דע את חרדיותך – למה לך להיות פוץ?

דע\י את חרדיותך – למה לך להיות פוץ\ית, אם אפשר להיות אינטלקט?!

נאמר בתורה "אם לא יגיד ונשא עונו" (ויקרא ה' א'). דורשים חז"לינו הקדושים: אם לא תגידו "אלהותי" לאומות העולם הרי אני פורע מכם. אימתי (אימתי ואייך הקב"ה נוקם בנו רח"ל?)  אומר הנביא ישעיהו (פרק ח פסוק יט) ְכִֽי־יֹאמְר֣וּ אֲלֵיכֶ֗ם (האומות = בני המשטרים) דִּרְשׁ֤וּ אֶל־הָאֹבוֹת֙ וְאֶל־הַיִּדְּעֹנִ֔ים הַֽמְצַפְצְפִ֖ים (= הפופוליסטיים)  וְהַמַּהְגִּ֑ים (= הספינר הישראלי מהאקדמיה). ותענו להם בתמיהה – מציע הנביא ישעיהו, הֲלוֹא־עַם֙ אֶל־אֱלֹהָ֣יו יִדְרֹ֔שׁ בְּעַ֥ד הַחַיִּ֖ים אֶל־הַמֵּתִֽים?! (ויקרא רבא במקום)

מבוא

פרק א' אלוהות (רק הרובד הפשוט הלוגי והראלי לעניינינו)

פרק ב' החרדי והמדינה והכלכלה (ואגב זה נעסוק במשתפי הפעולה החרדיים עם הדיכוי החרדי במדינה).

פרק ג' הפרדת המדינה מהדת (להחליף את שם המדינה לשם נטרלי שגם הערבים יכלו לחיות עם שמה של המדינה)

פרק ד' החרדי מול בני המשטרים בכלל, ומול החילוני בפרט. עגלה מלאה ועגלה ריקה

פרק ה' החרדי מול גיוס החובה ומול לימודי ליבה ואקדמיה.

פרק ו' החרדי מול הלהט"בים שביניזם פמיניזם ומי טו.

מבוא

כשסוקרטס = הפילוסוף היווני השוטה, הקריב את חיו למען כבוד קדושת אלוהי המדינה = למען כבוד קדושת ריבון אדם על אדם, מול החופש הביטוי שלו, חזלינו הקדושים הבינו כמה מסוכן – בדור של פילוסופים פנאטים, לגלות את האלוהות שלנו. עד כדי כך מסוכן, שהם אומרים שהיום שתרגמו את התורה ליוונית כהיום שנעשה העגל. ולכן מאז עד ימינו כל היהודים מדברים בשפה שאף בן משטר לא מבין באמת. לא רק שהם לא מסוגלים להבין את השפה כי היא שפה זרה, אלא גם אינטלקטואלית, בן משטר לא מסוגל להבין את התורה והאלוהות שלנו. שהתורה אומרת לנו שרק עד דור שלישי אפשר לבוא לקהל השם (מצריים וכו'), התורה טוענת שיש פער אינטלקטואלית שרק בשלוש דורות של אבולוציה התפתחותית יכולים להשיג את הפער הזה ואפשר כבר לבוא בקהל השם.

כלומר כשאצל האומות\בני המשטרים, לא היה חופש ביטוי וחופש דעה, עד כדי כך שבני המשטר רצחו אפי' פילוסוף כמו סוקרטס?! מסוכן מאוד במיוחד ליהודים תחת בני המשטרים, להסביר את התורה לאומות\לבני המשטרים. ולכן קשה היה מאוד לקיים את מצוות "אם לא יגיד ונשא עונו" כנ"ל. אבל מאז שפילוסופי הדורות האחרונים הצליחו לפחות את זה – חופש הביטוי\דעה, לתת לבני אנוש (שפינוזה בתורתו הטוטליטרית מסכים לתת לבן אנוש את החופש הזה. הרי במערכת טוטליטרית דיבורים לא יכולים להזיק באמת. ולכן הלץ הזה שפינוזה נתן לבן אנוש את הגלולה הזה שנקרא חופש הביטוי שפסיכולוגית ירגיש שיש לו איזה מן זכויות כמו הזכות לדבר). לדעתי חובה על כל יהודי להגיד את אלוהותו של הקב"ה לאומות, אחרת כנ"ל, הם עוד יכפו עלינו את אלוהותם (לאומניות, גיוס חובה, לימודי ליבה ואקדמיה וכדומה) כפי שאומר הנביא ישעיהו לעיל.

ובכן והיות ששפת היהדות לא מובנת לבני המשטרים, קורה לדאבוננו שגם מקצת מהיהודים לא מכירים את השפה, והם יוצאים לשוק ועושים צחוק מעצמם = מראים את בורותם ברבים. ולכן החלטתי להסביר במקצת את התורה ואת האלוהות שלנו לאלה שטוענים שהם חרדים (הם חושבים בטעות כי זה שנולדו אצל הורים חרדים, הם חרדים. הם לא מבינים שחרדי זה אך ורק מי שצאצאיו הם גם חרדים. כמו יהודי הוא רק מי שצאצאיו יהודי ככה זה החרדים = שני צדי המטבע. ראו מיהו חרדי? נעים להכיר).

אנחנו חייבים להבין שחרדיות זה לא עוד איזה סוג של בן משטר\אזרח שהוא רק משונה כי יש לו סט מנהגים והלכות ומיליוני ספרים מדורי דורות שהוא סוחב עמו לנצח. חרדיות מייצגת את האדם הבן חורין ולשם כך עשו לו ברית מילה (ראה ברית מילה בשביל מה? ראה גם מלכות ישראל מול ברית מילה ). והיות שאין לו ריבון ושוטר ואכיפה מעצם היותו בן חורין, הוא צריך עצמאית להיות אדם מוסרי וערכי. הוא צריך חוקה (חוקה לא טוטליטרית על דרך אילו ניתנה התורה חתוכה לא היתה לרגל עמידה), בשביל זה הוא צריך ללמוד את החוקה עצמאית מיום שהוא נולד. מכאן חובת מצוות הלימוד ביהדות.

אם היינו בגאולה בארץ ישראל, קל היה יותר לקיים את החוקה. אבל והיות שאנו תחת אלוהים אחרים זה אלפי שנים, אצל כל סוגי אלוהות של הגויים שמתחדשות תמיד בכל דור ודור, נצרך מאתנו להגיב ולדעת לשרוד שם. מכאן התפתח כל ספרות ההלכות והמנהגים. כלומר אם נשאל את עצמינו אייך מתורה אחת יצא לנו מיליוני ספרים (שרובם לא שרדו כמובן)? התשובה שבכל ספרות מכל הדורות נמצא כל התשובות לכל סוגי אלוהים אחרים של הגויים. (אלמלא חטאו ישראל לא הוה להו אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע – נדרים כב:)

ואם יש חרדים שרוצים לעזור לחרדים, לעזאזל הם צריכים להכיר שני דברים. קודם כל להכיר את אלוהי ישראל ואת הספרות שלנו מכל הגלויות בכדי להכיר ולדעת אייך להגיב מול אלוהיהם של הגויים ולעזור לחרדים לשרוד שם. שנית כל להכיר את אלוהיהם שמשנה את פרצופו מדור לדור. חז"ל אומרים למה נאמר אלוהים אחרים ולא סוג של אלוהים?! מסבירים לנו חז"ל כי כל אלוהים חדש שתצמח לאומות במשך הדורות, הוא לא יהיה באיסור של אלוהים אחרים אם וכאשר יהיה כתוב סוג של אלוהות, ולכן כתוב אלוהים אחרים = כל אלוהים חדש וישן.

במקום חרדים שכאלה שיודעים גם את התורה ואת כל מלחמות התורה בגלות, ויודעים גם את אלוהיהם של האומות. קיבלנו חרדים כמו החבריה מעיתון המשפחה למשל שאשכרה נחיתים עד מוות מול אלוהיהם. באחד ממלחמות אלוהיהם נגד היהודים החרדים הכבושים תחתם, עיתון המשפחה מתנצל מול אלוהיהם וכותב במאמר המערכת את הדברים המזוכיסטיים האלה: "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות". אתם מבינים?! עם הספר העם היחיד בעולם שקיים בלי משטר וריבון ובלי אכיפה זה אלפי שנים. עם שסובל כל כך מאלוהי הגויים. ואם זה לא מספיק, בשבעים שנים האחרונות הוא סובל תחת ריבון יהודי עם אלוהיהם הפנאטי והפרדוקסלי, יושבים להם חרדים – בעיתון כביכול חרדי, נחיתים ומזוכיסטים שחושבים לעצמם שהיהודי האותנטי צריך תיקון?! עפרא לפומיה

וככה תעברו לעוד אתרים למיניהם שקוראים לעצמם חרדים. כמו צריך עיון הכיכר ובחרדי ועוד ועוד. או סתם ברשתות החברתיות, ופשוט אפשר למות מהבורות שלהם. מילא בורות אבל להרגיש נחיתים?! להיות כאלה מזוכיסטים?!

ולכן ראיתי צורך לכתוב את המאמר הזה אחרי שנים שאני מסתובב לי ברשתות והפורומים ורואה את כל סוגי החרדים מכל הקהילות והגוונים, ומרגיש שעפעס איבדנו את חוש האינטליגנציה, איבדו את גאוות היחידה שהיה ליהודי בכל הדורות מול הגויים הפנאטים ותורתם הנבזית והפרדוקסלית.

בכל הדורות היו יהודי שאוהבים לחיות את החיים מה שנקרא חוטאים לתאבון. אבל הם כולם לא איבדו את האינטליגנציה ולא נהפכו לבני משטרים פנאטים. בוודאי שלא נהפכו לשופרות של המשטר כמו שאנו רואים היום ברשתות, שחרדים ריקי מוח שנהפכו לשופרות של ממש למען המשטר נגד היהודי האותנטי\החרדי. אפשר לראות חרדים נחיתים אינטלקטואלית מול מי?! – לא תאמינו, מול בני המשטרים? מול העגלה הריקה?! שוב נביא את כותב המערכת של עיתון המשפחה שכותב את המילים המזוכיסטיים האלה: "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות". ועוד אפשר לראות חרדי קונה את העיתון הזה?! תעזבו עכשיו כל הכעסים על הפוליטיקה החרדית וכו', מנין המזוכיזם הזה?! מנין הנחיתות ועוד מול מי?!

הכאב היא בכך שכנ"ל בכל הדורות היו אוהבי חיים ומקורבים לשלטונות ועשירים וכו' וכו', אבל אינטלקטואלית, כל אלה ידעו לעשות הכל בכל מכל כל למען היהודי האותנטי כי אינטלקטואלית הם ידעו את האמת הפשוטה שגוי זה גוי\פנאט = עגלה ריקה, ויהודי זה משכיל חכם, תרבות שלא צריך שוטר וגננת ריבונית זה אלפי שנים. מי היה מוותר על תרבות שכזה מול התרבות של הגויים הפנאטים שצריכים שוטר עם גננת ריבונית = עגלה ריקה? קחו דוגמא של שני דורות, יודקה פלאי האב של אלי פלאי. יודקה פלאי כנודע כיהודי שמסר את נפשו למען הזולת במיוחד למען יהודים אותנטיים, מסר את נפשו גם לעזור למוסדות של תולדות אהרן. שתבינו, מדובר על מוסדות מה שנקרא הכי קיצוניים שיש. אלי פלאי בנו של אותו עסקן מהדור הקודם, כבר נלחם עד מסירות נפש ל"שינוי" – קרי "התבגרות" של היהודי האותנטי. אריה ארליך – שאביו עזב את הכל להידבק דווקא לצדיק זקן ערירי ממאה שערים – הכי פנאטי שאפשר – בעיני בנו אריה, כותב בלי בושה: "הכוונה של העיתונאים החרדים עשויה להיות טהורה (והיא אכן כזו במקרים רבים), והרצון הוא להוביל שינוי". ואחריהם כל זב חוטם ברשתות שמרגיש עיתונאי או סתם מרגיש חכמולוג, רוצים להיות חלק במובילי השינוי. אתם מבינים?! שינוי ממה? מהעגלה המלאה לעגלה הריקה?!

הרג אותי במיוחד ציוץ שראיתי מבצלאל כהן: "הבא על אשת איש יש לו חלק לעולם הבא, אבל המלמד בממ"ח אין לו חלק לעולם הבא. (הרב גרשון אדלשטיין)"

האדם הזה אשכרה קורא לעצמו ‏‏"ראש בית מדרש אנשי חיל למנהיגות תורנית", ומצייץ כזה ציוץ שמוכיח את היותו בור ועםארץ גמור. תגידו לי אתם, אייך הוא כראש ישיבה של מנהיגות תורנית, לא יודע אלף בית של משפט הכי קטן של הרב אדלשטיין?! זה בלי להתייחס לעובדה שאין כזה חיה מנהיגות תורנית, ולכן אי אפשר להיות ראש ישיבה שכזה. אצל בני חורין היהודי אין מנהיגות, זה בדיוק העניין וההבדל העמוק בין בני המשטרים שצריכים גננת ריבונית, לבין בני חורין היהודים זה אלפי דורות. אצל בני המשטרים הפנאטים מספרים להם שהם העם והם השלטון ככה כל זב חוטם בן משטר פנאט מדמיין כל הזמן שהוא העם והוא השלטון (זה חלק של היכולת השליטה בבני המשטרים – לתת להם לדמיין כאילו הם הם זה העם וכו'). אבל שחרדי ידמיין לעצמו שהוא ישות החרדים הדמיוני והוא מוביל את השינוי והוא מצמיח מנהיגים תורניים?! תגידו לי אתם, הם לא צריכים אשפוז דחוף?

אותו דבר שאנחנו רואים חרדיות ברשתות שבלי בושה מבחינת אינטלקטואלית, מצהירות שהן פמיניסטיות. לא, הן צריכות להיות כאלה מטומטמות. הרי מבחינת אינטלקטואלית יהודית, רק ריק מוח יכולה לצאת עם דגל הפמיניזם. ראו פמיניזם ויהדות

אותו דבר שאנו רואים ברשתות צעירים חרדים פתאום מתגאים עם מדי הצבא. מאחד עד עשר כמה טמטום ובורות צריכים להיות לאדם כזה לא להתבייש עם מדי צבא, ועוד במדינה קפיטליסטית שאין לה אלא שכירי חרב?! ואל תגיד לי שאתה לא יודע מה זה מדינה קפיטליסטית, כן, הרי אם אתה את זה לא יודע, אז במה אתה חרדי\יהודי\אינטלקט?! בלי להכיר את אלוהי הגויים מול אלוהינו וההפך, אייך אתה לא מתבייש מעצמך?

הרמה האינטלקטואלית של היהודי תמיד, בכל הדורות, היה לפחות שאפי' הפחות שבהם, ידע את ההבדל בין תרבות היהודית על כל גווניה לבין תרבויות הגויים. אף יהודי בכל הדורות לא חשק בתרבותם ובוודאי לא בתורתם הנבזית. נכון תמיד היו חוטאים שרצו את החופש מהאיסור ורצו את החטא, אבל בשום פנים ואופן לא התפתו לרצות מרצון חופשי להיות בן המשטר שלהם, ושהם הגויים יחנכו את הילדים שלהם, ושהם הגויים יקחו את הילדים כשכירי חרב בחינם ועוד במדינה קפיטליסטית. זה לא היה באף דור מכל הדורות עד ממש בדור הזה הצעיר יותר.

אנחנו חייבים להבין, מה שהם קוראים תקומה, התאפשר להם אך ורק אחרי כמה דורות של השכלה של גויים, כלומר אחרי שהיו מספיק יהודים בורים ועמי ארצות, יכלו היו להקים עליהם ריבון אדם על אדם. רק שהיו כבר מספיק בני משטר פנאטים אפשר היה לקחת מהם את הילדים הרווקים והרווקות להקריב לדגל בחינם ועוד במדינה קפיטליסטית. כלומר בתחילה עוד הבטיחו להם ארץ ובית מה שנקרא מדינה סוציאליסטית, אחרי דור שהיו מספיק פנאטים, גם את זה גנבו להם – את הארץ ואת הבית, והפכו את המדינה למדינה קפיטליסטית. ומה עכשיו, למה יש עוד גיוס חובה, הרי "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי).

ביום שפנאטי ההשכלה – שהקימו על עצמם ריבון אדם על אדם עם התירוץ, שלפחות היא נותנת ליהודי ארץ ובית – אימצו לעצמם את דת הקפיטליזם, ארץ ישראל כבר לא של היהודי יותר. לא רק זה, המדינה כולה היא כבר לא מדינה לאומית (היא לא היית לפני כן כשמעל חצי היהודים לא גרים בא. וכמדינה שמדכה את היהודים האותנטיים שכן גרים בא. אבל אחרי אימוץ דת הקפיטליזם אפי' אדם ריק מוח יכול להכיל את ההבנה שהמדינה כבר לא מדינה לאומית): "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

אחרי שתעיינו שוב ושוב בדברי מילטון פרידמן האלה, מאחד עד עשר כמה טמטום יש לאדם שמתגאה עם מדי הצבא?! הרי שכיר חרב זה ההשפלה הכי גדולה שיכול להיות הרי החומר גלם של שכיר חרב חייבת להיות כזה שאין לו מוח אנושי אלא יכולת ציות למפקד. כמה מאחד עד עשר צריך אלי פלאי להיות מטומטם ולבכות שהיהודי האותנטי לא לומד אזרחות?! שאלי פלאי יאמר לנו, באיזה עוד עם בעולם יש טמטום שכזה שאפשר אחרי אלפיים שנות גלות לחזור לארץ ולהפוך אותו למדינה קפיטליסטית ועוד להמשיך לגייס בגיוס חובה?!

היו יהודים בקום המדינה שעוד האמינו אולי ואולי זה התחלה של משהו. הבעיה היא שאותם אלה שהאמינו בכך, הם הם גדולי הקפיטליזם בארץ. כלומר הימין דווקא הוא הקפיטליסט. אתם מבינים?! החרדי הליצן שרוצה להרגיז את פנאטי הציונות הדתית, אלה שעולים להר הבית במסירות נפש, אלה שהולכים לגור במקומות סכנה ולהתגרות בערבים, צריך רק לשים לו על הגב סטיקר שכתוב בו את דברי מילטון פרידמן. "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

היהודי האותנטי בכל הדורות כולל בדור האחרון מה שנקרא חרדים. היו ברמה שכאלה דברים לא יכול לשכון במוח אפי' לשניה מבחינת אינטלקטואלית. ק"ו לחשוק להיות חלק בטמטום הזה?! "שותפות" – דורש אלי פלאי השוטה – "איבדנו את תחושת השותפות" טעון פלאי הפוץ. שותפות למה? למדינה קפיטליסטית? אתה מודע לכך שאין לקפיטל שום ריב עם הערבי וההפך כי אין בקפיטליזם מדינת לאום?! למה אנחנו רבים עם הערבים? למה כשערבים הם 50% מנותני שירות הרפואי בארץ ישראל, אתה מרגיש בסדר כי זה מדינה קפיטליסטית וככה רואים את זה גם הערבים. אז למה אנחנו רבים עמם? למה אתה וכל חרדי חדש מצוי לא דורש את ביטול שם המדינה מ"ישראל" לשם "נטרלי" ככה לא נריב יותר עם הערבים ולא נסכן את כל יהודי הארץ והעולם לריק. הרי זה מדינה קפיטליסטית ולא מדינה לאומית!!

היהודי האותנטי הוא זה שצריך לעבור שינוי ולהפוך להיות פנאט ישראלי פרדוקסלי מבחינת אינטלקטואלית?! הוא הוא היהודי האותנטי צריך ללמוד אזרחות?!

לסיכום המבוא:

ראיתי צורך לתת לצעירים ולצעירות קצת רקע השכלתית יהודית\חרדית מינימלית. להחזיק בתואר חרדי, זה לא זכות או ירושה אלא חובה. חובה לדעת לפחות מה מבדיל בינינו לבין בני המשטרים הפנאטים. עם כל הכעס שיש לכל אחד ואחת מול הפוליטיקה החרדית בקהילתו ובעירו וכו', אל תוותרו על האינטליגנציה של החרדי מול בני המשטרים. אל תוותרו על החינוך היהודי, וק"ו אל תעבירו את צאצאיכם למולך. כן כן לשלוח ילד וילדה ללמוד בממלכתי מה שנקרא ממ"ח, זה להעביר את הילד למולך. זה המשמעות של הדבר ולכן אין להורה כזה עולם הבא. זה מה שבצלאל כהן המתיימר ללמד מנהיגות תורנית, לא מבין מרוב בורות ועםארציות שלו. הרי מה זה עולם הבא כפשוטו? הדור הבא שלך ושל אשתך!! ואם אתם מהעבירים את צאצאיכם למולך, החוק שלו אומר שהילדים לא שלכם אלא של המולך [(לדברי גיל סיגל, פרופ‘ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי) ואני שואל אותכם איזה יהודי אותנטי בכל הדורות יכול היה לשמוע דברי הבל שכאלה אלא יהודי שנהפך לבן משטר שעד כדי כך אינטלקטואלית הוא לא מסוגל להכיל כאן את הביקורות] ולכן יש למולך את החוצפה באמת לקחת אותם לצבא\לדגל\למולך כרווק בחינם, ועוד במדינה קפיטליסטית שיש בא אלא שכירי חרב. כלומר המולך חושב עליהם כשכירי חרב בחינם. סבינו לבן נהג בבנותיו כנוכריות – הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו. ולכן העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו ?! – אומרות אימותינו. כלומר כל היהודים בארץ ישראל היו צריכים כבר להתעורר מהתרדמת החשיבתית, ולומר אין לנו חלק יותר בתקומה השקרית הזה. אף יהודי כחילוני וכדתי לאומי לא צריך להיות כזה טיפש ולהקריב את זרעו וכל עמלו למולך ריק מתוכן = מדינה קפיטליסטית. כמו שכל יהודי חילוני לא שולח את זרעו בחוץ לארץ בחינוך ממלכתי אלא מחפש לו חינוך פרטית, ק"ו יהודי הארץ לא צריכים יותר לחינוך הממלכתית. כי כולה שקר.

החרדים הם היהודים היחידים מזרע היהודים שלא התפתו ללכת אחרי התקומה. מבחינת אינטלקטואלית יהודית זה היה בלתי אפשרי. אפי' בזמנים שהתקומה עוד היית סוציאליסטית שאפשר היה לחלום אולי ואולי זה התחלה של משהו במיוחד אחרי השואה שהרבה באמת נשארו בלי כלום בלי בית בלי אזרחות וכו', החרדים מבחינת אינטלקטואלית עמדו במבחן. היום?! היום שיקומו חרדים שכאלה שידרשו לימודי אזרחות?! היום שהחרדי ירגיש בסדר ועוד מתגאה עם מדי צבא בזמן שכל ילד בכיתה א' כבר יודע שהוא שכיר חרב זול?! היום אחרי שכל צעיר מרגיש על בשרו שזה מדינה קפיטליסטית (כן, הרי אין לצעיר זכויות יתר מול צעיר ערבי למשל), הוא מרגיש שבכדי להקים את קן המשפחתי שלו בארץ ישראל, אין לו סיכוי, ואפי' יש יתרון לערבי מולו מהרבה סיבות שלא נדון בו עכשיו. אחרי כל זה הצעיר החרדי יכול להתפתות להיות למשל לאומני?! אתה חרדי, ולא בן משטר פנאט שלא מבין כלום. אתה חרדי ולא דתי ציוני לאומני שרבותיהם שטפו להם את המוח עם לאומנות ריקה מתוכן והפכו את המדינה לכיסא הידוע. אתה חרדי שיודע שאפי' מנהיגי התקומה בקום המדינה הבינו שהעגלה המלאה אצלך. אז אייך לעזאזל אתה לא מבין את זה?

ובכן כנ"ל אני הולך לכתוב כאן הסבר מרחיב את הדעת שתסביר את אלוהינו ואת השקפתנו, ומנגד נסביר בטוב טעם את אלוהיהם שתבינו מול מה אתם עומדים, ואחרי כל המסה הזה, נצא כולנו חכמים ונבונים בעזרת השם.

לסיום המבוא.

מי שמתרגם את דע את "חרדיותך" לדע את "יהדותך", מתרגם נכון. כלומר המאמר הארוך הזה הוא בשביל חרדים בעיקר, כי רק הם יכולים אינטלקטואלית להבין את הדברים. אבל אפשר למצוא יהודים בכל משפחה מכל הגוונים של היהודי, אחד או שנים שיש בהם את הגנים היהודיים האלה, ולכן הם גם יבינו את המסה הזה כאן. למשל הפילוסופית היהודייה חנה ארנדט, היית מבינה טוב טוב את המאמר הזה. מנגד שפינוזה היהודי למשל, לא היה מסוגל אינטלקטואלית להבין את זה. מנין לי?! כי הוא כן למד ולא הצליח להיכנס לפרדס, ורואים את זה לכל אורך כתביו. גם בימינו אפשר לראות הוגים גדולים יהודיים כאלה וכאלה. כלומר אלה ששייכים לשפינוזה וחבריו שהם טוטליטריים במהותם, כמו השופט ברק למשל. ואפשר למצוא יהודים חילונים לגמרי שיש להם עוד זכות אבות וגניים יהודיים שקולטים מבחינת אינטלקטואלית את אלוהי ישראל. אבל תזכרו, נכון שיש ויש, אבל הרוב של האקדמיה הישראלית הם ספינרים זולים כמו במערכות של המדינה וכמו בתקשורת. כלומר התפוח (עבדי המדינה והשופרות שלהם בתקשורת) לא נפל רחוק מהעץ (מאנשי האקדמיה שלהם).

                                             פרק א' אלוהות.

נדגים לכם מהי המושג אלוהות. כשאתאיסט חילוני או דתי וחרדי, אומרים לכם אין אלוהים, מה בעצם הם אומרים? הם אומרים לנו קבל את אלוהותי\ריבוני החילוני או הדתי. כלומר הם רוצים שאנו כיהודים נכנע לריבון אדם על אדם שרק במקרה הוא בעצמו לקח לעצמו את התפקיד. תבינו, זה לא וויכוח סרק האם יש אלוהים או אין, הרי בכדי לקבוע דבר כזה שאין רח"ל, הם צריכים לחפש בכל היקום כולו, וכנודע בקושי אפשר להגיע רק למאדים. כלומר לוגית אי אפשר לטעון את הטענה הזו. אז למה לטעון אותו סתם?! ולכן תמיד הטענה בא ביחד עם המשמעות העיקרית שהם רוצים לומר לנו: קבלו את ריבוני. כפי שאומר מראש ישעיהו הנביא לעיל.

ובכן הפוך, שהיהודי אומר לבני המשטרים, יש אלוהים והוא הריבון שלנו. בעצם היהודי מדבר בשפה שלהם בלי שיבינו מה באמת אומר היהודי. היהודי אומר להם אין ריבון אדם על אדם, האדם הוא בן חורין. אז אם היהודי היה חיי בזמן סוקרטס, בני המשטרים היו הורגים אותו כמו שרצחו את סוקרטס. היום ב"ה בני המשטרים לא יכולים להרוג כי הם טוענים שהם נותנים חופש ביטוי וחופש דעה.

האמת היא שאפשר לאהוב את בני המשטרים של אז יותר מבני המשטרים של היום. כי לפחות הם הבינו טוב טוב שאלוהי ישראל צודק, ולכן נשאר להם רק ברירה אחת, והיא להרוג אותו או את המדברים בשמו. היום בני המשטרים כאלה מדומיינים שמספרים לעצמם שהם הנאורים והצדק עמם. ולכן פנאטי המשטרים לא מרגישים מאוימים מחופש הביטוי והדעה. כלומר אינטלקטואלית בני יוון היו יותר חכמים (רוצחים אבל חכמים) מבני דורינו הפנאטיים שהם גם רוצחים וכובשים וגם לא חכמים אלא מדומיינים וספינרים גדולים.

ובכן מהי אלוהות? אלוהות הוא סמכות על אדם !! למשל עיר. חז"ל אומרים אין עיר אלא אלוה. כלומר קובץ אנשים גזלו טריטוריה ובנו עיר, ודורשים פרוטקשן = ארנונה, מכל אדם שרוצה לגור בעיר. במודרנה הם יכולים לעצור לכם את החיים ברגע עם זה שסוגרים לכם את הבנק. כלומר המדינה דאגה שלא תכלו לסחור עם מזומנים אלא לסחור עם הבנקים, והנה יש לעיר כוח לעצור לכם את החיים ברגע. מי כבר מדבר על כך שאתה חייב לקנות מים מהעיר (אסור לאגור מים בחוק) והעיר יכול לסגור לך את המים והיא סוגרת באמת. ככה שגם מים אין לך.

מדינה זה כבר ריבון והשם 'ריבון' קל לכם יותר להבין. כלומר אם בני אנוש לוקחים על עצמם את התפקיד להיות אלוהים = ברי סמכא עם כפיה, אנחנו כבני אנוש בצרות. עד כדי כך בצרות שאפי' זכות מוקנה לנשום אין לנו על פי השופט ברק. בחוק הילדים שלכם לא שלכם כנ"ל במבוא.

אמור מעתה אלוהי האומות זה המדינה שלהם. אלוהי האתאיסט זה המדינה שלו הריבון שלו. אז תבינו מעתה שאם אתאיסט אומר לכם אין אלוהים באותו רגע תבינו כמה פנאט האיש מולכם. מה זה אין אלוהים, האלוהים שלך זה הריבון שלך שטוען שאין לך זכות מוקנה לנשום והילדים שלך לא שלך אלא של הריבון שלך. והוא הריבון הפנאט שלך ייקח את הילדים שלך למולך למות למען האלוהים שלך ועוד בחינם כי במדינה קפיטליסטית מתוקנת יש אלא שכירי חרב.

אז לפני שנעבור לקיים את מצוות אם לא יגיד = אם לא תגידו אלהותי כנ"ל, נלמד בקצרה מהי אלוהי הגויים המתוקנות לדעתם. כלומר לפני שנסביר את אלוהי ישראל אלוהי היהודים, נסביר קודם בקצרה את אלוהי האומות המודרניות.

באלוהי האומות האדם נולד בכפיה אזרח של ריבונו\מדינתו. הדגש היא על הכפיה. כלומר ריבונו שולט בו ובצאצאיו ורודה בו בכפיה עם שוטר ורובה. אין לאדם המודרני בחירה בעניין. על פי חוקי האום חייב לכל אדם שתהיה לו אזרחות. ואזרחות פירושו קבלת הריבון בכפיה.

הריבון הזה כבש טריטוריה ומשאביה כולל את האדם שבו. ואז מתחיל החיים. כלומר כעבד נרצע של הריבון, הריבון נותן לך אפשרות לחיות עם תנאים ברורים. והראשון היא כמובן הכפיה להיות בחלוקת העבודה. כלומר אתה נולד בלי זכות מוקנה אפי' לנשום, אבל בינתיים לנשום נותנים לך, אבל לדרוך בטריטוריה בחינם, אין דבר כזה, אתה חייב לשלם פרוטקשן (כמו מע"מ ועוד). אתה רוצה לאכול ולשתות, אז תעבוד בחלוקת העובדה ותשיג את האמצעי חליפין שנקרא כסף ותוכל לקנות לעצמך אוכל ושתיה. אתה רוצה לישון בכדור הארץ?! תקנה לך דירה או שכור אצל בעלי הקניינים. אתה רוצה אישה וילדים משלך?! אישה אולי כן, בתנאי שהיא בחלוקת העבודה של המולך, אבל הילדים?! לא שלך, אלא של הריבון בחוק!! כלומר לא רק שבריבון הישראלי הריבון חייב אותו לריב עם הערבים סתם, רק על שם המדינה "ישראל" (במדינה קפיטליסטית אין לאומים), אלא הריבון חייב את הילד כעבד נרצע טוב מה שנקרא 'הון אנושי'. בקיצור יש תחרות בין כל הריבוניות בעולם מי יהיה עשיר יותר גדול. ויש להם אפי' מישהו שמדרג אותם כמו הOECD ויאלה עבדים – אומר הריבון, צריכים עבדים טובים מה שנקרא הון אנושי ולכן אתם צריכים ללמוד לימודי ליבה בכפיה.

ההיגיון הבריא אומר שאם כל האזרחים בכפיה בחלוקת העבודה, אז הצמיחה והשגשוג שהיא תוצאה של חלוקת העבודה הכפייתית, מתחלקת בשווה בין העבדים ככה כל העבדים עשירים. אבל קדחת, אלוהי האומות המודרניות הם תחת אלוהי הקפיטליזם שאומרת שאסור לחלק את הצמיחה בשווה, אלא כל עבד כפי מזלו משיג עשירות או עניות עד רעב. למה זה טוב למדינה מדיניות קפיטליסטית מאלוהי הקפיטליזם?! כי ככה כל עבד מדומיין יכול לדמיין שאולי פעם יגיע המזל אליו. כלומר אם נחשוב לעומק מדובר בחבורת עבדים רשעים במהות שמוכנים לסבול עוני כל החיים אולי פעם הם יהיו עשירים על חשבון עניים אחרים. בלי שהם יהיו רשעים במהות המדיניות הקפיטליסטית לעולם לא היה יכול לשכון אצל בני אנוש. כי אין מצב שאתה כופה עם המדינה על כל אזרח להיות חלק בחלוקת העובדה, ולא מחלק את הצמיחה בשווה לכל עבד ועבד בחלוקת העובדה הכפיתית.

היהודים תחת אלוהי האומות, תמיד הצליחו אייך שהוא במשחק של אלוהי האומות. אבל היה לזה תנאי. הם שמעו לעצת דניאל הנביא והחזירו מהונם המתכנס אצלם, לעניי עמך = צדקה. ככה שלכל יהודי היה לפחות אוכל לשבת ובגדים ותכשיטים. הם גם דאגו לפילוסופי היהודים ככה שהיו להם מורי דרך כל הדורות בגלות. (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)

מנגד אצל האומות במשחק האכזרי הזה אצל אלוהיהם, הם לא דאגו לעניי הגויים, ועניי הגויים תמיד ראו אייך אפי' יהודים עניים, יש להם בגדי שבת ודגים לשבת. ואז הם התקוממו נגד אלוהיהם וריבונם. אבל אז אלוהיהם בכדי להציל את עצמם, הם הפנו אצבע ליהודי. כלומר השרלטניים – כמו לפיד וליברמן היום, טענו לעבדים שלהם, שהיהודים אשמים שאין להם כסף ויש להם עוני. מכאן האנטישמיות שהיהודי סבל ממנו בכל אורך הגלות וסובל ממנו היום בארץ ישראל.

נסכם את אלוהי האומות

אזרחות בכפיה = אדם נולד אזרח בכפיה

שלילת זכויות טבעיות כמו לדרוך בכדור הארץ וליהנות ממשאביה ולישון בו.

הכל בכדי לכפות עליו להיות בחלוקת העבודה של הריבון. אם עד המאה האחרונה אלוהיהם דרש רק מפרנס אחד מכל משפחה. היום הריבון רוצה את שניהם גם את האב וגם את האם. למשל כל הקמפיינים של הפמיניזם באים לשרת דבר אחד: ששני אבות המשפחה יהיו בחלוקת העובדה. (מילטון פרידמן מציע גם לבטל את המושג ירושה ככה יהיה שוויון בכפיה להיות חלק בחלוקת העבודה. כלומר פרידמן חושב שזה אי שוויון שאחד נולד להורים עשירים ואחד נולד להורים עניים, כל הילדים חייבים להיות עניים חסרי כול רק ככה יהיה שוויון בין העבדים בחלוקת העבודה. רק בחלוקת הצמיחה והשיגשוג שהיא תוצאה של חלוקת העבודה הכפיתית שלו, שם פרידמן לא מכיר בערך השוויון אלא להפך שהעני ימות תחת הגשר בשקט = פילוסופים הזויים שכאלה בני אנוש בכל ההיסטוריה האנושית, לא ראו ולא שמעו ולא עלה על לב אדם שאפשר בן אנוש כזה דביל + חזיר)

ככה כל הריבוניות מתחרות ביניהם מי יותר עשיר, ואז זה דורש מהם לרדות בעבדים\באזרחים שלהם יותר ויותר. שזה אומר לימודי ליבה למשל. שזה אומר, אין להורים שום זכות בחירה אייך לחנך את צאצאיהם, הריבון צריך אותם כהון אנושי. ואם בכל זאת המדינה לא כל כך עשירה, נוו תמיד יש יהודים להאשים אותם. ומדינת ישראל היא ההוכחה. הרי מדינת ישראל עם כל החינוך הכפיתית שלה, לא מצליחה כל כך מול המדינות המתוקנת, ראו במכון שורש את מצב ההון אנושי של אזרחי המדינה מול המדינות המתוקנות (נתוני מדאיגים על מערכת החינוך (הכללית) מוסד שורש 2021 – מערכת החינוך של ישראל, תמונת מצב ). אז לכאורה האשמים זה מערכת החינוך הכושלת שלהם. אבל את מי מאשימים באמת? את החרדים שלא לומדים ליבה. רגע רגע, והיה שהחרדי יסכים בחלום הוורוד שלהם ללמוד ליבה, אז התוצאה יהיה אחרת?! אם כשלתם עם החילוני, ולמה שתצליחו עם החרדי?

ובכן אצל אלוהי האומות אין מוסר וערכים בסיסיים שעל פיהם פועל כל המערכת הטוטליטרית שלהם. יש אך ורק התחרות מי מהמדינות יהיה יותר עשירה. ולכן כל המשאבים של כל מדינה מודרנית הולכת לדבר אחת, והיא ליצור הון אנושי. וכל מה שעומד בדרך למשל המשפחה, ההורים, והמסורת של ערכים והמוסר שלהם, יבוטל לגמרי. מכאן כל הקמפיינים של הפמיניזם הלהט"בים והמי טו. תאכלו את הלב מתי שהבן או הבת ירצו להחליף את מינם. תאכלו את הלב מתי שהבן יחליט שהוא הומו ולא יביא לכם ילדים וככה שהבת תחליטי שהיא לסבית. תאכלו את הלב מתי שתראו שכל עמלכם היה לריק. תאכלו את הלב שתשכבו במיטה עם אשתך שהיא קודם כל פמיניסטית. כל הגהינום שעובר בן המשטר המשכיל (שאין הרבה כאלה), היא אך ורק לדבר אחד, עבודת אלילים. אם חשבתם שעבודת אלילים זה משהו של פעם, שפעם היו אנשים פנאטים, אז לא היא, היום בני המשטרים הרבה יותר פנאטים מעובדי האלילים של פעם שלפחות משפחה היה להם, לפחות הילדים הכירו את הוריהם.

ועם הזבל הזה הם באים ליהודי\לחרדי, ומנסים לשכנע אותו לדרוש את האבות והידענים המצפצפים והמהגים כנ"ל?! הם אומרים לחרדי\ליהודי האותנטי:  דִּרְשׁ֤וּ אֶל־הָאֹבוֹת֙ וְאֶל־הַיִּדְּעֹנִ֔ים הַֽמְצַפְצְפִ֖ים (= הפופוליסטיים)  וְהַמַּהְגִּ֑ים (= הספינר הישראלי מהאקדמיה).

ובאמת החרדי האינטלקט עונה להם כפי שמציע הנביא ישעיהו: הֲלוֹא־עַם֙ אֶל־אֱלֹהָ֣יו יִדְרֹ֔שׁ בְּעַ֥ד הַחַיִּ֖ים אֶל־הַמֵּתִֽים?!

מהי אלוהי ישראל מול אלוהי האומות?

דבר ראשון אין ריבון אדם על אדם, הרי בשביל זה יש לנו את ריבון העולמים.

דבר שני כלפי כדור הארץ ומשאביה, כל אדם חייב לומר שהעולם נברא בשבילי.

בשני התנאים האולטימטיביים האלה, אין לאדם ברירה אלא להתנהל מול הזולת ברציונליות ובצדק ובמשפט. כלומר כל המוסר והערכים מומצאים מתוך שני התנאים האולטימטיביים האלה. לדוגמא תשאלו בן משטר, למה לא תגנוב ולא תנאף ולא תרצח? הוא במקרה הטוב יאמר זה אוניברסלי בלי להבין מה הוא אומר. במקרה הרע יאמר זה החוק של אלוהי הריבון שלו. בכל מקרה השוטר (שמתחילה מחונך להיות רובוט אנושי שמציית לפקודה) עומד שם בצד ולא מתחשב בתשובתו של בן המשטר. כלומר השוטר כבר ידאג שבן המשטר יעשה מה שצריך אם הוא מבין את החוק או לא.

תשאלו את אותו שאלה כל יהודי אינטלקט, מה הוא יענה לכם? שאין חיה כזו מוסר וערכים אוניברסליים שנפלו משמים. יש בני אדם בני חורין שכל אחד טוען שכל העולם נברא בשבילו. ואז הם צריכים להתנהל רציונלית ביניהם והם המציאו לעצמם חוקה מסודרת. למשל לא תנאף היא תוצאה של תורת אדם. לא תגנוב ולא תרצח היא תוצאה של תורת נח. האם בטבע ראינו שאסור לרצוח? הרי שום אורגניזמים לא חי בלי אכילת אורגניזמים אחרים. האם ראינו שאסור לנאוף או לגנוב? הרי החיידקים פולשים אפי' לתוך גופינו.

תורת אדם בקצרה ממש (יותר בהרחבה בכל הנושאים כאן, אפשר לראות בבלוג מאמרים מיוחדים בנושא)

אחרי אכילת עץ הדעת, האדם הבין שנצחיותו (מה שנקרא עולם הבא הפשוט) והתפתחותו במוסר וערכים ובכל תחום, רוחני גשמי וארצי, תלויה לגמרי בילדים שלו לדורי דורות. ואז הוא צריך ילדים. ואין לאדם ילד משלו אלא אם כן האישה מוכנה להוליד דווקא לו את הילדים שלה. האישה תמיד בטוחה בילדיה מה שאין כן הגבר לעולם לא יכול להיות בטוח שהילד שלו אלא אם כן האישה תואיל בטובה להבטיח לו את זה. ולכן זה דורש מהגבר להבטיח לה הרים וגבעות = בעיקר לפרנס אותה ואת ילדיה, ועיקר העיקרים לחנך ולהעביר להם את כל התבונות וההתפתחותיות מדורות האבות שלהם. והם האיש והאישה סוגרים דיל לכל החיים = חוקי המשפחה = תורת אדם.

יש בעיה מוסרית בדיל שכזה. והיא שאתה שולל את האישה מאחרים ואת עצמך מאחרות. מה עוד, בכדי לקיים את הדיל הזה אתה חייב שכל זר יקבל על עצמו את הצוו של לא תנאף, אחרת אין לך באמת אישה משלך אין לך באמת ילדים משלך. ואין אתה יכול לדרוש מהזולת את הצוו הזה לפני שיש לו גם אישה משלו. מכאן החובה ההלכתית על ההורים לחתן את ילדיהם. כלומר ביהדות אין לעומק צוו של לא תנאף בלי שאתה מראש דואג לבן ולבת לשידוך (וכלפי יתומים או ילדים שההורים שלהם חרה, זה חובה ציבורית על העסקנים והגבאים ועל בתי הדין של כל קהילה וקהילה). כלומר זה התנאי הרציונלי לקיומו של הצוו של לא תנאף.

יש עוד בעיה מוסרית בדיל הזה. והיא להוליד ילד בכפיה. הרי כל הולדה היא כפיתית. כלומר עם כל הכבוד להורים שרוצים נצחיות החיים ומשמעות חיים והתפתחות המוסר והערכים מדור ולדור, ההולדה עצמה היא בכפיה, במיוחד שנמנו וגמרו שטוב לו שלא נברא משנברא. אז אייך עושים את זה? התשובה היהודית של תורת אדם היא, שבאמת יש עם זה בעיה. ולכן קודם כל חייב הילד לומר ש"כל העולם נברא בשבילי". שנית כל, ההורים מתחייבים לו לכל החיים שלהם. כלומר כל הולדה שאין לילד את הוריו האמתיים, היא לא מוסרית בעליל מול הילד. היום ברפואה המודרנית (הגנטיקה) זה ממש קריטי תמיד שההורים האמתיים יהיו בתמונה של חיו של הילד לעולם. כלומר כל תורם זרע או גרוש או מנאף, חייבים להיות בתמונה של הילד שלו לנצח.

חזלינו כבר מזכירים את בעיתיות זכויות הילד במקרים של משפחות לא מוסריות ומסורתיות. "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבא)

הכלל, באלוהי ישראל אם יש לנו זכות מוסרית להוליד ילד, זה קודם כל להבטיח לו את חירותו האבסולוטית כולל הגשמיות = כל העולם נברא בשבילי. ושנית כל הזכות להוליד היא אך ורק שיש לו את ההורים האמתיים שלו. רק ככה הוא נולד בן חורין. אצל בני המשטרים שהילדים במילא לא שלהם אלא של הריבון כנ"ל במבוא, כל בן משטר פנאט אוכל את הלב למה לא לזיין את השכנה? מכאן הגב דרישת בני המשטרים לחופש מאיסורי עריות וכדומה. כי באמת למה איסורים שאין לו באמת משפחה וילדים משלו?!

ובכן תורת אדם מקנה לאדם את האישה וההפך ככה שתורת אדם מקנה להם את נצחיותם = הילדים שלהם. מקנה לילד את הוריו האמתיים שבאמת מחויבים לו לכל החיים. מקנה לילד את כל העולם = כל אדם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. ומקנה לילד אישה משלו וכן לבתם בעל משלה. ככה שהצוו המוסרי של לא תנאף היא רציונלית לגמרי בלי כפיה ובלי שוטר. כלומר האדם שומר על הצויים האלוהיים האלה מעצמו מתוך שכלו, שהיא – שכלו, הוא כבוד קונו, על דרך "מיהו כבוד קונו?! שכלו של אדם!!" (חז"ל והרמב"ם בחגיגה)

תורת נח

הצווים של לא תגנוב ולא תרצח מומצאים בתורת נח. ונסביר בקצרה ממש את תורת נח. (שוב. בהרחבה אפשר לראות במאמרים בבלוג)

ובכן אחרי המבול שכל כדור הארץ כבוש על ידי האדם אחרי שהאדם המציא את הספינה שמאפשר לו לכבוש את כל היבשות. נח מבין שבלי סדר רציונלי אנשים מתוך רעב גוזלים וחומסים את עמלם של אחרים. ואז הוא ממציא לראשונה את הקניין הפרטי. כלומר לראשונה האדם מוותר על כל העולם נברא בשבילו ומוכן לקבל לעצמו נחלה פרטית. וחלק שווה במשאבי הארץ. כלומר נח מחלק בגורל את כל הארצות. וכל בני אנוש הבני חורין מקבלים על עצמם את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח. הוא ממציא להם את החקלאות ואת הלוח שנה (ה"שבוע" והיום והלילה היו כבר אצל תורת אדם כי בלי יום ולילה ושבוע אי אפשר לחשוב על המצאת תורת אדם = חוקי המשפחה והחינוך וכו' וכו') ככה כל משפחה בנחלתו ויש להם זכות שווה במשאבי הארץ.

שוב, הצווים האלוהיים האלה של לא תגנוב ולא תרצח עומדים על הרציונליות האלוהית ששוכנת בכל אדם מראש (את אחדות הבינה מקבל כל אדם מיום היוולדו ואותו אחדות הבינה ששוכן בכל אדם זה כבודו של האלוהים כנ"ל מהמשנה בחגיגה). לא צריך ריבון אדם על אדם ולא צריך שוטר רובוט של המשטר. פשוט האדם מספיק בוגר ורציונלי מוסרי וערכי מתוך עצמו.

נשים עכשיו לב שיש בעיה עם המצאת הקניין הפרטי בתורת נח. הרי כל רגע נולד ילד והוא נולד כבר לכדור הארץ שמחולקת כבר לקודמים לו, והוא חייב כנ"ל לומר שכל העולם נברא בשבילו. ואז בוטל כל הקניינים. כלומר הוא לא מחויב לצווים של לא תרצח ולא תגנוב. ולכן בכדי לפתור את הבעיה השופט נח ממציא את המושג "ירושה". כלומר כל משפחה מורישה את הנחלה לבן. וזה טוטלי כלומר להורים אין זכות לשלול מהילד את ירושת הארץ כי כתוב "חוקת משפט". כלומר כל ההסדר הרציונלי הזה של נח בנויה על כך שהילד מקבל ירושה.

ואין ירושה אלא במשפחה מסורתית של תורת אדם. כלומר רק גבר מעביר נחלה לדור הבא. ואם אין לו ילד משלו, אין ירושה. כלומר כל השבע מצוות בני נוח תלויים לגמרי אם שומרים על חוקי המשפחה = תורת אדם. כלומר כל ארץ למי היא שייכת על פי החלוקה ההיא, תלויה האם המשפחה והאומה שמרו על חוקי המשפחה של תורת אדם.

נקצר ונאמר שהיהודים טוענים שהם שמרו על חוקי המשפחה ולכן הם היורשים האמתיים של ארץ ישראל. מה שאין כן שאר האומות או שהתבוללו או שסנחריב בלבל את האומות. בקיצור אין עוד אומה שטוענת שהטריטוריה שלה שייכת לה מכוח תורת נח. כלומר כל אומה מחזיקה בטריטוריה שלה בכוח הזרוע ולא מכוח המוסר האלוהי האנושי האמיתית. היהודים הם היחידים שטוענים שהארץ שלהם מכוח המוסר האלוהי הנכון והצודק. זה המשמעות האלוהים נתן לנו את ארץ ישראל – תבינו שוטי עולם את השפה.

ובכן מה שקרה בהמשך כולכם בוודאי יודעים. והנה אנחנו בגלות עד שכל בני אנוש יקבלו את אלוהי ישראל ויחזרו לחלק את הארצות לכל פרט ופרט, ויעמידו את המוסר והערכים על השכל האלוהי. ולא על הבטן שלהם ובכפיה על ידי ריבון אדם על אדם עם שוטר.

עכשיו ישאל היהודי, אוקיי הארץ שלי אז בא נכבוש אותה מחדש?! אז זהו שלא. בכדי לכבוש, אתה חייב סמכות ריבונית, ולקחת את הילדים שלי לצבא. והניסיון מההיסטוריה הקדומה ומהציונות עכשיו היא, שגם את הארץ הילד שלי לא יקבל אלא זה יהיה ארץ קפיטליסטית, ואת זה יש לי בכל העולם אז למה להקריב את זרעי על ארץ שבמילא לא שלי אלא של הקפיטל החזיר?! מה עוד, מוסרית כנ"ל אסור לי להקריב את זרעי למולך. הרי זה התנאי ליצור אותה ולהוליד אותו כנ"ל.

בפרדוקסליות החשיבתית והפילוסופית ההזויה הזו, סובלים כל היהודים החילוניים והדתיים הלאומניים, והם מרוב תמימות עוד חושבים שהיהודי האותנטי החרדי יקנה את הלוקש הזה?!

ארץ ישראל ליהודי אומרת מצב של בני אנוש מספיק מוסריים וערכיים שמבינים ומקיימים את תורת אדם ותורת נח ואחריו תורת משה (שמיטה ויובל ושמיטת כספים. ונרחיב בהמשך להבין מה התחדש בתורת משה מול תורת אדם ונח ותורת האבות) ותורת יהושע (עשרת תקנות יהושע בחלוקת הארץ שזה אומר חלק שווה במשאבי הארץ לכל אזרח ותושב). אבל ארץ ישראל כבוש בכוח הזרוע?! אומרת להקריב את זרעינו הרווקים והרווקות למולך ועוד מולך קפיטליסטי שלא הילד ולא ההורים מקבלים על כך משהו. ארץ ישראל כבוש אומרת ריבון אדם על אדם. בכדי לקיים ריבון אדם על אדם, השרלטן יגזול מהיהודי את ילדיו בשביל להפוך אותם להון אנושי לטייקונים. ארץ ישראל כבוש אומרת שהריבון בשביל להתקיים יעשה הפרד ומשול בכל משפחה ומשפחה ויעשה קמפיינים של הלהטבים והפמיניזם והמי טו בכדי שהעבדים של המולך יאכלו את הלב שלהם ויהיו עבדים טובים (ככה מציע הפילוסוף הגל לאלוהי הריבון, פשוט לעשות למשפחה את המוות: "כדי לא לאפשר להם למשפחה\ליחיד\לאינדיבידואל להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)). ארץ ישראל כבוש אומרת שהריבון יסית את עבדיו אחד נגד השני, יהודי מול ערבי אשכנזים מול ספרדים ישראלים מול רוסים יהודים מול החרדים וכו' וכו'. ארץ ישראל כבוש אומרת שלראשונה יש ריבון יהודי על היהודי והפיכת היהודים החילוניים והדתיים לאומנים ליהודים בני משטר פנאטים. כלומר לקחת את עם הנבחר ולהפוך אותו לכזה פנאט שאני צריך לטורח להסביר לו את החשיבה היהודית, וגם אחרי זה לא יבין אותה כפי שהגדיר את זה בטוב טעם הפילוסוף הנודע סלבוי ז'יז'ק (סלבוי ז'יז'ק הוא אחד הפילוסופים המשפיעים בעולם): "לכן, ליהודים היה מקום גדול בתקופת הנאורות באירופה, וגם במהפכות הסוציאליסטיות והקומוניסטיות. בלעדיהם, אירופה לא הייתה מגיעה להישגים האלו. במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו. כלומר, הזהות של היהודים-הישראלים מחוברת לחלוטין לטריטוריה, וכרגע היא מוגדרת רק על ידי טריטוריה שבה הם רואים את עצמם – על פי חוק של מדינת ישראל – כגזע בעל פריבילגיות על פני הילידים". שוב ושוב "במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו". כלומר בשלוש דורות הציונות הצליחה להרחיק את היהודי עד כדי כך שאפי' שלוש דורות לא תספיק להחזיר אותם לחיק היהדות ולאלוהיו. ואני אומר את זה לאלה שרוצים להתקרב למסורת האמיתית בכדי שיבינו שזה לא יהיה להם קל כי לפעמים כפי שהתורה אומרת זה לוקח שלוש דורות.

את הזבל הזה אתם רוצים למכור ליהודי האותנטי החרדי? הֲלוֹא־עַם֙ אֶל־אֱלֹהָ֣יו יִדְרֹ֔שׁ בְּעַ֥ד הַחַיִּ֖ים אֶל־הַמֵּתִֽים?!

לסיום

אם כבר אלוהי העמים על פני אלוהינו, עדיף לנו היהודים להיות תחת אלוהי העמים ולשחק את המשחק שם. למה לנו היהודים לריב בינינו על ארץ ומדינה שלא נותנת לנו כלום מול הערבי למשל. כלומר במדינה קפיטליסטית אין לנו כיהודי זכויות יתר מול הערבי אז למה אנחנו רבים עם הערבים? למה לא לשנות את שם המדינה לשם נטרלי ככה שגם הערבי יוכל לחיות עם השם וחסל כל הבעיות עם הערבים?!

ברצוני לטעון שאפי' אם כל חרדי מצוי לא ירצה את אלוהיו בארץ ישראל, אלא ירצה את אלוהי העמים, את האלוהי הקפיטל רח"ל?! גם אז אין סיבה רציונלית שנריב עם הערבים. פשוט נחליף את שם המדינה לשם נטרלי. כלומר אפי' במצב של חרדי חוטא שלא רוצה את אלוהיו אלא רוצה את אלוהי הכסף ואלוהי הקפיטל, אתם לא מסוגלים לשכנע את החרדי החוטא הזה לריב עם הערבי על כלום. לחרדי החוטא הזה עדיף להחליף את שם המדינה לשם נטרלי ואפי' לשם ערבי לגמרי.

על כל פנים, כשאתם באים לדבר בשם היהדות ורוצים את ארץ ישראל ליהודי בשם היהדות, אז תעשו את זה נכון. כלומר באמת לחלק את הארץ לכל יהודי ואזרח וגר ותושב, ולתת לכל אחד זכות שווה במשאבי הארץ כפי שמלמדת אותנו עשרת התקנות של יהושע. ואז לפחות לא היית לנו החרדים טענה מול יהודים שגירשו אותם מכל ארצות אירופה. אבל במקום לקיים את החשיבה המוסרית והאלוהית שלנו, הפכתם את הארץ לארץ קפיטליסטית. כלומר אימצתם את אלוהי העמים המודרניים שלא מכירה בלאומים ככה שאין ליהודי זכויות יתר מול כל אזרח לא יהודי בארץ. אז במה זה ארץ היהודים? בשם של המדינה?! אתם לא מרגישים כמה אתם הזויים?!

פרק ב' החרדי והמדינה והכלכלה

(ואגב זה נעסוק במשתפי הפעולה החרדיים עם הדיכוי החרדי במדינה).

"ראה לשון שלימדתיך התורה 'מולך' =  כל שתמליכהו עליך" (תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק ז)

כשיהודי תחת מולך\ריבון של גויים, והמולך לא נותן לו לעשות ברית מילה (לא האקט אלא המשמעות שלו ראו ברית מילה בשביל מה? ראה גם מלכות ישראל מול ברית מילה), וגוזר גזירות נגד היהודי, נאמר בתלמוד "דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו" כלומר אין שום יעוד או מטרה ליהודי להביא ילדים לאברהם אבינו בכדי שאברהם אבינו ישרוד לנצח = ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו. כלומר אם יהודי יאמר שהוא חייב לשמור על היהודים ועל היהדות על חשבון שזרעו הוא הולכים לאבדון, אין כזו חיה ביהדות כי זה לעומק אלילות כמו כל אלילות = ישות אנושית דמיונית. כלומר אם הילד שלך הולך למולך עדיף לא להוליד אותו מתחילה. והסברנו בפרק הראשון למה. יש חז"ל יותר קשה שאומרת שכביכול הקב"ה שואל את אברהם: בנך חטאו – מה לעשות? ואברהם אומר לו: שימותו על קידוש השם. למה אבי אבות האומה אומר דבר כזה? כי באמת אין לו ואין לכל הורה אינטלקט עניין של להוליד בשר חמורים עם כל הכרוך בכך. יש ליהודי משמעות חיים למה הוא מוותר על החופש שלו והחופש המיני שלו ומסתגר לכל החיים עם אישה\בעל אחד\ת וטורח להוליד ולגדל ילדים ולחתן אותם עם כל הכרוך בכך. יש משמעות למה יהודי סוחב עמו את כל ההלכות וכל המנהגים והמסורות זה מאלפי דור ויושב ועסוק בהם יומם ולילה. יש משמעות לכך שהוא חייב להקנות לילדיו מגיל אפס את החוקה ואת המשנה והתלמוד ואת ספרי המוסר והלכה.

המשמעות היחידה היא חירות האדם והתפתחותו במוסר וערכים מדור לדור. רק היהודי שילדיו היו יהודים שרדו עד הלום. כל השאר התבוללו ונכחדו = עונש כרת.

וככה כל משפחה ומשפחה יהודית התפתחו לגוונים שונים. כי רק אצל תרבות של בני חורין זה אפשרי המאות גוונים של היהודי. אצל בני המשטרים תמיד בכל משטר ומשטר, כל עבדיו אותו שטנץ. והנה לקח גוון אחד של היהודי שנקרא חילוני, ופתאום כפה על כל שאר הגוונים של היהודי את ריבונו = כפה עלינו את המדינה שלו.

תחשבו על מצב שיהודי אשכנזי כופה על יהודי ספרדי או תימני את הלכותיו ומנהגיו. תחשבו על ליטאי כופה את מנהגיו על החסיד. כלומר כמו שמהות היהודי הוא חירותו ונצחיותו על ידי צאצאיו, לא מאפשר כפיה, ככה שום גוון של היהודי לא יכול לחשוב לכפות על קהילה או גוון אחר את גוונו הוא. והנה גוון יהודי אחד שנקרא "חילוני" שקורא לעצמו "נאור" או "ליברל", כופה את עצמו על כל הגוונים היהודיים.

אוקיי, אם היה כופה לפחות יהדות אפשר היה להבין את הטעות והבורות שלו (את היהדות במהות אי אפשר לכפות). אבל לא ולא, הוא מגיע לארץ ישראל ורב עם המקומיים הערבים וכל השכנים הערבים, כביכול לתת ליהודי בית וארץ, ועל חשבון זה גוזל את הילדים בכפיה למולך לצבא = חוק גיוס החובה, וקדחת = מדינה קפיטליסטית כנ"ל שלא מבחין בין בני אדם ובין לאומים. כלומר כל אזרח נולד משולל מכל וכל וחייב בכפיה להיות חלק בחלוקת העבודה בלי שיחלקו את הצמיחה המשותפת בשווה בין העבדים בחלוקת העובדה.

אייך החילוני האינטלקט, מחשבתית\פילוסופית יכול לחיות עם הדבר הזה? אתה כופה את עצמך על שני עמים – הערבי והיהודי\החרדי, שלא רוצים אותך!!! בכלל צריך לשאול את עצמו החילוני הנאור המצוי, באיזה זכות מגיע ליהודי החילוני הגדרה עצמית?! מה, חסר מדינות חילוניות ליברליות בעולם שהוא צריך לכפות את עצמו על שני עמים שלא רוצים אותו?

נוותר לרגע על הפולמוס עם החילוני. אייך אנו היהודים מכל שאר הגוונים מסכימים עם זה? אייך זה אפשרי ואייך זה היה אפשרי בקום המדינה?!

התשובה היא "דיכוי". החילוני פשוט מדכה את שאר הגוונים היהודים ולא נותן להם להרים ראש. ואין לשום משטר וריבון אפשרות לדכה עם ותרבות בלי משתפי פעולה מתוך העם והתרבות. וזה היית טענת חנה ארנדט אחרי השואה. טענתה הייתה שבלי השיתוף פעולה של חלק מהיהודים, לא היו הגרמנים מצליחים להשמיד כל כך הרבה יהודים.

השיטה היא מאוד מאוד פשוטה. הגוון היהודי הזה שנקרא חרדים, הם לא בני תרבות ולכן צריך לשלוט בהם בכפיה. זה התשובה שהחילוני מספר לעצמו מול הבעיה המוסרית שדנו בו לעיל אייך הוא רוצה לכפות את עצמו על שני עמים שלא רוצים אותו.

בכדי שהסיפור שהוא מספר לעצמו יהיה לו ממשית ויראה לו עובדתית, הוא צריך את משתפי פעולה החרדיים. כמו עיתונאים וכביכול פעילים חברתיים חרדים מתוסכלים וכדומה.

ואת הדבר הזה רובכם לא קולטים שאתם הם אלה שפשוט משרתים את הדיכוי. פלא פלאים אייך דווקא אבישי בן חיים שהוא אדם לא חרדי, הבין את זה ואתם חרדים שוטי עולם לא קולטים את זה?! אבישי בן חיים צריך להסביר לישי כהן את הדבר הפשוט הזה ולא נראה לי שישי כהן הבין אותו. אבישי אומר מפורשות שהוא כעיתונאי לענייני חרדים שירת את הדיכוי בלי שהוא היה מודע לכך.

כשאתם מדמיינים שאתם נלחמים בעד בנות ספרדיות שיקבלו אותם למוסדות החרדיות, אתם משרתים את הדיכוי. כשאתם מדמיינים שאתם נלחמים למען ילדים חרדים בשביל להגן עליהם מתקיפות מיניות וכדומה, אתם משרתים את הדיכוי. כל מה שאתם עושים כביכול למען החרדים בחוץ, זה אך ורק לשרת את הדיכוי. לתת לריבון החילוני תירוצים למה לכפות ולהמשיך בדיכוי.

יש מכם כאלה כמו החבריה בעיתון המשפחה כנ"ל שהם כבר ממש משוכנעים שהיהודי האותנטי החרדי, צריך תיקון – "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות" (מתוך מאמר המערכת של העיתון במלחמת המי טו שבא לשרת את הדיכוי. לומר שהחרדים לא יכולים לשמור על ילדיהם ולכן הם לא בני תרבות ולכן צריך לשלוט בהם). גם העיתונאית סיון רהב מאיר משוכנעת שבתחום הזה החרדים לא בני תרבות ולכן עשתה את השידור הזה של המי טו (המוגנות). כלומר מחילה צדיקה, את משרתת את הדיכוי. גם יום טוב חשין שחושב שהלך לתקשורת להציל את החרדים מהרב ברלנד, משרת את הדיכוי. (כמעט מתתי ששמעתי שיום טוב חשין גם משפיע בברסלב כלומר הוא מתחרה עם הרב ברלנד על שררה מדומיינת. זה כבר נבלות נבזית שאין כדוגמתו. כלומר זה לא קנאות ילדותית מצד חשין אלא דרישת שררה על גבי להכפיש אחרים)

החרדים והכלכלה

והנה מגיעים החרדים החמודים שדואגים לכלכלה של החרדי ולא מבינים שהם משרתים את הדיכוי. כלומר יש איזה משפט מערבי שבזה כל בני המשטרים הפנאטים מסכימים לכך כאילו זאת היית צוו אלוהים, והיא ש"צריך לעבוד". בדיכוי כלפי החרדי זה ממש קריטי, כי החילוני מתעצל להוליד והוא נשאר עם מדינה שכולו ערבים וחרדים. ואצל שני העמים האלה – החרדי והערבי, יש אלא מפרנס אחד למשפחה.

אז יש לריבון שני מלחמות עיקריות נגד הכבושים תחתיו – החרדי והערבי.

האחד לדכה אותם כנ"ל במיוחד שהם – הערבי והחרדי, הם משפחות, והמשפחה תמיד סכנה לכוליות\לישות הדמיונית שנקרא מדינה\חברה\לאום כפי שמסביר הגל בטוב טעם:

"כדי לא לאפשר להם למשפחה\ליחיד\לאינדיבידואל להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)

והמלחמה השניה היא שהם צריכים הון אנושי שבלעדיו המדינה שלו לא תהיה עשירה ומי לא רוצה מדינה עשירה?! והנה הפנאטים האלה עוד חושבים שזה מלחמה צודקת ולכן מותר אפי' לכפות עליהם לימודי ליבה למשל, ולכפות על המשפחה שני מפרנסים למשפחה.

יש שני דברים שבן משטר פנאט לא מסוגל אינטלקטואלית להבין, 1, מדינה\ריבון. הוא מרוב פנאטיות חושב שבלי משטר וריבון אין חברה אנושית ולכן כל כך ברור לו שמדינה חייבים. מכאן המסקנה שלו שכל מי שלא רוצה מדינה הוא אנרכיסט ולכן מותר לו לרדות בו ולכפות עליו את ריבונו. 2, כל אדם חייב לעבוד. ולכן מי שלא עובד מותר לרדות בו ולגזול את ילדיו ולהפוך אותם להון אנושי בכוח לטובת הילד.

מבן המשטר מגזע היהודים היינו מצפים להשכלה יהודית מינימלית. אייך שוטי עולם אתם לא מבינים למה היהודי רוצה את ארץ ישראל?! הוא רוצה את ארץ ישראל כי זה הכלכלה הצודקת האלוהית של היהודים. רק בארץ ישראל האדם לא חייב להיות חלק בחלוקת העבודה כי יש לו נחלה פרטית ויש לו חלק שווה במשאבי הארץ. רק בארץ ישראל המטבע מבוטלת כל שבע שנים ככה שאין מושג כזה חובות כספיות ואין ריביות ואין עניות על דרך אפס כי לא יהיה בך אביון.

בעיני בן המשטר פנאט יש רק שני סוגי כלכלות, סוציאליזם וקפיטליזם. הוא אף פעם לא עצר לשאול את עצמו למה כדור הארץ קנו כרכוש פרטי לאנשים והוא צריך לעבוד בשביל לינה בכדור הארץ? הכל פנים בעיני בן משטר פנאט להיות בחלוקת העובדה זה צוו אלוהי או צוו אוניברסלי. מכאן הטמטום שלהם והטמטום של כל החרדים הנבערים שבאים להציל את החרדי מעוני.

כלפי שני הדברים האלה – 1 אין בני אנוש בלי מדינה 2 אין פרנסה בלי חלוקת העובדה, היהודי האותנטי עונה בטוב טעם.

כלפי 1 שאין בני אנוש בלי מדינה, היהודי הוא ההוכחה שיש ויש ועוד אייך. זה אלפי שנים היהודים צומחים ומשגשגים אפי' שהורגים בהם כל השנים, וכל זה בלי ריבון\מדינה. אייך?! עם החוקה הפרטית והעצמאית שלהם. כלומר את החוקה שלהם הם לומדים עצמאית ומקיימים עצמאית מתוך הבנת הדברים וככה הם חברה ועם בלי מדינה. זה מחייב אותם להיות מלאים מה שנקרא עגלה מלאה. מה שאין כן בן משטר לא צריך ללמוד חוקה ולהבין מוסר וערכים מהי, כי השוטר והגננת הריבונית כבר דואגת שהוא יקיים אותם אם הוא מבין או לא מבין. זה מה שנקרא עגלה ריקה. כשבן גוריון רוצה מהחזו"א שייכנע לסמכותו הריבונית, החזו"א עונה לו, אנחנו העגלה המלאה ולכן לא צריכים סמכות ריבונית.

כלפי 2 שאין פרנסה בלי חלוקת העובדה. היהודי עונה לו "ארץ ישראל הוא נחלתי הפרטית ויש לי חלק שווה במשאבי הארץ".

כשהנאור כבש את הארץ בשביל בית ליהודי, מה הוא חשב לעצמו? שהוא מתכנס לאיזה קיבוץ ואחרי דור כל היהודים יצטרכו להיות בחלוקת העובדה ולהתחרות עם כל העולם?! כלומר המדינה רוצה אותנו כהון אנושי לא בשביל להתפרנס זו מזו – רח"ל כלכלה סוציאליסטית, אלא היא רוצה אותנו בשביל להתחרות בשוק העולמי = הון אנושי איכותי. בשביל מי זה טוב? לכמה טייקונים?!

בכל אופן להיות בחלוקת העובדה לא צריך להיות בארץ ישראל ולריב עם הערבים, ולריב עם היהודים ביניהם שמאל ימין דתי חילוני, וכולם רבים עם החרדים. כי החרדי לא רוצה לתרום את ראש המשפחה השני לשוק העבודה.

תגידו לי אתם עם נבל ולא חכם שכמותכם, אייך יהודי בא לארץ ישראל וכובש אותו ורב עם כל העולם על כך ורוצה את היהודים כעבדים בחלוקת העובדה העולמית והגלובלית?!

בכל מדינה בעולם, היהודי יודע לשחק את אלוהיהם ומצליח. לא המדינה דורש ממנו משהו, ואין לו ריב עם המדינה שנותן לו חופש בחינוך וכו' החרדי מקבל את כל הזכויות כמו דיור וכו' כמו כל אזרח אחר. וככה גם ציבורית כלומר מקבלים את כל העזרה כלפי מוסדות היהודיים שלהם.

כאן בארץ ישראל אין יום שנושא היהודים החרדים לא עולה לכותרות. נוסיף לזה את המלשינים משתפי פעולה משלנו שדואגים תמיד שבאמת כל הזמן החרדים יהיו על הכותרות.

שחנה ארנדט האשימה גם את היהודים (משתפי פועלה עם הנאצים) בחורבן אירופה, כל העולם רצתה להרוג אותה. גם אני שקראתי את דבריה, כעסתי מאוד. אבל מהר מאוד הבנתי על מה היא מדברת, הרי בארץ ישראל אנו סובלים מיזה זה שבעים שנה.

כמו משתפי הפעולה עם הנאצים לא הרגישו בזה וחשבו שהם להפך, הם באים ומנסים לעזור. ככה כל המלשינים החרדיים האלה חושבים שהם באים לעזור. שיום הדין יבוא ותקום איזה חנה ארנדט שתאשים אותכם בחורבן, תזכרו שאין חדש תחת השמש בעניין זה. ראינו אותכם בקורונה, ראינו אותכם במי טו ראינו אותכם באסון מירון וראינו אותכם במלחמה בעד גזירות הפלאפון ראינו אותכם למען הגזירות בלימודי ליבה. וממשיכים לראותם אותכם בוגדים רשעים שכמותכם. אבל זאת תזכרו שכמו שבני המשטרים האספסוף והאכזרי לא חמל על משיזהב – אפי' שהוא שירת אותם נאמנה נגד אחיו היהודים החרדים, וביום התאבדותו שידרו את התחקיר עליו. ככה הם לא יחמלו עליכם שוטים שכמותכם. אתם תישארו בעיניהם יהודים\חרדים כמו שהיהודי המתבולל כמה דורות נשאר יהודי אצל הנאצים.

בכל אופן היהודים בארץ ישראל לא אמורים לסבול כמו שהם לא סובלים בכל מדינה מתוקנת אחרת. מה שגורם לסבל המיותר הזה היא בגלל שהיא נקראת מדינת ישראל, ולכן הפתרון היא שוב להחליף את שם המדינה לשם נטרלי.

נסכם את הפרק

יהודי לעולם לא ייכנע לריבון אדם על אדם ולכן לעולם הוא לא יהיה אזרח (במובן להאמין בישות הדמיונית ובאלוהיו. ואני חושב שהצלחתם להבין את המושג אלוהות).

יהודי לעולם לא יוותר על הקן המשפחתי האישי שלו ולכן כלכלת המשפחה תמיד תהיה אך ורק באחריות של הורה אחד.

יהודי לעולם לא יוותר על החינוך הפרטי שזה מה שהופך את הילד לבן חורין שלא מצריך שוטר וריבון ואכיפה = עגלה מלאה.

היהודי לעולם לא יעביר את זרעו למולך = לא בחינוך ולא בצבא. "ראה לשון שלימדתיך התורה 'מולך' =  כל שתמליכהו עליך" (תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק ז)

הפתרון לכל הבעיות היא כנ"ל הפרדת המדינה מהדת כלומר להחליף את שם המדינה לשם נטרלי שגם הערבים יכלו לחיות עם שמה של המדינה. ולהפסיק למכור את הלוקש הזה ליהודים החכמים שמדינה קפיטליסטית היא מדינת לאום. כי אין חיה כזו מדינה קפיטליסטית והיא גם מדינת לאום, זה יכול לקרות רק ליהודי שהוא כבר כמה דורות בן משטר פנאט. "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

זה לא דעה של פרידמן שאפשר לטעון שיש דעות אחרות. כי פרידמן מסביר את הקפיטליזם ולא אומר דעה. קפיטליזם במהות מחייבת שלא יהיה בני אנוש מחוייבים תרבותית מסורתית מוסרית ומצפונית, אלוהי הקפיטליזם מחייבת שלא יהיה עזרה הדדית ועריבות הדדית. אלוהי הקפיטליזם מחייבת את האדם להיות זאב – אדם לאדם זאב. והיהודים האותנטיים לא יכולים לחיות באלוהים שכזה. וכשהם חיו תחתיו, הם דאגו לאחיהם היהודים ובוודאי לפילוסופיהם מה שנקרא ללומדים. אבל מצד שני סבלו משום כך מאנטישמיות. חשב היהודי שבארץ ישראל תחת ריבון יהודי זה לא יקרה לו, והנה האנטישמים הכי גדולים ליהודים הם אחיהם בני המשטרים היהודיים ומשתפי הפעולה משלנו כנ"ל.

בקיצור, לא רק שצריך להחליף את שם המדינה לשם נטרלי, אלא צריך להפסיק לקשר את המדינה ליהודים וליהדות.

פרק ג' הפרדת המדינה מהדת

המשך יבוא אחרי יום כיפור.

פרק ד' החרדי מול בני המשטרים בכלל, ומול החילוני בפרט. עגלה מלאה ועגלה ריקה

פרק ה' החרדי מול גיוס החובה ומול לימודי ליבה ואקדמיה.

פרק ו' החרדי מול הלהט"בים שביניזם פמיניזם ומי טו.

<span dir=rtl>3תגובות ל‘דע את חרדיותך – למה לך להיות פוץ?’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s