ניפגש בפרשת יתרו

ניפגש בפרשת יתרו

התארחתי בחג באחת הקהילות החסידיות שלמדתי בצעירותי. ושמעתי סיפור שחשבתי שכדאי לשתף אותכם.

רבי מורי שהיה צעיר לימים מסר שיעור בבית המדרש של האדמור לכמה חברים – כולם תלמידי רבם האדמו"ר זצ"ל. רבי מורי כרציונל ועמקן עסק בנושא אלוהות. והיה שם מישהו שלא מילא כרסו עם ש"ס ופוסקים, סוג של חסיד עם ארץ שאסור לדור בשכונתו (שבת סג א), וכעס מאוד על רבי מורי אייך הוא מדבר כאלה דברי כפירה – לדעתו האיוולת.

החסיד שוטה הזה רץ לחדרו של האדמו"ר ומספר לו במה רבי מורי עוסק בשיעורו בפני התלמידים. האדמו"ר – חצי מחייך חצי רציני – אומר לו: אוי ויי,,,, רח"ל. ולכן אני ממליץ לך – פונה האדמו"ר לחסיד שוטה – בכדי שאתה ובני המשפחה ינצלו מדעות לא כשרות, שתילמדו כל שבת בשולחן השבת את "ספר החינוך" על הפרשיה (כנודע ספר החינוך מחלק את תרי"ג המצוות לפרשות השבוע), ככה תינצלו – אתה וילדיך מדעות של כפירה.

החסיד שוטה יוצא מחדרו של האדמו"ר עם תרועת ניצחון ופונה לרבי מורי בפומבי\ברבים ואומר: האדמו"ר הציע לי – בכדי שאני וצאצאי ינצלו מדעות הכפירה שלך – ללמוד כל שבת עם משפחתי את ספר החינוך.

שרבי מורי שמע את הצעת האדמו"ר, הוא חייך ואמר בלחש שהחסיד שוטה לא ישמע: "ניפגש בפרשת יתרו"

ע"כ הסיפור

שאני שמעתי את הסיפור, זה גם העלה על פני חיוך רחב.  שהצעירים ראו את החיוך הרחב שלי, הם ביקשו הסבר. הרבה פעמים שמענו את הסיפור ואף אחד לא מצליח להבין את הסיפור – טענו כלפי כמה צעירים.

ובכן, רבי מורי כנראה עסק במשנה של חגיגה שאומרת: "מי שלא חס על כבוד קונו, טוב לו שלא נברא" (חגיגה) מסביר הרמב"ם מיהו כבוד קונו ?! שכלו של אדם !! כנראה אייך שאני מכיר את אותם שיעורים, רבי מורי הביא להם עשרות דוגמאות ממחשבת ישראל, כמו האבן עזרא הנודע: המלאך בין אדם לאלוהיו הוא שכלו. כמו דברי הרמב"ן  "כי דבר השם, גזרותיו ומחשבותיו וענין דרכיו, והדבור יאמר בכל אלה" ועוד עשרות דוגמאות מחז"ל מהגאונים והראשונים ואחרונים

כנראה שהחסיד שוטה הזה, שמע את דברי רבי מורי, ומיד רץ להלשין לאדמו"ר ולזעוק שרבי מורי מדבר דברי כפירה רח"ל בפני התלמידים. האדמו"ר כנראה הבין שאין סיכוי שהחסיד שוטה יבין משהו, ולכן הציע לו, בכדי שתינצל מדעות לא כשרות – כדבריך, תילמד את ספר החינוך בכל שבת עם משפחתך, ככה תינצלו אתה ובני ביתך מדעות לא כשרות.

החסיד השוטה ששומע את הצעת האדמו"ר, מבין שהאדמו"ר בצד שלו ונגד הצד של רבי מורי, ולכן יצא בתרועת ניצחון ובייאש את רבי מורי ברבים\בפומבי. רבי מורי שהיה גאון וידען בכל חלקי התורה, מיד הבין מה האדמו"ר עשה. האדמו"ר בעצם מסר לרבי מורי דש גדול והסכמה לתוכן השיעור שלו וגם הוסיף לו עוד מקור לשיעורו שזה כמובן בעל ספר החינוך בפרשת יתרו.

בעל ספר החינוך אומר בפרשת יתרו (מצווה לט) את המשפטים הענקיים האלה:

נעשה אדם בצלמנו. והכונה בכתוב מצד השכל שנתן בו. ומה שאמר בצלמנו על חלק השכל שבאדם, "מפני שהשכל כולו הוא בו ברוך הוא" וכל מילה נוספת פשוט מיותרת.

ולכן רבי מורי אמר בלחש: "ניפגש בפרשת יתרו" והבינו.

מי ייתן לנו תמורתו ? איפה יש היום כאלה אדמו"רים וכאלה אנשי רוח כמו פעם – נזעקו צעירי הקהילה. אמרתי להם, חפשו ותמצו. כי כאלה צריך תמיד לחפש כי הם מדברים בלחש. מה שאין כן את הכסילים שומעים ברעש גדול. לא ברוח השם ולא ברעש השם ולא באש השם וגו'

לסיום:

כדאי היה לי לבוא לארץ ישראל בחגים ולו רק לשמוע את הסיפור הנפלא הזה.

מועדים לשמחה לכל בית ישראל

Max maxmen

שוטר מלמטה = רשע מלמעלה

שוטר מלמטה = רשע מלמעלה

ראיתי איש מכובד כתב על הסדרה החדשה ( "אוטונומיות") כמה מילים, תראו כאן אוטונומיה חרדית – "אוטונומיות"

הגבתי שם כדלהלן  (בהמשך ברצוני להרחיב בנושא הנידון וגם קצת ביקורת על הסדרה מבחינת מקצוענות)

טוב. דבר ראשון לא יהיה אף פעם משטר חרדי, זה פשוט נגד כל הבסיס החשיבתית של היהדות.

ביהדות נאמר למשל "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה". ואם תבינו את עומקם של דברים, תבינו למה לעולם לא תהיה משטר חרדי\יהודי.

במחשבה שניה אולי אני כן הסביר בקצרה את העניין.

ההנחה התורנית\יהודית היא שיש אימון באדם שהוא צלם אלוהי. ולכן האדם לא צריך שוטר\משטר\גננת.

מתי צריך שוטר\משטר וגננת ?! ששרלטניים מעוניינים לנהל את בני אנוש לא על פי הצדק והמוסר והערכים. כלומר להעמיד את כל בני אנוש ולהעמיד את כל המוסר והערכיים השקריים, "על כוח האקדח".

לא רק זה, כל הנברא בחברה משטרית, באמת נברא עם האיום של השוטר והמשטר, ולכן הוא באמת חושב כך וכך מחנך את צאצאיו. כלומר האדם לאדם זאב, זה תוצאה ישירה של המשטר והשוטר והגננת.

כלומר זה שהתורה דורש את חירות האדם + הטבע, זה לא רק בגלל החירות של האדם, רק בעיקר בגלל אישיותו של האדם. התורה והיהדות רוצה שהאדם יהיה טוב מעצמו ומדעתו ולא בגלל השוטר והגננת.

ולכן לעולם החרדי\היהודי לא יקים עליו משטר\שוטר. (אלה שיעשו זאת, הם – כפי שאתה אומר – לא חרדים\יהודים. אבל תמיד יישארו כאלה שלא יתפתו לכך ונצח ישראל לא ישקר = היהדות תמשיך להתקיים לדורי דורות)

לגבי הראליה:

לא תהיה מלחמת דת בין החרדים לחילוניים. פשוט תשכח מיזה, כי אין כאן שתי אידאולוגיות. החילוני והחרדי תמיד יהיו פרקטיים אחד מול השני כמו היהודים מול הגויים בכל ימי ההיסטוריה.

מה שכן יהיה לדעתי, "מלחמה של הלאומניים מול החרדי\היהודי". כי כאן יש שני אידאולוגיות (אחת עבודת אלילים = לאומניות, ואחת הלוחם האולטימטיבי ההיסטורי נגד אלילות),  כאן יש מלחמה על ההגמוניה, כלומר בידי מי היהדות ? בידי החרדי או בידי הלאומניים. (והלאומני ינסה לקחת אותה על ידי כוח\חרב\אקדח, מה שאין כן ביהדות יש תמיד שוק חופשי ככה שהמועיל\השרידותי ביותר מקבל את ההגמוניה באופן טבעי כמו כל דבר בשוק החופשי)

התוצאה של המלחמה הזו, לא תהיה כפי כותבי הסדרה הנ"ל. הם לא מסוגלים להבין מה תהיה התוצאה.

התוצאה של המלחמה תהיה כמו בכל ההיסטוריה של היהדות והיא: "שלטון\כובש זר יבוא לעשות כאן סדר".

מי יפסיד מיזה ? לא החרדים\היהודים (הרי אצל החרדים\היהודים כנ"ל כל המשטרים זה גלות האדם, במילא מה לי משטר זר ?! ההפך הנכון משטר זר תמיד יותר טוב ממשטר של אחים אכזריים), רק דווקא הלאומניים, כי הם יפסידו את כל הבסיס שבבסיס של האידאולוגיה שלהם, ואז הם יכחדו כמו כל הלאומניים בכל ימי ההיסטוריה האנושית. כי שהלך האידאולוגיה, הלך הישות הלאומנית הדמיונית.

היהודי הנכבד הגיב כלפי  

<ליהודים שומרי מצוות היה במשך שנים רבות שלטון עצמי בדרגה מסוימת, בית ראשון, בית שני, מרד בר כוכבא ואוטונומיה דתית מטעם השלטון הנוצרי (לגבי המוסלמים איני יודע). היו מלקים, היו מענישים והיו הורגים. מדוע שכיום זה ישתנה?>

תגובתי אליו

כי למדנו משהו (רק כלב שב על קיאו), מרד בר כוכבא דרש כקרבן של עשרים וחמש אלף תלמידי ר' עקיבא.

משטר תמיד הוא על חשבון רווקינו ורווקותינו. והיהודי שואל את עצמו, בשביל מה כל עמלינו (שזה הבנים\ות) אם המחיר זה עמלינו עצמן ?!

במיוחד שהשליט האמיתי על בני אנוש (באלפיים שנים האחרונות) הוא אליל הכסף והקניין, אז בשביל מה משטר וארץ אם אפשר פשוט לקנות קניין ולקנות אוכל כפי שאברהם אבינו עשה וקנה אפי' קבר בשביל אשתו בארץ ירושתו.

יהודי הבל שבע שבועות בכל שנה = ספירת העומר, בכדי שנזכור למה נהרגו עשרים וחמש אלף תלמידי ר' עקיבא.

הם נהרגו על משיחיזם  ריקה מתוכן, בדיוק כמו היום. הרי דווקא הלאומן היהודי המודרני, דוגל בקפיטליזם חזירית שזה אומר אין לך כפרט ירושה במילא ארץ ישראל לא שלך. אז למה להקריב את רווקינו ואת רווקותינו על משהו שקרי ?

לסיום: עם הספר כתב הכל במשך כל ההיסטוריה בכדי שנלמד משהו. למדנו מה קרה שדרשנו מלכות, שדיי מיד נקרע המלכות ואחרי שנים של סבל, איבדנו עשרה שבטים שלמים (כי לא רצינו להיות תחת כובש זר = הריגת גדליה שגם על זה יש לנו צום מיוחד שהיתה שבוע שעבר. הצום הזה הוא גם כן שנזכור לתמיד למה הפסדנו את הארץ ואת עשרת השבטים). אחרי שחזרנו לבית שני, אותו סיפור. הגיעו כובשים זרים והלאומן הקריב הרבה דם עד חורבן בית שני ואחריו.

בקיצור, לא חוזרים על טעויות שוב ושוב. אלפיים שנה לא חזרנו על כך, ואין סיבה רציונלית לחזור שוב על הטעות.

היו רוחות לאומניות בתקופת ההשכלה, חלק מהיהודים התפתו להקים משטר\ריבון בארץ ישראל על גבי רווקיהם ורווקותיהם. מה שמטריף ביותר שהם אימצו לעצמן את דת הקפיטליזם ששוללת מראש את הלאומניות ומקדשת את אליל הקניין ואליל הכסף. ככה שכל הקרבת צאצאינו למולך היא פשוט לריק.

אני רוצה שתסתכל על התמונה כמו שאני מתאר לך את זה כאן, ותגיד לי אתה האם אפשר שאיי פעם החרדי יקים עליו משטר\ריבון ? (כל זה, תמונה רציונלית גרידה שלא מאפשר משטר יהודי\חרדי. תוסיף לזה את החשיבה היהודית מאז אדם וחוה והאבות ומשה רבינו עד שמואל הנביא. ותוסיף לזה את ההיסטוריה היהודית מה היו התוצאות של הקמת משטרים יהודיים. המסקנה: אין סיכוי !!!)

האיש הנכבד הגיב לי ואמר

<יכול להיות שמדינה חרדית תהיה בהסכמה של החילונים. בכל מקרה, גם בלי הסכמה, אם בעלי הכוח ירצומזאת זה יקרה גם על חשבון חיי הצעירים>

עד כן הדיון חרשים הקצרה

ובכן בעקבות הדיון החרשים הזאת הרגשתי צורך להרחיב ולהסביר בטוב טעם את הטיעונים שלי ולהסביר מאיפה הטעות שלו (שאפשר שתהיה משטר חרדי\יהודי) והטעות של כותבי הסדרה והטעות של כל בני המשטרים (בן משטר לעולם לא יכול לרדת לעומקם של החשיבה היהודית מהסיבה הפשוטה כי הוא לא יכול לדמיין לעצמו בני אנוש בני חורין שלא צריכים גננת\משטר. גם שיטות החינוך הם רחוק ממזרח למערב מהסיבה הפשוטה הזו שלמשטר אין צורך בחינוך אישי עצמאית כי יש שוטר, מה שאין כן ביהדות החינוך היא להפוך את האדם לטוב כשלעצמו, אחרת הם גם יצטרכו לגננת\שוטר\משטר. ושבא המשטר\הגננת\השוטר, כל התורה וכל מצוותיה מיותרים. ונסביר את זה בהרחבה עכשיו).

ובכן כל הפילוסופים היותר עמקניים הבינו (בעבר) ומבינים (בהווה) שגאולת האדם הוא אנרכיה אנושית. כלומר אין פילוסוף הגון אחד שמסכים שתהיה על האדם איזה כוח שליטה (תמיד יאמרו האלה: "המשטר הדמוקרטי היא הרע במיעוטו"). זה המשמעות של חירות אבסולוטית של האדם. הכוח היחיד שעליו מסכימים כל הפילוסופים (שאפשר לומר שבשביל זה האדם מוכן לוותר קצת על חירותו האישית לטובת כוח היחד) היא כוח אנושי מול הטבע האקראית. כלומר אם יש כבר צורך אנושי של להיות ביחד כחברה, צורך של ערבות זה לזה וכו' וכו'. זה אך ורק בכדי לא להיות אקראיים מול אקראיות של הטבע. בשביל זה בני אנוש צריכים כוח, וכוח היחד הוא כוח יותר מועיל ולכן כדאי חברה וערבות אנושית זה לזה.

בתכלס כל הפילוסופים בכל הדורות חזרו לצרוך משטר\גננת, כמו כלב השב על קיאו.

ליהודי יש ריב נצחי מול האומות בנושא הקריטי הזה, ריב של חמש אלף שנה מאז אימפריית נמרוד = האימפריה הראשונה בהיסטוריה. הממציא של המשטר היה נמרוד (על פי הכרונולוגיה המקראית. וזה לעומק לא משנה אם זה נכון היסטורית או לא. תעשו את התרגיל המחשבתי על הממציא האמיתי על פי דעתכם. התוצאה אותו דבר), והיהודי הראשון = אברהם אבינו, יצא עם מלחמת חורמה נגדו והמציא את ברית המילה (= דגל אישי נצחי) כאנטי תזה לדגל לאומי\חברתי.

הריב הוא לא רק בנושא הקריטי שהיא חירות האדם שאפשר שגם היהודי יצטרך לוותר על חירותו למען העריבות זה לזה וזה מה שהתורה דורש ממנו באמת לעשות במקרים רבים שזה לא פוגע בו אישית. הריב הוא קריטי כמעט לכל, המושג שנקרא "יהדות" מבוטלת לגמרי ביום שהוא מקים על עצמו משטר.

כל מצוות התורה כל התנהלותו של היהודי, לא רלוונטיים ביום שהוא מקים משטר. בכדי שנבין את עומקם של דברים אני אנסה להפשיט הכל אבל אני חייב את תשומת לבכם.

כל ידען\מדען יודע מה היא מערכות מורכבות, הוא בעיקר יודע שלכל מערכת מורכבת יש תנאי ההתחלה. כלומר המערכת כולה הם תוצאה של תנאי התחלה מסוימים שממנו השתלשל כל המערכת המורכבת.

זה נכון למערכת אקראית דינמית, בוודאי שזה נכון למערכת דעתנית. כלומר שאנו רוצים להבין מערכת ידענית אז בוודאי שאנו חייבים להבין את תנאי ההתחלה בכדי להבין את כל המערכת.

שאנו באים לדון כלפי האדם והאנושות, אני חייבים להבין את תנאי ההתחלה ככה נבין מתי התאפשר בכלל להמציא את האימפריה הראשונה. שנבין זאת נבין גם מה רצה אברהם אבינו ולמה הריב הנצחי עוד נמשך אחרי חמש אלף שנה.

ובכן עסקנו הרבה בנושא במאמר "עם סגולה" ואני יחזור על כמה דברים משם

שנחשוב לעומק, אי אפשר לקבץ בני אנוש כחברה בלי תנאים קריטיים קודמים שהם, השפה החינוך והמוסר והטבעים כמו חוקי המשפחה קניין ירושה והצווים של לא תגנוב ולא תרצח ועוד ועוד. כלומר התנאי ההתחלה היו כדלהלן 1, המצאת חוקי המשפחה המסורתיים 2, המצאת השפה והחינוך 3, המצאת הקניין והירושה שבעקבותיהם המצאת המוסר והערכים והדינים כמו הצווים לא תרצח ולא תגנוב = חוקה

כלומר שהאדם מקבל מהוריו את השליטה בעשיית צרכים ומקבל מהם את ההליכה על שני רגלים ומקבל מהם את השפה והחינוך המינימלי להיות איש, ומקבל מהם את הביגוד והאוכל המבושל, ואת הצווים המוסריים הראשוניים כמו לא תגנוב ולא תרצח (הכרה בקניין של הזולת) וכו' וכו'. רק אז אפשר  שגיבור כמו נמרוד יתפוס טרמפ על בני אנוש ולכפות עליהם את המשטר. בלעדי הדברים הראשונים האלה שמקנים לנו ההורים, אין אפשרות להקים משטר.

חכמי חז"ל נותנים לנו להבין את זה עם מטפורה עמוקה מאוד.

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סח

מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אמר לה לששת ימים כדכתיב (שמות כ) כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, אמרה לו מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו, אמר לה הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני, אמרה לו ודא הוא אומנתיה אף אני יכולה לעשות כן כמה עבדים כמה שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווגן, אמר לה אם קלה היא בעיניך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף, הלך לו ר' יוסי בר חלפתא מה עשתה נטלה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותן שורות שורות אמרה פלן יסב לפלונית ופלונית תיסב לפלוני, וזיווגה אותן בלילה אחת, למחר אתון לגבה דין מוחיה פציעא, דין עינו שמיטא, דין רגליה תבירא, אמרה להון מה לכון, דא אמרה לית אנא בעי לדין, ודין אמר לית אנא בעי לדא, מיד שלחה והביאה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לית אלוה כאלהכון אמת היא תורתכון נאה ומשובחת

ובכן תנסו לחשוב שהישות (המשטר) החברתית הדמיונית תצטרך להוליד את בניה לבד, מה היא תעשה ? תשדך את עבדיה בכוח (כפי שעשתה המטרונה הנ"ל )? או תמציא להם את האהבה האפלטונית ? נדמה לי שכותבי הסדרה של אוטונומיות בפרק ג' נותנים לנו פרק טוב להבין מה קורה שבני אנוש מתחברים כזוגות אך ורק בגלל אהבה. היא הרי נחנקת מהקרצייה שלה מרוב האהבה שהוא שופך עליה. היא רוצה לחיות,, להגשים את עצמה, אז למה שהוא עם קלישאות אהבה שלו – ואפי' הבת שלה שהתברר שהיא לא שלה – יפריעו לה להגשים את עצמה ?

מצד אחד המשטר רוצה את חוקי המשפחה שהם בדרך כלל חירותיים ועצמאיים, מצד שני המשטר רוצה את עבדיו בשבילו כלומר לא רוצה אותם עצמאיים ולכן תשטוף להם את המוח עם הגשמה עצמית דמיונית. מכאן הקונפליקטים הנצחיים של עבדיו. כלומר הזוגיות לא מתקיימות ומתפרקות. הם מקימים משפחות שבטבעם של המשפחה שהם חירותיים, מצד שני המשטר לא סובל את החופש של עבדיו ולכן יעשה הכל לבטל את חירותם ולשעבד אותם לחברה\משטר עם קלישאות שכאלה כמו הגשמה עצמית דמיונית. והנה הלך המשפחה ולמשטר יש עבדים בחינם.

ובכן בכדי שתתאפשר משטר, המשטר תופסת טרמפ על האדם ותבונתו. והיות שהאדם המציא את האדם בשביל חירותו ותכליתו העצמאית והפרטית, ולכן המשטר הוא אנטי תזה לו, ולכן האדם חייב להתנגד לו. כאן בא הצורך בכוח\אקדח של המשטר. הוא מנסה בכוח כפי שהגל מציע ושזה לא הולך הוא מנסה עם המדיה לטמטם אותו עם קלישאות של הגשמה עצמית.

”כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.“ (הגל)

ובכן האדם המציא לעצמו את התנהלותו לפני המצאת המשטר. האדם ממשיך להתנהל ככה כי הוא רוצה את חירותו ושרידותו הנצחית. כלומר עד ימינו אנו את היסודות אנו מקבלים מההורים ולא מהמשטר ואפי' לא מהבית ספר.

המשטר לא סופר אותנו (הרי מיהו ההורה העליון בישות הדמיונית ?  לדברי גיל סיגל, פרופ’ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, “להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם” הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי) כי יש לו שוטר ואקדח וחושב לעצמו שהוא ההורה העליון. (נכון שהמשטר לא יכול להוליד את הילדים בעצמו ולכן הוא מאוד מעוניין שנחלום שאנו מתחתנים מאהבה ומולידים את צאצאינו שלנו בשבילינו) ולכן השופטת בסדרה הנ"ל חושבת בלי שום בעיה שהילדה צריכה להיות אצל המשפחה המתפרקת. ולא אצל המשפחה שהילדה שלהם. והכל בטיעון שזה לטובת הילדה כמובן. הרי מהי טובת הילדה בעיני נוכלי המשטרים ? שהילדה תהיה שפחה טובה למשטר !! אין לשופטת שום בעיה אחר כך בגיל 18 להקריב את השפחה\הילדה כרווקה על עזה שלושים שנה לריק ולמחרת להחזיר את עזה, ואפי' שהילדה תמות על עזה. כלומר כשופטת היא באמת ובתמים חושבת שהישות החברתית הדמיונית הוא ההורה העליון והיא כשופטת היא הנציגה של הישות, ולכן היא חושבת לטובת הישות (נכון היא אומרת שזה טובת הילדה, אבל גיוס החובה כרווקה תוכיח את השקר שלה. הרי ממתי טובת הילדה היא גיוס חובה עד כדי מוות ?! אפי' שאין לה עוד שום קניינים פרטיים וצאצאים אישיים להגן עליהם. כלומר מתי אדם הולך להגן על טריטוריה\קניין ?! בעיקר שיש לו משפחה !! כלומר כרווק עדיף לו לברוח ולא למות למען טריטוריה גרידה. הוא ילחם על טריטוריה ששם נמצאת אשתו וצאצאיו. אבל המשטר מגייסת את הרווקים והרווקות למען קניינים של אחרים ולא לטובת הרווק והרווקה עצמה שאין להם עוד על מה להגן הרי הם רווקים ורווקות שאין להם צאצאים וקניינים)

אברהם אבינו – אז בדיוק כמו היום – הבין את הבלוף של המשטר ולא משנה מאיזה סוג המשטר – דמוקרטי או דיקטטורי, בכל משטר הישות הדמיוני הוא העיקר מול האדם. והאדם לא טורח לריק, כלומר האדם לא ממציא את חוקי המשפחה ואת השפה ואת החינוך ואת הקניין והירושה ואת המוסר והערכים לריק. בכדי שצאצאיו יבינו את זה לנצח נצחים לדורי דורות, הוא ממציא להם את ברית המילה = הדגל האישי של האדם מול הגדל הישותית הדמיונית.

נחזור למערכות מורכבות שנבין על מה הריב הנצחי שלנו כיהודים מול האומות.

כמו שהבנו שלכל מערכת מורכבת יש תאני התחלה. אצל האומות אחרי המצאת המשטר שום דבר לא התקדם. כלומר המשטר מעוניין בהמשך המסורת (ראו חוקת חירות של האייק), אבל מאוד מעוניין שלא נבין כלום, שנשאר מטומטמים ככה תתקיים המשטר.

המשטר לעולם לא יכול לקדם מוסר והערכים נכונים כי תנאי ההתחלה של המוסר והערכים סותרים לגמרי את המשטר ואת עצם קיומו. מכאן הפסיקה ההזויה של השופטת בסדרה הנ"ל, מכאן שהשופט ברק חושב שאין לנו זכות מוקנה לנשום. מכאן הגיוס החובה דווקא לרווקים ורווקות שנכרתים מעולמם למען הישות הדמיונית.

ביהדות המוסר והערכים בהווה הם תוצאה של תנאי ההתחלה. ולכן תמיד היהדות מתקדמת. ביהדות כמו שתנאי ההתחלה של המצאת חוקי המשפחה השפה והחינוך הקניין והירושה והמוסר והערכים וכו' וכו' באים בעצמם מתוך דעתנות אישית אנושית, ככה כוח היחד שמועיל לפרט תשרת תמיד את הפרט ושרידותו הנצחית.

המצב הזה המציא ליהדות את כל התורה כולה. כלומר כל התורה וספרות ההלכה הם תוצאה של תנאי ההתחלה החירותי של האדם. ולכן כל מצווה וכל הלכה ומנהג קשורה זה בזה. כלומר כל מנהג ומצווה והלכה קשורים בקשר בל ינתק. אם לא נקיים אחד מהם, מתפרקת כל החבילה.

במשטר אתה לא צריך שום מצווה ממצוות התורה, במשטר בוטל אפי' הצורך בחוקי המשפחה שזה תנאי ההתחלה של המערכת כנ"ל. כלומר למעשה המשטר היה צריך לעשות מה שהמטרונה עשתה ששידכה את עבדיה בכוח בכדי להוליד לחברה את ילדיה\עבדיה.

שיהודי לא נואף, יש לו סיבה דעתנית פשוטה למה (כי הוא רוצה ילדים משלו ולכן לא רוצה שמישהו ינאף את אשתו, ולכן לא יעשה זאת לזולתו, שזולתו יגדל ילד לא שלו). שהוא תחת משטר הילדים לא שלו כנ"ל  “להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם” אז למה שלא ינאף בכיף ?! אותו דבר לגבי גילוי עריות. אותו דבר שבת והחגים. כלומר שבן המשטר נזעק נגד היהדות ומצוותיה, אני מאוד מבין אותו. הרי בשביל מה כל חוקי היהדות אם במילא הוא בן המשטר ? אפי' חינוך עצמי טוב הוא לא צריך הרי בשביל מי בדיוק הוא צריך את זה ? כלומר אם ביהדות דורשים מכל אדם להתחנך תמיד עם ספרי מוסר וחגים מיוחדים בשבילן כך, בן המשטר באמת לא צריך את זה, מספיק לו השוטר שיזכיר לו תמיד מה כן ומה לא. כמובן לא השוטר ולא השופטת לא בדיוק יודעים ומבינים למה זה כן וזה לא. מכאן כביכול הקידמה הדמיונית שבני המשטרים מדמיינים לעצמם. למשל זכויות נשים זה קידמה אצל בני המשטרים. זכויות של הומואים ולסביות זה קידמה אצל בני המשטרים. טובת הילדה זאת קידמה אצל השופטת הפנאטית.

כלומר שהשופטת מרגישה שהיא ההורה העליון, אז בוודאי שהיא מדמיינת סוג של טובת הילדה. אבל גברת השופטת, "את לא האימא שלה" ומי סמך אותך לגזול אותה מהוריה ? האם רוב אנשי החברה\המשטר שהם לא הוריה קבעו שהם ההורה העליון ?!  תנסו לומר לשופטת את המשפט הזה, והיא תדמיין לעצמה שאתם הפנאטים והיא הנאורה. אבל עכשיו תבינו מי באמת כאן הפנאט ומי באמת כאן הנאור. דווקא האחות שהחליפה את התינוקות בבית היולדות מבינה יותר טוב מהשופטת ולכן המצפון שלה הציקה לה כל הזמן והלכה לספר להורים שהילדה חייה ומי באמת ההורים.

המצפון של האחות מוכיח כמה הצדק והמוסר הם טבעיים וכמה המוסר המשטרי היא תמיד בלתי מוסרית.

לסיכום:

שהיהודי ירצה להקים משטר, הוא חייב להשמיד את תורת ישראל מסופו בהווה עד פרשת נמרוד (בבראשית פרשת נח). כלומר הוא לא צריך את פרשת אברהם וברית המילה. שום התפתחות מאוחרת של התורה, לא רלוונטי לו.

הוא יצטרך את חוקי המשפחה ואת השפה וכו' וכו' כמו כל העמים, אבל לא יותר מיזה. כלומר משטר שכזה ירכב על חוקי בני אנוש הבני חורין = תנאי ההתחלה, בדיוק כמו שהאומות רוכבים עליהם עד ימינו. אבל מפרשת אברהם בפרשת נח בספר בראשית עד ספרות ההלכה של ימינו, יותר לא רלוונטיים לו. הוא לא צריך ברית מילה ולא צריך שום מצווה ממצוות התורה אפי' לא החגים. כי כל התורה כולו כולל ספרות ימינו, הם התפתחות טבעית של בני חורין שרוצים לשרוד ככאלה לדורי דורות. אבל אם היהודי מאמץ לעצמו את המשטר כנמרוד, הכל מיותר וסבל לריק. וכאמור אני מאוד מזדהה עם בני המשטרים שרואים בכל חוק\מנהג\מצווה יהודי כסבל מיותר.

אני חושב שתבינו שזה לא שאלה עתידית, מה יקרה אם וכאשר יהודי יקים לעצמו משטר. אנו כבר אחרי זה, ואנו רואים שבדיוק זה מה שקרה אחרי שהיהודי הקים לעצמו משטר. הוא עוד מקיים כל מיני מצוות כי המשטר קמה על אדמה שהיא ירושתו. ואין לו צידוק מוסרי מול המקומיים ומול האומות להחזיק בירושתו בלי שהוא יהודי ולכן מקיים כמה סמלים להוכיח שהוא היורש של האדמה. אבל אם בתיאוריה הם היו מקימים את המשטר בארץ אחרת ?! גם את הטיפה שכן מקיימים לא היו מקיימים ודיי בצדק.

מכאן תבינו למה לעולם, החרדי לא יקים על עצמו משטר. לא בחול ובוודאי לא בארץ ישראל.

במצב כזה רק כובש זר יכול לעשות סדר בארץ ישראל. כלומר האינטרס של היהודי\החרדי תהיה שכובש זר יבוא לעשות סדר. וזה מה שיקרה לבסוף. זה קרה בכל ימי ההיסטריה וזה קורה כל הזמן בתוך הקהילות היהודיות בהווה. כלומר למה יש כל כך הרבה סוגי קהילות יהודיות ? כי שהקהילה גודלת ומגיע שורר שרלטן שמנסה לשלוט בכולם בכוח ?! אז מתפרקת הקהילה לשנים או שלוש !! ככה בשוק החופשי צומחת תמיד כל מיני קהילות מקהילות שונות. מכאן נובע כל הקהילות למיניהם.

אבל אם מישהו ינסה לשלוט עם שוטר ואקדח, אז באמת יקרה מה שקרה ליהודי שכן הקים לעצמו משטר. כלומר בני המשטר יורידו מעצמם לאט לאט כל סממן יהודי ובצדק.

שאלת השאלות אייך בכל זאת הצליחה הציונות להקים לבסוף משטר בשביל עבדיה ?! התשובה היא "אלטלנה" כלומר שבן גוריון שלח להפציץ את אלטלנה, הוא ידע מה שכל דיקטטור יודע שבלי אקדח, הוא לא יכול לשלוט. הוא שולט על כל בני המשטר עם אקדח. ביום שהמשטר ינסה לתת חירות לאדם, באותו יום אין יותר משטר.

מכאן תבינו למה אומרים חז"ל "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה" ולא מדובר על שוטר גרידה, חז"ל אומרים את זה על כל מבקש שררה. כלומר שאדם מבקש שררה הוא בעצם מבקש את שלילת חירות האדם ולכן הוא רשע וחושב שכל בני אנוש רשעים ולכן הוא חושב שהם צריכים שוררים ושוטרים. הוא מסתכל במראה ורואה רשע וחושב שכל בן אנוש הוא רשע.

לסיום:

התחלנו עם הפילוסופים העמקנים שחושבים שגאולת האדם היא אנרכיה. הסברנו אייך המשטר תופסת טרמפ על הבני חורין והתנהלותם. והסברנו למה המשטר מיתרת מצד אחד את כל התנהלותו של האדם הבן חורין. ומצד שני מעוניינת בהם כי אין קיום למשטר בלעדיהם. מכאן הסבל של בני המשטרים.

ביהדות אמור כל אדם להבין בעצמו למה הוא מתחתן ולמה הוא ממציא לעצמו את המצוות ולמה הוא מקיים אותם. הוא אמור להתחנך תמיד על ידי ספרות מוסר ועל ידי מצוותיה של היהדות. ולכן היהודי יכול להיות אנרכיסט ששורד לנצח.

הפילוסופים מוותרים על אנרכיה כי היו עצלנים ונשארו עצלנים לחנך את עצמם תמיד ולכן אצלם אנרכיזם הוא רק חלום ורוד.

בברכה

Max maxmen

הבטחתי ביקורת על הסדרה מבחינת מקצוענות. ואני חושב לקיים את הבטחתי בהמשך בעזרת השם.

מעשה בשני מלכים שחלמו חלום

מעשה בשני דיקטטורים שחלמו חלום, השלישי אפי' לא חולם.

הראשון חלם חלום וידע את החלום אבל לא ידע את פתרונו

השני חלם חלום ולא ידע לא את החלום וכמובן לא ידע את הפתרון.

השלישי אפי' לא חלם.

הדיקטטור הראשון לא היה טיפש, הוא ידע בזכות מה הוא זכה להיות דיקטטור. ולכן ידע לפחות את החלום.

הדיקטטור השני היה בור ועם ארץ שאפי' לא הבין אייך זכה להיות דיקטטור. אבל לפחות חלם על כך בלי לדעת מה חלם.

השלישי בכלל לא חשב, ולכן אפי' לא חלם.

סיפור החלום של הדיקטטור הראשון

הדיקטטור הראשון זכה להיות מלך, בזכות המונופול על המים. הוא הבין את דרכי הנילוס מפנים היבשת ופשוט סגר עליהם את המים. ההמון העם לא הבין למה האלים הפסיקו לספק להם מים, עד שהגיע הנוכל הזה ואמר: אני אלוהי המים ואני ייתן לכם מים. ופשוט פתח להם את ברז המים.

הדיקטטור ידע שזה שאלה של זמן עד שההמונים יגלו את הבלוף ויביאו מים בעצמם. ולכן הסתובב כל היום עם המחשבה שעוד מעט והנה ההמונים יגלו את הבלוף.

כידוע מה שחושבים ביום חולמים בלילה, והוא באמת חולם שהעניים עוד יגלו את הבלוף והם יאכלו חיי את העשירים שהם כמובן המלך והכהנים\הפילוסופים.

מה חלם ? חלם שהעניים אוכלים את העשירים בעודם חיים !!! והנה המקור

(בראשית פרק מא) (א) וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים וּפַרְעֹה חֹלֵם וְהִנֵּה עֹמֵד עַל הַיְאֹר: (ב) וְהִנֵּה מִן הַיְאֹר עֹלֹת שֶׁבַע פָּרוֹת יְפוֹת מַרְאֶה וּבְרִיאֹת בָּשָׂר וַתִּרְעֶינָה בָּאָחוּ: (ג) וְהִנֵּה שֶׁבַע פָּרוֹת אֲחֵרוֹת עֹלוֹת אַחֲרֵיהֶן מִן הַיְאֹר רָעוֹת מַרְאֶה וְדַקּוֹת בָּשָׂר וַתַּעֲמֹדְנָה אֵצֶל הַפָּרוֹת עַל שְׂפַת הַיְאֹר: (ד) וַתֹּאכַלְנָה הַפָּרוֹת רָעוֹת הַמַּרְאֶה וְדַקֹּת הַבָּשָׂר אֵת שֶׁבַע הַפָּרוֹת יְפֹת הַמַּרְאֶה וְהַבְּרִיאֹת וַיִּיקַץ פַּרְעֹה:

ושוב נרדם וחולם עוד חלום עם אותו תוכן בדיוק.

(ה) וַיִּישָׁן וַיַּחֲלֹם שֵׁנִית וְהִנֵּה שֶׁבַע שִׁבֳּלִים עֹלוֹת בְּקָנֶה אֶחָד בְּרִיאוֹת וְטֹבוֹת: (ו) וְהִנֵּה שֶׁבַע שִׁבֳּלִים דַּקּוֹת וּשְׁדוּפֹת קָדִים צֹמְחוֹת אַחֲרֵיהֶן: (ז) וַתִּבְלַעְנָה הַשִּׁבֳּלִים הַדַּקּוֹת אֵת שֶׁבַע הַשִּׁבֳּלִים הַבְּרִיאוֹת וְהַמְּלֵאוֹת וַיִּיקַץ פַּרְעֹה וְהִנֵּה חֲלוֹם:

ועכשיו, נא לשים לב אייך מחבר המקרא מעביר לנו תובנות תוך כדי הסיפור.

יוסף בן יעקב כבעל פותר חלומות מבין מיד מה כואב לפרעה ומתחיל כנראה לחייך מתוך הבנת הבלוף של פרעה. פרעה שמבין מהחיוך שיוסף מבין, אז מתחיל פרעה לשכנע את יוסף בצדקת דרכו וכך הוא מספר לו את חלומותיו. (נא לשים לב לשוני\להוספה בחלום כי זה חשוב מאוד)

(בראשית פרק מא)  (יז) וַיְדַבֵּר פַּרְעֹה אֶל יוֹסֵף בַּחֲלֹמִי הִנְנִי עֹמֵד עַל שְׂפַת הַיְאֹר: (יח) וְהִנֵּה מִן הַיְאֹר עֹלֹת שֶׁבַע פָּרוֹת בְּרִיאוֹת בָּשָׂר וִיפֹת תֹּאַר וַתִּרְעֶינָה בָּאָחוּ: (יט) וְהִנֵּה שֶׁבַע פָּרוֹת אֲחֵרוֹת עֹלוֹת אַחֲרֵיהֶן דַּלּוֹת וְרָעוֹת תֹּאַר מְאֹד וְרַקּוֹת בָּשָׂר לֹא רָאִיתִי כָהֵנָּה בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם לָרֹעַ: (כ) וַתֹּאכַלְנָה הַפָּרוֹת הָרַקּוֹת וְהָרָעוֹת אֵת שֶׁבַע הַפָּרוֹת הָרִאשֹׁנוֹת הַבְּרִיאֹת: (כא) "וַתָּבֹאנָה אֶל קִרְבֶּנָה וְלֹא נוֹדַע כִּי בָאוּ אֶל קִרְבֶּנָה וּמַרְאֵיהֶן רַע כַּאֲשֶׁר בַּתְּחִלָּה וָאִיקָץ:"

הפסוק האחרון – וַתָּבֹאנָה אֶל קִרְבֶּנָה וְלֹא נוֹדַע כִּי בָאוּ אֶל קִרְבֶּנָה וּמַרְאֵיהֶן רַע כַּאֲשֶׁר בַּתְּחִלָּה וָאִיקָץ: – היא הוספה שלא ראינו זאת בתחילת הפרק שמסופר החלום המקורי.

ובכן, כאן פרעה טוען ליוסף. אוקיי, הם יגלו את הבלוף שלי ויאכלו את העשירים ואותי חיי. אבל בתלכס שנינו יודעים ומבינים שבלי מלך וסדר חברתי נכון ?! הם יישארו עניים לנצח !!! כי מראיהן רע כאשר בתחילה. כלומר, הם לא תבוניים ולא רציונאליים ולכן הם יישארו עניים. (קלאסיקה של חשיבת המנהיגים והחכמולוגים בכל הדורות. רק נשאר לשאול בשביל מה חינוך חובה אם ההמון נשארים טיפשים ?)

יוסף מחליט לשתף פעולה (אני לא יכול לשפוט אותו. אבל בתכלס הוא אכל אותה לבסוף ונראה זאת בהמשך) ומציע לפרעה רעיון ענק ומבריק.

פרעה יכריז על שבע שנות שובע. כלומר יזרים מים בשפע שבע שנים ואחר כך יסגור את הברז של המים לשבע שנים.

ויאמר לכל העם להכין את עצמם לשבע שנות הרעב ופרעה ידאג לאחסן חיטה לשבע שנים. בראשית פרק מא (לג) וְעַתָּה יֵרֶא פַרְעֹה אִישׁ נָבוֹן וְחָכָם וִישִׁיתֵהוּ עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם: (לד) יַעֲשֶׂה פַרְעֹה וְיַפְקֵד פְּקִדִים עַל הָאָרֶץ וְחִמֵּשׁ אֶת אֶרֶץ מִצְרַיִם בְּשֶׁבַע שְׁנֵי הַשָּׂבָע: (לה) וְיִקְבְּצוּ אֶת כָּל אֹכֶל הַשָּׁנִים הַטֹּבֹת הַבָּאֹת הָאֵלֶּה וְיִצְבְּרוּ בָר תַּחַת יַד פַּרְעֹה אֹכֶל בֶּעָרִים וְשָׁמָרוּ: (לו) וְהָיָה הָאֹכֶל לְפִקָּדוֹן לָאָרֶץ לְשֶׁבַע שְׁנֵי הָרָעָב אֲשֶׁר תִּהְיֶיןָ בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם וְלֹא תִכָּרֵת הָאָרֶץ בָּרָעָב:

יוסף ידע שכל העם לא יאסוף חיטה הרי מי מאמין לחלומות ? ויוסף גם ידע שאי אפשר לאחסן חיטה לכל כך הרבה שנים. כלומר, אין להמון העם את הידע הנחוץ אייך לאחסן חיטה. בניגוד ליוסף שכן ידע כי מהארץ שיוסף מגיע בוודאי שידעו לשמר חיטה כי ארץ ישראל מעט במים ובגשמים. ובכן יוסף כן ידע אייך לעשות זאת וגם הבין שלא יצטרכו שבע שנים.

ובכן פרעה היקר – אומר לו יוסף – אתה תסגור את ברז\סכר המים בעוד שבע שנים. ואחרי כמה ימים או שבועות ההמון יתחיל למכור דברים בשביל מים. יעבור עוד חודש ועוד חודש וימכרו הכל מהבתים למלך. ויעבור עוד חודש ועוד חודש וימכרו לך את אדמותיהם ואת בתיהם ואת מכנסיהם ואחר כך את גופם ממש לעבדים למלך.

וכך היה באמת. ופרעה בכדי להבטיח שיוסף לא ידבר הרבה שטויות עם ההמון. מכריז על יוסף כמשנה למלך מצרים (אפי' שעל פי חוק המצרי "זר" וקל וחומר "עבד" לא יכולים למלוך.) והנה הבטיח לו את עבדות העם לנצח ושתיקת יוסף. ועכשיו נשאר להשתיק את הכהנים\החכמים. ואז חוקק חוק שאדמת הכהנים לא נמכר למלך ואין המלך יכול לקנות את אדמתם ועוד אוכלים על חשבון המלך. (מזכיר את מערכת המשפט בעולם המודרני שהם חיים על חשבון המדינה ולכן משתפים פעולה עם הון שלטון. ראו מיליוני תיקי הוצאה לפועל בכל שנה, שרובם הזוכים הם החברות מעל 90% ומעל 90% החייבים בלי ייצוג משפטי)

אחרי זה – אומר יוסף לפרעה – שכל העם לך עבדים ?! אז מי צריך את הסכר ? מי צריך להיות אלוהי המים שמביא מים ? אתה תהיה מלך במציאות על ידי חוקי הקניין.

(פעם שלטו על העבדים עם בלופים פנאטיים כמו אלילים וכדומה. היום שלטים על העבדים על ידי המצאת חוקי הקניין והמצאת ה"כסף")

הנה המקור בפנים.

(בראשית פרק מז) (יג) וְלֶחֶם אֵין בְּכָל הָאָרֶץ כִּי כָבֵד הָרָעָב מְאֹד וַתֵּלַהּ אֶרֶץ מִצְרַיִם וְאֶרֶץ כְּנַעַן מִפְּנֵי הָרָעָב: (יד) וַיְלַקֵּט יוֹסֵף אֶת כָּל הַכֶּסֶף הַנִּמְצָא בְאֶרֶץ מִצְרַיִם וּבְאֶרֶץ כְּנַעַן בַּשֶּׁבֶר אֲשֶׁר הֵם שֹׁבְרִים וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת הַכֶּסֶף בֵּיתָה פַרְעֹה: (טו) וַיִּתֹּם הַכֶּסֶף מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם וּמֵאֶרֶץ כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ כָל מִצְרַיִם אֶל יוֹסֵף לֵאמֹר הָבָה לָּנוּ לֶחֶם וְלָמָּה נָמוּת נֶגְדֶּךָ כִּי אָפֵס כָּסֶף: (טז) וַיֹּאמֶר יוֹסֵף הָבוּ מִקְנֵיכֶם וְאֶתְּנָה לָכֶם בְּמִקְנֵיכֶם אִם אָפֵס כָּסֶף: (יז) וַיָּבִיאוּ אֶת מִקְנֵיהֶם אֶל יוֹסֵף וַיִּתֵּן לָהֶם יוֹסֵף לֶחֶם בַּסּוּסִים וּבְמִקְנֵה הַצֹּאן וּבְמִקְנֵה הַבָּקָר וּבַחֲמֹרִים וַיְנַהֲלֵם בַּלֶּחֶם בְּכָל מִקְנֵהֶם בַּשָּׁנָה הַהִוא: (יח) וַתִּתֹּם הַשָּׁנָה הַהִוא וַיָּבֹאוּ אֵלָיו בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית וַיֹּאמְרוּ לוֹ לֹא נְכַחֵד מֵאֲדֹנִי כִּי אִם תַּם הַכֶּסֶף וּמִקְנֵה הַבְּהֵמָה אֶל אֲדֹנִי לֹא נִשְׁאַר לִפְנֵי אֲדֹנִי בִּלְתִּי אִם גְּוִיָּתֵנוּ וְאַדְמָתֵנוּ: (יט) לָמָּה נָמוּת לְעֵינֶיךָ גַּם אֲנַחְנוּ גַּם אַדְמָתֵנוּ קְנֵה אֹתָנוּ וְאֶת אַדְמָתֵנוּ בַּלָּחֶם וְנִהְיֶה אֲנַחְנוּ וְאַדְמָתֵנוּ עֲבָדִים לְפַרְעֹה וְתֶן זֶרַע וְנִחְיֶה וְלֹא נָמוּת וְהָאֲדָמָה לֹא תֵשָׁם: (כ) וַיִּקֶן יוֹסֵף אֶת כָּל אַדְמַת מִצְרַיִם לְפַרְעֹה כִּי מָכְרוּ מִצְרַיִם אִישׁ שָׂדֵהוּ כִּי חָזַק עֲלֵהֶם הָרָעָב וַתְּהִי הָאָרֶץ לְפַרְעֹה: (כא) וְאֶת הָעָם הֶעֱבִיר אֹתוֹ לֶעָרִים מִקְצֵה גְבוּל מִצְרַיִם וְעַד קָצֵהוּ: (כב) רַק אַדְמַת הַכֹּהֲנִים לֹא קָנָה כִּי חֹק לַכֹּהֲנִים מֵאֵת פַּרְעֹה וְאָכְלוּ אֶת חֻקָּם אֲשֶׁר נָתַן לָהֶם פַּרְעֹה עַל כֵּן לֹא מָכְרוּ אֶת אַדְמָתָם: (כג) וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל הָעָם הֵן קָנִיתִי אֶתְכֶם הַיּוֹם וְאֶת אַדְמַתְכֶם לְפַרְעֹה הֵא לָכֶם זֶרַע וּזְרַעְתֶּם אֶת הָאֲדָמָה: (כד) וְהָיָה בַּתְּבוּאֹת וּנְתַתֶּם חֲמִישִׁית לְפַרְעֹה וְאַרְבַּע הַיָּדֹת יִהְיֶה לָכֶם לְזֶרַע הַשָּׂדֶה וּלְאָכְלְכֶם וְלַאֲשֶׁר בְּבָתֵּיכֶם וְלֶאֱכֹל לְטַפְּכֶם: (כה) וַיֹּאמְרוּ הֶחֱיִתָנוּ נִמְצָא חֵן בְּעֵינֵי אֲדֹנִי וְהָיִינוּ עֲבָדִים לְפַרְעֹה: (כו) וַיָּשֶׂם אֹתָהּ יוֹסֵף לְחֹק עַד הַיּוֹם הַזֶּה עַל אַדְמַת מִצְרַיִם לְפַרְעֹה לַחֹמֶשׁ רַק אַדְמַת הַכֹּהֲנִים לְבַדָּם לֹא הָיְתָה לְפַרְעֹה: (כז) וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּאֶרֶץ גֹּשֶׁן וַיֵּאָחֲזוּ בָהּ וַיִּפְרוּ וַיִּרְבּוּ מְאֹד:

לכאורה זה נשמע טוב, הנה פרעה מלך במציאות כלומר כל אדמת מצרים שייכים לו מכוח חוקי הקניין. ויוסף מבטיח לעצמו ולכל משפחתו ואחיו, ארץ שלימה ועוד גם מכלכל אותם חינם.

פרעה דואג שלפילוסופים\הכהנים ישבו בשקט ומבטיח שאדמתם אי אפשר למכור ולקנות כלומר כמו במודרנה הם נהנים מכספי הציבור בכדי שישתקו.

עד כאן הסיפור התנכי ומכאן נעמיק להבין מה קרה.

הסיפור שלי נשמעת כמו תיאוריה קונספירציה, כלומר יוסף ופרעה תכננו מראש את עבדות האומה המצרית לעבדים למלך עם קנית אדמתם (הקניין הפרטי) ואת כל רכושם האישית.

ולכן נוותר לרגע על התיאוריה ונקבל כרגע את הסיפור כמו שהיא (אם כי שנוכיח בהמשך שזה בלתי אפשרי), ובכן פרעה חולם חלום ויוסף יודע מנבואה מה פתרונה (שתתברר שהנבואה שקרית, הרי היית רק שני שנות רעב. מכאן שאי אפשר לקבל את הסיפור כמו בגן, ויש עוד הרבה לדון בכך ולהוכיח שהם כן ידעו מה הם עושים). ואז מה עושה מלך שיודע את תפקידו ?

שוב: מה מלך שיודע את תפקידו צריך לעשות ? פשוט מאוד, לאגור חיטה וכו' ושיבוא שנות הרעב תהיה אוכל לכל האומה. מנהיג הוא אמצעי לפרטים ואם הוא יודע את פשטות הדבר אז לא יחשוב אחרת ויחלק את האוכל לכולם חינם.

הם לא עשו כך. היא ניצל את העניין לגזול מכל האומה את אדמתם ואת גופם ממש. ועוד גם יצא צדיק כי ביקש אך ורק חמישית 20% מעמלם למלך. אחרי שמכרו את אדמתם ואת גופם למלך אז המלך העביר כל אחד מאדמתו ונתן לו נחלה אחרת (ששייך למלך כמובן), נתן להם זרע לזרוע והמלך מקבל אך ורק חמישית מהעמל הכפים. (תשימו לב שמיד אחרי שכל האומה מכרו את נחלתם ואת גופם ? אפשר כבר לזרעו ויש כבר מים, מה קרה ? אייך בשנה השני יש כבר מים ? הרי הנבואה היית על שבע שנות רעב ? התשובה ברורה לגמרי. הכל היית מתוכנן מראש כנ"ל)

כאן חייבים לשים לב למשהו עמוק ביותר.  אייך הצליח פרעה ויוסף שכל האומה הפסידו את נחלתם האישית = הטבע ? אם נאמר המים ? אז נווו שאין מים מתים וחסל כל הבעיות. לא המים לבד גרם, רק יכולתו של יוסף לשמר חיטה לאורך זמן. מהי חיטה ? עמל אנושי שנאכלת או מחליפין = חליפין ונכחדת. כל עמל אנושי לא נשמרת לאורך זמן. היכולת לשמר עמל אנושי לאורך זמן גורם עבדות אנושית ושלילת הטבע מבני אנוש על ידי חוקי הקניין. החיטה של יוסף = כסף. מהי כסף ? כסף היא שטר בעלות על עבודה אנושית. כל עמל אנושי נאכלת ונכחדת (בלי עמל תמידי בהמשך) הכסף כביכול משמרת על עמל האנושי לאורך זמן. המצאת הכסף היא בלוף כי היא בלתי טבעית בלתי מציאותית. אין במציאות יכולת לשמר עמל אנושי לאורך זמן. אבל מה שהיא כן עושה לבינתיים ? היא משעבדת את זולתך היא שולטת בעמלך ושוללת ממך את הטבע מראש. זה תוקף סיפור יוסף המקראי. המקרא רוצה שנבין שהרצון שלנו לשמר על עמלינו לאורך זמן בעצם משעבדת אותנו לכסף בדיוק מה שיוסף ופרעה הצליחו לעשות. היכולת שלו לשמר חיטה  ? = כסף, והחיטה\הכסף היא השמן בגלגלים של מכונת הצמיחה, ברגע שיש חיטה\כסף ?! אפשר לזרוע ולצמוח ואין כבר רעב. אבל אם היה מים כרגיל אז לא צריך לשמר חיטה וזורעים שוב בעונה הבא כך שאי אפשר לשלוט בך ולגזול ממך את הטבע. כל תוקף יכולתו של הכסף לפעול בא אך ורק ששללנו ממך מים ויכולנו לשמר עמל אנושי = חיטה\כסף לאורך זמן, כך שבשביל להשיג את הכסף אתה חייב לוותר מראש על הטבע, כפי שהאומה המצרית עשו.

ובכן הדיקטטור חלם חלום וקיבל פתרון ובעל הפתרון עצמו נהפך לימים למלך על אותו אומה, והסוף ידוע לכולנו. (ראו מי אתה יוסף ? פרעה או יוסף ? (סיפור יציאת מצרים כהלכתו)) 

ובכן בזה סימנו את סיפור החלום של הדיקטטור הראשון

סיפור החלום של הדיקטטור השני

הדיקטטור ממש לא הצליח להבין אייך זכה לשלוט ממש בכל העולם ובכל האומות ולהפוך אותם לעבדיו. הוא דאג כראשון את אותו דאגה שאולי הוא יפסיד פעם את שליטתו על בני אנוש. כלומר הוא הבין שאם הוא לא יבין אייך הוא זכה לכך ? הוא לא ידע אייך לא להפסיד את ממלכתו. כלומר מאוד קריטי לו לדעת במה זכה בכדי לדעת לא להפסיד.

ולכן חלם וחלם הרבה חלומות ואת כולם לא זכה לזכור. המלך מזמין את כל חכמיו מכל האומות ששלט בהם. אבל בתכלס רק חכמיו עונים לו בכשדית. ודיי בצדק אומרים לו: דיר-באלכ ספר לנו מה חלמתה ?! אבל המלך בשלו מתעקש לדעת מהם מה היה החלום, ועוד משיב להם, שאם לא תדעו את חלומי ותתנו לי פתרון ?! אז גם אתם תלכו לאבדון ביחד עמי !! (במקור זה מסופר אחרת באופן מטפורי. אבל אני נותן לכם כאן את ההיגיון הפשוט של טיעוני הדיקטטור מול חכמיו. הוא נתן להם רמזים דיי ברורים שהחלום מדבר על הממלכה שלו שאם ניפול ?! אתם חכמי הכשדים טיפלו יחד עמי)

חכמיו היו מזה טיפשים שלא הבינו מה הדיקטטור רוצה מהם. אבל דניאל כן מיד הבין מה הדיקטטור רוצה. והנה המציא לו חלום ופתרונו.

1, אתה רוצה להבין אייך זכיתה להיות שליט על כל בני אנוש.

2, אתה רוצה לדעת אייך לשמר את השליטה.

ובכן זכיתה להיות שליט בזכות הזהב. הווה אומר, בני אנוש כאמצעי חליפין משתמשים עם זהב = המצאת "האמצעי החליפין" = השליט הבלעדית על בני אנוש עד ימינו אנו. ואלוהי הזהב מכנס את כל הזהב אצל יחידים. והנה כל הזהב התכנסה אצלך, ועל ידי זה אתה שליט על כל העולם.

וזה החלום: ראיתה צלם\אדם ענק שראשו זהב. אבל ידידי היקר. בני אנוש יכולים להתחיל לסחור עם כסף. כלומר נכון כל הזהב אצלך, אבל אם בני אנוש יחליפו מטבע מזהב לכסף ?! אין לך יותר שליטה בהם. ובכן זה הסוף שלך. וכמו הסוף שלך עם הזהב, יבוא הסוף לזה שהמציא את הכסף ובני אנוש יעברו למטבע של נחושת. אחריו יעברו למטבע של ברזל ולבסוף למטבע של חרס ולבסוף כל סוף יהיו כל סוגי המטבעות. (ראו המלכות הרשעה הזו היא עתידה להשתמש במטבע של חרס )

האדם הענק שראיתה בחלום, ראשו של זהב, הכתפיים וזרועותיו של כסף המותניים של נחושת והרגלים של ברזל וחרס והאצבעות מעורבות עם כל סוגי המטבעות. זה השלבים של אליל הכסף בכל הדורות וככה אלוהי הכסף שולט בכל בני אנוש ושוללת מכל בן אנוש את הטבע שאפי' מים או מי גשם אסור לו לאגור על פי החוק. תמיד המטבע הוא השולט עד החלפת המטבע בעקבות המלחמה שקורה בעקבות כינוס ההון אצל יחידים. ושוב ממציאים מטבע חדש וחוזר חלילה וחלילה.

"האבן" שראיתה בחלום ששובר את הפסל הענק הזה והוא – האבן – הזה מתפשט לכל העולם ?! זה מסמל את הלאומניות\המולדת\אדמה. הווה אומר בני אנוש מפסיקים לתת אימון ושליטה במטבע וחוזרים להיות לאומניים. שזה גם קורה במחזוריות כי שוב חוזרים לאליל הכסף ושוב מתכנסת הכסף והקניין אצל יחידים ושוב מגיע המהפכות והמלחמות וחוזר חלילה וחלילה.

את הסוד הזה הדיקטטור לא ידע ולא הבין. גם היום רובינו לא מבינים בזה ולכן ביבי ומנדלבליט מתעקשים לשמור על הבנקים אפי' שיש את כל הצידוק להשמיד אותם מן הארץ.

ובכן הדיקטטור מבין שכל שליטתו היא בגלל הזהב. הוא לא מבין שכמו אימפריית ספרד (שהפסידה את האימפריה בגלל הזהב הרב שהצליחה האימפריה להביא מיבשת אמריקה), הוא גם יפסיד את הממלכה בגלל הזהב. ובגלל שלא הבין את זה, וחשב שהזהב הוא הגורם לשליטתו ?! אז אומר ועושה: ודרש להקים פסל ענק מזהב וכל האומות חייבים לקדש את הזהב כאליל הכסף הבלעדית. מי שלא יקדש את הזהב כמטבע הבלעדית כאליל הבלעדית ?! ייזרק לכבשן האש !! כלומר רצה בחוק לשמור על הזהב כאליל הבלעדית של בני אנוש ככה לא יפסיד את ממלכתו לעולמים. (הרחבנו בפוסט "עומק נס הכבשן וכדומיהם" מה עומק המושג "אש" במחשבת ישראל וכדאי לעיין שם)

ובכן משהו לא נתן לו מנוח. הרי אפשר פתאום שבני אנוש כן יעברו על החוק וכן יאמצו לעצמם אמצעי חליפין של כסף או נחושת או ברזל או אפי' מניר או קובץ אלקטרוני בבנק ?! מצד שני חשב לעצמו, שמטבע יחיד בלעדית טוב לצמיחה של כולנו. כלומר היה מבולבל מחשבתית. והנה מגיע החלום הבא שלו ועכשיו בניגוד לחלום הראשון שלו הוא ידע וידע את החלום אבל לא הבין את פתרונו.

ומה חלם ? "במראות שכלי שבראשי על משכבי, הייתי רואה כאלו היה אילן בתוך הארץ וגובהו גדול. וגדל האילן ונתחזק, ורומו עד השמים וענפיו לסוף כל הארץ. עליהו יפה ופריו הרבה באופן שמזון מספיק לכל יש בו. תחתיו בצלו תשכון כל חית השדה, ובענפיו ישכנו עוף השמים וממנו יזון כל בשר. מהבעלי חיים, כי זולת שמספיק מזונו לכל בני אדם, עוד יספיק לכל חי לכל בשר". (פלא פלאים, קלאסיקה של טיעוני הקפיטליסטים החזירים)

וממשיך הדיקטטור לספר את חלומו: אחר כך ראיתי במראות ראשי על משכבי, והנה מלאך וקדוש יורד מן השמים והיה מכריז בכוח ואומר ככה: כרתו האילן וקצצו ענפיו הסירו עליו ופזרו פריו, באופן שתנוד החיה שעומד תחתיו וילך לה, וכן העוף מענפיו וכו' וכו'

בקיצור, הדיקטטור מבין מה שנקרא "בועה כלכלית". כלומר קודם רואה צמיחה ומצדיק את המטבע הבלעדית שלו שהיה מזהב. כי זה מה שמביא את הצמיחה הענקית עד כדי כך שכל בן אנוש כולל כל בשר, יש להם מזון לרוב. אבל לבסוף הוא מבין שהכל בועה שתהפוך לבסוף את בני אנוש לחיות טרף כמו הקומוניסטים והנאצים, ששניהם התנהגו כחיות טרף. או כמו המשטר הישראלי שמתנהג היום כאחרון הפשיסטים.

והנה הוא מבקש מדניאל פתרון. והנה דניאל עונה לו דיי פשוט: כל זמן שיש לך צמיחה וכו'. תיתן לעניים. עם הנתינה הזה, שתתפוצץ הבועה ?! חזקה על העני שהוא יהיה שיתופי. כנודע כל התרומות בעולם, אחוזים גבוהים ביותר באים מעניים ולא מעשירים. כלומר הפיצוץ לא תהפוך אותכם ואת העניים לחיות טרף, רק להפך העניים יתחלקו עם הנבלים ככה כולכם ינצלו.

יש יותר עומק בעצת דניאל לדיקטטור. מהי בועה ? ומהי צמיחה אמיתית ? בועה זה כלכלה דמיונית שרוב בני אנוש מיואשים מלעבוד. כי העבדות כבדה עליהם. אבל אם תיתן לעניים חלק מהצמיחה, אז תהיה להם סיבה אמיתית לצמוח. ככה הצמיחה לא תהיה בועה רק אמיתית.

ולכן דניאל אומר לדיקטטור: "לכן המלך עצתי יטב לך לחטאתיך פדה בצדקה, ועונותיך ברחם העניים, כי בודאי בזה תהיה רפואה לטעותך. כי תחת אשר גאה גאית והשפלת האנשים, עתה תרחם על העניים ותגביהם"

מה שהדיקטטור לא הצליח להבין, שכל הצמיחה בא מכולם (אין הבדל בגורם הצמיחה בין העשיר לעני, שניהם מביאים את הצמיחה, יותר נכון העניים והעבדים הם הגורמים האמיתיים לצמיחה. העשיר הוא אולי היזם, אבל בלי עבדים\עניים, אין רלוונטיות ליזמות של העשיר. כלומר אלה באלה תלויים) ולא שהוא – הדיקטטור – הגורם. אבל הוא היה גאוותן – בזמן שהעניים דפקו על דלתותיו לבקש פרנסה – ואמר: אלמלא ביזבזתי אוצרותי לפרנסת עניים ?! מהיכן הייתי בונה כל הפלטרין הללו ?! מעתה איני מפרנסם !! ואז נהפך לחיית טרף. (זה מזכיר את ביבי וחבר מרעיו מאסכולת שיקגו שאומרים: אילו בזבזתי את אוצרותי לרווחה ?! אייך היינו מקבלים את דירוג האשראי ? ולכן אסור רח"ל רווחה. צריך את השפלת האנשים כמקל שתביא לו את הגזר. הרי אסור לחלק את הגזר לכולם רק לחבריו הטייקונים הנבלים)

עד כאן סיפור שני החלומות של הדיקטטור השני ופתרונם.

השלישי אפי' לא חלם

בנו של הדיקטטור השני, לא חשב ולא דאג כלל כמו כל ילדי השמנת. ולכן כינס את כל הטייקונים שלו, ועשה משתאות לרוב. כמו לפיד ג'ונייר וביבי הקמצן.

הדיקטטורים האלה לא חולמים בכלל. איזה הבנה בגרוש יש להם ? הם מבינים מהי ממלכה על מה היא עומדת ? הם חושבים כמו ילד פנאט שזה טבעי לגמרי למה הוא השליט והדיקטטור. מה זה למה ? ככה !! האמת שאף פעם לא שאלו את עצמם למה.

בקיצור את אותו דיקטטור השלישי היו צריכים לעורר מתרדמתו ומהפנאטיות שלו. הרי הוא לא יחלום\יחשוב לבד. והנה מישהו כתב כתב חרטומים על הקיר. ואז הוא נלחץ. מזה? מי כתב אותם ומה כתוב שם ?

"הכותב והכתב" כמובן מסמלת את הביקורתיים בחברה, כמו עיתונאים רציניים (שאין לנו לדאבוננו בארץ הזאת. חוץ מאתר הכלכלה האמיתית של ערן היקר), כמו הוגים רציניים. כמו אז היום כל הדיקטטורים נבהלים מהם. כי יש להם השפעה חברתית.

לדיקטטור השלישי היית לפחות אישה חכמה, ויעצה לו לשמוע להוגים ולמבקרים. והוא באמת שלח להביא את דניאל, ודניאל הסביר לו הכל, והבטיח לו שאם לא ?! הממלכה שלך טיפול לטובת הממלכה הבא.

לחמורים שלנו, הנשים שלהם, או הן שפוטות של בעליהם, או להפך, בעליהם שפוטים לנשותיהם. בקיצור אין להם יועץ חכם (כל התקשורת והמדיה הישראלית מגוייסת בשביל ההון שלטון) ולכן יפלו כמו שהדיקטטור השלישי נפל. ולמה הוא נפל ? כי לא רק שלא הבין אייך יש לו ולאביו את כל העושר, הוא פשוט גזל את העושר של היהודים והשתמש עם זה למשתאות שלו עם הטייקונים. בדיוק כמו הנבלים שלנו חוגגים עם מי ? עם אלה שהצליחו לגזול לנו את הארץ ואת כל משאביה. ולכן אין מנוס, הם יפלו כמו שקודמיהם נפלו.

ארץ ישראל היא קנינו של היהודי, קנינו הפרטי. ולא קניינו הלאומי הדמיוני. ולכן הנבלים האלה גזלו מהיהודי את קניינו והפכו את כולם לעבדים של הטיקונים ושל יצרני המטבע הציבורית = הבנקים.

היהודי נזעק חמס, ומה התשובה של הדיקטטור המודרני ? חוק לאום ?! אייך נבל שכמותך אתה יכול לחיות בכזה פרדוקס ? (ראו "חוק יסוד הלאום ?! הפרדוקס היהודי של נתניהו !!")

סוף דבר

במחשבת ישראל יש שלוש אסכולות מהי נבואה.

1, נבואה = ידיעת העתיד לאורך זמן ארוך. (שיש עם זה בעיה רצינית. כי "במקום שיש ידיעה אין בחירה, ובמקום שיש בחירה אין ידיעה" (ר' צדוק), ולכן אם יש נבואה עתידית, אז בשביל מה בכלל נביאים ? הרי הכל קבוע מראש אז מה אפשר לעשות ? כלומר מה מועיל הנביא עם נבואתו ?!) זה האסכולה של כל המחשבי קיצים במחשבת ישראל.

2, נבואה = ידיעת העתיד הקרוב ביותר. זה האסכולה שטעונת שהנביא חייב להוכיח את נבואתו. אחרת הוא לא נביא. ולכן ממש בחייו או בקירוב, חייב להתגשם נבואתו. (באסכולה הזו אחז האבן עזרא ועוד)

3, נבואה = ידיעת ההווה\נצחית על תנאי. האסכולה הזו, טוענת שאין ידיעת העתיד (מהסיבה לעיל כי יש בחירה, ובמקום שיש בחירה אין ידיעה כנ"ל) רק על תנאי. כלומר אם תעשו כך וכך ?! יהיה לבסוף כך וכך !! ואם תעשו אחרת ?! אז התוצאה יהיה אבדון !! באסכולה הזו אחזו רוב רובם של חז"ל ורוב רובם של חכמי כל הדורות היותר עמקנים (אם כי כולם היו עמקנים ואמרו מה שאמרו לילדים ולשוטים). מזה בא המשפט החז"לי הנודע "נבואה שנצרכה לדורות נכתבה"

שאנו באים לנתח את הנביאים במיוחד את נבואות דניאל. האסכולה הראשונה, פלא פלאים כל דור ודור מתרגם את הנבואה לזמנו אפי שעברו כבר כל הקיצים. וזה אבסורד לגמרי וסליחה מהאסכולה הזו.

האסכולה השניה כמו האבן עזרא, נשמעת כמו אסטרולוגיה. שזה רק נבואות קרובות ממש. האבן עזרא למשל טוען שכל הנביאים נבאו רק עד בית שני (ועד בכלל). האבן עזרא פותר את בעיית הבחירה בזה שבני ישראל לא תחת המזל. כלומר החשיבה שלו היא בין האסכולה הראשונה לשלישית החז"לית. ולכן הוא לא מאפשר נבואה ארוכה של אלפי שנים מצד אחד. ומצד שני מאפשר ידיעת העתיד הקרובה בטיעון שאין בני ישראל תחת המזל.

אבל האסכולה השלישית, היא היא הרלוונטית תמיד. כי היא על תנאי. ותמיד זה נבואה על ההווה = רלוונטית תמיד.

מה שרבותי – ואני בעקבותיהם – עושים, זה בדיוק זה: לתרגם את הנבואות לראליה. אחרת אין שום משמעות למשפט החז"לי "נבואה שנצרכה לדורות נכתבה" נוסיף לזה שכל האסכולות האחרות הם מבחינת בלבולי מוח, אחרי שעברנו את כל הקיצים למיניהם, ואחרי שמחשבתית אי אפשר שתהיה דבר שכזה כנ"ל מדברי ר' צדוק. ולכן לדעתי דניאל כיוון כפשוטו כפי שניתחתי אותו לעיל.

בברכה

Max maxmen

חוקה – מתודה

חוקה – מתודה

בעקבות המאמר "זאת חוקת התורה" באתר "צריך עיון" הנכבד. אני מרגיש צורך להסביר לעומק מהי חוקה\תורה. אני מקווה שאחרי ההסברה מהי חוקה\תורה נבין יותר בשלימות את כל הקושיות הקלסיות הנשאלות תמיד על התורה בפרט ועל התנהלות היהודית\החרדית בפרט.

ובכן מהי חוקה ? מהי מתודה ?

אין חברה אנושית מתוקנת בלי חוקה ומתודה. אפי' הגרעין הראשוני של החברה שזה הזוג המשפחתי. יש סיבה למה שני בני אנוש (אישה וגבר) מוותרים על חירותם האבסולוטית ומסתגרים לכדי מסגרת חברתית לכל החיים = קן המשפחה.

על פניו למה שני בני אנוש מסתגרים בכלא לכל החיים ? התשובה היא שיש להם מטרה ותכלית. כלומר הגדירו לעצמם מטרה ותכלית ובכדי להשיג את המטרה והתכלית הם המציאו את ההסכם הנישואין כלא לכל החיים. (לא להיבעל, אני לא חושב באמת שמסגרת המשפחה הוא "כלא" רק להפך אני חושב שזה ה'חיים המאושרים שיכול האדם להשיג בעולמו. אני רק רוצה להדגיש שאם מישהו מתכנס למסגרת כזו בלי מטרה ותכלית רק כי ככה זה, אז הוא באמת בכלא. כלומר בלי חוקה ומתודה הוא באמת בכלא לכל החיים. הווה אומר אדם עושה את זה כי יש לו מתודה וחוקה.)

המטרה והתכלית של היהודי הוא כמובן נצחיות החיים האישי\הפרטי שלו. על דרך: "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים". כלומר האדם חיי לנצח על ידי זרעו. "אם" כל חיי – חוה אמינו – קרא לבנה "קין" כי אמרה: קניתי את האלוהים, כלומר אני נצחיה כמו האלוהים (האבן עזרא במקום).

כמובן שאין טעם בסתם שכפול הגנים לנצח – לדורי דורות כמו שאר בעלי החיים. ביהדות עיקר המטרה היא ליצור חיים (חוק הטוב להיטיב) ולפתח את החיים מדור לדור (התפתחות התבונה והמוסר והערכים באופן אבולוציוני מדור לדור).

בקודש הקודשים היה ארון הברית ששם יש את כל התורה מהעבר עד ההווה. מעליהם היה הכרובים שהיו פסל של תינוק ותינוקת שזה מסמלת את העתיד האישית שלנו. "דבר האלוהים מדבר\נאמר ביניהם". בין התורה עד ההווה לבין העתיד = התפתחות התובנה המוסר והערכים מדור לדור. כלומר אייך האלוהים מדבר עמנו תמיד ?! בין הארון לילדים שלנו. שזה ואמר דבר האלוהים אפשרי אך ורק עם תורות העבר ועם הילדים. והבינו את עומקם של דברים.

ובכן אנו רואים שאם יש לבני הזוג מתודה וחוקה שבא בעקבות מטרה ותכלית שהם הציבו לעצמן. אז כל פועלם היא למען המטרה והתכלית. אבל אם אין לבני הזוג מתודה וחוקה. כלומר אין להם מטרה ותכלית. אז הם פועלים בשטחיות ומתכנסים למסגרת משפחתית ואז מרגישים בכלא. יותר מיזה, אם הם לא מבינים למה בני אנוש מתכנסים למסגרת משפחתית. למשל חושבים שזה בא מאהבה ממבט ראשון וכדומה. אז למה באמת שלא יעשו מסגרת של שני גברים או שני נשים ? כלומר אם אהבה זה העיקר, אז למה בעצם לא ?

מכאן תבינו מאיפה הגיע כל הבלבול בתרבות המערבי בנושא. כלומר אין להם מתודה וחוקה ברורה למה בני אנוש מתכנסים לכדי מסגרות משפחתיות. רק להפך הם טועים לחשוב שמדובר על אהבה או תאווה, אז לא פלא שהם מערערים על המסורת האנושית שטוענת שרק גבר ואישה מתכנסים לכדי מסגרת משפחתית מחייבת.

ובכן כמו בגרעין הראשוני של החברה הבנו שצריך מתודה וחוקה, ככה בהתכנסות בני אנוש כחברה גדולה, מצריך מתודה וחוקה. אחרת נראה כמו הדוגמא לעיל שבני אנוש סובלים סתם ולריק מהמסגרת המשפחתיות. כלומר לריק אנו מוותרים על חירותינו האבסולוטית ומתכנסים למסגרת מחייבת לכל החיים.

ובכן בני אנוש היום מתכנסים כחברה עם השיטה הדמוקרטית. כלומר המתודה והחוקה היא דמוקרטיה. מהי דמוקרטיה ? הרוב !! האם באמת הרוב יכול למשל לקבוע ש1+1=5 כלומר יש דברים שלרוב אין מה לומר. למשל מתמטיקה ולוגיקה לא קשור לרוב כי זה אמתויות אבסולוטיות. מתי אנו רוצים רוב ? במקום שאין הכרעה ! בכזה מקום אפשר להטיל מטבע עץ או פלי, או להכריע על פי רוב.

אפי' במקום שאין הכרעה. למשל לא תרצח. הרוב יכול להכריע כן לרצוח ? למשל השופט ברק חושב שכן. גם היטלר חשב שכן. ובאמת בשם הדמוקרטיה הוא עשה מה שהוא עשה. ולכן בכדי שהדמוקרטיה תוכל לפעול כראוי, גם היא צריכה חוקה ומתודה. וזה מה שנקרא חוקי יסוד בחברות הדמוקרטיות. כלומר קודם יש חוקה וחוקי יסוד למשל חוק יסוד חירות האדם וכדומה, ורק אחר כך יש זכות לשיטה הדמוקרטי להתקיים. בלי חוקי יסוד, אין טעם לדמוקרטיה, הרי תמיד לרוב יש כוח, אז מה לי כוח דמוקרטי ומה לי כוח פיזי של דיקטטור ? שניהם פועלים על ידי כוח ולא על ידי חוקה ומתודה.

תחשבו על מצב שהמדע מכריע על ידי רוב. האם זה היה מדע ? בוודאי שלא, מדע אמורה להיות מדע טהור ששם רק המתודה קובע ולא ה"רוב". כלומר יש מתודה מדעית למשל ש"חוק טבע זה מה שסימטרי בזמן ובמקום" האם יכולים אנו להכריע שחוק טבע זה חוק טבע כי ככה קבעו רוב אנושים ? לא ולא, המתודה המדעית קובעת שרק מה שסימטרי בזמן ובמקום זה חוק טבע. ומה שלא סימטרי בזמן ובמקום, זה לא חוק טבע.

אפשר לערר על המתודה המדעית ולטעון למשל שגם מדעי ההסתברות הם חוקי טבע ולו רק משום הפרקטיות. כלומר סטטיסטיקה הם גם סוג של חוקי טבע. ובאמת שהמדע החליטו גם להשתמש עם הסתברות, אז המדע התחילה להתפתח. כלומר כל זמן שהמתודה היית קיצונית שרק מה שסימטרי בזמן ובמקום זה חוק טבע, אז הם לא התקדמו לשום מקום. רק אחרי אימצו את מדעי ההסתברות, המדע התחיל להתפתח ברצינות ובעיקר במדעי הרפואה. כלומר אפי' שמדעי ההסתברות לא נכונים מתחינת המתודה המדעית כי הם לא סימטרית בזמן ובמקום, משום הפרקטיות עדיף להשתמש עמם.

על כל פנים אנו רואים שלכל מסגרת חייבת להיות מתודה וחוקה. בוודאי שצריכים תמיד לבקר את המתודה עצמה כנ"ל מהדוגמה שנתתי מהמדע, כלומר אסור להישאר דוגמטיים לשום דבר ותמיד לבקר ולבקר את היסודות, כי רק ככה אפשר להתקדם. מה עוד שלפעמים המתודה לא מאפשרת התקדמות כנ"ל ואז צריכים פרקטיות. אבל בלי מתודה ובלי חוקה, אין כלום רק סבל.

אם ככה שיש לכל חברה אומה מדינה קהילה וכו', מתודה וחוקה. אז מהי המתודה שלנו ?

ובכן יש לנו כנודע את "תורה שבכתב" ו"תורה של בעל פה". התורה שבכתב היא המתודה החוקה ותורה של בעל פה היא הפרקטיות. במחשבת ישראל נאמר: תורה שבכתב מושלת "לבעל" ותורה של בעל פה מושלת "לאישה". כלומר כמו שבדרך כלל הבעל בא עם המתודה למשפחה האישית שלו, האישה היא שבא עם הפרקטיות. מכאן נבין למה נאמר שעל ידי נשים צדקניות יצאנו ממצרים וכו' וכו' כלומר תמיד הנשים הצילו את בני ישראל מכל חורבן. כי הן באמת מביאות את הפרקטיות.

רבינו בחיי למשל אומר לעומק שנשים הביאו את רוב המיסטיקה ליהדות. וזה – המיסטיקה – לדעתי ולדעת כל רציונל אך ורק "פרקטיות". הנה המוקר: ועוד תמצא עקרים גדולים שבתורה מפורשים ע"י נשים, כענין "העוה"ב" הנקרא צרור החיים ע"י אביגיל, וענין "תחיית המתים" ו"סדרי תחנה" (= תפילה בכלל ותפילה בלחש בפרט max) על ידי חנה, וענין הגלגול ע"י התקועית (רבינו בחיי שמות פרק טו)

(עכשיו ערב ראש השנה תשע"ט אני חושב לעצמי למה רבינו בחיי לא הזכיר את "רחב". הרי היא זאת על פי חז"ל שגילה לנו שהאלוהים הוא בשמים ממעל. הנה דוגמא אחת מיני עשרות חז"לים

"אמר הקדוש ברוך הוא לרחב את אמרת כי ה' אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת (יהושע ב' י"א), ניחא [בארץ] שמה בשמים ממעל, את אמרת מה דלא חמין עיניך, חייך שבנך עומד ורואה מה שלא ראו הנביאים, הדא הוא דכתיב נפתחו השמים ואראה מראות אלהים (יחזקאל א' א')" (מדרש שמואל (בובר) פרשה ט סימן ו)

כמובן שבלי מתודה אין פרקטיות. הרי פרקטיות היא אמצעי להשיג את המטרה והתכלית. והמטרה והתכלית חוקקו את החוקה על ידי המתודה. אני מקווה שזה ברור שבלי מתודה אין פרקטיות הרי הפרקטיות בא לעומק לשרת את המטרה והתכלית הבסיסית. המטרה והתכלית ארגנו את בני הזוג להיות ביחד במסגרת המשפחה. המטרה והתכלית ארגנו את בני החברה להיות תחת סמכות החברה. נכון שהבעל מביא עמו את המתודה, והאישה מביאה את הפרקטיות. אבל שניהם צריכים להכיר טוב טוב את המתודה עצמה לעומק בכדי שהמסגרת תהיה מסגרת מתוקנת שמביא להם את המטרה ואת התכלית.

אם הפרקטיות נהפך לעיקר, אז אין יותר מתודה. ניקח את הדוגמא של המיסטיקה שרבינו בחיי טוען שהנשים הביאו ליהדות. אילו כל התורה כולה היא אך ורק עולם הבא המיסטי כלומר חיים אחרי המוות, אז אין יותר שום משמעות לתורה רח"ל, הרי לפום צערא אגרא ורחמנא ליבא בעי (וכדומה) הם הם "המתודה" שלנו. כלומר אין באמת שום טעם לשום מצווה וחוקי התורה, הכל עניין של רחמנא ליבא בעי או לפום צערא אגרא.

מובן מה אני טוען כאן ? אם המתודה שלנו היא "רחמנא ליבא בעי"  ו"לפום צערא אגרא" אז לא צריך שום טעם לשום מצווה ואין הסבר למה זה ולא זה וכדומה. הרי העיקר זה הלב או כמה צער יש לך לכבוד האלוהים. כלומר כל המצוות יכולות להיות שרירותיות העיקר יש לך לב או צער למען שמו יתברך. ואם התורה כן אומרת מה כן ומה לא, אז יש לה מתודה אחרת לגמרי. שזה לא רחמנא ליבא בעי ולא לפום צערא אגרא. ואז נבין את המשפטים האלה – רחמנא ולפום – אחרת לגמרי. כמו "האלוהים לא דורש ממך יותר מהלב הכנות וכו'" או האלוהים לא דורש ממך צער, כלומר אתה מתבכיין על הצער ? אוקיי הצער כדאי כי תשיג את המטרה והתכלית שזה לעומק השכר\האגרא, כלומר השכר שלך היא בזה שהגעת לתכלית ולמטרה.

ובכן אפי' שכל פועלינו היא בפרקטיות (תורה של בעל פה), אין פרקטיות בלי לדעת את המתודה. או אי אפשר לוותר על היסודות ממש כי צריך להיות פרקטי. הרי ברגע שוויתרת על היסודות, אין כבר כלום. למשל ברית מילה. אי אפשר לוותר עליו לעולמים. למשל שבת אותו דבר. וכן חוקי המשפחה. אי אפשר לומר בואו נהיה פרקטיים וניתן לבן להיות הומו או לבת להיות לסבית ושיתחתנו עם המגדר שלהן. כי קודם כל זה פשוט לא נישואין כלומר יש לנישואין מטרה מוצרת והיא להבטיח לזכר שיש לו ילד משלו. בלי נישואין (= נאמנות של הנקבה לגבר בנושא זה), אין שום ביטחון שהילד שלו. רק בנאמנות – שזה בעצם הסכם הנישואין – הנקבה מולידה לו את צאצאיו וככה יש לו נצחיות לדורי דורות. ולכן אם זה המטרה של הנישואין כלומר זה המתודה, אז אין אפשרות אפי' למען הפרקטיות לוותר עליו. למשל חרם רבינו גרשם על לקחת שתי נשים, היא פרקטיות שלא מונע ממך נצחיות דורית. ההפך, דווקא לקחת יותר מאישה אחת (בעיקר שתי אחיות), הביא לגלות מצרים ששם נכחדו 80% מבני ישראל ויצאנו ממצרים רק חמישית. כלומר יש פרקטיות שמוסיף איסורים חדשים ויש פרקטיות שמתיר איסורים למשל קרבנות ופסל בקודש הקודשים וכו' וכו'. אבל הכל בתנאי שאנו יודעים את המתודה ושום דבר פרקטי לא מפריע להגיע למטרה ולתכלית.

יש למשל את המושג "יקוב הדין את ההר" ויש מצד שני את המשפט הנודע: לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו את דבריהם על דין תורה. כלומר אנו רואים שיש מצבים שיקוב הדין את ההר ויש מצבים שצריך פרקטיות. אייך יודעים מתי זה ומתי זה ? התשובה היא שוב, חייבים להכיר את המתודה. למשל יש את המושג של מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. מתי נשתמש עם זה ומתי לא ? אם המלכות גוזרת עלינו גזירות קשות ולא נותנת לנו לעשות ברית מילה. אז נאמר: "דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו", אלא הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. (חז"ל בב"ב). אבל זאת בתנאי "הנח להם לישראל" שזה אומר בני ישראל יודעים את המתודה ולכן הם כן ישגיחו לפחות על ברית מילה וחוקי המשפחה וזה לבסוף תחזיר אותם למוטב.

שנושאי הפרקטיות עוברת דרך גדולי וענקי הדור, אפשר לומר "הנח להם לישראל", אבל שנושאי הפרקטיות באים מעמי ארצות, אין "הנח להם לישראל" במילא יקוב הדין את ההר. אחרת הם יורידו אותנו לשאול.

ובכן בלי שנכיר את המתודה, לא רק שלא נבין כלום. לא נבין את גדולי וענקי הדורות. אז מהי המתודה ?

ובכן נעשה את זה בקצרה.

יש כמה יסודות פשוטים

1, חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי (למה נברא יחידי ? כי חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי – חז"ל)

2, חוקי המשפחה

3, ארץ ישראל

ובכן קודם כל ההנחה שכל אדם נברא יחידי, לא מובן מאליו. אפשר שהאלוהים ברא מיליוני אדם בבת אחת. היום אחרי אימוץ תורת האבולוציה אנו מבינים שלכולנו (כל האורגניזמים) יש אב קדמון אחד. כלומר באמת התא חי הראשון הוא נברא יחידי. אבל והיה שנחזור לתיאורית עולם קדמון, מאוד אפשרי שהאלוהים ברא מיליוני "אדמים" בבת אחת (אני אומר "אדמים" ולא "בני אדם" כי המילה "בני אדם" שוב מניחה שהאדם הוא בן של מישהו), ואז למה שיאמר כל העולם נברא בשבילי הרי האלוהים ברא מיליונים בבת אחת. התשובה שלא ממש רלוונטי אייך האדמים נוצרו הרי בתכלס אחרי כמה דורות יש כבר יותר מאדם אחד. כלומר בכל מקרה אם נולד יחידי או לא לבסוף יש מיליונים. אז למה חז"ל אומרים שבגלל שנולד יחידי הוא חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. תאומים סיאמים למשל שיש להם גוף אחד ולב אחד, רק שני ראשים. כלומר ממש נולדו ביחד עם גוף אחד. האם גם הם כל ראש אחד חייב לומר כל העולם נברא בשבילי ?

התשובה היהודית היא שכן. כל מודע הכרה נולד תמיד יחידי והוא הרלוונטי לכל התורה כולה. כלומר לא איך נולד היא הדבר כאן, רק עצם שכל נברא הוא עם מודעות והכרה פרטית משלו, הוא בעצם נולד יחידי שחייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. ולכן שהתורה למשל מספרת שהאלוהים ברא אדם יחיד, התורה לא מספרת עובדה מציאותית מה שהיה בעבר (אגם כנ"ל אחרי אימוץ תורת האבולוציה זה נהפך גם לעובדה מציאותית), היא פשוט מתחילה את המתודה שלנו שהיסוד הראשון היא שחייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי.

ה'חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי, יש לו עמקים עמוקים ביותר. לדוגמא. אצל האומות "כל העולם נברא לישות הדמיונית". זה בעצם עבודה זרה של תורה. כלומר יש ישות דמיונית שנקרא לו למשל הלאום היהודי, שארץ ישראל היא המולדת שלה. אז לא נתפלא שהישות הלאומי ייקח רווקים ורווקות בכפיה לצבא למען לשמור על הארץ. שזה אומר הרווק או הרווקה נכרתת מעמה למען מה ? למען ישות דמיוני שנקרא הלאום היהודי. מכאן יוצא שלעולם רווק וק"ו רווקה לא מגוייסת ביהדות למען היהודי. עוד נבין בהמשך מה עקדת יצחק המקראי אומרת לנו שאפי' אדם לא רווק לא מקריב את עצמו על קניין = ארץ, ולכן באמת אברהם מיד אחרי העקדה קונה בכסף רב אפי' קבר לאשתו בארץ ששלו מירושה. כלומר אם ירושתי דורשת ממני הקרבת דם וק"ו דם של רווקים ?! אז עדיף לוותר על הירושה ולקנות בכסף אפי' קבר. (אני אומר "אפי' קבר", כי כנודע על פי תקנת יהושע כל מת זוכה בקבר בחינם. כלומר קבר לא צריכים לקנות פשוט המת זוכה בהם. בכל זאת נוותר לרשעים – טוען אברהם – ונשלם להם כסף רב אפי' בשביל קבר)

2, חוקי המשפחה

עוד דוגמא למה חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי: למשל כל איסורי העריות וחוקי המשפחה, לא רלוונטיים אם ה"ישות" אומרת שכל העולם נברא בשבילי. מתי צריכים חוקי המשפחה ואיסורי העריות ? מתי שכל אדם רוצה אישית לשרוד לדורי דורות. אבל אם הישות הדמיוני אמורה לשרוד, אז עדיף שלא תהיה חוקי המשפחה כפי שהרמב"ם אומר שלפני התורה כל אחד שהתאווה להזדווג, הוא הלך בשוק והזדווג. כלומר אם הישות הלאום אמורה לשרוד, אז תנו לבני הישות לחגוג. כבר הבעל העיקרים מבקר קשות את אפלטון בעניין.

במודרנה למשל יובל הררי הנודע טוען שחוקי המשפחה לא רלוונטיים וזה אותו טעות של אפלטון

יובל הררי בספרו קיצור תולדות האנושות, חושב שהוא מחדש חידוש חדש ומבריק כביכול שחוקי המשפחה לא רלוונטיים בגלובליזציה המודרנית, כלומר אם ישות האנושית צריכה להוליד לעצמה אז הישות האנושית תדאג להולדה כלומר לא צריך יותר את חוקי המשפחה.

ובכן לעומק זאת היית החשיבה בדור המבול, יותר נכון, מאז אנוש בן שת שהמציא את הישות האנושית (אנוש = ישות האנושי = ע"ז הראשונה בהיסטוריה).

אבל בעצם כל ממציא של ישות\עם\אומה\חברה\מדינה\קהילה וכדומה, בעצם היה מוכרח להגיע למסקנה הזאת שחוקי המשפחה לא רלוונטיים לו, הרי למה באמת איסור אשת איש אם ההולדה היא לישות ? כלומר לא צריך שנשים ואנשים יהיו נשואים בכלל, הרי ההולדה היא לישות\אומה\עם\מדינה\חברה\קהילה.

לדוגמא אני הביא את אפלטון. בעל העקרים  במאמר הראשון מזכיר את אפלטון והנה דבריו שם (ספר העיקרים מאמר א פרק ח)

"הלא תראה כי אפלטון טעה בזה טעות גדולה ואמר על המגונה שהוא נאה, כי אמר שראוי שיהיו הנשים במדינה משותפות לבעלי ראשיות אחת, כאלו תאמר נשי השרים משותפות לכל השרים ונשי הסוחרים לכל הסוחרים, וכן נשי בני אומנות אחת משותפות לכל בני האומנות ההיא, וזה דבר הרחיקה אותו התורה, ואפילו תורת בני נח, שהרי נאמר לאבימלך הנך מת על האשה אשר לקחת והיא בעולת בעל (בראשית כ' ג'), והוא התנצל בשלא ידע שהיתה אשת איש. וכבר גנה אריסטו דעת אפלטון בזה."

(בעל העקרים מדבר על משהו אחר כאן, אבל מהשיח לפי תמו אנו רואים מה חשב אפלטון ואפשר להבין מנין מוכרח היה אפלטון להגיע לדבר המטורף הזה.)

אז אם יהודי מקים ישות דמיונית כמו קהילה חסידית, נגיד חסידות גור, אז אם נאמר כאן יקוב הדין את ההר, אז אסור להקים ישות שכזה. אבל פרקטית זה טוב, אז כן נקים ישות שכזה ? ובכן אם נשמור על המתודה שזה אומר נמשיך לדבוק בחוקי המשפחה, אז אפשר להקים ישות שכזה. אבל אם נבטל את חוקי המשפחה ונטען כמו אפלטון והררי שחוקי המשפחה לא רלוונטיים אם הישות הוא העיקר. אז נצטרך להרוג את הישות הזה כמו כל ע"ז.

בואו ברשותכם נעשה את התרגיל כלפי האלוהים עצמו. אילו האלוהים מעוניין בבני אדם, אז עדיף לו לבטל את חוקי המשפחה ככה נתרבה כמו מקקים. כלומר מה הטעם בחוקי המשפחה אם האלוהים הוא העיקר ?! (אגב זאת הסיבה למה כל המשיחי שקר התירו עריות) כלומר בהחלט אפשר מחשבתית לעבוד את האלוהים ולמעשה נכשל בעבודת אלילים. כי אם נהפוך את האל כעיקר לא נתפלא מה שהנצרות עושה שהגלחים\הכמרים שלהם לא מולידים למען כבוד יתברך רח"ל.

הנה הבכור שור מסביר את זה בטוב טעם באיסור להעביר את זרעו למולך: "ומזרעך בהוה דבר הכתוב שכן דרכן של עובדי מולך שאינן ממיתין כל זרעם אלא מקצתם ומקצת זרעם מקיימים כמו שעושין הגוים שמקצת זרעם עושין גלחים וכומרים לע"ז לאבד את שמם שלא יהא להם זכר ומקצתן מלמדין אומנות ומשיאין להם נשים ולכך אמר מזרעך וכל זרעו אסור ומיהו רבותינו אמרו בסנהדרין בפ' ד' מיתות העביר כל זרעו למולך פטור משום דכתיב מזרעך". (בכור שור)

אנו מבינים מכאן שאפי' האלוהים (אלוהי בני ישראל) דורש את היחידי את האחד ושרידותו הנצחית. מכאן נבין לעומק מה משמעות המשפט האולטימטיבית שלנו: "שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד". אם באומות אלוהיהם זה הישות הדמיונית, אצל היהודים אלוהיהם הוא אחד = הפרט.

נסכם את הנושא הזה ונאמר שאנו רואים שחוקי המשפחה הם תוצאה של המתודה. כלומר והיות שכל אדם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי, אז כל אדם צריך אישה נאמנת לו להוליד לו את שרידותו. אם הישות אמורה לשרוד ולא הפרט, אז באמת לא צריך את חוקי המשפחה ומותר כל העריות. כפי שאפלטון חשב בטעות וכפי שהררי טוען.

ובכן "חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי" זה לא רק שהפרט חייב לשרוד לדורי דורות ולא הישות. המשפט הזה בעצם מבטל את כל המוסר והערכים של בני אנוש. כי אם כל העולם שלי אז למה לא תגנוב ? הרי זה שלי !! למה לא תרצח ? הרי הוא שלי !! ואם כל אחד יאמר כך שכל העולם שלי אז אייך בכל זאת המצאנו את המוסר והערכים ? מכאן הכלל של הלל והצו הקטגורי של קאנט. כלומר רק שכל אחד טעון שכל העולם שלי, אז אפשר להגדיר חוקי מוסר וערכים. אחרת למה שמישהו שכל העולם שלו יוותר למען המוסר והערכים של הזולת ?

מכאן שאם אנו רוצים להמציא את הקניין הפרטי, אנו אמורים לחלק את כל האדמות לכולם בגורל כמו שנח ובניו עשו אחרי המבול. וזה בעצם הצו הקטגורי של קאנט.

המצאת הקניין הקביל אוטומטית המציא את הצוו המוסרי של לא תגנוב. בכדי שמישהו יכיר בקניינך הוא אמור לקבל על עצמו את הצו של לא תגנוב ולמה שיקבל על עצמו את הצוו הזה שיכול לגרום לו מוות מרעב ? התשובה היא שרק אם יש לו קניין הוא יקבל על עצמו את הצו. ולא ?! באמת מותר לו לגנוב על דרך: "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי)

אוקיי אייך נח חשב להמציא את הקניין הפרטי בחלוקה אם בכל רגע נולד מישהו לעולם מחולק כבר ביניהם ? ולכן נח המציא את הירושה. כלומר קבילות הקניין על ידי חלוקה אפשרי אך ורק עם המצאת הירושה. ככה גם הנולדים מקבלים על עצמם את הצוו של לא תגנוב.

וככה בני ישראל יורשים את ארץ ישראל כקניין פרטי קביל על ידי ירושה מהחלוקה ההיא.

3, ארץ ישראל

נשים לב שאם המתודה דורשת חוקי המשפחה וקניין קביל, אז החוקה טוענת 1, שאין ירושת הבת. (כי בהסדר של המתודה האישה בא לנחלת בעלה) 2, שירושה זה זכותו של הבן ולא של אביו כלומר אין בחירה לאב לשלול מבנו את הירושה כי כתוב "לחקת משפט", מכאן אמרו כל תנאי שבממון קיים חוץ מתנאי שבירושה, שנאמר לחקת משפט. (מדרש הגדול. וראו גם ברמב"ם ביד החזקה ובשות) גם הפסוק בכי תצא שאומרת לא יוכל לבכר וגו' מסיימת "כי,, לו משפט הבכורה".

היום למשל בתנאים שהסדר החברתי כלכלי של התורה לא מיושמת במציאות, מי שמונע ירושת הבת מאחותו, הוא פשוט נבל ברשות התורה. מצד שני גדולי פוסקי הדורות מאוד פיחדו לשנות ולכן עשו משהו כמו והציבי לך ציונים. כלומר מצאו איזה פשרה שמצד אחד לא נגזול את אחיותינו ומצד שני לא נשכח את המתודה שלנו.

אותו דבר הכתובה היהודית. מי שמבין את המתודה מבין למה הכתובה היהודית היא פמיניסטית קיצונית. בזמן שהאברך למשל לא חושב לרגע לפרנס את אשתו רק להפך היא הולכת לפרנס אותו כי הוא אברך. כלומר למה אברך לא כותב כתובה שונה מהכתובה המסורתית ? התשובה כנ"ל היא שפרקטית הנשים רוצות לפרנס אותו בכדי שהוא ילמד. מצד שני אם נשנה את הכתובה, נשכח את המתודה עצמה. והמתודה עומדת בכל תוקף על הכתובה היהודית המסורתית.

למה באמת המתודה דורשת את הכתובה המסורתית ? כי על פי התורה אישה לא צריכה – בכדי לשרוד – את חוקי המשפחה. היא צריכה להזדווג לרגע אחת ויש לה ילד. לא כן הגבר חייב את נאמנות האישה כלפיו ככה הוא בטוח בילד משלו. שזה אומר שהגבר צריך את חוקי המשפחה ולא האישה (לא לגמרי נכון האישה מעוניינת בחוקי המשפחה בשביל ילדיה הזכרים מכאן שיש לאישה בינה יתירה = רואה לרחוק = יותר מדור אחד), מכאן שהאישה פטורה מפרו ורבו. מכאן שהגבר צריך להבטיח לה הכל בכל מכל כל = הכתובה המסורתית, בכדי שהיא תסכים לסגור דיל עם הגבר אחד לכל החיים כלומר למנוע את חירותה למען מטרה ותכלית של הבעל (וגם שלה כנ"ל לדורות הבאים שלה).

אם נבקש שוויון מהאישה בעול פרנסת המשפחה. אז מה היא צריכה את הבעל ? כלומר באמת בשביל מה ? מכאן שאי אפשר לעולם לשנות את הכתובה היהודית, אפי' שמדובר על להעמיד את הגדול הדור הבא.

אני אתן עוד דוגמא ששייך גם לחוקי המשפחה ולארץ ישראל. בעיית הממזרים. שמצד התורה לא יבוא בקהל השם ומצד הנביאים וחז"ל אליהו יתיר את הממזרים ?! ובכן בעיית הממזרים היא שהמתודה לא מאפשרת לממזר לבוא בקהל השם שזה אומר הממזר לא נוחל נחלה בארץ ישראל. כלומר זה ההסדר החברתית כלכלי בארץ ישראל על פי המתודה. אבל המתודה גם אומרת שכל אדם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי ? אז אייך הוא לא נוחל את הארץ ? הרי בוטל כל הקניין שלנו אם יש מישהו שאין לו קניין (הצוו הקטגורי או הצוו של הלל התלמודי) ואם הממזר לא נוחל אז כל היהודים גם לא נוחלים את ארץ ירושתם.

כתבתי פעם מאמר בשם "כולנו ממזרים" ושם אני מסביר את הבעיה והנה המאמר לרשותכם.

(ובזה אני מסיים את המאמר הזה ואני מקווה שנבין מעכשיו מהי חוקה ומתודה. למה יש תורה שבכתב ותורה של בעל פה וכו' וכו'. ובעיקר למה חייב כל תלמיד חכם להכיר את המתודה, אחרת הוא מוריד את עצמו לשאול ולוקח יחד עמו את כל סביבותיו רח"ל)

כולנו ממזרים

ושבתי אני, ואראה את-כל-העשוקים, אשר נעשים, תחת השמש; והנה דמעת העשוקים, ואין להם מנחם, ומיד עושקיהם כוח, ואין להם מנחם. (קהלת פרק ד פסוק א)

מי הם העשוקים ? אלו הממזרים !!  (חז"ל)  ומי הם עושקיהם ?! סנהדרין הגדולה !! (חז"ל)

ממשיכים חז"ל לזעוק:  והנה דמעת העשוקים,  אימותיהן שלאילו עברו עבירה (= אמותיהן של אלו עברו עבירה), ואילין עליביא מרחקין להון (ואת העלובים הללו מרחקים ??!!). אביו שלזה בא על ערווה זה מה עשה וזה מה איכפת לו. ואין להם מנחם (למה אין להם מנחם ?) אלא ומיד עושקיהם כוח, (כי יש לעושקיהם כוח, ואיזה כוח יש להם ולמה ? ומי הם העושקיהם ?? מי רבונו של עולם עושק את הממזרים – שואלים חז"ל בלי פחד ועונים בלי פחד,,,)  זה סנהדרין גדולה של ישראל  שהיא באה עליהן בכוח התורה ומרחקתן, על שם לא יבא ממזר בקהל השם (דברים כג, ג). ואין להם מנחם (שם /דברים כ"ג, ג) אמר הקדוש ברוך הוא עלי לנחמן.  לפי שבעולם הזה יש בהן פסולת אבל לעתיד לבוא אמר זכריה אנא חמיתיה אולוכרוסון דדהב נקי (כלומר הקב"ה רואה את כולם כזהב נקי).

החז"ל הזה צריך הסבר.

דבר ראשון הם אומרים שלאלוהים יש טענה גדולה נגד כוח הסנהדרין ולא מסכים עמם, מצד שני כל הכוח הזה קיבלו הסנהדרין מהתורה והתורה היא הרי התבונה האלוהית, אז אייך האלוהים לא מסכים בעצם עם התורה עצמה ?

בכדי להבין מה קורה כאן, צריכים אנו להסביר מה החשיבה הבסיסית של התורה, ונבין למה באמת התורה אוסרת את הממזר להתחתן עם בת ישראל. ואחריו נבין את הוויכוח בין האלוהים לבין הסנהדרין שעושקים את הממזרים מכוח התורה. ואחרי ההסבר כולנו נבין למה לעומק אנו כולנו ממזרים.

ובכן, בטבע אין קניינים, כלומר כל האורגניזמים לא מכירים בקניין. הרי עצם העובדה שאנו צריכים K300  ורעל עכברים בבית, תוכיח זאת. יותר מיזה, החיידקים שפולשים לתוך גופינו גם לא מכירים בקניין גופינו. היחידים בבעלי החיים שחושבים שיש קניין (= טריטוריה), הם אלה הטורפים דווקא, והלא טורפים בדרך כלל הם נוודים. כלומר דוגמטיות (שאפשר קניינים בטבע) עושה אותך רוצח וטורף. (דיברנו על זה בפוסטים הקודמים בהרחבה) ג'ון לוק למשל חושב שמותר להרוג את מי שפולש בקניין שלו. ואם הפולש נכנע לו, אז יש לבעל הקניין זכות לקחת אותו לעבד לנצח. כלומר בדיוק כמו בעלי החיים הטורפים ככה האדם הדוגמטי כמו גון לוק חושב שיש לנו זכות טבעית לקניין ומי שמפקפק בזה, חייב מיתה או עבדות נצחית.

בניגוד לג'ון לוק המקרא עד המבול, באמת לא מכירה בקניינים ולכן לא אוסרת רצח ולא אוסרת לגנוב הרי הצוו של לא תגנוב ולא תרצח ושאר הדינים בין אדם לחברו הומצאה אחרי המצאת הקניין + הירושה, שהמציא נח ובניו. בעצם כל המוסר והערכים הומצאה מיד אחרי המצאת הקניין כי בלעדיהם אין קניין, כלומר מה הטעם בהמצאת הקניין אם אין צוו של לא תגנוב ? כלומר הקניין לא קביל אם אין צוו של לא תגנוב ואין צוו של לא תרצח (שאלו את יהודי אירופה בשואה האם היית להם קניינים אחרי שמתו בתאי הגזים. כלומר שבוטל הלא תרצח בוטל אוטומטית הקניין הרי הרוצח לוקח את קנייך ואם נרצחת אתה וצאצאיך, אז בשביל מה היית צריך בכלל קניין ?).

החשיבה הבסיסית של המקרא וחז"ל היא שחייב כל אדם לומר "בשבילי נברא\קיימת העולם" כלומר המקרא מתחיל עם אדם ראשון (שזה כל אדם בהווה הרי הוא ראשון לכל צאצאיו הוא בעתיד. מי שלא מבין את המטפורה המקראית הזו לעומק, פשוט לעולם לא הבין את המקרא. המקרא מתחיל עם אדם יחידי ראשון לומר שכל האדם בהווה הוא אדם ראשון לצאצאיו הוא, וככה כל שחקן מקראי בעצם הוא האדם בהווה, ככה לומדים מקרא וככה למדתי אותה אצל רבותי ואבותי) בכדי לטעון שמבחינתו כל העולם קיים בשבילו, כלומר אתה לא יכול לבוא עם דוגמטיות אליו ולומר לו: היי היי יש צוו של לא תגנוב ולכן תמות מרעב, על פי המקרא פשוט היא שמותר לו אפי' לרצוח את מי ששולל ממנו את הטבע הרי הם רודפים אותו כלומר הם הולכים לגרום לו למותו ולכן מותר לו להתגונן.

מה קרה שהמקרא פתאום ממציא את הקניין והדינים ? ובכן אלפי שנים קודם, האדם התבוני הראשון המציא את חוקי המשפחה. ואי אפשר חוקי משפחה בלי חקלאות, ולכן הוא ממציא את החקלאות. אחריו חנוך המציא את החינוך ואת הלוח בשביל החקלאות הרי בלי לוח אין חקלאות.

עד המבול, כל משפחה עסקה בחקלאות בלי קניין כלומר זולתו הכיר בעמלו של שכנו ובטבעיות לא חשב לגזול ממנו את עמלו. מצד שני אם לא צלח לשכן בחקלאות השנה, אז שכנו בטבעיות נתן לו רשות לקחת מה שהוא צריך הרי שכנו לא צריך למות מרעב. ונשים לב שעד אז אסור לאכול בעלי חיים כלומר אדם בלי חקלאות באמת אין לו מה לאכול, ולכן תבונית וטבעית שכנו ייתן לו לאכול (בהמשך אברהם ממציא את הכנסת אורחים אפי אחרי המצאת הקניין, ובהמשך התורה מחייבת את העני לפלוש לשכנו ולקחת מתנות עניים אפי' בלי רשות)

אבל הגיע דור של רשעים שמתחילה לא עסקו ועמלו למשפחתם וכי למה לעמול ? יש מוכן בסביבה כלומר לא עסקו בכלום רק פשוט גזלו את עמל של אחרים וככה הגיע האנרכיה ואנדרלמוסיה אנושית. וכידוע בזמנים כאלה התבונה האנושית לא מתפתחת, ואז בני אנוש חשופים לכל אסון טבע, והנה הגיע המבול ומחק את כולם ונישאר רק משפחה אחת – משפחת נח, שהשכילה להמציא את הספינה, (כמובן המקרא כותבת לכאורה כאן מטפורה תבונית עם מסר תבונית כלומר לא צריכים לחפש את המבול ההיסטורי האם היה או לא היה. את הנקודה הזו לא מבינים שוטי מבקרי המקרא) ואחרי המצאת הספינה האנושית כביכול כל כדור הארץ כבוש על ידי האדם, כלומר כל האורגניזמים נמצאים תחת הכיבוש האנושי.

נח ומשפחתו מבינים את המצב החדש, שמצד שני יש להם את כל העולם כולל שליטה על בעלי החיים (זה המושג שהוא הכניס את הבעלי החיים לתיבה אחת = כל כדור הארץ היא תיבה אחת גדולה. ולכו להסביר לשוטי העולם האלה מביקורת המקרא שאומרים שזה בלתי אפשרי להכניס את כל בעלי החיים לתיבה אחת) ומצד שני עוד נחזור לאנרכיה האנושית כמו קודם, אז למה לנו לעסוק בפרו ורבו ? ואז הם ממציאים את הקניין על ידי חלוקה בגורל ומתירים לראשונה לאכול בעלי חיים דווקא טהורים (ההיגיון שלהם היית שהאדם ייתן להם הגנה מהג'ונגל – מבעלי חיים טורפים, והם ייתנו לאדם צמר וחלב ואת הבשר אחרי מותם, יש בעיה רפואית מנבלות, אז המציאו את השחיטה שבעיקרון אמור היה להיות ממש לפני מותם ולא שנוהגים היום שהורגים אותם בימים הראשונים(

בכדי שהקניין יהיה קביל (על פי הצוו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל התלמודי)  צריכים בני נח לחלק את העולם לכולם ממש, אז מה עושים עם כל אלה שנולדים בכל רגע ? הרי הם (הנולדים בכל רגע) באים לעולם שקנוי כבר לאחרים ? ולכן הומצאה הירושה, כלומר כל נולד נולד עם הטבע = ירושה.

נשמע טוב, שבכדי שלא נחזור למצב תרום המבול, עדיף כן להמציא את הקניינים + הירושה, ולהמציא את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח וכל שאר הדינים והמוסר והערכים.

אז אייך זה יעבוד לנצח הסדר האנושי החדש ? הרי החשיבה המקראית היא חשיבה דורית כלומר לדורי דורות אז הסדר הזה חייב להיות מועיל לדורי דורות. אז אייך זה אמור לעבוד ?

תשימו לב שכל הסדר הזה בנוי על ההנחה שבני אנוש שומרים על חוקי המשפחה. בלי חוקי המשפחה, אייך בדיוק זה יעבוד ?

אני הסביר את העניין בקצרה (ביתר הרחבה אפשר לראות בפוסטים הקודמים כאן)

ובכן מהי חוקי המשפחה ולמה היא הומצאה בכלל ? ובכן האדם מתישהו איבד את המשיכה המינית הדטרמיניסטית לבת\ן מינו. (אני אומר "איבד" כי אנו מניחים שכל האורגניזמים מזדווגים דטרמיניסטית, אנו לא יודעים האם בעלי החיים מזדווגים דטרמיניסטית עם בת\ן מינם או שיש להם שכל\דעת ותבונה, ואז יש לאדם בעיה רצינית כלומר אי אפשר לקרוא לו יותר בחיר הבריאה הרי אם בעלי החיים מזדווגים מדעת ומתבונה אז הם בחירי הבריאה ולא אנו בני אנוש) כלומר לעומק כל אדם בהווה אין לו משיכה מינית לבת\ן מינו אילולי החקלאות והסביבה האנושית ובעיקר החינוך, כלומר בג'ונגל בלי שפה ובלי חינוך האדם היה מזדווג עם כל מה שזז. הקידמה חושבת שהיא מחדשת כאן חידוש שזה אפשרי להיות הומו או לסבית, אבל זאת שטויות במיץ, מאז ומעולם אין לאדם משיכה דטרמיניסטית לבת\ן מינו (וכאמור לעיל לדעתי אין גם לשאר האורגניזמים) ולכן הוא ממציא את השפה ואת החקלאות ואת החינוך, כלומר ממציא את הפרדת האדם מהג'ונגל ועושה את מהפכה החקלאי.

יוצא מכל זה שההזדווגות של האדם דווקא עם בת\ן מינו, היא דעתנית לגמרי כלומר יש לו מטרה ברורה והיא שרידות האישית לדורי דורות. כלומר, האדם יודע שהוא זמני וימות ולכן הוא רוצה לשרוד ובעיקר לפתח את התבונה מדור לדור, ואייך יעשה זאת ? על ידי צאצאיו הוא, עם צאצאיו הוא נשאר נצחי + התפתחות התבונה שזה עיקר העיקרים כי זה עושה את ההבדל בין האדם לחיה. החיה מתרבה לשם לשרוד והאדם מתרבה לשם לעשות את הטוב = חוק הטוב להיטיב ולשם כך הוא מוליד.

אוקיי, עומד לו אדם בג'ונגל שאולי הוא אוהב לסקסקס דווקא לביאות, אבל הוא יודע עם כל הכבוד הוא הולך למות כלומר להיכרת מעולמו האישי שלו, ולכן מחליט למצוא נקבה ממינו, ומה הוא אומר לה ?

היא (הנקבה) מצדה לא צריכה אותו כלל וכלל, הרי הנחשית מסתדרת דיי טוב עם הפצת ריח מיני דטרמיניסטי, ככה באים אליה אלפי נחשים ואחד מהם זוכה בא לשניה והנה היא זוכה לשרידות. (זה לעומק סיפור הנחש המקראי, לומר שמבחינת אבולוציונית הנחש לא צריך את הגוף הכבד בכדי לשרוד, כלומר כל ההתפתחות האבולוציונית אצל שאר האורגניזמים באים בכדי לשרוד כולל תבונת האדם, הנחש לא צריך את זה כלל וזה עונשו שאין לו רגלים וידים ועינים וטעם באוכל. עונשו העיקרי היא בזה שלא הוא ולא הנחשית מכירים את צאצאיהם ורובם לא שורדים כי שניהם לא מגדלים אותם) ולכן מה יכול הגבר להציע לנקבה ? מה עוד שלגבר יש עוד בעיה רצינית מאוד והיא שאפי' שכנע אותה לשכב עמו, מי מבטיח לו שהילד הוא שלו דווקא, אולי זה מהגבר הקודם או הבא ? כלומר אישה תמיד בטוחה בילד שלה מה שאין כן הגבר לעולם לא יכול להיות בטוח שהילד שלו ולכן אישית הוא לא שורד.

ולכן הגבר צריך לא רק לשכב עם בת מינו, הוא צריך אותה נאמנת לו לפחות שנה (שלושה חודשים לפני ההזדווגות – להיות בטוח שהיא לא בהיריון ממישהו אחר, ומאותו לילה  עד הלידה), ככה הוא יכול להיות בטוח שהילד שלו.

מנגד הנקבה שיש לה בינה יתירה יודע את היתרון שלה מול הגבר אבל לא מנצלת אותה, כי בסוף כל סוף היא דואגת לבניה הזכרים שהם גם יזכו לשרידות אישית שזה בעצם שרידותה שלה. ולכן היא מסכימה לסגור דיל לכל החיים עם גבר אחד. אבל מהן הסוכריות שהוא מבטיח לה ? הכתובה היהודית !! (אגב: מכאן תבינו את עומק הדבר למה האישה לא מחויבת בפרו ורבו = בחוקי המשפחה\בנישואין על פי היהדות) כלומר הוא מבטיח לפרנס אותה ולעזור לגדל ולחנך את הילדים. בכדי לפרנס ולחנך צריכים שפה וחקלאות (קניין) וחינוך כמובן. הרי לא נרצה שצאצאינו יהיו באותו מצב התחלתית שאולי יהיו מספיק תבוניים לקיים את חוקי המשפחה האלה.

מה יוצא כאן ? ובכן אם מחלקים את העולם לכולם = המצאת הקניין, יוצא שכל אישה נשואה בא לנחלה של בעלה. עד הנישואין היא יורשת את אביה, אבל אחרי הנישואין היא מקבלת הכל מבעלה. מכאן שאין ירושת הבת על פי הסדר המקראי הזה. (הגב מי שמנצל היום את התורה לא לתת לבת ירושה, הוא רשע מרושע חוץ מיזה שהוא בור ועםארץ גמור, כי שאין את הסדר המקראי אין שום צדק לשלול מהבנות הנשואות את ירושת אביהם, זאת נוכלות לשמה וכאמור עםארציות גמורה)

ובכן יוצא שכל גבר יורש את אביו, וכל אישה (נשואה) בא לנחלת בעלה. ככה לכולם יש את הטבע.

שתי בעיות קריטיות יש בהסדר הזה 1, גרים (כמו הסודנים למשל)  2,  ממזרים

הגרים: זה עניין דיי פשוט, במקרה כמו של הסודנים שבארץ ירושתם יש רעב, אז אמורים שאר הארצות לתת להם להיכנס = הכנסת אורחים שבלעדיהם אין הקניין קביל. אבל בני אנוש הם דוגמטיים ולכן נוצרת המלחמות כי כמו ג'ון לוק לעיל טוען שמותר אפי' לרצוח אותם או לקחת אותם לעבדות, וכי מה הם ישתקו ? לא ולא הם ייצוא לכיבוש וצייד.

יש עוד סוג של גר, זה שפשוט לא רוצה לגור בחברתם של הוריו מכל סיבה שהיא. אז מה ? הוא ילך לטייל לו בעולם בלי שתהיה לו את הטבע כי נח המציא את הקניין ? על פי ההלכה הולכי דרכים באמת מותר להם לאכול בשדות חינם. אבל זה לא מספיק הרי הוא לא רוצה לחזור לנחלתו מהירושה כי הוא מסוכסך עם משפחתו. או לחליפין הוריו נישלו אותו מהירושה. הוא צריך שתהיה לו את האפשרות להתנחל במקום אחר.

יחזקאל הנביא שהיה כבר אחרי הניסיון המר הזה, אומר במפורש כא וְחִלַּקְתֶּם אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת לָכֶם לְשִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל: כב וְהָיָה תַּפִּלוּ אוֹתָהּ בְּנַחֲלָה לָכֶם וּלְהַגֵּרִים הַגָּרִים בְּתוֹכְכֶם אֲשֶׁר-הוֹלִדוּ בָנִים בְּתוֹכְכֶם וְהָיוּ לָכֶם כְּאֶזְרָח בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אִתְּכֶם יִפְּלוּ בְנַחֲלָה בְּתוֹךְ שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל: כג וְהָיָה בַשֵּׁבֶט אֲשֶׁר-גָּר הַגֵּר אִתּוֹ שָׁם תִּתְּנוּ נַחֲלָתוֹ נְאֻם אֲדֹנָי יֱהֹוִה:

כלומר הפתרון של יחזקאל הנביא היא לתת חלק לכל גר שיבוא וכן כל הארצות ינהגו ככה (זה לעומק דברי חז"ל שעתיד ארץ ישראל להתפשט לכל הארצות כלומר כל הארצות ינהגו ככה ואז באמת לא תהיה יותר מלחמות ובעיות של גרים = פלטים )

ממזרים:

מהי ממזר ? ממזר זה ילד שאביו מתכחש לו, כלומר אישה נשואה זינתה אחרי בעלה, והבעל יודע שהילד לא שלו ולכן לא רוצה לתת לו ירושה הרי הוא צריך את נחלתו לבניו הוא, הרי זה כל הסדר של הקניין. הוא טוען בצדק שאביו המקורי צריך לתת לו ירושה. אבל אביו המקורי גם מתכחש לו ומכחיש את העובדה שהילד שלו.

אם ככה הילד נלד לטבע בלי הטבע, ואם הוא ירצה להתחתן הוא לא יכול להבטיח לאשתו את הטבע וכן לא להבטיח לצאצאיו את הטבע. ולכן יוצא שאסור לו להתחתן עם בת ישראל 1, כי הוא עושה אותה אומללה וכן עושה את צאצאיו לאומללים. באים סנהדרין הגדולה (מכוח התורה כמובן = הסדר האנושי הזה שאני מסביר כאן) בדוגמטיות משווע ושוללים הלכה למעשה את הטבע מהממזר ועוד אוסרים לו להתחתן עם בת ישראל, בטענה הדבילית שזה לטובתו, הרי הוא לא רוצה שתהיה לו צאצאים שאין להם את הטבע.

זה זעקת חז"ל לעיל. כלומר הם טוענים שהסנהדרין הגדולה הם דוגמטיים בצורה מטורפת, ומאשימים אותם כעושקים ממש, הם בגלל הדוגמטיות והשטחיות, עושקים את הממזרים. אז בא האלוהים ואומר לא ולא, אתם השטחיים והדוגמטיים רואים בממזר כפסולת, אבל אני – אומר האלוהים, רואה אותם נקיים כזהב, הממזר בעצם הוא אדם הראשון התנכי שחייב לומר שכל העולם נברא\קיימת בשבילי כלומר הוא לא מכיר בקניינים שלכם ולא חל עליו כל ההסדר הדבילית שלכם, אם אתם לא מבינים את הצוו הקטגורי של קאנט או את הצוו של הלל התלמודי. אתם בעצם לא מבינים שכל הקניינים שלכם לא קבילים. ולכן הממזר וכל צאצאיו מבטלים את המוסר והערכים בקיצור בני אנוש חוזרים לאנרכיה ואנדרלמוסיה. ולכן אומרים חז"ל שבעתיד יתירו ממזרים לבוא בקהל השם כלומר ניתן גם לממזר נחלה.

במקום אחר אומרים חז"ל שכל שבעים שנה האלוהים ממית את הממזרים (אמר ר' חונאי אחת לע' שנה הקדוש ברוך הוא מביא דבר גדול לעולם ומכלה הממזרים ונוטל כשרים עמהם) והשאלה היא למה ? ובכן להבין את זה לעומק, הם אומרים דבר דיי פשוט, הרי למה יש מלחמות ? כי יש חיילים, למה יש חיילים ? כי אין להם את הטבע הרי בשביל מה להיות חייל שיש לך את הטבע ? כלומר האפשרות שתהיה חיילים היא אך ורק שאתה שולל מהם את הטבע. קחו דוגמא מהאומה היהודית המודרנית בארץ ישראל, למה הם צריכים צבא ? כי נשללת מהם את הטבע כלומר לא כל בני אנוש מכירים שזה הארץ שלהם. אז בכדי שתהיה לי את הארץ אני צריך להילחם על כך. המציאות היא שלא ההורים הולכים לצבא בכדי להגן על ילדיהם הרווקים והרווקות (הרי זאת המטרה של להקים משפחה ולהגן עליהם ולתת להם את הטבע שהם בתורם ימשיכו את השרידות האישית של ההורים), רק ההפך ההורים שולחים את הרווקים והרווקות להיכחד, כלומר ההורים רואים בצאצאיהם כממזרים, אחרת אייך נסביר את זה ? הרי כל התוקף של ההולדה היא בשביל שרידות אישית של ההורים, וכל רווק נולד בכפיה לטובתו כלומר שהוא גם ישרוד ויפתח את התבונה לדורי דורות. ולכן הורים תבוניים היו הולכים לצבא בכדי להגן על שרידותם בבית, אבל לא זה מה שהם עושים, הם שולחים את הרווקים למות למענם או למען הלאום הדמיוני. זאת טירוף שאין כדוגמתו ואני לא מבין למה אנו עוד מרגישים נאורים.

בכל אופן חז"ל רואים בכאלה הורים כממזרים שרואים בילדיהם כממזרים. והנה ככה יש לנו חיילים וככה יש לנו מלחמות וככה הם נכחדים כל דור ודור. ולמה לוקח האלוהים עמם גם את הכשרים ? כי זה העונש לכשרים כי הכשרים לא מלמדים את השאר חכמה בינה ודעת. זה לעומק דברי חז"ל הקשים של לעיל.

לסיכום

למדנו להבין מה הבעיה של הממזר, הבעיה כנ"ל היא העובדה שאין לו את הטבע ולכן הוא מוליד ילדים לאבדון כי יצטרכו להילחם על לחם (על הטבע) או לחליפין להיות עבד למישהו. והיות שהקפיטל והנאו ליברל טוען שחייבים לשלול את הטבע מכל נולד ואפי' לשלול ממנו את הירושה, ככה כולנו נהיה מוכרחים להיות חלק בחלוקת העבודה, ואז מובטחת לנו על פי דמיונם ההזוי שתהיה לכולם צמיחה ושיגשוג.

יכולנו לחשוב אולי זה דיי טוב, נכפה על כולנו להיות חלק בחלוקת העבודה ונחלק את הצמיחה בשווה לכולם. אבל לא ולא, חוק הבסיסי הראשון של אליל הכסף אומרת, שההון חייבת להתכנס אצל יחידים. ככה שלעולם באליל הכסף לא יכול להיות שוויון בצמיחה, מה עוד הקפיטל הדוגמטי טעון בדוגמטיות שהעני מצדו ימות מתחת הגשר (ככה אמרה הגננת של ביבי נתניהו = הגברת תאצ'ר) כלומר תשכחו מחלוקה שווה מה אנו קומוניסטים סוציאליסטים רח"ל ???

מה שהשוטים האלה לא מבינים היא שכולנו לעומק ממזרים כי שללו מאתנו את הטבע, והנה יש מספיק חיילים הרי כולנו מוכנים בכל גרע כממזרים להילחם על מים ולחם, ואז יבוטל הקניינים וכל המוסר והערכים כמו שקרה בשואה ויקרה כל הזמן  בהמשך, עד שנתאושש להשכיל ולהבין את האבסורד של הדוגמטיות שלנו.

לסיום

כולנו ממזרים.

ואני מקווה שעכשיו כולנו מבינים למה, כי שלאדם וצאצאיו אין את הטבע, הוא ממזר כי בכל רגע הוא פונקציה לבטל את כל המוסר והערכים שלו בכדי לשרוד. יותר נכון לעומק כל המוסר והערכים האנושיים עומדים על שערה. כלומר לא עומדים על משהו מוצק, המצב תמיד לא יציב.

בברכה

Max maxmen

להבין בכלכלה בקלי קלות

להבין בכלכלה בקלי קלות

מבוא

המאמר ייתן לנו הבנה בסיסית ויסודית (יסוד = מלשון יסודות הבניין, ויסודות\יסוד מלשון סוד = נסתר) מהי כלכלת בני אנוש.

המאמר יהיה שווה לכל נפש – כפי שנאמר בכותרת המאמר – בלי שום רקע בנושא\בתחום. המטרה כמובן היא א' שכל אחד באמת יבין את הבסיס של כלכלת בני אנוש. ב' לגלות לאדם את הסודות (מלשון סוד = נסתר) שבכלכלה שלא מלמדים אפי' באקדמיה. ולמה זה חשוב כל כך ? בכדי שכל אדם יידע את זכויותיו המינימליות.

להבין בכלכלה בקלי קלות – חלק ראשון

יסודי הבניין

  1. קניין.
  2. עמל אנושי.
  3. חלוקת העבודה.
  4. אמצעי חליפין = כסף.

ובכן זה ארבעת היסודות הפשוטים של כלכלת בני אנוש. ונסביר כל אחת לעומק ככה כולנו נבין קודם כל אייך זה עובד ומהן זכויותיו הבסיסיות של האדם.

  1. קניין.

השאלה האולטימטיבית שכל אחד מאתנו אמור לשאול את עצמו היא: האם יש לנו זכות מוקנה (מלשון קניין) לנשום ? כלומר האם האוויר\החמצן שאנו נושמים הוא שלנו ? עוד שאלה: האם יש לנו זכות מוקנה לדרוך על האדמה ? כלומר האם האדמה שאנו דורכים עליה היא שלנו ?

כלפי אוויר\חמצן ברור לכולנו שהיא שלנו במשותף, לנו ולשאר האורגניזמים. כלומר האוויר שייכת לכולם כקניין משותף ולכן יש לנו זכות מוקנה לנשום.

מה עם האדמה ?

בכדי שתתאפשר לאדם לעמול בכדי להצמיח משהו בטבע, ובשביל לנוח אחרי העבודה וכו' וכו' הוא צריך קניין. כלומר הוא צריך אדמה כשלו וצריך זרעים משלו, וכמובן מים והנה זרע וקצר והצמיח לו מה שהוא צריך. בכדי שכל זה יהיה שלו ?! שאר בני אנוש צריכים להכיר בקנייניו, והם אמורים לקבל על עצמם את הצוו של לא תגנוב. אחרת אין לו קניין. כי אם הזולת לא מכיר בקניינך, אתה עמל לריק כי יבואו לקחת ממך את עמלך. אותו דבר לגבי לנוח ולאכול וכו' וכו', הוא צריך קניין\בית כשלו, אחרת תבוא לבית ומישהו כבר ישן שם.

כאן כלפי קניין באדמה, אי אפשר רק קניין משותף. כלומר צריכים קניין פרטי.

עכשיו אם נחלק את כל כדור הארץ לכל אחד ואחד כקניין "פרטי" בכדי לעמול בו ולגור בו וכו', לא נוכל לזוז ממקום למקום. כלומר תמיד צריך להשאיר מקום לקניין משותף = רשות הרבים.

ובכן יש קניין משותף שזה רשות הרבים, ויש קניין פרטי שזה הבית והנחלה בשביל לעמול בו.

נחזור לשאלת השאלות האם יש לנו זכות מוקנה לדרוך על כדור הארץ ? אם לגבי האוויר אמרנו שיש לנו זכות מוקנה, מה קורה לגבי דריכה על האדמה ? ובכן מצטער לומר לכם מה שאנו יודעים זה מכבר ופשוט לא שמנו לב על כך. "אין לנו זכות מוקנה לדרוך על כדור הארץ". לא רק שאין לנו קניין פרטי, אין לנו אפי' זכות לדרוך בקניין המשותף שזה רשות הרבים. אייך זה קורה ? שוב הקניין !! ראשי העיר דורשים דמי פרוטקשן\ארנונה על הזכות לדרוך\לגור בעיר. מה עוד אין לנו זכות למשל להיכנס לרשות הרבים של מדינה אחרת. בקיצור בשביל לדרוך על כדור הארץ אתה כבר צריך לעמול ולהצמיח משהו ולמכור ואז תקבל את האמצעי החליפין = כסף. ותוכל לשלם את הפרוטקשן לעיר בשביל הזכות לדרוך על כדור הארץ.

אייך זה קורה ? פשוט ראשי העיר חושבים שהאדמה היא הקניין שלהם ולא שלך. אותו דבר לגבי לגור בעיר. אין לנו קניין פרטי בעיר בכדי לגור בו, אנו צריכים לשלם עמל אישי של רוב העמל החודשי בשביל הזכות לישון בכדור הארץ.

המצב המפגר הזה הוא תוצאה של המצאת הקניין הפרטי. ואמרנו שבלי קניין פרטי, אין אפשרות להצמיח כלום. כלומר אנו רוצים קניין פרטי בשביל לעמול ובשביל לגור בו. ולכן המצאנו את הקניין הפרטי, אבל בתכלס כולנו נולדים בלי קניין פרטי. ככה שבשביל מה המצאנו את הקניין הפרטי ?

נחזור ליסודות הבסיסיות של כלכלת בני אנוש.

נדון במצב נאור חופשי וחירותי, שלכל אדם יש קניין פרטי ויש קניין משותף = רשות הרבים.  כלומר בחברה מתוקנת שכזו, לכל אדם יש זכות מוקנה לנשום ולכל אדם יש זכות מוקנה ברשות הרבים ולכל אדם יש קניין פרטי א' בכדי לעמול בו ולהצמיח בו ערך. ב'  לגור בו וכו' וכו'.

נסכם: בלי קניין משותף וקניין פרטי, אין כלכלה יש אך ורק עבדות. בכדי שתתאפשר כלכלה, צריך שאדם יעמול, בכדי שיעמול צריך שיהיה לו קניין פרטי. שיש לו קניין פרטי יש לו איפה לעמול ולהצמיח משהו.

מכאן נעבור ליסוד השני: "עמל אנושי"

  1. עמל אנושי.

שוב נחזור לאוויר\חמצן. בשביל להשיג חמצן, צריך לנשום, וזה גם סוג של עמל. אבל אם שאר הצרכים היו זמינים כמו אוויר\חמצן, אז לא צריך כלכלה. כלכלה צריכים בשביל דברים שהם לא זמינים כמו החמצן. למשל מים. מים לא זמנים כמו חמצן, כלומר צריכים לעמול יותר כמו לאגור מי גשם או ללכת לנהר וכו' וכו'

בניגוד לחמצן ומים, אוכל מצריך יותר עמל. אם אנו רוצים למשל לדוג או לצוד. או לעסוק בחקלאות. כל אלה מצריך עמל אנושי יותר קשה.

נסכם: בשביל לכלכל את עצמינו אנו צריכים לעמול = עמל אנושי. אם זה להביא מים מהנהר ולדוג ולצוד, אז צריכים ללכת לקניין המשותף ופשוט לקחת את הצרכים שלנו. אם זה חקלאות או כל עשייה אחרת, אנו צריכים חומר גלם וקניין פרטי. יש חומר גלם שנמצא בקניין המשותף ויש חומר גלם שנמצא בקניין הפרטי. בכל אופן בלי עמל אין כלום. מכאן שאם יש לנו משהו מהצרכים שלנו, אז זה אך ורק בגלל העמל אנושי.

שאלת השאלות שאנו צריכים לשאול כאן היא: אם לא עמלנו, אייך יש לנו את צרכינו ? כלומר יש כאן איזה מן נוכלות. אחרת אייך יש לנו משהו בלי עמל ?

נשאיר את השאלה פתוחה כרגע ונעבור ליסוד השלישי והיא: "חלוקת העבודה"

  1. חלוקת העבודה.

השאלה האולטימטיבית כאן תהיה: אם את רוב הדברים\הצרכים אנו לא יודעים אייך נעשים (חיטה ירקות פירות חלב לחם בשר ועוף בגדים שולחן כיסא מקרר מכונות חשמליות מכונית וכו' וכו'), אז אייך יש לנו אותם ? יותר מיזה, אם ידענו אייך לעשות את הכל, האם יכולנו במציאות לעשות הכל לבד ?

כלומר כל הצרכים שיש לנו זה עמל אנושי שלא אנו בעצמינו עשינו בעצמינו, ויותר מיזה אנו אפי' לא יודעים אייך מיצרים את כל זה. אז אייך רבונו של עולם זה נמצא אצלינו ?

הפלא הזה קורה בגלל "חלוקת העבודה" כלומר בני אנוש החליטו מרוב חכמה בינה ודעת שכדאי להיות חברים ביחד ולהתחלק בעבודה. שבני אנוש מתחלקים בעבודה, ביחד הם מצמיחים הרבה מאוד דברים ובהרבה יותר בקלות. יותר מיזה אפי' בכל תחום ותחום כמו לעשות מסמר, כדאי חלוקת העבודה. אדם סמית אבי אבות הכלכלה המודרנית מסביר את זה בטוב טעם. אם אדם אחד אפי' מוכשר מאוד יעשה מסמרים לבד. הוא יספיק כמות מסוימת בשעת העבודה. נגיד עשר מסמרים. במסמר יש שלוש שלבים. 1, לחתוך את החומר גלם לפי מידה. 2, לחדד קצה אחת. 3, ולעשות את הכובע בקצה השני. עכשיו במקום שאדם אחד יעשה את כל השלבים ויספיק לעשות עשרה מסמרים בשעה, אפשר לחלק את העבודה לשלוש אנשים והנה ביחד הם יספיקו לעשות כמאה מסמרים בשעה.

חלוקת העבודה מביא קודם כל הרבה מאוד סוגי סחורות. בלי חלוקת העבודה לכל אדם היית אך ורק צרכים מינימליים. חלוקת העובדה מקל מאוד על העשייה ככה שמספיקים ליצור הרבה מאוד מכל סוג סחורה ככה שזה יותר זול. ואם כל דבר יותר זול, אז יש לנו הרבה סוגי סחורות. כלומר לא מספיק שיש הרבה סוגי סחורות, בכדי שכל הסוגים יהיו זמינים לכולם, זה גם צריך להיות זול. וחלוקת העבודה בעצם עושה את שניהם, גם הרבה סוגי סחורות וגם בזול.

נסכם: חלוקת העבודה מצמיח ערך רב לחברה כולה. מה שאין כן בלי חלוקת העבודה שבקושי היית לנו – כל אחד לחוד, דברים מינימליים. העושר של כל פרט בחברה, אפשרית אך ורק בחלוקת העבודה.

חלוקת העבודה חייבת להיות רצונית\בחירית. כלומר יש אדם שאולי רוצה חיים פרטיים ויש לו את הכישרון ואת הידיים הטובות\היצירתיות ולכן הוא מסתפק עם דברים מינימליים שהוא יוצר בקניינו לבד ובעצמו. כלומר הוא לא מעוניין בחלוקת העבודה. אפי' שרוב בני אנוש מעוניינים בחלוקת העבודה, אי אפשר לכפות על האדם להיות חלק בחלוקת העבודה.

הכל פנים, כמו בעמל אנושי שאלנו אייך אפשר שתהיה לנו עמל שלא עמלנו עליו, ככה גם בחלוקת העבודה שאלת השאלות היא: אייך יש לנו את כל סוגי הסחורות בלי להיות שותף בחלוקת העבודה. כלומר אייך זה שיש משתתפים ועמלים שיש להם מעט מחלוקת העבודה, ואייך זה שיש כאלה שלא משתתפים או לא עמלים כל כך קשה ויש להם פי אלף מאלה שכן משתתפים ועמלים קשה מאוד.

תחשבו על זה: החתונה נגמרה מאוחר בלילה והנה אנו יוצאים מהאולם ויש נהג מונית בחוץ שמוכן להסיע אותנו הביתה באמצע הלילה. הנהג המונית הזה הוא שותף בחלוקת העובדה. כלומר למה הוא שם כל כך מאוחר ולא בבית עם משפחתו ? כי הוא חלק בחלוקת העובדה. אותו דבר מפנה הזבל מהבית ומהרחוב. למה הוא עושה את זה ? הוא חלק בחלוקת העובדה !! ואז נשאלת השאלה למה הוא עובד דווקא בזבל או כנהג מונית ולא במשהו יותר נורמלי ? השאלה הזאת רלוונטית כלפי העובדים קשה, כלומר אפי' בכל המקצועות הקשים כמו רופא ומנתח או מפנה הזבל והסבל וכדומה. יש הבדלי שכר. ולמה ? הרי אנו שותפים בחלוקת העבודה אז למה שיהיה הבדל ביניהם ? ושאלת השאלות היא: אייך זה שיש לאנשים ערך יותר משווי עמל אנושי של כל החיים ? נגיד רופא מנתח מקבל 1000 שקל ליום עמל. כפול חמש אלף לשבוע, כפול 52 שבועות בשנה = 26000 שקל לשנה, כפול חמישים שנה = כל החיים ?! בסך הכל שלוש עשרה מיליון שקלים. והנה יש כאלה שיש להם הרבה יותר כסף עוד לפני שהתחילו לעבוד. או עבדו כמה שנים וצברו סכום הרבה יותר גדול מיזה.

תבינו שהשאלה רלוונטית מאוד, כי בלי חלוקת העבודה, זה לא אפשרי. כלומר העשירות המופלגת הזו לא אפשרית בלי חלוקת העבודה. אך ורק שכולנו מוכנים להיות בחלוקת העבודה, מתאפשרת הנוכלות הזאת. ולכן זה שאלה מאוד מאוד לגיטימית. (אני מסביר לכם את זה כי יש דמגוגים ופנאטים שטוענים בשטחיות ששאלות מהסוג הזה זה שאלות של אי פירגון ולא היא כנ"ל. זה שאלה לגיטימית מאוד. יש שיאמרו שכדאי לתת את האפשרות להשיג את העשירות הזה ככה זה מדרבן את האנשים להיות בחלוקת העבודה. אוקיי הטיעון הזה יכול להיות טיעון אבל בתנאי שכולנו בחלוקת העבודה מרצון חופשי ולא בכפיה. כלומר אם יש לכולנו קניין פרטי ויש לכולנו זכות מוקנה בקניין המשותף = רשות הרבים, אז כדאי לשכנע את האנשים להיות בחלוקת העבודה מרצונם החופשי ואולי כדאי באמת לתת את האפשרות להשיג עשירות יתר בכדי לדרבן יזמות וכו' וכו'. אבל אם אין לנו קניין פרטי ואין לנו זכות מוקנה לדרוך בכדור הארץ = בקניין המשותף ?! אז ההשתתפות בחלוקת העבודה היא כפייתית על ידי המשטר\המדינה והנה קיבלנו עבדות. אז השאלה היא אייך המשטר\המדינה לא דואגת מראש שתהיה שוויון בין העבדים ? אפי' אם נאמר שכדאי למדינה\האדון שתהיה לעבדים דירבון ככה ישיגו צמיחה יותר מהירה. אז זה בתנאי שבאמת הצמיחה מגיע לבסוף לכולם, אפי' לא בשוויון מוחלט, בכל זאת שוויון, הרי אף אדון לא רוצה מרד מצד העבדים שלו. בתנאי חירות בלי משטר, עצם החברה ששותף בחלוקת העבודה, מאפשרת את העשירות והעניות. כלומר בטבע בלי קניין פרטי ובלי חלוקת העובדה אין עשירים ועניים. הקניין הפרטי והקניין המשותף כולל חלוקת העבודה מאפשרת את העשירות והעניות. הווה אומר זה שאתה עשיר זה בזכות כולם וזה שאתה עני זה באשמת כולם. מכאן שהשאלות האלה הם לגיטימיות לגמרי ולא שאלה של אי פרגון ח"ו. אבל אם נדון בחברה משטרית שיש אדון ועבדים, גם שם שאלת העבד היא לגיטימית מאוד. וכי למה לעבד הזה מגיע יותר מהעבד השני ? בשני סוגי החברות, השאלה לגיטימית לגמרי)

ובכן נשאיר את השאלות פתוחות (בהמשך יובן הכל בעזרת השם) ונעבור ליסוד הרביעי: "אמצעי חליפין = כסף"

  1. אמצעי חליפין = כסף.

אם כל בן אנוש עמל ליצור משהו, והוא עוד שותף בחלוקת העובדה. אז אייך מגיע אליו כל צרכיו ? הרי הוא עושה רק דבר אחד קטן מכל הצרכים שמגיעים אליו, אז אייך הם הגיעו אליו ? הוא עושה רק חלק קטן בחלוקת העבודה, אז אייך מגיע אליו כל העמל האנושי הענקית הזו. הרי מיליוני אנשים בכל רגע נתון עמלים ועמלים במשותף ביחד עמנו והנה הכל מגיע אלינו. אייך זה קורה ? הכסף !! בני אנוש המציאו אמצעי חליפין ככה מגיע אלינו כל הצרכים שלנו.

אייך זה עובד\פועל ? ובכן נגיד שכל שעת עבודה = 30 שקל. כלומר כל עמל שעה של כל שותף בחלוקת העבודה, שווה שלושים שקל. בכל המדינה או בכל בעולם יש כמות עמלים ויחד בכל שעה של עמל הם מיצרים ערך ששווה שלושים שקל לשעת עבודה של אדם. סך הכל שעת עבודה אנושית בכל העולם בהווה היא X כסף.

השאלה היא מי מחליף להם את שעת העבודה לכסף = אמצעי החליפין ? יותר נכון לשאול מי היצרן של הכסף ?

לפני שנשיב על כך, נסביר יותר בהרחבה את האמצעי החליפין. ובכן שאלנו אייך עושים חליפין בין העבודה שלי לבין העבודה של האחר. כלומר אני יצרן חלב ואתה יצרן לחם. והנה אייך אני מקבל לחם ואתה חלב ? על ידי שתרגמנו את עמלינו לכסף\נייר\קובץ אלקטרוני בבנק. כלומר קיבלנו ממישהו ניר\כסף\קובץ אלקטרוני וככה אנו משלמים אחד לשני על העמל שלו = אמצעי חליפין. כלומר כל שעת עמל מתורגם לכסף.

יש מישהו שיוצר את הכסף כלומר מתרגם את עמלינו לכסף. (אגב נבין בהמשך שיש הבדל בין "יצירת הכסף" לבין "כסף במחזור". יצירת הכסף זה תרגום העמל האנושי לכסף\ניר\קובץ אלקטרוני. כסף במחזור זה הכסף שמוכר לכולנו הכסף שרץ בינינו כל הזמן אם זה מזומן ואם זה עברה בנקאית או שיק וכו' וכו')

מי הוא יצרן הכסף ? זה שאלה מאוד רלוונטית ומאוד קריטית. בכדי שנבין למה זה קריטית אני אתן לכם את שלבי היצירה של האמצעי החליפין = כסף.

שלב א'

הציבור עובד ומצמיח ערך\סחורה.

שלב ב'

צריך אמצעי חליפין אז מישהו מיצר את הכסף בכדי לתרגם את העמל האנושי לכסף.

שלב ג'

יצרן הכסף מחלק את הכסף לציבור תמורת קבלת העמל\הערך\הצמיחה\הסחורה של הציבור לעצמו בחינם. (הרי יצירת הכסף זה לא עמל מול העמל האנושי. ולכן בעצם הוא מקבל את כל העמל הציבור בחינם)

שלב ד'

יצרן הכסף מוכר את הערך\הצמיחה\הסחורה בחזרה לציבור ומקבל כסף מהמחזור מהציבור ושוב בחינם. (ואמרנו שיש הבדל בין יצירת הכסף לבין כסף במחזור. שאתה מקבל כסף מהמחזור בעצם קיבלת את הסחורה, והנה היצרן קיבל 1, את הסחורה בחינם תמורת יצירת הכסף. ובהמשך קיבל את הכסף המחזורי בחינם תמורת הסחורה ככה שהוא מרוויח פעמים. גם את הסחורה וגם את הכסף המחזורי)

המסקנה:

ליצרן הכסף יש את עמל\הסחורה של הציבור בחינם ואת כספו מהמחזור בחינם.

אז מיהו היצרן הנבל הזה ?

נשאיר את השאלה פתוח אבל זאת נדע שיש לנו כציבור משאב ציבורי יקר מאוד שנקרא "יצירת הכסף הציבורי" וכמו כל משאב ציבורי, היא שייכת לציבור כלומר לי ולך.

נסכם: לאמצעי החליפין = הכסף. יש כמה סגולות. אחת: כשמו כן הוא "אמצעי חליפין". אחת: שומרת על עמל לאורך זמן. שזה ואמר, אם יצרתי חלב, תוך כמה ימים היא מתבזבזת או מתקלקלת. כלומר הצמיחה של עמלי לא נשארת לאורך זמן. אבל תשימו לב שאם החלפתי את עמלי לכסף ?! הוקוס פוקוס עמלי נשארת לאורך זמן. מה שלא אפשרי ביקום כולו הנה בני אנוש המציאו משהו דמיוני שנקרא כסף והיא משמרת את עמלינו לאורך זמן. כל עמל אנושי בטבע נכחדת או מצריך עמל תמידי לתחזוקה. מה שאין כן אם תרגמנו את עמלינו לכסף ?! פתאום עמלינו נשמרת לאורך זמן.

המצב הזה מאפשר הלוואות כמובן ואז זה מאפשר יזמות וכו' וכו'. היא כמובן מאפשרת ריבית, כי אדם חסך את כספו במקום לבזבז אותו, ואם אני רוצה ליהנות מיוזמתו = חיסכון, אני משלם לו ריבית על ההלוואה או מכניס אותו שותף ליזמות שלי. אבל ריבית לעומק זה שקר. וכי למה ? כי כסף לא יכול במציאות להצמיח כסף. כסף היא תרגום של עמל ולא יוצר עמל. את העמל יוצר האדם, או האדם יוצר מכונות שעושות בשבילו את העמל. בכל אופן כסף זה תרגום של עמל ולא שהכסף בעצמו יוצר כסף ולכן אי אפשר במציאות ריבית. כלומר אם מישהו מבקש ריבית על כסף הוא בעצם דורש שאדם יוותר על חלק משכר עמל שעה שלו (נגיד שעת העבודה שווה 30 שקל וחלק הוא צריך בשביל ריבית, אז יוצא שהוא מקבל פחות כסף לשעת עבודה). בעצם הוא מעלה את שכר שעות העמל ככה שלבסוף זה חוזר למלווה בריבית כבומרנג (כי העובד לא ימשיך לעבוד בשכר של שלושים שקל עם הוא צריך לשלם חלק מיזה למלווה בריבית ולכן היזם יצטרך לעלות את שכרו והנה הריבית מורידה את ערך הכסף הציבורי). אבל עד אז בינתיים הוא גוזל חלק משעת העמל של הלווה. מכאן האיסור הדתי לשלם ולקחת ריבית.

ובכן שכל העמל האנושי היית תרגום לכסף חומרי כמו זהב וכסף ונחושת, המרוויח של יצירת הכסף היית המשאב הטבעי של זהב\כסף\נחושת כלומר למי שהיית שייכת המשאב הטבעי הזה ?! פלוס העמל ליצור את הזהב\כסף\נחושת הוא הרוויח בכפלים על יצירת הכסף כמו שהסברנו לעיל. מה עוד היה צורך אנושי בהלוואות וריבית ושותפות בעסקים וכו' וכו'. ברגע שבני אנוש עברו לכסף של נייר או קובץ אלקטרוני, באותו רגע אין יותר צורך בהלוואות ובריבית ובשותפות של המלווה. פשוט כל אחד ניגש ליצרן הכסף החברתי ומיצר את כספו.

אייך רבונו של עולם בני אנוש פספסו את הדבר הפשוט הזה ?

שיצירת הכסף היא משהו דמיוני, אין צורך יותר בשום הלוואה וריבית ושותפות כפייתית בעסקים וביזמות. פשוט פונים ליצרן הכסף החברתי והוא יוצר בשבילנו את הכסף. (בהמשך תבינו שהשאלה הנזעקת כאן היא עוד כלום ביחס ליצירת הכסף המודרני)

נחזור לאמצעי החליפין = כסף.

ובכן אם חשבנו שיצירת הכסף מתרגמת את העמל האנושי בהווה. אז לא ככה זה פועל במאות האחרונות. במאות האחרונות יצירת הכסף נוצרת על חשבון עמל עתידי. כלומר לא מחכים עד שתצמיח משהו ויוצרים לך את כספך תמורת הצמיחה שלך. רק מראש מיצרים בשבילך את הכסף על חשבון זה שעד סוף החודש\השנה\עשר שנים\עשרים שנה, תצמיח על ידי עמל את הצמיחה שלך. כלומר אתה כביכול יכול לקבל את כספך מראש ולהחזיר את זה חודשי וכדומה.

היצרן הזה, מבקש ממך ריבית ושכר עבודה על עצם יצירת הכסף. אם חשבנו שרק מלווה "כסף מחזורי" מבקש ריבית (והסברנו את השקר של הריבית הקלסית לעיל), הנה גם על עצם יצירת הכסף הוא מבקש ריבית. ואז נשאלת השאלה האולטימטיבית. למה ? למה ובאיזה זכות הוא מבקש ריבית ? קודם כל: יצירת הכסף זה משאב ציבורי וכמו כל משאב ציבורי כמו אוויר וחמצן יש לנו זכות מוקנה, ככה יש לנו זכות מוקנה לגבי המשאב הזה שנקרא יצירת הכסף. שנית כל: זאת לא הלוואה ?! אתם מבינים את האבסורד ? אם חשבנו שיש זכות לאדם לצבור כסף על חשבון לבזבז את כספו, ולהלוות את כספו ולבקש קצת ריבית על זה שצבר כסף על חשבון לבזבז אותם. כאן מדובר על אדם שלא עשה כלום, הוא פשוט גזל את המשאב הציבורי (יצירת הכסף) מאתנו ועוד מבקש על כך ריבית ? מילא שכר על השירות, אבל למה ריבית ?

מה שיותר מטריף כאן היא, אם רח"ל לא עמדתה בתשלומים, הנבל ייקח ממך את הדירה או את העסק או את היזמות שלך.

תשימו לב כי זה חשוב: אני הולך ליצרן הכסף ואומר לו, אני רוצה לקנות דירה\מפעל\לבנות בניין מגורים\ליצור תרופה לסרטן. אמרנו שאפשר ליצור כסף על חשבון עמל עתידי. וזה מה שעושים במאות האחרונות. אוקיי, אני פונה ליצרן שיצור בשבילי את הסכום שאני צריך. עמלתי עמל רב והצמחתי מה שהצמחתי, נגיד תרופה לסרטן. אבל לא הצלחתי לעמוד בתשלומים כסדר. אז היצרן בא ולוקח את כל עמלי לעצמו בחינם.

תבינו שלא מדובר בהלוואה או בשותף. מדובר על יצרן הכסף. אם אני בא לאדם שצבר "כסף מחזורי" אישי שלו אז או אני משלם לו ריבית או מכניס אותו לשותף (כבטחונות) תמורת ההלוואה. ואם כשלתי בתשלומים, הוא יכול לנצל את קשיי הזמני שלי לקחת ממני את עמלי (לא שזה צודק אבל מילא אפשר להבין את המשחק הטיפשי הזה). אבל כאן מדובר על יצרן הכסף, אז למה אני משלם ריבית ? למה אני חייב להכניס אותו כשותף ? ולמה הוא זוכה לגזול ממני את כל עמלי אם כשלתי בתשלומים ?

אז שוב נזעקת כאן: אייך בני אנוש מפספסים את הדבר הפשוט הזה שאין שום צורך היום להלוואות כספים. אתה פשוט הולך ליצרן הכסף הציבורי ומיצר את כספך, וככה בדיוק זה עובד. אז למה היצרן מרגיש את עצמו כמלווה ורוצה ריבית וגם גוזל ממני את עמלי וקנייני אם כשלתי באחזר התשלומים בזמן ?

המושגים "הלוואה", "מלווה ולווה", "ריבית ושותפות", הם מושגים עתיקי יומין שהזהב והכסף החומרי תרגם את העמל האנושי לכסף. לא כן שבני אנוש מיצרים את כספם בעצמם. אין להם שום צורך בכך, הם פשוט יוצרים את כספם בעצמם. במיוחד שאפשר ליצור את הכסף על חשבון עמל\צמיחה עתידי, שאז בוודאי אין גבול לכמה כסף אפשר ליצור בהווה ובחינם. אז אייך זה שאנו עוד מתנהגים כאילו יש לווה ומלווה וריבית ושותפות כפייתית ביזמות ?! איפה חוש הצדק של מערכות בתי המשפט שהם באים לגזול מאדם את כל עמלו לטובת יצרן הכסף ?

ובכן תשימו לב: היום המשאב הציבורי שנקרא "יצירת הכסף", נגזלה מהציבור על ידי הבנקים. לא רק שהם גזלו את עצם המשאב הציבורי (שהסברנו לעיל שעצם יצירת הכסף מהעשיר את היצרן בחינם), הם דורשים ריבית כמו כל חוסך כסף שמלווה בריבית. ומה עוד, הם נכפים את עצמם בכוח להיות שותף בעסק\במפעל\ביזמות\בדירה, ככה שאם כשלנו לעמוד בתנאי התשלום ?! הם לוקחים את הכל בשביל עצמם ובחינם. "בחינם" כי הם לא באמת שותפים ולא באמת מלווים. הם פשוט יצרני הכסף הציבורי. אתם מבינים ?

שבת שלום

יהיה עוד כמה חלקים לפי דרישה. בחלק הבא ננסה לענות על כל השאלות הפתוחות שנשארו פתוחים. אבל אני חושב שכדאי להקדיש מחשבה עמוקה לפני שנעבור לחלקים הבאים. זה בנפשינו אנו שנקדיש מחשבה עמוקה בתחום. זה לא שאלה של בחירה כן או לא גרידה, זה שאלה של להיות בן חורין או להיות עבד. כל העבדות האנושית בא אך ורק בגלל חוסר מחשבה ועמקה = לימוד.

בברכה

Max maxmen

מגדרים ?!

מגדרים ?!

לא מזמן קראתי מאמר באתר הנפלא "אלכסון", מאמר בשם "ליפול מקצה הפטריארכיה" מאת גבריאל בוקובזה. ונתתי שם תגובה ואמרתי לעצמי ששווה לעשות מיזה מאמר.

המלך ערום – הזווית האחרת  

ברצוני להנגיש לכם זווית אחרת מהדוגמה שלנו.

במצב הטבעי ביותר בלי חברה = ישות דמיונית = דגל = פסל, אין אפשרות להפריד את מין האדם לשני מגדרים, הרי בשום אופן אימא מול בנה והבן מול האימא או בן מול אחותו ובת מול אחיה, לא מרגישים את עצמם כשני מגדרים. האפשרות להגדיר אותם כשני ישויות דמיוניות נפרדות, מתאפשרת אך ורק שכולנו שייכים לישות דמיונית כלשהו, נגיד כולנו שייכים ללאום הישראלי הדמיוני, או אנו שייכים לישות למין האנושי הדמיוני, וכולנו מולידים ללאום הדמיוני אז באמת שאנו כולנו רובוטים לאיזה ישות דמיונית, אז אפשר להתארגן ככוח בתוך הישות, אפשר למשל להתארגן על פי צבע או מוצא או להתארגן על פי המגדר.

יוצא מכאן שאם אנו דנים על המצב הטבעי, אין מצב של הפרדת האדם לשתי מגדרים. אך ורק אם אנו במצב לא טבעי שאנו כולנו כולל צאצאינו שייכים לאיזה ישות דמיונית, אז אפשר להתארגן ככוח בתוך הישות, ואחת האפשרויות היא להתארגן במסגרת מגדרית כמו שאר סוגי ההתארגנויות החברתיות כנ"ל.

מיהו המעוניין בהפרד ומשול הזה ? הישות הדמיונית !! הישות הדמיונית לעולם עשה הפרד ומשול בין ההורים לצאצאיהם, מכאן בימי קדם טקס מעביר את זרעו למולך, מכאן במודרנה שעל פי החוק הישות הוא הוא ההורה העליון ולא אתה ואשתך. (לדברי גיל סיגל, פרופ‘ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי.) כלומר בכדי לקיים את הישות הדמיונית המדומיינים חייבים להפריד את צאצאיהם מההורים כפי שהגל מסביר את זה בטוב טעם:

"כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)

"אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים, ואז נוצרה איזה טרגדיה שנהיינו יתומים" (פרופ' בוזגלו)

ובכן, בכדי לקיים את הישות הדמיונית, אתה חייב לעשות את ההפרד ומשול, אחרת ח"ו הבן והבת רח"ל יחשבו שיש להם אימא ואבא, וזה לגמרי לא נכון הרי האליל (הישות הדמיונית) הוא האבא וגם האימא שלך.

כל זה היה מאז המצאת הישותיות הדמיוניות לאורך אלפי שנות היסטוריה, מכאן אגב החיילים הרווקים והרווקות בכל ישות שכזה בחינם. הרי הילדים שלהם של הישות הדמיוני ולא של ההורים.

לאחרונה במאות האחרונות, הישותיות הדמיוניות עלו על נכס חדש, לא מספיק להם הילדים שלנו, ואת הגברים שלנו, הם רוצים גם את הנשים כידיים עובדות לישות, אבל אייך הוא יגזול את האישה מהגבר ? כאן בדיוק הומצאה הפרדת האדם לשני מגדרים = ישויות דמיוניות שונות, והנה קיבלנו את ההפרד ומשול.

נשים לב שמי שיכול להתפתות להפרדת האדם לשני מגדרים שונים, הם בדרך כלל אנשים ממדומיינים ושטחים, הרי אין מצב להפריד אותם במצב הטבעי שלהם, הרי שניהם יצאו מבטן של אישה, אז האימא למשל יכול להפריד אותם כשני ישויות דמיוניות נפרדות ? האם האבא יכול להרגיש הפרדה בינו לבין הבת שלו ? או בין בניו ובנותיו ?

בימי קדם לפני המצאת הישויות הדמיוניות, היו כמה סוגי משפחות מקובלות: "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים  (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז(" (במדבר רבה)

אז למה המשפחה המסורתית ניצחה את כולם ? כלומר במצב טבעי בלי כפיה של ישות דמיונית, התאפשר כל סוגי המשפחות לעיל, אז למה דווקא סוג המשפחה המסורתית ניצחה את כולם ? כי פשוט הברירה הטבעית הדעתנית והרציונלי של האדם בוחרת את הכי מועיל, הרי למה שגבר יוליד ילדים אם הילדים לא מכירים אותו כלל ? למה אישה תוליד ילדים אם הילדים לא מכירים את האימא, וכו' וכו'

ובכן, במצב הטבעי, בכדי שגבר יזכה לשרידות אישית על דרך "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים", הוא חייב את ידה של האישה, כלומר היא חייבת להיות נאמנת לגבר הזה לפחות שנה שלימה. אחרת מנין לו שהילד שלו ? מה שאין כן אישה תמיד בטוחה בצאצאיה בדור הראשון, הרי היא צריכה רק לכבוש גבר לדקה אחת, ויש לה ילד\ילדה.

המצב הזה גורם שתמיד ידה של האישה על העליונה, תמיד הגבר צריך את טוב ליבה של האישה. מכאן שהגבר מבטיח לה את הכל בכל מכל כל, כלומר בכדי שהיא תסכים לדיל שכזה להיות נאמנת רק לגבר הזה, הגבר צריך להבטיח לה הכל בכל מכל כל. מכאן המצב הטבעי שהאישה לא צריכה כמעט לעשות כלום, לא לתרום לפרנסת המשפחה ובוודאי לא לתרום לישות הדמיונית שמתחילה זה עניין של הגברים הרי הגברים רוצים משטר בכדי לשמור על קנייניהם, את אותו הקניינים שהם צריכים לאישה ולילדיה. ולכן תמיד האישה היית מחוץ לתמונה החברתית. זה אגב נכון גם אצל הדת, כלומר אישה פטורה מרוב המצוות מאותו סיבה. אישה אפי' פטורה מפרו ורבו כלומר לא מחויבת בחוקי המשפחה, בכדי להדגיש לגבר כמה עולה לו לזכות באישה. כלומר אתה רוצה אישה שתהיה נאמנת רק לך ושהיא תוותר על חירותה ?! אוקיי "שלם לה הכל בכל מכל כל" = הכתובה היהודית.

אחרי כל זה יש לשאול: למה באמת אישה מוכנה להבטיח לגבר את הנאמנות = לוותר על החירות שלה, אם היא יכולה בעצמה לדאוג לעצמה ? התשובה היא: היא פשוט דואגת לדור השני שלה, כלומר אמרנו לעיל שאישה תמיד בטוחה בדור הראשון שלה, אבל מה יהיה עם הבנים שלה בהמשך ? הרי אם אישה לא רוצה להיות נאמנת לגבר בשום תנאי, אז לבנים שלה לא תהיה שרידות אישית ככה גם היא לבסוף לא תזכי לשרידות אישית נצחית. מכאן נאמר על האישה שיש לה בינה יתירה, כלומר אישה חושבת יותר מדור אחד.

ובכן זה המצב הטבעי ביותר, אישה רוצה (יותר נכון מסכימה) לעשות דיל עם גבר בכדי ששניהם יזכו לשרידות אישית נצחית לדורי דורות.

על מצב הטבעי הזה באים כל הישויות הדמיוניות לתפוס טרמפ, כלומר הישויות הדמיוניות אומרת לנו: תמשיכו להתנהג עם המסורת ככה זה הכי מועיל לנו, הרי תרגישו כאילו הילדים שלכם והאישה שלכם וככה הישות תזכה לחיילים בחינם (תחשבו על מצב שהישות הדמיונית בעצמה צריכה להוליד את צאצאיה ?!). מצד שני הרובוטים של הישות הדמיוניות יכולים רח"ל לחשוב שבאמת האישה שלהם והילדים שלה, ואז הכוליות תתפרק והדמיון תתנדף ברוח כלשונו של הגל. מכאן דבריו המפחידים: "כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)

אייך הישויות הדמיונית עושות לנו את המוות ? פשוט מאוד, להפריד את ההורים מילדיהם, מעצם שהישות הוא ההורה העליון, ולהפריד את האישה מבעלה וההפך, על ידי המצאת שני המגדרים.

אחרי תיאורית הקונספירציה שלעיל שהישות הדמיוני הוא הגורם והמעוניין במצב הזה וגם מדרבן אותו כפי שמחבר המאמר נזעק בצדק (בהמשך אני הביא דוגמא מאלפת כמה שהוא צודק בזעקתו), יש לשאול למה ההמונים נשים וגברים משתפים פעולה עם הישות הדמיונית ? כלומר אייך הישות מצליח לשכנע את הנשים והגברים שכביכול באמת קיימת שני ישויות שכאלה, הרי זה נגד הטבע הטבעי שלנו כנ"ל.

ובכן כאן בא הפנאטיות והשטחיות שלנו, אנו אוהבים מתוך שטחיות לדמיין ישויות שכאלה כי אז אנו מרגישים שייכים למשהו גדול. ניקח לדוגמא המגיבה הנחמדה לעיל שזועקת כלפי מחבר המאמר היקר שהוא צריך לנשק את האדמה שהאישה דורכת עליה כי בזכות האישה הוא בכלל קיים הרי יצא מבטן של אישה. מה בעצם המגיבה אומרת לו ? שהוא צריך לנשק אותה ואת האדמה שהיא היא דורכת עליה, הרי היא לא מתכוונת לאימא האמיתי שלו שהוא במילא עושה את זה, כלומר הוא יודע כמה הכרת הטוב הוא חייב לאימא האמיתית שלו, ולכן זה לא מה שדורשת המגיבה, המגיבה דורשת שמחבר המאמר פשוט ינשק אותה אישית כי היא אישה ואישה דמיונית הולידה אותו והיא חלק מהאישה הדמיונית הזו ולכן הוא חייב לה הכרת הטוב. אתם מבינים ? זה כמו המושג "שלטון העם": הרי שלטון העם זאת דמיון, שלמעשה שרלטן תורן שולט בנו. אבל זה לא מונע מכל אדם שטחי לדמיין שהוא הוא זה שלטון העם, גם השרלטן טוען כל הזמן שהוא זה העם הדמיוני, תמיד יאמר העם אמר את דברו העם רוצה והעם והעם וכו' וכו'.

ובכן למה אנשים שטחיים אוהבים לדמיין דברים שכאלה ? מה הם לא רואים את המציאות ? הרי יש אך ורק אדם הפרט הדינמי שאין אחד מהם שטביעות האצבעות דומות לזולתו ואין אחד שיש לו די אן איי משותף לזולתו כלומר האדם וכל אדם הוא יחידני לגמרי ודינמי, אז אייך אפשר לדמיין ישויות הזויות שכאלה ? כלומר יש מישהו או משהו שדוחף אותם לשם = לדמיונות.

ובכן, בדרך כלל מדובר בלוזרים, כלומר הם כשלו במציאות, למשל גבר לא מצליח לחיות עם אישה ולכן קל לו להאשים את כלל הנשים ולהפוך אותן לישות דמיונית, או אישה שלא מצליחה לחיות עם גבר, היא תראה תמיד את כל הגברים כישות דמיונית. אדם לא יכול להסתדר עם השונה ממנו, כמו עם ערבי או עם מזרחי או עם אשכנזי וכדומה, ואז הוא מדמיין ישויות דמיוניות של אשכנזים או מזרחיים או שחורים. ככה ימני מול שמלני וההפך. כלומר תמיד הכי קל לאדם שטחי לברוח לדמיון. וכאן נכנס המשטרים והשרלטניים למיניהם ומנצלים את השטחיות שלנו בכדי לשלוט בנו.

בכדי להוסיף שמן למדורה של מחבר המאמר הנכבד, יש לי סיפור מאלף: שני בני זוג באים לבית היולדות להוליד את התינוק שלהם במזל טוב. לשני בני הזוג יש סוג דם מינוס ( = Rh שלילי). אחרי הלידה האחות בא לתת לגברת אנטי די, והגברת טוענת שלבעלה יש סוג דם מינוס ( = Rh שלילי) ולכן היא לא צריכה את האנטי די. האחות מתעקשת ומביאה את כל המחלקה לעזרתה לכפות על היולדת לקחת אנטי די, והיולדת מתעקשת עד שמגיע ראש המחלקה ומסתכל על בני הזוג ואומר לאחיות: תרדו ממנה היא לא צריכה אנטי די. בעלה רודף אחרי ראש המחלקה במסדרון ושואל מה פשר הסיפור כאן ? וראש המחלקה מסביר לו בטוב טעם, שלא תמיד הילד דווקא שלך ולכן אנו לא לוקחים סיכונים, כלומר אולי הילד של מישהו אחר שאין לו סוג דם מינוס ( = Rh שלילי). אתם מבינים ?

נכון זה טובת הילד (לא לגמרי הרי גם הילד רוצה להכיר את אביו האמיתי) וטובת האישה הבוגדנית הפוטנציאלית שלא תסתכן רח"ל בהיריון הבא. אבל זה יותר מורכב מיזה, הרי יש כאן אדם (במקרה זה גבר, אגב זה יכול לקרות גם לאישה אם מישהו יחליף תינוקות) שהולך לגדל ולפרנס ילד שלא שלו, מה עוד יכול להיות שהוא יסתפק רק עם ילד אחד ככה שהוא לעולם לא יזכה לילד משלו. הוא ידמיין שיש לו ילד ולמעשה אין לו ילד. מיהו המרגיש כאלוהים לפסוק בדברים שכאלה ? התשובה: הילד במילא לא שלך הרי הוא שייך לישות הדמיונית שכמובן אני השרלטן האלוהים שלך: ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי"

בברכה

Max maxmen

יום רביעי 18 באפריל 2018 בשעה 15:43

גולש יקר שם פירגן לי והגיב

Mosheshy

ל     Max maxmen

הסבר נפלא.

ומדוייק.

אצטט: "ובכן למה אנשים שטחיים אוהבים לדמיין דברים שכאלה ? מה הם לא רואים את המציאות ? הרי יש אך ורק אדם הפרט הדינמי שאין אחד מהם שטביעות האצבעות דומות לזולתו ואין אחד שיש לו די אן איי משותף לזולתו כלומר האדם וכל אדם הוא יחידני לגמרי ודינמי, אז אייך אפשר לדמיין ישויות הזויות שכאלה ? כלומר יש מישהו או משהו שדוחף אותם לשם = לדמיונות.

ובכן בדרך כלל מדובר בלוזרים, כלומר הם כשלו במציאות, למשל גבר לא מצליח לחיות עם אישה ולכן קל לו להאשים את כלל הנשים ולהפוך אותן לישות דמיונית, או אישה שלא מצליחה לחיות עם גבר, היא תראה תמיד את כל הגברים כישות דמיונית. אדם לא יכול להסתדר עם השונה ממנו, כמו עם ערבי או עם מזרחי או עם אשכנזי וכדומה, ואז הוא מדמיין ישויות דמיוניות של אשכנזים או מזרחיים או שחורים. ככה ימני מול שמלני וההפך. כלומר תמיד הכי קל לאדם שטחי לברוח לדמיון. וכאן נכנס המשטרים והשרלטניים למיניהם ומנצלים את השטחיות שלנו בכדי לשלוט בנו."

בעבר הכרתי מישהי שטענה באופן כללי (לא כלפיי באופן אישי ) את מה שכתבה "אפרת", ומה שהרגשתי זה בדיוק את מה שכתבת.

זכור לי שכשהתגוררתי בארה"ב ,מאמצע שנות ה 80 של המאה שעברה ,היישות הדמיונית הקפיטליסטית דאגה לפמפם כל הזמן את: The War Between The Sexes ואת : The gender gap .

מהר הבנתי שהמגמה של היישות הדמיונית (לאום,מדינה,השיטה הקפיטליסטית על תאגידיה וכד' ) היא לפרק את המצב הטבעי כפי שהסברת למעלה ,וכפי שכתב הגל.

פירוק המצב הטבעי מביא לתחרות אין סופית בין הפרטים ולמלחמת הכל בכל .מה שמקבע את המשך שלטון השרלטנים.

תודה על ההסבר והציטוטים המאלפים שהבאת.

בברכה

Mosheshy

יום חמישי 19 באפריל 2018 בשעה 8:11

maxmen

למושי היקר

תודה לך מקרב לב

max

יום ראשון 22 באפריל 2018 בשעה 14:11

ישי כהן שקרן

ישי כהן שקרן

(האזינו לתוכנית שוברים כלים עם ישי כהן השקרן)

 https://www.youtube.com/watch?v=Uexs5bCO1bo

כולנו זוכרים את "תרגיל המסריח" בממשלת שמיר ופרס. וכולנו שאלנו איפה טעינו. התשובה היא מצד אחד כי פשוט אהבנו לשמוע מה שאנו רוצים לשמוע, מצד שני היו צעירים חובבניים שלמדו לאכיל אותנו את מה שאנו רוצים לשמוע. כלומר במחנה החרדית היו צעירים חדשים בפוליטיקה ובעיתונות שמכרו לחילוני לוקשים שכאלה שהחילוניים פשוט אהבו לשמוע.

ככה בדיוק נפלנו כזבובים שעד היום – אני חושב – רוב הנפשות הפועלות אז עוד לא הצליחו להתאושש.

מה קרה אז? הזקנים – פרס וחבריו, השתכנעו פתאום שהנה החברה החרדית הצעירה היא חברה אחרת לגמרי. שכחו לגמרי שיש תהום שמפריד בין חרדים לחילונים מבחינת אידיאולוגיה והשקפה. האידאולוגיה וההשקפה כנודע לא נמצאת אצל הצעירים, רק אצל הזקנים כמובן. אז אייך עלה על דעת מישהו ללכת שולל אחרי הצעירים החובבניים ?

כנודע בסוף הזקנים הם הצריכים להכריע הלכה למעשה מה עושים, והנה הרב שך טרף לכולנו את הקלפים. והשאר היסטוריה.

והנה אנו חוזרים על אותו טעות שוב ב2018. ישי כהן ושאר הצעירים הפנאטים מהמדיה ומהפוליטיקה למדו דבר אחד: אייך להשמיע לחילוניים מה שהחילוניים בחלומות רוצים לשמוע: "הנה החרדים מתגייסים"

הצעירים האלה ביודעין יודעים שהם משקרים, אלא מה? בעיניהם החילוני הוא פנאט אם לא טיפש ולכן הוא יכול למכור לו לוקשים.

ולכן באתי להזהיר את אחי החילוניים ולומר להם שתדעו: משקרים לכם בפנים: לעולם חרדי לא יתגייס לצבא אפי' שהצבא והמדינה תהיה בידי חרדים. כלומר כמו שלא יעלה בדעתכם שחרדים ינהלו מדינה וצבא (הם לא עשו את זה אלפיים שנה וככה זה יהיה לנצח) ככה לא תעלו בדעתכם שאיי פעם חרדי יתגייס לצבא.

השקר הדבילי "הנה חרדים מתגייסים" אפשר למכור אך ורק לטיפשים, הרי יש חוק גיוס חובה, אז מה זה הם מתגייסים ? בוודאי שאתה לוקח אדם בכוח ובכפיה בחוק, אז מה הוא יכול לעשות ?! אתה גם לא מאפשר לו לעבוד לפרנסתו בלי צבא, אז מה הוא יעשה ? אז חרדי שלא לומד הוא למעשה לבד במערכה ההשקפתי שלו. כלומר הקהילה מפקירה אותו לשלטונות. אז לא פלא שנראה אחדים מתגייסים באין ברירה לצבא. (כל זה מדובר על חרדי אמיתי, אני לא מדבר על חרדי שרוצה להיות חילוני והצבא היא הדלת שלו לחילוניות, אז בוודאי שהוא יתגייס אפי' לצבא של שכירי חרב בלי חוק גיוס חובה)

בכדי שהחילוני יבין את החרדי, הוא צריך ללמוד להבין את ההשקפה החרדית זה אלפי שנים. וכשיבין ויהיה מספיק משכיל, הוא יידע שאין טעם לדון בהם כלל, ובעיקר לא תהיה אפשרות לשקר לו כמו שעושים השקרנים ישי כהן והאחרים שלא מפסיקים לשקר ולעבוד עליכם יומם ולילה.

כל זה אני מדבר על הפרט החרדי והחילוני. כלומר ההמונים צריכים להבין שאין סיכוי לעולם שהחרדי יהיה חלק מהציונות מבחינת ההשקפה ובוודאי לא יהיו חלק בכוח החרב\צבא. על חרבך תחיה זו קללה שנאמר על עשיו הרשע ולא על יעקב אבינו = לא על היהודי, היהודי לא חיי על חרב.

מי שרוצה קצת לטעום מההשקפה החרדית זה אלפי שנים, אני מאוד ממליץ על כמה מאמרים שלי כאן

לעולם לא אוחזים בחרב !
האם יש חרדי קיצוני פחות וקיצוני יותר ?
עקידת יצחק הליבה החרדית
גיוס = מעביר את בנו למולך
אם גאה להומו חרדי מסכימה עם אטי שמידוב
ההתייצבות בלשכת הגיוס כן או לא ?
פנאטים דוגמטים = בג"ץ פלוס העסקנים חרדיים
גזירת גיוס או גזירת דיור ?!
כשישים רווקים\ילדים כמגן אנושי על ההורים ועל החברה הדמיונית = לאומניות
גם להם מגיע ילד

ובכן מהפוליטיקאים ומהמדיה אני דורש יותר מיזה, אייך אפשר שמינה צמח ושני הזקנים שם יתלהבו כפנאטים דבילים מהנוכל הזה = ישי כהן ? למי ישי כהן יכול למכור לוקשים שכאלה? למשל: "השוליים החרדית (השבאבניקים) הם המרכז החרדיות". ובכן איפה נמצא המכרז הזה ? איפה בתי המדרשות שלהם ? איזה קופה צדקה או גמילות חסדים הם מנהלים ? מיהו הרבנים שלהם ? האם היה איי פעם איזה כינוס רבבות משלהם ? הם הרי המרכז שזה אומר הם אמורים להיות לפחות מעל חמישים אחוז חרדים.

אז זהו שאין כלום, יש חבורת הזויים מדומיינים שיושבים באיזה חדר עם מחשבים וקוגעל ומלפפון ושולנט ומנהלים אתר שנקרא "כיכר השבת" או "בחדרי חרדים", והם מדמיינים שהם המרכז. והנה כל המדיה החילונית כולל הפוליטיקאים כולל שופטי ישראל הולכים שולל אחרי המדומיינים האלה.

ובכן נעזוב לרגע את ההזויים האלה, ואני ינסה לתת לכם קצת דעת ותבונה.

בקום המדינה היית סוג של הבנה בין היהודים האדוקים (= החרדים) לציונים, שאף אחד לא יפריע לשני עם האידיאולוגיות שלו. כלומר החילוני ידע שבלי היהדות אין לו סיכוי, מצד שני האפוטרופסיים האמיתיים ליהדות – בעיני ההמונים החילוניים והמסורתיים – הם כמובן החרדים. ולכן היו הציונים מאוד מעוניינים שהחרדים לא יפריעו להם עם גיוס היהדות בשביל הקלישאות הלאומניות שלהם. כלומר גיוס חובה בכפיה הרי אי אפשר במציאות, אלה מה? עם גיוס היהדות = קלישאות לאומניות, זה יכול לעבוד וזה באמת עבד לציונות כל זמן שהחרדי שתק ולא התערב.

החרדי באמת שתק כל זמן שהציונות נתנו להם חופש מגיוס. לא רק שתק, אפי' כיבד את צבא ואת החיילים ובעיקר את החללים המסכנים שנפלו לריק (הרי במדינה קפיטליסטית כל קרבן הוא שכיר חרב ובארץ הם חיילים בכפיה ובחינם כלומר נופלים בחינם בלי לקבל תמורה).

עכשיו מה קורה ? קם דור שלא ידע את יוסף ולא מבין כלום, פשוט עמיארצות גמורים שחושבים להפר את ההבנה הזו. שזה אומר: החרדי מרגיש מאוים ככה שלא רק הוא הולך להציל את עצמו, הוא הולך להציל כל יהודי (חילוני ומסורתי) מגיוס לצבא.

הרי על פניו החרדי כמו שהוא נגד חילול שבת ונגד אכילת חמץ וחזיר, הוא יותר מיזה נגד להעביר את זרעו למולך. כלומר החרדי מתחילה כאפוטרופוס ליהדות אמור היה להילחם בשביל כל יהודי נגד גיוס חובה כי זה עוון יותר חמור מחילול שבת וכשרות. אלא מה ? הוא רצה להציל לפחות את עצמו. ואת זה נתנו לו מנהיגי קום המדינה כהבנה בשתיקה ולכן הוא שתק, כלומר החרדי איפשר ליהודים הציוניים להעביר את זרעם למולך העיקר שהם החרדים ינצלו. אבל אם החרדי בעצמו בסכנה, אז הוא הולך להילחם בשביל כולם.

שאתם למשל שומעים דיבורים על צבא מקצועי = שכירי חרב בשכר = ביטול גיוס החובה ?! זה בעצם אומר החרדי מתחיל לפרק את הקלישאות הלאומניות והלך הציונות באופן טוטלי. כלומר אין יותר לציונות את היהדות כגושפנקה, וכשאין את היהדות כגושפנקה לציונות ?! אין יותר מדינת ישראל !!! הנה מינה צמח בתוכנית הנ"ל טוענת ששליש מהיהודים בארץ רוצים היום את ביטול גיוס החובה.

הטעות של חלק מהפוליטיקאים החרדים היא, שהם עוד חושבים שאנו בהבנה הקודמת כאילו עוד אפשר למכור את העובדים (= אלה שעובדים) למולך בכדי להציל את הלומדים. יש להם טעות !!   הציבור החרדי גדל ב"ה ככה שבלתי אפשרי שציבור כל כך גדול ימשיך לעבוד בשחור (עבודה בשחור איפשר להמשיך להצהיר כלומדים ככה שגם העובדים ניצלו מהצבא), ולכן הם צריכים לעבוד בגלוי, והנה הצבא עומדת להם בדרך. ואם הצורך להתפרנס מחייבת אותו להתגייס, אז מה הוא יעשה ? האם יתגייס ? בוודאי שלא !! שוב כפרט אין לו ברירה או לרדת מהארץ, אבל ככלל הוא יתארגן פוליטית לחוד (מפלגה חדשה של עובדים יהודים אדוקים שלא מוכנים להעביר את צאצאיהם למולך) או בתוך המפלגות הקיימות וינסה להציל את עצמו מהצבא. הלחץ שלהם מול רבותיהם וראשי הקהילות יעשו את שלהם והחרדים יתחילו לזמר זמירות אחרות לגמרי.

מה תהינה הזמירות האלה ? אז תשמעו טוב טוב אחי החילוניים. הזמירות יהיו כמו שהסברתי לעיל. כלומר לא תהיה יותר גושפנקה יהודית ללאומניות המתחדשת = הציונות. זה אומר "גיוס לצבא תהיה אסורה מבחינת היהדות" לכל יהודי בעולם בכל צבא כלשהי אפי' צבא של שכירי חרב בשכר.

לא שזה מותר היום, ולא שזה היה מותר בקום המדינה, הרי מבחינת היהדות זה אלפי שנים אסור ליהודי לאחוז בחרב. אבל כנ"ל החרדים שתקו בכדי להציל את עצמם. הנה עכשיו אין דרך אחרת אייך להינצל אך ורק אם הם יצילו גם את שאר היהודים מלהעביר את זרעם למולך. (אולי זה טוב, הרי ממתי מותר ליהודי להציל את עצמו על גבי יהודים אחרים ?)

לסיכום:

אייך שאני רואה את התמונה, המצב היא כמו שאני אומר כאן. החילוניים הולכים לוותר על גיוס חובה (למה להיות פראיירים ? והנה מניה צמח בסקר שלה מראה על שליש יהודים בארץ שרוצים כבר היום צבא של שכירי חרב = ביטול גיוס החובה, ולדעתי מדובר על יותר אחוזים מיזה מסיבות חברתיות, כלומר מדיניות קפיטליסטית לא מאפשרת גיוס חובה ולכן לא ייקח הרבה זמן עד שההמונים יפנימו את הדבר הפשוט הזה שלא תישאר חילוני או מסורתי אחד שיסכים לגיוס חובה במדינה קפיטליסטית). החרדים מפסיקים לתת גושפנקה יהודית לציונות = אחיזה בחרב. נוסיף לזה את המדיניות הקפיטליסטית בארץ הקודש, והנה הלך המדינה. אין לחילוני מה לחפש בארץ קפיטליסטית כושלת בזמן שיש ארצות קפיטליסטיות יותר מוצלחות בלתי פשיסטיות ובלי להקריב את צאצאיהם הרווקים לריק. המסורתי בוודאי יוותר על ארץ קפיטליסטית חזירית, במיוחד שאין לה כבר את הגושפנקה היהודית. נשארים כאן הדתי לאומי והערבים והחרדים. במצב כזה החרדים בוודאי ילכו עם הערבים (הערבים והחרדים יהיו הרוב) והנה המסמר האחרון בארון הקבורה של הציונות.

זה מה שיקרה כשיש לנו חכמי חלם בפוליטיקה ובאקדמיה. אם בדור הקודם היית למנהיגות קצת שכל לעשות ברית בשתיקה עם האורתודוקסים. החכמי חלם של היום לא מבינים מכלום, רק לשמוע את מינה צמח ושני הזקנים המתלהבים מישי כהן השקרן ?! אומרת לנו הכל בכל מכל כל !!!

ובכן כפי שאמרתי, הציבור החרדי יוצא לעבוד רשמי (כלומר עד היום עבד בשחור עם פטור מהצבא, ואין הרבה עבודות ומקצועות בשחור לציבור ענק שכזה שגודל מיום ליום), והוא לא יכול להתגייס לצבא מבחינת ההלכה וההשקפה היהודית, ולכן הוא מתחיל ללחוץ על המנהיגות להציל אותם גם כן כלומר "לא רוצים להיות קורבן לטובת הלומדים" ולכן הציבור החרדי מתחיל לזמר זמירות חדשות ומסוכנות מאוד לציונות כנ"ל.

הפוליטיקה החילונית הולכת שלל אחרי צעירים (כמו ישי כהן השקרן הנ"ל ושאר אוכלי קוגעל ומלפפון בחדרי כיכר השבת) ופוליטיקאים שלא יודעים כלום מהראש שלהם.

מה שכואב כאן היא שאפי' הפוליטיקאים הזקנים כמו גפני לא מבינים מה קורה היום. הוא בטעות חושב שחרדי עובד הוא חרדי חדש שבאבניק שכזה, אז זהו שלא ולא, הוא לא מבין שיש מסות ענקיות של אברכים ובחורים שרוצים לעבוד בלי שום חסר באדיקותם היהודית. ואם עד היום עבדו בשחור ככה ניצלו מהצבא, היום הם לא יכולים לעשות זאת. וצבא לא בא בחשבון כמו שזה לא בא בחשבון כלפי הלומדים (הרי הקלישאה שמכרנו לחילונים עד היום כאילו רק לומדים אסור להם להתגייס, לא מתיר באמת לעובד להתגייס !!).

אז מה הוא חושב הגפני הזה ? שהוא יקריב אותם על המזבח לטובת להציל כמה לומדים ? אתה מודע בכלל כמה גדול היום הציבור הזה ? רוב הורים בגליים שמתחילים לחתן ילדים היום, לא יכולים לתת לילדיהם "דיור", שזה אומר הילדים הולכים לגור בשכירות, שזה אומר הילדים הולכים דיי מהר לעבוד. זה לא כמו פעם שהתאפשר להרבה לשבת בכולל כי קיבלו סידור מלא בחתונה. כל המשפחות האלה מוכנים שילדיהם – שחייבים לעבוד באין ברירה כנ"ל – יתגייסו לצבא ? תגידו לי אתם האם לא נפלתם על הראש ?!

תתחילו לצאת לרחוב לשכונה ובקהילה, מה אתם יושבים סגורים בכנסת ולא יודעים כלום ?! מסות של בחורים ואברכים עובדים היום וזה מתרבה ומתרבה בגלל הגזירות הכלכליות וגזירת הדיור ובגלל כשל המדיניות הכלכלית בארץ. אז כל אלה יהיו קורבנות על המזבח בשביל הלומדים ?! פעם כאמור זה היה אפשרי כי העובדים יכלו לעבוד בשחור, אבל היום זה לא המצב, כי בטבעיות אין כל כך הרבה עבודות בשחור. ולכן יכולנו למוכר את הקלישאה שרק הלומד לא מתגייס. אבל היום אי אפשר למכור אותה אם באמת כל השאר צריכים להתגייס. האם ר' חיים מוכן שחרדי עובד יתגייס לצבא לטובת הלומד ? לא ר' חיים ולא שום מנהיג חרדי ולא שום ראש משפחה חרדית הסכימו לעולם להקריב קורבן אמיתי למען הלומד. תעצור כל אב משפחה ותשאל אותו: יש לך שני בנים לומדים ושני בנים שעובדים, האם תיתן את הסכמתך שבניך העובדים יתגייסו לצבא בכדי להציל את בניך הלומדים ? תגידו לי אתם האם לא נפלתם על הראש ?

דווקא כאן הקהילות החסידיות (כלומר החסידים והאדמו"רים) יותר מודעים לעצמם ולצורכיהם ככה שמנהיגיהם יותר מעורבים בבריות ופועלים בהתאם. דווקא הקהילות הליטאיות ומנהיגיהם פשוט לא מכירים את המציאות, הם חושבים שלומד זה לומד ועובד זה שבאבניק. ונוו הרי תמיד ויתרנו על השבאבניקים. האם ר' חיים מודע למצב היום שבאין ברירה כנ"ל הרבה חייבים לצאת לעבוד ואין עבודה בשחור לכל כך הרבה אברכים ובחורים, אז נגזר עליהם לא לבוא יותר בקהל השם ? אברך ליטאי או בחור ליטאי יכול רק לקנאות בחסידים שהתברר שוב ושוב שהם יותר מעורבים בציבור ויותר מבינים את המצב לאשורו. קחו למשל קהילה כמו בעלז או גור או ויזניץ ובאיאן וכדומיהם, קהילות של אלפי משפחות צעירות שאין להם דיור ואין להם סידור מלא בחתונה. קהילות של אלפי הורים שרק עכשיו נכנסים לגיל של לחתן ילדים ואין להם אגורה. כל אלה יוצאים לחיים בלי כלום ככה שאפי' שהם רוצים מאוד ללמוד בכולל פשוט לא יכולים, אז מה ? יתגייסו לצבא ? אז זהו שהאדמו"רים – בניגוד לחלק ממנהיגי הליטאים לצערינו – כן מעורבים ומבינים את המצב ולכן הם פועלים בהתאם. כמו למשל: מתחילים לדרוש את ביטול חוק החובה. דווקא מנהיגי הליטאים ששולחיהם (כמו גפני ומקלב) לא מדווחים להם מה קורה במציאות, הם עוד מחפשים פשרות למיניהם. כלומר ציבור הליטאי הולך להקריב רבבות רבבות של הצעירים שלהם לאבדון העיקר להציל כמה לומדי כוללים ?! האם ר' חיים מודע לכך ?

אותו דבר מנהיגי הציבור הספרדי, האם הם כן רוצים להפסיד אלפי משפחות צעירות לאבדון כי צריך להציל כמה מהם שכן מתאפשר להם ללמוד בכולל ? הרי הגזירות הכלכליות וגזירת הדיור לא פוסח עליהם, ולכן הם גם סובלים מאותו בעיה של הציבור האשכנזי שמוכרח לעבוד באין ברירה, אז מה ? כולם יתגייסו עכשיו לצבא בניגוד להשקפת היהודית שלעולם לא אוחזים בחרב ?! וככה ילכו הם ומשפחותיהם לאבדון רח"ל ? האם מנהיגי הספרדים גם עיוורים כמו חלק ממנהיגי הליטאיים ?

אז זהו שלא, כל קהילות בית ישראל מודעים היום מה קורה, ואי אפשר יותר למכור את הקלישאה שרק לומד לא מתגייס ועובד מתגייס. ולכן החרדים מתחילים לזמר זמירות חדשות שזה אומר: "ביטול גיוס החובה לכל האזרחים". זה אגב יפתור הרבה בעיות כלכליות בארץ לכלל הציבור. כלומר רציונלית החילוני והדתי והחרדי יחד אם הם רוצים להציל את כלכלת ישראל, הדרך היחידה היא ביטול חובת הגיוס.

ובכן כפי שאני אומר, הלחץ הציבורי מלמטה מתחיל לעבוד, מנהיגי הקהילות מבינים את המצב ולכן החרדי הולך להילחם על ביטול גיוס החובה לכלל הציבור, וזה לדעתי טוב לכלל הציבור כי באמת אין שום סיבה וצידוק מוסרי למדינה קפיטליסטית לגייס בכפיה את האזרחים לצבא בחינם. שום חילוני ושום מסורתי לא אמור להקריב את רווקיהם ורווקותיהם בחינם. הרי במדינה קפיטליסטית אין לו כלום.

המדינה היא כבר לא מדינת לאום, היא מדינה קפיטליסטית (מהסוג הגרוע ביותר שקיים בכל העולם). ומדינה קפיטליסטית לא מכירה בלאום כפי שרבם הנודע מילטון פרידמן אמר: “בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד” (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

אז לדעתי בדיעבד טוב שהגענו למצב הזה, הגיע הזמן שהחרדי יציל את הבן והבת של החילוני והמסורתי גם כן ולא רק להציל את עצמו ואת ילדיו.

לסיום ברצוני להעמיד את החבריה בתוכנית הנ"ל על טעות דיי נפוצה אצל הפנאטים האלה כמו ישי כהן השקרן והפנאט. ובכן מה זה רודף ? רודף בנושא דנן מדובר על אדם שגורם שאחרים ירדו לחיו של הזולת, כלומר והיות שהמדינה הפשיסטית מתנה את הפטור מהצבא אך ורק בלימוד תורה כל היום, אז אם בחור שבאבניק רואה זונות ומעשן סמים = שבאבניק שמתנהג כמו גוי גמור, שמבלה כל חייו עם פושעים מקבל את אותו פטור שהלומד מקבל, אז אם המדינה תגלה את זה, אז היא תבטל את הפטור לכולם כלומר לא יהיה יותר פטור לאף אחד אפי' ללומדים. אוקיי ?! מכאן עד לומר שמישהו מחכמי היהדות החרדית מתיר למישהו להתגייס לצבא ?! זאת פנאטיות ודיביליות משווע !! האמת היא שגם ישי כהן מבין את זה, אבל הוא כנ"ל חושב שהחילוניים הם פנאטים ולכן הוא יכול למכור להם לוקשים. יושבים שם בתוכנית זקנים דיי מכובדים, מינה צמח רוני מילוא, ח"כ אייל בן ראובן, והם פשוט מתלהבים מהקלישאות של ישי כהן כמו ילדים בנליים. מצטער לומר זאת אבל ככה זה שנותנים לצעירים ושקרנים במה בלי שום ביקורת בסיסית (מי אתה ? את מי אתה מייצג ? מהי ההשכלה שלך בכלל ובמיוחד ביהדות ובחרדיות ? וכו' וכו'), יושב חובבן שמסובב זקנים מכובדים על האצבע הקטנה. ושוב אני מצטער אבל זה הרושם שקיבלתי לכל אורך התוכנית שלכם עם הליצן ישי כהן.

כותב בצער רב

Max maxmen

הרגע (יום שלישי 2018\07\03) ראיתי מאמר של דוד רוזנטל בכיכר השבת ואני חושב שראוי לצטט אותו במאמר הזה

חוק הגיוס לא יפתור את הבעיות של "צבא העם"

"צבא העם" לוקה במגרעות רבות, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה כלכלית. מבחינה צבאית מדובר בצבא יקר מאד, לא יעיל, בזבזני מאד בכוח אדם ובעל עלות גבוהה במיוחד (דעות)
כ' בתמוז תשעח   12:41  03.07.18

מוזרה ומפותלת דרכו של חוק הגיוס החדש-ישן, אשר השבוע עבר בקריאה ראשונה ברוב של 63 תומכים ו-39 מתנגדים. חברי הכנסת החרדים התנגדו, אך מפלגת "יש עתיד" תמכה מהאופוזיציה. נושא הגיוס, אי השוויון בנטל, והחוקים שנחקקים ונפסלים חלילה על ידי בג"צ, מככבים תדיר בכותרות ומפלגות את החברה זה למעלה משני עשורים, ולא הגענו כעת לסוף פסוק. כל זמן שגיוס החובה קיים, בעיית אי השוויון תעמוד בעינה. וכרגיל, הפתרונות מונחים בקרן זוית, אך כולם רצים למחוקק, ואז לבג"צ ואז להפגנות נגד גיוס, וחוזר חלילה וחלילה עד ביאת גואל.

פתרונות יש, בשבוע שעבר, חברי הכנסת מוסי רז ממרצ ויהודה גליק מהליכוד קיימו כנס בכנסת שעסק בנושא מעבר לצבא מקצועי. זהו הפתרון היחיד אשר יכול להביא מזור אשר יענה גם לצרכים של צה"ל וגם למורכבות של החברה הישראלית. סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה מראה כי התמיכה הציבורית ברעיון הצבא המקצועי הולך וגובר, 39% בחברה הישראלית תומכים בביטול צבא העם, ואולי מכאן תבוא הבשורה.

"צבא העם" לוקה במגרעות רבות, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה כלכלית. מבחינה צבאית מדובר בצבא יקר מאד, לא יעיל, בזבזני מאד בכוח אדם, כאשר חלק מן האנשים תפקידם הוא פשוט להעסיק אנשים אחרים אשר אין להם שימוש יעיל. לפטור אותם משירות אי אפשר, זה לא שוויוני, אך ה"שירות" שלהם לא משיא תועלת. חלק מן החיילים חיוניים מאד לצבא, אך אלו שלא חיוניים לא ניתן לפטור משירות. לכל זה יש עלויות, אמנם העלות הישירה לכל חייל מגויס היא פחותה משכר המינימום, אך העלות האלטרנטיבית גבוהה – הנזק שנגרם למשק מכך שאותו חייל לא עובד ומתפרנס. צעירים במיטב שנותיהם במקום לעבוד ולהתקדם, מכלים את זמנם בשירות חסר תועלת. על פי הערכת משרד האוצר, מדובר בהפסד תקציבי למשק של 51 מליארד שקלים בשנה. "צבא העם" איננו זול בכלל.

אך עדיין "צבא העם" הוא עקרון מקובל על רבים, יש התומכים בצבא העם בגלל האלמנט החינוכי שלו, ויש התומכים בו בגלל צורך צבאי. האלמנט החינוכי, כור ההיתוך, הוא הוא הבעיה של החרדים עם הצבא. החרדים משלמים מחיר רב כדי להתבדל ממערכת החינוך הכללית ומערכיה, מוותרים על תקציבי חינוך משמעותיים כדי לקיים מערכת חינוך עצמאית עם ערכים יהודיים. לכן, כאשר הצבא משמש מערכת חינוך לערכים אחרים במסווה של צרכי ביטחון, ההתנגדות החרדית היא מתבקשת.

בפן הביטחוני-מקצועי, וועדות מקצועיות מטעם צה"ל שבדקו העניין ומסקנותיהן הובילו לכיוון הצבא המקצועי (גם אם לא מקצועי לחלוטין). כך וועדת שפר בשנת 2003, וכך וועדת בן בסט אחריה. המלצותיהן קבעו יש לקצר את שירות החובה, להעלות את שכר המשרתים, ולפטור משירות צבאי את אלו שאינם נדרשים לצרכי הצבא. למרות החלטות ממשלה בנושא, המלצות וועדות אלה לא יושמו בפועל.

נוסף לכך, חשוב לזכור כי צה"ל כבר היום הוא בחלקו צבא מקצועי, צה"ל מבוסס על אנשי קבע, שהם למעשה חיילים מקצועיים בשכר מלא. כך שלא מדובר ביצרת מודל חדש יש מאין, אלא פשוט הרחבה של המודל הקיים.

גם אם לא יאומץ מודל הצבא המקצועי, אלא רק נתקדם לכיוונו בסקאלה, בלי ספק הוא יכול לצמצם פערים בקונפליט. לא הרי ויכוח על אי שוויון של שלוש שנות שירות חובה, לבין שירות של שנה וחצי ובשכר מכובד.

בשירות המדינה יש הרבה בעלי מקצוע, שופטים, רופאים, מורים וגם מקצועות מסוכנים כמו שוטרים או כבאים, אך אף פעם לא שמעתם מכל אנשי מקצוע אלה תלונות על אי שוויון בנטל. פשוט, כי הם מקבלים שכר ראוי על העבודה שלהם.

זה הדבר הנכון לעשות גם עם השירות הצבאי, להעלות את שכר המשרתים ולקצר את שירות החובה. זה הוגן כלפי החיילים, זה טוב לכלכלה הישראלית, וזה יצמצם משמעותית את הקונפליקטים בחברה הישראלית.  לא מחוק הגיוס החדש תבוא הבשורה, אלא רק משינוי החשיבה לגבי צבא העם.