עם סגולה ?!

עם סגולה ?!

מהי תרומתו של היהדות לאדם ?

ובכן, אין אדם רציני שלא שואל את השאלה: מה פתאום היהודי טוען שהוא עם סגולה ? מה בכלל תרם היהודי לאדם ?

ובכן, תשימו לב בכותרת משנה אני שואל מהי תרומתו לאדם ולא מהי תרומתו לאנושות. ובכוונה אני שואל את זה כך כי פשוט אין אנושות יש אך ורק אדם. מבחינת חשיבת היהדות לא קיימת ישות דמיונית שנקרת אנושות. בחשיבת היהודית ישות אנוש זאת עבודה זרה שהמציא אנוש בן שת בן אדם התבוני הראשון.

אם כך – שאין ישויות דמיוניות –  אז אין גם "עם", אז אייך אפשר להיקרא עם סגולה ?

התשובה היא שהיהדות מכירה בעובדה שיש פרטים ומשפחות שמתקבצים כחברה כאמצעי ככוח היחד (הרי המשפט "עבודה זרה" בעצם אומרת שיש ליהדות "עבודה לא זרה" הווה אומר יש כן חברה אבל היא כמובן חברה שהיא אך ורק כאמצעי לפרט ולא ח"ו חברה כישות דמיונית ששם תמיד הפרט טפל לישות הדמיונית שזה נקראת עבודה זרה ביהדות). יותר נכון לומר שהיהדות מכירה בעובדה שמכל פרט – בדורות הבאים – יצמח להיות לרבבות = "עם". על דרך "כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים" (מכילתא). על כן יוצא שבעצם יש כן עמים ואז נהפוך את אותן עמים לישויות דמיוניות ?! אז זהו שלא, לא לחינם צאצאי בני יעקב = בני ישראל נחלקים לשנים עשרה שבטים, כלומר עצם השנים עשרה שבטים לעומק בא לומר בדיוק את זה שאין ישות דמיונית שנקרא עם ישראל, מה שיש זה כמובן הדבר הטבעי הזה שנקרא בני ישראל. כלומר זאת עובדה שכל צאצאי יעקב\ישראל הם בני ישראל. והם הם הסגולה.

אם כך חזרנו לשאלה הראשונה מהי עם סגולה ? מה פתאום צאצאי יעקב הם סגולה מול שאר עמים ?

בכדי להשיב על כך, קודם צריך להעמיק האם קיימת בכלל עמים ? אם אמרנו שעם זאת לא ישות דמיונית רק פשוט צאצאי אב קדמון, אז שאלתי כאן היא האם קיימת בכלל עם כזה כהיום שטוענת שיש להם אב קדמון? לכאורה כל בני אנוש יכולים לטעון שהם צאצאי אב קדמון וזה נכון כמובן, אבל הם לא מכונסים כעם אחד. רק ההפך הם בחשיבה שאדם לאדם זאב. ואלה שרוצים לטעון שבני אנוש כולם אמורים להיות ישות אחת, על כך אמרנו לעיל שזאת בדיוק עבודה זרה של תורה. בכל אופן אין היום עמים טבעיות כמו בני ישראל שהם עמים מכוח העבודה הטבעית ולא מכוח הישות הדמיונית. מה שאין כן יש הרבה ישויות דמיוניות ומסוגים שונים ומשונים, אם זה חלקת אדמה שהופכת את בניה לישות דמיונית שנקראת מדינה, ואם זה דת שהופך את מאמיניה לישות דמיונית ואם זה אקלים שהופך את מבנה הגוף וצורת הפנים לאיזה ישות דמיונית כמו הסינים או היפנים או השחורים או הבלונדינים וכדומה. לאחרונה יש לנו גם ישות המגדר כלומר הצליחו בני אנוש המדומיינים להפוך את מין האדם לשתי ישויות נפרדות, ישות הגברים וישות הנשים.

אם כך שאין כהיום עמים בכלל, אז ביחס למה אנו עם סגולה ? אולי לא כדאי להתעקש בהגדרת עם כפי שהגדרנו אותה לעיל, ונגדיר כל חברה\מדינה\קהילה\מגדר כעם ואז נדון האם אנו מולם עם סגולה ?!

נבין בהמשך שאי אפשר להגדיר עם כישות דמיונית ולכן אנו חייבים להתעקש שעם זה רק עובדה טבעית ולא ישות דמיונית. אבל נזרום כרגע עם זה שכל חברה\מדינה\קהילה\מגדר הוא עם ואנו כבני ישראל על פי טענתינו הוא עם סגולה מול כל העמים. ואז חזרנו לשאלת השאלות במה אנו עם סגולה?

נחזור למקורות ונראה מהי לעומק עם סגולה. נתחיל עם מדרש ההלכה (שהיא כמובן עוד לפני המשנה כלומר התחלת תקופת חז"ל = תקופה של אלף שנה של דור ודור של אלפי תלמידי חכמים): איני מעמיד ואיני משליט עליכם אחרים אלא אני !!! כלומר יש לנו כעם רק שליט אחד וזה כמובן הקב"ה בעצמו. והקב"ה הוא כמובן לא שליט בתכלס, ולכן בעצם אין לנו שליטים = אנו בני חורין באופן אבסולוטית. עוד נעסוק בהמשך קצת באלוהות ונבין שלעומק השליט היחיד עלינו היא שכלינו ועל ידי שכלינו אנו מושגחים באופן פרטי וזה לעומק השגחה פרטית ביהדות. (בניגוד אצל הישויות הדמיוניות הפרט מושגח על ידי החברה באופן כללי כלומר שם הכלל קודמת לפרט, היהדות שלא מכירה בישויות דמיוניות ומאמצת את אחדות הבינה = את השכל והפרקטיות ולכן הפרט מושגח באופן פרטי) כרגע נמשיך בנושא שלנו: במה אנו עם סגולה?

ובכן, סגולתינו – מסביר בטוב טעם רבינו בחיי על פי החז"ל לעיל: והייתם לי סגולה. המטמון המוצנע והסמוי מן העין יקרא "סגולה", והוא מיוחד וחביב אצל המלך ותחת ידו לא יפקיד עליו פקיד ולא ימנה עליו שוטר ומושל, כענין שכתוב: (קהלת ב, ח) "וסגולת מלכים והמדינות". ומטעם זה אמר "מכל העמים" כלומר שאין מעלה זו לשאר העמים הקדמונים, כי הם היו תחת ממשלת פקידי המלך ושוטריו (רבינו בחיי פרשת יתרו)

הווה אומר, ליהודי כעם אין להם ממשלה ופקיד ושוטר ולכן הם בני חורין, וזה הסגולה שהם בני חורין, מה שאין כן כל בני אומה אחרת הם תמיד תחת שליטים. ושהם תחת שליטים, ואפי' שליטים הכי מודרניים (כביכול ליברליים), 1. אין להם זכות מוקנה לנשום (השופט ברק) 2. השליט הוא ההורה העליון כלומר צאצאיהם לא שייכים להם רק לשליט. ואין לנו הוכחה יותר גולדה מיזו = גיוס הרווקים והרווקות בכפיה למען המולך. אם כי הם בעצמם לא מכחישים זאת ואומרים:  ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי (גיל סיגל, פרופ‘ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה). 3. וכמובן נשללת מכל פרט את הטבע מראש בכדי לכפות עליו להיות חלק בחלוקת העבודה ואין לנו הוכחה יותר מיזו האיסור בחוק לאגור אפי' מים או מי גשם, ומי מדבר על להתנחל באיזה פיסת אדמה לבנות לעצמך את ביתך. יותר מיזה, על עצם דריכה על כדור הארץ אתה אמור לשלם פרוטקשן לשליט = ארנונה. הגדיל לטעון הנאו ליברל הנודע מילטון פרידמן, שאפי' את הירושה צריכים לבטל ככה כל הנולדים למין האנושות ייוולדו שוויוניים בלי הטבע, ככה שנכפה על כול נולד להיות חלק בחלוקת העבודה בכפיה. (אגב מילטון פרידמן הוא פשוט לץ מארץ הלייצניים, הרי בחלוקת הצמיחה שיוצאת מחלוקת העבודה הכפייתית, הוא בפירוש וכאידיאל טוען שאסור שתהיה שיוויון, רק להפך שהעני ימות תחת הגשר מרעב בשקט. מילטון פרידמן יודע שהוא לא ימות רק יצטרך להיות בכפיה חלק בחלוקת העבודה הנ"ל כלומר הוא רוצה את כולנו כעבדים לטייקון המקרי)

ובכן, עם סגולה פירושו עם של בני חורין. עם שבתכלס מתנהל לו אלפי שנים – מאז מרדכי ואסתר שקימו וקבילו באהבה – בלי משטר ושוטר. תרבות שבו נאמר: "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה". (בעל הטורים פרשת במדבר) ובמקור החז"לי (בסנהדרין בבלי קג' ע"ב) נאמר: "כיון שנעשה ראש מלמטה, נעשה רשע מלמעלה" (גירסת הרמב"ם במקום) כלומר כל מנהיג הוא בעצם רשע ולא רק השוטר הקטן.

תרבות שבו נאמר: ואבדל אתכם מן העמים להיות לי – אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו (רש"י פרשת קדושים מפי חז"ל) כלומר זה או אתם בני חורין או אתם שייכים לאימפריה = הישות הדמיונית. (לתשומת לב כל חובבי היפהפייה המערבית)

נסכם בקצרה מה היה לנו עד עכשיו

ובכן עם סגולה פירושו עם טבעי של בני חורין שאגב הוכיח לאדם שהטרגדיה האנושית שנקרא שליט\חברה\מדינה\ישות דמיוני ששוללת מאדם הכל מכל כל כולל את צאצאיו, היא לא גזירה משמים, כלומר אפשר אחרת, אפשר להיות בני חורין פלוס הטבע כקניין פרטי וכמובן לזכות לצאצאים על דרך אומרם "כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים" (מכילתא)

ואם באנו להשיב על השאלה השניה מהי תרומתו של היהדות לאדם, התשובה תהיה "חירות". כלומר היהדות נותנת לאדם את חירותו. ולא רק חירות בהווה, רק חירות לנצח נצחים, כלומר כל עמלו של האדם שזה הבנים, גם זוכים לחירות נצחית ככה תמיד הוא חלק מעם (כאמצעי כמובן) ותמיד הוא בן חורין.

אבל במסגרת הזו אני רוצה לצלול לעמקים יותר עמוקים ולהסביר לעומק מהי תרומתו של היהדות לאדם?

מהי תרומתו של עם הסגולה לאדם?

ובכן תשימו לב, שכל השאלה הנשאלת כאן באופן שטחי היא: מה תרם חברה\אומה\מדינה\לאום מול חברה\מדינה\אומה אחרת לאדם ? כלומר שטחי אנו חושבים שבראשית היה חברה או כמה עמים\חברות, ואז נשאלת מי מהם תרם יותר? וכל בר דעת יודע שלא היא, החברה בעצם קמה על האדם בחץ ההיסטורי שלו, כלומר בראשית היה אדם ורק אחר כך קמה עליו החברה. הווה אומר שקודם האדם תרם לאדם ורק אחריו בני אנוש התקבצו כחברה והשאר היסטוריה. (עוד נבין בהמשך שזה לא רק שאלה היסטורית ואז כביכול אפשר להתווכח מה קדם למה, רק בהווה ממש תמיד החברה קם על האדם, כלומר בלי התבונה של האדם אין קיום לחברה ככה שבכל הווה חברה מתאפשרת אך ורק אחרי שהאדם הוא תבוני מוסרי וערכי ורציונלי ופרקטי)

אז מה תרם היהדות לאדם היא השאלה הנכונה כאן. כלומר קודם אנו אמורים לדון מה תרם האדם לאדם ואחריו נדון מה החברה תורמת לאדם.

נעצור ונשאל מי אומר שאדם צריך לתרום לאדם, כלומר אולי האדם הוא כמו שהיא מאז ומתמיד ? על כך נשיב בחקירה מחשבתית פשוטה: האם אדם נזרק בג'ונגל, האם ישרוד בברירה הטבעית ? כלומר כל בר דעת מבין שהברירה הטבעית יכולה בקושי לבראו בעל חיים פנאט ודיי פשוט. סגולתו של האדם שהוא ניצח את הברירה הטבעית. הווה אומר  זה עצמו התרומה הכי גדולה של האדם לאדם שהוא ניצח את הברירה הטבעית. (בהנחה שבעלי החיים הפנאטיים באמת שורדים אך ורק עם לחץ ברירתי טבעי. דרווין עצמו לא היה בטוח בזה ושאל ואמר: אין שום טעם להניח, למשל, שזכרים של ציפור גן עדן, או טווסים זכרים, ישקיעו מאמצים רבים כל כך בזקירה ופרישה של נוצותיהם היפהפיות, ובנענועי זנב לנגד עיני הנקבות, בלי שום תכלית.)

אדם בטבע כיחיד, אפי' אין לו משיכה מינית דטרמיניסטי לבת\ן מינו ככה שאפי' דור אחד לא היה שורד, כלומר שרידותו היא לגמרי דעתנית. כלומר אדם רוצה לשרוד לדורי דורות ולכן הוא סוגר הסכם עם אישה אחת וההפך לכל החיים. בכדי שתתאפשר לאדם לעשות כזה הסכם דעתני, האדם צריך קודם שפה. (אם כי את השפה מקנים ההורים לנולד ככה שתמיד השפה אחרי המצאת חוקי המשפה כלומר בלי משפחה אין שפה) בהסכם הוא מבטיח לבת מינו לפרנס אותה ואת משפחתו, וכן הוא צריך בשביל זה קניין\חקלאות. בשביל קניין הוא חייב את ההכרה של הזולת בקניינו שזה אומר הזולת אמור לקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב. ולמה שיעשה זאת ? כלומר למה שהזולת יקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב ? מה עוד בשביל חקלאות הוא צריך לוח שנה, אחרת לא ידע את עונות השנה בשביל החקלאות. בשביל כל זה האדם תרם לאדם את החינוך מראש וכמובן את כפיית החיתול (השליטה בעשיית צרכים) והאוכל המבושל והביגוד השפה וההליכה על שתים וכו'.

תשימו לב שרוב הדברים הקריטיים לאדם כאדם, הוא לא מקבל מהחברה, כלומר האדם קודם לחברה בהווה תמיד. החברה מגיע אחרי רוב הדברים הקריטיים הנ"ל. מהדרך ארץ עד הבסיס הבסיסי של המוסר והערכים. יותר נכון לומר שאי אפשר להקים חברה בלעדיהם. (נכון שיש חברות אצל בעלי החיים אבל הם חברות קטנות ביותר כלומר לא יותר משישים פרטים)

ובכן, שאני רוצה לתרום משהו קריטי ביותר לאדם, זה בוודאי יהיה השפה. ובאמת המקרא דבר ראשון משכנע את האדם לאמץ שפה וטוענת שכל הבריאה נוצרת על ידי שפה = ויאמר,,ויהי,,, וכו' וכו' כלומר עשרת המאמרות הנודעים מהמקרא בא לטעון שבלי שפה האדם לא ישרוד.

ומי מקנה לנולד את השפה ? ההורים כמובן !! ביחד עם החיתול בכפיה (השליטה בעשיית צרכים) והאוכל המבושל והביגוד וההליכה על שתים, כל אלה עד ימינו אנו כהורים מקנים לצאצאינו. כלומר האבולוציה האקראית לא תעשה זאת בשבילינו ובמקומינו (הרבה מחב"תים שואלים למה לא רואים התפתחות אבולוציונית פיזית במין האדם, (כלומר למה שאדם לא ידבר בטבעי בלי ללמוד ולמה לא ילך על שתים בלי ללמוד ללכת וכו' וכו') והם לא מבינים שברגע שהאדם ניצח את הברירה הטבעית, הוא לא צריך את הברירה הטבעית האקראית ולכן הוא דווקא נלחם נגד הברירה הטבעי כלומר הוא עושה הכל שהוא לא יהיה אקראי שבטבעו של הקראיות שהם לא שרידותיים).

את כל זה תרם מי שתרם לכל נולד אנושי בכדור הארץ. כלומר מה ששטחי נראה לנו כטבעי, לקח לאדם דורי דורות לשכנע את האדם שזאת הדרך התבוני לשרוד.

השלב הבא שהמקרא מנסה לשכנע את הפרט, היא כמובן "חוקי המשפחה". כלומר כל הנ"ל הם מטרה בשביל התכלית, והיא שרידותיינו האישית לנצח, ואין שרידות אישית נצחית בלי חוקי המשפחה.

האם חוקי המשפחה מובנים מאליו? בוודאי שלא, הרי אין לאדם משיכה מינית דטרמיניסטית לבת\ן מינו ככה שתמיד חוקי המשפחה דורשת תבונה אישית גבוה וחינוך ותרגול וסביבה חברתית נוחה. מה עוד הישויות הדמיוניות בוודאי שרצו תמיד להיפטר מחוקי המשפחה. "אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים" (פרופ' בוזגלו).

עוד דוגמא: ”כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.“ (הגל)

כלומר חוקי המשפחה שכל האימפריות מאז האימפריה הראשונה של נמרוד עד ימינו אנו, נלחמים ונלחמו נגדם כולל כל האידיאולוגיות, ולא צלח להם ?! זה בעצמו תרומה חזקה של האדם לאדם.

נתעכב לרגע להסביר מהי חוקי המשפחה

חוקי המשפחה זאת הסכם תבוני דעתני בין אדם לבת מינו להבטיח לו שרידות אישית נצחית. לעולם גבר לא בטוח בשרידותו האישית בלי שהנקבה תבטיח לו שהיא מולידה לו את זרעו הוא. תמיד ידו של הגבר על התחתונה מול בת מינו, אלא לבת מינו יש בינה יתירה שאומרת שהיא חושבת יותר מדור אחד, הווה אומר היא מסכימה להסכם כזה להיות נאמנת לאיש אחד, בכדי שבניה הזכרים גם יזכו לשרידות נצחית כלומר שתימצא בת שתהיה נאמנת לבן שלה בעתיד. כלומר אם לגבר אין שרידות אפי' לדור הראשון לבת יש תמיד שרידות לדור הראשון, בכל זאת הנקבה מסכימה לעשות דיל לכל החיים עם גבר אחד כי לדור השני היא מעוניינת בחוקי המשפחה בשביל בניה הזכרים.

ובכן כאמור שום ישות דמיונית לא שרדה בהיסטריה מול חוקי המשפחה, כלומר מה ששרד זה דווקא חוקי המשפחה שזה אומר האדם שרד מה שאין כן כל הישויות הדמיוניות שאף אחד מהם לא שרד.

את התרומה הזאת (חוקי המשפחה) לאדם, רק אדם תרם לאדם. וזה לא מובן מאליו, כי אפשר הרבה סוגי משפחות אחרות הבלתי שורדות לנצח. לקידמה יש חלום רטוב שהיא ממציאה לנו משהו חדש, אבל מבחינת זה אין חדש תחת השמש. כבר חז"לינו לפני אלפי שנים מזכירים לנו את כל הסוגי המשפחות שהיו כבר בזמן המקרא: ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים שהפילגשים חשודות (= פמיניזם בל“ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז) (במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ט סימן יד)

כמו חוקי המשפחה ככה כל המצאה אנושית – כמו השפה עצמו והמצאת החינוך והלוח שנה והחקלאות והקניין ובעקבות המצאת הקניין המוסר וערכים  וכדומה –  לקח הרבה דורות עד שזה נהפך כביכול כדבר מובן מאליו. וכל זה עוד לפני המצאת החברה\הישויות הדמיוניות.

קשה מנשוא היא לקבוע לצלם האלוהים משהו. אנו לא מבינים מנין המרד הנעורים של האדם, כבר מאז שנולד הוא תמיד מורד, אבל יודעי דעת יודעים שהמרד הטבעי היא כי כל אדם הוא צלם אלוהים אז מי אתה שתאמר לו אייך ומה ומתי ?! ולכן באמת שאנו בודקים בחץ ההיסטורי בהתפתחות התבונה האבולוציוני האנושית, אנו רואים באמת כמה קשה היה כל התפתחות תבונית. המקרא בכדי לשכנע אותנו בחוקי המשפחה, צריך להמציא את הניתוח הנודע. חנוך בשביל לתת לנו לוח שנה שנשמעת לנו כל כך טבעי ורציונלי, צריך להמציא את ספר חנוך עם כל האגדות שלו מארץ האגדות. המצאת הכתיב וכתב נצרכים להמציא את ספר היצירה. בקיצור האדם הוא קשה עורף כמו שצלם אלוהים אמור להיות לא מקבל כלום, ככה שצריכים להמציא לו אגדות מארץ האגדות בכדי שיסכים לעשות מה שראוי לו לעשות אישית שרידותית לנצח.

ברצוני לטעון שכל זה קודמת לחברה ולכן היא קשה מנשוא ואכזרי ביותר כי רק התבוניים והצדיקים שורדים. בחברה\משטר\מלכות הכל נכפה על העבד\הרובוט בכפיה בלי שהפרט יקבל תמורה על כך והכל בכדי שהחברה הדמיונית תשרוד, כי תמיד הישות הדמיונית עיקר מול הפרט שלא אמור לשרוד אישית ועמלו היא לריק. אבל בכל זאת אין חברה בעולם שיכולה להתקיים בלי תרומתו של האדם לאדם, כלומר בלי חוקי המשפחה התבוניים ובלי שפה ובלי חינוך ובלי לוח שנה ובלי קניין ומוסר וערכים אי אפשר להקים חברה דמיונית וישות דמיונית. (הרבה לא שמים לב שאפי' אלוהי התבונה לא יכול לדבר עמנו בלי שפה וכתיב וכתב, כלומר יהודי שלא למד שפה וכתיב וכתב, אלוהיו לא יכול לדבר עמו, ככה שיוצא שהמקרא עצמה חייבת את התנאי ההכרחי הזה בכדי להתקיים כלומר דבר האלוהים מוגבל והוא כביכול צריך קודם את ההורים (חוקי המשפחה) ועמלם ואת הילד בעצמו ועמלו בכדי שיוכל לדבר עמו בכלל)  ולכן טענתי היא ש"האדם התבוני ורוב חוקיו קודמת לחברה". יותר נכון לומר שהחברה תופסת טרמפ על האדם התבוני ושוללת ממנו את חירותו וגורמת לו את האבדון כי בחברה\ישות דמיונית הוא לא בטוח בשרידותו האישית והנצחית.

ולכן השאלה הראשונה היא מה תרם האדם לאדם ולא מה תרם חברה כלשהי מול חברה אחרת. וטענתי היא שהיהודי תרם לאדם את רוב הדברים השרידותיים שעליהם כל חברה אנושית דמיונית תופסת טרמפ. כי תחשבו חברה בלי חוקי המשפחה, מי יוליד את בניה של החברה הדמיונית? מי יכפה עליהם את החיתול ? מי ילמד אותם ללכת על שתים ? כלומר כל סוג חברה אחרת שתעלו על דימיוניכם, חייבת להיות חברה כפייתית דיקטטורית. לא שקיים חברה במציאות שהיא לא כפייתית אבל בכל זאת אפשר לדמיין סוג של חופש דמיונית בחברות המודרניות רק כי היא מאמצת בחום את חוקי המשפחה, אבל חברה\ישות שתרצה לשלול את חוקי המשפחה ולהוליד את הבניה בעצמה, אז הכל בכל מכל כל יהיה כפייתית כמו הקיבוץ הישראלי הנודע. כלומר מבחינת הפרט, אין לו כלום אפי' ילדים אין לו, כי הם שייכים לחברה הדימיונית.

ברצוני לטעון כאן שהחברה מגיעה אחרי שהאדם השרידותי המציא את כל חוקיו לשרוד לנצח, ועליהם החברה קיימת ומחזיקה כמה דורות. הרבה חברות רצו – אחרי קבלת השליטה על ההמונים – לשנות את חוקיו בכדי לשלוט בהם באופן אבסולוטית, והם כולם לא צלחו לבסוף, כלומר כל החברות האנושית זה אלפי שנים מתקיימת אך ורק על חוקי המשפחה השרידותיים ועל חוקיהם.

נסכם

הבר דעת יודע ששרידות האדם לנצח מתחיל בחוקי המשפחה, כלומר הורים עושים הסכם לכל החיים והם יוצרים את עולמם הנצחי. עמל רב יש להורים עד שהנולד נהפך לאיש. ללמד אותו ללכת על שנים ללמד אותו שפה ללמד אותו שליטה בעשיית צרכים, וכמובן מחנכים אותו במוסר וערכים וכו' וכו' וכל זה למה הם עושים ? יש משפחות שעושים את זה כי פשוט ככה זה. יש משפחות שעושים את זה כי מאמינים באגדות. יש את העם סגולה שעושים את זה כי פשוט יודעים למה הם עושים את זה, והם הם סוחבים עמם את תובנות האלה לדורי דורות. ואם הם רוצים באמת להצליח בכך, הם אמורים ללמד את האדם חכמה בינה ודעת ככה שכל אדם יהיה בן חורין כמוהם. כל זמן שהם לא עושים את זה, הם בעצמם סובלים מהשליטים מסביבם = גלות ישראל.

האם עם סגולה זאת זכות  מוקנה או דווקא חובה\מטרה ?

ובכן, מי שמדמה לעצמו שזאת זכות מוקנה, יזכה לגלות ארוך מנשוא, שזה אומר שכל התוכחה במקרא יקויים בו, לדוגמא יקוים בו:  בָּנֶ֨יךָ וּבְנֹתֶ֜יךָ נְתֻנִ֨ים לְעַ֤ם אַחֵר֙ וְעֵינֶ֣יךָ רֹא֔וֹת וְכָל֥וֹת אֲלֵיהֶ֖ם כָּל־הַיּ֑וֹם וְאֵ֥ין לְאֵ֖ל יָדֶֽךָ: ואז השאלה בשביל מה כל העמל הזה ? בתנאים כאלה אומרים חז"ל: דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו (תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ס עמוד ב)

אבל האדם שמבין שזאת חובה\מטרה, הוא באמת ראוי להיקרא עם סגולה, ובו יקויים מה שנאמר במכילתא: "כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים" (מכילתא).

אייך לעזאזל עושים את זה ?

ובכן, זה אמור להיות דיי קל. צריך רק להסביר לאדם מהי חירות. חירות זה לא חירות מהשליט, הרי השליט מתחילה לא אמור היה להיווצר. לא מספיק לנו "כיון שנעשה ראש מלמטה, נעשה רשע מלמעלה" ?! כלומר האדם משתלט על הזולת ודורש את חירותו מהשלטן ?!

חירות זה אדם עם הטבע כקניין פרטי נצחי לדורי דורות על ידי ירושה, וירושה עצמה מתאפשרת אך ורק על ידי חוקי המשפחה. ובשביל כך הוא ממציא את כוח החברה + השליט בכדי לשמור על קנייניו, והנה איפה אנו ? שאין לנו זכות מוקנה לנשום ואסור לנו לאגור אפי' מי גשם על פי החוק ועל עצם הדריכה בכדור הארץ אנו אמורים לשלם פרוטקשן לשליט ? והשליט צריך חיילים ולכן הוא ההורה העליון כלומר כל עמלינו שהם הבנים אפי' לא שלנו רק של השליט ? בקיצור הגולם קם על יוצרם, שזה אומר, הקמנו חברה בשביל החירות וקיבלנו מה ? עבדות מוחלטת שאפי זכות לנשום אין לנו וצאצאינו שייכים לאיזה מפלצת דמיונית שנקראת מדינה\חברה\לאום\עם.

אז איפה טעינו ? מה השתבש לנו כבני אנוש שאנו עוד נשלטים על ידי רשעים ונשללת מהאדם את חירותו ונצחיותו ?

ובכן הכל התחיל עם אדם בשם נמרוד. זה שהמציא את החברה הלא טבעית הראשונה בהיסטוריה.

עד נמרוד, האדם עם חוקי המשפחה המציא את הקניין הטבעי והקביל ביותר. הוא פשוט חילק את הארצות בגורל ככה שכל נולד, נולד עם הטבע על ידי ירושה שכמובן מתאפשרת אך ורק על ידי חוקי המשפחה. ככה אם כל אחד נולד עם הטבע כקניין פרטי, אז רציונלי הוא מאמץ את הצוו של לא תגנוב ולא תרצח. הרי יש לו קניין לצמוח בו ולכן הוא מאמץ את הלא תגנוב ולא תרצח. בלי קניין האדם לא אמור למות מרעב ולכאורה טבעי מותר לו לגנוב ולרצוח את מי שלא נותן לו לשרוד.

ככה נח ובניו עשו ומהם צמח השבעים עמים הטבעיות. ותשימו לב שהערכים והמוסר מושתתים על תבונת האדם הרציונלי בדיוק כמו חוקי התעבורה. כלומר קל להבין את החוקים וקל ליישם אותם.

מגיע הנוכל נמרוד שיש לו כבר את האדם המוכן המודרני\התבוני, וטוען: בשביל מה חוקי המשפחה וירושה ומוסר וערכים חופשיים, בוא נחזיק בקניין בכוח החרב ואת המוסר והערכים גם נכפה בכוח כלומר נמציא הכל מהבטן ונכפה את כל זה בכוח הכפייה. אייך הוא מצליח לאחוז בכוח בקניין ? 1. הוא היה גיבור פיזית כלומר הוא פשוט כבש עמים שלמים. 2. המציא את הישות הדמיונית (הדגל או הפסל או האליל) שבשבילו האדם הפנאט פועל.

כמובן שזה לא הצליח להרבה זמן והאדם הצלם האלוהים מרד בו והקים ישויות חדשות וכמובן שפות שנות שלעולם לא יכלו לשעבד אותו לישויות אחרות מחוץ לישות שלנו. כלומר במקום לחזור למצב הקודם תרום נמרוד, הם אימצו את שיטת נמרוד לעצמם וככה קיבלנו הרבה עמים לא טבעיות שתמיד נפרדות לחלקים עד הכחדתם המוחלטת. וזה לעומק סיפור דור הפלגה המקראי

מתי שהוא בני אנוש אמורים להשכיל להבין שזה לא עובד. אבל כאן מגיע היום שאימפריית השלטת – רומי-  ממציא את אליל הכסף. מאז השליט היחיד הוא אליל הכסף. אמרו רבותינו (על נבואת דניאל כלפי המלכות הרביעית) המלכות הרשעה הזו היא עתידה להשתמש במטבע של חרס. שאין גוף המטבע שוה את ערכו, כמטבעות מתכות שבימי החכמים, אלא שהערך רק כתוב עליו, וגופו אינו אלא חומר זול שאינו שוה את הערך הנקוב עליו, כשטרי כסף של נייר,(ביאור האמרים) שאין שטר הנייר אלא כחרס, כלשון חז“ל (גיטין י:): ”שטרא, חספא בעלמא הוא“ – שטר, חרס בלבד הוא“ כאשר כבר נתקיים ומלכיות הרשעה האירופאיות היו הראשונות בעולם במעשה שקר זה; (המדרש המבואר)

הווה אומר כל קיומו של כל ישות דמיונית תלויה באליל הכסף. על פי אליל הכסף הוא נכחד או דווקא צומח. והפרט כשלעצמו הוא עבד בכל מקרה לאליל הכסף. כלומר אליל הכסף יכול לתת לך את הכל בכל מכל כל בהווה (הדגש היא "בהווה" כי כנודע הון לא עוברת בירושה, ואם עמל האדם היא תמיד לעתיד ?! אז הוא לא יכול להסתמך על אליל הכסף), והוא לרוב שולל ממך את הכל בכל מכל כל. כלומר תמיד אליל הכסף מכנס את הקניינים אצל יחידים והשאר עבדים להם עד ההפיכה החברתית הבא. על פי חכמינו המחזוריות הזו מתנהלת כל שבעים שנה. כבר עכשיו מעל 50% הון אנושי נמצאת בידי אחוז אחד מבני אנוש, שאנו בקושי שבעים שנה מאז מלחמת העולם השניה.

אז מה העם הסגולה אמור לתת לאדם ?

  1. כמובן את חירותו מהישויות הדמיוניות על ידי הסדרת הקניין הפרטי לכל נולד על ידי ירושה, כלומר ביום שנסדיר את הקניין הפרטי לכל נולד, לא נצטרך לישות דמיונית כלומר לא נצטרך לשליט בכלל וק"ו שליט רשע וכנ"ל שליט = רשע.
  1. וחירות מאליל הכסף על ידי שמיטת כספים. שמיטת כספים מונע את כינוס ההון אצל יחידים.
  1. אחרי שנסדיר את הקניין כחוק יסוד חירות האדם ואחרי שנשגיח שההון אנושי לא תתכנס אצל יחידים, אז אפשר חלוקת העבודה חופשיים (בניגוד לחלוקת העבודה הכפייתית שהנאו ליברל כופה על האדם על ידי שלילת הטבע מראש מכל נולד ובחוצפתו עוד טוען שלא צריך לחלק את הצמיחה בשווה) ושוק חופשי ששם כל אדם יכול לצמוח על פי עמלו.

נתעכב להסביר את הנושא לעומק ובפשטות מה טוענות החברות הפוסט מודרניות ומה טוענת היהדות כלומר מה אמורה היהדות לתרום.

כמו שאמרתי לעיל החברה תופסת טרמפ על האדם התבוני ומשפחתו האישית, היום החברה המודרנית מראש אומרת שהיא בונה על המסורת (ראו חוקת חירות של האייק), הווה אומר ”תופסת טרמפ" על כך שכל בן חורין רוצה חירות ושרידות אישית נצחית ולכן הוא מקיים את חוקי המשפה. בשביל חוקי המשפחה וכל צרכיו הוא צריך קניין וכו' בשביל הקניין הקביל הוא ממציא את המוסר והערכים. בשביל היעילות הכלכלית הוא ממציא את חלוקת העבודה והאמצעי החליפין = כסף, וככה אמור האדם לזכות בחירותו ושרידותו לנצח. וכאן נכנסת החברה\הדיקטטור ותופס טרמפ: דבר ראשון בכדי שכולם באמת יהיו בחלוקת העבודה, היא שוללת מכל פרט את הטבע מראש ככה בכפיה כל פרט חייב להיות חלק בחלוקת העבודה. תשימו לב שככה בדיוק זה עובד בכל חברה מודרנית שכל נולד משולל מהטבע מראש ואין לו אפי' זכות מוקנה לנשום על פי השופט ברק ומי מדבר על החוק האסור לו לאגור מים או מי גשם ומי מדבר על להתנחל על פיסת אדמה לבנות את ביתו שאסור לו על פי החוק ומי מדבר על עצם דריכה בכדור הארץ הוא אמור לשלם פרוטקשן לעיר = ארנונה (שכבר מזמן משולם בלי לקבל תמורה כי כל מה שהעיר של פעם נתן לך, אתה משלם היום לחוד בגלל ההפרטה). במצב כזה בוודאי שעל האדם נכפה להיות חלק בחלוקת העבודה.

יכולנו לחשוב שאולי זה טוב אם וכאשר את הצמיחה נחלק בשווה לכולם, אבל את זה הדיקטטור הקפיטליסט החזיר לא רוצה בשום פנים ואופן ובאופן אידיאולוגי דוגמטי אם לא פנאטי, הרי למה שהאדם התבוני יסכים לשטות הזאת ? הפנאטים האלה לא מבינים שהקניין המסורתי לא עומד מכוח עצמו, ככה שאין כאן על מי לסמוך כלומר הם הרי סומכים על המסורת ובמסורת יש קניינים ולכן הם חושבים שאפשר להעמיד את הכלכלה על המסורת ולא היא כי כפי שהסברנו לעיל לקניין ולמוסר והערכים המסורתיים יש תנאים רציונליים פשוטים שהם שכל נולד נולד לטבע כקניין פרטי ורק אחר כך אפשר חלוקת העבודה עם מוסר וערכים תבוניים, אבל אם אתה שולל מראש את הטבע מכל נולד וכופה עליו את חלוקת העבודה אז אייך אתה חושב לא לחלק את הצמיחה בין כולם בשווה ? הווה אומר אתה מראש צריך שוטר ורובה שיכפה את חוקיך שהמצאתה מהבטן והנה אנו עבדים נרצעים לשרלטן התורן.

ביום שהחברה הדמיונית תרצה לעשות צדק ולחלק את הצמיחה לכולם בשווה, אז שוב שללנו מאדם את חירותו כלומר תצטרכו כפיה קומוניסטית, בכדי לקיים חברה קומוניסטית וכדומיהם אתה ממציא ישות דמיונית שמצריך שליטה אבסולוטית, וחוקי המשפחה האישיים והחופשיים מפריעים לשליט לשלוט ולכן אמר הגל ”כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.“ (הגל)

והנה קיבלנו את המוות, אם זה מוות של הקומוניסט ואם זה מוות של הקפיטל החזיר ששולח אותנו למות תחת הגשר בשקט או לחליפין להיות עבד לאיזה טייקון הזוי.

היהדות מנגד טוענת שהמצאת הקניין הקביל אפשר אך ורק על ידי חלוקה וירושה שמושתת על ידי חוקי המשפה. ואז אפשר שיתוף בחלוקת העבודה באופן חופשי ולצמוח בשוק החופשי כבני חורין. במצב כזה המוסר והערכים הם טבעיים שלא מצריך משטר ושוטר וככה כל אדם הוא בן חורין ושורד לנצח לדורי דורות פלוס הטבע. זה התרומה שהיהודי אמור לתת לאדם. כל זמן שהיהודי לא נותן לאדם את התרומה הזאת, רק משחק את המשחק המלוכלך עם המסורת הדוגמטית, הוא עוד – ביחד עם שאר העמים = בני אנוש – בגלות הנצחית.

לסיכום:

היהדות תורמת לאדם 1. חוקי המשפחה התבוניים והחופשיים. 2. השפה (משונה הם המחב"תים שחושבים שהיהדות תרמו את לשון הקודש. שוטי עולם, מדובר על עצם השפה ולא איזה סוג שפה). 3. הלוח שנה (חנוך) והחינוך (חנוך) והחקלאות (נח). 4. המצאת הקניין פלוס הירושה ככה כל פרט נולד עם הטבע וכמובן זה אמור להיות מושתת על חוקי המשפחה אחרת אין ירושה (כי אין יורשים כי אין אבא) ולכן אין קניין קביל. 5. בעקבות המצאת הקניין והירושה הומצאה המוסר והערכים כמו לא תגנוב ולא תרצח שבלעדיהם אין הקניין קביל.

בעקבות כל האלה קמה החברה והישות הדמיוניות שהפך עלינו את היוצרות. כלומר מצד אחד סומכת על המסורת של המוסר והערכים שהם יוצא פועל של המצאת הקניין, ומצד שני גוזלת מראש מאתנו את הטבע. ככה בדיוק קיבלנו את העבדות המודרנית ואת המוות ואת האבדון.

האם זה אומר להיות ככה ? אז לא ! אפשר אחרת והיא להחזיר את הטבע לכל פרט. זה תפקידו של היהדות כעם סגולה, להחזיר לאדם את חירותו האבסולוטית ורק ככה הוא ישרוד לנצח לדורי דורות כפי שמבטיח לנו חזלינו: "כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים" (מכילתא)

יוצא מכאן שאת רוב רובו של תרומת היהדות הלכה למעשה קיימת בבני אנוש זה אלפי שנים מאז החברה הדמיונית הראשונה, כלומר כל הישויות הדמיוניות תופסים טרמפ עליהם ולכן לכאורה הם קיימות לפחות מאז החברה הראשונה. מה שנשאר ליהדות לתרום זה את חירות הפרט לכל בני אנוש פלוס שרידותו האישית לנצח וכיוצא פועל מכך בני אנוש כולם יזכו להתפתחות התבונה האנושית כי אין התפתחות התבונה האנושית מושגת אך ורק על ידי חירות הפרט. ואת זה כבר מבינים גם השרלטניים המודרניים במאות האחרונות ולכן הם נותנים לפחות לאקדמיה חופש בהווה (שוב הדגש ב"הווה" כי מבחינת אי שרידות אישית איש האקדמיה – הכביכול חופשי – לא זוכה בהם בדיוק כמו ההמונים העבדים.) מכאן שאנו רואים קצת התפתחות התבונה האנושית במאות האחרונות. כמה אירוני שכל ההתפתחות הנ"ל שזכינו במאות האחרונות היא בעיקר בהשגת כוח על דרך ידע = כוח. כלומר אם חשבנו שהתפתחות התבונה האנושית תביא לנו תרופה לסרטן ולשר סבל האדם, הלכה למעשה קיבלנו את הנשק הגרעיני ואת המדיה שעושה הכל להחזיר את האדם להיות פנאט ודוגמט ובעיקר רובוט לשרלטן שהוא בעצמו (השרלטן) שפוט של הטייקון.

לסיום:

היום שמעתי שהמשפחות החרדיות בארץ ישראל עברו בסוף שנת 2017 את המיליון נפש, וזה מלחיץ את פנאטי החברה מכל המגזרים. במיוחד שמעתי את הפנאט מר גרובייס – בתוכנית כוורת –  שנטרף לגמרי וזועק בקול גדול שהחרדים צריכים להשתלב ומדגיש חזק את ההשתלבות בצבא כמובן. מה שהחמור הזה לא מבין הוא, א' יהודים משתלבים היו כל הדורות מאז גלות מצרים והם כמובן לא שרדו. ב' השתלבות = אימוץ השיטה של נמרוד ושל נבוכדנצר וחבריו (כפי שהקב"ה אומר: ואבדל אתכם מן העמים להיות לי – אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו) ואת זה יכולנו להשיג כבר בזמן מצריים וככה עשו כל המתבוללים בזמנו ועושים זאת עד ימינו אנו (תסתכל במראה). בקיצור לא בשביל זה אנו עמלים כל כך קשה ולא בשביל זה סבלנו את הגלות הארוך. ג' בעיית היהדות היא לא חוסר השתלבות כפי שהפנאט הזה חושב, בעיית היהדות היא שהיא לא מקיימת את הציווי להיות עם סגולה כפי שכתבתי לעיל. אז לא אנו צריכים להשתלב, רק אנו אמורים לתת לשאר בני אנוש את התובנות הפשוטות מהי חירות אמיתית. ד' אתה חושב שכמות גופות זה כוח (וואלה,,, עברנו את המיליון נפש !!) והנה אני הפנאט כחרדי יכול מהיום לשלוט על אחרים, אתה שוטה לא מבין שביהדות אין כוח רק להפך כנ"ל ביהדות נאמר "כיון שנעשה ראש מלמטה, נעשה רשע מלמעלה" (בסנהדרין בבלי קג' ע"ב גירסת הרמב"ם במקום). אז תשכח שתקבל ביהדות כוח כלשהי מול הבני חורין. ה' החרדי\היהודי התבוני לעולם לא ימסור את צאצאיו למולך אפי' שהמולך יהיה מחופש לחרדי\יהודי ולכן תשכח ממדינה יהודית חרדית שכל קיומה מושתתת על חרב\צבא. פשוט אין כזה חיה כי זה סותר את כל החשיבה היהודית הבסיסית שפלא לי עליך שאתה אפי' לא מכיר אותה.

לשאר היהודים הלא חרדים, אני יכול בביטחון גמור להרגיע ולומר: לא תהיה לעולם מדינה חרדית\יהודית כי היהדות פשוט נגד עבדות האדם וכל מדינה היא עבדות כפי שהוכחנו לעיל, בחז"ל נאמר אפי' כלפי עיר "אין עיר אלא אלוהי". כלומר אפי' עיר פשוטה היא עבדות אפי' שהיא עיר חרדית. ואם תשאלו: הרי כמו שיש ערים חרדיות ככה אולי יהיה מדינה חרדית\יהודית ?! אז בואו קודם ניתן לערים חרדיות זמן ונראה כמה ישרדו. לדעתי הם לא ישרדו הרבה כי הערים האלה מתנהגים בדיוק כמו נמרוד וסדום ואפי' יותר גרוע מיזה, למשל בערים חילוניות אין היום הפסקת מים למשפחות ודווקא בערים חרדיות יש כן הפסקת מים למשפחות. כלומר שיהודי יורד אפי' שהוא חרדי, הוא יורד יותר נמוך מכל גוי קלסי. אם כל גוי קלסי מודרני מבין שבבסיס (מים ודיור) לא נוגעים, החרדי הוכיח שהוא יותר גרוע מגוי קלסי בזמן שהוא מקבל שררה. מכאן תבינו למה חז"ל אמרו "כיון שנעשה ראש מלמטה, נעשה רשע מלמעלה" (בסנהדרין בבלי קג' ע"ב גירסת הרמב"ם במקום)

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>2תגובות ל‘עם סגולה ?!’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s