העובד החרדי

העובד החרדי – מוקדש לרבי מורי שליט"א

רקע

עליתי לרבי מורי בחג החירות והיו שם מאות מתלמידיו, ופתאום הוא פונה אלי מול כולם ואומר: אתה יכול לשכנע את העובדים שבחבורה שהם חשובים כמו הלומדים ויש להם אפי' פלוס עם זה שהם מפרנסים את הלומדים ובלעדיהם אין לומדים. מה שאין כן לומדים בלי עובדים אין לומדים כלל.

אני – עוד מבואס שפנה אלי ככה ברבים : הרי זה דברים ידועים ועתיקים, מה יש לי לחדש כאן?

רבי מורי: בוודאי, אבל החבורה חושבים שזה מיסטיקה (כל החז"לים שמשבחים את העובדים) ולא מבינים את הלוגיקה את הרציונל שבדבר. ואתה – מסיים רבי  מורי, יודע להסביר את זה.

אני – ככה בבושת פנים לא לסתור את דבריו: בתקופת שמד – כלומר שהשלטונות רוצים לשעבד את היהודי לעבדות, וגוזלת ממנו אפי' את אשתו לעבדות ורוצה לגזור על לימודי ליבה בכדי שגם הילדים שלנו יהיו הון אנושי בשביל העבדות להון שלטון?! חייבים לגזור על עצמינו רק ללמוד תורה = התורה אומנותינו.

שרבי מורי לא יכעס עלי שאני כביכול מתווכח, הסברתי את עצמי ואמרתי: לפרסם את חשיבות העבודה בתורה בתקופת גזירות השמד של השלטונות, זה ייתן לשלטונות ולארגונים מטעם הטייקונים, את הגושפנקא ביתר שאת וביתר עוז לכפות עלינו את הגזירות האכזריות שלהם.

רבי מורי – עם חיוך ורוגע כאילו לא מתרגש שאני מתווכח: אדרבא, תסביר לחבורת העובדים גם את הנושא הזה.

ובכן הבטחתי שאני אעשה זאת בהקדם. ורבי מורי – ספק מצווה ספק נזעק: עד חג מתן תורה אני רוצה לראות את הדבר נעשה כבר (כנראה בגלל שהתווכחתי הבין בצדק שאני לא שלם עם זה).

ובכן נתחיל ותחזיקו לי אצבעות ומי ייתן שלא אכשל ואל הכשיל ח"ו אמן ואמן.

מעלת העובד החרדי

מבוא

לפני שנסביר את יסודי הכלכלה המודרנית והחשיבה של תורה וחז"ל בכלכלה. ברצוני קצת לתת\לצטט  לעצמינו בקטנה את המקורות על מעלת העובד, ככה שנלמד את יסודי הכלכלה, נבין לעומק את המקורות ואת הרציונל שלדבריהם, ככה שתבינו ששום דבר מדבריהם ז"ל הם לא מיסטיקה רח"ל.

ובכן, אפשר בשבילינו העובדים לצטט מהמקורות, משפטים כאלה גדולים, שלא נאמר בשום תחום אחר של תורה (ומיד תרגישו בזה). אבל  לא זה המטרה שלי – לתפוח על עצמינו על השכם?! המטרה שלי היא שנבין לעומק את המקורות. שנבין למה המקורות יצוא מגדרם לשבח ולהלל את העובד\המלכה. מה שכואב לרבי מורי (ולכן ביקש את עזרתי) היא שתמיד שהוא מצטט את המקורות זה לא נכנס ללב העובדים כי הם לא טיפשים, וזה נשמע לעובדים בצדק כאילו הלומד אומר לעובד: תעבדו  חזק – עובדים היקרים, ככה נוכל ללמוד. ואם אתם לא תעבדו מי יפרנס אותנו הלומדים?!  העובדים היותר נרגנים נזעקים בצדק: אנחנו עובדים ואתם מתפרנסים דרכינו ואחר כך אתם לא מכנסים את צאצאינו בקהל השם – למוסדות, כי אנחנו עובדים = אנחנו רמה נמוכה. וככה בשידוכים וככה הביקורות של הלומדים מול נשות העובדים כלפי צניעות, בזמן שהלומדים לא מודעים כלל שבעבודה בחוץ צריכים ללכת קצת אחרת. כלומר נשים שמקריבות את עצמן להיות חלק בפרנסת המשפחה אפי' שבכתובה ועל פי התורה הבעל מתחייב לכך, ויוצאות לחוץ לעבוד, החוץ דורש משהו יותר ממה שאשת חבר לובשת. לקחת את עניין הלבוש בחוץ בכדי לאיים עליהם עם המוסדות – לאיים על הילדים שלהם?! זה בריונות לשמה של הלומדים החזירים. אני אומר לומדים חזירים, כי אתם החזירים אמורים להכיר את הפסוק אל תגעו במשיחי ול\ובנביאי אל תרעו (תהלים ובדברי הימים). מדובר על תלמידי חכמים ועל תינוקות של בית רבן. כלומר הנביא מזהיר את ההמון (העובדים) לא לפגוע בתלמידי חכמים ולא בתינוקות של בית רבן. אז באים תלמידי חכמים בעצמם ופוגעים בתינוקת של בית רבן?! ושל מי? של העובדים שמפרנסים אותם?!  "שלוש פעמים ביום הכרוז יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא ואומר אל תגעו במשיחי (תהלים ק"ה) אלו ת"ח, ובנביאי אל תרעו אלו תנוקות של בית רבן" וכן בתלמוד בשבת קיט: "אמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו? אל תגעו במשיחי – אלו תינוקות של בית רבן, ובנביאי אל תרעו – אלו תלמידי חכמים. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה: אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. אמר ליה רב פפא לאביי: דידי ודידך מאי? – אמר ליה: אינו דומה הבל שיש בו חטא, להבל שאין בו חטא. ואמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה: אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש. ואמר ריש לקיש לרבי יהודה נשיאה: כך מקובלני מאבותי, ואמרי לה מאבותיך: כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן – מחריבין אותה. רבינא אמר: מחרימין אותה."

אייך זה קורה הטמטום והרשעות הזו על ידי תלמידי חכמים?! הרי הם באמת מתפרנסים על ידי העובדים!! התשובה היא, שוב חוסר הבנה ביסודי הכלכלה. מה שקורה זה פשוט. היום תלמידי החכמים מתפרנסים מהשלטון (על ידי הפוליטיקאים) ומהעשירים הגדולים (על ידי תרומות). ולכן לבורים האלה שנקראים תלמידי חכמים, אין את ההרגשה שהעובדים בעצם מפרנסים אותם. הם חושבים שלשלטון יש כסף מאוויר, וככה הכסף של עשירים בא מאלוהים. הם לא מבינים שהעובדים לא רק מפרנסים היום את תלמידי חכמים, הם מפרנסים גם את השלטון וגם את העשירים\הטיקוניים.

התלמיד חכם שלא מבין את זה, לעולם לא למד תורה באמת אלא כחמור נושא ספרים. אייך זה שדווקא העובדים מבינים את זה ותלמידי החכמים לא מבינים את זה?! כאן תבינו מהי מעלת העובד מול החמור נושא ספרים שזוכה רק בחכמה מה שאין כן העובד זוכה גם בתבונה ובדעת כמו שנאמר אצל בצלאל בן אורי בן חור (ונראה את זה בהמשך).

לפני שנמשיך אני חייב להזהיר את עצמינו העובדים: אל תגעו במשיחי ול\ובנביאי אל תרעו כנ"ל נאמר גם על תלמידי חכמים ככה שאסור לנו להיות כמו החזירים האלה ולפגוע בתלמידי חכמים. הרי אם אנחנו נלחמים בשביל התינוקות של בית רבן שלנו קרי הילדים והילדות שלנו שזה הנביאי אל תרעו (והמשיחי על פי שני הגרסאות), אל לנו לפגוע ח"ו במשיחי\בנביאי = תלמידי חכמים, אחרת אנחנו פרדוקסליים כמוהם בדיוק.

ובכן אנחנו רואים שהחוסר הבנה ביסודי הכלכלה חסר לא רק בנו העובדים אלא חסר את זה גם אצל התלמידי החכמים, אחרת אייך נסביר את מעשיהם?! ולכן רבי מורי מתעקש עמי להסביר את הנושא הזה בטוב טעם. וכפי שאמרנו נתחיל עם המקורות בקטנה ואחר כך נבין גם בכלכלה ונבין את הרציונל של חז"ל והמקורות בעזרת השם.

המקורות

נתחיל ותחזיקי לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח

אצל בצלאל בן אורי בן חור נאמר: "וימלא אותו אלוהים ב'חכמה' ב'תבונה' וב'דעת' ובכל 'מלאכה'." אומרים חז"ל: חכמה = לימוד. תבונה = הבינה, ששוכן בכל אדם, שזה – הבינה, בעצם הייצוג של הקב"ה באדם על דרך: מי שלא חס על כבוד קונו, טוב לו שלא נברא (משנה בחגיגה) ומהי כבוד קונו?! שכלו של אדם!! (רמב"ם במקום) ועל דרך: כי לא נתנה התורה לאשר אין דעת לו, ו"המלאך בין אדם ובין אלהיו הוא שכלו" (אבן עזרא בהקדמה לבראשית). דעת = מבין דבר מתוך דבר. מלאכה = הוצאת הכוח – מהחכמה והתבונה והדעת, לפועל = 'מלאכה'.

כל מי שנתעסק במלאכת המשכן נתן בו הקב"ה חכמה בינה ודעת. (חז"ל) "לא השרה – הקב"ה, שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה" שנאמר עשו לי משכן ושוכנתי בתוכם.

אנחנו חייבים להבין שהבינה האחדותית זה מתנת הקב"ה לכל אדם, כמה בור שהוא יהיה, הוא מסוגל להבין לוגיקה ומתמטיקה בדיוק כמו הגאון הכי גדול באנושות כפי שהוכיח כבר הפילוסוף סוקרטס לפני אלפי שנים, ולהבדיל אלף הבדלות כפי שמוכח במקורות שלנו כנ"ל.

שאדם מבין שהייצוג של הקב"ה בעולמו = הבינה, שוכן בו, וככה שהוא משתמש בשכלו, הוא הכי קרוב להקב"ה?! אין לאדם אושר יותר גדול מיזה. המשגיח בישיבה אמר לי לשאלתי מהי רוח הקודש: שאתה עושה משהו ופתאום נכנס לך רעיון אייך לפתור בעיה, זה היא רוח הקודש.

עכשיו. מי הוא הכי משתמש עם הייצוג של הקב"ה ששוכן בונו?! העובד !!! העובד במציאות, בעובדה, על תקן כל דקה ביום, הוא מחובר להקב"ה, ואם יש לו שכל והכרת הטוב, הוא כל רגע מודה להקב"ה ושמח להיות בקרבתו. ולכן אמרו חז"ל אוהב את המלאכה: "אהוב את המלאכה כיצד מלמד שיהא אדם אוהב את המלאכה ואל יהיה [אדם] שונא את המלאכה שכשם שהתורה נתנה בברית כך המלאכה נתנה בברית שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלהיך" (שמות כ' ט'): (מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יא)

זה לעומק דברי רבי טרפון לעיל "אף לא השרה – הקב"ה, שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה" שנאמר עשו לי משכן ושוכנתי בתוכם.

לא רק שהעובד דווקא, זוכה לקבל מהקב"ה 'חכמה' (שאת זה מקבל הלומד גם כן) 'בינה' ו'דעת' שבלעדיהם הוא לא יכול לעשות את המלאכה. הוא הגורם להקב"ה לשכון בתוכינו, להרגיש אותו לנגוע בו. הרי שהתלמיד חכם יושן על מזרן נוח בחדר שינה יפה עם מזגן, הוא לא קולט שכל הטוב הזה הוא מקבל בזכות השכינה ששכן אצל העובדים שהמציאו לו את המזרן ואת המזגן, או בתכלס יצרו לו את זה.

ניקח את התלמיד חכם ואת העובד הנחיתי, לאיזה אי בראשית, שאין בו כלום רק חול מים ושמים. אז אולי יתחיל להבין מה פירוש הקב"ה שוכן בתוכינו. כל מה שבני אנוש בנו מהתוהו ובוהו של הטבע, זה זה עומק המושג שהקב"ה שוכן בתוכינו. ולכן ר' טרפון שאומר לא השרה שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה. הכוונה לומר שגם במתן תורה הוא לא שכן בתוכינו (אין מתן תורה בלי דעת כמו שציטטנו לעיל מהאבן עזרא שאומר "לא נתנה התורה לאשר אין דעת לו", אבל עם לימוד התורה במתן תורה אתה לא מקבל את הקב"ה במציאות ובחומר. הנה בני ישראל מתלוננים שאין להם מים ובשר וכו' וכו'. וחז"ל אומרים באמת שכל זמן שעשו את מלאכת המשכן, אף אחד לא התלונן כי מלאכה מביא את הקב"ה לשכון בתוכינו ויש לנו את כל הטוב כמו לעיל הבית היפה עם המזגן), אלא דווקא מתי שבני ישראל התחילו לעסוק במלאכה.

נאמר יותר מיזה. יש שני דרגות ביהודי. 1. יראת השם. 2. ואהבת השם. כל ילד יודע שהדרגה הכי גדולה זה אהבת השם. נאמר על יורדי הים שיש להם יראת השם כי הם כל הזמן בסכנה. אותו דבר תלמידי חכמים הם תמיד בסכנה שמה לא יהיה להם אוכל. אבל עובד במלאכה, הוא תמיד בדרגה של אהבת השם, כי כנ"ל שוכן בו חכמה בינה ודעת. הוא כל רגע מול הקב"ה שמלא לו שוב ושוב את המלאי של החכמה בינה ודעת (נכון גם לתלמיד חכם אמיתי העמקן וכו', הקב"ה גם ממלא לו חכמה בינה ודעת, אבל הכלל\הציבור לא מרגיש מה שהוא מרגיש אלא אם יצא עם חידושים מופלגים שאפי' הציבור הפשוט נהנה מיזה, מה שאין כן העובד, כל הציבור לכל הדורות מרגישים את שכינת הקב"ה על ידי מעשיו של העובד, למשל את המזגן מרגישים כולם, את התרופה למחלה כלשהי, כול החולים מרגישים מתי שהם ב"ה מתרפאים ממחלתם). והנה חז"ל אומרים בברכות את אותו רעיון עמוק: "גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, דאילו גבי ירא שמים כתיב: אשרי איש ירא את ה', ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב: יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, ולגבי ירא שמים וטוב לך לא כתיב ביה."

ששה אלו נקראו "מלאים" ושלוש מהם הם עובדים 1, הקב"ה שעשה את מעשה בראשית. 2, בצלאל. 3, אהליאב. (חז"ל). כלומר עובדים היקרים, אנחנו בחברה טובה. ולא רק זה, הקב"ה לא ממלא חכמה בינה ודעת, אלא מלאים כפי שאומרים חז"ל במדרש תנחומא: "ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה שכבר היתה בו חכמה למדך שאין הקדוש ברוך הוא ממלא חכמה אלא למי שיש בו כבר, מטרונה אחת שאלה את ר' יוסי בר חלפתא מהו שכתב יהב חכמתא לחכימין (דניאל ב) לטפשים היה צריך לומר אמר לה בתי אם יבואו אצלך שנים אחד עני ואחד עשיר והן צריכין ללות ממך ממון לאי זה מהם אנת מלוה אמרה לו לעשיר, אמר לה ולמה, א"ל שאם יחסר יהיה לו ממון שיפרע אבל עני אם יאבד מעותי מהיכן יפרע אמר לה ישמעו אזניך מה שפיך מדבר כך אם היה הקדוש ברוך הוא נותן חכמה לטפשין היו יושבין בבתי כסאות ובמבואות מטונפות ובבתי מרחצאות ואין מתעסקין בה אלא נתנה הקדוש ברוך הוא לחכמים שיהו יושבין בישיבת זקנים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ועוסקין בה לכך כתיב ואמלא מלא מי שהיה בו כבר חכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה"

ותשימו לב, שאנו מלאים והקב"ה ממלא אותנו בכל רגע, אין לאף אחד קירבה להקב"ה כמונו. וזה לא מילים, זה מציאות עובדתית כי באמת אנחנו כל הזמן צריכים לשכל של הקב"ה בעבודה. הבעיה מתחיל שאנו שוטים לחשוב שזה אנחנו החכמים ואנחנו הגאונים. ולא מבינים שזה הקב"ה המיוצג בנו כנ"ל. ולכן אם רק נהיה מודעים לפילוסופיה היהודית שאנחנו דנים כאן נתחיל להרגיש כל רגע את הקב"ה ונאהב אותו כל שניה בחיינו ונזכה לדרגה של אהבת השם תמיד. בכזה דרגה נשב באמת בישיבת זקנים (ביחד עם התלמידי חכמים) ובבתי מדרשות ועוסקין בחכמה בינה ודעת.

ואת זה מפסידים התלמידי חכמים שתורה אומנותו. כי אם הם רק היו נותנים לנו ולצאצאינו לשבת עם הזקנים בבתי המדרשות, הם היו מקבלים לא רק פרנסה, אלא בעיקר חכמה בינה ודעת ששוכנת רק בעובדים כנ"ל.

נביא עוד כמה חז"לים

כנ"ל רוח אלוהים בעבודה, נקרא "רוח הקודש" (תרגום ירושלמי) ו"נבואה" (התרגומים במקום). ועינינו הראות את כל הטוב הגשמי והשפע והטכנולוגיה ומדעי הרפואה, כל זה באים מהשכל האלוהים ששוכן באדם, צריך רק לקחת. ורק העובד חייב תמיד לקחת מהקב"ה את החכמה בינה ודעת ובאמת הקב"ה ממלא אותו, והנה התוצאות. ולא רק התוצאה היא הדבר היפה כאן, אלא בעיקר הקירבה והאושר שיש לנו מכך שאנחנו תמיד מרגישים ונוגעים בהקב"ה בעצמו. ואין לנו אושר יותר גדול מיזה.

רבי אליעזר אומר "גדולה היא מלאכה שכשם שנצטוו ישראל על (התורה) [והשבת] כך נצטוו על המלאכה שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך (שמות כ' ט'): רבי אומר גדולה היא מלאכה שכל מי שאינו עוסק במלאכה בני אדם משיחין בו. מנין איש פלוני אוכל. מנין הוא שותה." מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כא

לא רק על בצלאל אלא גם על משה רבינו עצמו נאמר: "לא שרתה שכינה על משה אלא מתוך מלאכה" שנאמר ומשה היה רועה וכתיב וירא מלאך ה' (שמות ג' א'). גדולה מלאכה שכמה בריות ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ולא מסר מלאכה אלא לבני אדם בלבד. על זו הדרך נאמר על אדם הראשון שלא טעם כלום לפני שעשה מלאכה וכן כלפי האבות והנביאים נאמר בחז"ל: "חביבה היא המלאכה שכל הנביאים נתעסקו בה ביעקב אבינו הוא אומר (בר' ל' ל"א) אשובה ארעה צאנך אשמור במשה הוא אומר (שמות ג' א') ומשה היה רעה: בדוד הוא אומר (תה' ע"ח ע') ויקחהו ממכלאות צאן בעמוס הוא אומר (עמ' ז' י"ד) כי בוקר אנכי ובולס שקמים: ויקחני ה' מאחרי הצאן (שם ט"ו): חביבה היא המלאכה שלא שרת רוח הקדש על אלישע בן שפט אלא מתוך המלאכה שנ' (מ"א י"ט י"ט) וילך וימצא את אלישע בן שפט והוא חורש ומה אליהו אומר לו לך שוב כי מה עשיתי לך (שם כ') שלא לבטלך גדולה היא המלאכה שכל המצות ומעשים טובים אינן אלא מלאכה חוץ מהגיון תורה ותפלה:"

תשימו לב לסיפא: "גדולה היא המלאכה שכל המצות ומעשים טובים אינן אלא מלאכה חוץ מהגיון תורה ותפלה". כלומר חוץ מתורה הגיון ותפלה, כל המצוות ומעשים טובים אינן אלא מלאכה.

ובכן לפני שאני עובד קצת להעמיק באלוהות אני הביא לכאן קובץ קטן של מאמרי חז"ל בנושא בקצרה ממש.

גדולה מלאכה שלא קנס מיתה אלא מתוך בטילה.

גדולה מלאכה שכל מי שהוא עוסק במלאכה אין ידו חסרה פרוטה לעולם (בוודאי שהוא צריך לעסוק בבמה שיש ביקוש).

גדולה מלאכה שכל מי שאינו עוסק במלאכה הרי זה מתחייב בנפשו רח"ל.

גדולה מלאכה שכל מי שאינו עושה מלאכה בחול סופו לעשותה בשבת

גדולה היא מלאכה שכל אומן ואומן יוצא ומשתבח באומנותו שנקרא מלאכתו שלו. אם הקב"ה קורא אותה מלאכתו, בני אדם על אחד כמה וכמה. (זה עומק שהאדם הוא צלם אלוהים והבינו)

למה אדם בחיר הבריאה? עומק הדבר נבין במשנת רבי אליעזר: חביבה היא המלאכה, שהרי כל בריות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא מסר להן מלאכה, אלא לבני אדם בלבד. וכן היה ר' מאיר אומר, ראית מימיך ארי אכר צבי קייט, שועל כורם, או אחד מן החיות עושה מלאכה. [הרי אינן עושין מלאכה], והרי הן מתפרנסין בלא מלאכה, ובני אדם אין מתפרנסין אלא מן המלאכה, לא מפני שהן קלים מן החיות, אלא שהמלאכה חביבה.

כלומר השימוש של האדם בשכלו האלוהי, היא היא הדעת העליון החיבור עם הקב"ה תמיד כפי שהסברנו לעיל. ואין לך שימוש בשכלו של הקב"ה אלא במצוות ומעשים טובים = מלאכה. מה שאין כל שאר הבריות לא משתמשים עם השכל האלוהי וזה מה שעושה את ההבדל בין האדם הצלם האלוהים לבין בעלי החיים. אם כי לאחרונה במחקרים אנחנו רואים שב"ה גם לבעלי החיים יש שכל אלוהי והם עושים הרבה מאוד מלאכות חכמות בזכות זה. ואת הגילויים האלה זכינו בזכות העמלים לחקור את בעלי החיים ובזכות הנגישות שיש לנו לדעת את מחקריהם הנפלאים, בעקבות האינטרנט שזה גם תוצאה של מלאכה = תוצאה של השכינה ששוכן באדם אם המשטרים הרשעים נותנים להם (למדענים) קצת חופש לחקור.

הגמרא בנדרים: גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. (נבין בהמשך למה אצל הבורים המתחזים לתלמידי חכמים, זה הפוך מגמרא מפורשת). הגמרא בגיטין: אמר רב ששת גדולה מלאכה שמחממת את בעליה.

גדולה מלאכה, שלא נקרא אדם שלם אלא מתוך המלאכה, ואיזה זה, זה אברהם אבינו ע"ה במילה, שנא' התהלך לפני והיה תמים, וכתיב ואתנה בריתי ביני ובינך. וכבר היה יכול לבראתו מהול, אלא שהמלאכה חביבה.

גדולה מלאכה, שעל בטלונה מפרישין הבעל מאשתו, דתנן במסכת כתובות בפרק [אף על פי], המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוצא ויתן כתובה, שהבטלה מביאה לידי שעמום.

וחסידים הראשונים היו משתדלים לעשות מלאכה, כדי שיתפרנסו ממנה, ולא היו חוששין למלאכה פחותה, ואף על פי שהיו מהם נשיאים וראשי ישיבות וגדולי הדור. כגון ר' יוסי, שהיתה מלאכתו שהיה נושא עצים על כתפו, והיה שמח בחלקו ומשתבח במלאכתו, ואומר גדולה מלאכה שמחממת את בעליה. ור' יהושע היה פחמי, ור' יצחק נפחא, ור' יוחנן סנדלר. אבא חלקיה, בן אחותו של הלל, היה נשכר לחפור השדות והכרמים. אבא שאול קובר את המתים. הלל הזקן חוטב עצים, ואף על פי שהיה נשיא ישראל וגדול הדור, ובן בנו של מלך יהודה היה, ואפי' הכי היה חוטב עצים. וגרסינן במ' נדרים ר' יהודה כדאזיל לבי מדרשא שקיל גולפא אכתפיה, פי' כלי חרס גדול, והיה אומר, גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. ר' שמעון היה שקיל צנא אכתפיה, פי' סל גדול, והיה אומר, גדולה מלאכה שמכבדת בעליה. וחסידים אלו, שהיתה מלאכתן בצער והיו מתפרנסין ממלאכות אלו, ואם הכי היו גדולי הדור, ושוקדין על תלמודן, ולמדו תורה הרבה, והעמידו תלמידים הרבה. ואלו היו רוצין לקבל פרס מאנשי דורן, היו נותנין להם ממון הרבה והיו מעשירין אותן והיו מפרנסין אותם כפי כבודם, אבל לא היו רוצים ליהנות מכתרה של תורה ולקבל שכרן בעולם הזה.

וכל מי שאינו עושה מלאכה להתפרנס ממנה, הרי זה חוטא ומחטיא את הבריות. (מנורת המאור)

עד כאן המקורות (ויש עוד הרבה מאוד אבל זה מספיק בשבילנו בכדי להבין את ההמשך כשנעמיק בכלכלה ובאלוהות. בהמשך נוסיף ונצטט בשביל הצורך) ונסכם את מעלת העובד החרדי מול התלמיד חכם

העובד עובד את הקב"ה באהבה מה שאין כן התלמיד חכם עובד את השם ביראה.

את שניהם הקב"ה ממלא תמיד, חכמה בינה ודעת (צריך רק לשים לב לזה אייך שכלנו מתעצם מרגע לרגע), אבל העובד מרגיש את זה מיד = התוצאה של עמלו ומחקרו וכו' וכו'. מה שאין כן תלמיד חכם יכול למדיין שעלה על חידוש טוב ואחרי שנים יכול להבין שטעה מרה (הפלוס של המעשי מול העיוני).

שניהם מרגישים את הקב"ה תמיד, אבל העובד רגוע ושלם עם הקב"ה והתלמיד חכם לעולם לא רגוע כנ"ל.

אין קיום לתלמידי חכמים בלעדי העובדים (נכון זה לא מורגש להם שהשלטון והעשירים משחד אותם. אבל אנחנו מדברים על תלמידי חכמים אמיתיים שכן מבינים את העניין לעומק. ונעסוק בזה בהמשך לעומק), ככה שלא רק יש להם את הקב"ה תמיד עמם, אלא הם הם הגורם שיהיה להקב"ה תלמידי חכמים שתורה אומנתם.

ההתעצמות של האלוהות בעולם, קורה אך ורק בגלל העובדים. נעמיק בזה בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להבין שכל הטוב והשפע והתפתחות המדעים ובמיוחד במדעי הרפואה, היא תוצאה של כל העמלים בעבודה ובמחקר ובחקר מעשה בראשית.

ולכן לא רק אישית כל אדם עובד, מרגיש את הקב"ה פנים מול פנים תמיד ומתוך אהבה שזה הכיף שבדבר והאושר הנעלה היחיד שיש לאדם בעולמו, אלא כלל הציבור כולל התלמידי חכמים נהנים מיזה לדורי דורות. נהנים מהשפע והאיכות והנוחות וכו' וכו' ונהנים מהקב"ה בעצמו הרי זה ממנו, על ידי שהוא שכן אצל העובדים החכמים שהביאו לנו את כל הטוב הזה.

הפלוס של העובד החרדי הוא שהוא גם תלמיד חכם, הרי למד תורה עד הנישואין וממשיך ללמוד בשבתות ובחגים כל חיו ויש כאלה שלומדים גם כל יום דף היומי והלכה יומית ועוד ועוד.

לסיום מעלת העובד החרדי

אם כל תכליתו של האדם הוא להתענג על השם – על דרך דברי בעל מסילת ישרים: שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא – אז אין לנו תענוג יותר גדול מלהרגיש את הקב"ה תמיד בעבודה, כי רק במלאכה הקב"ה ממלא אותנו עם חכמה בינה ודעת. רק במלאכה הקב"ה שוכן בתוכינו כנ"ל מחז"ל, ושוכן = התוצאה של העמל = כל הטוב שיש לנו מהתפתחות המדעים והטכנולוגיה ומדעי הרפואה.

עכשיו נעבור בפרק הבא להעמיק באלוהות ובכלכלה ובעיקר בכלכלה יהודית.

——————————————————-

אלוהות וכלכלה

אדם – תלמיד חכם ועובד, איש ואישה, בחור ובחורה, ילד ונערה, שלא יודע את הבסיס הבסיסי של כלכלת בני אנוש, טוב לו שלא נברא. ואין מצב שהוא הוא לא הגורם לכל הסבל האנושי והגלות המרה של בני אנוש בכלל ושל העם סגולה – היהודים, בפרט.

זה בכלל לא משנה אם אתה מגיע להבנה דרך הכלכלה או דרך האלוהות. שניהם טובים לאדם. אבל יהודי שחייב להכיר את אלוהיו, בוודאי חייב להכיר את הכלכלה היהודית וככה יכיר לעומק גם את האלוהות. ואז הוא יזכה להיות תלמיד חכם באמת ויהיה אהוב לאלוהים ולבריות ויזכה להתענג על השם בעולם הזה בכל רגע מחייו.

אלוהות בקצרה רק בשביל הנושא שלנו כאן

הקב"ה בעצמו גזר, וההורים, קיבלו את הזכות המוסרית ליצור חיים\ילד\ה, עם התנאי שהחיים שהם יוצרים, מקבלים את אחדות הבינה האלוהית. כלומר הקב"ה לא סמך על ההורים אלא ישר מהקב"ה כל אדם מלידה מקבל עם החיים את אחדות הבינה (1+1=2). וזה עמוק משמעות הדברים שהבאתי לעיל: מי שלא חס על כבוד קונו, טוב לו שלא נברא (משנה בחגיגה) ומהי כבוד קונו?! שכלו של אדם!! (הרמב"ם במקום) ועל דרך: כי לא נתנה התורה לאשר אין דעת לו, ו"המלאך בין אדם ובין אלהיו הוא שכלו" (אבן עזרא בהקדמה לבראשית).

והיות שהחשיבה היהודית של תורה היא, שכל הבריאה של הקב"ה היא אבולוציונית התפתחותית, ולא יקום סטטי דטרמיניסטי מוחלט כפי שטעו רוב הפילוסופים. ולכן כל הרוע בעולם הוא באשמת האדם שלא עמל מספיק למצוא מזור לכל הרוע האנושי והרוע הטבעי האקראי על דרך לא תלכו עמי בקרי. כלומר אם אנחנו בחץ הזמן עוד לא מצאנו תרופה לסרטן, ותמצא תרופה פעם, יוצא שזה שעוד לא מצאנו אותה היום, זה באשמתינו. אותו דבר לגבי כלכלה וחירות האדם וכל הצרות האנושיות בינינו לבין עצמינו, קרי המוסר וערכים.

ובכן, כל אדם נולד עם אחדות הבינה אלוהית. ועל פי אחדות הבינה נכתבה התורה על ידי הנביאים. ולהבדיל אלף הבדלות על פי אחדות הבינה בני אנוש מצאו את המדעים בכל תחום ותחום של המדעים. ההבדל בינינו לבינם, היא, שהם לקחו את הבינה האחדותית לשם כוח על דרך אומרם "ידע= כוח", היהודים לקחו את אחדות הבינה בשביל המוסר וערכים = התורה, ובשביל להתענג על השם כנ"ל.

שאנו מגיעים לכלכלה, אומות הרשע לקחו את אחדות הבינה לשעבד את האדם לכלכלה בשביל ההון שלטון שלהם. והיהודים לקחו את אחדות הבינה בשביל חירות האדם = היותו האדם בן חורין כראוי לצלם האלוהים.

יסודי הכלכלה

יסודי הכלכלה הם 

  1. משאבים
  2. קניין
  3. חלוקת העובדה
  4. אמצעי חליפין = כסף
  5. יצירת הכסף

נסביר כל אחד מהם על פי החשיבה של התורה וחז"ל. ובהמשך נדבר על חשיבת הגויים הרשעים, ואייך אנחנו מתמודדים עם זה שאנו תחת ריבון אדם על אדם של הרשעים האלה.

  1. משאבים = כל היקום כולו. למי הוא שייך?

ביהדות: "חייב אדם לומר שכל העולם נברא אלא בשבילי"!! יותר מיזה, אין לו פריבילגיה לוותר על כך ו'חייב' הוא לומר ככה הלכה למעשה. כי כל הרוע האנושית בא מאלטרואיזם שקרית (ראו את המאמר הזה ותבינו לעומק למה. "ואהבת לרעך כמוך" אם לא תאהב את עצמך, אייך תדע לאהוב את רעך ?).

באומות הרשע?!: כל אדם חייב להיוולד אפי' בלי ירושה – טוען אבי אבות הנאו ליברלים מילטון פרידמן, בכדי שכל בני אנוש יהיו שווים בעבדות חלוקת העובדה (חשבנו אולי הרשע הזה רוצה לתת לנו חלק שווה בצמיחה של חלוקת העבודה הכפייתית שלו?! אבל קדחת!!! מה, אנחנו קומוניסטים רח"ל?!).

כאמור ראו בבלוג ביתר הרחבה. ראו למשל משאב טבעי – למי היא שייכת ?

  • 2. קניין = קניין פרטי או קניין של חברה בע"מ. או קניין על ידי כיבוש והפקר.

ביהדות: אין קניין אלא בחלוקה (לא מהפקר ובוודאי לא בכיבוש. אפי' כיבוש משה לא מביאים ביכורים. אין קניין ביהדות אפי עם כסף הרי תמיד ביובל זה חוזר לבעלים\היורשים מהחלוקה של נח ויהושע). השופט נח מחלק את הארצות לבניו, וככה היהודים יורשים את ארץ ישראל (הגויים שסנחריב בילבל אותם, צריכים על פי שבע מצוות בני נח לחזור ולחלק את הארצות לעמים ולמדינות וכל פרט אמור לקבל נחלה בארצם. מה שאין כן היהודים שלא התבוללו בגויים).

אחרי שכל יהודי וגוי מקבל נחלה כקניין פרטי שעוברת בירושה לעולם ככה כל אדם נולד עם הטבע כקניין פרטי משלו. מה קורה עם המשאבים, הרי אמרנו כל אדם חייב לומר שכל העולם נברא אלא בשבילי?! אייך בכלל אפשר קניין פרטי אם הכל שייכת לכל אחד לבד? את זה עשינו עם אחדות הבינה!! אמרנו נחלק את העולם בגורל כקניין פרטי. ונשאיר את משאבי הארץ ורשות הרבים בשביל כולם. ראו בחז"ל עשרת התקנות של יהושע בחלוקת הארץ.

כבר עכשיו נשים לב, שכל גוי ובן משטר נולד מבטן ומלידה עבד נרצע להון שלטון = נולד בלי כלום, מה שאין כן כל יהודי נולד בן חורין שחייב לומר שכל העולם נברא אלא בשבילי.

נשים לב שכאן בדיוק מתחיל הדינים של שבע מצוות בני נח. כי לפני המצאת הקניין הפרטי על ידי נח, לא היה הצוו של לא תגנוב ולא תרצח. כי באמת כל העולם נברא אלא בשבילי ולכן אין לא תרצח ולא תגנוב. (ראו ביתר הרחבה במאמרים כאן בבלוג)

נסכם

ביהדות: כל אדם נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ מכוח עשרת תקנות של יהושע. ככה שאם בוחר להיות תחת גפנו ותאנתו, הוא בן חורין לעשות זאת ואם רצונו להיות חלק בחלוקת העובדה, היזם חייב לשכנע אותו שזה כדאי לו.

באומות הרשע: כל גוי נולד בלי כלום בכדי להיות בכפיה בחלוקת העבודה ועוד בלי לחלק את הצמיחה בשווה לכולם. ככה היזם יכול לשעבד אותו עד רעב. כי הוא לגמרי תלוי ביזם. מכאן כל המלחמות האנושיות בהיסטוריה האנושית (אנו רק שבעים שנה מהמלחמה הגדולה וכבר מעל חמישים אחוז הון אנושי נמצא בידי אחוז אחד מבני אנוש. תבינו למה יש מלחמות אכזריות כל הזמן באומות הרשע)

כאמור ביתר הרחבה תראו בבלוג הרבה מאמרים על קניין ראו כמה מהם 

 "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט

 החשיבה היהודית הבסיסית – המצאת הקניין והירושה

"הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן"

ארץ ישראל – צדק ומשפט ודיני ממון וקניין ביהדות

פילגש בגבעה – רות המואביה

גניבת אפיקומן – עומק המנהג לגנוב את האפיקומן בליל הסדר

ה'רש"י הראשון בתנ"ך = הליבה היהודית הבסיסית

 מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים – עומק מצוות קביעת מזוזה לכבוד חג החירות

  • 3. חלוקת העבודה

אם אפשר לומר שאפשר לחוש ממש את הקב"ה בעולמו, זה אך ורק בגלל חלוקת העבודה. כלומר העריבות האנושית זה לזה, היא הסגולה לכל הבעיות החברתיות והכלכליות והרפואיות וגם מול הבעיות של הטבע העיוור. רק עם חלוקת העובדה פלוס אחדות הבינה = הקב"ה?! יזכה האדם לגאולה הנצחית!!

חלוקת העובדה מסביר אייך יש לאדם כל כך הרבה דברים חיוניים כמו לחם וחלב ומים וחשמל בלי לפגוש שדה עם חיטה, בלי לפגוש בהמה בשביל חלב, בלי לפגוש נהר בשביל מים ובלי לפגוש טורבינות שמיצרים חשמל. אין לו אפי' את הידע האלוהית אייך ליצור את כל זה לעצמו. מספיק שהוא יודע לעשות דבר קטן מאוד מכל המיליארדי מקצועות, בכדי לזכות בכל הטוב הזה. וכל זה בזכות העריבות האנושית של אדם לאדם שכולם משתתפים בחלוקת העובדה.

מנגד, חייב כל אדם אינטלקט ותלמיד חכם להבין שאם הוא לא חלק בחלוקת העובדה אייך בדיוק הוא מקבל חלק מעבדות הסיני שגר רחוק רחוק ממנו ולא פגש אותו לעולם?! אותו דבר חייב כל אדם אינטלקט ותלמיד חכם להבין אייך זה שהוא בעבודה אם בכלל, זוכה להרבה יותר הון מכל עובד פשוט שעובד מבוקר עד ערב?! כלומר חלוקת הצמיחה שהיא תוצאה משותפת של חלוקת העובדה, יש כאלה שנשכרים הרבה ויש פחות עד רעב. ויש כאלה שבלי לעשות כלום ויש להם הון שמיליוני בני אדם לא יכולים לעשות במאה שנה.

סתם שאלה שלא שאלתם את עצמך לעולם. אייך זה שכל בני אנוש בחלוקת העובדה וכולם נהנים מיזה ולא אוהבים בני אדם?! הרי אם יש סיבה רציונלית לאהוב בני אדם, היא העובדה שבלעדיהם אין לך כלום. וכן, אני מדבר גם על גויים בסוף העולם כמו הסינים למשל.

נסכם:

חלוקת העובדה האנושית מסבירה אייך יש לנו את כל הטוב הזה אפי' שאין לנו מושג ירוק אייך מיצרים ומאיזה חומר גלם מיצרים דברים. ואנחנו אפי' לא מכירים אישית את האדם שיצר לנו את המזרן שאנו ישנים עליו וכו' וכו'.

חלוקת העובדה = כל אדם מיצר חלק קטן ממשהו, והוא מקבל את כל הטוב הזה. ושוב יש הבדל בין היהדות לגויים.

ביהדות: א' הוא לא חייב להיות בחלוקת העובדה (יש לו נחלה פרטים עם חלק שווה במשאבי הארץ). ולכן תמיד היזם ידו על התחתונה = היזם חייב לשכנע אותו כמן בן חורין לבן חורין להיות חלק עמו ביזמות שלו.

ב' חלוקת העובדה חייבת להיות קודם כל במשפחה הקרובה ואחר כך העיר ואחר כך הארץ ורק לבסוף, לכל העולם. על דרך עניי עירך קודמים. ראו למשל את המאמר הזה "מה הקשר בין תכלת לכלכלה – ההסבר העמוק למה אין יותר צורך בתכלת" ותבינו לעומק את הערביות היהודית במקרא.

ג' חלוקת העובדה בגלות על פי היהדות. היא מצווה ראשונה בתורה (כפי שהוכחנו לעיל על פי חז"ל וכפי שנפסק בהלכה), מהסיבה הפשוטה שאין לנו שם אלוה = אין לנו שם נחלה פרטית בחינם מהתורה ואין לנו חלק במשאבי הארץ מהתורה על דרך אומרם: שאפי' מי שיש לו זכות אבות, אינה עומדת לו בשעה שיוצא מארץ לחוצה לארץ. ולכן נאמר בחז"ל:  "מכאן אנו למדין שזכות מלאכה עומדת (= חלוקת העבודה) במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד (בגלות שאין לנו זכות אבות = אין לנו נחלה וחלק שווה במשאבי הארץ), שנאמר לולי אלהי אבי אלהי אברהם וגו' א"כ לא עמדה לו זכות אבותיו אלא לשמירת ממונו את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו (כלומר יעקב אומר ללבן\לגוי הטיפש, שאת חלקי בחלוקת העבודה אתה לא יכול להתכחש לו. כלומר אפי' הגוי מבין את רוח הקב"ה בדבר הפשוט הזה שנקרא חלוקת העובדה), למד שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו (כלומר אין חיה כזו שאתה לא עובד בחלוקת העבודה, ויש לך משהו אם יש במציאות אלא חלוקת העבודה. אתה יכול לומר שהאלוהים נתן לך, אבל זה שקר וכזב. כלומר לא יעזור כאן שום תפילות ותפילתו היא תפילת שווא), לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו. (תנחומא).

הכלל. שאנו בארץ ישראל, ויש לכל יהודי נחלה פרטית עם חלק שווה במשאבי הארץ. אתה חופשי לשבת בנחלתך בלי חלוקת העובדה. אבל שאתה בגלות או בארץ ישראל תחת המשטר היהודי הבוגד, אין מצב שיש לך משהו בלי שאתה עובד – למד (מיזה) שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו. כל כך פשוט שאין פשוט ממנו. צריך להיות כזה חמור שלא קרא חז"ל לעולם בכדי לא להבין את פשוטות הדברים. מי שאומר שהקב"ה יעזור לו בלי עבודה בתנאים האלה, הוא נביא שקר שחייבים להרוג אותו ואפי' להתאבד עליו כפי שנפסק בהלכה.

החז"ל הזה צריך לצלצל לנו באוזן כל החיים, הרי אם לבן סבינו המנוול, הבין את זה ושחרר את יעקב אבינו עם כל ההון שלו, אייך אנו שאמורים להיות תלמידי חכמים, לא מבינים את זה?!

ד' בחלוקת העובדה, חייבים אמצעי חליפין שבלעדיו אי אפשר לנהל חלוקת העובדה. הרי אייך יגיע לכל אחד את כל צרכיו בלי אמצעי חליפין שנקרא "כסף". ולכן האמצעי החליפין הוא הטריגר שמאפשר את חלוקת העובדה. ומיד נרחיב בסעיף הזה. אבל כבר עכשיו נאמר שהתנאי ליהודי להיות חלק בחלוקת העובדה היא המצאת ה"צדקה" על ידי דניאל הנביא (נסביר את זה בטוב טעם אבל כדאי גם לעיין במאמר בשם מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל). כלומר והיות שחלוקת העבודה פלוס האמצעי חליפין לא עושים צדק בין העובדים (זה נשכר במיליונים וזה בקושי משהו עד כדי רעב ממש) בחלוקת העובדה המשותפת, ולכן דניאל אומר גם לשלטון = נבוכדנצר, וגם לכל יהודי, לחזיר את הכסף המצטבר אצלך יותר מהרגיל. נכון זה פשוט צדק ?! ולכן באמת זה נקרא "צדקה" מלשון צדק!! (וכל זה שהעשירות מתכנסת אצלך בתמימות מכוח השוק. אבל אם אתה נוכל זה לא מצדיק את העשירות שלך מתחילה. אני מדגיש את זה שלא נטעה כאן ח"ו שאני מצדיק עשירות לא הוגנת).

ושוב כלפי צדקה. המשפחה הקרובה קודמת לכל ואחר כך הקהילה והעיר והארץ ורק אחר כך שאר היהודים בעולם, ולבסוף גם לגויים העניים (וזה מאוד מאוד חשוב כי ההון הנצבר אצלך היא גם על חשבון הגויים העובדים בחלוקת העובדה). וכל זה על דרך עניי עירך קודמים כנ"ל.

באומות?! כל אחד חייב להיות בחלוקת העובדה. ואם הוא מת מרעב?! שימות בשקט תחת הגשר – אומרים להם הפילוסופים הרשעים של הגויים. ובכדי שההמונים הגיים לא ינקמו בפילוסופיהם, הפילוסופים הרשעים האלה, משכנעים את ההמונים שלהם שהיהודים לקחו את כל הכסף = אנטישמיות.  וזה לעומק האנטישמיות בעולם. ויש לנו חלק לא קטן בזה כי אנחנו לא מחזירים להמונים את הכסף הרב הנצבר אצלינו היהודים. עכשיו תבינו למה פסקתי שחייבים גם להחזיר כסף לגויים במיוחד הגויים הקרובים לנו בעבודה ובעיר ובארץ וכו' וכו'. כי אם במצרים אחרי סיפור פרעה ויוסף ששיעבדו את כל המצרים לעבדות, הנקמה היה רק עבדות היהודים למצרים?! בעולם המודרני הם כבר לא משעבדים אותנו אלא שולחים אותנו אחרי כבוד לתאי הגזים רח"ל.

הכל פנים החוסר דעת וחוסר תורה בגויים ובעיקר הרשעות שלהם, מביא עליהם את כל המהפכות והמלחמות והדם הרב הנשפך בכל דור ודור. ואני הסביר את זה בקצרה: נכון "צדקה" כנ"ל הוא הסגולה של דניאל הנביא בכדי לקיים חלוקת העובדה עם האמצעי חליפין, אבל זה לא מחזיק הרבה זמן כפי שראינו אצל בנו של נבוכדנצר שכבר לא רצה לתת צדקה ואיבד את ממלכתו. כלומר הגוי שהוא נותן צדקה זה בשבילו חטאת\בעורכיו, כי זה משמר את ממלכתו עד ההפיכה שחייבת לבוא בעקבות העול של ההמונים בחולקת העבודה. וכך אמרו חכמינו בתלמוד (בבלי מסכת בבא בתרא דף י עמוד ב) נענה רבי יהושע ואמר: צדקה תרומם גוי – אלו ישראל, דכתיב: ומי כעמך ישראל גוי אחד, וחסד לאומים חטאת – כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושין חטא הוא להן, שאין עושין אלא כדי שתמשך מלכותן, שנאמר: (דניאל ד') להן מלכא מלכי ישפר עליך וחטיך בצדקה פרוק ועויתך במיחן עניין הן תהוי ארכא לשלותיך וגו'.  

כלומר, ליהודים הצדקה היא רק זמנית עד שנחזור לארצינו ונחלק את הארץ לכל יהודי וכל יהודי יקבל חלק שווה במשאבי הארץ ואז כולנו נהיה בני חורים עם הטבע. אצל הגויים שלא צריכים צדקה בכלל, הרי בידם לחלק את ארצם כמו ששבע מצוות בני נח מצווה, למה הם נותנים צדקה? (אנחנו מדברים על ההון שלטון – המדינה, כמובן, ולא כלפי כל גוי באופן פרטי שנותן צדקה הוא שגוי צדיק) התשובה: הצדקה של השלטון והטייקונים שלו, היא בכדי לשמר את החוסר צדק בחלוקת העובדה. ולכן זה חטאת להם, ועונשם היא ההפיכות החברתיות הנצחיות בתוך ארצם ומחוצה לה.

מה שקרה לנו היהודים, שהתאהבנו בצדקה של העשירים וסגרנו עינים לשאול מאיפה יש לעשירים היהודים כל כך הרבה כסף, ופתאום שקמו להם הגויים עלינו ושלחו אותנו לתאי הגזים, נשארנו מופתעים אייך בעולם הנאור כמו האומה הגרמנית ואומות הנאורות האירופיות עשו לנו שואה?!

אלפיים שנה התאהבנו בצדקה. לא לימדנו את הגויים את התורה ואת מצוות בני נח. אלא להפך התאהבנו בחלוקת העובדה, התאהבנו באליל הכסף שמתכנס אייך שהוא דווקא אצל חלק מהיהודים, וזה חזר עלינו כבומרנג בדיוק כמו במצרים אבל יותר גרוע = האנטישמיות שהורגת בנו בלי סיבה. מה שאין כן במצרים רצו אותנו רק לעבדות.  נכון דאגנו לתת צדקה ליהודים ודווקא משום כך לכל יהודי היה לפחות אוכל טוב לשבת ובגדים טובים לשבת ותכשיטים לכל אישה כמה שהיא ענייה. והשכנים ראו את זה וחשבו שכל היהודים בעמל הזה. אתה מבין את האבסורד?! דווקא זה שלא סבלנו כלכלית כמו הגוי המקומי, זה מה שגרם להם לחשוב שכל היהודים שותפים לעוול הזה שאין להם כסף.

שחזרנו לארץ ישראל, בתחילה עוד הבנו שבארץ ישראל, דיור זה בחינם. ככה נהגו כל הכוללים החרדיים בארץ ישראל (תבדקו את כל השכונות בירושלים הישנה). וככה נהגו גם הציונים. בקום המדינה אותו סיפור, קודם נתנו דיור בחינם. אבל לא עבר ארבעים שנה והקפיטליזם החזירי השתלטה על המדיניות הכלכלית בארץ ישראל, והנה אין ליהודי אפי' דיור בארץ ישראל (במדינות מתוקנות עוד כן נותנים דיור חינם כי בזה הם עוד לא כאלה טיפשים כמו החזירים בארץ ישראל).

ותראהו איזה פלא. דווקא העובדים לא יכולים להגיע לדירה. והלומדים פתאום, לא רק שיש להם דירות, יש להם גם דירות להשכיר לעובדים. פשוט היפוך היוצרות מהתורה, הרי שבט לוי לא נוחל את הארץ בכדי להיות שבט לוי = יורו משפטיך ליעקב, היום היורו משפטיך דווקא נוחל את מהארץ והעובדים לא נוחלים את הארץ. ואתם חושבים שאלוהי ישראל הוא מטומטם הא?! חכו חכו ותראו מה הוא יכול רח"ל אם לא תחזור בתשובה.

אם זה לא מספיק לכם הדירות שאתם משכירים לעובדים החרדים, אתם רודפים אותם דווקא בגלל שהם עובדים?! ולא מקבלים את משיחי ונביאי כנ"ל למוסדות כי הם עובדים?!

נכון שתלמידי חכמים אמיתיים – שהם הרוב רובם של התלמידי חכמים שלנו – יותר עניים מהעובדים ואנחנו חייבים להיות ערבים להם ולפרנס אותם. אבל אני מדבר על המנוולים ועל הפוליטיקאים והטייקונים החזירים ובעיקר על מנהלי המוסדות הרשעים שנגעים במשיחי ובנביאי של הקב"ה. בהם הקב"ה ינקום קשה מאוד אם לא יחזרו מהר בתשובה.

הארכתי בכדי שנבין שאם הצדקה בגויים זה חטאת כי זה גורם להמשך שלטונם ולהמשך השעבוד של ההמונים שלהם להון שלטון?! אחרי אלפי שנה בגלות היהודי המר הזה, שהצליח בגלל הצדקה היהודית, אולי הצדקה אצלינו היהודים היא גם חטאת רח"ל?! אחרת אייך נסביר  שדווקא העובד החרדי הוא הסובל ומאבד את זרעו לתרבות המערבי של הגויים, והתלמידי חכמים ב"ה רואים נחת?! נכון שגם הם סובלים מכך שחלק מזרעם יורדים לתרבות רע. אבל זאת כבר נקמת הקב"ה, מה שאין כן זרעם של העובדים נאבדים בגלל המנוולים האלה. כי שדוחים ילד בן 12\13 מלהתקבל בישיבה במקום לבוא אליו עם לפידים כמו שמכנסים ספר תורה לבית מדרש?! זה נקרא דחיפת הילד לתרבות רע. אותו דבר דחית הבנות מהסמינרים. היום כבר דוחים ילד וילדה בגיל שנתיים. ואני אומר שהקב"ה עוד לא בנה גהינם כל כך גדול בשביל הרשעים האלה. כי אפי' בעיני הקב"ה על כזה רשעות הוא עוד לא חשב.

לעובדים החרדים אני אומר: הנרגנות היא מידה רעה שתיקח אותנו לאותו גהינום כשלהם. ולכן אני אומר להפסיק להתלונן, ולהזדרז ולהקים מוסדות על טהרת הקודש. להפסיק להיות כאלה בורים ולא להבין שעם השלטונות אי אפשר להשיג כלום כי הם רוצים אותנו כבני משטרים פנאטים וכלאומניים פנאטים. אנחנו חייבים להיות כוח פוליטי לא לשרת את השלטון אלא להפך לשרת את עצמינו העובדים על טהרת הקודש. לא ניתן לכל הארגוניים המערביים להכניס את האף אצלינו. נאמץ לעצמינו תלמידי חכמים אמתיים שידריכו אותו לדרך האמת. נקים דרכם מוסדות על טהרת הקודש. ככוח פוליטי רק נושא הדיור והכלכלה יהיה בראש מעיינינו. לימודי כלכלה יהודית ומקצוע, אך ורק אחרי החתונה, ואך ורק חרדים נטו שזה אומר המשטר יהיה חייב להכיר במוסדות האלה ובתארים שלו כמו שהוא מכיר באוניברסיטה. גם המרצים חייבים להיות חרדים עם החשיבה החרדית (מה שאין כן מתחזים מערביים שחושבים כמו מערבים ומתחזים לחרדים שהם כמו סרטן בגוף החרדי). בקיצור כל התארגנות חייבת לבוא מתוכינו ולא מתוך ארגונים זרים מבחוץ שהאינטרס שלהם ידוע לכל. ובשם השם נעשה ונצליח. אולי בזכותינו גם התלמידי חכמים ינצלו מהגהינום שהעסקנים והבורים בונים להם.

טוב, אני מצטער שנסחבתי עד כאן אבל אני חושב שאנוס הייתי. סליחה, ונמשיך מכאן.

באומות יודעים מה בדיוק הבעיה, אבל הם רשעים ביודעין, ואני אומר את זה מתוך ידיעה כמי שמכיר טוב טוב את החשיבה הכלכלית המודרנית. בכדי שנבין את הביעה נצטרך לעבור לסעיף הבא.

  • 4. אמצעי חליפין = כסף

הסברנו בהרחבה את המושג חלוקת העבודה. והבנו שבלי אמצעי חליפין = כסף, אי אפשר חלוקת העבודה מועילה וכפי שהיא מתנהלת מאז ומעולם. כלומר שנוכל להשיג את כל מה שאנחנו צריכים בהצמיחה שהיא תוצאה של עבדותינו בחלוקת העובדה, אנחנו צריכים מישהו שישלם לנו על העבודה שלנו ועם הכסף הזה נוכל לקנות את כל צורכינו. אותו דבר עמלינו שלנו מגיע למי שהוא צריך אותם על ידי שההוא משלם עם האמצעי חליפין.

אז קודם כל מהי כסף? כסף הוא בעצם שטר בעלות על עמל. נגיד למשל שיש כמות מסויימת של שעות עבודה בחברה במדינה, ועל פיו מדפיסים את הכסף. נגיד על כל שעת עבודה מדפיסים 30 שקל. וסך כל שעות העובדה של כל העמלים ביום, יש סך כל הכסף שנדפס באותו יום. וככה חודש וככה שנה. שאני עובד ומקבל כסף, הנותן הכסף קיבל את עמלי, ואני מחזיק בשטר על העמלי. ועם השטר הזה אני מחליף עם שטרות עמל של אחרים.

זה הסבר הכי פשוט והכי פרימיטיבי. אבל זאת האמת היחידה ושלא ינסו לבלבל אותכם. עכשיו אנו באים לשאלת המיליון דולר. מי מיצר את הכסף? ושתחשבו לעומק ותראו שהיצרן הזה הוא מיליונר בחינם.

תחשבו על זה. יצרן הכסף בא אלי ונותן לי כסף ואני נותן לו את עמלי\הסחורה. וככה מול כל העמלים. הוא מקבל את כל העמל\הסחורה תמורת מה? תמורת כלום!! הרי רק נתן לנו שטר בעלות מנייר.

המנוול הזה מוכר את כל הסחורה לציבור העמלים, ומקבל מה? כסף אמיתי מה שנקרא כסף מחזורי. עכשיו יש לו כפול כסף אמיתי הרי קודם קיבל את כל הסחורה בחינם ואחר כך קיבל על הסחורה את ערכו הכספי = כסף מחזורי.

מיהו הנבל הזה? לא תאמינו, זה אפי' לא השלטון, אלא הבנק שהוא עצמאי לגמרי ורב תמיד אפי' עם השלטון והשלטון הבור והשוטה לווה מהם את כספו של המדינה בריבית דריבית. וזה קורה בכל העולם המערבי ששום פוליטיקאי לא יכול עליהם. טראמפ למשל איבד את השלטון כי עשה שרירים לבנק המרכזי.

אבל נשאיר את זה לסעיף הבא. ונמשיך.

כסף כאמצעי חליפין = שטר בעלות על עמל אנושי, יש לו תכונה לא צודקת. הוא לא מחלק את הכסף שלו בשווה בין כל העמלים בחלוקת העובדה המשותפת. לא רק שהוא לא מחלק את הכסף בשווה, הוא אוהב להתכנס אצל יחידים שיש להם כבר כסף. כלומר כסף נדבק לכסף וזה לא מיסטיקה או גורל. יודעים את זה המנוולים בדיוק אייך זה קורה, ולכן הם לא מוותרים על כך. הנביא דניאל הסביר את זה בטוב טעם בספרו דניאל. ראו לעומק מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל. ולכן הוא מציע לאלה שמתכנסת אצלם יותר כסף מהרגיל, להחזיר להמונים העמלים שלא הרוויחו מספיק לצורכיהם. זה מה שנקרא "צדקה" ביהדות.

אנחנו חייבים להבין, שאם כסף זה שטר בעלות על עמל שעה, אייך יש לאנשים כסף בכמות של עמל של אלפי שנות עמל?! הרי כלונו חיים רק שבעים עד מאה שנה, אז אייך זה קורה?

אז פעם בני אנוש תלוי את האמצעי חליפין בחומר גלם נדיר כמו זהב כסף ונחושת ואמרו שאלוהינו הוא החומר גלם הנדיר הזה וזה ישמש אותנו כאמצעי חליפין. כלומר לטוב ולרע זה אלוהינו רח"ל. אבל על פי היהדות הם משאבי ארץ ששייכת לכולם בשווה ולכן הוא לא יכול לשמש כאמצעי חליפין. כי זה כבר לא נדיר אם זה שייך לכולם. אבל האומות לא שמים פס על התורה, וכן אימצו לעצמם את הזהב כסף ונחושת. והנה לראשונה בהיסטוריה אחרי שלמה המלך כל הזהב מתכנסת אצל נבוכדנצר והוא שולט בכל העולם עם הזהב. כל העולם מפגרים שמאמצים את אלוהי הזהב כאמצעי חליפין, ולא מבינים למה דווקא אלוהיהם אלוהי הזהב, משעבד אותם לנבוכדנצר.

נבוכדנצר גם לא מבין לעומק את העניין, והוא דואג בצדק שהוא יכול לאבד את ממלכתו. כאן נכנס דניאל הנביא ומסביר לו אייך כל זה עובד ומסביר לו בטוב טעם, שאם בני אנוש פתאום יקבלו שכל ויתחילו לסחור עם כסף = סילבר, או עם נחושת או עם חרס או סתם שטר מנייר או קובץ אלקטרוני במחשב, אין לך יותר בעלות על העולם הרי המטבע שלך מזהב לא יהיה שווה כאמצעי חליפין. השוטה הזה עם הגוייסע קאפ שלו, מכריז שמי שלא מאמץ את אלוהי הזהב שלי = המונופול על המטבע העובר לסוחר שלי?! דמו בראשו!!!

מיותר לספר לכם שהוא איבד לבסוף את הממלכה כפי שחזה דניאל. אותו דבר איפריית ספרד איבדו את האימפריה אחרי שמצאו הרבה זהב וסילבר ביבשת אמריקה. כלומר מכאן תבינו שלא החומר גלם הוא המדבר אלא העמל עצמו של העמלים הוא הוא הדבר שגורם לצמיחה הגדולה של בני אנוש. כלומר שיש הרבה מהכסף הציבורי בשוק, הכסף יורד מערכו ובני אנוש סוחרים עם כסף אחר יותר אמין.

ביהדות: ביהדות משה רבינו כבר למד מסיפור פרעה ויוסף את סיפור הכסף המתכנס אצל יחידים ומשעבדת את ההמונים להון שלטון.

ולכן הוא טוען בצדק שכמו עמל עצמו שהוא עיקר הצמיחה, נכחדת אחרי זמן, ככה השטר בעלות על העמל, חייבת להיכחד. כלומר חייבים לבטל את המטבע כל שבע שנים ולהתחיל מטבע חדשה, או אם נהיה מספיק חכמים נבטל את החובות שחייבים לנו, ככה לא נצטרך לבטל את המטבע ולא נפסיד איפה שלא צריך להפסיד. האמת שמשה ריבנו לא חשב לבטל מטבע כי הוא האמין בנו. אבל אני לא מאמין בעצמי ולכן אני אומר שביטול המטבע היא הצדק הנכון.

בכל אופן שמיטת כספים כל שבע שנים פלוס חזרת הבעלות על הקרקע, מבטיחה לאדם את חירותו לו ולזרעו עד עולם. וכמובן איסור ריבית. ואיסור ריבית נכון גם בחוץ לארץ.

הסיבה למה ריבית אסורה היא גם פשוטה. הרי אמרנו כסף = שטר בעלות על עמל, עמל = כסף, כסף = עמל. אז אייך פתאום יש כסף שלא מגיע מעמל?! כלומר ריבית הוא כסף חדש שלא נוצר מעמל, אז או שהוא מוריד את ערך הכסף הרי אם יש יותר כסף מהעמל, ערך כל הכסף יורדת, או מישהו עובד ומקבל פחות כסף ממה שמגיע לו. זה או גזל כל הציבור בהפחתת ערך הכסף, או מישהו עובד בחינם כמעט. והיום זה משולב משניהם, גם ערך הכסף יורד בכל שנה במינימום 3% וגם יש עמלים שעובדים בכמעט חינם והם הרבה מאוד עוד שהם מתקוממים וחוזרים למלחמות והעשירים הם הראשונים לקבל את הנקמה. והטמטום הזה חוזר עלינו כאילו לא למדנו כלום. זה פשוט הזוי לגמרי הרי כמה שנים יש לנו כבר את תורה נח ותורה משה ותורה דניאל? אלפי שניהם, אז מה קורה עמנו שוטי עולם?!

על כל פנים ביהדות שאנו בגלות דניאל פותר את הבעיה עם הצדקה. ודברנו בהרחבה לעיל על כך ודנו שם שאולי ח"ו זה דווקא בעוכרינו רח"ל.

חז"ל מספרים לנו שכבר יעקב אבינו תיקן להם שווקים ותיקן להם מטבע. ולמה אתם חושבים שהם נתנו אימון ביעקב אבינו?! כי הוא תיקן מטבע והחזיר את העודף לציבור. הוא לא עשה מה שבנקים עושים ומאבדים אחרי שנים את האמינות ובאים המלחמות, הוא היה אמין ולכן הוא יעקב אבינו. לא כן קרה במצרים שלבסוף הם שיעבדו אותנו לארבע מאות שנה.

נסכם ונמשיך

האמצעי חליפין שאפשר לקרוא לו "אלוהי הכסף" הבלעדי ששולט בבני אנוש הנבערים והשוטים זה אלפי שנה, נוקם בנו שוב ושוב בכל שלוש דורות כפי שמוזכר בחז"ל שכל שבעים שנה בא דבר לעולם. וזה נמשך כבר אלפי שנים לפחות מאז נבוכדנצר. ועכשיו אתם מבינים למה זה קורה, וזה לא מעשה הקב"ה ח"ו אלא להפך זה מעשה אלוהים אחרים שזה אלוהי הכסף ואלוהי הקניין הלא קביל על פי התורה שהיא – התורה, לגמרי מושתתת על אחדות הבינה של הנביאים. כלומר אפשר וחובה להבין את מזה כי זה התורה שלנו ואנו חייבים להבין את התורה.

כמו שדניאל אמר: הראש של הפסל הענק הוא המטבע מונופוליסטית מזהב , שזה מלכות בבל. אחריו יבוא המטבע מכסף\סילבר ששולט בכל העולם עם המונופול של המטבע שלו. ואחריו הנחושת, ואחריו המטבע מחרס שזה מלכות רומי שאגב גם הפסיקו להשמיט חובות. בכל אופן המטבע מחרס זה כבר רק עם שליטה משטרית טוטלית. כלומר עם כלפי מטבע של חומר גלם נדיר אפשר לדמיין שאף אחד לא שלוט בנו אלא אליל הכסף הדמיוני, שיש מטבע מכלום כמו מחרס, זה כבר תוצאה של כפיה טוטלית על כל אדם ואדם במסחר ובשוק ובמדינה ובאימפרייה = משטר טוטליטרי מוחלט. כפי שחז"ל אומרים בטוב טעם: אמרו רבותינו המלכות הרשעה הזו היא עתידה להשתמש במטבע של חרס. [אמרו רבותינו המלכות הרשעה הזו היא עתידה להשתמש במטבע של "חרס". שאין גוף המטבע שוה את ערכו, כמטבעות מתכות שבימי החכמים, אלא שהערך רק כתוב עליו, וגופו אינו אלא חומר זול שאינו שוה את הערך הנקוב עליו, כשטרי כסף של נייר (ביאור האמרים) שאין שטר הנייר אלא כחרס, כלשון חז"ל (גיטין י:): "שטרא, חספא בעלמא הוא" – שטר, חרס בלבד הוא", כאשר כבר נתקיים ומלכיות הרשעה האירופאיות היו הראשונות בעולם במעשה שקר זה;] (המדרש המבואר)

מאז מלכות הרשע הזו, עד לאחרונה, בכל זאת עוד האומות השליטות החזיקו בזהב כחומר גלם תמורת הכסף מנייר. והחדי עין כבר מבינים שאי אפשר לסמוך גם על זה ועובדה זה לא עזר להם. לקח שנים עד שההוגים של האומות התחילו להבין שלא החומר גלם\הכסף הדבר, אלא העמל האנושי הוא הוא הדבר האמיתי, והאמצעי חליפין הוא רק אמצעי ותו לא. אז הם חזרו בתשובה?! לא ולא!! הם קנו את השלטון והשלטון הטיפש לווה מהבנקים את כספו. ולמה הבנקים קונו את השלטון כי בלי השלטון אין לו עבדים בחינם. ועוד השלטון הטיפש עושה בדיוק מה שהבנק דורש ממנו. כמו, לכפות על שני בני הזוג להיות בחלוקת העובדה מה שלא היה בהיסטוריה האנושית אלא בעבדות מצריים. שני בני הזוג בחלוקה בעובדה?! מי יגדל את הילדים?  מי מכין ארוחה חמה בבית? בקיצור לקחו לנו את נשותינו. ונוו כבר יותר טוב? לא ולא, אלא להפך, שני בני הזוג לא מסוגלים להגיע לדירה, מה שכל משפחה עם עובד אחד למשפחה, יכול היה לחתן את כל צאצאיו ולתת להם דירה.

מה עכשיו?! יש להם כבר את שני בני הזוג בחלוקת העובדה ונווו? הא יש בעיה חדשה הם אומרים, הילדים צריכים ללמוד ליבה = הילדים צריכים להיות הון אנושי. זהו לא צריך חינוך אלא לעצב את הילדים להיות הון אנושי.

מה חכמי החלם האלה חושבים לעצמם? מה שהורג אותי זה שחלק מהעובדים החרדים משלנו מפתאים להאמין לזה, ובאמת חושבים שזה בעיה, ומנסים בכל דרך להקנות לילדים ליבה כאילו האנגלית  והמתמטיקה תיתן להם פרנסה. כלומר מוותרים על החינוך היהודי לטובת פרנסה שתאמינו לי שלא יהיה להם. כי זה לא קשור בכלל לעיצוב הילד. במשחק הכלכלי המודרני מדובר בנטו במזל. זה אלוהי הכסף רק מזל, או לחליפין גנב ונוכל. זה או זה או זה. מקצוע לא נותן לאף אחד עושר אלא עבדות בחלוקת העבודה ואת אותו עבדות הילד יקבל גם בתור ילד חרדי טהור.

יש לנו ניסוי חיי בעניין, והיא אימפריית ברית המועצות שעיצבו מיליוני בני אנוש כהון אנושי כמו שרק הם יכולים (אפשר לטעום מיזה מהעליה הרוסית בארץ ולהבין איזה איכות מה שנקרא הון אנושי הם באו לכאן), ושכנעו את עצמכם שזה עובד?! אפי' ביבי נתניהו חוזר השכם וערב להסביר שאין שטות יותר גדולה מיזה. כלכלה צומחת זה רק דבר אחד ויחידה "חירות האדם = חופש העיסוק ושוק חופשי בלי מונופולים". ואת זה הבינו הנביאים בזמנם וחז"ל בזמנם ואת זה מבינים היום כל לוחמי החופש.

נמשיך לסעיף הבא.

  • 5. יצירת הכסף

במאה האחרונה, לא עוד יצרן הכסף מדפיס כסף על פי שעות העמל של החברה. כלומר לא עוד מדפיסים כסף על פי הצמיחה האמיתית כמו שהסברנו שהכסף הוא שטר בעלות על העמל. אלא כבר עכשיו אפשר להדפיס כסף על סמך זה שנעבוד בעתיד. זה נקרא "בנקאות ברזרבה חלקית" אם בכלל רזרבה.

נסביר את זה באופן הפרימיטיבי ביותר אבל האמיתית ביותר כנ"ל. נחזור לאמצעי החליפין = הכסף, בקצרה ונמשיך.

אם כל בן אנוש עמל ליצור משהו, והוא עוד שותף בחלוקת העובדה. אז אייך מגיע אליו כל צרכיו ? הרי הוא עושה רק דבר אחד קטן מכל הצרכים שמגיעים אליו, אז אייך הם הגיעו אליו ? הוא עושה רק חלק קטן בחלוקת העבודה, אז אייך מגיע אליו כל העמל האנושי הענקית הזו. הרי מיליוני אנשים בכל רגע נתון עמלים ועמלים במשותף ביחד עמנו והנה הכל מגיע אלינו. אייך זה קורה ? הכסף !! בני אנוש המציאו אמצעי חליפין ככה מגיע אלינו כל הצרכים שלנו.

אייך זה עובד\פועל ? ובכן נגיד שכל שעת עבודה = 30 שקל. כלומר כל עמל שעה של כל שותף בחלוקת העבודה, שווה שלושים שקל. בכל המדינה או בכל בעולם יש כמות עמלים ויחד בכל שעה של עמל הם מיצרים ערך ששווה שלושים שקל לשעת עבודה של אדם. סך הכל שעת עבודה אנושית בכל העולם בהווה היא X כסף.

השאלה היא מי מחליף להם את שעת העבודה לכסף = אמצעי החליפין ? יותר נכון לשאול מי היצרן של הכסף ?

לפני שנשיב על כך, נסביר יותר בהרחבה את האמצעי החליפין. ובכן שאלנו אייך עושים חליפין בין העבודה שלי לבין העבודה של האחר. כלומר אני יצרן חלב ואתה יצרן לחם. והנה אייך אני מקבל לחם ואתה חלב ? על ידי שתרגמנו את עמלינו לכסף\נייר\קובץ אלקטרוני בבנק. כלומר קיבלנו ממישהו ניר\כסף\קובץ אלקטרוני וככה אנו משלמים אחד לשני על העמל שלו = אמצעי חליפין. כלומר כל שעת עמל מתורגם לכסף.

יש מישהו שיוצר את הכסף כלומר מתרגם את עמלינו לכסף. (אגב נבין בהמשך שיש הבדל בין "יצירת הכסף" לבין "כסף במחזור". יצירת הכסף זה תרגום העמל האנושי לכסף\ניר\קובץ אלקטרוני. כסף במחזור זה הכסף שמוכר לכולנו הכסף שרץ בינינו כל הזמן אם זה מזומן ואם זה עברה בנקאית או שיק וכו' וכו')

מי הוא יצרן הכסף ? זה שאלה מאוד רלוונטית ומאוד קריטית. בכדי שנבין למה זה קריטית אני אתן לכם את שלבי היצירה של האמצעי החליפין = כסף.

שלב א'

הציבור עובד ומצמיח ערך\סחורה.

שלב ב'

צריך אמצעי חליפין אז מישהו מיצר את הכסף בכדי לתרגם את העמל האנושי לכסף.

שלב ג'

יצרן הכסף מחלק את הכסף לציבור תמורת קבלת העמל\הערך\הצמיחה\הסחורה של הציבור לעצמו בחינם. (הרי יצירת הכסף זה לא עמל מול העמל האנושי. ולכן בעצם הוא מקבל את כל העמל הציבור בחינם)

שלב ד'

יצרן הכסף מוכר את הערך\הצמיחה\הסחורה בחזרה לציבור ומקבל כסף מהמחזור מהציבור ושוב בחינם. (ואמרנו שיש הבדל בין יצירת הכסף לבין כסף במחזור. שאתה מקבל כסף מהמחזור בעצם קיבלת את הסחורה, והנה היצרן קיבל 1, את הסחורה בחינם תמורת יצירת הכסף. ובהמשך קיבל את הכסף המחזורי בחינם תמורת הסחורה ככה שהוא מרוויח פעמים. גם את הסחורה וגם את הכסף המחזורי)

המסקנה:

ליצרן הכסף יש את עמל\הסחורה של הציבור בחינם ואת כספו מהמחזור בחינם.

אז מיהו היצרן הנבל הזה ?

נשאיר את השאלה פתוח אבל זאת נדע שיש לנו כציבור משאב ציבורי יקר מאוד שנקרא "יצירת הכסף הציבורי" וכמו כל משאב ציבורי, היא שייכת לציבור כלומר לי ולך.

נסכם: לאמצעי החליפין = הכסף. יש כמה סגולות. אחת: כשמו כן הוא "אמצעי חליפין". אחת: שומרת על עמל לאורך זמן. שזה ואמר, אם יצרתי חלב, תוך כמה ימים היא מתבזבזת או מתקלקלת. כלומר הצמיחה של עמלי לא נשארת לאורך זמן. אבל תשימו לב שאם החלפתי את עמלי לכסף ?! הוקוס פוקוס עמלי נשארת לאורך זמן. מה שלא אפשרי ביקום כולו הנה בני אנוש המציאו משהו דמיוני שנקרא כסף והיא משמרת את עמלינו לאורך זמן. כל עמל אנושי בטבע נכחדת או מצריך עמל תמידי לתחזוקה. מה שאין כן אם תרגמנו את עמלינו לכסף ?! פתאום עמלינו נשמרת לאורך זמן.

המצב הזה מאפשר הלוואות כמובן ואז זה מאפשר יזמות וכו' וכו'. היא כמובן מאפשרת ריבית, כי אדם חסך את כספו במקום לבזבז אותו, ואם אני רוצה ליהנות מיוזמתו = חיסכון, אני משלם לו ריבית על ההלוואה או מכניס אותו שותף ליזמות שלי. אבל ריבית לעומק זה שקר. וכי למה ? כי כסף לא יכול במציאות להצמיח כסף. כסף היא תרגום של עמל ולא יוצר עמל. את העמל יוצר האדם, או האדם יוצר מכונות שעושות בשבילו את העמל. בכל אופן כסף זה תרגום של עמל ולא שהכסף בעצמו יוצר כסף ולכן אי אפשר במציאות ריבית. כלומר אם מישהו מבקש ריבית על כסף הוא בעצם דורש שאדם יוותר על חלק משכר עמל שעה שלו (נגיד שעת העבודה שווה 30 שקל וחלק הוא צריך בשביל ריבית, אז יוצא שהוא מקבל פחות כסף לשעת עבודה). בעצם הוא מעלה את שכר שעות העמל ככה שלבסוף זה חוזר למלווה בריבית כבומרנג (כי העובד לא ימשיך לעבוד בשכר של שלושים שקל עם הוא צריך לשלם חלק מיזה למלווה בריבית ולכן היזם יצטרך לעלות את שכרו והנה הריבית מורידה את ערך הכסף הציבורי). אבל עד אז בינתיים הוא גוזל חלק משעת העמל של הלווה. מכאן האיסור הדתי לשלם ולקחת ריבית.

ובכן שכל העמל האנושי היית תרגום לכסף חומרי כמו זהב וכסף ונחושת, המרוויח של יצירת הכסף היית המשאב הטבעי של זהב\כסף\נחושת כלומר למי שהיית שייכת המשאב הטבעי הזה ?! פלוס העמל ליצור את הזהב\כסף\נחושת הוא הרוויח בכפלים על יצירת הכסף כמו שהסברנו לעיל. מה עוד היה צורך אנושי בהלוואות וריבית ושותפות בעסקים וכו' וכו'. ברגע שבני אנוש עברו לכסף של נייר או קובץ אלקטרוני, באותו רגע אין יותר צורך בהלוואות ובריבית ובשותפות של המלווה. פשוט כל אחד ניגש ליצרן הכסף החברתי ומיצר את כספו.

אייך רבונו של עולם בני אנוש פספסו את הדבר הפשוט הזה ?

שיצירת הכסף היא משהו דמיוני, אין צורך יותר בשום הלוואה וריבית ושותפות כפייתית בעסקים וביזמות. פשוט פונים ליצרן הכסף החברתי והוא יוצר בשבילנו את הכסף. (בהמשך תבינו שהשאלה הנזעקת כאן היא עוד כלום ביחס ליצירת הכסף המודרני)

ובכן אם חשבנו שיצירת הכסף מתרגמת את העמל האנושי בהווה. אז לא ככה זה פועל במאות האחרונות. במאות האחרונות יצירת הכסף נוצרת על חשבון עמל עתידי = "בנקאות ברזרבה חלקית" כנ"ל. כלומר לא מחכים עד שתצמיח משהו ויוצרים לך את כספך תמורת הצמיחה שלך. רק מראש מיצרים בשבילך את הכסף על חשבון זה שעד סוף החודש\השנה\עשר שנים\עשרים שנה, תצמיח על ידי עמל את הצמיחה שלך. כלומר אתה כביכול יכול לקבל את כספך מראש ולהחזיר את זה חודשי וכדומה.

היצרן הזה, מבקש ממך ריבית ושכר עבודה על עצם יצירת הכסף. אם חשבנו שרק מלווה "כסף מחזורי" מבקש ריבית (והסברנו את השקר של הריבית הקלסית לעיל), הנה גם על עצם יצירת הכסף הוא מבקש ריבית. ואז נשאלת השאלה האולטימטיבית. למה ? למה ובאיזה זכות הוא מבקש ריבית ? קודם כל: יצירת הכסף זה משאב ציבורי וכמו כל משאב ציבורי כמו אוויר וחמצן יש לנו זכות מוקנה, ככה יש לנו זכות מוקנה לגבי המשאב הזה שנקרא יצירת הכסף. שנית כל: זאת לא הלוואה ?! אתם מבינים את האבסורד ? אם חשבנו שיש זכות לאדם לצבור כסף על חשבון לבזבז את כספו, ולהלוות את כספו ולבקש קצת ריבית על זה שצבר כסף על חשבון לבזבז אותם. כאן מדובר על אדם שלא עשה כלום, הוא פשוט גזל את המשאב הציבורי (יצירת הכסף) מאתנו ועוד מבקש על כך ריבית ? מילא שכר על השירות, אבל למה ריבית ?

מה שיותר מטריף כאן היא, אם רח"ל לא עמדתה בתשלומים, הנבל ייקח ממך את הדירה או את העסק או את היזמות שלך.

תשימו לב כי זה חשוב: אני הולך ליצרן הכסף ואומר לו, אני רוצה לקנות דירה\מפעל\לבנות בניין מגורים\ליצור תרופה לסרטן. אמרנו שאפשר ליצור כסף על חשבון עמל עתידי. וזה מה שעושים במאות האחרונות. אוקיי, אני פונה ליצרן שיצור בשבילי את הסכום שאני צריך. עמלתי עמל רב והצמחתי מה שהצמחתי, נגיד תרופה לסרטן. אבל לא הצלחתי לעמוד בתשלומים כסדר. אז היצרן בא ולוקח את כל עמלי לעצמו בחינם.

תבינו שלא מדובר בהלוואה או בשותף. מדובר על יצרן הכסף. אם אני בא לאדם שצבר "כסף מחזורי" אישי שלו אז או אני משלם לו ריבית או מכניס אותו לשותף (כבטחונות) תמורת ההלוואה. ואם כשלתי בתשלומים, הוא יכול לנצל את קשיי הזמני שלי לקחת ממני את עמלי (לא שזה צודק אבל מילא אפשר להבין את המשחק הטיפשי הזה). אבל כאן מדובר על יצרן הכסף, אז למה אני משלם ריבית ? למה אני חייב להכניס אותו כשותף ? ולמה הוא זוכה לגזול ממני את כל עמלי אם כשלתי בתשלומים?

אז שוב נזעקת כאן: אייך בני אנוש מפספסים את הדבר הפשוט הזה שאין שום צורך היום להלוואות כספים. אתה פשוט הולך ליצרן הכסף הציבורי ומיצר את כספך, וככה בדיוק זה עובד. אז למה היצרן מרגיש את עצמו כמלווה ורוצה ריבית וגם גוזל ממני את עמלי וקנייני אם כשלתי באחזר התשלומים בזמן ?

המושגים "הלוואה", "מלווה ולווה", "ריבית ושותפות", הם מושגים עתיקי יומין שהזהב והכסף החומרי תרגם את העמל האנושי לכסף. לא כן שבני אנוש מיצרים את כספם בעצמם. אין להם שום צורך בכך, הם פשוט יוצרים את כספם בעצמם. במיוחד שאפשר ליצור את הכסף על חשבון עמל\צמיחה עתידי, שאז בוודאי אין גבול לכמה כסף אפשר ליצור בהווה ובחינם. אז אייך זה שאנו עוד מתנהגים כאילו יש לווה ומלווה וריבית ושותפות כפייתית ביזמות ?! איפה חוש הצדק של מערכות בתי המשפט שהם באים לגזול מאדם את כל עמלו לטובת יצרן הכסף ?

ובכן תשימו לב: היום המשאב הציבורי שנקרא "יצירת הכסף", נגזלה מהציבור על ידי הבנקים. לא רק שהם גזלו את עצם המשאב הציבורי (שהסברנו לעיל שעצם יצירת הכסף מהעשיר את היצרן בחינם), הם דורשים ריבית כמו כל חוסך כסף שמלווה בריבית. ומה עוד, הם נכפים את עצמם בכוח להיות שותף בעסק\במפעל\ביזמות\בדירה, ככה שאם כשלנו לעמוד בתנאי התשלום ?! הם לוקחים את הכל בשביל עצמם ובחינם. "בחינם" כי הם לא באמת שותפים ולא באמת מלווים. הם פשוט יצרני הכסף הציבורי. אתם מבינים?

לסיכום:

ובכן. עובדים חרדים היקרים. זה היה מסה ארוך במיוחד בכדי שנבין אייך הכלכלה המודרנית עובדת. שנבין גם אייך זה צריך להיות על פי התורה והנביאים וחז"ל. שנבין גם שדווקא בגלות, העובדים הם הצדיקים ועליהם עומדת כל היהדות עד הגאולה שאז כולנו נהיה בני חורין איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אבל עד הגאולה הנשחקת כל כך זה אלפי שנים, מותר לנו להרים את עצמינו כמה טפחים מהשטחיות המערבית של הגויים ולהתמסר לגמרי להקים משפחות יהודיות על טהרת הקודם בעקשנות ובשכל ישר. שהגויים והשלטונות ילמדו אצלינו אייך זה צריך באמת לעבוד. ולא ח"ו אנחנו נתפתה ללכת אחריהם והסוף כולנו ראינו בשואה שכל העשירים ובעניים ביחד הובלו אחרי כבוד לתאי הגזים ועוד על ידי המתוקנות שבאומות המערביות.

המערב עד המלחמה בעתיד רח"ל, לא ירפה מאתנו הזוגות הצעירים. הם ירצו את הילדים שלנו ללימודי ליבה. וזה לא יספיק להם כמו שקורה אצלהם שכן לומדים ליבה, ואז הם ילחמו על הילדים שלא ייקמו משפחות אלא שרק יישארו עבדים חרוצים. ואייך הם עושים את זה?! צריך רק להסתכל מה הם עושים לעצמם. הם דבר ראשון המציאו את המגדר שיריבו הזוגות עד פירוק המשפחה. ואם זה לא מצליח להם הרבה, אז הם התחילו להסית את הנוער מול הוריהם. כלומר כבר בגיל צעיר נסביר לילדים שהם לא חייבים להסכים להיות זכר או נקבה, הם יכולים להחליף את המין. ככה בדיוק מתרוקנת מדינות אירופה ומתמלא עם מאגרים, וככה מתרוקנת הציבור החילוני בארץ ישראל והיא מתמלא עם זרים.

דין עמי אירופה ביבשת אירופה כמו דין הציונות בארץ ישראל שהוכלת ונעלמת – לא לחינם צומחת להם הפוסט ציונות. ונשארים רק העקשנים החרדים וערבים. ולזה אנחנו חייבים להיות מוכנים לדעת לחיות עם הערבים בחכמה ובתבונה ובצדק ובמשפט.

אבל אם הדתיים הלאומניים הפנאטים יתעקשו להילחם עם הערבים?! נצטרך לרדת מהארץ!! כלומר יהודי הגולה חייבים להתחיל להמציא פתרון רציני ליהודי ארץ ישראל שהולכים לבוא אליהם בהמוניהם. ושוב כאן נכנסים העובדים החרדים לתמונה. כלומר יש לעובדים החרדים ברירה, או להיטמע במערב ואחרי דור להפסיד את זרעינו ואחרי כמה דורות להיכחד רח"ל. או להתפשט בגלות ולהכין את הקרקע בשביל יהודי ארץ ישראל.

לדרבן יהודים לרדת מארץ ישראל זה חטא, אבל בתנאי שלא צריכים להקריב עליה דם זרעינו הרווקים והרווקות. אבל אם הדתי לאומני הפנאטי מתעקש כן להילחם עם הערבים ועוד בזמן שהם לא חושבים אפי' להחזיר את הארץ ליהודי (כפי שלא החזירו אותה עד היום הזה ואנו כולנו גרים בשכירות?!) אלא רוצים מדינה קפיטליסטית?! בשביל מדינה קפיטליסטית לא שופכים דם זרעינו. יש מספיק מדינות קפיטליסטית בגולה. ראו את מאמרי מדינה קפיטליסטית ושני עמים מטומטמים – הדו קיום

מי ייתן שהדתי הלאומני הפנאטי יתחיל להשכיל ביהדות בסיסית, ככה נוכל כל היהודים לחיות בארץ הזאת בשלום עם כל האזרחים הזרים כפי שהתורה צוות עלינו מראש. אבל בהנחה שזה לא יקרה ח"ו, אין מנוס אלא לרדת מהארץ.

לסיום:

דיברנו קצת מאוד על אלוהות. ומי שמספיק תלמיד חכם יכול להעמיק במאמרים כאן בתחום הזה. אבל מה שכתבנו כאן במאמר הארוך הזה, מספיק בכדי להבין שאף אחד לא יעבוד עליכם בשם הקב"ה. כלומר שאנו תחת המשחק הכלכלי של האומות אנו על פי התורה תחת המקרה = אלוהים אחרים. ולכן אומרים לנו חז"ל למד (מיזה) שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו.

כלומר יאמרו לכם כל מיני נוכלים שיש סגולה כזו וכזו לעשירות וכו' וכו'. תבינו שכל אלה נביאי שקר שחייבים מיתה (מטפורית כמובן אבל מובן כאן הנקודה). אין שום סגולה שהוא יכול לתת אלא לחזור לשיטה הכלכלית של התורה בארץ ישראל. כל זמן שזה לא קורה הכל שקר וכזב וגזל תמימים וגלות ארוך מנשוא כפי שאנחנו רואים זה אלפי שנים.

משה רבינו ביקש מִכָּל־הָ֠עָם אַנְשֵׁי־חַ֜יִל יִרְאֵ֧י אֱלֹהִ֛ים אַנְשֵׁ֥י אֱמֶ֖ת שֹׂ֣נְאֵי בָ֑צַע, ולא מצא אלא אנשי חיל. מסביר הספורנו בטוב טעם למה בחר דווקא באניש חיל ולא ביראי השם (ותקשיבו טוב טוב): "אחר שבקש ולא מצא אנשים שיהיו בהם כל המעלות שהזכיר יתרו בחר באנשי חיל בקיאים וחרוצים לברר וללבן אמתות דבר ולהביאו אל תכלית, יותר מיראי אלהים בלתי אנשי חיל, כאמרם ז"ל (שבת פרק במה אשה יוצאה) אם תלמיד חכם (נוקם ונוטר) כנחש חגרהו על מתניך, ואם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתו (שבת סג א):"

ובכן, חרדים עובדים יקרים, תבחרו מעצמכם אנשי חיל כמו משה רבינו בזמנו, ותתחיל לפעול כמו שרק תלמידי חכמים אמיתיים יודעים. והשם הטוב יהיה בעזרתכם אמן ואמן

כותב בצער רב

Max maxmen

מהי תקומה? ומתי היה התקומה של היהודים?

מהי תקומה?

ומתי היה התקומה של היהודים?

בעקבות הפיגועים בערים חרדיות בזמן האחרון, הלאומנים ובני המשטרים, מנסים לסחוב את הנוער החלש ונבער ללאומניות הפנאטית המודרנית. באקראי ערוץ התקשורת כאן 11 מצא בחור חרדי שרב עם הנוער הזה, ולכן הם ראיינו אותו לערוץ. הריאיון  הזה עם הבחור החרדי הקלסי, הטריף את הלאומניים הפנאטים ברשתות. והתפתח דיונים קשים עמי על הנושא הזה = לאומניות תקומה ריבון אדם על אדם וכו' וכו'. ולכן החלטתי לכתוב את המאמר הזה להסביר בטוב טעם את הנושאים האלה ואגב זה נבין מהי תקומה ומתי היה התקומה שלנו.

מהי תקומה?

ובכן, למי אין תקומה? למי שמת!! מכאן נבין שלמי שיש תקומה הוא לעומק קם מהמתים = תחיית המתים (ראו תחיית המתים – המשל והפשט).

המושג "חיים ומוות" ביהדות: חיים = נצחיות האדם על ידי זרעו, פלוס התקדמות אבולוציונית בתבונה ובמוסר והערכים (ההתקדמות של האדם מדור לדור, היא היא משמעות החיים העמוקה של היהודי). ומוות = הכחדה של הפרט\האדם. לא רק שהוא נקרע פיזית מהאבולוציה (לא משאיר צאצאים אחרי שלוש\ארבע דורות, על דרך על שלשים ועל רבעים), אלא עד שהוא נקרע פיזית מהאבולוציה, מספיק שצאצאיו נקרעים מההתקדמות האבולוציונית במוסר והערכים = כלומר הולכים אחורה במוסר והערכים = מוות.

ובכן, אם המוות הפיזית בפתח, כלומר אחרי שלוש\ארבע דורות אין לו כבר זרע?! אפשר עוד להחיות אותו – תחיית המתים, עם זה שצאצאיו נכדיו ניניו, חוזרים ליושנה = תקומה. יוצא לנו מכאן, שהתקומה תמיד מדברת על אדם שהיה כבר בשאול (כמעט שלא נשאר ממנו זכר = לא זרע פיזית ולא התקדמות הדורות ולא תלמידים) וקם בחזרה ומתחיל שוב את נצחיות החיים שלו פלוס התקדמות הדורות שלו.

בזה הסברנו מהי תקומה. אבל אין באמת תקומה בלי התקדמות כנ"ל שאין חיים בלי התקדמות, ובכל נקודת ציון של תקומה יהודית ההיסטורית חייבת להיות איזה מהפכה ביהודים, איזה התקדמות שונה לגמרי מהקודמת. ולכן נרחיב קצת להסביר מהי תקומה עמוקה ואמתית.

נשים לב שדיברנו עד עכשיו על אדם הפרט שזה עיקר היהדות על דרך "שמע ישראל השם אלוהינו (מול כל האומות) השם אחד = הפרט". אבל כל פרט חייב סביבה אנושית שבו הוא יוכל ליישם את חשיבתו ויוכל לחיות את חיו, הוא וצאצאיו לדורי דורות ולהתקדם – שההתקדמות זה העיקר כנ"ל. ולכן שמדברים על תקומה הכוונה תמיד לתקומה של הציבור היהודי = הדור ההוא. אם הציבור רח"ל הולך ומת – מחינת פיזית (לא משאיר זרע) ומבחינת התקדמות המוסר והערכים, כלומר הם הולכים אחורה במוסר וערכים, אז אפשר שהם מתאוששים וקמים שוב ומתקדמים, ואז המצב ההיסטורי הזה נקרא "תקומה".

בגדול יש כמה נ"צ (נקודות ציון) היסטוריות מתי היהודי קם לתחיה. 1. אדם הראשון ונח והאבות – שהם כולם היו פרטים יחידים בסביבה האנושית ההיסטורי שלהם,  ומכל אחד בזמנו התחיל תקומה פרטית חדשה.  2. יציאת מצרים אחרי הכחדת 80% מצאצאי יעקב. הצליח משה רבינו לעשות מהפכה, שלא עוד כל אחד מציל את עצמו (שלא הצליח לא לאדם ולא לנח ולא לאבות שנכחדו רובם במצרים), אלא מצילים כמה שיותר יחד עמך = אחד מחמשה, אחרת גם אתה לא תצליח כפי שהשיב משה רבינו להקב"ה שאמר לו: אַכֶּ֥נּוּ בַדֶּ֖בֶר וְאוֹרִשֶׁ֑נּוּ וְאֶֽעֱשֶׂה֙ אֹֽתְךָ֔ לְגוֹי־גָּ֥דוֹל וְעָצ֖וּם מִמֶּֽנּוּ: (במדבר פרק יד). אמר משה ראינו אייך זה הצליח לאבות. 3. המשכן אחרי חטא העגל. 4. אחרי גלות והכחדת עשרת השבטים וחברן הבית. המהפכה של אנשי כנסת הגדולה = התקומה הגדולה.

עכשיו נשים לב שתקומה תמיד חייבת להיות מתקדמת לעומת התקומות הקודמות, אחרת זה לא תקומה אלא עמידה במקום ואין עמידה במקום באבולוציה. כלומר כל תקומה מגיע בעצם עם מהפכה = התקדמות. והנה התקומה של האדם הראשון: אדם הראשון המהפכן המציא את חוקי המשפחה המסורתיים, ובזה נפרד האדם הנבון מהג'ונגל ונהפך להיות האדם במהות. נח המהפכן המציא את הקניין הפרטי שהקבילות המוסרית להמציא אותו היא אלא עם הירושה (שכל ילד נולד עם קניין, אחרת כל הקניינים של הקודמים לו, לא קבילים), שמושתתת על חוקי המשפחה של אדם הראשון. וכתוצאה מהמצאת הקניין על ידי חלוקת הארצות, הומצא הדינים האנושיים והצדק והמשפט. מה שנקרא שבע מצוות בני נח.

ושוב בני אנוש יורדים פלאים עם המצאת ריבון אדם על אדם על ידי נמרוד. כלומר נמרוד משעבד את האדם לכוליות המפשטת והדמיונית = לדגל\מדינה\לאום\גלובליזציה וכדומה, ששם תמיד האדם משתעבד לאיזה זהות דמיונית ולא רואה יותר שום צורך לא בתורת אדם ולא בתורת נח ולא בתורת האבות ולא בתורת משה = הוא מנסה לחיות את חיו שבעים שנה ואחריו המבול. כלומר לא הוא צריך לחיות לנצח על ידי צאצאיו ולהתקדם מדור לדור, אלא איזה ישות דמיונית צריכה לשרוד (לפי ההגות של מדעי המדינה הפרט חי רק שבעים שנה מה שאין כן מדינה הדמיונית חיה יותר זמן) ואולי גם להתקדם אם הריבון חפץ בכך. ולכן לא רואה צורך בילדים משלו ואפי' מוכן להעביר אותם למולך כפי שנוהגים הלאומניים הפנאטים המודרניים שמעבירים את זרעם הרווקים והרווקות למולך הלאומני הדמיוני (אני אומר פנאטים כי דתי לאומי יותר הזוי מהחילוני בן המשטר שלפחות במצב הזה רוצה להשתחרר מכל חוקי היהדות הרי זה מיותר לגמרי אם יש לו ריבון אדם על אדם. מה שאין כן הדתי לאומי שומר על חוקי המשפחה ואחר כך מעביר את זרעו למולך?! ואם ככה בשביל מה חוקי המשפחה?!). ואברהם נולד תחת ריבונותו של נמרוד. אברהם הולך לארץ ירושתו שירש מסבו שם בן נח, וטוען שאין קניין בלי הכנסת אורחים. וממציא את ברית המילה כאנטי תזה לכוליות הדמיונית של נמרוד. ראו ברית מילה בשביל מה?

יוסף ופרעה ממצאים את המונופולים (פרעה הוא המונופול על המים. ויוסף על החיטה ושניהם שיעבדו את האדם למלך. ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל), שמכנסת את ההון האנושי אצל יחדים וככה בני אנוש נהפכים לעבדים בלי להרגיש. וככה בני ישראל משתעבדים בהמשך למצריים ומתבוללים שם עד כמעט הכחדתם המוחלטת.

והנה משה רבינו מביא לנו את התקומה החדשה שזה כמובן החוקה שקיבלנו על עצמינו איש אחד בלב אחד. כלומר חוקה בלי סמכות (קל וחומר בלי ריבון אדם על אדם) אלא אמנה אנושית בהסכמה (אפי' שפינוזה מתלהב ממעמד הר סיני). וכל כולה של החוקה מושתתת על תורת אדם = חוקי המשפחה, ותורה נח = חוזרים לארץ ירושתינו, ותורת אברהם אבינו = ברית מילה והכנסת אורחים. ומשה רבינו ממציא לנו את שמיטת הכספים ואי אפשר למכור את הקניין לצמיתות. כלומר אין מונופולים שזה אומר אין יותר אפשרות לשעבד את האדם כמו שקרה במצרים שבא בעקבות שלילת הטבע מהאדם.

מאז ימי שמואל ודרישת ההמונים להיות ככל העמים, עד גלות והכחדת עשרת השבטים, היינו בירידה. כל דור היה יותר גרוע מהדור הקודם עד הכחדתם רח"ל. וכאן היה המהפך הגדול של אנשי כנסת הגדולה.

בכדי שנבין מה כל כך גדולה התקומה של אנשי כנסת הגדולה, נסביר בטוב טעם את המצב האדם הפרט בכל הנקודות הקריטיות. אבל לפני כן ברצוני להסביר למה באמת אנשי כנסת הגדולה נקראים "גדולה". ואגב זה נלמד חז"ל מדהים

ובכן, למה נקראו אנשי כנסת הגדולה שהחזירו הגדולה ליושנה. (תלמוד ירושלמי  בברכות ובמגילה ובבלי ביומא ובמדרשים). ואייך החזירו את הגדולה ליושנה?! ותשובת חז"ל יכולה להטריף כל לומד אם הוא לומד שטחי. וזה מה שחז"ל אומרים. משה רבינו אמר "האל הגדול הגיבור והנורא". ירמיהו לא היה מסוגל לומר "נורא". דניאל לא היה מסוגל לומר "גיבור". הגיעו אנשי כנסת הגדולה וכן אמרו האל הגדול הגיבור והנורא. ולכן הם נקראים גדולה?! הרי מסקנת הגמרא שם היא שרק חנפנים יכולים לומר ככה מה שאין כן ירמיהו ודניאל שלא היו חנפנים, אז מה הגדולה של אנשי כנסת הגדולה?

ובכן נביא את הירושלמי (יש הבדלי גרסות בינו לבבלי אז נביא את שניהם)

"למה נקרו אנשי כנסת הגדולה שהחזירו הגדולה ליושנה. אמר ר' פנחס משה התקין מטבעה של תפילה [נחמיה ח ו] האל הגדול הגבור והנורא. ירמיה אמר [ירמי' לב יח] האל הגדול הגבור ולא אמר הנורא. למה אמר הגבור לזה נאה לקרות גבור שהוא רואה חורבן ביתו ושותק. ולמה לא אמר נורא אלא שאין נורא אלא בית המקדש שנא' [תהילים סח לו] נורא אלהים ממקדשך. דניאל אמר [דניאל ט ד] האל הגדול והנורא ולא אמר הגבור בניו מסורין בקולרין היכן היא גבורתו. ולמה אמר הנורא לזה נאה לקרות נורא בנוראות שעשה לנו בכבשן האש. וכיון שעמדו אנשי כנסת הגדולה החזירו הגדולה ליושנה האל הגדול הגבור והנורא. ובשר ודם יש בו כח ליתן קצבה לדברים הללו. אמר ר' יצחק בן אלעזר יודעין הן הנביאים שאלוהן אמיתי ואינן מחניפין לו:" (תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ז הלכה ג)

"למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה – שהחזירו עטרה ליושנה. אתא משה אמר האל הגדל הגבר והנורא, אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. אתא דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו? לא אמר גבור. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו – שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה! – אמר רבי אלעזר: מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי הוא, לפיכך לא כיזבו בו." (תלמוד בבלי מסכת יומא דף סט עמוד ב)

ובכן רואים אנו, שדווקא ירמיהו ודניאל פשוט לא היו מסוגלים להיות חנפנים ולומר הגיבור והנורא. אז מה הגדולה כן לומר הגיבור והנורא אם שום דבר לא השתנה במציאות מאז ירמיהו ודניאל רק ההסתכלות של אנשי כנסת הגדולה – אליבא דבבלי?! (בירושלמי אפי' לא כתוב פולמוס ביניהם, בין הנביאים לאנשי כנסת הגדולה. בבבלי יש איזה פולמוס קצר: אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו – שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות?)

מכאן אנחנו רואים שאסור ללמוד שום חז"ל בלי עומק. שום חז"ל ק"ו נביאים, אי אפשר להבין שלומדים בשטחיות מה שנקרא אצל הנבערים כפשוטו. ולכן אנחנו חייבים ללמוד את החז"ל הזה לעומק.

ובכן. לא נעסוק עכשיו באלוהות שמאוד נצרך כאן הרי אסור להגשים אותו אז אייך אפשר לתת לו או להחסיר לו תארים רח"ל. אלא על כורחינו אנחנו מדברים עלינו היהודים. איפה הגיבור ואיפה הנורא שלנו?! כלומר ירמיהו שואל אותנו היהודים: איפה הנורא שלנו? וככה דניאל שואל אותנו היהודים: איפה הגבורה שלנו? = הוא לא מחניף לנו ושואל אותנו קשות איפה הגיבור שלנו ואיפה הנורא שלנו.

קודם כל מהי גיבור ומהי נורא כלומר מהי המשמעות העמוקה של גיבור ונורא?

הגיבור הראשון במקרא זה נמרוד. ונמרוד כשמו כן הוא מורד בהקב"ה ובצלם שלו שזה האדם, ומקים עליו בכוח ריבון אדם על אדם. כלומר גיבור = סמכות על בני אנוש. אחרי חטא העגל עם בגידת הבכורים, משה נכנע ונותן להם משכן\בית המקדש = איזה סמכות = שבט לוי = יראו משפטך ליעקב. (חייבים להבין זה לא ריבון אדם על אדם כי זה  אמנה כנ"ל וחוקי יסוד שהעיקר בהם הם חירות האדם וקניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ לכל אדם ואזרח. מה שאין כן ריבון אדם על אדם של נמרוד = אין לאדם אפי' זכות מוקנה לנשום – השופט ברק.)

נורא. היא פחד. ותמיד פחד הוא משהו שנגרם מחוץ לנו מה שאין כן המילה יראה והבינו. ממה היהודים מפחדים הכי הרבה? מהילדים והתקדמותם מדור לדור שבלעדיהם הם מתים כנ"ל כלומר אין להם משמעות חיים בלעדי הילדים. זה הפחד העיקרי של כל היהודי.

ובכן ירמיהו לא אומר נורא. חז"ל בירושלמי אומרים שגם גיבור וגם נורא אי אפשר לומר בגלל חורבן בית המקדש ונשארו עם הקושיה למה ירמיהו כן אמר גיבור. ואצל דניאל הירושלמי אומר גיבור אי אפשר לומר כי היהודי תחת ריבון אדם על אדם ונורא דווקא כן אפשר לומר בגלל כבשן האש (במדרש גם מציין גוב האריות ובצדק). ובבבלי נאמר שנורא אי אפשר לומר בגלל חורבן בית המקדש. וגיבור אי אפשר לומר כי אנחנו תחת ריבון אדם.

ומה שבעיקר קשה מאוד בחז"ל היא העובדה שירמיהו אמר האל הגדול והגיבור לפני חורבן בית המקדש. הרי אנחנו בסיפור של ספר המקנה שעוד היה לפני חורבן הבית. מה עוד באותו פרק הנביא אומר : כִּ֧י עַל־אַפִּ֣י וְעַל־חֲמָתִ֗י הָ֤יְתָה לִּי֙ הָעִ֣יר הַזֹּ֔את לְמִן־הַיּוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר בָּנ֣וּ אוֹתָ֔הּ וְעַ֖ד הַיּ֣וֹם הַזֶּ֑ה לַהֲסִירָ֖הּ מֵעַ֥ל פָּנָֽי:  כלומר ירמיהו כמו משה רבינו לא רצה משכן ובית מקדש = סמכותו הרי בדיוק על כך בוכה כאן הנביא שהסמכות הזו הביא להם להעביר את זרעם למולך: עַל֩ כָּל־רָעַ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל וּבְנֵ֣י יְהוּדָ֗ה אֲשֶׁ֤ר עָשׂוּ֙ לְהַכְעִסֵ֔נִי הֵ֤מָּה מַלְכֵיהֶם֙ שָֽׂרֵיהֶ֔ם כֹּהֲנֵיהֶ֖ם וּנְבִֽיאֵיהֶ֑ם וְאִ֣ישׁ יְהוּדָ֔ה וְיֹשְׁבֵ֖י יְרוּשָׁלִָֽם: וַיִּפְנ֥וּ אֵלַ֛י עֹ֖רֶף וְלֹ֣א פָנִ֑ים וְלַמֵּ֤ד אֹתָם֙ הַשְׁכֵּ֣ם וְלַמֵּ֔ד וְאֵינָ֥ם שֹׁמְעִ֖ים לָקַ֥חַת מוּסָֽר: וַיָּשִׂ֣ימוּ שִׁקּֽוּצֵיהֶ֗ם בַּבַּ֛יִת אֲשֶׁר־נִקְרָֽא־שְׁמִ֥י עָלָ֖יו לְטַמְּאֽוֹ: וַיִּבְנוּ֩ אֶת־בָּמ֨וֹת הַבַּ֜עַל אֲשֶׁ֣ר׀ בְּגֵ֣יא בֶן־הִנֹּ֗ם לְ֠הַעֲבִיר אֶת־בְּנֵיהֶ֣ם וְאֶת־בְּנוֹתֵיהֶם֘ לַמֹּלֶךְ֒ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־צִוִּיתִ֗ים וְלֹ֤א עָֽלְתָה֙ עַל־לִבִּ֔י לַעֲשׂ֖וֹת הַתּוֹעֵבָ֣ה הַזֹּ֑את לְמַ֖עַן החטי הַחֲטִ֥יא אֶת־יְהוּדָֽה:

ובכן, תמיד שאנחנו רואים חז"ל כזה פרדוקסלי אנחנו יודעים שחז"ל מסתירים כאן משהו. והנה שאנו באים להעמיק אצל ירמיהו, אנו רואים שמדובר שם על הפחד של ירמיהו שהנה נבוכדנצר צר על ירושלים ואין לנו יותר טאבו על הארץ הזאת. הרי ארץ ישראל היא ירושה פרטית של היהודי. וגם אצל הנביאים תמיד הכל מוסתר, הרי ממה פיחד ירמיהו, הרי שנחזור לארץ נחזור לכבוש את האדמות. מה כל כך דחוף לכתוב טאבו ולשמר אותו שיעמדו לימים רבים?! התשובה היא שירמיהו פיחד בגלל ההתבוללות שקרא לעשרת השבטים ולכן אין יורשים ואין יורשים אין את ארץ ישראל כקניין קביל על פי תורת נח. ירמיהו מנחם ואומר שעוד נשוב ולכן צריכים טאבו שזה מחוקי היסוד של החוקה שלנו שבלעדיו אין חוקה, כפי שהוכחנו במאמר למה אין סמכות ביהדות. ראו למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?

על כל פנים ירמיהו לא יכול לומר נורא כי אנחנו מעבירים את זרעינו למולך. גיבור הוא יכול לומר כי הוא הוא הנביא = הסמכות התבונית הלכה למעשה עם עצם שהוא מחזיק ומשמר את הטאבו = ספר המקנה וכמובן את התורה כולה שהיא היא הסמכות התבונית אחרי הנביאים. וכפי שלמדנו במאמר " למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?", הבנו שם שבלי טאבו על לב הבר סמכא, אין הוא בר סמכא.

מנגד דניאל כבר בגלות תחת ריבון אדם ולכן גיבור הוא לא יכול לומר, אבל נורא שזה הילדים?! הנה ניצלנו מכבשן האש!!  ולמדנו לעומק במאמר " עומק נס הכבשן וכדומיהם", שתמיד אש במקורות המשמעות התבוללות. כלומר דניאל רואה את היהודים בכל המדינות לא מתבוללים, ולכן נורא אפשר לומר. אבל גיבור אי אפשר לומר כי הם תחת ריבון אדם על אדם. (כעניו דניאל לא הבין כמה גדולה המהפכה שלו עם המצאת הצדקה מול אלוהי הכסף השולט הבלעדי בבני אדם מאז נבוכדנצר. ראו לעומק את המאמר מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)

והנה אנשי כנסת הגדולה טוענים שאפשר לומר גיבור ונורא. נורא כי אנחנו והילדים קיימים גם בגלות כפי טענת דניאל. וגיבור אפשר לומר, כי יש לנו ארך אף לרשעים עד שלוש\ארבע דורות ככה שהם יכולים לקום לתחיה = הילדים חוזרים למוטב. הגבורה היא כיבוש היצר שלנו לדחוף כל יהודי רשע מקהל השם. כלומר אנחנו היהודים מוכנים לסבול את הרשעים בינינו, וזה כביכול גבורתינו ולכן אפשר לומר הגיבור. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו – שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות?

נסכם לפני שנעבור למהפכה של אנשי כנסת הגדולה.

ירמיהו רואה שמעבירים את זרעם למולך ולכן לא מסוגל לומר נורא. אבל מנחם אותנו שעוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת כלומר עוד נוכל לומר נורא הרי יהיו יורשים וטאבו וכו' וכו'.

דניאל רואה שאנחנו שורדים ולא מתבוללים ולכן אפשר לומר נורא, אבל גיבור אי אפשר לומר כי אנחנו תחת ריבון אדם על אדם.

ואנשי כנסת הגדולה אומרים שאפשר לומר את שניהם כי שניהם מתקיימת בנו הלכה למעשה.

עד כאן הסברנו את החז"ל. מכאן נעבור למהפכה של אנשי כנסת הגדולה. בעיקר נתמקד עכשיו מה היה אצל משה רבינו שהוא כן אמר האל הגדול הגיבור והנורא.

רמת הדור של אדם הראשון התבוני, לא צריך להסביר. הם היו קופי אדם בג'ונגל. תורת האדם מקנה לאדם, קודם כל את האבא והאימא המחויבים לילד לנצח מעצם שהוא בשר מבשרם. וזה נוצר עם חוקי המשפחה המסורתיים. תורת אדם מקנה לאדם את חירותו האבסולוטית שזה אומר כל אדם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי ולכן לכאורה יש לו את הגן עדן. הוא ממציא להם את השפה שנצרך בשביל המשפחה, הוא ממציא להם את היום והלילה והשבוע שתתאפשר המשפחה והחברה החקלאות וחלוקת העובדה וכו' וכו'. הוא ממציא להם את ההליכה על שני רגלים ואת הבגדים ואת השליטה בעשיית צרכים וכו' וכו'.

רמת הדור של נח גם לא צריך להסביר = אנרכיה ואנדרלמוסיה טוטלית. תורת נח המקנה לאדם את הקניין הפרטי וחלק שווה במשאבי הארץ. אוטומטית הומצא הדינים הצדק והמשפט.

אחרי שבני אנוש כבר מורגלים כטבע שני בכל תורת אדם ונח, מתאפשרת לאדם כמו נמרוד למרוד באדם ובאלוהיו, ולכבוש אותם תחתיו = ריבון אדם על אדם. תחשבו בלי כל זה האם אפשר לשלוט בבני אדם?! אתה צריך שפה לדבר עמם אז אייך תקנה שפה לילדים? הרי שפה קונים בגיל רך מאוד. אתה צריך שיקומו בבוקר לעבודה ואם אין יום ולילה אין חלוקת העבודה ואם אין מי שיתרגל את הילדים ליום ולילה אין פשוט יום ולילה. מי יתרגל את הילדים לשלוט בעשיית צרכיהם. מי יתרגל אותם ללכת עם בגדים? אני מאוהב בחילוני שאומר לי אתה משועבד לשבת ואני חופשי. לכו תסבירו לו שבלי תורת אדם אין שבוע ולכן אין יום חופש בכל שבוע בכל בני אנוש. הנמרוד הזה הבין טוב טוב שבלי השבת לא יהיה לו עבדים. על אותו דרך האייק (בחוקת חירות) הבין כלפי כל המסורת שבלי מסורת אין ריבון אדם על אדם.

הכלל, כל ריבון (שלעומק זה אדם שרלטן ששולט בנו, אדם כמוני וכמוך) רוכב על תובנת תורת אדם ונח ושאר התורות שלנו. בלעדיו אין לאדם אפשרות לשלוט באדם.

בדור הזה נולד אברהם. אברהם מורד בריבון אדם שזה כשלעצמו היא מהפכה ראשונית נגד ריבון אדם. וחוזר לארץ ירושתו וממציא להם את הכנסת האורחים שבלעדיהם אין קניין קביל, וממציא את ברית המילה כאנטי תזה לכוליות האנושית הדמיונית שהמציא נמרוד לעבדים שלו שיהיו קלים להישלט על ידו. ראו ברית מילה בשביל מה? . ואגב זה תבינו עכשיו לעומק את חז"ל במדרשי ההלכה בספרי האזינו: "מראש פרעות אויב, כשהקדוש ברוך הוא מביא פורענות על אומות אין מביא עליהם שלהם לבדם אלא שלהם ושל אבותיהם מנמרוד ואילך, כשמביא טובות על ישראל מביא עליהם שלהם ושל אבותיהם מאברהם ואילך".

וככה אמורים היו בני ישראל להישאר בארץ ירושתם לנצח. אבל יוסף חלם למלוך ואחיו לא כבשו את יצר הדחיה, והנה יוסף בגלות ואין לו ממש ברירה והוא משתלט עם פרעה על כל הקניינים עם המונופולים כנ"ל, ומשעבד את בני אנוש למלך. ואחרי כמה דורות גם בני ישראל משתעבדים לאלוהי הקניין ומתבוללים במצריים ונכחדים כמעט כולם רק אחד מחמישה נשארים יהודים שעמם משה מתחיל את התקומה והמהפכה שלו ושל דורו.

עכשיו ברשותכם אנחנו חייבים להיות ממוקדים. אמרנו שמשה מוציא את בני ישראל ממצרים, אבל מה אפשר לעשות עם עבדים?! כלומר כמו שהסברנו שאי אפשר לשלוט באדם בלי התבונה העצמאית  שהאדם קיבל מהוריו על ידי תורת אדם. כלומר בלי שפה בגיל הרך אין שפה ואין שליטה בעשיית צרכים וכו' וכו', ככה בני משטר שמורגלים שאומרים להם עם שוטר ועיתון מה ואייך ומתי, לא מסוגלים להיות עצמאים. אפי' שאפשר להלהיב אותם עם חירות ולהביא אותם למעמד הר סיני לקבל על עצמם אמנה תבונית חברתית צודקת ומוסרית, לא עבר ארבעים יום והנה רצו אדון על עצמם = חטא העגל.

כלומר משה רבינו מבין שאי אפשר לעשות מהפכה בדור אחד – ואפי' אסור לעשות מהפכות אנושיות, א' זה לא עובד בתכלס וב' זה דורש הרבה דם כפי שראינו בכל המהפכות האנושיות, ואחריו חוזרים ככלבים לאותם חטאים שהביאו למהפכות, כי פשוט לא הבינו מתחילה את המהפכה, ולכן המהפכה היית לריק מתחילה.

אוקיי משה רבינו נכנע להם ונותן להם משכן כביכול ריבון אדם על אדם אבל בתנאים שלו שאומרת שלפני הסמכות יש זכויות יסוד שבלעדיו אין לבר בסמכא שום סמכות. ולא רק זה, משה מסתובב עמם במדבר עד שהדור הבא מתבגר, אפי' שהוא יודע ומבין שהוא בעצמו בחייו כבר לא יצליח ליישם הלכה למעשה את החוקה שלו. כלומר הוא לא נכנס עמם לארץ ירושתם. כלומר הוא פועל עם הילדים בגיל הרך וככה הם נולדים ומורגלים להיות בני חורין בעל דעה עצמאית ואחריות אישית. ואייך עושים את זה? אתה לא יכול בלי ההורים כנ"ל נמרוד ושאר מנהיגים והשרלטניים?! אתה מלמד את ההורים שהם עוד ילדים להיות הורים. כלומר מהות היהודי הוא הילדים = עולם הבא = הדור הבא.

אבל, הכל בעל פה ועוד לא חובה עצמאית. כלומר החינוך החובה של חז"ל עוד לא קיימת בזמן משה. ונוסיף לזה שהם היו עבדים בני משטרים. ולכן בני ישראל עוד נצרכו את היורו משפטך ליעקב = שבט לוי. כלומר בני ישראל עוד לא היו ברמה של תלמידי חכמים בעצמם. וזה היה בעוכריהם כי שבני שבט לוי חטאו, הם לא התעוררו להבין לבטל את שבט לוי ולהפוך להיות תלמידי חכמים בעצמם, הם רצו מרוב עצלות להיות בני משטרים כמו שאר העמים. והנה כנ"ל זה היה בעוכריהם של עשרת השבטים שלא למדו תורה והתבוללו ונכחדו לגמרי. אבל המלכים הצדיקים ניצלו את המצב של סמכותם ונעצו חרב בבית המדרש ואמרו: כל מי שאינו עוסק בתורה – ידקר בחרב זו! כלומר לא רק שנתן להם כל צורכיהם ואפי' תרם להם שמן לנר שיהיה להם אור בלילה בכדי שילמדו, אלא פשוט כפה עליהם ללמוד.

בדור הבא ב"ה בגלות, הדור הזה קיבל את התורה בשמחה בזמן מרדכי הצדיק על דרך קימו וקיבלו באהבה, מה שאין כאן בזמן משה רבינו.

וכאן נכנסים אנשי כנסת התורה. הרי עד הגלות התורה נלמדת בשביל ארץ ישראל עם סמכות שבט לוי שצריך לתת להם מעשרות וכו' בקיצור כל התורה בפרטי ההלכות רלוונטיות שאנו בארץ ישראל עם סמכות בית המקדש. עכשיו שאנחנו בגלות תחת ריבון אדם על אדם עם אליל הכסף ואליל הקניין וחלוקת העובדה, אייך בדיוק שורדים שם? אייך מתנהלים כבני חורין בינינו, ובינינו לבינם, השלטונות וההמונים בני המשטרים שאנו חיים ביניהם? ואייך מפרנסים את הפילוסופים שתורה אומנתם?

יחזקאל המציא להם בתי כנסת ובתי מדרשות בגולה. שזה במקום בית המקדש וסמכותו. דניאל שכבר היה חלק מאנשי כנסת הגדולה ממציא להם את הצדקה תחת אליל הכסף הלא משמט, ככה יש כבר אייך לפרנס את הפילוסופים שתורה אומנתם. בהמשך חינוך החובה אחרי שיש כבר יכולת אנושית המונית לכתוב (המצאת הדף והדיו) ולקרוא. והנה כל ילד יהודי יחד עם הלימוד שפה והחיתול לשלוט בעשיית צרכיו, מקבל מהוריו גם את היכולת לכתוב ולקרוא. ואז מתאפשר לאנשי כנסת הגדולה לכתוב נוסח תפילה לכולם וכולם כבר צריכים ומחויבים להתפלל שלוש פעמים ביום ודווקא בציבור בבתי כנסת והמדרשות. כל זה במקום בית המקדש וסמכותו. כי כולם, כל ילד כבר תלמיד חכם בעצמו = בני חורין = בעלי מחשבה ואחריות אישית עם משמעות חיים עמוקה.

זה הרמה של הדור ההוא וזה המהפכה הגדולה. יהודים לא צריכים יותר לסמכות ריבונית אפי' סמכות של שבט לוי בבית המקדש שהיה סמכות עם זכויות יסוד כנ"ל. מאותו דור התפתחנו וכתבנו בשוק החופשי את מדרשי ההלכות ואחריו המשנה והתלמודים. וכל זה אחרי שבוטל אפי' סמכות הסנהדרין. כלומר אחרי ביטול הסנהדרין בני ישראל היהודים כבר ברמה שמשה רבינו חלם עליו כבר ביציאת מצרים וסחב את כלום – אנשים נשים וטף להר סיני עם האמונה שזה אפשרי בדור של עבדים\בני משטרים.

ולכן אומרים חז"ל למה נקראו אנשי כנסת הגדולה?! כי החזירו את הגדולה\העטרה ליושנה. ומהי ה"יושנה" הזה שחזרנו אליו? החשיבה של משה רבינו!!! כלומר אותו דור שמשה רבינו חשק כל כך, נוצר על ידי אנשי כנסת הגדולה אחרי אלפי דורות.

שהיהודים טוענים שבלי התורה אין קיום לעולם, מקבל כאן הבנה פשוטה. שום משטר לא קיים בלי תורת אדם ותורת נח וחלק גדול מתורת משה וחז"ל = ההורים והמסורת שלהם. היהודים כשלעצמם שלא מקבלים מרות המשטרים – שזה כבר הגן היהודי הנצחי מאז אימא רבקה, אין להם חיים בלי התורה ובעיקר בלי תורת אנשי כנסת הגדולה וחז"ל עד ימינו אנו.

עכשיו, תחשוב על מצב שכל היהודים נכנעים לבני המשטרים וכן נהפכים לבני משטר. מי בדיוק ייתן לילדים את תורת אדם אם אין טעם יותר באבא ואימא אם הילדים של המולך?! הרי המשטר נלחם בחרב ובחנית מול המשפחה המסורתית. ואנחנו כיהודים שיודעים שבלי זה אין להם משטר כנ"ל. אז מי יעמוד מול המשטרים הנבערים האלה אם לא אנחנו היהודים החרדים לדבר השם?!

נכון גם הימין ובעיקר הדתי לאומי עוד נלחם גם כן נגד המשטרים הבורים האלה בתחום הספציפי הזה, אבל לעומק אין להם הצלחה כי הם חיים בפרדוקסליות כי בריבון אדם על אדם הם עוד מאמינים, ורוצים לשלוט ורוצים שררה והם מעבירים את זרעם למולך. וכמובן מאמינים במדינה קפיטליסטית ששוללת מכל יהודי את ארץ ישראל וממליך על היהודי את אלוהי הקניין ואלוהי הכסף הקפיטליסטי.

ברצוני לומר שבתכלס הילדים שלהם כבר יותר יתחברו עם בני המשטר הנבערים. א' כי הם בחינוך של המולך ולא בחינוך פרטי יהודי משלהם. ב' העולם המודרני של בני המשטרים כובש את ליבם במציאות. והנה הגיע אליהם אלוהי המגדרים = הפמיניזם ועוד ועוד שמחריב להם את המשפחה הפרטים של כל אחד מהם.

ובכן אין כאן קיצורי דרך, שאתה בן משטר הילדים לא צריכים יותר למצוות. ולכן לא לומד אותם ובמהרה לא מקיים אותם ככה בדור הבא הוא כבר בן משטר קלסי שפועל אך ורק למען הדגל או למען עצמו בשביל שבעים שנה ואחריו המבול.

נוער נבער נמשך ללאומניות בטבעיות, הרי בעיניו הוא צריך כוח בכדי לשרוד. והנה כל בני המשטרים הנבערים תמיד זורקים לנוער הנבער הזה את השואה ואת הערבים וכו' וכו' בכדי לשכנע אותם שבלי כוח הם לא ישרדו.

בעיתונות, המתחזה לעיתונות חרדית, וכן באתרים כאלה וברשתות, ישובים כמה בורים שכאלה ולבושתנו הם כבר לא נוער אלא בורים שמנים ושיכורים מרוב בורות, ביחד עם הימין והדתי לאומי, מסיתים ומדיחים את הנוער הנבער האלה. והנה התוצאה, שלא רק נוער שבאבניקים נסחבים עמם אלא גם מבוגרים בורים נסחבים עמם. בסיטואציה הזו נקלע הבחור הנ"ל באלעד והתווכח עמם. עיתונאי מערוץ כאן 11 קלטו אותו, ובקשו ממנו הסבר. והנה בני המשטרים הנבערים מופתעים פתאום מדעות פשוטות של היהודי החרדי. הם רגילים לשמוע את המתחזים לחרדים בתקשורת הבורים השמנים האלה.

לסיכום:

אדם בן חורין חייב להיות מלא (בלימודים ובחשיבה ובמשמעות) ומורגל על ידי ההורים כטבע שני, בכדי להיות באמת בן חורין. כל דור ודור חייבים ההורים להתקדם עם הילדים כי אין עמידה באבולוציה שהיא חץ ישר בזמן שאו שאתה הולך קדימה או אחורה עד הכחדתך רח"ל.

בריבונות אדם על אדם, המשטר לא מאפשר את החירות הזאת. א' כי הוא רוצה אותם נכנעים לו. ב' הוא צריך אותם כהון אנושי להון שלטון. ולכן לא רק הוא נלחם על הילדים של בני המשטר, הוא נלחם גם נגד ההורים שמה להורים יש איזה עצמאות. ולכן המציא את אלוהי המגדרים שקשה יהיה להורים לשרוד כהורים.

מנגד ההמונים בני המשטרים באמת לא מרגישים צורך בעול הזה אם בכל מקרה המשפחה והילדים הולכים למשטר ולמולך. ולכן הם גם לא מרגילים את הילדים שלהם לתורה ולמצוות. וזורקים את עול החינוך על המשטר ועל השוטר (תשימו לב למי קל להתקשר למשטרה).

התוצאה שאיש ההמון הפשוט באמת ריק וככה צריכים אותו, הרי אייך יהיו למשטר עיתונאים בורים ושופרות של המשטר?

ובכן, דורות על גבי דורות היהודי מתפתח. הוא הגיע לרמה כזו שהוא לא צריך יותר לשום סמכות. וככה מאז ביטול הסנהדרין לפני אלפי שנים אין כבר אפי' סמכות רבנית. ומכאן המיליוני גוונים של היהודי. הרי כל יהודי הוא בן חורין עם דעה משלו. הוא בן חורין עד כדי כך שהוא יכול לחדול להיות יהודי ולהיכחד רח"ל.

במאה האחרונה קרה הבגידה הגדולה של חלק מהגוונים היהודיים. והם הקימו ריבון אדם על אדם ועוד על היהודי ועוד בארץ ישראל. כמובן החצוף הזה מבקש את הילדים למולך בכדי להקריב אותם על מזבח הדגל. הוא הצליח מרוב טיפשות להרגיז עליו את כל עמי האזור הערבים נגד היהודי ככה שיש לו גם תירוץ לומר שצריכים אנחנו להגן על עצמינו מפני הערבי.

אם לפחות הוא השכיל בשנים האחרונות להבין את זה שהמלחמה עם הערבים מיותרת ודורש דם של זרעינו לריק במיוחד במדינה קפיטליסטית שאין לערבי וליהודי את ארץ ישראל אלא את אלוהי הכסף והקניין. באים הדתי הלאומי וזועק לא נוותר על המלחמה עם הערבים לשם הלאומניות הריקה מתוכן, הרי אנחנו במדינה קפיטליסטית. ראו מדינה קפיטליסטית ושני עמים מטומטמים – הדו קיום

נכון אנחנו תקועים עם הימין בגלל שהם יותר קרובים למסורת וגוברתינו כנ"ל היא בכיבוש יצר דחית היהודי מקהל השם, אבל יש גבול כמה אפשר לספוג. אי אפשר לתת לכם להסית ולהדיח את הילדים שלנו.

הכל פנים רמת הדור של היהודי בני המשטר במודרנה, הוא אותו רמה של השכנים של אברהם אבינו אצל נמרוד. כלומר הם הלכו אחורה בזמן כאילו נרדמו לכחמש אלף שנה. מה שהכי הורג אותי שהם קוראים לזה תקומה. להיות בן משטר זה תקומה? את זה היה לנו כבר אצל נמרוד, בשביל מה אברהם אבינו ברח לארץ ישראל והמציא לנו את ברית המילה?! ראו מלכות ישראל מול ברית מילה. ואת זה – להיות בן משטר, יכול כל יהודי בכל דור לעשות לבד = התבוללות. הפשע כאן שהם כופים את זה על כל היהודים בארץ ועל כל הערבים בארץ.

לסיום:

תקומה ומהפכה, היא סיטואציה אנושית שדור מתקדם ליותר טוב מהדור הקודם בכל תחום ותחום מהגשמי עד המוסרי והערכי.

הפיכת היהודי המודרני לבן משטר זה לא רק בגידה בעצמו במהות של האדמיות שלו, אלא בעיקר בגידה באחיו היהודים שלא הקימו עליהם סמכות זה אלפי דור כי התפתחו לחירות האדם האבסולוטית, והנה הם באים לכפות את עצמם על שאר הגוונים של היהודי ומנסים להפוך אותם לבני משטר פנאטים. ועינינו הרואות שהם הצליחו מול החלשים. וב"ה לא הצליחו מול החרדים לדבר השם. מה שמטריף במיוחד זה העובדה שהחילוני מפחד פחד מוות שמה רח"ל יקום כאן מדינה יהודית מה שנקרא מדינת ההלכה, והוא לא מודע לעצמו שמדינת ההלכה זה הממזר שלו עצמו. ראו מדינת הלכה = הממזר של הנאורות

בברכה

Max maxmen

הפולמוס – של חכמי החילוניות

הפולמוס – של חכמי החילוניות

מלחמת דת או הדת היא רק התפאורה?!

משנה: רבי גדעון לוי אומר: הדת היא אלא תפאורה. לעומק – טוען רבי גדעון, זה מלחמה לאומי נדל"ני. אלא אם זה היה רק לאומי נדל"ני, הלאומנים היו אמורים לכבד את הלאום השני הגר בארץ ואז רח"ל היו צריכים לענות לבני הלאום השני ולתת להם חירות וזכויות וכו' וכו'. והם הלאומניים רוצים את הנדל"ן באופן טוטלי רק להם\ללאום\ליהודי וכאן נכנסת הדת. הדת מאפשרת להם את הטוטל הזה = הנדל"ן\הארץ שייכת רק ללאום היהודי. ולכן הדת משמשת אלא לתפאורה. (מבולבלים?! כן, גם אני!! וזה כלום כשנגיע לגמרא)

רבי ב מיכאל אומר: זוהי מלחמת דת. אכן, הם גם לאומנים. אך זו לאומנות דתית לחלוטין. רש"י: כלומר זה מלחמה לאומנית דתית. (מבולבלים?! כן, גם אני!! וכנ"ל)

גמרא: אמר רב מקס: אין הם חולקים ביניהם, הרי רבי גדעון בעצמו אומר שהפור הדתי עוד לא נפל. המאבק היה ונותר לאומי. (רש"י: כלומר הדתי לא רק תפאורה גרידה הרי הפור הדתי עומדת ליפול). אלא רבי ב מיכאל אומר שזה כבר נפל. כפי שרבי ב מיכאל מסביר בטוב טעם: מפא"י ההיסטורית אכן היתה "לאומנות ונדל"ן" בלבד. לזמן־מה הצטנפה הדת בפינה, והֵשִׂימה עצמה מנמנמת,,,,, פעם, די מזמן, עדיין היה סיכוי לעצור אותה. לא עוד. רש"י: כלומר הפור הדתי כבר נפל ואי אפשר כבר לעצור אותו אליבא דרבי ב מיכאל.

עד כאן הציניות מכאן ברצינות.

מה נאמר ומה נדבר. אצל חכמי החילוניות אי אפשר לדעת אם דבריהם הם לוגיקה אנושית קלסית ואז אייך דבריהם כל כך מבולבלים כאן?! או דבריהם הם יותר כניסיון להמציא נרטיב שלא קיימת לשם חינוך ההמונים בני המשטר הנבערים. ולכן אם נלך עם המחשבה שהפולמוס כאן היא פולמוס לוגי אנושית קלסית, מדובר כאן בשני אנשים מבולבלים לגמרי עם הרבה כאבי בטן. ונרחיב להוכיח את זה.

גדעון לוי בעצם מנסה לשכנע את עצמו שמוסרית כחילוני מותר לו מלחמה לאומית בין קולוניאליסטים למנושלים, ולכן מותר גם למנושלים (קרי הערבים) להשיב מלחמה. ואז כחילוני כובש ייתן להם זכויות ואפי' מדינה וכו' וכו'. כלומר הכיבוש כשלעצמו כחילוני, זה לא בעיה מוסרית. הבעיה זה הדתיים שרוצים לאומנות ונדל"ן באצטלה דתית.

ב מיכאל גם באותו כאב בטן. הוא מנסה לשכנע את עצמו, שפעםםם אכן היתה "לאומנות ונדל"ן". כלומר כיבוש הארץ ככובש זה בכלל לא בעיה מוסרית (עם תיבול השואה כמובן: "לאחר השואה לא היה מנוס מלנסות"). הבעיה זה הדתיים שלא רוצים כביכול את הערבים. הם רוצים לטהר את הארץ מטומאתה.

לא צריך להסביר ליהודים יהדות. ביהדות – מר ב מיכאל, אסור לעלות לחומה בחרב (אסור לכבוש את הארץ. מעבר שאסור ביהדות ריבון אדם על אדם בכל היקום), ולכן זה כולל את הר הבית, אלא לעלות להר הבית האיסור היא גם לעלות באופן פרטי בלי חרב. מר ב מיכאל היקר, תסביר לי בבקשה. כיבוש הארץ כחילוני בסדר מצד המוסר האוניברסלי או מצד המוסר היהודי, וכיבוש הארץ עם הדת אסורה כי אסור לעלות להר הבית?! ולכן המסקנה שלך היא שהיינו אמורים כחילוניים לכבוש את הארץ אבל  לכלא את כוהנינו בבתי הכנסת?!

נווו והיה שכלאנו את הדת בבית כנסת ואת הדת של הערבים במסגדים, לדעתך שני העמים\הדתות היו מקבלים את הריבון החילוני ועוד החילוני היהודי?

אותו דבר מר גדעון לוי היקר: תאמר לי והיה שתיתן ככובש וכריבון ליהודי ולערבי את כל הזכויות החילוניות, האם שני העמים יקבלו את ריבונך החילונית ועוד מחילוני יהודי?

סתם שאלת תם: מהי עם מהי לאום מהי דת ?? ניסיתי להבין את זה במאמרים שלכם וללא הצלחה. נתחיל עמך מר ב מיכאל היקר: "היא גם העם היחיד בתבל שהוא גם דת. מין עם־דת שכזה. שלוש פעמים (לפחות) ניסה העם־דת הזה להיעשות גם ללאום. עם טריטוריה, שררה, צבא ומקדש. שלוש פעמים הוא דפק לעצמו את הראש בקיר. ותמיד היתה זו הדת שהטריפה את דעתו והמיטה עליו קטסטרופה. לא הלאומנות, לא הנדל"ן" (מתוך המאמר)

יצאתי מבולבל לגמרי – מר ב מיכאל היקר. עם היהודי היא גם עם וגם דת וגם לאום?!  והדת דווקא הטריפה את דעתו והמיטה עליו קטסטרופה?! הא ולא הלאומנות ולא הטריטוריה אלא הדת?! לא נכון שקודם תסביר בטוב טעם מהי עם מהי דת מהי לאום?!

אותו דבר מר גדעון לוי היקר: "זו לא מלחמת דת אלא מלחמת שליטה באצטלה דתית. מלחמתם לסילוק הפלסטינים מהשטחים — שהוא מטרתם האמיתית — היא מלחמה טריטוריאלית ולאומנית. הם פשוט רוצים את כל הארץ לעצמם. בדיוק כמו שעשו שימוש שקרי וציני בביטחון כמניע להתנחלותם, הם מספרים לעצמם ולזולתם סיפורי מקרא כדי להוכיח את ריבונותם. מלחמת דת היא לא. ,,,,,,,, אבל רובם עדיין רוצים את מה שכל העמים החילוניים רוצים לעצמם, שוויון זכויות לאומי או מדינה משלהם." (מתוך המאמר)

יצאתי מבולבל לגמרי – מר גדעון לוי היקר. מה זה עמים חילוניים? העם החילוני הזה לא רוצה ריבונות וטריטוריה? מה קורה ששני עמים חילוניים רבים על אותו טריטוריה?! כלומר והיה שהערבי והיהודי מוותרים על הדת (מה זה דת עוד לא הסברתם לנו), ונהפכים לעמים חילוניות נפרדות מול העם החילוני שלך שנקרא לו כרגע ישראל. והנה שלוש עמים חילוניים, יהודי, ערבי, ישראלי, רבים על אותו טריטוריה ועל אותו ריבונות. מה בדיוק אתה פותר כאן?

מצטער לומר לכם שזה נשמע כמו מדומיינים שחושבים שריבונות זה אנחנו הצדיקים, היודעים היטב את נפש בהמותיהם, שזה כמובן ההמונים היהודים והערבים והישראלים. וכל מי שמפריע כאן זה שהיהודים והערבים והישראלי החילוני הימני, לא רוצים לקבל את הריבונות שלנו הצדיקים. אתה מר גדעון לוי טוען שזה בגלל הנדל"ן והלאומנות וכמעט הדת. ואתה מר ב מיכאל טוען שזה כבר רק הדת.

אבל כאומר זה רק דמיון. הרי הוכחתי לעיל שאפי' שכולם יוותרו על הדת, נריב כעמים חילוניים על אותו טריטוריה.

המסקנה שלי שאתם חיים בהכחשה – מר גדעון לוי ומר ב מיכאל היקרים (ראו ההכחשה – הכובש שחי בהכחשה – ותסמונת סטוקהולם ). כל הבעיה היא החילוניות כשלעצמו. ועד שלא תחליטו מהי בכלל חילוניות (אין חיה כזו לדעתי), אני הסביר בטוב טעם מהי הבעיה. אבל קודם מהי דת ובעיקר הדת היהודית (דתות אחרות לא ממש רלוונטיות לנו), מהי עם מהי לאום\ריבון.

דת = חוק. אפשר חוק של ריבון ואין ריבון בלי טריטוריה. ולכן הדת שנקרא ריבון, היא תמיד דת עם טריטוריה. ואפשר חוק של גזע בלי ריבון, וזה אפשרי עם טריטוריה, ואפשרי בלי טריטוריה = גזע בגלות = היהודים. המסקנה: לכל ריבון יש דת וחד הם. לכל גזע בטריטוריה שלה יש דת וחד הם. היהודים הם הגזע היחידי שיש להם גם דת בלי טריטוריה = גלות = תחת ריבונות זרה.

עם = גזע. ושאלת המיליון דולר, למה לעזאזל אם במקרא ובאבולוציה כולנו מגזע אחת, נפרדנו להרבה עמים\גזעים?! התשובה: הלאום\הריבון!! ריבון אדם על אדם שהמציא נמרוד המקראי, הביא להפרדת העמים שרבים על טריטוריה.

לאום\ריבון = ממזרים. כלומר אנשים לא שייכים כובשים טריטוריה ומקימים על עצמם ריבון = דת הריבון. ורוצים שהמקומיים הכבושים תחתם יקבלו את דת הריבון שלהם. וזה בעצם מה שמר גדעון לוי ומר ב מיכאל רוצים. ואין לזה שום קשר לחילוניות. מדובר על כובשים שרוצים את המקומיים תחתם. אם זה היהודים המסורתיים והחילונים (הימניים) והחרדים, ואם זה הערבים החילוני או הדתי.

לכובש הזה יש בעיה רצינית בארץ ישראל. הוא רוצה את היהודים, והיהודים לא רוצים אותו משני סיבות. חלקם פשוט רוצים להיות הריבון = הימין. חלקם אסור להם בכלל ריבון = היהודים האותנטיים החרדים. הכובש רוצה את הערבים, ושוב אותו סיפור, הערבי רוצה ריבון עצמאי. וחלקם רוצים ריבון דתי\מוסלמי שזה לא דומה כלל לדת היהודית שאסור ריבון אדם על אדם.

המסקנה: הבעיה היחידה היא ריבונות אדם על אדם. והיות שהחילוני (אם יש כזה חיה. בהמשך נדון לעומק בנושא האם קיים חיה כזו) לא שייך, הוא ממזר שצריך לכבוש טריטוריה. אחרי שכבש טריטוריה הוא מחוקק לעצמו דת\חוק וזה לא מספיק לו כי כובש לא יכול לחוקק דת ולכן הוא חייב ריבון שכופה את החוק\דת שלו, הוא צריך בעיקר את הריבונות = ריבון אדם על אדם. ואת זה המקומי לא יכול לקבל. לא היהודי ולא הערבי.

היהודים והדת היהודית

כאמור כובש לעולם לא יכול לחוקק חוק\דת, בלי ריבון. כלומר הוא חייב לכפות את חוקיו כמו שהוא כופה את כיבושו עצמו. ולכן תמיד חוקי הריבון כשלעצמו לעולם לא תואמים לחוקים שהוא מחוקק לעבדיו הנתינים שלו. למשל לריבון מותר לרצוח. לריבון מותר לשלול את חירות האדם ולהכניס אותו לכלא. לריבון מותר לגנוב נכסים קרקעות ואפי' את הילדים שלכם. בקיצור אין אף צוו מוסרי שהריבון חייב לו (ותזכרו מדובר באנשים כמוני כמוך. הריבון זה הדת\האלוהים שהם מדברים בשמו), מנגד יש לו (כן, לאנשים האלה שמדברים בשם הדת\האלוהים המדומיין שלו שהוא קורא לו ריבון) בטן מלאה מול עבדיו למה הם לא מוסריים וכו' וכו'. ולכן זה באמת לעולם לא עובד וקורא מהפכות חברתיות ומלחמות בתוך הריבון ולחוץ בין המדינות וכו' וכו'.

על כל פנים הנקודה שלי היא שהחוקים של דת הריבון, לא עומדים מכוח עצמם ולכן הם כושלים שוב ושוב. והצדיקים ביניהם כמו מר גדעון לוי וב מיכאל היקרים, סובלים מכאבי בטן. (מר גדעון לוי היקר, גוג ומגוג = מלחמת עולם, שאמור לתת לבני אנוש הניצולים ממלחמת העולם הזה, את התובנה הזה שאני טוען כאן. אלא הם מבחינת ככלב השוב על קיאו)

רק אדם חופשי שאוסר על עצמו כיבוש וכנ"ל הוא לא צריך ריבון אדם על אדם וגם אסור על עצמו ריבון אדם על אדם, יכול לחוקק חוקים אוניברסליים = צווים מוסריים אוניברסליים.

החשיבה הפילוסופית המוסרית היהודית, בקצרה ממש. בכדי שנבין את היהודים ואת דתו ואת אלוהיו. ובעיקר נבין את הטיעון העיקרי שלי כאן שרק חוקים בלי כיבוש וריבון הוא חוקים וצווים מוסריים אוניברסליים. ובגלל שהם אוניברסליים, היהודים קוראים לזה צווים אלוהיים על דרך "המלאך בין אדם לאלוהיו הוא שכלו" (אבן עזרא)

ובכן על פי התורה, כל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם (החייב זה לא פריבילגיה כן או לא. פשוט הוא חייב לומר וכו' ותבינו בהמשך למה). ואם כל העולם שייכת לכל אחד, חייבים סדר, סוג של אמנה אנושית. והנה אחרי המבול נשארו אב הגזע של כל האנושות (אל תתחכמו לי עכשיו כן היה מבול או לא היה. כי מחשבתית\פילוסופית זה לא משנה אם היה או לא) נח, ושלושת בניו.

מחשבתית הנח הזה עם בניו זה כל אדם בהווה (התורה סימטרי בזמן ובמקום ולכן תמיד שלומדים מקרא כל לומד בהווה הוא השחקן המקראי במציאות), שיודע שאם לא יהיה סדר בדור שלו עם בניו ככה לא יהיה בהמשך ומי יודע איזה מלחמות יעשו ביניהם. הרי כולנו מאב קדמון אחד ותראו מה יצא וככה בדיוק ייצא מכל אחד מאתנו רח"ל.

ולכן מחשבתית נוח שנקרא במקורות השופט, ממציא את הקניין הפרטי על ידי חלוקה בגורל. ויהושע בהמשך קובע עשרה תקנות לגבי משאבי הארץ ששייכים לכולם בשווה (לדוגמא הכנרת נפל בגורל אצל שבט נפתלי וכל השבטים יכולים לדוג שם דגים. מעיין שיוצא מנחלה פרטית, כולם באים לקחת מים וכו' וכו' ראו בתלמוד ביתר הרחבה. לשבט זבולון נפל רק חול ים, ולכן המציאו את מצוות התכלת וכולם חייבים לקנות מהם צבע תכלת מחילזון שבים. מכאן תבינו למה היום זה לא רלוונטי אפי' שנדע בדיוק אייך עושים תכלת. ראו מה הקשר בין תכלת לכלכלה – ההסבר העמוק למה אין יותר צורך בתכלת).

אוקיי חילקנו את הארצות לבנים. ומה עכשיו קורה עם כל ילד שנולד?! הנולדים לא מכירים בקניין של המבוגרים הרי הם חייבים לומר שכל העולם נברא בשבילי. ולכן נח השופט אומר שאין קניין בלי ירושה. כלומר ההורים לא יכולים לשלול את הירושה מהבנים. זה התנאים לקניין קביל. נשים לב שהקניין הקביל תלוי בחוקי המשפחה המסורתיים. אחרת אין ירושה לא לממזרים ולא לכל סוג משפחה אחרת שקיומו של המשפחה תלויה בריבון. במצב הטבעי לעולם לא יכול להתקיים משפחה לא מסורתית (ולא נרחיב על כך עכשיו ודנו בכך במאמרים אחרים) היא יכולה להתקיים אלא אצל ריבון\כובש עם עבדיו, כי הילדים של הריבון. (תבינו שחירות הילד אפשרי אלא עם הורים טבעיים שמחויבים לו מעצם זה שהם הורים ודואגים לו לכול. משפחה לא מסורתית, אין מחויבות טבעית אלא הריבון יכול לכפות את זה עליו. ולכן הילד נולד תלוי לגמרי בריבון וחסדו לטוב ולרע) מכאן יוצא שכל חוקי המשפחה וכל חוקי הקניין תלויים זה בזה.

עכשיו שכל אדם נולד עם קניין וחלק שווה במשאבי הארץ, אוטומטית נוצר הצוו המוסרי של לא תגנוב. כלומר הם תלויים זה בזה. וככה כל שאר הדינים בין אדם לחברו. מכאן נבין למה "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי), כי שאין למישהו משהו בעולם שנברא בשבילו, מותר לו לקחת מה ששייך לו. התורה היא בחי בהם ולא שימות ח"ו מרעב כי יש צוו מוסרי של לא תגנוב לא קביל. ראו גניבת אפיקומן – עומק המנהג לגנוב את האפיקומן בליל הסדר

ובכן הטענה היהודית היא שארץ ישראל היא הירושה של היהודי מאותו חלוקה של נח ובניו. אבל כזכור נמרוד מרד בשופט נח וחוקותיו וכבש את כל העמים והקים עליהם ריבון\אלוה\סמכות.

אברהם אבינו בורח מהריבון של נמרוד והולך לארץ ירושתו שירש מסבו שם בן נח. אבל כנען שהיה לו ארץ משלו, באפריקה, כבש את הארץ (ולא משנה כרגע הסיבות). והנה אברהם יכול לכבוש את הארץ מכנען הרי הוא ניצח את הכובשים. בכל זאת לא כובש אותה בשבילו אלא קונה בכסף אפי' קבר שרצו לתת לו בחינם. הכל כי ידע שאם כיבוש ואפי' אם מתנות, אין לך מוסר ודת\חוקים קבילים. ראו עקידת יצחק הליבה החרדית

חלוקת העבודה והאמצעי חליפין.

בני אנוש הבינו די מהר שחלוקת העובדה מועיל לכולם. די מהר הומצאה האמצעי החליפין = הכסף. הנה המקרא לוקחת אותנו עד מצרים לתת לנו את ההבנה אייך תוך שנתים כולנו יכולים לאבד את כל הרכוש ולהפוך להיות עבדים לבעלי ההון שזה המלך פרעה ויוסף. וכמובן אייך התהפך הגלגל שיוסף מת וכל בני ישראל עבדים. ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל ראו גם מי אתה יוסף ? פרעה או יוסף ? (סיפור יציאת מצרים כהלכתו)

משה רבינו מוציא אותנו ממצרים ושוב מנסה לעשות אמנה אנושית. והחזירים רוצים ריבון\לאום = חטא העגל. תבינו זה לא תמימות, זה פשוט עניין של הון. הם רוצים חלוקה גדולה מחלוקת העבודה של כולם. ראו  אלוהים רצה להרוג את משה רבינו. למה ?

בכל אופן אחרי דור נכנסים כבר לארץ ישראל אחרי שבלעם העיד לכל העמים שאנו היורשים של הארץ. הכיבושים בדרך לא מביאים ביכורים כי זה לא ארץ ירושתם מחלוקת נח. ולכן באמת בני ראובן וגד פיחדו שבני ישראל לא יכירו בהם כישראלים, כי הם כובשים (ראו בספר יהושע בהרחבה). בכל אופן יש כבר שמיטת כספים בחוקה שזה אומר אי אפשר שטר בעלות על עמל יותר מהזמן של העמל עצמו (כסף = שטר על עמל, ועמל אדם בטבע נכחד, אז אייך השטר\הכסף נשמר?! בטבע הכל נכחד, ההמצאה האנושית הזה שנקרא אמצעי תשלום\כסף, היא נצחית, וכל דבר נצחי מנצחת את הלא נצחי. ולכן תמיד הכסף מתכנסת אצל יחדים וכובשת את כל ההון האנושי והנדל"ני). ולכן אין סכנה שהיא תתכנס אצל בעלי ההון (היום בלי שמיטת כספים, מאז אחרי המלחמה מעל 50% הון אנושי נמצאת אצל אחוז אחד מבני אנוש). יש את החוק שאי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות. בקיצור כל יהודי נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ. ככה הוא מגיע בחלוקת העבודה בלי כפיה. ירצה יהיה בה, לא ירצה לא יהיה בה, ויאכל מעמלו בנחלה שלו.

ובכן זה כל החוקה של היהודים על רגל אחת.

מה עושים בגלות? קונים בכסף!! ואצל מי שמתכנס הכסף הלא מושמט בעמים – שזה חוק טבע באליל הכסף שהיא מתכנסת אצל יחידים ולכן הרי המציאו את שמיטת הכספים – הם מחזירים את הכסף ליהודים בקהילה. זה נקרא "צדקה" שדניאל הנביא המציא ליהודי הגולה. (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל) וככה שרדנו אייך שהוא עד הלום.

עכשיו נחזור לדיון שלנו עם חכמי החילוניות הנ"ל.

שהיהודי אחרי השואה – כפי שטוען מר ב' מיכאל "לאחר השואה לא היה מנוס מלנסות" כלשונו (זה הרי שקר התקומה מה שנקרא התקומה הציונות לא התחיל בשואה) – כבש את הארץ בשביל היהודים, האם הוא נתן ליהודי את הארץ?! קדחת!! הרי למי בדיוק השופט ברק השופט הגדול, משכיר את דירותיו בארץ?! לא ליהודים?! אייך זה שאין דירה ליהודי השוכר ממנו דירה?! שמעתי מקרוב משפחה של השופט ברק שפעם ראה מישהו מבקש מהשופט צדקה, והשופט ענה לו "לך לעבוד". אתם מבינים רבותי איזה בור ועםארץ הם אדוני הארץ ושופטיהם?! הרי ממה נפשך, אם הארץ של היהודי, אז יש לו נחלה וחלק שווה במשאבי הארץ ולכן הוא לא צריך צדקה. ואם היהודי בגלות בארץ ישראל כי הקימו ריבון וגזלו ממנו את הארץ ומשאביה, אז כיהודי תן לו צדקה כפי שמצווה הנביא דניאל וכפי שמצוו המוסר האוניברסלי והאינטלקטואלית. אתה לא יכול להיות כזה חמור ולא להבין שצדקה זה השוחד של בעלי ההון מול המנושלים. הרי המנושלים לא אמורים להכיר בקניין ובהון שלך ולכן לא מצווים בצוו המוסרי של לא תגנוב. ראו צדקה ?! השקר הקדוש של האנושות !

תבינו שחלוקת העובדה אפי' שהיא תהיה שוויונית לגמרי, לעולם אי אפשר להעמיד את חירות האדם על סמך שיש לו עבודה ולכן הוא מצווה לעבוד ולכן הוא לא אמור לבקש צדקה. חירות האדם בלי נחלה כקניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ, זאת קלישאה של בעלי ההון שלטון. כבר חנה ארנדט עמדה על כך ואמרה: "הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם" זה שהיהודי קונה בכסף מקום בגולה, זה בגלל הכובשים\הריבונויות כנ"ל. אבל בארץ ישראל הוא לא צריך לקנות בכסף. על כל פנים בכל מצב צדקה נותנים כנ"ל.

יש איזה חוסר השכלה וחוסר אינטליגנציה מינימלית לטוען לאדם "לך לעבוד" כאילו לעבוד זה צוו אלוהי או צוו מוסרי אוניברסלי. זה יותר מיזה, זה חזירות לשמה לטוען כזה טענה, הרי אתה לא חושב להתחלק עמו בצמיחה שצומח מחלוקת העובדה, אלא להפך, אתה רוצה לכנס אצלך כמה שיותר. אז אתה שולח אותו לעבוד בכדי לקחת ממנו כמה שיותר?!

הכובש שרואה את כל הנתינים כעבדיו, בוודאי רוצה שכולם יעבדו. ולא רק בעל המשפחה אלא הוא רוצה גם את הבת זוג בחלוקת העבודה (כן, המלחמה של הריבון הישראלי מול נשות הערבים ומול האברכים החרדים ששולחים את נשותיהם לעבוד בחלוקת העובדה במקומם, מסביר את זה). אבל שאזרח מול אזרח. נגיד שחילוני פוגש חרדי או אישה ערביה וזועק כלפיהם לכו לעבוד?! מה זה אומר על האינטליגנציה של החילוני?

לסיכום:

מר גדעון לוי ומר ב מיכאל היקרים. זה לא דת ולא לאומניות ולא נדל"ן, זה הריבון!!!! עכשיו יש כאלה (שזה הדתיים הלאומניים והימין. ריבון תמיד דואג רק למקורבים במקרה שלנו זה היה האשכנזים. ולכן הימין רוצה ריבון למקורבים שלו וכן הדתיים הלאומניים. וכאן צודק מר גדעון לוי היקר) שרוצים גם ריבונות בשביל ההון. יש את הערבים שרוצים ריבון בשביל ההון. היהודים החרדים רוצים שתניחו להם. אל תיקחו מהם מע"מ  17% מכל מה שהם מכניסים לפה, ואל תקחו מהם מיסים וארנונה והם יסתדרו לבד. ק"ו אל תאמרו להם מה ללמוד בבית ספר, ובוודאי אל תגזלו מהם את הרווקים והרווקות למולך הריבוני שלכם (ראו  גיוס = מעביר את בנו למולך ). במיוחד שזה גם לא מוסרי בקנה המידה של הריבונות המתוקנות באומות. הרי במדינה קפיטליסטית אין גיוס חובה אלא שכירי חרב, כפי שמסביר בטוב טעם פרופ' יגיל לוי: "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן". אל תאמרו להם את מי לשלוח לחלוקת העובדה את האישה או את הבעל או את שניהם.

ולכן מר ב מיכאל היקר. הדת היהודית לא אשמה בכלום. היהודי לא רוצה לכבוש את הארץ ואסור לו אפי מדינה כפי שהשכלת לציין במאמרך: "האיסור החד והצלול שהטילה ההלכה על כל ניסיון להתקרב אל הר הבית, או לנסות שוב להקים מדינה יהודית"

האשם היחיד זה אלוהי הריבון הדמיוני שלא במקרה המציאו יהודים חילוניים. בתחילה באצטלה יהודית, ועכשיו נולד להם הממזר שנקרא מדינת ההלכה (ראו מדינת הלכה = הממזר של הנאורות). כלומר אנשי הדת הריבונית אנסו את היהודים באכזריות וגזלו מהם את צאצאיהם הרווקים והרווקות למולך בחינם וכל זה בשם היהדות, והנה ההמונים לקחו את זה ברצינות והפכו להיות לאומניים יהודיים שזה אסור בתכלית האיסור ביהדות. אז נכון שזה נשמע דתי אבל הריבון הכניס את המושגים המזויפים האלה בראשם. זה הממזר של הריבון החילוני. זה לא הממזר של היהודים והיהדות. ולמה מר גדעון צודק מולך שהאשם זה הלאומני והנדל"ן, כי כל יהודי מסורתי או דתי שהצליח להתברג בריבון האשכנזי המקורי, הוא פתאום פחות דתי לאומני וקורב יותר לצד השמאל של המפה. ולמה? הרי הדת לטענתך היא הבעיה!! מכאן אני מוכיח שזה לא הדת, אלא ההון שלטון = הריבון\הכובש.

לסיום האם קיים חיה כזה שנקרא חילוני.

בעיני זה קלישאה. או לחליפין כל דתי בן משטר הוא גם חילוני. הכלל: בן משטר שמשתעבד לריבון אדם לאדם, הוא לא יהודי במהות של המושג והמציאות העובדתית שלו, אפי' שמקיים את כל מצוות הדת. כי יהודי זה גזע = כל מי שצאצאיו יהודים, הוא יהודי. והיות שלבן משטר אין ילדים הרי הריבון\הכובש הוא ההורה העליון בחוק, ותוכיח עצם גיוס הרווקים והרווקות למולך שמתים בלי זרע. ולכן הם לא יהודים בעומק של המושג יהודי = נצחי על ידי זרעו = גזע.

והנה אני מגיע לנקודה שלי. לא מן הנמנע שחילוני יהודי משתעבד לריבון אדם לאדם. וחילוני יהודים בגולה תוכיח שהם נשארים יהודים וצאצאיהם יהודים. אייך הם עושים את זה? אני ממש לא יודע, כנראה כן מקיימים חלק מהחוקים היהודיים. מי שנהפך לבן משטר בגולה, דינו כמו בן משטר ישראלי ששניהם לא יהודים במהות כנ"ל.

אבל במחשבה שניה אפשר לומר מה שהאלוהים אמר לאליהו: אתה אומר עזבו בריתך בני ישראל?! אתה אליהו תלך בכל ברית מילה ותעיד שהם לא מפירים את הברית (זה המושג העמוק של כיסא של אליהו בכל ברית מילה). כלומר מלכות ישראל גזרו נגד ברית מילה (ראו מלכות ישראל מול ברית מילה) כי ברית מילה היא אנטיתזה לריבון אדם על אדם (ראו ברית מילה בשביל מה?). בכל זאת בני המשטר של ממלכת ישראל לא שמעו לגזירה של ממלכת ישראל וכן קיימו את ברית המילה. וככה בני המשטר של הריבון הישראלי המודרני ממשיכים למול את צאצאיהם. הרי אפי' ליאור שליין ומרב מיכאלי אשתו מלו את הבן שלהם, אפי' שמכרו לנו קלישאות כביכול חילוניות הזויות שהם נגד ברית המילה. ואני מקווה שגם לא יעבירו אותו למולך כפי שמרב טוענת לגבי הצבא. ואני מקווה שהיא עכשיו מתחרטת מהטענה שלה שהילדים שייכים לחברה הדמיונית קרי לריבון. עכשיו בוודאי היא חושבת שהבן שלה לגמרי. ולכן יש להם ילדים ולכן הם יהודים.

עכשיו תבינו למה אני לא מאמין במושג חילוניות. הרי אין חילוני רדיקלי יותר מהזוג החמוד הזה, ולבסוף הצהירו בפני כל עם ועדה שהם עושים ברית מילה לבן. כלומר השכל האלוהי היהודי עוד שוכן בזרע היהודים אפי' שהריבון רוצה לקחת את זה מהם.

סוף דבר

השיח חרשים הזה ביניכם לא תועיל כלום. כפי שהוכחתי כאן אי אפשר להבין מה אתם רוצים. וגם בזה שמאשימים משהו דמיוני כמו הדת או הלאום והנדל"ן, זה לא עוזר לתקן את התודעה החברתית. הרי אף אדם לא יעזוב את דתו, לא החילוני עם דתו, ולא הדתי עם דתו. ואף אחד לא יעזוב את קניינו ורכושו וכו' וכו'.

יש דרך יחידה שהיא הדרך היהודית, ללמד את ההמונים בינה. חשבנו שחינוך החובה במאות האחרונות אצל האומות, תעשה את זה, אבל קדחת, זה חינוך ממלכתי, קרי חינוך ועיצוב הילד להיות הון אנושי לטייקונים ולשלטון. ולכן זה מתפקידם של ההוגים הנכבדים כמוכם. ולדעתי זה קל מאוד, במיוחד במדינה קפיטליסטית. ראו למשל את מאמרי בשם מדינה קפיטליסטית ושני עמים מטומטמים – הדו קיום ראו גם את מאמרי החרדים: להחליף את שם המדינה מ"ישראל" ל"מוחמד" ראו גם אלוהי השמאל ואלוהי הימין קשרו קשר נגד האזרח הישראלי ראו גם עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב

בברכה

Max maxmen

מרדכי שימש כשופט ולא כרע ברך למחוקק המן?!

מרדכי שימש כשופט ולא כרע ברך למחוקק המן?!

דיקטטורה מול טוטליטריות

המאמר מוקדש לר' חיים היקר

זה אחת השאלות הכי קשות והעמוקות על מדרכי הצדיק. הרי הוא שימש כשופט אצל אחשוורוש. כלומר קיבל על עצמו את סט הערכים = החוקה של המלך אחשוורוש ופסק כנראה על פיו את פסקיו כשופט. אז למה מול אחד השרים של המלך הוא לא כורע ברך בזמן שהוא כן לכאורה כורע ברך לחוקה של המלך?!

בכדי להבין מה קורה כאן. אנחנו נצטרך להעמיק בהבדל בין דיקטטורה = מלך = אחשוורוש, לבין טוטליטריות = מחוקק. נצטרך להסביר לעומק למה יהודי בגלות העדיף לו מלך דיקטטור מטוטליטריות. ואז נבין את המהלכים של מרדכי הצדיק. ואגב זה נבין את המהלכים של הציבוריות החרדית בגלות המר ביותר שזה כמובן הגלות תחת הריבון היהודי הטוטליטרי. ואגב זה נבין למה המן רואה ביהודי החופשי והאינדיבידואלי, כאיום עליו. מה שאין כן אחשוורוש מזמין את היהודים למשתה כלומר לא רואה בהם כאיום. ואגב זה נבין גם למה אצל בן גוריון החרדים לא היו איום עליו ולכן לא כפה עליהם כמעט כלום ונתן להם חופש מוחלט בחינוך ומהצבא וכו' וכו', ודווקא אצל הימין הליברלי החרדים איום, והם דורשים מהם חינוך ליבה וצבא וביטול כל הזכויות הבסיסיות שלהם כמו דיור וחופש עיסוק בגלל הצבא.

נתחיל ותחזיקו לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח אמן

דיקטטורה מהי

בגדול בעל כוח כובש אנשים תחתיו, ואחרי שהצליח בכיבושיו כמו אחשוורוש בזמנו, הוא יכול כבר להיות מלך נחמד ולהזמין את כל הנתינים למשתה על חשבונו. וזה לעומק המושג הידוע ש"חסד לאומים חטאת". החסד של הדיקטטורה מקיים את ממלכתו הדיקטטורית.

אנו רואים שדיקטטורה לעולם יהיו בעלי חסד וזה מה שמחזיק את ממלכתם. וזה באמת היה עצת דניאל הנביא לאימפריית נבוכדנצר (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)

טוטליטריות מהי

בדיקטטורה של אחשוורוש ראינו שכבר במשתה הוא לא מצליח לשלוט אפי' באשתו ושתי. כלומר הדיקטטור מתחיל להבין שלנהל אנשים צריכים חוקים. וכאן נכנס המן. המן משמש אצל אחשוורוש כמחוקק. הוא מחוקק מיד במקרה של המלכה ושתי, את החוקים השוביניסטיים שלו, כמו להיות כל איש שורר בביתו = באשתו וכו' וכו'

עד אותו מקרה של המלכה ושתי, המלך היה לכאורה מלך טוב שנתן לכל נתיניו חופש מוחלט במסגרת ממלכתו כמובן. עובדה שכולם מוזמנים למשתה כולל היהודים. וכמובן העובדה שמרדכי הצדיק משמש אצלו כשופט. וכמובן העובדה שמרדכי מציל את המלך מידי הקושרים נגדו. העובדה שהוא מאפשר לאחיינית שלו להיות מלכה של המלך הגוי. בקיצור היהודים ובראשם מרדכי יושבים טוב בממלכה של הדיקטטור אחשוורוש.

אצל בן גוריון הדיקטטור, בערך קרה אותו דבר. בניגוד לבני המשטר של בן גוריון שאותם הפשיט מכל המסורת והתרבות המסורתית שלהם = הפשיט אותם מיהדותם, מול החרדים\היהודים האותנטיים, הוא לא דרש כלום ואפי' שיחרר אותם מהצבא ואימץ עקרונות יהודיים אותנטיים כמו כשרות שבת ונישואין.

הכלל לכל דיקטטור אין "חוקה" ולכן משאיר את המיעוטים עם החוקה ומסורות שלהם. ובמקרה שלנו בן גוריון אימץ – מעבר לחוקה הבריטית, גם חלקים מהחוקה והמסורת של היהודים.

כאמור במגילה אחרי הדברים האלה = אחרי המשתה ונישואין של אסתר למלך וסיפור הקשר שקשרו מול המלך שלא צלח בעקבות מרדכי, אחשוורוש גידל את המן. והמלך מצווה שהשופטים בשער המלך יכרעו לו ברך.

והנה הפסוקים

אסתר פרק ג (א) אַחַ֣ר הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֗לֶּה גִּדַּל֩ הַמֶּ֨לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֜וֹשׁ אֶת־הָמָ֧ן בֶּֽן־הַמְּדָ֛תָא הָאֲגָגִ֖י וַֽיְנַשְּׂאֵ֑הוּ וַיָּ֙שֶׂם֙ אֶת־ כִּסְא֔וֹ מֵעַ֕ל כָּל־הַשָּׂרִ֖ים אֲשֶׁ֥ר אִתּֽוֹ:

לא רק שהיה השר הכי גדול והרלוונטית, הוא היה מעל כולם, כלומר כולם היו תחת סמכותו.

(ב) וְכָל־עַבְדֵ֨י הַמֶּ֜לֶךְ אֲשֶׁר־בְּשַׁ֣עַר הַמֶּ֗לֶךְ כֹּרְעִ֤ים וּמִֽשְׁתַּחֲוִים֙ לְהָמָ֔ן "כִּי־כֵ֖ן צִוָּה־ל֣וֹ הַמֶּ֑לֶךְ" וּמָ֨רְדֳּכַ֔י לֹ֥א יִכְרַ֖ע וְלֹ֥א יִֽשְׁתַּחֲוֶֽה:

כלומר, לא רק השרים, אלא גם עבדי המלך בשער המלך = השופטים, צריכים לכרוע ברך להמן בציווי המלך.

וכאן קורה הדבר הכי מוזר שמרדכי לא כורע ברך, ושאלנו למה?

ששואלים את מרדכי, הוא ענה "כי אני יהודי". ובכן, איזה תשובה זאת?

ששאר השופטים שומעים את תשובתו ומבינים טוב טוב מה זה אומר. הם הולכים להלשין להמן בכדי לראות היעמדו דברי מרדכי "כי הגיד להם אשר הוא יהודי"

והנה הפסוקים

אסתר פרק ג (ג) וַיֹּ֨אמְר֜וּ עַבְדֵ֥י הַמֶּ֛לֶךְ אֲשֶׁר־בְּשַׁ֥עַר הַמֶּ֖לֶךְ לְמָרְדֳּכָ֑י מַדּ֙וּעַ֙ אַתָּ֣ה עוֹבֵ֔ר אֵ֖ת מִצְוַ֥ת הַמֶּֽלֶךְ:

(ד) וַיְהִ֗י כְּאָמְרָ֤ם אֵלָיו֙ י֣וֹם וָי֔וֹם וְלֹ֥א שָׁמַ֖ע אֲלֵיהֶ֑ם וַיַּגִּ֣ידוּ לְהָמָ֗ן לִרְאוֹת֙ הֲיַֽעַמְדוּ֙ דִּבְרֵ֣י מָרְדֳּכַ֔י כִּֽי־הִגִּ֥יד לָהֶ֖ם אֲשֶׁר־ה֥וּא יְהוּדִֽי:

ובכן, למה הדיקטטור מרים את המן מעל כולם כולל השופטים?! כי בני אנוש לא יכולים להתנהל בלי חוקה.  והמן היה המחוקק, ואין מחוקק בלי שיש איזה חשיבה בסיסית וסט ערכים ומוסר. כלומר "החוקה". כלומר היה להמן חוקה שעל פיו חוקק את חוקיו השוביניסטיות שלו.

חוקה היא מערכת סגורה = טוטליטריות. תחשבו על מכונית. כל חלק של המכונית היא טוטלית למה שהיא מיועדת למכונית. אי אפשר שגלגל אחד ירצה לנסוע לצפון והשני לדרום. ההבדל בין חוקה למשנהו, הוא רק הסט ערכים והמוסר והמסורת והתרבות של כל קבוצה וקובצה בממלכה. ואם הממלכה היא דיקטטורית, היא מאפשרת לכל קבוצה לקיים את החוקה שלה. אבל אם קבוצה אחת כמו המן מצליח לכבוש את ליבו של הדיקטטור, הוא כופה את החוקה שלו על כל הקבוצות שיש להם כבר חוקה משלהם.

מול שאר הקבוצות המן מצליח לכבוש תחתיו. רק מול מרדכי קורה מה שקורה ושאלנו למה?

ובכן, אמרנו חוקה = טוטליטריות. לא כן החוקה היהודית. ביהדות נאמר "תורה חתוכה = טוטליטריות?!" אין לרגל עמידה = בטוטליטריות אין לאדם עמידה ולכן היא חייבת לקרוס כפי שטוענת הנביאה הפוסט מודרנית – חנה ארנדט.

והנה דבריהם הנפלאים והעמוקים של חז"ל בפסיקתא רבתי: "אילו ניתנה תורה חתוכה לא היתה עמידת רגל למורה שיורה, שאם טמא יש מטמאין כיוצא בו ואם טיהר יש מטהרין כיוצא בו, אמר ר' ינאי תורה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה ניתנה לו ארבעים ותשע פנים טהור וארבעים ותשע פנים טמא מניין ודגלו עלי אהבה (שה"ש =שיר השירים= ב' ד'), אמר לו האיך עבידת, אמר לו רבו המטמאין טמא רבו המטהרין טהור"

שהמן בא לכפות על כל הקבוצות את החוקה הטוטליטרית שלו בשם המלך הדיקטטור. הוא בעצם כופה עליהם חוקה אחרת משלהם. זה בעצם כמו שהשמאל ינצח את הבחירות מול הימין ויכפה עם רוב, את החוקי השמאל על הימין וכן ההפך. זה בעצם מסביר אייך שאר הקבוצות קיבלו עליהם את חוקת המן = כרעו ברך להמן.

מרדכי כיהודי, שאצל היהודים החוקה = החשיבה והסט הערכים והמוסר, היא באמת נצחית (סימטרי בזמן ובמקום), החוקים בידי חכמי הזמן והמקום ובלי ריבון וכפיה. וזה מה שמסביר את הגוונים הרבים ביהדות. כלומר החכם חייב לדעת את החשיבה הבסיסית והיסודית של החוקה, ועל פי המקום והזמן, הוא צריך לנווט את תלמידיו בדרך שתשמר עיקר החשיבה היהודית שזה כמובן חירות האדם ושרידותו הנצחית על ידי זרעו לדורי דורות, פלוס התפתחות התבונה והמוסר והערכים באופן אבולוציונית.

מכאן התפתחות ספרות חז"ל ואחר כך ספרות ההלכה והמנהג וכמובן הגוונים.

ולכן ששואלים את מרדכי למה לא כורע ברך למחוקק המן, אז מרדכי עונה "אני יהודי". ואצל יהודי אסור טוטליטריות כי היא הופכת את הפרט לחלק של המערכת. חלק מהמכונית במשל לעיל = רובוט אנושי. והאלף בית של היהדות היא חירות האדם כנ"ל. ביהדות כל חוקה\טוטליטרית = עבודה זרה = אלוהים אחרים.

ובאמת חז"ל אומרים שהמן לבש איזה סמל אלילית = אידיאלים שבהכרח מביא חוקה\טוטליטריות. ולכן מרדכי לא רצה לכרוע ברך = קבלת סמכות של ע"ז של אלוהים אחרים.

נחזור לראליה.

כאמור לעיל בן גוריון היה דיקטטור ובאמת הקים את המדינה בלי חוקה כמו אחשוורוש. ואצלו היהודים החרדים לא סבלו כל כך. הוא גם הבין את כל הנאמר כאן.

לימים הגיעו הדור החדש שלא ידע את יוסף חוץ ממנגל ביום עצמאות. ומתחיל לדרוש מהיהודי החרדי את חוקותיו?! מאיפה זה בא להם?

וזה קורה דווקא אצל הימין. באותו תקופה אהרן ברק עם האקטיביזם השיפוטית בעצם כביכול רוצה לכפות חוקה ועוד בשם המלך\הריבון. בכדי שתבינו עד לאן הטוטליטריות שלו הוביל אותו, הוא אמר: אין לנו זכות מוקנה לנשום = האימא של הטוטליטריות.

אהרן ברק לא פעל בחלל ריק. הוא ממזר שנולד על ידי מנהיג הליכוד מנחם בגין שהאמין ב"עליונות המשפט" כלשונו הידוע. בגין אמר: ”חייב העם, אם הוא בוחר בחרות, לקבוע את זכויותיו גם מול בית הנבחרים, לבל יוכל הרוב שבו, המשרת את השלטון יותר משהוא מפקח עליו, לשלול את הזכויות הללו. את זאת אפשר להשיג רק בדרך של "עליונות המשפט"… כלומר מתן סמכות לחבר שופטים לבטל את תוקפו של חוק, הנוגד את חוק היסוד, הסותר את החרויות האזרחיות“

הימין הכניס לחוקה שלה את ביטול ההורות של ההורים על ילדיהם. המדינה "היא ה'פרנס פטרנה', בלטינית: ההורה העליון" וכמה שזכור לי מנחם בגין מאוד מאוד התגאה על כך. חוק כזה וחשיבה כזו, מיתרת את חוקי המשפחה היהודיים והמסורתיים על דרך לא עבדו ישראל ע"ז אלא להתיר להם עריות. הרי הילדים במילא לא שלנו בשביל מה חוקי המשפחה?

מנחם בגין כלאומן לא הבין שהיהדות בנויה על המשפחה (כל יהודי הוא יהודי בגלל אבותיו ובגלל ילדיו בעתיד) ולא על לאומניות. ולכן חטא בחטא המבהיל הזה של להפוך את המדינה להורה העליון.

בד ובד נכנסו על ידי הימין (יותר נכון הימין עם השמאל – שמיר ופרס. אבל קדם כבר מנחם בגין וללא הצלחה של ממש) ה"אסכולת שיקגו" עם המדיניות הכלכלית הנאו ליברלית. והנה הם מתחילים לדרוש מהיהודי קודם כל עבדות האישה והבעל בזמן שתמיד באנושות ובוודאי ביהדות רק מפרנס אחד צריך למשפחה. וזה לא מספיק כי הם צריכים הון אנושי ולכן הם גם רוצים להתערב בחינוך = לימודי ליבה. וזה לא מספיק. הרי בגלל הצבא אין ליהודי חופש עיסוק ולכן הוא רוצה לכפות עכשיו גם את הגיוס. וביהדות אסור לאחוז בחרב ואסור להעביר את זרעינו הרווקים והרווקות למולך. (ראו גיוס = מעביר את בנו למולך ).

בקיצור כל הגזירות הכלכליות האכזריות מול האימא היהודית ומול הילדים, כי הימין הפך את המשטר למשטר טוטליטרית. גם משפטית כנ"ל אהרן ברק. וגם מבחינת כלכלית כנ"ל אסכולת שיקגו.

מה משיב בדרך כלל איש הימין. להפך אנחנו נותנים חופש דת. השמאל הפשיט את הדת מהנתינים. אבל זה שטות מוחלטת. לא השמאל הפשיט את החרדים ולא הימין עושה להם טובה עם החופש דת שלהם. נכון השמאל הפשיט את נתיניו הוא, אלה שכרעו ברך לבן גוריון והיו שותפים במפעל הציוני. לאלה הימין נותן חופש דת. אבל מול מרדכי הצדיק = החרדי, הימין חוץ מגזירות כלכליות מבחינת האידיאלים הכלכליים הנאו ליברליים. הם גם הצמיחו את המפלצת שנקרא החוקה הצולע של אהרן ברק. משום כך הלכה למעשה המדינה מתפרקת מרוב החוקים היהודיים שבן גוריון אימץ בתחילת המדינה. בקיצור המדינה בתקופת הימין מתפרקת מרוב החוקים היהודיים, ועכשיו ממשלת הכלום\הריקניים (לא שמאל ולא ימין) ממשיכה עם זה ביתר שאת ויתר עוז. ככה שהחופש דת שהימין נותן הוא חופש שעובד לכל הכיוונים. והמדינה נהפכת למדינה טוטליטרית ועוד עם חוקה של גויים. וכפי שטוענת חנה ארנדט שסופה של טוטליטריות היא לקרוס. והיא תקרוס כמובן. כי מעבר שכל טוטליטריות חייבת לקרוס, במדינת ישראל יש עוד בעיה קריטית והיא הקבילות המוסרית של החילונית להחזיק בארץ ישראל. ולכן היא חייבת לקרוס. החילוני לבסוף יבין שבאמת מוסרית אין לו שום זכות להחזיק ריבון עם חוקה על ארץ שלא שלו בשום דרך. לא חסר מדינות חילוניות בעולם, הוא לא צריך לכבוש שני עמים תחתיו = הערבים והיהודים, דווקא בארץ ישראל.

אני חושב שהיחידה שהבינה את זה לעומק היית פרופ' רות גביזון שהתעקשה להסביר לחילוני את הבעיה המוסרית הפשוטה הזו.

ולכן, היהודי האותנטי החרדי לעולם לא יכרע ברך למדינה הטוטליטרית הישראלית. לשמאל נאמר: אין לכם לגיטימציה מוסרית לשלוט ולחוקק חוקים בארץ ישראל. ולימין נאמר: שמדינות קפיטליסטיות יש בכל בעולם המתוקן (ראו חוק יסוד הלאום ?! הפרדוקס היהודי של נתניהו !!), ולכן אין לכם לגיטימציה מוסרית לשלוט בארץ ישראל ולחוקק חוקים בארץ ישראל. אפי' שהחוקים יהיו יהודיות לגמרי, זה יישאר מדינת טוטליטרית כי ביהדות לחוקק הלכות אפשרית אלא בשוק החופשי בלי ריבון וסמכות. (ראו  למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?).

אנחנו חייבים להבין שמדינה קפיטליסטית לעולם היא לא מדינה לאומית במציאות העובדתית. הרי לא משאבי הארץ שייכת ליהודי. והיהודי לא מקבל בו אפי' דיור. אז במה זה מדינה יהודית? ואם תרצו לטעון שהיא מדינת יהודית משום ה"חוקה" שהיא כביכול לשליש ולרביע יהודית?! אז קודם כל זה לא נכון עובדתית. ושנית כל הסברנו לכל אורך המאמר כאן שזה בלתי אפשרי לחוקק חוקה יהודית הרי אסור חוקה חתוכה\טוטליטרית. כי זה בדיוק הע"ז שאסרה התורה והיהדות.

אנחנו חייבים להבין שגם פילוסופית מחשבתית מדינה קפיטליסטית לא יכולה להיות מדינה לאומית כפי שמסביר בטוב טעם מילטון פרידמן: בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן).

שאנחנו חוזרים ליהודי האותנטי = מרדכי הצדיק והחרדים. צריך להיטרף דעתינו. הרי בשום מדינה וארץ בעולם לא מתערבים להם בחינוך ולא דורשים מהם צבא. ולא עושים נגדם גזירות כלכליות אכזריות. אז למה דווקא בארץ ישראל אצל החילוני הוא צריך לסבול כל כך?! ואת כל זה עוד לפני שאנו דנים פילוסופית ומוסרית כמו שעשינו כאן לאורך כל המאמר. כלומר אין לחילוני מוסרית שום לגיטימציה לשלוט בנו. לא החילוני השמאלי ולא החילוני הימני. אפי' אם החילוני היה נחמד מול הנכבש היהודי ולא היה דורש ממנו צבא וחינוך ולא היה עושה כלפיו גזירות כלכליות אכזריות.

לסיום:

אני מקווה שהצלחנו להסביר את ההבדל בין מלך דיקטטור לבין משטר טוטליטרי. הצלחנו להסביר את סיפור מרדכי השופט עם המן המחוקק. הצלחנו לתת לעצמנו טעימה מהחשיבה היהודית העמוקה בזמן מרדכי הצדיק עד זמנינו אנו עם החרדים מול המשטר הטוטליטרי והאכזרי בארץ ישראל. בעיקר הצלחתנו להראות שוב ושוב שתורת ישראל היא תורה נצחית וראלית בכל מקום וזמן = סימטרי בזמן ובמקום. כלומר בחג הפורים אנו לא רק חוגגים את הסיפור ההיסטורי, אלא לומדים אייך להתנהל בכל דור ודור עם הקשים שלו ולשרוד לנצח.

חג פורים שמח לכל בית ישראל

בברכה

max maxmen

החרדים = עולם חשוך

החרדים = עולם חשוך

"רק מי שבא מתוך העולם שהיא בא ממנו, עולם חשוך,,," – אומרת הקריינית האנטישמית מלאה בשנאה אנטישמית ישראלית קלסית. (בדקה 40:17 בתוכנית פרק 2)

לישראלי המטומטם הרי אפשר למכור לוקשים כמו שהרוצח שמואל אליהו – הדתי לאומי הפנאטי, הוא מהמגזר החרדי. אז יוצא שהנה אפי' הרבנים של כל מיליוני הגוונים של החרדים, בעצם מכירים את העובדה של היותינו עולם חשוך. וככה האנטישמית משכנע את הישראלי המצוי, שהחרדים הם עולם חשוך.

ובכן אני לא הולך לעסוק ברומי. כי לדעתי תוכנית המקור רצחה אותה ואת ילדיה בדם קר (ומתברר בתוכנית שרבינוביץ הרוצח תקע לה את הסכין ראשון). ולכן לא רוצה להמשיך ולפגוע בא ובמשפחתה (זכית לילדים מופלאים ב"ה. ומי ייתן שתראי מהם רק נחת אמתית. אמן ואמן). אבל כן נעסוק בהנחות שקריות ואנטישמיות שנטענו בתוכנית. ובעיקר במניע של האנטישמים הקטנים והרוצחים הקטנים. נסביר לעומק מה מניע אותם.

נתחיל ותחזיקי לי אצבעות ובשם השם נצליח

אז קודם כל, אחרי עיון רב בחומר שהגישו לנו בתוכנית, אני קובע ש,,,,,

הרב חיים וולדר זצוק"ל "טהור ונקי" כך הוכח מעל ספק בתוכנית המקור

מנגד, מהתוכנית יוצא לי שהרוצח רבינוביץ והרוצח שמואל אליהו הדתי לאומי הפנאטי. שניהם ידעו מראש מה הם עושים.

מי שלא ראה את זה, פשוט לא אכל מעץ הדעת. אפשר לומר שלאלוהים יש חוש הומור. הרי מי פילל שדווקא מתוכנית אנטישמית ישראלית תתברר האמת?!

ובכן נתחיל לצלול לעמקים

שחנה ארנדט הפילוסופית הפוסט מודרנית, חקרה את האנטישמיות, את מקור הרוע האנושית. היא מגיע לתובנה שביהדות זה האלף בית של היהדות. כלומר בלי התובנה הפילוסופית העמוקה הזו, אף תלמיד חכם לא מבין באמת את היהדות את התורה ואלוהות. ולא ממש מבין מה הבעיה עם עבודה זרה שנאמר בתורה שאפי' נביא יאמר בשם האלוהים, לעבוד עבודה זרה?! לא שומעים לו!!. כלומר אפי' האלוהים לא יכול להתחרט יותר, ולהתיר עבודה זרה. זהו, האלוהים והיהדות הגבילו את עצמם לנצח.

התבונה שחנה ארנדט מגיע אליה, היא "אדם הקטן והפנאט והעצלן לחשוב, אוהב לראות ישויות דמיוניות". מה שנקרא בל"ז "זהות". מהמחלה הזו סובלים רוב רובם של בני המשטרים הפנאטים. ולכן קל מאוד להפעיל אותם להסית אותם. צריך רק שבראש המערכת יעלה ויבוא אדם כמו היטלר, והוא מצליח להפעיל מיליוני בני משטר הפנאטים הרובוטים לעשות את הרוע המפלצתי שהם עשו בשואה. אצל בני המשטר הישראלי הכי קל להפעיל אותם. הרי אדם חלול כמו לפיד זכה ב19 מנדטים אלא משנאה. שום ישראלי לא מחאה למשל נגד הממשלה שהחליטה לא לשלם פיצויים למשפחות נפגעי מירון. גזירות כלכליות אכזריות נגד נשים וטף של האנטישמי ליברמן, עברו בשקט אצל הישראלי הפנאט\הרובוט. ועכשיו בתוכנית בלי להתבלבל הקריינית אומרת "רק מי שבא מתוך העולם שהיא בא ממנו, עולם חשוך,,,"

איך זה קורה? הרי אם נעצור כל אדם באופן פרטי, הוא הזדעזע. אותו דבר אם בשואה נעצור גרמני באופן פרטי, הוא גם הזדעזע. ראינו את זה אפי' אצל אייכמן במשפט. וחנה ארנדט היית במשפט. היא כחוקרת וכניצולת שואה, רצתה להיות במשפט אך ורק משום כך לשמוע מה יש לאייכמן לומר.

ואייכמן לא מאכזב אותה ונותן את התשובה. וככה מסבירה את זה חנה ארנדט: הרוע נעשה בגלל שהאדם מסרב להיות אדם חושב – מאז סוקרטס ואפלטון, לרוב אנחנו מכנים חשיבה "להיות עסוקים בדו – שיח החרישי ביני לבין עצמי." בסירובו להיות אדם. אייכמן נכנע לגמרי לתכונה האנושית המגדירה ביותר להיות בעל יכולת חשיבה. וכתוצאה מכך, הוא לא היה מסוגל יותר לכושר-שיפוט מוסרי. חוסר היכולת הזו לחשוב, יצרה את האפשרות עבור אנשים רגילים רבים לבצע מעשים רעים בקנה מידה עצום, מהסוג שטרם נראו בעבר. זה נכון. התייחסתי לשאלות האלו באופן פילוסופי. הביטוי של רוח המחשבה, הוא לא ידע, אלא היכולת להבחין בין טוב לרע, בין יופי לכיעור. ואני מקווה שחשיבה נותנת לאנשים את הכוח למנוע אסונות באותם רגעים נדירים שהקלפים מונחים על השולחן,,,,, הבעיה עם פושע נאצי כמו אייכמן היתה שהוא התעקש להתנכר לכל התכונות האישיות,,,, הטענה הנאצית הטיפוסית הזו (של מילאו פקודות. אייכמן במשפט טען שעל פי הצוו הקטגורי הוא חייב למלא פקודות, אחרת הוא בוגד על פי הצוו הקטגורי.max) מבהירה שהרוע הגדול בעולם, הוא הרוע שמבוצע על ידי אנשים חסרי חשיבות. רוע מבוצע על ידי אנשים חסרי מניע, חסרי אמונות, חסרי לב מרושע או רצונות שטניים. רק על ידי בני אדם שסירבו להיות אנשים. ולתופעה זו קראתי "הבנאליות של הרוע".

ביהדות לא רק פילוסופית אין ישויות דמיוניות, כלומר לא רק שהתורה מתחילה עם אדם אחד ואנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוהינו (מול אלוהים אחרים = ישויות דמיוניות) השם אחד = הפרט. אלא במציאות העובדתית, יש מיליוני גוונים של החרדי. כלומר אי אפשר לטעות כאן אם אין קשרי נישואין בין גוון וגוון של החרדי. אז אייך בני המשטר הישראלי הפנאטי רואה אותם כישות דמיונית?!

שאהרן רבינוביץ רוצה לתרץ לעצמו פסיכולוגית את הרצח בדם קר שלו – את חיים ולדר, ורצח האישה וילדיה החמודים מהתוכנית כאן, הוא מדמיין לעצמו שיש ישות דמיונית ויש לו הנהגה, והוא פשוט רוצה לחנך את ההנהגה ולהחזיר אותם למוטב. כמה פנינים מהרוצח המדומיין הזה: "איפה ההנהגה אתם שואלים? מסתגרת בבית, חסרת אונים, אובדת עצות ומבוהלת". עוד אחד עם איום כלפי ההנהגה המדומיינת שלו: "כל עוד ההנהגה החרדית ממשיכה לשתוק הסיפורים ימשיכו לצאת החוצה, ולא נראה שהסכר עומד להיסגר".

לכו תסבירו לו שהוא מדומיין. אין הנהגה, אין ישות דמיונית שנקרא חרדים. יש אתה אהרן שרצחת בדם קר יהודי. לא יעזור שום תירוצים של איזה ישות דמיונית שאתה רוצה לחנך. לכו תסבירו לו שגם היטלר דמיין כזו הנהגה יהודית עולמית, שעם הרצח של מיליוני יהודים, הוא חשב שהוא מאיים עליהם. כלומר יש לכם את אותו תשובה דמיונית.

אם אחות של סבתא שלי ילדה בת 12 היית שואלת את היטלר למה רצחת אותי?! היטלר היה עונה לה, "תפני את שאלתך להנהגה שלכם"?!

מילא בן משטר ישראלי פנאטי, אבל אהרן רבינוביץ או כל שאר יוצאי העולם החשוך הדמיונית, יודעים ומכירים היטב שזה דמיון פרוע. אין ישות חרדים ואין הנהגה. זה הטיפוס היהודי מאז ומעולם – שני בנים בבטניך = שלא מקבלים מרות. כלומר פילוסופית אין לנו זהות דמיונית, עובדתית אין קשרי נישואין בין גוון לגוון מכל מיליוני הגוונים של היהודי. במציאות אין הנהגה, אחרת אין גוונים. הרי מה הופך את בני המשטרים לגוון אחד?! הריבון וההנהגה והחינוך הממלכתית. ביהדות אין עקרונית ריבון אדם על אדם ולכן אין הנהגה. ומכאן כל המיליוני גוונים.

תוכנית המקור מתעקשת להרים את וולדר עד להיותו כאלוהים. אבל כל ילד יודע שאת האנשים שהחרדי מעריך וישמע לעצתו, תמיד האדם המוערך הזה, נמצא במודעות צדקה וכדומה. ולעולם לא ראינו את שמו של וולדר על שום מודעה שיוצא מכל קהילה וקהילה מכל המיליוני גוונים של הקהילות.

שמואל אליהו הרוצח, בתוכנית, נשמע ממנו כאילו הרבנים מתחילים להבין. כלומר עד היום כל רב חרדי לא הבין את חומרת הדבר, רק הפנאט הלאומני הרוצח הזה יסביר להם?!

הגדילו העיתון האנטישמי "המשפחה" השופר של המשטר הישראלי והאנטישמי, לטעון: "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות".

הטיפוס העיתונאי החרדי, מצריך מחקר שלם, בכדי להבין את הפנאטיות והאנטישמיות שלו. אבל על פניו, זה אותו טיפוס שחנה ארנדט מדברת. כלומר העיתונאי הישראלי הקלסי מדומיין תמיד שבני המשטר מתחלקים לשנים. 1. בני המשטר הפנאטים הרובוטים. 2. העיתונאי שמנהל אותם. שזה כמובן אני העיתונאי הקטן המדומיין. אני ממליך מלכים, אני מפיל את נתניהו, ואני מקים ממשלה, ואני קובע את סדר היום החברתית.

אצל המשטרים, והיות שבאמת כל בני המשטר מדמיינים שהם אותו זהות. אולי שני זהויות – ימין ושמאל. אפשר לחלום ולדמיין שאתה העיתונאי או האקדמאי או הפוליטיקאי, מנהלים את הפנאטים האלה. אבל ביהדות מי יכול לדמיין כזה דבר, הרי אתה חייב פסיכולוג דחוף. יהודי קלסי מקדיש כמה דקות בשבוע על חדשות. אולי שיש לו עצירות יש לו יותר זמן לראות חדשות בשירותים. מה עוד, אין יהודי אחד שיש לו את אותו חשיבה. אז אייך יכול מישהו לדמיין, שיהודי קונה את השטויות שלך ואתה קובע לו את סדר היום?! יותר מיזה, עיתונאי לא מוערך כלל וכלל אצל היהודי הקלסי. אז מאיפה בא לו הסכיזופרניה הזאת? למה יש לו תאווה של ממש לרקוד על דם יהודי כאנטישמי זול וקטן כמו עיתון המשפחה לעיל?! ראינו אותכם באסון מירון, ראינו אותכם בקורונה וראים אותכם בהסתה האנטישמית בנושא פגיעות מיניות.

אתם לגמרי מודעים שהיהודי הקלסי אפי' לא מודע מה שאתם כותבים ברשתות. כלומר אתם ממש מבחינת מכה רעהו בסתר. הכל בשביל למכור לישראלי הפנאט שאתם גם נאורים שאתם גם כביכול קובעים את סדר היום הציבורי שלא קיים?!

ובכן נחזור לחנה ארנדט

ההתנגדות (בשואה) היתה בלתי אפשרית. אבל אולי יש משהו אחר בין התנגדות לבין שיתוף פעולה….. חשוב באופן מהותי לשאול את השאלות האלו, כי חלקם של המנהיגים היהודיים נותן לנו את התבונה המדהימה ביותר לגבי הקריסה המוסרית המוחלטת שגרמו הנאצים בחברה האירופאית המכובדת. ולא רק בגרמניה, אלא כמעט בכל המדינות. ולא רק בקרב הרודפים, אלא גם בקרב הקרבנות. (חנה ארנדט)

שחנה ארנדט ביקרה בחריפות את השיתוף הפעולה של עסקנים יהודים בשואה. פשוט התהפך העולם עליה. אייך היא מעיזה? – זעקו כל החנפנים היהודים והגויים כאחד. האמת גם אני הרגשתי כעס כלפיה. אבל לעומק שאנחנו רואים את עיתון המשפחה כותבת על נושא פגיעות מיניות את המשפט הזה "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות". לא ברור לנו למה הקריינית האנטישמית אומרת בלי להתבלבל: "רק מי שבא מתוך העולם שהיא בא ממנו, עולם חשוך,,,"?! האם אין כאן שיתוף פעולה של עיתונאים קטנים חרדים עם האנטישמיות הישראלית?!

האמת לא צריך את החנה ארנדט. תמיד היסטורית הגויים טבחו בנו בעקבות משומדים יהודיים. זה לא חדש. אבל קשה לשמוע אותו בפרצוף ועוד מאישה גדולה כמו חנה ארנדט.

אין לי ספק שאי תשלום הפיצויים לנפגעי מירון, זה בגללכם. אין לי ספק שהעזות פנים של יועז הנדל לקבוע לנו איזה טלפון להחזיק, זה בגללכם. אתם משתפי פעולה עם האנטישמיים נגדינו ונגד משפחתכם. הרי בן המשטר הפנאט לעולם לא יבחין בינינו. כמו שהנאצים לא הבחינו בין יהודי ליהודי מתבולל של כמה דורות. הגזירות הכלכליות נגדינו ונגד נשותינו, היא גם עליכם – פסיכופטים שכמותכם. אני לא מצליח עד עכשיו להירגע מדברי עיתון המשפחה אנטישמי "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות".

מסגרתי את זה כתמונה גדולה בסלון שלי. שחוקרי ההיסטוריה יראו מי גרם לאנטישמיות הישראלית = עולם חשוך – עפרא לפומיה.

נחזור לתובנה של חנה ארנדט

אני הדגים לכם את זה עם דבריה לחבר הטוב שלה שבגד בה בעקבות הלאומניות הפנאטית החדשה.

היא שומעת שהחבר שלה גוסס וטסה לארץ לפגוש אותו לפני מותו. היא נכנסת לחדר והוא פנה ממנה בברוגז ילדותית. בקיצור הוא שואל אותה האם היא לא אוהבת את העם היהודי יותר. חנה משיבה בטוב טעם: אי אפשר לאהוב עם. לאהוב צריך משהו פיזי אמיתי. אדם, חבר, וכו'.

ובכן, על אותו דרך שנאה. אי אפשר לשנוא משהו דמיוני כמו עם. אפשר לשנוא אדם פיזית שפגשת, שאתה מכיר אישית וכו'. אז אייך אפשר לרצוח אדם שאתה לא מכיר ולא פגשת לעולם?! אייך אפשר לשנוא מיליוני אנשים בלי שאתה מכיר או פגשת לעולם? אייך אפשר לומר על מיליוני אנשים שהם חשוכיםעולם חשוך, בלי שאתה מכיר כל אחד אישית מקרוב? אייך אפשר לומר על מיליוני אנשים "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות", בלי שאתה מכיר כל אחד מהם מקרוב?

התשובה לכל זה היא הפנאטים שרואים ישויות דמיוניות. הם רואים 'עם' דמיוני, הם רואים נפגעות עתידיות דמיוניות שאפשר למנוע עם רצח אדם במציאות הפיזית.

איזה אהבה יש לכל ראשי הערים הישראליות לפליטי אוקראינה בלי שהם מכירים אחת מהם מקרוב ומוכנים לתת להם דיור בעירם. מנגד בלי שיכירו חרדי באופן אישי, מראש הם לא מוכנים שהוא יגור בעירם.

כל זה קורה כי הפנאטים האלה רואים ישויות דמיוניות ועכשיו ישות הדמיונית שנקרא אוקראינה אהוב עליהם. מנגד הישות הדמיונית שנקרא חרדים שנוא עליהם בעקבות האנטישמים מבית ומבחוץ.

"היהודים הם בני אנוש, אותו המעמד עצמו שהנאצים ניסו לשלול מהם. פשע נגדם על פי ההגדרה הוא פשע נגד האנושות." (חנה ארנדט)

החרדי הוא בן אנוש, אותו מעמד שהקריינית האנטישמית מנסה לשלול ממנו. פשע נגד החרדי הוא פשע נגד האנושות.

לסיום:

הבטחתי לדון בשקרים של התוכנית. ואני אנסה לעשות את זה בלי לפגוע באישה ובניה.

1. הנחה שאם אין אמת בסיפור, אתה לא משלם שוחד. אין לה על מה לסמוך במציאות העובדתית. ושאלו כל עורך דין משכיל ופרגמטי, כמה מיליונים עוברים מיד ליד אך ורק בגלל שפשוט רציונלית כדאי לשלם כסף במקרים מסויימים. בכל מקרה ההנחה הזו לא יכולה להיאמר על ידי אותו אדם בתוכנית שטוען בדיוק הפוך במקרה ממול!!!

2. הדרמה כאילו יש איזה הסתרה או השלמה עם פגיעות מיניות באחת מקהילות ישראל. לא מחזיק מים. כי רכילות קהילתית היא הרבה יותר קטלנית וטבעית, מרכילות כללית אצל בני המשטרים שאין להם קהילה ומשפחה אלא את המדיה והעיתונות הצהובה. אז אנא, אין לכם מושג ירוק כמה ומה עושה לשון הרע קטן בכל קהילה וקהילה. אם וולדר התאבד, הוא לא התאבד בגלל הציבור הכללי בני המשטר הפנאטיים. הוא התאבד שמה אחד מבני הקהילה שלו יאמין לרכילות. אם היה יודע שהציבור כולו היראי השם לא יקבל שום דבר מהאנטישמים הקטנים והפנאטים האלה, אז לא היה מתאבד. עצם זה שלא היה לו אימון בחרדי היראי השם, זה גרם לו להתאבד, וחבל. הציבור כולו היה מתגייס בעדו כמו שהציבור הימני מתגייס עכשיו למען משפט נתניהו. וולדר לא הבין שזה לא המלחמה שלו אלא המלחמה של כל יהודי נגד האנטישמים הישראליים. בדיוק כמו שהימניים מבינים עכשיו שהמלחמה נגד נתניהו זה נגד כל איש ימין.

3. אף אחד לא שורף את ספריו של חיים ולדר. ספריו שוכנים בכבוד רב בכל בית חרדי מהגוון של וולדר. קרי חרדי מודרני ליטאי וכו' וכו'. דוברי אידיש וחסידים אדוקים למשל מתחילה לא הכניסו את ספריו כי יש בו ריח של מודרניות = האירוניה בהתגלמותו (וההסבר הוא פשוט. בדיוק כמו שהנאצים רצחו מתבוללים גרמנים שכבר דורות הם לא יהודים, ככה האנטישמי הישראלי ירצח בדם קר כל חרדי שיהיה כמוהם בדיוק. עוד יגיע יומו של פריי ושאר החרדים המלקקי התחת הגדול של הישראלי הפנאטי. כמו שהם מוצצים דם ספרדים אפי' שהוא משלהם וכבר התבולל אחרי שבעים שנות קיומו של הישראלי. כמו משה איבגי. שעיתון הארץ יצא היום עם כותרת "קצרי רוח | משה איבגי, כמה חודשים בכלא הם לא כרטיס חזרה אוטומטי למסכים". ככה לא יעזור לכם אחי החרדים הקטנים. יבוא יומכם, ולא מהציבור החרדי (שלא נוקם לעולם) אלא מבני המשטר הפנאטים. הם יודעים אייך לעשות את זה).

4. המוסר והערכים האנושיים מומצא על ידי הצוו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל התלמודי. כלומר כל ערך ומוסר חייבת להיות אוניברסלי. ולכן לעולם אי אפשר לטעון שיש בן אנוש שלא רואה בפגיעה מינית כעוול מוסרי. אלא אם כן הפנאט רוצה מתחילה לטעון שהאדם הזה או הישות הדמיונית הזה, הם פשוט לא בני אנוש. במילים אחרות "עולם חשוך = לא בני אנוש"

נסיים עם שאלת השאלות: מה עומד מאחורי הדחף של בן המשטר הפנאט לטעון כלפי מיליוני בני אנוש שהם תת אדם, שהם חשוכים – עולם חשוך?! שליטה בבני חורין!!! כלומר בני משטר הם תחת ריבון אדם, והם לא מסוגלים להשלים שיש בני אנוש שלא תחת ריבון אדם. מכאן השנאה וההסתה. מי שמבין לעמוק מה מקור האנטישמיות מאז ומעולם יודע את הנקודה העמוקה הזאת. חז"ל אומרים שהר סיני נקרא סיני כי שם ירדה השנאה ליהודי. מה קרה בהר סיני?! אמנה אנושית נגד ריבון אדם על אדם!! ואת זה כל בן משטר בכל ימי ההיסטוריה לא יכול לסבול = אנטישמיות.

והיות שהעיתונאי הישראלי הקטן מדמיין שהוא הריבון הלכה למעשה. הוא קובע את סדר היום הציבורי וכו' וכו', אז זה נהפך למלחמה האישית שלהם. כלומר המלחמה נגד הבני חורין זה בעיקר המלחמה של עיתונאים קטנים וריקי מוח ובעיקר מדמיינים. אנחנו רואים את התופעה גם מול נתניהו. זה כבר מזמן לא מלחמת שמאל ימין האידיאלית. זה פשוט מלחמת העיתונאים מול נתניהו והימין כולו.

מה שהזוי כאן, היא העובדה שכל פוליטיקאי או עסקן שרוצה שליטה על בני אנוש, אפשר להבין את זה. הרי הכוח מביא לו עושר ואושר. העיתונאי הקטן, מה הוא מרוויח מיזה שהוא מדמיין שהוא הריבון ובעל הכוח, הרי הוא נשאר עם המשכורת המצומצמת?! למה הוא יוצא במלחמה אכזרית נגד יהודים שהוא לא מכיר אישית? למה הוא קורה לכל אחד מהם חשוך?!

יש עוד דבר אכזרי כאן. פוליטיקאי כמה שהוא שונא חרדי – למשל לפיד, יש רגע שהאינטרס שלו להיות ראש ממשלה, מביא אותו לחלק עכשיו הרבה מאוד כסף לחסידי בעלז. מה שאין כן עיתונאי לעולם לא יכול להתהפך לטובת החרדי. כי אין לו לא רווח כנ"ל ולא אינטרסים. יש לו נטו שנאה טהורה כמו שנאמר על הנחש שהורג בלי הנאה, סתם לשם הריגה. נאמר שבעל לשון הרע הוא כמו נחש. ובאמת כל כולו של עיתונאי זה נחש שאין לו אישית שום רווח משפיכת דם.

כותב בצער רב

Max maxmen

יום האישה – התקווה והאכזבה

יום האישה – התקווה והאכזבה

חשבנו באמת ובתמים ששחרור האישה תביא את הגאולה לאנושות. התקווה לא הגיע מרגשות או ממיסטיקה ואמונה טפילות. התקווה הגיע לנו מחשיבה עמוקה שרק האישה בטוחה בשרידותה מה שאין כן לגבר אין ביטחון בשרידותו בלי שליטה, אלא אם הוא באמת גבר משכיל ואינטלקט ויש לו אימון באשתו = זוגות בני חורין.

אנו נרחיב להסביר את הדבר העמוק כאן, אבל קודם חז"ל שמדגים לנו את מקור השליטה של האדם על אדם.

"ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים  (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבה)

כל המשפחות האלה חייבות שליטה אחרת לאף אחד מהם אין שרידות אישית שזה בעצם = השרידות, היא ניצחון האדם על המוות. כלומר ניצחון המוות של האדם היא בכך שמהותו הגותו והתפתחות המוסר והערכים לדורות, מיושמת לנצח על ידי זרעו הוא = חיי נצח.

נשים לב שחז"ל מדברים כאן על זכויות הילד בעיקר = " שמכירין – שאינן מכירים וגו' ", כלומר גם הילדים נולדים עבדים או שרלטניים, במשפחות האלה. בעולם של מדעי הרפואה שמתפתחת במהירות האור, ידיעת מי ההורים, היא קריטית לכל ילד. כלומר זה זכויות הילד הבסיסיות. ומי מדבר על אחריות של ההורים האמתיים על כל ילד שנולד להם בלי שידעו בכלל ובלי שמכירים אותו. כלומר יש מצב שלתורם זרע נודע על גן מסוכן, והוא חייב להודיע לצאצא שלו על כך אחרת זה חוסר אחריות מצד התורם מול הילד.

ובכן אנו רואים בחז"ל הזה שמקור השליטה של האדם על אדם ובעיקר השוביניזם, זה המלכויות. וממה נובע המלכויות במיוחד השליטה באישה?!  הצורך של הגבר להיות בטוח שהילד שלו ולא של השכנים. מכאן אגב הסריסים שהיו אצל המלכים בימי קדם. כלומר המלך השוביניסט לא סמך אפי' על הקרובים שלו.

הכלל הבסיסי באנושות:

ההבדל היחידי בין נקבה לגבר, היא הביטחון או אי ביטחון בילדים. אישה תמיד בטוחה בילד שלה מה שאין כן הגבר לעולם לא בטוח בילד שלו, אלא עם אימון באשתו (במשפחות המסורתיות הבני חורין) או שליטה טוטלית על האישה.

חוץ מהדבר הבסיסי הזה אין שום הבדל בין גבר לאישה במהות.

המלכויות\השוביניזם קמו בדיוק בגלל ההבדל הקריטי הזה. ואם כבר שליטה על האישה, למה לא שליטה על כל אדם ככה לאליטה יש עבדים נרצעים לתמיד. ותשימו לב שתמיד האליטה תדבר ותשכנע את העבדים נגד חוקי המשפחה המסורתיים ושחרור האישה כביכול מבעלה והמרדת הילדים נגד הוריהם, הכל למטרה אחת, שליטה באדם\בעבדים. ורח"ל שלא יחלום אפי' על נצחיותו האישית על ידי זרעו הוא. הרי הוא הגיע לעולם לשרת את האליטה.

לשם כך המלכות תמיד מעוניינת בביטול המשפחה האישית והפרטית של כל אחד, ולחליפין המצאת הישויות הדמיוניות כמו לאום חברה או אפי' ישות הגלובלית. כלומר בכדי שלעבדים לא יהיה משמעות חיים ותכלית חיים ומטרת חיים, המלכות ממציא להם משמעות דמיונית שכזה, למען איזה ישות דמיונית שנקרא הדגל או הלאום והארץ.

התקווה

ובכן שהמלכויות משחררות כביכול את הנשים ונותנת להם זכויות שוות ואפי' להיות חלק של ניהול החברה\המדינה\הישות הדמיונית, אז אולי הן ישחררו קצת את עול המלכויות השוביניסטיות. הרי להן אין צורך בשליטה, הרי הן בטוחות בילדיהם.

חשבנו שבני אנוש יתחילו לעזוב את הישויות הדמיוניות (שביהדות נקראות אלוהים אחרים), ויחזרו למשפחה הפרטית של כל אחד ואחד. כלומר בני אנוש יחזרו להיות בני חורין באמת כל אחד עם משפחתו. כל אחד מגן על משפחתו הוא = הילדים עד שהם זוכים לילדים בעצמם  ולא שכל משפחה שולחת את הילדים הרווקים והרווקות להגן על הדגל הדמיונית וככה נכרת המשפחה הפרטית של כל אחד.

שגבר מקריב את הרווק והרווקה שלו על מזבח הישות הדמיונית, אפשר לומר שהוא במילא לא בטוח שהרווק והרווקה שלו. אבל שאימה תעשה דבר שכזה?! זה טירוף מחשבתית פילוסופית ובעיקר טירוף מוסרית, הרי זה באמת הבן שלך. אייך את מסוגלת לשלוח אותו למות לדגל הדמיוני?! התשובה לכך היה שכל מלכות היא שוביניסטית ולכן לשוביניסט יש שליטה טוטלית בנשים ובילדיהם.

אבל בשחרור האישה, איזה הסבר יכול אימה לתת לנו אל האכזריות הזו של להקריב את רווקיהם  ורווקותיהם על מזבח המולך השוביניסטי? מכאן האכזבה הגדולה.

האכזבה

שמרב מיכאלי טוענת כמו שוביניסט קלסי שהילדים הם של המדינה ולא של ההורים – "הילדים של המדינה ולא עניין פרטי" כלשונה, או כמו שהחוק השוביניסטי הישראלי קובע: ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי". אז מה בדיוק אנחנו מרווחים מיום האישה?! בסך הכל קיבלנו שוביניסטים מסוג נקבה, מלכות משותפת של שוביניסטים עם פילגשים כאמור בחז"ל לעיל. ואמרנו לעיל שאין הבדל מהותי בין גבר לאישה אלא העובדה שאישה בטוחה בילדיה ולכן היא לא צריכה להיות שוביניסטית.

חשבנו שבגלל שהיא לא צריכה להיות שוביניסטית, אולי בני אנוש יקבלו את הגאולה?! התברר לצערינו, שהן רוצות להיות פשוט שוביניסטיות, להיות חלק בשליטת האדם באדם.

מצטער לומר לכן, אני לא רואה הבדל ביניכן לבין שאר השוביניסטים הגברים. שניכם רודנים ואכזריים שמקריבים את זרעיכם לעבודת אלילים. אם היה הבדל מהותי בין אישה לגבר כנ"ל, הצלחתם לטשטש את ההבדל המהותי הזה. יותר נכון לומר שאתן בוגדים באנושות ובאנושיות שלכן עם השיתוף הפעולה שלכן עם השוביניזם = המלכות השוביניסטית.

לעומק אתן בוגדות בכל אישה ובמהותה. אם חירות האדם זה האדם ונצחיותו לדורי דורות לנצח, ואת זה בעיקרון יש לאישה בטבעיות כי היא בטוחה בילידה, אתן באות לגזול מהאישה את הילדים שלה למען הישות הדמיונית. כלומר משתפות פעולה עם השוביניזם = בגידה באישה. הרי המשפט "הילדים של המדינה ולא עניין פרטי" על ידי אישה, היא הבגידה הגדולה באישה שאפשר לעלות על הדעת.

כותב בצער רב

Max maxmen

אשריך הרבנית רוטנברג תליט"א

אשריך הרבנית רוטנברג תליט"א

אני לא האדם שיודע לברך ולהלל בן אנוש שעוסק בחינוך. ולכן אני מברך אותך בכל ברכות התורה לך ולצאצאיך עד עולם, על כך שבזכותך יש בישראל אלפי משפחות שהולכים בדרך השם ובדרך היהדות האותנטית. המלחמה של האנטישמים בך כמו בחיים וולדר, בא לדבר אחד. להחריב  את היהדות, ולהשליט את תרבות המערב על כולנו. ולכן אל לך להתרגש כי כולנו – כל היהודים היראי השם, עמך. כל הציבור כולו ילחם בעדך נגד האנטישמים המודרניים. כי לא רק את מובלת לכיכר העיר בשביל האספסוף אוכלי הדם הישראלי. אלא כל חרדי – ילד וילדה נער ונערה איש ואישה זקן וזקנה, מובלים יחד עמך לכיכר העיר הרי זאת בדיוק המטרה של האנטישמים האלה.

קראתי את כל הכתבה בעיתון ישראל היום. ואני מציע לכל אדם אינטליגנט שאכל מעץ הדעת לקרוא את הכתבה ולהתרשם.

מה נאמר ומה נדבר. מדובר בחבורה של חולה נפש שצריכים אשפוז במידית. ואני הסביר בטוב טעם את העניין כאן.

תרבותית מי שמכיר, הירושלמים מה שנקרא הישוב הישן, לא מתחבקים. אבל רוב התרבויות בעולם מתחבקים. ואני מדבר אפי' בשמחות לא מתחבקים, ק"ו לא בשביל חינוך ואהבה. בקיצור בתרבות הזה להרעיף אהבה בין אב לבן, מורה לתלמיד, חבר עם חבר, ואפי' בזוגיות, זה משהו שלא מתבטא פיזית. זר לא יבין זאת. אבל ירושלים לא נחלקו לשבטים ולכן לירושלים הגיעו אחרי המלחמה מכל השבטים מכל התרבויות ולאט לאט הגיע הביקורות הגדולות על שיטת החינוך הירושלמית. כלומר ילדים וילדות ואפי' מתבגרות ראו אייך הזרים מרעיפים אהבה, והרגישו ואפי' טענו בפה מלא מול הורים ומחנכיהם שהירושלמים קשים וקרים וכו' וכו'.

ואז כמובן מחנכים חדשים וצעירים דירבנו את הירושלמים – במשפחה ובמוסדות להתחיל להראות אהבה. קמו לנו מומחים חדשים שכאלה, שלימדו את הירושלמים מזה ואייך צריך להרעיף אהבה במשפחה ובחינוך.

אני נזכר שפעם ישבתי בחתונה ליד ר' עזריאל אוירבך. חברי החתן נכנסו לאולם, והתחבקו עם הראש ישיבה שהיה ירושלמי וממש נישקו אותו והוא נישק אותם. ואני ככה מסתכל על ר' עזריאל ור' עזריאל מסתכל עלי ואומר לי: נווו אנחנו לא הינו צריכים להראות אהבה בפיזיות. היום זה אחרת – אמר בכאב.

בתחילת הדרך באמת, שאבא ירושלמי פתאום שם את ידו על הכתף של בנו, הבן ברח מאביו. והאבא מרוב תסכול היה הולך למחנך – זה שהמליץ לו לחבק וכו', וזעק, הילד בורח ממני. המחנך השוטה לא הבין את הסיטואציה וכנ"ל האב התמים הזה שהלך אחרי המחנך הטיפש. שניהם לא הבינו שתרבותית זה מושרש הדבר הזה. הילד מבטן ומלידה לא סובל את זה.

אבל עבר דור, והנה כמעט הכל השתנה. ילדים צריכים חיבוק?! לפחות לא בורחים מיזה!!! כלומר יש הבדל גדול בין הירושלמי הטיפוסי של פעם לבין הירושלמי של היום.

אני מספר לכם את כל זה בכדי שתבינו שקראתי את הכתבה בישראל היום על הרבנית רוטנברג הדגולה. ראיתי מחנכת שמנסה בכל כוחה להרעיף אהבה בדרך של התרבויות שמחבקות כנ"ל. כלומר מה שראיתי בכל המשפחות והמוסדות הירושלמיות באותו תקופה שזה התחיל השיטה חדשה של להרעיף אהבה באופן פיזית. את זה בדיוק ראיתי בכתבה. הילדים והילדות של היום מפונקות בטירוף והמומחים מציעים לחבק במיוחד לנערים חלשים וחלשות.

וכאן בדיוק נכנסים האנטישמים. הרי תמיד אפשר לטעון שהיא חיבקה בגלל שהיא לסבית או פדופילית. תמיד אפשר להאשים ראש ישיבה או מלמד, שהוא מחבק כי הוא הומו. תמיד אפשר לטעון על מחנך חם (חם = אדם רגשן מדי שבאמת ובתמים מחבק ומנשק ואוהב כל תלמיד) שהוא פוגע מינית. הרי עם איזה ברומטר אפשר לבדוק דבר שכזה? בכלל, האם יש מישהו שיכול להגדיר גבולות מתי זה תמימות ומתי זה מחשבות מיניות? האם הקרבן כביכול יכול לקובע מה מחשבות המחנכת או המחנך?

הרג אותי דברי אחת הקרבנות שבשעת מעשה לא הבינה רק אחרי שנים הבינה. תגידי את מפגרת?! אם בשעת מעשה לא הבנת, אז לא היה כלום. הרי זאת בדיוק הבעיה שאי אפשר להבין מחשבות אדם. אפשר לחשוד. אז אם חשדת אז, אז אפשר לברוח כמו הבן מאביו לעיל. ואם לא חשדת אז לא קרה כלום. אחרי שנים את מבינה?! מה את מבינה עכשיו כי אמרו לך שיש לסביות ופדופיליה והלבשת את המושגים על הרבנית רוטנברג?!

לסיכום:

יש ילדים\ילדות נערים\נערות שדווקא הנגיעה החיבוק והליטוף של ההורה והמחנך, מצילה אותם. יש ילדים ונערים שלא אוהבים שנוגעים בהם אפי' ההורים.

אני לא רואה שום פסול בניסיון של כל מחנך לנסות, הרי הוא לא יכול לדעת את זה מראש. ואם יראה שהילד לא מרגיש בנוח, אז שילך עמו בדרכים אחרות. הכלל שכל מחנך חייב לדעת היא שיש ויש ואסור לוותר על כך. כלומר זה לא שאלה שאפשר לומר שב ואל תעשה ואל תיגע באף ילד, כי יש ילדים שרק זה יציל אותם.

ואז המחנך בוודאי ישאל בזעקה: אבל יש אנטישמים בחוץ?! תשובתי היא ששום דבר לא יעזור, הם ימשיכו לרדוף את היהודי לנצח. ולכן אין לנו את הפריבילגיה לוותר על חינוך הבנים והבנות בגלל שיש אנטישמים בחוץ.

כותב בצער רב

Max maxmen

למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?

למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?

פשר המשפט "וְנָתַתָּ אֶל-חֹשֶׁן הַמִּשְׁפָּט, אֶת-הָאוּרִים וְאֶת-הַתֻּמִּים, וְהָיוּ עַל-לֵב אַהֲרֹן, בְּבֹאוֹ לִפְנֵי יְהוָה; וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת-מִשְׁפַּט בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל עַל-לִבּוֹ, לִפְנֵי יְהוָה—תָּמִיד"

רקע

דיין אחד חמור נושא ספרים, פנה אלי – בעקבות כמה מאמרים כאן בבלוג, בשאלה למה אין לבית דין כוח סמכות? ולכן חשבתי לכתוב מאמר שלם שגם תסביר כבר את פרשת השבוע – פרשת תצווה.

למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?

מי שמך? זה שאלה ששואל כל אדם בן חורין מול כל שרלטן. במיוחד יהודי שחייב לומר כל העולם נברא בשבילי. אז מה נותן לאדם את הכוח להיות בר סמכא על זולתו? אין ריבון אדם על אדם ביהדות ולכן השאלה היא מאוד מאוד רלוונטית, בניגוד אצל בני המשטרים התשובה היא השוטר עם הרובה (אגב הניגוד לבן חורין ביהדות הוא בן בליעל. אלא רק משום כבוד אדם אני קורא את הניגוד של בן חורין בן משטר), כלומר הוא כבן בליעל לא מוטרד משאלת הבן חורין. יש לו שוטר עם רובה, וזה התשובה שלו כלפי כל שאלה מוסרית וערכית.

אז יהודית אייך יהודי עונה לזולתו, על השאלה מי שמך?

ובכן אחרי חטא העגל שהגרים רצו 'ריבון' במקום משה רבינו שלא חזר (כלומר הם ראו במשה סוג של ריבון = קשה גרים לישראל כספחת), אומר הקב"ה למשה אוקיי שיעשו את זה בתנאים שלי. תעשה להם משכן וכהנים וכהן גדול וכו' וכו'.

(לפני שאתם סוקלים אותי עם אתרוגים ראו את דברי חז"ל: אל פתח אהל מועד יקריב אותו: ואל פתח אהל מועד לא הביאו ר' פנחס בשם ר' לוי  משל  לבן מלכים שגס לבו עליו והיה למוד לאכול נבלות וטרפות, אמר המלך זה יהיה תדיר על שלחני ומעצמו הוא נידור, כך לפי שהיו ישראל להוטים אחר עבודה זרה במצרים והיו מביאים קרבניהם לשעירים, ואין שעירים אלא שדים וכו' והיו ישראל מקריבים קרבנותיהן באיסור במה ופורענות באות עליהן, אמר הקב"ה יהיו מקריבין לפני בכל עת קרבנותיהן באהל מועד והן נפרשים מעבודה זרה והם ניצולים (ויקרא רבה כב ח))

בקיצור כמו כל פעם בתורה שהתורה נכנעת לעם קשה עורף, התורה נותנת לנו את הדרך לעשות את זה נכון כמו דיני עבדות וכדומה, גם כאן בסיפור המשכן ובעיקר המלבושים המוזרים של הכהן הגדול. התורה נותנת לנו את הדרך הנכונה של סמכות כביכול. ואת זה ברצוני להוכיח בטוב טעם במאמר הזה.

ובכן נקדיש כמה רגעים למושג צדק ומשפט. בכדי שנבין את היסודות של המוסר והערכים האנושיים של הבני חורין.

נדמיין מצב של אדם יחיד בכדור הארץ האם הוא צריך צדק ומשפט? לכאורה לא, הרי כל העולם במציאות שלו. עכשיו נדמיין שהוא מצא לו אישה (לא נעסוק אייך הומצא חוקי המשפחה עכשיו. תרצו אפשר לעיין במאמר בשם בינה יתרה באישה ?!), ויש לו כבר שני בנים שכל אחד מהם חייב – אבל חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. אז אייך אפשר צדק ומשפט הרי כל אחד חייב לזעוק כולו שלי? מכאן אנו מוכיחים שצדק ומשפט הוא קודם כל הסכמה וויתור. הרי מבחינת הדין אתה חייב לומר כולו שלי שזה אומר שזה באמת שלי. אלא שלא יקרה שוב הרצח של קין והבל (הרי תמיד קין היה יכול לטעון חייך קודמים ולרצוח את אחיו שפולש לקניינו שכולו שלו וכן ההפך), אנו מוותרים בהסכמה. וכמה לוותר? בזה צריך צדק ומשפט!!

כנודע במאמרינו כאן, שכל אדם הוא האדם הראשון המקראי לצאצאיו הוא עד עולם. כלומר הגאונות של המקרא להתחיל עם אדם אחד ולא עם מיליונים בבת אחת, בא לדרוש את חירות האדם שקודמת לכל סמכות. זה לא רק עובדתית שכל אדם הוא ראשון לצאצאיו עד עולם, זה תוקף היסוד של החוקה שלנו שבלי שכל אדם יאמר כל העולם נברא בשבילי, אין חוקה. היוצא פועל הוא הערך הנעלה שמביא את כל בן חורין לחשוב על עתיד צאצאיו. כלומר אם לא תהיה בסדר עם זולתך בהווה, אם לא יהיה סדר אנושי בהווה, אייך יראה הסדר בין בניך ונכדיך עד עולם?! כלומר תמיד בן חורין מספיק משכיל להבין את הדבר הפשוט הזה וזה הופך אותו לאדם מוסרי וערכי. ברצוני לומר שלגאונות המקראית כאן יש מעל שבעים פנים נעלים, ורק נתתי כאן דוגמית.

ובכן בהווה מסתובבים לו מיליוני בני אדם בני חורין שכל אחד מהם חייב לומר שכולו שלי. אחרי המבול נח ובניו עושים סדר אנושי ורק אז מתחיל המושגים של דינים צדק ומשפט ואפי' סמכות לדון רוצח. עד אז לא היה סמכות לדון רוצח. אדם ואשתו לא דנים את קין על רצח הבל.

מה בעצם עשה השופט נח?! (תשימו לב הוא נקרא שופט). הוא מחלק את הארצות בגורל בין בניו וממציא את הירושה (אי אפשר לחלק בלי לקחת בחשבון את הילד שנולד בכל רגע), שמושתתת על חוקי המשפחה. ככה כל אדם נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ כפי שמוסבר בעשרת התקנות של יהושע בחלוקת הארץ.

אחרי שכל אדם וויתר על כולו שלו, וחילקו בהסכמה את הארצות כקניין פרטי לכל אחד וחלק שווה במשאבי הטבע. רק אז מתחיל המושג צדק ומשפט ואסור כמובן לרצוח ולגנוב. וזה לעומק שבע מצוות בני נח. וזה לעומק בהנחל עליון גויים.

ובכן נחזור לפרשת מתן תורה ופרשת העגל

במתן תורה הקב"ה אומר דברים שרק בן חורין מבין (הרי כל התוכן של עשרת הדיברות מתייחסות לסדר אנושי שכבר קיים, כמו שבת = לוח שנה. כמו אב ואם = חוקי המשפחה, כמו קניין = לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף ולא תחמוד. כמו מערכת משפט = לא תענה ברעך עד שקר וכו' וכו'). הגרים הבני משטרים לא הבינו כלום (מגיזרת ונפלינו אני ועמך, הם עד ימינו אנו עוד לא מבינים את זה), הם שומעים – כמו חמור נושא ספרים, צווים מוסריים בלי להבין למה, ולכן הם חושבים שצריך סמכות ריבונית בכדי לכפות את דבר האלוהים. והנה משה רבינו, לא מגיע. קרה לו משהו – הם חושבים, ואם הוא לא נמצא, אז מי הוא הסמכות?! ולכן עשו את העגל. וזה לעומק חטא העגל = ריבון = סמכות אנושית על אדם.

רק חמורים יכולים לחשוב שהאל טרח את עצמו לרדת להר סיני בכדי לתת לאדם את הכוח להיות ריבון על אדם. זה הרמה של בני הבליעל – סליחה הרמה של בני המשטרים.

ובכן כנ"ל הקב"ה נכנע להם, ואומר למשה לעשות את המשכן ולהקדיש את אהרן הכהן כהריבון כביכול. אבל בתנאים שלי אומר הקב"ה. וכאן מתחיל האריכות דברים שהלוואי היינו מבינים ולו במקצת את הצווים המוזרים בפרשיות האלה. אפשר לעיין במלבים יש לו מהלכים מעניינים בפרשיות האלה. אבל אני רוצה להתמקד בסמכות העליונה שזה אהרן הכהן = יוֹרוּ מִשְׁפָּטֶיךָ לְיַעֲקֹב וְתוֹרָתְךָ לְיִשְׂרָאֵל יָשִׂימוּ קְטוֹרָה בְּאַפֶּךָ וְכָלִיל עַל מִזְבְּחֶךָ.

אומר הקב"ה: אהרן יהיה הסמכות אבל אין סמכות לפני זכויות יסוד שהיא תמיד קודמת לסמכות. בכדי שיהיה לך סמכות אז קודם אתה חייב לדאוג לזכויות יסוד = חירות האדם. בלעדיו אין לך סמכות וכנ"ל אין צדק ומשפט אלא כל אדם חייב לומר כולו שלי. ואז אנדרלמוסיה ואנרכיה כמו לפני המבול שהביא לאנושות את המבול = אנרכיה ואנדרלמוסיה.

בני הבליעל\בני המשטרים לא מסוגלים להבין אפי' מה שהנביאה הפוסט מודרנית – חנה ארנדט אמרה: "הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם"

שתקפתי את השופט אהרן ברק באחת המאמרים כאן, אייך הוא משכיר דירות בארץ ישראל?! קוראי שאלו אותי מה אני רוצה ממנו? אולי אחרי המאמר הזה יבינו מעט מה אני רוצה ממנו.

ובכן זכויות יסוד של הבני בליעל\בני המשטרים, הם לא יותר מקלישאה מצחיקה. מצחיקה?! גורמת לי לדפוק את הראש בקיר ולזעוק "אלוהים אדירים כמה מטומטם יכול להיות בחיר הבריאה שלך?

במקור ג'ון לוק מתיר לי לרצוח פולש לקניין הפרטי שלי או לחליפין לשעבד אותו לעבד נרצע לכל החיים. מכאן המדינה חייבת להגן על הקניין הפרטי בחוקה האמריקאי. אבל אייך לעזאזל יש לי קניין פרטי? ויתר מיזה אייך לפולש אין קניין פרטי שהוא חייב לפלוש עלי ולהשתעבד לי לעבד לכל החיים?!

תחשבו על זה. אם מאז המלחמה מעל חמישים אחוז הון אנושי נמצא אצל אחוז אחד מבני אנוש. זה אומר שכמעט כל בני אנוש עבדים. אז על איזה זכויות טבעיות ג'ון לוק מדבר כאן? זכויות של עבדים?! תעיינו בערך זכויות אדם בויקי ותאמינו לי שגם אתם תדפקו את הראש שלכם בקיר מרוב תסכול. כמובן אם תבינו את המאמר הזה.

ובכן נחזור לאהרן הכהן הבר סמכא שלנו אחרי חטא העגל. (אני מדגיש אחרי חטא העגל, לומר שבלי החטא אפי' עם התנאים של הקב"ה אין סמכות בשום מצב. וזה המצב של היהודים מאז חז"ל. כלומר אחרי מרדכי הצדיק עם הקימו וקיבלו באהבה, אנו במדרגה של לפני חטא העגל ולכן אין סמיכה וסמכות)

אהרן הכהן צריך ללבוש מלבוש מיוחדת (ואריכות דברים אייך לעשות את זה ומאיזה חומר גלם וכו' וכו') עם חושן ואפוד ששם יש את האורים ותומים. בגדים מוזרים שעליהם אומרת התורה את הפסוק הזה "וְנָתַתָּ אֶל-חֹשֶׁן הַמִּשְׁפָּט, אֶת-הָאוּרִים וְאֶת-הַתֻּמִּים, וְהָיוּ עַל-לֵב אַהֲרֹן, בְּבֹאוֹ לִפְנֵי יְהוָה; וְנָשָׂא אַהֲרֹן אֶת-מִשְׁפַּט בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל עַל-לִבּוֹ, לִפְנֵי יְהוָה—תָּמִיד"

שבן בליעל\בן משטר לומר את הפסוקים האלה, בוודאי הוא בסרט בדיוני מהוליווד בסרט מיסטיקה דמיונית. אבל שבני חורין היהודים לומדים את הפסוק הזה. הוא נזעק "הָשִׁיבָה שׁוֹפְטֵינוּ כְּבָרִאשׁוֹנָה, וְיוֹעֲצֵינוּ כְּבַתְּחִלָּה, וְהָסֵר מִמֶּנּוּ יָגוֹן וַאֲנָחָה וּמְלוֹךְ עָלֵינוּ אַתָּה ה' לְבַדְּךָ בְּחֶסֶד וּבְרַחֲמִים, וְצַדְּקֵנוּ בַּמִשְׁפָּט. בָּרוּךְ אַתָּה ה', מֶלֶךְ אוֹהֵב צְדָקָה וּמִשְׁפָּט" ובצדק. הרי השופט ברק טוען לנו שאין לנו אפי' זכות מוקנה לנשום.

ובכן, קודם כל למה החושן הוא חושן המשפט? מה הקשר בין שנים עשר אבני חן למשפט. ומהי האורים ותומים. ולמה אהרן צריך את זה על ליבו ומה זה לפני השם? מה פירוש ונשא את משפט בני ישראל על ליבו לפני השם תמיד = לנצח?!

אהרן היה חייב להחזיק על ליבו פיזית וכמובן מחשבתית שזה המושג "לב", את זכויות הטבעיות של האדם. לפני שהוא בר סמכא לעשות משפט וצדק. אתה לא בר סמכא בלי שקודם יש על ליבך את זכויותיו של האדם. לפני השם = אלוה. ובר סמכא זה סוג של אלוה = סמכות.

אז איפה בבגדיו היו הזכויות הטבעיות של האדם? ובכן האורים ותומים היה מה שנקרא היום טאבו. שם היה מפה של חלוקת נוח ובניו. שם היה חלוקת ארץ ישראל לשבטים ולביתי אב. כלומר הקניין הפרטי של כל ראש אב, היה רשום שם (ואל תתחילו עכשיו עם קְלוֹץ-קָאשֵׁס אייך נכנס בחושן כל המפות. ראו את הרשב"ם לגבי תפילין ותבינו).

וככה מסביר את זה הבכור שור (אחת מבעלי התוספות): "את האורים ואת התומים: ונראה לי ש"אורים" לשון מדינות, כמו: "באורים כבדו ה'" וכמו "אור כשדים". תומים: גבולים, מקום שהגבולים כלים ותמים שם. שהיה כתוב שם תחום פלוני לפלוני, וגבוליו ומיצריו כתובין ונתונין בתוך החושן, וכן לכל שבט ושבט הכתוב באבן, תחומו וגבולו נתון כנגדו, וזהו משפט בני ישראל: שלא יוכל זה לערער על גבול זה כלום". (ראו גם אצל דעת זקנים מבעלי התוספות במקום)

תראו את המאמרים האלה ביתר הרחבה  פרשת תצוה – הבנת עומק חושן המשפט והאורים ותומים וגם את זה  אורים ותומים כפשוטו  וגם את זה   משאב טבעי – למי היא שייכת ?

שאנחנו מגיעים למצוות עליה לרגל שלוש פעמים בשנה. אנחנו מבינים שמדובר על הסמכות, ללמוד מהמסכות, ולפרנס את בעלי הסמכות. על דרך "כִּי יִפָּלֵא מִמְּךָ דָבָר לַמִּשְׁפָּט בֵּין דָּם לְדָם בֵּין דִּין לְדִין וּבֵין נֶגַע לָנֶגַע דִּבְרֵי רִיבֹת בִּשְׁעָרֶיךָ וְקַמְתָּ וְעָלִיתָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בּוֹ."(דברים יז ח) וראו פלא, מי לא עולה לרגל?! כלומר מי לא מקבל את סמכות בית המקדש וכהן הגדול ואת סמכות הסנהדרין ולא צריך לפרנס אותם?! "כל אדם שיש לו קרקע – עולה לרגל , ושאין לו קרקע – אין עולה לרגל"!! (פסחים ח:) וראו בתוספות בדף ג: בפסחים ד"ה מאליה. שמשמע שם שלמי שאין קרקע פטור גם מקרבן פסח. וכן בירושלמי פאה פ"ג ה"ז: "מי שאין לו קרקע פטור מן הראיה". והבינו את עומקם של דברים

על אותו דרך בני גד וראובן שהם מחזיקים בנחלותיהם בכוח החרב ולא מירושת אבות מחלוקת נח ובניו. באמת בני גד וראובן לא מביאים ביכורים. וזה גם מסביר למה כל כך בני גד וראובן פיחדו שבני ישראל בארץ לא יכיר בהם כחלק מבני ישראל (ראו בספר יהושע בהרחבה). אנו רואים אייך כל חלקי הפזל של היהדות מתחברים הפלא ופלא ב"ה.

לסיום:

למה אין סמיכה וסמכות ביהדות שאלנו בכותרת. התשובה היא שחייב כל אדם לומר כולו שלי. והיות שאין אתה נותן לי את זכויותי הטבעיות שזה אומר קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הטבע, אז מי שמך? ולכן בית דין יהודי הוא תמיד אלא בורר. אין משפט וסמכות משפטית ביהדות לפני הגאולה האמתית והפיזית שזה אומר כל אדם בן חורין עם זכויותיו הטבעיות.

נסיים בזה שנאמר שכל אדם היה אמור לזעוק על כך. למה הוא לא זועק על כך?! כי אנו בני בליעל!! נכון מוטב שיהיו שוגגין ולא מזידין, אבל מי אמר שאסור לנו להיות מודעים למצבינו המוסרית והערכית?!

כותב בצער רב

Max maxmen

עורמת התבונה האלוהית נוקמת בחרדים

עורמת התבונה האלוהית נוקמת בחרדים

שלשום עוד אחת מהעדויות בסגת ולדר כמעט נרצח – בהתאבדות כושלת, ומתברר ששני הנרצחות הם מהחוזרים בשאלה. כלומר עוד רצח בדם קר של חוזרת בשאלה על ידי הקמפיין של החוזרים בשאלה?! האירוניה בהתגלמותו!!

מי שכבר התחיל להבין את התמונה הגדולה כאן ונמצא ברשתות, רואה את עקבות החוזרים בשאלה בכל מקום וזמן. מתחילת גביית העדויות עד גרירתם רחוק רחוק לצפת לבית דין הקטלני והבריוני שמאוהב בסיפורים שכאלה. התחקיר הראשון בעיתון הארץ והקמפיין ברשתות מיד אחרי זה לפני כמה שבועות. אחרי המשך התחקיר ואחרי רצח ולדר בימים האחרונים. אחרי הכישלון שלהם לשמור על שפרה הורוביץ עם קמפיין אני מאשים גם את החרדים ברצח הזה. הקמפיין של חלוקת הפליירים, והשתקת (כמעט) הרצח השני שקרה שלשום. (ההשתקה מרגיזה אותי במיוחד כי פתאום הבינו את הנזק. אז לפחות תודו שעדיף שכל זה היה מנוהל בבית דין אחראי?! אבל זה לא המטרה שלהם. המטרה זה הנקמה שלהם, שארגוני מטעם המשטר מנצלים את החוזרים בשאלה בכדי לכפות בהמשך שכל הפתרונות על פגיעות מיניות יהיה תחת הריבון וסמכותו. גם על זה מנוהלת עכשיו קמפיין על ידיהם שכל פורום רבני שעסקנים רוצים כביכול להקים עכשיו חייבת להיות פורום ריבוני\משטרי (כאילו אין כאלה לרוב בכל עיר ועיר וקהילה. שפלאי אמר בכאן 11 שיש כאלה בביתר עלית ועוד, כאן 11 הורידו את זה די מיד מהטוויטר כי זה נוגד את הקמפיין כנראה). אתמול שמעתי בכאן 11 שרוב רובם של נפגעים\ות חוזרים בשאלה. שזה אומר רוב המתלוננות\ים הם חוזרים בשאלה. וזהו. אין פאנץ.

אותו מלחמה גדולה וההסתה שהתנהל בגלים הראשונים של הקורונה מול החרדים, כל החרדים המתחזים בני המשטר היו בצד של המסיתים נגדינו, למטרה הגדולה של לכפות על החרדים את הריבון. אותו דבר חזר במקרה מירון. ועכשיו במקרה ולדר. בקורונה המשטר והחרדים המתחזים ניצל את קרבנות הקורונה בציניות. במירון ניצלו את הקרבנות בציניות ועכשיו מנצלים את החוזרים בשאלה בציניות והם מתאבדים לנו בידיים, ולמי איכפת? הרי יש מטרה שמקדשת את האמצעים.

אבל אני רוצה לדבר עכשיו על נקמת התבונה האלוהית. מיהם החוזרים בשאלה?! הם ילדינו אנו, שרצנו להתפלל להקב"ה שיתן לנו זרע של קיימא, וב"ה הקב"ה שמע לתפלתינו והגיע העמל הסבל והצער של גידול בנים ובנות, ההיריון והגידול והחינוך הטהור, הלפרנס אותם וכל מה שכרוך בכך. אבל במשבר קטן אקראי של הילד\ה, המוסד הקהילה או אפי אנחנו כהורים, וויתרנו עליו\ה וזרקנו אותו\ה לרחוב. ואחת מהמשברים האקראיים המצויים, זה משחקי נערות (שאתם תת אדם קוראים לו תקיפות מיניות). בשביל משחקי נערות הפסדנו את העולם הבא שלנו שזה צאצאינו אנו לדורי דורות. ולא ולא, אתם לא הצלתם את שאר המשפחה או את שאר בני המוסד או את שאר הקהילה, ואת זה אני טוען נקרא "עורמת התבונה האלוהית". ואני הולך להוכיח לכם את זה עכשיו. אבל קודם סיפור עסיסי שאסור לצעירים לשמוע.

בעצם שני סיפורים

לפני כשנה אני מקבל הזמנה לבר מצווה. אני ואשתי רואים שזה משפחה שאנחנו לא מכירים. בכל זאת פותחים את ההזמנה והנה פשוט לא לאמין, בכתב יד כתוב שם לכבוד XXXX אנא אני מתחננת שתבואו. חתום על ידי האימא.

אני לא במצב של ללכת כי צריכים לסחוב אותי בגלל המחלה. בקיצור באנו לבר מצווה שאנחנו לא מכירים אף אחד מהם. מדובר במשפחה חרדית קלסית גדולה. אומרים מזל טוב מכבדים אותי עם המזרח ואני מרגיש כמו חייזר שם. לבסוף אשתי קוראת לי למחיצה וסוחבים אותי לשם והאימא שואלת אותי הרב לא מכיר אותי? ואני מה אני יכול לומר שאני מכיר? אתה לא זוכר את הטיול לצפון? נוו ארגנתי מאות טיולים. אתה לא זוכר שאמרת לי ולחברה שלי להכחיש הכל אחרת יחסלו אותכן.

כאן נפל לי האסימון

לפני כעשרים שנה הייתי אחראי לטיול בנות לצפון. אני יושב כמובן לילד הדלת הראשון ליד הנהג ומאחורי המורה והמדריכות וכו' פתאום אני שומע מאחורי בת מלשינה על שני חברות שהן משחקות ביניהם, 'היא ירדה לה' מספרת הבת למורה. אני כחרש שלא שומע בכל זאת שומע שהמורה קמה ניגשת לבנות האלה ומרימה צעקות אימים. וחוזרת למקומה ומתקשרת להורים ומספרת את הסיפור. במילים של היום יש כאן תוקפת וקורבן. המורה מיד מפרידה בין החברות. והגענו בינתיים לנהר חצבני. כולן יורדות ואני כמובן בסוף המחנה להשגיח על כולן. המורה לפני המסלול פונה אלי ואומרת לי אתה רואה את שני הבנות האלה, הן אסור להן לדבר אחת עם השניה והן הולכות אחרונות ואתה שם עליהם עין. אני עושה את עצמי לא מבין ולא שואל שאלות ומקיים את המצוות המורה. המורה הולכת ראשונה לפני המחנה ואני אחרון עם שני הבנות.

רק מתחילים לצעוד במסלול נהר חצבני (אגב מסלול מהיפות בארץ מומלץ מאוד) ואני פונה לשתיהן: אתן שומעות אותי? אתן מכחישות את הסיפור וואטאבר. עוד מעט יבואו ההורים שלכם לאסוף אותכן ואתן מכחישות. אבל הרב לא עשינו כלום רק דיגדגנו אחת לשניה. תשמעו אותי טוב טוב אם אתן לא רוצות להגיע לתל ברוך בגיל עשרים\שלושים, אז תכחישו אפי' את הדיגדוגים. מה זה תל ברוך הרב? הרב, אסור לשקר להורים?! ואני דופק את הראש בקיר ונטרף, מה אני עושה עם הבנות התמימות האלה? – אני חושב לעצמי. ואז הרמתי זעקה וזעקתי להן באוזן: שמעתן "מכחישים" !!!

שהגענו למירון ההורים כבר היו שם ולקחו את הבנות. ופה נגמר חלקי בסיפור של כמעט עשרים שנה.

חוזרים לבר מצווה. אימא שיש לה הלוואי אלי 12 ילדים ובעל ראש כולל. משפחה גדולה בעצמה ומי מדבר על שני משפחות של הזוג. בקיצור משפחה לתפארת. האימא: עד היום הרב, אני רועדת מהזעקה שלך מלפני כעשרים שנה. זה לא שאני והחברה יכולנו להכחיש, פשוט פיחדנו ממך. הזעקה שלך היה כל כך חזקה ואמיתית שפשוט לא יכולנו לא להכחיש. לא הבנו בזמנו למה להכחיש אבל הכחשנו בגלל הפחד ממכם. הזמנו אותכם לבר מצווה שתראו מה הצלתם. שתראו כמה זעקתכם היה אמיתית באמת. וכל זה היא מספרת לי בלי יכולת לעצור את הבכי. אם אומרים שהגברים בוכים רק בלילה שלא רואים, אז עכשיו זה לא עבד, כי גם אני לא יכולתי לא ליזול דמעה.

נדיר שעסקן מקבל אחרי ימים ושנים הכרת הטוב, ומוזמן לבר מצווה כנ"ל. אבל זה קורה לפעמים והנה עוד סיפור שסיפרתי כבר בהזדמנות אחרת.

בשטיבלך באיזה יום בהיר אני רואה בחור (נכד של אחד מגדולי הדרשנים) בן 15\16 באמצע הזמן. יום ויומים, ביום השלישי זה לא מריח לי טוב ואני ניגש אליו. למה אתה בבית ולא בישיבה? לא עונה לי. אני מתקשר לאביו ושואל אותו מה עושה הבן שלך בבית? אל תתערב – אומר לי אביו כמעט בזעקה. שאני שומע אל תתערב אני מבין שכאן צריכים להתערב. אני מתקשר לראש ישיבה ושואל מה קרה עם הבחור הזה? ראש הישיבה: הוא פגע מינית בבחור = משחקי נערות כנ"ל. אני: תגיד ראש הישיבה אתם מוכנים לוותר על מצוות עונה במקום פעמים בשבוע רק אחת בשבוע כפי שנאמר אצל תלמידי חכמים?! הראש ישיבה: אייך אתם מדברים כמו איש רחוב זול?! – זועק בצדק הראש ישיבה. ואני: לפעמים בלי ניוול פה לא מבינים. הבחור מחר יוצא לתרבות רעה בגלל משחקי נערות שאפי' הראש ישיבה בגילו לא מוותר על מעשה הנערות האלה. בקיצור הראש ישיבה ניתק את הטלפון אבל החזיר מיד את הבחור לישיבה. אני יצאתי מה שנקרא שייגעץ אבל הצלתי בחור משאול. וגם הבחור הזה הכיר לי טובה והגיע אלי אחרי שנים עם משפחתו לבקר אותי בחג.

אני יכול לספר לכם עשרות ומאות סיפורים מהסוג הזה אבל מספיק שנים שתבינו את החשיבה שלי כאן. התורה בתחילת דרכה ההורים לא רוצחים את בנם קין כי הוא רצח את בנם הבל. בהמשך התורה בסוף התורה משה רבינו למד מיעקב אבינו שלא דוחים בן (את ראובן) אפי' שאנס את אשתו של אביו. שהבן שאל את אביו יעקב למה לא דחפת אותי? ענה לו אביו, לא רציתי שתרד לשאול.

התנאי האולטימטיבית לכל אדם להיות איש ציבור, היא לראות את קין הרוצח כבנו יחידו שאם תנקום בו נשארת בלי זרע בלי עולם הבא, לראות את התוקף ראובן כבנו. לראות קהילה כמו שבט שמעון כבנו. זה התורה שלנו וזה התבונה האלוהית שלנו. ואם לא נראה אותם ככאלה ונהיה כמו חמורי נושא ספרים שיודעים לצטט מקורות לכל הבריונות שלהם, אז לא רק שאתם רוצחים את התוקף, אלא אתם רוצחים גם את העדויות שלמענן רצחתם את התוקף. זה בדיוק נקמת התבונה האלוהית.

החוזרות בשאלה – אנשים עסקנים מטעם המשטר והאירגוניים מטעם המשטר, הסיתו אותן לנקום בזהות\הישות הדמיונית שנקרא 'חרדים', וגררו אותן לבית דין האכזרי והרצחני הנ"ל. והנה הבית דין גרם לתוקף כביכול (אני לא מאמין לסיפור ולכן מהצד שלי ולדר טהור ונקי. אבל אני מדבר אפי' שכן נכון) להירצח (כל התאבדות היא אקט שאדם עושה שהוא לא בר בחירה ולכן זה רצח שהגורם לרצח ייתן את הדין על כך. ולא, אין וויכוח בעניין כי עצם שלא קוברים היום קבורת חמור תוכיח שאנו רואים בכל התאבדות כאנוס) וגרם לשני העדויות להירצח (ואחת כשלה אבל זה לא לזכות הרוצח. מבחינת הרוצח זה שהיא ניצלה לבסוף זה לא לזכותו).

אם זה לא עורמת התבונה האלוהית, אז מה זה?

וזה לא נגמר עם הרצח של התוקף כביכול ורצח הנתקפות כביכול. כל הקניבלים בציבור היהודי דורשים כל אחד את חלקו בטבח. כל מגלומן פנאט שמדמיין שהוא הוא זה החברה החרדית הדמיונית צריך לנאום ברבים בנושא. והנה הסרטן מתפשטת בגוף היהודי הציבורי. וכולם אנשים נשים וטף בוחשים בסיפור. לא רק הופכים את התרבות לקניבלית אלא לתרבות מנובלת תרבות מרכלת תרבות אספסופית. והנה השונאים מבחוץ גם רוצים את חלקם: והנה שני דוגמאות

צריך עיון

@Tzarich_Iyun

הירייה שנורתה בתחילת השבוע שעבר בבית העלמין במרכז, והדהדה מקצה אחד של הארץ ועד קצה השני, הייתה יריית הסיום במחזה המביש של תיאטרון ההשקפה. עתה הגיעה העת לשקם מההריסות את מה שנותר מעולם התורה. אליהו לוי על מחלת ה״השקפה״ של עולם התורה.

סיון רהב מאיר Sivan Rahav Meir

@SivanRahav

למה יותר מ-12 אלף ילדות ואמהות מכל המגזרים נרשמו תוך 3 ימים לזום על מוגנות? ומה היה המסר הראשון והמפתיע של המומחית?

בציוץ קודמת

תודה. ותודה לארגון "לתת פה" על התכנים החשובים. עוד מנסים לעכל ביחד את המספר ואת משמעותו.

לגבי צריך עיון, לא צריך להתייחס לחבורה של מדומיינים שכל שבר בקהילות שלנו, הם מדמיינים שהנה הנה החרדיות הפעם תאמץ את תרבות המערבית שמכון תקווה חפצה כל כך ומשקיע מיליונים בזה. זה קורה תמיד, בקורונה בגלים הראשונים ואחריו באסון מירון ועכשיו בסיפור הרצח. תמיד אותן קלישאות אותן מדומיינים. ותאמינו לי, הייתי שם שנים, מדובר בחולי נפש מדומיינים שצריכים אשפוז במקום סגור.

לגבי סיון רהב מאיר. אני באמת בדילמה. מצד אחת היא נשמעת תמימה לגמרי. מצד שני אם היא מניאקית?!

תשימו לב למשפטים "עוד מנסים לעכל ביחד את המספר ואת משמעותו." היא מרמזת למכחישים שיש בעיה וטוענים שהכל הסתה אנטישמית. הנה המספר הגדול שבאו לשמוע על מוגנות. כלומר המספר מוכיח שיש בעיה!!!  למה יותר מ-12 אלף ילדות ואמהות מכל המגזרים נרשמו תוך 3 ימים לזום על מוגנות? אתם מבינים? למה 12 אלף ילדות ואמהות מכל המגזרים (באמת?! כמה מגזרים אין להם זום?!) נרשמו וכו' וכו'. רהב מאיר מתכתבת כאן עם כל החרדים שזועקים בצדק שזאת אנטישמיות.

שוב אני חייב לחשוב עליה שהיא תמימה אחרת הקטע שלה עצמה כאן היא אנטישמית. הרי היא רומזת כאן שיש בעיה. אימהות מפחדות מוות ולכן נרשמים תוך שלש ימים 12 אלף. כלומר אנו החרדים תרבות של סוטים פדופילים הנה 12 אלף אימהות מפוחדות!!!!

היא אשת תקשורת, היא לא נפלה עכשיו מהירח שלא מכירה בני אנוש ההמונים והנבערים. אפשר להפחיד מיליוני אדם שהמאיץ החלקיקים בשוויץ הולך לעשות מפץ גדול. בזמנו בחורה התאבדה לפני הניסוי במאיץ. את באג אלפיים היא בוודאי זוכרת. את הg 5 בוודאי זוכרת זה ממש לא מזמן.

הכי קל להפחיד אימהות. הבעיה היא שאת וארגון לתת פה מוכרים להן קלישאות. סיפר לי פעם אחד מגדולי המורים שפעם העירייה הזמין "מומחה" לדבר לפני המורים. המומחה מטעם עצמו ומטעם האקדמיה דיבר ודיבר. ופתאום עצר אותו המלמד הנ"ל ושאל אותו החזקת פעם כיתה?! המומחה לא התייחס והמשיך לדבר את השטויות שלו. ואז כל המורים בפה אחד: תגיד החזקת פעם כיתה ליום אחד או אפי' שעה אחת?! עכשיו המומחה מטעם עצמו כבר לא יכול לא להתייחס ואמר שלא החזיק כיתה לעולם. אז קמו כל המורים ועזבו את ההרצאה.

ראיתי מה ציצת לנו מארגון לתת פה בציוץ לעיל והנה אני מצטט. "1. לאף אחד אין זכות לגעת בנו במקום פרטי, לא משנה מיהו, גם אם מדובר בקרוב משפחה, באדם מפורסם, במורה או באח גדול של חברה. 2. אנחנו בגיל שבו קשה לנו להבחין בין טוב לרע, ולכן נכיר את המילה – מבלבל. אם קורה משהו מבלבל, שאנחנו לא בטוחים לביו, צריך פשוט לספר למבוגר שאנחנו סומכים עליו (ואז כל אחת התבקש לחשוב על חמישה מבוגרים שאפשר לפנות אליהם. עוד נשאר מישהו שאפשר לסמוך עליו אחרי סעיף 1 ?! max)

כל הורה נורמלי שגידל משפחה מרובת ילדים מבין מיד שהן קלישאות פופוליסטיות. כל בעל ניסיון יודע שאסור להורה לשים את הקלפים על השולחן. כי מה לעשות שכל יצור אנושי נולד עם צלם אלוהי ולכן הוא מורד בכל סמכות אפי' בעודו תינוק בן שנה שנתיים. כלומר תספר לתינוק מה אסור והוא יעשה בדיוק ההפך, להרגיז?! לא להרגיז אלא כצלם אלוהים יעשה הפוך מהסמכות. 12 אלף ילדים יודעים עכשיו מה אסור ובעת נקמה בהורים או במורים למדו עכשיו שיעור מה לעשות.

את לא חייבת לקבל את דעתי בעניין אבל לחשוש מותר. ובדילמה הזו יש מה שנקרא שב ואל תעשה. אז אל תהיו לנו חוכמולוגים על חשבון ילדינו. יש כלל חינוכי שלא שמים את הקלפים על השולחן כי זה מזיק בהמשך.

את כל זה אני אומר בהנחה שאת תמימה וארגנתן את האימהות המפוחדות אחרי קמפיין השנאה ואנטישמית. אבל אם את לא תמימה ועם אותו היצר שלך – כן היצר האלוהי של מרד בתבונה של הזקנים – ששוכנת בתוכך, יצאת למרוד בזקנים ובתרבות היהודית המסורתית וחשבת למכור להן משהו חדש?! אז לא הצלת אותם אלא יש חשש שחיסלת אותם. ולמה? כי יש לך יצר המרד? מה ההבדל בינך לבין כל ה12 אלף ילדים? להם יש גם יצר המרד!!! את כבר ב"ה בוגרת והן עוד ילדים מסכנים.

שלא תתבלבלי. בדבר אוניברסלי כל בני אנוש שווים. אל תתנשאי על בני אנוש לטעון שהם לא יודעים ולא מבינים. הסימן מובהק של טיעון אנטישמי היא בדיוק זה לטעון על אדם או קבוצה קהילה או על אומה ותרבות, שהם לא יודעים דבר שהוא אוניברסלי (כמו תקיפה מינית) ולכן הם תת אדם = אנטישמיות. יהודים גנבים זה טיעון אנטישמי מובהק, הרי מי לא יודע שאסור לגנוב?! עכשיו החרדים הם סוטי מין זה טיעון אנטישמי מובהק, הרי מי לא יודע מהי תקיפות מיניות? והנה אם יש אדם או קבוצה וכו' שלא יודעים, הם בהכרח תת אדם!!!

והנה ציוץ יפה לסיום

דסי פרידמן

@dassyfr

2בינו׳

אתם: הולכים במטרסדורף ופוגשים חרדים עושים מסיבות מין אני: הולכת במטרסדורף ופוגשת את סבתא של בעלי את המורה שלי מט' את החברות מהסמינר את בנות דודות שלי את חברות של אחיות שלי את דודות שלי את הפאנית שלי עוצרת להגיד שלום לכולם ואחרי זה מקבלת נזיפה מסבתא שקליין ראתה אותי ולא אמרתי שלום.

לסיכום:

כאמור כל המגלומנים הקניבלים יוצאים כולם מהחורים ודורשים את חלקם בבשר הנרצחים. כל הארגונים מטעם המשטר ומטעם בני המערב הפנאטים, כל העיתונאיים המתחזים לחרדים, כל אחד כמו במקרה הקורונה ואסון מירון, רוצה נתח מהבשר של הנרצחים. ואת כל זה קיבלנו אך ורק כי זרקנו את הילדים מהבית מהמשפחה והישיבה ומהקהילה לטובת הזהות או הישות הדמינית שנקרא "חרדים". החוזרים בשאלה נוקמים וזה כואב בכפליים כי זה ילדינו אנו בשרינו אנו ועצם מעצמותינו. ושלא תחשבו שרצח הנפגעות, ימנע מהם להמשיך את נקמתם. מי שמכיר כל כולו של יש עתיד של לפיד בנוי הרבה עליהם ככה שעוד מעט האנטישמי הזה יהיה ראש הממשלה.

הקרבנו את ילדינו על זהות שאסורה בתורה כי זה ע"ז. וזרקנו אותם לכל הרוחות. והנה הם חוזרים לנקום. הם רואים בנו כזהות ותוקפים. אחרים לא יוצאים בשאלה כמו משי זהב ושאר החרדים המתחזים. והם נוקמים בנו באותו מטבע בדיוק = תקיפות מיניות. זרקתם אותנו על תקיפות מיניות? נאשים אותכם בפדופיליה. לא התקבלנו למוסדות ילדים כי אנו בינוניים בלימודיים?! הם באים אלינו לכפות לימודי ליבה כי אנחנו כביכול לא לומדים טוב ואנחנו הבינוניים. וכן על זו הדרך כלפי כל תחום ותחום שיש לנו צרות מהמשטר.

ובכן אכן יש כאן את "עורמת התבונה האלוהית"

כותב בצער רב

Max maxmen

בית דין של רוצחים (קטלנית)

בית דין של רוצחים (קטלנית)תוך שבוע רצחו שנים בדם קר השם יקום דמם

אחת ההבדלים הקריטיים בין התרבות היהודית לשאר התרבויות המודרניות. היא ההפנמה התמידית את ניסיון ההיסטורי מה שנקרה זיכרון קולקטיבי. ביהדות זה כבר ממש באופן כפייתית. כלומר יהודי לא זז מילימטר בלי זיכרון וניסיון היסטורי. מכאן שמירת כל הספרות לדורי דורות ובעיקר ללמוד תמיד ולפסוק תמיד ולשאול תמיד את הזקנים = תלמידי חכמים שכולם פועלים על פי הניסיון ההיסטורי בכל תחום ותחום. הצורה של כתיבת התורה וכל הספרות של היהדות היא בצורת סיפור דווקא משום כך, שהניסיון ההיסטורי היא קריטית ביותר. במיוחד שאנו מאמינים היום שהיקום היא דינמי אבולוציוני התפתחותית מדור לדור, אז בלי זיכרון, היינו נשארים קופי אדם בג'ונגל. התורה היא סיפור אבולוציוני דווקא משם כך ללמד אותנו ללמוד מהניסיון ולקדם את הדורות ליותר טוב בכל התחומים, מהמוסר והערכים ומדעי הרפואה ועד הסוכריות הגשמיות כמו הטכנולוגיה.

בתרבות המערבית מתחילה מלמדים ומחנכים שאנו נולדים חכמים וכל העבר טיפשים ולכן אסור ללמוד מהעבר ובוודאי לא לשאול זקנים תלמידי חכמים. הסברתי את הנושא בטוב טעם במאמרי בשם ענווה?! – השרלטניים רוצים שתחשוב שאתה חכם מיד שנולדת

לדוגמא: אחת מהי"ג עיקרים של המודרנה "אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר" שמישהו המציא מהבטן, והנה אור השמש רצח שנים בדם קר בתוך שבוע. אלא מה יאמר הפנאט המודרני, יש מטרה נעלה של לשמור על פגיעות מיניות עתידיות ולכן זה נזק משני. כלומר הוא כבר יודע לומר שרצח עובדתית בהווה, זה דבר משני מול פגיע מינית עתידית שעוד לא הגיע לעולם. מעבר לעצם החשיבה השטחית והפנאטית שאלימות כלשהי יותר גרוע מרצח, הוא דבר ראשון רוצח בני אדם בציפייה שאולי זה ימנע אלימות. לא שימנע רצח שאולי אפשר לחשוב בטעות שמותר למנוע רצח עם רצח אחר, אלא נרצח עכשיו אדם במציאות, בכדי למנוע אלימות עתידית.

מיותר לומר שביהדות היו נמנעים הרציחות האלה. מה עם פגיעות עתידיות?! אוקיי אפשר לשבת לדון על כך אייך מונעים פגיעות עתידיות. וביהדות כל דיון בא גם עם הניסיון כנ"ל. הדיון לא יכול להיות דיון פילוסופי על כורסה עם קפה כמו שנהוג אצל תרבות המערבית. או על ידי מחקרים בהווה שתמיד לא מספיקים, אלא  דיון עם הניסיון ההיסטורי, קרי בעלי ניסיון, קרי תלמידי חכמים. כלומר אנשי שטח מהווה ומעבר ובעיקר כנ"ל זיכרון היסטורי.

שאנו באים לדון על בית דין, על הניסיון של היהדות עם הבתי דינים. ברור לכל כמה קריטי היא הניסיון ההיסטורי. הרי יכול לבוא בית דין ולטעון שהוא רוצה לחזור לבית דין של תורה כפשוטה ולהרוג בן סורר ומורא וכדומה. והפנאטים יחשבו שזה נכון לעשות, נכון שנהיה יד ישראל תקיפה. ואז נשאל אותם אייך זה שאלפי שנים אף בית דין לא חשב להחזיר את הסמכות הזה? אייך זה שאף בית דין היום לא חשבו על זה?! אתם מבינים? הניסיון האנושי האבולוציוני והתרבותית לימד אותנו הרבה דברים שאחת מהם היא ביטול הסמכות הזו. והנה בית דין של חוכמולוגים רצחו בדם קר שנים בתוך שבוע. הבית דין המגלומני הזה מרגיש חכומולג מול שאר בתי הדין מכל המגזרים. הוא חושב שאם רק הוא ידליף עדויות לעיתונות, זה ימנע אלימות מינית עתידית. אבל לא חשב לרגע שזה רצח העד בדם קר. רצח החשוד בדם קר.

שאנו באים לדון לגבי העיתונאים. אותו סיפור. הם חכמולוגים מול בעלי הניסיון והנה הם רצחו שנים בדם קר בתוך שבוע.

מה שמטריף שאף אחד מהם לא מראה מחשבה שניה אלא ההפך, הוא יוצא עם ציוצים פרדוקסליים הזויים. אם כלפי החשוד טען שהוא התאבד ולכן זה הוכחה שהוא אשם, בהתאבדות העד הוא טוען שזה מוכיח שהיא לא אשמה.

אדם לא יכול עם שכלו האלוהית שנטוע באדם מראש = לוגיקה, לטעון 1. האדם התאבד כי הוא אשם. 2. אדם התאבד כי הוא לא אשם. שאדם טוען כזה טענה זה רק מוכיח שהוא מדבר מפוזיציה. מבחינת פילוסופית מחשבתית התאבדות כשלעצמו לא מוכיח שום צד. אפשר לומר כלפי החשוד וכלפי העד שני דברים סותרים. החשוד התאבד כי בצדק חשב שאנשים אוהבים רכילות אם זה אמת או לא ולכן אין לו סיכוי שנאמין לו (ויש הרבה סיפורי חז"ל שמוכיחים את הטענה). העדה התאבדה כי הבינה שהעדות שקר שלה רצחה אדם בדם קר. וכן אפשר לומר הפוך. שהוא התאבד בגלל שתפסו אותו והיא התאבדה כי הבית דין הדליף את סיפורה לרחוב הקניבלית. (אלה שטוענים שהתאבדה כי ראתה שיש לחשוד גיבוי אחרי ההתאבדות שלו?! אין להם על מה לסמוך כי כל העולם הרי היו עמה שזה אותכם החוכמולוגים שדירבנתם אותה ללכת לבית דין חובבני שבסוף הדליף את הסיפור לרחוב הקניבלית להעצים את עצמם כבית דין נעלה. אתם שלחתם אותה לשאול למוות)

ובכן לפני כל דיון במיוחד בדיון שאי אפשר להכריע למה כל אחד מהם התאבד, אין וויכוח על עצם הרצח על עצם העובדה שהם מתים. אין וויכוח שאור השמש רצחה אותם. הרי לפני אור השמש זה לא קרה. את הניסיון הפשוט הזה אנו מקבלים בספרות שלנו ואצל הזקנים שלנו. ולכן ציידי הפדופילים הלכו דווקא לבית דין הפנאטי הזה ושניהם הדליפו לרחוב הקניבלי את הסיפור. והנה רצחו בדם קר שני אנשים תוך שבוע אחד. הם ידעו שאין להם מה לחפש אצל הזקנים שלנו כי הם לא רוצחים.

לסיכום:

אלימות זה לא רצח. מה עושים מול אלימות ומול רצח?! ביהדות זה ברור לגמרי שלא מחזירים אלימות על אלימות ולא רוצחים על רצח. קל וחומר שלא רוצחים על אלימות.

פגיע מינית זה אלימות ואפי' אלימות קשה מאוד. אבל אור השמש היא לא רק אלימות אלא רצח כפי שהוכח השבוע. והיות שאור השמש זה רצח על אלימות שכנ"ל אפי' אם נאמר שיש חיה כזה יד ישראל תקיפה, זה לא עונש צודק – אם נהיה בדעה שעל אלימות מענישים באלימות. מיותר לומר שביהדות פילוסופית מחשבתית אלימות על אלימות לא הוכיח את עצמו. כלומר זה לא מונע אלימות עתידיים אלא ההפך. אלימות מביא אלימות, אלימות הופכת את הבתי דינים לבית דין קטלנית וככה כל בני התרבות נהפכים לאלימים ולרוצחים. וכל אלה ביחד מביאים את האנטישמיות נגד החרדים לדבר השם, את ההסתה ואת השנאה.

והנה את כל זה אנחנו מקבלים בגלל דבר קטן מאוד וזה החשיבה המודרניים שאנחנו נולדנו חכמים מהבטן. וכל זקני היהדות הם פנאטים.

לסיום:

כל זה כתבתי בההנחה הדמיונית כאילו כל הנפשות הפועלות בסיפור הזה, עושים את כל זה בתמימות ורק צריך ללמד אותם לעשות את זה נכון ולמנוע את הרצח הבא. אבל בתוך תוכי אני יודע שלא מיניה ולא מקצתיה. הם יודעים בדיוק מה הם עושים. בכל זאת עושים את זה. הזהרתי אותם מראש. עשרות מאמרים כתבתי בשבילם בתחום הזה שנקרא אור השמש, אתיקה עיתונאית חרדית, פגיעות מיניות, ועוד ועוד. כתבתי להם ישירות, שלחתי להם את המאמרים בזמן אמת שהתחילו עם האידיאלים של me-too כלומר שהתחילו עם הציד הפדופילים.  בכל זאת רצחו בדם קר שנים תוך שבוע.

אין ויכוח טהור על הנושא כשלעצמו. רק תת אדם יכול לחשוב ככה. 'בנושאים אוניברסליים אין ויכוח אנושי, ולכן מי שרוצה לטוען שיש ויכוח הוא לא אדם אלא תת אדם.' או לחליפין השנאה והאנטישמיות מדברת מגרונו ולכן הוא רוצה לטעון שיש ויכוח כאילו החשוכים מתווכחים והנה החשוכים באמת חשוכים. יש ויכוח אייך מונעים את זה. ואתם לא רציתם לשמוע והנה תוך שבוע אחת רצחתם שנים בדם קר, בלי להראות סימן אחת של מחשבה שניה, אלא ההפך, מסיתים על כלל הישות החרדית הדמיונית, וכתובים ציוצים ומאמרי מערכת אנטישמיות קלסיות. עיתון המשפחה יצא עם אמירה אנטישמית במאמר המערכת: "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות" סיון רהב מאיר  יוצאת עם ציוץ אנטישמי שבעלה "אמיץ". כלומר אמיץ מול החרדי החשוך. אחרת מול מי הוא אמיץ?

כל אדם פנאט שלוקח דבר אוניברסלי וטוען כלפי האחר שההוא לא מרגיש בזה או לא יודע את זה, הוא במוכרח מסית ואנטישמי. ולכן כל המתנשאים האלה מעיתון המשפחה ובעלה של סיון רהב מאיר והבית דין הקטלני. הם אנטישמים פנאטים ושהקב"ה ינקום את דמם של הנרצחים בדם קר על ידם ושינקום את נקמת היהודים החרדים במהרה בימינו אמן ואמן, כי אנחנו אלוהים האדירים לא מחזירים אלימות על אלימות ולכן אנחנו הולכים כצאן לטבח.

כותב בצער רב

Max maxmen