חנוכה = סיום והשלמת מהפכת הנביאים וחז"ל

חנוכה = סיום והשלמת מהפכת הנביאים וחז"ל

רקע

בחנוכה (תשפ"ג) זכיתי ב"ה לבקר את רבותי הקדושים בארץ הקודש, אחרי הרבה זמן ששכבתי בחולי עם מכאובי הרבים לא עליכם. וכהרגלי אני משתדל לסחוט מרבותי כמה שיותר ממאור התורה שלהם. ואחד מרבותי אמר מסה שלם על חנוכה וחשבתי שזה שווה מאמר בשביל הציבור הכללי. כמובן רבי מורי דיבר בשפת החכמים ואני אתרגם את זה לשפת ההמונים.

ובכן נתחיל ותחזיקו לי אצבעות, ובעזרת השם נצליח להשכיל ולהבין.

ריבון אדם על אדם

במערב מקובל לטעון ש'ריבון אדם על אדם' מתחיל מאז יוון = המדינה של אפלטון. במקורות הנ"צ (נקודת ציון היסטורי) היא, תקופת 'נמרוד' המקראי (יש אומרים שזה חמורבי). כלומר במקורות נטען כפי טענת האייק (בספרו חוקת חירות), שאי אפשר לשלוט באדם בלי המסורת האינדיבידואלית שלו, ככה נמרוד לא היה יכול להקים על האדם ריבון אדם, אלא אחרי שלאדם היה כבר מסורת שהיא תוצאה של תורת אדם (המצאת חוקי המשפחה הלוח והחינוך) ותורת נח (המצאת החקלאות והקניין הפרטי והירושה).

הטיעון היא פשוטה מאוד. האדם כאינדיבידואל מקבל את רוב המוסר והערכים שלו מהוריו. הוא מקבל את המובן מאליו, כמו שפה, השליטה בעשיית צרכים, ההליכה על שני רגלים, האוכל המבושל, הלבוש, ועיקר החינוך, מהוריו. אף ריבון ומערכת אנושית לא יכולה להקנות את זה לאדם. אחת מעיקרי המוסר וערכים הבסיסיים הם לא תרצח ולא תגנוב. אחרי שיש לאדם מבטן אמו את כל זה, אפשר לשלוט עליו עם מערכת אנושית. כלומר נמרוד – וככה כל משטר מאז ועד היום, פשוט רוכבים (מה שנקרא תופסים טרמפ) על תובנת האינדיבידואל וערכיו. ההוכחה הפשוטה לטעון הזה, היא ההבדל האכזרי בין בני המשטר בכל משטר כלשהי. כלומר אם יטען הטוען שהמערכת האנושית היא העיקר, אז שאלתינו היא אייך יש הבדלים גדולים בין בני המשטר בכל הרמות? אל כורחינו שכל אדם הוא תוצאה של הוריו ולא של המערכת. והוריו הם תוצאה של הוריהם וכו'.

אלילים

מקובל לחשוב – בעיקר במערב (וגם אצלינו יש את הטעות הזו), שאלילים, זה משהו של פעם. כלומר לאדם המודרני קשה להודות שהוא עובד אלילים הקלסי. נמרוד בכדי לשלוט באדם ולהקים עליו ריבון אדם היה חייב להמציא להם ישות דמיונית כמו דגל\סמלים של מדינה או פיסת אדמה\טריטוריה עם אלוהי הכסף שלהם. בתכלס היום אלוהי הכסף שולט בכל בני אנוש כולל על השליטים עצמם = השופטים והפוליטיקאים ועבדי המדינה. כלומר אפי' במודרנה שהם עשו משהו נכון והפרידו את המשטר לשלוש רשויות, אלוהי הכסף (הבנק המרכזי) שולט בכולם. לא רק שהוא שולט בכל מדינה ומדינה, אלוהי הכסף בעצם מבטל את גבולות המדינה ומאחד את כל בני אנוש תחת שליטתו בעקבות הבנקים המרכזיים. (ראו עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב)

והעמקן ואינטלקט יודע שאין לאלוהי הכסף את כוחו לשלוט בלי שלאדם יש קודם את המסורת מהוריו, קרי, לא תרצח ולא תגנוב וחינוך וכו' וכו'. כלכלה מוצלחת אפשרית אלא בתרבות שיש בו מוסר וערכים ובעיקר בתי משפט צדיקים. והדברים ידועים למשכילים (ראו בהרחבה אצל ספרו של פרופ' יובל הררי – קיצור תולדות האנושות, שמתמקד בנקודה הזו). האומה הזו מקבלת אימון מכל האומות ככה יש לכל בני אנוש אימון במטבע שלהם והנה יש אליל אחד (אלוהי הכסף) על כל בני אנוש ששולט בהם ביד רמה עד שבני אנוש חוזרים לאלוהי הטריטוריה קרי "לאומניות" וחוזר חלילה וחלילה. והרחבנו על כך במאמר שמסביר את ספר דניאל לעומק. (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)

בזמן נמרוד בני אנוש עוד לא נתנו אימון בשום מטבע, כלומר המטבע היה מטבע חופשית ומקומית בכל מקום. ולכן נמרוד נצרך ל'שפה אחת' במקום המטבע. וכמובן סמלים כמו דגל של מדינה. בקיצור סמלים דמיוניים = ישויות דמיוניות = אלילים.

בכדי להוכיח לכם עד כמה בני אנוש המודרניים הם עוד עובדי אלילים הקלסיים, צריך לשים לב אייך הורים מוכנים להקריב את רווקיהם על מזבח הטריטוריה. (הדגש היא על הרווקים. הרי כל כולה של המצאת המשפחה = הכלא לכל החיים בין בני הזוג, היא הילדים והתפתחותם מדור לדור. יותר מיזה, הרי אין למשטר את שלטונו בלי ההורים כנ"ל, ואם ההורים מוותרים פתאום על הרווקים שלהם שעוד לא יצרו להורים את הדור השלישי שלהם, אז כל הכלא הזה שנקרא מסגרת המשפחה היה מתחילה לריק. מה מביא לאדם את הטמטום הזה?! רק עבודת האלילים שזה כמובן הישות הדמיונית שנקרא דגל טריטוריה וכו')

ברית מילה = אנטי תזה לאלילים.

בנ"צ ההיסטורי הזה נכנס, אברהם אבינו שממציא את ברית המילה. ברית מילה בא לומר שאין לך דגל אחר מאבר ההולדה האישית שלך. כלומר כל משמעות החיים שלך היא הילדים שלך לדורי דורות (ראו ברית מילה בשביל מה? וראו גם מלכות ישראל מול ברית מילה). וכמובן אין לך ילדים משלך בלי תורת אדם = חוקי המשפחה והחינוך והלוח. ואין לך חקלאות וקניין פרטי וירושה בלי תורת נח. ואין לך את משאבי הארץ בלי תורת יהושע. כלומר אם יטען הטוען שהורים לא מספיק כי אנו צריכים את הטבע בכדי לחיות. אז התשובה היא כמובן ארץ ישראל שהיא ירושתינו בעקבות שמירת על תורת אדם ותורת נח. ולכן באמת במרד של אברהם נגד אלוהי נמרוד הוא הולך לארץ ישראל שהיא כמובן ארץ ירושתו מתורת נח.

המצאת עבדי החברה על ידי יעקב

יעקב אבינו – לא שמים לב, שיעקב לא תכנן לכאורה להתחתן. עד שפשוט בגיל מאוד זקן (בגיל השביעים בערך) היה חייב לברוח מהארץ. כלומר יעקב מבין שאם הוא ייקח אישה מבנות הארץ כמו אחיו עשיו, הארץ עוברת לבני כנען הכובשים. זאת הסיבה שזה לא היה לרוח האבות לקחת מבנות הארץ. מכאן תבינו מהי התבוללות ולמה זה כל כך קריטית ביהדות. הרשעים יגידו שזה גזענות אבל המשכילים יודעים שבלי זה אין לאדם קניין פרטי צודק ואין לאדם את משאבי הארץ אלא בכוח הזרוע = על חרבך תחיה. כלומר התבוללות בהכרח מביא על האדם להיות כובש = רוצח וגזלן וכמובן, מכריח אותו להיות עובד אלילים כנ"ל. (ראו קח לך אשת זנונים – פשר נבואת הושע)

יעקב מבין שבלי חברה בלי עריבות אנושית זה לזה, אין יכולת לשרוד וק"ו להתפתח מדור לדור. ולכן בחלום סולם יעקב הוא מבטיח להביא לפחות עשר ילדים בכדי להקדיש ילד אחד להיות עובד החברה. כלומר הבכור הוא המחנך המדען האקדמאי הרופא והשופט וכדומה.

מי שיודע אייך לומדים מקרא, כבר יודע את התרגילים שעושה לנו המקרא בכל מקום. אברהם נלחם נגד ריבון אדם = מלך. והנה בכל מקום שהוא מגיע ויש שם מלך, יש סמכות למלך לקחת את אשתו. כלומר האלילים שולטים באישה ולכן אין לאדם תחת אלוהיו, ילדים משלו. אברהם בא למצרים ולאבימלך וככה יצחק בנו שהוא מגיע לאבימלך, כל המלכים רוצים את האישה שלהם וכן סיפור דוד המלך ובת שבע. (ראו כל האומר,,, חטא ?! אינו אלא טועה !! )

יעקב שממציא לעצמו סמכות בתוך המשפחה כלומר הבכור הוא הסמכות. מיד המקרא מספרת לנו את אותו סיפור, שבנו הבכור לוקח את האישה של אביו. עכשיו יעקב חושב אוקיי כשלתי עם הבכור שלי אבל יש לי עוד בכור שנקרא יוסף (= ואביו שמר את הדבר, נאמר על החלום המלכות של יוסף). והנה הבכור הזה מוריד אותם – כולל את אביו יעקב, לגלות מצרים לארבע מאות שנה. (ראו שוב כל האומר,,, חטא ?! אינו אלא טועה !!)

המצאת האמנה החברתית

משה רבינו ממציא להם את האמנה החברתית. ככה כל אדם יודע את החוקה ומקבל על עצמו לקיים את החוקה מרצון חופשי. אבל צריכים עוד את עבדי החברה לשפוט בין אדם לאדם בריבים שלהם (האבן עזרא אומר אפי' על מסכתות נזיקין שאילו היינו צדיקים לא היינו צריכים ללמוד נזיקין. כלומר זה שצריך בתי דין זה לא רמה גבוה במיוחד של האומה. מעניין שהיה לי סיפור אישי שרציתי להביא מישהו לדין אמר לי בעל מחבר פתחי חושן זצוק"ל, שרק גנבים באים לבתי דין) ומשה רואה ששבט לוי הוכיחו את עצמם במצרים ולכן הוא נותן את הסמכות לשבט לוי.

החידוש של משה רבינו היא שלפני הסמכות יש קודם חוקה שהיא של כולם = אמנה חברתית מרצון חופשי, ורק אחר כך על פי החוקה יש את שבט לוי וסמכותם. (ראו פרשת תצוה – הבנת עומק חושן המשפט והאורים ותומים )

אחרי מאות שנים גם שבט לוי כושלים בזמן שמואל הנביא (גם כאן המקרא מביא את סיפור אונס נשים כנ"ל להוכיח שסמכות אדם מביא לנו שאין לנו ביטחון בילדים שהם באמת שלנו כנ"ל). והעם רוצה מלך ככל העמים. ואחרי דור נקרע המלכות בעקבות המסים ואחרי כמה מאות שנים אנחנו מאבדים עשרה שבטים לאבדון.

לפני שאנחנו מאבדים את הכל רח"ל. יחזקאל הנביא ממציא לנו את בתי המדרשות במקום בית מקדש של שבט לוי.

נחזור רגע אחורה. החברה של משה רבינו מתנהלת ככה. קודם יש אמנה חברתית שזה אומר לכל אדם יש את הטבע = קניין פרטי מתורת נח. ויש לו את משאבי הארץ מתורת יהושע. ויש לו אישה וילדים משלו מתורת אדם. המטבע שהוא אמצעי חליפין בשביל חלוקת העבודה, מבוטל כל שבע שנים (עוד לא היה מטבע ולכן ביטלו את החובות. אבל ברור לכם שאם היה מטבע לשבט לי הסמכות כמו במודרנה שזה הבנק המרכזי?! היה בידם דרך יותר פשוטה לבטל חובות שהיא פשוט לבטל את המטבע כל שבע שנים). ככה שאין חובות\עבדות ולא מאבדים לעולם את הקניין הפרטי. כלומר כל אדם נולד בן חורין עם הטבע וחלק שווה במשאבי הארץ וכמובן מקבל אישה וההפך, מתורת אדם ככה שיש לו ילדים משלו לדורי דורות = חיי נצח. שבט לוי הם רק סמכות לשפוט בין אדם לאדם וללמד תורה לכולם ולעבוד את השם במקדש במקום כולם וכו' וכו'.

עוד משהו שצריך לשים עליו לב. בחלוקת הארץ היה בעיה רצינית שחלק קיבלו בגורל ארץ טובה וחלק קיבלו ארץ של חול ים כמו למשל שבט זבולון. אז מה עושים? ובכן ממציאים את מצוות התכלת!! כלומר יש בים את החילזון שממנו עושים את צבע התכלת. ומצווים לכלום ללבוש ציצית דווקא בצבע תכלת. ואז כולם צריכים לקנות משבט זבולון את הצבע = להתפרנס זה מזה.

יש עם זה בעיה הרי על פי תורת יהושע, משאבי הארץ שייכים לכולם הרי בעשר התקנות של יהושע כל השבטים יכולים לדוג דגים בכנרת אפי' שהיא בטריטוריה של שבט נפתלי ככה אמורים כולנו לקחת חילזון מהים. אבל שאנחנו מדברים על תרבות של צדיקים, כולם מבינים שבלי שנוותר על המשאב הטבעי הזה של שבט זבולון, אין לאף אחד נחלה. הרי כל קיומו של חלוקת הארץ אפשרית אלא אם לכל אחד יש את אותו חלק שמאפשר לו להתפרנס (ראו לעומק את המאמר בנושא הזה בשם  "מה הקשר בין תכלת לכלכלה – ההסבר העמוק למה אין יותר צורך בתכלת" שמסביר למה לא לובשים יותר ציצית עם צבע תכלת). בהמשך יחזקאל רוצה לחלק את הארץ לרוחב ככה כולם מקבלים הכל.

כאמור לעיל אחרי שיש אמנה חברתית וכל אדם הוא בן חורין עם הטבע. צריך עוד את שבט לוי כסמכות כשופט וכמובן כרופא וכמדען. אבל שבט לוי עצמו גם כפופים לאמנה (ראו פרשת תצוה – הבנת עומק חושן המשפט והאורים ותומים). ולא נוחלים את הארץ משום כך. כלומר התנאים שיצר משה רבינו היא שכל אדם הוא בן חורין חוץ משבט לוי שהם עבדים של כולם וכולם צריכים לפרנס אותם.

לפרנס אותם פירושו לתת להם משהו פיזי. כי אליל הכסף עוד לא שולט באדם. מכאן בית המקדש והקרבנות והמעשרות וכו' וכו'.

למדנו להבין כשאליל הכסף מתחיל לשלוט באדם מאז אימפריית נבוכדנצר (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל). יחזקאל יכול כבר להמציא את בתי המדרשות. לא צריך יותר קרבנות ובית המקדש אם אפשר לפרנס את עבדי החברה ופילוסופי החברה, עם כסף = אמצעי החליפין.

המצאת הצדקה

כאמור מאז המצאת האמצעי החליפין השולטת בכל בני אנוש על ידי אימפריית נבוכדנצר. דניאל הנביא ממציא לנו את הצדקה. כלומר כינוס הכסף אצל יחידים מאפשר לפתור עם זה את הבעית הכינוס ההון אצל יחידים, שהיחידים האלה יחזירו את הכסף להמונים.

נעצור לרגע להסביר לעומק את הדוגמטיות של האדם המודרני.

אדם המודרני חושב שאם יש לו חלק יותר גדול מהכסף הציבורי, זה פשוט שלו. הוא לא מבין שכסף זה משהו דמיוני. עמל האדם הוא הוא הדבר, עמל האדם הוא הוא הצמיחה והשגשוג של האדם. ואז צריך האינטלקט – האדם החושב, לשאול את עצמו, אייך זה שהכסף שהיא בסך הכל שטר עמל אנושי, מתכנסת אצלו מעבר היכולת שלו לעמול כל כך הרבה. תחשבו על כך: עם שטר עמל אנושי = כסף, אני קונה כל כך הרבה דברים שעל כל דבר מישהו עמל שעות על גבי שעות. ולעולם לא יכול האדם לעבוד כל כך הרבה ביחס לכמות הכסף שהתכנס אצלו. בכדי שנבין את זה נסביר אייך זה עובד במודרנה.

האדם המודרני בעיקרון משולל הכל, כולל שאין לו זכות לדרוך על כדור הארץ בלי לשלם פרוטקשן = ארנונה ומע"מ. המדינות המודרניות עושים הכול שזה יהיה המצב. קחו לדוגמא את מדינת ישראל הצעירה. בכדי שיהיה להם כלכלה טובה, היא חייבת לשלול מכל צעיר וצעירה את הדיור (מי שלא מבין למה יש גזירת הדיור בארץ ישראל, פשוט לא מבין את החשיבה של הרשעים מבנק ישראל ומערכת המשפט הישראלית. ראו אלוהי השמאל ואלוהי הימין קשרו קשר נגד האזרח הישראלי) . כלומר חזרנו מהגלות אחרי אלפי שנים, בכדי לזכות בדיור\קניין פרטי, והנה המדינה עושה הכול שלצעיר ולצעירה לא יהיה להם דיור. מילטון פרידמן למשל בארה"ב הציע לבטל את הירושה ככה כל אדם ייוולד בלי כלום ככה יהיה שוויון בשלילת הטבע מכל אזרח. מילטון פרידמן לא הצליח רק חלק (המסים על ירושה), אבל השרלטניים מאסכולת שיקגו הצליחו טוב טוב בארץ ישראל (מאז שנות השמונים) עם שלילת הדיור מכל אזרח.

כל זה בשביל דבר אחד פשוט, והיא לכפות על האדם להיות חלק בחלוקת העבודה. החלוקת העבודה הזה מביא לנו למכולת את כל הצרכים שלנו בלי שיהיה לנו מושג ירוק אייך בכלל יוצרים את הצרכים האלה. כמה יודעים אייך נוצר לחם או חלב או שקיות הניילון שאנו סוחבים עם זה את כל צרכינו מהמכולת?!

חלוקת העבודה לא מספיק, הרי צריכים שתתאפשר להגיע לכל אזרח, את כל העמל האנושי. כלומר שיהיה במכולת את כל הצרכים שלנו. שיהיה נהג שיהיה מוכן לבוא לפנות בוקר להביא את הלחם והחלב למכולת.

הטריק הוא האמצעי החליפין שנקרא כסף. משהו דמיוני שהבנק קבע ככסף, עם זה נייר, או קובץ אלקטרוני בבנק. הכסף הזה הוא שטר בעלות על עמל אנושי. ועם זה אנחנו קונים את כל העמל אנושי שנמצא בשוק = חליפין בין העמל אנושי.

עכשיו לכאורה אם כל האזרחים והאזרחיות (היום במודרנה הם כופים על שני ראשי המשפחה להיות בחלוקת העבודה עם זה שזורקים את הילדים במעונות שזרים יגדלו אותם. ומי הם הנשים שמוכנות לגדל אותם בזול?! בכדי שיהיו כאלה נשים, רודים בהם ומדכים אותם מכאן כל המלחמות הנצחיות נגד המטפלות = דיכוי, שישתקו ויקבלו את שכר העוני שלהם) הם בחלוקת העבודה בכפיה כנ"ל. האמצעי חליפין שנקרא הכסף שהוא שטר העמל האנושי, היה אמור לחלק את הכסף לפי העמל. ולא היא כמובן. אלא אליל הכסף לא יודע לעשות צדק בעצמו. יש לו תכונה שהוא מתכנס אצל יחדים. (לדוגמא: מאז מלחמות העולם שבוטל כמובן הגלובליזציה הקודמת והתחלנו מאפס. כבר עכשיו רק אחרי 80 שנה, מעל חמישים אחוז של הון אנושי נמצא בידי אחוז אחד מבני אנוש. תראו כמה מהר אליל הכסף מכנס את כל ההון האנושי אצל יחידים והופכת את כולנו לעבדים ליחידים האלה שנקראים טייקונים)

בתרבות כמו של היהודים הצדיקים, כל אחד מבין את זה מתוך עצמו ולכן הוא מחזיר מעצמו את החלק העודף שהתכנס אצלו. הוא מחזיר את זה להמונים בבתי המדרשות ובקהילה = צדקה של דניאל הנביא. ראו שוב לעומק מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל

בתרבות של רשעים, כל אחד רוצה להיות זה שאצלו מתכנס אליל הכסף. כלומר, רשעים פנאטים שכמותכם, המדינה שולטת בכם רק בגלל שאתם מדמיינים שפעם המזל יבוא אליכם. הווה אומר לעומק שכל יכולתו של המדינה לשלוט בכם היא העבודה שאתם כל אחד רשעים גמורים או לחליפין רובוטים שלא יודעים לחשוב לבד. אתם מוכנים להיות עבדים ולחיות בעוני כל החיים בתקווה שזה אפשרי פעם שתהיו עשירים על חשבון אחרים שיהיו עבדים לכם.

דניאל – כמו משה רבינו בזמנו, רצה לתת לכל הגויים והעמים את התורה שלו ולכן אמר את תורתו לראש האימפריה = נבוכדנצר, אבל רק היהודים קיבלו אותם לבסוף, מתוך אהבת התורה והחכמה והתבונה ואהבת הקב"ה והצדק שלו.

ראו צדקה ?! השקר הקדוש של האנושות !

המשך מהפכת הנביאים – המצאת בתי המדרשות על ידי יחזקאל.

כאמור אחרי שאליל הכסף שולט בבני אנוש. לא צריך יותר לתת לחכמים אוכל פיזית כמו קרבנות ותרומות ומעשרות שאין להם דמים, אלא מספיק שכל אחד נותן צדקה\כסף לחכם הקרוב לו. והנה זה מאפשר ליחזקאל לבטל בעצם את בית המקדש ולהמציא את בתי המדרשות ששם כל אדם לומד ואין יותר שבט לוי. ובאמת יחזקאל כבר מחלק את הארץ כולל לשבט לוי = אין יותר שבט לוי במהות של הדבר. מכאן פסיקת הרמב"ם בניגוד לכאורה לתורה, שכל אחד יכול להיות שבט לוי אפי' שהוא לא משבט לוי.

כנסת הגדולה – המצאת התפילות במקום קרבנות.

קרבנות מפרנסים את שבט לוי שהם בתורם מאחדים את העם החברה = עריבות אדם לאדם. אבל יש בקורבנות גם את עבודת השם ששבט לוי עשו במקום שכל אדם יעבוד את השם לבדו. מכאן מהפכת כנסת הגדולה. הם המציאו את התפילות שלוש פעמים ביום במקום קרבנות = עבודת האל. ובשביל איחוד החברה הם קובעים שאין תפילה בלי מניין. כלומר תפילה בציבור יש לו משמעות חברתית ולא עבודת השם כשלעצמו שאפשר ביחיד. התפילה עצמה היא עבודת השם אבל התפילה בלשון רבים, ודווקא בציבור, זה מאחד את האומה ביחד = ערבות זה לזה. וכל הצדקה מתנהלת באמת בבתי המדרשות כלומר בקהילה. כלומר המושג הזה שאנחנו כבני אנוש יודעים לאן לתת את העודף מחלוקת העבודה, היא העובדה שאנחנו באים לבתי המדרשות בקהילה, ושם אנחנו מודעים למי חסר משהו וכו' וכו' מכאן התפתח המושג חסד בקהילות היהודיות בעולם.

זאת המהפכה הגדולה של כנסת הגדולה בעקבות דניאל ויחזקאל הנביאים הגדולים שלנו.

כל זה לא מספיק כי הם כולם רק מסגרת לאפשרות שכל אדם יוכל ללמוד בעצמו ולהיות שבט לוי בעצמו. וכאן נכנסים מהפכת חז"ל עם המשנה והתלמוד. מכאן כל ספרות חז"ל וחובת הלימוד קרי 'חינוך חובה'. כלומר לא עוד יש שבט לוי שאמורים ללמוד. אלא על כל ילד חובה ללמוד וללמד.

בעצם כל מה שהיה בידי שבט לוי, כל הורה והורה מקנה לבן ולילדה שלו. זאת המהפכה הגדולה של היהודים מתקופת הנביאים האחרונים וחז"ל. אם אמרנו שהמשטר רוכב על המסורת של כל משפחה ומשפחה, היהודים הם האומה היחידה שהם מקנים לילדים גם את החוקה ככה שהם לא צריכים סמכות אנושית, לא צריכים ריבונות עם שוטר ורובה.

חנוכה = סיום והשלמת מהפכת הנביאים וחז"ל

כאמור המהפכה הייתה שהאדם הנבון והחושב לא צריך יותר לסמכות אנושית. לא צריך יותר לשבט לוי. לא צריך יותר לבית המקדש לא צריך שמישהו יעבוד בשבילו לאלוהים. כל אחד ואחד הוא תלמיד חכם בעצמו ועובד את הקב"ה מתוך עצמו. מבית המקדש התישבנו כולנו בבתי המדרשות של יחזקאל. עם אליל הכסף השולט בבני אנוש עד ביאת המשיח, למדנו מדניאל הנביא להחזיר בקהילה למי שלא צולח לו. מקרבנות לפרנס את שבט לוי ולעבוד את השם, המציאו לנו את התפילות ובעקבות דניאל את מעשר הכספים. ככה שאפשר לעבוד את השם לבד (אבל בציבור כמובן כנ"ל) ואפשר לפרנס עניים ולומדי תורה וכו' וכו'

נשאר רק דבר אחד שעוד לא גנבנו מבית המקדש. וזה "המנורה". מה מסמל המנורה בבית המקדש ומה מסמל חנוכה על פי רבי מורי?

ובכן היסטורית בזמן חנוכה, היה סכנה גדולה מאוד. כלומר בני ישראל הולכים לחזור אחורה בזמן, שלא רק המלוכה הולכת לחזור בעקבות ניצחון המכבים, אלא המלוכה הולכת להיות בידי שבט לוי והכהנים. שזה אומר אפי' הפרדת הרשויות לא יהיה לנו. כלומר המלך יהיה גם הפילוסוף = טוטליטריות. מעניין שבאותו תקופה תרבות יוון השלטת גם חשבו ככה = טוטליטריות.

אתם מבינים את הסכנה באותם רגעים – שואל רבי מורי בכמעט זעקה. לא רק זה היה אפשרי מבחינת הניצחון ששבט לוי הכהנים יקבלו גם את המלוכה, זה בעיקר היה אפשרי כי זה היה העולם האנושי המודרני בכל העמים על ידי תרבות יוון. כלומר אנחנו חוזרים לתקופת נמרוד ואברהם אבינו.

על זה נאמר חכם עדיף מנביא. חז"ל הבינו טוב טוב את משמעות המנורה. שהמלך יבוא גם לתת להמונים את אור התורה?! התורה יהיה לטובת המלך ולא לטובת חירות האדם (מדינת ישראל המודרנית תוכיח). עד אותו מעמד היסטורי, המנורה בבית המקדש מסמלת את אור התורה שמהיר למרחקים על ידי שבט לוי. המלך בא רק לכפות את האור הזה על הבורים ועמי ארצות = הפרדת הרשויות.

חז"ל ראו שאנחנו הולכים לחזור אחורה לא רק שיהיה לנו מלך = ריבון אדם על אדם, אלא המלך יהיה גם הפילוסוף = המונרה, בדיוק כמו אפלטון והיוונים. ולכן הם קבעו את מצוות חנוכה לומר לנו שלא ולא, כל ילד כבר יודע להפיץ את אור התורה למרחקים. ולכן מסביר רבי מורי שהמהדרין בהדלקת נרות בחנוכה היא הידור הלכתי של הגמרא מה שאין כל הידור הוא לא הידור הלכתית. בחנוכה יחד עם המצאת המצווה המציאו גם את ההידור שאומרת לעומק כנ"ל שכל ילד לומד ומלמד אחרים = מפיץ את אור התורה בעצמו.

כמו שנר נותן לאחרים אור בלי שיחסר לנו אור, ככה זה התבונה והתורה שמאפשר לתת ולעביר בלי שיחסר לנותן. לא רק זה. בתבונה יש מה שנקרא התפתחות אבולוציונית מדור לדור. כמו שמסמל ארון הברית בבית המקדש (ראו לא תעשה לך פסל וכל תמונה). המהפכה של הנביאים וחז"ל היא שגם אור התורה מעוברת על ידי ההורים לילדים מה שמסמל ארון הברית. כלומר את ארון הברית גנבנו מבית המקדש מעצם שהמצאנו את חינוך החובה. והילדים שכבר תלמידי חכמים בעצמם, כבר יכולים להפיץ אור להמונים בחוץ. כלומר לא רק ללמוד אלא גם ללמד. וזה מצוות הדלקת נר חנוכה על ידי כל בני המשפחה.

זה היה הטריק הגדול של חז"ל עם המצאת מצוות חנוכה. יבוא הפילוסוף החשמונאי ויאמר מה?! כל מה שהוא ירצה לומר, כל ילד בחיידר יכול להתווכח עמו (ראו לעומק את המאמר בשם לוחת אבן = דרך לימוד התורה). אתם מבינים – נזעק רבי מורי? אפי' שאני אומר זה שנים תורה – מסביר רבי מורי, אני חייב לדאוג מה יאמרו התלמידים. כל מה שאני אומר וכותב אני יודע שיש בחוץ ילדים שמדליקים מנורה בעצמם = יודעים את התורה בעצמם. מכאן שהמלכות של החשמונאים לא צלח על תרבות כזה שכל ילד בתרבות, בעצמו הוא כבר כמעט פילוסוף. וזה מה שבא להוכיח אגדת חנה ושבעה בניה, שאפי' תינוק יהודי יודע כבר להתווכח עם מלך זקן וכסיל = פילוסוף. אתם חושבים שזה וויכוח בין ילדים יהודים עם מלכים של גויים?! לא ולא זה וויכוח בין ילדים יהודיים שהם כבר פילוסופים בעצמם (מדליקים חנוכייה בעצמם) עם אחיהם היהודים שרוצים להשליט את עצמם על היהודים. אם זה החשמונאים בזמנם, ואם זה החילוניים של היום.

מסיים רבי מורי. כמו אליהו הנביא עם הלוח (ראו עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב). כמו דניאל עם הצדקה (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל), ככה השכילו חז"ל להמציא לנו את מצוות הדלקת חנוכייה אפי' על ידי הילדים והתינוקות, ועם זה צלחנו את כל שיעבוד המלכויות עד ימינו אנו. לצלוח את המלכויות של יהודים והמלכויות של הגויים ב"ה. ואנחנו צריכים באמת לדאוג – אומר רבי מורי שכל הילדים שלנו יהיו ראויים באמת להפיץ אור לאחרים. כי בכל אדם ואדם בכל ילד וילד באבולוציה יש תכונות שהם רק שלו כלומר יש בו תורה שלימה שרק בו אפשר להתפתח, ולכן כמו בחלוקת העבודה אנחנו מקבלים את כל הצרכים על ידי אמצעי החליפין, כמו בחלוקת העבודה יכולנו בני אנוש להגיע להשגים בכל תחום גשמי כמו בטכנולוגיה וברפואה ועוד ועוד, ככה על ידי הדלקת החנוכייה של כל ילד, נקבל את שלימות התבונה מכל אחד, וכל אחד יקבל בחזרה את חלקינו בתבונה. מכאן חלוקת דמי חנוכה שנבין את הדמיון שכמו שהכסף מביא לנו את כל העמל האנושי בבית ככה החנוכייה יכולה להביא לנו את כל התבונה השלימה בבית\במוח. מי ייתן שזה לא יישאר רק בסמלים\בחנוכייה אלא באמת שכל ילד יצליח להפיץ את התורה הייחודית שלו לזולת. ככה נזכה כולנו להבין את התורה ולהיות מוכנים לביאת המשיח במהרה בימינו אמן. ומסיים רבי מורי ואומר שהגאולה האחרונה והנצחית, יהיה אלא ורק עם כל בני אנוש ביחד. אין יותר גאולה פרטית של אדם או אומה. והבינו את עומקן של דברים. ולכן באמת חייבים להפיץ את אור החנוכייה לכל העולם על ידי כל בני המשפחה.

בברכה וחג שמח לכל בית ישראל

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s