שאול אמסטרדמסקי ארליך עובד עליך

שאול אמסטרדמסקי ארליך עובד עליך

שאול היקר. לפני שנתחיל אני חייב שתשים לב למשפט האחרון שלך: "תמיד שאני אשאל ה…..תמיד תמיד שאני אשאל מישהו חרדי איזשהו משהו אני אקבל שיעור ב.." כלומר למה אתם החרדים תמיד מטיפים מוסר?! תראה, בניגוד לחילוני, זה לא שהחרדי רוצה את הבן שלך שימות למען הריבון החרדי והדגל החרדי שלא קיימת. זה בסך הכל מוסר. אם כי האירוניה כאן שאריה ארליך כאן נתן את השיעור לחרדים ולא בשבילך\לחילוני, אם לא הבנת את זה. אריה פונה כאן כביכול לחרדים ומסביר להם שצריכים לעבוד = מחניף לך\לחילוני עם המוסר שהוא אומר דווקא לחרדים, "הנה בתלמוד נאמר שצריך לעבוד."

בכל אופן תרגיש בפרדוקס שלך: כל התוכנית היא הטפת מוסר לחרדי ואתה מתלונן על כך שהחרדי תמיד אומר מוסר?!

ובכן נתחיל דווקא עם השיעור של ארליך הבור ועםארץ המטיף מוסר לחרדי שצריכים לעבוד.

(הוא מטיף מוסר לחרדים בזמן שהוא מכיר טוב טוב את המשך הגמרא שם שאומרת: אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי: בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים אף על פי שעשו תורתן קבע ומלאכתן עראי,  זו וזו נתקיימה בידן. אבל דורות האחרונים אף על פי שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי – זו וזו לא נתקיימה בידן.)

ובכן יש שני סוגי לומדים. יש לומדים חכמים שלומדים משהו שלא מתקבלת על השכל, מיד מעמיקים בדבר, הרי אין מצב שבן אנוש כותב משהו לא נכון לוגית שכלית וכדומה. יש לומדים עצלנים ובעיקר גאוותנים שמיד מבקרים את הלימוד ותוקפים את הלימוד בכזה גסות רוח שהופך אותם לזולים וגסי רוח בעיני הלומדים.

בניגוד לארליך, שרואים כזה חז"ל נגד רבי שמעון, ורואים את החרדים דווקא מאמצים את רבי שמעון, הלומד הרציני מיד יבקש לדעת מה הפשר של הדבר. ולא יקפוץ כגס רוח לבקר את החרדים ולהטיף להם מוסר.

ובכן נצטט את המאמר חז"ל ונלמד את זה בעיון רב (זה התחום שלך "כלכלה". ולכן כדאי לך – שאול היקר, כמו שאתה מבקש מהבן שלך לעשות שיעורים – לא להתעצל ובאמת ללמוד את זה לעומק)

חברותא ברכות דף לה עמוד ב (המודגש הוא התלמוד והשאר חברותא)

תנו רבנן: "ואספת דגנך" – מה תלמוד לומר? לפי שנאמר (יהושע א ח): "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך", יכול נלמד את הדברים שבפסוק ככתבן שלא יעסוק האדם כלל בפרנסתו אלא אך ורק בלימוד התורה? תלמוד לומר: "ואספת דגנך", ללמדינו שהנהג בהן עם דברי התורה גם מנהג דרך ארץ שתהא עוסק גם בפרנסתך, דברי רבי ישמעאל. רבי שמעון בן יוחי אומר: וכי אפשר לומר כדברי רבי ישמעאל, והרי אם אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת נשיבת הרוח, תורה מה תהא עליה!? אלא בהכרח יש ליישב הענין באופן שונה ולומר שהפסוק שנאמר בו "לא ימוש ספר התורה מפיך" מתקיים בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, שאז מלאכתן נעשית על ידי אחרים והם עצמן יכולים לעסוק אך ורק בתורה, שנאמר (ישעיהו סא ה): "ועמדו זרים ורעו צאנכם". ואילו בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום, שאז, כיון שלא זכו מלאכתן נעשית על ידי עצמן, מתקיים בהם הפסוק שנאמר (דברים יא ד): "ואספת דגנך" ואינם יכולים לעסוק אך ורק בתורה. ולא עוד אלא שגם מלאכת אחרים נעשית על ידן, שנאמר (דברים כח מח): "ועבדת את אויבך". אמר אביי: הרבה עשו כדברי רבי ישמעאל, שבד בבד עם עסק התורה עסקו בפרנסתם – ועלתה בידן. והרבה עשו כרבי שמעון בן יוחי – ולא עלתה בידן. אמר להו רבא לרבנן: במטותא מינייכו, ביומי ניסן שקוצרים בהם את התבואה, וביומי תשרי שדורכים בהם את הענבים בגתות היין וסוחטים בהם את השמן בבתי הבד – לא תתחזו קמאי אלא בטלו את לימודיכם ועיסקו בפרנסת ביתכם כי היכי [כדי] דלא תטרדו במזונייכו כולא שתא [במשך כל השנה]. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי: בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים אף על פי שעשו תורתן קבע ומלאכתן עראי,  זו וזו נתקיימה בידן. אבל דורות האחרונים שלא היתה מעלתן כדורות הראשונים, אף על פי שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי – זו וזו לא נתקיימה בידן.

ובכן שאול היקר, אני מבין שהתלמוד שפה קשה שמי שלא רגיל לא מצליח להבין מה הדיון. ולכן אני אנסה לפשט לך את התלמוד הזה עם זה שאני הסביר לך קודם את יסודי הכלכלה היהודית

יסודי הכלכלה היהודית

  1. כל אדם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי (שזה אומר אין לא תרצח ולא תגנוב כי הכל שלי כמו בג'ונגל)
  2. המצאת הקניין הפרטי (שאז אתה דורש מהזולת לאמץ את הצווים המוסריים של לא תרצח ולא תגנוב = שהוא יכיר בקניין הפרטי שלך שבלעדיו אין לך באמת קניין) אפשרי אך ורק בחלוקת הארץ בגורל וחלק שווה לכולם במשאבי הארץ. וכמובן ירושה – כל בן נולד עם קניין פרטי. (כלומר רק אז אפשר לחשוב על סמכות אנושית שתכפה את הצווים המוסריים והדינים בין אדם לחברו = מערכת משפט וצדק)
  3. אסור חלוקת עבודה בכפיה. (ולכן תמיד חלוקת עבודה יהודית היא שוק חופשי = היצע וביקוש)
  4. האמצעי חליפין = כסף חייבת להיבטל כל שבע שנים (אם העשירים רוצים לשמור על כספם הם יכולים לבטל את כל החובות אז נשמור את המטבע)

הסבר קצר לכל הסעיפים

סעיף הראשון: תחשוב על זה שאול היקר, הבן שלך נולד לעולם כעבד נרצע. כי מראש נשלל ממנו הזכות הבסיסית של זכויות האדם, כמו לדרוך על כדור הארץ. הוא חייב לשלם פרוטקשן על עצם הדריכה בכדור הארץ. אם הוא רוצה משהו כמו לדרוך בכדור הארץ, הוא חייב להשתחוויה לאליל הכסף ולעבוד = עבדות. למה הבן שלך לא שואל את השאלה הפשוטה הזו? למה כל ילד חרדי יודע את התשובה על כך?

אבל אם הילד שלך יעמוד עם כל הילדים בעולם על היוסד הראשוני היהודית, שכל אדם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי, אז נצטרך כמו אנשים גדולים לנסות להסתדר בינינו. וכאן בהכרח נגיע לתורת נח המקראי = המצאת הקניין הפרטי. שזה הסעיף הבא.

סעיף השני: אם כל גבר רוצה לזכות בילד משלו, הוא חייב שנקבה תואיל בטובה להוליד דווקא לו את הילד שלה. הרי כל נקבה בטוחה בילדיה מה שאין כן כל גבר לעולם לא יכול להיות בטוח עם הילד שלו. ולכן רק דיל בין זכר ונקבה מבטיחה לגבר שיש לו ילד משלו. וזה לא סתם הגבר רוצה ילד משלו, הוא רוצה לפתח את הדורות שלו מדור לדור = חיי נצח עם משמעות = התפתחות האדם מדור לדור, מכאן הוא צריך מקום בכדור הארץ ועמל בו, כלומר הוא צריך קניין פרטי שאף אחד לא יקח ממנו את עמלו = כל זר יאמץ לעצמו את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח ולא יקח ממנו את קניינו ועמלו. ולמה שהזר יקבל על עצמו את הצווים המוסריים האלה? זה באמת מה שהיה עד המבול = אנדרלמוסיה ואנרכיה אנושית. אחרי המבול שכל היבשות כבושות על ידי האדם עם המצאת הספינה הראשונה בהיסטוריה (המהות הפילוסופית חשובה כאן ולא ההיסטוריה אם היה או לא היה), נוצר מצב שילדים נולדים לעולם בלי כלום ואז יאמרו בצדק שכל העולם נברא בשבילי ויצאו לציד ואבד כל עמל של ההורים שרוצים הרי לפתח את האדם האישי הפרטי שלהם מדור לדור ולא שהילדים יצאו לציד שזה בדרך כלל דם ורצח ופשיעה = על חרבך תחיה.

כאן בדיוק נכנס השופט נח ובניו וממציאים על פי הצוו הקטגורי (הצוו של הלל התלמודי), את הקניין הפרטי + המצאת הירושה (ההורים לא יכולים לשלול מהבן את הירושה = חוקה ראה החוקה – המתודה). כלומר כל אדם נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ. כלומר כל בני אנוש מוותרים על הסעיף הראשון שכל העולם נברא בשבילי ומקבלים קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ ומאמצים לעצמם את הצווים המוסריים של לא תגנוב ולא תרצח.

וככה שם בן נח יורש את מזרח התיכון ועוד ובני ישראל צאצאי שם בן נח יורשים את ארץ ישראל. ככה שמשפטית אנחנו היהודים יורשים את ארץ ישראל. מכאן תבין שאול היקר מה כל כך חשוב ארץ ישראל ליהודי, זה לא רק חירות = קניין פרטי, אלא בעיקר סדר אנושי ערכי ומסורי וצודקת. כלומר רוחנית מוסרית וערכית אנחנו רוצים את ארץ ישראל.

בכל אופן יאמר מי שיאמר אני לא מאמין בכל הסיפור של בני ישראל. תשובת היהודי תהיה: אז תחלק את הארצות עכשיו. כלומר הצוו הקטגורי הוא מאמתויות הלוגיות והמוסריות הנצחיות, ולכן אייך שנהפוך בו, נצטרך לעשות את זה שוב ושוב. אסור שהאדם ייוולד לעולם שלא שלו, כי אחרת הוא ייצא לציד = אנדרלמוסיה ואנרכיה. זה לא שאלה של רוצה או לא רוצה, זה או תתקיים אתה וזרעך לעולם פלוס התפתחות המוסר והערכים אצל צאצאיך, או הכחדתך והכחדת כל עמלך ועמל אשתך ח"ו.

אבל נעזוב את הפולמוס הפילוסופי שלנו ונמשיך כאילו אתה מסכים לסיפור.

סעיף השלישי: ובכן מהר מאוד בני אנוש הבינו שעם המתודה המוסרית והערכית הזו של המסורת של השופט נח (המצאת הצווים המוסריים של לא תרצח ולא תגנוב ושאר הדינים של בין אדם לחברו. כל ספרו של האייק "חוקת חירות" בנויה על המסורת האנושית בלי שיבין את היסודות של המסורת שאני מנסה להסביר לך כאן), אפשר חלוקת העבודה שמועיל מאוד לאדם ולמשפחתו. חלוקת העבודה דורשת מכל אדם לעבוד במשהו מסוים וקל, והוא מחליף את עמלו לכסף (נסביר מה זה כסף בהמשך) והנה כל עמל אנושי מגיע לבית שלו או במכולת שלו. כלומר חלוקת העבודה היא משהו טבעי בשוק החופשי אבל בתנאי שיצרן הכסף הוא אדם אמין (או סומכים על המשאב הטבעי שנקרא זהב כסף ונחושת), ובתנאי שיש לכל אחד קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ. כלומר אנחנו בחלוקת העבודה ללא כפיה, וללא אפשרות לאבד את הקניין בעקבות חובות כי יצרן הכסף הוא נוכל (נסביר את זה בהמשך).

כאן מגיע אותו כשל של המודרנה לנמרוד המקראי. הוא רואה את המצב הטבעי ורוצה לכפות את זה בכוח. הוא לא מבין את הכשל שכל השוק החופשי תלוי בחירות ובאמינות האדם, ולא שאתה מיצר את זה בכוח. ראה חלוקת העובדה – פשר ברכת "חכם הרזים" ותבין אייך התלמוד רואה את נפלאות חלוקת העבודה וטוענת שצריך לברך על כך כמו שמברכים את הקב"ה. על כל פנים נמרוד חשב שאפשר לכפות את חלוקת העבודה על בני אנוש עם זה שישלול מכל אדם את הזכות הבסיסית של לדרוך על כדור הארץ כמו במודרנה. ולא צריך לספר לך כמה זמן לקח עד חורבן הממלכה שלו. ונפרדו כל העמים וחזרו ללאומניות. ברצוני שתבין שהיהדות טוענת שיש שני אלילים שהאומות חוזרים עליהם שוב ושוב במחזוריות של דור או שנים (ראה כאן אני מרחיב בנושא מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל). 1. אליל הכסף = גלובליזציה. 2. לאומניות\דגל\אדמה. ולמה? כי אצל אליל הכסף חלוקת העבודה מועיל יותר (כמה שיש יותר עובדים בחלוקת העבודה עדיף יותר וקל יותר) ולכן מוותרים על הלאומניות והאדמה = הקניין הפרטי וכו'. אבל דיי מהר בעקבות יצרן הכסף הנוכל והחובות והילדים שנולדים בלי כלום, בני אנוש יוצאים לציד וחוזרים לאדמות שלהם קרי לאומניות. ושוב לאומניות זה חלוקת העבודה צרה מאוד ולכן שוב אחרי דור ששוכח את המלחמה חוזר ככלב לאליל הכסף = חלוקת העבודה עולמית = גלובליזציה. תשים לב שזה בדיוק מה שקרה ליהודים החילוניים שחזרו בכוח החרב עם דם רווקיהם ורווקותיהם לארץ ישראל ועכשיו רוצים גלובליזציה. והנה החורבן המדינה חוזרת כי הם רבים עם החרדים והערבים שלא רוצים לתרום את ההורה השני לחלוקת העבודה "הגלובלית" (הדגש היא "הגלובלית" והבן לעומק את הדבר, הרי זה מה שאתה שאול היקר טוען כאן שאתה לא רוצה לוותר על רמת החיים = חלוקת עבודה גלובלית).

התהליך בחורבן הכלכלה עולמית הוא פשוט. כינוס הכסף וההון והקניין מתכנסים אצל יחידים (מעל 50% הון אנושי מאז המלחמה = 80 שנה, נמצאת אצל אחוז אחד בני אנוש וכל השאר עבדים להם), ואז צריכים עוד עבדים ולכן מבקשים גם משני ההורים להיות בחלוקת העובדה במקום שאחד מהם ינהל את המשפחה. בקיצור עבדות נצחית של שני ההורים בחלוקת העבודה בכפיה, וויתור על יצירת חיים, כלומר וויתור על הולדת ילדים = חורבן החברה העולמית והכלכלה העולמית (הרגת אותי שאתה שואל היקר נותן לארליך וויתור בנטל של ליצור חיים. כן, זה קצת דבילי מצדך, אתה לא אלוהים ואתה לא ארליך עצמו, הרי הוא לא עושה את זה בשבילך או בשביל הדגל האלילי שלך או בשביל האלוהים. הוא עושה את זה לעצמו = לזכות בזרע של קיימא. רק הוא הטיפש חשב שתבין אותו שיש לו נטל ויש לו באמת נטל אבל הוא הולך לאבד אותם רח"ל כמוך, כי הוא רוצה להות ישראלי כמוך = שייך לאליל דמיוני שנקרא דגל\מדינה\ישראליות.)

הוויתור שלך ושל כל ישראלי חילוני, על הולדת ילדים, היא הברומטר של אדם סמית – אבי אבות הכלכלה המודרנית, לכלכלה קורסת.

אדם סמית אבי אבות הכלכלה המודרנית נותן ברומטר חד וברור לכלכה צומחת\כושלת. והיא כמובן הריבוי ילדים. כן כן ריבוי ילדים היא הוכחה של סמית לכלכלה צומחת. מנגד כל כלכלה כושלת קצה בילדים. וזה לשונו של הגאון סמית: "בסין מעודדים את הנישואים לא בשל התועלת שיכולה לצמוח מן הילדים, אלא בשל החופש להשמידם. בכל הערים הגדולות נזרקים בכל לילה רבים מהם לרחוב, או מוטבעים במים ככלבלבים. יש אומרים אפילו שמלאכה איומה זו היא מקצועם של בני אדם מסוימים, וממנה הם מוציאים את מנת מחייתם." (עושר העמים). לפני כן שם בספר, אדם סמית משבח את צמיחתה של אמריקה הצפונית דווקא בגלל ילודה מרובת ודווקא בגלל נישואין בגיל צעיר. בלשונו: "ערכם של הילדים הוא התמריץ הגדול מכול, לנישואים." זאת דוגמא בעיניו לחברה צומחת על באמת.  ולמה לנו לרוץ לסין מלפני מאות שנים, למה לא מספיק ספרו של אבי שמחון (ראש המועצה הלאומית לכלכלה) "מיד המנהלת ליד הנעלמת" שגם הוא קץ כמו פרעה בריבוי הילדים, ומשוכנע שהפרדוקס הישראלי היא אך ורק בגלל ריבוי הילדים של הציבור הישראלי הכללי שמוליד 3 במקום 1,6 לדעתו, כי זה המצב הטבעי של אירופה – לטענתו. כמה אירוני שאדם סמית שם מקלל את האירופיים על כך ומשבח את האמריקאים על ריבוי הילדים. כלומר אדם סמית מגדיר חברה צומחת עם זה שהפרטים בחברה מתחתנת בגיל צעיר ומרבה בילודה וזוכה לראות מאות צאצאים בעודם בחיים, כלומר זאת ההוכחה של אבי אבות הכלכלה המודרנית לחברה צומחת, מה שאין כן חברה לא צומחת לבסוף תזרוק את הילדים לים. ואבי שמחון משבח את האירופיים ורוצה לסרס אותנו הלכה למעשה, במיוחד את החרדים את הערבים. לסיום: אצל אדם סמית החופש מביא לכלכלה צומחת. התוצאה, כל האזרחים מאושרים ומקימים משפחות וגדולות. אצל הישראלי, גזילת דיור מהאזרח (גזילת זכות יסוד אדם) מצמיחה את הכלכלה עד החורבן. התוצאה: הישראלי קץ בילדים, קץ במיעוט שלו בדיוק כמו אצל פרעה במצרים.

(ואת ההבנה והגאונות הזו של אדם סמית, שאול היקר, לא תקבל באקדמיה הישראלית מטעם. אבל ביהדות כבר אצל נמרוד המקראי וכמובן במצרים למדנו את זה, כלומר למדנו את זה בחיידר, בליבה היהודית והחרדית שלא תקבל אצל האקדמיה מטעם הדגל שלך שרוצה לגנוב לך את הילדים שלך (סתם ככה בדרך אגב: איזה טיעון מטמטם זה כי אם המדינה גוזלת לך את הילדים שלך, גם החרדים צריכים להיכנע לגזל הזה ולמסור את צאצאיהם הרווקים למולך?! אותו דבר על המסים. אתה חוזר על הטיעון הדבילי הזה כאילו זה טיעון מנצחת) ואת אשתך בכדי שכולכם יהיו בחלוקת העבודה הגלובלית בכפיה.)

כל העבדות הזו של נמרוד המקראי ושל פרעה המקראי ושל העולם המודרני שהמציא גם את השתעבדות שני ההורים בחלוקת העובדה, קורה בגלל סיבה פשוטה אחת, והיא ביטול חירות האדם ועבדותו לעבדות נצחית בלי משמעות חיים. אבל אף אחד לא כל כך חכם לעשות את זה בכוונה לשעבד את האדם לעבדות נצחית . כלומר כולם עושים את זה כי הם בורים עמי ארצות. ביהדות בחרדיות יש את התשובות הפשוטות למה, כי זה פשוט בכתובים כלומר כל נביאי ישראל מאז ומעולם אמור לנו את זה ואת זה אנחנו לומדים בליבה החרדית. ובכן כל זה קורה על פי נביאי היהודים  א' כי אין חוקי יסוד בסיסים כמו קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ לכל אדם ולכל נולד לעולם כנ"ל מתורת השופט נח ("הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם" חנה ארנדט). ב' השיטה המוניטרית הכושלת שוב ושוב. כלומר משעבדת את האנשים לחוב ולעבדות וככה מהר מאוד מאבדים את הקניין שלהם אם זכו לכך. מכאן אנחנו מגיעים לסעיף הרביעי

הסעיף הרביעי: (ראה כאן אני מרחיב בנושא עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב). אין מצב שבן אנוש נותן לאליל הכסף סמכות כל כך חזקה שבעצם שולל מהאדם זכויות יסוד כמו מקום בעולם לדרוך בו ולישון בו ולאכול בו וליצור חיים. ("הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם" חנה ארנדט).

הדי אן איי של היהודי לא מאפשר לו לא לחשוב על כך ולא ללמוד לעומק אייך זה קורה לנו. אייך בני אנוש הם כאלה מטמטמים שנותנים לאליל הכסף את הכוח לשלול ממך את העולם ובעצם את החיים ומצד שני לשעבד אותך ואת אשתך ואת ילדיך וחיי ילדיך לזולת שאתה אפי' לא יכול לזהות אותו ולהחזיר לו מכות הרי מדינה זה משהו מופשט דמיוני שנקרא ביהדות עבודה זרה אלילים וכדומה. מה זה אליל הכסף משעבד אותך ואת אשתך ולוקח את ילדיך הרווקים והרווקות למות  על הדגל בחינם?!

בחברה הישראלית מזמרים לך עם שני המתודות ביחד עם שני האלילים האלה ביחד. כלומר אמרנו לעיל שיש שני אלילים שבני אנוש המטמטמים חוזרים אליהם, האחד: הלאומניות = אדמה כיבוש עם צבא על גבי הילדים הרווקים והרווקות. השניה: אליל הכסף = גלובליזציה = חלוקת עבודה עולמית. בחברה הישראלית עם הליבה שלך, מטמטמים את העבדים\האזרחים ואת הילדים שלך, עם שני המתודות ביחד, עם שני האלילים האלה. ולכן הרחבתי להסביר לך קודם כל את האדמה\הקניין\ארץ ישראל שלא יצליחו המנוולים לעבוד עליך. כלומר ארץ ישראל היא לא אדמה לאומית מופשטת אלא קניין פרטי של כל יהודי ויהודי. ומשאביה שייכים לכל פרט יהודי. כלומר אין שום טעם בלאומניות, בדגל, בציונות, בישראליות, בלי שנחלק בגורל את הארץ שוב כמו יהושע ועשרת התקנות שלו בחלוקת הארץ. החזרת אדמת הארץ בכוח הזרוע על גבי הרווקים שלך, היה הגיוני אלא עם חלוקת הארץ וחוקי יסוד. לא שהחרדי היה מסכים לכך הרי אתה לא מקריב את הילד הרווק על אדמה אם אפשר לקנות בגויים אדמות ודירות בכסף. אבל מצד הישראלי\הציונות זה אמור היה להיות בדיוק ככה. הרי חוקי יסוד אדם נותנת את כל התוקף של הריבון אדם לשלוט באדם. בלי חוקי יסוד בסיסים למה אתה נותן לריבון לשלוט בך ובצאצאיך?!

ובכן תשים לב אייך אתה שאול היקר דורש ממני את הילדים הרווקים שלי לצבא, למה? "ללאומניות"!!! דורש ממני ומאשתי לעבוד, למה? "לאליל הכסף" !!! אתה מבין את הקלישאות של הישראלי הספינר?!

הכל פנים הדי אן איי של היהודי לא נותנת ליהודי להיות כזה מטמטם לא לחשוב אייך זה שאליל הכסף ואליל הריבון היהודי שוללת ממנו כל זכות יסוד?! הגדיל השופט ברק לומר שאפי' זכות מוקנה לנשום אין לך בלי מערכת המשפט. ומה עושים יהודים עם הגן היהודי? לומדים להבין אייך זה קורה לבני אנוש כזה טמטום שאין לו כלום בעולם בלי אליל הכסף ובישראליות חוץ שהוא תחת אליל הכסף, אין לו כלום בעולם בלי הקרבת הילדים הרווקים שלו על מזבח הדגל?!

כאן בדיוק נכנסים החרדים עם הליבה שלהם.

את הלאומניות הסברנו לעיל. כלומר הלאומניות\הציונות\הישראלית היא קלישאה. כי לא האדמה שייכת למופשט הדמיוני הזה שנקרא מדינה ריבון ציונות ישראליות וכו' אלא היא שייכת לכל פרט יהודי כולל הילדים שלך. ולא עם ישראל היא לאום ולא דת ישראל הוא לאום. אין לאום יהודי, נקודה. והמאות הגוונים של היהודי תוכיח לך את זה. ולכן החרדים מתחילת הדרך היו נגד ריבון יהודי על היהודים הרי מבחינת היהודים אסור ריבון אדם על אדם. הרי בשביל זה בדיוק יש לנו את ריבון העולמים. אז מכאן תבין שאף חרדי לא יקריב את עצמו ובוודאי לא יקריב את הילדים הרווקים שלו בשביל קלישאה הרי הוא יהודי ולא בן משטר פנאט של הגויים. בוודאי לעולם החרדי לא יהיה ישראלי כפי שמשקר לך אריה ארליך הבור ועם ארץ. (פעם כתבתי מאמר בשביל אריה ארליך וכדאי לך שאול היקר לעמוק בזה השילוש הקדוש "יהודי – חרדי – ישראלי").

תבין שאול היקר, שהחילוני היום אפי' לא חושב על לאום יהודי. נכון החילוני עוד לא החליט מה הוא רוצה להיות, ישראלי או כנעני וכו' אבל מה שברור, הוא לא חושב היום על לאום יהודי גזעני פריבילגי וכדומה, ככה שהחילוני לא יכול לטעון כאן את טענת הלאומניות מול היהודי החרדי. כלומר מבחינת הליברליות החילונית אין מקום לחוק גיוס חובה: "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי)

ובכן את הפינה הלאומית אני חושב שהבנו והבנתה את השקרן הזה ארליך שטוען שהחרדי עובר ישראליזציה. זה לא יקרה לעולם ועכשיו תבין למה כי אדם חרדי זה המהות שלו, מהות הפילוסופית שלו המהות הערכית שלו. והנה אני חושב שהצלחתי להסביר לך את המהות שלו בטוב טעם. אם אריה יאמר לך אבל יש ויש כלומר יש גם חרדים שהם ישראלים, אז תבין שאלה לא באים בחשבון כי תמיד מכל חברה ובעיקר חברה יהודית יש נושרים וזה טבעי לגמרי. אליל הכסף ואליל הלאומניות בשטחיות, מאוד מאוד מושכת אנשים חסרי מוח ולכן תמיד תימצא חסרי מוח שכאלה כמו ארליך. אני הוכיח לך את זה מהחרדים בחו"ל. האם חרדי בחו"ל עובד אמריקניזציה או אירופיזציה וכדומה? אפי' חילוני משכיל בחו"ל מכיר את הבעיה שנקרא התבוללות. אז אייך ארליך מצליח לשכנע אותך שהחרדי בישראל עובר ישראליזציה? 

תבין שאול היקר. לאומניות אפי' יהודית אמתית לא מצליחה להכניע את החרדי, הרי תראה מי הסכנה הגדולה אצל החרדיות, זה לא החילוני אלא הציונות דתית כי הם מאמינים בלאום היהודי שלא קיימת ועוד בשם היהדות. אז לאומנות שהחילוני עוד לא החליט על שמו (ישראלי או כנעני וכו') יכניע את החרדי לאמץ את הלאומניות שלו?! ולכן ישראליזציה לעולם לא בא בחשבון אצל היהודים האותנטיים. ולכן אפשר להתקדם לאליל הבא שנקרא אליל הכסף.

אליל הכסף

בני אנוש מהר מאוד הבינו שעם המסורת של הצווים המוסריים כדאי חלוקת העבודה לטובת כולם. במקום שכל אחד יעבוד לבד ויעמול להשיג את צרכיו לבד בקניינו, עדיף חלקות עבודה ככה נשאר לו זמן ללמוד ועוד. בקיצור לחיות את החיים באושר ובעושר.

חלוקת העבודה יוצרת הרבה מצרכים וזולים. אבל צריך משהו שיעביר לכל אדם את כל צרכיו. כלומר זה לא מספיק שכל אחד עושה משהו קטן צריך מישהו שיעביר את עמלי לאחרים ועמל אחרים אלי. ולכן המציאו את האמצעי חליפין שנקרא כסף. כלומר כל עמל אנושי מתורגם לכסף = הכסף הוא שטר בעלות על עמל אנושי.

בתחילה בכל עיר או מחוז וכו' היה אדם אמין שיצר את כסף. בתלמוד מסופר ששני ערים טבריה וציפורי שהיו ממש קרובות, היו להם שני מטבעות נפרדים. כלומר אי אפשר לתת אימון למישהו בנושא כזה אלא למישהו קרוב שכולם מכירים.

הכשל בהמרת העמל אנושי בכסף\באמצעי חליפין, היא בעובדה שעמל אנושי נכחדת מהר והמרת העמל מנציחה את העמל לנצח כביכול, וזה לא יכול להיות נכון. אייך משהו שנכחד ולא נשמר הופכת להיות נצחית? הכשל השני בהמרת העמל אנושי לכסף, היא כינוס הכסף אצל יחידים. ואז לכלום יש חובות בשביל לשרוד והחובות מביא את האנשים למכור את קניינם ואת רכושם ונשארים חסרי כל, ונהפכים לעבדים למישהו. ולכן משה רבינו ממציא את ביטול החובות או ביטול המטבע כל שבע שנים. מכאן התנאי הרביעי בכלכלה יהודית שחייבים לבטל או את החובות כל שבע שנים או לבטל את המטבע שזה אותו דבר.

מהר מאוד עם עברת האדם לגלובליזציה שקורה תמיד כי רוצים חלוקת עבודה יותר רחב כי זה משתלם, נצרך אמצעי חליפין אמין שלא תלוי באדם. ומצאו את הזהב כסף ונחושת = משאב טבעי נדיר.

מה שיצא בעצם הוא שלמי שהתכנס הזהב, הוא היה השליט על כל בני אנוש. כלומר אמרנו שתמיד הכסף מתכנסת אצל יחידים. והחרדים לומדים את זה בחיידר עם סיפור יוסף ופרעה (ראה כאן אני מרחיב בנושא מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל). ונבוכדנצר באמת שולט בכל העולם עם כינוס הזהב אצלו. כלומר כמו נמרוד בוטל חלוקת הארצות לפרטים והקניין הפרטי וכמו אצל יוסף ופרעה במצרים בוטל הקניין הפרטי, וכולם תלויים בכסף, ככה  בזמן נבוכדנצר בוטל הכל ונשאר אך ורק אליל הכסף. כלומר כולם היו צריכים לאמץ את המטבע שלו מזהב וזה סיפור המקראי של פסל הזהב של נבוכדנצר.

הנביא דניאל לא רוצה כמו החרדים לאבד את חירותו. ולכן הוא נותן פתרון לכינוס הכסף אצל יחידים. והוא ממציא לראשונה את המושג "צדקה". כלומר כל יהודי שמרוויח בחלוקת העבודה יותר מאחיו היהודים, מחזיר להם חלק מכינוס ההון אצלו.

אז אם עד היום חירותו של היהודי היה קניין פרטי = נחלה בארץ ישראל מירושת אבות שנקרא "זכות אבות" ביהדות. אומרים לנו הנביאים וחז"ל שאם אין לך זכות אבות = אין לך נחלה פרטית מירושה?! תעבוד בחלוקת העבודה של הגויים. ואם תצליח לכנס הרבה הון מאליל הכסף האכזר, אז תחזיר את זה לאחיך היהודים שלא צלח להם.

נסכם את הסגה הזה.

באין ברירה תחת כיבוש הגויים או תחת כיבוש יהודי בלי חוקה וחוקי יסוד, כלומר אין ליהודי קניין פרטי מירושת אבות, ואליל הכסף שולט בכוח רב, אומרים לנו חז"ל הקדושים להיות בחלוקת העבודה של הגויים במקום זכות אבות ולתת צדקה = מעשר כספים. זה הסגולה של היהודי אייך לחיות תחת אליל הכסף של הגויים. מכאן תבין את הדי אן איי של הצדקה היהודית.

"הצדקה" היהודית היא חלק של הדרך ארץ

אדם בלי ליבה יהודית, כל כך שטחי ודוגמטי, שהוא חושב שלחיות מצדקה זה עבדות ושפל המדרגה. אבל אדם משכיל שמבין אייך פועל האליל של הגויים ששולט בכול בני אנוש, מבין שאפשר לשרוד בו אלא עם עצת דניאל הנביא = חלוקת ההון בין האחים = המצאת הצדקה. או לחליפין להיות טיפש ולצאת לציד כמו הציונים שיצאו לכבוש את הארץ ולהקריב את הילדים שלהם על אדמה ועל כסף = על חרבך תחיה.

עכשיו נחזור לתלמוד לעיל שארליך ציטט לך.

שחז"ל שם מתרפקים על הדורות הראשונים הם מתכוונים על מצב שאנחנו בארץ ישראל עם חלוקת הארץ ושמיטת כספים. אז חלוקת העבודה היית חופשית לגמרי. ואז הרבה זרים באו ליהנות מהצמיחה והשגשוג ולכן באמת הזרים עבדו בשביל המקומיים בשכר טוב, ככה שרבי שמעון צודק שאז אפשר ללמוד כל היום (זה תרגם של התלמוד בשפה מודרנית). בהמשך שלא שמרו על התורה קרי לא שמרו על שמיטת כספים וכו', אז רבי ישמעאל צודק שיש אך ורק חלוקת העבודה = דרך ארץ של הגויים. אבל שניהם מתווכחים על מצב נתון של מעבר משמירת המצוות עד אי שמירת המצוות, הם שניהם לא דנים על המשך המצב = כינוס ההון אצל יחידים שאז אומרים חז"ל שם בהמשך אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי: בא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות הראשונים אף על פי שעשו תורתן קבע ומלאכתן עראי,  זו וזו נתקיימה בידן. אבל דורות האחרונים אף על פי שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי – זו וזו לא נתקיימה בידן.

מה שדורות אחרונים לא הבינו שבלי צדקה = חלוקת כינוס ההון בחזרה לציבור, לא תתקיים הכלכלה אפי' שתעשו את מלאכתכם קבע. והיום במודרנה אנחנו רואים את זה, שאנשים יוצאים לעבוד 24\7 וזה לא מספיק, אז כופים גם על הנשים שלהם לצאת לעבוד בחלוקת העבודה וגם זה לא מספיק. ואז מוכרים להם את הלוקש הזה שנקרא "חרדים". כלומר אם רק החרדים יעבדו, הם ונשותיהם?! אז רמת החיים יעלה!!! אומרים לנו חז"ל כבר לפני אלפי שנים, שתשכח מיזה = דורות האחרונים אף על פי שעשו מלאכתן קבע ותורתן עראי – זו וזו לא נתקיימה בידן. ועינינו הרואות שכל מי שהולך לעבוד הוא ואשתו ומנסים להרוויח יותר, שזו וזו לא מתקיימים בידם. האריה ארליך וכל חסרי המוח מצאצאי החרדים היא ההוכחה. הרי לא הון יש להם ולא תורה יש להם. יש להם רק דמיון מגלומני כאילו עם עיתון קובעים משהו בשביל היהודי החכם ועוד החרדי?!

לסיכום

דרך ארץ ביהדות היא באמת להיות חלק בחלוקת העובדה אבל עם צדקה. כלומר כל יהודי ערב לאחיו היהודים ולכן הוא חייב להחזיר את ההון המכונס אצלו לאחיו שלא צולח להם בחלוקת העבודה. ותראה אייך בשפת התלמוד מסבירים את זה   "מכאן אנו למדין שזכות מלאכה (= חלוקת העבודה max) עומדת במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד (= אין קניין פרטי בארץ ישראל מירושה = אין זכות אבות max)" שנאמר לולי אלהי אבי אלהי אברהם וגו' א"כ לא עמדה לו זכות אבותיו אלא לשמירת ממונו את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו למד "שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו", לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו. (פשוט לנשק כל מילה של החז"ל העמוק הזה. הרי מצד אחד אין יותר זכות אבות שזה אומר אין לנו קניינים מירושה = אין לנו את ארץ ישראל כי לא נקריב את הילדים על כיבוש הארץ. מצד שני יש פתרון בדיעבד להיות חלק בחלוקת העבודה האנושית. אבל חז"ל אומרים מפורש שזה לא מעשה האלוהים = "שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו", לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו.)

אסור ליהודי לומר האלוהים יעזור לי. הוא חייב לעבוד. או אשתו תתנדב לעבוד במקומו. ואם יצליח, הוא חייב להפריש מעשר כספים למי שלא צולח. זה העריבות היהודית מאז ומעולם. כל זה נכון בחוץ לארץ.

בארץ ישראל ועוד תחת היהודי?! כולנו מצווים לחלק את הארץ בגורל עם עשרת תקנות יהושע. וכמובן לבטל את המטבע כל שמיטה או החלפת המטבע.

אתה שאול היקר לא יכול מצד אחד לטעון לאומניות ולא לחלק את הארץ ועוד לדרוש את הילדים הרווקים בצבא. מצד שני לטעון גלובליזציה = חלוקת העבודה העולמית ולבקש ממני את אשתי ואת ילדי בחלוקת העובדה. ובשביל שהם יהיו הון אנושי טוב, אתה גם רוצה ללמד אותם את הליבה המטומטמת של הגויים הפנאטים. כלומר גם לכפות עליהם לימודי ליבה. ואז באמת תתקיים המאמר חז"ל זו וזו לא נתקיימה בידן. כלומר לא תורה ולא השכלה יהודית וגם לא עושר וגם לא ילדים הרי אתה מוותר על ריבוי הילדים.

בברכה

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s