גדולי הנאורות הישראלית

גדולי הנאורות הישראלית

שהיינו נערים מתבגרים, שמענו מדי פעם מהמשגיחים שלנו והראשי ישיבות ומסתם דרשנים, זלזול עמוק בגדולי האומות ובעיקר זלזול עמוק בגדולי החילוניים הישראלים. ותמיד לקחנו את הזלזול בערבון מוגבל בטענה שהם אומרים לנו את זה בשביל המובן מאליו שלא נתפתה רח"ל כצעירים ללמוד את דבריהם או לעיין בדבריהם. הרבה מהמחנכים היו אומרים משהו יותר קיצוני שדווקא המלומדים מהאומות והחילוניות הם הם הרשעים הכי מסוכנים.

נער הייתי וגם זקנתי, ויכולתי להסכים עם המחנכים שלנו שכלפי הרמה האינטליגנציה שלהם, הם באמת לא משהו. אבל מכאן לזלזל אפי' ברמה המוסרית שלהם?! את זה שנים לא הייתי מסוגל לקבל. ומי מדבר על לומר עליהם שהם רשעים?! ועוד רשעים הכי מסוכנים?!

זה היה נכון עד שהקב"ה פתח את פי האתון. האתון שנקרא אסא כשר.

וכשהקב"ה משפיע טוב בעולמו זה בא בצרורות אחד אחרי השני, והנה אהרן ברק פתח את הפה. שרח"ל ברק לא ימות בלי שנדע קודם מה הוא ומי הוא.

מקובל ביהדות לטעון כלפי לימוד התורה, ש"זכה נעשית לו סם החיים, לא זכה נעשית לו סם המוות". אני חושב שאחרי ששני האתוניים האלה פתחו את הפה. שזה נכון גם כלפי הלימוד הכללי. ואני הסביר את עצמי.

כל אחד יודע שמוסיף דעת מוסיף מכאוב. ולמה? כי כמה שהאדם לומד יותר הוא יודע כמה שברירי הוא המוסר והערכים של האדם, כי באמת אין למוסר האנושי על מה לסמוך. אם מלומד של פעם, רק ידע את זה מתוך לימודו וחכמתו והבנתו. במאה האחרונה (השואה) למדנו את זה בעובדה במציאות האנושית. כמה מהר האנושות יכולה מרמה מוסרית טוב לרדת לרמה של לחסל כ60.000.000 מיליון בני אנוש של אנשים נשים וטף. כל זה תוך חמש שנים. והרבה מיליונים מהם נרצחו סתם ככה בשביל הכיף בתאי הגזים. כלומר לא היית לאף מדינה לאף עם ולאום, דין ודברים עם היהודי על טריטוריה או על שליטה במשהו או על דת. סתם רצחו אותם.

חנה ארנדט כיהודיה, וכפילוסופית מערבית מתלהבת, קיבלה את המשבר הגדול שלה מתי שהיא הבינה, שלא רק המורה דרך שלה בפילוסופיה המערבית הוא נאצי, אלא מתי שהיא הבינה שגם חלק מהמנהיגים היהודיים היו חלק בפשע: "חלקם של המנהיגים היהודיים נותן לנו את התבונה המדהימה ביותר לגבי הקריסה המוסרית המוחלטת שגרמו הנאצים בחברה האירופאית המכובדת. ולא רק בגרמניה, אלא כמעט בכל המדינות. ולא רק בקרב הרודפים, אלא גם בקרב הקרבנות." (חנה ארנדט)

חנה ארנדט הבינה מכך כמה שברירי הוא המוסר האנושי אפי' אצל גדולי המלומדים בתחום המוסר והערכים. זה מה שנקרא מוסיף דעת מוסיף מכאוב. כלומר כמה שאתה יודע יותר על מוסר וערכים מבחינת פילוסופית אתה יודע כמה שברירי הם הדברים ואין להם באמת על מה לסמוך. אבל אז אתה תולה את יהבך בגדולי המלומדים, ואומר לעצמך הנה כמה שזה שברירי וכמה שאין המוסר האנושי על מה לסמוך, בכל זאת זה אפשרי להיות מוסרי ואנושי. הרי הם גדולי המלומדים, יכולים להיות הרשעים הכי מסוכנים בזה שהם יודעים שאין המוסר האנושי על מה לסמוך. בכל זאת בחרו להיות אלה שמלמדים מוסר ומקיימים מוסר ומעמידים תלמידים מוסריים.

חנה ארנדט היית במשבר חמור מאוד לא רק ממצב המערב ממצב המדינות המתוקנות כביכול. אלא מהעובדה שגדולי המלמדים שלה הוא נאצי. ולא רק זה, גם מנהיגים יהודיים שהם הם הקרבנות, גם איבדו כל צלם אנוש בעת ההיא.

באותו משבר אינטלקטואלית, קיים לדעתי אותו בחינה של זכה נעשית לו סם החיים, לא זכה נעשית לו סם המוות. כלומר חנה ארנדט זכתה שכל לימודה היית לה סם החיים מול המורה דרך הפילוסופי שלה שלא זכה לכך אלא להפך, זה היה לו סם המוות. מהמשבר הגדול הזה, יצא חנה ארנדט להיות האדם המשפיע ביותר על כל המערב לטובה.

אהרן ברק – כמו המורה דרך של חנה ארנדט, זכה שנעשית לו סם המוות. מכל לימודיו הוא ידע אייך לכבוש עוד ועוד שליטה טוטליטרית. וזה מה שמביא לו לבסוף את המוות.

אבל לזכותו יאמר שהוא רק חיפש שליטה. כלומר, אוקיי הוא לא אדם מוסרי ויש לו תאוות השליטה. אסא כשר הוא כבר סתם רשע קטן. הרי הוא לא מחפש שליטה ואין לו על מה לשלוט. אז למה הוא יוצא בכזה הסתה פרועה נגד היהודים האותנטיים החרדיים? כשהוא יוצא נגד הלאומניים, אפשר להבין אותו כחילוני שהוליד את הממזר הזה, כי כל אדם שונא את הממזר שלו (למה אסא כשר קורא לציונות הדתית "מוטציה"? כי הוא יודע שזה לא מוטציה אלא הממזר שלו. הלאומנות, הציונות הדתית, לא נפל משמים, הם הם הממזר של הנאורות, הממזר של הציונות החילונית. החילוני אנס את היהדות באכזריות והגיע בשמה לכבוש את ארץ ישראל, ומה הוא חשב לעצמו, שהוא כובש את ארץ ישראל בשם היהדות ולא ייוולד לו הממזר הזה שנקרא הציונות הדתית הלאומית?!), אבל מה הוא רוצה מהחרדים הכבושים תחתיו בכפיה זה כשמונים שנה לערך?!

אסא כשר יודע כמה שברירי הוא המוסר האנושי, הוא יודע שאין למוסר האנושי על מה לסמוך, ככה שהוא יודע שההסתה שלו מול היהודים האותנטיים החרדיים, באמת תביא את הכובש החילוני לטבוח בהם. כלומר זה מה שהוא רוצה באמת. הוא רוצה כמו הנאצים, שהחילוני הכובש – שאין לו שום לגיטימציה מוסרית לכבוש שני עמים, הערבי והיהודי, תחתיו – יטבח ביהודים האותנטיים. זה מה שהוא רוצה באמת. כמו מרטין היידגר ככה אסא כשר בגד בכל תלמידיו עם ההסתה הפרועה שלו נגד היהודים האותנטיים החרדיים.

אישית אני מחשיב את עצמי כתלמיד מובהק מהסבא הנודע של אסא כשר ר' מנחם מנדל כשר זצוק"ל. עשרות שנים עסקתי בכתביו. וטבעי היה לי אפי' כחרדי לעיין גם בספריו של נכדו אסא כשר. וכל מי שביקר בספריה שלי יכול להעיד שראה שנמצאת אצלי ספריו של אסא כשר. כן כן האתון הזה – אסא כשר, גם בגד בי.

לסיום מר אסא כשר: כפי שאתה יודע ספרי הסבא ישרדו את כל הדורות כמו שאר ספרי היהדות. כי הטפילים האלה החרדים, בעקשנות יסחבו את ספריו כמו שאר ספרי היהדות לדורי דורות. אתה מנגד בגדת בכל תלמידך ככה שאף אחד לא ירצה לזכור אותך. ואם אתה תולה תקוותך במדינת ישראל ובספריה שלה?! מי כמוך יודע והשכיל לדעת שאין למדינה קיום, כי מי כמוך יודע שאין לחילוני לגיטימציה מוסרית לכבוש תחתיו שני עמים – הערבי והיהודי, בכפיה שלא רוצים אותו.

החוסר לגיטימציה המוסרית של החילוני, יכול להביא לשני דברים שונים.

האחד: שהחילוני מוסרית ומצפונית יעזוב את הארץ ובצדק. ואז נשארים כאן שני לאומים, הערבי והממזר שלך = הלאומניים הדתיים. והם כבר יחסלו את המדינה דיי מהר.

השניה: שהחילוני – דווקא בגלל החוסר לגיטימציה שלו לכבוש שני עמים – הערבי והיהודי, תחתיו בכפיה, החילוני יטבח ביהודים האותנטיים, כמו שהנאצים טבחו ביהודים.

אתה – אסא כשר, מאוד מאוד מעוניין בשניה ולכן כמו היידגר אתה מסית את בני המשטר הנבערים שלך נגד היהודים האותנטיים החרדיים.

תשאל מנין לי?! פשוט מאוד, כי אתה מלומד, וככזה אתה יודע שאין לך זכות מוסרית לגיטימית לשלוט בשני עמים שלא רוצים אותך. כאדם מוסרי היית אמור לבחור בראשונה = לרדת מהארץ. במקום זה בחרת להישאר בארץ ולהסית את בני המשטר הנבערים שלך נגד היהודי האותנטי החרדי.

אני יודע עכשיו שהחילוני יעשה טבח ביהודים האותנטיים (צריך רק לראות אייך משטרת ישראל פועלת מול חרדים בכדי להבין את זה). אבל אני חשבתי תמיד שזה יקרה על ידי הממזר שלך = הציונות הדתית, אחרי שהחילוני יירד מהארץ. כלומר אחרי שהחילוני יעזוב את הארץ יישאר כאן רק שני לאומים הערבי והממזר שלך = הציונות הדתית, ואז הקרבן של שני הלאומים יהיו כמובן היהודי המסכן הנצחי. אבל מאז שהקב"ה פתח את פיך, אני משוכנע שהחילוני עוד יעשה את זה לפני שהוא יורד מהארץ.

תשאל אם כך למה אנחנו החרדים לא מפחדים?! התשובה, החרדי מעדיף לא לחיות יחד עם כמוך באותו עולם. את הסוד הפילוסופי הזה כל האומות לא מבינים (ולא הבינו בכל הדורות), למה היהודי תמיד הולך כצאן לטבח. מה עומק הדבר המוזר הזה שעם הנצח תמיד הולך כצאן לטבח?! התשובה הפשוטה היא כנ"ל. שהיהודי רואה מצב אנושי ירוד, הוא פשוט לא רוצה לחיות יותר. כשרשע לא רוצה לחיות בחברת שונאיו, הוא פשוט טובח בהם. שיהודי לא רוצה לחיות עם רשעים, הוא מעדיף פשוט למות. וזה החסד הגדול שהרשעים עושים תמיד עם היהודי שהם באמת טובחים בהם מתי שהם רוצים את זה.

כותב בצער רב

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s