משאב טבעי – למי היא שייכת ?

משאב טבעי – למי היא שייכת ?

האם נולדנו רק אתמול ?

המאמר מוקדש ליואל היקר (הניק הנודע מהאתר הכלכלה האמיתית)

באתר המכובד – הכלכלה האמיתית – של ערן היקר, מדי פעם צץ הוויכוח המוזר: "למי שייכת משאבי הטבע". על פניו זה נשמע כאילו נולדנו רק אתמול כלומר עד אתמול כדור הארץ פשוט לא אכלס בני אנוש, כלומר רק אתמול פתאום צמח מהאדמה האדם על כדור הארץ ולכן אנו כבני אנוש פשוט עוד לא יודעים למי היא שייכת ולכן אנו מתווכחים.

מיותר לומר שבני אנוש התבוניים מאכלסים את כדור הארץ זה אלפי שנים, אז למה אנו עוד מתווכחים על דברים בסיסיים פשוטים ? כלומר בני אנוש אלפי שנים ואלפי דורות צריכים לאכול\לשתות ולהתפנות ולישון ולטייל, אז אייך הם נהגו כבני תרבות כנאורים בכל ימות האדם (שיש אומרים שהוא קיים כבר עשרות אלפי שנה) ?

ובכן, אולי כדאי לעיין בהיסטוריה שלנו כלומר לעיין במקורות (נכון, אתה לא אוהב מקורות יהודיים ולכן נעיין רק ב"שיח לפי תומו" שזה אומר: אגב הנאמר שם אנו יודעים מה היה בזמן ההיסטורי מלפני שלוש וחצי אלף שנה), ונראה פלא פלאים, כבר לפני אלפי שנים (כשלוש וחצי אלף שנה) שבני ישראל חוזרים לארץ ירושתם – אחרי שהצליחו לצאת ממצרים מעבדות לחירות – והולכים לחלק את הארץ לשבטים ולמשפחות בגורל, אז מראש בני ישראל מציבים תנאים, עשרה תנאים מעניינים מאוד הם מציבים לעצמם. כלומר לפני שכל פרט זוכה בקניין על ידי חלוקה בגורל, יש תנאים ראשוניים לקניין הפרטי, כלומר בלי התנאים האלה אין קניין בכלל.

אני הביא עכשיו רק את התנאים שקשורים לנושא שלנו.

תנאי חמישית: מעיין היוצא מנחלה פרטית, כל בני העיר מסתפקין ממנו. כלומר אפי' משאב המים נפל בחלקו הפרטית, בכל זאת כל בני העיר יכולים לשאוב ממנו מים בלי תשלום כמובן. (אם בעל הנחלה חפר את המעיין בחצר הפרטי שלו אז הציבור צריך לשלם לו על הוצאות החפירה כמובן אם הם רוצים לשאוב מים)

תנאי שישית: כל בני השבטים יכולים לדוג דגים בכנרת אפי' שהכנרת תיפול כנחלה פרטית לאחד מהשבטים. כלומר אם שבט נפתלי זכו בגורל בכנרת, לכאורה המשאב הזה  (עם הדגים כמובן) שייכת לשבט נפתלי, אז התנאי הראשוני היית שלא ולא, כל אדם מכל שבט בישראל יכול לבוא לדוג לעצמו דגים בכנרת.

ובכן מה אנו לומדים משיח לפי תומו מההתנהלות שלהם לפני שלוש וחצי אלף שנה ?

  1. ובכן אנו רואים שכבר בתקופת האבן (בצחוק כמובן) לבני אנוש היו שכל ישר, והבינו שאם אנו הולכים לחלק את הארץ, יש צורך להסדיר את עניין משאבי הטבע מראש אחרת אין טעם לחלוקה, הרי בכל חלוקה בגורל, יכול מישהו לזכות בהרבה משאבים, והשני בכלום. אז למה שהם יסכימו מתחילה לחלוקת הארץ ? מילא אלה שיזכו במשאבים בדיעבד רצו את החלוקה, אבל לפני החלוקה כולם לא ידעו איזה חלק ייפול להם בגורלם ולכן דאגו מראש להתנות תנאים בסיסים לפני החלוקה.
  2. כל מה שנעשה בזמנם היית בהסכמה מראש, כלומר הארץ שייכת דבר ראשון "לכולם" מהירושה שירשו מחלוקת נח ובניו. ואז ורק אז שכל אחד מבין את הדבר הפשוט הזה שכל הארץ ומשאביה שייכים לכולם, רק אז אפשר לעשות גורל בהסכמה ולחלק את הארץ. אבל כאמור לעיל אם תחלק את הארץ בגורל, יכול להיות שיפול לי חלק שאין בו כלום, למשל: אין בו דגים או מים או נפט, ולכן הסכימו מראש (הדגש "הסכימו" כמו ילדים גדולים בלי גננת ושוטר ומשטר וריבון) לעשות תנאים שכאלה שאף אחד לא זוכה במשאב כפרטי שלו, כלומר המשאב נשארת של כולנו.

ע"כ המקורות והסברתן, מכאן ננסה להסביר – לחכמולוגי השוק החופשי וחופש הקניין – מהי שוק חופשי באמת ומהי קניין קביל.

נתחיל קודם עם הקניין הקביל.

כל בר דעת מבין שבכדי להמציא את המושג קניין פרטי, זה לא יכול לבוא על חשבון הזולת, כלומר האם אפשר שמישהו ייקח לעצמו בכל דרך שהיא את כל כדור הארץ והיקום כולו כקניין הפרטי שלו ? בוודאי שאף אחד לא יכיר בקנייניו. כלומר בכדי שתהיה לך באמת קניין אתה צריך שזולתך יכיר בכך כלומר יקבל על עצמו את הצו המוסרי של לא תגנוב. ואם הוא לא מקבל על עצמו את הצוו כי הוא לא מכיר בקניינך אז פשוט אין לך קניין במציאות. (אתה יכול לנסות להיות גיבור ולהחזיק בכוח החרב והנשק בקניין, אבל תמיד יצוץ לך גיבור יותר גדול ממך, כלומר אנו מדברים על ילדים גדולים – ולא בבריונים – שמבינים שכוח לא שווה כלום בעולם, כי כוח זה זמני מאוד והאדם מתכנן את חיו לאורך זמן, הרי הוא לא מוליד ילדים לאבדון רח"ל)

אז מה יעשה האדם הנבון ומה עשו בני אנוש מלפני חמש אלף שנה ? ובכן (שוב מקורות) נח ובניו חילקו את הארצות בגורל. אבל יש בעיה רצינית, הרי אם חילקת את הארצות בגורל מה קורה עם הנולדים בכל גרע ? הרי בכל רגע נולד תינוק ותינוקת ושניהם ירצו קניין כמו כולם אז הנה הם באים לעולם מחולק ? נח ובניו הבינו את הבעיה ולכן המציאו לראשונה את הירושה, כלומר המצאת הקניין קביל אך ורק עם המצאת הירושה. וככה בני ישראל הם היורשים של ארץ ישראל.

אנו רואים כאן שלא צריך משטרים ולא שרלטנים, תנו רק לבני אנוש את החופש, ותראו פלא פלאים, לכל פרט בעולם יש קניין פרטי כולל זכות להשתמש עם משאבי הטבע ששייכים לכולם. לא צריכים לכפות את המוסר וערכים כי הם פשוט מובנים מאליהם לכל בן אנוש שחיו לפני חמש אלף שנה.

שיש לכל נולד קניין פרטי והוא מבין שכדאי לכולנו "חלוקת העבודה", אז בני אנוש בונים לעצמם שוק חופשי ששם באים כל הבני חורין עם עמלם ועושים חליפין וסחר מכר וכו' וכו'. בשוק כמובן באים יזמים והנה יש שיווי משקל בין היזם לבן חורין. כלומר אם היזם מציע לו כדאיות, אז הוא יעבוד אצלו ואם לא, אז הוא לא מוכרח לעבוד אצלו.

והנה קיבלנו "שוק חופשי" באמת של בני חורין, והמוסר והערכים, והאמנות החברתיות הם קבילים ותבוניים שבאים מרצון חופשי של כל אחד ואחד.

זה מה שנקרא "אחדות הבינה" כלומר יש לבני אנוש בינה אחידה (אפי' שפרצופיהם וטביעות אצבעותיהם והדיי אן איי שלהם שונים ?! הבינה (= 1+1=2) היא יחידה !!) מכאן המתמטיקה והלוגיקה והמדעים. אפי' המצאת השפה הומצאה אך ורק מתוך ההנחה הזו שלבן אנוש יש אחדות הבינה, אחרת אייך אפשר להמציא את השפה ? הרי לא נבין כלום אם אין לנו בינה אחידה. המצאת החקלאות גם הגיע אחרי שהאדם הבין שיש אחדות הבינה ביקום כולה, אחרת מנין לי מה שהיה אתמול יהיה מחר ? כלומר אם זרעתי וצמח לי היום, אז מי קובע שזה יקרה שוב ? ולכן רק אם הנחנו מראש שיש חוקיות אחידה ליקום, אז אפשר להמציא את החקלאות. בשביל החקלאות צריכים לוח שנה לדעת את העונות מתי לזרוע ומתי לקצור וכו' וכו', אייך אפשר לעשות לוח שנה מראש ? שוב רק עם ההנחה שכל היקום פועל באחדות הבינה, אפשר לקבוע לוח שנה מראש ולדעת מתי יבוא אביב וסתו וכו' וכו'.

היוצא מכל הנאמר לעיל, שאם שני בני אנוש דנים על משהו, הם אמורים מראש להסכים בטבעיות על אמיתויות פשוטות כמו על מתמטיקה ועל לוגיקה ועל מוסר וערך. כלומר יש דברים שאי אפשר להתווכח עליהם. למשל מיהו הנגזל ומיהו הגזלן, צריך להיות ברור מראש. אם מישהו בא לומר שמשפחת תשובה (ביחד אם הדיקטטור) לא גזלה לנו את המשאב הטבעי = הגז הטבעי שלנו, הוא פשוט עושה צחוק מעצמו, כי הוא בעצמו יודע טוב טוב למי שייכת המשאב הטבעי. הרי יש לכולנו אחדות הבינה, אלא מה ? הוא מנסה להכניס את ראשו כבת יענה בחול ולחשוב שאף אחד לא רואה ולא שומע. מה חושבים משפחת תשובה ? אולי כולם נרדמו – חושבים משפחת תשובה ? ולכן הטיפש חושב שהוא יכול להחזיק במשאב ? הרי יש לנו ניסיון היסטורי רב שנים (ניסיון מתועדת בכתב) מה קורה במקרים שכאלה. דוד המלך חשק באשת אוירה החיתי, אחאב מלך ישראל חשק בכרם נבות, ועוד אלפי מקרים היסטוריים שכאלה וידוע מה היית סופם של כולם. היום הדין בא והוא לא מבחין בין צדיק לרשע. הנה חגגנו ביבשת אירופה כמה מאות שנים עד שבני אירופה שלחו אותנו לתאי הגזים, "הרב שך" הנביא זעם הנודע אמר ליהודיי ארה"ב: מה אתם חושבים שבאמריקה לא יגיע השואה לבסוף ?! ובכן שמגיע יום הדין, אין הבחנה בין צדיק לרשע, למה ? כי הצדיקים שתקו בגלל השוחד שהמנוולים נותנים להם.

נסיים:

אחדות הבינה מלווה את האדם מאז שהוא קיבל את המודעות\ההכרה\התודעה (על פי כל הדעות מדובר על אלפי שנים קודם שנולדנו אנו), לא רק שיש לאדם את אמיתויות הפשוטות, הוא יודע גם מה עונשו של זה שלא הולך על פי האמיתויות הפשוטות, כלומר הוא יודע את המעשים ויודע את התוצאות הקולקטיבית. אז למה אנו חוזרים על אותן טעויות ? התשובה: "שוחד" !!! עם השוחד משתיקים את אנשי האקדמיה ואת אנשי ההגות ואת המנהיגים הפוליטיים ואת העסקנים ואת הרבנים ואפי' את ההמונים, וזה דיי מצליח עד היום הדין, שהיום הדין מגיע פתאום אנו נזעקים למה צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, למה האלוהים הכניס את הצדיקים עם הרשעים לתאי הגזים ? אתה מבין את הטיפשות ?!

ולכן יואל היקר, שערן הצדיק וכל הצדיקים שכותבים באתר הכלכלה האמיתית וכל הצדיקים והצדיקות שמגיבים באתר נזעקים חמס, זה לא משום עניות כלכלית אישית שלהם או מחוסר פירגון למישהו מהטיקונים או כי הם ח"ו פרזיטים, לא ולא, הם פשוט נזעקים כי הם נאורים ותבוניים שמבינים: שיגיע יום הדין, כולנו נשלם על כך ביוקר, כי כנאמר לעיל: ביום הדין אין הבחנה בין צדיק לרשע. ברצוני לומר שאדם נבון לא אמור להיות אלטרואיסט, מספיק שהוא אנוכי שדואג לעצמו בכדי שהוא יזעק חמס נגד העוול הנורא, כי הוא יודע שלבסוף גם הוא ישלם אפי' שהוא לא שותף בעוול = אחריות קולקטיבית.

מי יכול בכל זאת להתווכח על אמיתויות הפשוטות ? 1, רשעים שרוצים לאכול בחינם את משכורתם של הזוגות הצעירים = משקיעי נדל"ן, כלומר הרשעים האלה רוצים פרוטקשן מהצעירים על הזכות לישון בכדור הארץ. או לחליפין הצעירים אומרים להיות עבדים נצחיים של יצרן הכסף החברתי = הבנקים, שהם – הבנקים – גזלני המשאב החברתי הכי יקר שלנו = יצירת הכסף החברתית. 2, וכנאמר לעיל הרשעים שרוצים לגזול מאתנו את משאבי הטבע. 3, הרשעים האלה שרוצים את כולנו בכפיה בחלוקת העבודה ועוד בלי לחלק את הצמיחה בשווה בין כל העבדים הנרצעים.

כל הרשעים האלה יכולים להתווכח על אמיתויות הפשוטות, ולא כי הם לא יודעים ומכירים את אמיתויות הפשוטות, ולא כי הם לא מכירים את התוצאות כנ"ל. רק הם מתווכחים כי הם פשוט רשעים, הם יודעים שהם וכל הונם ירדו שאולה ביום הדין, אבל על רשעים נאמר: אפי' על פתחו של גהינם, אין הם חוזרים מרשעתם.

חג חירות שמח לכל בית ישראל

בברכה

Max maxmen

מודעות פרסומת

מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים

מנשקי המזוזות  מנשקי האקדחים – עומק מצוות קביעת מזוזה לכבוד חג החירות

מדי פעם פורצת – בציבוריות הישראלית – השנאה המטורפת שיש לאחדים מאתנו כלפי כל דבר יהודי. כולנו זוכרים את סיפור "מנשקי המזוזות". וכמו בכל סיפור שכזה שונאי היהודים ויהדות האלה מגלים את ערוותם ברבים. כלומר הבורים והפנאטים האלה תמיד בלי בושה מראים לכולנו את פנאטיותם. מה שהכי מטריף זה שהם תמיד קוראים לעצמם "הנאורים" בחברה.

בזמנו כתבתי מאמר להסביר את עומק מצוות קביעת המזוזה, ולא גמרתי אותו. עכשיו לפני פסח הרי עושים סדר בבית ולכן עשיתי סדר גם במחשב, ונתקלתי במאמר הזה ואמרתי שחייבים לגמור אותו ולפרסם אותו לכבוד חג החירות. תבינו בהמשך מה הקשר בין חג חירות למזוזה וכמה קריטי הוא מזוזה לחירותו של האדם בכלל ולחג החירות בפרט.

ובכן נתחיל עם שני סיפורים.

סיפר ראשון

יהודי חשוב מתקשר לרבי מורי, ואומר לו שהוא חזר עכשיו מארה"ב ויש לו חבילה שמישהו מארה"ב ביקש למסור לו. רבי מורי מגיע לבית של היהודי ורואה שיש לצד הדלת מזוזה ענקית מאוד, ורבי מורי שם לב שעל הדלת יש שלט קטן שאומר "נא לא לדפוק בין השעות X  ל Y ". רבי מורי הוא מהאנשים שכזה פרדוקסליות לא עוברת אצלו בשתיקה ולכן מיד שההוא פותח לו את הדלת הוא שואל כמעט בזעקה: ואם אני רעב בשעות הנ"ל או צריך שירותים, האם לא תפתח לי את הדלת ?! ואם כך מה עושה כאן המזוזה הענקית ? היהודי מרוב טיפשות ענה לו: יש שכנים !!

סיפור שני

פעם רבי מורי הגיע לפגישה שנקבעה באיזה בית באחת השכונות בירושלים. הוא הגיע בזמן אבל כמנהג ירושלים אף אחד עוד לא הגיע, אפי' בעל הבית עוד לא היה בבית, כלומר הבית היה סגור. חוק מרפי, בדיוק באותו רגע רבי מורי צריך להשתין (סליחה), והנה הבית נעול. מה עושים ? הרי אצל רבי מורי לאו דאורייתא – של בל תשקצו – לא בא בחשבון (המשהה נקביו, עובר משום בל תשקצו. שולחן ערוך אורח חיים  סימן ג סעיף יז), אז הוא דופק בדלת ממול, ובעלת הבית פותחת לו ועונה לו שהיא לבד בבית כלומר מרמזת לו על איסור יחוד. רבי מורי אומר לה במהירות: אז תצאי מהבית. וככה באמת עשתה, היא פשוט הפקירה את הבית שלה בשביל רבי מורי. (אגב תראו מכאן עוד הוכחה שלאישה יש בינה יתירה מה שאין כן בסיפור הראשון האיש היה חכמולוג)

ובכן, שליטה בעשיית צרכים, זאת המצאה אנושית, וכמו כל המצאה אנושית היא דורשת מחיר (כמו ההמצאה האנושית ללכת על שתי רגלים במקום ללכת על ארבע, המחיר הוא כאבי גב. כמו המצאת השפה עצמה שהמחיר היא שהחיים והמוות ביד הלשון) כאן המחיר זה בריאותו של האדם. האדם כופה על התינוק את החיתול ואחר כך כופה עליו ללמוד לשמור על עשית צרכיו.

היהדות כנודע לא מאפשרת לנו להיות דוגמטיים ולכן היא דואגת כל פעם שלא נשאר דוגמטיים, מכאן הלאו של בל תשקצו, מכאן שנשלל הקניין הפרטי מאתנו (שהקניין עצמה היא המצאה אנושית שדורשת מחיר כבד מכולנו = שפיכת הדמים הנצחי = המלחמות התמידיות בין העמים ובתוך העמים) מול מי שצריך לעשות את צרכיו, כנודע מתקנת יהושע בן נון בזמן חלוקת הארץ (עשרה תנאים התנה יהושע ובית דינו בשעה שחלק את הארץ,,, תקונה ז, כל אדם שצריך לנקביו מסתלק מן הדרך ונכנס אחורי הגדר שפגע בו ונפנה שם ואפילו בשדה מליאה כרכום ונוטל משם צרור ומקנח. (רמב"ם הלכות נזקי ממון פרק ה הלכה ג))

חז"ל (בבכורות מד עומד ב) תוקפת אפי' את האלה שלא עושים צרכים ברבים משום צניעות ומספרת סיפור משעשע:  מר בר רב אשי הוה שקיל ואזיל אגודא דגמלא (הלך על גשר), איצטריך (ליה להטיל מים). הוה קא משתין שם. אמרו ליה: חמתך, קאתיא! (חמותך מגיע) אמר להו: אפילו באודנה, (השיב להם אפי' לתוך אוזנה הייתי משתין אם לא היה לי מקום אחר, כדי שלא אסתכן) (בכורות דף מד עמוד ב)

אותו דבר חז"ל תוקפת את המתחסד שלא רצה ללכת בשדות פרטיים אפי' שהדרכים שבורים מהגשמים, כלומר חז"ל תוקפת את המתחסד מול אחת מתקנות יהושע (תקנה ט, בזמן שירבה הטיט בדרכי הרבים או נקיעי מים יש לעוברי דרכים להסתלק לצדדי הדרכים ומהלכין שם אף על פי שהן מהלכין בדרך שיש לה בעלים) ומספרת לנו סיפור: רבי ורבי חייא דהוו שקלי ואזלי באורחא, איסתלקו לצידי הדרכים, הוה קא מפסיע ואזיל רבי יהודה בן קנוסא קמייהו, (מעשה ברבי ורבי חייא, שהיו יתידות בדרך, ולכן הלכו בשדות שבצידי הדרכים; ואילו רבי יהודה בן קנוסא שהלך לפניהם, היה פוסע פסיעות גסות מיתד ליתד, ולא הלך בצידי הדרכים). אמר ליה רבי לרבי חייא: מי הוא (זה) שמראה גדולה בפנינו !? (שהוא מראה לנו שהוא ירא שמים מאד ואינו חושש לתנאי שהתנה יהושע, והדבר נראה כיוהרא.)  אמר ליה רבי חייא: שמא רבי יהודה בן קנוסא תלמידי הוא, וכל מעשיו לשם שמים. כי מטו לגביה חזייה (כאשר התקדמו רבי ורבי חייא, והגיעו לרבי יהודה בן קנוסא, ראהו רבי ו) אמר ליה: אי לאו יהודה בן קנוסא את – שכל מעשיך לשם שמים – גזרתינהו לשקך בגיזרא דפרזלא (אם לא שיהודה בן קנוסא אתה, הייתי גוזר את כרעיך בקופיץ  של ברזל, כלומר: הייתי גוזר עליך נידוי).  (בבא קמא דף פא עמוד ב)

(אגב: מומלץ מאוד ללמוד לעומק את סוגיית תקנות יהושע בחלוקת הארץ ככה תקבלו פרספקטיבה נכונה אייך אפשר בכלל קניינים ואייך אפשר התנהלות חברתית תקינה ומתורבתת של בני חורין.)

ובכן הארכתי בדוגמאות שנבין את הנקודה העמוקה כאן "מהי חירות ומהי נאורות" ?

מהי חירות ? ומהי נאורות ?

נתחיל קודם עם הדוגמטיות של ההגות האומות. קניין פרטי למשל זה זכות טבעית עד כדי כך שמותר לי להרוג או לחליפין לשעבד אדם כעבד לנצח אם הוא פולש לקנייני (ג'ון לוק). הגדילו הקפיטליסטים החזירים לומר שהעני ימות בשקט תחת הגשר. כלומר המצאת הקניין בעצם שוללת מהאחר את כל כדור הארץ עד כדי כך שהוא יכול למות מרעב ומצמה. מי מדבר על עבדות נצחית שיש היום לאדם המודרני שהוא ואשתו צריכים לעמול כל החודש בשביל שכירות או משכנתא על הזכות לישון בכדור הארץ. כלומר או אתה עבד או הורגים אותך פיזית כי פלשת לקניין אחרים או אתה מת מרעב כי אתה דוגמטי בצוו של לא תגנוב ולא תרצח. וכל זה מגיע מהמצאת הקניין.

ובכן אייך בכלל מתאפשרת המצאת הקניין ? האמת שזה באמת בלתי אפשרי ולכן יש לנו את כל הסבל האנושי והשפיכות דמים והמלחמות בהיסטוריה. כלומר יש לקניין הדוגמטי מחיר כבד, והיא להחזיק בחרב\באקדח כמו כל בעל חי טורף שחושב שיש טריטוריה ולכן הוא הורג כל מי שפולש לטריטוריה שלו (מה שאין כן בעלי החיים הנוודים הם באמת אוכלי עשב ולא טורפים).

בכל זאת על מה נסמכים ההוגים הנאורים באומות ? לא תאמינו, פשוט נסמכים על המסורת (ראו חוקת חירות של האייק), כלומר יש מסורת של קניינים ? יש מסורת של לא תגנוב ולא תרצח ? יש מסורת של שפה ? יש מסורת של שליטה בעשיית צרכים ? בקיצור תישארו דוגמטיים אפי' שזה עולה לנו מחיר כבד. איי אנו עבדים ואנו שופכי דמים ובעיקר דוגמטיים ופנאטיים ?! נוו מה לעשות, צריכים להיות פרגמטיים !!!

אבל לעומק הנאור המודרני לא נסמך על המסורת, המסורת הוא השרביט שבצד שמאל של המלך בתמונה של הובס, ביד ימינו המלך בתמונה מחזיק חרב = אקדח. הווה אומר: מנשקי האקדחים. כלומר מה מעמיד את החברה ? בראשונה זה החרב\האקדח כלפי חוץ וכלפי פנים ורק אחר כך החברה מתנהלת על ידי המסורת הדוגמטי בכדי שלא נצטרך להפעיל את החרב פנימה על ידי שוטר והדיקטטור.

הנאור היהודי יודע שלעולם המוסר והערכים האנושי הומצא כאמצעי = בחיי בהם, כלומר לעולם האדם הפרט לא מפסיד בשביל המוסר והערכים. ולכן חייב כל אדם לומר "כל העולם נברא בשבילי" הווה אומר אתה רוצה לשלול ממני את החירות והחופש שלי, אתה מראש צריך את הסכמתי, כלומר כל מוסכמה או אמנה חברתי חייבת להיות מוסכם על כל פרט ופרט כולל הנולדים בכל רגע. זה למעשה הצו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל התלמודי.

אייך היהודי בטוח שכל נולד בעתיד יסכים לאמנה החברתי בהווה (ביהדות אמנה חברתי = ברית. כמו הברית בחורב ועוד) ? כי אם המוסר וערכים מושתתים על הבינה האחדותית, כל הנולדים לעולם יסכימו לכך. אותו בינה האחדותית שהאומות מאמצים בחום כלפי המדעים ככה שכל נולד מסכים למדעים, היהודי בנה את תורתו המוסרית והערכית על אותו בינה אחדותית ולכן הוא בטוח שהנולדים יסכימו עם האמנה החברתית.

נפשיט ברשותכם את הנושא העמוק כאן.

נשים לב שכל אחד – אתה את ואני – נולדנו בכפיה, כלומר לא שאלו אותנו קודם האם אנו מסכימים להיוולד. אנו בעצם כמו האדם הראשון המקראי שנוצר בכפיה על ידי האל (תרצו הטבע). ולכן בלי התנאי הזה שכל אחד חייב לומר ש"כל העולם נברא בשבילי", אין שום זכות – לא לאל ולא להורים – להוליד ילד.

הילד הזה נולד לחירות כלומר שום מוסכמה\אמנה חברתית מוסרית או ערכית כמו לא תגנוב או לא תרצח, פשוט לא רלוונטי לו, ולכן בעצם אין קניינים בעולם, יש אך ורק תהו ובוהו.

האדם המציא את חוקי המשפחה בכדי לשרוד אישית לדורי דורות (הרי בלי חוקי המשפחה אף אחד לא זוכה לשרוד כי הוא לא בטוח שהילד שלו) ולכן הוא ממציא את החקלאות ואת הלוח שנה ואת השפה והביגוד והאוכל המבושל והשליטה בעשיית צרכים וכו' וכו'.

בשביל כל זה הוא צריך קניינים פרטיים. וכמו המצאת חוקי המשפחה = בקניין האישה לבעלה וההפך, שוללת ממני את אשתך, ככה קניינך וקניין אחרים שוללים ממני ומכל נולד בעולם את הטבע כולו, ככה שאני ואת ואתה אמורים או להיות עבד למישהו או למות מרעב.

המצאת חוקי המשפחה נסמכת על כך שיש שוויון כל הזמן ובכל מקום בכמות הגברים והנשים, ככה שיש לכולם אישה או בעל פרטי. כלומר אנו לא שוללים מאף אחד לזכות באישה או בבעל ולכן חוקי המשפחה עומדת בצוו הקטגורי של קאנט כלומר חוקי המשפחה קבילים. ולכן באמת שלמה המלך יוצא מגדרו כלפי הנואף, שבניגוד כלפי קניינים כלליים שלמה המלך אומר "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב", לא כן כלפי נואף, כלפי הנואף שלמה המלך נזעק:  הַ֭בָּא אֶל־אֵ֣שֶׁת רֵעֵ֑הוּ לֹ֥א יִ֝נָּקֶ֗ה כָּֽל־הַנֹּגֵ֥עַ בָּֽהּ: נֹאֵ֣ף אִשָּׁ֣ה חֲסַר־לֵ֑ב מַֽשְׁחִ֥ית נַ֝פְשׁ֗וֹ ה֣וּא יַעֲשֶֽׂנָּה: נֶֽגַע־וְקָל֥וֹן יִמְצָ֑א וְ֝חֶרְפָּת֗וֹ לֹ֣א תִמָּחֶֽה: כִּֽי־קִנְאָ֥ה חֲמַת־גָּ֑בֶר וְלֹֽא־יַ֝חְמ֗וֹל בְּי֣וֹם נָקָֽם: לֹא־יִ֭שָּׂא פְּנֵ֣י כָל־כֹּ֑פֶר וְלֹֽא־יֹ֝אבֶ֗ה כִּ֣י תַרְבֶּה־שֹּֽׁחַד: (משלי)

(אגב: כאן המקום לתקוף קהילות חרדיות מסוימות שמעלים את ערך הבחור בשידוכים. מה בעצם הם עושים? שאין שוויון בין גברים לנשים, כלומר אם ערך הבחור עולה מול ערך הבחורה כלומר הבחורה היא זאת שאמורה לשלם סידור מלא בכדי לזכות בבעל כולל להבטיח לפרנס את הבעל כל חייו, אז אין שוויון ואז חוקי המשפחה לא קבילים כי נשארות אלפי בנות רווקות בקהילה שאין באפשרותם להשיג בעל. אנו רואים כאן שמחלת הטיפשות מתפשטת גם אצל לומדי תורה ויהדות כלומר אנו רואים שהלמדנים המודרניים הם חמורים נושא ספרים ותו לא. הרי אייך אפשר כזו התנהלות דבילית ובלתי תבונית אחרי שרוב שנותיו הוא עמל בתורה ויהדות ? אין לנו תשובה אחרת בלעדי לומר שהם פשוט חמורים נושאי ספרים. אני מצטער לומר זאת אבל אין לי הסבר אחר, כל בר בי רב דחד יומא יודע מה כתוב בכתובה היהודית ומה הוא מבטיח, הוא אמור להבין למה היהדות דורש את זה, ואם הוא לא מבין ולא מקיים, אז לא פלא שנשארות כל כך הרבה בנות בוגרות בקהילה, בקיצור בקהילות האלה כל חוקי המשפחה לא קבילים כנ"ל)

בקניינים פרטיים, עצם המצאת הקניין פסול מתחילה, א, כי לא חילקת את כדור הארץ לכל פרט ככה שיש כאלה שאין להם קניין. ב, הרי בכל רגע נולד מישהו לעולם מכור כבר לאחרים. ולכן כלפי מי שאין לו קניין, הקניין שלך לא קביל, ומשום כך הוא לא מקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב. ושאחרים לא מקבלים את הצוו של לא תגנוב, אז אוטומטית אין לך קניין. אני מקווה שברור שהמצאת הקניין אפשרי אך ורק שהזולת מסכים לקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב ולא תרצח, ולמה שיקבל על עצמו את הצווים שתביא לו את הרעב או את העבדות  (שכירות או משכנתא לכל החיים) ?

ביהדות נטען שנח המציא את הקניין הקביל (בהנחל עליון גוים וגו') על ידי חלוקת הארצות בגורל פלוס המצאת הירושה ככה שכל נולד נולד עם קניין פרטי. (שבט לוי וממזרים וגרים, היו הגורמים לבקשת המלכות בימי שמואל הנביא, ולכן יחזקאל הנביא דורש חלוקת נחלות גם לגר ולממזר ולשבט לוי). כמובן המצאת הקניין והירושה של נח מושתתת מראש על תורת אדם הראשון = חוקי המשפחה (הרי בלי חוקי המשפחה אין ירושה), ככה שכל משפחה ועם ולשון ששמר על חוקי המשפחה, יש לה ירושה מהחלוקה ההיא כלומר יש להם קניינים קבילים לדורי דורות. מכאן ההשתוקקות של היהודי לחזור לארץ ירושתינו ומכאן מצוות ישוב ארץ ישראל.

השבטים עם אביהם יעקב יורדים למצרים במקרה של רעב, ולאט לאט נמכרים לעבדים לאומה המצרית. עבדות של ארבע מאות שנה ויצאנו משם בשן ועין (רק אחד מחמש או אחד מחמישים יצא משם).

אבל "מה שמכשל אותך מחזק אותך" ולכן יצאנו ממצרים עם תובנות טובות וחדשות. ולכן עשינו את האמנה החברתית בהר סיני. כלומר אם המצאנו את הקניין ואת האמצעי חליפין שנקרא כסף, אז במהרה אם יש למישהו מונופול על המים (פרעה היה אלוהי המים במצרים שפירושו לעומק שהיה לו מונופול על המים) במהרה יש לו מונופול על החיטה אז במהרה נימכר כולנו לעבדים לאדון הזה. כלומר במקרה רעב, לא נרצה להילחם על מים ובמקום זה נימכר לעבדים. כלומר המלך מנצל את טוב ליבם של ההמונים שרוצים לקיים את המוסר אפי' שהם לא קבילים, וקונה אותם לעבדים לנצח.

ולכן באמנה החדשה (התורה מסיני), אי אפשר למכור נחלה לצמיתות ככה שלכל אחד מובטחת לו את הטבע לנצח לדורי דורות. אבל יש בעיה במקרה שיש רעב כלומר לא יורד גשמים בנחלתי למשל (או שלא שמרו על הלוח ולכן לא יודעים מתי תרד גשם ולכן אין חקלאות. אגב: רק על ידי שמירה על האביב = הלוח, מובטחת: וְנָתַתִּ֥י גִשְׁמֵיכֶ֖ם בְּעִתָּ֑ם וְנָתְנָ֤ה הָאָ֙רֶץ֙ יְבוּלָ֔הּ וְעֵ֥ץ הַשָּׂדֶ֖ה יִתֵּ֥ן פִּרְיֽוֹ: ולא כפי שהפנאטים חושבים שיש איזה אל בייביסיטר שמוריד גשם מתי שאני רוצה), או מכל סיבה אחרת, אז מה עושים ? כאן הומצאה (כבר על ידי אברהם אבינו) הכנסת אורחים, וכמובן מתנות עניים שלוקחים אפי' בלי רשות, וכמובן כל אחד משאיר על שולחנו אוכל בשביל עניים. וכמובן כלפי האמצעי חליפין שנקראת כסף – שמכנס את ההון אצל יחידים כמו במצרים אצל פרעה ויוסף – הומצאה שמיטת כספים, כלומר ביטול המטבע כל שבע שנים ככה הכסף לא יכול לכנס לעצמו את כל ההון החברתי ולהפוך את כל בני החברה לעבדים. כבר היום מעל חמישים אחוז הון אנושי נמצאת בידי אחוז אחד מבני אנוש.

אם יש לנו זכות קניין בתנאי שכל עני יכול להיכנס לבית לאכול, אז לכאורה אי אפשר לעולם לעשות דלת עם מנעול לבית. ובאמת לאברהם לא רק שלא היה לו דלת לבית, רק היה לו ארבע פתחים פתוחים לבית  לכל רוח ככה שמכל רוח נוכל להיכנס לבית שלו ולאכול. ואייך אפשר בכל זאת לעשות דלת נעול לבית ? אך ורק אם נשים "מזוזה"

כאן בא מצוות "קביעת מזוזה" המזוזה אומרת לכל אדם, שכאן לא צריך לגנוב או לרצוח בשביל אוכל או בשביל לישון, אתה פשוט יכול לאכול ולישון. מכאן שהמזוזה שומרת על בני הבית, כלומר לא שהמזוזה היא הוקוס פוקוס אלילית ח"ו, רק המזוזה אומרת לגנב הפוטנציאלי שלא צריך לגנוב, תבוא ותאכל ואפי' תישן אם אתה צריך, ק"ו אם אתה צריך לעשות את צרכיך.

ובכן האמנה החדשה של משה רבינו ובני ישראל בהר סיני (וכן עשרת התקנות של יהושע בזמן חלוקת הארץ למשפחות, שהזכרתי חלק מהם לעיל) בעצם קובעת התנהלות חברתית כזו שהקניינים יהיו קבילים וכל אחד יקבל על עצמו מרצונו החופשי את המוסר והערכים כלומר את הצווים של לא תגנוב וכו'

ולכן באמת אנו מנשקים את המזוזה, מה שאין כן כנ"ל אצל האומות הם אמורים לנשק את האקדחים והבינו.

לסיכום:

אפשר להיות דוגמטי ולבקש כסף על שירותים אם בכלל. אפשר להיות דוגמטי ולחשוב שהמוסר האנושי עומדת מכוח עצמו שלמעשה היא עומדת על כוח החרב\האקדח. אפשר להיות דוגמטי ולחשוב שהעניות היא גזריה משמים ועשירות היא גורל. אפשר להיות דוגמטי ולחשוב שכל המצאות האנושיות הם טבעיות וגורל ככה שנגזרה עלינו לסבול לנצח.

אפשר אבל אחרת, להיות נאור ולהבין ששום דבר זה לא גורל, אתה עני כי שללו ממך את הטבע מראש, אתה עשיר במקרה כי בני אנוש סוגדים לאליל הכסף ולכן חייב להיות יחידים שאצלם הכסף וההון האנושי מתכנסת, הפעם זה אתה מחר זה זולתך, אבל לעולם העשירות לא עוברת בירושה ככה שגם העשיר הוא בכרת. תמיד ההתכנסות מביא לבסוף למלחמות ששם אליל המלחמות לא מבחין בין עשיר לעני.

מה שנדרש מהמשכיל והנאור היא הבנה פשוטה אייך כלכלת החברה פועלת ואייך היא צריכה לפעול באמת. הכלכלה המודרנית זאתי של אסכולת שיקגו, היא פנאטיות ודוגמטיות משעווה. בוודאי במקרה שלנו היהודים בארץ ישראל שכל אחד ואחד חייב בכפיה לתרום את צאצאיו הרווקים למולך הדמיוני למות למענה בלי שהם יקבלו תמורה. כלומר חזרנו עם כוח החרב על גבי רווקינו ורווקותינו לכבוש את ארץ ירושתינו בשביל מי ? בשביל משפחת תשובה שתקבל את המשאב בטבעי שלנו ? בשביל משקיעי הנדל"ן שנהיה להם עבדים לנצח כי אנו צריכים בית לישון ?

שבני ישראל משתוקקים לחזור לארץ ירושתם, זה בגלל העבדות\הגלות, ולכן שאנו חוזרים לארץ ירושתינו אנו חייבים להבין שבלי שנקיים את האמנה הנבונה שקיבלנו על עצמינו נצא שוב ושוב לגלות ולעבדות. זה פשוט חלק מהעניין, זה או אתה בן חורין או אתה עבד. ואם אתה עבד אז מה לי עבד בארץ ומה לי עבד בחו"ל ?

לבני חורין יש אמנה נבונה והיא דבר ראשון המצאת הקניין הפרטי הקביל (פלוס התנאים הנ"ל לקניין הקביל שבלעדיהם אוטומטית הקניינים לא קבילים כנ"ל), שזה אומר חלוקת הארץ פלוס ירושה ואי אפשרות למכור את הנחלה לצמיתות.

האמצעי החליפין שנקרא "כסף" לא יכולה לכנס את ההון החברתי אצל יחידים. מכאן שמיטת כספים = ביטול המטבע כל שבע שנים.

אחרי שמובטחת לכל פרט ופרט את חירותו (הרי אין באמת חירות אם אין לך את הטבע שמכריח אותך להיות עבד למישהו) על ידי שיש לו קניין פרטי ומקור פרנסה כחוק יסוד חירות האדם וחירותו, רק אז אפשר השתתפות בחלוקת העבודה ולהשתתף בשוק החופשי. כלומר אז באמת לא נכפת עליך להיות שותף בחלוקת העבודה ולכן אתה בן חורין כן להיות שם או לא להיות שם.

במודרנה, המנוולים עושים הכל שנכפה בכפיה עליך ועל אישתך להיות חלק בחלוקת העבודה, על ידי שנשללת ממך הכל בכל מכל כל (אפי' זכות מוקנה לנשום אין לך בלי אדון הריבון הדמיוני). כלומר הריבון הדמיוני שוללת ממך בחוק אפי לאגור מים ובוודאי שוללת ממך להתנחל על פיסת אדמה לבנות לעצמך את ביתך, כי רק ככה לדעתם תהיה צמיחה חברתית. אבל שאנו מגיעים לעצם הצמיחה ומבקשים חלק ממנו, אז המנוולים נזעקים: מזה? אנו קומוניסטים ?! שימות העני תחת הגשר בשקט !! אגב: שינסה העני ללכת למות תחת הגשר, האם החוק ייתן לו לעשות זאת ? בוודאי יבוא איזה פקח שלא ייתן לו לעשות זאת הרי אנו צריכים ארץ יפה בלי רח"ל אנשים תחת הגשרים.

כל ההתנהלות האכזרית הזאת אפשרי אך ורק שיש "אקדח" במקום "מזוזה". נישוק אקדחים במקום נישוק מזוזות. זה הנאורות הפנאטית של שונאי ישראל.

שלא נשלה את עצמינו שאפשרי בכפיה לכפות על האדם להיות חלק בחלוקת העבודה ק"ו בתנאים כאלה שאתה לא מחלק את הצמיחה לכולם. מצד שני לא נשלה את עצמינו שבלי חלוקת העבודה נוכל להתקיים כראוי. כלומר אדם באמת צריך (יותר נכון "עדיף לו") חלוקת העבודה, אבל התנאי ההכרחי היא שהוא בא כבן חורין מול היזם ולא בכפיה, ככה הוא תמיד עומד מול היזם בגובה העיניים ככה שאי אפשר לנצל אותו בשוק החופשי.

ובכן תמיד אחרי כל המלל שלי בא השאלה: מה אתה רוצה? אתה רוצה לחזור לימי האבן ? אז אולי בני אנוש התנהגו יותר בתבונה ובטבעיות, היום במודרנה כל דבריך לא ישימים !!

אבל השואלים האלה לא מבינים את הנקודה כאן. לא צריך לחזור לימי האבן, צריך שכל בן אנוש יהיה מספיק נאור ותבוני ככה לא היינו מגיעים לרוב הסבל האנושי המודרני. לדוגמא (וכאן הביקורת גם כלפי יהודים יראי שמים): אילו היהודי היה מבין שארץ ישראל ירושתו הפרטית של כל יהודי לחוד, אז לעולם יהודי לא היה משקיע בנדל"ן, כי לעולם הוא לא היה מסוגל לגזול מזוג צעיר את המשכורת רעב שלהם בכדי לישון בארץ ירושתו. כלומר המנוול הזה לוקח מהזוג הצעיר את משכורתם את עמלם החודשי על מה ? על זה שהוא נותן להם מקום בכדור הארץ לישון ? מה עוד המקום הזה שייך ליהודי בדיוק כמו שהיא שייכת לו. ואם אף יהודי לא היה מושקע בנדל"ן אז בנית הדירות היית נופלת על החברה כולה ואז היו דירות לכולם כמו אחרי סיפור הפנתרים השחורים. ועוד בלי אלימות חברתית. כלומר זה היה קורה בטבעיות בלי הפיכות חברתיות.

עוד דוגמא: אילו היהודים כולל היראי השם, היו מבינים לעומק את תקנות יהושע בזמן חלוקת הארץ למשפחות, שאחד מהתקנות היא התנאי שהתנה מראש שכל שבט שזוכה בכנרת (משאב טבעי) חייב לתת לכל בני השבטים את הזכות לדוג דגים בכנרת. אז בוודאי שמשפחת תשובה כמשפחה יהודית לא היית גוזלת מאתנו את הגז הטבעי.

עוד דוגמא: אילו היהודים בארץ היו מבינים מהי אליל הכסף ולמה בלי שמיטת כספים כולנו עבדים לבנקים. ואם היו מבינים מהי ריבית ולמה ריבית אסור. ואם היו מבינים מהי בנקאות ברזרבה חלקית. בקיצור היו מבינים אייך נוצר הכסף החברתי ועל ידי מי. אז היו מחפשים פתרונות יותר נכונים כמו למשל גמ"חים ברזרבה חלקית, הרי באותו דרך שהבנק יוצר את הכסף שלנו ועוד מבקש על כך ריבית וגם גוזל לבסוף את היזם ושולח אותו לכל הרוחות. נעשה גמ"חים ברזרבה חלקית ואז אין ריבית ואין אפשרות לגזול את היזם.

עוד דוגמא: הניתוקים של התאגידים כמו מים חשמל וטלפון ועוד. אם הדוגמטיים האלה היו מבינים משהו, אז כמו שאדם סמית טוען שהמכולת לא עושה לי טובה עם זה שהוא מוכר לי הרי הוא צריך להתפרנס ורוצה להיות כמוני בחלוקת העבודה. ככה כל תאגיד היה מבין שהוא חייב לי והוא לא עושה לי טובה. אני מפרנס אותו כל חיי עם זה שאני לוקח ממנו מים חשמל וטלפון. אז מזה הניתוקים ? יושבת לה בחורה באיזה חור בתאגיד שאנו אלה שמפרנסים אותה, ואומרת לנו: ניתקו אותך בגלל אכיפה. וואלה מהיום אנו אמורים גם לשלם לך כי את גם שוטרת וגם גננת ?

למשל רמי לוי (שהוא טוב רק לעשירים) מתפרנס מאתנו, למה נותנים לו להרוויח פי אלף ? כי הוא היזם שלוקח סיכונים, זה הטיעון הקלסי של הקפיטל החזיר: מגיע ליזם שלוקח סיכונים להרוויח. אוקיי הוא לוקח סיכונים אז מגיע לו. אבל מה התברר, שאם כשלת אי פעם באיזה חזרת שיק (לא אצל רמי לוי רק אצל מישהו אחר), אז רמי לוי יידע מיזה (יש כזה מידע אצל רמי לוי ואני לא מבין אייך החוק מאפשר זאת הרי זה בניגוד לחוק אדם וחירותו) ויעשו לך בושות בפני רבים. נעזוב את הבושות הרי התרגלנו לכך. אבל איפה הסיכונים של היזם ? הרי הוא לא מסתכן בגרוש, הנה יש לו את כל המידע ואת זכות האכיפה הלכה למעשה. אם לבנק למשל אין זכות אכיפה רק אחרי החזרת עשרה שקים בשנה, לרמי לוי יש זכות אכיפה אפי' על שיק אחד בחיים. ובכן אנו מפרנסים אותו והוא לא לוקח סיכונים, אז ממתי יש לו את הזכות לקבל מידע עלינו ולאכוף עלינו את הגזר דין ? ותבינו שמעל 25% מכל חברה מתקשים להיות תחת מסגרת נורמטיבית, כלומר כל הנורמות האנושיות הם מתחילה לא קבילים אם לא כולם יכולים להתנהל כך. ככה שאם אנו רוצים להצליח כחברה אז חייבים להפנים את הדבר הפשוט הזה. במקום להבין את זה כל פקיד\ה שוטר\ת שופט\ת הופך\ת להיות לנו לגננת ומחנכת מתוך בורות ופנאטיות לשמה.

אני מקווה שנתתי מספיק דוגמאות.

ברצוני שנבין, שלימוד יהדות לעומק לא מיועדת בכדי לחזור לימי האבן, הלימוד מיועדת לעשות אותך נאור ותבוני, הלימוד לא מאפשרת לך להיות דוגמט ככה שאוטומטית תנאי ההתחלה של כל בני החברה הם אחרות לגמרי ואז לא מגיעים לכל הסבל המודרני. בלי לימוד, המשכיר דירה למשל לא מבין מה אני רוצה ממנו. הבנק לא מבין מה אני רוצה ממנו.

נסיים:

ובכן ביהדות האמנה החברתית מושתתת על ידי אחדות הבינה, אותו אחדות הבינה שהאומות משתיתים עליה את המדעים, על אותו בינה אחדותית מושתתת כל המוסר והערכים היהודיים.

ולכן האמנה היהודית נצחית לדורי דורות כלומר כל נולד בהכרח יסכים לקבל על עצמו את האמנה, וזה התנאי ההכרחי לקבילות המוסר והערכים האנושיים = הצוו הקטגורי של קאנט טו הצוו של הלל התלמודי.

המזוזה כאמור נותנת קבילות לקניין הפרטי עם זה שהמזוזה אומרת לכל מי שצריך: אתה יכול להיכנס לקניין שלי לאכול\לישון\לעשות את צרכיך.

מכאן החירות האמיתית והנאורות האמיתית של היהודי. ולכן בצדק הוא מנשק את המזוזה.

באומות, הכל בכל מכל כל (המוסר והערכים) מושתתת על ה"אקדח". הקניין מושתתת על ידי כיבוש בכוח על גבי הרווקים והרווקות שגוזלים מההורים = צבא, וכל תוקף קיומו של המפלצת החברתית מתקיימת על ידי האקדח שבידי השוטר ועל ידי שופטים שיושבים תחת סוללת שוטרים עם אקדחים ושערים מגנטיים.

אייך ההמון נותן לזה לקרות ? מסורת !! אייך המנהיגות לא מפחדת מההמונים ? על סמך פנאטיות ההמונים לדעתם האיוולת !! האם באמת ההמונים הם דוגמטיים ? לא ולא, הם דווקא פרגמטיים לגמרי, הרי מה אפשר לעשות מול האקדח ? בכל זאת המנהיגות דואגת מראש שהם יישארו דוגמטיים ופנאטיים. ובכל זאת מגיע יום הדין שההמון כבר לא יכול יותר והוא יוצא להפיכות חברתיות וחוזר חלילה וחלילה.

אז את מי הם מנשקים ? את האקדח !!

היהודי מנשק את המזוזה, כי הוא יודע שהמזוזה שומרת עליו להיות יהודי חופשי ולתת חופש וחירות לזולת. המזוזה לא מאפשרת ליהודי להיות דוגמטי כנ"ל ולכן הוא מכניס אורחים תמיד ונותן צדקה תמיד. מכאן הנאורות שלו, מכאן החירות והחופש ומכאן היותו בן חורין אמיתי.

לסיום:

תמיד, אבל תמיד אומרים לי ככה: טוב, מה שכתבתה כאן זה תזה\דרשה יפהפייה, אבל אין לך הוכחה מהמקורות. והאמת נמאס לי כל פעם להוכיח שוב ושוב. כי יש מושג כזה שנקראת דעת תורה, שזה אומר שמי שלומד תורה מקבל דעת תורה. כלומר יש לו משקפיים שרואה את כל התמונה מלמעלה ולכן הוא מבין כל מצווה מדעתו כלומר הוא לא צריך מקור מפורש לכל דין ומצווה ומנהג, הוא פשוט מבין את זה מדעתו לבד (להבין "דבר מתוך דבר" זה תנאי הכרחי לפוסק ולתלמיד חכם ולנאור) בדיוק כמו המקור בעצמו. כלומר אם יש כבר מקור, אז תשאל מנין המקור לקח את דבריו ? כלומר אתה סומך עליו שהוא הבין כך או קיבל מאבותיו שהם הבינו את זה ישר ממשה רבינו מסיני. אותו דבר למי שיש דעת תורה (לא שיש לי דעת תורה אבל הנקודה חשובה כאן) הוא לא תמיד הולך לחפש אם מישהו קדום כבר אמר\כתב את דברו, הוא בטוח במאה אחוזים שהוא ימצא מקור לדבריו. ולכן מיותר לי כל פעם ופעם לחפש מקורות בשביל להוכיח מה שברור לי ומה שאמור להיות ברור לכל נאור ומשכיל אחרי שלמד את המאמרים כאן.

בכל זאת חיפשתי קצת ומצאתי מקורות משיח לפי תומו.

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק א

לא תחמוד בית רעך  (כנגד) וכתבתם על מזוזות ביתך

מדרש אגדה (בובר) דברים פרשת ואתחנן פרק ה סימן יא

 לא תגנוב כנגד וכתבתם על מזוזות ביתך 

בשני המקורות הנידון היא מצוות לימוד תורה יומם ולילה, אייך אפשר ללמוד יומם ולילה ? ולכן אומרים המקורות שהמינימום היא קריאת שמע ביום ובלילה כי בקריאת שמע מרומז עשרת הדיברות שהיא כוללת את כל התורה כולה. המקורות הנ"ל מסבירים אייך עשרת הדיברות מרומזים בפרשיות ומעמידים כל מצווה של עשרת הדיברות מול הפרשיות של קריאת שמע. תשימו לב ששני המקורות מעמידים מול המזוזה מצווה אחרת של עשרת הדיברות אבל באותו טעם עמוק.

הירושלמי אומר שמול המזוזה בפרשת שמע, בעשרת הדיברות נאמר לא תחמוד בית רעך. וזה כל כך פשוט הרי יש לך בית ומזוזה ולכן אפשר לצוות עליך לא לחמוד את בית רעיך. כלומר שיש לך קניין פרטי אז ורק אז אפשר לדרוש ממך לא לחמוד את קניין זולתך. והבינו.

האגדה הנ"ל מעמידה את הלא תגנוב כנגד וכתבתם על מזוזות ביתך ולמה, כי אם תשימו מזוזה לא תצטרכו לגנוב כנ"ל לאורך כל המאמר.

ובכן אני בטוח שתמצא מקורות יותר קלים וברורים (בשביל העקשנים שבנינו), אבל למשכיל מספיק מה שמצאתי.

בברכה

Max maxmen

אלוהי בני ישראל חלק חמישי

אלוהי בני ישראל חלק חמישי

שבוע טוב לכולם וחג פורים שמח לכל בית ישראל.

השבת פרשת זכור (תשע"ח) ניגש אלי יהודי ברוח טובה (אולי רוח של חג הפורים הקרב ובא) בלי לקנטר, ושאליני לגבי מאמרי על אלוהות. טענתו העיקרית היית שאפי' אם נקבל שגדולי הדורות ידעו והבינו את האלוהות כמוני כפי שאני מסביר במאמרי, אז לפחות שאני יודה לו בכך שה"המונים" בכל הזמנים לא חשבו כך וק"ו ההמונים של היום לא חושבים כך.

לגבי ההמונים של היום אמרתי לו: הנה אני (כמו שאני קיבלתי מרבותי ככה אני,,) כותב ומסביר וכו' ומי שזוכה יודע ב"ה בעקבות מאמרי בנידון כאן. לגבי ההמונים של פעם – אני אומר לו – אתה יכול לעשות ספקולציות ותו לא. הרי אתה לא יכול להוכיח לי שהם לא ידעו. אתה פשוט עושה הקשים מהיום ואתה מניח שאם היום לא יודעים אז ככה פעם לא ידעו.

היהודי היקר: אתה אבל לא יכול להוכיח שההמונים של פעם כן ידעו.

אני: אתה גם את זה מניח בלי שום בסיס. אם אני רק אחפש במקורות, אני בוודאי ימצא לך הרבה הוכחות שהם ידעו.

היהודי היקר: אז תוכיח לי. וכאן היהודי היקר תפס אותי לא מוכן. כלומר באמת לא היה לי משהו להביא לו ולהוכיח לו. ואמרתי לו: תראה אם שאלתך היא בתמים בלי לקנטר. אז הקב"ה יעזור לך ואני אמצא בשבילך הוכחה, כי אני לא צריך הוכחות כי הם ברורים לי כאור השמש. אבל אם אני לא אמצא בשבילך הוכחה, אז או שאתה לא זכאי לכך או אני לא חיפשתי מספיק.

במוצאי שבת הקב"ה עזר לי (לעומק עזר ליהודי היקר כנ"ל) הנה מצאתי לו הוכחה דיי פשוטה והנה היא לפניכם. (והמאמר (חלק החמישי) מוקדש ליהודי היקר הנ"ל)

ובכן בתקופת הגאונים שלחו יהודי הודו (יושבי אי ארנלק אשר בסוף ים מערב בארץ הודו) שאלות לגאוני הדור. אחת מהשאלות הייתה לגבי אמירת "עלינו לשבח" בגולה. "עלינו לשבח" אומר כל יהודי שלוש פעמים ביום בסוף התפילה (ביום כיפור גם באמצע מוסף). הם כנראה שלחו את השאלה לכמה גאונים, ולנו נשאר רק תשובת רבינו האיי גאון. והנה נוסח התשובה שכתב רבינו האיי גאון ליושבי האי ארנלק אשר בסוף ים מערב בארץ הודו.

אליכם יושבי אי ארנלק אשר בסוף ים מערב בארץ הודו, וראשיהם החכמים והנבונים בעלי שכל וחכמה, הרב ר' נתן והרב ר' שאלתיאל והרב ר' קלונימוס יצ"ו, ושאר החכמים והנבונים בכל סוד וחכמה. שלום.

הגיע אלינו האגרת אשר שלחתם, ונועם מליצותיכם ודקדוקי שאלותיכם, ועמדנו על כל דבר ודבר, אבל מפני תוקף ועוצם השאלות אשר סבבונו בכל יום, מכל פאות מזרח וצפון, וממקצת ארצות אחרות, עכבנו את שלוחכם, ולא יכולנו להאריך בשלומכם, שיגדל השם ית' לעד.

אבל מה ששאלתם והודעתם בכתביכם, כי יש בידכם אגרות מהרב רבינו גרשום ז"ל, והאגרת מהרב אלפסי ז"ל, משאלותיכם, ומענין עלינו לשבח, ששאלתם, והודיע הרב אלפסי ז"ל, כי ענין עלינו לשבח תקנת גאונים היתה, לומר אחר התפלה בכל יום, מפני שהוא שבח גדול ומעלת יוצרנו ית' שמו, כפי מה שאמרה ותקן יהושע בן נון, נר ישראל אור הבהיר, כשהכניס את ישראל לארץ, והגיעו אל המקום יתד התקועה, המכוון כנגד כסא הכבוד למעלה.

ואשר שאלתם מפני מה אומרים אותו בחוצה לארץ, הואיל והגיעו ימים ללא אלהי אמת, ולא כהן מורה, יהושע לא אמר זה, אלא שתקן זה בארץ, והשיב הרב ז"ל, שאילו היתה מעשה עבודה מעבודת המקדש, אסור לעשותה בחוצה לארץ, אבל עבודה שהיא בדבור ולא במעשה, יש לנו לומר, כגון במקדש שהיו אומרים בשעת הקרבת הקרבן, רצה, ואישי ישראל, וכבר ראינו שבטלה העבודה, ואנחנו בחוצה לארץ, ובכל יום חובה עלינו לומר זה, וכן עלינו לשבח, תקנת הגאונים היתה לומר בכל יום אחר התפלה, אע"פ שאנו בחוצה לארץ, שבח התלויה בפה היא, ועבודת [נ"א. ועדות] אמירה הוא. ע"כ.

ומה שהודעתם תשובת הרב רבינו גרשום ז"ל, שאמר בענין אחר, כי עלינו לשבח יהושע בן נון אמרו לאחר שהנחיל את ישראל את הארץ, וכבר היה להם אלוה בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, מה שלא היה להם כן קודם, אע"פ שכל אותם מעלות היה להם בימי משה רבע"ה, לא נתקיים דבר זה בשמים ממעל ועל הארץ מתחת, אלא בארץ הקדושה, ואז תקן עלינו לשבח, מפני מה אומרים אותו בחוצה לארץ, והודיע כי תקנה זו תקן רבן יוחנן זכאי עם כל התקנות שהתקין, לומר אותו אחר עבודת התפלה, לאחר שנחרב בית שני, מפני שבימיו נחרב, ויצא לפני [ג"א. למחנה של] אספסיאנוס ברב חכמה, ואע"פ שאבא סיקרא בן אחותו, היה ראש הפריצים, ונחרב הבית, והוא תקן תקנות הרבה, ועלינו לשבח לומר אותו בכל יום, מתקנותיו היה, וגרסינן בתוספות בערובין פוק ומני מגורי [נ"א. מגזרי] רבן יוחנן בן זכאי, שבחא דהדורא דארעא לבתר צלותא אתקין, והטעם לומר אותו בחוצה לארץ לאחר התפלה הוא, מפני שכל ישראל צריכין תפלתם ושועתם [נ"א. ובקשתם] [נ"א. וכוונתם] לצד הארץ, כמה דאמר, וכון פתיחן ליה בעליתיה נגד ירושלם, ואלו ואלו נמצאים בכוונתם לצד המקדש, ונואיל וכל התפלות עולות בכוונה למקדש, עלינו לשבח בכוונת המקדש הוא, ובארץ הוא, ועולה על כל הכוונות שכבר נתקנו במקדש.

על כן יש להשיבכם בזה, ולבחור דרך הישר ודרך האמת, למען לא תהיו נבוכים ומשובשים ברוב הדעות, ואעפ"י כי דעתינו קצרה מלהשיב אמרים ממחשבת דעתינו, אבל יש לאל ידינו במה שקבלנו וראינו, ובמה שלמדנו מרבותינו עמודי [ג"א. גולה] עולם.

ובתחלה יש להשיבכם [ג"א. להשיב] כי תשובת רבינו גרשום ז"ל מעולה מתשובת הרב אלפסי ז"ל, ובאמת כי יהושע בן נון תקן אותו לאחר קדושת הארץ כדברי חז"ל, ונתקיים מה שאמר הרב ז"ל, בשמים ממעל ועל הארץ מתחת שנמצא אלהותו, ועל כל פנים תקנת רבן יוחנן בן זכאי הוא, מפני שחובה על האדם [ג"א. לעולם] בכל יום לקיים קיום האמונה, ומאי דרש, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא האלהים וגו', וגרסינן בזבחים, וידעת היום, בארץ, והשבות אל לבבך, בחוצה לארץ, אי הכי משה אמאי לא אמר בחוצה לארץ, מפני דאין אדם יהיב שבחא על מה דלא אתיא לידיה, ואנן, אע"ג דהוינן בחוצה לארץ כבר איתא [ג"א. אתא] לידן.

(כל ההדגשות, שלי כמובן, שתבינו את הנקודה החשובה כאן)

ראו שם את ההמשך אבל עד כאן מספיק לנו בשביל להוכיח ליהודי היקר הנ"ל שהנה מצאתי מכתב פשוט מתקופת הגאונים, שאנו מבינים ממנו את השיח היהודי בזמן הגאונים. בשיח הזה שואלים יהודי הודו את הגאונים למה לומר תפלת "עלינו לשבח" בגולה אם אין לנו "אלוהי אמת" בגולה (הואיל והגיעו ימים ללא אלהי אמת,). והם מספרים לרבינו האיי גאון שקיבלו את תשובה הרב אלפסי ז"ל ואת תשובת רבינו גרשם ז"ל ורבינו האיי גאון משיב להם שתשובת רבינו גרשום ז"ל מעולה מתשובת הרב אלפסי ז"ל (ובתחלה יש להשיבכם [ג"א. להשיב] כי תשובת רבינו גרשום ז"ל מעולה מתשובת הרב אלפסי ז"ל,) ורבינו האיי גאון מסכים לגמרי עם רבינו גרשום ז"ל (ובאמת כי יהושע בן נון תקן אותו לאחר קדושת הארץ כדברי חז"ל, ונתקיים מה שאמר הרב ז"ל, בשמים ממעל ועל הארץ מתחת שנמצא אלהותו,) וממשיך רבינו האיי גאון להסביר להם שתקנת רבי יוחנן בן זכאי הוא מפני חובת האמונה ורבינו האיי גאון מביא דרשה (ומאי דרש, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי השם הוא האלהים וגו', וגרסינן בזבחים, וידעת היום, בארץ, והשבות אל לבבך, בחוצה לארץ, אי הכי משה אמאי לא אמר בחוצה לארץ, מפני דאין אדם יהיב שבחא על מה דלא אתיא לידיה, ואנן, אע"ג דהוינן בחוצה לארץ כבר איתא [ג"א. אתא] לידן.) ואני הקטן לא מצאתי כזה דרשה בשום ספר חז"לי. ואם מישהו מהקוראים יודע על משהו דומה לדרשה הנ"ל, אז אנא בבקשה לעזור לי כי בנפשי זאת, והשם ישלם לו את כל משאלות ליבו אמן ואמן.

לסיום:

שאליני היהודי היקר הנ"ל: בשביל מה לך לכתוב בנושא האלהות ברבים להמונים ?

והנה התשובה בשבילך: אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל אם לא תגידו אלהותי באומות העולם אני פורע מכם. אימתי, כשיאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידענים (ישעיה ח, יט). (ויקרא רבה פרשת ויקרא פרשה ו ד"ה [ה] ר' פינחס)

ק"ו בן בנו של ק"ו: אם לא תגידו אלהותי באומה עצמה. אז לא רק האומות ידרשו מאתנו לדרוש באובות והידענים, רק אחינו בשרינו היהודים ידרשו מאתנו לדרוש אל האובות ואל הידענים, וזה המצב לצערינו היום בארצינו הקדושה.

אגב המדרש הזה אנו מבינים שאפי בעל הדרשה הזו לא חשב לרגע שצריך לפרסם את אלהותי באומה עצמה אצל היהודים עצמם, כלומר מכאן שוב נוכיח שכול ההמונים ביהודים כן ידעו את אלהותו. ולכן דרש שמחובתינו לפרסם אותם באומות אחרת העונש יהיה שהאומות ידרשו מאתנו לדרוש אל האובות ואל הידענים רח"ל. ואם לדעתך גם ההמונים היהודים לא יודעים, אז בוודאי שצריך לפרסם את האלהותי גם בתוכינו אנו היהודים, אחרת העונש היא כמו המציאות של היום. והבן.

בברכה

Max maxmen

נ.ב. היום בבוקר י' אדר ע"ח התקשרתי לעיר הקודש ירושלים לאחד מרבותיי ושאלתי אותו כמעט בזעקה: 1, הרי משה רבינו עצמו אמר בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד (= דברים פרק ד לט) וְיָדַעְתָּ֣ הַיּ֗וֹם וַהֲשֵׁבֹתָ֘ אֶל־לְבָבֶךָ֒ כִּ֤י יְקֹוָק֙ ה֣וּא הָֽאֱלֹהִ֔ים בַּשָּׁמַ֣יִם מִמַּ֔עַל וְעַל־הָאָ֖רֶץ מִתָּ֑חַת אֵ֖ין עֽוֹד:          2, אין כזה דרש במסכת זבחים ואין כזה דרש לפי דעתי בכל ספרות חז"ל ?

רבי מורי מרגיע אותי ואמר לגבי שאלתי הראשונה: מקסי היקר ראה פסוק אחד לפני כן: (דברים פרק ד לח) לְהוֹרִ֗ישׁ גּוֹיִ֛ם גְּדֹלִ֧ים וַעֲצֻמִ֛ים מִמְּךָ֖ מִפָּנֶ֑יךָ לַהֲבִֽיאֲךָ֗ לָֽתֶת־לְךָ֧ אֶת־אַרְצָ֛ם נַחֲלָ֖ה כַּיּ֥וֹם הַזֶּֽה:  מסביר האבן עזרא: כיום הזה – קרוב מהיום הזה. והאמת שהוא רמז על אשר נחלו ארץ שני מלכי האמורי, כי ראובן וגד וחצי שבט מנשה ישראל יקראו. וכן הרשב"ם במקום: כיום הזה – שכבר התחלתם לירש את ארץ סיחון ועוג: ולכן – מסיים רבי מורי, משה רבינו בוודאי יכול לומר את זה. בכל זאת על פי דרכינו בני גד וראובן לא מביאים ביכורים כי זאת לא ירושה רק כיבוש. ולכן יהושע שאמר ועל הארץ מתחת זה היה יותר בתוקף כי אז קיבלנו את ארץ ירושתינו מחלוקת נח ובניו = בהנחל גויים עליון וגו'.

לגבי שאלתך השניה: – מבטיח לי רבי מורי – אני אבדוק אצל תלמידי החכמים והמומחים בעיר הקודש ואני אחזור אליך. ולא עובר כשעה אחת – כפי שהבטיח – ורבי מורי חזר אלי ואמר לי: בדקתי אצל המומחים ואצל תלמידי החכמים וגם רבנים, והם יודעים שאין כזה דרשת חז"ל לא בזבחים ולא במקום אחר בספרות חז"ל. לפי טענתם יש הרבה בעיות עם המכתב הזה האם זה באמת מרבינו האיי גאון. אבל (וכאן ה"אבל" הוא גדול מאוד) יש חמש כתבי יד של אותו מכתב ממקומות\מקורות שונים, מתקופת הראשונים כבר, ככה שהמכתב הוא עתיק מאוד. ויכול להיות שבעל המכתב תלה באילנות גבהים כפי שמקובל הרבה אצל חכמים, מה עוד שיכול להיות שכותב המכתב כתב מטפורה בכדי לענות על קושיות של המוני זמנו כפי שנהוג אצל חכמים והוגי הדורות. כלומר כל הסיפור היא משל בכדי להשיב על קושיות ההמונים באותו דור ככה שבעצם לא כל כך משנה לך האם באמת אנשי הודו שאלו את רבינו הגאונים או כל הסיפור היא מטפורה. העיקר זה התוכן, והתוכן מוכיח את ההוכחה שרציתה להוכיח ליהודי הנ"ל. כלומר אם זה מטפורה ואם זה סיפור אמיתי, בשניהם המכתב עונה להמוני אותו דור על שאלותיהם. ומשאלותיהם אתה מוכיח ליהודי הנ"ל שהמוני הדורות של הראשונים או של הגאונים הבינו לעומק מהי אלוהות.

עם סגולה ?!

עם סגולה ?!

מהי תרומתו של היהדות לאדם ?

ובכן, אין אדם רציני שלא שואל את השאלה: מה פתאום היהודי טוען שהוא עם סגולה ? מה בכלל תרם היהודי לאדם ?

ובכן, תשימו לב בכותרת משנה אני שואל מהי תרומתו לאדם ולא מהי תרומתו לאנושות. ובכוונה אני שואל את זה כך כי פשוט אין אנושות יש אך ורק אדם. מבחינת חשיבת היהדות לא קיימת ישות דמיונית שנקרת אנושות. בחשיבת היהודית ישות אנוש זאת עבודה זרה שהמציא אנוש בן שת בן אדם התבוני הראשון.

אם כך – שאין ישויות דמיוניות –  אז אין גם "עם", אז אייך אפשר להיקרא עם סגולה ?

התשובה היא שהיהדות מכירה בעובדה שיש פרטים ומשפחות שמתקבצים כחברה כאמצעי ככוח היחד (הרי המשפט "עבודה זרה" בעצם אומרת שיש ליהדות "עבודה לא זרה" הווה אומר יש כן חברה אבל היא כמובן חברה שהיא אך ורק כאמצעי לפרט ולא ח"ו חברה כישות דמיונית ששם תמיד הפרט טפל לישות הדמיונית שזה נקראת עבודה זרה ביהדות). יותר נכון לומר שהיהדות מכירה בעובדה שמכל פרט – בדורות הבאים – יצמח להיות לרבבות = "עם". על דרך "כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים" (מכילתא). על כן יוצא שבעצם יש כן עמים ואז נהפוך את אותן עמים לישויות דמיוניות ?! אז זהו שלא, לא לחינם צאצאי בני יעקב = בני ישראל נחלקים לשנים עשרה שבטים, כלומר עצם השנים עשרה שבטים לעומק בא לומר בדיוק את זה שאין ישות דמיונית שנקרא עם ישראל, מה שיש זה כמובן הדבר הטבעי הזה שנקרא בני ישראל. כלומר זאת עובדה שכל צאצאי יעקב\ישראל הם בני ישראל. והם הם הסגולה.

אם כך חזרנו לשאלה הראשונה מהי עם סגולה ? מה פתאום צאצאי יעקב הם סגולה מול שאר עמים ?

בכדי להשיב על כך, קודם צריך להעמיק האם קיימת בכלל עמים ? אם אמרנו שעם זאת לא ישות דמיונית רק פשוט צאצאי אב קדמון, אז שאלתי כאן היא האם קיימת בכלל עם כזה כהיום שטוענת שיש להם אב קדמון? לכאורה כל בני אנוש יכולים לטעון שהם צאצאי אב קדמון וזה נכון כמובן, אבל הם לא מכונסים כעם אחד. רק ההפך הם בחשיבה שאדם לאדם זאב. ואלה שרוצים לטעון שבני אנוש כולם אמורים להיות ישות אחת, על כך אמרנו לעיל שזאת בדיוק עבודה זרה של תורה. בכל אופן אין היום עמים טבעיות כמו בני ישראל שהם עמים מכוח העבודה הטבעית ולא מכוח הישות הדמיונית. מה שאין כן יש הרבה ישויות דמיוניות ומסוגים שונים ומשונים, אם זה חלקת אדמה שהופכת את בניה לישות דמיונית שנקראת מדינה, ואם זה דת שהופך את מאמיניה לישות דמיונית ואם זה אקלים שהופך את מבנה הגוף וצורת הפנים לאיזה ישות דמיונית כמו הסינים או היפנים או השחורים או הבלונדינים וכדומה. לאחרונה יש לנו גם ישות המגדר כלומר הצליחו בני אנוש המדומיינים להפוך את מין האדם לשתי ישויות נפרדות, ישות הגברים וישות הנשים.

אם כך שאין כהיום עמים בכלל, אז ביחס למה אנו עם סגולה ? אולי לא כדאי להתעקש בהגדרת עם כפי שהגדרנו אותה לעיל, ונגדיר כל חברה\מדינה\קהילה\מגדר כעם ואז נדון האם אנו מולם עם סגולה ?!

נבין בהמשך שאי אפשר להגדיר עם כישות דמיונית ולכן אנו חייבים להתעקש שעם זה רק עובדה טבעית ולא ישות דמיונית. אבל נזרום כרגע עם זה שכל חברה\מדינה\קהילה\מגדר הוא עם ואנו כבני ישראל על פי טענתינו הוא עם סגולה מול כל העמים. ואז חזרנו לשאלת השאלות במה אנו עם סגולה?

נחזור למקורות ונראה מהי לעומק עם סגולה. נתחיל עם מדרש ההלכה (שהיא כמובן עוד לפני המשנה כלומר התחלת תקופת חז"ל = תקופה של אלף שנה של דור ודור של אלפי תלמידי חכמים): איני מעמיד ואיני משליט עליכם אחרים אלא אני !!! כלומר יש לנו כעם רק שליט אחד וזה כמובן הקב"ה בעצמו. והקב"ה הוא כמובן לא שליט בתכלס, ולכן בעצם אין לנו שליטים = אנו בני חורין באופן אבסולוטית. עוד נעסוק בהמשך קצת באלוהות ונבין שלעומק השליט היחיד עלינו היא שכלינו ועל ידי שכלינו אנו מושגחים באופן פרטי וזה לעומק השגחה פרטית ביהדות. (בניגוד אצל הישויות הדמיוניות הפרט מושגח על ידי החברה באופן כללי כלומר שם הכלל קודמת לפרט, היהדות שלא מכירה בישויות דמיוניות ומאמצת את אחדות הבינה = את השכל והפרקטיות ולכן הפרט מושגח באופן פרטי) כרגע נמשיך בנושא שלנו: במה אנו עם סגולה?

ובכן, סגולתינו – מסביר בטוב טעם רבינו בחיי על פי החז"ל לעיל: והייתם לי סגולה. המטמון המוצנע והסמוי מן העין יקרא "סגולה", והוא מיוחד וחביב אצל המלך ותחת ידו לא יפקיד עליו פקיד ולא ימנה עליו שוטר ומושל, כענין שכתוב: (קהלת ב, ח) "וסגולת מלכים והמדינות". ומטעם זה אמר "מכל העמים" כלומר שאין מעלה זו לשאר העמים הקדמונים, כי הם היו תחת ממשלת פקידי המלך ושוטריו (רבינו בחיי פרשת יתרו)

הווה אומר, ליהודי כעם אין להם ממשלה ופקיד ושוטר ולכן הם בני חורין, וזה הסגולה שהם בני חורין, מה שאין כן כל בני אומה אחרת הם תמיד תחת שליטים. ושהם תחת שליטים, ואפי' שליטים הכי מודרניים (כביכול ליברליים), 1. אין להם זכות מוקנה לנשום (השופט ברק) 2. השליט הוא ההורה העליון כלומר צאצאיהם לא שייכים להם רק לשליט. ואין לנו הוכחה יותר גולדה מיזו = גיוס הרווקים והרווקות בכפיה למען המולך. אם כי הם בעצמם לא מכחישים זאת ואומרים:  ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי (גיל סיגל, פרופ‘ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה). 3. וכמובן נשללת מכל פרט את הטבע מראש בכדי לכפות עליו להיות חלק בחלוקת העבודה ואין לנו הוכחה יותר מיזו האיסור בחוק לאגור אפי' מים או מי גשם, ומי מדבר על להתנחל באיזה פיסת אדמה לבנות לעצמך את ביתך. יותר מיזה, על עצם דריכה על כדור הארץ אתה אמור לשלם פרוטקשן לשליט = ארנונה. הגדיל לטעון הנאו ליברל הנודע מילטון פרידמן, שאפי' את הירושה צריכים לבטל ככה כל הנולדים למין האנושות ייוולדו שוויוניים בלי הטבע, ככה שנכפה על כול נולד להיות חלק בחלוקת העבודה בכפיה. (אגב מילטון פרידמן הוא פשוט לץ מארץ הלייצניים, הרי בחלוקת הצמיחה שיוצאת מחלוקת העבודה הכפייתית, הוא בפירוש וכאידיאל טוען שאסור שתהיה שיוויון, רק להפך שהעני ימות תחת הגשר מרעב בשקט. מילטון פרידמן יודע שהוא לא ימות רק יצטרך להיות בכפיה חלק בחלוקת העבודה הנ"ל כלומר הוא רוצה את כולנו כעבדים לטייקון המקרי)

ובכן, עם סגולה פירושו עם של בני חורין. עם שבתכלס מתנהל לו אלפי שנים – מאז מרדכי ואסתר שקימו וקבילו באהבה – בלי משטר ושוטר. תרבות שבו נאמר: "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה". (בעל הטורים פרשת במדבר) ובמקור החז"לי (בסנהדרין בבלי קג' ע"ב) נאמר: "כיון שנעשה ראש מלמטה, נעשה רשע מלמעלה" (גירסת הרמב"ם במקום) כלומר כל מנהיג הוא בעצם רשע ולא רק השוטר הקטן.

תרבות שבו נאמר: ואבדל אתכם מן העמים להיות לי – אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו (רש"י פרשת קדושים מפי חז"ל) כלומר זה או אתם בני חורין או אתם שייכים לאימפריה = הישות הדמיונית. (לתשומת לב כל חובבי היפהפייה המערבית)

נסכם בקצרה מה היה לנו עד עכשיו

ובכן עם סגולה פירושו עם טבעי של בני חורין שאגב הוכיח לאדם שהטרגדיה האנושית שנקרא שליט\חברה\מדינה\ישות דמיוני ששוללת מאדם הכל מכל כל כולל את צאצאיו, היא לא גזירה משמים, כלומר אפשר אחרת, אפשר להיות בני חורין פלוס הטבע כקניין פרטי וכמובן לזכות לצאצאים על דרך אומרם "כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים" (מכילתא)

ואם באנו להשיב על השאלה השניה מהי תרומתו של היהדות לאדם, התשובה תהיה "חירות". כלומר היהדות נותנת לאדם את חירותו. ולא רק חירות בהווה, רק חירות לנצח נצחים, כלומר כל עמלו של האדם שזה הבנים, גם זוכים לחירות נצחית ככה תמיד הוא חלק מעם (כאמצעי כמובן) ותמיד הוא בן חורין.

אבל במסגרת הזו אני רוצה לצלול לעמקים יותר עמוקים ולהסביר לעומק מהי תרומתו של היהדות לאדם?

מהי תרומתו של עם הסגולה לאדם?

ובכן תשימו לב, שכל השאלה הנשאלת כאן באופן שטחי היא: מה תרם חברה\אומה\מדינה\לאום מול חברה\מדינה\אומה אחרת לאדם ? כלומר שטחי אנו חושבים שבראשית היה חברה או כמה עמים\חברות, ואז נשאלת מי מהם תרם יותר? וכל בר דעת יודע שלא היא, החברה בעצם קמה על האדם בחץ ההיסטורי שלו, כלומר בראשית היה אדם ורק אחר כך קמה עליו החברה. הווה אומר שקודם האדם תרם לאדם ורק אחריו בני אנוש התקבצו כחברה והשאר היסטוריה. (עוד נבין בהמשך שזה לא רק שאלה היסטורית ואז כביכול אפשר להתווכח מה קדם למה, רק בהווה ממש תמיד החברה קם על האדם, כלומר בלי התבונה של האדם אין קיום לחברה ככה שבכל הווה חברה מתאפשרת אך ורק אחרי שהאדם הוא תבוני מוסרי וערכי ורציונלי ופרקטי)

אז מה תרם היהדות לאדם היא השאלה הנכונה כאן. כלומר קודם אנו אמורים לדון מה תרם האדם לאדם ואחריו נדון מה החברה תורמת לאדם.

נעצור ונשאל מי אומר שאדם צריך לתרום לאדם, כלומר אולי האדם הוא כמו שהיא מאז ומתמיד ? על כך נשיב בחקירה מחשבתית פשוטה: האם אדם נזרק בג'ונגל, האם ישרוד בברירה הטבעית ? כלומר כל בר דעת מבין שהברירה הטבעית יכולה בקושי לבראו בעל חיים פנאט ודיי פשוט. סגולתו של האדם שהוא ניצח את הברירה הטבעית. הווה אומר  זה עצמו התרומה הכי גדולה של האדם לאדם שהוא ניצח את הברירה הטבעית. (בהנחה שבעלי החיים הפנאטיים באמת שורדים אך ורק עם לחץ ברירתי טבעי. דרווין עצמו לא היה בטוח בזה ושאל ואמר: אין שום טעם להניח, למשל, שזכרים של ציפור גן עדן, או טווסים זכרים, ישקיעו מאמצים רבים כל כך בזקירה ופרישה של נוצותיהם היפהפיות, ובנענועי זנב לנגד עיני הנקבות, בלי שום תכלית.)

אדם בטבע כיחיד, אפי' אין לו משיכה מינית דטרמיניסטי לבת\ן מינו ככה שאפי' דור אחד לא היה שורד, כלומר שרידותו היא לגמרי דעתנית. כלומר אדם רוצה לשרוד לדורי דורות ולכן הוא סוגר הסכם עם אישה אחת וההפך לכל החיים. בכדי שתתאפשר לאדם לעשות כזה הסכם דעתני, האדם צריך קודם שפה. (אם כי את השפה מקנים ההורים לנולד ככה שתמיד השפה אחרי המצאת חוקי המשפה כלומר בלי משפחה אין שפה) בהסכם הוא מבטיח לבת מינו לפרנס אותה ואת משפחתו, וכן הוא צריך בשביל זה קניין\חקלאות. בשביל קניין הוא חייב את ההכרה של הזולת בקניינו שזה אומר הזולת אמור לקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב. ולמה שיעשה זאת ? כלומר למה שהזולת יקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב ? מה עוד בשביל חקלאות הוא צריך לוח שנה, אחרת לא ידע את עונות השנה בשביל החקלאות. בשביל כל זה האדם תרם לאדם את החינוך מראש וכמובן את כפיית החיתול (השליטה בעשיית צרכים) והאוכל המבושל והביגוד השפה וההליכה על שתים וכו'.

תשימו לב שרוב הדברים הקריטיים לאדם כאדם, הוא לא מקבל מהחברה, כלומר האדם קודם לחברה בהווה תמיד. החברה מגיע אחרי רוב הדברים הקריטיים הנ"ל. מהדרך ארץ עד הבסיס הבסיסי של המוסר והערכים. יותר נכון לומר שאי אפשר להקים חברה בלעדיהם. (נכון שיש חברות אצל בעלי החיים אבל הם חברות קטנות ביותר כלומר לא יותר משישים פרטים)

ובכן, שאני רוצה לתרום משהו קריטי ביותר לאדם, זה בוודאי יהיה השפה. ובאמת המקרא דבר ראשון משכנע את האדם לאמץ שפה וטוענת שכל הבריאה נוצרת על ידי שפה = ויאמר,,ויהי,,, וכו' וכו' כלומר עשרת המאמרות הנודעים מהמקרא בא לטעון שבלי שפה האדם לא ישרוד.

ומי מקנה לנולד את השפה ? ההורים כמובן !! ביחד עם החיתול בכפיה (השליטה בעשיית צרכים) והאוכל המבושל והביגוד וההליכה על שתים, כל אלה עד ימינו אנו כהורים מקנים לצאצאינו. כלומר האבולוציה האקראית לא תעשה זאת בשבילינו ובמקומינו (הרבה מחב"תים שואלים למה לא רואים התפתחות אבולוציונית פיזית במין האדם, (כלומר למה שאדם לא ידבר בטבעי בלי ללמוד ולמה לא ילך על שתים בלי ללמוד ללכת וכו' וכו') והם לא מבינים שברגע שהאדם ניצח את הברירה הטבעית, הוא לא צריך את הברירה הטבעית האקראית ולכן הוא דווקא נלחם נגד הברירה הטבעי כלומר הוא עושה הכל שהוא לא יהיה אקראי שבטבעו של הקראיות שהם לא שרידותיים).

את כל זה תרם מי שתרם לכל נולד אנושי בכדור הארץ. כלומר מה ששטחי נראה לנו כטבעי, לקח לאדם דורי דורות לשכנע את האדם שזאת הדרך התבוני לשרוד.

השלב הבא שהמקרא מנסה לשכנע את הפרט, היא כמובן "חוקי המשפחה". כלומר כל הנ"ל הם מטרה בשביל התכלית, והיא שרידותיינו האישית לנצח, ואין שרידות אישית נצחית בלי חוקי המשפחה.

האם חוקי המשפחה מובנים מאליו? בוודאי שלא, הרי אין לאדם משיכה מינית דטרמיניסטית לבת\ן מינו ככה שתמיד חוקי המשפחה דורשת תבונה אישית גבוה וחינוך ותרגול וסביבה חברתית נוחה. מה עוד הישויות הדמיוניות בוודאי שרצו תמיד להיפטר מחוקי המשפחה. "אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים" (פרופ' בוזגלו).

עוד דוגמא: ”כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.“ (הגל)

כלומר חוקי המשפחה שכל האימפריות מאז האימפריה הראשונה של נמרוד עד ימינו אנו, נלחמים ונלחמו נגדם כולל כל האידיאולוגיות, ולא צלח להם ?! זה בעצמו תרומה חזקה של האדם לאדם.

נתעכב לרגע להסביר מהי חוקי המשפחה

חוקי המשפחה זאת הסכם תבוני דעתני בין אדם לבת מינו להבטיח לו שרידות אישית נצחית. לעולם גבר לא בטוח בשרידותו האישית בלי שהנקבה תבטיח לו שהיא מולידה לו את זרעו הוא. תמיד ידו של הגבר על התחתונה מול בת מינו, אלא לבת מינו יש בינה יתירה שאומרת שהיא חושבת יותר מדור אחד, הווה אומר היא מסכימה להסכם כזה להיות נאמנת לאיש אחד, בכדי שבניה הזכרים גם יזכו לשרידות נצחית כלומר שתימצא בת שתהיה נאמנת לבן שלה בעתיד. כלומר אם לגבר אין שרידות אפי' לדור הראשון לבת יש תמיד שרידות לדור הראשון, בכל זאת הנקבה מסכימה לעשות דיל לכל החיים עם גבר אחד כי לדור השני היא מעוניינת בחוקי המשפחה בשביל בניה הזכרים.

ובכן כאמור שום ישות דמיונית לא שרדה בהיסטריה מול חוקי המשפחה, כלומר מה ששרד זה דווקא חוקי המשפחה שזה אומר האדם שרד מה שאין כן כל הישויות הדמיוניות שאף אחד מהם לא שרד.

את התרומה הזאת (חוקי המשפחה) לאדם, רק אדם תרם לאדם. וזה לא מובן מאליו, כי אפשר הרבה סוגי משפחות אחרות הבלתי שורדות לנצח. לקידמה יש חלום רטוב שהיא ממציאה לנו משהו חדש, אבל מבחינת זה אין חדש תחת השמש. כבר חז"לינו לפני אלפי שנים מזכירים לנו את כל הסוגי המשפחות שהיו כבר בזמן המקרא: ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים שהפילגשים חשודות (= פמיניזם בל“ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז) (במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ט סימן יד)

כמו חוקי המשפחה ככה כל המצאה אנושית – כמו השפה עצמו והמצאת החינוך והלוח שנה והחקלאות והקניין ובעקבות המצאת הקניין המוסר וערכים  וכדומה –  לקח הרבה דורות עד שזה נהפך כביכול כדבר מובן מאליו. וכל זה עוד לפני המצאת החברה\הישויות הדמיוניות.

קשה מנשוא היא לקבוע לצלם האלוהים משהו. אנו לא מבינים מנין המרד הנעורים של האדם, כבר מאז שנולד הוא תמיד מורד, אבל יודעי דעת יודעים שהמרד הטבעי היא כי כל אדם הוא צלם אלוהים אז מי אתה שתאמר לו אייך ומה ומתי ?! ולכן באמת שאנו בודקים בחץ ההיסטורי בהתפתחות התבונה האבולוציוני האנושית, אנו רואים באמת כמה קשה היה כל התפתחות תבונית. המקרא בכדי לשכנע אותנו בחוקי המשפחה, צריך להמציא את הניתוח הנודע. חנוך בשביל לתת לנו לוח שנה שנשמעת לנו כל כך טבעי ורציונלי, צריך להמציא את ספר חנוך עם כל האגדות שלו מארץ האגדות. המצאת הכתיב וכתב נצרכים להמציא את ספר היצירה. בקיצור האדם הוא קשה עורף כמו שצלם אלוהים אמור להיות לא מקבל כלום, ככה שצריכים להמציא לו אגדות מארץ האגדות בכדי שיסכים לעשות מה שראוי לו לעשות אישית שרידותית לנצח.

ברצוני לטעון שכל זה קודמת לחברה ולכן היא קשה מנשוא ואכזרי ביותר כי רק התבוניים והצדיקים שורדים. בחברה\משטר\מלכות הכל נכפה על העבד\הרובוט בכפיה בלי שהפרט יקבל תמורה על כך והכל בכדי שהחברה הדמיונית תשרוד, כי תמיד הישות הדמיונית עיקר מול הפרט שלא אמור לשרוד אישית ועמלו היא לריק. אבל בכל זאת אין חברה בעולם שיכולה להתקיים בלי תרומתו של האדם לאדם, כלומר בלי חוקי המשפה התבוניים ובלי שפה ובלי חינוך ובלי לוח שנה ובלי קניין ומוסר וערכים אי אפשר להקים חברה דמיונית וישות דמיונית. (הרבה לא שמים לב שאפי' אלוהי התבונה לא יכול לדבר עמנו בלי שפה וכתיב וכתב, כלומר יהודי שלא למד שפה וכתיב וכתב, אלוהיו לא יכול לדבר עמו, ככה שיוצא שהמקרא עצמה חייבת את התנאי ההכרחי הזה בכדי להתקיים כלומר דבר האלוהים מוגבל והוא כביכול צריך קודם את ההורים (חוקי המשפחה) ועמלם ואת הילד בעצמו ועמלו בכדי שיוכל לדבר עמו בכלל)  ולכן טענתי היא ש"האדם התבוני ורוב חוקיו קודמת לחברה". יותר נכון לומר שהחברה תופסת טרמפ על האדם התבוני ושוללת ממנו את חירותו וגורמת לו את האבדון כי בחברה\ישות דמיונית הוא לא בטוח בשרידותו האישית והנצחית.

ולכן השאלה הראשונה היא מה תרם האדם לאדם ולא מה תרם חברה כלשהי מול חברה אחרת. וטענתי היא שהיהודי תרם לאדם את רוב הדברים השרידותיים שעליהם כל חברה אנושית דמיונית תופסת טרמפ. כי תחשבו חברה בלי חוקי המשפחה, מי יוליד את בניה של החברה הדמיונית? מי יכפה עליהם את החיתול ? מי ילמד אותם ללכת על שתים ? כלומר כל סוג חברה אחרת שתעלו על דימיוניכם, חייבת להיות חברה כפייתית דיקטטורית. לא שקיים חברה במציאות שהיא לא כפייתית אבל בכל זאת אפשר לדמיין סוג של חופש דמיונית בחברות המודרניות רק כי היא מאמצת בחום את חוקי המשפחה, אבל חברה\ישות שתרצה לשלול את חוקי המשפחה ולהוליד את הבניה בעצמה, אז הכל בכל מכל כל יהיה כפייתית כמו הקיבוץ הישראלי הנודע. כלומר מבחינת הפרט, אין לו כלום אפי' ילדים אין לו, כי הם שייכים לחברה הדימיונית.

ברצוני לטעון כאן שהחברה מגיעה אחרי שהאדם השרידותי המציא את כל חוקיו לשרוד לנצח, ועליהם החברה קיימת ומחזיקה כמה דורות. הרבה חברות רצו – אחרי קבלת השליטה על ההמונים – לשנות את חוקיו בכדי לשלוט בהם באופן אבסולוטית, והם כולם לא צלחו לבסוף, כלומר כל החברות האנושית זה אלפי שנים מתקיימת אך ורק על חוקי המשפחה השרידותיים ועל חוקיהם.

נסכם

הבר דעת יודע ששרידות האדם לנצח מתחיל בחוקי המשפחה, כלומר הורים עושים הסכם לכל החיים והם יוצרים את עולמם הנצחי. עמל רב יש להורים עד שהנולד נהפך לאיש. ללמד אותו ללכת על שנים ללמד אותו שפה ללמד אותו שליטה בעשיית צרכים, וכמובן מחנכים אותו במוסר וערכים וכו' וכו' וכל זה למה הם עושים ? יש משפחות שעושים את זה כי פשוט ככה זה. יש משפחות שעושים את זה כי מאמינים באגדות. יש את העם סגולה שעושים את זה כי פשוט יודעים למה הם עושים את זה, והם הם סוחבים עמם את תובנות האלה לדורי דורות. ואם הם רוצים באמת להצליח בכך, הם אמורים ללמד את האדם חכמה בינה ודעת ככה שכל אדם יהיה בן חורין כמוהם. כל זמן שהם לא עושים את זה, הם בעצמם סובלים מהשליטים מסביבם = גלות ישראל.

האם עם סגולה זאת זכות  מוקנה או דווקא חובה\מטרה ?

ובכן, מי שמדמה לעצמו שזאת זכות מוקנה, יזכה לגלות ארוך מנשוא, שזה אומר שכל התוכחה במקרא יקויים בו, לדוגמא יקוים בו:  בָּנֶ֨יךָ וּבְנֹתֶ֜יךָ נְתֻנִ֨ים לְעַ֤ם אַחֵר֙ וְעֵינֶ֣יךָ רֹא֔וֹת וְכָל֥וֹת אֲלֵיהֶ֖ם כָּל־הַיּ֑וֹם וְאֵ֥ין לְאֵ֖ל יָדֶֽךָ: ואז השאלה בשביל מה כל העמל הזה ? בתנאים כאלה אומרים חז"ל: דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו (תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ס עמוד ב)

אבל האדם שמבין שזאת חובה\מטרה, הוא באמת ראוי להיקרא עם סגולה, ובו יקויים מה שנאמר במכילתא: "כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים" (מכילתא).

אייך לעזאזל עושים את זה ?

ובכן, זה אמור להיות דיי קל. צריך רק להסביר לאדם מהי חירות. חירות זה לא חירות מהשליט, הרי השליט מתחילה לא אמור היה להיווצר. לא מספיק לנו "כיון שנעשה ראש מלמטה, נעשה רשע מלמעלה" ?! כלומר האדם משתלט על הזולת ודורש את חירותו מהשלטן ?!

חירות זה אדם עם הטבע כקניין פרטי נצחי לדורי דורות על ידי ירושה, וירושה עצמה מתאפשרת אך ורק על ידי חוקי המשפחה. ובשביל כך הוא ממציא את כוח החברה + השליט בכדי לשמור על קנייניו, והנה איפה אנו ? שאין לנו זכות מוקנה לנשום ואסור לנו לאגור אפי' מי גשם על פי החוק ועל עצם הדריכה בכדור הארץ אנו אמורים לשלם פרוטקשן לשליט ? והשליט צריך חיילים ולכן הוא ההורה העליון כלומר כל עמלינו שהם הבנים אפי' לא שלנו רק של השליט ? בקיצור הגולם קם על יוצרם, שזה אומר, הקמנו חברה בשביל החירות וקיבלנו מה ? עבדות מוחלטת שאפי זכות לנשום אין לנו וצאצאינו שייכים לאיזה מפלצת דמיונית שנקראת מדינה\חברה\לאום\עם.

אז איפה טעינו ? מה השתבש לנו כבני אנוש שאנו עוד נשלטים על ידי רשעים ונשללת מהאדם את חירותו ונצחיותו ?

ובכן הכל התחיל עם אדם בשם נמרוד. זה שהמציא את החברה הלא טבעית הראשונה בהיסטוריה.

עד נמרוד, האדם עם חוקי המשפחה המציא את הקניין הטבעי והקביל ביותר. הוא פשוט חילק את הארצות בגורל ככה שכל נולד, נולד עם הטבע על ידי ירושה שכמובן מתאפשרת אך ורק על ידי חוקי המשפחה. ככה אם כל אחד נולד עם הטבע כקניין פרטי, אז רציונלי הוא מאמץ את הצוו של לא תגנוב ולא תרצח. הרי יש לו קניין לצמוח בו ולכן הוא מאמץ את הלא תגנוב ולא תרצח. בלי קניין האדם לא אמור למות מרעב ולכאורה טבעי מותר לו לגנוב ולרצוח את מי שלא נותן לו לשרוד.

ככה נח ובניו עשו ומהם צמח השבעים עמים הטבעיות. ותשימו לב שהערכים והמוסר מושתתים על תבונת האדם הרציונלי בדיוק כמו חוקי התעבורה. כלומר קל להבין את החוקים וקל ליישם אותם.

מגיע הנוכל נמרוד שיש לו כבר את האדם המוכן המודרני\התבוני, וטוען: בשביל מה חוקי המשפחה וירושה ומוסר וערכים חופשיים, בוא נחזיק בקניין בכוח החרב ואת המוסר והערכים גם נכפה בכוח כלומר נמציא הכל מהבטן ונכפה את כל זה בכוח הכפייה. אייך הוא מצליח לאחוז בכוח בקניין ? 1. הוא היה גיבור פיזית כלומר הוא פשוט כבש עמים שלמים. 2. המציא את הישות הדמיונית (הדגל או הפסל או האליל) שבשבילו האדם הפנאט פועל.

כמובן שזה לא הצליח להרבה זמן והאדם הצלם האלוהים מרד בו והקים ישויות חדשות וכמובן שפות שנות שלעולם לא יכלו לשעבד אותו לישויות אחרות מחוץ לישות שלנו. כלומר במקום לחזור למצב הקודם תרום נמרוד, הם אימצו את שיטת נמרוד לעצמם וככה קיבלנו הרבה עמים לא טבעיות שתמיד נפרדות לחלקים עד הכחדתם המוחלטת. וזה לעומק סיפור דור הפלגה המקראי

מתי שהוא בני אנוש אמורים להשכיל להבין שזה לא עובד. אבל כאן מגיע היום שאימפריית השלטת – רומי-  ממציא את אליל הכסף. מאז השליט היחיד הוא אליל הכסף. אמרו רבותינו (על נבואת דניאל כלפי המלכות הרביעית) המלכות הרשעה הזו היא עתידה להשתמש במטבע של חרס. שאין גוף המטבע שוה את ערכו, כמטבעות מתכות שבימי החכמים, אלא שהערך רק כתוב עליו, וגופו אינו אלא חומר זול שאינו שוה את הערך הנקוב עליו, כשטרי כסף של נייר,(ביאור האמרים) שאין שטר הנייר אלא כחרס, כלשון חז“ל (גיטין י:): ”שטרא, חספא בעלמא הוא“ – שטר, חרס בלבד הוא“ כאשר כבר נתקיים ומלכיות הרשעה האירופאיות היו הראשונות בעולם במעשה שקר זה; (המדרש המבואר)

הווה אומר כל קיומו של כל ישות דמיונית תלויה באליל הכסף. על פי אליל הכסף הוא נכחד או דווקא צומח. והפרט כשלעצמו הוא עבד בכל מקרה לאליל הכסף. כלומר אליל הכסף יכול לתת לך את הכל בכל מכל כל בהווה (הדגש היא "בהווה" כי כנודע הון לא עוברת בירושה, ואם עמל האדם היא תמיד לעתיד ?! אז הוא לא יכול להסתמך על אליל הכסף), והוא לרוב שולל ממך את הכל בכל מכל כל. כלומר תמיד אליל הכסף מכנס את הקניינים אצל יחידים והשאר עבדים להם עד ההפיכה החברתית הבא. על פי חכמינו המחזוריות הזו מתנהלת כל שבעים שנה. כבר עכשיו מעל 50% הון אנושי נמצאת בידי אחוז אחד מבני אנוש, שאנו בקושי שבעים שנה מאז מלחמת העולם השניה.

אז מה העם הסגולה אמור לתת לאדם ?

  1. כמובן את חירותו מהישויות הדמיוניות על ידי הסדרת הקניין הפרטי לכל נולד על ידי ירושה, כלומר ביום שנסדיר את הקניין הפרטי לכל נולד, לא נצטרך לישות דמיונית כלומר לא נצטרך לשליט בכלל וק"ו שליט רשע וכנ"ל שליט = רשע.
  1. וחירות מאליל הכסף על ידי שמיטת כספים. שמיטת כספים מונע את כינוס ההון אצל יחידים.
  1. אחרי שנסדיר את הקניין כחוק יסוד חירות האדם ואחרי שנשגיח שההון אנושי לא תתכנס אצל יחידים, אז אפשר חלוקת העבודה חופשיים (בניגוד לחלוקת העבודה הכפייתית שהנאו ליברל כופה על האדם על ידי שלילת הטבע מראש מכל נולד ובחוצפתו עוד טוען שלא צריך לחלק את הצמיחה בשווה) ושוק חופשי ששם כל אדם יכול לצמוח על פי עמלו.

נתעכב להסביר את הנושא לעומק ובפשטות מה טוענות החברות הפוסט מודרניות ומה טוענת היהדות כלומר מה אמורה היהדות לתרום.

כמו שאמרתי לעיל החברה תופסת טרמפ על האדם התבוני ומשפחתו האישית, היום החברה המודרנית מראש אומרת שהיא בונה על המסורת (ראו חוקת חירות של האייק), הווה אומר ”תופסת טרמפ" על כך שכל בן חורין רוצה חירות ושרידות אישית נצחית ולכן הוא מקיים את חוקי המשפה. בשביל חוקי המשפחה וכל צרכיו הוא צריך קניין וכו' בשביל הקניין הקביל הוא ממציא את המוסר והערכים. בשביל היעילות הכלכלית הוא ממציא את חלוקת העבודה והאמצעי החליפין = כסף, וככה אמור האדם לזכות בחירותו ושרידותו לנצח. וכאן נכנסת החברה\הדיקטטור ותופס טרמפ: דבר ראשון בכדי שכולם באמת יהיו בחלוקת העבודה, היא שוללת מכל פרט את הטבע מראש ככה בכפיה כל פרט חייב להיות חלק בחלוקת העבודה. תשימו לב שככה בדיוק זה עובד בכל חברה מודרנית שכל נולד משולל מהטבע מראש ואין לו אפי' זכות מוקנה לנשום על פי השופט ברק ומי מדבר על החוק האסור לו לאגור מים או מי גשם ומי מדבר על להתנחל על פיסת אדמה לבנות את ביתו שאסור לו על פי החוק ומי מדבר על עצם דריכה בכדור הארץ הוא אמור לשלם פרוטקשן לעיר = ארנונה (שכבר מזמן משולם בלי לקבל תמורה כי כל מה שהעיר של פעם נתן לך, אתה משלם היום לחוד בגלל ההפרטה). במצב כזה בוודאי שעל האדם נכפה להיות חלק בחלוקת העבודה.

יכולנו לחשוב שאולי זה טוב אם וכאשר את הצמיחה נחלק בשווה לכולם, אבל את זה הדיקטטור הקפיטליסט החזיר לא רוצה בשום פנים ואופן ובאופן אידיאולוגי דוגמטי אם לא פנאטי, הרי למה שהאדם התבוני יסכים לשטות הזאת ? הפנאטים האלה לא מבינים שהקניין המסורתי לא עומד מכוח עצמו, ככה שאין כאן על מי לסמוך כלומר הם הרי סומכים על המסורת ובמסורת יש קניינים ולכן הם חושבים שאפשר להעמיד את הכלכלה על המסורת ולא היא כי כפי שהסברנו לעיל לקניין ולמוסר והערכים המסורתיים יש תנאים רציונליים פשוטים שהם שכל נולד נולד לטבע כקניין פרטי ורק אחר כך אפשר חלוקת העבודה עם מוסר וערכים תבוניים, אבל אם אתה שולל מראש את הטבע מכל נולד וכופה עליו את חלוקת העבודה אז אייך אתה חושב לא לחלק את הצמיחה בין כולם בשווה ? הווה אומר אתה מראש צריך שוטר ורובה שיכפה את חוקיך שהמצאתה מהבטן והנה אנו עבדים נרצעים לשרלטן התורן.

ביום שהחברה הדמיונית תרצה לעשות צדק ולחלק את הצמיחה לכולם בשווה, אז שוב שללנו מאדם את חירותו כלומר תצטרכו כפיה קומוניסטית, בכדי לקיים חברה קומוניסטית וכדומיהם אתה ממציא ישות דמיונית שמצריך שליטה אבסולוטית, וחוקי המשפחה האישיים והחופשיים מפריעים לשליט לשלוט ולכן אמר הגל ”כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.“ (הגל)

והנה קיבלנו את המוות, אם זה מוות של הקומוניסט ואם זה מוות של הקפיטל החזיר ששולח אותנו למות תחת הגשר בשקט או לחליפין להיות עבד לאיזה טייקון הזוי.

היהדות מנגד טוענת שהמצאת הקניין הקביל אפשר אך ורק על ידי חלוקה וירושה שמושתת על ידי חוקי המשפה. ואז אפשר שיתוף בחלוקת העבודה באופן חופשי ולצמוח בשוק החופשי כבני חורין. במצב כזה המוסר והערכים הם טבעיים שלא מצריך משטר ושוטר וככה כל אדם הוא בן חורין ושורד לנצח לדורי דורות פלוס הטבע. זה התרומה שהיהודי אמור לתת לאדם. כל זמן שהיהודי לא נותן לאדם את התרומה הזאת, רק משחק את המשחק המלוכלך עם המסורת הדוגמטית, הוא עוד – ביחד עם שאר העמים = בני אנוש – בגלות הנצחית.

לסיכום:

היהדות תורמת לאדם 1. חוקי המשפחה התבוניים והחופשיים. 2. השפה (משונה הם המחב"תים שחושבים שהיהדות תרמו את לשון הקודש. שוטי עולם, מדובר על עצם השפה ולא איזה סוג שפה). 3. הלוח שנה (חנוך) והחינוך (חנוך) והחקלאות (נח). 4. המצאת הקניין פלוס הירושה ככה כל פרט נולד עם הטבע וכמובן זה אמור להיות מושתת על חוקי המשפחה אחרת אין ירושה (כי אין יורשים כי אין אבא) ולכן אין קניין קביל. 5. בעקבות המצאת הקניין והירושה הומצאה המוסר והערכים כמו לא תגנוב ולא תרצח שבלעדיהם אין הקניין קביל.

בעקבות כל האלה קמה החברה והישות הדמיוניות שהפך עלינו את היוצרות. כלומר מצד אחד סומכת על המסורת של המוסר והערכים שהם יוצא פועל של המצאת הקניין, ומצד שני גוזלת מראש מאתנו את הטבע. ככה בדיוק קיבלנו את העבדות המודרנית ואת המוות ואת האבדון.

האם זה אומר להיות ככה ? אז לא ! אפשר אחרת והיא להחזיר את הטבע לכל פרט. זה תפקידו של היהדות כעם סגולה, להחזיר לאדם את חירותו האבסולוטית ורק ככה הוא ישרוד לנצח לדורי דורות כפי שמבטיח לנו חזלינו: "כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים" (מכילתא)

יוצא מכאן שאת רוב רובו של תרומת היהדות הלכה למעשה קיימת בבני אנוש זה אלפי שנים מאז החברה הדמיונית הראשונה, כלומר כל הישויות הדמיוניות תופסים טרמפ עליהם ולכן לכאורה הם קיימות לפחות מאז החברה הראשונה. מה שנשאר ליהדות לתרום זה את חירות הפרט לכל בני אנוש פלוס שרידותו האישית לנצח וכיוצא פועל מכך בני אנוש כולם יזכו להתפתחות התבונה האנושית כי אין התפתחות התבונה האנושית מושגת אך ורק על ידי חירות הפרט. ואת זה כבר מבינים גם השרלטניים המודרניים במאות האחרונות ולכן הם נותנים לפחות לאקדמיה חופש בהווה (שוב הדגש ב"הווה" כי מבחינת אי שרידות אישית איש האקדמיה – הכביכול חופשי – לא זוכה בהם בדיוק כמו ההמונים העבדים.) מכאן שאנו רואים קצת התפתחות התבונה האנושית במאות האחרונות. כמה אירוני שכל ההתפתחות הנ"ל שזכינו במאות האחרונות היא בעיקר בהשגת כוח על דרך ידע = כוח. כלומר אם חשבנו שהתפתחות התבונה האנושית תביא לנו תרופה לסרטן ולשר סבל האדם, הלכה למעשה קיבלנו את הנשק הגרעיני ואת המדיה שעושה הכל להחזיר את האדם להיות פנאט ודוגמט ובעיקר רובוט לשרלטן שהוא בעצמו (השרלטן) שפוט של הטייקון.

לסיום:

היום שמעתי שהמשפחות החרדיות בארץ ישראל עברו בסוף שנת 2017 את המיליון נפש, וזה מלחיץ את פנאטי החברה מכל המגזרים. במיוחד שמעתי את הפנאט מר גרובייס – בתוכנית כוורת –  שנטרף לגמרי וזועק בקול גדול שהחרדים צריכים להשתלב ומדגיש חזק את ההשתלבות בצבא כמובן. מה שהחמור הזה לא מבין הוא, א' יהודים משתלבים היו כל הדורות מאז גלות מצרים והם כמובן לא שרדו. ב' השתלבות = אימוץ השיטה של נמרוד ושל נבוכדנצר וחבריו (כפי שהקב"ה אומר: ואבדל אתכם מן העמים להיות לי – אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו) ואת זה יכולנו להשיג כבר בזמן מצריים וככה עשו כל המתבוללים בזמנו ועושים זאת עד ימינו אנו (תסתכל במראה). בקיצור לא בשביל זה אנו עמלים כל כך קשה ולא בשביל זה סבלנו את הגלות הארוך. ג' בעיית היהדות היא לא חוסר השתלבות כפי שהפנאט הזה חושב, בעיית היהדות היא שהיא לא מקיימת את הציווי להיות עם סגולה כפי שכתבתי לעיל. אז לא אנו צריכים להשתלב, רק אנו אמורים לתת לשאר בני אנוש את התובנות הפשוטות מהי חירות אמיתית. ד' אתה חושב שכמות גופות זה כוח (וואלה,,, עברנו את המיליון נפש !!) והנה אני הפנאט כחרדי יכול מהיום לשלוט על אחרים, אתה שוטה לא מבין שביהדות אין כוח רק להפך כנ"ל ביהדות נאמר "כיון שנעשה ראש מלמטה, נעשה רשע מלמעלה" (בסנהדרין בבלי קג' ע"ב גירסת הרמב"ם במקום). אז תשכח שתקבל ביהדות כוח כלשהי מול הבני חורין. ה' החרדי\היהודי התבוני לעולם לא ימסור את צאצאיו למולך אפי' שהמולך יהיה מחופש לחרדי\יהודי ולכן תשכח ממדינה יהודית חרדית שכל קיומה מושתתת על חרב\צבא. פשוט אין כזה חיה כי זה סותר את כל החשיבה היהודית הבסיסית שפלא לי עליך שאתה אפי' לא מכיר אותה.

לשאר היהודים הלא חרדים, אני יכול בביטחון גמור להרגיע ולומר: לא תהיה לעולם מדינה חרדית\יהודית כי היהדות פשוט נגד עבדות האדם וכל מדינה היא עבדות כפי שהוכחנו לעיל, בחז"ל נאמר אפי' כלפי עיר "אין עיר אלא אלוהי". כלומר אפי' עיר פשוטה היא עבדות אפי' שהיא עיר חרדית. ואם תשאלו: הרי כמו שיש ערים חרדיות ככה אולי יהיה מדינה חרדית\יהודית ?! אז בואו קודם ניתן לערים חרדיות זמן ונראה כמה ישרדו. לדעתי הם לא ישרדו הרבה כי הערים האלה מתנהגים בדיוק כמו נמרוד וסדום ואפי' יותר גרוע מיזה, למשל בערים חילוניות אין היום הפסקת מים למשפחות ודווקא בערים חרדיות יש כן הפסקת מים למשפחות. כלומר שיהודי יורד אפי' שהוא חרדי, הוא יורד יותר נמוך מכל גוי קלסי. אם כל גוי קלסי מודרני מבין שבבסיס (מים ודיור) לא נוגעים, החרדי הוכיח שהוא יותר גרוע מגוי קלסי בזמן שהוא מקבל שררה. מכאן תבינו למה חז"ל אמרו "כיון שנעשה ראש מלמטה, נעשה רשע מלמעלה" (בסנהדרין בבלי קג' ע"ב גירסת הרמב"ם במקום)

בברכה

Max maxmen

גזירת גיוס או גזירת דיור ?!

גזירת גיוס או גזירת דיור ?!

מטריף לראות אייך העסקונה החרדית תמיד נופלת לאותו בור שהקפיטל החזיר טומן לו. מאז שאסכולת שיקגו הצליחו להשתלט על הישות המדינית בארץ ישראל, תמיד יעשו הכל להסיח את דעתו של החרדי. ומטריף לראות שהעסקונה החרדית באמת נופלת תמיד לאותו בור שוב ושוב כמו כלב החוזר על קיאו.

רציונלית, אין סיכוי לעולם שחרדי יתגייס לצבא (וממש לא משנה אם זה צבא יהודי או צבא של האומות ואפי' צבא של חרדים בהתחזות. ראו לעולם לא אוחזים בחרב ! ראו גם גיוס = מעביר את בנו למולך ). ואת זה ידעו כל מנהיגי קום המדינה כולל המנהיגים של היום. אלא מה ? פשוט הקפיטל החזיר לא רוצה לתת לנתינו את הזכויות הבסיסיות. אם זה מבני חינוך ואם זה חינוך חינם ואם זה מבני תרבות וכו' וכו'. כלומר הקפיטל החזיר לא מאמין שהארץ של היהודי הוא מאמין שהארץ של הטייקון. ולכן מי שלא עבד של הטייקון אז שימות תחת הגשר.

אבל בכל זאת, "משטר" צריך לתת לנתינו את הבסיס שבבסיס שזה כמובן חינוך חינם ומבני חינוך ומבני תרבות ובעיקר דיור ועיקר העיקרים מקור פרנסה. אז אייך המשטר הנשלט על ידי אסכולת שיקגו ( = הקפיטל החזיר) באמת מצליחים לשלול מכל יהודי את הארץ ? דיי פשוט, "עם הסיח הדעת" !! נאשים תמיד את החרדי על מה שהוא לעולם לא יכול לתת והנה החרדי ישתוק !! כלומר הוא תמיד יהיה עסוק בלטחון מים מול גזירות מדומיינות כמו גזירת הגיוס.

יאיר לפיד הפשיסט הנודע, כעושה דברו של אסכולת שיקגו (הרי הם עומדים מאחורי מפלגת יש עתיד גם במימון וגם בדעה כלומר הוא מסכן נשלט על ידיהם, כלומר אין לו דעה עצמית) משחק כאן משחק מלוכלך, כי הוא יודע טוב טוב כמו כל אדם רציונלי שאין סיכוי לעולם שיצליחו לגייס את החרדי. אלא מה כנ"ל כטיפש ופשיסט אם זה ייתן לו עוד כמה קולות בקלפי, אז למה לא ? גם לדפוק כאנטישמי את אחיו היהודי וגם להרוויח מנדטים. לפיד העםארץ והחסר דעת = פנאט, אפי' לא מודע בכלל למה אסכולת שיקגו הולכים על הקמפיינים האלה אפי' שאין סיכוי קלוש שזה יצליח. הוא טיפש לא מבין שצאצאיו כמו החרדי אין להם מה לחפש בארץ ישראל כי היא שייכת לטייקונים ולא ליהודי. כלומר גזירת הדיור לא מבחינה בין חרדי לבין חילוני. גזירות אסכולת שיקגו לא מבחינה בין חרדי או דתי או חילוני או ערבי או אישה או גבר. כולנו אמורים להיות עבדים של הטייקונים. לפיד הפנאט לא הבין בזמנו למה שהוא מנסה לתקן את גזירת הדיור, הוא אף מהממשלה כמו טיל ואחריו מפסיד בבחירות.

אייך באמת מצליחה אסכולת שיקגו לעבוד על כולם, גם על העסקונה החרדית וגם על העסקונה החילונית ? הרי בסוף כל סוף כולנו ביחד באותו סירה וסובלים אותו דבר מאותן גזירות כלכליות.

התשובה היא 1. כנ"ל "היסח הדעת" 2. פירורים שהטייקונים נותנים לעסקונה מכל המגזרים. היסח הדעת הסברנו לעיל, זה סוג של הפרד ומשול בין החרדי לחילוני בין אישה לגבר וכדומה. והפירורים זה כמובן דיור להשכרה. כלומר והיות שרוב העסקונה החילונית והדתית החרדית ואפי' הערבית, נהנים ממשכורות רעב של השוכרים שלהם. ולכן יש כאן שוחד שמעוורת עיני חכמים ק"ו עיני טיפשים. כלומר שלילת הארץ מאזרחיה היהודים והערבים, מביא פרנסה לעסקונה של כל המגזרים. אייך אמר ביבי לא מזמן ?: הממשלה לא טיפול כי המצב הכלכלי טוב (כוונתו כמובן המצב הכלכלי "טוב" לעסקונה)

לכו תבדקו כמה דירות להשכרה יש לכל עסקן ציבור. וזה נכון כלפי כל המגזרים והקהילות ואצל החרדים יש גם רבני קהילות שידם גם בגזל האכזרי הזה (רב יהודי שלוקח משכורת מאחיו היהודי על לינה בארץ ירושתו, הוא רב פנאט עם ארץ וחמור נושא ספרים. ובעיקר רשע ואכזר ומנוול. ראו ויגר מואב – דיור היא לא חלק בכלכלת האומה ראו גם הקפיטל בסוכה ראו גם המשכיר בליל הסדר ראו גם בחלומי "אני עם האלוהים ביום הדין" ). זה הפירורים שאסכולת שיקגו נותנת כשוחד לעסקונה.

לסיכום:

לא ולא – הרב פרוש היקר, אין גזירת גיוס נקודה. יש גזירת דיור וסחיטת משכורות רעב מאחינו היהודים על הזכות לישון בארץ ירושתם.

מי שיש לו קצת שכל ואינטליגנציה מבין שצבא אי אפשר לנהל בלי הסכמה. גם שופטי בג"ץ הדוגמטיים מבינים את זה, ולכן זה רק משחק מלוכלך ותו לא. ולכן הגיע הזמן שתאמרו בקול גדול: קחו את החרדי לצבא בכוח ונראה אותכם. כלומר תוציאו את האוויר מהבלון. ותתחילו לעסוק בתכלס והיא "להחזיר את ארץ ישראל ליהודי"

לא מדובר כאן על עשייה סקטוריאלית, מדובר בעשייה שאתם ביחד עם לפיד והשמאל והימין והמרכז, יכולים לפעול ביחד לטובת היהודי ולטובת כל האזרחים הלא יהודים. הרי בסוף כל סוף כל פרט – לא משנה מגדר וגזע, סובל מהחזירים האלה כי הוא צריך להוציא משכורת שלימה בשביל הזכות לישון בארץ ירושתו.

ועם שיתוף שכזה בין כל העסקונה מכל המגזרים בנושא גזירת שלילת הארץ מיורשיה (= גזירת הדיור) תצליח ?! אז העסקונה החרדית יכולה לשתף פעולה עם שאר העסקונה (החילונית והדתית) לבטל את גזירת הגיוס החובה לכל רווקי ורווקותי האומה. הרי אין עוול יותר גדולה מיזו כמו גזירת גיוס חובה של רווקים ורווקות. בכל תרבות מתורבתת, שכירי חרב שוכרים בכסף ולא כופים בכפיה.  ככה שהחרדי סוף סוף יכול גם לעזור לשאר בניה ובנותיה של הציבור כולה שלא יצטרכו להעביר את צאצאיהם למולך הדמיוני ועוד בחינם. (ראו פנאטים דוגמטים = בג"ץ פלוס העסקנים חרדיים ראו גם כשישים רווקים\ילדים כמגן אנושי על ההורים ועל החברה הדמיונית = לאומניות ראו גם גיוס = מעביר את בנו למולך)

בברכה

Max maxmen

שיר השירים = קדש קדשים

שיר השירים = קדש קדשים

ברשותכם אני העתיק מאמר ישן נושן שלי מעצכ"ח פסח שנת 19/4/2011 21:03 ואחריו אני הרחיב בנושא העמוק הזה.

חג שמח לכולם:

כידוע  אומרים קדמוניינו "כל השירים קדש ושיר השירים קדש קדשים" ורבי עקיבא יוצא מגדרו ואומר "אין העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים"

זה אחד מהחז"לים שדפק את כל הפילוסופים וגם את כל הסובלים מעין רעה (= מזוכיסט לעצמו ולזולתו) עוד חז"ל מסוג זה: שלושה מעין עולם הבא וכו'

כלומר: אחרי שנתנו לשיר השירים את מקומו הנשגב ?! אין אפשרות (לאף מתפלסף או מזוכיסט) לקחת מאיתנו את שיר השירים, וכן כל השירים.

אבל בכל זאת, איך ראה שלמה המלך להמשיל אהבה דווקא לאישה ?? היה יכול להמשיל אהבת האם לבנה, או האב לבן, או אדם לרעיו, או תלמיד לרבו וההפך.

כלומר: אם נלך לפי דרכם של החכמים שזה רק משל לאהבה לאלוקים ואין השיר כפשוטו ?! אז למה בחר דווקא במשל של אהבה לאישה (הכל כך שנאו על הפילוסופים והמזוכיסטים) ??

ולכן חשבתי לומר ששיר השירים היא כפשוטו ממש, היא באמת שיר אהבה לאישה, (ואפשר גם לשיר אותו כלפי האלוקים, זה לא אמור לסתור)

ולמה זה קודש קדושים ?? כי בלי זה אין קיום לעולם !!

ולמה ?

כידוע, חית האדם היא החיה היחידה שלאו דווקא נמשך מינית למינו, כלומר: אם הוא יחיה בג'ונגל לבד הוא יקים יחסים עם חיות שלא ממינו. אם יהיה בבית כלא, הוא יקיים יחסים עם מינו ממין גבר. וגם חית האדם יכול לספק את עצמו מינית לבד עם עצמו, וכן על זו הדרך.

ולכן בשביל קיום המין הזה (האדם) יש צורך בחירי של האדם לעשות הכל שהאדם ידבק דווקא במינו (ממין נקבה).

כלומר: לגבי כל המינים באבולוציה אין את הבעיה הזאת, קיומם מובטח עם עצם המשיכה המינית למינם. מה שאין כן מין האדם לא ישרוד אך ורק אם נבטיח את העניין בבחירה בדעתנות.

כלומר חייב האדם לבחור להיות "בחברת האדם" בכדי לשרוד (אצל המינים האחרות ?! המשיכה מינית עושה זאת במילא !).

וגם חייבים לדרבן אותו לקיום יחסים דווקא עם אישה בשביל קיום המין (ולא עם גבר או לספק את עצמו לבד).  מכאן השכילו קדמוניינו בכל האומות לעשות שירי אהבה לאישה דווקא. ולכן זה באמת קדש קדשים.

חג שמח לכולם:

מגיב יקר בשם דייר הגיב ואמר:

דבר בשם עצמך אני לבד ביער לא יקיים יחסים עם שום שימפנזה או נחש או חיפושית רק עם אישה עם עדיפות ברורה לאחת שנראית טוב אני בטוח שרוב מוחלט של האנושות חושב כמותי. יש גבול לכמה מדע בדיוני אפשר לבלוע.

תשובתי לדייר היקר היית: בוודאי כל ילד עשיר חושב שנולד עם כפית של זהב. אתה חכם לאחר מעשה. אבל לו היית נולד ונזרק בג'נגל, כאן השאלה האם היית רץ לחפש נקבה ממינך, או היית מסתפק עם מה שיש. ובתי הכלא יוכחו. אגב: אני מדבר אך ורק בשם עצמי, רק מה חשבתה ?

ע"כ מהאשכול שלי מעצכ"ח פסח שנת 2011

==========================================================

ובכן מה כל כך קדש קדשים בשיר השירים ? למה רבי עקיבא יוצא מגדרו ואומר "אין העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים"

בכדי להבין לעומק את הנושא. אנו צריכים להשתחרר מהדוגמטיות הטבעית שלנו. כמו דייר היקר לעיל חושב שרוב בני אנוש טבעית יבחרו בבת מינם, ככה כמעט כולנו מאוד דוגמטיים כמעט בכל תחום חיינו. הווה אומר אנו חושבים שרוב ההתנהלות שלנו היא טבעי. ולא היא כמובן. שום דבר מההתנהלות האנושית היא לא טבעית רק דעתנית. לא השפה היא טבעית ולא הבגדים הם טבעיים ולא האוכל המבושל הם טבעיים אפי' השניים הישרות (בניגוד לשיניים טורפות כמו שני בעלי חיים טורפות) לא טבעיים (זה תוצאה של אוכל מבושל). ולא השליטה בעשיית צרכים לא טבעית ולא ההליכה על שתים לא לגמרי טבעית. כלומר כל מה שנצרך ללמד תינוק מיום היוולדו, היא לכאורה לא טבעית. ויש לכך הוכחות מתינוקות שנשארו בגונג'ל וחיו הרבה שנים יחד עם בעלי החיים וכל אחת מהם יתגדל אחרת לגמרי ממה שאנו מכירים אצל האדם התבוני.

דווקא במשיכה מינית לבן\בת מינו, לכאורה היינו חושבים שזה טבעי. כלומר לא ראינו בעלי חיים מזדווגות עם בעלי חיים לא ממינם. ולכן לכאורה דייר היקר צודק. אבל תשימו לב שדייר היקר יכול להיות צודק אך ורק אם אנו מניחים שאצל בעלי החיים זה טבעי דטרמיניסטי, אבל אם גם אצל בעלי החיים נושא המשיכה המינית היא דעתנית, אז אין כאן היקש בינינו לבין בעלי החיים. כלומר גם אנו וגם בעלי חיים מזדווגים עם מינם דווקא דעתנית ולא דטרמיניסטית. בכל אופן בנוגע לבעלי החיים צריך לחקור את העניין לעומק (אין שום טעם – אמר דרווין – להניח, למשל, שזכרים של ציפור גן עדן, או טווסים זכרים, ישקיעו מאמצים רבים כל כך בזקירה ופרישה של נוצותיהם היפהפיות, ובנענועי זנב לנגד עיני הנקבות, בלי שום תכלית.). אבל לגבי חית האדם, אין לנו צל של ספק שזה לא טבעי, כלומר יש לנו מספיק דוגמאות ואינטואיציה שבמקרה של חית האדם, אילו הדעתנות הוא לא שורד דור אחד. כלומר הסקס ממש לא עוזרת לו בשביל שרידותו האישית. כלומר האבולוציה האקראית כשלה כאן כישלון טוטלי. יותר נכון לומר שחית האדם ניצח את הברירה הטבעית. אם הטבע נתן לו תענוגות, אז הוא יכול לממש את התענוגות בכל דרך שירצה בלי שהטבע יכפה עליו את שרידותו הנצחית על ידי זרעו.

במקורות נאמר: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש (תלמוד). כלומר ידענו מאז ומתמיד שהטבע מציעה הרבה תענוגות, אבל הטבע היא אקראית, בכדי לשרוד צריכים דעת\דעתנות. ודעתנות לבד כמו הפילוסוף הקר לא מספיקה לבהמיות שלנו, ולכן עדיף למשוך את אותו מנוול לבית המדרש = דעתנות. כלומר על יבש כולנו יודעים שבכדי לשרוד אישית לדורי דורות או בכדי להיות כאלוהים יוצר חיים מחוק הטוב להיטיב, אנו צריכים את חוקי המשפחה המסורתיים. אבל אין שום דבר חוץ מדעתנות היבשה שתמשוך אותנו לעשות זאת. כאן נכנסת הטריק החז"לי הנ"ל שאומרת: משכהו לבית המדרש. כלומר תכניס את המנוול לבית המדרש ועם המנוול הזה תצליח הלכה למעשה להיות דעתני.

ובאמת אנו רואים את זה בכל תרבות ותרבות בימי קדם, עשו הכל בכל מכל כל שהבנים ירצו בנות דווקא. אם זה בשירה ואם זה באומנות ואם זה בלבוש וצניעות ועוד ועוד. יש תרבויות שאפי' הגזימו בצניעות כמו בני ישמעאל שחז"ל אומרים שדווקא הצניעות הביא לתרבותם את המשכב זכר מה שאין כן בני ישראל שידעו לבחור בקוו האמצע לא נחשדו במשכב זכר. אחד מהדברים שהיהדות עושה היא לומר דווקא בשישי את שיר השירים ודווקא בליל שיש לשיר אשת חיל. כלומר לעומק לומר שיר השירים דווקא בערב שבת זה סוג של משכהו לבית המדרש.

ובכן כנ"ל בכל תרבות יש את המשכהו לבית המדרש מסוג אחר. למשל בהודו יש אלפי מקדשים עם פסלים אירוטיים. גם במקורות שלנו יש את הכרובים ודווקא בקדש הקדשים. יש גם את הסיפור החז"לי על איזבל אשת אחאב מלך ישראל שפסלה לו פסלים אירוטיים על המרכבה שלו (כנראה היה בעל קר מאוד). וכן מצינו שהקב"ה מקשט כלות, ומזווגן אצל חתנים (חז"ל) כלומר הקב"ה מסמל לעומק את התבונה\דעתינו. כלומר הנשים התבוניות מתקשטות לא לחינם רק כי יש להן בינה יתרה בניגוד לדוגמטיים הנ"ל.

לסיכום:

אנו כילדים שנולדו עם כפית של זהב, זה נשמע איכס. ואז אנו שואלים אייך זה ששלמה כתב שיר השירים ואייך זה היה כרובים בקדש הקדשים ? אנו בעצם חכמים לאחרי מעשה. אחרי שהתעצבנו כמו שצריך אנו חושבים שזה טבעי, ולא היא כנ"ל. אפי' המקרא בתחילתו טעונת שהאדם לא מצא את בת מינו כלומר האדם בלי דעתנות היה מזדווג עם בעלי חיים בכיף כפי שחז"ל אומרים באמת: מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו (שכלו) בהם עד שבא על חוה.

אנו עד כדי כך ילדי עשירים עם כפית של זהב, שאפי' המרד נעורים שלנו כמו הפמיניזם ודגל הגאווה וכדומיהם, נחשבים כקידמה. כלומר אנו באים בהפוכה וחושבים שהמצאנו את הגלגל מחדש. ולא היא כנ"ל. כלומר מתחילה באמת אין לנו משיכה מינית דווקא לבת המין. להפך בתנאי ג'ונגל בלי דעתנות היינו הולכים אחרי המנוול הזה לג'ונגל ושוכבים עם לביאות בכיף אולי זאת היית גבריות לשמה דווקא לשכב עם לביאות כמו שמסופר על מלך בבל. דווקא הבינה היתירה של האישה הביא לנו את אושר הדעת עד כדי כך שזה נשמע לנו הזוי לגמרי לשכב עם בעלי חיים. (ראו בינה יתרה באישה ?!)

בברכה

Max maxmen

מי אני ? השתן שבמוחי ?!

מי אני ? השתן שבמוחי ?! (המאמר מוקדשת לענת בן היקרה)

בפוסט הזה ברצוני לנחם את עצמי ואותכם בשאלת השאלות שכל בן אנוש שואל את עצמו תמיד: מי אני ?!

התסכול הזה מלווה אותנו כל החיים. זכרוני בגיל צעיר כבחור ישיבה קטנה שאלתי את אותו שאלה לאחד מרבותי המובהקים (הרה"ג ר' אברהם לייב קליין זצ"ל מיסד ישיבת המתמידים בירושלים) יהודי חכם עם מלא חכמת חיים. והוא ענה לי בזה הלשון: "אתה קובע בכל רגע מי אתה" והיה מוסיף: אפי' הקב"ה לא יודע מי אתה וזה לעומק דברי הנביא: "הן בקדושיו לא יאמין" הפרדוקס של הן בקדושיו לא יאמין )

לימים (באותן ימים) שמעתי ראיון עם ברברה סטרייסנד הנודעת (Barbra Streisand). לשאלת המראיינת האם טוב לה בחיים, ברברה סטרייסנד ענתה בלי להתבלבל: אני קובעת כל יום האם זה יהיה יום טוב או לא.

ובכן מי אני ?

כבר בשאלה יש כשל פילוסופי. אם אני זה אני, אין שאלה מי אני, אני פשוט מי שאני. ואם בכל זאת אנו שואלים מי אני, אז לכאורה אנו מניחים מראש שאני יכול להיות אחרת מה שאני כרגע. ואם אני יכול להיות אחרת מה שאני כרגע, אז אין אני באמת, כלומר אני דינמי תמיד. הווה אומר האדם הוא לא משהוא באותו רגע כי בכל רגע הוא יכול להיות מישהו אחר לגמרי.

אם ככה, בואו נחליט כניסיון מחשבתי שאני כרגע אדם רציונלי ואדם טוב. האם זאת אפשרי ? כלומר תמיד יצוץ לנו במוח מחשבות לא רצויות וטיפשיות, ולכן לכאורה אין לנו באמת שליטה במחשבות שעולות לנו במוחינו וברצונינו. ואז חוזרת שאלתינו מיהו האני ?! אני זה שמחליט להיות אדם רציונלי וטוב, או אני זה המחשבות והרצונות שעולות לי כל הזמן במוח ?

עסקנו לעומק בקונפליקט הנצחי בין השכל והדעת שלנו לבין הרצון הרגש והאינסטינקטים שלנו ("פלסטיות המוח" הקונפליקט הנצחי) ושם הסברנו את המקור של הקונפליקט הנצחי,  כאן אני רוצה לדון במי "אני", האם "אני" זה ההרגל שלי או דווקא השכל\השופט שלי שהוא תמיד מאוחר להרגל הטבעי (ראו לעומק "פלסטיות המוח" הקונפליקט הנצחי) ?

ובכן, כבר אחד מפילוסופי יוון אמר: (לא זוכר בדיוק הלשון המקורי) כמו הכליות מפרישות שתן ככה המוח מפריש מחשבות = שתן. כלומר מחשבות אדם הן אקראיות מהמוח ככה שזה באמת לא אני. אני זה דווקא השופט\השכל. הווה אומר (וזאת נחמתי ונחמת כל בן אנוש משכיל) אם עולה לי מחשבות מטומטמות, זה לא אני, זה פשוט השתן שבמוחי. אני זה מה שאני קובע מי ומה אני. מכאן נבין למה נאמר במקורות: "לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" הדגש היא על "אחרי" לבבכם ו"אחרי" עיניכם. הווה אומר, יש מחשבות ויש עניים, ואין לנו שליטה מה יצוץ לנו בלב\במחשבות או בעינים, ולכן נאמר לא תתורו אחריהם, ולא כתוב לא תחשבו ולא תראו. כלומר אתה זה השופט עם השכל, ולך מומלץ לא ללכת אחריהם. כי הם אקראיות לגמרי. נכון שתמיד המחשבות באים מהרגל וסביבה וחינוך וכדומה, כלומר לעולם לא יצוץ לנו מחשבות מאין. ולכן תפקידינו תמיד לדאוג מראש שלא תהיה לנו הרבה שתן במוח. ככה יהיה לנו יותר קל בקונפליקט הנצחי כפי שהסברנו במאמר הנ"ל. אבל תמיד נזכור שבכל זאת זה לא "אני" זה בסך הכל שתן מוחי.

פעם קראתי מאמר נפלא בשם "השקר אחר השיפור העצמי"  ושם הסברתי את הנושא העמוק שאנו דנים כאן. והנה חלק מדברי משם בנושא שלנו עכשיו:

נחזור לעניינינו

אדם בכדי שהוא יהיה באמת אינדיבידואל, הוא צריך קודם לדעת שבלי מחשבה ובלי לאמץ לעצמו משמעות חיים ומטרת חיים, הוא בהכרח מובל כצאן לטבח על ידי איזה שרלטן שמדבר בשם איזה ישות דמיונית.

הוא צריך להשתחרר מחשבתית מכל הדמיונות ולהתחיל לחשוב על מטרה ומשמעות חיים אישית. ואז הסביבה והמשטר וכו' הם פונקציה בשבילו, ולא ההפך.

זה כלפי המחוץ לו, מה עם האויב שמתוכו ? כלומר האדם חייב להכיר את האויב שלו שלא נותן לו מנוח.

(אייך הוא נוצר האויב הזה ? תראו בבלוג שלי מאמר בשם: "פלסטיות המוח" הקונפליקט הנצחי (דף מספר 18 בתוכן העניינים)

אני הסביר בקצרה מאין הוא נובע.

המוח לא נח אפי' בשינה (בשינה עמוקה הוא סוף סוף נח), כלומר בהקיץ ובחלום המוח עובד.

מתי שיש לנו שליטה על המחשבות, זה בעצם אנחנו (ה"אני"). מתי שאנו עצלניים לשלוט במחשבות, המוח פועל אקראי לגמרי. פילוסופי יוון קראו למחשבות כאלה "שתן", כמו הכליות מפרישות שתן כך המוח מפריש שתן = מחשבות לא נשלטות. (מכאן למשל אמרו פילוסופי יוון שאין עובר על אדם יום בלי מחשבות מיניות. כמה שאירוני שהיום אומרים המומחים שלא עובר כמה דקות בלי מחשבות מיניות. וזה לא פלא כי הסביבה המודרנית וגם העצלות האישית, הופכת את המוח לאקראי ברוב שעות היום)

בכדי לשלוט במחשבות שלנו, אנו צריכים דבר ראשון מטרה ומשמעות.

בכל זאת אי אפשר לשלוט במוח עשרים וארבע שעות ביממה, אפי' שיש לנו מטרת חיים ומשמעות חיים.

ולכן הפתרון הוא מה שנקרא היסח הדעת. למשל סרט או ספר זה היסח הדעת מוצלח.

יש לפעמים שגם סרט\ספר לא עוזר כלומר המחשבות לא נותנות לנו מנוח (מדאגה או מחרדה וכדומה).

על כן אמרתי שעדיף היסח הדעת מועיל יותר והיא עשייה למען הזולת. (ולא לזולת דמיוני כמו למען דגל וישות, רק עדיף עשייה לעצמך כמו אשתך צאצאיך נכדיך וכדומה, או מישהו אמיתי שאתה מכיר מקרוב, ככה תראה מה עשיתה ותרגיש מאושר לנצח. למשל אפי' לשדך לחבר או חברה בת\ן זוג. והנה מול עיניך צומחת משפחה חדשה לדורי דורות שאתה גרמת לכך. או להשיג עבודה לחבר או חברה)

לסיכום:

בכדי שאדם יהיה באמת אינדיבידואל (כלומר לא עבד למשהו דמיוני), הוא צריך קודם להשתחרר מעבדות.

ואחר כך לאמץ משמעות חיים ולהציב מטרת חיים.

אז הוא יהיה בן חורין באמת.

האדם חייב להכיר את האויב שלו מבפנים. וזה בדרך כלל השתן המוחי הנ"ל.

הפתרון היא היסח הדעת על ידי משהו מועיל שפועל למענו ולזולתו.

כבר הוכיחו המדעים שנתינה מביא אושר ואהבה, מה יותר טוב מסוג נתינה שעצם הנתינה זה גם לעצמך ?! כמו אישתך וצאצאיך ומכרים קרובים.

כל נתינה למשהו דמיוני כמו ישות דמיונית, מאוד מאכזבת ואתה מרגיש מנוצל ועבד ובצדק. ואם אתה מאלה שלא נופלים לחור שחור רק דווקא פועלים למען הצדק הדמיוני, אז חזקה עליך שאתה אלטרואיסט דוגמטי ופנאטי במקרה הטוב ודיקטטור פשיסט במקרה הרע.

על כאלה מדומיינים נאמר: הדרך לאבדון רצופה כוונות טובות.

ע"כ דברי משם.

לסיום: המסקנה

"אני" זה לא השתן המוחי שלי, אפי' שאפשר לומר שכל מה שבמוחי ?! אני והסביבה הכניסו לשם !! בכל זאת כל זמן שאני השופט\השכל לא הולך אחריהם, אז זה לא אני. אני זה השכל\השופט שקובע מי אני באמת בכל רגע נתון. וזאת נחמתי הכנה וזאת יכולה להיות נחמת כל בן אנוש משכיל. כי ביום שהבנו שאני זה לא השתן המוחי שלי ?! באותו יום נהפכנו להיות מאושרים !!

בברכה

Max maxmen