ערך הקיבוץ. הם יצטרכו להפוך כל אישה לפונדקאית של החברה וכל גבר לצינור זרע בשביל החברה. וזה לא יכול לעבוד הרי האדם כנ"ל נולד טבעית בן חורין ברוחו ובנשמתו. אז כבר נמרוד הבין את זה ולכן נתן להם לדמיין כאילו הילדים שלהם. ושמרו על חוקי המשפחה ועריות.
  את אותו דבר עושים הוגי המודרנה הגל שפינוזה הציונות וכו'.
  זה מה שאומר הגל:
  "כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)

  זה מה שאומר בוזגלו: "אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים, ואז נוצרה איזה טרגדיה שנהיינו יתומים" (פרופ' בוזגלו)
  הוא מדבר כבר על היהודי שהיהודי נהפך ליתום.

  ובכן נסיים את הנושא הזה (בהרחה יש כאן הרבה מאמרים שעוסקים בנושא הזה בדיוק):
  כל אדם בן חורין, בונה את ערכיו והמוסר באופן טבעי ופרקטי ורציונלי. ולכן הם קבילים תמיד ועומדים בצווים המוסריים הבסיסים והיסודיים כמו הצוו הקטגורי.
  בן משטר, לא מוטרד מכל זה, כי יש לו גננת. והגננת עצמה = האקדמיה מטעם?! היא לא צריכה את הצוו הקטגורי כי היא האלוהים בעצמה ולכן ממציא מוסר וערכים מהבטן. תשאל אותם למה לא תגנוב הרי לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב?! מה זה למה – ישיב לך השוטה המשטרי, אני קובע מהבטן ואם לא תרצה יש לי שוטר עם רובה שיכפה עליך את הצווים שלי.
  אצל בני חורין אין שוטר עם רובה אז למה הוא לא גונב? כי הוא יודע למה הומצאה הצוו של לא תגנוב ומבין אותו לעומק ומקיים את זה מתוך תבונתו האישית. מכאן המושגים עגלה ריקה או מלאה.

  מעבר לבן חורין מלאה ובן משטר ריק. יש עוד בעיה בעבודת אלילים, קרי בישויות דמיוניות. וזה כמובן המושג הבנאליות של הרוע. וכאן אני עובר להסביר את המושג הבנאליות של הרוע.
  רוע אנושי הכוונה יש רוע של הטבע העיוור כמו מחלות מגיפות תאונות וכדומה ויש רוע שזה נטו אנושי. עכשיו כמה רוע יכול אדם רשע לעשות באופן פרטי? לא הרבה. ככוח חברתי כמה רוע אפשר לעשות? הרבה יותר רוע כמו השואה ומלחמת העולם במאה אחרונה כלומר זה כבר רוע מפלצתית.
  ואז נשאלת השאלה הרי זה דמיון, אין אנוש יש אך ורק פרטים שכל אחד עצמאי ואדם חושב ומצפוני ומוסרי, אז אייך אפשר לארגן אותם ביחד ולהפוך אותם כרובוטים לאיזה מערכת שבראשה עומד מפלצת כמו היטלר והוא מצליח להפעיל אותם?! זה לא חלקים דוממים כמו שיש באקדח או בטיל גרעיני, זה חלקים אנושיים שכל אחד הוא אינדיבידואל חופשי שבתוך תוכו יודע שזה לא מוסרי לרצוח. היטלר כאדם פרטי לא יכול לעשות את הורע הזה. אז אייך הצליח לעשות את זה?
  אז כל החוקרים ניסו את כוחם להסביר את עומק הדברים. הגיע חנה ארנדט ואמרה, אין שום עומק אין שום אידיאל או השקפה שהביא את כל זה. זה פשוט קורה בגלל חוסר האדם. לא בגלל שיש אדם חושב ואז נחקור למה? אין פשוט אדם. ולכן הרוע האנושי הוא בנאלי.
  שאדם מאבר את אישיותו, הוא לא חושב, שהוא לא חושב הוא לא אדם במשמעות העמוקה של המושג אדם.
  וככה היא מסבירה את זה:
  "מאז סוקרטס ואפלטון, לרוב אנחנו מכנים חשיבה "להיות עסוקים בדו – שיח החרישי ביני לבין עצמי." בסירובו להיות אדם. אייכמן נכנע לגמרי לתכונה האנושית המגדירה ביותר להיות בעל יכולת חשיבה. וכתוצאה מכך, הוא לא היה מסוגל יותר לכושר-שיפוט מוסרי. חוסר היכולת הזו לחשוב, יצרה את האפשרות עבור אנשים רגילים רבים לבצע מעשים רעים בקנה מידה עצום, מהסוג שטרם נראו בעבר. זה נכון. התייחסתי לשאלות האלו באופן פילוסופי. הביטוי של רוח המחשבה, הוא לא ידע, אלא היכולת להבחין בין טוב לרע, בין יופי לכיעור. ואני מקווה שחשיבה נותנת לאנשים את הכוח למנוע אסונות באותם רגעים נדירים שהקלפים מונחים על השולחן. (חנה – מתוך הסרט)
  "הבעיה עם פושע נאצי כמו אייכמן היתה שהוא התעקש להתנכר לכל התכונות האישיות,,,, הטענה הנאצית הטיפוסית הזו (שמילא פקודות max) מבהירה שהרוע הגדול בעולם, הוא הרוע שמבוצע על ידי אנשים חסרי חשיבות. רוע מבוצע על ידי אנשים חסרי מניע, חסרי אמונות, חסרי לב מרושע או רצונות שטניים. רק על ידי בני אדם שסירבו להיות אנשים. ולתופעה זו קראתי "הבנאליות של הרוע". (חנה ארנדט)

  וכן בתכלס הישויות הדמיוניות לא יכולים להפוך את האדם לרובוט אלא עם אופיום להמונים כפי שקרל מארקס טען ובצדק. הוא טען את זה כלפי הדת שהדת הוא האופיום להמונים. הוא לכאורה לקח את זה משפינוזה כי שפינוזה מציע לרשות העליונה הטוטליטרית שלו, לקיים את הדת בהמונים אבל לא לתת להם סמכות. כי רק ככה אפשר לשלוט בהמונים ולהפוך אותם כרובוטים הזויים שמעבירים את זרעם הרווקים למולך. וזה מה שהוא אומר שם:
  "ושממנו (מהתיאולוגיה) באה נחמה רבה לאלה שאין כוחם גדול בתבונה, ושממנו צומחת לה למדינה תועלת נכבדה,,,,,, רצוני לציין כאן במפורש לענין התועלת והנחיצות של כתבי הקודש, כי בעיני היא גדולה עד מאוד. כי לפי שאין בידנו לתפוס באור הטבעי, שהציות הפשוט הוא דרך הישועה,,,,, הרי שכתבי הקודש הביאו נחמה גדולה מאוד לבני תמותה. הלא כולם בלי יוצא מהכלל יכולים לציית, ומעטים מאוד בלבד, בהשוואה לכל המין האנושי, הם אלה הרוכשים הרגל של מידות טובות לפי הדרכת התבונה בלבד, ולכן אלמלי לא הייתה לנו עדות זו של כתבי הקודש, היינו מסופקים בישועתם של כמעט כל האנשים."

  בהמשך שם הוא מזהיר אותם "יוצא מכאן שהרשות העליונה, שעליה בלבד, גם לפי המשפט האלוהי וגם לפי המשפט הטבעי, מוטל התפקיד לשמור ולהגן על הזכויות השלטון, מגעת לה הזכות העליונה "לקבוע לגבי הדת" כל מה שיראה לה, והכל מחויבים לציית להחלטותיה ופקודותיה בנידון זה, לפי הבטחת האמונים שנתנו לה, ושאלוהים מצווה לקיימה במילואה."

  מכאן תבין אגב שכל מה שלומד בן משטר על הדת, זה אך ורק קרדום לחפור בו לטובת האינטרס של הרשות העליונה קרי הטוטליטר שבראש הפירמידה החברתית הישותית הדמיונית. אין שום קשר מציאותית בין מה שבן משטר יודע על הדת לבין מהי דת בכלל ובמיוחד מהי יהדות.
  והמשטר צורך את זה כנ"ל בגלל האופיום להמונים.
  במקרה שלנו הוא צריך את הדת נגד הערבים. לגבי אופיום להמונים ראה את מאמרי בשם "האם אתאיזם היא המורפיום המודרני להמונים?"

  האם אתאיזם היא המורפיום המודרני להמונים ?

  נסיים את המושג הבנאליות של הרוע (ושוב ביתר הרחבה יש כאן הרבה מאמרים שעוסקים בנושא הזה מכל כיוון חשיבה):
  הרוע היא בנאלי כי אין מצב שליברמן או לפיד או היטלר מכיר אותי או אותך באופן אישי, שאפשר לומר שהרוע שלו מוצדק כי רבנו והתווכחנו וכעסנו ונתנו מכות אחד לשני. לא ולא אין סיבה ולא יכול להיות סיבה כי הוא לא מכיר אותי ולכן למה הוא מכה בי?! אותו דבר כלפי הערבי או אחרי המצאת המגדרים, אתה לא מכיר כל אישה וכל גבר אלא רואה ישות דמיוני של גבר או של אישה ואז תוקף כל אינדיבידואל כאישה או כגבר בלי שום סיבה ולכן זה בנאלי.
  ואותו רוע יכול להתבצע אך ורק כי האדם הוא לא אדם במהות העמוקה של להיות אדם = אדם חושב חופשי ובן חורין. אלא הוא רובוט של מערכת דמיונית. ואז אדם אחד שולט במיליוני אנשים במוחם ויכול לבצע שואה ומלחמה גדולה שנרצחים בו מעל חמישים מיליוני בני אדם אנשים נשים וטף.
  מלחמת היהדות מאז אדם הראשון היא בדיוק זה, לא לאפשר לשלוט באדם ואז לא נוכל להפעיל אותו כרובוט. כלומר מעבר לחירותו הבסיסית יש כאן את עצמם הבעתיות של להפוך אותו לרובוט. ואז עונשו של אדם היא הרוע האנושי הבנאלי.

  עכשיו אחרי שבת עבור להתייחס לשאר דבריך בתגובה האחרונה שלך. בינתיים שבת שלם

  אהבתי

 8. קצת ריחמתי עליך על כך שאתה נאלץ לעצור את חוט המחשבה כי אתה מחויב לעבור ל"מתכונת שבת".
  והרי הצלחת לגבש רעיונות פילוסופים עמוקים ומעניינים, וכבר עמדת להוכיח לי שוב כי אני רובוט שבוי בידי שלטון טוטליטרי ששודד ממני ארנונה ומחייב אותי להקריב את ילדי למולך ואומר לי מה עלי לעשות ומתי ובאיזה יום ובאיזו שעה.

  אתה בטח תענה לי ש:
  "מה פתאום…אני עושה את זה משמחה…אני נהנה מזה שיש לי פסק זמן כזה בסוף השבוע…" וכו' וכו' – תשובות בנאליות של רובוטים שבויים בידי שלטון טוטליטרי של שכבת "פוסקי הלכה" ו"מתווי דרך" שאין להם חיבור למציאות העכשווית. כל הווייתם מכוונת לשמור על הקיים ולהשאיר אותם בראשות הממלכה הקטנה הנקראת: האוטונומיה החרדית שמניינה בעולם הוא כגרגר חול על שפת הים. טוטליטרים שאין להם האומץ לקבל החלטה שהמציאות בשנת 2021 יכולה להציע עוד מרכיבים נוספים של עונג לשבת, ועוד אפשרות לשמור שבת בלי להתעקש על השעה 16.00 כשעה של מסך ברזל היורד על כל פעילותו של אדם.
  סבבה לכם.
  העיקר שאתה וחבריך מספרים לעצמכם שאתם נהנים מהשבת, מרצונכם החופשי, ושוכחים להזכיר לעצמכם כי בעצם תחת איום מתמיד – מפחדים מעונש כרת, המושת על מי שמחלל שבת. ומי קובע מהו חילול שבת ? איזה פוסק הלכה טוטליטרי שיודע כי נגיעה במתג ההפעלה היא הבערת אש.

  כנראה לא שמת לב אבל אני פחות מתייחס לגופם של טענותיך והשקפת עולמך ופרשנויותך.
  יותר מעניין אותי הכלים שאתה משתמש בהם – ציטוטים של תורה, נביאים וכתובים, מאמרי חז"ל, חנה ארנדט והגל ואפילו נח הררי – מכל אחד מאלה אתה שולף את הציטוט הנוח לך, ומחזק את טיעוניך.
  אם יש באותם כלים, קטעים שאינם בדיוק מתאימים ואולי אף סותרים – אני סומך עליך שתקמץ את אצבעותיך, וכשבוהן יד ימין שלך בולטת, תניע את ידך למטה ולמעלה, בתנועת הפלפול החרדית, ותתפלפל ותתפלסף ותמצא את הפשט והדרש והפרשנות המנצחת כל ויכוח. כי אין אפשרות אחרת. התורה שאתה מכיר היא התורה, ואין אלוהים מלבד אללה.

  בשעה שאני מתענג על כתיבת התגובה הזו, השמש זורחת, והעולם יפה, והשקט בחוץ מענג את השביתה שלי ממלאכת החול. מדי פעם אני קם לחמם קפה במכשיר של נספרסו, בחלל החדר מתגלגלים צלילי הסימפוניה התשיעית של דבוז'אק (סימפוניית "העולם החדש"), ומיד אחריה היצירה "אפריל" של להקת הרוק "deep purple" ותיכף יביא לי הפלייליסט שיר של לאונרד כהן, ואחריו גירסה מזרחית לשיר של חווה אלברשטיין. עוד מעט אתניע את הרכב ואסע לאתר טבע מרתק, אפגוש חברים כמוני שמתענגים על יופיה של ארצנו ביום השבת, נעשה על האש ונקשקש על ענייני היום והשעה.

  ממש בשעה זו של בוקר, אני מדמיין אותך ואת חבריך עטופים בטלית, כמו שעשיתם בשבת שעברה ובשבת שלפניה ובשבת לפני שנה ושנתיים ועשר שנים. כל שבת מחדש כפית על עצמך לסגור את המחשב, בשעה מסוימת כי כך הורו לך פוסקי ההלכה הטוטליטרים וחייבו אותך ללכת לבית כנסת.
  שם שמעת את ה"בעל קוירא" משנן בפעם המי-יודע-כמה את פרשת מקץ.
  ובבית הכנסת שלך או בבית כנסת אחר, מישהו ישא דרשה על פרשת השבוע, ויגיע לפסוק: "ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה" (בראשית מא' מה'). והדרשן יצטט את דברי חז"ל (מסכת סוטה, יג, ע"ב) שקבעו שפוטיפרע ופוטיפר הם אותי איש בעל שני שמות. ושמו פוטיפרע התווסף לו לאחר שהמלאך גבריאל סרסו – פרע מלשון פריעה עורלה. ומדוע המלאך גבריאל סרסו? כי פוטיפר קנה את יוסף כדי לשכב אתו משכבי זכר.
  ואת הסיפור הזה, שמתיימר להיות אמיתי, מספרים אנשים שחיו אלף שנים לאחר התרחשות האירועים בתורה שבהם מככבים יוסף ופרעה.
  ואת הסיפור הזה יספר הדרשן החרדי לקהל שלו, שיקנה בעיניים עצומות בלי לפקפק בנכונותו, כי דברי חז"ל הם דברי אלוהים חיים. ומי שלא מאמין בהם – יוחרם ויודח מהקהל, ובמקרה הקיצוני יעלה על המוקד.
  כי ביסודות הדת היהודית יש איומים גלויים וסמויים, שבלעדיהם היא לא תתקיים.
  כמו פרשת מקץ, כל פרשות התורה והנביאים והכתובים – הם סיפורים יפים שאפשר להפוך בהם ולהפוך בהם כי יש בהם הכל. אבל בשורה התחתונה – יש להיצמד ל"חכמים" ול"פוסקי הלכה" שהם ורק הם – ככל אשר יורוך, תעשה. ודיר-באלאק אם לא.
  אה…ואל תשכח לענות – אם שואלים אותך – תענה שאתה נהנה, ומקיים את המצוות בכוונה ובמסירות נפש ובאהבה גדולה.

  ואם כבר בפרשת השבוע עסקינן. נלך להפטרה. סיפור "משפט שלמה" המיתולוגי.
  בשעה שאתה וחבריך מקשיבים בהשתאות לחוכמתו של המלך שלמה, ומקדשים כל פסוק ופסוק בסיפור הנחמד הזה, ובספר מלכים – באותה שעה ממש יושב חוקר במעבדה כלשהי בארץ או בעולם ומשווה את הד.נ.א. של המעורבים בפרשה דומה המתרחשת גם בימינו – ובלחיצה על הכפתור קובע חד-משמעית מי האמא האמיתית של התינוק.
  ותינוקות של בית רבן חרדים לא יגלו כי חכמתו של שלמה המלך, עם כל הכבוד לה, לא מתקרבת לחכמתו של הבחור מפתח תקווה שלמד לימודי ליבה והלך לאוניברסיטה ללמוד רפואה וביולוגיה כדי להתמודד עם משפט שלמה בכלים הכי מדויקים שיש, לא בטריקים מלוכלכים של הבנת פסיכולוגיה של אמא.

  בקיצור…
  לא באתי להעליב אותך ואת חבריך ולא לבקר את אורח חייכם או את השקפת עולמכם. גם לא להתיימר להציג לך את השבת שלי כאידיליה מושלמת.
  אם זה מה שאתם מוכנים לאכול יחד עם הצ'ולנט והקיגעל בשבת, שיהיה לכם לבריאות. תתענגו על זה עד סוף חייכם ותמשיכו ליהנות מהשבת שלכם תחת איומי אקדח…סליחה…תחת איומי כרת.
  אה…ותחזיקו חזק את ספר התורה, עם כל הסיפורים שלו, וגם את ספרי התלמוד. תחזיקו בעדינות. כי אלו ספרים קדושים וטהורים. עד כדי כך קדושים שאם חלילה יפלו מידיכם לריצפה, חובה לנשק אותם.

  ואפרופו סיפורי התנך.
  לא צריך להרחיק עד היטלר ואייכמן כדי לחפש את הרוע ולדון על הבנאליות שלו.
  כל מה שצריך זה לקרוא כמה פרקים בספר יהושע, כדי לגלות שהנאציזם התקיים כבר לפני אלפי שנים. קבוצת אנשים מונחית על ידי אמונה בזכותה על חלקת אדמה כלשהי לחופי הים התיכון, מקבלים הנחייה להרוג, להשמיד ולאבד עמים שלמים, כל דבר שזז – כולל אנשים נשים וטף, כולל בעלי חיים.
  והאוטומטים האלה, שמונחים בידי מנהיג, מבצעים את הפקודה בלי להרהר אחריה. בלי לחשוב על פקודה לא חוקית בעליל.
  אצלנו, באקדמיה ובתרבות המקדשת את החשיבה והלימוד והמחקר – אצלנו יתנו הנחה לחבר'ה האלה ולמנהיגם. יגידו שזה היה המוסר שהתקיים בעת ההיא, ויסבירו את השינויים בתפיסת המוסר האנושי.
  בספסלי התלמוד תויירה ילמדו את הפסוקים כהווייתם. וכמו שזה משתקף בהווייה הפוליטית הקיימת היום במדינת ישראל – רבים מאד בעולם החרדי, כולל בחורי ישיבה שתורתם אומנותם, מסיקים מסקנות על זכותנו על הארץ עוד מימי יהושע. ואם צריך – חובה על צבאנו לנהוג ככה בדיוק.
  זה כתוב בתורה. בספר הקדוש שאם נופל על הרצפה, מנשקים אותו.
  לפני חנה ארנדט. לפני חנה יבלונקה. לפני נח הררי. לפני אייכמן והמשרפות של אושוויץ.

  ****************************************************

  בשעה שאתה קורא תגובה זו, כבר יצאו שלושה כוכבים, שיבשרו כי מותר לך להרים את מתג המחשב בלי לחשוש ממוות כרת.
  ואם יש עננים בשמים, ולא רואים את הכוכבים, אתה סומך על פוסקי ההלכה שהורו לך להרים את מתג ההפעלה בשעה מסוימת אחרי שהם, פוסקי ההלכה, מסתמכים על שעונים ומערכות מדידת זמן שהמציאו אנשים חכמים מאד, שאין להם קשר ליהדות ולספרות הקדושה.
  לפני בואך הביתה התפללת ברכת הלבנה ואמרת "כְּשֵׁם שֶׁאֲנִי רוֹקֵד כְּנֶגְדֵּךְ וְאֵינִי נוֹגֵעַ בָּךְ, כָּךְ אִם יִרְקְדוּ אַחֵרִים כְּנֶגְדִּי לְהַזִּיקֵנִי – לֹא יִגְּעוּ בִי. תִּפֹּל עֲלֵיהֶם אֵימָתָה וָפַחַד". כשאתה יודע בליבך שהלבנה כבר במרחק נגיעה, אחרי שפורצי דרך שלמדו את חכמת העולם, נחתו עליה ונגעו בה.
  אתה הדלקת נר הבדלה כדי להזכיר לעצמך באופן סמלי את המעבר מקודש לחול, ואצלנו, היהודים החילונים אפשר להתחיל לראות סרט מרתק בשעה חמש אחרי הצהריים, שיימשך עד שעה שבע בערב. ולאורך כל השעתיים, להתבונן ביופיה של היצירה אותה ביים יהודי קולנוען שלא למד בספסלי הישיבה.

  אהבתי

 9. צדיק אני חייב לרוץ עכשיו, רק בדקתי ממש ברפרוף מה קורה במייל ובבלוג. ואני מבין שאתה מדבר על שבת. אני אחזור ואני אגיב לך כמובן בהמשך בטוב טעם.
  בינתיים בלי כלום אי אפשר אז אני רק יאמר לך רק זאת. אין בן אנוש שלא מקיים את השבת. הרי שבת זה שרירותי שבע ימים. אין משהו אסטרונומי או מחזוריות של שבע בטבע בניגוד לחודש ושנה. ככה שאם אתה מחפש משהו מהיהודים זה היום והלילה והשבוע מה שנקרא לוח השבועות שכל בן אנוש מקיים. ואגב גם השליטה בעשיית צרכיך, חוקי המשפחה שקיבלת אימא ואבא ולילדים שלך יש אבא ואימא – זה לא טריוויאלי אפשר משפחות אחרות כמו שמסבירים חכמינו שהיה בתקופת המקרא: "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)"
  (במדבר רבה), האוכל המבושל ההליכה על שני רגלים ומלבושים, השפה. כתיב וכתב. כל זה אתה מקבל מההורים לפני המשטר. אתה יודע למה? כי הבני חורין המציאו את זה. כל קופי אדם שהתעקשו כלפי הקידמה הזו בזמנם ולא רצו ללכת על שני רגלים ולקיים את היום והלילה והשבוע והבגדים והאכול המבושל והשפה והכתב וכו' וכו', לא שרדו. אותו דבר עם בני המשטרים בהמשך. הם לא ישרדו רק הבני חורין ישרדו. עצם חלוקת העבודה = הכלכלה האנושית אפשרית אלא אם יש שבת\שבוע יום ולילה. ונרחיב בהמשך להסביר לך את זה אם לא הבנתה את זה מבין דבר מתוך דבר.

  בינתיים חג שמח ואני כנ"ל אחזור לעיין יותר לעומק בדבריך

  אהבתי

 10. טוב צדיק הגיע הזמן לעשות סדר בדיון שלא נצטרך לדון באלף נושאים בבת אחת שלמעשה לא נבין נושא אחד ברור.
  ולכן ברצוני לחדד על מה הדיון.
  הדיון הוא בגידת היהודים (כביכול נאורים) במאה האחרונה שהם הקימו ריבון אדם על אדם ועוד על היהודי.
  הם כמובן הבטיחו הרים וגבהות כמו המערב עצמו. המערב עצמו כאמור הביא את השואה את הקומוניזם ואת הקפיטליזם שמעבר למלחמות האידיאולוגיות והדם הרב שנשפך, עצם האידיאלים של שני השיטות בלי המלחמות והדם, בעיני שניהם משעבדים את האדם ולוקחת ממנו את משמעות חייו.
  כלומר אם יש כבר משהו לדון מה הנאורות הביא לנו (ולא, טכנולוגיות ומחקרים רפואיים וכו' וכו' לא שייך לנאורות אלא לחופש שהמשטרים נותנים לאנשי המחקר. בכל רגע היסטורי שהמשטרים קצת שחררו את האדם זה קרה. ולכן לטוען שזה המשטרים, זאת חוסר הבנת המציאות בהווה ובהיסטוריה), אפשר לסכם את זה במילה אחת "עבדות האדם" בכפיה בחלוקת העבודה, בלי להבטיח לו זכויות מינימליות = שימות העני בשקט תחת הגשר. כלומר העבדות הזו בא לשרת את טייקונים ואת המשטרים. בכדי לקיים את המשטר הם מעסיקים את העבדים עם בידור מדיה סרטים סדרות ובעיקר דם בכיכר העיר – שזה הדיון שלי כאן. כלומר אם פרופ' יובל הררי בא למסקנה הזויה שאדם הוא חיה חברתית, בגלל כי הוא צורך רכילות. אנו תרבותית בבעיה רצינית
  שוב מוני היקר, האדם צורך רכילות, זה מה שמחבר אותי עמך ואותך עמי תחת המשטר כחברה. כלומר אשכרה עיתון הארץ צודקים שתלו בכיכר העיר את עמוס עוז אחרי מותו בשביל לתת את מתת לחמם של האספסוף הנאור, שכל קיומו החברתית כל החיבור בינינו היא בדיוק זה, הצורך בדם\רכילות.

  לא זה מה שהנאורות הבטיחה לנו בזמנו שהם רצו להשתחרר משלטון הדת הנוצרי.
  אצל היהודים הזעקה היא בכפליים. הרי נשבענו לא להקים יותר ריבון אדם על אדם. התורה מראש לא מאפשרת את זה (ולא ניכנס עכשיו לוויכוח על זה. תאמין לי שאני יודע על מה אני מדבר. אם תרצה נדון בזה פעם אחרת), והתעקשנו בזמן שמואל וכן רצינו מלך כמו כל העמים וידוע לך מהי משפט המלך, בדיוק כמו הטוטליטריות של המשטר המודרני.
  בכל אופן אכלנו אותה, אחרי דור אחד כבר היה קרע המלכות ואחרי כמה דורות איבדנו עשרת שבטים להתבוללות.
  וביהדות אין מצב שאנו חוזרים אחורה. ואז התחלנו להתפתח בצורה כזו שלא נצטרך יותר למשטרים. זה לוקח מאות ואלפי שנים. היסטורית זה התחיל עם מרדכי הצדיק שחז"ל אומרים שקימו וקיבלו מאהבה. מאז התרבות היהודית נכנסת למצב חדש. חינוך חובה, המצאת התפילות והבתי כנסת\תפילה המצאת המשנה ועוד ועוד.
  כלומר לא עוד מלך ושרלטני המלך קרי הכהנים, שרק הם המלומדים, אלא כל יהודי חייב להיות מלומד בעצמו כי אין לו יותר משטר מלך עם אכיפה, הוא חייב לדעת בעצמו אייך ומה ומי ומתי. בעיקר משמעות חיים עמוקה שלא מצריך שמישהו יבדר אותו ויעסיק אותו תרבותית. בקיצור כל בן חורין חייב להיות מלא בעצמו. אם הוא ריק הוא באמת בבעיה ואז אוטומטית הוא מתבולל בין המשטרים.

  אחרי סיפור המרד עם משיחו של ר' עקיבא. כל היהודים אבלים שבע שבועות כל שנה מאביב לקציר. בכדי שנזכור, לא עוד הרפתקאות לאומיות על חשבון הבחורים. 24 אלף בחורים נהרגו על ההרפתקה המשיחית הזו.
  מאז בהמשך החכמים בעצמם ביטלו את סמכות הסנהדרין כלומר בוטל הסמיכה אפי' שזה אפשרי כפי שפוסק הרמב"ם. כלומר מאז אלפי שנים התרבות היהודית עם כל הסבל בגלות מתנהלת עם שיטה מיוחדת שלא מצריך משטר. השיטה פשוטה והיא קודם כל החינוך החובה (אין חובה באמת הרי אין אכיפה עם שוטר. הכוונה שלי חובה מבחינת הדת), וחובת הלימוד כלומר קידשו את הלימוד כחובת האדם בעולמו.
  וכמובן ספרות ההלכה שנכתב בשוק החופשי ושו"תים וספרי מוסר וכו' וכו'. בקיצור במקום חוקה משטרית יש ליהודים חוקה לא חתוכה (לא טוטליטרית כי אסור תורה חתוכה ביהדות כי אז אין לרגל עמידה כפי שטוענים חז"ל, בדיוק כמו תחת חוקה טוטליטרית אין לרגל האדם עמידה) שמאפשר את ההתפתחות את הוויכוח ואת הדיון ובעיקר את הפרקטיקה של כל מקום וסביבה וכל דור ודור.

  כתרבות, תמיד היינו בני חורין להתפתח אחרת מכל השאר היהודים. מכאן החמישים גוונים של היהודי. כבני חורין קהילות קהילות בחרו תמיד ללכת לתרבויות יותר חופשיות ושם צמחו כולם. למשל שהמדע היה אצל הערבים היינו שם כמו הרמב"ם הרמבן ועוד ועוד שהיו מגדולי הפילוסופים והרופאים.
  אותו דבר שרוחות ההשכלה הגיע לנצרות. תמיד החופש בכל תקופה ואיזור ותרבות, התלבש על היהודי בדיוק כפי מידתו. תמיד היהודי היה שם לתרום ושם הוא התפתח לרמות ענקיות מול המקומיים שבטבעיות היו בני משטרים.

  שנתתי לך לעיל את דברי חנה ארנדט ואת דברי הפילוסוף סלבוי ז'יז'ק. רציתי לתת לך שתבין את התסכול. וזה אמור לתסכל כל אדם ק"ו זה אמור לתסכל את היהודי. כי מכל הנאורות, הבאתם ליהודי את הריבון?! זה מה שחסר לנו היהודים? אוקיי רציתם לתת ליהודי שכבוש תחת הנצרות הפנאטים, השכלה?! אוקיי, אפשר להבין ואפי' לכבד. אבל לא זה מה שקרה. העליתם באוב את הלאומניות המשיחית והפכתם את כל היהודים לפרא אדם שמחזיק בחרב ועולה לכבוש את ארץ ישראל. ראה את מאמרי "לעולם לא אוחזים בחרב"

  לעולם לא אוחזים בחרב !

  אוקיי אולי רציתם לתת ליהודי בית?! קדחת!! זה מדינה קפיטליסטית שלא מכירה בלאומים.
  "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן).

  ראה את מאמרי "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן"

  "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן"

  ראה גם את מאמרי "למה הימין גוסס ?"

  למה הימין גוסס ?

  ראה גם את מאמרי "חוק יסוד הלאום ?! הפרדוקס היהודי של נתניהו !!"

  חוק יסוד הלאום ?! הפרדוקס היהודי של נתניהו !!

  הבגידה ביהדות היא מעצם העובדה שאתה כופה על היהודי ריבון. היהדות זה אלפי שנים לא עושים את זה. מעבר לבעיה של כיבוש הארץ שמסכן את היהודי בארץ ובעולם. מעבר לעצם הביעה הדתית שאין סמכות אדם על אדם ביהדות זה אלפי שנים. אני מדבר כאן כרגע על עצם הבגידה בינינו היהודים. תחשוב על כך שחסידות גור מקים ריבון על כל היהודים החרדים וכופה עליהם להיות חסידי גור?!
  תחשוב שהיהודים החרדים כופים על החילוניים ריבון חרדי?!
  ארון הספרים היהודי צמח דווקא בגלל זה שיש שוק חופשי מוחלט. החמישים גוונים של היהודי צמח דווקא בגלל החופש והשוק החופשי. אני יכול היום להקים קהילה חדשה בשוק החופשי ויכול גם להצליח כמו החסידות או כמו שאר הגוונים.

  אוקיי, היהודי לא יצא נגדכם בחרב ובחנית (זה בעצמו צריך לתת לך את התובנה שזה שוק חופשי), והוא כבוש תחתכם. אבל מה עשיתם עם זה?! אספסוף שצורך דם בכיכר העיר?!
  בואו אני ואתה נצא לרחוב הישראלי, זה החלום של הנאורות? אפשר להתנחם עם כמה פרסי נובל שקיבלו ישראלים. אבל זה לא ממש מנחם אם עיתון הארץ צריך גם את עמוס עוז לעלות מקברו בשביל המשכילים שלו.

  ובכן. הבטחתי לך להשיב לך על מה שכתבת לי אבל אני חושב שזה מיותר כרגע, כי אנחנו צריכים להתמקד בדיון המקורי.
  אבל אני לא השאיר אותך בלי כלום.
  ובכן אתה שוב מנסה לדבר בשמי. אתה כותב את תגובתך ומתפלסף עם חרדי דמיוני. אתה קובע מה אני חושב ומתווכח. תסכים עמי שזה פתטי.
  הסברתי לך שמה שאתה מכיר ביהדות זה בדיוק מה שהמשטר רוצה שתכיר.
  אתה מביא את סיפור שלמה (אגב לא קראנו היום את הפרשיה הזו כי זה חג וראש חודש) ולא מבין את הנקודה העיקרית כאן.
  שבני ישראל בני חורין בארצם כל אחד תחת גפנו ותאנתו שזה אומר לכל אחד יש נחלה וחלק שווה במשאבי הטבע. הנחלה עוברת בירושה שמושתת על חוקי המשפחה.
  כפי שהסברתי לך לעיל שיש מלך אין יותר משפחה כי הילדים של המלך.
  יאמר הדתי לאומי: אפשר לקיים את התורה במדויק גם עם מלך וריבון. בא הנביא ומספר את הסיפור הזה, לומר שיש מלך אפי' צדיק וחכם שיודע כביכול לעשות צדק ומשפט, בכל זאת חברים, בתרבות כזו יהיו חד הוריות זונות וילדים ממזרים. זה הנקודה ולא חכמת המלך שזה רק הסיפור המטפורה שבא לתת לנו הבנות עמוקות. ראה את מאמרי "כולנו ממזרים"

  כולנו ממזרים

  עד אותו רגע שלא היו מלכים וריבון, שכל אדם מכיר את אביו ואת אמו ונולד עם הטבע בחינם על פי הצוו הקטגורי או הצוו של הלל. כל המשפחות כשרות ולכן לא היו כאלה סיפורים של שני זונות שחיים בבית אחת וכו'. אפי' במצרים נשארנו משפחות כשרות כפי שמעיד הדוד בלעם לבלק. בלק רצה להרהר על היוחסין של בני ישראל ולא לתת להם לחזור לארץ ירושתם = ארץ ישראל. בלק מלך מואב הביא את בלעם הדוד להעיד שישראל לא היורשים, ובלעם אל כורחו העיד שהם שומרים על חוקי המשפחה והם היורשים. הוא מציע לבלק להחטיא אותם בזנות ככה אין יותר יוחסין ולא ירשו את הארץ.
  ראה את מאמרי "ויגר מואב – דיור היא לא חלק בכלכלת האומה"

  ויגר מואב – דיור היא לא חלק בכלכלת האומה

  אתה מוני היקר מתלונן על ימי קדם שהיו כמו היטלר.
  אני לא חושב כך. אם כי לא אני ולא אתה אשמים בכך. אנחנו למדנו מיזה משהו, הציונות היא דווקא שהחזיר את יהושע וכו' וכו'.
  אבל בשביל הדיון נטו. בוודאי שאין מה להשוות. הרי זה כובש מול כובש וזה כללי המשחק. מה שאין כן היטלר לא נלחם עמנו ככובש מול כובש. הוא וכל מדינות אירופה פשוט שללו את האזרחות שלנו ואחר כך הרגו בנו סתם בלי שום סיבה.
  יותר מיזה. יהושע בא להחזיר את הירושה בזמן שיש לכנען ירושה. יותר מיזה יהושע לא מאפשר לקחת ביזה דווקא משום כך לטעון שהם לא כובשים שבאים לבזוז אלא להחזיר ולגרש.
  כאומר אנחנו למדנו מיזה, ובאמת יחזקאל כבר מחייב לתת נחלה גם לגר וגם לממזר.
  ראה את מאמרי "ובביזה ?! לא שלחו את ידם !!"

  ובביזה ?! לא שלחו את ידם !!

  סוף דבר. כל יהודי הוא יהודי מבחירה. בשניה הוא יכול להיות כמוך. ולכן כל הדיון הדמיוני שאתה עושה עם עצמך לגבי שמירת שבת וכו', היא פתטית.
  בתכלס כל יהודי שבחור להיות יהודי חייב להיות מלא. בן משטר לא חייב. הוא צריך להיות הון אנושי (בשביל הטייקונים) וזהו.

  נסיים עם זה שנאמר: הנאורות הבטיחה הרים וגבהות ולבסוף בגדו ביהודי והקימו עליו ריבון והנה הממזר שנקרא מדינת ההלכה צומח כמפלצת. עד שהממזר יגדל, הנאורות הצליחו בינתיים להפוך את היהודי לישראלי שאני ואתה מכירים טוב טוב. החידוש כאן היא עיתון הארץ עם סיפור של עמס עוז. כלומר שהישראלי הכביכול משכיל גם צורך דם בכיכר העיר?! זה כבר ממש פשטת רגל טוטלית.
  תרצה ידידי לדון ביהדות בכלל. אני כאן. בכל מאמר מעניין שתרצה לדון בו, אני כאן.
  בברכה
  max maxmen

  אהבתי

 11. 1.
  אל תנסה לייפות את המציאות.
  ספר יהושע מתאר מציאות שבסטנדרטים של העת הזו היא מציאות נאצית.
  זה לא "כובש מול כובש" כדבריך, וגם לא "יהושע בא להחזיר ירושה". מה שאתה קורא ירושה זה מה שאלוהים אומר ליהושע "לרשת את הארץ". כִּי בְּעוֹד שְׁלֹשֶׁת יָמִים, אַתֶּם עֹבְרִים אֶת-הַיַּרְדֵּן הַזֶּה, לָבוֹא לָרֶשֶׁת אֶת-הָאָרֶץ, אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם נֹתֵן לָכֶם לְרִשְׁתָּהּ.
  המנהיג מודיע לעם שהארץ הזו שלו בכוח ציווי אלוהי, והוא מגייס אותם להרוג, להשמיד ולאבד כל זכר מיושבי הארץ החפים מכל פשע, וכל חטאם הוא היותם שייכים לשבט אחר שאינו שבט אברהם יצחק ויעקב. והכל תחת איום מפורש: כָּל-אִישׁ אֲשֶׁר-יַמְרֶה אֶת-פִּיךָ, וְלֹא-יִשְׁמַע אֶת-דְּבָרֶיךָ לְכֹל אֲשֶׁר-תְּצַוֶּנּוּ–יוּמָת: רַק, חֲזַק וֶאֱמָץ.
  וזה בערך מה שעשו לחיילים נאצים שסרבו פקודה להרוג יהודים.
  גם היטלר האמין בעליונות הגזע הגרמני ובזכותו לשלוט על כל יבשת אירופה.

  הלאה:
  העיר עי סרבה להיכנע למסע הכיבושים של יהושע בשם האלוהים שלו, וניסתה להשיב מלחמה. יהושע והצבא שלו, אחרי כשלון מחפיר, יוצאים לנקום. והניצחון שלהם מלא בנקמה אכזרית. כולל תלייה מבזה של המלך הנכבש.
  עיין ערך גטו ורשה.

  הלאה:
  לא נגעו בביזה ? בבקשה…כיבוש יריחו:
  וַיַּחֲרִימוּ, אֶת-כָּל-אֲשֶׁר בָּעִיר, מֵאִישׁ וְעַד-אִשָּׁה, מִנַּעַר וְעַד-זָקֵן; וְעַד שׁוֹר וָשֶׂה וַחֲמוֹר, לְפִי-חָרֶב…" וְהָעִיר שָׂרְפוּ בָאֵשׁ, וְכָל-אֲשֶׁר-בָּהּ: רַק הַכֶּסֶף וְהַזָּהָב, וּכְלֵי הַנְּחֹשֶׁת וְהַבַּרְזֶל–נָתְנוּ, אוֹצַר בֵּית-יְהוָה.
  זה מה שעשו הנאצים עם הזהב של קרבנותיהם, עם כל רכושם המוחרם.
  ומי שהעז ולקח מהשלל לעצמו…עכן המסכן, איזה זובור עשו לו, ובסוף רגמו אותו באבנים עד שמת.
  אגב, בכיבוש עי, הביזה כבר מפורשת:
  רַק הַבְּהֵמָה, וּשְׁלַל הָעִיר הַהִיא, בָּזְזוּ לָהֶם, יִשְׂרָאֵל–כִּדְבַר יְהוָה, אֲשֶׁר צִוָּה אֶת-יְהוֹשֻׁעַ.

  לפני שאתה מצטט את ארנדט ואת יבלונקה – תתחיל אצלך בבית.
  תעבור על הפסוקים שאתה מקדש. קח בידך את הספר שמייצג אותך, הספר שלאורו אתה מחנך את הילד מגיל אפס. הספר שאם הוא נופל על הריצפה אתה צריך לנשק אותו. הספר שדפיו קדושים ואם התבלו אסור לזרוק אותם לפח אלא להביאם לקבורה מסודרת.
  תצהיר קבל עם ועדה שאתה מתבייש בסיפורים האלה, שהם לא מייצגים את היהדות שלך. שמדובר בתקופה אפלה של העם היהודי, שאתה מסיר את ספר יהושע מהמדפים ולא נותן לילדיך לקרוא.
  תכריז בבלוג שאתה כותב כי העם היהודי מבקש לקיים את תרבותו לאור ערכי המוסר והצדק, להיות אור לגויים.

  2.
  לפני כמה שנים כתבת פוסט מלא שבחים על אליעזר ברלנד.
  בינתיים, מאז שנכתב הפוסט התברר כי הגיבור שלך הוא אשמאי זקן שהודה כי ביצע מעשים מגונים בנשות עדתו, והודה שאנס אחת מהן.
  עכשיו מתברר שהוא שלח את תלמידיו לרצוח שני יהודים חפים מכל פשע, וכל חטאם היה שלא שמרו מספיק על גדרי הצניעות שהוא האמין בהם.
  וזה עוד לפני הרשעתו על הסוכריות שהאכיל חולת סרטן, עם הבטחה לריפוי, אבל המסכנה מתה, אחרי שגזל ממנה את כל כספה ורכושה.

  זה "הגיבור" שלך, האיש שבאת לתבוע את עלבונו, וקבעת שהוא וקהלו יישארו לדורי דורות.

  בקיצור,
  לפני שאתה מתחיל לחפש את מגרעותיו של העולם הנאור, ולפני שאתה מנסה להסביר לי איפה אני לא בסדר ומה דפוק בעולם הזה שבו אנחנו חיים – תבדוק איפה טעית בחשיבה שלך, באמונות שלך.
  במקום לצטט את ניטשה והגל – תצטט את עצמך ותבדוק את טעויותיך.
  אולי תצא בנאדם טוב יותר, מאושר יותר, שלם יותר.

  אהבתי

 12. מוני אתה שוב נופל לאותו פח שוב ושוב של לדבר יהדות בראיה של בני המשטרים.
  היסטוריה זה לא מציאות כי זה לא מדע כי לעולם היסטוריה לא עומדת בעיקרון ההפרכה. בוודאי לא ביהדות שהיסטוריה שהיא מספרת היא תמיד מעוברת עם מטפורות על דרך "דברי תורה\נביאים\חכמים בלשון הבאי."
  מבחינת הנאורות יהושע לא היה ולא נברא. יציאת המצרים לא היה ולא נברא. ולכן אתה נשמע פתטי לגמרי.
  עכשיו. כל תרבות מחזיק את ההגדות שלו לשם מטרה ותכלית. זה לא מגיע משום חקר ההיסטוריה שלא מעניין את אף אחד באמת במיוחד שזה לעולם לא יכול להיות מדעית.
  ואם היהודים מחזיקים את יהושע ומעברים אותו מדור לדור. יש לו מטרה תרבותית.
  אני יכול לעזור לך להבין מה המטרה של היהדות המסורתית עם להעביר את יהושע לדורות (אפשר לגנוז ספרים כמו שגנזו את בן סירה ועוד אלפים). ואני יכול להסביר לך למה הנאורות שטוענת בשם המחקר המדעי שיהושע לא היה ולא נברא, בכל זאת העליתם אותו באוב למען לחנך דור של כובשים פראי אדם ועוד בשנות האלפיים שכיבוש זה לא משהו שבני אנוש עושים.
  ואין כאן וויכוח שאפי' שתתעקש אלף יום ולילה לטוען מה שאתה טוען כאן. העובדות מדברות בעד עצמן, אתם כובשים וכובשים אכזרים גם נגד אחיכם היהודים החרדים. וכל זה אתם מעמידים על יהושע ועוד בשנות האלפיים המודרניים.
  ואנחנו החרדים שגם לומדים יהושע כפי שאנו לומדים אותו, והעובדת הן שאנחנו לא הפכנו להיות כובשים ולא מחזיקים בחרב זה אלפי שנים. (ותשים לב שאתה נלחם נגדינו החרדים בנושא גיוס לצבא זה כמה עשורים. כלומר אשכרה אתה רוצה להפוך אותנו בכוח לכובשים ובפראי אדם אוחזי חרב בכפיה. כמה עשורים אין לכם יציבות שלטונית רק בגלל מלחמת התרבות הזו שאתה רוצה אותנו כמחזיקי חרב ככובשים, ואנחנו לא רוצים להחזיק בחרב וסובלים מכך חברתית כלכלית ופוליטית וכו' וכו'. כלומר העובדות המציאותיות בהווה מראה לך מיהו היהושע שאתה מתאר כאן. ומיהם דווקא אלה שלא רוצים להיות כמו היהושוע הדמיוני שלך )

  אתה פתטי לגמרי (וסליחה. זה קורה כי יש לך עניין בוויכוח גרידה במקום לדון באמת המציאותית). ראה כמה ספרים יצא באחרונה בניסיון להחזיר את יהושע למקומו. והם עושים את זה באותו טענה שאני טוען כאן, למה אנחנו החילוניים לא לומדים את יהושע כמו החרדים. הם מבכים את הלימוד שלך והציונים אייך אתם לומדים את ספר יהושע, שזה באמת השפיע עליכם להפוך אותך כבן משטר יהודי, לכובש אכזרי עם רמה תרבותית אפסית. ראה למשל את הספר
  The Joshua Generation: Israeli Occupation and the Bible
  Rachel Havrelock
  How a controversial biblical tale of conquest and genocide became a founding story of modern Israel

  סקירה על הספר באנגלית בהמשך אני אתרגם את הסריקה עם גוגל לעברית.
  No biblical text has been more central to the politics of modern Israel than the book of Joshua. Named after a military leader who became the successor to Moses, it depicts the march of the ancient Israelites into Canaan, describing how they subjugated and massacred the indigenous peoples. The Joshua Generation examines the book’s centrality to the Israeli occupation today, revealing why nationalist longing and social reality are tragically out of sync in the Promised Land.

  Though the book of Joshua was largely ignored and reviled by diaspora Jews, the leaders of modern Israel have invoked it to promote national cohesion. Critics of occupation, meanwhile, have denounced it as a book that celebrates genocide. Rachel Havrelock looks at the composition of Joshua, showing how it reflected the fractious nature of ancient Israelite society and a desire to unify the populace under a strong monarchy. She describes how David Ben-Gurion, Israel’s first prime minister, convened a study group at his home in the late 1950s, where generals, politicians, and professors reformulated the story of Israel’s founding in the language of Joshua. Havrelock traces how Ben-Gurion used a brutal tale of conquest to unite an immigrant population of Jews of different ethnicities and backgrounds, casting modern Israelis and Palestinians as latter-day Israelites and Canaanites.

  Providing an alternative reading of Joshua, The Joshua Generation finds evidence of a decentralized society composed of tribes, clans, and woman-run households, one with relevance to today when diverse peoples share the dwindling resources of a scarred land.

  תרגום הסקירה עם גוגל
  "שום טקסט מקראי לא היה מרכזי יותר בפוליטיקה של ישראל המודרנית מאשר ספר יהושע. הוא נקרא על שם מנהיג צבאי שהפך ליורשו של משה, מתאר את צעדתם של בני ישראל הקדמונים לתוך כנען, ומתאר כיצד הם הכניעו וטבחו בעמים הילידים. דור יהושע בוחן את מרכזיותו של הספר בכיבוש הישראלי כיום, וחושף מדוע הכמיהה הלאומית והמציאות החברתית אינם מסונכרנים באופן טרגי בארץ המובטחת.

  אף על פי שספר יהושע זכה להתעלמות רבה ולגנוז על ידי יהודי התפוצות, מנהיגי ישראל המודרנית קראו לו כדי לקדם לכידות לאומית. מבקרי הכיבוש, בינתיים, גינו אותו כספר שחוגג רצח עם. רחל האברלוק מתבוננת בהרכבו של יהושע, ומראה כיצד הוא שיקף את האופי השברירי של החברה הישראלית העתיקה ואת הרצון לאחד את האוכלוסייה תחת מלכות חזקה. היא מתארת ​​כיצד דוד בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל, כינס קבוצת לימוד בביתו בסוף שנות החמישים, שבה גנרלים, פוליטיקאים ופרופסורים ניסחו מחדש את סיפור הקמתה של ישראל בשפת יהושע. האברלוק עוקב אחר האופן שבו בן-גוריון השתמש בסיפור כיבוש אכזרי כדי לאחד אוכלוסיית מהגרים של יהודים בני עדות ורקעים שונים, וליהק את הישראלים והפלסטינים המודרניים כישראלים וכנענים של ימינו.

  במתן קריאה חלופית של יהושע, דור יהושע מוצא עדויות לחברה מבוזרת המורכבת משבטים, חמולות ומשקי בית המנוהלים על ידי נשים, כזו שרלוונטית להיום כאשר עמים מגוונים חולקים את המשאבים המצטמצמים של ארץ מצולקת."

  תרצה דיון עומק עם מחברת הספר בעברית תראה כאן במכון ואן ליר https://www.youtube.com/watch?v=S6DjKUMB7Ds

  תרצה ללמוד אייך למדנו ולומדים יהושע ביהדות החרדית מסורתית בניגוד ללאומניים הכובשים המודרניים?! אני כאן בשבילך. אתה רוצה וויכוח עקר. ממש חבל לי על הזמן.
  אתה יכול לראות שאני מקדיש לזה הרבה כוחות בשביל ללמד ולא בשביל הוויכוח גרידה.
  ולכן אני לא אחזור על הטיעונים משלך כאן ולענות עליהם. מספיק לך לצפות בדיון במכון ואן ליר כאן ובושה תכסה את פניך. שוב הלינק https://www.youtube.com/watch?v=S6DjKUMB7Ds

  לסיום: אותו טעות שיש לך לגבי גיוס השואה על ידי האינטרס הציוני והלאומי, ואתה מנסה להפוך את זה על החרדים כאילו החרדים עושים את זה בכדי להתקרבן, אותו דבר אתה עושה עכשיו עם ספר יהושע.
  אתה מציין יום שואה בכל שנה ואני לא. אתה רודף כל שנה את החרדים למה הם לא מציינים את יום השואה ולא עומדים דום.
  אתה לומד את יהושע בכדי לחנך דורות שלמים של פראי אדם מחזיקים בחרב. ואנחנו לא מחזיקים בחרב אפי' שאנחנו לומדים אותו ספר.
  הניסיון שלך להאשים אותי כחרדי בצרות שלך בזמן שהחרדי מראש הזהיר אותך מכך עוד בתחילת הדרך. זה לא רק פתטי, אלא לא מוסרי, ותמיד אי מוסריות באים עם בערות.

  אהבתי

 13. 1.
  קצת עובדות לא יזיקו לך:

  הציונות לא גייסה את השואה.
  התנועה הציונית קמה הרבה לפני השואה, ומאז הקמתה ניסתה למנוע שואה.
  העם היהודי במאה ה-20, לא כובש.
  מאז החלה התנועה הציונית היא קיבלה הכרה מדינית של אומות העולם להקים בית ליהודים. (הצהרת בלפור, ועדת פיל, כט בנובמבר). היישוב העברי, ואחר כך מדינת ישראל, נגררו למלחמה רק אחרי שניסו את כל המאמצים המדיניים, ולאחר שהיו מאוימים בהשמדה.
  והכי חשוב:
  היהדות החרדית בגלות התנגדה לציונות, התנגדה להקמת בית לאומי ליהודית בארץ ישראל. הם העדיפו להישאר בגלות. רק אחרי השואה, אחרי שהציונות החילונית הקיזה דם, הקימה מפעל התיישבותי והביאה להם מדינה על מגש של כסף, הם באו לכאן ליהנות מכל הטוב שהיא יכולה להציע.

  עד כאן העובדות.

  2.
  שלחת אותי לצפות בסרטון של מישהי מדטרויט, אבל אחרי שראיתי את התגובה שלך שם ביוטיוב למטה, על טרור פמיניסטי, הבנתי שאין לי מה לשמוע.
  אם אתה בז להרצאה, למה שאצפה בה ?
  3.
  אתה מוזמן להפריך את האידיאולוגיה הנאצית של יהושע.
  תקדיש לזה מקום, לפחות כמו שאתה מקדיש לבנאליות של הרוע. זה חשוב לכל יהודי, כדי להבין למה הספר הזה ממשיך להיות ספר קדוש שצריך לנשק אם הוא נופל על הרצפה.
  תסביר במה שונה האידיאולוגיה של כיבוש הארץ על ידי יהושע תוך כדי שימוש בהשמדת עמים, לעומת האידיאולוגיה של היטלר והנאצים לכבוש את אירופה ולהשמיד עמים.
  האם יש הבדל בין הבנאליות של הרוע הנאצי לבין הבנאליות של הרוע התנ"כי ?

  4.
  אתה גם מוזמן להודות בטעות הפטאלית של הערצת אליעזר ברלנד.
  כי אם אתה ממשיך לטעון שהאיש גיבור, כפי שכתבת, ואם אתה ממשיך להעריץ אותו, זה יכול בהחלט לתרום למחשבה על הערכים שאתה מנסה להקנות לקוראיך.

  אהבתי

 14. צדיק. אני ממש מצטער. אני לא ממשיך לדון על דבריך מהסיבה הפשוטה שניכר שאתה לא קורא את דברי ולא מעיין במאמרים שאני שולח לך אלא ברפרוף.
  אפי' ההרצאה ממכון ואן ליר שנתתי לך לשמוע, אתה לא רוצה לשמוע עם טיעון דמגוגי שלא קשור לנושא. אם כי זה נושא חשוב מאוד הטרור הפמיניסטי שמחרבנת לנו כל חלקה טובה. הרי המחברת של הספר ונושא הספר כל כך חשוב כפי שאתה יכול להבין מהדיון שלנו כאן. אז אייך רבונו של עולם המגדר של המחברת היא הנושא ולא התוכן הקריטי של הנושא הנידון בספר? אתה מבין על מה היה הכעס שלי שם?!
  בקצרה
  1.
  מצד אשתי אנו כאן מאז תלמידי הגר"א מצד משפחתי אנו כאן מאז עלית החסידים ואנו צאצאי השלה הקדוש. ככה שאני כאן הרבה לפני בגידת הנאורות ביהודים = המצאת הציונות. עליות לארץ תמיד היו מאז הרמב"ן לפחות כאלף שנה, אבל לעלות בחרב אסרו בכל תוקף. ככה שלומר שהחרדים לא היו כאן ורק עלו אחרי השואה?! זה רמה ילדותית ודמגוגית. הציונות לא היו עולים לארץ בלי שהיו כבר תרבות יהודית בת אלף שנים. היו אולי הולכים לאוגנדה. אז לא, הציונים כמו חזירים רכבו על גבי היהודים הגרים כאן ורכבו על היהדות שהם עיוותו (ואתה ואקדמיה שלך יודעים שאתם מעוותים את היהדות. הרי זה סתירה בין מה שאתם טוענים שזה יהדות לבין מה שאנחנו החרדים טוענים מהי יהדות ולכן אתם בלי בושה טוענים שהחרדיות זה המצאה חדשה של המאות האחרונות. אבל לצורך אנטישמיות וההסתה נגד החרדים הכבושים תחתכם, אתם מפילים עלינו את יהושע וטוענים שאנו לא חדשים אלא אנו יהושע העתיק. עכשיו אולי תבין למה אני חושב שאתם ריקנים וחלולים?! )
  אתה מתגאה בהקזת דם הרווקים והרווקות בכפיה (וניצול ניצולי השואה התמימים שנשלחו יישר למערכה, לחזית, ראה את הסרטון הזה ואולי תבין. ולעזאזל באמת תשמע אותה לפני שאתה רץ להגיב – אופס סליחה אני לא מוצא את ההרצאה, נדמה לי שאני מביא את זה באחד המאמרים שלי ואני המצא את זה בהמשך) לבנות בית. ואין בית במדינה קפיטליסטית. אבל אתה לא מקשיב לדברי וחוזר על הבערות שלך שוב ושוב. לא רק שאין בית פיזית במדינה קפיטליסטית, אין גם בית מה שאתה קורא לזה בית לאומי. הרי בצדק אתם רוצים עכשיו להפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה. אתה מצד אחד לא רוצה בית לאומי אלא מדינת כל אזרחיה, אבל לתקוף אותי ואת החרדים הכובשים תחתך, אתה מגייס את המשיחות הלאומית הפנאטית שלך ותוקף אותי שאני מנעתי ממכם את המשיחות הלאומית?!

  בכל אופן הנידון כאן זה מי מגייס את השואה כאינטרס לאומי. וזה לא החרדים רק ההפך. ולא רק זה, אתה מגייס את יום השואה לתקוף אותנו כל שנה מחדש למה אנו לא מציינים את יום השואה. כלומר שוב אותו סתירה פרדוקסלית מנחה אותך שוב ושוב.
  מצד אחד אנו מתקרבנים על השואה, מצד שני מואשמים שאנחנו לא בוכים מספיק ולא עומדים דום.
  מצד אחד אנו יהדות חדשה של המאות האחרונות. מצד שני אנו יהושע העתיק.
  מצד אחד אנו נגד הציונות ומצד שני אנו הסיבה למשיחות הפנאטית של הציונים הלאומניים.
  מצד אחד החילוני רוצה להיות חילוני מערבי נאור. מצד שני החילוני הוא כובש שני עמים תחתיו ורוצה בית לאומי ורוצה לכפות על החרדים לאחוז בחרב = גיוס חובה.
  וכל זה, כל החוסר עקביות והחיים הפרדוקסליים של הישראלי החלול, הוא זורק עלי החרדי?! אם זה לא אנטישמיות קלסית אז מהי בדיוק האנטישמיות הנודע?
  הטענה היסודית נגד האנטישמיות היא בדיוק זה. שאין טענה. יש קרבן פסח לכשלים החשיבתיים של התוקף. התוקף חיי בפרדוקסליות חשיבתית ומאשים את היהודי הקטן בהכל. אם זה בכלכלה ואם זה בחברה ותרבות.

  2.
  עניתי לך לעיל שהכעס שלי שם מוצדקת. אנא חזור להאזין בקשב רב ותבין על מה אנו דנים כאן. לא תעשה את זה אני מספיק כאן את הדיון. ואני אומר את זה בצער רב כי זה לוקח לי הרבה כוחות ממני והרבה מזמני, ללמד אותך משהו שאתה לא מכיר. ואתה מתעקש על פולמוס עקר שאני לא מעוניין בו.

  3.
  הקדשתי לכך הרבה מאוד בבלוג, ועמך כאן, ואתה פשוט לא מקשיב. ואם לא תבין מהי המושג שארץ ישראל ירושתינו באופן חשיבתית ולא רח"ל לכבוש אותה. אם לא תבין איזה בשורה יש לנו לתת לאנושות בנושא הקניין הפרטי וחירות האדם?! אין טעם להמשיך את הדיון.
  ראה למשל את המאמר שלי בשם "שליין + בנט בכיתה א'"

  https://socialrevolutioninhumanthinking.wordpress.com/2017/01/26/%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%98-%D7%91%D7%9B%D7%99%D7%AA%D7%94-%D7%90/

  ולעזאזל תעיין שם לפחות ארבע פעמים. ואם לא תבין משהו אני כאן.

  היה לי פולמוס גדול עם לונדון (והפחדנים שלך מחקו את הדיון שלי שם) ראה את המאמר שלי בשם עקדת יצחק – הליבה החרדית. שם יש עתק של הדיון.

  https://socialrevolutioninhumanthinking.wordpress.com/2017/05/30/%D7%A2%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7-%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA/

  ושוב לעזאזל תעיין שם לעומק ותזכור אני יודע אם קראת או לא.

  וכפי שאמרתי לך. כובש מול כובש זה כללי המשחק. מה עוד בתכלס הרי נשארנו תמיד עם התושבים הזרים ככה שהיסטורית בוודאי שזה לא היה ולא נברא. מבחינת תרבותית אנו לומדים שנתנו להם צד לברוח וחז"ל עושים עם זה מטפורה פילוסופית ענקית כדי ללמד אותנו שאפי' האלוהים אומר משהו אבל זה נשמע לא מוסרי, אז מתווכחים עם האלוהים והאלוהים לבסוף הסכים עם משה. כלומר כל הדיון פילוסופי הדמיוני הזה הביא לנו היהודים להתנגד לציונות, הביא לנו החרדים לא להתפתות לאחוז בחרב ולסגוד למשיחיות המודרנית של הציוניות.

  הנאצים זה לא אותו מקרה של כובש מול כובש. אני מדבר על היהודים. ולא על הכיבוש הנאצי עצמו. אני מדבר על הפתרון הסופי שאין לזה שום קשר לכיבוש ארצות.

  הבנאליות של הרוע זה נושא אחר (ושוב אתה לא מקשיב וחבל). אייך מתאפשר רוע כזה מפלצתי שסך החלקים של המפלצת הם בני אנוש מוסריים בדרך כלל?! ההסבר היא כנ"ל שהמשטר הופך את נתיניו לרובוטים חסרי חשיבה.

  4.
  הרב ברלנד הוא אדם עובד השם בתמימות. כל מה שעשיתם לו יישאר ככתם היסטורי שרק תמחיש להיסטוריונים את האובססיה האנטישמית שלכם נגד יהודים ורבותיהם.
  עוד לא גמרתם עמו והתחלתם עכשיו עם ולדר. רואים לכם!!!!!!!!!

  לסיום:
  צדיק אני לא ממשיך את הדיון עד אחרי שתגמור את כל מה ששלחתי לך ללמוד.
  במייל כאן maxmen111@gmail.com אני יכול לדבר עמך ולפטפט בכיף. כאן אנו חייבים להיות ממוקדים נושא נושא ובלי אמוציות

  אהבתי

 15. מה ביקשתי ?
  אחרי שהסברת באריכות, ובאלפי מילים את הבנאליות של הרוע הנאצי, וקראתי בסבלנות כל מילה וכל משפט, הייתי בטוח שתוכל גם להסביר לי את בנאליות הרוע של יהושע בן נון בבואו לכבוש את הארץ.
  הנה ציטוט יפה שלך: "איך מתאפשר רוע כזה מפלצתי שסך החלקים של המפלצת הם בני אנוש מוסריים בדרך כלל?! ההסבר היא כנ"ל שהמשטר הופך את נתיניו לרובוטים חסרי חשיבה."
  וואלה…זה תיאור מדויק של הטקסט המקראי המתאר את אירוע שואת כיבוש הארץ על ידי יהושע.
  ואני מתקשה לקבל ממך הסבר מנומק והגיוני להבדל בינה לבין שואת היטלר.
  ממך, לא מאנשים שנמצאים במחנה הנאורות. אצלנו עוסקים בביקורת המקרא, בביקורת המחקר, בביקורת היסטורית. הכל מבוקר ונחקר. ואם יש בעיה – מתמודדים איתה ביושר אינטלקטואלי. ואם צריך לבקר את עמוס עוז, עושים את זה בלי כחל ובלי סרק. לא רק בעיתון הארץ.

  אתה שנמצא במחנה "הנכון" שיודע להציג את המחנה הנאור בכל מערומיו, אתה ולא אחר, צריך להסביר לנאורים כמוני את הסלחנות שלך לשואת כיבוש הארץ, להעלאתה לדרגת סמל, ולקידוש הספר וכל פרקיו. לא לשלוח אותי להכין שיעורי בית ולהתכונן להרצאה הבאה שלך. לא לשלוח אותי לקרוא ספר באנגלית או להיכנס למכון ואן ליר או להקשיב להרצאה של פמיניסטיות ממישיגן.
  את הספרות המתקיימת במחנה שלי אני מכיר היטב, לא פחות טוב ממך. וכשאני קורא אותה, אני קורא הכל, לא רק את מה שנוח לי.
  הסברת לי כי "מה שאני מכיר ביהדות זה בדיוק מה שהמשטר רוצה שאכיר".
  יופי. בוא תסביר לי את היהדות שאני לא מכיר. למשל את שואת כיבוש הארץ והעלאתה לדרגת אירוע מכונן בעולם היהודי.
  לומר שסיפורי התנ"ך הן מטאפורות, נו…באמת. כך אתה רוצה שאתייחס לטקסטים המקראיים ? אם יהושע מטאפורה, גם עמלק מטאפורה ? גם עשרת הדיברות ? תשובה שטחית כזו לא מנומקת, גורמת ח"ו להפחתה בערכה של כל הספרות הנגזרת מהתנ"ך – תלמוד בבלי, ירושלמי, משניות, ואפילו השולחן ערוך.
  גם הטיעון של "כובש מול כובש" לא מחזיק מים – יהושע בא לכבוש ארץ בלי שמישהו התגרה בו או כבש אותו. אלוהים הבטיח לו. נקודה.
  היטלר הבטיח לנאצים Lebensraum בכל אירופה, כי זו היתה אמונתו, והם מילאו את פקודותיו.

  בזה התמקדה תגובתי.
  על השואה ונגזרותיה, על ציונות וכו', אפשר לדון בתגובה אחרת. אתה לא רוצה להתפזר.
  ספר לי אם בחור ישיבה במגזר שלך לומד את ספר יהושע, מה הוא אומר לעצמו על מעשיו של יהושע בן נון?
  האם הוא מתדיין עם החברותא שלו על פקודה לא חוקית בעליל ? האם הוא שואל את עצמו איך מנהיג מוביל חיילים להרוג, להשמיד ולאבד עמים אחרים רק כי מדובר בפקודה ישירה של אלוהים ? האם נשמע הקול המצפוני שאומר: רגע…מה חטאו התינוקות של יריחו שהיה צריך להרוג אותם ? ולמה היה צריך להרוג את מלך העי אחרי שכבר כבשו את העיר ?
  האם מתקיימים בהיכלי הישיבות דיונים כאלה כמו שמתקיימים במכון ואן ליר ? או שרק יחידי סגולה כמוך רשאים להציץ לסימפוזיונים והרצאות שבהם בוחנים כל דבר בעיניים ביקורתיות ?
  האם תלמיד ישיבה רשאי לדון באיפכא מסתברא ? או שעליו לקבל את הדעה של מורו ורבו ?
  ואם התלמיד מתחנך מגיל אפס שעליו לציית לכל פקודה שמגיעה משליחי אלוהים, מה שונה צייתנות זו מצייתנותו של אייכמן ? מהצייתנות שלי לשלטון שלי ? לאלוהים שלי ?
  אצלנו, במחנה הנאור, מקיימים על כך דיון ולא מקבלים את הדברים כפשוטם. עובדה: אתה מצטט מהם, אבל מסתיר את הדיונים שמתנהלים, או לא, במחנה שאתה נמנה עליו.

  ואגב, לא מדובר בדיון תיאורטי אלא מעשי מאד.
  הנה בימים אלה, מתנהל משפט נגד כמה חסידים של אחד, אליעזר ברלנד, ובו הם נאשמים שבהוראתו הוציאו להורג בחור חף מפשע,שכל חטאו היה שלא שמר על גדרי הצניעות שקבע אותם הברלנד הזה.
  בחור ישיבה שמקיים דיון על פקודה בלתי חוקית בעליל, יש לו את הכלים לבחון את המעשה של החסידים – האם היה עליהם לציית להנחייתו של הרב ולקיים את "ככל אשר יורוך" או שהיה עליהם לעצור ולבדוק את מצפונם. באותה הזדמנות יוכלו לקיים דיון על הוראתו של הרב – האם הפרת גדרי צניעות היא סיבה להוציא להורג נער יהודי ?
  הו…הבנאליות של הרוע…יש לה הרבה פנים. תשאל את חנה ארנדט.

  ועוד משהו…
  אם חנה ארנדט וניטשה והגל, הם מקורות אמינים ומקובלים עליך, אדרבה – תכניס אותם לישיבות ולתלמודי התורה. יש להם כיווני מחשבה מעניינים ומרתקים.
  תפנק את האברכים עם הגות שמרחיבה אופקים. למה שרק אתה תתפנק מהטוב הזה ?
  רק אל תגיד לי שאתה פוחד או שהרבנים שלך פוחדים.
  הם הרי לא רובוטים. יש להם הרבה שכל.

  אהבתי

 16. סליחה מוני שלא חזרתי עד עכשיו.
  ובכן
  1. הבנאליות של הרוע: בדיוק כפי שהסברתי לך.
  2. אנטישמיות: שוב בדיוק כפי שהסברתי לך ואתה לא מקשיב.
  שיש וויכוח בין שני אנשים או שני עמים וכו' יש טענה סיבה הגיון וכו' למה קרה מה שקרה. כלומר אם רבנו ולבסוף היה מכות אפשר להסביר את זה. אנטישמיות = אין טענה ואין אפי' וויכוח. כלומר אין שום קשר שיג ושיח ביני לבין המכה אותי. הוא מכה בי בלי שום סיבה.

  3. קניין טריטוריה כיבוש:
  יש שני דרכים להמציא את הקניין אנושי.
  האחת: כפי שטוענת המקרא: חלוקת הארצות בגורל\הגרלה. פלוס המצאת הירושה שמושתתת על חוקי המשפחה. כלומר מחלקים את הארצות על פי ראש. כל אדם מקבל (ונולד עם) נחלה פרטית בהגרלה וחלק שווה במשאבי הטבע. (ראה את עשרה תקנות של יהושע בחלוקת הארץ).
  השניה: כיבוש או מהפקר.

  הראשונה מסביר את כל הדינים והצווים המוסריים שצומחים מעצם המצאת הקניין בחלוקה בגורל ואת חוקי הירושה ואת חוקי משאבי הטבע.
  לשניה אין צווים מוסריים אלא כוח הרי מדובר בכיבוש. מכאן המושג המנופול על האלימות היא רק בידי הריבון מול האזרחים שלו. הרי אתה כאזרח לא יכול לנהוג כמו הריבון עצמו ולכבוש. אתה עבד של הכובש.

  מכאן המושגים בני חורין ובני משטרים. בני חורין חייבים להמציא את המוסר מתוך עצמם, בני המשטרים לא יכולים להמציא את המוסר מתוך עצמם אלא הכובש ממציא את זה רק לנתיניו. הרי ככובש אין לו מוסר בעצמו הרי הוא כובש. בכדי שעבדיו יתנהלו ביניהם בטוב וישרתו את הכובש, ממציאים להם צווים מהבטן.
  אם עבד\אזרח\בן משטר יאמר אני גם רוצה להיות כובש?! אז הוא בעצם בן מוות!! הרי הוא עכשיו ככובש מול הכובש.

  ובכן נחזור לחלק שאנו דנים בו עכשיו.
  כל אומה שחושבת שהיא יכולה להחזיק בטריטוריה שלה בכוח הכיבוש או מהפקר. מודעת לכך שכל רגע יכול לבוא עליו כובש יותר חזק ויכבוש אותו.
  אותו דבר הכובש עצמו, מול כל פולש לטריטוריה שלו, יש לכובש זכות (על פי ג'ון לוק אבי אבות הנאורות), להרוג את הפולש או לשעבד אותו לכל החיים.

  יהושע אפי' אם נאמר (כפי שאתה מתעקש לטעון מול מה שהיהדות המקורית טוענת) שהוא בא ככובש, יש לו את הזכות, כי זה כללי המשחק.
  קל וחומר אם מדובר על פולש שפלש לארץ של היהודים. שאז מותר לו להרוג או לשעבד על פי ג'ון לוק שזה החשיבה המודרנית. כלומר או אתה נהפך לאזרח או נהרוג אותך כפולש או נגרש אותך ואז אם תתנגד נהרוג אותך. זה מסביר אגב למה יש בכלל גבולות מדינה וצריך רשות להיכנס למדינה וכו' וכו'.

  לפני שנמשיך להסביר את ההבדל בין כובש לאנטישמיות, עוד כמה מילים לגבי יהושע.
  על פי אייך שאנו לומדים את זה ואייך שאנו מתנהגים במציאות שזה – המציאות, מוכיח את הטענה שלי כאן. יהושע בא להחזיר את הארץ ליורשיה, ואמר להם במפורש לעזוב, ואם לא יהרגו אותם. שזה למעשה סוג של האסטרטגיה שלו. לאיים בכדי שיברחו.
  זה הסיפור המטפרורי. בתכלס בני ישראל חזרו לארץ והישארו שם את הזרים כפי שעולה מהפסוקים בכל סיפורי התנך.

  עכשיו תקשיב טוב טוב, אייך אנו לומדים את יהושע וכל התורה. שאנחנו אומרים מות יומת ושאר כל עונשי התורה, הכוונה היא לתת לנו ברומטר לחומרת החטא. כלומר על פי העונש אני יודע מה חמור החטא. למשל לחלל שבת שתגרום שלבני אנוש לא תהיה יום ולילה ושבוע, זה עוון חמור ביותר שמטפורית אתה חייב מיתה הרי אתה גורם לביטול האנושות והפיכתה לבעלי חיים שחיים תחת הברירה הטבעית. מהות האדם הוא שהוא ניצח את הברירה הטבעית.
  עכשיו תשים לב. על פי העונש שאנו אומרים לתת לזולת, כמו שבע עמים שיהושע אמור כביכול להשמיד אפי' תינוקות?! זה חומר הריחוק החברתית בינינו. כלומר זה ברומטר כמה מותר לי להתחבר עמם חברתית.
  הכלל: אין עונשים הלכה למעשה כפי שהוכחתי לך ממקושש העצים ומעצם ביטול ההתראה על ידי הסנהדרין עצמו. הרי הסנהדרין ביטלו את עונש המוות כי זה לא מתריעה יותר. כלומר עצם זה שכל סנהדרין שתפעיל הלכה למעשה את העונש פעם אחת בשבעים שנה נקראת קטלנית. ולמה שבעים שנה ולא שמונים או חמישים?! כי זה דור שלם של סנהדרין כלומר בכל דור ודור אסור שזה יקרה. ואם הם בעצמם לבסוף ביטלו את זה זה אומר שאפי' כהתראה זה לא עובד. הם ביטלו את זה בגלל ריבו הרוצחים, ואז נשאלת השאלה הרי ההפך? הרי בגלל שיש הרבה רוצחים אז צריך להרוג אותם?! התשובה היא שאין להם סמכות. אז למה בכלל יש כזה דבר עונש מיתה?! התשובה להתראה ואם זה כבר לא מתריעה אז לא צריך אותה יותר. ולכן ביטלו את זה.

  מכאן אגב תבין את השפה. שאני אומר שחייבים להורג בחור שפוגע בבנות. לעולם זה לא למעשה. אותו דבר המקרה של הרב ברלנד. בוודאי שכל רב יאמר שצריך להורג כזה בחור וכולם מבינים מה הכוונה. להרוג = ריחוק חברתית = עונש כרת = כרת מעמיו.

  והנה זה אלפי שנים אנו במציאות נוהגים ככה. אין לנו סמכות להרוג מצד שאין לנו ריבון. אין לנו סמכות להרוג מצד שאנו תמיד תחת איזה ריבון זר ולא יתנו לנו להרוג בלי סמכותם. ואין לנו סמכות להורג כי לא קיבלנו סמיכה = ביטלו את הסמיכה = ביטלו את הסמכות. ואין לנו סמכות להרוג אפי' שהיה סמיכה, כי הם בעצמם הסנהדרין ביטלו את עונש המוות לפני אלפי שנים וצריך בית דין יותר גדול בחכמה וכו' בכדי לבטל את דבריהם.

  ובכן מכל צד שנרצה, זה בלתי אפשרי זה אלפי שנים ובלתי אפשרי לעולם בעתיד.

  עכשיו נחזור לכובש ואנטישמיות.

  יהושע היה כובש. וכנ"ל יש כללי משחק וזה המשחק או להרוג או עבד\אזרח של הכובש החדש.
  הגרמנים מול היהודים לא היו כבשים כי ליהודים לא היה טריטוריה. היהודים היו עבדים\אזרחים של הכובשים = אזרחי המדינות של אירופה.
  שהגרמנים כבשו את מדינות אירופה היהודים אמורים להיות ככבושים כמו שאר האזרחים בגרמניה בצרפת בפולין וכו' וכו'
  ולא זה מה שקרה, הם רצחו את כל היהודים סתם בלי שום סיבה או וויכוח בין הגרמנים ליהודים. לא וויכוח על טריטוריה ולא התנגדות מצד היהודים להיות תחת כיבושם.

  עכשיו נחזור למציאות שלנו.
  היהודים המסורתיים כנ"ל, לא דורשים את ארץ ישראל בכוח. הם טוענים לבני האומות שהארץ ירושתינו המשפטית. ולא ירושתינו הלאומנית. כלומר היא ירושה פרטית של כל יהודי ולא ירושה של איזה מדומיין שמדבר בשם היהודים בשם איזה דגל לאומי.
  זה הסיבה שאנו נגד הציונות.
  הציונות בגדה ביהדות, ורצו גושפנקא מהיהדות ולכן עיוותו את היהדות. והנה אתה קיבלת את יהושע כפי שקיבלת אותו, והלכה למעשה עשיתה בדיוק מה שיהושע כביכול עשה, כבשת את ארץ ישראל, ועשיתה את זה עם גזילת הרווקים והרווקות מהוריהם בכפיה = חוק גיוס החובה.
  ולא רק זה, כמה עשורים אין לכם יציבות שלטונית ופוליטית דווקא משום כך שאתה רוצה לגזול גם את הרווקים והרווקות שלנו לאותו כיבוש.

  כלומר לפני שאנו דנים מה היה עם יהושע שלא צריך לעניין לא אותי ולא אותך, הרי שנינו לא אשמים על מעשיו, צריך לדון במציאות. ובמציאות אתה יהושע ולא אני, אז מה בדיוק אתה רוצה ממני?!

  אצלינו שלומדים תורה שואלים למשל, למה משה או יהושע לא כבשו את מצרים?! הרי לכל הדעות המקראיות, מצרים ארץ יותר טובה מארץ ישראל. הרי "כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים הוא אשר יצאתם משם אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק". זה ארץ שתלויה בגשמים ולכל זה מצריך לוח שנה מיוחדת לדעת מתי יבוא הגשם. מכאן הלוח השביעיות הנודע. בקיצור אם אנו בחשיבה של הכובשים, למה לא לכבוש את המצרים?!
  ואז אנו מגיעים לחשיבה הבסיסית של התורה מהי המושג ארץ ישראל ירושתינו למה דווקא ארץ ישראל ולא מצרים. למה בכלל כדת צריך ארץ הרי אין דת שיש לו ארץ הרי דת צריך להיות אוניברסלי.
  בקיצור לומדים כמו שבני חורין לומדים. ולא לומדים כמו בני המשטרים שצריכים את היהדות אך ורק כגושפנקא.
  והנה העובדות בשטח מוכיח את זה. שהנאורות הפכה להיות הלכה למעשה היהושע שהם מדמיינים ונהפכו לכובשים אכזריים. ואנו היהודים המסורתיים ממשיכים לדבוק ביהושע שלנו שזה אומר לא להתחבר עם העמים אפי' בגן הילדים כתינוקות. לא ללמוד בממלכתית ולא ללמוד ליבה. זה מה שאנו לומדים מיהושע.

  לסיום לגבי מה לומדים.
  בוודאי שצעירים לומדים קודם את היהדות. אחרי גיל הלימודים כל אחד לומד מה שהוא רוצה. ואם תשאל אותי?! אין מה לראות שם!!! ואתה יודע למה? כי אפי' שיש הוגים דיי טובים, מה זה משנה? הרי כמשטר המשטר קובע ולא ההוגה. כלומר כל הדיון שלך בנושא הזה עקר לגמרי. הרי מה יעזור לך אם תלמד את חנה ארנדט או את הגל ושפינוזה?! מה שקובע זה המשטר!!!
  נחמד לראות מה הם כותבים והלוואי שהמשטר הישראלי היה פרומיל ממה שכתבו הוגי הנאורות. אבל האם זה מוסיף משהו ללומד היהודי?! נדה כלום זירו אפס !!! אין שיג ושיח בין הלומדים. הלומדים מצד בני המשטרים יוצאים בהנחה שבני אדם פגומים וצריכים גננת וריבון אדם על אדם. הלומדים היהודים מאוד מאוד מאמינים באדם ולכן השוק ההיסטורי הצמיחה להם את ארון הספרים היהודי.
  אין קישור אין חיבור אין שיח וויכוח ופולמוס, ולכן למה שיהודי ילמד אותם?!
  בכל אופן זה שאלה תיאורטית הרי כבני חורין הם יכולים ללמוד מה שהם רוצים. הנה אני ועוד הרבה כמוני לומדים. וככה בספרות שלנו מכל הדורות רואים שהם היו כולם ערים לחשיבה הסביבתית שלהם. ככה שגם הם למדו את הספרות של הגויים בזמנם.

  לסיום הסגה הזה. זה אירוני (אם לא הזוי) לדבר עם לומדים על לימוד. כלומר יש בני אנוש שלימוד זה חייהם. ויש בני אנוש ש,,,,,,,,,,,. והם אומרים ללומדים הבני חורין מה ללמוד?!

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s