ויבז עשו את הבכורה

ויבז עשו את הבכורה

והיהודי המודרני (אפי' החרדים לדבר השם) לא בז לבכורה רח"ל?!

(אבא: למה התורה מוסיפה את "ויבז עשו" וגו' שנשמע לא קשור לסיפור ?! שואל הבחורציק את אביו – שהוא אחד מרבותי המובהקים. האב: התורה בא לומר שהעסקה הזה לא קביל בכל זאת עשו לא ערער על העסקה = "ויבז עשו את הבכורה". בא לי שוב לומר את ברכת שחלק מחכמתו, ואני אומר לרבי מורי: אייך רבונו של עולם יוצא לכם כאלה תשובות חדות כסכין ? ואל תשיבו שזה מהמפרשים. ורבי מורי בלי להתבלבל: אין חידוש שכבר לא נאמר בסיני. וזה אגב לא חידוש רק פשט הפסוק. ובכן, אחרי שבת חיפשתי ומצאתי שהתשובה באמת קיימת, נדמה לי שראיתי את זה אצל אברבנאל ועוד ועיינו שם. בעקבות הדיון הקצר בין רבי מורי לבנו הקטן באתי לכתוב את המאמר הקשה הזה. ואני מקווה שתקבלו את זה בהבנה)

פרשיה קשה השבת עם מלא פירושים על אותו פרשיה שעד כדי כך שלא מוצאים כאן ידיים ורגלים. נצטט את הפרשיה וננסה להבין ולו במעט מה קורה כאן. אחרי שנבין את הפרשיה נבין מכאן כמה גורלי וכמה תוצאות גורליות בהמשך תלויה בפרשיה ה'לכאורה תמימה שלנו השבת.

בראשית פרק כה (כט) וַיָּ֥זֶד יַעֲקֹ֖ב נָזִ֑יד וַיָּבֹ֥א עֵשָׂ֛ו מִן־הַשָּׂדֶ֖ה וְה֥וּא עָיֵֽף: (ל) וַיֹּ֨אמֶר עֵשָׂ֜ו אֶֽל־יַעֲקֹ֗ב הַלְעִיטֵ֤נִי נָא֙ מִן־הָאָדֹ֤ם הָאָדֹם֙ הַזֶּ֔ה כִּ֥י עָיֵ֖ף אָנֹ֑כִי עַל־כֵּ֥ן קָרָֽא־שְׁמ֖וֹ אֱדֽוֹם: (לא) וַיֹּ֖אמֶר יַעֲקֹ֑ב מִכְרָ֥ה כַיּ֛וֹם אֶת־בְּכֹֽרָתְךָ֖ לִֽי: (לב) וַיֹּ֣אמֶר עֵשָׂ֔ו הִנֵּ֛ה אָנֹכִ֥י הוֹלֵ֖ךְ לָמ֑וּת וְלָמָּה־זֶּ֥ה לִ֖י בְּכֹרָֽה: (לג) וַיֹּ֣אמֶר יַעֲקֹ֗ב הִשָּׁ֤בְעָה לִּי֙ כַּיּ֔וֹם וַיִּשָּׁבַ֖ע ל֑וֹ וַיִּמְכֹּ֥ר אֶת־בְּכֹרָת֖וֹ לְיַעֲקֹֽב: (לד) וְיַעֲקֹ֞ב נָתַ֣ן לְעֵשָׂ֗ו לֶ֚חֶם וּנְזִ֣יד עֲדָשִׁ֔ים וַיֹּ֣אכַל וַיֵּ֔שְׁתְּ וַיָּ֖קָם וַיֵּלַ֑ךְ וַיִּ֥בֶז עֵשָׂ֖ו אֶת־הַבְּכֹרָֽה:

יש לנו כלל מרבי שמעון בר יוחאי שדורשים על רשעים בגנאי. כלומר שבאים לדרוש את התורה אנו דורשים את מעשה הרשעים לגנאי ואת מעשה הצדיקים לשבח. וזה מה שמסביר את רוב הפירושים בדרשות. אבל שאנו רוצים את רובד ה"פשט", בניגוד לרובד הדרש, שם אתה לא יכול אך ורק לרדת לעומקם של הסיפור ולהבין אותו כפשוטו. ולהבין גם מה התורה רוצה שנבין כפשוטו מהסיפור.

אני מדגיש את זה בכדי שלא נבין מכאן שאני דורש לשבח או לגנאי.

ובכן, נתחיל בעזרת השם ותחזיקו לי אצבעות.

ובכן מה עומד כאן על הפרק. הבכורה !! בכור מקבל פי שנים. והיה שעשו וויתר על הכפל בעת מצוקה, אתה לא מבין מיזה שעשה משהו רע (מוותר על שליש שני של הירושה ונשאר עם שליש ירושה. הרי לשני בנים הירושה מתחלקת לשלושה חלקים והבכור מקבל שני שליש). רק להפך, נשמע – אם מותר לומר – שיעקב ניצל את המצוקה שלו שלכאורה כל העסקה נעשה כלא כדין, מצד שני עשו שלכאורה יודע שזה לא כדין עומד בדיבורו = הוא לא מערער על העסקה (הוא מתלונן בהמשך לאביו שיעקב ניצל אותו. כלומר מתברר שעשו הבין שזה לא כדין בכל זאת לא מערער על כך).

גם לא מתקבל על הדעת שיעקב אבינו פשוט רצה חלק יותר גדול מהירושה וירושה שמסכן אותו ממש עד כדי בריחה מהמשפחה לכעשרים שנה. מה גם כנ"ל יעקב ידע שזה לא קביל כל העסקה הזו. ככה שאין סיכוי שיקבל חלק יותר גדול. מה גם אי אפשר למכור בכורה, בכורה זה מציאות עובדתית ויש ליצחק איסור של לא יוכל לבכר את בן השנואה. אם יעקב רצה את הירושה\הון ולא את הבכורה שבלתי אפשרי כנ"ל, אז למה לא דרש הון אחר שווה ערך לכפל של הבכור?

בהמשך נראה שהתרגיל המאוד מלוכלך כביכול שעשו רבקה ויעקב מול אביהם יצחק, צדקתה מושתתת על מכירת הבכורה, כלומר לכאורה נשמע שבלי שיעקב הקדים לקנות מעשו את הבכורה לא יכול היה לעשות כזה דבר שקרי והונאה. (אני מקשה בלשון קשה וגס בכדי שנבין את חומרת המעשה. כי יש סוג של הרגשה שיש לנו זכות להיות ערמומיים רח"ל, הנה יעקב ורבקה עושים את זה ועוד ליצחק אבינו. וכנודע מי שאומר חטא, אינו אלא טועה. אבל בכדי להבין את המהלך שלהם אנו חייבים להבין ולהפנים שעל פניו זה היה מעשה לא נכון, וזה מה שהתורה רוצה שנבין. מה שאין כן למשל בגירוש ישמעאל שם התורה\הקב"ה אומר שמע בקולה. כלומר במקרה גירוש ישמעאל התורה מצדיקה על המקום את הגירוש והקב"ה מנחם את הגר. כאן התורה לכאורה מבקרת את הסיפור ואת זה אני רוצה להוכיח בהמשך)

מה שמטריף הכי הרבה בכל הסיפור הזה וסיפור הברכות בהמשך, שלא יצא מיזה כלום מבחינת רווחית\גשמית או רוחנית, לא ליעקב ולא לרבקה וגם לא לעשו. כלומר עשו לא הפסיד כלום ומה שכן הפסיד (הקבורה במערה) הוא אך ורק כי עשו פשוט לא ערער על כך ופשוט וויתר ליעקב (רק צאצאי עשו ערערו על כך ונפתלי הביא את השטר מכר כמוזכר במקורות ויעקב זכה להיקבר בקברי אבות במקום עשו).

ומה שאנו לא שמים לב היא מהן ההשלכות הקריטיות והגורליות שבני יעקב עד ימינו סובלים משני הסיפורים האלה. (אני שוב מתנצל על דברי הקשים אבל אילו דמי לא היה רותח הייתי באמת יותר עדין או מוותר לגמרי וכובש את נבואתי שזה לאו מדאורייתא. לא שאני נביא, אבל האיסור של כובש נבואתו הוא איסור ראלי שאף אדם לא יכול להיפטר ממנו. כל נבואה שנצרך לדורות נכתבה ולכן שאדם רואה שנבואה כל שהיא נצרך בהווה וכובש את הנבואה, הוא עובר על לאו מדאורייתא וחייב מיתה בדי שמים. מה גם שבשביל חינוך הילדים התרגלנו ללמוד את התורה יותר כמו טפיחה על השכם, במקום ללמוד את זה כתוכחה = נבואות שנצרכו לדורות נכתב לדורות = תוכחה ולא ח"ו טפיחה על השכם. אז בשביל חינוך הילדים וטיפשים, דיינו וזה מוצדק, אבל לתלמידי חכמים ובעיקר עסקנים ורבנים, הלימוד חייב להיות לימוד של תוכחה של נבואה שנצרך לדורות. לימוד של חניפה לא רק שלא מועיל כלום (שוב לילדים וטיפשים כן), זה סיבת סבלינו וגלותינו הארוכה וסיבת גלות כל אדם זה אלפי שנים. ישאל אדם מי שמך עלינו כשופט כנביא זעם וכו' וכו'. ותשובתי "די לצביעות" במיוחד צביעות יהודית שלא יודע בדרך כלל לסתום את הפה. הרי בכל מגזר יהודי בלי הבדל צבע ומין כל אחד מרגיש שמותר לו להטיף לזולת. אם זה היה נגמר רק בהטפת מוסר הייתי שותק, אבל לא ולא היהודי המודרני מכל המגזרים יורד ממש לחיו של הזולת אם וכאשר הוא לא נוהג בדיוק כפי שהמוח הריק והמעווות שלו חושב שצריך להתנהג. יותר מיזה אפי' בתוך המשפחה בן מול אב ואם ואב ואם מול הבן והבת מוכנים להשליך את קרבת הבשר שלהם לאבדון בשביל אלילות לשמה. כל זה תשובה לטיפשים. את התשובה האמתית אמרתי לעיל = איסור כובש נבואה = לאו דאורייתא שחייבים עליו מיתה בידי שמים)

ובכן נחזור לפרשיה ונעיין במפרשים ונמשיך משם.

כבר חז"ל הרגישו בבעיית העסקה וחלק דורשים את המילה "כהיום" = רק היום העסקה קבילה אבל אחרי מתן תורה לא, כי אין הבכורה נמכרת כי אין מכירה לבכורה ולא תועיל בה שבועה שנאמר: כי את בן השנואה יכיר (מדרש הגדול). אבל כנודע האבות קיימו את התורה לפני מתן תורה ולכן התשובה לא מספקת.

עוד חז"ל ראיתי כפי שפירש רבי מורי לבנו לעיל: ושמא תאמר שאחר כך ישב ותמה על מה שעשה?! (כלומר התחרט עשו על מה שעשה ?) ת"ל ויקם, או שמא תאמר כשעמד תהה וניחם (התחרט) ?! ת"ל וילך, או שמא תאמר הלך והוא אונן על מה שעשה?! ת"ל ויבז (מדרש החפץ כ"י)

אצל הראשונים רואים שוב את הבעיה של העסקה הרשב"ם למשל שואל הרי בהמשך עשו מתלונן אצל אביו על המכירה אז לכאורה המכירה לא קביל. ועונה כרבי מורי לעיל "ויבז" כלומר בזמן המכירה ויבז עשו את הבכורה. כפי המדרש לעיל שאחרי שאכל כבר לא התחרט רק "ויקם" "וילך" "ויבז".

גם הרד"ק מדגיש את זה: ויבז – אפילו לאחר שאכל ושתה לא התחרט ובזה אותה בלבו:

הבכור שור – שתמיד מפתיע ומבריק ובעיקר חריף – אומר: עשו היה בטוח באהבת יצחק שלא יפסיד כלום. ובאמת הבכור שור טוען כפי שהסברתי לעיל שהמכירה הצדיק את מעשה רבקה ויעקב בהמשך מול יצחק.

אם תשימו לב שגם האבן עזרא מפרש שמדובר על הון שלא היה ליצחק לדעתו ולכן ביזה עשו את הבכורה. והאבן עזרא מקבל ביקורת נוקבת מכולם – מהרמב"ן ועוד עד אברבנאל.

אנחנו חייבים להבין שיש את דרך הדרש של חלק מחז"ל שמדובר על הכהונה. שזה לכאורה מצדיק את כל מעשה יעקב ובהמשך מצדיק את מעשה רבקה ויעקב, להציל את הכהונה מעשו הרשע (ובעלי הפשטנים מחז"ל והראשונים לא יכלו לקבל את זה כי הלכה למעשה לא הבכור קיבל את הכהונה רק שבט לוי ולכן יצחק היה יכול לעשות בדיוק מה שמשה עשה שיש בכור לא ראוי כמו הבכורים במעשה העגל, כלומר הכהונה לא שייך לבכור בגלל ירושה רק בגלל הראוי או לא הראוי והבינו. יותר מיזה הקרבנות והמשכן היה תשובה למעשה העגל והבינו). וכפי שאמרתי מראש אנו הולכים כאן ברובד הפשט ורק ברובד הפשט מתעורר כל הבעיות. וזה מה שכל כך הביא את הביקורות על האבן עזרא ועל שאר הפשטנים. מה שמעניין שהכתב והקבלה ומנסה לעשות שלום ביניהם וראו את דבריו הגאונים והמבריקים: "ויבז עשו את הבכורה. מעלת הבכורה היא בנפשית ובחומרית, הנפשית היא להתקדש ולהתטהר במעשים נכונים להיות מוכשר לעבודת ה' בהקרבת קרבנות על הבמה שהיה נוהג קודם מתן תורה. ומעלה הגשמית, שהבכור נוטל פי שנים בנכסי אביו, והוא המכובד בהנהגת הבית. ואין ספק שלא בזה עשו את הבכורה בבחינת מעלה הגשמית שבה כי המופקר אל תאוות העולם ותענוגיו, הוא רודף אחר הכבוד המדומה ואוהב רבוי נכסים כי עי"ז יוכל למלא תאוותיו. אמנם לא היה מבזה רק מעלה הנפשית שבבכורה, כי אלה הם מעכבים אותו מתענוגי עה"ז, ויעקב לא השתדל לזכות רק בבחינת מעלה הנפשית שבבכורה לא במעלה הגשמית שבה. לכן היה נכנע תמיד לפניו לקרותו אדוני עשו, עבדך יעקב. לזה שנו שניהם את לשונם לפני אביהם, עשו אמר בנך בכורך, ויעקב השמיט מלת בנך, כי מעלה הגשמית שבבכורה לא בזה עשו ולא זכה בה יעקב, ונשאר עשו בכור לנחלה (וזה הסיבה שהתורה אוסרת למשה להתגרות בעשו: דברים פרק ב  (ב) וַיֹּ֥אמֶר יְקֹוָ֖ק אֵלַ֥י לֵאמֹֽר: (ג) רַב־לָכֶ֕ם סֹ֖ב אֶת־הָהָ֣ר הַזֶּ֑ה פְּנ֥וּ לָכֶ֖ם צָפֹֽנָה: (ד) וְאֶת־הָעָם֘ צַ֣ו לֵאמֹר֒ אַתֶּ֣ם עֹֽבְרִ֗ים בִּגְבוּל֙ אֲחֵיכֶ֣ם בְּנֵי־עֵשָׂ֔ו הַיֹּשְׁבִ֖ים בְּשֵׂעִ֑יר וְיִֽירְא֣וּ מִכֶּ֔ם וְנִשְׁמַרְתֶּ֖ם מְאֹֽד: (ה) אַל־תִּתְגָּר֣וּ בָ֔ם כִּ֠י לֹֽא־אֶתֵּ֤ן לָכֶם֙ מֵֽאַרְצָ֔ם עַ֖ד מִדְרַ֣ךְ כַּף־רָ֑גֶל כִּֽי־יְרֻשָּׁ֣ה לְעֵשָׂ֔ו נָתַ֖תִּי אֶת־הַ֥ר שֵׂעִֽיר: (ו) אֹ֣כֶל תִּשְׁבְּר֧וּ מֵֽאִתָּ֛ם בַּכֶּ֖סֶף וַאֲכַלְתֶּ֑ם וְגַם־מַ֜יִם תִּכְר֧וּ מֵאִתָּ֛ם בַּכֶּ֖סֶף וּשְׁתִיתֶֽם: (ז) כִּי֩ יְקֹוָ֨ק אֱלֹהֶ֜יךָ בֵּֽרַכְךָ֗ בְּכֹל֙ מַעֲשֵׂ֣ה יָדֶ֔ךָ יָדַ֣ע לֶכְתְּךָ֔ אֶת־הַמִּדְבָּ֥ר הַגָּדֹ֖ל הַזֶּ֑ה זֶ֣ה׀ אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֗ה יְקֹוָ֤ק אֱלֹהֶ֙יךָ֙ עִמָּ֔ךְ לֹ֥א חָסַ֖רְתָּ דָּבָֽר: (ח) וַֽנַּעֲבֹ֞ר מֵאֵ֧ת אַחֵ֣ינוּ בְנֵי־עֵשָׂ֗ו הַיֹּֽשְׁבִים֙ בְּשֵׂעִ֔יר מִדֶּ֙רֶךְ֙ הָֽעֲרָבָ֔ה מֵאֵילַ֖ת וּמֵעֶצְיֹ֣ן גָּ֑בֶר ס וַנֵּ֙פֶן֙ וַֽנַּעֲבֹ֔ר דֶּ֖רֶךְ מִדְבַּ֥ר מוֹאָֽב: (ט) וַיֹּ֨אמֶר יְקֹוָ֜ק אֵלַ֗י אַל־תָּ֙צַר֙ אֶת־מוֹאָ֔ב וְאַל־תִּתְגָּ֥ר בָּ֖ם מִלְחָמָ֑ה כִּ֠י לֹֽא־אֶתֵּ֨ן לְךָ֤ מֵֽאַרְצוֹ֙ יְרֻשָּׁ֔ה כִּ֣י לִבְנֵי־ל֔וֹט נָתַ֥תִּי אֶת־עָ֖ר יְרֻשָּֽׁה), לכן אמר בנך בכורך שבבחינת בן לאביו נשאר להיות יורש פי שנים בנכסי אביו. ויעקב שלא זכה בבחינת גשמית הבכורה לא תאר עצמו בשם בן בכור, כ"א סתם בכורך, שאיננה בבחינת בן לענין ירושה, רק בכור במעלה הנפשית שבה." (הכתב והקבלה בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק לד)

שוב נדגיש את דבריו הנפלאים שמצריך עיון רב: כי מעלה הגשמית שבבכורה לא בזה עשו ולא זכה בה יעקב, ונשאר עשו בכור לנחלה, לכן אמר בנך בכורך שבבחינת בן לאביו נשאר להיות יורש פי שנים בנכסי אביו. ויעקב שלא זכה בבחינת גשמית הבכורה לא תאר עצמו בשם בן בכור, כ"א סתם בכורך, שאיננה בבחינת בן לענין ירושה, רק בכור במעלה הנפשית שבה.

הגאון המלב"ים חושב לומר שעשו היה אמור להיות הזבלון מול יששכר. כלומר הסכם זבלון יששכר.

עד כאן בקיצור סגת מעשה המכירה ובהמשך מעשה הברכות.

ומה נאמר ומה נדבר, לפי מה שראינו כל הסיפור היה מיותר מתחילה ולמה לתורה לספר את זה ? עשיו קיבל את חלקו בירושה ואפי' כבכור כפי שטוען בעל הכתב והקבלה לעיל. כלומר את ברכת אברהם קיבלו שניהם כפי שהתורה דורשת וכפי שנפסק במדרש: יש חז"ל בסיסי (סוג של אקסיומה): "כל תנאי שבממון קיים חוץ מתנאי שבירושה." הנה המקור: "לחקת משפט", מכאן אמרו כל תנאי שבממון קיים חוץ מתנאי שבירושה, שנאמר ל"חקת משפט". (מדרש הגדול) וכפי שנפסק בהלכה (רמב"ם הלכות נחלות פרק ו הלכה א וגם בשות) "אין אדם יכול להוריש למי שאינו ראוי ליורשו ולא לעקור הירושה מן היורש אף על פי שזה ממון הוא, לפי שנאמר בפרשת נחלות והיתה לבני ישראל לחוקת משפט לומר שחוקה זו לא תשתנה ואין התנאי מועיל בה, בין שצוה והוא בריא בין שהיה שכיב מרע בין על פה בין בכתב אינו מועיל." (סבלנות סבלנות אני יודע את ההמשך ועל זה בדיוק המאמר ונבואת הזעם שלי). לא רק זה אפי' בן לא ראוי (כמו עשו שבז למתודה של תורה), או אפי' ממזר שאביו לא מתכחש לו כבנו. מקבל ירושה ובכורה אם הוא בכור של אביו.

ולכן בכדי להבין למה התורה מספר לנו את הסיפורים האלה – מה רצה יעקב מעשו ולמה עשו לכאורה מסכים וגם מבזה את זה. ומה רצה יצחק ומולו מה רצו יעקב ורבקה בברכות – אנו נלך על פי רובד הפשט העמוק ונסביר את זה כרחל בתך הקטנה. כי נבואה שנצרך לדורות נכתבה באמת לדורות, לדור שלנו שזה אומר כל ילד חייב להבין את הנבואה.

ונתחיל ותחזיקו לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח אמן ואמן.

מבוא:

נקדים ונאמר שבלימוד התורה חייב הלומד לשלש את לימודו ושליש לימודו להבין דבר מתוך דבר = להבין את כל הפזל המתודה של תורה. אחרת הוא אך ורק חמור נושא ספרים. ובלי לזלזל, בזכותם של החמורים האלה יש לנו את תורת משה וכל ספרות חז"ל וענקי כל הדורות עד ימינו אנו. כלומר החמורים האלה גם יקבלו שכר שצאצאיהם קיבלו את התורה מיזה אלפי שנים. כפי שהאבן עזרא מסביר ביסוד מורא.

יותר מיזה אומרים חז"ל: (יג') חכמים ונבנים וידעים,,,,,,(טו') ואקח ,,,,חכמים וידעים: בי"ת בו בינה וכו' שאלמלא בינה אין כל העולם כלו מתקיים אפילו שעה אחת, שנאמר: "הבו לכם אנשים חכמים ונבנים" באותה שעה אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל: בני ! הבו עליכם בעלי בינה להיות ראשים עליכם, מיד הלך משה רבינו והיה מחזיר (= מסובב ומחפש) בכל משכנותיהם של ישראל ובקש בני אדם בעלי בינה ולא מצא, שנאמר: "ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים" ולא מצא "נבנים" מכאן אתה למד שגדולה בינה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מן התורה, שאפילו אדם קורא תורה נביאים וכתובים ושונה משנה ומדרש, הלכות ואגדות, שמועות ותוספתות, מושלות ומעמדות וכל סדרי בראשית, ואין בו בינה ?! אין תורתו שוה כלום ! שנאמר:(ישעיה כט' יד') "ובינת נבניו תסתתר" (אותיות דרבי עקיבא)

הספורנו נזעק: ראוי להקפיד שתהיו נחשבים חכמים ונבונים לעיני העמים,,,, ואם יחשבו אתכם העמים לסכלים יהיה חלול ה' באמור לכל עם ה' אלה:

המלבי"ם אומר יסוד גדול בפסוק בישעיה "ובינת נבונים תסתתר": כי באמת היה להם לדעת שדברי ה' אל העם תורותיו מצותיו ונבואתו לא נאמרו לפי כח המשפיע רק כפי הכנת ושכל המקבל, כמו שהמלמד יורה את הנער כפי שכלו, לא כפי רוחב לב המורה.

ידוע שמי שלא חס על כובד קונו טוב לו שלא נברא ומיהו כבוד קונו ?! שכלו של אדם !! (חז"ל והרמב"ם) ידוע גם דברי האבן עזרא שהמלאך בין אדם לאלוהיו הוא שכלו.

אתכם הסליחה שאני מעריך בזה מאוד, כי זה חשוב מאוד להבין שאי אפשר ללמוד את התורה אחרת. ומשום מעשה שהיה לי השבוע שהטריף אותי לגמרי (נספר אותו בהמשך וכדאי הסבלנות). כולנו חכמים ונבונים ויודעים את התורה. כלומר אין תורה חתוכה, יש שבעים פנים לתורה ויש לטהר ולטרף לאסור ולהתיר כל דבר תורה במ"ט טעמים. כלומר כל זה נכון אבל עד שבאים הלייצנים והחמורים נושא ספרים. כי הם סיבת גלותינו הארוך ועל זה בדיוק נבואת הזעם שלי במאמר הזה שנבין בהמשך. אין לנו בחירה להיות חמורים, זה בגידה בקב"ה וחז"ל אומרים שטוב לו שלא נברא. יאמר אדם אוקיי נבקש סליחה ומחילה וכפרה מהקב"ה ושלום עלי נפשי. אבל הוא לא מבין שזה לא ממש עוזר (רק אם באמת יחזור בתשובה ויתחיל ללמוד תורה כמו שצריך), כי מה שנקרא "הבנליות של הרוע" קורה אך ורק בגלל החמורים האלה. "הבנליות של הרוע" הכוונה לאייך פתאום הגיע השואה שעמים שלמים ומתורבתים שוחטים בלי מצפון עמים אחרים אנשים נשים וטף בשיטתיות כמו שקרה בשואה. אייך זה שמאז נמרוד שהמציא את ע"ז = משטרים מלכויות = ישויות דמיוניות, יש מחזוריות של מלחמות עולמיות כל שבעים שנה לערך כפי שחז"ל אומרים. מדובר על רצח של רוב רובו של בני אנוש בכל שלוש דורות רק ממלחמות והפיכות חברתיות בפנים האומות ולחוץ. ותשימו לב שבעקבות ברכת\קללת יצחק שבא בעקבות מעשה המכירה והמרמה מול יצחק, אנו היהודים חלק בלתי נפרד מהקרבנות הנצחיים = וְהָיָה֙ כַּאֲשֶׁ֣ר תָּרִ֔יד וּפָרַקְתָּ֥ עֻלּ֖וֹ מֵעַ֥ל צַוָּארֶֽךָ: (ויאמר יעקב מכרה כיום, אמר לו זבין לי חד יום מן דידך, אמר רבי אחא "כל מי שהוא יודע לחשב ימי הגלות ימצא שיום אחד ישב יעקב בשלוה בצלו של עשו", (בראשית רבה (וילנא) פרשת תולדות פרשה סג)). אייך פתאום בני אנוש מסכימים בשביל אליל הנוחיות = המכונית, להקריב מעל מיליון ושלוש מאות אלף הרוגים בכל שנה של אנשים נשים וטף ומעל שלושים מיליון פצועים בכל שנה של אנשים נשים וטף. אייך קורה שבאותו תרבות אנושית נאורה הגורם מספר ראשון של המוות בעולם הוא רעב הרי יש שפע לכאורה אז אייך מתים מיליונים בכל יום מרעב. אייך כל בני אנוש בלי יוצאים מהכלל תחת אליל הכסף והקניינים = עבדות טוטלית. אז מחילה חמורים יקרים, למה עבדות אישית נצחית לך ולזרעך עד עולם ? בהמשך תבינו שאין טעם לשום מצווה בתורה אם אתם בזים כמו עשו במתודה של התורה. שחז"ל אומרים שבאותו יום עשו עבר על חמש עבירות חמורות, הם לא דורשים כאן סתם כגנאי כי עשו רשע, הם אומרים כאן בדיוק את זה שברגע שאתה בז למתודה של התורה, מותר לך כל העבירות החמורות (תבינו שדרש זה לא עובדה מציאותית היסטורית שעשו באמת עבר עליהם באותו יום (יכול להיות שכן אבל לא זה מה שחז"ל באים לומר) דרש דורש ממך לדרוש ולהבין שלעומק שאתה בז למתודה של תורה שום מצווה לא רלוונטי לך ולכן אתה חשוד לעבור עליהם ונסביר את החז"ל הזה בטוב טעם בהמשך.

(הבנליות של הרוע הוא מושג שהגה הנביאה המודרנית חנה ארנדט. "רק לטוב יש עומק" – אמרה ולא ידעה מה ניבאה. רק לטוב = התורה וספרות חז"ל יש עומק. לרוע ?! הרוע בא כבנלי כי היא תוצאה של חוסר חשיבה של האדם וכל אדם כפרט. ולכן הרוע כל כך בנלי טיפשי בהמי שצדק הנביא שקרא לבני אדם כאלה בשר חמורים. בכדי להבין לעומק את המושג ניתן דוגמא: נעצור כל אדם הרשע הכי גדול ברגע הגיוני ורציונלי ומוסרי מצפוני ברמה הכי פחותה. האם הוא מסוגל לרצוח מליונים ?! על פניו הוא לא מסוגל ואגב עובדתית הוא לא מסוגל. אז אייך זה כן קורה במציאות ? כל פרט בחברה חייב לבטל את העצמאות החירותית והחופשית שלו ולהשתיק את חופש המחשבה שלו ולהפוך להיות חלק קטן במכונה שנקרא "חברה" "מדינה" "לאום" "גזע" "מגדר". ואז מי עושה את הרוע הבנלי ?! המכונה ולא הפרט אישית !! כי הוא רק בורג קטן במכונה. אדם הוא לא טיפש ומבין שזה לא ככה באמת הרי הוא פיזית רוצח ושותף עם עוד לרצח, ובאמת בכדי שהאדם לא ירגיש ככה שמעתי משהו אכזרי אייך עובדים על האדם עם חופש המחשבה: המצאת כיתת יורים הומצאה כי אף אחד מהכיתה לא רוצה להרוג. ולכן אומרים להם שיש כדורי סרק ברובים ככה אף אחד מהכיתה לא יודע מי מהם באמת הרג אותו. בקיצור הרוע הוא בנלי כי כל חלק של המפלצת\המכונה לעצמו לא רוצה ולא יכול לעשות את הרוע ובכל זאת זה נעשה ואייך ?! התשובה היא הרוע הוא בנלי !! אף נהג מכונית לא רוצה להרוג ולהיהרג אבל בכל זאת יש מיליון ושלוש מאות הרוגים בכל שנה מהמכונית ?! = הבנליות של הרוע !! מצד שני לטוב יש עומק ולכן תמיד הטוב הוא אישית פרטית. לא נשמע על פרס נובל שקיבל ישות דמיונית כמו "חברה" "מדינה" "לאום" "גזע" "מגדר" וכו' וכו', תמיד פרס מקבל אדם פרטי או שנים באופן פרטי עם שמות וכתובת. כל מעשה טוב יש לו כתובת חד ואישי פרטי ולכן גם אפשר לחלק פרסים. רוב הרוע אין לו כתובת ואי אפשר לשפוט אותו ואי אפשר להעניש אותו, ולכן שאתה בכל זאת רוצה לשפוט אותו ולהעניש אותו אתה הופך את עצמך (עם עוד מדומיינים) למפלצת ועושה את אותו הרוע לאחרים = הבנליות של הרוע)

ע"כ המבוא

כלל בלימוד התורה.

התורה מחוקקת את פרטי המצוות על פי סיפור התורה. לדוגמא "לא יוכל לבכר את בן האהובה" נלמד ממקרה עשו ומקרה יעקב שנתן ליוסף כפליים כבכור. וכן על זו הדרך לכל אורך סיפור התורה וזה אגב נכון עד ימינו אנו. מכאן שהתורה לא חתוכה מכאן שרק לגדולי הדור החיים הסמכות לקבוע הלכה למעשה. ואסור להפוך את הקדמונים לאלוהים אחרים נזעק הספורנו בתוכחה בספר דברים. (החמורים לומדים מסיפורי התורה אייך להיות נבלים ברשות התורה. זה כאן הנקודה. הם לא מבינים שלהפך יצחק נזעק "בָּ֥א אָחִ֖יךָ בְּמִרְמָ֑ה וַיִּקַּ֖ח בִּרְכָתֶֽךָ:" כן כן זה מרמה לכל דבר. אבל השוטים יאמרו שזה מותר.) כמו מקרה זה יש למשל את מקרה יעקב שהתחתן עם שני אחיות שהתורה בהמשך אוסרת.

לפי הכלל הזה נלמד את הפרשיה שלנו.

ובכן במה עשו "בזה" כל כך? ולמה יצחק אומר לו על חרבך תחיה ? ומה פתאום את אחיך תעבוד ? זה הרי קללה ולא ברכה. ולעומק זה קללה לשניהם גם לעשו וגם ליעקב והבינו. וליתר עומק זה קללה רק ליעקב כי זרעו של עשו כבר נכחדו בזמן הנביאים והמלכים (שאתה נכחד באופן טוטלי לפחות אין סבל) ככה שבתכלס הברכה נהפך לקללה רח"ל שרוב ימי ההיסטוריה של זרע יעקב אנו במצב של וְהָיָה֙ כַּאֲשֶׁ֣ר תָּרִ֔יד וּפָרַקְתָּ֥ עֻלּ֖וֹ מֵעַ֥ל צַוָּארֶֽךָ: והבינו

ככה צריך ללמוד את הפרשיה, נכון שלא ליד הילדים וטיפשים, אבל מתלמידי חכמים נדרשת ללמוד ולהבין דבר מתוך דבר ולמנוע את הבנליות של הרוע. אם כל היקום כולה לא שווה כקליפת השום מול האדם, זה לא בגלל שהאדם הוא בעל חי משוכלל יותר וחכם יותר וכו' וכו'. גדלותו של האדם היא שהוא קיבל את שכלו של האלוהים עצמו. כפי שחז"ל אומרים טוב לו שלא נברא מי שלא חס על שכלו\כבוד קונו. לא השטחיות של המוסר נדרשת מהאדם, שזה ממש אינטואיטיבית וממש מולד. נדרשת מהאדם לחשוב = להשתמש עם האלוהים שבתוכו, ועם החשיבה ימנע את הבנליות של הרוע. בזה אפשר לומר שהאלוהים שמח עם הבריאה שלו ובעיקר עם האדם שחס על כבוד קונו\שכלו. אחרת לא רק האדם הוא בשר חמורים הוא הופך את האלוהים והבריאה ותורתו ללעג ולקלס. ויותר גרוע מיזה, הוא מביא את הרוע לעולם שזה כבר בלתי נסבל לאדם עצמו ולאלוהיו. כלומר האדם הוא טיפש יותר מכל בעל חי ובריאה ביקום, והופך את האלוהים לכישלון רח"ל.

ובכן נחזור בקצרה על המתודה הבסיסית בשביל המתחילים, ככה נבין את הפרשיה שלנו לעומק.

התורה נצחית = סימטרי בזמן ובמקום. שזה אומר: כל אדם בכל מקום – בכל פלנטה ביקום – ובכל זמן, הוא הוא אדם הראשון של תורה מבראשית.

ואותו אדם חייב לומר "כל העולם נברא\קיים בשבילי" שזה אומר כל היקום קניינו הפרטית, ממש ככה. ויותר מיזה מותר לו לרצוח ולאכול כל אורגניזמים. (נכון שבתחילה לכאורה לאדם אסור היה לאכול בעלי חיים, אבל בעולמו של הקב"ה כל תא חי, חי אך ורק על ידי אכילת תא חי אחר. שזה אומר טבעי מאוד לרצוח במיוחד שבלעדיו החי מת מרעב).

כאן בא הכבוד קונו = שכלו של האדם: מה מותר לרצוח? אז מה לי חיים בכלל – שואל שכלו האלוהית של האדם, ומה לי להוליד וליצור חיים שאחד יהרוג בשני כמו קין את הבל אחיו ?! ולא רק זה, הבן יכול לאכול את אביו על פי ההיגיון הזה. במצב כזה האדם עם שכלו האלוהית לא מוליד ואפי' מתאבד הרי בשביל מה טוב החיים אם רק על ידי תאים חיים אני חי שזה כולל בעלי חיים.

זה החשיבה שנדרשת מהאדם שהוא ניגש ללמוד תורה. הוא חייב להבין שהוא נולד בכפיה (אי אפשר לשאול אותו קודם האם רצה להיוולד) וערום וקיבל בטבעיות את כל היקום בשבילו. דבר אחד קריטי וטוב קיבל האדם – שאפי' שהדי אן איי והפרצופים וטביעות האצבעות ודעותיהם שונים, וזה השכל האלוהית האחדותית. כלומר הזכות של האל וההורים להוליד בכפיה היא בגלל המתנה שהאל נטע בנו מראש שזה שכלו ממש. (שחושבים על זה לעומק אי אפשר לא לראות ולהרגיש את טובו של האל ולמות עליו מרוב אהבה, הרי הוא ובעצם כל ההורים מגבילים את עצמם מול יוצריהם כי האל וההורים לא יכולים לומר למשל לנוצר ש1+1=7 והבינו את עומקן של דברים) ואף אחד לא ההורים ולא החברה והאלילים לא יכולים לקחת את שכלו ממנו. ובזה הוא חייב להשתמש, אחרת כנ"ל טוב לו שלא נברא.

עוד מתנה שנטע בנו האלוהים הוא התפתחות תבונת האדם מדור לדור. לא רק נטע בנו את נצחיותינו על ידי ההולדה = על דרך מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. נצחיותינו כבשר חמורים לא שווה כלום רק רוע כנ"ל. נצחיותינו פלוס התפתחות התבונה האנושית של זרענו מדור לדור, הוא המשמעות והתכלית של האדם החושב = האדם האלוהי. זה מה שנקרא "רק לטוב יש עומק"

להשיג את הטוב המיוחל = נצחיות האדם פלוס התפתחות התבונה מדור לדור, האדם חייב בן\ת זוג. וכאן מתחיל השכל האלוהי בהמצאת הקניין אישה\בעל האנושי. הרי בכדי שנקבה תוליד לך ילד היא צריכה להיות נאמנת לך, אחרת מנין שהילד שלך בכלל ? מצד הנקבה למה שהיא תסגור כזה דיל לכל החיים אם היא תמיד בטוחה בילדיה ? כלומר ידיה העליונה של הנקבה מול הזכר דורש מהזכר להבטיח לה הכל בכל מכל כל בשביל לקחת ממנה את חירותה האבסולוטית שיש לה מראש. כאן בדיוק הומצאה למשל הכתובה היהודית. כלומר פרטני המצוות הם תוצאה ישירה מהמתודה שאני מלמד כאן הרגע. בוודאי שלנקבה יש בינה יתירה ודואגת לדור הבא שלה שהם הבנים שלהן, שגם הם יזכו לנצחיותם שזה בעצם נצחיותה בעצמה. אבל יש כאן עליונות שדורשת מהזכר לשלם על כך.

שאנחנו מבינים את היסודות כמו היסוד הזה כאן, אנו מיד מבינים את פרטי המצוות ולא יכולים לשנות את זה אחרת בוטל חוקי המשפחה והנאמנות כפי שרואים בעבדי הישויות הדמיוניות = ע"ז = החברה המודרנית.

למה חוקי המשפחה היא לכל החיים ולא רק להולדה וזהו ? התשובה היא שזה בשביל התכלית הנוסף שזה התפתחות התבונה ואת זה בתחילה דורש חינוך הילדים ולימודם וגם לחתן אותם שזה העיקר כנ"ל. כלומר עד שאתה לא רואה את צאצאיך מתחתנים ורואה מהם נכדים, אתה בעצם עוד לא התחלתה. ולכן הדיל הזוגי הוא לכל החיים.

נשים עכשיו לב לשני דברים. 1, אין לאדם משיכה מינית דטרמיניסטית דווקא לבת זוגו ולכן כל הדיל הזה כלומר חוקי המשפחה הם תמיד דעתנית ולא טבעית אקראית. 2, קניין אישה ובעל מונע את אשתך מהזולת וההפך. וכאן נשאלת השאלה אייך אני יכול וחייב לומר שכל העולם נברא בשבילי אם אשת איש אסורה עלי ? התשובה המקובלת היא שיש תמיד שוויון (בערך) בין נקבות וזכרים ככה שיש קבילות לקניין אישה ובעל. אחרת באמת כל הנישואין שלנו לא קבילים לא מוסרית ולא מציאותית והבינו. מכאן החובה של חז"ל שכל אדם ערב לזולתו למצוא שידוך (לך ספרו את זה לחמורים שלא מבינים כלום בתורה), וחובה על כל הורה לשדך את צאצאיו. וזה לא בחירה כן ולא, זה חובה ממש אחרת כנ"ל כל הסכמי הנישואין לא קבילים והילדים לא באמת מצווים בלא תנאף כלומר לעומק מותר להם לנאוף בכיף.

אני רוצה שנבין, שהורים אומרים ומחנכים שניאוף זה אסור ומעשה רע, יש לזה תנאי: החובה לתת להם אישה, אחרת הם שקרנים ומותר לו לנאוף בכיף כל מה שזז.

מכאן הגענו לעוד כלל גדול בתורה: כל מצווה ואיסור ומותר יש לו תנאים קודמים. זה לא ככה זה כי התורה או ההלכה או האלוהים אמר (לחינוך הילדים כן, בכדי שהחינוך הופך הרגל לטבע שני ולא ינאף באמת כל מה שזז. אבל לא בלימוד התורה, בלימוד התורה חייבים להבין שיש לאיסורים תנאים קודמים וכאן התנאי שתיתן לו אישה ולה תיתן בעל), האלוהים אמר ש"חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי". התנאי לשקר לו ולומר לו שיש איסורים זה אך ורק שתדאג לו לבת זוג כהורה וכקהילה וכחברה וכאומה וכבני אנוש. כלומר כול בן אנוש חייב לדאוג שלחברו יהיה אישה ובעל. אחרת הנישואין שלך עצמך לא קביל מוסרית אלוהית וגם לא עובדתית והמבין יבין. (אפי החרדים לדבר השם שכל כך בטוחים בחינוך והלכה וכו' לא יכולים לסמוך על זה רק בקושי לדור אחד ואפי' זה כבר לא בטוח. לא לחינם אנו המעט בעמים והבינו)

נסכם את הלא תרצח ואת קניין האישה\הבעל. ללא תרצח יש תנאי ראשוני שחייב אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי. קניין האישה והבעל יש לו תנאי שלכל אדם ביקום מתאפשר לקבל אישה משלו. מכאן יוצא המוסר והערכים הטבעיות שזה אומר לא תרצח ודאגה לבת זוג בשביל הזולת. ככה נוצרים המוסר והערכים והמצוות וההלכות אצל בני אנוש הנבונים.

כמו בקניין אישה\בעל יש תנאי ראשוני וממנו האיסורים של לא תנאף. אחרת בלי התנאי אין לעומק איסור לנאוף וככה בוטל קניין ונאמנות האישה והבעל. ככה בדיוק שאנו מגיעים לקניין פרטי בטבע.

קניין פרטי בטבע דורש הכרה של הזולת בקניין שלך (אחרת אין פשוט קניין ועמלך הולך לאבדון) ולמה שהזולת יסכים אם כל העולם שלו ? נכון כל אדם ובעיקר משפחה חייבים קניין כפרטי לגדל ולחנך ולאכיל ובשביל חקלאות וכו' וכו'. אבל בכדי שהקניין יהיה קביל במציאות, הזולת חייב לקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב שזה יכול להביא אותו למות מרעב. הרי מה עושה הצוו של לא תגנוב ? הוא שולל ממך את כל הטבע מראש כי כל הטבע כבר מוקנה למישהו. אתה נולד ככה מרוב שאנו בשר חמורים. אתה זה שחייב לומר שכל העולם נברא בשבילך ואתה הולך למות מרעב או לחליפין חייב להיות עבד למישהו בכדי לא למות מרעב ? למה לא תגנוב ? אין כי ככה זה ואין כי האלוהים אמר (הוא לא אמר בכלל. מכאן תבינו מהי המושג האלוהים אמר בתורה – בהמשך), ואין כי אני הריבון או המשטר או המלך ואני מצווה. פשוט אין דבר כזה. התנאי הראשוני להמצאת הלאו המוסרי של לא תגנוב הוא שיש לכל אדם ולכל נולד בכל רגע ליקום, קניין פרטי לעצמו. אז כמו בלא תנאף הוא מקבל על עצמו ככה את הצוו של לא לגנוב. עכשיו תבינו מה פירוש האלוהים אמר. הוא אמר בתנאי שיש לכל אדם קניין פרטי אחרת אין לא תגנוב כי כל העולם שלו.

שתלמיד חכם לומד ככה את התורה מהיסוד ומבין את המתודה את החוקה (= "חוקת משפט" ראו את המושג במקורות וכאן בבלוג). הוא מבין אייך נחקקו כל ההלכות. אבל שתלמיד חכם לומד הלכות ודורש פילפולי סרק בלי להבין את היסודות, הוא מביא לעצמו ולכל דורו את האבדון ונשארים רק החמורים שמעבירים לדור את הבא את התורה אולי יקומו תלמידי חכמים שחסים לכבוד קונם = שכלו של אדם.

והנה לכם דוגמא איך תלמיד חכם אמיתי היה לומד כמה פסוקים אקראיים במשלי ומבין אותם לעומק ומבין כמה שכל הטפת המוסר שלי כאן אמר כבר שלמה המלך החכם מכל אדם בכמה פסוקים.

משלי פרק ו (כ) נְצֹ֣ר בְּ֭נִי מִצְוַ֣ת אָבִ֑יךָ וְאַל־תִּ֝טֹּ֗שׁ תּוֹרַ֥ת אִמֶּֽךָ: (כא) קָשְׁרֵ֣ם עַל־לִבְּךָ֣ תָמִ֑יד עָ֝נְדֵ֗ם עַל־גַּרְגְּרֹתֶֽךָ: (כב) בְּהִתְהַלֶּכְךָ֨׀ תַּנְחֶ֬ה אֹתָ֗ךְ בְּ֭שָׁכְבְּךָ תִּשְׁמֹ֣ר עָלֶ֑יךָ וַ֝הֲקִיצ֗וֹתָ הִ֣יא תְשִׂיחֶֽךָ: (כג) כִּ֤י נֵ֣ר מִ֭צְוָה וְת֣וֹרָה א֑וֹר וְדֶ֥רֶךְ חַ֝יִּ֗ים תּוֹכְח֥וֹת מוּסָֽר:

אחרי שתקיים את הטפת המוסר שלי ותקבל את דברי שלמה לעיל, תבין את הפסוקים הבאים לעומק.

(כח) אִם־יְהַלֵּ֣ךְ אִ֭ישׁ עַל־הַגֶּחָלִ֑ים וְ֝רַגְלָ֗יו לֹ֣א תִכָּוֶֽינָה: (כט) כֵּ֗ן הַ֭בָּא אֶל־אֵ֣שֶׁת רֵעֵ֑הוּ לֹ֥א יִ֝נָּקֶ֗ה כָּֽל־הַנֹּגֵ֥עַ בָּֽהּ: (ל) לֹא־יָב֣וּזוּ לַ֭גַּנָּב כִּ֣י יִגְנ֑וֹב לְמַלֵּ֥א נַ֝פְשׁ֗וֹ כִּ֣י יִרְעָֽב: (לא) וְ֭נִמְצָא יְשַׁלֵּ֣ם שִׁבְעָתָ֑יִם אֶת־כָּל־ה֖וֹן בֵּית֣וֹ יִתֵּֽן: (לב) נֹאֵ֣ף אִשָּׁ֣ה חֲסַר־לֵ֑ב מַֽשְׁחִ֥ית נַ֝פְשׁ֗וֹ ה֣וּא יַעֲשֶֽׂנָּה: (לג) נֶֽגַע־וְקָל֥וֹן יִמְצָ֑א וְ֝חֶרְפָּת֗וֹ לֹ֣א תִמָּחֶֽה: (לד) כִּֽי־קִנְאָ֥ה חֲמַת־גָּ֑בֶר וְלֹֽא־יַ֝חְמ֗וֹל בְּי֣וֹם נָקָֽם: (לה) לֹא־יִ֭שָּׂא פְּנֵ֣י כָל־כֹּ֑פֶר וְלֹֽא־יֹ֝אבֶ֗ה כִּ֣י תַרְבֶּה־שֹּֽׁחַד:

מה עושה כאן שלמה המלך. הוא מבדיל בין קניין פרטי לקניין אישה.

אישה יש לכל אחד בעולם ואם תנאף אתה מערער על כל הנישואין ואין יותר חוקי משפחה שזה אומר אין יותר בני אדם תבוניים רק חיות טרף. אין מחילה לאדם נואף אומר שלמה המלך וממש יוצא מגדרו כלפי הנואף.

שמגיע לקניין בטבע כאן פתאום שלמה המלך אומר "לא יבזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב". שלמה לא מספר לנו אינטואיציה שהיא דינמית בכל זמן ומקום. הוא מספר לנו עובדת התבונה הפשוטה שעליה מושתתת כל התורה כולה שזה בעצם השכל האלוהי הפשוט.

בלי להבין את החוקה דברי שלמה נשמע כסוג של קנאות ואי פרגון לנואף הרי מה קרה ? בסך הכל נהנה קצת מניאוף ובהסכמה לכאורה. דווקא לא תגנוב נשמע יותר כחטא לא מובן, הוא לא יכול לבקש צדקה ורחמים במקום לגנוב ?  אז זהו שלא, מי שרעב לא צריך להשפיל את עצמו ומותר לו לגנוב. כמובן יחזיר שיהיה לו ואפי יחזיר כפליים, כי בסוף כל סוף הוא בעצמו רוצה שיקויים הצוו על ידי האחרים מולו. אבל לא זה הנקודה העמוקה כאן. הנקודה היא לומר שלעומק פשוט מותר לו לגנוב. התנאי לצוו של לא תגנוב היא אך ורק שזה לא מביא לאדם למות מרעב כי בסוף כל סוף כל העולם שלו כנ"ל. ורק קבלת הצוו הזה מביא לו את המוות מרעב או עבדות.

ובכן נרוץ עכשיו יותר מהר במתודה שנוכל להגיע לפרשיה שלנו.

אייך הומצאה הקניין הפרטי? נח ובניו חלקו את כל הארצות בגורל. והנה יש לכל אדם נחלה פרטית. מה קורה עם הנולדים בכל רגע ביקום ?! הם הרי נולדים בלי קניין הרי כבר חילקו אותם?!  על כך הומצאה הירושה !! שמושתתת על חוקי המשפחה. כל אדם יורש את אביו.

כמובן יש את משאבי הארץ שאי אפשר לחלק. מכאן עשרה תקנות של יהושע בחלוקת הארץ וכדאי לעיין בו.

בכל אופן חקקנו את הלא תרצח הצודק, חוקקנו את הלא תנאף הצודק וחוקקנו את הלא תגנוב הצודק. כולם מושתתים על חוקי המשפחה של תורת אדם הראשון. וקיבלנו את חוקת משפט הנ"ל כלומר אנו מבינים למה בירושה כתוב חוקת משפט כי הורה לעולם לא יכול לשלול מבנו ירושה אחרת הקניין של אביו עצמו לא קביל וחסל המצאת הקניין וחייב הבן לומר שכל העולם נברא בשבילו כולל הבשר חמורים של אביו ומי מדבר על קנייניו של אביו.

ועכשיו מבינים למה אני אומר שלכל חוק בתורה יש תנאי מוקדם והבינו. וחייבים להבין מהי חוקת משפט = חוקה שאי אפשר להפר לעולמים. אחרת הכל מתפרק לנו בפרצוף מציאותית עובדתית וכמובן אין שום טעם לשום מצווה וחלקי מצוות. (כמובן יש בגלות את הציבי לך ציונים אבל גם לזה יש תנאי והיא שנלמד את התורה לעומק אולי נדע פרקטית להתנהג נכון עד הגאולה ולא נפסיד את זרעינו לאבדון עד שהגאולה בוא תבוא בעזרת השם במהרה אמן)

עכשיו נחזור לפרשיה.

נשים לב שהכל לעיל מושתת על ההנחה שאין קניין בלי חלוקה. וצריך קניין בשביל המשפחה לגדל ולפרנס את הילדים וחקלאות וכו'. מה קורה לאדם שאומר אני לא מכיר בקניין ולא רוצה קניין, אני פשוט צייד ?!

פלא פלאים "עשו" הוא איש יודע ציד ו"יעקב" הוא איש תם = מושלם, יושב אוהלים.

הוא כביכול הרווק הנצחי שלא צריך כלום. לא משפחה ולא חוקי המשפחה כמובן ובוודאי לא צריך קניין. ולכן הוא חשוד באמת בכל העברות החמורות. וזה עומק החז"ל שדורשים מהפסוק חמש העוונות החמורים. הדרש נשמע יותר אסמכתא בעלמא אבל התוכן עמוק מאוד ונכון מאוד והבינו.

לא רק זה, שהוא כבר מתחתן, הוא לוקח מבנות כנען שזה אומר שהוא מסכים לכיבוש הכנעני שפלש לנחלת אביו = ביטול הקניין הקביל של השופט נח ובניו. הרי אשתו תירש עכשיו את ארץ ישראל בצדק. וזה מה שאתה עושה לאביך ולזרעו לעולם ?! ולכן מספרת התורה וַתִּהְיֶ֖יןָ מֹ֣רַת ר֑וּחַ לְיִצְחָ֖ק וּלְרִבְקָֽה על כך שבנם עשו בגיל ארבעים לוקח מבנות הכנענים. והסברנו בפוסט הקודם מה הבעיה לאברהם שיצחק יקח אישה מבנות כנען והבאתי את דבריו הנפלאים והמתוקים של הגאון אברבנאל: "הקדוש ברוך הוא יעד לתת את הארץ לזרעו שהיה מבני שם ושיסחו (= עקרו\גרשו max) רשעים בני כנען ממנה. ואם היה יצחק נושא אשה מבנות כנען היו היורשים את הארץ כנעניים ולכן אסרם עליו."

חז"ל מקדימים לומר שלפני שעשו בא רעב להורים, עשו עיף מאוד שזה אומר מה ? דורשים חז"ל בתלמוד:  "אמר רבי יוחנן, חמש עבירות עבר אותו רשע באותו היום: בא על נערה מאורסה, והרג את הנפש, וכפר בעיקר, וכפר בתחיית המתים, ושט את הבכורה. בא על נערה מאורסה – כתיב הכא: ויבא עשו מן השדה, וכתיב התם: כי בשדה מצאה. הרג את הנפש – כתיב הכא: עיף, וכתיב התם: אוי נא לי כי עיפה נפשי להורגים. וכפר בעיקר – כתיב הכא: למה זה לי, וכתיב התם: זה אלי ואנוהו. וכפר בתחיית המתים – דכתיב: הנה אנכי הולך למות. ושט את הבכורה – דכתיב: ויבז עשו את הבכורה". (תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף טז עמוד ב)

עכשיו נבין כפשוטו את החז"ל הנפלא הזה שנשמע לנו סתם דרש בעלמא של לדרוש לגנאי את הרשעים כפי שציווה רבי שמעון בר יוחאי לעיל.

עשו באמת בא על נערה מאורסה ?! כצייד רווק למה שלא יבוא על נערה מאורסה ? הרי בטבע בלי התבונה נאמר על אדם הראשון שניסה כל מה שזז. הוא לא מכיר בקניין הרי הוא ציד שעצם הקניין מושתתת על חוקי המשפחה שרק שם אסור נערה מאורסה. הרג את הנפש ?! אותו הגיון הרי הוא צייד !! ושוב המצאת הקניין על ידי נח ובניו ממציא מעצמו את הלא תרצח ובאמת רק שם התורה אוסרת רצח באיסור וגם נותן סמכות להרוג רוצח. עד נח אין לא תרצח בתורה. יש הטפת מוסר לקין על הרצח אבל אין איסור עד אחרי החלוקה של נח אחרי המבול ואחרי שמותר לאכול בעלי חיים טהורים. כפר בעיקר ?! בוודאי הרי מהי כפירה לעומק ?! שלילת אחדות הבינה = מי שלא חס על כבוד קונו = שכלו של אדם. כלומר הוא צייד ולא מכיר בכל החוקה של בני אנוש התבוניים שזה בעצם ולעומק דבר האלוהים. ולכן הוא כופר בו בעצם. כפר בתחיית המתים ?! בוודאי הרי כרווק ציד הוא מת לאבדון ולכן לא רק שאין הוא נצחי על ידי זרעו, אפי' בעת שמד כמו הכחדת עשרת השבטים מזרע האבות בגלות בבל, יש סיכוי לתחייה שמשני השבטים וחצי הנותרים והיבשות (התחתנו עם נוכריות) נולד זרע האבות מחדש = וזה לעומק תחיית המתים של יחזקאל הנביא. את הנחמה והתקווה הזו של תחיית המתים עשיו בוודאי לא האמין כאיש ציד. ושט\ביזה את הבכורה ?! מזה ? מה הקטע של הבכורים בימי קדם?

ובכן בכדי שהמשפחות יקיימו את הסדר האנושי התבוני והאלוהי הזה, צריכים מישהו שילמד ויעסוק כל הזמן בלימוד ובמחקר. יעקב אבינו מבטיח את הבכור למטרה הזה. באומות גם מוכר הדבר הפשוט הזה והם נקראים בימי קדם בני אלוהים או כהנים או פילוסופים והיום הם נקראים אקדמאיים. כלומר בלעדיהם אין בני אדם תבוניים תרבותיים אלוהיים. אצלינו הם השבט לוי כמובן וכל אחד יכול להיות כזה היום כפי שנפסק ברמב"ם בהלכות שמיטה ויובל.

במשפחות הקדומות בטבעיות הבכור היה זה שלקח את התפקיד והאחריות ולכן קיבל כפל ירושה שלא יצטרך לעמול הרבה בשביל לחם ומים ויעסוק רק בתבונה = לימוד ומחקר רפואה ולוחות שנה וכו' וכו'

כל זה נכון לאיש תם יושב אוהלים. אבל לפרא אדם ציד רווק כמו עשיו, לא רלוונטי כל זה ולכן הוא ביזה את המושג הבכורה וחז"ל צודקים שזה הכהונה הרי לעומק כהונה ובכורה זה אותו מטבע מושגית. זה פילוסופי המשפחה והחברה והאומה כמו במודרנה שזה האקדמאים והפילוסופים. שמתפרנסים מהציבור כפי שטוען אבי אבות הכלכלה המודרנית אדם סמית בספרו עושר העמים שמחובת החברה כולה לפרנס את פילוסופי החברה שבלעדיהם אין חברה בכלל.

עכשיו נעבור לדון כלפי יעקב ורבקה מול אביהם יצחק. הבנו עד עכשיו את החשיבה של עשיו. מה חשב יעקב למה רצה את הבכורה ?

ובכן יעקב בצדק פיחד שירושת האבות ילכו לאבדון לפחות חלקו של עשו (ראו במפרשים יש כזה מהלך). הרי עשו לא מכיר בזה כלל וכלל כנ"ל. אז למה שזה לא יחזור ליורשים של יצחק שזה במקרה יעקב אבל לא זה הנקודה כאן, הנקודה של יעקב היא שלא תלך ירושת שם בן נח לאבדון.

רבקה אחרי שעשו מתחתן עם בנות כנען הלכה למעשה הוא כבר מפקיר את הירושה לבנות כנען.

יצחק עוד חושב להחזיר אותו למוטב. וקושר בצדק את שני הברכות. כלומר לעומק יצחק אומר לרבקה וליעקב: אתם רוצים לראות את עשו מגורש כמו ישמעאל. אני – זועק כביכול יצחק – לא מוותר על בני עשו. ולא רק לא מוותר, אני קושר ביניכם בקשר קריטי שאם לא תתנהגו על פי האלוהים, אחד יעבוד את השני = גלות.

מה שיצחק טוען כאן זה לוגיקה פשוטה. התורה לא סתם מתחיל עם אדם יחידי ראשון שזה בעצם כל אדם בהווה. כי התורה רוצה לומר לנו, שאם לא תסתדר עם הזולת בהווה עם השכל האלוהי האחדותית שלך, כל מה שאתה רואה אצל צאצאי אדם הראשון של תורה של אלפי דור ודור של שמונה מיליארד בני אנוש בהווה, זה מה שיקרה אצל צאצאיך בעתיד. ואת זה אתה בוודאי לא רוצה. ולכן אתה חייב עכשיו בהווה (סימטרי בזמן ובמקום) לדעת להסתדר עם הזולת. ק"ו עם אחיך בשרך. ולא ?! תאכל חרב כל ימי חייך אתה וצאצאיך עד שתשכיל להבין להסתדר עם הזולת.

אברהם השאיר לצאצאיו את הישמעאלים כאויבים (אגם שהוא בעצמו חזר בתשובה אומרים חז"ל). אני לא רוצה להשאיר לכם עוד אויב כמו עשו ועמלק- נזעק יצחק אבינו. ומי ניצח ? יעקב ורבקה !! הם הצליחו לגרש את עשו, נכון שעשו עזב מרצון אבל נכדיו כמו עמלק עשה לנו צרות צרורות שכאלה שעד ימינו אנו סובלים מהם אפי' שאנו לא יודעים מיהם. רק עצם ההפרדה מעשו הביא לנו בהמשך את כל ההפרדות למיניהם.

חז"ל מבקרים במפורש את יעקב למה הסתיר את בתו דינה  מאחיו עשו אולי היא הייתה מחזירה את עשו למוטב.

התורה מבקרת את מעשי יעקב הרבה יותר חזק מחז"ל. וזה כמובן סיפור יוסף. יוסף לומד מהר שאפשר לשלול מאחים לא ראויים לדעתו את הירושה. מכאן ראה בהם תמיד כחוטאים רח"ל. והלשין לאביו וגם חלם שבאין ברירה נצטרך מלכות ומלך הרי אחיו הם חוטאים, והוא כמובן יהיה המלך על אחיו.

אחיו מנגד יודעים מה קרה לישמעאל ולעשו ולכן רואים ביוסף כרודף ממש שחייב מיתה. והולכים להרוג אותו. יהודה מציל את המצב ומוכר אותו לעבד מידה כנגד מידה (הרי רצה להפוך אותם לעבדים לעצמו כמלך). ככה לפחות מציל את יוסף מאבדון ואת אחיו מעוון רציחה.

לסיכום: התורה מלמדת אותנו מאז רצח קין, אייך כל עוון הופך עלינו כבומרנג. מקין לא נשאר זכר רק אשת נח. כנען לא רוצה שסבו יוליד יותר כי אין מספיק מקום בכדור הארץ בשביל לחלק. והמנוול עוד פולש לחלקת שם שזה ארץ ישראל. על כך אביו חם וסבו נח מקללים אותו ואומרים לו על חרבך תחיה. אותו דבר יצחק אומר לעשו כאיש ציד אין מנוס שתחיה על חרב אתה וצאצאיך עד האבדון המחולט. כי בלי סדר אלוהי נכון אתה תמיד כובש ותמיד כובשים אותך = על חרבך תחיה.

וכמובן הגירושים מהמשפחה כמו הפרשיה שלנו וההמשך עם סיפור יוסף ומכירתו שמביא לכל זרע יעקב את גלות מצריים.

(עוד נגיע לבית שני ונראה שלא למדנו נכון את הפרשיה הלכה למעשה. הרי במחשבת ישראל הנוצרים זה עשו, והאבן עזרא בצדק טוען שזה לא נכון, הרי התקיימה נבואת עובדיה של הכחדת עשו. אבל בהשאלה הוא עשו כי גם דחו אותו (ככה אומרים ומבקרים חז"ל כלפי דחית הנוצרי), וגם קיבלנו את גלות הנצרות הקשה והרצחני הזה עד ימינו אנו. גם דחינו את הקבליסטים מבני עמינו עד שצמח מיזה ההשכלה ושוב דחינו אותם כמשכילים שממנו צמח החילוניות והלאומניות ואנו תחת גלות אצל אחינו אנו היהודים. וזה לא נגמר. אנו דוחים כל בן או בת מהמשפחה והקהילה על שטויות ממש. היום כבר יודעים לפסול לבוא לקהל השם מגיל אפס, בגנים כבר לא מקבלים ודוחים מגיל שנתיים. והישיבות דוחים את בני ה13 שבמקום לקבל את פניהם בלפידים עם חופה כמו כלפי ספר תורה חדש דוחים אותם על מה ? על כשרון טבעי כן ולא או על אח או אחות שלא הולך בדיוק כפי שחמומי המוח חושבים שהם צריכים ללכת. ומהם = החוזרים בשאלה, צמח הלפידים למיניהם ורוב רובו של שונאי ורודפי החרדים בארץ ישראל.)

שמשה רבינו מנסה להציל אחד מחמש מזרע יעקב מהכחדה במצרים. הוא דורש לפני כניסה לארץ האבות = הירושה, "אמנה" ברית, ולא סתם ברית רק "ברית דמים" ששם כתוב הברכות והקללות קשורים זה בזה כמו שיצחק עשה ליעקב ולרבקה.

וזה לא מיסטיקה רק לוגיקה אלוהית פשוטה כפי שהבנו לאורך כל המאמר. ומה כתוב בברית דמים שמשה קורא מהכתב על פי חז"ל לבני ישראל בהר סיני ?! פרשת בהר וחלק גדול מפרשת בחוקתי. ואת אותו ספר מצאו בהמשך שמוזכר בתנ"ך. מה יש בפרשת בהר ובחוקתי ?!

את היסודות של המתודה = המצאת הקניין הקביל = שמיטה ויובל וכו' וכו' והתורה קושרת את הברכות והקללות ביחד כמו יצחק לעיל. כמובן איסור ע"ז ששם כנודע כל בני אנוש עבדים לישות הדמיונית שנקרא ריבון משטר ושוטר. ואת זה הסברנו כבר בבלוג הרבה פעמים.

הברית דמים הזה הוא לא עונש רק לוגיקה פשוטה כפי שהסברנו כאן.

סוף דבר

אני רוצה מכל חרדי לדבר השם שיסתכל במראה ויאמר: אני לא עשו אני לא מבזה את הבכורה?!

נו באמת ? אין לנו צביעות יותר גדולה מיזה. אנו רוצים את אליל הכסף ואליל הקניין של הריבון ולא את אלוהי ישראל שזה חלוקת הארץ ושמיטת כספים. אנו לא רוצים את חוקת משפט = ירושה. רוצים כמה שיותר יהודים ישכירו ממני דיור ואני היה מיליונר על חשבונם.

אנו נדבר עם אלוהי ישראל רק בשביל שישפיע על אליל הכסף והקניין לטובתינו.

שני סיפורים ונמשיך: התקשר אלי אחד מגאוני הדור מירושלים, לשאול בשלומי. ושאלתי אותו למה שאני מציע לאדם חירות פלוס הטבע = נחלה. אף אחד לא רוצה לקבל את זה ? אז תשמעו מה הגאון הירושלמי ענה לי: תרגע ר' ,,,, יקירי. אתה מכיר את סיפור הכפיות הארוכות של הגהינום ? – הוא שואל אותי. ואני עונה, לא  כי לא רציתי שיתאכזב. ובכן – מספר הגאון הירושלמי – עלה יהודי צדיק לגן עדן, ופתאום הוא אומר למלאך של הגן עדן: אני רוצה לראות את הגהינום. אוקיי המלאך לוקח אותו לגהינום. ופלא פלאים זה אותו דבר כמו הגן עדן. יש שם שלחן מלכים ואוכל כיד המלך וכלים מזהב וכו' וכו' בקיצור בדיוק כמו הגן עדן. אז היהודי שאול את המלאך אתה בטוח שזה הגהינום ? עונה לו המלאך: כן כן זה הגהינום. היהודי ניגש לשולחן ורואה שאף אחד לא אוכל. הוא ניגש לאחד מהם ושואל אותו למה אתה לא אוכל ? אתה לא רואה, הכפיות והמזלגות הן ארוכות מדי אי אפשר לאכול ככה – עונה הנשאל.

שואל אותו היהודי, אז אולי תאכיל את חבריך והוא יאכיל אותך. כלומר כולכם יכולים לאכול וליהנות מהגן עדן הזה עם זה שכל אחד יאכיל את חברו.

מה פתאום שאני יאכיל את חברי – זועק האיש בגהינום. וככה כל בני הגהינום זעקו אותו תשובה.

ובכן זה הגהינום לעומק. שזה אומר אפשר שזה יהיה גן עדן אם רק כל אחד יעזור לשני. אבל הם לא מסוגלים לעזור אחד לשני ולכן כולם בגהינום.

מסיים רבי  מורי. אם תציע לכל אחד לחוד נחלה, הוא יקבל את זה בכיף. אבל אם אתה מציע שכולם יקבלו נחלה ?! את זה אף אחד לא מסכים אפי' שהוא בעצמו מפסיד נחלה. מה ? ההוא גם יקבל חירות ונחלה ? לא בשום אופן לא. אבל רגע אתה גם מקבל. לא רוצה בשבילי ולא בשביל אף אחד.

זה נשמע ציני מאוד מה שהגאון אמר לי. אבל זה לאט לאט נכנס לי לראש. אנשים לא רוצים שתעזור לו אם זה עוזר כבר לכולם.

אני מציע חירות פלוס הטבע ונחלה לכל אחד, אני מציע חירות ממלכויות, אז למה לא רוצים לקחת את זה ? רבי מורי אומר כי אנחנו בגהינום. והגהינום נוצר מאנשים רשעים שלא מסוגלים לאכיל את חבריהם אפי' שהם בעצמם מתים מרעב.

הסיפור השני

יש תלמידי חכמים שאני תמיד מתקשר עליהם לבקש מקורות שברח לי מהזיכרון. הם בשבילי כמו מחשב עם תוכנת בר אילן או אוצר החכמה. לפעמים אי אפשר לחפש בתוכנה, למשל מהי המושג בתי עיר חומה מימות יהושע שאנו מכירים בהשאלה בהלכות מגילה. לא הצלחתי להיזכר המקור עצמו והמושג עצמו. התקשרתי לאחד מהם וההוא שמכיר את חשיבת רבותי לגבי מתודת התורה שאני מטיף כל הזמן, אחליט להתווכח עמי על הנושא כאן. וכמו תלמיד חכם קלסי שאני קורא להם חמורים נושאי ספרים. הוא מתחיל לצטט לי את חז"ל ואת הרמב"ם בהלכות נחלות וכו' וכו' בכדי לשלול את כל המתודה. הרי כפי שהסברתי לעיל שאין תורה חתוכה ויש שבעים פנים לתורה ויש מ"ט טעמים לכאן ולכאן. וכל זה נכון בתנאי שיודעים את המתודה ולא ח"ו להיות נבל בתורה.

אבל ההוא התעקש דווקא להיות נבל מארץ הנבלים. וכן לשחק את המשחק המלוכלך הזה. למשל אמר: שאם נפסק שמותר למכור נחלה עד שישים שנה ולא רק עד יובל, אז לכאורה מותר אפי' לאלף שנה או מיליון שנה העיקר לא לצמיתות. כלומר התורה לא רוצה לצמיתות אבל למיליון שנה עם תאריך, זה לא לצמיתות מבחינת התורה וההלכה.

מה חושב לעצמו החמור הזה ? שברית הדמים של בהר בחוקתי יקבלו כזה פילפול סרק והזוי ?! המציאות היא שהוא עני, צאצאיו עניים ונכדיו כבר יעבדו כל החודש רק בשביל לשלם על הזכות לישון בארץ ירושתם. מרוב עניות ניניו ידחו מקהל השם ויהפכו למה ? לא רוצה לקלל מצטער !!

אז מי איפה בא לו כזה פילפול סרק והזוי ?! התשובה כנ"ל אנו בגהינם !! לא לי ולא לצאצאי ולא לנכדי העיקר הוכחתי לך שתורת רבותיך הם לא נכונים.

תשימו לב שדברי הספורנו הקשים בדברים נאמר בדיוק על כאלה חמורים נושא ספרים. תראו שוב מה אומר הספורנו: (יד) ולא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם היום ימין ושמאל. שלא ישנו את מצות האל יתברך בפרט ענין המשפט. ולא ימירו את שאר המצות במנהגי הדיוט ומצות אנשים מלומדה כ"ש כשיעשו זה לכבוד קדמונים שהנהיגו אותם המנהגים לא לכבוד קונם ולא לשמור מצותיו "כי בזה האפן אין לך ללכת אחרי אלהים אחרים גדול מזה בחדוש דת לכבוד קדמונים אשר נחשבו אלהים שופטים בארץ". אמנם התוכחות עד יולך ה' אותך ואת מלכך היו בבית שני בימי אנטיוכס וזולתו עד שצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה וגלה אחד מהם במצות פומפיא"ו לרומ"ה ומשם והלאה עד ונסחתם היו עד חרבן הבית על יד רומיים ומשם והלאה הם תוכחות בגלות נמשכות אליו. והתחיל בתוכחות באמרו
(טו) אם לא תשמע בקול ה' אלהיך לשמור לעשות את כל מצותיו וחוקותיו אשר אנכי מצוך היום: וזה בלי ספק כאשר הומרה שמירת מצות התורה במנהגים שונים וזולתם והוסג אחור משפט. וכן אחר שאמר יולך ה' אותך ואת מלכך שהוא החלק השני חזר ואמר כי לא שמעת בקול ה' אלהיך לשמור מצותיו וחוקותיו אשר צוך כלומר "אבל שמרת מה שצוו או הנהיגו אחרים זולתו אשר לא כתורתו" כמו שספרו ז"ל (גטין) שלא היו תורמין ולא מעשרין והוצרכו לתקון יוחנן כ"ג ולגזור על הדמאי והיו נועלים דלת בפני לוין מפני השמטה והוצרך הלל לתקן פרוזבול ובטלו מי סוטה ועגלה ערופה וסנהדרין מרוב הפושעים בסוף בית שני באופן שבטל כל משפט כמו שספרו ז"ל שגברו בעלי זרוע כמו שהוא הענין היום עם כל גלותנו ושפלתנו, שרב הממון בפרט החיב בדין מואס את תורת האל יתברך ומשפטי פיהו. (ע"פ דברי הימים – א טז, יב), ומתאמץ על ידי גוים וערכאותיהם לעות אדם בריבו (ע"פ איכה ג, לו), ובכן ירדו לטמיון הם ונכסיהם ובאלה התבאר' סבת חורבן בית שני והתמדת חורבנו בהתמדת סבתו: (ספורנו דברים פרק כח יד)

נעזוב את החמורים נושא הספרים שהאבן עזרא אומר שיקבלו שכר והנה דבריו הנפלאים: ספר יסוד מורא לראב"ע שער א השער הראשון "יש ממשכילי ישראל שכל חכמתם בדעת דברי המסורת וסימניהם הנכבדים ורמזיהם היקרים, וכל סתום ופתוח וקרי וכתיב, וחסר ויתר, ואותיות גדולות וקטנות ותלויות ונקודות עליהם, ומספר הפסוקים והתיבות והאותיות בכל ספר וספר, והאמת כי יש שכר לפעולות בעלי המסורת שהם כשומרי חומות העיר, כי בעבורם עמדה תורת השם וספרי הקודש על מתכונתם בלי תוספת ומגרעת וטוב הוא למשכיל שיבין קצת דבריהם וישים לבו להתבונן טעמי הספרים כי התיבות כגויות והטעמים כנשמות, ואם לא יבין הטעמים כל יגיעו שוא ועמל ורוח, והוא נמשל למי שיש בידו ספר רפואות והוא מיגע עצמו לספור כמה דפין בספר וכמה טורים בכל דף ודף וכמה אותיות בכל טור, ומזאת היגיעה לא יוכל לרפאת מזור, והנה חכם המסורת שלא למד חכמה אחרת דומה לגמל נושא משי והוא לא יועיל למשי גם המשי לא יועילנו."

אבל ישאל אותי המשכיל מה ההסבר בחז"ל וברמב"ם שמותר לתת ירושה כמתנה למי שהאבא רוצה. הרי רק ירושה אסור אבל כמתנה מותר. כלומר רק החלפנו מילת ירושה למילת מתנה, ואבא יכול לתת את כל הונו לחבר טוב או לאיזה בית חולים.

התשובה היא פשוטה הרמב"ם כבר מדבר על גלות שלכולנו אין זכות אבות (נחלה בארץ ישראל), וכולנו חלק בחלוקת העבודה הכפייתית האנושית ותחת אליל הכסף והקניין האנושי. כפי שחז"ל אומרים  (מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויצא) מכאן אנו למדין שזכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד, שנאמר לולי אלהי אבי אלהי אברהם וגו' א"כ לא עמדה לו זכות אבותיו אלא לשמירת ממונו את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו למד שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו.

כלומר על פי התורה כל אדם בן חורין ולכן יש לו נחלה וקניין קביל כנ"ל. באומות בישויות הדמיוניות = ע"ז. כל אדם עבד בחלוקת העבודה ואליל הכסף מחלק לזה ומחסיר לזה = כולם תחת אליל הכסף והקניין באופן אקראי. לא רק עבדות רק גם אבדון אקראי כן או לא = מלחמות מחזוריות בין העמים ובתוך העמים.

"זכות אבות" אומרת שאתה בן חורין ויש לך נחלה. חלוקת העבודה שזה מועיל מאוד והאמצעי חליפין שזה הכסף. אתה הולך לשם בתנאים ברורים. שמיטת חובות שמיטה ויובל וכו' וכו'.

חז"ל בגלות אומרים שאם אין לנו כבר זכות אבות = נחלה בארץ ישראל ומשאבי הארץ ?! אז תעסוק במלאכה שזה אומר תהיה חלק בחלוקת העבודה האנושית של האומות. האלוהים אמר ללבן לא לפגוע ביעקב = האומות מכירים ביגיעת ועמל האדם = שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו.

חז"ל בגלות סומכים על ישרם של שכל האומות באין ברירה ומציעים לנו להיות חלק בחלוקת העבודה שלהם וזה כביכול "זכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד"

חז"ל מבינים להזהיר אותנו מחד סטריות. כלומר אם חלוקת העבודה שבט לוי מתפרנס ממי ? על פי התורה ברור ממי, הרי הם נותנים לנו את זכות האבות ולכן מגיע להם מעשר ותרומות ובית לישון וכו' וכו' אבל שהם לא נותנים לנו נחלה ואת קיום התורה כמו שצריך. אז למה לפרנס אותם ? ולכן אומרים ומזהירים חז"ל: למד שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו.

שאנו מגיעים להלכה למעשה בירושה בגלות, לכאורה היינו הולכים בחוקות הגויים הרי זה החוקים של עבדים בחלוקת העבודה האנושית. אם למשל מילטון פרידמן חושב שצריך לבטל את הירושה לגמרי ככה כל ילד ייוולד בלי הטבע ויהיה חייב להיות חלק בחלוקת העובדה = שוויון בשלילת הטבע מהאדם = נאו ליברליות. אז גם הלכה המודרני תהיה ככה שאין יותר ירושה, הכל הולך למולך למלכות. נוו זה אפשרי מבחינת ההלכה המודרני ?! הרמב"ם היה פוסק ככה ? זה הזוי לגמרי !! מה עוד שיש את הציבי לך ציונים שאנו חייבים בו. ולכן חז"ל והגאונים והראשונים ואחרונים היותר עמקניים, הבינו ללכת בין הטיפות שגם יהיה צדק תורני או לפחות על פי רוח הצדק התורני וגם לשמור על הציבי לך ציונים. והעיקר מכל כבר דניאל מציע את ה"צדקה". ככה שאם יהודי זכה אצל אליל הכסף על חשבון העמלים המקומיים ?! לפחות הוא יבין כתלמיד חכם שמבין אייך זכה בכסף שלא בצדק, ויחזיר את הכסף או את רובו  דרך צדקה להמונים.

זה מה שנקרא אנו היהודים והיהדות שורדים בקושי בגלות עם זה שיש לנו לפחות תלמידי חכמים ומנהיגי הדור משכילים ונבונים. ולכן מן הצדק להמשיך לפרנס אותם אפי' כנ"ל שאין שום חובה לכך כי התנאים הם לעסוק במלאכה, ולא?! האלוהים לא יעזור לך כאן. כפי שחז"ל אומרים לעיל: למד שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו.

אבל אנו חיים בדור מטומטם עם כאלה תלמידי חכמים (כמו הנ"ל הזה שחושב שמותר למכור נחלה לאלף שנה או מיליון שנה העיקר שלא יהיה לצמיתות כי יש לתורה איזה שריטה במוח עם המילה צמיתות לדעתו. והוא לוקח את ההלכה שהמילה מתנה מספיק לשלול את הירושה מהבנים כלומר אין חוקת משפט בירושה. האב אמר מתנה וזהו אין יותר לצאצאיו זכות אבות (הוא לא מבין מה שאני הסברתי שברמב"ם וחז"ל הולכים כאן בין הטיפות = בין חוקות הגויים לבין החוקה שלנו)), אז לא פלא שאנו כבר בארץ ישראל, בערים שאנו החרדים שולטים בהם מכוח הריבון, כלומר יש להם כוח ריבוני ממש. והנה במקום ללכת בין הטיפות ולאסור הפקעת מחירי הדיור ולאסור לבנות יחידות דיור ככה הממשלה והעיר יהיו חייבים לספק את הביקוש לדירות לכולם. החמורים משבט לוי למדו להרוויח דווקא מיזה שיש דווקא ג'ונגל במחירי הדיור ואז לוקחים משכנתאות = שאסור עקרונית מדאורייתא ומשלמים את המשכנתא מתרומות כי הם שבט לוי. וגם מרוויחים את משכורתם של הזוגות הצעירים = העמלים לשרוד את היום.

כלומר, אין לנו זכות אבות ולכן אנו עושים מה שחז"ל אומרים וזה לעסוק במלאכה וזה יהיה במקום זכות אבות. אבל חז"ל לא חלמו על הנבלים המודרניים שייקחו מהם את כל עמלם רק על הזכות לישון בכדור הארץ.

העסקונה הארצית לא עושה כלום למען הדיור כי שבט לוי דווקא מעוניין במצב הזה כי זה מכניס להם הון עתק.

מה עם הצדקה של דניאל שהציל אותנו לאורך כל הגלות ?!  תשימו לב, הצדקה צריכים בשביל בתי הכנסת והכוללים והישיבות שעושים סלקציה נאצית. בכל עיר חרדי עם שלטון חרדי יש יותר בתי כנסת ומוסדות מבתים לגור בהם. וכל בית כנסת צריך ארון קודש יקר ורהיטים יקרים וגם מבנה ענק לעשרה איש. בקיצור כל הצדקה לא יורד להמון היהודים, שעוד חייבים משכורת שלימה על הזכות לישון בכדור הארץ.

מה שהכי מטריף, אסור לך להיכנס לבית כנסת להשתין. או לשתות מים ורח"ל לעשות קפה רח"ל כי זה רק לכולל הפרטי. (אני מספר לכם עובדות ממש). אם על פי תקנת יהושע בחלוקת הארץ מותר לי להיכנס לבית הפרטי שלך ולהשתין. הנבלים האלה לא יתנו לך להשתין בבית כנסת כי זה שלהם של עשרה בני הקהילה. שכחתי את מכירת המקומות בבית כנסת. אתה רוצה רבונו של עולם להתפלל ואין לך מקום ציבורי יותר מבית כנסת. אז לא ולא אתה רוצה להתפלל ?! שלם דמי חבר ושלם על המקום. פתאום יש קניין פרטי במרחב הציבורי = הקדש.

ככה תעברו לכל קהילה וקהילה ותראו שאני לא מגזים, כל המצאת הצדקה של דניאל הולכת בעיקר למוסדות. להמונים מציעים גמ"חים והסכמים עם בנקים. אנו לא מרגישים כמה התרבות הקפיטליסטית החזירית המודרנית עמוק עמוק בנפשינו ואין כמעט שום השפעה תורנית עלינו וכל זה כי אנו חמורים נושא ספרים. זה לא שהתורה לא עומדת מול הקפיטליזם. היא עומדת בגבורה מול סדום ועמורה שהם היו חברה קפיטליסטית לכל דבר. והסוף ידוע.

מי שלא מבין לאן כל זה הולך, לא למד לעולם תורה אולי רק כחמור נושא ספרים. ואל דאגו ברית הדמים בוא תבוא. מה אתם חושבים שהברית בחורב הוא צחוק ?! אפשר להתפלפל עליו בפלפוליי סרק ?! כן אפשר ועשינו את זה לפני השואה והוליכו אותנו אחרי כבוד לתאי הגזים רח"ל.

נסיים עם תיאור המצב הראלי שלנו וניקח זוג צעיר שמתחיל את החיים התורני הלכה למעשה.

ההורים שלהם עשו בדיוק מה שחז"ל לעיל אומרים שאין זכות אבות, ועוסקים במלאכה. בעקבות הערים החרדיות שלא דאגו מראש למחירי דיור סבירים. אין להורים דרך לעזור להם. או לחליפין לתת להם כמה גרושים שהזוג מרוב טיפשות ייקחו משכנתא של כמעט תשעים אחוז של הדירה וקברו אתם חיים מראש עם תשלום של ארבע חמש אלף שקל, משכורת של הבת הזוג ועוד. ולכן הורה אחראי לא ייתן אפי' גרושים בכדי לא לפתות את הזוג להיכנס לכזה טירוף כבר בתחילת הדרך. ומהניסיון שלי הרבה מאוד שידוכים נסגרים היום בלי עזרה לקנות דירה רק עם כמה שנים דמי שכירות. וזה מתרבה מיום ליום.

הזוג מתחיל את החיים עם קצת עזרה לדמי שכירות לשבט לוי החזירים. והנה הזוג לא רוצה להכביד יותר על ההורים שכבר מתחתנים עוד בן או בת. ולכן מנסים לקיים את החז"ל הנ"ל לעסוק במלאכה. שני בני הזוג עובדים בחוץ בחלוקת העובדה ולא כפי שכתוב בכתובה היהודית שרק הבעל עובד בחוץ. אבל מה לעשות ? אין ברירה !! ובכן מה לומדים איזה מלאכה וכו' וכו'. כאן בא הטירוף הבא, שבט לוי לא כל כך מהר נותן להם לבחור איפה ללמוד ומה ללמוד. ויש בזה כל כך הרבה דעות לכאן ולכאן שבדיוק הזוג הזה נפל אצל משכיר משבט לוי דווקא קיצוני בתחום של לימוד מקצוע. ולכן שלזוג שלנו ב"ה נולד בת או בן למזל טוב וכבר עבר שנתיים וצריך בית ספר וחיידר, אותו שבט לוי הלך למוסדות להלשין על הזוג שהם למדו מקצוע איפה שלדעתו אסור.

הזוג הזה בעקבות שעובדים בחוץ הם צריכים כפי שנפסק בהלכה לצאת כבנות מלכים כלומר על פי האופנה לפחות. לא "לא צנוע" ח"ו, רק לפי מה שמכובד בחוץ הנורמטיבי, אבל המשכיר או שכנו משבט לוי לא מכיר את החוץ וחושב שזה לא ראוי על פי דת יהודית ועל פי מוחו הקודר מרוב טמטום. ואז יש לו ממש מלחמת השם ללכת למוסדות ולזעוק שאסור לקבל את הילדה או הבן בגן הילדים, רח"ל הוא עוד יקלקל את שאר הילדים.

אז נסכם שהגלות של הדור הצעיר זה לא הגלות של אבותינו אצל הגויים, ולא הגלות שלנו אצל היהודים החילונים והלאומניים, הם כבר בגלות אצל החרדים לדבר השם אצל שבט לוי עצמו.

לאן זה יכול ללכת מכאן ? השואה כבר נשמעת קטן עלינו.

לסיום:

אם כל הביקורות והקטרוג שלי רח"ל, ובלי להחניף לעצמינו אני לא הייתי מחליף את המשפחה החרדית ואת הקהילה החרדית מכל סוג והגוונים שהציבור החרדי מורכב, לשום משפחה אחרת אצל היהודים וק"ו אצל האומות. לא כי לא תימצא אצל כולם משפחות טובות כמו שלנו. ימצא ועוד אייך ובאחריות. אבל ברמה הפשוט והשטחי של המוסר והערכים האנושיים. כלומר אפי ברמה הזו אני לא הייתי מחליף את המשפחה החרדית.

אבל מה לעשות שהתורה דורשת מאתנו יותר משטחיות בערכים ומוסר. ואני בהחלט חושב שכולנו ברובינו שוגגים וככה לדעתי גם באומות היותר מתוקנות. שוגגים אפשר באומות ואצל תינוקות שנשבו. שוגגים אצל תלמידי חכמים זה כבר קרוב למיזיד.

ולכן שפתאום מגיע שואה כמו השואה באירופה, מן הצדק שאף תלמיד חכם יהיה מופתע כלומר הוא היה חייב לדעת את זה שהוא יבוא ועוד אייך שיבוא, הברית בחורב זה לא צחוק ובוודאי לא מיסטיקה. אין מצב שמה שלחפץ חיים היה ידוע מראש ומה שר' אלחנן ראה ואפי' אמר מראש, לא היה ידוע לתלמידי החכמים האמיתיים.

כלומר הרוע הוא בנלי. בשטחיות לא מבינים אייך זה אפשרי והשטחיים מפילים את האחריות למקרה או הופכים את האלוהים לאכזר רח"ל. ואף אחד לא מתעורר למנוע את הרוע הבנלי הבא שיבוא עלינו ועל כל העולם. במקום זה הלאומניות צמח ועוד חושבים שזה יציל אותנו מהרוע הבנלי.

רק לטוב יש עומק ניבא ולא ידעה מה ניבא חנה ארנדט הנביאה היהודיה המודרנית. לתורה יש עומק שהברית בחורב קושר אותה עם הרוע הבנלי. כלומר שאדם בוחר לא לחשוב ולא להשתמש עם שכלו האלוהי שקיבל בחינם ולא מתעמק בתורה, הוא בהכרח מביא את הרוע הבנלי. ולא מבין שהוא זה שהביא על עצמו ועל כל קהל השם את הבנליות של הרוע. אי אפשר לברוח מיזה ולא יעזור שום פילפולי סרק למיניהם. הרוע הבנלי בוא תבוא רח"ל.

חז"ל אומרים שכל הצרות והסבל של האומות התחילו מאז נמרוד זה שהמציא את הכיבוש במקום את הקניין הקביל של תורה. ועשה את זה עם המצאת הישויות הדמיוניות = ע"ז. כל הטוב שיש לבני ישראל מתחיל מאברהם אבינו שמרד בנמרוד ושחרר את האדם מעבדות המלכויות והחזיר את תורת אדם ותורת נח ובניו לזרעו עד עולם. ואחריו משה והברית בחורב. כל זה יכול למנוע את הרוע הבנלי גם מהאומות וגם מאתנו.

אני מתבייש וכואב לי הלב שדווקא אישה יהודיה מתבוללת הגיע מכוח עצמה להבין את הבנליות של הרוע ובעיקר להבין שרק לטוב יש עומק. בזמן שזה פתוח לכל לומד תורה וחז"ל הקדושים.

אני שמח בשבילה וחושב שמגיע לה כי באמת מסרה את נפשה אחרי המלחמה למען היהודים והיהדות אפי' שהיא הייתה מתבוללת. מצד שני ראתה בתקומה של הלאומניות אסון בדיוק כמו שאנו החרדים לדבר השם ראו את זה. כלומר זה גם מראה על דאגתה האמתית ליהודים בארץ ישראל, שלא תבוא עליהם שוב מה שקרה באירופה.

אבל זה מעורר בי כעס רב כלפינו הלומדים תורה מאז היוולדינו. אייך לא ראינו את השואה מגיע ? זה כתוב בדם בברית בחורב. וזה לוגיקה פשוטה שלא מצריך הרבה הבנה אם רק נלמד נכון את התורה. אייך לעזאזל חנה ארנדט מגיע לזה ואנו עוד חולמים שהשואה זה משהו שאין לו הסבר. וממשיכים כדאשתקד. שהאומות נוהגים ככה אפשר לומר שזה מנמרוד כפי שחז"ל אומרים שעצם המצאת העבדות למלכויות ולישויות הדמיוניות ועצם שיעבוד האדם תחת אליל הכסף והקניין, תביא להם את הרוע הבנלי (את זה מבינים היום כל הכלכלניים העמקנים שבכל האומות). אבל שזה חוזר עלינו היהודים שיודעים טוב טוב מה צריך לעשות וזה כתוב בדם בברית הדמים שבחורב, זה כבר לא נסלח, אפי' שאני לא רוצה לקטרג כי ידוע שהאלוהים לא אוהב שמקטרגים על בניו. כלומר אני לא רוצה לקטרג רח"ל ומצד שני לא רוצה לכבוש את הנבואה שנכתב לדורות. ואם לא נתקן לריק אמרתי את דברי ונשארתי רק עם הקטרוג כמו שהאלהים בעצמו אומר לריק הכיתי את בני.

לעזאזל בואו נתעורר כבר וככה גם נלמד את האומות תורה מהי, כי בסוף כל סוף אנו קשורים בהם על ידי ברכת יצחק כנ"ל.

מי ייתן שנפנים את התוכחה, את הברכות והקללות שירדו לעולם קשורים ביחד כפי שחז"ל אומרים. ונזכה לגאולה במהרה בימינו אמן ואמן. אבל עד אז יש הרבה מאוד מה לעשות כמו להפסיק את הסלקציה במוסדות, לפעול למען דיור לכל זוג ומשפחה. לדאוג באמת לכל בן ובת לשידוך. להחזיר את הצדקה של דניאל להמונים. לא צריכים כל כך הרבה בתי כנסת בכל מטר בעיר. בית למשפחה אחת בישראל שווה יותר מאלף בתי כנסיות. מי שלא מבין את זה לא למד תורה מעולם. או למד כחמור נושא ספרים.

לא תאמינו אבל כתבתי רק רבע מה שרציתי לכתוב, אבל התעורר בי הבעיה של הקטרוג על בניו של האלוהים. אפשר לעיין בבלוג בעוד מאמרי ביקורות להבין אולי את יתר דברי שרציתי לכתוב כאן.

כותב בצער רב

Max maxmen

מאמר המשך למאמר כאן בשם: "לוחת אבן = דרך לימוד התורה" – לחייו קשים כאבן = להיות לו עזות לשאול טעמי תורה (בעלי התוספות)

האם מותר להתחתן עם לאומן חרדי ?!

האם מותר להתחתן עם לאומן חרדי ?!

מוקדש לאבישי בן חיים היקר

אבישי בן חיים היקר פנה אתמול ברשת (בטוויטר) עם בקשה כזו: "חרדים ומתפללים אהובים אחרים. תנו קצת רקע על השיחות בבית הכנסת בשבת על נתניהו. ועל שולחן שבת. מה היה? מה בנייעס? איך האווירה? דיווח בסיסי כזה. רוצה לראות שאני מבין את האווירה אצלכם נכון."

אבישי היקר מניח שוהיות שהיה שבוע מאוד סוער מבחינת משפטית ופוליטית, ולכן מן הסתם מתי החרדים נפגשים אם לא בבתי כנסת בשבת ובשלחן שבת. אז בוודאי עסקנו כולנו בענייני היום.

אז קודם כל אני חושב שעיתונאי לענייני חרדי לא יכול לבקש כזה בקשה (הוא לא יקבל נתונים אמתיים) בכדי להיות מומחה מקצועי לענייני חרדים, הוא חייב פשוט לבוא בעצמו לבתי הכנסת ולשבת בשלחן שבת, רק ככה הוא יהיה באמת מומחה לענייני חרדים.

שנית כל, אם באמת היה בא לבית הכנסת ולשלחן שבת בוודאי היה רואה שההנחה שלו שגויה. החרדי הקלסי מעיין בנושאים האלה בשירותים בבוקר בעיתון היומי או השבועי. בשבת עיתון חרדי הם בגדר ספרים חיצונים שאסור לעיין בו בשבת (ולכן בעיתונים חרדים יש מוספים בכל שבת שהם נטו תורה והלכה וכו' וכו') ואין לו חלק לעולם הבא, בוודאי לדבר על נושאים כאלה בשבת וק"ו בבית כנסת ובשלחן שבת.

בבית כנסת קלסי בשבת יש את המבוגרים והחשובים שעוסקים כל אחד בספרים שלו אם זה גמרא ואם זה פרשת השבוע (שנים מקרא ואחד תרגום ומפרשים וכו' וכו'), הבינונים והצעירים והילדים מתעניינים בעלוני השבת שיש היום בכל בית כנסת בכמויות מטורפות. נשארים אלה (שהם מיעוט קטן מאוד) שעומדים בחוץ ומפטפטים. ולא נראה לי שזה הנושאים שמעסיק אותם. כלומר פגישה שבועית בין חברים לא כדאי לבזבז בשביל פוליטיקה.

שהחרדי מגיע לשלחן שבת בלי עין הרע כל ילד ובת מביא היום מהבית ספר כמות ענקית של לימוד שלא נראה לי שיש לאב ואם המשפחה זמן לדבר על פוליטיקה. ואחרי זה יש את ה"אבות ובנים" בשבת אחרי הצהרים (בשבת אחרי הצהרים כל האבות יורדים לבית הכנסת עם ילדיהם ולמודים יחד. וזה לא גזירה\חוק מרנים לידיעתך, זה פשוט המצאת המאה שמישהו המציא בשוק החופשי וזה התפשט לכל העולם היהודי. כדאי לך לעשות מיזה כתבה אולי גם החילוני יאמץ כזה דבר נפלא).

אבל והיות – אבישי היקר – ביקשת שנספר לך אייך היה השבת, אז החלטתי לספר לך במה עסקנו בשבת. אבל נדרשת כאן עיון עמוק (מינימום לעבור על התוכן ארבע פעמים) בכדי להבין את השיח החרדי. ואני מקווה שתצלח את זה בעזרת השם.

האם מותר להתחתן עם לאומן\ית חרדי\ת ?!

בפרשת השבוע למדנו שאברהם אבינו משביע את עבדו אליעזר באלוהי השמים והארץ שלא ייקח לבנו יצחק אישה מבנות כנען: בראשית פרק כד (ג) וְאַשְׁבִּ֣יעֲךָ֔ בַּֽיקֹוָק֙ אֱלֹהֵ֣י הַשָּׁמַ֔יִם וֵֽאלֹהֵ֖י הָאָ֑רֶץ אֲשֶׁ֨ר לֹֽא־תִקַּ֤ח אִשָּׁה֙ לִבְנִ֔י מִבְּנוֹת֙ הַֽכְּנַעֲנִ֔י אֲשֶׁ֥ר אָנֹכִ֖י יוֹשֵׁ֥ב בְּקִרְבּֽוֹ:

מה כל כך קריטי בבנות כנען? מה עוד, למה להכליל? אם ימצא בת כנענית טהורה וכשירה לפני גיל שלוש ?! זה נשמע ממש גזעני להכליל את כל בנות כנען ולאסור אותם. האם אברהם היה ח"ו גזען רח"ל ?! מה עוד, עבדו אליעזר היה כנעני, ולא ראינו שהוא התרגש ממבקשת אדוניו. כלומר אפי' אליעזר הבין לעומק את הבקשה והבין שלא מדובר בגזענות פנאטית רח"ל.

אחד מהמפרשים – "אברבנאל" – אומר משהו עמוק מאוד: "הקדוש ברוך הוא יעד לתת את הארץ לזרעו שהיה מבני שם ושיסחו (= עקרו\גרשו max) רשעים בני כנען ממנה. ואם היה יצחק נושא אשה מבנות כנען היו היורשים את הארץ כנעניים ולכן אסרם עליו." (אברבנאל בראשית פרק כד)

בכדי שנבין לעומק מה נאמר כאן על ידי הפילוסוף הגדול, אנו חייבים קודם להבין מהי מתודה ובעיקר מהי המתודה היהודית ונעשה את זה בקצרה (אפשר לעיין כאן במאמרים ביתר הרחבה תוכן עניינים).

מתודה זה שיטה שיש לה הנחות בסיסיות ראשוניות שממנה יוצא שיטה שלימה ופרטי דינים והלכות ומצוות וחוקים וכו' וכו'. למדע יש מתודה (כל חוק טבע = כל מה שסימטרי בזמן ובמקום) לכל חברה אמור שתהיה להם מתודה = חוקה. כלומר אדם בר דעת לא יכול להתחיל לדבר בלי שיש לו מתודה. בוודאי חברה אומה מערכות הצדק והמשפט לא יכולים להתחיל לדבר בלי מתודה. אפי' בדמוקרטיות ששם לכאורה הכל מוכרע ברוב, הרוב לא יכול להכריע במתמטיקה ולוגיקה ואין לך מתמטיקה ולוגיקה בלי מתודה. לדגומא האם יכול הרוב לומר ש1+1=7 בוודאי שלא. כלומר יש הנחות בסיסיות = מתודה שעליהם עושים מתמטיקה ולוגיקה צדק ומשפט וכו' וכו' ששם לרוב אין מה לומר. הדמוקרטיות יכולות לדון אך ורק איפה שאין הכרעה לוגית או מתמטית ואיפה שהן לא נוגדות את חוקי היסוד =.חוקה\מתודה.

לדוגמא: הצוו של לא תגנוב. על מהי עומדת ? מי הסמכות לומר את זה ועוד לכפות את זה ועוד להעניש על זה ?!

נשים לב שלכאורה מי צריך את הצוו של לא תגנוב? מי שיש לו קניינים בטבע !! כלומר האדם המציא את המושג קניין פרטי בטבע ואין קניין במציאות שבלי שזולתו יכיר בקנייניו, ולכן הוא דורש מזולתו שיכיר בצוו של לא תגנוב. ולמה שזולתו יקבל על עצמו את הצוו הזה ועוד על חשבון החיים שלו הרי הוא יכול למות מרעב אך ורק בגלל שהוא מקיים את הצוו של לא תגנוב. (שנבין את המתודה היהודית לעומק נבין למה שלמה המלך אומר: "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" – משלי)

באומות שכל הארץ שייך למלך, לישות המדינית הדמיונית, לכאורה על פי המתודה חייב המלך לחלק לכל אדם קניין פרטי אחרת אין הצוו של לא תגנוב קביל. וככה מתאפשר לעשות צדק ומשפט. (ראה גניבת אפיקומן – עומק המנהג לגנוב את האפיקומן בליל הסדר)

מהי המתודה היהודית

ובכן אמרנו לעיל בדוגמא שבאומות הארץ\הקניין שייכת למלך, לישות המדינית הדמיונית. השאלה היא אייך ? התשובה פשוטה "כיבוש" !! האם כיבוש הוא קניין קביל ? לא ולא, כי אם כיבוש מקנה לך קניינים מחר יבוא מישהו חזק ממך ויכבוש אותך. כלומר אי אפשר להמציא את המושג קניין ושזה יהיה קביל ונצחי על ידי כיבוש. כי כל כובש לא מכיר בצוו של לא תגנוב וכובש אותך. קניין קביל ונצחי ושזולתך יקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב ולא תרצח ?! אפשרי אך ורק בחלוקה בגורל פלוס ירושה שמושתתת על ידי חוקי המשפחה. למה ירושה? כי למה שכל נולד בהמשך יסכים לקניין שכל כדור הארץ מחולקת כבר בגורל ?! בכדי שהילד הנולד יקבל על עצמו את החלוקה הוא חייב לקבל גם קניין ואייך יקבל קניין ? התשובה היא המצאת הירושה !! ככה כל אדם בכל דור נולד עם הטבע כקניין פרטי בגלל הירושה. (ראה כולנו ממזרים ביתר הרחבה)

הטיעון היהודי היא שנח אחרי המבול עשה חלוקת הארצות בגורל בין בניו ובחלקו של בנו שם נפל ארץ ישראל. ואברהם זכה בארץ ישראל מירושה מסבו שם. (ראה ארץ ישראל – צדק ומשפט ודיני ממון וקניין ביהדות)

ובנו של נח חם זכה באפריקה. כלומר לכנען – שהיה הבן של חם – היה נחלה באפריקה. הוא רצה בארץ ישראל כי רצה לגבות פרוטקשן מכל הסוחרים שעוברים מאירופה ואסיה לאפריקה והפוך. ולכן פלש לארץ ישראל ורצה לזכות בא בזכות כוח הכיבוש. אבל ידע ידע כנען שאם כיבוש מזכה קניינים יבוא כובש חזק ממנו ויכבוש אותו. ולכן כנען היה מאוד מעוניין להתבולל בזרע שם. מכאן תבין כמה קריטי היה לאברהם ולאבות לא להתחתן עם בנות כנען. עכשיו נחזור לדברי הפילוסוף הגדול – אברבנאל נבין לעומק מה הוא אומר וכמה נפלא ומתוקים דבריו: "הקדוש ברוך הוא יעד לתת את הארץ לזרעו שהיה מבני שם ושיסחו (= עקרו\גרשו max) רשעים בני כנען ממנה. ואם היה יצחק נושא אשה מבנות כנען היו היורשים את הארץ כנעניים ולכן אסרם עליו."

ובאמת מאז החלוקה של כל הארצות בגורל פלוס המצאת הירושה שמושתתת על ידי חוקי המשפחה, מתאפשר להמציא את כל שבע מצוות בני נח שהעיקר שבהם זה הדינים = צדק ומשפט. לפני כן כנ"ל למה לא תגנוב למה לא תרצח ?! האם קיים אורגניזמים אחת ביקום שמקיים את הצווים האלה ?! כלומר עכשיו נבין על מה עומדת כל המצאת הצדק והמשפט והקניין והצווים המוסריים =  מתודה\חוקה.

במקורות מוסבר מתודה\חוקה בסיסית באופן נפלא: "[ב] אמר ר' אלעזר הקפר כתיב שוקיו עמודי שש מיוסדים על אדני פז וגו' (שה"ש =שיר השירים= ה טו). העמוד הזה אם אין לו כותרת מלמעלה ובסיס מלמטה, אינו נראה נאה. אמר ר' שמואל בן גדליה אין לך פרשה בתורה שאין לה כותרת מלמעלה, ובסיס מלמטה,

(אני עוצר את החז"ל באמצע שנבין מה נאמר כאן. תשימו לב. "אין לך פרשה בתורה שאין לה כותרת מלמעלה, ובסיס מלמטה" שזה אומר שאין פרשה בתורה שלא עומדת תחת המתודה. כלומר כל דין וחוק ומצווה קשורים לבסיס ככה העמוד של המשל עומד יפה. והנמשל הוא התורה כמובן. ותשימו לב בהמשך אייך החז"ל הזה מסביר את זה עם ספר הברית (בהר בחוקתי) שכרת משה עם בני ישראל מיד אחרי מתן תורה)

מה כתיב למעלה מן הענין, וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר, דבר אל בני ישראל [וגו'] ושבתה הארץ (ויקרא כה א ב), ואחר כך פרשת יובל, וספרת לך שבע שבתות שנים (שם שם /ויקרא כ"ה/ ח), אם לא שימר שמטה ויובלות, סוף שימכור מטלטלין שלו, [שנאמר] וכי תמכר ממכר וגו' (שם שם /ויקרא כ"ה/ יד), חזר בו מוטב, ואם לאו סוף שמוכר את שדהו, [שנאמר] כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו (שם שם /ויקרא כ"ה/ כה), חזר בו מוטב, ואם לאו סוף שהוא מוכר את ביתו, שנאמר ואיש כי ימכור בית מושב (שם שם /ויקרא כ"ה/ כט), חזר בו מוטב, ואם לאו סוף שהוא מסבב על הפתחים, שנאמר וכי ימוך אחיך וגו' (שם שם /ויקרא כ"ה/ לה), חזר בו מוטב, ואם לאו סופו שהוא נמכר לך, שנאמר [וכי ימוך אחיך] עמך ונמכר לך (שם שם /ויקרא כ"ה/ לט), חזר בו מוטב, ואם לאו סופו שהוא נמכר לגוים, שנאמר וכי תשיג יד גר ותושב עמך (שם שם /ויקרא כ"ה/ מז) ולא הוא לעצמו, אלא הוא וכל ישראל, שכן אתה מוצא בימי ירמיה, בשביל שחיללו את השביעית נמכרו לגוים, שנאמר ויעל עליהם [את] מלך כשדים [וגו'] וכל כלי בית האלהים [וגו'], ואוצרות בית ה' [וגו'] (דה"ב =דברי הימים ב'= לו יז יח), הרי ענין ישראל, א"ל הקדוש ברוך הוא משה ראה היאך נמכרין לגוים, בשביל שחללו את השביעית, אמר לפניו רבונו של עולם לא כך אמרת וכי ימוך אחיך [ומטה ידו עמך], קיים מה שאמרת [אחיך ישראל שנאמר למען] אחי ורעי (תהלים קכב ח), וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך, כשתמוט ידם לפני נבוכדנצר, כביכול שכינה עמהם, שנאמר למענכם שלחתי בבלה (ישעיה מג יד), והחזקת בו, תפוס בידם, שלא יאבדו בידו, אלא מה גר ותושב וחי עמך, אף על פי שהם נעשים גרים ותושבים בבבל, אלא וחי עמך, א"ל הקדוש ברוך הוא בעונותיהם אני מוכר ביתי לכשדים, שנאמר ואיש כי ימכור בית מושב (ויקרא כה כט), זה ביתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר כי בחר ה' בציון אוה למושב לו (תהלים קלב יג), ומה היה לו וישרף את בית ה' (מ"ב =מלכים ב'= כה ט). עיר חומה (ויקרא שם /כ"ה/), [זה עירו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר] וינתצו את חומות ירושלים וגו' (דה"ב =דברי הימים ב'= לו יט), הוא שהקב"ה אומר, וכי תשיג יד גר ותושב (ויקרא כה מז), יד גר זה נבוכדנצר, ותושב זה מלכות מדי, ונמכר לגר תושב עמך (שם /ויקרא כ"ה מ"ז/), זו מלכות יון, או לעקר משפחת גר (שם /ויקרא כ"ה מ"ז/), זו מלכות רביעית, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם למה נמסרו למלכיות הללו, אמר לו מפני שמחללין את השביעית, שנאמר ויגל השארית מן החרב אל בבל ויהיו לו ולבניו לעבדים עד מלוך מלכות פרס, למלאות דבר ה' בפי ירמיהו, עד רצתה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה שבתה למלאות שבעים שנה (דה"ב =דברי הימים ב'= לו כ כא), לכך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רצונך שלא יגלו, הזהירם על השמטות ועל היובלות. הוא שאמר בסוף כל הפרשיות את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו אני ה' (ויקרא כו ב), אני הוא העתיד ליתן שכר טוב לכם אם תשמרו אותם, ואם לאו אני עתיד ליפרע מהם ביד המלכיות, לפיכך הזהירן על השביעית, שנאמר ושבתה הארץ שבת לה' (ויקרא כה ב), שלא יגיעו אותן פרשיות הכתובות אחריהן". (מדרש תנחומא (בובר) פרשת בהר)

כמה מתוקים הם דבריהם. כל האריכות דברים שלי כתוב בכמה מלים של החז"ל הזה.

ובכן שהפילוסוף אומר שהקדוש ברוך הוא "יעד" לאברהם וגו'. הכוונה היא "בהנחל עליון גויים". כלומר אייך הקדש ברוך הוא נתן לאברהם את ארץ ישראל ? על ידי החלוקה בגורל = הקניין הקביל = הצוו הקטגורי של קאנט שכבר נח ובניו הבינו אותו לעומק (ראה ארץ ישראל – צדק ומשפט ודיני ממון וקניין ביהדות ביתר הרחבה וראה גם "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט).

ובכן נחזור לראליה.

אחרי נח והחלוקה והמצאת הדינים = המתודה של כל האומות, הגיע נמרוד ואמר: אני בעל כוח ואני יכבוש את כל הארצות ואני היה לכם לאלוהים = סמכות. אייך ? המציא לעצמו ישות דמיונית עם דגל חברתי. ככה שכל פרט טפל לישות הדמיונית. הוא טען שרק ככה בני אנוש ישגשגו ויצמחו והוכיח את זה עם המצאת ההנדסה והמצאת החימר והלבינה כלומר בני אנוש עוזבים את האוהלים ונכנסים לבתים ממש = מגדלי בבל.

אייך עושים את זה? אייך כובשים בכוח ארצות ? פשוט, אם כל הפרטים שייכים לדגל, אז הילדים לא שלך (לדברי גיל סיגל, פרופ’ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, “להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם” הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי) ויש למלך חיילים רווקים ורווקות בחינם. ואז הוא יכול להיות כובש ולכבוש.

נשים לב שאם כל הפרטים שייכים לישות הדמינית של נמרוד. אז מה לי חוקי המשפחה אם הילדים במילא לא שלי ?! תנו לנו חופש מיני – יזעקו עבדי המשטר ובצדק. (על כך נאמר במקורות "לא עבדו ישראל ע"ז אלא להתיר להם עריות". כי בישות דמיונית אין טעם לאיסורי עריות = חוקי המשפחה והבינו) ראה אפלטון וגלוי העריות

נשים גם לב שבישות דמיונית כזה אין לדינים שלהם על מה לעמוד = אין מתודה בסיסית. כלומר כל חוקיהם וערכיהם ומוסריהם מומצאים מהבטן של המלך כי ככה זה, כי ככה אני רוצה מעבדי.

אבי המשפחה של  אברהם היה חלק באימפריית נמרוד. אברהם כנער מורד במלך ורוצה לשחרר את האדם מעבדות. נמרוד רוצה להרוג אותו והמשפחה בורחת והם הולכים לכיוון ארץ ירושתם המקורי = ארץ ישראל.

בכדי שלא נהפוך את זרע אברהם כלאום = ישות דמיונית, אברהם ממציא את ברית המילה = הדגל של הפרט (ראה ברית מילה בשביל מה?)

בכדי לשמור על הארץ צריך חיילים ובכדי שהחיילים של זרע אברהם לא יהיה רווקים ורווקות הגיע ניסיון העקידה (ראה עקידת יצחק הליבה החרדית).

(נ, ב, בכדי להבין את המשך חייבים לעיין לעומק בלינקים שאני נותן כאן)

עכשיו אפשר להגיע למציאות שלנו – לחזור לשאלה העיקרית שבכותרת

אם יהודי הוא לאומן אפי' שהוא חרדי. הוא בעצם חושב כמו נמרוד. כלומר ארץ ישראל לדעתו שייכת לישות דמיוני שהוא קורא לו לאום יהודי. אז מה ההבדל בינו לבין נמרוד ? הוא לא צריך את חוקי המשפחה, הוא לא צריך שום מצוות ממצות התורה. הרי הסברנו אייך התורה נחקקת מהיסודות לעיל. והסברנו שברגע שאנו שייכים לישות דמיונית, כל המוסר והערכים הם מהבטן ושרירותיים לגמרי.

יוצא שהיהודי הלאומן מחזיק בארץ ישראל בדיוק כמו הכנעני בזמנו. ואז נזעקת השאלה שבכותרת "האם מותר להתחתן עם לאומן חרדי ?!" לאור מה שלמדנו ואייך שהסברנו את דברי הפילוסוף – אברבנאל, יוצא שאסור להתחתן עם לאומן אפי' שהוא חרדי או חרדית.

(ר"ח כסלו תשפ' אני מבהרי: אני מקווה שאתם מבינים שזה שאלה רטורית. לכל יהודי אפי' חוטא יש חלק בארץ ישראל מה שאין כן לכנעים אין חלק בארץ ישראל. אני כותב את זה כי חברים התחילו להתווכח עמי והבנתי שלא הבינו את הנקודה כאן.)

לסיכום – אבישי בן חיים היקר, רצית לדעת במה עסקנו השבת ?! בזה בדיוק עסקנו השבת. ואם החזקת מעמד עד כאן ורוצה עוד, אני אספר לך סיפור: אני נוהג להתקשר לרבי מורי אחרי שבת לשמוע מה חודש בבית המדרש השבת. אתמול התקשרתי לרבי מורי וסיפרתי לו מהרב אבישי בן חיים שגם רוצה לדעת מה חודש השבת. וסיפרתי לו מה חודש אצלינו ושאני הולך לספר לאבישי היקר. רבי מורי כמובן צחק ממני והתחיל לספר מה חודש אצלם בבית המדרש השבת.

וראה פלא אומר לי רבי מורי: אתה מזכיר את המדרש של המתודה (המדרש לעיל שמסביר את הפסוק בשיר השירים) ואת ספר הברית (בהר בחוקתי) שכרת משה עם בני ישראל אחרי מתן תורה. גם אנו עסקנו בספר הברית הזה – מספר לי רבי מורי.

עסקנו בלימוד התורה בנושא שנקרא אצל האומות ביקורת המקרא רח"ל. ולא כדאי לשתף את העיסוק הזה ברבים – מסיים רבי מורי את השיחה.

ובכן, אם אבישי היקר תרצה לגלוש לתחום העומק הזה, אולי בהזדמנות אחרת. אבל בקצרה אני אתן ראשי פרקים.

יש כמה פסוקים בפרשת משפטים שמטריף כל מעמיק בתורה. והנה הם: שמות פרק כד (ד) וַיִּכְתֹּ֣ב מֹשֶׁ֗ה אֵ֚ת כָּל־דִּבְרֵ֣י יְקֹוָ֔ק וַיַּשְׁכֵּ֣ם בַּבֹּ֔קֶר וַיִּ֥בֶן מִזְבֵּ֖חַ תַּ֣חַת הָהָ֑ר וּשְׁתֵּ֤ים עֶשְׂרֵה֙ מַצֵּבָ֔ה לִשְׁנֵ֥ים עָשָׂ֖ר שִׁבְטֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל:(ה) וַיִּשְׁלַ֗ח אֶֽת־נַעֲרֵי֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיַּֽעֲל֖וּ עֹלֹ֑ת וַֽיִּזְבְּח֞וּ זְבָחִ֧ים שְׁלָמִ֛ים לַיקֹוָ֖ק פָּרִֽים:(ו) וַיִּקַּ֤ח מֹשֶׁה֙ חֲצִ֣י הַדָּ֔ם וַיָּ֖שֶׂם בָּאַגָּנֹ֑ת וַחֲצִ֣י הַדָּ֔ם זָרַ֖ק עַל־הַמִּזְבֵּֽחַ:(ז) וַיִּקַּח֙ סֵ֣פֶר הַבְּרִ֔ית וַיִּקְרָ֖א בְּאָזְנֵ֣י הָעָ֑ם וַיֹּ֣אמְר֔וּ כֹּ֛ל אֲשֶׁר־דִּבֶּ֥ר יְקֹוָ֖ק נַעֲשֶׂ֥ה וְנִשְׁמָֽע:

משה כתב ספר אחרי מתן תורה ? איפה זה ? וזה לא סתם ספר, זה אותו ספר הברית שמוזכר גם בנ"ך.

בקיצור בלגן שלם יש בנושא הזה. ורבי מורי טוען ומוכיח מחז"ל ועוד ועוד שמדובר על פרשת בהר ובחוקתי

יש עוד בלגן שלם שזה "סוד השנים עשר של האבן עזרא". אני רב עם רבי מורי על הסוד הזה זה עשורים ממש. וכתבתי מאמר שלם עם דיונים ומאמרים משלימים כאן בבלוג ובעצכ"ח. ראה סוד השנים עשר של האבן עזרא וראה מה דעתי על הסוד

רבי מורי חולק עלי וטוען שהסוד הוא ספר הברית = בהר בחוקתי, שנכתב על האבנים לשנים עשר השבטים מיד אחרי מתן תורה. כלומר לטענתו האבן עזרא אומר שהנה משה כתב ספר הרי כתוב במפורש בפרשת משפטים וגם כרת עליו ברית וגם נמצא בנ"ך בהמשך.

מה שרבי מורי אומר לי אתמול שזה לא מקרי שאני מביא את המדרש לעיל בדיוק בשבת שהוא עסק בנושא. זה עוד הוכחה – טוען לי רבי מורי – שיסוד היסודות של כל התורה (הכותרת של התורה במשל) זה פרשת בהר ובחוקתי (= שבת שמיטה ויובל קניין הארץ וחלוקתה וכו' וכו' והתוכחה והקללות והגלות וכו' וכו'. הם הם היסודות הבסיסיות של המתודה. ועל כך כרתנו ברית עם האלוהים). וראה כמה נפלא המדרש עושה את זה – נזעק רבי מורי – ובצדק אני חייב לומר.

לסיום – אבישי היקר – אם תרצה להעמיק בנושאים האלה, אולי נעשה זאת בפעם הבא.

בברכה

Max maxmen

הדוגמטיות של מנדלבליט

הדוגמטיות של מנדלבליט

"אכיפת החוק איננה נתונה לבחירה ?!"

אתמול בנאום הדרמטי של מנדלבליט נפל לי האסימון אייך אדם יכול מפילוסופיה שגויה להפוך לרובוט דוגמט. והתחלתי להבין יותר לעומק את המושג המסורתי של "חמור נושא ספרים". יכול אדם להחזיק בראש הרבה השכלה\ספרים אבל הוא כמו חמור סבל שמעביר את הספרים ממקום למקום כלומר כמו שהחמור לא מבין את תוכן התבוני של המילים שבספרים (הרי השפה והכתב הם אמצעי לתובנות ועברתם הלאה), ככה דוגמט לא מבין מהי בכלל חוק ומשפט וצדק. ולכן יכול לצאת ממנו משפט מבהיל שכזה ש"אין לו בחירה".

ננסה לפשט את הנושא בטוב טעם ותחזיקו לי אצבעות.

אילו היקום היה דטרמיניסטי מוחלט (אותו סיבה אותו תוצאה), באמת יש חוקי טבע מוחלטים ואין לנו בחירה. כלומר הכל קבוע מראש ואין לאדם מה לעשות חוץ מלסבול מעצם שקיבל מודעות כפי שזעק שלמה המלך. כלומר עצם המודעות הוא סבל כי היקום כביכול דטרמיניסטי מוחלט. אז באמת לכאורה לא צריך שופטים ולא אכיפה ולא שום דבר, חוקי הדטרמיניסטיים עושים הכל לבד = רובוט.

והיות שאין היקום דטרמיניסטי באופן מוחלט, רק היקום היא דינמי (דטרמיניזם שהסיבה לא כופה את התוצאה מכל התוצאות האפשריות = דינמיות), כאן נכנס הבחירה והתועלת של המודעות. כלומר מחובת האדם להיות מודע ככה באמת לא יהיה רובוט או חמור נושא ספרים.

ביקום דינמי האדם ממציא חוקים בכדי להתנהל בטוב להגיע לאיזה תכלית וכו' וכו' כי בלי חוקים אנו ביקום דינמי אקראיים, והאדם הנבון לא רוצה להיות אקראי.

אבל אם האדם ממציא חוקים, הוא הופך את האדם לרובוט. במצב כזה בני אנוש מכניסים את כל החוקים לתוך תוכנה במחשב = רובוט והוא המחשב ינהל את בני אנוש הרובוטים. כלומר אפשר כבר להבין שעצם שיש פרקליטות ושופטים ומחוקקים וכו' וכו' שזה לא המצב. כלומר החוקים לא יכולים לעולם להיות טוטליטריים. תמיד כל חוק אנושי שנחקק נתון לשיקול הדעת של האדם באותו רגע וסיטואציה.

אני אתן כמה דוגמאות מהמציאות שאני נתקלתי בהם בכדי להדגים לנו את העניין לעומק.

דוגמא ראשונה

עליתי על אוטובוס בגאולה בירושלים לכיוון הכותל. מאה מטר מהתחנה יש רמזור. הנהג עומד כבר ברמזור וניגשת אישה מבוגרת מאוד שבקושי זזה ודופקת בדלת, והנהג מרוב רחמיו כלפי הזקנה פשוט פותח לה את הדלת ונותן לה לעלות. למזלו הרע עובר שוטר (וכנראה אסור היה לשוטר בזמנו לעצור את האוטובוס באמצע הנסיעה), והשוטר נוסע אחרינו עד הכותל. וכל הדרך הנהג התבכיין לנו ואמר: תמיד שעושים מעשה טוב, מפסידים !! הציבור באוטובוס ניסו לנחם אותו כל הדרך אבל הנהג המשיך להתלונן על רוע מזלו.

בקיצור ארגנתי מן הפגנה קטנה באוטובוס בעד הנהג. ומיד שהוא הגיע לכותל כל הציבור עמד חוצץ בין השוטר (הציבור הטיף לו מוסר וכו' וכו') לנהג עד שהתמלא האוטובוס ונסע משם ככה הצלנו את הנהג מהשוטר הרובוט.

ובכן יש חוקים, אבל אסור שהחוק יהיה מעל שיקול הדעת של האדם, אחרת אנו הופכים את האדם לרובוט. וכאן השיקול הדעת של הנהג והציבור הוכיחו את זה.

דוגמא שניה

התנדבתי בזמנו בהסעת מוגבלים באחד מהארגוני החסד בירושלים. פעם אני קיבלתי לקחת אישה מוגבלת לחתונה של הנכדה. אני מגיע לרחוב שלה והתברר שהרחוב חסום והוא חד סטרי. אני מתקשר למלווה אומרת לה, תרדי למטה ועל תתני לאף מכונית לעבור כי אני אכנס מצד האסור ברוורס. עומד שם איזה חוכמולוג וזועק כלפי למה אתה עובר על החוק ?!

ובכן יש חוקים, אבל אסור כנ"ל שהחוק יהיה מעל שיקול הדעת של האדם. אחרת האדם הוא תמיד רובוט ותמיד לא עושה מעשה טוב או מעשה רע = פשוט רובוט. אין לאדם – אפי' שאם רוצה, אפשרות לעשות מעשה טוב או מעשה רע. (לשרלטן – זה שמחוקק את החוקים, זה מאוד נחמד ככה יש לו רובוטים. אני מדגיש זאת שתבינו שבסוף כל סוף כל חוק מישהו המציא, והמישהו הזה רוצה אותנו כרובוטים ככה יש לו עבדים נרצעים לנצח. בכדי שזה לא יקרה יש מערכת משפט והבינו את עומקם של דברים)

עד כאן הבאתי שני דוגמאות של מקרים פרטים של האדם. כלומר אדם כפרט אסור לו לראות בחוק משהו שמעליו, אחרת הוא עובד אלוהים אחרים = פנאט. מה קורה לגבי השוטר עצמו זה שאמור לתפקד כאוכף החוק ?! אם אדם פרטי ק"ו שמדובר בשוטר, הרי אצלו זה שאלה של כל רגע ורגע ויש לו כוח ציבורי. ככה שהתבונה הזאת היא קריטית ביותר. כלומר שוטר שלא מבין את הדבר הפשוט הזה אסור שיהיה שוטר. ואני אתן לכם סיפור על שוטר חכם שקרה במשמרת שלי.

פעם אני עוזב את הכותל מאוחר בלילה שאין כבר אוטובוסים. אוטומטית אני מעלה טרפים בכותל, הרי אין אוטובוסים. אחת מהטרמפיסטים היה נרקומנית שלא ידעתי. ושכולם ירדו מהמכונית, היא מבקשת ממני אלפים שקל. אני: מנין לי אלפים שקל לתת לך רבונו של עולם. הנרקומנית: לא תתן לי אני מתקשרת למשטרה וכו' וכו'. אני לא נבהל ממנה ונוסע יחד עמה למשטרה. אני נכנס איתה לתחנה, היא אומר מה שהיא אומרת ואני אומר מה שאני אומר. השוטר מגיע אחרי כמה זמן שאומר לי: אתה חכמולוג גדול, יש לך מזל שזה לא הפעם הראשונה שלה ככה אני מאמינים  לך. לא הגשתי תלונה (אם מכירים אותה כבר היא לא יכולה להזיק) ועזבתי את התחנה.

ובכן אם אדם פרטי ושוטר קטן, נצרכים להיות בעלי דעת ולהבין שהחוק נתון לשיקול הדעת. ככה הם בני אנוש ולא רובוטים. ק"ו שמגיע ליועץ משפטי מנדלבליט.

כל אזרח יודע שהתקשורת הוא אינטרסנטית ונתון בידי טייקונים. כל אזרח מבין שצריך איזה אדם חזק שישנה את המצב. כל אזרח ידע מה דעתו של נתניהו בנושא. כלומר כולנו הבנו מה הוא רוצה ומה הוא עושה בנידון. כלומר מדובר במקרה שאדם כמו הנהג לכותל הנ"ל רוצה לעשות מעשה טוב לציבור.

אז מנדלבליט הופך את היוצרות ואומר שנתניהו נטע בליבו של מוזס שאפשר לתת לו שוחד ? ועוד לומר שאין לו בחירה ?! בוודאי שיש לך בחירה להיות מטומטם ולהפוך את היוצרות. הנה עובדה אתה עושה את זה. איזה טיעון מטומטם, נתניהו עושה אמבוש מצליח לטייקון אכזרי כמו מוזס, ומאשימים את נתניהו על זה "שהוא נטע בליבו" של מוזס שאפשר לתת לו שוחד, רק מהטיעון הזה אפשר לראות את רמת המשכל של היועץ והפרקליט ושותפיו.

לסיכום:

מדובר כאן במקרה בדיוק כמו הנהג לכותל שעושה מעשה טוב, אבל אם הוא נתקע עם שוטר רובוט, הוא לעולם לא יעשה יותר מעשה טוב. ונהפך לרובוט. וככה לאט לאט השרלטן הופך את כל האזרחים לרובוטים לטובתו הוא. הרי לעומק כל חוק הוא חוק אנושי ובן אנוש אוכף אותו והוא נהפך שרלטן והופך אותנו לרובוטים.

כולנו מבינים שלנתניהו היה מטרה ברורה והיא להביא לתקשורת הוגנת. אתה יכול להסכים ולא להסכים עם המטרה שלו, אולי אפי' הוא לא צודק וכן יש תקשורת הוגנת. אבל ברור לכולנו שמדובר במעשה טוב עקרונית. ושיבוא אדם ברמה של יועץ משפטי ויאמר שאין לו בחירה ?! זה טמטום שלא ראינו אפי' אצל אזרח קטן והמוני.

זה כבר לא מלחמת נתניהו מול הדוגמטי הזה, זה מלחמה שלנו כבני אנוש תבוניים, האם אנו מוכנים להפוך את עצמינו לרובוטים. האם אנו מסכימים שבראש הפירמידה יעמוד אדם דוגמט ורובוט שכזה. האם אנו רוצים להיות חברה מתורבתת ונבונה ואנשים עם שיקול דעת. או אנו רוצים להיות ילדים בגן הילדים שכל פוץ ופוצית בתקשורת תאמר לנו אייך ומי ומה. מה אנו רוצים ? האם אנו צריכים גננת ובייביסיטר או אנו בני אנוש תבוניים עם שיקול דעת דעתנית ותבונית.

נ, ב, אני אישית נלחם נגד נתניהו כמעט בכל תחום שהוא עוסק, אם זה בכלכלה ואם זה במדיניות ואם זה נגד האמונה המטופשת שלו והלא יהודית שלו שרק עוצמה הופך אותנו היהודים לחזקים וטובים מול האומות. אבל אני אלחם בעדו בכל כוחי שמגיע בפגיעה אישית בו ובמשפחתו או ניצול דוגמטי של מערכות החוק נגדו. זה לא הדרך של בני אנוש תבוניים. זה הופך את התוקף לפנאט יותר לנתקף. והנה עובדה כל השמאל הישראלי נהפכו לאנשים פנאטים ודוגמטיים וכולם בלי יוצאים מהכלל רוקדים טנגו יחד עם שרלטני הפרקליטות שבתוך הפרקליטות שהתברר כנ"ל שהם דוגמטיים בטירוף.

כותב בצער רב

Max maxmen

כשבנק ישראל ידבר עממית

כשבנק ישראל ידבר עממית

העיתון המכובד The Marker  טוען בצדק שהבנקים המרכזיים צריכים לדבר עממית. ואני חושב שביום שיעשו את זה, ההמונים יעלו את הבנקים ואת בתי המשפט על המוקד. ואני רוצה להוכיח את זה עם זה שאנו ננסה לדבר עממית.

"כסף" בשפה עממית

מהי כסף ?

  1. כסף = שטר בעלות על עמל אנושי. כסף = עמל – עמל = כסף.
  2. כסף משמר על העמל האנושי לאורך זמן.

והיות שכך:

  1. הכסף הוא אמצעי חליפין בין עמל אנושי לעמל אנושי.

שיש אמצעי חליפין, זה מאפשר את חלוקת העובדה. שזה אומר: כדאי לכל בן אנוש לעסוק בדבר ספציפית קטן, ויש לו את כל צרכיו אפי' שאין לו מושג ירוק אייך עושים את זה (אייך מייצרים לחם חלב בגדים וכו' וכו'). כלומר במקום שהוא יעמול על כל צרכיו בעצמו (שזה כמעט בלתי אפשרי רק אולי לבני אדם שיש להם ידיים טובות), הוא שותף בחלוקת העבודה = כל אחד רק עובד במשהו ספציפית ויש לו את רוב צרכיו. ואת זה אפשר אך ורק שיש אמצעי חליפין שנקרא "כסף".

בקצרה: כל עמל אנושי מתורגם לכסף. וזה מאפשר את חלוקת העבודה = צמיחת של כל בני החברה.

מאז המצאת הכסף נכפת על האדם בכפייה להיות חלק בחלוקת העובדה. כלומר כל ארגון חברתי בעצם מאורגן באופן כזה שכל נולד ייוולד מראש בלי הטבע ככה הוא יהיה חייב להיות חלק בחלוקת העבודה. המצאת הירושה המקורי דאגה שכל נולד ייוולד עם הטבע (המצאת הקניין אפשרי – על פי הצוו הקטגורי – אך ורק על ידי חלוקה בגורל פלוס ירושה ככה כל אדם נולד יחד עם הטבע. מכאן כל דיני בין אדם לחברו כמו לא תגנוב ולא תרצח ועוד ועוד = מערכות הצדק באנושות), וככה מנסים ההורים לעשות = להשאיר ירושה שצאצאיהם לא יהיו עבדים בכפיה. בא מילטון פרידמן וטוען שזה לא שוויוני שאחדים נולדים עם ירושה ואחרים לא. ולכן הוא מציע לבטל את הירושה ככה כולנו נהיה בכפיה ובשוויון חלק בחלוקת העבודה המשותפת.

אני מרחיב בנושא בכדי שנבין שכולנו בכפיה בחלוקת העבודה. ולכן לכאורה אין מקום לעשירים ולעניים מופלגים (כל אדם עשיר או עני על פי עמלו ותו לא). כלומר יש כאן איזה נוכלות שהופכת את רוב בני אנוש לעניים והופכת יחידים לעשירים ואת כולנו עבדים להם. יותר מיזה, אם עד המלחמה מאז תקופת האבן כל משפחה עשתה חלוקת העבודה בתוך המשפחה כלומר אחד מבני הזוג עובדים בבית ואחד בחוץ = בחלוקת העובדה המשותפת הכללית?! היום החברה דורשת את שני בני הזוג בכפיה להיות חלק בחלוקת העובדה. האם זה עוזר לנו ששני בני הזוג חלק בחלוקת העבודה הכללית ?! קדחת (ראו את גרף הפיל הנודע) !! מעל חמישים הון אנושי נמצאת בידי אחוז אחד מבני אנוש. אייך זה קורה רבונו של עולם ? זה אומר לעומק שאנו כולנו עבדים לעשירים יחידניים. וכל זה קורה בחלוקת העובדה המשותפת שבלעדיו אין עשירים בכלל. כי כל אחד בקושי יכול לספק לעצמו רק את המינימום בלי חלוקת העובדה. כלומר חלוקת העבודה מאפשר לך להיות עשיר או עני, ולמה? הרי חלוקת העובדה בא לעזור לבני אנוש ולא להפוך אותם לעבדים ?! מה עוד שהחברה בכפייתה טוענת שזה המטרה = שתהיה טוב לכולם, מכאן הם לוקחים את הזכות לשלול מכולנו את הטבע מראש. אז אייך החברה מאפשרת את האי שוויון הזה ואייך כל זה קורה ?

לכאורה בני אנוש בכפיה בחלוקת העובדה ויש אמצעי חליפין ככה שכל אחד צריך להיות עשיר (חלוקת הצמיחה לכולם = חלוקת העובדה משותפת). מה קורה פתאום שכל בני אנוש נהפכים לעבדים לבעלי ההון ?

התשובה לכל זה היא: "הבנקים הנבלים בשיתוף פעולה עם בתי המשפט המודרני והמושחת"

ובכן, ברשותכם נלך צעד צעד עד שאפי' אדם עם ראש קלבסה יבין הכל (סוקרטס טען שמתמטיקה ולוגיקה = דין וצדק. אפשר להסביר אפי' לאדם פנאט שהקלבסה שלו ריק לגמרי. כלומר בנושא זה כל בני אנוש שווים = אחדות הבינה, ולכן לא צריך להיות מלומד בכדי להבין את כל זה), ותחזיקו לי אצבעות.

מי מיצר את הכסף ?

אמרנו לעיל שכסף = עמל אנושי. כסף = שטר בעלות על עמל אנושי. שזה אומר כל העמל האנושי מתורגם לכסף = המרה. כלומר מישהו מהמיר את עמלך לכסף שזה אומר הוא נותן לך כסף ואתה נותן לו את עמלך. כלומר יצרן הכסף בעצם מרוויח את עמלך בחינם. ולא רק זה, הוא מוכר את הסחורה\עמלך בשוק ומקבל מה ? כסף מחזורי = כסף עובר לסוחר = כסף אמיתי.

אני מקווה שהבנתם שיש כסף שנקרא "יצירת הכסף" ויש כסף שנקרא "כסף מחזורי". ויצרן הכסף מרוויח בכפליים הרי לא רק שהוא מקבל את הסחורה\עמלך בחינם תמורת יצירת הכסף, הוא מהמיר את הסחורה\עמלך לכסף אמיתי = כסף מחזורי. והנה יש לנו עשיר בלי שעמל או תרם משהו לצמיחה המשותפת של העבדים בחלוקת העובדה בכפיה.

בואו לרגע נחזור לעבר ההיסטורי בימי יעקב אבינו בשכם. אין משטר אין אוצר ובנקים. יש אך ורק בני אנוש בתוך נחלתם. וכל אחד עמל קשה מאוד, ובא יעקב אבינו ומתקן להם שווקים ואין שווקים בלי אמצעי חליפין ולכן מתקן להם מטבע והנה השוק וכל החברה צומחת פלאים.

השאלה היא אייך יעקב אבינו מתקן להם מטבע הרי ההמונים צריכים לתת אימון ביעקב אבינו ואימון במטבע שלו. התשובה היא שיעקב כנראה אחזיר את הסחורה לציבור בחינם או אחזיר את הכסף המחזורי לציבור בחינם. כלומר אין מצב שבני אנוש חופשיים יתנו אימון ליעקב אבינו בלי שהוא יהיה קודם הגון.

כל זה נכון (אימון במטבע וביצרן) שאין משטר ויש אך ורק שוק חופשי. מה קורה שיש מטבע כפייתית שחוק במשטרי כופה את זה עלינו ?  אז אם המשטר מעוניין בקיומו, אז המשטר יעשה מה שיעקב אבינו עשה = פשוט אחזיר את הסחורה\העמל לציבור.

נוו ומה קורה במציאות ? האם המשטר הוא היצרן של הכסף ? האם היצרן מחזיר את הסחורה\העמל לציבור ? כל זה לא קורה, לא המשטר\החברה מייצרת את כספו, והיצרן הנבל לא מחזיר את הסחורה לציבור. אייך זה יכול לקרות ?! כי לא לומדים ליבה חרדית !! כל החברה מראש נשארים בורים ועמיארצות, ויש מישהו שדואג לזה מראש כמובן (ולכן בנק ישראל לעולם לא ידבר בשפה עממית).

במקום שהחברה תייצר את כספו בעצמו, המשטר לווה מיצרן הכסף הנבל את הכסף החברתית. כלומר היצרן מיצר כסף ומלווה את זה בריבית למשטר\לחברה. אתם מבינים את הטמטום ? והנה יש לחברה חוב לאומי ככה כולנו נולדים מראש עם חובות, הרי חוב לאומי = חוב שאנו וזרעינו נצטרך לשלם על ידי עמל אמיתי. והשאלה למה חוב לאומי אם אפשר פשוט שהמשטר יצור את כספינו בעצמו כמו שיעקב אבינו עשה.

ומיהו לעזאזל יצרן הכסף ? הבנקים המרכזיים !!  וזה רק תחילת הסיפור. והנה מגיע הסיפור עצמו שלא תישארו רגועים. יותר נכון, זה יקפיץ אתכם לשמים.

ובכן, אמרנו כסף = עמל אנושי = שטר בעלות על עמל אנושי. ואם ככה, שאני רוצה כסף מידית בשביל יזמות כלשהי, אני מגייס כסף מחזורי מהציבור. החוסך כסף מחזורי בוודאי ירצה ליהנות מהיזמות אז או יבקש ריבית או הוא נכפה עלינו להיות שותף ביזמות.

בכל אופן החוסך כסף מחזורי צריך לתת בנו (ביזמים) "אימון" ולא מספיק אימון, צריך שתהיה מערכת משפט הגון בחברה ככה שתהיה אימון בין בני החברה.

מהי מערכת משפט הגון ? מערכת שיודעת מהי כסף (יודעת להבדיל בין כסף ביצירתה לבין כסף מחזורי כנ"ל) מהי קניין קביל ולמה המוצאה ירושה וכו' וכו'. ככה היא יכולה לעשות צדק. אבל אם מערכת משפט לא יודעת את ההבדל בין יצירת הכסף לכסף מחזורי, זה מערכת מושחתת מהיסוד. כמובן גם מערכת פנאטית.

על כל פנים, מערכת משפט הגון מאפשר ליזם לגייס כסף מחזורי. כי אם נכשל בהחזר התשלומים וכו' וכו' מערכת המשפט מתערבת ועושה צדק בין היזמים למשקיעים כסף מחזורי. כלומר כל דיני לווה ומלווה כל דיני ממון פעלו בהוגנות על ידי  מערכות המשפט. הרי הכל שקוף וברור ומובן מעליו. כלומר גם מערכות המשפט דיברו בשפה עממית.

הנה זה מגיע:

ובכן היסטורית אייך היזם גייס כסף מחזורי ? מהבנקים !! כלומר כל החוסכים שמו את הכסף המחזורי שלהם בבנקים והבנקים היו כביכול מתווכים בין היזמים למשקיעים, והרוויחו דמי תיווך.

לימים הבנקים הנבלים למדו שיטה אייך לזייף כסף.

תחשבו על זה: אפשר להדפיס\לזייף כסף על חשבון ההבטחה שנעמול בעתיד = בנקאות ברזרבה חלקית = כסף חוב. הרי מה ההבדל בין עמל בהווה שמתורגם לכסף כנ"ל לבין עמל עתידי שמתורגם לכסף ?! אין הבדל באמת.

כלומר אדם נכנס ליצרן הכסף הציבורי ומבטיח עמל עתידי והיצרן מדפיס לו עכשיו את הכסף. בשביל מה זה טוב ? אם אני רוצה ליזום ולהקים מפעל גדול עם הרבה עובדים וכו' וכו' לא צריך לגייס כסף מהציבור וממלווה בריבית שגם לא רוצים לקחת סיכונים גדולים ולכן נכפים עלינו להיות שותפים ביזמות שלנו, ולכן אפשר פשוט להיכנס ליצרן הכסף ולהראות לו מה אני יוזם והנה הוא מדפיס לי כסף על חשבון עמל עתידי שלי ושל הפועלים שלי.

אם תרצו להבין אייך בני אנוש צמחו במאות האחרונות ברמות שבני אנוש לא ידעו מעולם ?! הסיבה היחידה היא "הדפסת כסף על חשבון העמל העתיד = כסף חוב".

אבל תשימו לב (זה מצריך תשומת לב = להיות ממוקדים), אם יעקב אבינו בזמנו היה עולה על הדבר הנפלא הזה. מה היה קורה במציאות ? אין יותר מלווה ולווה ואין יותר ריבית ושותפות כפייתית ביזמות והשתלטות של המשקיע על היזמות שלו = ניגוד אינטרסים (כלומר תמיד המשקיע מחכה ליזם בפינה בכדי להשתלט על היזמות שלנו).

הרי כל יזם בא ליעקב אבינו ומראה לו את התוכנית = היזמות העתידית, ויעקב מדפיס לו כסף.

מה היה קורה אילו המשטר היה זה שמיצר את כספינו ?! אותו דבר כמו בסיפור יעקב אבינו, כלומר כל יזם היה ניגש ליצרן הכסף הציבורי והיה מראה להם מה התוכנית והיצרן היה מדפיס לו כסף. וזה לא קורה במציאות ולמה ?

מצד שני אנו רואים שיש מקצוע (בנקאות מודרנית) שלא עמל כלום ולא מיצר צמיחה ראלית מציאותית, והנה הם המיליונרים הכי גדולים באנושות ולמה ?

אני מקווה שהבנתם למה ? הרי זה פשוט: במקום שהחברה תייצר את כספו בשביל כל יזם, הבנק מזייף כסף לכל יזם. ולא רק זה, הבנק משפטית (בשיתוף עם מערכת המשפט הפנאטית = מושחתת), מתנהגת כאילו מדובר על הלוואה רגילה של כסף מחזורי. כלומר הבנק מבקש ריבית, הבנק נכפה את עצמו על היזמות שלנו = דורש שותפות, לבנק יש אינטרס ישיר שנכשל בתשלומים בזמן ככה הוא ישתלט על היזמות שלנו.

אייך הבנק יכול לעשות דבר שכזה ? הרי מערכת המשפט צריכה לעמוד על המשמר ולא לאפשר נוכלות שכזה. כלומר נדרש ממערכת המשפט שיבינו לעומק מה ההבדל בין כסף ביצירתה לבין כסף מחזורי. בכסף מחזורי מובנת מאליו למה יש ריבית ושותפות כפייתית של המלווה ביזמות שלו וניגוד אינטרסים = המלווה עושה הכל שניכשל ביזמות ככה הוא משתלט על היזמות שלנו. כלומר מערכת המשפט לא יכולה לעזור הרבה.

אבל במקרה של יצירת הכסף החברתי ועוד במקרה של יצירת הכסף על חשבון עמל עתידי, אין מקרה לווה ומלווה קלסי, אין צדק לבקש ריבית, ואין היצרן יכול לכפות את עצמו להיות שותף ביזמות שלנו, ואין כאן אפשרות של השתלטות היצרן על היזמות שלנו כנ"ל.

אייך זה קורה – רבונו של עולם ?! זה או שמערכת המשפט הם נבלים\מושחתים שמשתפים פעולה עם זייפני הכסף הציבורי, או שמערכת המשפט פשוט עמיארצות ובורים ופנאטים.

עכשיו תבינו למה בנק ישראל ומערכת המשפט לעולם לא ידברו בשפה עממית

כותב בצער רב

Max maxmen

עוד מאמרים בנושא הזה

אלוהי השמאל ואלוהי הימין קשרו קשר נגד האזרח הישראלי

עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב

מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל

להבין בכלכלה בקלי קלות

המדריך היהודי לכלכלה יהודית – מוקדש לאריאל היקר 

ויש עוד ועוד

בברכה

Max maxmen

אתר כיכר השבת המתחזה לחרדי מצא פוצאלע חרדי

אתר כיכר השבת המתחזה לחרדי מצא פוצאלע חרדי שטוען שקודם הוא "לאומני\יהודי" ורק אחר כך הוא יהודי\חרדי\חסידי\בעלז.

נכון שהוא אומר אני קודם יהודי, אבל הצופים לא מטומטמים ומבינים שהוא מתכוון לישראלי\לאומני. הרי כל הנושא שם זה ישראליות\לאומניות מול חרדיות = חרדי ישראלי, אז אייך פתאום הוא קודם יהודי ? הרי זה לא הנושא כאן ואף אחד לא מפקפק שהוא יהודי. מה עוד הרי אם הוא קודם יהודי למה לא טס לגרמניה להשגיח על היהודים שם? או לארה"ב ולהקריב את חיו למען היהודים שם ?

הפוצאלע מזה מרגיש חכמולוג שגילה את האור וכל החרדים\היהודים בארץ ובעולם פשוט לא יהודים ולא מבינים שצריכים להגן על יהודים.

הפוצאלע טוען שבמלחמת יום כיפור התרוקנו בתי הכנסת החרדים. בוודאי שהתרוקנו, הרי כולם ירדו למקלטים. נכון שהיו בזמנו כמה עובדים בלבן (לא בבעלז אולי קצת בגור) שמכוח חוק גיוס חובה הכפייתית נכפה עליהם להתגייס.

אם נזרום עם הדמגוגיה הזולה של הפוצאלע ההזוי הנ"ל, שהם כביכול התגייסו בגלל היותם יהודים ויהודים צריכים להגן על יהודים. שאלת השאלות היא איפה כל צאצאיהם ונכדיהם וניניהם ?! כלומר אם נאמר כפי שהשקרן טוען שהחרדי האותנטי התגייס לצבא, אז למה לא שלחו את צאצאיהם בהמשך ואת נכדיהם וניניהם ? הרי לטענתו כולם היו חיילים אז, היינו צריכים לראות  את כל צאצאיהם ונכדיהם בצבא. אלא מה הוא שקרן ודמגוג הזוי.

לסיכום סגת הפוצאלע שמצא את האור: (ומשם נסביר מיהם האתר המתחזה כיכר השבת)

חסידות בעלז ב"ה היא חסידות ענקית מאוד (גם אני ממשפחה מבעלז ככה שהם קרובים לי מאוד). ככה שפוץ אחד ירגיש שהוא מבין יותר טוב מכל חסיד בעלז ומנסה להטיף להם מוסר ?! זה נשמע הזוי לגמרי !! הבעלזער האותנטי (אם כבר מדברים על אותנטיות), היה מראשוני הקנאים נגד הלאומניות המתחדשת עוד באירופה. בקום המדינה רוב חסידי בעלז אפי' לא הצביעו בבחירות. אני חושב שעד תחילת שנות השמונים המצב בבעלז נשאר כמו בקום המדינה. היו שהצביעו כמובן אבל זה לא היה כמו בגור או בשאר החסידויות של אגודת ישראל ששם זה היה ממש חובה ומצווה להצביע, לא כן בבעלז כנ"ל.

הפוצאלע מבין את הבעיה הרי אף בעלזער לא מתגייס לצבא ולכן טוען הוא שהוא קודם לאומני\ישראלי (והסברנו לעיל שאמר שהוא קודם יהודי רק בגלל הבעיתיות לומר שהוא קודם לאומני\ישראלי), ורק אחר כך הוא בעלזער.

הוא לא מחדש כאן שום דבר, יש פוצאלאך ממין נקבה = פמיניסטיות שטוענות את אותו טענה שהן קודם נשים ורק אחר כך יהודים חרדים.

כלומר הטיעון של הפוצאלאך הם אותו טיעון של יהודי גרמניה המתבוללים מתקופת ההשכלה שטענו אני יהודי בבית וגוי\גרמני בחוץ (= "היה יהודי בביתך ואדם בצאתך" תשימו לב שלא אמרו גרמני בצאתך אבל לזה בדיוק התכוונו. כמו הפוצאלע שלנו לעיל שאמר קודם הוא יהודי והתכוון כנ"ל שקודם הוא לאומני ישראלי). אנו שומעים את זה אצל הפמיניסטיות המודרניות ועכשיו שומעים את זה אצל הפוצאלאך כנ"ל.

לסיום: הוא טוען שהחרדי שומע לרבנים, אבל הוא קודם לאומני\ישראלי, ולכן הוא לא שומע לרבנים לכאורה אם זה מתנגש עם הלאומניות שלו. התוצאה המוכרחת שהוא באמת לא חרדי. הוא פשוט לאומן פנאט. ואני לא חושב שנגזר על חרדי מודרני שנקרא חרדי לייט להיות פנאטיים ולא להבין שלאומניות בכל העולם הפוסט מודרנית = פנאטיות.

האתר המתחזה לאתר חרדי = כיכר השבת.

מה שכואב במיוחד במקרה האתר המתחזה לאתר חרדי = כיכר השבת. היא שהוא נתמך על ידי הליברלים. כלומר מבחינת הליברליות, אין מצב של חוק גיוס חובה. כפי שטוען בטוב טעם פרופ' יגיל לוי: "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי)

כלומר האתר המתחזה הוא נבל הנבלים שלא ראינו בשום חברה מתוקנת. הרי הוא יודע טוב טוב שלאומניות וליברליות לא הולכים ביחד, יותר מיזה הליברל רואה בלאומני כפיגורה. אבל האתר החזיר בלי בושה מנהל מיסיון למען הגיוס ולמען להפוך את החרדים ללאומניים פנאטים.

האתר המתחזה לא מצליח לעבוד על החרדי קלסי כי א' אין להם אינטרנט ב' לאלה שיש אינטרנט הם מספיק משכילים. אבל הוא מנסה לעבוד על החרדי לייט שלדעתי גם עליהם הם לא מצליחים הרי לא נגזר עליהם להיות פנאטים לאומניים ולחיות בפרדוקס הזוי. על מי כן הם כביכול מצליחים ?! על הפוצאלאך האלה שלא מבינים בכלום. הרי רק מלשמוע את הפוצאלע בסרטון, רואים כמה חוסר הבנה בסיסית יש לו ביהדות ובחרדיות ובמודרניות ובליברליות וכו' וכו'.

אותו חרדי לייט שרוצה לעבוד וללמוד מקצוע, לא נגזר שהוא יהיה בהכרח טיפש. בוודאי לא נגזר עליו בהכרח שאתר מתחזה יצליח לעבוד עליו בעיניים. במדינה ליברלית בכל העולם אין גיוס חובה, ולכן אין שום צדק לכפות על החילוני להתגייס לצבא בכפיה ק"ו לכפות על החרדי לייט להתגייס.

מצד הליברלים שתומכים באתר המתחזה כיכר השבת ומצד כל העמותות הליברליות, שכל כך דואגים לכלכלת ישראל, היו כבר מזמן צריכים להוריד את סגת הגיוס מהפרק ולבטל את חוק גיוס החובה לחילונים ובוודאי להפסיק את המיסיון של גיוס החרדים. ולדעתי זה המצב אצל הליברלים החילוניים. אלה מה ? יש להם חרדים משומדים ומתחזים כמו כיכר השבת שלא נותן להם לרדת מיזה. אתם מבינים מה אני אומר כאן ? מצד הליברלים החילוניים כבר מזמן היינו אחרי סגת הגיוס. אבל כיכר השבת האתר המתחזה לאתר חרדי לא נותן להם להוריד את זה. כל חילוני יודע ובמיוחד חילוני ליברלי יודע למשל למה הלכנו לבחירות שוב ונלך שוב לבחירות. אבל האתר היחיד בארץ שמאשים את החרדים בבחירות האלה זה האתר המתחזה לחרדי. בראיון עם מאיר פרוש ישי כהן מפיל את כל האשמה על החרדים כביכול (תשמעו כאן https://www.kikar.co.il/331278.html בדקה 11:23 אותו סיפר באתר המתחזה השני אתר בחדרי ברעיון עם ח"כ חרדי נשאלה אותו שאלה).

לסיום:

אני לא מבין למה המפלגות החרדיות אפי' בזמן בחירות נותנים לאתרים מתחזים לאומניים פנאטיים, ראיונות וכו' וכו'. הסרטן האמיתי לציבור החרדי הם לא עיתונים חילוניים או עיתונים דתי לאומניים, כי אותם כל פנאט מזהה מקילומטר. הסרטן האמיתי לכלל הציבור החרדי הם האתרים המתחזים האלה. לא צריך הרבה להיות באתר להבין את זה שהם הם הרודפים הראשיים של הציבור החרדי לכל קהילותיהם כולל קהילות חרדי לייט. מילא היו מצהירים שהם ליברלים ולאומניים מטומטמים מראש. אבל לא, הם מתחזים לחרדים ופועלים כמיסיון למען הגיוס ומאשימים את המפלגות החרדיות בכל הצרות הפוליטיות בארצינו. ואת כל זה הם עושים אפי' שהם יודעים שאין מקום במדינה ליברלית ועוד במדינה קפיטליסטית, שתהיה חוק גיוס חובה אפי' לחילונים. וכנ"ל כל העמותות הליברליות כבר מזמן הבינו את זה כנ"ל, רק בגלל המשומדים הנבלים האלה סגת הגיוס לא יורד מהפרק.

כותב בצער רב

Max maxmen

למי מכם שרוצה להשכיל בתחום סגת הגיוס וההשקפה היהודית\החרדית בכל הדורות. מוזמן לעיין במאמרים האלה

לעולם לא אוחזים בחרב !

עקידת יצחק הליבה החרדית

גיוס = מעביר את בנו למולך

אם גאה להומו חרדי מסכימה עם אטי שמידוב

ההתייצבות בלשכת הגיוס כן או לא ?

פנאטים דוגמטים = בג"ץ פלוס העסקנים חרדיים

ישי כהן שקרן

"עולם הישיבות" ישות אלילית ?!

ליברליזם ?! סכין בגב החרדים והיהודים

ליברלים = אנטי ציונים ואנטי יהודים

החרדים: להחליף את שם המדינה מ"ישראל" ל"מוחמד"

מדינת הלכה = הממזר של הנאורות

 

ההצגה הגדולה מטעם בכותל המערבי = האופיום להמונים

ההצגה הגדולה מטעם בכותל המערבי = האופיום להמונים – ה'תשפ'

שקרל מרקס אהב לומר "שהדת היא האופיום של ההמונים", מנהיגי היהדות יכלו לטעון שקרל מרקס מכליל את כל הדתות כחבילה אחת. כלומר מה שנכון כלפי הנצרות (המקור של המשפט נאמר על ידי היינריך היינה על הנצרות הקתולית), לא נכון כלפי היהדות. היהדות – זעקו כביכול מנהיגי היהדות – היא לא אופיום להמונים. הרי אין לך חילול השם – ותורתו וחילול מנהיגיה ורבניה בכל הדורות – גדול יותר מיזה, אם המשפט הזה היה נכון רח"ל כלפי היהדות.

אם כי לדעתי המקור הוא "שפינוזה" שדווקא כן התייחס כלפי היהדות. והנה דבריו במאמר תיאולוגי מדיני הנודע: "ושממנו (מהתיאולוגיה) באה נחמה רבה לאלה שאין כוחם גדול בתבונה, ושממנו צומחת לה למדינה תועלת נכבדה,,,,,, רצוני לציין כאן במפורש לענין התועלת והנחיצות של כתבי הקודש, כי בעיני היא גדולה עד מאוד. כי  לפי שאין בידנו לתפוס באור הטבעי, שהציות הפשוט הוא דרך הישועה,,,,, הרי שכתבי הקודש הביאו נחמה גדולה מאוד לבני תמותה. הלא כולם בלי יוצא מהכלל יכולים לציית, ומעטים מאוד בלבד, בהשוואה לכל המין האנושי, הם אלה הרוכשים הרגל של מידות טובות לפי הדרכת התבונה בלבד, ולכן אלמלי לא הייתה לנו עדות זו של כתבי הקודש, היינו מסופקים בישועתם של כמעט כל האנשים"

כלומר, יש כאן באמת חילול השם והיהדות רח"ל, אם הפילוסוף היהודי הגדול ראה ביהדות סוג של אופיום.

אם כי שהוכחתי בטוב טעם (כאן שפינוזה והיהודים ) ששפינוזה לא הבין את היהדות  ולא הבין את המקרא והנך בוודאי לא את חז"ל, כי לא שימש תלמידי חכמים. הוא היה פילוסוף רציונלי, מה שנהוג לכנות "אנתרופולוג של כורסא". בכל מה שנוגע ליהדות ובעיקר כלפי המקרא הוא היה חובבן יותר גרוע מאדם ההמוני שקיבל ליבה יהודית.

בגלות היהודי יכול היה לאחוז בקרני המזבח ולומר שהיהדות הוא לא אופיום להמונים רח"ל, היהדות זה משהו אחר לגמרי – נזעק היהודי הגלותי. אבל עד שהיהודי חזר לארץ ישראל, והוכיח לצערי שהרבנות מטעם עושים הכל שהיהדות באמת יהיה רח"ל אופיום להומונים. במקרה האחרון של העלייה ההמונית לכותל המערבי, כל התקשורת החילונית התגייסה למען האופיום להמונים. פתאום התקשורת החילונית מצא את הדת = כביכול חזרו בתשובה. וזה לא במקרה. מאז שהליברלים השתלטו על המדיניות הכלכלית והפוליטית בארץ ומשפחות השמאל נהפכו למיליונרים ועשירים (זה מסביר למה השמאל הפוליטי הולך ונכחד), הם מאמצים את תזת שפינוזה כלפי התיאולוגיה: "ושממנו (מהתיאולוגיה) באה נחמה רבה לאלה שאין כוחם גדול בתבונה, ושממנו צומחת לה למדינה תועלת נכבדה,,,,,, רצוני לציין כאן במפורש לענין התועלת והנחיצות של כתבי הקודש, כי בעיני היא גדולה עד מאוד. כי  לפי שאין בידנו לתפוס באור הטבעי, שהציות הפשוט הוא דרך הישועה,,,,, הרי שכתבי הקודש הביאו נחמה גדולה מאוד לבני תמותה. הלא כולם בלי יוצא מהכלל יכולים לציית, ומעטים מאוד בלבד, בהשוואה לכל המין האנושי, הם אלה הרוכשים הרגל של מידות טובות לפי הדרכת התבונה בלבד, ולכן אלמלי לא הייתה לנו עדות זו של כתבי הקודש, היינו מסופקים בישועתם של כמעט כל האנשים"

הם לא חזרו בתשובה – זה צריך להיות ברור. הם פשוט רוצים את היהדות כאופיום להמונים, ועם הרבנות מטעם שמשתפת פעולה כמובן, היא מצליחה באמת להביא לעלייה ההמונית לכותל המערבי.

השמאל הסוציאליסטי דמוקרטית – קרי "מדינת רווחה", לא מצריך את האופיום הדתי. רק הקפיטל החזיר חייב את האופיום הדתי. רק הנאו ליברל החזיר חייב את האופיום להמונים. והיות כנ"ל, משפחות השמאל הארץ ישראלי נהפכו פתאום לעשירים בעקבות ההפרטה וכו', ולכן כנ"ל השמאל הפוליטי הולך ונכחד. אם ככה, לא פלא שכל התקשורת החילונית התגייסה למען העלייה ההמונית לכותל המערבי.

והיהדות ?! על כך קראנו היום בפרשת השבוע: הלשם תגמלו זאת (?!) עם נבל ולא חכם !!

כאמור לעיל "אין לנו חילול השם יותר גדולה מיזה שאפשר אפי' לחשוב תאורטית שהיהדות היא אופיום להמונים רח"ל" ולכן חשבתי שנכון יהיה לכבוד חג הסוכות להסביר בטוב טעם מהי העלייה לרגל ביהדות.

מהי העלייה לרגל ביהדות ?

נאמר בתורה: "שָׁלֹ֥שׁ פְּעָמִ֖ים בַּשָּׁנָ֑ה יֵרָאֶה֙ כָּל־זְכ֣וּרְךָ֔ אֶל־פְּנֵ֖י הָאָדֹ֥ן יְקֹוָֽק"  וְלֹא־יֵרָא֥וּ פָנַ֖י רֵיקָֽם.

כלומר כל יהודי חייב לעלות לבית המקדש שלש פעמים בשנה ולא יבוא ריק = צריך להביא את המתנות וכו' וכו'. ואת זה בשביל מה ? מה האל צריך אוכל ומתנות ?!

ובכן אדם סמית (אבי אבות ההגות הכלכלית המודרנית), אומר: ש"בלי פילוסופי החברה, אין חברה". כלומר מהחובה על הציבור לפרנס את פילוסופי החברה. וזה למה ? כי עליהם החובה לדאוג שבני אנוש יתנהלו על פי צדק ומשפט על פי המוסר והערכים. ואם גם הם יצטרכו לפרנס את עצמם, מי ידאג למוסר והערכים לצדק ולמשפט של בני החברה ?!

אבל תשימו לב, שאם המשטר הוא הפרנס אותם, כל הפילוסופים (שזה האקדמיה וההגות החברתית ועובדי הציבור במערכות הצדק והמשפט והכלכלה) נהפכים להיות משוחדים = מטעם המשטר. ולכן ביהדות הפרנסה לפילוסופי החברה חייבת לבוא מהציבור עצמו. ויותר מיזה, אם לפרנס אותם אז למה לא לשלוח להם כסף ולא נצטרך להטריח את עצמינו לעלות לירושלים ?! כלומר למה ביהדות צריכים לעלות לירושלים ולתת להם דווקא מתנות פיזיות ולא כסף ?! התשובה היא שאם ניתן להם כסף זה כבר שוחד. מה עוד שהם הם שמתקנים לציבור מטבע = כסף. והם כמביני עניין ידאגו מראש שכל הכסף החברתי יתכנס אצלם. כלומר בכדי שיצרני הכסף הציבורי לא יהיו משוחדים, אסור שיהיה להם שום עסק עם כסף. ולכן אסור לתת להם כסף, צריכים לעלות פיזית לירושלים לתת להם מתנות פיזיות שלא יכלו לסחור בהם = אין לו דמים. (במודרנה יצרן הכסף הציבורי (שזה הבנקים) שלא מצמיח שום צמיחה, הוא פתאום המולטי מיליונר ושותף כשבעים אחוז בכל דירה ובכל יזמות שלנו, כמו מפעל ועסק וכו' וכו'. ועושה הכל שהדירות שלנו והיזמות שלנו יהיה בסוף שלהם. עכשיו תבינו למה ביהדות יצרן הכסף הציבורי לא יכול ליהנות מכסף כלל וכלל. אפי' המתנות הפיזיות שהציבור נותן לו, הוא לא יכול להחליף אותם לכסף = אין לו דמים)

נשים לב שהתורה לפני שהיא מחייבת אותנו לעלות לירושלים ולא לעלות ריקם. היא קודם מדברת על כל הערכים והמוסר והצדק והמשפט = כל פרשת משפטים, ובעיקר מדברת על שמיטה ועל הגרים וכו' וכו'. כלומר פילוסופי החברה תיקנו סדר חברתי צודק שבעקבות הסדר החברתי הצודק אנו ההמונים מפרנסים אותם = טורחים לעלות לירושלים שלש פעמים בשנה עם הטף (חובה גם להביא את הילדים = כל זכורך).

לא נאריך עכשיו להסביר מהי הסדר החברתי שפילוסופי היהדות הגו ופעלו על פיהם. אבל בקצרה נסביר את זה בטוב טעם: יסוד היסודות של היהדות היא שהאדם חייב להיות בן חורין. ולכן שנכנסים לארץ ישראל דבר ראשון מחלקים את הארץ בגורל לכל פרט. ומשאבי הארץ שייכת בשווה לכולם על פי עשרה תקנות של יהושע בחלוקת הארץ. על פי החוקה שלנו הורים לא יכולים לשלול את הירושה מצאצאיהם ככה כל יהודי נולד עם נחלה לעולם וכמובן זכות שווה במשאבי הארץ כולל המשאב הכי יקר של חברה שזה יצירת הכסף.

אחרי שלאדם יש נחלה וזכות שווה במשאבי הארץ, הוא נולד בן חורין. וככה המוסר והערכים עומדים על צוק איתן ולא צריכים למשטר ושוטר. כלומר אין לנו ריבון אנושי, יש לנו ריבון העולמים = בני חורין.

אם במצב כזה בני החברה רוצים חלוקת העבודה בשביל היעילות הכלכלית ?! כל אדם כזה בא לשוק החופשי כבן חורין ולא כעבד נרצע כמו שנהוג במודרנה ובאומות. הרי באומות במיוחד אצל הליברלים והנאו ליברלים כל אדם מיום היוולדו הוא משולל מהטבע מראש. הגדיל לומר מילטון מפרידמן שגם את המושג ירושה צריכים לבטל ככה כל אדם ייוולד עבד נרצע בשביל חלוקת העבודה החברתית. ואייך זה יכול לפעול במציאות ?! אייך לא מופר המוסר והערכים האנושיים כמו לא תגנוב ולא תרצח ?! התשובה היא: הריבון האנושי עם הרובה. כלומר הנאו ליברל הוא הנוכל הכי גדול שידע בני אנוש מאז שקיבל את התבונה. הרי כל העבדות האנושית הזו הוא בונה על כך שיש שוטר עם רובה = ריבון, אבל מצד שוויון = חלוקת הצמיחה של העבדים לעבדים בשווה ?! את זה הוא דורש מהמשטר, לא להתערב, וטוען שיש ברירה טבעית האם נמות מרעב או דווקא נהיה הטייקון הבא.

האם זה יכול לעבוד במציאות ?! הרי ההמונים הם לא לגמרי מטומטמים, הם הרי רואים ומרגישים את העבדות הנורא שלהם אצל הקפיטל החזיר הנאו ליברלי. הוא יכול להתקומם נגד המשטר. מכאן הצורך של הקפיטל החזיר בדת = האופיום של ההמונים.

נחזור ליהדות: כאמור לעיל אחרי שכל יהודי וכל גר ואזרח בישראל הם בני חורין כי יש להם נחלה וזכות שווה במשאבי הארץ, בעקבות הסדר החברתית שהגו פילוסופי החברה, בא התורה ואומרת לנו לעלות לירושלים ולתת להם מתנות = לפרנס אותם. ויותר מיזה, אותן פילוסופי החברה לא נוחלים בארץ ישראל. כלומר לא רק שאסור לתת להם כסף כנ"ל אפי' נחלה אין להם. ככה שבאמת הציבור כולו צריך לפרנס אותם ולתת להם דיור בנחלתם שיהיה להם איפה לישון.

עכשיו אני מקווה שהבנו למה יש חובה על כל ישראלי לעלות לרגל שלש פעמים בשנה ואפי' הטף כי הם נולדים ביחד עם הטבע = בני חורין.

אבל תראו איזה פלא: אומרת הגמרא במסכת פסחים את המשפט הזה: "כל אדם שיש לו קרקע – עולה לרגל, ושאין לו קרקע – אין עולה לרגל ".

אני חושב שלמביני עניין – לאלה שבאו מתי שהאל חילק שכל = חכמה בינה ודעת – לא צריכים להסביר את הגמרא הזו ש"כל אדם שיש לו קרקע – עולה לרגל, ושאין לו קרקע – אין עולה לרגל ". אבל הפנאטים הריקי מוח היו אמורים לשאול את עצמם: מה הקשר ? זה שאין לי קרקע אני לא חייב לבוא לאלוהים שלש פעמים בשנה ? אני כבר פטור לכאורה לתת לו מתנות ?! הרי זה שאין לי או יש לי זה האלוהים אשם לטוב ולרע, וחייב האדם לברך על הרעה כמו על הטובה, אז למה הגמרא אומרת שאין לי קרקע בארץ ישראל אני לא צריך לעלות לרגל ולא צריך לתת לו מתנות ?! (אגב: נחלת ראובן וגד שהיה כיבוש (לא ירשנו אותו מחלוקת נח ובניו) גם לא עולים לרגל ולא מביאים ביכורים והמבין יבין. נשאל מיהו זה שאין לו קרקע אם לכולם יש קרקע ?! ראו כולנו ממזרים)

לסיכום:

איזה יהדות אנו רוצים ? אנו רוצים את היהדות כאופיום להמונים ולהשתעבד כעבדים לנצח לקפיטל החזיר. כלומר הפילוסופים והרבנים יתפרנסו על ידי המשטר או על ידי הטייקונים, ואותנו הם ישאירו עם העבדות הנצחית ?! ויתנו לנו את האופיום הדתי כמו העלייה ההמונית לכותל המערבי ?!

ביהדות שעולים לירושלים צריכים וחייבים להביא קרבן חגיגה כלומר "חייבים להיות שמחים אחרת כל המתנות\הקרבנות פסולות". האופיום להמונים המודרני מעלה אותנו לירושלים לסליחות ולא בכדי, הם רוצים אותנו כחוטאים כאשמים. הם רוצים שנאשים את עצמינו בכל העבדות המודרנית בכל החובות הבנקאיות שלנו, כאילו הכל בגלל החטאים האישיים שלנו. תעלו לירושלים לבקש מהאל סליחה אומרים לנו הרבנים מטעם, כי בגלל החטאים שלכם אין לכם דיור ואין לכם פרנס, ובגלל החטאים שלכם אתם טובעים בחובות לנצח = הדת היא אופיום להמונים. ואת כל זה למה הם עושים ?! כי הם משוחדים על ידי המשטר ועל ידי ההון !! = עם נבל ולא חכם !!

באותו פרשה לפני מצוות עלייה לרגל ואחרי מצוות שמיטה התורה מזהירה מראש מאלוהים אחרים = אלוהי הכסף ואלוהי הקניין. עוד לפני כן באותו פרשה בתחילתה התורה מזהירה אותנו לא לדבר בשם האלוהים לשוא: לֹ֥א תִשָּׂ֖א שֵׁ֣מַע שָׁ֑וְא אַל־תָּ֤שֶׁת יָֽדְךָ֙ עִם־רָשָׁ֔ע לִהְיֹ֖ת עֵ֥ד חָמָֽס: ואת זה בדיוק הם עושים: הם מדברים בשם האל ונותנים יד לרשע להיות עד חמס = עבדות ההמונים לקפיטל החזיר.

לסיום:

כל יהודי חייב לדעת שאם הרבנים לא דואגים לחירותינו ובעקיפין וביודעין (או בלא יודעין כי הם עמארצים גמורים) דווקא נותנים יד לרשעים לשעבד אותנו לנצח ?! אין לנו שום מצווה לעלות לרגל לירושלים. ואין לנו שום מצווה לתת להם מתנות. הגיע הזמן שעם ישראל יהיה עם חכם ונבון ולא עם נבל ולא חכם רח"ל.

חג שמח לכל בית ישראל. מי ייתן שמהחג הזה נצא לחירות אמתית אמן ואמן

בברכה

Max maxmen

ליברלים = אנטי ציונים ואנטי יהודים

ליברלים = אנטי ציונים ואנטי לאומניים ואנטי יהודים\חילוניים\חרדים\דתיים ואנטי ערבים

חרדים = ציונים יהודים ואנטי לאומנים

אחת מהבורות והפנאטיות – אם לא הנבלות והחוצפה – של הליברלים, היא להאשים את החרדים כאנטי ציונים.

אין יהודי בעולם כמו החרדי שמתפלל שלוש פעמים (ומברך שלוש פעמים ביום ברכת המזון), ומזכיר את התפילה של "ותחזינו עינינו בשובך לציון ברחמים".

את התפילה הזו – ועוד הרבה כמותו – בכל יום ויום במשך אלפי שנים על ידי מיליוני חרדים בכל דור ודור, הביא ונותן את תוקפם של הלא חרדים להחזיק – על ידי כיבוש – את ארץ ישראל = ציון.

הגיעו הליברלים שמעצם ההגדרה הם לא יכולים להיות ציונים בוודאי שהם אנטי לאומניים מעצם המושג "ליברליזם", ומאשימים את החרדי כאנטי ציוני ?! כאלה נבלים – אפי' האבולוציה לא יכולה להמציא כזו מוטציה – לא ראינו מאז שנברא האדם הנבון.

עד כאן בקצרה ומכאן נרד לעמקי עמקים.

הטיעון היהודי\החרדי הבסיסי – שהיא בעצם בעד כל חילוני.

1, ארץ ישראל ירושתו של כל יהודי באופן פרטי = קניין פרטי משפטי על ידי ירושה. ומשאבי הארץ שייכים לכל יהודי בשווה (על פי תקנות יהושע בחלוקת הארץ). וזה נכון לחרדי חילוני דתי ומשומד ומתבולל = כל סוגי היהודים.

הטיעון היהודי הבסיסי היא שאין המצאת הקניין קביל אלא על ידי חלוקה בגורל פלוס ירושה. בכדי להמציא את המושג האנושי של קניין פרטי, ושזה יהיה קביל על פי הצוו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל התלמודי, בני אנוש חייבים לחלק את האדמות בגורל לכל פרט ופרט בהווה. ומה קורה לכל נולד שנולד בכל רגע ובעתיד?! הרי הם לא חייבים להסכים לחלוקה שלא היו חלק ממנו. מה, ייוולדו בלי הטבע מראש ויצטרכו להיות עבדים לבעלי הקניין ?! על כן הומצאה הירושה !! כלומר כל נולד נולד עם קניין הפרטי. ככה הצווים של לא תגנוב ולא תרצח עומדים על צוק איתן. הרי כל אדם נולד עם קניין ורוצה שזולתו יקבל על עצמו את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח, אחרת אין קניין. ולכן בכדי שכל זולתו וכל נולד יקבל על עצמו את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח, אתה מראש חייב לדאוג שהוא ייולד עם קניין פרטי.

הטיעון היהודי היא שנח ובניו אחרי המבול עשו את החלוקה בגורל פלוס ירושה ומאז הומצאה הדינים בבני אנוש הנבונים. כמו לא תגנוב ולא תרצח ושאר דיני בין אדם לחברו. היהודי טוען שהוא היורש המשפטי של שם בן נח ויורשם של אברהם יצחק ויעקב שירשו את ארץ ישראל.

לא צריך להאמין בסיפור המקראי, הטיעון היהודי היא סימטרי בזמן ובמקום = נצחית. כלומר בכל דור ודור אם אין חלוקה, חייבים לעשות את זה מחדש. הטיעון היהודי היא שאין קניין אם יש אדם אחד בעולם שאין לו קניין = הצוו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל התלמודי. אין קניין בלי ירושה שמבטיחה לכל נולד קניין פרטי.

למה היהודי\החרדי הוא אנטי לאומני ?!

2, אמרנו שאין הקניין קביל בלי "ירושה". רק עם ירושה כל נולד נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ. ולכן והיות ש"הירושה מושתתת על ידי חוקי המשפחה". ובלי חוקי המשפחה אין ירושה. ולכן לעומק היהודי הוא אנטי לאומני. כלומר, והיות שבלאומניות הלאום הוא האלוה שאמור לשרוד, ולא הפרט וזרעו, ולכן אין טעם בחוקי המשפחה הרי במילא כל הילדים שייכים ללאום (לעומק: הם שייכים לשרלטן שמדבר בשם הלאום הדמיוני), חוק גיוס חובה של רווקים ורווקות וחוק הסוציאלי תוכיח.

כלומר על פי הטיעון היהודי המצאת הקניין אפשרי אך ורק על ידי חוקי המשפחה. רק ככה כל אדם בן חורין וחיי לנצח על ידי זרעו. וכל המוסר והערכים עומדים על צוק איתן. כלומר כל זרעו נולדים עם קניין וחלק שווה במשאבי הארץ ככה שאין סיבה להפר את המוסר והערכים = המוסר והערכים הם טבעיות לנצח נצחים.

בלאומניות, לא הפרט וזרעו חיים לנצח, רק אלוהי הלאום הדמיוני אמור לחיות לנצח. ולכן לא רק שהארץ לא שלך, גם חוקי המשפחה לא רלוונטיים בשבילך, הרי ההורה העליון הוא המדינה או הלאום, שהם לוקחים אותם בעודם רווקים ורווקות למות למען הלאום או המדינה הדמיונית. גם הארץ כנ"ל לא שלך, והם יכולים מכל מיני סיבות או סתם נוכלות למכור את כל משאבי הארץ לזרים.

זה הסיבה העמוקה למה היהודי החרדי הוא אנטי לאומני.

שהחרדי בא לחילוני ואומר לו: אני אנטי לאומני לטובתך בדיוק כמו לטובתי. החילוני צריך להבין ולקבל את זה. מה עוד החרדי לא רק שהוא לא לוקח מהחילוני הפרטי שום דבר רק להפך, הוא נותן לאחיו החילוני קניין פרטי בארץ ישראל וחלק שווה במשאבי ארץ ישראל. ובעיקר מציל את זרעו הרווקים והרווקות מהשרלטן הלאומן שלוקח אותם בכיף להקריב אותם שלושים שנה על עזה לריק.

כלומר החרדי לעומק מחזיר לחילוני את ארצו = קניין פרטי פלוס חלק שווה במשאבי הארץ. ומחזיר לו את בניו ובנותיו מידי השרלטן הלאומן שגוזל ממנו את זרעו לריק בלי שיקבל משהו בתמורה = אין לו זכות אפי' לאגור מים על פי החוק ומי מדבר על דיור שהוא והוריו גרים בשכירות.

ולכן לטעון שחרדי הוא אנטי ציוני ?! את זה יכולים לומר רק פנאטים ובורים ונוכלים ונבלים כמו הליברלים.

עכשיו נעבור לליברליזם

ליברליזם בהגדרה לא מכירה בלאומים מהסיבה הפשוטה שהיא מאמינה באינדיבידואליזם. שזה אומר גלובליזציה וקניין פרטי (לא קביל כנ"ל) ושוק חופשי. ולכן היא לא ציונית מהבחינה הלאומניות ולא ציונית מבחינת הקניין. כלומר מבחינתו של הליברל ארץ ישראל לא שייכת ליהודי וככה משאבי הארץ לא שייכת ליהודי. היא גם לא מכירה במדינה כמדינה היהודית ולא מכירה במדינה של כל אזרחיה.

בכדי שתבינו לעומק מה אני אומר כאן תקראו את דברי מילטון פרידמן (לפחות ארבע פעמים): "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

מה שהליברל לעומק עושה: הוא שולל מכל אדם את הטבע מראש וכופה עליו להיות חלק בחלוקת העובדה בכפיה. ואפי' לא מבטיח לו כלום כי יש ברירה טבעית טוען אבי שמחון. כלומר מצדו של הליברל אתה כחילוני יכול למות מרעב ועדיף מבחינתו בשקט תחת הגשר.

וזה נכון כלפי כל אדם וכל מגדר וכל צבע וכל גזע. ומבחינת היהודי הוא לא מכיר ביהדות ובהיותך יהודי. הוא לא מכיר בלאום יהודי ולא במדינה יהודית ולא בקניין הארץ.

אני רוצה שתבינו לעומק מה אני אומר כאן: זה שהליברל הנבל אומר "חופש דת". הוא מתכוון שהוא נותן לך את הזכות לתקוע בשופר (אם זה לא מפריע לשכנים) ולנענע בלולב וגם נותן לך זכות לדבר עם אלוהים אם אתה רוצה. הוא – הליברל, בשום פנים ואופן לא מכיר בך כיהודי = נולד עם קניין פרטי פלוס חלק שווה במשאבי ארץ ישראל. אתם מבינים מה אני אומר לכם ?

נכון החרדי נגד כיבוש הארץ (ראו עקידת יצחק הליבה החרדית) החרדי נגד לאום ומדינה. אבל לפחות הוא מכיר בקניין הפרטי שלך בארץ ישראל ומכיר בכך שיש לך כיהודי חילוני חלק שווה במשאבי הארץ. ולכן החרדי כעיקרון הוא ציוני ומכיר בך – כחילוני – כיהודי לכל דבר = יש לך קניין פרטי בארץ ישראל ויש לך חלק שווה במשאבי ארץ ישראל וגם כנ"ל החרדי לא נותן שיגזלו את זרעך למען הלאום או המדינה הדמיונית ועוד לריק ?! בגלל זה החרדים רוצים לבטל את חוק גיוס החובה. ומן הצדק שהחילוני יעמוד בזה ביחד עם החרדי.

הליברל לא מכיר בך כיהודי = קניין פרטי בארץ ישראל + חלק במשאבי הארץ. לא מכיר במדינה, ולא מכיר בלאום היהודי. ולכן הוא אנטי ציוני ואנטי לאומני ואנטי יהודי. והוא הנבל הליברל ממשיך לדרוש גיוס חובה (שזה אומר, הוא גוזל את זרעך בלי שתקבל תמורה, ואך ורק למען הטיקונים = לשמור על אסדות הגז של נובל ומשפחת תשובה בחינם. "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי)) וחינוך כפייתית שתהיה אתה וזרעך הון אנושי טוב לטייקונים. מצדו יש ברירה טבעית טוען אבי שמחון ולכן הוא לא מבטיח לך כלום. מצדו תמות אתה וזרעך בשקט תחת הגשר. מצדו של הליברל לכל דבר יש מחיר כי כדור הארץ שלו – טוען אחד הליברלים השוטים מאקדמיה.

לסיום אחי החילוניים היקרים: הליברל הוא נגדך ונגד זרעך עד עולם. במיוחד הוא נגדך כיהודי ונגד זכותך על ארץ ישראל כנ"ל. הוא ייקח את זרעך הרווקים והרווקות בכפיה לשמור על אסדות הגז של נובל ותשובה בחינם. ותצטרך לשלם משכורות שלימות על הזכות לישון בארץ ישראל. במילים פשוטות הוא הופך אותך ואת זרעך לעבדים נרצעים לטיקונים.

מנגד החרדי היהודי: מקנה לך קניין פרטי לך ולזרעך עד עולם = לנצח. וזכות שווה במשאבי הארץ לך ולזרעך עד עולם. בלי שתשלם לחרדי או לכל יהודי אחר, שום תמורה. פשוט נולדתה עם קניין פרטי בארץ ישראל ועם חלק שווה במשאבי ארץ ישראל.

את מי תחבק ?! את הליברל הפנאט והבור והפרדוקסלי ?! או את היהודי החכם והנבון ששמר לך אלפי שנים על קניינך ?! האם באמת נגזר עליך על ידי לימודי הליבה שלך להישאר פנאט ולבחור בליברל הפנאט ?!

כותב בצער רב

Max maxmen