המלחמה האבודה – הציונות הדתית מול הלהט"ב והפמיניזם

המלחמה האבודה – הציונות הדתית מול הלהט"ב והפמיניזם.

רקע

ר' חיים היקר שולח לי במייל לינק לאיזה סרטון ביוטיוב בשם "זכויות להט"ב בעד ונגד: דיון רגוע בנושא נפיץ. תומר פרסיקו ורועי יוזביץ בשיחה"

הצפייה בסרטון דרש ממני לעיין במאמר של גלי בת חורין מאמר בשם "להט״ביסטאן: כך מתארגנת המהפכה שמנצלת את להט"ביה ואוכלת את בניה"  וכמובן זה גם דרש ממני לעיין במאמר תגובה של תומר פרסיקו.

אחרי כל זה, חזרתי לר' חיים והנה מה שכתבתי לו:

ובכן צדיק אשרינו מה טוב חלקינו שאנחנו היהודים\החרדים, לא שייכים לדיון והפולמוס של בני המשטרים בינם לבין עצמם.

זה דיון ששייכת בעיקר לציונות הדתית. וזה מלחמה אבודה. כי ביום שאתה רואה במדינה ערך עליון שלעומק אתה רואה בריבון אדם על אדם ערך עליון. לא תתפלא שזרים יחליטו בשביל הילדים שלך מה נכון ומה לא נכון.

ביטול ערכי המשפחה נמצאת כבר באידיאל הראשון הזה = מדינה יהודית\ריבון אדם על אדם (על דרך לא עבדו ע"ז אלא להתיר להם עריות). הלהט"ב זה כבר תוצאה.

הציונות הדתית מנסה להילחם נגד הלהט"ב ונגד הכפיה שלהם והשליטה שלהם במערכות החינוך והמשפט. אבל כאמור זה מלחמה אבודה, כי לא השמאל וארגוני הלהטבים הבעיה היסודית והעמוקה, אלא עצם ריבון אדם על אדם מבטל את כל ערכי המשפחה והופכת את המולך להורה העליון הלכה למעשה על הילדים שלהם וגיוס החובה של רווקים ורווקות תוכיח. ככה שכל ילד בציונות הדתית רואה במדינה את הערך העליון ומוסר את צאצאיו למולך מתוך אידיאל. ולכן יוצא שערכי המשפחה הם לגמרי מיותרים. הרי היסוד הבסיסי ביותר לחוקי המשפחה המסורתיים, היא שהילד של ההורים ולא של אף אחד אחר.

ביום שמוסכם על כל פרט בציונות הדתית שהחוק המדינה הוא ערך עליון. באותו רגע הוא מוותר על ילדיו ובאותו רגע מיתר מחשבתית את הבאת ילדים לעולם דווקא על ידי חוקי המשפחה המסורתיים. אפשר ליצור חיים לדגל בכל דרך אחרת. מיזה יוצא שגם מיניות לא קשור להולדה ולכן מותר כל פנטזיה מינית.

ותשים לב ר' חיים היקר, שאפי' במלחמה האבודה שלהם עכשיו, הם מאוד נזהרים לא לפגוע בהומו או בלסבית אישית ולא לפגוע להם בזכויות. כלומר מצדיקים את עצם הזכויות אבל מתלוננים שהשתלטו עליהם ארגוני השמאל. הם מדגישים השכם וערב שהם לא נגד הומואים והשאר. הם נגד הכפיה והשתלטות על מערכת החינוך. הם נגד זה שאסרו בחוק לעשות המרה.

הנה אנו רואים שערכי המערב והמדינה המתוקנת בעיניהם, היא לנרמל הכל מבחינת הדת. יש להם רק בעיה עם הכפיה והחינוך על ידי השמאל וארגוני הלהט"ב.

הציונות הדתית רוצה פתאום אוטונומיה משפחתית. וזה מאוד יהודי, אבל זה אנטי תזה לריבון אדם על אדם אנטי תזה למדינה יהודית. אנטי תזה לאלוהות של הרב קוק (כפי שהם מסבירים אותו). ולכן לדעתי זה מלחמה אבודה.

אני אולי אכתוב מאמר על המלחמה האבודה של הציונות הדתית והימין בנושא זה ואני אקדיש את זה לשמך.

ע"כ דברי משם ונתחיל את המאמר ותחזיקו לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח אמן

המלחמה האבודה – הציונות הדתית מול הלהט"ב והפמיניזם.

את הפילוסופיה החשיבתית של היהדות, אי אפשר לחלק אותם לחלקים נפרדים כראוי למתודה אלוהית ונצחית. אם אין את כל ההשקפה = התמונה הגדולה, אין בעצם כלום. תמיד אפשר לעשות מה שבא לך באצטלה יהודית, אבל הברומטר היא המטרה והתכלית. כלומר מגיע המטרה והתכלית או לא מגיע, זה הברומטר.

אני מתעכב בזה בכדי לטעון שבלי להבין את התמונה הגדולה של הפילוסופיה היהודית, תמיד אנשים לוקחים חלקים מהמתודה היהודית ומרגישים טוב. אבל לא קולטים למה באים עליהם כל הצורות כמו הלהט"ב והפמיניזם והורס להם הכל. הם לא קולטים למשל למה בעקבות אימוץ דת הקפיטליזם, אין טעם יותר שמדינת ישראל יקרא דווקא "ישראל" או מדינת היהודים. כלומר שני סוגי הסרטן בגוף של הקהילה הציונית הדתית והימין כולה, הם הדת הקפיטליזם והלהט"ב והפמיניזם. שני המחלות האלה עושה בהם שמות. ולכן אני חושב שכדאי לחזור בקצרה על המתודה היהודית בכדי שנבין את הבעיה לעומק.

1. כל אדם נולד יחיד. ולכן חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. שזה אומר לעומק, אין שום מוסר וערכים כמו לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף, כי הכל שלי. כל המוסר והערכים בעצם שוללים ממני את מה ששייכת לי, ולכן פשוט הם לא קיימים על פי החשיבה הפילוסופית של היהודים.

למה זה קריטי בחשיבה היהודית? כי קודם כל זה המציאות. הרי אין אורגניזמים או בעל חיי בכל היקום שחושב אחרת. ושנית כל, רק ככה כל אדם נולד באמת בן חורין ועל פי היהדות אסור מוסרית ליצור חיים בלי לתת להם את החירות האבסולוטית הזה.

ועכשיו נעבור לסעיף הבא שעוסק בדיוק בזה, בזכות המוסרית ליצור חיים.

2. אין לאלוהים ולהורים זכות מוסרית ליצור חיים וקל וחומר בכפיה (וכל הולדה היא כפיתית כי אי אפשר לשאול אותם קודם). אז מה הן התנאים האולטימטיביים המוסריים של האלוהים וההורים ליצור חיים? במיוחד שנמנו וגמרו (=אין מחלוקת פילוסופית) שלא טוב לו שנברא משנברא. על כך צריך דיון עמוק וארוך. אבל בכדי לפתוח את התיאבון, אני אומר רק זאת. ההורים חייבים ללכת בעקבות האלוהים. כלומר מה חשב הצדק האלוהי לאפשר את הפוטנציה ליצור חיים? במיוחד כנ"ל שטוב לו שלא נברא משנברא. האלוהים יודע כמונו שהוא לא עושה לניצור טובה. אז מה הצדק של האלוהים?

בקצרה ממש

א. חיים עצמאיים חופשיים ופרטיים כמותו ממש. לא רח"ל חיים נחותים שתלויים ביוצר. אחרת זה כנ"ל עוול מוסרי.

ב. בכדי ליישם את הסעיף הראשון. הוא נטע בו מראש את שכלו = אחדות הבינה = 1+1=2. וזה תנאי אלוהי ששום יוצר – ההורים, לא יכול להפר עובדתית. כלומר כל הורה חייב לדבר עם היוצר בגובה העיניים עם השכל האלוהי שנטוע בהם מראש. בדיוק כמו האל בעצמו יכול לדבר עמנו אלא בגובה העיניים – הוא לא יכול לומר לנו פתאום החלטתי ש1+1=7. על דרך "המלאך בין אדם לאלוהיו, הוא שכלו" (אבן עזרא)

ג. נוטע מראש ביוצר את האפשרות להיות כאלוהים יוצר חיים מחוק הטוב להיטיב.  כלומר היוצר חיי לנצח על ידי צאצאיו לדורי דורות פלוס התפתחות הדורות במוסר והערכים שזה לעומק המשמעות החיים של היהודי.

ד. חופש וחירות אבסולוטית – על דרך "חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי" כלומר רוצים צוויים מוסריים כמו לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף בכדי לקיים את המצאת הקניין בטבע ובזוגיות?! אוקיי בתנאי שהם עומדים בצוו הקטגורי או בצוו של הלל התלמודי, אחרת כל העולם שלי ורק שלי.

מכאן אתה לא יכול לומר לבן שלך את הצוו של לא תגנוב בלי שיש לו קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ. אתה לא יכול לומר לבן שלך לא תנאף אם לא קיבל ממך בת זוג. כלומר החובה ההלכתית לחתן את הילד, בא מאותו חשיבה פילוסופית פשוטה. כי אי אפשר להמציא את קניין אישה\בעל, בלי שלכל אדם יש אישה\בעל. אחרת באיזה זכות אתה מונע ממני את אשתך\בעלך?! זה לעומק הצוו הקטגורי או הצוו של הלל התלמודי.

ה. האפשרות להתאבד. כלומר כמו האל ככה ההורים לא יכולים לשאול את הנוצר האם רצה להיוולד. אנו כהורים – כמו האל בעצמו, יודעים שטוב לו שלא נברא משנברא, אבל אפשר אחרת שכן יהיה לו טוב, עם התנאים האולטימטיביים הנ"ל. אבל לפני שיוצרים אותו אי אפשר לשאול אותו האם מסכים להיוולד. ולכן אנו ההורים והאל, מחליטים כן ליצור אותו ולתת לו את האפשרות להתאבד. זה כמובן לא טריוויאלי,  הרי אם האל הוא דיקטטור רח"ל, הוא לא היה מאפשר את זה.

ו. אחריות הורית לנצח. כלומר להורים ולאל יש אחריות טוטלית לנוצר. וזה גם מול הנכדים לדורי דורות. במדעי הרפואה אפשר להבין את האחריות שיש להורים הביולוגים לנוצר, עם זה שהנוצר מחזיק באותו גנים. כלומר הם נתנו לו את כל הגנים לטוב ולרע וזה נוכן גם כלפי אפי גנטיקה כלומר גם פונדקאית חייבת מוסרית לילד עד עולם. ככה כל תורם זרע או ביצית.

3. עם השכל האלוהי שנטוע בכל אחד ואחד מכל המיליארדים שקיימים בהווה, אפשר להתחיל לעשות אמנה אלוהית. הרי אם כל אחד לא ירצה לוותר על כל העולם נברא בשבילי, אין סדר אנושי, ושאין סדר בהווה, לא יהיה סדר אצלך בצאצאיך בעתיד. וזה עומק מטפורת הרצח הראשון במקרא.  

אייך עשו את זה היהודים על פי המקרא? נח חילק את הארצות בגורל אקראי ככה כל אדם על ידי ירושה – שמושתתת על חוקי המשפחה המסורתית, זוכה\נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ על פי עשרה התקנות של יהושע בחלוקת הארץ. וככה זכה אברהם בארץ ישראל וכל היהודים – כל אחד לחוד, יורשים משפטית את ארץ ישראל באופן פרטי.

נסכם את זה בקצרה

כל אדם חייב להיוולד בן חורין ואסור להורים להעביר אותו לאיזה מולך. זה לא מספיק, הוא חייב מקום לחיות בו עם מוסר וערכים ומוסר וערכים אי אפשר להמציא מהבטן ולהשליט אותו בכוח. ולכן התורה שלנו נותנת לנו את הדרך הנכון לעשות את זה. ואת הדרך הזה אמור כל אדם (כפי שסוקרטס כבר טען) להבין מתוך עצמו, אחרת זה בהכרח לא נכון. ולכן את המתודה היהודית כל אדם בלי שום רקע השכלתית עם קצת הסבר חייב להבין את זה, ואם הוא עצלן ורוצה את זה ברגל אחת?! נאמר לו את הצוו של הלל התלמודי שזה בעצם אותו צוו הקטגורי הנודע.

הכל פנים תורת אדם = המצאת חוקי המשפחה המסורתית המוסרית והנצחית. ותורת נח = שבע מצוות בני נח שהעיקר בהם זה הדינים = המצאת הקניין על ידי חלוקה וירושה שמושתתת על תורת אדם. ותורת משה = חלוקת הארץ לכל יורש פלוס חלק שווה בכל משאבי הארץ על פי תקנות יהושע. כל התורות האלה זה פזל אחד גדול שאי אפשר לעולם לחלק אותם לחלקים.

באומות?!

מאז נמרוד זה שהמציא את החברה\הישות\הזהות הדמיונית לראשונה, בני המשטרים כולם נולדים למולך הדמיוני בכפיה. ואז באמת כפי שטען אפלטון, מי צריך את חוקי המשפחה המסורתיים והמוסריים? הרי במילא כולנו שייכים לאיזה ישות דמיונית. אותו דבר כלפי ארץ ישראל ליהודים. אם ארץ ישראל לא מחולקת ככה שהמוסר והערכים לא תלויים בצוו של הלל או הצוו הקטגורי, בשביל מה ארץ ישראל?

האומות קלפו מאתנו היהודים את תורת נח ותורת משה. ואנו משחקים במשחקים שלהם עם המצאת הצדקה של דניאל הנביא (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל ). ככה שאנו היהודים מקיימים את העריבות היהודית שבלעדיו לא היינו שורדים בגלות. תראו אייך חז"ל פילוסופית מסבירים לנו את קיומו של היהודי אפי' בגלות: "תחלה היה מדבר בלשון יחיד. שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך. "מלמד שכל אחד ואחד מישראל צריך לומר בשבילי נברא העולם" ,,,,,,, חזר ודבר להם בלשון רבים. מן וידעתם היום כי לא את בניכם: "ללמדך שכל ישראל ערבים זה בזה" ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את תורת אלהינו." (פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת עקב דף טו עמוד א)

אז מה נשאר לנו עד שיבוא המשיח? תורת אדם בעיקר. כלומר לפחות הנישואין = קניין אישה\בעל, עומדת על הצוו הקטגורי. ולכן הצוו האוסר את הניאוף קביל על פי הצוו הקטגורי בתנאי כמובן שההורים דואגים לזה. מכאן כנ"ל החובה של ההורים ועל כל הקהילה לדאוג לכל אחד, לבן\בת זוג, אחרת כל הנישואין שלנו לא קבילים על פי הצוו הקטגורי והצוו של הלל.

נשאר לנו המוסריות ליוצר חיים. א' כי אנחנו לא מוסרים אותם למולך ועל כך עושים לו ברית מילה (ראו ברית מילה בשביל מה?). ב' אנחנו מקנים לילד שני הורים שמחויבים לו לעולם. אפי' סבא מחויב ללמד את נכדו תורה. ג' אפי' שאנחנו לא מקנים לו את ארץ ישראל הלכה למעשה, אבל בדין יש לו קניין פרטי בארץ ישראל וחלק שווה במשאבי הארץ, אפי' שהגויים או הציונים גזלו את זה ממנו.

נשאר לנו עוון איסור עבודה זרה = ישות\זהות\חברה\מדינה\ריבון דמיוני. וזה בעצם שומר לנו על הכל. כולל הבנת התורה = כל המתודה הפילוסופית שלנו. ואז עם התורה אנחנו ניצלים מכל הרוע הנ"ל. (ראו עקידת יצחק הליבה החרדית )

בציונות הדתית והימין כולה?!

שהבת או הבן, לא מבין את המתודה היהודית כי מראש שללו את זה ממנו, כי הם כן רצו ריבון אדם על אדם. כן רצו ישות דמיונית = מדינת היהודים. כן רצו באופן פרדוקסלי את דת הקפיטליזם ששוללת מכל יהודי את הארץ הלכה למעשה (הרי דת הקפיטליזם לא מכיר בקניין לאום דמיוני אלא בקניין פרטי, ולכן הזכות לארץ שייכת רק למי שקונה ולא למי שיורש אותו ולכן הערבי וכל גוי אחר יכול לזכות בארץ בדיוק כמו היהודי (ראו "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן"). אז מה נשאר להם? הדמיון?! מילא דמיון, אבל הילדים כבר חושבים שזה אמיתי. ואם הם חלק של איזה דמיון, אז למה באמת כל ההגבלות האלה של חוקי המשפחה?! = להט"ב. למה באמת כעבדים של הריבון של המולך, אין שוויון בין אישה לגבר = פמיניזם.

אתם מבינים? מה באמת הטעם אייך בדיוק נוצרים העבדים הבאים של המולך?! תנו לנו חופש מיני – זועקים בני המשטרים בצדק. תנו לנו שוויון מגדרי – זועקים בני המשטר בצדק.

אם משטר וריבון אדם על אדם, מותר. אז למה שלא נהיה כמו המשטרים המתוקנות המערביות – זועק כל דתי לאומי שמרגיש את עצמו משכיל.

ולכן, לריק גלי בת חורין מחפשת לה את מי להאשים (אני חייב לציין שהמאמר שלה חזק מאוד ומולה דברי ההבל של תומר פרסיקו, עושה אותו קטן מולה. ואני ממליץ בחום לעיין במאמר שלה). אותו דבר כל דוברי הימין בעכשיו 14 עמלים לריק להציל את קן המשפחה. זה מלחמה אבודה מראש אם מנעתם מהילדים את התורה את שלמות המתודה, כי רציתם ריבון אדם על אדם, כי רציתם את הארץ בחרב על חשבון עברת זרעכם למולך הריבוני.

תשימו לב, החרדים לא נלחמים עקרונית נגד מצעד הגאווה, ולמה? כי זה לא נוגע בהם אפי' בקרסול ועכשיו תבינו למה. תשימו לב שלעולם אישה חרדית אותנטית לא תהיה פמיניסטית, כי כבת חורין, אין חיה דמיונית שכזו שנקרא מגדר. (כל מה שאפשר למצוא ברשתות, חרדים וחרדיות שמדברים\ות על פמיניזם או להט"ב. הם לא חרדים\יהודים אותנטיים, ועכשיו תבינו למה. הבורות המחשבתית, הפרדוקסליות שלהם, מסריח למרחקים. ואני מקווה שתצלחו עכשיו להריח את הריח המסריח שלהם).

חרדי לא מתנצל לעולם מול האי מוסריות של המערב. להביא ילד בלי שיש לו הורים שמחויבים לו לעולם, זה בלתי מוסרי על פי הצוו הקטגורי. תמיד נוח לאתאיסט לברוח מהמוסר בטענה שהוא מספר לעצמו שלא היהודים או האלוהים קובעים את המוסר. אוקיי, תקבע אתה את המוסר – חכמולוג גדול, ותן לי טיעון מוסרי להביא ילד לעולם בלי לתת לו את הוריו?!

היהודי\החרדי לעולם לא יהיה חסר מוח כמו תומר פרסיקו ולטעון כמותו בסרטון הנ"ל, שנישואין זה לא רק להביא צאצאים. אתם מכירים את הפולמוס המצחיק של למה אדם אוכל וישן. על פי תומר פרסיקו הוא בצד של הנבער שטוען שאדם אוכל וישן כי זה פשוט טוב ונעים וטעים. אתה יכול לתת אלף סיבות למה אדם אוכל, אבל לעולם הוא אוכל כי הוא חייב לאכול אם הוא רוצה לחיות. אפשר להביא צאצאים בכל דרך בלי נישואין. כלומר הבאת ילדים זה לא התנאי הכרחי לנישואין. חז"ל מביאים לנו דוגמא מימי קדם שהיו הרבה סוגי משפחות "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים  (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבה)

מה הבעיה בכל המשפחות האלה?! זכויות הילד!! חז"ל מציינים כאן את הבעיה של הילד.

אז נכון כל אדם רוצה לכאורה צאצאים, אבל הסכם הנישואין החופשי של שני בני חורין, היא בעיקר לשם לקחת אחריות על הילד לדורי דורות. לא מלכות = שוביניזם, ולא פלגשים = פמיניזם, ולא הומואים לקוחים אחריות על הילד. כי אחד מההורים האמיתיים לא חייב לו. וכנ"ל רפואית הם כן (ההורים הביולוגים) חייבים לו. ולכן זה שאלה מוסרית נטו האם אפשר להביא ילד בלי נישואין מסורתית.

תבינו כמה זה מתסכל לדון עם בן משטר פנאט כמו תומר פרסיקו. אף חרדי לא מתנצל מול הומו או לסבית ומול פמיניסטית. עם כל הכבוד שיש לכל אדם חופש מוחלט לעשות מה שבא לו, הרי אין סמכות יהודית משטרית עם שוטר ורובה. ולכן דיון יהודי הוא תמיד דיון אינטלקטואלי מוסרי וערכי. בדיון כזה החרדי לעולם לא יוותר לומר את הנכון אפי' שזה אולי לא נימוסי. מותר וראוי לומר לכל ילד\ה מפונק\ת שאתה מכאיב להורים שלך ומכחיד אותם מעולמם. כן כן, להורים שלך אין שכר לעמלם בזה שהביאו אותך לעולם וגידלו אותך וכל הכרוך בכך. אותו דבר מול פמיניסטית. מותר וראוי לומר להן שהם מביאים על הילדים שלהן אבדון מראש. אלא אולי משום לדבר לקיר (מה בן משטר מבין בפילוסופיה יהודית?!), עדיף לא לומר להם כלום. וככה נוהגים באמת החרדים. אבל להתנצל כמו הדתי הציוני?! זה הזוי לגמרי!!

קחו עוד דוגמא נפלא של בערות של בני המשטרים והגדולים ביניהם = שופטות בבתי המשפט הישראלי. אתמול ראיתי בטוויטר ציוץ שתטריף אותכם.

מורן סמון 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐦𝐮𝐧 מצייצת:

אישה הודתה שהילד אינו של בעלה וחוייבה בפיצויים בגין "הונאת אבהות" בסך 275k.

ביהמ"ש המחוזי, בהרכב של 3 שופטות, ביטל את פסה"ד וקבע שהמשפט הישראלי לא מכיר בתביעות פיצויים על בגידה משום שמדובר בכניסה למרחב המשפחתי האינטימי ביותר.

לגישת השופטות: אין פיצויים, תבגדו.

ואני מצייץ לה

max maxmen: סתם בורות חסרות מוח. מה קשור כאן בגידות? מדובר על דיני ממון קלסי. בן אדם מפרנס ילד כי עבדו עליו שזה הילד שלו.

ובכן ליהודי\חרדי אין דיון עם מטומטמים שכאלה. רק לבן משטר כמו ציוני דתי יכול להיות איזה דיון הזוי שכזה. ואני ממליץ לכם להאזין לדיון שם. ותאמינו לי שתגיבו בדיוק כמוני בריקוד סוער ותשירו בקול רעם: "אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו"

לסיום:

קשה לי עם המאמר הזה, כי יכול רח"ל לצאת הרושם כאילו אני מקנטר על יהודים תמימים ויראי השם. יכול לצאת הרושם כאילו אני מנסה לקחת מהם את התקווה להילחם בעד קן המשפחה של כל אינדיבידואל. (האמת כואב לי גם בשביל היהודי החילוני. ראיתי בארץ מאמר של אב חילוני, מאמר בשם "בתי היקרה, לא נראה לך קצת מוזר כל הקטע?" כותרת המשנה: בתוך כחודש נודע לי כי ארבע מחמש החברות הטובות ביותר של בתי (11 וחצי) "נוקטות צעדים" כאלה ואחרים לעבר בנות מינן. במגדר אני מבין קטן, אני מודה, אבל על הסתברות למדתי דבר או שניים. ובכן מומלץ בחום לעיין בו. בכל אופן כתבתי שם את המילים האלה ורצו להרוג אותי והנה: הגיע הזמן שהחילוני ייקח אחריות על צאצאיו ויקים בתי ספר פרטיים שלא נותנת לטרור הפמיניסטי לחדור למוח של המתחנכים\ות.)

לא זה הכוונה שלי רח"ל. הכוונה שלי היא שתבינו, את הסכנה היסודית בלדמיין ישויות דמיוניות. שתבינו את הסכנה הקטלנית של ריבון אדם על אדם. שתבינו את הסכנה הקטלנית של דת הקפיטליזם בלי צדקה כמו שנהגו היהודים בכל ההיסטוריה מאז דניאל הנביא. תבינו את הסכנה הקטלנית של כיבוש הארץ בחרב שמצריך להקריב עליו את הרווקים והרווקות שלכם ועוד בחינם הרי אף זוג צעיר לא זוכה בארץ ישראל בעקבות זה שהקריב את חיו כרווק למולך.

כל זה מביא לכם להמציא לכם ישויות דמיוניות כמו העם היהודי. זה מביא לכם להמציא אלוהות דמיונית. זה מביא לכם לטמטם את צאצאיכם ולהפוך אותם כרובוטים לאיזה ישות דמיונית שנקרא מדינת ישראל. ואז שהילדים גדלים ורואים אייך המשטרים היותר מתוקנות במערב פועלים, אז הם גם רוצים את החופש הזה לפחות. חופש מיני ושוויון מגדרי כנ"ל.

נסיים עם סיפור רלוונטי:

בטוויטר ראיתי ציוץ של אישה דתית על שבע נקיים. הטענה שלה (ושל השאר שדנו שם עמי) הייתה. שהיא לא מרגישה שהיא והבן זוג צריכים את זה. הסברתי לה, שיכול להיות שאת לא צריכה את זה אבל הבנים או הבנות או הנכדים והנינים יצטרכו את זה. כלומר כל הלכה היא ניסוי וטעיה של אלפי משפחות מאלפי דורות. הם הבינו שיש ויש ולכן כולם צריכים לשמור על כך בשביל הילדים שלהם לדורי דורות אפי' שיהיו תמיד כאלה שלא צריכים את זה.

תשימו עכשיו לב לבעיה שלי בדיון. בחשיבה היהודית, במתודה היהודית האותנטית, בדיוק ככה נוצרים ההלכות כולל הלכות דת יהודית שנשים יהודיות המציאו לנו במשך כל הדורות. אבל זה אפשרי אלא אצל היהודים האותנטיים שכל אחד הוא חלק של ספרות ההלכה לדורי דורות בשביל הצאצאים שהוא אחראי להם לדורי דורות. כלומר כל ספרות ההלכה הם תוצאה של אלפי דורות של בני חורין שמתמודדים לשמור על הקן המשפחתי של הבני חורין לטובת כל הצאצאים מכל הסוגים (החמים והקרים וכו')

ככה שכל ההסבר שלי לעיל לגבי שבע נקיים, יכול להבין רק אישה יהודית אותנטית. אישה דתייה בת משטר, לעולם לא חושבת ככה. היא חושבת על הווה ורק על ההווה. היא לא לוקחת אחריות על הצאצאים שלה לדורי דורות. מצידה אם היא לא צריכה את זה, אז לא צריך. היא לא מבינה שהיא הורסת לאחד מצאצאיה את קן המשפחה שלו עם האקט הזה. היא אפי' לא חושבת כל כך רחוק כי היא בת משטר כנ"ל. עצם שאישה מסוגלת לטוען שהיא פמיניסטית, כבר בזה אפשר להבין שהיא בת משטר שלא לוקחת אחריות על הצאצאים שלה ומפרידה אותם באכזריות לשני מגדרים, לשני ישויות דמיוניות. מפרידה אותם מאביהם ומאימם, מפרידה אותם מילדיהם הם.

כותב בצער רב

Max maxmen

<span dir=rtl>3תגובות ל‘המלחמה האבודה – הציונות הדתית מול הלהט"ב והפמיניזם’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s