הפולמוס – של חכמי החילוניות

הפולמוס – של חכמי החילוניות

מלחמת דת או הדת היא רק התפאורה?!

משנה: רבי גדעון לוי אומר: הדת היא אלא תפאורה. לעומק – טוען רבי גדעון, זה מלחמה לאומי נדל"ני. אלא אם זה היה רק לאומי נדל"ני, הלאומנים היו אמורים לכבד את הלאום השני הגר בארץ ואז רח"ל היו צריכים לענות לבני הלאום השני ולתת להם חירות וזכויות וכו' וכו'. והם הלאומניים רוצים את הנדל"ן באופן טוטלי רק להם\ללאום\ליהודי וכאן נכנסת הדת. הדת מאפשרת להם את הטוטל הזה = הנדל"ן\הארץ שייכת רק ללאום היהודי. ולכן הדת משמשת אלא לתפאורה. (מבולבלים?! כן, גם אני!! וזה כלום כשנגיע לגמרא)

רבי ב מיכאל אומר: זוהי מלחמת דת. אכן, הם גם לאומנים. אך זו לאומנות דתית לחלוטין. רש"י: כלומר זה מלחמה לאומנית דתית. (מבולבלים?! כן, גם אני!! וכנ"ל)

גמרא: אמר רב מקס: אין הם חולקים ביניהם, הרי רבי גדעון בעצמו אומר שהפור הדתי עוד לא נפל. המאבק היה ונותר לאומי. (רש"י: כלומר הדתי לא רק תפאורה גרידה הרי הפור הדתי עומדת ליפול). אלא רבי ב מיכאל אומר שזה כבר נפל. כפי שרבי ב מיכאל מסביר בטוב טעם: מפא"י ההיסטורית אכן היתה "לאומנות ונדל"ן" בלבד. לזמן־מה הצטנפה הדת בפינה, והֵשִׂימה עצמה מנמנמת,,,,, פעם, די מזמן, עדיין היה סיכוי לעצור אותה. לא עוד. רש"י: כלומר הפור הדתי כבר נפל ואי אפשר כבר לעצור אותו אליבא דרבי ב מיכאל.

עד כאן הציניות מכאן ברצינות.

מה נאמר ומה נדבר. אצל חכמי החילוניות אי אפשר לדעת אם דבריהם הם לוגיקה אנושית קלסית ואז אייך דבריהם כל כך מבולבלים כאן?! או דבריהם הם יותר כניסיון להמציא נרטיב שלא קיימת לשם חינוך ההמונים בני המשטר הנבערים. ולכן אם נלך עם המחשבה שהפולמוס כאן היא פולמוס לוגי אנושית קלסית, מדובר כאן בשני אנשים מבולבלים לגמרי עם הרבה כאבי בטן. ונרחיב להוכיח את זה.

גדעון לוי בעצם מנסה לשכנע את עצמו שמוסרית כחילוני מותר לו מלחמה לאומית בין קולוניאליסטים למנושלים, ולכן מותר גם למנושלים (קרי הערבים) להשיב מלחמה. ואז כחילוני כובש ייתן להם זכויות ואפי' מדינה וכו' וכו'. כלומר הכיבוש כשלעצמו כחילוני, זה לא בעיה מוסרית. הבעיה זה הדתיים שרוצים לאומנות ונדל"ן באצטלה דתית.

ב מיכאל גם באותו כאב בטן. הוא מנסה לשכנע את עצמו, שפעםםם אכן היתה "לאומנות ונדל"ן". כלומר כיבוש הארץ ככובש זה בכלל לא בעיה מוסרית (עם תיבול השואה כמובן: "לאחר השואה לא היה מנוס מלנסות"). הבעיה זה הדתיים שלא רוצים כביכול את הערבים. הם רוצים לטהר את הארץ מטומאתה.

לא צריך להסביר ליהודים יהדות. ביהדות – מר ב מיכאל, אסור לעלות לחומה בחרב (אסור לכבוש את הארץ. מעבר שאסור ביהדות ריבון אדם על אדם בכל היקום), ולכן זה כולל את הר הבית, אלא לעלות להר הבית האיסור היא גם לעלות באופן פרטי בלי חרב. מר ב מיכאל היקר, תסביר לי בבקשה. כיבוש הארץ כחילוני בסדר מצד המוסר האוניברסלי או מצד המוסר היהודי, וכיבוש הארץ עם הדת אסורה כי אסור לעלות להר הבית?! ולכן המסקנה שלך היא שהיינו אמורים כחילוניים לכבוש את הארץ אבל  לכלא את כוהנינו בבתי הכנסת?!

נווו והיה שכלאנו את הדת בבית כנסת ואת הדת של הערבים במסגדים, לדעתך שני העמים\הדתות היו מקבלים את הריבון החילוני ועוד החילוני היהודי?

אותו דבר מר גדעון לוי היקר: תאמר לי והיה שתיתן ככובש וכריבון ליהודי ולערבי את כל הזכויות החילוניות, האם שני העמים יקבלו את ריבונך החילונית ועוד מחילוני יהודי?

סתם שאלת תם: מהי עם מהי לאום מהי דת ?? ניסיתי להבין את זה במאמרים שלכם וללא הצלחה. נתחיל עמך מר ב מיכאל היקר: "היא גם העם היחיד בתבל שהוא גם דת. מין עם־דת שכזה. שלוש פעמים (לפחות) ניסה העם־דת הזה להיעשות גם ללאום. עם טריטוריה, שררה, צבא ומקדש. שלוש פעמים הוא דפק לעצמו את הראש בקיר. ותמיד היתה זו הדת שהטריפה את דעתו והמיטה עליו קטסטרופה. לא הלאומנות, לא הנדל"ן" (מתוך המאמר)

יצאתי מבולבל לגמרי – מר ב מיכאל היקר. עם היהודי היא גם עם וגם דת וגם לאום?!  והדת דווקא הטריפה את דעתו והמיטה עליו קטסטרופה?! הא ולא הלאומנות ולא הטריטוריה אלא הדת?! לא נכון שקודם תסביר בטוב טעם מהי עם מהי דת מהי לאום?!

אותו דבר מר גדעון לוי היקר: "זו לא מלחמת דת אלא מלחמת שליטה באצטלה דתית. מלחמתם לסילוק הפלסטינים מהשטחים — שהוא מטרתם האמיתית — היא מלחמה טריטוריאלית ולאומנית. הם פשוט רוצים את כל הארץ לעצמם. בדיוק כמו שעשו שימוש שקרי וציני בביטחון כמניע להתנחלותם, הם מספרים לעצמם ולזולתם סיפורי מקרא כדי להוכיח את ריבונותם. מלחמת דת היא לא. ,,,,,,,, אבל רובם עדיין רוצים את מה שכל העמים החילוניים רוצים לעצמם, שוויון זכויות לאומי או מדינה משלהם." (מתוך המאמר)

יצאתי מבולבל לגמרי – מר גדעון לוי היקר. מה זה עמים חילוניים? העם החילוני הזה לא רוצה ריבונות וטריטוריה? מה קורה ששני עמים חילוניים רבים על אותו טריטוריה?! כלומר והיה שהערבי והיהודי מוותרים על הדת (מה זה דת עוד לא הסברתם לנו), ונהפכים לעמים חילוניות נפרדות מול העם החילוני שלך שנקרא לו כרגע ישראל. והנה שלוש עמים חילוניים, יהודי, ערבי, ישראלי, רבים על אותו טריטוריה ועל אותו ריבונות. מה בדיוק אתה פותר כאן?

מצטער לומר לכם שזה נשמע כמו מדומיינים שחושבים שריבונות זה אנחנו הצדיקים, היודעים היטב את נפש בהמותיהם, שזה כמובן ההמונים היהודים והערבים והישראלים. וכל מי שמפריע כאן זה שהיהודים והערבים והישראלי החילוני הימני, לא רוצים לקבל את הריבונות שלנו הצדיקים. אתה מר גדעון לוי טוען שזה בגלל הנדל"ן והלאומנות וכמעט הדת. ואתה מר ב מיכאל טוען שזה כבר רק הדת.

אבל כאומר זה רק דמיון. הרי הוכחתי לעיל שאפי' שכולם יוותרו על הדת, נריב כעמים חילוניים על אותו טריטוריה.

המסקנה שלי שאתם חיים בהכחשה – מר גדעון לוי ומר ב מיכאל היקרים (ראו ההכחשה – הכובש שחי בהכחשה – ותסמונת סטוקהולם ). כל הבעיה היא החילוניות כשלעצמו. ועד שלא תחליטו מהי בכלל חילוניות (אין חיה כזו לדעתי), אני הסביר בטוב טעם מהי הבעיה. אבל קודם מהי דת ובעיקר הדת היהודית (דתות אחרות לא ממש רלוונטיות לנו), מהי עם מהי לאום\ריבון.

דת = חוק. אפשר חוק של ריבון ואין ריבון בלי טריטוריה. ולכן הדת שנקרא ריבון, היא תמיד דת עם טריטוריה. ואפשר חוק של גזע בלי ריבון, וזה אפשרי עם טריטוריה, ואפשרי בלי טריטוריה = גזע בגלות = היהודים. המסקנה: לכל ריבון יש דת וחד הם. לכל גזע בטריטוריה שלה יש דת וחד הם. היהודים הם הגזע היחידי שיש להם גם דת בלי טריטוריה = גלות = תחת ריבונות זרה.

עם = גזע. ושאלת המיליון דולר, למה לעזאזל אם במקרא ובאבולוציה כולנו מגזע אחת, נפרדנו להרבה עמים\גזעים?! התשובה: הלאום\הריבון!! ריבון אדם על אדם שהמציא נמרוד המקראי, הביא להפרדת העמים שרבים על טריטוריה.

לאום\ריבון = ממזרים. כלומר אנשים לא שייכים כובשים טריטוריה ומקימים על עצמם ריבון = דת הריבון. ורוצים שהמקומיים הכבושים תחתם יקבלו את דת הריבון שלהם. וזה בעצם מה שמר גדעון לוי ומר ב מיכאל רוצים. ואין לזה שום קשר לחילוניות. מדובר על כובשים שרוצים את המקומיים תחתם. אם זה היהודים המסורתיים והחילונים (הימניים) והחרדים, ואם זה הערבים החילוני או הדתי.

לכובש הזה יש בעיה רצינית בארץ ישראל. הוא רוצה את היהודים, והיהודים לא רוצים אותו משני סיבות. חלקם פשוט רוצים להיות הריבון = הימין. חלקם אסור להם בכלל ריבון = היהודים האותנטיים החרדים. הכובש רוצה את הערבים, ושוב אותו סיפור, הערבי רוצה ריבון עצמאי. וחלקם רוצים ריבון דתי\מוסלמי שזה לא דומה כלל לדת היהודית שאסור ריבון אדם על אדם.

המסקנה: הבעיה היחידה היא ריבונות אדם על אדם. והיות שהחילוני (אם יש כזה חיה. בהמשך נדון לעומק בנושא האם קיים חיה כזו) לא שייך, הוא ממזר שצריך לכבוש טריטוריה. אחרי שכבש טריטוריה הוא מחוקק לעצמו דת\חוק וזה לא מספיק לו כי כובש לא יכול לחוקק דת ולכן הוא חייב ריבון שכופה את החוק\דת שלו, הוא צריך בעיקר את הריבונות = ריבון אדם על אדם. ואת זה המקומי לא יכול לקבל. לא היהודי ולא הערבי.

היהודים והדת היהודית

כאמור כובש לעולם לא יכול לחוקק חוק\דת, בלי ריבון. כלומר הוא חייב לכפות את חוקיו כמו שהוא כופה את כיבושו עצמו. ולכן תמיד חוקי הריבון כשלעצמו לעולם לא תואמים לחוקים שהוא מחוקק לעבדיו הנתינים שלו. למשל לריבון מותר לרצוח. לריבון מותר לשלול את חירות האדם ולהכניס אותו לכלא. לריבון מותר לגנוב נכסים קרקעות ואפי' את הילדים שלכם. בקיצור אין אף צוו מוסרי שהריבון חייב לו (ותזכרו מדובר באנשים כמוני כמוך. הריבון זה הדת\האלוהים שהם מדברים בשמו), מנגד יש לו (כן, לאנשים האלה שמדברים בשם הדת\האלוהים המדומיין שלו שהוא קורא לו ריבון) בטן מלאה מול עבדיו למה הם לא מוסריים וכו' וכו'. ולכן זה באמת לעולם לא עובד וקורא מהפכות חברתיות ומלחמות בתוך הריבון ולחוץ בין המדינות וכו' וכו'.

על כל פנים הנקודה שלי היא שהחוקים של דת הריבון, לא עומדים מכוח עצמם ולכן הם כושלים שוב ושוב. והצדיקים ביניהם כמו מר גדעון לוי וב מיכאל היקרים, סובלים מכאבי בטן. (מר גדעון לוי היקר, גוג ומגוג = מלחמת עולם, שאמור לתת לבני אנוש הניצולים ממלחמת העולם הזה, את התובנה הזה שאני טוען כאן. אלא הם מבחינת ככלב השוב על קיאו)

רק אדם חופשי שאוסר על עצמו כיבוש וכנ"ל הוא לא צריך ריבון אדם על אדם וגם אסור על עצמו ריבון אדם על אדם, יכול לחוקק חוקים אוניברסליים = צווים מוסריים אוניברסליים.

החשיבה הפילוסופית המוסרית היהודית, בקצרה ממש. בכדי שנבין את היהודים ואת דתו ואת אלוהיו. ובעיקר נבין את הטיעון העיקרי שלי כאן שרק חוקים בלי כיבוש וריבון הוא חוקים וצווים מוסריים אוניברסליים. ובגלל שהם אוניברסליים, היהודים קוראים לזה צווים אלוהיים על דרך "המלאך בין אדם לאלוהיו הוא שכלו" (אבן עזרא)

ובכן על פי התורה, כל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם (החייב זה לא פריבילגיה כן או לא. פשוט הוא חייב לומר וכו' ותבינו בהמשך למה). ואם כל העולם שייכת לכל אחד, חייבים סדר, סוג של אמנה אנושית. והנה אחרי המבול נשארו אב הגזע של כל האנושות (אל תתחכמו לי עכשיו כן היה מבול או לא היה. כי מחשבתית\פילוסופית זה לא משנה אם היה או לא) נח, ושלושת בניו.

מחשבתית הנח הזה עם בניו זה כל אדם בהווה (התורה סימטרי בזמן ובמקום ולכן תמיד שלומדים מקרא כל לומד בהווה הוא השחקן המקראי במציאות), שיודע שאם לא יהיה סדר בדור שלו עם בניו ככה לא יהיה בהמשך ומי יודע איזה מלחמות יעשו ביניהם. הרי כולנו מאב קדמון אחד ותראו מה יצא וככה בדיוק ייצא מכל אחד מאתנו רח"ל.

ולכן מחשבתית נוח שנקרא במקורות השופט, ממציא את הקניין הפרטי על ידי חלוקה בגורל. ויהושע בהמשך קובע עשרה תקנות לגבי משאבי הארץ ששייכים לכולם בשווה (לדוגמא הכנרת נפל בגורל אצל שבט נפתלי וכל השבטים יכולים לדוג שם דגים. מעיין שיוצא מנחלה פרטית, כולם באים לקחת מים וכו' וכו' ראו בתלמוד ביתר הרחבה. לשבט זבולון נפל רק חול ים, ולכן המציאו את מצוות התכלת וכולם חייבים לקנות מהם צבע תכלת מחילזון שבים. מכאן תבינו למה היום זה לא רלוונטי אפי' שנדע בדיוק אייך עושים תכלת. ראו מה הקשר בין תכלת לכלכלה – ההסבר העמוק למה אין יותר צורך בתכלת).

אוקיי חילקנו את הארצות לבנים. ומה עכשיו קורה עם כל ילד שנולד?! הנולדים לא מכירים בקניין של המבוגרים הרי הם חייבים לומר שכל העולם נברא בשבילי. ולכן נח השופט אומר שאין קניין בלי ירושה. כלומר ההורים לא יכולים לשלול את הירושה מהבנים. זה התנאים לקניין קביל. נשים לב שהקניין הקביל תלוי בחוקי המשפחה המסורתיים. אחרת אין ירושה לא לממזרים ולא לכל סוג משפחה אחרת שקיומו של המשפחה תלויה בריבון. במצב הטבעי לעולם לא יכול להתקיים משפחה לא מסורתית (ולא נרחיב על כך עכשיו ודנו בכך במאמרים אחרים) היא יכולה להתקיים אלא אצל ריבון\כובש עם עבדיו, כי הילדים של הריבון. (תבינו שחירות הילד אפשרי אלא עם הורים טבעיים שמחויבים לו מעצם זה שהם הורים ודואגים לו לכול. משפחה לא מסורתית, אין מחויבות טבעית אלא הריבון יכול לכפות את זה עליו. ולכן הילד נולד תלוי לגמרי בריבון וחסדו לטוב ולרע) מכאן יוצא שכל חוקי המשפחה וכל חוקי הקניין תלויים זה בזה.

עכשיו שכל אדם נולד עם קניין וחלק שווה במשאבי הארץ, אוטומטית נוצר הצוו המוסרי של לא תגנוב. כלומר הם תלויים זה בזה. וככה כל שאר הדינים בין אדם לחברו. מכאן נבין למה "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי), כי שאין למישהו משהו בעולם שנברא בשבילו, מותר לו לקחת מה ששייך לו. התורה היא בחי בהם ולא שימות ח"ו מרעב כי יש צוו מוסרי של לא תגנוב לא קביל. ראו גניבת אפיקומן – עומק המנהג לגנוב את האפיקומן בליל הסדר

ובכן הטענה היהודית היא שארץ ישראל היא הירושה של היהודי מאותו חלוקה של נח ובניו. אבל כזכור נמרוד מרד בשופט נח וחוקותיו וכבש את כל העמים והקים עליהם ריבון\אלוה\סמכות.

אברהם אבינו בורח מהריבון של נמרוד והולך לארץ ירושתו שירש מסבו שם בן נח. אבל כנען שהיה לו ארץ משלו, באפריקה, כבש את הארץ (ולא משנה כרגע הסיבות). והנה אברהם יכול לכבוש את הארץ מכנען הרי הוא ניצח את הכובשים. בכל זאת לא כובש אותה בשבילו אלא קונה בכסף אפי' קבר שרצו לתת לו בחינם. הכל כי ידע שאם כיבוש ואפי' אם מתנות, אין לך מוסר ודת\חוקים קבילים. ראו עקידת יצחק הליבה החרדית

חלוקת העבודה והאמצעי חליפין.

בני אנוש הבינו די מהר שחלוקת העובדה מועיל לכולם. די מהר הומצאה האמצעי החליפין = הכסף. הנה המקרא לוקחת אותנו עד מצרים לתת לנו את ההבנה אייך תוך שנתים כולנו יכולים לאבד את כל הרכוש ולהפוך להיות עבדים לבעלי ההון שזה המלך פרעה ויוסף. וכמובן אייך התהפך הגלגל שיוסף מת וכל בני ישראל עבדים. ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל ראו גם מי אתה יוסף ? פרעה או יוסף ? (סיפור יציאת מצרים כהלכתו)

משה רבינו מוציא אותנו ממצרים ושוב מנסה לעשות אמנה אנושית. והחזירים רוצים ריבון\לאום = חטא העגל. תבינו זה לא תמימות, זה פשוט עניין של הון. הם רוצים חלוקה גדולה מחלוקת העבודה של כולם. ראו  אלוהים רצה להרוג את משה רבינו. למה ?

בכל אופן אחרי דור נכנסים כבר לארץ ישראל אחרי שבלעם העיד לכל העמים שאנו היורשים של הארץ. הכיבושים בדרך לא מביאים ביכורים כי זה לא ארץ ירושתם מחלוקת נח. ולכן באמת בני ראובן וגד פיחדו שבני ישראל לא יכירו בהם כישראלים, כי הם כובשים (ראו בספר יהושע בהרחבה). בכל אופן יש כבר שמיטת כספים בחוקה שזה אומר אי אפשר שטר בעלות על עמל יותר מהזמן של העמל עצמו (כסף = שטר על עמל, ועמל אדם בטבע נכחד, אז אייך השטר\הכסף נשמר?! בטבע הכל נכחד, ההמצאה האנושית הזה שנקרא אמצעי תשלום\כסף, היא נצחית, וכל דבר נצחי מנצחת את הלא נצחי. ולכן תמיד הכסף מתכנסת אצל יחדים וכובשת את כל ההון האנושי והנדל"ני). ולכן אין סכנה שהיא תתכנס אצל בעלי ההון (היום בלי שמיטת כספים, מאז אחרי המלחמה מעל 50% הון אנושי נמצאת אצל אחוז אחד מבני אנוש). יש את החוק שאי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות. בקיצור כל יהודי נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ. ככה הוא מגיע בחלוקת העבודה בלי כפיה. ירצה יהיה בה, לא ירצה לא יהיה בה, ויאכל מעמלו בנחלה שלו.

ובכן זה כל החוקה של היהודים על רגל אחת.

מה עושים בגלות? קונים בכסף!! ואצל מי שמתכנס הכסף הלא מושמט בעמים – שזה חוק טבע באליל הכסף שהיא מתכנסת אצל יחידים ולכן הרי המציאו את שמיטת הכספים – הם מחזירים את הכסף ליהודים בקהילה. זה נקרא "צדקה" שדניאל הנביא המציא ליהודי הגולה. (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל) וככה שרדנו אייך שהוא עד הלום.

עכשיו נחזור לדיון שלנו עם חכמי החילוניות הנ"ל.

שהיהודי אחרי השואה – כפי שטוען מר ב' מיכאל "לאחר השואה לא היה מנוס מלנסות" כלשונו (זה הרי שקר התקומה מה שנקרא התקומה הציונות לא התחיל בשואה) – כבש את הארץ בשביל היהודים, האם הוא נתן ליהודי את הארץ?! קדחת!! הרי למי בדיוק השופט ברק השופט הגדול, משכיר את דירותיו בארץ?! לא ליהודים?! אייך זה שאין דירה ליהודי השוכר ממנו דירה?! שמעתי מקרוב משפחה של השופט ברק שפעם ראה מישהו מבקש מהשופט צדקה, והשופט ענה לו "לך לעבוד". אתם מבינים רבותי איזה בור ועםארץ הם אדוני הארץ ושופטיהם?! הרי ממה נפשך, אם הארץ של היהודי, אז יש לו נחלה וחלק שווה במשאבי הארץ ולכן הוא לא צריך צדקה. ואם היהודי בגלות בארץ ישראל כי הקימו ריבון וגזלו ממנו את הארץ ומשאביה, אז כיהודי תן לו צדקה כפי שמצווה הנביא דניאל וכפי שמצוו המוסר האוניברסלי והאינטלקטואלית. אתה לא יכול להיות כזה חמור ולא להבין שצדקה זה השוחד של בעלי ההון מול המנושלים. הרי המנושלים לא אמורים להכיר בקניין ובהון שלך ולכן לא מצווים בצוו המוסרי של לא תגנוב. ראו צדקה ?! השקר הקדוש של האנושות !

תבינו שחלוקת העובדה אפי' שהיא תהיה שוויונית לגמרי, לעולם אי אפשר להעמיד את חירות האדם על סמך שיש לו עבודה ולכן הוא מצווה לעבוד ולכן הוא לא אמור לבקש צדקה. חירות האדם בלי נחלה כקניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ, זאת קלישאה של בעלי ההון שלטון. כבר חנה ארנדט עמדה על כך ואמרה: "הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם" זה שהיהודי קונה בכסף מקום בגולה, זה בגלל הכובשים\הריבונויות כנ"ל. אבל בארץ ישראל הוא לא צריך לקנות בכסף. על כל פנים בכל מצב צדקה נותנים כנ"ל.

יש איזה חוסר השכלה וחוסר אינטליגנציה מינימלית לטוען לאדם "לך לעבוד" כאילו לעבוד זה צוו אלוהי או צוו מוסרי אוניברסלי. זה יותר מיזה, זה חזירות לשמה לטוען כזה טענה, הרי אתה לא חושב להתחלק עמו בצמיחה שצומח מחלוקת העובדה, אלא להפך, אתה רוצה לכנס אצלך כמה שיותר. אז אתה שולח אותו לעבוד בכדי לקחת ממנו כמה שיותר?!

הכובש שרואה את כל הנתינים כעבדיו, בוודאי רוצה שכולם יעבדו. ולא רק בעל המשפחה אלא הוא רוצה גם את הבת זוג בחלוקת העבודה (כן, המלחמה של הריבון הישראלי מול נשות הערבים ומול האברכים החרדים ששולחים את נשותיהם לעבוד בחלוקת העובדה במקומם, מסביר את זה). אבל שאזרח מול אזרח. נגיד שחילוני פוגש חרדי או אישה ערביה וזועק כלפיהם לכו לעבוד?! מה זה אומר על האינטליגנציה של החילוני?

לסיכום:

מר גדעון לוי ומר ב מיכאל היקרים. זה לא דת ולא לאומניות ולא נדל"ן, זה הריבון!!!! עכשיו יש כאלה (שזה הדתיים הלאומניים והימין. ריבון תמיד דואג רק למקורבים במקרה שלנו זה היה האשכנזים. ולכן הימין רוצה ריבון למקורבים שלו וכן הדתיים הלאומניים. וכאן צודק מר גדעון לוי היקר) שרוצים גם ריבונות בשביל ההון. יש את הערבים שרוצים ריבון בשביל ההון. היהודים החרדים רוצים שתניחו להם. אל תיקחו מהם מע"מ  17% מכל מה שהם מכניסים לפה, ואל תקחו מהם מיסים וארנונה והם יסתדרו לבד. ק"ו אל תאמרו להם מה ללמוד בבית ספר, ובוודאי אל תגזלו מהם את הרווקים והרווקות למולך הריבוני שלכם (ראו  גיוס = מעביר את בנו למולך ). במיוחד שזה גם לא מוסרי בקנה המידה של הריבונות המתוקנות באומות. הרי במדינה קפיטליסטית אין גיוס חובה אלא שכירי חרב, כפי שמסביר בטוב טעם פרופ' יגיל לוי: "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן". אל תאמרו להם את מי לשלוח לחלוקת העובדה את האישה או את הבעל או את שניהם.

ולכן מר ב מיכאל היקר. הדת היהודית לא אשמה בכלום. היהודי לא רוצה לכבוש את הארץ ואסור לו אפי מדינה כפי שהשכלת לציין במאמרך: "האיסור החד והצלול שהטילה ההלכה על כל ניסיון להתקרב אל הר הבית, או לנסות שוב להקים מדינה יהודית"

האשם היחיד זה אלוהי הריבון הדמיוני שלא במקרה המציאו יהודים חילוניים. בתחילה באצטלה יהודית, ועכשיו נולד להם הממזר שנקרא מדינת ההלכה (ראו מדינת הלכה = הממזר של הנאורות). כלומר אנשי הדת הריבונית אנסו את היהודים באכזריות וגזלו מהם את צאצאיהם הרווקים והרווקות למולך בחינם וכל זה בשם היהדות, והנה ההמונים לקחו את זה ברצינות והפכו להיות לאומניים יהודיים שזה אסור בתכלית האיסור ביהדות. אז נכון שזה נשמע דתי אבל הריבון הכניס את המושגים המזויפים האלה בראשם. זה הממזר של הריבון החילוני. זה לא הממזר של היהודים והיהדות. ולמה מר גדעון צודק מולך שהאשם זה הלאומני והנדל"ן, כי כל יהודי מסורתי או דתי שהצליח להתברג בריבון האשכנזי המקורי, הוא פתאום פחות דתי לאומני וקורב יותר לצד השמאל של המפה. ולמה? הרי הדת לטענתך היא הבעיה!! מכאן אני מוכיח שזה לא הדת, אלא ההון שלטון = הריבון\הכובש.

לסיום האם קיים חיה כזה שנקרא חילוני.

בעיני זה קלישאה. או לחליפין כל דתי בן משטר הוא גם חילוני. הכלל: בן משטר שמשתעבד לריבון אדם לאדם, הוא לא יהודי במהות של המושג והמציאות העובדתית שלו, אפי' שמקיים את כל מצוות הדת. כי יהודי זה גזע = כל מי שצאצאיו יהודים, הוא יהודי. והיות שלבן משטר אין ילדים הרי הריבון\הכובש הוא ההורה העליון בחוק, ותוכיח עצם גיוס הרווקים והרווקות למולך שמתים בלי זרע. ולכן הם לא יהודים בעומק של המושג יהודי = נצחי על ידי זרעו = גזע.

והנה אני מגיע לנקודה שלי. לא מן הנמנע שחילוני יהודי משתעבד לריבון אדם לאדם. וחילוני יהודים בגולה תוכיח שהם נשארים יהודים וצאצאיהם יהודים. אייך הם עושים את זה? אני ממש לא יודע, כנראה כן מקיימים חלק מהחוקים היהודיים. מי שנהפך לבן משטר בגולה, דינו כמו בן משטר ישראלי ששניהם לא יהודים במהות כנ"ל.

אבל במחשבה שניה אפשר לומר מה שהאלוהים אמר לאליהו: אתה אומר עזבו בריתך בני ישראל?! אתה אליהו תלך בכל ברית מילה ותעיד שהם לא מפירים את הברית (זה המושג העמוק של כיסא של אליהו בכל ברית מילה). כלומר מלכות ישראל גזרו נגד ברית מילה (ראו מלכות ישראל מול ברית מילה) כי ברית מילה היא אנטיתזה לריבון אדם על אדם (ראו ברית מילה בשביל מה?). בכל זאת בני המשטר של ממלכת ישראל לא שמעו לגזירה של ממלכת ישראל וכן קיימו את ברית המילה. וככה בני המשטר של הריבון הישראלי המודרני ממשיכים למול את צאצאיהם. הרי אפי' ליאור שליין ומרב מיכאלי אשתו מלו את הבן שלהם, אפי' שמכרו לנו קלישאות כביכול חילוניות הזויות שהם נגד ברית המילה. ואני מקווה שגם לא יעבירו אותו למולך כפי שמרב טוענת לגבי הצבא. ואני מקווה שהיא עכשיו מתחרטת מהטענה שלה שהילדים שייכים לחברה הדמיונית קרי לריבון. עכשיו בוודאי היא חושבת שהבן שלה לגמרי. ולכן יש להם ילדים ולכן הם יהודים.

עכשיו תבינו למה אני לא מאמין במושג חילוניות. הרי אין חילוני רדיקלי יותר מהזוג החמוד הזה, ולבסוף הצהירו בפני כל עם ועדה שהם עושים ברית מילה לבן. כלומר השכל האלוהי היהודי עוד שוכן בזרע היהודים אפי' שהריבון רוצה לקחת את זה מהם.

סוף דבר

השיח חרשים הזה ביניכם לא תועיל כלום. כפי שהוכחתי כאן אי אפשר להבין מה אתם רוצים. וגם בזה שמאשימים משהו דמיוני כמו הדת או הלאום והנדל"ן, זה לא עוזר לתקן את התודעה החברתית. הרי אף אדם לא יעזוב את דתו, לא החילוני עם דתו, ולא הדתי עם דתו. ואף אחד לא יעזוב את קניינו ורכושו וכו' וכו'.

יש דרך יחידה שהיא הדרך היהודית, ללמד את ההמונים בינה. חשבנו שחינוך החובה במאות האחרונות אצל האומות, תעשה את זה, אבל קדחת, זה חינוך ממלכתי, קרי חינוך ועיצוב הילד להיות הון אנושי לטייקונים ולשלטון. ולכן זה מתפקידם של ההוגים הנכבדים כמוכם. ולדעתי זה קל מאוד, במיוחד במדינה קפיטליסטית. ראו למשל את מאמרי בשם מדינה קפיטליסטית ושני עמים מטומטמים – הדו קיום ראו גם את מאמרי החרדים: להחליף את שם המדינה מ"ישראל" ל"מוחמד" ראו גם אלוהי השמאל ואלוהי הימין קשרו קשר נגד האזרח הישראלי ראו גם עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב

בברכה

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s