יום האישה – התקווה והאכזבה

יום האישה – התקווה והאכזבה

חשבנו באמת ובתמים ששחרור האישה תביא את הגאולה לאנושות. התקווה לא הגיע מרגשות או ממיסטיקה ואמונה טפילות. התקווה הגיע לנו מחשיבה עמוקה שרק האישה בטוחה בשרידותה מה שאין כן לגבר אין ביטחון בשרידותו בלי שליטה, אלא אם הוא באמת גבר משכיל ואינטלקט ויש לו אימון באשתו = זוגות בני חורין.

אנו נרחיב להסביר את הדבר העמוק כאן, אבל קודם חז"ל שמדגים לנו את מקור השליטה של האדם על אדם.

"ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים  (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבה)

כל המשפחות האלה חייבות שליטה אחרת לאף אחד מהם אין שרידות אישית שזה בעצם = השרידות, היא ניצחון האדם על המוות. כלומר ניצחון המוות של האדם היא בכך שמהותו הגותו והתפתחות המוסר והערכים לדורות, מיושמת לנצח על ידי זרעו הוא = חיי נצח.

נשים לב שחז"ל מדברים כאן על זכויות הילד בעיקר = " שמכירין – שאינן מכירים וגו' ", כלומר גם הילדים נולדים עבדים או שרלטניים, במשפחות האלה. בעולם של מדעי הרפואה שמתפתחת במהירות האור, ידיעת מי ההורים, היא קריטית לכל ילד. כלומר זה זכויות הילד הבסיסיות. ומי מדבר על אחריות של ההורים האמתיים על כל ילד שנולד להם בלי שידעו בכלל ובלי שמכירים אותו. כלומר יש מצב שלתורם זרע נודע על גן מסוכן, והוא חייב להודיע לצאצא שלו על כך אחרת זה חוסר אחריות מצד התורם מול הילד.

ובכן אנו רואים בחז"ל הזה שמקור השליטה של האדם על אדם ובעיקר השוביניזם, זה המלכויות. וממה נובע המלכויות במיוחד השליטה באישה?!  הצורך של הגבר להיות בטוח שהילד שלו ולא של השכנים. מכאן אגב הסריסים שהיו אצל המלכים בימי קדם. כלומר המלך השוביניסט לא סמך אפי' על הקרובים שלו.

הכלל הבסיסי באנושות:

ההבדל היחידי בין נקבה לגבר, היא הביטחון או אי ביטחון בילדים. אישה תמיד בטוחה בילד שלה מה שאין כן הגבר לעולם לא בטוח בילד שלו, אלא עם אימון באשתו (במשפחות המסורתיות הבני חורין) או שליטה טוטלית על האישה.

חוץ מהדבר הבסיסי הזה אין שום הבדל בין גבר לאישה במהות.

המלכויות\השוביניזם קמו בדיוק בגלל ההבדל הקריטי הזה. ואם כבר שליטה על האישה, למה לא שליטה על כל אדם ככה לאליטה יש עבדים נרצעים לתמיד. ותשימו לב שתמיד האליטה תדבר ותשכנע את העבדים נגד חוקי המשפחה המסורתיים ושחרור האישה כביכול מבעלה והמרדת הילדים נגד הוריהם, הכל למטרה אחת, שליטה באדם\בעבדים. ורח"ל שלא יחלום אפי' על נצחיותו האישית על ידי זרעו הוא. הרי הוא הגיע לעולם לשרת את האליטה.

לשם כך המלכות תמיד מעוניינת בביטול המשפחה האישית והפרטית של כל אחד, ולחליפין המצאת הישויות הדמיוניות כמו לאום חברה או אפי' ישות הגלובלית. כלומר בכדי שלעבדים לא יהיה משמעות חיים ותכלית חיים ומטרת חיים, המלכות ממציא להם משמעות דמיונית שכזה, למען איזה ישות דמיונית שנקרא הדגל או הלאום והארץ.

התקווה

ובכן שהמלכויות משחררות כביכול את הנשים ונותנת להם זכויות שוות ואפי' להיות חלק של ניהול החברה\המדינה\הישות הדמיונית, אז אולי הן ישחררו קצת את עול המלכויות השוביניסטיות. הרי להן אין צורך בשליטה, הרי הן בטוחות בילדיהם.

חשבנו שבני אנוש יתחילו לעזוב את הישויות הדמיוניות (שביהדות נקראות אלוהים אחרים), ויחזרו למשפחה הפרטית של כל אחד ואחד. כלומר בני אנוש יחזרו להיות בני חורין באמת כל אחד עם משפחתו. כל אחד מגן על משפחתו הוא = הילדים עד שהם זוכים לילדים בעצמם  ולא שכל משפחה שולחת את הילדים הרווקים והרווקות להגן על הדגל הדמיונית וככה נכרת המשפחה הפרטית של כל אחד.

שגבר מקריב את הרווק והרווקה שלו על מזבח הישות הדמיונית, אפשר לומר שהוא במילא לא בטוח שהרווק והרווקה שלו. אבל שאימה תעשה דבר שכזה?! זה טירוף מחשבתית פילוסופית ובעיקר טירוף מוסרית, הרי זה באמת הבן שלך. אייך את מסוגלת לשלוח אותו למות לדגל הדמיוני?! התשובה לכך היה שכל מלכות היא שוביניסטית ולכן לשוביניסט יש שליטה טוטלית בנשים ובילדיהם.

אבל בשחרור האישה, איזה הסבר יכול אימה לתת לנו אל האכזריות הזו של להקריב את רווקיהם  ורווקותיהם על מזבח המולך השוביניסטי? מכאן האכזבה הגדולה.

האכזבה

שמרב מיכאלי טוענת כמו שוביניסט קלסי שהילדים הם של המדינה ולא של ההורים – "הילדים של המדינה ולא עניין פרטי" כלשונה, או כמו שהחוק השוביניסטי הישראלי קובע: ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי". אז מה בדיוק אנחנו מרווחים מיום האישה?! בסך הכל קיבלנו שוביניסטים מסוג נקבה, מלכות משותפת של שוביניסטים עם פילגשים כאמור בחז"ל לעיל. ואמרנו לעיל שאין הבדל מהותי בין גבר לאישה אלא העובדה שאישה בטוחה בילדיה ולכן היא לא צריכה להיות שוביניסטית.

חשבנו שבגלל שהיא לא צריכה להיות שוביניסטית, אולי בני אנוש יקבלו את הגאולה?! התברר לצערינו, שהן רוצות להיות פשוט שוביניסטיות, להיות חלק בשליטת האדם באדם.

מצטער לומר לכן, אני לא רואה הבדל ביניכן לבין שאר השוביניסטים הגברים. שניכם רודנים ואכזריים שמקריבים את זרעיכם לעבודת אלילים. אם היה הבדל מהותי בין אישה לגבר כנ"ל, הצלחתם לטשטש את ההבדל המהותי הזה. יותר נכון לומר שאתן בוגדים באנושות ובאנושיות שלכן עם השיתוף הפעולה שלכן עם השוביניזם = המלכות השוביניסטית.

לעומק אתן בוגדות בכל אישה ובמהותה. אם חירות האדם זה האדם ונצחיותו לדורי דורות לנצח, ואת זה בעיקרון יש לאישה בטבעיות כי היא בטוחה בילידה, אתן באות לגזול מהאישה את הילדים שלה למען הישות הדמיונית. כלומר משתפות פעולה עם השוביניזם = בגידה באישה. הרי המשפט "הילדים של המדינה ולא עניין פרטי" על ידי אישה, היא הבגידה הגדולה באישה שאפשר לעלות על הדעת.

כותב בצער רב

Max maxmen

אשריך הרבנית רוטנברג תליט"א

אשריך הרבנית רוטנברג תליט"א

אני לא האדם שיודע לברך ולהלל בן אנוש שעוסק בחינוך. ולכן אני מברך אותך בכל ברכות התורה לך ולצאצאיך עד עולם, על כך שבזכותך יש בישראל אלפי משפחות שהולכים בדרך השם ובדרך היהדות האותנטית. המלחמה של האנטישמים בך כמו בחיים וולדר, בא לדבר אחד. להחריב  את היהדות, ולהשליט את תרבות המערב על כולנו. ולכן אל לך להתרגש כי כולנו – כל היהודים היראי השם, עמך. כל הציבור כולו ילחם בעדך נגד האנטישמים המודרניים. כי לא רק את מובלת לכיכר העיר בשביל האספסוף אוכלי הדם הישראלי. אלא כל חרדי – ילד וילדה נער ונערה איש ואישה זקן וזקנה, מובלים יחד עמך לכיכר העיר הרי זאת בדיוק המטרה של האנטישמים האלה.

קראתי את כל הכתבה בעיתון ישראל היום. ואני מציע לכל אדם אינטליגנט שאכל מעץ הדעת לקרוא את הכתבה ולהתרשם.

מה נאמר ומה נדבר. מדובר בחבורה של חולה נפש שצריכים אשפוז במידית. ואני הסביר בטוב טעם את העניין כאן.

תרבותית מי שמכיר, הירושלמים מה שנקרא הישוב הישן, לא מתחבקים. אבל רוב התרבויות בעולם מתחבקים. ואני מדבר אפי' בשמחות לא מתחבקים, ק"ו לא בשביל חינוך ואהבה. בקיצור בתרבות הזה להרעיף אהבה בין אב לבן, מורה לתלמיד, חבר עם חבר, ואפי' בזוגיות, זה משהו שלא מתבטא פיזית. זר לא יבין זאת. אבל ירושלים לא נחלקו לשבטים ולכן לירושלים הגיעו אחרי המלחמה מכל השבטים מכל התרבויות ולאט לאט הגיע הביקורות הגדולות על שיטת החינוך הירושלמית. כלומר ילדים וילדות ואפי' מתבגרות ראו אייך הזרים מרעיפים אהבה, והרגישו ואפי' טענו בפה מלא מול הורים ומחנכיהם שהירושלמים קשים וקרים וכו' וכו'.

ואז כמובן מחנכים חדשים וצעירים דירבנו את הירושלמים – במשפחה ובמוסדות להתחיל להראות אהבה. קמו לנו מומחים חדשים שכאלה, שלימדו את הירושלמים מזה ואייך צריך להרעיף אהבה במשפחה ובחינוך.

אני נזכר שפעם ישבתי בחתונה ליד ר' עזריאל אוירבך. חברי החתן נכנסו לאולם, והתחבקו עם הראש ישיבה שהיה ירושלמי וממש נישקו אותו והוא נישק אותם. ואני ככה מסתכל על ר' עזריאל ור' עזריאל מסתכל עלי ואומר לי: נווו אנחנו לא הינו צריכים להראות אהבה בפיזיות. היום זה אחרת – אמר בכאב.

בתחילת הדרך באמת, שאבא ירושלמי פתאום שם את ידו על הכתף של בנו, הבן ברח מאביו. והאבא מרוב תסכול היה הולך למחנך – זה שהמליץ לו לחבק וכו', וזעק, הילד בורח ממני. המחנך השוטה לא הבין את הסיטואציה וכנ"ל האב התמים הזה שהלך אחרי המחנך הטיפש. שניהם לא הבינו שתרבותית זה מושרש הדבר הזה. הילד מבטן ומלידה לא סובל את זה.

אבל עבר דור, והנה כמעט הכל השתנה. ילדים צריכים חיבוק?! לפחות לא בורחים מיזה!!! כלומר יש הבדל גדול בין הירושלמי הטיפוסי של פעם לבין הירושלמי של היום.

אני מספר לכם את כל זה בכדי שתבינו שקראתי את הכתבה בישראל היום על הרבנית רוטנברג הדגולה. ראיתי מחנכת שמנסה בכל כוחה להרעיף אהבה בדרך של התרבויות שמחבקות כנ"ל. כלומר מה שראיתי בכל המשפחות והמוסדות הירושלמיות באותו תקופה שזה התחיל השיטה חדשה של להרעיף אהבה באופן פיזית. את זה בדיוק ראיתי בכתבה. הילדים והילדות של היום מפונקות בטירוף והמומחים מציעים לחבק במיוחד לנערים חלשים וחלשות.

וכאן בדיוק נכנסים האנטישמים. הרי תמיד אפשר לטעון שהיא חיבקה בגלל שהיא לסבית או פדופילית. תמיד אפשר להאשים ראש ישיבה או מלמד, שהוא מחבק כי הוא הומו. תמיד אפשר לטעון על מחנך חם (חם = אדם רגשן מדי שבאמת ובתמים מחבק ומנשק ואוהב כל תלמיד) שהוא פוגע מינית. הרי עם איזה ברומטר אפשר לבדוק דבר שכזה? בכלל, האם יש מישהו שיכול להגדיר גבולות מתי זה תמימות ומתי זה מחשבות מיניות? האם הקרבן כביכול יכול לקובע מה מחשבות המחנכת או המחנך?

הרג אותי דברי אחת הקרבנות שבשעת מעשה לא הבינה רק אחרי שנים הבינה. תגידי את מפגרת?! אם בשעת מעשה לא הבנת, אז לא היה כלום. הרי זאת בדיוק הבעיה שאי אפשר להבין מחשבות אדם. אפשר לחשוד. אז אם חשדת אז, אז אפשר לברוח כמו הבן מאביו לעיל. ואם לא חשדת אז לא קרה כלום. אחרי שנים את מבינה?! מה את מבינה עכשיו כי אמרו לך שיש לסביות ופדופיליה והלבשת את המושגים על הרבנית רוטנברג?!

לסיכום:

יש ילדים\ילדות נערים\נערות שדווקא הנגיעה החיבוק והליטוף של ההורה והמחנך, מצילה אותם. יש ילדים ונערים שלא אוהבים שנוגעים בהם אפי' ההורים.

אני לא רואה שום פסול בניסיון של כל מחנך לנסות, הרי הוא לא יכול לדעת את זה מראש. ואם יראה שהילד לא מרגיש בנוח, אז שילך עמו בדרכים אחרות. הכלל שכל מחנך חייב לדעת היא שיש ויש ואסור לוותר על כך. כלומר זה לא שאלה שאפשר לומר שב ואל תעשה ואל תיגע באף ילד, כי יש ילדים שרק זה יציל אותם.

ואז המחנך בוודאי ישאל בזעקה: אבל יש אנטישמים בחוץ?! תשובתי היא ששום דבר לא יעזור, הם ימשיכו לרדוף את היהודי לנצח. ולכן אין לנו את הפריבילגיה לוותר על חינוך הבנים והבנות בגלל שיש אנטישמים בחוץ.

כותב בצער רב

Max maxmen

למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?

למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?

פשר המשפט "וְנָתַתָּ אֶל-חֹשֶׁן הַמִּשְׁפָּט, אֶת-הָאוּרִים וְאֶת-הַתֻּמִּים, וְהָיוּ עַל-לֵב אַהֲרֹן, בְּבֹאוֹ לִפְנֵי יְהוָה; וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת-מִשְׁפַּט בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל עַל-לִבּוֹ, לִפְנֵי יְהוָה—תָּמִיד"

רקע

דיין אחד חמור נושא ספרים, פנה אלי – בעקבות כמה מאמרים כאן בבלוג, בשאלה למה אין לבית דין כוח סמכות? ולכן חשבתי לכתוב מאמר שלם שגם תסביר כבר את פרשת השבוע – פרשת תצווה.

למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?

מי שמך? זה שאלה ששואל כל אדם בן חורין מול כל שרלטן. במיוחד יהודי שחייב לומר כל העולם נברא בשבילי. אז מה נותן לאדם את הכוח להיות בר סמכא על זולתו? אין ריבון אדם על אדם ביהדות ולכן השאלה היא מאוד מאוד רלוונטית, בניגוד אצל בני המשטרים התשובה היא השוטר עם הרובה (אגב הניגוד לבן חורין ביהדות הוא בן בליעל. אלא רק משום כבוד אדם אני קורא את הניגוד של בן חורין בן משטר), כלומר הוא כבן בליעל לא מוטרד משאלת הבן חורין. יש לו שוטר עם רובה, וזה התשובה שלו כלפי כל שאלה מוסרית וערכית.

אז יהודית אייך יהודי עונה לזולתו, על השאלה מי שמך?

ובכן אחרי חטא העגל שהגרים רצו 'ריבון' במקום משה רבינו שלא חזר (כלומר הם ראו במשה סוג של ריבון = קשה גרים לישראל כספחת), אומר הקב"ה למשה אוקיי שיעשו את זה בתנאים שלי. תעשה להם משכן וכהנים וכהן גדול וכו' וכו'.

(לפני שאתם סוקלים אותי עם אתרוגים ראו את דברי חז"ל: אל פתח אהל מועד יקריב אותו: ואל פתח אהל מועד לא הביאו ר' פנחס בשם ר' לוי  משל  לבן מלכים שגס לבו עליו והיה למוד לאכול נבלות וטרפות, אמר המלך זה יהיה תדיר על שלחני ומעצמו הוא נידור, כך לפי שהיו ישראל להוטים אחר עבודה זרה במצרים והיו מביאים קרבניהם לשעירים, ואין שעירים אלא שדים וכו' והיו ישראל מקריבים קרבנותיהן באיסור במה ופורענות באות עליהן, אמר הקב"ה יהיו מקריבין לפני בכל עת קרבנותיהן באהל מועד והן נפרשים מעבודה זרה והם ניצולים (ויקרא רבה כב ח))

בקיצור כמו כל פעם בתורה שהתורה נכנעת לעם קשה עורף, התורה נותנת לנו את הדרך לעשות את זה נכון כמו דיני עבדות וכדומה, גם כאן בסיפור המשכן ובעיקר המלבושים המוזרים של הכהן הגדול. התורה נותנת לנו את הדרך הנכונה של סמכות כביכול. ואת זה ברצוני להוכיח בטוב טעם במאמר הזה.

ובכן נקדיש כמה רגעים למושג צדק ומשפט. בכדי שנבין את היסודות של המוסר והערכים האנושיים של הבני חורין.

נדמיין מצב של אדם יחיד בכדור הארץ האם הוא צריך צדק ומשפט? לכאורה לא, הרי כל העולם במציאות שלו. עכשיו נדמיין שהוא מצא לו אישה (לא נעסוק אייך הומצא חוקי המשפחה עכשיו. תרצו אפשר לעיין במאמר בשם בינה יתרה באישה ?!), ויש לו כבר שני בנים שכל אחד מהם חייב – אבל חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. אז אייך אפשר צדק ומשפט הרי כל אחד חייב לזעוק כולו שלי? מכאן אנו מוכיחים שצדק ומשפט הוא קודם כל הסכמה וויתור. הרי מבחינת הדין אתה חייב לומר כולו שלי שזה אומר שזה באמת שלי. אלא שלא יקרה שוב הרצח של קין והבל (הרי תמיד קין היה יכול לטעון חייך קודמים ולרצוח את אחיו שפולש לקניינו שכולו שלו וכן ההפך), אנו מוותרים בהסכמה. וכמה לוותר? בזה צריך צדק ומשפט!!

כנודע במאמרינו כאן, שכל אדם הוא האדם הראשון המקראי לצאצאיו הוא עד עולם. כלומר הגאונות של המקרא להתחיל עם אדם אחד ולא עם מיליונים בבת אחת, בא לדרוש את חירות האדם שקודמת לכל סמכות. זה לא רק עובדתית שכל אדם הוא ראשון לצאצאיו עד עולם, זה תוקף היסוד של החוקה שלנו שבלי שכל אדם יאמר כל העולם נברא בשבילי, אין חוקה. היוצא פועל הוא הערך הנעלה שמביא את כל בן חורין לחשוב על עתיד צאצאיו. כלומר אם לא תהיה בסדר עם זולתך בהווה, אם לא יהיה סדר אנושי בהווה, אייך יראה הסדר בין בניך ונכדיך עד עולם?! כלומר תמיד בן חורין מספיק משכיל להבין את הדבר הפשוט הזה וזה הופך אותו לאדם מוסרי וערכי. ברצוני לומר שלגאונות המקראית כאן יש מעל שבעים פנים נעלים, ורק נתתי כאן דוגמית.

ובכן בהווה מסתובבים לו מיליוני בני אדם בני חורין שכל אחד מהם חייב לומר שכולו שלי. אחרי המבול נח ובניו עושים סדר אנושי ורק אז מתחיל המושגים של דינים צדק ומשפט ואפי' סמכות לדון רוצח. עד אז לא היה סמכות לדון רוצח. אדם ואשתו לא דנים את קין על רצח הבל.

מה בעצם עשה השופט נח?! (תשימו לב הוא נקרא שופט). הוא מחלק את הארצות בגורל בין בניו וממציא את הירושה (אי אפשר לחלק בלי לקחת בחשבון את הילד שנולד בכל רגע), שמושתתת על חוקי המשפחה. ככה כל אדם נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ כפי שמוסבר בעשרת התקנות של יהושע בחלוקת הארץ.

אחרי שכל אדם וויתר על כולו שלו, וחילקו בהסכמה את הארצות כקניין פרטי לכל אחד וחלק שווה במשאבי הטבע. רק אז מתחיל המושג צדק ומשפט ואסור כמובן לרצוח ולגנוב. וזה לעומק שבע מצוות בני נח. וזה לעומק בהנחל עליון גויים.

ובכן נחזור לפרשת מתן תורה ופרשת העגל

במתן תורה הקב"ה אומר דברים שרק בן חורין מבין (הרי כל התוכן של עשרת הדיברות מתייחסות לסדר אנושי שכבר קיים, כמו שבת = לוח שנה. כמו אב ואם = חוקי המשפחה, כמו קניין = לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף ולא תחמוד. כמו מערכת משפט = לא תענה ברעך עד שקר וכו' וכו'). הגרים הבני משטרים לא הבינו כלום (מגיזרת ונפלינו אני ועמך, הם עד ימינו אנו עוד לא מבינים את זה), הם שומעים – כמו חמור נושא ספרים, צווים מוסריים בלי להבין למה, ולכן הם חושבים שצריך סמכות ריבונית בכדי לכפות את דבר האלוהים. והנה משה רבינו, לא מגיע. קרה לו משהו – הם חושבים, ואם הוא לא נמצא, אז מי הוא הסמכות?! ולכן עשו את העגל. וזה לעומק חטא העגל = ריבון = סמכות אנושית על אדם.

רק חמורים יכולים לחשוב שהאל טרח את עצמו לרדת להר סיני בכדי לתת לאדם את הכוח להיות ריבון על אדם. זה הרמה של בני הבליעל – סליחה הרמה של בני המשטרים.

ובכן כנ"ל הקב"ה נכנע להם, ואומר למשה לעשות את המשכן ולהקדיש את אהרן הכהן כהריבון כביכול. אבל בתנאים שלי אומר הקב"ה. וכאן מתחיל האריכות דברים שהלוואי היינו מבינים ולו במקצת את הצווים המוזרים בפרשיות האלה. אפשר לעיין במלבים יש לו מהלכים מעניינים בפרשיות האלה. אבל אני רוצה להתמקד בסמכות העליונה שזה אהרן הכהן = יוֹרוּ מִשְׁפָּטֶיךָ לְיַעֲקֹב וְתוֹרָתְךָ לְיִשְׂרָאֵל יָשִׂימוּ קְטוֹרָה בְּאַפֶּךָ וְכָלִיל עַל מִזְבְּחֶךָ.

אומר הקב"ה: אהרן יהיה הסמכות אבל אין סמכות לפני זכויות יסוד שהיא תמיד קודמת לסמכות. בכדי שיהיה לך סמכות אז קודם אתה חייב לדאוג לזכויות יסוד = חירות האדם. בלעדיו אין לך סמכות וכנ"ל אין צדק ומשפט אלא כל אדם חייב לומר כולו שלי. ואז אנדרלמוסיה ואנרכיה כמו לפני המבול שהביא לאנושות את המבול = אנרכיה ואנדרלמוסיה.

בני הבליעל\בני המשטרים לא מסוגלים להבין אפי' מה שהנביאה הפוסט מודרנית – חנה ארנדט אמרה: "הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם"

שתקפתי את השופט אהרן ברק באחת המאמרים כאן, אייך הוא משכיר דירות בארץ ישראל?! קוראי שאלו אותי מה אני רוצה ממנו? אולי אחרי המאמר הזה יבינו מעט מה אני רוצה ממנו.

ובכן זכויות יסוד של הבני בליעל\בני המשטרים, הם לא יותר מקלישאה מצחיקה. מצחיקה?! גורמת לי לדפוק את הראש בקיר ולזעוק "אלוהים אדירים כמה מטומטם יכול להיות בחיר הבריאה שלך?

במקור ג'ון לוק מתיר לי לרצוח פולש לקניין הפרטי שלי או לחליפין לשעבד אותו לעבד נרצע לכל החיים. מכאן המדינה חייבת להגן על הקניין הפרטי בחוקה האמריקאי. אבל אייך לעזאזל יש לי קניין פרטי? ויתר מיזה אייך לפולש אין קניין פרטי שהוא חייב לפלוש עלי ולהשתעבד לי לעבד לכל החיים?!

תחשבו על זה. אם מאז המלחמה מעל חמישים אחוז הון אנושי נמצא אצל אחוז אחד מבני אנוש. זה אומר שכמעט כל בני אנוש עבדים. אז על איזה זכויות טבעיות ג'ון לוק מדבר כאן? זכויות של עבדים?! תעיינו בערך זכויות אדם בויקי ותאמינו לי שגם אתם תדפקו את הראש שלכם בקיר מרוב תסכול. כמובן אם תבינו את המאמר הזה.

ובכן נחזור לאהרן הכהן הבר סמכא שלנו אחרי חטא העגל. (אני מדגיש אחרי חטא העגל, לומר שבלי החטא אפי' עם התנאים של הקב"ה אין סמכות בשום מצב. וזה המצב של היהודים מאז חז"ל. כלומר אחרי מרדכי הצדיק עם הקימו וקיבלו באהבה, אנו במדרגה של לפני חטא העגל ולכן אין סמיכה וסמכות)

אהרן הכהן צריך ללבוש מלבוש מיוחדת (ואריכות דברים אייך לעשות את זה ומאיזה חומר גלם וכו' וכו') עם חושן ואפוד ששם יש את האורים ותומים. בגדים מוזרים שעליהם אומרת התורה את הפסוק הזה "וְנָתַתָּ אֶל-חֹשֶׁן הַמִּשְׁפָּט, אֶת-הָאוּרִים וְאֶת-הַתֻּמִּים, וְהָיוּ עַל-לֵב אַהֲרֹן, בְּבֹאוֹ לִפְנֵי יְהוָה; וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת-מִשְׁפַּט בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל עַל-לִבּוֹ, לִפְנֵי יְהוָה—תָּמִיד"

שבן בליעל\בן משטר לומר את הפסוקים האלה, בוודאי הוא בסרט בדיוני מהוליווד בסרט מיסטיקה דמיונית. אבל שבני חורין היהודים לומדים את הפסוק הזה. הוא נזעק "הָשִׁיבָה שׁוֹפְטֵינוּ כְּבָרִאשׁוֹנָה, וְיוֹעֲצֵינוּ כְּבַתְּחִלָּה, וְהָסֵר מִמֶּנּוּ יָגוֹן וַאֲנָחָה וּמְלוֹךְ עָלֵינוּ אַתָּה ה' לְבַדְּךָ בְּחֶסֶד וּבְרַחֲמִים, וְצַדְּקֵנוּ בַּמִשְׁפָּט. בָּרוּךְ אַתָּה ה', מֶלֶךְ אוֹהֵב צְדָקָה וּמִשְׁפָּט" ובצדק. הרי השופט ברק טוען לנו שאין לנו אפי' זכות מוקנה לנשום.

ובכן, קודם כל למה החושן הוא חושן המשפט? מה הקשר בין שנים עשר אבני חן למשפט. ומהי האורים ותומים. ולמה אהרן צריך את זה על ליבו ומה זה לפני השם? מה פירוש ונשא את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד = לנצח?!

אהרן היה חייב להחזיק על ליבו פיזית וכמובן מחשבתית שזה המושג "לב", את זכויות הטבעיות של האדם. לפני שהוא בר סמכא לעשות משפט וצדק. אתה לא בר סמכא בלי שקודם יש על ליבך את זכויותיו של האדם. לפני השם = אלוה. ובר סמכא זה סוג של אלוה = סמכות.

אז איפה בבגדיו היו הזכויות הטבעיות של האדם? ובכן האורים ותומים היה מה שנקרא היום טאבו. שם היה מפה של חלוקת נוח ובניו. שם היה חלוקת ארץ ישראל לשבטים ולביתי אב. כלומר הקניין הפרטי של כל ראש אב, היה רשום שם (ואל תתחילו עכשיו עם קְלוֹץ-קָאשֵׁס אייך נכנס בחושן כל המפות. ראו את הרשב"ם לגבי תפילין ותבינו).

וככה מסביר את זה הבכור שור (אחת מבעלי התוספות): "את האורים ואת התומים: ונראה לי ש"אורים" לשון מדינות, כמו: "באורים כבדו ה'" וכמו "אור כשדים". תומים: גבולים, מקום שהגבולים כלים ותמים שם. שהיה כתוב שם תחום פלוני לפלוני, וגבוליו ומיצריו כתובין ונתונין בתוך החושן, וכן לכל שבט ושבט הכתוב באבן, תחומו וגבולו נתון כנגדו, וזהו משפט בני ישראל: שלא יוכל זה לערער על גבול זה כלום". (ראו גם אצל דעת זקנים מבעלי התוספות במקום)

תראו את המאמרים האלה ביתר הרחבה  פרשת תצוה – הבנת עומק חושן המשפט והאורים ותומים וגם את זה  אורים ותומים כפשוטו  וגם את זה   משאב טבעי – למי היא שייכת ?

שאנחנו מגיעים למצוות עליה לרגל שלוש פעמים בשנה. אנחנו מבינים שמדובר על הסמכות, ללמוד מהמסכות, ולפרנס את בעלי הסמכות. על דרך "כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט בֵּין דָּם לְדָם בֵּין דִּין לְדִין וּבֵין נֶגַע לָנֶגַע דִּבְרֵי רִיבֹת בִּשְׁעָרֶיךָ וְקַמְתָּ וְעָלִיתָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בּוֹ."(דברים יז ח) וראו פלא, מי לא עולה לרגל?! כלומר מי לא מקבל את סמכות בית המקדש וכהן הגדול ואת סמכות הסנהדרין ולא צריך לפרנס אותם?! "כל אדם שיש לו קרקע – עולה לרגל , ושאין לו קרקע – אין עולה לרגל"!! (פסחים ח:) וראו בתוספות בדף ג: בפסחים ד"ה מאליה. שמשמע שם שלמי שאין קרקע פטור גם מקרבן פסח. וכן בירושלמי פאה פ"ג ה"ז: "מי שאין לו קרקע פטור מן הראיה". והבינו את עומקם של דברים

על אותו דרך בני גד וראובן שהם מחזיקים בנחלותיהם בכוח החרב ולא מירושת אבות מחלוקת נח ובניו. באמת בני גד וראובן לא מביאים ביכורים. וזה גם מסביר למה כל כך בני גד וראובן פיחדו שבני ישראל בארץ לא יכיר בהם כחלק מבני ישראל (ראו בספר יהושע בהרחבה). אנו רואים אייך כל חלקי הפזל של היהדות מתחברים הפלא ופלא ב"ה.

לסיום:

למה אין סמיכה וסמכות ביהדות שאלנו בכותרת. התשובה היא שחייב כל אדם לומר כולו שלי. והיות שאין אתה נותן לי את זכויותי הטבעיות שזה אומר קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הטבע, אז מי שמך? ולכן בית דין יהודי הוא תמיד אלא בורר. אין משפט וסמכות משפטית ביהדות לפני הגאולה האמתית והפיזית שזה אומר כל אדם בן חורין עם זכויותיו הטבעיות.

נסיים בזה שנאמר שכל אדם היה אמור לזעוק על כך. למה הוא לא זועק על כך?! כי אנו בני בליעל!! נכון מוטב שיהיו שוגגין ולא מזידין, אבל מי אמר שאסור לנו להיות מודעים למצבינו המוסרית והערכית?!

כותב בצער רב

Max maxmen

עורמת התבונה האלוהית נוקמת בחרדים

עורמת התבונה האלוהית נוקמת בחרדים

שלשום עוד אחת מהעדויות בסגת ולדר כמעט נרצח – בהתאבדות כושלת, ומתברר ששני הנרצחות הם מהחוזרים בשאלה. כלומר עוד רצח בדם קר של חוזרת בשאלה על ידי הקמפיין של החוזרים בשאלה?! האירוניה בהתגלמותו!!

מי שכבר התחיל להבין את התמונה הגדולה כאן ונמצא ברשתות, רואה את עקבות החוזרים בשאלה בכל מקום וזמן. מתחילת גביית העדויות עד גרירתם רחוק רחוק לצפת לבית דין הקטלני והבריוני שמאוהב בסיפורים שכאלה. התחקיר הראשון בעיתון הארץ והקמפיין ברשתות מיד אחרי זה לפני כמה שבועות. אחרי המשך התחקיר ואחרי רצח ולדר בימים האחרונים. אחרי הכישלון שלהם לשמור על שפרה הורוביץ עם קמפיין אני מאשים גם את החרדים ברצח הזה. הקמפיין של חלוקת הפליירים, והשתקת (כמעט) הרצח השני שקרה שלשום. (ההשתקה מרגיזה אותי במיוחד כי פתאום הבינו את הנזק. אז לפחות תודו שעדיף שכל זה היה מנוהל בבית דין אחראי?! אבל זה לא המטרה שלהם. המטרה זה הנקמה שלהם, שארגוני מטעם המשטר מנצלים את החוזרים בשאלה בכדי לכפות בהמשך שכל הפתרונות על פגיעות מיניות יהיה תחת הריבון וסמכותו. גם על זה מנוהלת עכשיו קמפיין על ידיהם שכל פורום רבני שעסקנים רוצים כביכול להקים עכשיו חייבת להיות פורום ריבוני\משטרי (כאילו אין כאלה לרוב בכל עיר ועיר וקהילה. שפלאי אמר בכאן 11 שיש כאלה בביתר עלית ועוד, כאן 11 הורידו את זה די מיד מהטוויטר כי זה נוגד את הקמפיין כנראה). אתמול שמעתי בכאן 11 שרוב רובם של נפגעים\ות חוזרים בשאלה. שזה אומר רוב המתלוננות\ים הם חוזרים בשאלה. וזהו. אין פאנץ.

אותו מלחמה גדולה וההסתה שהתנהל בגלים הראשונים של הקורונה מול החרדים, כל החרדים המתחזים בני המשטר היו בצד של המסיתים נגדינו, למטרה הגדולה של לכפות על החרדים את הריבון. אותו דבר חזר במקרה מירון. ועכשיו במקרה ולדר. בקורונה המשטר והחרדים המתחזים ניצל את קרבנות הקורונה בציניות. במירון ניצלו את הקרבנות בציניות ועכשיו מנצלים את החוזרים בשאלה בציניות והם מתאבדים לנו בידיים, ולמי איכפת? הרי יש מטרה שמקדשת את האמצעים.

אבל אני רוצה לדבר עכשיו על נקמת התבונה האלוהית. מיהם החוזרים בשאלה?! הם ילדינו אנו, שרצנו להתפלל להקב"ה שיתן לנו זרע של קיימא, וב"ה הקב"ה שמע לתפלתינו והגיע העמל הסבל והצער של גידול בנים ובנות, ההיריון והגידול והחינוך הטהור, הלפרנס אותם וכל מה שכרוך בכך. אבל במשבר קטן אקראי של הילד\ה, המוסד הקהילה או אפי אנחנו כהורים, וויתרנו עליו\ה וזרקנו אותו\ה לרחוב. ואחת מהמשברים האקראיים המצויים, זה משחקי נערות (שאתם תת אדם קוראים לו תקיפות מיניות). בשביל משחקי נערות הפסדנו את העולם הבא שלנו שזה צאצאינו אנו לדורי דורות. ולא ולא, אתם לא הצלתם את שאר המשפחה או את שאר בני המוסד או את שאר הקהילה, ואת זה אני טוען נקרא "עורמת התבונה האלוהית". ואני הולך להוכיח לכם את זה עכשיו. אבל קודם סיפור עסיסי שאסור לצעירים לשמוע.

בעצם שני סיפורים

לפני כשנה אני מקבל הזמנה לבר מצווה. אני ואשתי רואים שזה משפחה שאנחנו לא מכירים. בכל זאת פותחים את ההזמנה והנה פשוט לא לאמין, בכתב יד כתוב שם לכבוד XXXX אנא אני מתחננת שתבואו. חתום על ידי האימא.

אני לא במצב של ללכת כי צריכים לסחוב אותי בגלל המחלה. בקיצור באנו לבר מצווה שאנחנו לא מכירים אף אחד מהם. מדובר במשפחה חרדית קלסית גדולה. אומרים מזל טוב מכבדים אותי עם המזרח ואני מרגיש כמו חייזר שם. לבסוף אשתי קוראת לי למחיצה וסוחבים אותי לשם והאימא שואלת אותי הרב לא מכיר אותי? ואני מה אני יכול לומר שאני מכיר? אתה לא זוכר את הטיול לצפון? נוו ארגנתי מאות טיולים. אתה לא זוכר שאמרת לי ולחברה שלי להכחיש הכל אחרת יחסלו אותכן.

כאן נפל לי האסימון

לפני כעשרים שנה הייתי אחראי לטיול בנות לצפון. אני יושב כמובן לילד הדלת הראשון ליד הנהג ומאחורי המורה והמדריכות וכו' פתאום אני שומע מאחורי בת מלשינה על שני חברות שהן משחקות ביניהם, 'היא ירדה לה' מספרת הבת למורה. אני כחרש שלא שומע בכל זאת שומע שהמורה קמה ניגשת לבנות האלה ומרימה צעקות אימים. וחוזרת למקומה ומתקשרת להורים ומספרת את הסיפור. במילים של היום יש כאן תוקפת וקורבן. המורה מיד מפרידה בין החברות. והגענו בינתיים לנהר חצבני. כולן יורדות ואני כמובן בסוף המחנה להשגיח על כולן. המורה לפני המסלול פונה אלי ואומרת לי אתה רואה את שני הבנות האלה, הן אסור להן לדבר אחת עם השניה והן הולכות אחרונות ואתה שם עליהם עין. אני עושה את עצמי לא מבין ולא שואל שאלות ומקיים את המצוות המורה. המורה הולכת ראשונה לפני המחנה ואני אחרון עם שני הבנות.

רק מתחילים לצעוד במסלול נהר חצבני (אגב מסלול מהיפות בארץ מומלץ מאוד) ואני פונה לשתיהן: אתן שומעות אותי? אתן מכחישות את הסיפור וואטאבר. עוד מעט יבואו ההורים שלכם לאסוף אותכן ואתן מכחישות. אבל הרב לא עשינו כלום רק דיגדגנו אחת לשניה. תשמעו אותי טוב טוב אם אתן לא רוצות להגיע לתל ברוך בגיל עשרים\שלושים, אז תכחישו אפי' את הדיגדוגים. מה זה תל ברוך הרב? הרב, אסור לשקר להורים?! ואני דופק את הראש בקיר ונטרף, מה אני עושה עם הבנות התמימות האלה? – אני חושב לעצמי. ואז הרמתי זעקה וזעקתי להן באוזן: שמעתן "מכחישים" !!!

שהגענו למירון ההורים כבר היו שם ולקחו את הבנות. ופה נגמר חלקי בסיפור של כמעט עשרים שנה.

חוזרים לבר מצווה. אימא שיש לה הלוואי אלי 12 ילדים ובעל ראש כולל. משפחה גדולה בעצמה ומי מדבר על שני משפחות של הזוג. בקיצור משפחה לתפארת. האימא: עד היום הרב, אני רועדת מהזעקה שלך מלפני כעשרים שנה. זה לא שאני והחברה יכולנו להכחיש, פשוט פיחדנו ממך. הזעקה שלך היה כל כך חזקה ואמיתית שפשוט לא יכולנו לא להכחיש. לא הבנו בזמנו למה להכחיש אבל הכחשנו בגלל הפחד ממכם. הזמנו אותכם לבר מצווה שתראו מה הצלתם. שתראו כמה זעקתכם היה אמיתית באמת. וכל זה היא מספרת לי בלי יכולת לעצור את הבכי. אם אומרים שהגברים בוכים רק בלילה שלא רואים, אז עכשיו זה לא עבד, כי גם אני לא יכולתי לא ליזול דמעה.

נדיר שעסקן מקבל אחרי ימים ושנים הכרת הטוב, ומוזמן לבר מצווה כנ"ל. אבל זה קורה לפעמים והנה עוד סיפור שסיפרתי כבר בהזדמנות אחרת.

בשטיבלך באיזה יום בהיר אני רואה בחור (נכד של אחד מגדולי הדרשנים) בן 15\16 באמצע הזמן. יום ויומים, ביום השלישי זה לא מריח לי טוב ואני ניגש אליו. למה אתה בבית ולא בישיבה? לא עונה לי. אני מתקשר לאביו ושואל אותו מה עושה הבן שלך בבית? אל תתערב – אומר לי אביו כמעט בזעקה. שאני שומע אל תתערב אני מבין שכאן צריכים להתערב. אני מתקשר לראש ישיבה ושואל מה קרה עם הבחור הזה? ראש הישיבה: הוא פגע מינית בבחור = משחקי נערות כנ"ל. אני: תגיד ראש הישיבה אתם מוכנים לוותר על מצוות עונה במקום פעמים בשבוע רק אחת בשבוע כפי שנאמר אצל תלמידי חכמים?! הראש ישיבה: אייך אתם מדברים כמו איש רחוב זול?! – זועק בצדק הראש ישיבה. ואני: לפעמים בלי ניוול פה לא מבינים. הבחור מחר יוצא לתרבות רעה בגלל משחקי נערות שאפי' הראש ישיבה בגילו לא מוותר על מעשה הנערות האלה. בקיצור הראש ישיבה ניתק את הטלפון אבל החזיר מיד את הבחור לישיבה. אני יצאתי מה שנקרא שייגעץ אבל הצלתי בחור משאול. וגם הבחור הזה הכיר לי טובה והגיע אלי אחרי שנים עם משפחתו לבקר אותי בחג.

אני יכול לספר לכם עשרות ומאות סיפורים מהסוג הזה אבל מספיק שנים שתבינו את החשיבה שלי כאן. התורה בתחילת דרכה ההורים לא רוצחים את בנם קין כי הוא רצח את בנם הבל. בהמשך התורה בסוף התורה משה רבינו למד מיעקב אבינו שלא דוחים בן (את ראובן) אפי' שאנס את אשתו של אביו. שהבן שאל את אביו יעקב למה לא דחפת אותי? ענה לו אביו, לא רציתי שתרד לשאול.

התנאי האולטימטיבית לכל אדם להיות איש ציבור, היא לראות את קין הרוצח כבנו יחידו שאם תנקום בו נשארת בלי זרע בלי עולם הבא, לראות את התוקף ראובן כבנו. לראות קהילה כמו שבט שמעון כבנו. זה התורה שלנו וזה התבונה האלוהית שלנו. ואם לא נראה אותם ככאלה ונהיה כמו חמורי נושא ספרים שיודעים לצטט מקורות לכל הבריונות שלהם, אז לא רק שאתם רוצחים את התוקף, אלא אתם רוצחים גם את העדויות שלמענן רצחתם את התוקף. זה בדיוק נקמת התבונה האלוהית.

החוזרות בשאלה – אנשים עסקנים מטעם המשטר והאירגוניים מטעם המשטר, הסיתו אותן לנקום בזהות\הישות הדמיונית שנקרא 'חרדים', וגררו אותן לבית דין האכזרי והרצחני הנ"ל. והנה הבית דין גרם לתוקף כביכול (אני לא מאמין לסיפור ולכן מהצד שלי ולדר טהור ונקי. אבל אני מדבר אפי' שכן נכון) להירצח (כל התאבדות היא אקט שאדם עושה שהוא לא בר בחירה ולכן זה רצח שהגורם לרצח ייתן את הדין על כך. ולא, אין וויכוח בעניין כי עצם שלא קוברים היום קבורת חמור תוכיח שאנו רואים בכל התאבדות כאנוס) וגרם לשני העדויות להירצח (ואחת כשלה אבל זה לא לזכות הרוצח. מבחינת הרוצח זה שהיא ניצלה לבסוף זה לא לזכותו).

אם זה לא עורמת התבונה האלוהית, אז מה זה?

וזה לא נגמר עם הרצח של התוקף כביכול ורצח הנתקפות כביכול. כל הקניבלים בציבור היהודי דורשים כל אחד את חלקו בטבח. כל מגלומן פנאט שמדמיין שהוא הוא זה החברה החרדית הדמיונית צריך לנאום ברבים בנושא. והנה הסרטן מתפשטת בגוף היהודי הציבורי. וכולם אנשים נשים וטף בוחשים בסיפור. לא רק הופכים את התרבות לקניבלית אלא לתרבות מנובלת תרבות מרכלת תרבות אספסופית. והנה השונאים מבחוץ גם רוצים את חלקם: והנה שני דוגמאות

צריך עיון

@Tzarich_Iyun

הירייה שנורתה בתחילת השבוע שעבר בבית העלמין במרכז, והדהדה מקצה אחד של הארץ ועד קצה השני, הייתה יריית הסיום במחזה המביש של תיאטרון ההשקפה. עתה הגיעה העת לשקם מההריסות את מה שנותר מעולם התורה. אליהו לוי על מחלת ה״השקפה״ של עולם התורה.

סיון רהב מאיר Sivan Rahav Meir

@SivanRahav

למה יותר מ-12 אלף ילדות ואמהות מכל המגזרים נרשמו תוך 3 ימים לזום על מוגנות? ומה היה המסר הראשון והמפתיע של המומחית?

בציוץ קודמת

תודה. ותודה לארגון "לתת פה" על התכנים החשובים. עוד מנסים לעכל ביחד את המספר ואת משמעותו.

לגבי צריך עיון, לא צריך להתייחס לחבורה של מדומיינים שכל שבר בקהילות שלנו, הם מדמיינים שהנה הנה החרדיות הפעם תאמץ את תרבות המערבית שמכון תקווה חפצה כל כך ומשקיע מיליונים בזה. זה קורה תמיד, בקורונה בגלים הראשונים ואחריו באסון מירון ועכשיו בסיפור הרצח. תמיד אותן קלישאות אותן מדומיינים. ותאמינו לי, הייתי שם שנים, מדובר בחולי נפש מדומיינים שצריכים אשפוז במקום סגור.

לגבי סיון רהב מאיר. אני באמת בדילמה. מצד אחת היא נשמעת תמימה לגמרי. מצד שני אם היא מניאקית?!

תשימו לב למשפטים "עוד מנסים לעכל ביחד את המספר ואת משמעותו." היא מרמזת למכחישים שיש בעיה וטוענים שהכל הסתה אנטישמית. הנה המספר הגדול שבאו לשמוע על מוגנות. כלומר המספר מוכיח שיש בעיה!!!  למה יותר מ-12 אלף ילדות ואמהות מכל המגזרים נרשמו תוך 3 ימים לזום על מוגנות? אתם מבינים? למה 12 אלף ילדות ואמהות מכל המגזרים (באמת?! כמה מגזרים אין להם זום?!) נרשמו וכו' וכו'. רהב מאיר מתכתבת כאן עם כל החרדים שזועקים בצדק שזאת אנטישמיות.

שוב אני חייב לחשוב עליה שהיא תמימה אחרת הקטע שלה עצמה כאן היא אנטישמית. הרי היא רומזת כאן שיש בעיה. אימהות מפחדות מוות ולכן נרשמים תוך שלש ימים 12 אלף. כלומר אנו החרדים תרבות של סוטים פדופילים הנה 12 אלף אימהות מפוחדות!!!!

היא אשת תקשורת, היא לא נפלה עכשיו מהירח שלא מכירה בני אנוש ההמונים והנבערים. אפשר להפחיד מיליוני אדם שהמאיץ החלקיקים בשוויץ הולך לעשות מפץ גדול. בזמנו בחורה התאבדה לפני הניסוי במאיץ. את באג אלפיים היא בוודאי זוכרת. את הg 5 בוודאי זוכרת זה ממש לא מזמן.

הכי קל להפחיד אימהות. הבעיה היא שאת וארגון לתת פה מוכרים להן קלישאות. סיפר לי פעם אחד מגדולי המורים שפעם העירייה הזמין "מומחה" לדבר לפני המורים. המומחה מטעם עצמו ומטעם האקדמיה דיבר ודיבר. ופתאום עצר אותו המלמד הנ"ל ושאל אותו החזקת פעם כיתה?! המומחה לא התייחס והמשיך לדבר את השטויות שלו. ואז כל המורים בפה אחד: תגיד החזקת פעם כיתה ליום אחד או אפי' שעה אחת?! עכשיו המומחה מטעם עצמו כבר לא יכול לא להתייחס ואמר שלא החזיק כיתה לעולם. אז קמו כל המורים ועזבו את ההרצאה.

ראיתי מה ציצת לנו מארגון לתת פה בציוץ לעיל והנה אני מצטט. "1. לאף אחד אין זכות לגעת בנו במקום פרטי, לא משנה מיהו, גם אם מדובר בקרוב משפחה, באדם מפורסם, במורה או באח גדול של חברה. 2. אנחנו בגיל שבו קשה לנו להבחין בין טוב לרע, ולכן נכיר את המילה – מבלבל. אם קורה משהו מבלבל, שאנחנו לא בטוחים לביו, צריך פשוט לספר למבוגר שאנחנו סומכים עליו (ואז כל אחת התבקש לחשוב על חמישה מבוגרים שאפשר לפנות אליהם. עוד נשאר מישהו שאפשר לסמוך עליו אחרי סעיף 1 ?! max)

כל הורה נורמלי שגידל משפחה מרובת ילדים מבין מיד שהן קלישאות פופוליסטיות. כל בעל ניסיון יודע שאסור להורה לשים את הקלפים על השולחן. כי מה לעשות שכל יצור אנושי נולד עם צלם אלוהי ולכן הוא מורד בכל סמכות אפי' בעודו תינוק בן שנה שנתיים. כלומר תספר לתינוק מה אסור והוא יעשה בדיוק ההפך, להרגיז?! לא להרגיז אלא כצלם אלוהים יעשה הפוך מהסמכות. 12 אלף ילדים יודעים עכשיו מה אסור ובעת נקמה בהורים או במורים למדו עכשיו שיעור מה לעשות.

את לא חייבת לקבל את דעתי בעניין אבל לחשוש מותר. ובדילמה הזו יש מה שנקרא שב ואל תעשה. אז אל תהיו לנו חוכמולוגים על חשבון ילדינו. יש כלל חינוכי שלא שמים את הקלפים על השולחן כי זה מזיק בהמשך.

את כל זה אני אומר בהנחה שאת תמימה וארגנתן את האימהות המפוחדות אחרי קמפיין השנאה ואנטישמית. אבל אם את לא תמימה ועם אותו היצר שלך – כן היצר האלוהי של מרד בתבונה של הזקנים – ששוכנת בתוכך, יצאת למרוד בזקנים ובתרבות היהודית המסורתית וחשבת למכור להן משהו חדש?! אז לא הצלת אותם אלא יש חשש שחיסלת אותם. ולמה? כי יש לך יצר המרד? מה ההבדל בינך לבין כל ה12 אלף ילדים? להם יש גם יצר המרד!!! את כבר ב"ה בוגרת והן עוד ילדים מסכנים.

שלא תתבלבלי. בדבר אוניברסלי כל בני אנוש שווים. אל תתנשאי על בני אנוש לטעון שהם לא יודעים ולא מבינים. הסימן מובהק של טיעון אנטישמי היא בדיוק זה לטעון על אדם או קבוצה קהילה או על אומה ותרבות, שהם לא יודעים דבר שהוא אוניברסלי (כמו תקיפה מינית) ולכן הם תת אדם = אנטישמיות. יהודים גנבים זה טיעון אנטישמי מובהק, הרי מי לא יודע שאסור לגנוב?! עכשיו החרדים הם סוטי מין זה טיעון אנטישמי מובהק, הרי מי לא יודע מהי תקיפות מיניות? והנה אם יש אדם או קבוצה וכו' שלא יודעים, הם בהכרח תת אדם!!!

והנה ציוץ יפה לסיום

דסי פרידמן

@dassyfr

2בינו׳

אתם: הולכים במטרסדורף ופוגשים חרדים עושים מסיבות מין אני: הולכת במטרסדורף ופוגשת את סבתא של בעלי את המורה שלי מט' את החברות מהסמינר את בנות דודות שלי את חברות של אחיות שלי את דודות שלי את הפאנית שלי עוצרת להגיד שלום לכולם ואחרי זה מקבלת נזיפה מסבתא שקליין ראתה אותי ולא אמרתי שלום.

לסיכום:

כאמור כל המגלומנים הקניבלים יוצאים כולם מהחורים ודורשים את חלקם בבשר הנרצחים. כל הארגונים מטעם המשטר ומטעם בני המערב הפנאטים, כל העיתונאיים המתחזים לחרדים, כל אחד כמו במקרה הקורונה ואסון מירון, רוצה נתח מהבשר של הנרצחים. ואת כל זה קיבלנו אך ורק כי זרקנו את הילדים מהבית מהמשפחה והישיבה ומהקהילה לטובת הזהות או הישות הדמינית שנקרא "חרדים". החוזרים בשאלה נוקמים וזה כואב בכפליים כי זה ילדינו אנו בשרינו אנו ועצם מעצמותינו. ושלא תחשבו שרצח הנפגעות, ימנע מהם להמשיך את נקמתם. מי שמכיר כל כולו של יש עתיד של לפיד בנוי הרבה עליהם ככה שעוד מעט האנטישמי הזה יהיה ראש הממשלה.

הקרבנו את ילדינו על זהות שאסורה בתורה כי זה ע"ז. וזרקנו אותם לכל הרוחות. והנה הם חוזרים לנקום. הם רואים בנו כזהות ותוקפים. אחרים לא יוצאים בשאלה כמו משי זהב ושאר החרדים המתחזים. והם נוקמים בנו באותו מטבע בדיוק = תקיפות מיניות. זרקתם אותנו על תקיפות מיניות? נאשים אותכם בפדופיליה. לא התקבלנו למוסדות ילדים כי אנו בינוניים בלימודיים?! הם באים אלינו לכפות לימודי ליבה כי אנחנו כביכול לא לומדים טוב ואנחנו הבינוניים. וכן על זו הדרך כלפי כל תחום ותחום שיש לנו צרות מהמשטר.

ובכן אכן יש כאן את "עורמת התבונה האלוהית"

כותב בצער רב

Max maxmen

בית דין של רוצחים (קטלנית)

בית דין של רוצחים (קטלנית)תוך שבוע רצחו שנים בדם קר השם יקום דמם

אחת ההבדלים הקריטיים בין התרבות היהודית לשאר התרבויות המודרניות. היא ההפנמה התמידית את ניסיון ההיסטורי מה שנקרה זיכרון קולקטיבי. ביהדות זה כבר ממש באופן כפייתית. כלומר יהודי לא זז מילימטר בלי זיכרון וניסיון היסטורי. מכאן שמירת כל הספרות לדורי דורות ובעיקר ללמוד תמיד ולפסוק תמיד ולשאול תמיד את הזקנים = תלמידי חכמים שכולם פועלים על פי הניסיון ההיסטורי בכל תחום ותחום. הצורה של כתיבת התורה וכל הספרות של היהדות היא בצורת סיפור דווקא משום כך, שהניסיון ההיסטורי היא קריטית ביותר. במיוחד שאנו מאמינים היום שהיקום היא דינמי אבולוציוני התפתחותית מדור לדור, אז בלי זיכרון, היינו נשארים קופי אדם בג'ונגל. התורה היא סיפור אבולוציוני דווקא משם כך ללמד אותנו ללמוד מהניסיון ולקדם את הדורות ליותר טוב בכל התחומים, מהמוסר והערכים ומדעי הרפואה ועד הסוכריות הגשמיות כמו הטכנולוגיה.

בתרבות המערבית מתחילה מלמדים ומחנכים שאנו נולדים חכמים וכל העבר טיפשים ולכן אסור ללמוד מהעבר ובוודאי לא לשאול זקנים תלמידי חכמים. הסברתי את הנושא בטוב טעם במאמרי בשם ענווה?! – השרלטניים רוצים שתחשוב שאתה חכם מיד שנולדת

לדוגמא: אחת מהי"ג עיקרים של המודרנה "אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר" שמישהו המציא מהבטן, והנה אור השמש רצח שנים בדם קר בתוך שבוע. אלא מה יאמר הפנאט המודרני, יש מטרה נעלה של לשמור על פגיעות מיניות עתידיות ולכן זה נזק משני. כלומר הוא כבר יודע לומר שרצח עובדתית בהווה, זה דבר משני מול פגיע מינית עתידית שעוד לא הגיע לעולם. מעבר לעצם החשיבה השטחית והפנאטית שאלימות כלשהי יותר גרוע מרצח, הוא דבר ראשון רוצח בני אדם בציפייה שאולי זה ימנע אלימות. לא שימנע רצח שאולי אפשר לחשוב בטעות שמותר למנוע רצח עם רצח אחר, אלא נרצח עכשיו אדם במציאות, בכדי למנוע אלימות עתידית.

מיותר לומר שביהדות היו נמנעים הרציחות האלה. מה עם פגיעות עתידיות?! אוקיי אפשר לשבת לדון על כך אייך מונעים פגיעות עתידיות. וביהדות כל דיון בא גם עם הניסיון כנ"ל. הדיון לא יכול להיות דיון פילוסופי על כורסה עם קפה כמו שנהוג אצל תרבות המערבית. או על ידי מחקרים בהווה שתמיד לא מספיקים, אלא  דיון עם הניסיון ההיסטורי, קרי בעלי ניסיון, קרי תלמידי חכמים. כלומר אנשי שטח מהווה ומעבר ובעיקר כנ"ל זיכרון היסטורי.

שאנו באים לדון על בית דין, על הניסיון של היהדות עם הבתי דינים. ברור לכל כמה קריטי היא הניסיון ההיסטורי. הרי יכול לבוא בית דין ולטעון שהוא רוצה לחזור לבית דין של תורה כפשוטה ולהרוג בן סורר ומורא וכדומה. והפנאטים יחשבו שזה נכון לעשות, נכון שנהיה יד ישראל תקיפה. ואז נשאל אותם אייך זה שאלפי שנים אף בית דין לא חשב להחזיר את הסמכות הזה? אייך זה שאף בית דין היום לא חשבו על זה?! אתם מבינים? הניסיון האנושי האבולוציוני והתרבותית לימד אותנו הרבה דברים שאחת מהם היא ביטול הסמכות הזו. והנה בית דין של חוכמולוגים רצחו בדם קר שנים בתוך שבוע. הבית דין המגלומני הזה מרגיש חכומולג מול שאר בתי הדין מכל המגזרים. הוא חושב שאם רק הוא ידליף עדויות לעיתונות, זה ימנע אלימות מינית עתידית. אבל לא חשב לרגע שזה רצח העד בדם קר. רצח החשוד בדם קר.

שאנו באים לדון לגבי העיתונאים. אותו סיפור. הם חכמולוגים מול בעלי הניסיון והנה הם רצחו שנים בדם קר בתוך שבוע.

מה שמטריף שאף אחד מהם לא מראה מחשבה שניה אלא ההפך, הוא יוצא עם ציוצים פרדוקסליים הזויים. אם כלפי החשוד טען שהוא התאבד ולכן זה הוכחה שהוא אשם, בהתאבדות העד הוא טוען שזה מוכיח שהיא לא אשמה.

אדם לא יכול עם שכלו האלוהית שנטוע באדם מראש = לוגיקה, לטעון 1. האדם התאבד כי הוא אשם. 2. אדם התאבד כי הוא לא אשם. שאדם טוען כזה טענה זה רק מוכיח שהוא מדבר מפוזיציה. מבחינת פילוסופית מחשבתית התאבדות כשלעצמו לא מוכיח שום צד. אפשר לומר כלפי החשוד וכלפי העד שני דברים סותרים. החשוד התאבד כי בצדק חשב שאנשים אוהבים רכילות אם זה אמת או לא ולכן אין לו סיכוי שנאמין לו (ויש הרבה סיפורי חז"ל שמוכיחים את הטענה). העדה התאבדה כי הבינה שהעדות שקר שלה רצחה אדם בדם קר. וכן אפשר לומר הפוך. שהוא התאבד בגלל שתפסו אותו והיא התאבדה כי הבית דין הדליף את סיפורה לרחוב הקניבלית. (אלה שטוענים שהתאבדה כי ראתה שיש לחשוד גיבוי אחרי ההתאבדות שלו?! אין להם על מה לסמוך כי כל העולם הרי היו עמה שזה אותכם החוכמולוגים שדירבנתם אותה ללכת לבית דין חובבני שבסוף הדליף את הסיפור לרחוב הקניבלית להעצים את עצמם כבית דין נעלה. אתם שלחתם אותה לשאול למוות)

ובכן לפני כל דיון במיוחד בדיון שאי אפשר להכריע למה כל אחד מהם התאבד, אין וויכוח על עצם הרצח על עצם העובדה שהם מתים. אין וויכוח שאור השמש רצחה אותם. הרי לפני אור השמש זה לא קרה. את הניסיון הפשוט הזה אנו מקבלים בספרות שלנו ואצל הזקנים שלנו. ולכן ציידי הפדופילים הלכו דווקא לבית דין הפנאטי הזה ושניהם הדליפו לרחוב הקניבלי את הסיפור. והנה רצחו בדם קר שני אנשים תוך שבוע אחד. הם ידעו שאין להם מה לחפש אצל הזקנים שלנו כי הם לא רוצחים.

לסיכום:

אלימות זה לא רצח. מה עושים מול אלימות ומול רצח?! ביהדות זה ברור לגמרי שלא מחזירים אלימות על אלימות ולא רוצחים על רצח. קל וחומר שלא רוצחים על אלימות.

פגיע מינית זה אלימות ואפי' אלימות קשה מאוד. אבל אור השמש היא לא רק אלימות אלא רצח כפי שהוכח השבוע. והיות שאור השמש זה רצח על אלימות שכנ"ל אפי' אם נאמר שיש חיה כזה יד ישראל תקיפה, זה לא עונש צודק – אם נהיה בדעה שעל אלימות מענישים באלימות. מיותר לומר שביהדות פילוסופית מחשבתית אלימות על אלימות לא הוכיח את עצמו. כלומר זה לא מונע אלימות עתידיים אלא ההפך. אלימות מביא אלימות, אלימות הופכת את הבתי דינים לבית דין קטלנית וככה כל בני התרבות נהפכים לאלימים ולרוצחים. וכל אלה ביחד מביאים את האנטישמיות נגד החרדים לדבר השם, את ההסתה ואת השנאה.

והנה את כל זה אנחנו מקבלים בגלל דבר קטן מאוד וזה החשיבה המודרניים שאנחנו נולדנו חכמים מהבטן. וכל זקני היהדות הם פנאטים.

לסיום:

כל זה כתבתי בההנחה הדמיונית כאילו כל הנפשות הפועלות בסיפור הזה, עושים את כל זה בתמימות ורק צריך ללמד אותם לעשות את זה נכון ולמנוע את הרצח הבא. אבל בתוך תוכי אני יודע שלא מיניה ולא מקצתיה. הם יודעים בדיוק מה הם עושים. בכל זאת עושים את זה. הזהרתי אותם מראש. עשרות מאמרים כתבתי בשבילם בתחום הזה שנקרא אור השמש, אתיקה עיתונאית חרדית, פגיעות מיניות, ועוד ועוד. כתבתי להם ישירות, שלחתי להם את המאמרים בזמן אמת שהתחילו עם האידיאלים של me-too כלומר שהתחילו עם הציד הפדופילים.  בכל זאת רצחו בדם קר שנים תוך שבוע.

אין ויכוח טהור על הנושא כשלעצמו. רק תת אדם יכול לחשוב ככה. 'בנושאים אוניברסליים אין ויכוח אנושי, ולכן מי שרוצה לטוען שיש ויכוח הוא לא אדם אלא תת אדם.' או לחליפין השנאה והאנטישמיות מדברת מגרונו ולכן הוא רוצה לטעון שיש ויכוח כאילו החשוכים מתווכחים והנה החשוכים באמת חשוכים. יש ויכוח אייך מונעים את זה. ואתם לא רציתם לשמוע והנה תוך שבוע אחת רצחתם שנים בדם קר, בלי להראות סימן אחת של מחשבה שניה, אלא ההפך, מסיתים על כלל הישות החרדית הדמיונית, וכתובים ציוצים ומאמרי מערכת אנטישמיות קלסיות. עיתון המשפחה יצא עם אמירה אנטישמית במאמר המערכת: "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות" סיון רהב מאיר  יוצאת עם ציוץ אנטישמי שבעלה "אמיץ". כלומר אמיץ מול החרדי החשוך. אחרת מול מי הוא אמיץ?

כל אדם פנאט שלוקח דבר אוניברסלי וטוען כלפי האחר שההוא לא מרגיש בזה או לא יודע את זה, הוא במוכרח מסית ואנטישמי. ולכן כל המתנשאים האלה מעיתון המשפחה ובעלה של סיון רהב מאיר והבית דין הקטלני. הם אנטישמים פנאטים ושהקב"ה ינקום את דמם של הנרצחים בדם קר על ידם ושינקום את נקמת היהודים החרדים במהרה בימינו אמן ואמן, כי אנחנו אלוהים האדירים לא מחזירים אלימות על אלימות ולכן אנחנו הולכים כצאן לטבח.

כותב בצער רב

Max maxmen

האנטישמיות הישראלית רצחה בדם קר את ולדר

האנטישמיות הישראלית רצחה בדם קר את ולדר

לפני שנרד לעמקים, שאלה מחשבתית. למה תמיד שגוי הורג יהודי אפי' שהיה לגוי סיבה טובה לרצוח את היהודי, אנו היהודים אומרים שהיהודי נהרג על קידוש השם? הרי ברור לגמרי למה הגוי הרג אותו. אם זה ריב על כסף או ריב משפחתי וכו' וכו'. שאנו אומרים שהיהודי נהרג על קידוש השם זה אומר שהגוי הרג אותו כי הגוי אנטישמי. והנה על פניו זה נראה לא נכון הרי הרג אותו על כסף וכדומה.

אותו שאלה תמיד נידון בציבוריות הישראלית לגבי הפלסטינים. העובדה היא שהערבים הם תחת ריבון זר להם, אז למה שהוא הורג יהודים, היהודים אומרים שהיהודי נהרג על קידוש השם והערבי הרג אותו בגלל שהערבי הוא אנטישמי.

אייך אפשר להכריע בדיון הזה מי צודק? הטוען שזה אנטישמיות, או הטוען שאין קשר, באומרם: הערבים הורגים כי זה טבעי לנכבש להורג בכובש. והגוי בחול הרג את היהודי כי הוא חייב לו כסף וכדומה.

התשובה העמוקה היא, 'הקלות דעת להרוג יהודי על ריב?! בא מאנטישמיות!!' כלומר לא על כל ריב צריכים לבוא לידי רצח אם בכלל. ששני בני אנוש נורמטיביים רבים, לא מגיעים לרצח. קודם כל מותר לריב, ואחרי שרבים לא צריכים להגיע לידי רצח. הרצח בריב, מגיע מהאנטישמיות. האדם מוסת תמיד נגד הזהות היהודית הדמיונית (= כל זהות היא דמיון ודיברנו על כך הרבה כאן בבלוג), ושמגיע ריב רגיל, מתעוררים השנאה והכעס וככה מגיעים לרצח.

כל יהודי בעולם יכול להיות מעורב בריב עם גוי, ולכן יכול להיות שמגיע לו מכות וכו', אבל המעבר לריב הרגיל, זה כבר תוצאה של האנטישמיות. כלומר הקלות דעת לרצוח יהודים בריב, בא מהאנטישמיות.

אותו דבר כל ריבון בעולם מול האזרחים היהודיים שלו, תמיד החלק הרגיל של הריב מובנת, אבל המעבר, זה האנטישמיות. שאנו מגיעים לריבון הישראלי מול האזרחים היהודיים\החרדים, אפשר לראות אייך האנטישמיות עובדת. אפשר לאשים את הזהות החרדית הדמיונית בהכל, שהם אשמים וכו' וכו', אבל בתכלס אתה אנטישמי קלסי במעשיך מול הזהות הדמיונית שאתה קורא לו 'חרדים'. כי מעשיך הם נגד אינדיבידואלים שאתה לא מכיר ומהעניש אותו אך ורק בגלל שאתה מקטלג אותו באיזה זהות דמיונית.

הרחבנו הרבה כאן בבלוג מהי אנטישמיות, מה מקורו וסיבתו, ונדון בו שוב בהמשך. אבל עכשיו רציתי לדון בשאלה הנ"ל למה תמיד יהודי שנהרג על ידי גוי הוא נהרג על קידוש השם אפי' שלכאורה היה סיבה אחרת לגמרי למה נהרג.

וכאן אני בא לטעון שלא רק שגוי הורג יהודי, היהודי נהרג על קידוש השם, אלא גם שבן משטר יהודי הורג יהודי, היהודי נהרג על קידוש השם והרוצח הוא אנטישמי. ושוב יכול להיות שיש סיבה לריב, אבל כנ"ל עצם זה שהריב הגיע לרצח, היא היא החלק שבא מהאנטישמיות של הבן משטר הישראלי. ונרד עכשיו לעמקים.

אנטישמיות מהי?

ובכן נתחיל ממקורו הבסיסית של האנטישמיות.

אומרים חז"ל דבר עמוק מאוד בפסיקתא זוטרתא: שני גוים בבטנך: שאין לך באומות "שאין מקבלין מרות" כישראל ועשו: אם נלך אחר פשוטו של התנ"ך אז אין אומה מעשו כי הם לא שרדו כאומה על פי הנביאים, במילא אין אנו יכולים לבדוק זאת כלפי עשו (אגב: לפי כמה מדרשים עשו הם הערבים ולא הנוצרים, במילא כנראה הפסיקתא כיוונו כלפי הערבים והם גם ידועים כלא מקבלים מרות), אבל כלפי היהודים אנו דיי יודעים שהם באמת לא מקבלים מרות.

האי קבלת מרות מביא את האומה היהודית לחוקק את החוקה הלא חתוכה שמצמיח את ספרות ההלכה והשותים שבכל דור ודור. וזה מסביר לעומק את השגשוג האדיר של הספרות היהודית והאומה היהודית שנקראים עם הספר. בלי החוקה הטבעית הזו, אי אפשר לחשוב על אומה יהודית על חברה יהודית על אדם היהודי, פשוט החיה הזו לא היה קיימת כלל רח"ל.

מנגד כל האומות מקבלים מרות שזה אומר הם מקימים על עצמם ריבון אדם על אדם. אייך זה אפשרי שהאדם יתן לאדם את הסמכות עליו עד כדי כך שאין לו זכות מוקנה לנשום?! – השופט ברק. ובאמת זה היה הסיבה לכל ההפיכות החברתיות בכל ההיסטוריה. עד שהם קיבלו שכל והפכו את הריבון למשהו מופשט. אין יותר מלך בשר ודם שרלטן דיקטטור, אלא יש משהו דמיוני שנקרא ריבון מדינה דגל וכו' וכו' וכל אינדיבידואל כבן משטר מדמיין שהוא הוא זה הריבון. הוא הוא זה שלטון העם, הוא זה שלטון החוק. בקיצור תסתכלו פעם ככה מבחוץ אייך בני המשטרים מדברים ורבים ביניהם, ותבינו מה אני אומר. הכי מגניב היא לראות אייך הם מדברים כלפי החרדים. והכי הכי מגניב זה לראות אייך חרדים בני המשטר הפנאטים, מדברים כלפי החרדים קלסיים.

ובכן אם פעם שהיה מלך בשר ודם שרלטן דיקטטור, לו ורק לו היה בעיה מול האי מקבלי מרות היהודים. ככה שקשה היה לו לגייס את ההמונים לטבוח ביהודים אלא עם הסתה מתמדת. לא כן במודרנה. במודרנה כל בן משטר מדומיין כנ"ל מרגיש את הקוץ היהודי בתח,,. מה זה אתה לא מקבל את המרות שלי?! ואם מדובר בבן משטר עיתונאי, אז כבר זה נהפך להצגה הכי טובה בעיר. רק לראות אייך הם נטרפים מהעובדה שהחרדים מקבלים את הרב ברלנד בתופים ומחולות. ואייך החרדים עם הרב ולדר זצוק"ל השם יקום דמו. זה פשוט מטריף אותם, אייך זה אתם לא מקבלים את מורתי?! אני העם אני הריבון אני שלטון החוק אני ואני ואני. גם העיתונאים החרדים הפנאטיים נטרפים לגמרי. אני הוא החרדים ולא אלה מהיתד ובני ברק – נזעקים המדומיינים. דוגמא קטנה שנרגיש את המדומיינים:

ישראל פריי

@freyisrael1

ההלוויה של ולדר בבני ברק היא גם טקס הקבורה של המימסד הוותיק. הם ממשיכים בקודים של ציפוף שורות טיוח וחירטוט, אבל ההיסטוריה משתנה נגד עיניהם, נקבעת בידי הגמוניית "נודניקים" חדשה. לא בקטע של מנצחים או מפסידים, החברה שלנו פשוט הופכת לטובה יותר. במקום להישאר לא רלוונטיים – בואו הצטרפו

ובכן נעזוב את המדומיינים ונמשיך.

כאמור והיות שהאומה היהודית לא מקבלת מרות, שזה אומר לעומק שכל יהודי כאינדיבידואל לא מקבל מרות, אז טבעית השוק החופשי היה חייב לענות לביקוש של הבני חורין, ואז הגיע ההיצע שזה החוקה הלא חתוכה שזה בעצם הצמיח את המשנה והתלמוד וספרות ההלכה והשותים וספרי המוסר וכו' וכו'

הרצוי היא שכל היהודים יהיו בארץ ירושתם ויתנהלו עם החוקה שלהם כבני חורין וחסל כל הבעיות. אבל כל זמן שאלוהי הריבון אדם על אדם שולטת ביד רמה בכל כדור הארץ, היהודים תמיד תחת איזה ריבון בכפיה. והם משחקים את המשחק ודי מצליחים כי כל המשחקים של האומות הם פרדוקסליים והזויים ככה שהיהודי תמיד מצליח שם. יוסף היה הראשון שיצא לגלות תחת ריבון והצליח מאוד עד כדי שליטה טוטלית מונופוליסטית על כלכלת מצרים, ואחריו כל המשפחה הגיע למצרים והצליחו מאוד, והנה המצריים קצים מפני בני ישראל, וההמשך ידוע לכל. וככה בדיוק זה קורה בכל ימי ההיסטוריה.

שפינוזה הגדול שהיה כבר יהודי, גם קץ ביהודים. ועצת בלעם הרשע – קרי 'שפינוזה', היא כדלהלן (מתוך המאמר התיאולוגי מדיני): עד מה מסוכן הוא הן לדת והן למדינה לתת להם למשרתי הקודש זכות כל שהיא לפסוק הלכות, או לנהוג את ענייני הממלכה. לעומת זאת הכל יהיה בהרבה יציב יותר, אם משרתי הקודש יהיו מוגבלים שלא לתת תשובה בשום ענין אלא אם נשאלו תחילה. בהמשך שם: אנו רואים כמה הכרח הוא גם למדינה וגם לדת לתת לרשויות העליונות את הזכות להכריע מה מותר ומה אסור. הרי אם אי אפשר היה לתת זכות זו של הכרעה בין המעשים אפילו לנביאי אלוהים, בלא שייגרם נזק גדול למדינה ולדת, על אחת כמה וכמה שאין ליתנה לאלה שאינם יודעים להגיד את הבאות ואף אין בידם לעשות מופתים. בהמשך הוא אומר דברים שהם ממש למות: אנו רואים כמה זה מזיק לעם, שלא הורגל לחיות בממשלת מלכים ויש לו כבר חוקים חקוקים לבחור לו מלך. כי העם לא יכול שאת שלטון גדול כל כך, וסמכות המלך לא תוכל לסבול חוקי העם ומשפטיו, שנקבעו על ידי מי שסמכותו פחותה, ועל אחת כמה וכמה שלא תתעורר להגן עליהם, ביחוד מפני שקביעתם אי אפשר שתהא בה כל התחשבות במלך אלא התחשבות בעם או במועצה בלבד, שחשבה כי הממשלה בידה. ועל כן ככל שהמלך מגן על חוקי העם העתיקים הרי יותר משיהא נראה כאדוני העם יהא נראה כעבדו. בפרק הבא יט' נאמר: כשאמרתי קודם, שהמחזיקים בשלטון הם בלבד יש להם הזכות לכל דבר, ובהחלטתם בלבד תלוי כל משפט, נתכוונתי לא בלבד למשפט האזרחי אלא גם למשפט הדתי. כי הם חייבים להיות הן המפרשים והן המגינים אף של המשפט הזה. זאת רוצה אני לציין כאן במפורש ולדון בו במיוחד בפרק הזה,,,,, תחילה רצוני להראות שהדת אינה מקבלת תוקף של חוק אלא על פי החלטתם של אלה שבידם הזכות לשלוט. ושאין לו לאלוהים שום מלכות מיוחדת על בני אדם אלא באמצעותם של המחזיקים בשלטון.

עיינו שם עוד. זה פשוט חבל"ז כמה הפילוסוף הגדול היה כזה קטן בהבנת היהודים והיהדות. הרי הם לא מקבלים מרות אז אייך בדיוק אתה מציע להם מרות ועוד מרות טוטליטרית דטרמיניסטית סטטית?!

לא צריך להרחיב על המציאות הישראלית. מאז שהם התחילו לקוץ מפני בני ישראל החרדים, קמו להם אירגוניים לרוב אייך לחנך את החרדי מחדש. אם זה כלפי הכלכלה ואם זה כלפי מה לא?! אפי' רצו להמציא הדרכה למנהיגות חרדית. גייסו חרדים פנאטים ונתנו להם לדמיין שאוטוטו הם מנהיגים על החרדים. מכון הדמוקרטי הישראלי הפנאטי פעל בכיוון ועוד ועוד. ראו את מאמרי בזמן אמת בשם חכמי חלם – מבית מדרשו של המכון הישראלי לדמוקרטיה     

באותן דיונים אצל המדומיינים במכון הדמוקרטי וקצת קודם התחיל הציידי פדופילים. ומי שמכיר את הנפשות הפועלות יודע אייך פתאום התעוררו סיפורים ישנים. וסיפור ולדר זה רק המשל, האמצעי למטרה הראשית כנ"ל = מנהיגות חרדית מטעם בני המשטרים הפנאטיים.

ולכן הדיון כלפי סיפור ולדר היא בכלל לא הדיון הקלסי של קרבן ותוקף. גם הבית דין הפנאטי והבריוני הקטלני והרצחני, הוא רק כלי במשחק הראשית. שצריך את פנאטי הלאומניים ההומופובים מצפת, עיתון הארץ יגייס אותם למטרה האחידה שלהם שהיא לכפות על היהודי מרות משטרית. העיתון לא הרגיש בנוח עם זה מול קוראיו השמאלניים וככה אומר אנשיל פפר (בכתבה שעוסקת בדיוק בנושא הזה של אי קבלת מרות על ידי החרדים): "אליהו נחשב אמנם לרב למוביל בציבור הדתי בכל הנוגע לחקירה ולחשיפת עבירות מין, אבל הוא גם נחקר בחשד להסתה נגד אזרחים ערבים. לא בטוח שהוא האדם שצריך להיות מופקד על חקירות כלשהן". אבל כאמור שהמנוול נצרך למטרה הראשית, מה רע לפרסם כתבת רצח על פי פסקיו?!

תבינו ידידי היקרים, אם הבעיה היה ולדר בעצמו כתוקף או הקרבנות בעצמם כקרבנות, עיתון הארץ לעולם לא היה סומך על הפנאט הזה מצפת. אבל שהמטרה היא שליטה באי מקבלי מרות?! ולדר והקרבנות והבית דין ואפי' אהרן רבינוביץ וחברתו לא העניין כאן. אלא אך ורק האי מרות של החרדים. ולדר ומשפחתו נמצא כאן במקרה לגמרי.

שולדר גנב להם את ההצגה עם ההתאבדות, ושהחרדים נשארו עם ולדר ועשו לו לוויה וגדולי ישראל הספידו אותו והעיתונות הספידו אותו. מיעדינו היקר אנשיל פפר המדומיין מעיתון הארץ הנ"ל יוצא עם כותרת:  "הרבנים העלו את חיים ולדר לדרגת קורבן, אך הצעירים יודעים את האמת"

כתורת המשנה

"הלווייתו של הסופר החרדי – שהתאבד לאחר שהואשם בביצוע עשרות עבירות מין – היתה טקס לטיהור שמו, ועיתונאי "הארץ" שחשפו את מעשיו הוצגו כעבריינים האמיתיים. הרבנים אולי חושבים שאפשר לשקר לתלמידים – אבל מדובר בקרב אבוד"

אתם מבינים? עם מי מתכתב כאן המדומיין – אנשיל פפר?! עם עצמו ותו לא. אני רק מנסה להסביר לכם מהי החלום הרטוב שלו. הוא חולם כמדומיין שאוטוטו היהודים יקבלו את מנהיגותו קרי את מרות המשטר. והנה המציאות טופח על פניו, ולכן הוא מתנחם ואומר בכותרת אוקיי הרבנים לא, אבל הצעירים שלי.

לך ספר לו שגם בן גוריון חלם שאוטוטו אין יהודים גלותיים. הצעירים עמי נזעק בן גוריון. ובאמת תמיד צעירים הם נבערים ומתלהבים ולכן ראו אותם בהגנה באצל ולחי ועוד. אבל שהצעירים התבגרו הבינו, ראו למשל את מנשה אייכלר ועוד ועוד. ואלה שלא התבגרו?! נהפכו לבני משטר הם וצאצאיהם שהם הציונות הדתית. כלומר על היהודים שבן גוריון כן הצליח, הם הם הממזר של הנאורות (ראו מדינת הלכה = הממזר של הנאורות) שאנשיל פפר וחבריו לא ממש אוהבים כנ"ל.

לסיכום:

שההמוני הימין והשמאל מתווכחים ורבים ברשתות על משפט נתניהו ונכנסים לפרטי פרטים וכמעט שנהפכו למשפטניים בעצמם, לא מבינים את התמונה הגדולה. הם לא מבינים שהמשפט הוא רק ההצגה. בכדי להבין את התמונה הגדולה הם צרכו לשמוע את הנאום של מנדלבליט בפני החבריה מעיתון הארץ. כלומר רק אז התגלה להם שאין משפט יש להציל את הדמוקרטיה.

אותו דבר קורה בנושא שלנו. מאז שפרץ מקרה ולדר, ההמונים ברשתות רבים ביניהם עם כאלה אמוציות כפי שרק היהודי יודע מאז ומעולם. זה בעד הקרבנות הדמיוניות וזה בעד ולדר הדמיוני. ואף אחד מהם לא רואה את התמונה הגדולה. אף אחד לא מבין עם מי מתכתב מיעדינו מיסטר אנשיל פפר.

מבחינתו רצח ולדר זה נזק קטן מול המערכה הגדולה שזה קבלת המרות על ידי היהודים\החרדים. וזה בדיוק האנטישמיות הישראלית.

שליברמן עושה גזירות כלכליות נגד הישות הדמיונית שהוא קורא לו חרדים, הוא לא מכיר אף אחד שמקבל ממנו את המכות = אנטישמיות. שהנאצים רצחו את היהודים, אף אחד מהם לא היה איום על המשטר הנאצי אף אחד מהם לא רב עם גרמני = אנטישמיות. אותו דבר עיתון הארץ לא הכיר את ולדר ולא מכיר את אשתו של ולדר = אנטישמיות. הקרבנות?! אנשיל פפר לא מודאג מאיזה חרדי\ת מתקרבן\ת שקמה פתאום לתחיה אחרי עשרים שנה. תהיו בטוחים בכך מעצם זה שהוא מתכתב עם ישות דמיונית על ההגמוניה.

נסיים עם כמה מילים לאחי החרדים היקרים. (כן כן אליכם הצעירים שאנשיל פפר מהארץ מדמיין שאתם בכיס שלו. וככה כל בני המשטרים הפנאטים המדמיינים ראו את ישראל פריי לעיל)

אתם מאכזבים אותי. אני נשמע מתנשא, אבל אני לא. הורג אותי אייך אתם לא רואים את זה. שאתם רואים את ישי כהן יצא מכליו בראיון שלו עם מטקה בלוי וקוטע אותו וזועק למצלמה לצופים ללכת רק למשטרה. מטקה בלוי מנסה להסביר לו שר' חיים דיבר רק לצאת ידי חובה מול הרשויות, אבל ישי כהן לא נותן לו לדבר ופונה למצלמה וזועק רק למשטרה. מה אתם חושבים קורה כאן? הרי אם זה ראיון עיתונאי טהור שרוצים ללבן דברים, אז תן למטקה לדבר ולהסביר את דברי ר' חיים. אבל ישי כהן יוצא מכליו ולא נותן לו.

ובכן ישי כהן מדמיין שהוא המנהיג שלנו. אני אומר לכם לכו למשטרה ואל תשמעו מה ר' חיים אומר. תעקבו אחרי הציוצים שלו ואחרי שאר המדומיינים משלנו, ותבינו. החלמאים האלה באמת ובתמים מדמיינים שהם המנהגים שלנו.

עכשיו תשימו לב. המדומיין הראשי בדיון כאן הוא מיועדינו אנשיל פפר. הצעירים שלו הם ישי כהן ורבינוביץ ופריי ושאר המדומינים. אתם מבינים מה אני אומר כאן? עוד הפעם: כל בן משטר מדומיין שהוא הריבון, הוא העם, הוא שלטון החוק. המדומיין הגדול מכולם זה השופט ברק שטוען שאין לנו זכות מוקנה לנשום. תחתיו באים העיתונאים המדומיינים. ומה שהורג אותי שאף אחד מהמדומיינים לא קולט שזה ממולו רואה בו כהזונה שלו. כלומר אתם חרדי מחמד מדמיינים שאתם המנהיגים שלנו, והנה אנשיל פפר מונה אותכם כצעירים שלו בחלום הרטוב שלו. הבנתם? וכולכם כולל אנשיל פפר וכל חבריו בעיתון הארץ הם זונות של המדומיין הראשי השופט ברק.

ככה זה בני משטרים ההזויים, אז איפה כשלתם אחי החרדים? למה רבנו על מקרה ולדר כאילו זה הדיון?! האם יש וויכוח טהור על תוקף ועל הקרבן?! אין שום ויכוח!! בלי שום פרסום אנשי חיל היו צריכים לסגור את המקרה ביניהם כלומר בין התוקף לקרבנות בזמן אמת לפני עשרים שנה.

הדיון האמיתי הם הציידים בשליחות הארגונים מטעם המשטר הדמיוני. וכל משטר במהות הוא אנטישמי כנ"ל. כל פועל למען ומטעם המשטר הוא אנטישמי כנ"ל. ולכן ולדר נרצח על ידי אנטישמים בדם קר. לא הקרבנות בראש מעייניהם במיוחד קרבנות שהציידים בעצמם הקימו לתחיה אחרי עשרים שנה. לא בעיות דתיות והלכתיות וק"ו לא בעיותיו של  הבית דין הפנאטי מצפת, בראש מעייניהם. דבר אחד ויחיד בראש מעייניהם והיא "קבלת מרות המשטר". מה הם מרוויחים מיזה שהחרדים יהיו בני משטר פנאטים? כנ"ל כל בן משטר מדמיין שכל השאר נתיניו.

לסיום:

כל יהודי\חרדי שמקבל מכה בכל ריב כלשהו, רובו של המכה היא אנטישמית בגלל ההסתה הבלתי פוסקת נגד הבני חורין היהודים. זה בסתם ריב רגיל בין יהודי\חרדי עם בן משטר ישראלי. שאנו מגיעים לריבים בין חרדי לבין השלטונות או שליחיו או סתם פנאטים שפועלים מטעם בלי מודעות כמו אהרן רבינוביץ וחברתו, או עיתון הארץ בעצמו, אז כל המכה היא אנטישמית. ולכן ר' חיים ולדר נרצח בדם קר על ידי אנטישמים. ולכן הוא נרצח על קידוש השם. ולדר עצמו כאן במקרה לגמרי וכן משפחתו וכן כל החרדים הכואבים מההסתה הבלתי פוסקת, וכן כל הקרבנות שהציידים ניצלו בדם קר למטרה הנעלה שלהם, הם כולם במקרה כאן, כולם באמצע החלום המדומיין של בני המשטרים שאוהבים לחלום חלומות = אנטישמיות = הבנאליות של הרוע של חנה ארנדט. השואה עצמה למי שמכיר יודע שקרה לגמרי במקרה. היה לגרמנים אפי' תוכניות להעביר את כל יהודי אירופה למדגסקר וכדומה. כלומר המטרה הנאצית הגדולה היית הדמיון המדומיין של עליונות גזענית ושליטה על כל בני אנוש. הם הבינו שעל האומה היהודית זה בלתי אפשרי ולכן מצדם למטרה העיקרית טוב להם גם האפשרות של להעביר את כל היהודים למדגסקר. טכנית זה לא היה אפשרי ולכן הרצח היא תוצאה של אנטישמיות. שוב: לריב העיקרי בין הגרמנים וחלומותיהם לבין היהודי, טוב גם מדגסקר, הקלות דעת לרצוח את כל היהודים, היא היא האנטישמיות.

והבית דין של צפת?! חכו חכו אחרי שתגמור עם החרדים, אנשיל פפר וחבריו מוכנים לטפל בכם.

תבינו החלמאים מהבית דין אשכרה חולמים שהם הם היד ישראל תקיפה כמו שבנט חולם שהוא נצח ישראל בעצמו או דוד המלך בעצמו. החלמאים מהציונות הדתית אשכרה חושבים שמדינת השופט ברק זה הכיסא, והם הציונות הדתית בעצמם הם האלוהים ולכן קיבלו את הרצח ולדר באדישות גמורה = אנטישמיות. הם אבל לא מבינים ולא קולטים שהחבריה מעיתון הארץ מנהלים את המערכה המדומיינת הגדולה, והם ידאגו שהזונות מצפת יישארו זונות. וחוזר חלילה וחלילה עד שהממזר של הנאורות יתבגר ויכבוש את החרדים כולל את כל השמאלניים כולל מיועדינו היקר 'אנשיל פפר'. ראו לעומק את מאמרי מדינת הלכה = הממזר של הנאורות

כותב בצער רב

Max maxmen

תרבות של קניבלים – אשריך ר' חיים ולדר זצוק"ל

תרבות של קניבלים – אשריך ר' חיים ולדר זצוק"ל

ניסוי חברתי פשוט היה לנו בשעה האחרונה מיד שנודע לנו שר' חיים ולדר הקריב את עצמו לקדש שם שמים ברבים.

ברגיל אצל תרבות אנושית נורמטיביים ואפי' לא כל כך נאורה, היה אמור להיות דממה ליום אחד לפחות אם לא כמה שעות, שכל אחד יבדוק את עצמו אולי טעינו הרי את הקרבנות אף אחד לא מכיר ואף אחד מהם לא מת במציאות, ויש כאן אדם שהלך למות על קבר בנו (שאגב מוכיח שהוא הרגיש טהור ונקי הרי לא היה מחלל את קבר בנו אם לא היה מרגיש נקי וטהור). אולי מחשבה שניה, לפחות דממה לכמה רגעים? אבל לא זה מה שאומר הניסוי התרבותי שלנו עכשיו. הניסוי התרבותית שלנו עכשיו מוכיח שאנו חיים בתרבות של קניבלים. אפי' הבית דין של הפדופילים לא שתק לרגע ומיד האשים את ולדר (מיד אני הסביר למה הבית דין הזה הוא בית דין של פדופילים ועכשיו גם רוצחים הלכה למעשה).

בזמנו שרדפו אחרי אולמרט כתבתי לאולמרט את הדברים האלה "על אולמרט להתאבד. למה לך לספק לאספסוף צמאי הדם את לחמם ?" (לחצו על המשפט בכחול ותגיעו למאמר שכתבתי לו בזמנו). כנראה ר' חיים ולדר ראה בזמנו את מה שכתבתי ובאמת עשה קידוש השם שלקח מהאספסוף את הקרקס = את מתת לחמם היומית.

מעל חמש מאות אזרחים מתאבדים בשנה. ולכל אחד יש את הסיבה שלו. אבל יש אנשים שהתאבדותם היא נעלה ברמה גבוה שבא מחשיבה עמוקה מאוד ובעיקר חשיבה מוסרית מאוד. וזה לכאורה עשה ר' חיים ולדר זצוק"ל. הוא הראה לנו את הדרך שאין מנוס בתרבות של קניבלים אלא לא לשתף פעולה ולא לתת להם את מתת לחמם. הרי זה שאלה של ביקוש והיצע. ואנו רואים את זה על תקן יום יומי שבני התרבות הקניבלית שלנו בגיל ארבעים יכולים להתלונן על מורה אישה שנגע לה לפני עשרים שנה בתחת. כלומר פגיעה מינית שהבית דין של הפדופילים טוען שזה כמו רצח, בעצם אומר על נגיע של מורה אישה לבחורה בתחת, זה רצח. ולכן מותר לגרור את המורה לכיכר העיר ולשרוף אותה בחיים.

התשובה לתרבות הקניבלית היא שכל קרבן שהולכים להוביל לכיכר העיר בשביל האספסוף הקניבלית, שהוא יתאבד. ואז אולי מרוב שעמום יחפשו עיסוקים אחרים.

מאיפה אני בטוח שזה יעבוד? פשוט אני רואה את הכעס ברשתות על ר' חיים ולדר. אייך הוא מעז לעשות לנו את זה באיזה זכות הוא מונע מאתנו את הקרקס ואת מתת לחמינו?!

למה הבית דין חוץ מה שהוא רוצח, הוא בעיקר פדופיל?!

ובכן נער הייתי וגם זקנתי, ורוב שנתי עסקתי במה שנקרא עסקנות ושלום בית ובנוער חלש. ומניסיון רב שנים ראיתי שכל מי שעוסק אחרי רדיפת פדופילים, התברר לבסוף שהם בעצמם פדופילים. זה לא רק שהם פדופילים במציאות, אלא עצם העיסוק ברדיפת אחרים, עושה להם את זה = אורגזמה. כלומר יש להם שני יצרים האחד עצם הפדופיליה והשני הרדיפה אחרי פדופילים.

בזיכרון שלי נמצא 99% קרבנות דווקא מאלה שנרדפו על ידי הפדופילים מהסוג הזה. ואני הסביר לכם בטוב טעם למה הם קרבנות. אדם עם מוח פדופילי רואה כל חברות של שני חברים כפדופיליה. והוא רוצה להציל כביכול את שניהם ולכן עושה להם חקירה ואז הנערים התמימים מקבלים מודעות לדבר שלא היה להם קודם והנה יש לנו שני קרבנות חדשים שיוצאים אחרי כמה זמן לצוד קרבנות אחרים במקרה הרע, במקרה הטוב סובלים מיצר שלא היו אמורים לסבול.

ולכן במשמרת שלי כל מחנך שעסק ולו ברגע בנושאים האלה, מיד דאגתי שיעוף מהמוסד החינוכי. כי אדם פדופיל ברוחו, יותר מזיק מאיזה פדופיל אקראי שמחפש בדרך כלל קרבנות שמודעים כבר כמותו. מה שאין כן הפדופיל ברוחו, הוא ממציא קרבנות חדשים שלא היו מודעים לפשע הזה.

סגולת התרבות החרדית שאין לה סמכות אנושית = ריבון אדם על אדם, זה אלפי שנים, זה עצם המודעות שאין להם לסוג החטאים האלה. מה עוד ההלכה מדריכה את האדם בדרך שלא יהיה מודע ולא ייפגש יצר שכזה. למשל איסור איחוד לא מאפשר לאדוק בהלכה לעולם להיות עם אישה זרה לבד. והיום בדור שלנו גם איחוד בין זכרים ובין נקבות אסורה מבחינת פרקטית. כלומר בתחילת דרכי הרב ר' ישראל יעקב פישר זצוק"ל אמר לי: התנאי הראשוני לעסוק בעסקנות ובשלום בית זה לא להתאחד עם אף מטופל.

אוקיי, הבנו עד עכשיו שתרבותית אנו אומרים להיות מוגנים ובעיקר בלתי מודעים. והנה קמה לו בית דין שמצהיר ברבים ומפרסם ברבים את הפדופיליה שלו ועוד אצל העיתונים הפופולריים. ואז תרבותית זה נהפך לשיחת היום הרי הרבנים עוסקים בזבל הזה אז למה שהציבור הפשוט לא? והנה קיבלנו תרבות של קניבלים תרבות ברמה אפס.

ב"ה שהבית דין לא משלנו החרדים אלא של הציונות הדתית. ככה שאנו החרדים ניצלים ממנו. אבל החרדים שכן גולשים ברשתות, נפגעים. הרי בחלומם אם נכון מה שמספרים על חיים ולדר הדגול מי אני שיכול לגבור על יצרי?! והנה באמת לא גוברים על יצרם ובינתיים הם פדופילים ברוחם = רודפי פדופילים שזה כנ"ל היינו הך. ראיתי גם ברשתות חרדים קניבלים. כלומר אשרינו שיש לנו רבנים שאוסרים לגלוש באינטרנט, אחרת כל התרבות החרדית היה נראה כמוהם = קניבלים.

שאלת המיליון דולר

אייך תרבותית אנו כפרטים והאקדמאית כנאורים, מסכימים להוריד את התרבות היהודית הנעלה, לרמה של תרבות קניבלית שצורכת כל יום ויום דם בכיכר העיר?

התשובה היא הפרד ומשול. המשטר הפוסט מודרני המערבי דואג מראש שאנו נאהב דם. אקדמית טוען פרופ' נח יובל הררי הנודע, שזה בדיוק מה שמאחד את האינדיבידואלים לחברה. הרי זה שאלה פילוסופית קשה אייך אפשר מיליוני פרטים אינדיבידואלים לחבר אותם כחברה ועוד תחת ריבון אדם על אדם?! המסקנה ההזויה של פרופ' נח יובל הררי היקר, היא שהרכילות היא הדבר שמחברת בינינו כחברה. כלומר אנו תרבות של אספסוף קניבלית שאוהבים דם בכיכר העיר.

אם זה היה נכון התזה ההזויה של פרופ' נח יובל הררי היקר, אז הדיברה הראשונה של התרבות היה אמור להיות מלחמת חורמה נגד רכילות. הרי בושה יכסה את פנינו אם לא נעשה את זה. כאן אני מגיע להפרד ומשל. כלומר למה באמת אנו לא דואגים לרמה תרבותית יותר גבוהה? כי המשטר מעוניין בזה בכדי להעסיק אותו בעבדות המודרנית הקשה מנשוא. ומי ראש הדגל בעניין זה? כמובן עיתון הארץ. כלומר פני הדור המזרח של התרבות, הוא כפני הכלב = עיתון הארץ.

לסיכום:

אשריך ר' חיים ולדר זצוק"ל שלמדת אותנו מהי קידוש השם ומהי למות מות קדושים. בתרבות קניבלית עדיף להתאבד. מה עוד " למה לך לספק לאספסוף צמאי הדם את לחמם ?"

הצלת את היהדות החרדית לזמן מה מקרקס דמים בכיכר העיר. אני אומר לזמן מה, כי אנו מכירים את הרשעים, מחר יהיה עוד קרבן ואני מציע לקרבן הבא שלהם גם להתאבד. וכן חלילה וחלילה עד שיקום דור יותר נאור ומוסרי.

לפני הרבה שנים שארגוני התרבות המערבית הקלוקל כמו המכון הדמוקרטי הישראלי, ניסה להכניס את האף לתוך התרבות החרדית, וגיסה כמה חרדים וחרדיות פנאטיות לחנך את החרדים מחדש, הזהרתי אותם מראש שזה יהיה התוצאה = רצח בדם קר. אתם תהפכו להיות רוצחים ולא האמנתי אז שיהפכו להיות קניבלים אכזריים. זה לא שאני קמתי עכשיו לזעוק על הרצח בדם קר, כבר אז אמרתי והזהרתי מראש. הנה ראו כאן את המאמר ביריוניות = מנהיגות ?! ותראו שהכל מתקיים רח"ל.

נסיים עם אנקדוטה

בכיכר השבת = גאולה בירושלים, היה כמה חנויות של חסידי גור. לאחת המשפחות היו בת לא עלינו חולת נפש. בגלל מצבה ההורים המסכנים שמרו עליה בחנות. וכל מי שנכנס לחנות, היא רצה לספר להם שהבית ישראל הוריד לה את הריצ'רץ. ובכן המזל שיחק לחסידי גור שהבית דין של הפדופילים מצפת עוד לא היה. וגם עיתון הארץ היה למזלם ברמה אחרת. אחרת גם הבית ישראל מגור היה מתאבד.

ברצוני להוסיף (21\12\28) ששמעתי היום את בתו של עמוס עוז – פניה עוז-זלצברגר. וחשבתי שכדאי להביא את דבריה.

"בשנה האחרונה אנחנו במצב אסוני מתגלגל. בכל פעם שמבליח רגע של אכזריות בלתי-נתפסת מבחוץ, אני אמשיך להרים את קולי ולומר – 'לא כך הדבר, מדובר בהזיה או בעלילת דם'. אבא דיבר עם שירה על me-too  על האמונה על ההקצנה של מי טו. הוא אמר שהוא בעד תנועת המי טו, אבל היא נמצאת בסכנה של היסחפות במדרון בין להט מהפכני מובן ומוצדק, לבין אכזריות בולשביסטית. מותר לקרבנות לעשות שבטים בלי משפט?! (הוא אמר את זה לשירה) רק בפני שהחלש תמיד צודק באשר הוא חלש?! באשר הוא סבל?! באשר נעשה לו עוול?! המהפכה הזאת היא מבורכת אבל בשוליים שלו – כמו בכל המהפכות, נופל צל של קנאות. אנחנו – מספרת בתו פניה, שבורים ומרוסקים מהקנאות הזאת"

כותב בצער רב

Max maxmen

מאמרים קודמים על מקרה הרב ולדר

חיים ולדר, פגעת באהרן ברק ולא תשלם על כך?

גזענות?! או אין חיבור בין התרבויות – הסלקציה במוסדות החרדים מוצדקת?

החרדים עם חיים ולדר. למה?

מי רצח את הבת? – מסה אל זכויות הילד – מוקדש לעמוס שוקן

מי רצח את הבת? – מסה אל זכויות הילד – מוקדש לעמוס שוקן

הפרדוקס: אין משפט יותר יהודי שורשי מאמירתו של עמוס שוקן ודווקא המסורתיים והדתיים נטרפו לגמרי מאמירתו.

מסה אל זכויות הילד

מבוא

רקע

שלוש פולמוסים מקריים ברשת הביא אותי לכתוב מסה אל זכויות הילד. זה מסה שקשה מאוד להכיל אותו מבחינת אינטלקטואלית. ולכן אני אומר מראש שזה לא מיועד לבעלי לב חלש שלא רגילים למסה אינטלקטואלית מהסוג הזה.

מקרה ראשון

עמוס שוקן צייץ תגובה למישהו: "שלהבת פס נהרגה בגלל חוסר האחריות של הוריה שחשבו שאפשר לגדל ילדים בסביבת לחימה, ושל משרד הרווחה שבמדינה נורמלית היה מוציא ילדים מאיזורי מלחמה"

עם הציוץ הזה נפתחה מחול שדים נגד עמוס שוקן ודווקא מצד היהודי השורשי של המפה הציבורית. בזמן שזה אמירה יהודית על דרך הפיזיקה של איינשטיין היא פיזיקה יהודית – שנאמר על ידי פנאטי גרמניה.

כמובן רק החלק הראשון של האמירה שלו – "שלהבת פס נהרגה בגלל חוסר האחריות של הוריה שחשבו שאפשר לגדל ילדים בסביבת לחימה" היא יהודית שורשית. החלק השני של האמירה זה כבר התנהגות של יהודי חצר קלסי שמלשין למשטר – "ושל משרד הרווחה שבמדינה נורמלית היה מוציא ילדים מאיזורי מלחמה".

(לקח לי הרבה ימים לחשוב על הפרדוקס של הציוץ עצמו. הרי מצד אחד כנ"ל זה אמירה יהודית שורשית. מהצד השני הוא תולה את יהבו בהורה העליון – חוקי הרווחה שחושבת שהיא ההורה העליון = ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי. אתה לא יכול לסתור את עצמך, זה או שההורים הם ההורים ולכן הם אשמים או שהמדינה הוא ההורה העליון ולכן המדינה אשמה. ולכן אמרתי שכנראה זה התנהגות של יהודי חצר ולא שהוא חושב כמו בן משטר קלסי שטחי שהמדינה הוא ההורה העליון.)

כאמור התחיל מחול שדים ברשתות ואני כהרגלי ניסיתי לאתגר את הגולשים להבין שהוא צודק לגמרי, ולא בהצלחה גדולה. הטיעון הקצר שלי היה שכל ילד\ה היא כחומר ביד היוצר ולכן מי ששם אותה שם, אשם. לא מדובר על בוגר\ת שהגיע לשם מבחירה (חלק מדברי שם: "אין וויכוח שהמחבל הרג אותה. אני לא מבין למה אתה מתעקש כאן כאילו יש וויכוח. הנידון היא הילדה שהיא כחומר ביד היוצר, שאיפה שנשים אותה היא שם. אז מי לעזאזל הביא אותה לשם? על מבוגר אין דיון כי הוא מודע. אבל על ילדה זה דיון רציני מאוד. אני חושב שמי שרוצה לברוח מיזה הוא ברמה של המחבל"). מנגד גם מול שוקן עצמו כתבתי לו את המילים האלה: "מבחינת פילוסופית יהודית אתה צודק לגמרי. כמה שנהפוך את זה אי אפשר לבורח מיזה. אלא מה, זה נכון גם כלפי הכביש והמכונית. ככה שאם אתה מתנזר לנהוג במכונית, אולי יש לך זכות להטיף מוסר. כל זמן שאתה לא מתנזר ועולה על הכביש להרוג ולהיהרג (1.3 מיליון הרוגים בשנה), אז אתה לא מנהל כאן דיון טהור". (לאחר ברשת אמרתי: "מבחינת פילוסופית יהודית הוא צודק לגמרי. כמה שתהפכו את זה אי אפשר לבורח מיזה. אלא מה, זה נכון גם כלפי הכביש והמכונית. ככה שאם עמוס מתנזר לנהוג במכונית, אולי יש לו זכות להטיף מוסר. כל זמן שהוא לא מתנזר ועולה על הכביש להרוג ולהיהרג, אז הוא לץ מארץ הליצניים")

כאמור לא היה לי הצלחה גדולה כאן ולכן אני כותב את המסה הקשה הזה – מסה אל זכויות הילד.

מקרה שני

זכויות להט"ב: בית המשפט לא מחכה לכנסת כדי להכיר בזכויות להט"ב. שופטת בין המשפט לענייני משפחה נאוה גדיש קיבלה החלטה תקדימית לרשום בנות זוג כשתי אימהות לתינוקת שנולדה מהביצית של אחת ובהיריון של השנייה (כתבה בזמן ישראל)

שוב ניסיתי לאתגר את הגולשים וכתבתי: היא – השופטת, גם יכולה לפסוק שכדור הארץ שטוח. התינוק שייכת לזרע ולביצית. השניה רק פונדקאית. ההוכחה: הגנטיקה לטוב ולרע !! התינוק יסבול או ההפך ממה שהוא יורש מהוריו האמיתיים.

הטיעון המרכזי שלי במסה יהיה: כל תורם זרע או ביצית ופונדקאית, כל אחד מהן אחראי לתינוק לנצח ולכן הוא חייב להיות בתמונה. כי זה קריטי לכל אדם לדעת את הגנטיקה שלו כי כל הרפואה המודרנית בנויה על זה. רק ככה אפשר להציל אדם ממחלות מראש. והנושא במדעי הרפואה מתקדמת לכיוון הזה מה שנקרא רפואה מתואמת אישית. לרוב אדם מודע לבעיות הגנטיות לטוב ולרע אחרי גיל ארבעים והתרומת זרע שלו הוא רק בגיל עשרים, ככה שאפשר להציל אותו מראש ממה שהתורם סובל עכשיו.

גם בנושא הזה אין לי הצלחה גדולה, כי הפופוליזם והטרור הלהט"בי לא נותנת לנו לחשוב באופן הטהור. הרי זכויות הילד, לו ולדורותיו, עומדת כאן, ולא זכויות ההורים.

ולכן כנ"ל אני כותב את המסה הקשה הזה שנקרא מסה אל זכויות הילד.

מקרה שלישי

יש לי ויכוח מר מאוד עם חרדים בני משטר פנאטים, על נושא תלונות במשטרה, בכלל, ובנושא פדופיליה בפרט. כנודע אצל החרדים לדבר השם אין חיה כזו תלונה במשטרה. ונרחיב במסה למה זה באמת. מנגד החרדים עם פיצול האישיות הנודע (ראו השילוש הקדוש "יהודי – חרדי – ישראלי"), מאוד מאוד רוצים שהחרדים לדבר השם יתלוננו במשטרה. האמוציות שלהם עולות לגבהים עצומים, שמדובר בפדופיליה, כאילו הם הם כואבים את הקרבנות, ויראי השם לא. כאילו רק להם יש ילדים וליראי השם אין ילדים ונכדים. ונוכיח את ערוותם הפנאטית והשטחית.

ובכן השאלה העקרונית כאן היא 'אחריות על הילד על מי'? בני משטר שרוצים לפרוק את עול גידול הילדים, זורקים את האחריות על המשטר מכאן לוגית הם חושבים שצריך להתלונן במשטרה. כלומר לעומק כל טוען הטענה מוכיח שהוא בן משטר פנאט שרוצה לפרוק עול גידול הילדים שלו. יהודי עם שורשים יהודיים בסיסיים יודע שכל ילד בא עם שני מלאכים = ההורים ששומרים עליו מכל רע.

כתב לי צדיק במייל בזעקה: מי ישמור על הילדים?! בין השאר עניתי לו: אתה דואג שמה רח"ל יהיו נפגעים? בשביל מה האלוהים נתן לכל ילד שני מלאכים צמודים = ההורים?! תשים לב שאפי' אתה צדיק מדבר במשקפים של אנו ילדים אצל גננת משטרי. וכידוע לך לא זה רמת התרבות היהודית והאיש היהודי. ענה לי הצדיק בציניות במרומז: "צריך לחנך את ההורים". והאירוניה היא שהוא צודק אבל שוב הסיבה היא כי ההורים הם בני משטר. אצל בני חורין היהודיים זה בטבע ההורות. נרחיב להסביר שאחת היסודות של רמה תרבותית של כל תרבות אנושית, תלויה בראש ובראשונה אם יש לתרבות גננת. כבר קאנט אמר: “שלטון שמבוסס על עיקרון של כוונות טובות כלפי העם כמו אב כלפי בניו, כלומר שלטון אבהי, שבו מתייחסים לנתינים כילדים וכקטינים שאינם יכולים להחליט מה מועיל ומה מזיק להם ושכופה עליהם לנהוג בפסיביות ולהמתין רק לחסדי המדינה שתשפוט כיצד עליהם להיות מאושרים – אם בכלל תרצה שהם יהיו מאושרים. זוהי הרודנות הגדולה ביותר שאפשר להעלות על הדעת. ארגון מדיני שמבטל את כל החופש של הנתינים ומותיר אותם נטולי זכויות.” (קאנט)

ובכן, והיות שלא הצלחתי לשכנע את בני המשטרים מיהו אחראי על הילד כי הם רואים בגננת המשטרי כאחראי. החלטתי לצאת למסה הקשה הזה שנקרא מסה אל זכויות הילד.

ובכן שלוש הפולמוסים האלה גורמת לי לכתוב את המסה הקשה הזה. ושוב אני מזהיר מראש שזה לא לאנשים שלא יכולים להכיל מסה אינטלקטואלית מהסוג הזה.

בפרק הראשון נעסוק בפילוסופיה היהודית השורשית שאפשר לומר שזה כבר ממש טבע יהודית אפי' אצל מתבוללים. ראינו את זה אצל חנה ארנדט הפילוסופית הענקית הנודעת. אנו רואים את זה עכשיו חלקית אצל עמוס שוקן. ורואים את האמוציות בציבור על אמירתו. כלומר עצם שכועסים מוכיח שזה שורשית.

נלך במסה הקשה הזה צעד אחרי צעד שנבין מנין נובע החשיבה השורשית הזו ולמה.

בפרק השני נעסוק בהורה העליון הדמיוני שנקרא מדינה. כלומר נסביר את החשיבה השטחית של בני המשטרים. מכאן נבין את הפרדוקסליות החשיבתית שלהם, שאנו רואים בציוץ של עמוס שוקן כנ"ל, וממה שאנו רואים בציבור אייך הם הגיבו לאמירתו. כלומר מצד אחד צועקים חמס מול דבריו ומצד שני עצם הכעס מוכיח שהם מבינים את זה שורשית שהוא לגמרי צודק.

בפרק השלישי נעסוק ברפואה המתואמת אישית ועם זה נוכיח שיש על האדם אחריות נצחית לדורי דורות על הילד, לדעת ולהכיר את התורם זרע\ביצית ואת הפונדקאית. כלומר התורם\ת הפונדקאית, צריכים להיות בתמונה לנצח. כלומר הילד שלהם בתכלס, עם כל המשתמע מיזה.

וגם כאן נבין את הפרדוקסליות החשיבתית של השפטים ושל הלהטבים שמצד אחד רוצים חופש וחירות, ומצד שני שוללים את החופש והחירות של הילד.

פרק ראשוןהחשיבה הפילוסופית היהודית העמוקה

השאלה הפילוסופית המוסרית האולטימטיבית היהודית היא: באיזה זכות מוסרית אנו יוצרים חיים?! במיוחד שנמנו וגמרו שלא טוב לו שנברא משנברא (כלומר כבר לפני אלפי שנים חכמי היהודים התווכחו על כך וקבעו שטוב לו שלא נברא, אז אייך אנו יוצרים חיים?). מה שמטריף כאן שאי אפשר לשאול אותו קודם האם הוא רוצה להיוולד. (נכון יש בחז"ל תשובת קש שכזה ששואלים אותו לפני שנוצר. אבל אנו יודעים שהילד מקבל את המודעות הרבה אחרי ההיריון. ככה שבמציאות אי אפשר לשאול אותו קודם).

השאלה הקשה הזו היא בשנים. קודם, למה בכלל ליצור חיים? ושנית, הרי זה לא מוסרי ליצור חיים בלי לשאול אותו קודם האם רוצה הוא להיוולד. במיוחד שקבעו שטוב לו שלא נברא משנברא כנ"ל. כלומר אנו מראש יודעים שעדיף לו לא להיוולד.

נשים לב שהשאלה היא שאלה מוסרית גם כלפי האלוהים ולא רק כלפי ההורים. (אם כי יש יתרון להורים מול האלוהים כי אבולוציונית יש לנוצר שני מלאכים צמודים = ההורים, מה שאין כן האלוהים הוא אחד ונעלם ורק שהילד מתבגר הוא יכול לדעת אותו על דרך "המלאך בין אדם אלהיו הוא שכלו". כלומר אנו לא נכריע כאן בפולמוס הנודע בין למארק לדרווין האם האבולוציה היא דעתנית או עיוורת. אם כי שגם דרווין דווקא בנושא שלנו כאן לא האמין ששני הורים ליצור חיים זה תוצאה של ברירה טבעית עיוורת. הרי הטבע העיוור לא יכול לחשוב ששני הורים יותר טוב. אין שום טעם – אמר דרווין – להניח, למשל, שזכרים של ציפור גן עדן, או טווסים זכרים, ישקיעו מאמצים רבים כל כך בזקירה ופרישה של נוצותיהם היפהפיות, ובנענועי זנב לנגד עיני הנקבות, בלי שום תכלית. יש כאן קושי לומר שהברירה הטבעית העיוור עם משיכה מינית דטרמיניסטית, היא היא הפועל כאן. חייבים לומר שיש להם תודעה\מודעות עצמית ורצונית בהתרבות המין)

אז מהי המוסריות האלוהית ושל ההורים ליצור חיים? ובעיקר נשאלת השאלה למה בכלל ליצור חיים? הרי אפי' דרווין מבין שליצור חיים זה דעתנית ולא דטרמיניסטית. אז מה המניע של האלוהים ושל ההורים ליצור חיים? אחרי שנבין את המניע נמשיך לשאול האם זה מוסרי?

אז קודם כל נודה לאמת 'זה לגמרי לא מוסרי'. הרי נמנו וגמרו שלא טוב לו שנברא משנברא. מצד שני יש לאלוהים ולנו ההורים דחף של ליצור חיים מחוק הטוב להיטיב (תשימו לב לסתירה הרי נמנו וגמרו שלא טוב לו וגו'). נכון זה דחף נעלה, אבל מוסרית אי אפשר ללכת אחרי דחפים כמה שהם נעלים. מהצד השני יש לנו דחף מחוק הטוב להיטיב, ויש לנו חופש כן ללכת אחרי המוסר או לא ללכת אחרי המוסר, והתוצאה היא הנה יש חיים. בכל זאת מהאלוהים ומהורים אינטלקטואלים, אנו דורשים להבין מה התירוץ המוסרית שלהם לעצם יצירת החיים.

לכאורה התשובה המוסרית האלוהית ושל ההורים תהיה: נתנו לך את האפשרות להתאבד. כלומר זה לא טריוויאלי שיש כזה אפשרות במציאות להתאבד. כלומר מחוק הטוב להיטיב אנו רוצים ליצור חיים, אבל אי אפשר לשאול אותך קודם, ולכן יוצרים אותך ואם בכל זאת לא תרצה בחיים, אז נתנו לך את האפשרות להתאבד.

זה נשמע תשובה שקשה לעיכול . אבל למה לעזאזל ליצור חיים במיוחד שנמנו וגמרו וגו'?! נכון חוק הטוב להיטיב וכו', אבל מה כל כך טוב לנו החיים?! הרי אם נמנו וגמרו וגו' כנראה החיים עצמם שקבעו בזמנו שלא טוב לו שנברא, ממש לא ראו בחיים שלהם עצמם כמשהו כדאי?! כאן יבוא תשובה ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים. כלומר צריך כאן לרדת לעמקים עמוקים מאוד.

ובכן שבני אנוש במאות האחרונות החזירו לנו את החשיבה האבולוציונית, הם לא הרגישו שהם גם החזירו לנו את האלוהים ובעיקר החזירו לנו את משמעות החיים. מאז שהיקום הדטרמיניסטי המוחלט (אותו סיבה אותו תוצאה) שלט בחשיבה האנושית זה אלפיים שנה, איבדנו את האלוהים וביחד עמו איבדנו את משמעות החיים. התנחמנו עם החיים אחרי המוות אולי שם שם יש משהו משמעותית, אבל כאן בהווה אנו אלא רובוטים, מין חלקים של איזה תכלית\מכונה גדולה של האל הדטרמיניסטי.

אבל שהחזירו לנו את החשיבה האבולוציות, פתאום הבנו למה באמת אין לנחש ידים ורגלים, ולמה דווקא אנחנו המצאנו את השפה את היום והלילה והשבוע והלוח והחקלאות והקניין הפרטי ואת חוקי המשפחה והתרבות וכו' וכו'. התחלנו להבין שההתפתחות האדם וכל אורגניזם היא ממש אין סופית, ולכן יש לנו משמעות חיים, הרי בכל דור ודור אנחנו מקדמים ומתקדמים.

בואו נחשוב על שני בעלי חיים שנולדים בבת אחת. נחש ותינוק. התינוק שרואה את הנחש מיד מודה להוריו עד מיליוני שנים אחורה בזמן, שהם הביאו אותו למצב הזה מול הנחש שאין לו רגלים וידים. כלומר מבחינת דורות, התינוק מול הנחש הקדים אותו באלפי דור ומי יודע אם הנחש יכול בכלל להתקדם. כלומר יש חטאים שהם בלתי הפיכים = תנאי התחלה בלתי אפשריים.

נכון זה דוגמא למארקיסטי. אבל קחו את זה למציאות ההיסטורי של האדם. מכל קופי האדם מי שרד והתפתח? רק אלא שהמציאו את חוקי המשפחה המסורתית. כבר בתקופת המקרא – מספרים לנו חז"ל, היו כמה סוגי משפחות: "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים  (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבה)

מכל אלה לא נשארו זכר ובצדק, הרי רק במשפחה שטובת הילד וחירותו היא היסוד הראשוני של המצאת המשפחה, היא משפחה שורדת ומתפתחת מדור לדור. הרי על מה מדברים כאן חז"ל, על כך שהילד לא מכיר או את אימו או את אביו או שלא מכיר את שניהם. ותבינו מכאן דבר מתוך דבר שאם הוא לא מכיר אחד מהם אם בכלל, יש איזה הורה העליון עליו = משטר. והנה הוא נולד בן משטר בכפיה. ומשטרים תמיד לא שורדים כי הם בטבעם דטרמיניסטיות טוטליטריות והתוצאה כמובן שהילד הוא רובוט = בן משטר. אנחנו חייבים להבין שכל סוג משפחה אחרת מהמשפחה המסורתית מעביר את האפוטרופסות על הילד, מהוריו להורה העליון וההורה העליון הוא דימיון, מערכת וישות רובוטית.

הכל פנים, בחשיבה אבולוציונית שהאל או ההורים בכל הווה מולידים ילד בכפיה, יש להם להראות לו ולומר לו, נכון שטוב לו שלא נברא משנברא, אבל הנה התקדמנו לטוב יותר, אתה נולדת לעולם יותר טוב. תראה את הנחש באיזה מצב הוא ותראה אותך, ובידך להמשיך להתפתח ולפתח את הדורות קדימה. ואם אנו לא רוצים להיות למארקיסטים, אפשר להראות לו את ההבדל בין בני המשטר לבני חורין היהודים. כלומר אם הילד חכם ופילוסוף גדול, הוא יטען כלפי האל וההורים, היי לא רק שהולדתם אותי בכפיה, בכפיה אתם מולידים אותי תחת ריבון אדם שהופך אותי לאיזה רובוט = הון אנושי, להיות עבד טוב לטייקונים?! ועוד לפני כן אני צריך למות כרווק למען הדגל של הריבון?! הורים יהודים מיד ישיבו לו: רח"ל, אין לך שום דגל, פו פו פו. נעשה לך מיד ברית מילה = הדגל האישי שלך = אבר ההולדה = כל נצחיותך לדורי דורות פלוס התפתחות הדורות כנ"ל, ומשמעות חייך, זה חירותך וחירות הילד שלך לדורי דורות. (ראו ברית מילה בשביל מה?)

אז עד עכשיו לאל ולהורים יש שני טענות למה ליצור חיים. אחת 'חוק הטוב להיטיב'. השניה 'משמעות החיים ונצחיותו' = התפתחותו עד אין סוף (אגב יוצא לנו שגם המודעות לאל והכרת התודה, גודלת מדור לדור = נצחיות של האל מול המודעים לו, וגם המודעות להורים והכרת הטוב להורים מדורות עברו גודלת לנו מדור לדור = נצחיות האדם מול המודעים לו). כלומר בקצרה חוק הטוב להיטיב והרצון האישי של כל אחד בנצחיות החיים = התפתחותו מדור לדור, זה המניע של כל אינטלקט להוליד ילדים בכפיה, עם האפשרות להתאבד.

הטענה הראשונה של חוק הטוב להיטיב צריך הסבר קצר: שטוב לי אני רוצה שיהיה גם טוב לך. 'החיים בעיני היא מתנה ולכן יצרתי אותך'. ברגיל חושבים שחוק הטוב להיטיב היא סוג של יוצר נעלה מול נוצר נחות. וזה לא הטבה אלא אכזריות. להבין את זה נסביר את ההבדל בין צדקה לחסד. צדקה זה עשיר שנותן לנחות ממנו. חסד זה הפיכת הנחות לדומה לי בדיוק. עשיר וכל מומחה, לכאורה בלא מודע רוצה\צורך בנחותים לו בכדי לעזור להם (אני אומר לכאורה כי זה לא באמת כך. אבל כלפי האלוהים וההורים אפשר לומר את זה בביטחון מלא. הרי העשיר לא יצר את העני מה שאין כן האל וההורים יצרו את החיים. ולכן שאלה כזו היא שאלה לגיטימית הרי למה ליצור חיים נחותים כי לך יש דחף לעזור?), חסד זה מצב של לעזור לאדם לקום לגמרי. ולכן חסד אפשר עם כולם אפי' לעשירים, וצדקה אפשרי רק לעניים. ולכן חוק הטוב להיטיב היא יותר כמו חסד. שאתה כעשיר הופך את העני כמוך לעשיר, ולא משאיר אותו בנחות שלו בכדי לספק לעצמך את הדחף של חוק הטוב להיטיב. ולכן רק הטבה שלא משאיר את הנצרך לנחות, הוא הוא הטבה טהורה של חוק הטוב להטיב. ולכן מוסרית האל וההורים חייבים ליצור כדמותו וכצלמו ממש. כל יצירה שלא כדמותו וכצלמו, היא בלתי מוסרית.

הטענה השניה של משמעות חיים ונצחיות האדם = התפתחותו מדור לדור. אומרת שקודם כל אני יכול ליוצר חיים מחוק הטוב להיטיב שזה בעצמו נתינה שהופכת אותי, את האדם, למאושר, על פי המחקרים המודרניים. כלומר השכר על הטוב שאתה עושה מחוק הטוב להיטיב, היא זה שאתה בעצמך מאושר. אבל כפילוסוף אתה לא חושב על השכר אלא אתה פועל מחוק הטוב להיטיב באופן הטהור ביותר. בכל אופן המשמעות החיים שלי היא ההתפתחות במוסר וערכים מדור לדור וכמובן לפתור את כל הצרות של הטבע כמו מחלות וכל הצרות של בני אנוש ביניהם.

זה יכול להישמע אנוכי כי אני רוצה חיי נצח, אבל זה לא אנוכי בכלל אלא ההפך הרי אני יודע שאני אמות עוד כמה שנים. אם כלפי האל אפשר לטעון: תראה אתה חיי לנצח בכל מקרה אז למה? כלפי ההורים זה לא טענה כי ההורים מתים אחרי מאה שנה. אם כי תשובת האל תמיד תהיה: אני לא יצרתי אותך, אלא הוריך יצרו אותך, והוא לגמרי צודק. (בהמשך נבין כמה מתוק הוא האל אבל סבלנות)

עכשיו יבוא תינוק חכם ופילוסוף ויטען, אוקיי אתם ההורים והאל מניחים שכל ההורים יתנו לילדיהם את החופש והחירות. אבל עינינו הראות שזה לא כך. רוב ההורים מעבירים את ילדיהם למולך מיד שהוא נולד. ומי מדבר על הורים שתמיד דואגים שהילדים שלהם יהיו תלויים בהם לנצח. כלומר הם לא משחררים רק הופכים אותם לרובוטים חסרי חשיבה עצמאית.

בגדול התינוק שואל את האל וההורים המשכילים: אולי יש לכם רצון טוב אבל אין מניע שזה לא יצא לפועל. כאן האל וההורים עונים לו: הצבנו תנאים מראש שלא יהיה לך שום מניע להיות בן חורין.

התינוק: מהן התנאים האולטימטיביים שלך האל וההורים, בליצור חיים?

האל וההורים: התנאי הראשון: חיים עצמאיים ופרטיים, כמו האל ממש. לא רח"ל חיים נחותים שתלויים ביוצר. אחרת זה כנ"ל עוול מוסרי. הרי הסברנו היטב לעיל מהי המושג חוק הטוב להיטיב ומהי הטבה טהורה. כלומר על ההורים לעצב את הילד למצב שהוא לא יהיה יותר תלוי בהם. כלומר לא מספיק שאתה יוצר אותו, אתה חייב לתרגל אותו בגיל העיצוב והחינוך למצב שיהיה עצמאי וחופשי ובעיקר דעתן שלא יצטרך להיות תלוי באחרים במיוחד ביוצר שאם לא זה עוול מוסרי כנ"ל ליצור חיים נחותים בכדי לספק את תאוות הנתינה.

התנאי השני: ליישם את הסעיף הראשון. הוא – האל נטע בך מראש את שכלו = אחדות הבינה = 1+1=2. וזה תנאי אלוהי ששום יוצר – ההורים, לא יכול להפר עובדתית. אפי' אם ההורים ירצו מאוד לטמטם לו את המוח, את הבינה האחדותית הנוצר מקבל על אפם ועל חמתם. כלומר כל הורה חייב לדבר עם הנוצר בגובה העיניים עם השכל האלוהי שנטוע בהם מראש. בדיוק כמו האל בעצמו יכול לדבר עמנו אלא בגובה העיניים – הוא לא יכול לומר לנו פתאום החלטתי ש1+1=7. על דרך "המלאך בין אדם לאלוהיו, הוא שכלו"

התנאי השני זה משהו נפלא מאוד שעשה האל שמוכיח את צדקתו ומוסריותו (לא מבין את אלה שמתכחשים לעובדה הזו. עצם החופש הטבעי שהם רוצים מהאל, מוכיח את טוב האל. עצם שקיבלו ממנו את אחדות הבינה, מוכיח את טובו, אז אייך אפשר לא לאהוב אותו ולא למות עליו?). והיא כמובן עצם זה שנטע בכל היקום את הבינה האחדותית שלו. לא ניכנס עכשיו לפולמוס הגדול בין לייבניץ שטוען שיש גם לדומם מודעות = מונדות, לאחרים שנוטים לומר שהכל עיוור. כלומר לא נעסוק ביקום אלא באדם, ובאדם אין וויכוח מאז הנביאים ומאז סוקרטס שהבינה היא אחדותית. וזה מאוד מאוד מוזר ביקום אבולוציונית.,הרי אין פרצוף דומה ואין די אן איי דומה ואין טביעות אצבע דומים, ודווקא מתמטיקה 1+1=2 ולוגיקה, הם תמיד אצל כולם שווים = סימטרי בזמן ובמקום.

אותו שכל של האל הוא נתן לנו הנוצרים ולכל הנוצרים הכי שפלים שקיימים ביקום. וההשלכות כמובן היא העובדה שאפשר לדבר עם האל פנים מול פנים בגובה העיניים. אותו דבר ההורים לא יכולים לברוח מיזה מול הילדים שלהם. אפי' רשעים שרלטניים לא יכולים לברוח מיזה מול הנכבשים תחתיהם. בני אנוש הצליחו כבר לנגוע באל עם המצאת הצוו המוסרי של הלל התלמודי והצוו הקטגורי של קאנט. לדאבוננו המשטרים ובני המשטרים מונעים מעצמם להבין מהן ההשלכות של הצווים האלה. ראו למשל את הפוסט שלי בשם  "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט

התנאי השלישי: נוטע מראש ביוצר את האפשרות להיות כאלוהים יוצר חיים מחוק הטוב להיטיב. כלומר עצם שכל נוצר נולד עם היכולת ליצור חיים, זה מוכיח את התנאי האלוהי כאן. ושוב התנאי השני לא מופר לדורי דורות עם עצם קבלת היכולות ליצור חיים. כי כל יצירה מקבלת את אחדות הבינה האלוהית.

התנאי השלישי ליצור חיים זה כמובן לתת לנוצר את היכולת ליצור חיים. וכאן יש לנו יתרון מול האל. האל יצר אותנו לבד. מה שאין כן אנחנו באבולוציה החלטנו שהילד צריך יותר מיזה, הוא חייב שני מלאכים צמודים לו. והנה אבולוציונית בלתי אפשרי ליצור חיים אלא בשנים = שני הורים כלומר לא משנה האם למארק צודק או דרווין צודק, אין וויכוח על המציאות שרק שני מלאכים = הורים, יכולים ליצור חיים. כמובן חובה מוסרים על בני אנוש לפתור את כל הבעיות של העקרות. כלומר עצם שיש תנאי כזה שהנוצר חייב להיוולד עם היכולות ליוצר חיים מחוק הטוב להיטיב, מחייבת את ההורים לפתור את הבעיה אם הנוצר סובל מעקרות. זה חובה אישית על כל הורה במילא גם חובה אנושית חברתית מכאן אולי נבין אייך צומח ארגונים כמו בוני עולם אצל התרבות היהודית החופשית. בני המשטרים לא מוטרדים מכך הרי במילא יש הורה עליון ולא הם ההורים בחוק.

עם היכולות ליצור חיים באים החובות. מכאן נבין את הבעיה בהורות לא טבעית עם כל הכבוד ההורים האמיתיים (התורמים זרע או ביצית או פונדקאית) חייבים מוסרית להיות בתמונה לנצח. כי בלי התנאי הזה אין להם זכות מוסרית ליצור חיים = תרומת זרע = ליצור חיים.

התנאי הרביעי: חופש וחירות אבסולוטית – על דרך "חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי". כלומר רוצים צוויים מוסריים כמו לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף בכדי לקיים את המצאת הקניין בטבע ובזוגיות?! אוקיי בתנאי שהם עומדים בצוו הקטגורי, אחרת כל העולם שלי ורק שלי. קל וחומר שאין מצב של ריבון אדם על אדם בחשיבה הזו. ולכן האל וההורים לא יכולים לעולם להסכים על ריבון אדם על אדם. זכויות הנוצר הם בתנאי שיש לו חופש מוחלט.

התנאי הרביעי היא התנאי המוסרית האבסולוטית שבלעדיהם אין זכות לאל ולהורים ליצור חיים. וזה כמובן החופש והחירות האבסולוטית. שזה אומר חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי. מה זה בעצם אומר בתכלס? פשוטו וכמשמעו כל העולם שלך כקניין פרטי. ולכן שום אדם ואפי' האל לא יכול לבוא עליך ולומר לך צווים מוסריים כמו לא תגנוב או לא תרצח או לא תנאף. פשוט עובדתית מותר לך הכל. אנחנו רוצים להגביל אותנו עם צווים מוסריים?! זה חייב לבוא לטובתי ולא נגדי. למשל אי אפשר שאדם ימות מרעב כי יש צוו של לא תגנוב. אי אפשר שאדם נשאר רווק\ה כי כל הנשים והבעלים כבר לא פנויים. וכן על זו הדרך כלפי כל צוו מוסרי.

והנה ככה בדיוק מתחיל המקרא לתת לנו את החשיבה הבסיסית הזו. ולאט לאט המקרא מפתחת את המוסר והערכים והצווים המוסריים. קודם נוצר אדם אחד, למה לא מיליונים בבת אחת? כי חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי. בדור השני, קורה הרצח הראשון על קניין אדמה או קניין אישה או על עבדות האל. שבני אנוש רוצחים אתה לא מוליד יותר עד שהרוצח ימות לבד (תשימו לב שלא מענישים את הרוצח כלומר הוריו לא הורגים אותו או אוסרים אותו. מצד שני לא מולידים עוד ילד שיש רוצח בסביבה. אתם מבינים מנין זה כל כך שורשי אצל היהודים ואצל עמוס שוקן?). מיד אחרי מות הרוצח קין, אדם וחוה מולידים את שת עם התנאי שהילד יהיה כדמותו וכצלמו. ולכן כתוב וַיּוֹלֶד בִּדְמוּתוֹ, כְּצַלְמוֹ; וַיִּקְרָא אֶת-שְׁמוֹ, שֵׁת. כלומר רצח לא יכול להיות בתפריט אם אתה מתכנן להוליד ילד. קין היה עובד אדמה שזה אומר הוא דרש קניין פרטי טריטוריה וכנודע כל מי שמבקש טריטוריה הוא רוצח בפוטנציה, וזה נכון כלפי בעלי החיים וק"ו נכון כלפי האדם. מכאן נבין כמה זה שורשי אצל היהודים לא לדרוש טריטוריה בכוח אלא בקניין בחלוקה (כמו שנח עשה בהמשך) או בכסף שאברהם קנה וכן יעקב אפי' שהיו יורשים של הארץ כלומר ארץ ישראל היה שלהם מחלוקת הארצות של נח = המצאת הקניין הפרטי על ידי נח.

אחרי המצאת הקניין על ידי נח שאפשרי אך ורק על ידי המצאת הירושה שמושתתת על חוקי המשפחה, כל אדם נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ על פי עשרת התקנות של יהושע בחלוקת הארץ. ולכן הקניין עומדת בצוו הקטגורי. כלומר אפשר כבר לדרוש את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח, וגם לקבל את הסמכות להעניש רוצחים וגנבים. הכל פנים המקרא ממציאה לנו את שבע מצוות בני נח שהעיקרי שבהם היא איסור עברת הילד למולך = ע"ז, וכמובן הדינים = דיני אדם לחברו. עד אז שכל העולם שלי, מה פתאום דינים? הרי הכל שלי ואני חייב לומר שהכל שלי. ולכן הזכות המוסרית להוליד ילד היא או שהוא חייב לומר שכל העולם שלי ואין מוסר ומותר הכל, או שהוא נולד יחד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ, ואז מוסרית הוא חייב בכל הצווים המוסריים על פי הצוו הקטגורי. מכאן תבינו למה היהודי רוצה כל כך את ארץ ישראל כי רק עם קניין מירושה יש לו את הזכות המוסרית להוליד ילד. תשאלו אייך בכל זאת מולידים ילדים בלי ארץ ישראל?! מכאן הנוהג של היהודים לקנות קניין לצאצאיהם בחתונה. כלומר לא סוגרים שידוך בלי דירה. האירוניה כאן היא שהציונות שחזרה אחרי אלפיים שנה לארץ על חשבון רווקיהם ורווקותיהם שמתים למען הדגל בלי זרע, לא רק היא לא נותנת ליהודי דירה, לאותו חייל שניצל, אלא גם להורים אין יכולת לעזור להם כי הציונים באופן פרדוקסלי הפכו להיות קפיטליסטיים. אתם מבינים? מקריבים את זרעינו לדגל בטענה שצריך טריטוריה ואין לנו דירות ולא יכולים כלכלית לתת דירות לילדים כי דירה בארץ ישראל זה משכנתא לכל החיים = עבדות לבנקים. בשביל זה חזרנו לארץ? לקנות דירות אפשר בכל מדינה מתוקנת בעולם בשביל מה להקריב את זרעינו הרווקים (וגם תינוקות כנ"ל כפי טענת עמוס שוקן) לריק?!

תראו עד כמה ירד האינטליגנציה היהודית והמוסר היהודי מאז הציונות. זה פשוט מטריף ברמות כמה אפשר להיות מטומטם. חזרנו לארץ והקמנו ריבון אדם על אדם (תחשבו על גוון אחד מהיהודים כופים ריבון אדם על שאר הגוונים היהודים, האם קיים המושג הזה שנקרא "יהודי"?! הרי כל היופי של היהודים היא דווקא משם כך שהם בני חורין ולכן יש מיליוני גוונים של היהודי), ומה קיבלנו בתכלס? לא דירות ולא משאבי ארץ, אלא עבדות לקפיטל ועוד צריכים להקריב את זרעינו לדגל הקפיטליסטית שאין כזה חיה בשום ארץ קפיטליסטית אחרת. ומי מדבר כבר על עצם החשיבה של האינטלקט היהודי, הרי כאינטלקט אתה לא יכול להיות לאומני יחד עם קפיטליסט, זה הרי סתירה יסודית. ראו "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן" ראו גם חוק יסוד הלאום ?! הפרדוקס היהודי של נתניהו !!

התנאי החמישי: האפשרות להתפתח מדור לדור. במוסר וערכים ובעיקר בטוב הטהור הפיזי והרוחני. בדיוק כמו האל בעצמו יצר את האפשרות ולא את המושלם (אין משמעות למושלם כי אז כל נוצר הוא רובוט מושלם = יקום סטטי), ככה כל דור יוצר דבר לא מושלם. ולכן ההתפתחות היא קריטית למשמעות של האדם לעשיה ופועלו ולעצם ליצור חיים עצמם.

בכדי שנבין את זה לעומק. נאמר שחיי הנצח של האל תלויים לגמרי במודעים לו. אותו דבר חיי הנצח של האדם תלויים בצאצאיו ותובנותיו בחידושיו שהוא מעביר להם לדורי דורות. ואם אנו מדברים על התפתחות מדור לדור בכל תחום, אנו מבינים כמה קריטי הוא החיי נצח של כל אחד ואחד כולל של האל בעצמו. בלי האל ובלי תובנות ההורים, אין לנו בהווה חיים. ולכן קצת דבילי להתכחש לאל ולהורים ששניהם – ההתכחשות לשניהם, באים מאותו חשק של חופש, שקיבלנו מהם במתנה = פרדוקס חשיבתית של האישות שמתכחש לכל זה.

התנאי השישי: האפשרות להתאבד. כלומר כמו האל ככה ההורים לא יכולים לשאול את הנוצר האם רצה להיוולד. אנו כהורים – כמו האל בעצמו, יודעים שטוב לו שלא נברא משנברא, אבל אפשר אחרת שכן יהיה לו טוב, עם התנאים האולטימטיביים הנ"ל. אבל לפני שיוצרים אותו אי אפשר לשאול אותו האם מסכים להיוולד. ולכן אנו ההורים והאל, מחליטים כן ליצור אותו ולתת לו את האפשרות להתאבד. זה כמובן לא טריוויאלי, וכי האדם שיצור מכונה ייתן למכונה חופש להתאבד? מכאן פילוסופית נבין שבלתי אפשרי שהאל יצר יקום דטרמיניסטי סטטי. כלומר היקום דינמי ולכן אבולוציוני, ולכן יש לנו משמעות חיים.

אלה הם התנאים האולטימטיביים של האל וההורים בשביל לקבל את הזכות המוסרית להוליד ילד

(אני נזכר שפעם בדיון עם אברום רותם היקר באתר אלכסון, גם דיברנו על התנאים האולטימטיביים האלה. ראו כאן באתר אלכסון במאמר 'אני, מכונה – אברום רותם )

פרק שני

אחרי שבת בעזרת השם

פרק שלישי

אחרי שבת בעזרת השם

המוח הריק של יועז הנדל – פשר המושג עגלה ריקה\מלאה

המוח הריק של יועז הנדל – פשר המושג עגלה ריקה\מלאה

הפעם ברשותכם זה יהיה קצר מאוד.

הרקע

גדולי ענקי היהדות שלעולם לא נפגשים עם פוליטיקאים (ונסביר את זה בהמשך למה באמת אנשי דת אין להם שיג ושיח עם פוליטיקאים), טרחו לעלות בעצמם אל הפריץ = יועז הנדל. בדרך כלל בכל אומה ואומה עליה כזו של מכובדי הדת אצל הפריצים של המשטר, יש לפריצים אינטואיציה טבעית לכבד אותם. וככה באמת נהוג בכל התרבותיות אפי' בעולם השלישי.

לא זה מה שקרה בעליה של גדולי וענקי היהדות אצל יועז הנדל. הריק מוח הזה התחיל לדבר על העגלה המלאה שלו. דיבר כאחד הבריונים עם גסות רוח. בקיצור שכונה וסליחה מהשכונה.

לא יודע מה הביא אותו לדבר על העגלות, אולי כפריץ שרלטן בגרוש הוא מרגיש ומדומיין שהוא בן גוריון ויש לו עוד חוב להחזיר לחזו"א?! בכל אופן מתברר שלאדם הזה יש אולי קופסה (אפשר לראות בתמונה שקופסה יש) אבל היא לגמרי ריק מתוכן.

אבל לגולשים אני מרגיש חייב להסביר בקצרה את המושגים וככה נבין למה ליועז הנדל אין מוח בקופסה.

עגלה ריקה\מלאה – המושג

יש לכאורה שני שיטות חברתיות באנושות

יש את בני המשטרים שזה הריבונות עם השוטר ורובה. ויש בני חורין שמתנהלים עם חוקה\תורה והלכה בלי ריבון עם שוטר ורובה.

כל איש דת במיוחד ביהדות, כביכול מחזיק את חסידיו, עם חכמתו עם האידיאלים ועם ערכים והצדק והמשפט וכו' וכו' = עגלה מלאה.

כל שרלטן משטרי מה שנקרא פריץ, מחזיק את נתיניו בכפיה עם שוטר עם רובה. כלומר אזרח נולד אזרח בכפיה מה שאין כן דתי יש לו בחירה לא להיות דתי וההוכחה היא העבודה שרוב רובו של היהודים הם חילוניים וככה בכל דת אחרת.

השאלה היא למה? למה באמת בני המשטרים הם תחת ריבון אדם על אדם?! מה שאין כן הדתיים דתיים מרצון.

על כך מגיע התשובה של החזו"א לבן גוריון: תפנה את הדרך לעגלה המלאה. כלומר שבן גוריון רוצה משהו מבני אנוש שלא צריכים ריבון עם שוטר ואכיפה, לטובת בני המשטרים, האינטואיציה הטבעית של המנהיג היא לפנות את הדרך לטובת אלה שלא צריכים אותו כריבון עם אכיפה. הרי למה בן גוריון צריך ריבון ואכיפה? כי הוא חושב ומניח שנתיניו צריכים את זה, אחרת הם לא יצייתו לחוקיו. הנה החזו"א כאיש דת לא צריך את זה. כי המציאות מוכיחה שהנהגתו היא הנהגה צודקת, אחרת אף אחד לא היה עמו בקהילתו.

יועז הנדל יושב בדיוק בכיסא של הריבון. הוא קיבל את הכוח הזה מבני המשטרים שלא מסוגלים להתנהל בלי שוטר עם רובה. הוא אומר לילדיו הנה יש שוטר. כלומר הוא מראש אומר לילדיו שאין לי אימון בכם ולכן אני הריבון עם השוטר ועם רובה. כלומר הוא יושב בדיוק על אותו עגלה המדוברת = העגלה הריקה.

עולים אליו גדולי וענקי היהדות. שעצם זה שהם מבזים את עצמם לעלות אל הפריץ, מוכיח כמה הם מלאים והוא הריק מוח. הרי אדם נאור מתחילה לא היה מכניס את האף אצל הבני חורין שלא צריכים אותו כריבון. הרי חייב להיות לו מודעות עצמית מינימלית שעצם זה שהוא ריבון על בני אנוש ונתיניו מסכימים לזה, מוכיח שהחברה הדתית היא חברה ברמה יותר גבוה. ולכן מתחילה לא היה מכניס את האף לשם.

אוקיי בטעות הוא מכניס את האף לשם. אבל עכשיו שגדולי ענקי היהדות עולים אליו, אולי תבין את חומרת המצב מבחינתם?! הם משפילים את עצמם לעולת אליך, אייך אתה לא מבין את הסיטואציה?!

אוקיי אתה גם זה לא מבין. אבל אייך הגעתה לעגלה הריקה\מלאה?! גם את זה אתה לא מבין?!

לסיום:

עגלה מלאה = בני אנוש שלא צריכים ריבון עם שוטר ורובה = מתנהלים בלי אכיפה בכפיה.

עגלה ריקה = בני אנוש בגלל ריקנותם, צריכים ריבון אדם על אדם עם שוטר ורובה = אכיפה בכפייה.

יושב לו הריק מוח על הכס הריבוני וזועק אני לא עגלה ריקה?! מה זה אומר עליך יועז הנדל?! אין מנוס הקופסה שלך ריקה מתוכן.

ובכן עכשיו נבין למה באמת אין שיג ושיח בין פוליטיקאים ונציגי השלטון לבין ענקי הדת. נבין גם למה מנהיג נאור אצל בני המשטרים, דווקא מכבד את ענקי הדת ואת הדתיים.

כותב בצער רב

Max maxmen

החרדים עם חיים ולדר. למה?

החרדים עם חיים ולדר. למה?

לפני שנתחיל כמה מילים לאדם הנאור כביכול של 2021

שרציתם להחליף את הדת ולהשתחרר מהדת למען ה"חופש" ה"חירות". חשבנו שמדובר באמת בחופש וחירות. לא רק חופש וחירות היה התקווה, אלא בעיקר שחרור מהרודנות, שחרור מהעונשים על חטאים, שחרור מהעמדת החוטא למשפט ההמונים הנבער בכיכר העיר וכו' וכו'

מה שהתברר אחרי חמש מאות שנות נאורות, שרק החלפתם את השלטון הדת לשלטון דת חדשה שנקראת דת הנאורות. אותן רודנות אותן טוטליטריות ואותן משפטי ההמונים בכיכרות הערים. חשבנו אולי נבנה תרבות משכיל, וההשכלה תרד להמונים וכו' ונקבל תרבות ברמה גבוה, והנה אותן אספסוף אותן מתת לחמם שהיא כמובן דם החוטאים שמוגשים להם שלוש ארוחות ביום, בכל יום ויום.

אם זה היה רק ההמונים, עוד היינו יכולים להתנחם שזה רק ההמון הנבער, אבל לא, בזבל הזה עוסקים פני הדור בעצמם. כלומר רמת התרבות של גדולי התרבות הוא לא יותר גבוה מהאספסוף. ולא, אני לא מדבר על פוליטיקאים שאפשר לומר בלשון המרב"ם: "ומה טוב אמר האומר, לולי המשתגעים נשאר העולם חרב". בוודאי שרצינו פוליטיקאים ברמה גבוה, אבל אפשר להתנחם עם זה שהחומר הפיזי של פוליטיקאי חייב לבוא מהמשתגעים.

הצורך בדם, הביקוש של דם, רק מראה את רמת פני הדור. באיזה תרבות, ברמה מינימלית, היה אפשר לקחת אדם כמו עמוס עוז, עם דמגוגיה זולה, לתלות אותו ערום בכיכר העיר בשביל האספסוף?! וכאן האספסוף זה לא ההמון הנבער שלא מבדיל בין עמוס עוז משאר האנשים. האספסוף הם המשכילים שמכירים את עמוס עוז. בשבילם היה צריך לשחוט את עמוס עוז. כי אם הם לא היו צורכים את הדם הזה, זה לא היה קורה.

הקמתם תרבות כביכול נאור שצורך את אותו דם בכיכר העיר. בשביל ההמונים ניתן סלבים או פוליטיקאים. ובשביל המשכילים כביכול ניתן כאלה עמוס עוזים.

מה שהורג אותי במיוחד זה העובדה שהעיתון שנקרא הכי הכי משכיל, אפי' לא מודע לבעיה. הוא לא מבין מה הבעיה לתת במה לאישה בוגרת לשחוט את אביה בפומבי. ועוד אביה שלא יכול לענות לה. אם כי לדעתי הוא לא היה עונה לה בחייו אם באמת היה ברמה גבוה.

גילוי נאות, אני לא מכיר את עמוס עוז ולעולם לא קראתי משפט מקורי שלו. וזה אגב נכון גם כלפי חיים ולדר. אני לא מכיר אותו אישית ולעולם לא קראתי משפט מקורי שלו. אני לא אוהב במיוחד סופרים בתחום הזה.

מעבר לעצם זכויות האדם, שאי אפשר מוסרית לעשות את זה לשום אדם. יש כאן שאלה חברתית תרבותית, האם בכזה תרבות אנו רוצים לחיות?! כלומר אם מישהו יבוא ואשאל, מה אתה מצטדק לי כאן, מה אכפת לך מלשון הרע וכו'?! תשובתי, זה לא הנקודה כאן. הנקודה כאן היא הרמה של החברה. האם אנו רוצים להיוולד לכזה רמה? האם אנו רוצים להביא ילדים לכזה תרבות ברמה של האספסוף?

מה שכואב כאן במיוחד שמדובר בדמגוגיה זולה, הרי מדובר בהורה נורמטיבי לגמרי באותו תקופה. כלומר כל אחד יודע את זה, אז אייך בכזה רשעות נותנים במה לאישה בוגרת? אני מדגיש את הבוגרת, כי נוו באמת זה לא ילדה שיש איזה מן אהבה במודרנה לתת לילדים למרוד בהוריהם. מדובר באישה בוגרת שלא מבחינת רמתה ולא מבחינת רמת העיתון, דבר כזה לא יכול לקבל במה. אלא אם כן זה הביקוש של פני הדור. וחזקה שאם עיתון בכזה רמה נותן במה לזבל מהסוג הזה, כנראה העיתון יודע מהי הביקוש. ואם זה הביקוש של משכילי הדור, אז תפסיקו להתנשא על ההמונים ועל האספסוף.

נחזור למשטר הנאורות מול הדת

כאומר לעיל, שהשתחררנו מהדת על ידי הנאורים, לא קיבלנו חופש וחירות. אותן בעיות במובן זכויות יסוד. אותן בעיות במובן זכויות כלכליות. אותן בעיות במובן רמת התרבות שזה לכאורה העיקר. שאתם אומרים שלטון החוק, אני שומע שלטון הדת. הרי המילה דת = חוק בפרסית שזה מקור המילה דת\חוק. שאתם אומרים אין אלוהים, אני שומע את אלוהי הטוטליטריות. הרי שפינוזה החליף את האלוהים (יותר נכון הפך את האלוהים לדטרמיניסטי) למען אלוהי הטוטליטריות. שפינוזה קבע שני הנחות הזויות ויצא לו טוטליטריות.

הנחנה א'

"אלוהים פועל ומנהיג את הכל מתוך ההכרח של טבעו ושלימותו בלבד והחלטותיו ורציותיו הן אמיתות נצחיות וכרוך בהן תמיד ההכרח"

הנחה ב'

"אין לו לאלוהים שום מלכות מיוחדת על בני אדם אלא באמצעותם של המחזיקים בשלטון"

המסקנה

"לתקן את כל הדברים באופן שכל האנשים, תהיינה נטיותיהם מה שתהיינה, יעדיפו את זכות הכלל על טובת הפרט"

מיזה הכלל הדמיוני הזה שכל אינדיבידואל צריך לבטל את עצמאותו, את החופש ואת חירותו?! אלוהי הטוטליטרי של שפינוזה!!!

אז נאורים יקרים, לא הרגתם את האלוהים, החלפתם את אלוהי היהדות לאלוהי הטוטליטריות. ולכן לא פלא שאין לנו זכות מוקנה לנשום – השופט ברק. לא פלא שלא אנו ההורים של צאצאינו אלא אלוהי הטוטליטרי הוא ההורה העליון בחוק. לא פלא שכל אדם בנאורות נולד בכפיה אזרח מיום היוולדו. לא פלא שהוא נולד משולל הכל בכל מכל כל, וחייב בכפיה להיות חלק בחלוקת העבודה. חשבנו אולי כעבדים בחלוקת העובדה, נקבל לפחות חלק שווה בצמיחה של העבדות?! קדחת, שימות תחת הגשר בשקט. אולי הילדים שלנו, אולי האוויר זה זכות מוקנה, אז לא כנ"ל. אז תאמרו לי על איזה חופש וחירות אנחנו מדברים?

אז אולי אדם חוטא במשטר הטוטליטרי, הנאור לא מובל ערום לכיכר העיר בפני ההמונים?! כלומר אנו לא ברמה התרבותית של שלטון הדת החשוך, אלא אנו בני אנוש נאורים?! קדחת!! כנ"ל. הרי קוראי עמוס עוז צריכים את דמו. וההוכחה היא כמובן מעצם העובדה שעיתון הארץ נתן לבתו את הבמה. הרי אם המשכילים היו ברמה גבוה, העיתון לא היה מעז לעשות את זה.

עכשיו אפשר לדעתי לעבור לנושא המאמר: החרדים עם חיים ולדר. למה?

שיהודי אומר שלוש פעמים ביום סליחות. וחודש שלם בכל שנה אומר סליחות כל בוקר. ויום שלם בשנה הוא צם = יום כיפור. זה לא איזה התנהגות כפייתית של היהודים כי ככה חונכו אותו, כי ככה כתוב בתורה. זה באמת כך שכל אדם חוטא מכפר על עוונותיו. בעבירות של בין אדם לחברו, הוא צריך לבקש סליחה מחברו ואם חברו לא סולח לו יש כללים ברורים עד כמה הוא צריך לרדוף אחרי חברו בשביל לקבל כפרה.

פילוסופית, השטחיים תמיד שואלים אייך יכול האדם לכפר על חטא אם החטא כבר נעשה, הרי אי אפשר לחזור בזמן ולתקן מה שכבר עשה.

למה זה שאלה שטחית שמראה על השואל שהוא פנאט גמור?! כי אין דבר כזה חטא. אין טוב ורע. אין אמת. אמת מארץ תצמח נאמר במקורות. הכל – טוב ורע אמת ושקר מצווה ועבירה, הם יחסיים למטרה של האדם.

הגדרנו את הטוב כטוב למען האדם שיהיה לו טוב. הגדרנו את הרע כרע למען טובתו של האדם. הגדרנו חטא כחטא לטובת האדם. ואם האדם מאבד את עולמו בגלל החטא?! לא היה לנו זכות מוסרית מתחילה להגדיר את המעשה כחטא. הרי הגדרנו את החטא כחטא לטובתו, אז אייך הוא מאבד את עולמו לטובת אלוהי החטאים המדומיין?

ולכן בפילוסופיה והמוסר של היהדות, אסור לנו להגדיר דבר כחטא אלא אם אתה קודם כל נותן לו את האפשרות להתכפר מהחטא. מכאן המושג סליחות ויום הכיפורים. במקורות אפי' האדם לא עושה כלום ביום הכיפור, עיצומו של יום מכפר. כלומר תרבותית חברתית מוסרית, אנו אפי' לא מחכים לטיפש שיחזור בתשובה. אין לנו זכות לחשוב עליו כחוטא אחרי יום כיפור. עכשיו תבינו לעומק אייך יש כזה מושג של עיצומו של יום מכפר.

תחשבו על זה לרגע אחת, אייך אפשר שיהודי שהתנהג כגוי גמור, ועשה את כל העבירות החמורות שהן עבירות חמורות גם בראיה של הגויים והנאורים מעבר שהם חטאים ביהדות. בכל זאת יכול תוך שניה להיות חרדי\יהודי לכל דבר, ולהתחתן עם יהודיה ולהוליד ילדים והילדים לומדים בתלמודי תורה וגדלים כיהודים כשרים לגמרי. רבי עקיבא היה בן גרים.

בדת של הנאורות, באלוהי הטוטליטריות?! הלך עליו!! זהו, הוא טוטלי אבוד. תעזבו לרגע את הבעיה של אייך אפשר חוטא לנצח. אדם יכול להיות ישר מאוד וגם להיות מכובד מאוד ומשכיל מאוד שתרם הרבה הגות בחברה ובתרבות, למשל אדם כעמוס עוז. והנה אחרי מותו אפשר לחסל אותו על חטא שלא היה בכלל חטא בזמן המעשה.

מנגד, ביהדות, אם אני אראה את ר' חיים קנייבסקי בועל אשת איש, אסור לי להרהר עליו למחרת, כי בוודאי עשה תשובה. קל וחומר שאסור לי לפרסם את המעשה אפי' שלא עשה תשובה כי עיצומו של יום מכפר.

אנקדוטה: פעם התלונן משב"ק בפני – אחרי שרבו היה סיעודי רח"ל, שהוא מאבד את כל מה שחשב תמיד על רבו. הלוואי שלא היה משב"ק אמר לי בדמעות. שאלתי אותו למה חיכתה עד שהיה סיעודי, הרי בצעירתו הוא בטח שכב עם אשתו, ועשה כל יום צרכים בשירותים (סליחה על הגסות), אז למה אז לא אבדתה את רבך? ובכן בסוף הוא הבין כמה הוא היה הזוי לגמרי. הרי האדם הוא לא הבהמה שבו אלא העמוס עוז שבו.

(לא רק התייחסות האדם לזולתו חייבת להיות כלפי האדמיות שבו ולא כלפי הבהמיות שבו, אלא כל אדם לעצמו חייב להתייחס לאדמיות שבו ולא לבהמיות שבו. אני ממליץ בחום על המאמר בשם מי אני ? השתן שבמוחי ?!)

עכשיו תבינו אולי יותר לעומק כמה שטחי הוא עיתון הארץ. הרי מה הם עושים, הם לוקחים אדם – שכל ילד יודע שבאדם יש את הבהמה שלו ויש את האדם שבו שזה העיקר, ומראים לנו את הבהמיות שלו, את חולשותיו. ולא רק זה, מי בא להעיד על כך?! אדם שכל כולו בהמה ועוד בגיל מבוגר מאוד. שאנו מגיעים לפרשת חיים ולדר, העיתון נותן במה לילד מפגר – שהתברר לי אגב מי אביו ככה שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ – שאפי' האלוהים בעצמו לא יכול להפוך אותו לחיים ולדר בגילגול הזה, לכזה ילד מפגר (הרי העיתון מממן לו טיפול) העיתון נותן להפיל את חיים ולדר?! ועם מה הוא מפיל אותו, עם סיפורים של לפני 20 שנה, סיפורים של חיים ולדר הבהמי?! בהנחה שזה נכון רח"ל כמובן. כלומר אפי' אם נאמר שהסיפורים נכונים, זה דבר שחיים ולדר הבהמי צריך לסגור עם הקרבנות באופן אישי ואפי' לשלם פיצויים וכו' וכו'.

אטען מי שאטען שהוא צריך לשלם על כך. ואני שואל אותו  מי אמר? אלוהי הטוטליטרי?!  אטען השוטה שצריך להרתיע את הציבור. ואני השיב לו. חפש לך פראייר אחר. מה פתאום הוא הקרבן לחנך את ההמונים?!

אני הסביר בקצרה את הפנאטיות של הנאור. ביהדות מבקרי המקרא החז"לית לא אהבו את סיפור המקושש עצים בתורה. אין מצב – חשבו חכמי\פילוסופי חז"ל, שמשה רבינו הורג אדם על חילול שבת למען ישמעו ויראו. זה טוב לסיפור לתת לנו ברומטר כמה חמור החטא המעשה, אבל לא להלכה למעשה להרוג אדם. מה שכאב לחז"ל פילוסופית ומוסרית היא, שמוסרית אי אפשר להקריב אדם על מזבח החינוך של ההמונים. ולכן אומרים חז"ל שהמקושש בעצמו התנדב למות למען חינוך ההמונים.

בנאורות כל אדם נקרב על מזבח אלוהי הטוטליטריות. כל אזרח הוא פונקציה לחנך את ההמונים. יש דת הנאורות שכל אדם מוקרב על המזבח שלו. וזה לא צריך להפליא אותנו הרי שפינוזה הפילוסוף בגרוש הגיע למסקנה  "לתקן את כל הדברים באופן שכל האנשים, תהיינה נטיותיהם מה שתהיינה, יעדיפו את זכות הכלל על טובת הפרט"

לסיום:

חיים ולדר האדם, בניגוד לחיים ולדר הבהמה שעושה צרכים בכל יום וגם אוכל כמו שאר בעלי החיים וגם ישן, ומזיין את אשתו וכו' (ושוב סליחה על הגסות), הוא אדם דיי נדיר מול אדם רגיל. כלומר אם יש הבדל בין אדם לבהמיות שלו, הוא עשה די ויותר לאדם שבו, מול כל אדם שעושה למען האדמיות שלו. מולו עומד עיתון במרה אפס, עיין ערך עמוס עוז, ועיתונאי קטן ברמה אפס שהוא הצאצא של אביו האפס. והם ביחד עם עוד אפסים מתחזים לחרדים, רוצים להפיל את החיים ולדר האדם.

החרדים – מחילה, הם תרבות ברמה יותר גבוה מהזבל האנושי הזה. אני חושב שהצלחתי להסביר לכם למה, לאורך כל המאמר הזה.

לא תצליחו להוריד את הרמה של היהודים החרדים לרמה של בני המשטר הטוטליטרי. הבגידה הכי גדולה בהיסטוריה היהודית על ידי הנאורות, היא עצם הקמת ריבון אדם על אדם על ידי יהודים ועוד על אחיהם היהודים. בכדי שזה תתאפשר, היהודים האלה היו צריכים לבגוד ביהדות. אוקיי, חשבנו אולי ניתן להם לנסות הרי היהדות היא תמיד שוק חופשי, ומה יצא מיזה? מכל המשטרים והדתות הם בחרו בשפינוזה הפילוסוף בגרוש. אוקיי טוטליטריות אבל אולי ברמה גבוה?! קדחת, מקרה של עמוס עוז מוכיח כמה זבל אנושי הם. כן, המשכילים והעיתון שמספק להם את כיכר העיר = ביקוש והיצע.

למתחזים החרדים אני אומר רק זאת: אם תישארו ביהדות ותתבגרו, אני מבטיח לכם שעוד תרצו להתאבד. תרצו שתקרה לכם הנס של קורח. אבל מתוך ניסיון אין לכם סיכוי להגיע לרמה התרבותית של היהודי, ככה שאפי' כזקנים לא תבינו מה בדיוק הבעיה.

כותב בצער רב

Max maxmen