למה החרדים עם הרב ברלנד והקהילה שלו?

למה החרדים עם הרב ברלנד והקהילה שלו?

רקע

רביב דרוקר החובבן והלקקן הנודע (עיין ערך "חשין הוא גאון שאין אפי' במוסד ובשב"כ"), החליט משום מה לנסות לטחון את הנושא שוב אחרי ששנים טחנו את הנושא עד דק. זה נושא משעמם עד מוות, אבל כנראה הרייטינג של הערוץ באדמה.

אוקיי, את רביב דרוקר אנחנו מכירים זה שנים – החבר של החלול השני בחברה הישראלית, לפיד. שאלת השאלות היא אייך רביב דרוקר מבחינת מקצועית עושה תחקיר בלי להביא את הצד השני. מקצועית (כל אדם נורמלי מכבד את המקצוע שלו), אתה לא יכול לעשות תחקיר שהוא יותר קמפיין מתחקיר. אתה חייב את הצד השני. ואפי' אם אין לך צד שני. אתה חייב כמקובל טיעונים איפכא מסתברא. אחרת אתה יוצא קטן מאוד. ואני הדגים את זה עם כמה דוגמאות.

1. אין מצב – שלאדם יש קרצייה במרפסת שלו בקומה הרביעית, והוא מודע לקרצייה במרפסת ונותן לו שוקולדים וכו', שהאדם הזה מזיין אשת איש בפניו. פשוט אין מצב. יותר מיזה. אותו קרצייה בא לאותו אדם עם אשתו ונותן לאשתו להתייחד עמו לבד? (סתם ככה רביב דרוקר החובבן: זה לא פעם הראשונה שאתה מביא לנו חולה נפש לתוכנית ואתה לא מבין שהצופיים מזהים אותם מקילומטרים?!)

2. שאתה מדבר עם חרדים (כן אלה שמתפלספים כל החיים) ורוצה לומר ולשכנע אותם על משיח שקר ושבתאי צבי וכדומה, אתה מודע לכך שהחרדים רואים בך ובישראליות, המשך ישיר של שבתאי צבי?! המלחמה נגד שבתאי צבי לא היה על רכילות כאלה וכאלה. המלחמה נגד שבתאי צבי היה הלאומניות. אותו לאומניות שאתה מקריב עליה את צאצאיך הרווקים והרווקות ועוד בחינם = מדינה קפיטליסטית שאין בה אלא שכירי חרב. אותו לאומניות שהביא על היהודי את הריבון אדם על אדם ועוד על ידי יהודי = הגלות הכי קשה של היהודי מאז ומעולם.

בא רביב החמוד ואני אלמד אותך בינה שתבין אייך זה עובד בדיוק הפוך ממה שאתה למדת מצוקר וחשין החסרי מוח.

ההבדל בין היהודים לאומות, היא בדיוק בזה, שכל הילדים באומות שייכים לדגל (בחוק ההורה העליון הוא המדינה ולא ההורים. הילד לא קניין של ההורים, הם רק קיבלו מהמדינה את הזכות לגדל אותם וגו'), ולכן באמת מקריבים אותם כרווקים וכרווקות למות לדגל\למדינה\לישות הדמיונית\לזהות הדמיונית. הדגש "רווקים ורווקות" היא, שלעולם הורה לא היה מקריב את הרווק – שבשבילו הוא צריך בכלל טריטוריה\קניין פרטי, על הגנה על אותו טריטוריה. זה טמטום שרק בני המשטרים המדמיינים שהם חלק של איזה זהות דמיונית (זה לעומק ע"ז של תורה), מסוגלים לכך. הם מסוגלים להקריב את הרווק והרווקה שלהם למען הדגל = מעביר את זרעו למולך.

האיסור של מעביר את זרעו למולך נמצא בתורה בפרק של איסורי עריות. מה הקשר? זה בדיוק העניין. מה הבעיה באיסור עריות כמו איסור אשת איש? שהילד לא שלך. אותו דבר כלפי מולך, הילד לא שלך ולא בן חורין אלא שייך לאיזה מולך.

אתה מבין רביב דרוקר את העניין? כשקבוצה של בני אנוש מקימים עליהם איזה זהות דמיונית שבשביל הזהות הדמיונית אתה מקריב את זרעך הרווקים והרווקות, אתה גם לא צריך את חוקי המשפחה המסורתיים. הרי כל המטרה של חוקי המשפחה המסורתיים, באים לשני דברים מוסריים וערכים 1, הילד שלך ושל אשתך כלומר הילד מקבל שני הורים (זה לא טריוויאלי) שחייבים לו לנצח (היום עם מדעי הרפואה המודרנית אנחנו יודעים שאפי' תורם זרע או ביצית ופונדקאית מחויבים מוסרית לילד לנצח כי הילד חייב לדעת מראש את הגנטיקה והאפי גנטיקה שלו בכדי לדעת מראש איזה סיכונים יש לו. לפעמים התורמים עצמם מודעים בגיל מאוחר מאוד מה יש להם בגנים והם חייבים לדווח לילד שאפי שהילד כבר בגיל ארבעים). 2, הילד נולד בן חורין שחייב לומר שכל העולם נברא בשבילי (רוצים סדר אנושי בשביל קניין וטריטוריה?! אוקיי עושים את זה בהסכמה באמנה = תורת נח = חלוקת הארצות בגורל, עם תורת משה ותקנות יהושע כלפי משאבי הארץ וכו' וכו').

עכשיו תשים לב. אם הזהות הדמיונית הוא הדבר שלמענו פועלים בני המשטר (בני אותו קבוצה), מה הטעם בחוקי המשפחה המסורתיים? הילד במילא לא שלי רק של הזהות הדגל המולך. אז למה להסתגר עם אישה אחת וכן ההפך למה שאישה תסתגר עם גבר אחד לכל החיים?!

אפלטון כבר דיבר על כך, ועד ימינו אנו – כמו יובל הררי, מדבר על כך. זה מסביר למה זהויות דמיוניות נוטים לשחרר את העבדים שלהם מאיסורי עריות. כבר חז"ל אומרים לא עבדו בני ישראל עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא = כנורמה חברתית.

שבתאי צבי רצה בדיוק זה, להפוך את היהודים לזהות דמיונית. ששבתאי צבי כשל כיהודי חרדי, בדור הבא זה הצליח ליהודי החילוני = הציונות, כיהודי חילוני.

כלומר שום יהודי כחרדי, לעולם לא היה יכול להמציא לגאונים האלה (היהודים האותנטיים) את השטות הזה. היו צריכים קודם להפשיט אותם מהיהדות בכדי שזה יקרה. ובזה כשל שבתאי צבי עם החרדים, ובזה הצליחו החילוניות והנאורות המערבית עם היהודי החילוני. כלומר רק אחרי שהיו כבר מספיק יהודים חילוניים שאין להם שום מושג ירוק ביהדות ובפילוסופיה של היהדות, התאפשר לגייס אותם להיות בני משטרים פנאטים כמו באומות.

3. יום טוב חשין וצוקר הם שני חמומי מוח שחושבים כמו כל קנאי פנאט ושטחי. הם הצליחו להוכיח לנו בתוכנית שלך, שהם שקרנים בדיוק כמו כל קנאי פנאט. הרי אם צוקר הרג בלא כוונה (מה שנקרא תאונת עבודה) משום קנאות, למה לא הרג את הרב ברלנד? למה יום טוב חשין כביכול עצר אותו להרוג או לרסס את הרב ברלנד? הרי בתוכנית, בסוג של דרמה, צוקר הלץ מספר שהוא הגיע להרב עם מפתח צינורות.

ביהדות נאמר שהקב"ה תמיד מנסה את הקנאים. כלומר נותן להם אחרי שנים להיכשל באותו חטא, להוכיח להם שהם שקרנים (עין ערך שמעון ולוי ששניהם כשלו באותו חטא שהם היו קנאים לו. שמעון כבר במדבר בשיטים ולוי בזמן שמואל הנביא). ולכן אני תמיד אומר שכל רודף וכל קנאי, לעומק הם בדיוק כאלה.

בכל אופן. יום טוב חשין וצוקר ושאר המתראיינים בתוכנית, יודעים נאמנה שביום שהם עוברים לתקשורת החילונית, אצל בני המשטרים, ומגייסים את השלטונות?! שמבחינת החרדים, הם איבדו את הקייס (קייס = עילה מוצדקת = טיעון נכון)

ואם הם מאבדים את הקייס אצל החרדים, בשביל מה עשו את זה? הנה אני מוכיח לך שיש להם אג'נדה יש להם קמפיין, ומקצועית – רבינו רביב דרוקר, היית חייב לבדוק את זה. לשאול את עצמך, מהי האג'נדה שלהם אולי זה בכלל קמפיין?!

4. אף אחד לא קונה את הסיפור שיום טוב חשין אשמיד את הקלטות. ואף יהודי חרדי לא נותן אימון ברב המתחזה ראובן נקאר. כלומר כל התוכנית תלוי בהקלטות, ואת ההקלטות אשמיד אותו אדם שטוען שהקליט, ופתאום זה נמצא אצל הרב המתחזה נקאר?! וכי מה, כל מי שבא אליו הוא מקליט אותו בסתר?

5. יש איזה קטע מצחיק בפרק ג' בתוכנית. תשים לב בסרטון בדקה 44:58 הקריין מצטט את דף החקירה ומוסיף מילה שאין שם.

בדף החקירה: הם קבעו איתו להיפגש עם איזה נערה,,,

הקריין ביודעין  מוסיף: הם קבעו איתו להיפגש עם איזה נערת "פיתוי".

העד מדבר על נערה אמיתית שלכאורה סותר את התזה שזה היה ראש עיר ביתר. ואת זה הקריין לא רוצה.

אז תאמר לי רביב החמוד, זה לא חובבני דבר הזוי שכזה?

6. התוכנית רוצה לעשות את הרב וקהילתו כרוצחים. אז אייך באותו תוכנית אנו רואים שלא רוצחים את הקרצייה שמטפס למרפסת של הרב? להפך, כל התוכנית תלוי על העדות שלו. לפי התוכנית הרב ברח מהארץ ממנו ולא ההפך.

התוכנית זורק את הרצח (מהתוכנית של כאן) על הרב, משום קנאות של איסורי עריות, ואותן רוצחים לא רוצחים את הרב עצמו שכשל באותו עוון כביכול כנ"ל. הפלא כאן, אייך הם לא רצחו את יום טוב ואת צוקר הרי הם רוצחים. הפרדוקס כאן היא שאותו מתקרבן (צוקר ויום טוב) עושה הכל מהנחה שלא ירצחו אותו. אחרת אייך הם לא מפחדים? הרי יש לרב את כל העולם התחתון לצידו.

אתה מבין רביב דרוקר את הבעיה כאן? באותו תוכנית טוענים שהוא רוצח קנאי מול איסורי עריות, מצד שני נטען שהוא בעצמו חוטא באיסורי עריות. באותו תוכנית נטען שהוא רוצח ויש לו את כל העולם התחתון עמו, ואף אחד מכל המראיינים בתוכנית לא מפחדים? הרב ברח מהארץ מילד מוזר קרצייה שמתפס לו עד קומה רביעית?! הרי יש לו את כל העולם התחתון אז מה הבעיה לחסל אותו כמו את השאר כפי טענת התוכנית?

7. כל השביעין חביבין. אתה מודע – ריביב דרוקר החמוד, שבגיל שבעים לא מתפקידים מינית?! לפי הסיפור הבדיוני שלך, הרב כבר בן שבעים וחמש. והיום הוא כבר בן 85 ( ראו למשל את הכתבה הזו בשם "זה מה שקורה לחיי המין שלכם בגיל 50")

שמע סיפור מדהים: היה יהודי זקן מולטי מיליונער שבחורה אחת החליטה לסחוט אותו. והיום זה קל מאוד, נכון? צריך פשוט ללכת לסוטה הזה נקאר או לאליהו הסוטה או הכתב הזה מהארץ – רבינוביץ  האנטישמי, ולספר סיפור, וחזקה שהם קונים את זה מידית במיוחד שההוא חרדי אותנטי. מה שקרה, שהחוקר במשטרה היה זקן, ולא היה נשמע לו הגיוני הסיפור של הבחורה שהשתדלה לספר סיפור עסיסי עם מלא פרטים של חדירות בכוח בכל החורים וכו' וכו'. החוקר בלי לבדוק עם החשוד, אומר לבחורה: תשמעי, בדקתי את תיק הרפואי של הנידון, ושם כתוב שהיה לו סרטן והורידו לו את כל המערכת. אז אייך בדיוק הוא חדר לכל החורים שלך? הבחורה ביקשה שירותים וברחה מהמשטרה. והחוקר עוד ממשיך עד היום לספר את הסיפור ולהראות לכולם כמה הוא גאון.

ובכן, יש עוד הרבה דברים בלתי מקצועיים ובלתי הגיוניים ופרדוקסליים בתוכנית, אבל משום אורך המאמר די בזה, ונסכם.

כל התוכנית הוא סרט בדיוני נקודה. שום דבר שם לא הגיוני.

שאלת המיליון דולר היא – רביב דרוקר החמוד, מהי הקמפיין? מה המטרה? אייך זה שצוקר וחשין והשאר, יודעים ומודעים, שבאותו רגע שהלכו לתקשורת, הם מאבדים את הקייס שלהם אצל כל חרדי נורמטיבי. אז למה עשו את זה בכל זאת? ולכן נזעקת השאלה מהי הקמפיין?

נתחיל עם המאמר ותחזיקו לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח.

למה החרדים עם הרב ברלנד והקהילה שלו?

ביהדות כל קהילה היא אמצעי לאינדיבידואל וקן המשפחה שלו, ולא רח"ל זהות. זה ההבדל בין היהודי לגוי. בין היהודי לבין בני המשטרים.

ולכן קהילה יהודית לעולם לא תלוי באיש או במנהיג. לדוגמא בכל קהילה האדמור או מה שנקרא הרב או הראש ישיבה, שהם מזדקנים ואפי' רח"ל יש להם אלצהיימר, הקהילה ממשיכה להתנהל כאילו שום דבר לא השתנה. תבדקו את כל הקהילות, ליטאיות וחסידיות, תמיד הכל המשיך רגיל. משום הצניעות אני לא הזכיר שמות, אבל כל אחד מכיר את זה קרוב.

לא שמענו שקמים חמומי מוח ורוצים להשמיד ולהרוג את כל הקהילה כי לאדמור או לראש ישיבה יש אלצהיימר או הוא כבר סיעודי. לא שומעים אפי' בתוך כל קהילה בעצמו, מצב שכזה שאחד מבניו או יורשיו לוקח את הכס בחייו כי אביו או הראש ישיבה כבר חולה או סיעודי.

למה זה לא קורה, כי באמת הקהילה לעומק לא תלוי במנהיג. כי המושג קהילה (שבני המשטרים קוראים לזה מבורות "זהות") היא אמצעי לפרט ולקן המשפחה שלו, ולא רח"ל ההפך שהזהות הוא האלוה ובשבילו אנו מתחתנים ומולידים לו ילדים כנ"ל.

ביהדות תמיד שהיה איזה רב או ראש ישיבה או אדמור שקצת טמטם את תלמידיו לכיוון זהות אלוהי רח"ל, אז כל היהודים יצוא נגדם בחרב ובחנית (מטפורית כמובן).

ואת המלחמה הזו ניצלו החובבנים השטחיים תמיד. כלומר הליטאים נגד החסידים לדוגמא, היית מלחמה שנאה באיצטלה של המלחמה ההיא. והנה שניהם שרדו גם החסידים וגם הליטאים, וכל המנוולים משני הצדדים, נכחדו והתבוללו בגויים או בציונות.

ובכן, הברומטר, האם זה מלחמה צודקת, היא העובדה שאחת הצדדים נכחדים כמו למשל הצדוקים או בהמשך שבתאי צבי.

עוד כלל גדול אצל היהודים. מלחמה של לשם שמים, תמיד מנהל אחד מגדולי הדור, והוא נזהר מאוד לא להכחיד את הקהילה שהוא נלחם בו. התוצאה, שניהם שורדים ואחרי דור יש שלום ושלווה. (ושוב אני לא מביא דוגמאות היסטוריות ועכשוויות משום הצניעות)

מנגד כל מלחמה שהוא מקנאים חמומי מוח, תמיד כל היהודים עומדים לצד הנרדף. לא משנה מה הטיעונים של החמומי מוח, תמיד היהודי האותנטי יהיה עם הנרדף.

קהילת שובו בנים

קהילת שובו בנים, הומצא אלא מרודפים. כלומר אם חסידות ברסלב במאה שערים לא היו נותנים לחמומי מוח לרדוף את הרב ברלנד ואת תלמידיו. חסידות ברסלב היית צומחת באופן המיטבי ביותר. אבל קרה מה שקרה והם נפרדו והקימו קהילה נפרדת.

אוקיי, זה קורה בכל הקהילות בכל ההיסטוריה. וטוב שכך. כי תמיד בדור הבא צריכים לילדים משהו אחר\חדש. ואז, זה דיי טבעי שמכל קהילה יוצאת כמה קהילות חדשות. והנה מברסלב עצמו יצא כמה וכמה קהילות שונות לגמרי ושוב כנ"ל זה טוב שכך.

בתחילת דרכו של שובו בנים, הרבה עזרו לקהילה החדשה להתרומם כקהילה אותנטית. ובאמת הם עלו על דרך המלך. זה אחת הקהילות הכי איכותיות שיש. אברכים אותנטיים משפחות אותנטיות. פשוט תענוג לפגוש משפחות כאלה שצלחו את המעבר מעולם החילוני ליהדות, ואחרי דור, אי אפשר להכיר בכלל שההורים שלהם בעלי תשובה. בוא נאמר את זה ככה. אני לא מכיר קהילה של בעלי תשובה שכל כך הצליחה כמו שובו בנים.

נזכור שוב. קהילה ביהדות זה אמצעי לאינדיבידואל ולקן המשפחתי שלו. מה קורה אם אדם, נגיד בעל תשובה שבא מעולם של זהויות דמיוניות?! הוא מגיע בטעות לקהילה כי הוא מחפש זהות. וזה הסיפור הקטלני כאן. (אני באמצע לכתוב מאמר על בעלי תשובה ובעיית הזהות של בני המשטרים. אני מקווה לגמור אותו בהקדם בעזרת השם)

בורים ועמי ארצות מברסלב המקורי, פלוס בעלי תשובה שבטעות מחפשים זהות, הם הם הנלחמים נגד קהילת שובו בנים. הם רוצים להשמיד ולהרוג את הישות הדמיונית, שהם מדמיינים במוחם הקודח.

כלומר החמומי מוח מברסלב המקורי שגרמו מתחילה לכך שתיבנה קהילה חדשה, הם ממשיכים לרדוף את הקהילה. הכל בשביל  – ולא תאמינו, לע"ז שלהם שנקרא ברסלב המקורי. אתם קולטים את הבעיה? מי רודף אחרים בדרך כלל? אנשים שטחיים שמדמיינים זהות דמיונית – כמו ברסלב או גור או בעלז או עצניקים וכדומה, ואז הם יוצאים במלחמה מול כל אחד שנראה להם אויב הזהות הדמיונית.

ובכן, מול רודפים מבחוץ, זה קל מאוד. אבל אם יש גם רודפים מבפנים, זה סיפור קטלני.

נאמר חַכְמוֹת נָשִׁים בָּנְתָה בֵיתָהּ וְאִוֶּלֶת בְּיָדֶיהָ תֶהֶרְסֶנּוּ. ההבדל בין נשים יהודיות אותנטיות משכילות, לבין נשים של בני המשטרים, היא בדיוק בנקודה הזו. אישה כמו גבר של בני המשטרים תמיד רואה ישויות וזהויות דמיוניות. אישה יהודיה משכילה, לעולם לא תראה דבר כזה. ולכן לעולם הם לא מסוגלות להיות למשל פמיניסטיות. קחו דוגמא מחנה ארנדט – פילוסופית ענקית ויהודיה מתבוללת אבל יהודיה אותנטית, לא היית מסוגלת לקנות את הקלישאות הפמיניסטיות. ולמה? כי היא כמו כל יהודיה קלסית לא היית מסוגלת מחשבתית אינטלקטואלית לראות זהויות וישויות דמיוניות כמו למשל ישות המגדר.

חנה ארנדט לא הקימה משפחה. אבל אפי' בלי משפחה זה היה אצלה בלתי אפשרי אינטלקטואלית לחשוב על מצב של אימא פמיניסטית. הרי מה, את מגדר אחר מהילדים שלך ומבעלך ומאביך? את רוצה שהבנים והבנות שלך יראו את עצמם כישות דמיונית נפרדת, כזהות דמיונית נפרדת?! = וְאִוֶּלֶת בְּיָדֶיהָ תֶהֶרְסֶנּוּ.

ששני בני זוג רבים מי הקים את המשפחה, זה שני בני זוג חסרי מוח. אותו דבר שאנו מגיעים לקהילה. ששני חלקים רבים מי הקים את הקהילה, הם שניהם חסרי מוח. אבל מילא חסרי מוח, אבל זה קטלני לבית וקטלני לכל קהילה. =  וְאִוֶּלֶת בְּיָדֶיהָ תֶהֶרְסֶנּוּ.

אנקדוטה מהרפואה: תחשבו על מצב שאתם נכנסים לרופא ואתם מרגישים שהרופא הוא הדבר ולא אתם החולים. כלומר הכל מסתובב סביב הרופא ולא סביב החולה. אותו דבר קהילה. אם אנשי החיל שמנהלים את הקהילה חושבים כמו הרופא הנ"ל, אז המצב הוא קטלני ביותר. אם בני הקהילה הם התכלית, אז כל הקהילה צומחת ביחד עם המנהלים אותה.

לסיכום:

הציבור החרדי כולה, מכיר את הדברים האלה על בשרו יום יום. ולכן הם ממש לא מתרגשים מכל הריבים שיש בכל קהילה וקהילה.

מתי הציבור כולו מתגייס למען הנרדף מול הרודף?! שבאים חמומי מחו מבפנים ומבחוץ ופורשים את השלמה לפני הציבור הכללי. ומנסים עם התקשורת והשלטונות, להשמיד ולהרוג את הקהילה.

זה מצב שכל חרדי מודע לזה. ואז נשאלת השאלה למה עשו מה שעשו הרי הציבור יברח מהם מיד?! התשובה, הם לא רוצים את הציבור החרדי, הם רוצים את השלטון שיעשה בשבילם את העבודה. כלומר הם רשעים גמורים. ואז נשאר רק השאלה למה לשלטון והתקשורת להתערב? מה הם משועממים?

למה בני המשטרים\התקשורת\השלטון מוכנים לשתף פעולה עם החמורים האלה? הרי זה ריב פנימי קהילתית. התשובה: השלטון\בני המשטרים רוצים את ביטול כל הקהילות. השלטון כנ"ל ביסוד רוצה בביטול קן המשפחה של כל אינדיבידואל. ואין מי שמסביר את זה יותר טוב מהגל: "כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)

גם פרופ' בוזגלו מסביר את זה בטוב טעם: "אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים, ואז נוצרה איזה טרגדיה שנהיינו יתומים" (פרופ' בוזגלו)

במאמר שלי לבעלי תשובה (שאני באמצע לכתוב אותו כנ"ל) אני שם את הדגש על הבעיה הזו בדיוק, שאסור לבעל תשובה לחפש זהות, כי אם זהות, ראו לעיל מה הגל ובוזגלו אומרים ותבינו את הבעיה.

לסיום: קהילת שובו בנים תמשיך לצמוח עם רבם האהוב כל כך עליהם. כל הרבנים וראשי הקהילות כולל הפוליטיקאים והעסקנים, של כל הגוונים של החרדים, יעשו הכל לעזור להם לצמוח. וזה מה שיקרה בתכלס. מי ילך לאבדון?! כל מי שמכניס את הראש למחלוקת הזה = הרודפים משני הצדדים.

בברכה

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s