הבזק תבונה מהי – אלוהות עכשיו חלק ב'

הבזק תבונה מהי – אלוהות עכשיו חלק ב'

בעקבות החלק הראשון של המאמר אלוהות עכשיו – כמו תמיד – האשימו אותי שאני מוציא את האלוהים מהתמונה, אפי' שהפעם הרחבתי להסביר שהאלוהים תמיד בתמונה. אבל אני כן ירחיב להראות לכם שלא רק האלוהים תמיד בתמונה, רק אנו כבני אנוש לוקחים את מה ששייכת לאלוהים כאילו זה האדם. למשל אחדות הבינה, זה האלוהים ולא האדם אשם בכך. יותר מיזה, שאנו אומרים התורה משמים, השטחיים מרוב דוגמה נזעקים שזה מעשה בני אדם, וזה נכון שזה מעשה בני אדם, אבל היום כל טיפש חושב שממציא לוח הכפל הוא אדם, והוא לא מבין שלוח הכפל זה האלוהים ששוכן בתוכינו. על דרך: המלאך בין אדם לאלוהיו הוא שכלו (האבן עזרא)

אנו רואים בהגדות חז"ל תמיד נאמר "אמר הקב"ה" כך וכך, בזמן שאין לנו שום מקור מקראי\נבואי שהקב"ה אמר מה שחז"ל טוענים שאמר. תעשו חיפוש קל בכל תוכנת חיפוש של ספרות חז"ל ותראו כמה פעמים חז"ל מדברים בשם הקב"ה כאילו הם היו נביאים. וכולנו יודעים שמבחינת חז"ל והנ"ך נפסקה הנבואה, אז אייך פתאום חז"ל מדברים בשם הקב"ה כאילו אמר מה שנאמר בשמו בהגדה.

הנבואה המקראית והסיפור המקראי והגדות חז"ל מוכיח לנו שפעם בני אנוש שמצאו למשל דבר ששייכת לאחדות הבינה, הם לא גנבו אותה לעצמן ואמרו בטבעיות שזה דבר האל, דבר האלוהים. שסוקרטס טען שכל נוסחה מתמטית הכי קשה אפשר שהעבד הפנאט יבין אותה מתוך עצמו, הוא כיוון לאחדות הבינה. אחדות הבינה שנטוע בנו מראש, זה לא שלנו, זה האלוהים וככה ראו את זה בימי קדם. בני אנוש המפונקים שמקבלים פרס נובל על תגלית ששייכת לאחדות הבינה, נשארים דוגמטיים לחשוב שבאמת האדם הזה המציא את לוח הכפל למשל. ברור שזה עמלו ובזכות עמלו יש לנו את לוח הכפל, אבל ברור לכולנו שזה שכולנו קיבלנו אותו ומסכימים שהלוח הכפל נכון ולכן משתמשים עמו לנצח, זה לא ממציא הלוח אשם בזה, רק אחדות הבינה שבתוכינו אשם בזה = אלוהות. ואת האלוהות הזה קיבלנו מראש בלי תנאים, ולכן מגיע לאל הודיה נצחית.  כלומר מתפקיד האדם להבין מה החלק שהאדם ממציא לאנושות ומה החלק ששייכת לאלוהים. החלק ששייכת לאלוהים בני קדם נתנו כבוד לאלוהים ואמרו שזה דבר האלוהים והתורה משמים = דבר האלוהים, אפי' שמשה רבינו וכל נביאנו ובני ישראל כתבו את המקרא ואת כל ספרות היהדות עד ימינו, בכל זאת אם זה מושתת על אחדות הבינה, בני ישראל תמיד ידעו להחזיר כבוד לאל ולומר למי הוא שייך. כל הוויכוחים בבית המדרש מאז ומעולם בא בגלל שלכל אחד יש את אחדות הבינה וכאן היכולת להתווכח וללבן דברים עד שיוצא דבר האלוהים הטהור. ושיוצא דבר האלוהים הטהור, אז כל התלמידים יודעים שזה לא הם רק אחדות הבינה = אלוהות.

נסכם את הפינה הזאת ונאמר, פעם בני אנוש נתנו כבוד לאלוהים שהם מצאו משהו ששייכת לאחדות הבינה. מכאן דבר האלוהים כביכול. היום כל מגלה חושב שהוא ממציא ועושה לעצמו גל עד. מכאן הטעות הקלסית של הוויכוח הנצחי של החרשים המודרניים האם התורה היא משמים או מעשה בני אנוש. הם לא מבינים ששניהם לא מדברים על אותן מושגים. המושג תורה משמים אומרת שזה מושתת על אחדות הבינה. תורה מעשה בני אדם אומרת בני אנוש כופים בכוח החרב את תורתם. זאת היו המושגים פעם. היום בגלל שמחלקים פרסים לכל תגלית, אז כביכול הם מעשה אדם ואז באים לומר שאין תורה משמים. וזה כמובן שטחיות וחוסר הבנה. אלה שטוענים שהתורה משמים טוענים שלא צריך כפיה\משטר\שוטר עם רובה כי התורה מושתתת על אחדות הבינה שנטוע בנו מראש. אלה שרוצים לכפות עלינו את תורתם מהבטן, טוענים שגם התורה שלנו מעשה בני אדם ולכן מה ההבדל ?! והטיפשים האלה לא מבינים שההבדל היא בזה, שאתה חייב לכפות את תורתך בכוח החרב. עצם הכפיה מוכיח שזה לא מעשה שמים רק מעשה בני אדם.

את כל דברי אלה כתבתי למבקרים שלי השבוע, וזה לא סיפק אותם. הטענה העיקרית הייתה שאני ממציא את דברי ותולה את זה ביהדות. שאלתם תמיד היא מי עוד אומר כמוך ? ואני תמיד מאשים אותם בדמגוגיה זולה, הרי הם כמוני למדו תורה אצל אותן רבנים ואצל אותן ספרות יהודית, ככה שזה דמגוגיה זולה. אחד מהמבקרים הקשים שלי שאני מזהה אותו מקילומטרים, למד איתי אצל אותו ענק הדור, ואני אומר לו שוב ושוב, שהרב שלנו אמר את זה תמיד. הרב היה אומר בשמוע'ס "מהי רוח הקודש" ?! אם אימא מבקשת לתקן את מכונת הכביסה, ואין לבחור שום מושג ירוק אייך מתקנים את זה, בכל זאת הוא לוקח אומץ ומפרק את המוכנה ומגלה מעצמו את התקלה ומחליף לבד את החלק, זאת רוח הקודש !! הבחור קיבל רוח הקודש ובזכותו הבין אייך המכונה פועלת ומצא את התקלה ותיקן אותה. כלומר עצם זה שהבחור יודע את ההיגיון של הגוי הגרמני הממציא המכונה שכבר לא בחיים, ויודע לשחזר את ההיגיון שלו בהווה, זה רוח הקודש. אותו רוח שהיה לגוי יש בכל אדם בכל זמן ובכל מקום.

הרב היה תמיד מסיים את השמוע'ס ואומר, זה רמה של רוח הקודש פשוטה רגילה שכל אדם פשוט זוכה לה. יש רמות יותר גבוהות שמגיע מהרבה עמל של אדם, וזה כמובן לגלות את לוח הכפל. ויש את הרמה הכי גבוה שזה הרמה של הנביאים וחז"ל. שזה מגיע מעמל בתורה.

אותו מבקר שלמד עמי אצל אותו רב נשאר במכונת הכביסה, ואמרתי לו את זה והוא נפגע ממני ולקח לי הרבה שעות להרגיע אותו. אבל תבינו שעצם שלקח לי הרבה שעות להרגיע אותו זה אומר שהוא עוד נשאר במכונת הכביסה ויותר גרוע מיזה הוא כנראה חולק על רבינו וחושב שזה הוא, ולא רוח הקודש. כלומר זה שהוא גילה את ההיגיון של מכונת הכביסה זה בגלל שהוא חכם, ולכן הוא נפגע. אדם שיודע שאחדות הבינה שייכת לאלוהים, לא אמור להיפגע לעולם. והבינו.

רבי  מורי הנ"ל תמיד היה אומר. שהבחור פותח את המכונה ולא מוצא ידים ורגלים שם, ומרים את עניו לאלוהים ומתפלל ופתאום נבזק לו הבזק תבונה = תפס את ההיגיון של המכונה ?! זאת רוח הקודש שמגיע אך ורק מתפילה. כלומר לעורר את המוח הקלבסה שלנו צריך להתפלל חזק וזה תמיד עוזר. הלץ שלא מכיר את קונו ולוקח את ההבזק התבונה לעצמו ומרגיש חכם ? זה אדם שבוגד באלוהיו. יותר מיזה היה מסביר שאותו בוגד לבסוף יכשל כי הוא בטוח בעצמו ואז שהוא לא דורש את אחדות הבינה באמת, הוא מתפלא לראות שהמכונה נהרסה לגמרי. כלומר רבי  מורי הזהיר אותנו לא להיות בטוחים בעצמינו ומיד לדרוש את האלוהים = אחדות הבינה. לפעמים הבזק תבונה זה דמיון שבא בדרך כלל אצל אנשים בטוחים בעצמם.

המבקר הנ"ל: אייך אתה מוצא את אלוהיך בשמוע'ס אחד של המשגיח ?

כאן הוא הצליח להוציא אותי מהכלים. ואמרתי לו: אני אחרי השמוע'ס הזה הלכתי לרב ולא עזבתי אותו לתמיד. כלומר לבנתי וטחנתי עד דק עם רבינו את כל הסוגיה של אלוהות ודבר האלוהים במשך שנים עד שהצטמק מהמחלה הארורה הנודע. אתה – מצטער לומר לך את זה – אחרי השמוע'ס הלכת לאכול את ארוחת ערב ושכחתה מה אמר. אפי' את מכונת הכביסה אתה חושב שזה אתה ולא אחדות הבינה = האלוהים. ומצפוני לא הציק לי יותר לנסות לבקש ממנו סליחה. לפני כן הוא תקף אותי שלא רק אלוהות אני בונה תילי תילים על דברים שרבינו לא כיוון אליו, אתה ממציא מעצמך דברים כאילו הרב אמר את זה, למשל אתה מפרש "מולך" בתורה כאילו זה הפשט היחיד. בזמן שלא מצאתי אף אחד שמפרש את זה כך – הוא טוען בתוקף. ואני אומר לו מחילה, המילה "מולך" לא צריך פירושים זה בדיוק העניין. אבל אתה סתם מתעקש לפרש את המולך למשהו אחר. נכון חז"ל לקחו את זה להרבה מקומות אבל תמיד נשארים עם הפשט הפשוט של המילה. אתה יכול להבין מכל ההלכות היוצאות מכך בחז"ל שזה הפשט, למשל למה רק בנו "יוצא ירכו" דווקא עוברים על לא תעבירו את בנו למולך ולא בנו של אשתו ? אותו דבר לגבי מצוות ייבום אתה אמור לשאול למה דווקא אח מאב אחד מייבם ולא אח מאימה אחת שאין להם אב משותף ? למה אשת אחיך שהוא אחיך רק מהאם אסורה לך, כלומר בעריות פתאום אשת אחיך אפי' אחיך מהאם אסורה ובייבום אחיך מהאם הוא לא אחיך. אבל הוא מתעקש כדוגמט לטעון שאין לי שום מקור ישירה פשוטה לפשט של המילה "מולך", ואני: בעקשנות אומר לו שלא צריך מקור. וככה נתתי לו הרגשה שאין לי מקור, כי רציתי שיתבשל לו האגו עד השמים. כלומר גם הטיעון הנכון שלי שפשט המילה מוכיח, ככה שלא צריך מקור, וגם הדמגוגיה שלו, הביא אותי להיות לרגע רשע ולתת לו להתבשל ולהתבשל עד שנתתי לו מקור: "ראה לשון שלימדתיך התורה מולך כל שתמליכהו עליך" (תלמוד ירושלמי). לא רק התלמוד אומר לך מה הפשט הפשוט, היא אומרת לך "ראה לשון שלימדתיך תורה". כאילו התלמוד דיבר עם דמגוג כמוך.

ובכן לאור כל הוויכוחים שהיה לי השבוע עם המבקרים על המאמר הראשון = אלוהות עכשיו. חשבתי שמן הראוי לכתוב מאמר שלם שמסביר את המושג "הבזק תבונה" השראה וכו' וכו' ובעיקר להסביר שזה לא שלנו, כלומר לתת לנו להבין שזה האלוהים ומגיע לו הכבוד וההודיה. זה לא רק נכון, זה גם טוב כפי שהמשגיח תמיד היה אומר שכל בטוח בעצמו, נכשל. ומי הוא הבטוח בעצמו ? זה שחושב שהוא החכם והוא הממציא והוא והוא וכו', ולא מסוגל להודות באמת הפשוטה שאחדות הבינה זה לא הוא רק האלוהים. ומי שמכיר בכך דורש את האלוהים תמיד בתפילה ובלימוד ובעמל רב ובעיסוק תמידי במחקר, וככה הוא מגיע תמיד לאמת. כלומר מבחינת פרקטית גרידה כדאי להודות לאל ולהכיר בכך שהוא הוא נטע בנו מראש את אחדות הבינה. אחרת שאתה בטוח בעצמך וחושב שזה אתה עם האגו הגדול והמנופח, אז אתה תמיד כשל ולא עמל יותר להשיג את דבר האל. זה אגב גם מסביר את הריקנות הרגשית של כל חכמי האומות אחרי שהשיגו משהו גדול מאחדות הבינה.  כי לעומק הם בתוך תוכם מבינים שזה לא הם, זה אחדות הבינה. לא מספיק להם העובדה עצמה שבני אנוש ניצלו בעקבות הגילוי שלו (נגיד, מצא תרופה לסרטן), הוא מרגיש ריקנות רגשית אחרי פרס הנובל. ולמה ? כי יש לו אגו והוא יודע שבסוף כל סוף זה לא שלו. אבל אם היה מודה בעובדה שכלית, והיה שמח מעצם זה שהאלוהים זיכה אותו שדרכו ובעמלו זכו בני אנוש בתרופה לסרטן, וככה הוא זה שהציל את כל בני אנוש לנצח לדורי דורות ממחלת הסרטן, אז הוא לא יפול לריקנות פסיכולוגית רק להפך, הוא ירוץ לחפש עוד ועוד מזור לבני אנוש. במקורות נאמר על אדם כזה (חנוך = ממציא הלוח ואליהו הנביא) שהוא חיי לנצח שלעומק זה נכון הרי עמלו ותרומתו תלווה את האנושות לנצח נצחים.

עוד סיפור יפה לראות לנו כמה אנו לפעמים דוגמטיים.  פעם התקבל עובד חדש בקו יצור במפעל איפה שהוא. הפועל החדש עומד עם שאר הפועלים על הקו יצור, ופתאום הוא אומר לחברו העומד לידו, איזה טמטום זה, ואיזה לא יעיל כל הקו יצור הזה, בפתרון פשוט מיותר כל הליין הזה. חברו שומע את הגאונות של חברו החדש ורץ מיד למנהל ואומר לו שכל הליין הזה מיותר, תעשה כך וכך ויש לך את אותו דבר. בקיצור המנהל שמח מהתגלית ומשנה את קו היצור ובאמת מרוויח בכפלים. בקיצור המנהל עושה מסיבה גדולה וקורא לנוכל הזה לבמה ומשבח אותו על הגאונות שלו ונותן לו פרס. עומד לו מיודעינו ותומה, מילא קיבל פרס וכבוד, אבל אייך זה שהוא נהנה מיזה ? הרי הוא יודע שהוא לא חכם ולא גאון הוא פשוט גנב את זה ממני. אז אייך רבונו של עולם הוא מרגיש עצמו גאון וחכם ? ע"כ הסיפור היפה שאומרת לנו הכל על כל מני סוגי בני אנוש. מכאן נעבור לכתוב את המאמר שתסביר לנו בהרחבה מהי הבזק תבונה ובעיקר מנין הוא צץ לנו פתאום ? ולמי מגיע הודיה ?

הבזק תבונה מהי ? – אלוהות עכשיו חלק ב'

האמת היא שפעם לפני עשור פתחתי אשכול לדיון בפורום עצכ"ח זצ"ל באותו נושא ובאותו שם. אבל כאן אני רוצה להרחיב בנקודה החשובה לנו – אלוהות עכשיו. אני אצטט את דברי משם ונרחיב.

===========================================

הבזק תבונה מהי ??

בחיידר היה לנו רבי חכם במיוחד. אתם יודעים מה זה רוח הקודש – היה שואל אותנו. רוח הקודש זה שאנו משחקים ומחפשים איזה פיתרון והנה מרימים את העיניים לשמים ומתפללים\מבקשים עזרה,
והנה אופס,,,, יש פיתרון, זה זה נקרא רוח הקודש, כך היה אומר לנו בכל הזדמנות.
לדעתי כמו אנו כילדים הבנו על מה הוא מדבר, כך לדעתי כל אדם מבין ויודע והרגיש פעם "הבזק תבונה"

אני אתן דוגמא ילדותית שקרה לי ונראה מה אתם אומרים ע"ז (דווקא ילדותית כי זה טהור ואין לומר   שיש לו ניסיון וכדומה)

כולנו מכירים את הסיפור עם ר' יונתן אייבציץ שנתן טבלה למלך שיספור כמה פעמים יש את המשפט
"עם ישראל חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים" והנה הטבלה בקיצור (בלי לעולם ולעולמי עולמים)

ם י י ק ו י ח י ו ק י י ם
י י ק ו י ח ל ח י ו ק י י
י ק ו י ח ל א ל ח י ו ק י
ק ו י ח ל א ר א ל ח י ו ק
ו י ח ל א ר ש ר א ל ח י ו
י ח ל א ר ש י ש ר א ל ח י
ח ל א ר ש י ם י ש ר א ל ח
ל א ר ש י ם ע ם י ש ר א ל
ח ל א ר ש י ם י ש ר א ל ח
י ח ל א ר ש י ש ר א ל ח י
ו י ח ל א ר ש ר א ל ח י ו
ק ו י ח ל א ר א ל ח י ו ק
י ק ו י ח ל א ל ח י ו ק י
י י ק ו י ח ל ח י ו ק י י
ם י י ק ו י ח י ו ק י י ם

ואני כילד התעקשתי שאני חייב לספור, (כידוע מתמטיקה לא לומדים אצלינו) אחרי עיון ומחשבות  ראיתי שצריך לספור רק רבע טבלה, כי יש רק ארבע פינות שנגמר המשפט,
בקיצור אחרי הרבה תסכולים עבר בי הבזק תבונה, וזה מה שיצא לי (לא היה לי מושג אם זה הדרך לעשות זאת אבל כל חברי ראו שפתרתי את החידה)  לפי הטבלה המקוצר שעשיתי יוצא 1716 כפול ארבע שווה  6864

הנה רבע טבלה ופתרונו.

ם     1716 י       792 י       330 ק      120 ו       36 י       8 ח    1
י      924 י       462 ק      210 ו       84 י       28 ח      7 ל     1
י      462 ק      252 ו       126 י        56 ח       21 ל       6 א     1
ק    210 ו       126 י       70 ח      35 ל       15 א      5 ר     1
ו       84 י       56 ח      35 ל      20 א      10 ר      4 ש    1
י       28 ח      21 ל       15 א      10 ר      6 ש     3 י      1
ח     7 ל      6 א      5 ר      4 ש     3 י       2 ם     1
ל     1 א     1 ר      1 ש     1 י      1 ם     1        ע

עכשיו: מנין לי הפיתרון ?? מי שלמד בחידר יודע שאין לנו דרך מתמטית איך לפתור את זה, והנה פתרתי את זה בדרך ללא דרך,  כלומר ראיתי שאני חייב לחשבון שכל מרובע מקבל את מספר השווה לשני המרובעים שלידם, ואז פתרתי את הטבלה,(ובעיון קל רואים את הפיתרון) ואת הראיה הזאת קיבלתי משום מקום, זה פשוט צץ לי כבזק פתאום.

שאלתי אם כך "מהי הבזק תבונה" האם קיים דבר שכזה ?
לדעתי שכן כנ"ל.  אבל מנין זה בא לנו ??

שבוע טוב לכולם.

נ, ב, בקשה למתמטיקאים שבינינו: מה הדרך הנכונה לפתור את הטבלה  ???

=============================

ובכן. אפשר לראות שברגע שמצאתי בילדותי את הפתרון, כל אחד חייב להודות שזה נכון. כלומר יש אחדות הבינה. אני רק אמצעי כאן. אני אולי זכיתי לגלות את זה, אבל זה לא שלי מבחינת זה שזה אמת שכל אחד חייב להודות בזה, זה אמת שהיה שם תמיד. מצד שני אני יכול לקחת את כל הקרדיט לעצמי להרגיש חכם וגאון שפתרתי את הטבלה. זה הבדל בין ימי קדם לבין ימינו אנו. בימי קדם ברור היה לכל אדם פשוט שאם הוא מצא תגלית כלשהו, הוא ידע למי זה שייך ולמי הוא צריך להודות שהוא האלוהים זיכה אותו להציל את כל בני אנוש. נכון שבלי היגיעה שלו בני אנוש לא היו זוכים לתרומה שלו, ולכן מגיע לו פרס וכבוד וכו' וכו' אבל מכאן שיעלה לו השתן למוח ?! אז ששואלים איפה האלוהים בתמונה, זאת שאלה שטחית מאוד, מה זה אומר איפה האלוהים ? הוא שוכן בכל אחד ואחד מאתנו וכל אחד יכול לתרום לו ולצאצאיו לדורי דורות ולנצח נצחים. זה האושר היחיד שיכול האדם להגיע אליו, שהוא מודע לכך ומבין שהבינה שלו היא אין סופית והוא יכול להגיע עם זה מתחילת היקום עד האין סוף. הוא מבין שכל העמקות הזה הוא יכול להעביר לדורי דורות לו ולזרעו עד עולם כלומר הוא ותבונתו נצחיים לעולם, זה עצמו מרגיש את האלוהים תמיד.

נכון שרגשית פסיכולוגית זה לא מספק. כלומר אדם שכבש את האוורסט  וקיבל את התהילה, מרגיש אחר כך ריקנות. וככה כל אדם שמקבל תהילה מכל סיבה שהיא לבסוף מגיע לריקנות הזאת, אפי' בלי תהילה רק אפי' שאדם פילוסופית הגיע לפסגות גבוהות ותרם לבני אנוש את השגותיו, מרגיש לפעמים ריקנות אבל זה רק פסיכולוגיה ולא ריקנות שכלית רח"ל. שכלית הוא מבין טוב טוב איפה הוא עומד ומה תרם. הרעב והצמא הזו היא דבר האובולוציה לדרבן אותנו לא לעמוד במקום לא להתעצל אפי' שתרמנו מספיק. מכאן הריקנות הרגשית והפסיכולוגית שלנו לדרבן אותו לא לעמוד במקום. אבל מהריקנות לבוא למסקנה של אבל אבלים אמר קהלת ?! זאת שטות מוחלטת !!  הרי אם שלמה המלך היה מגלה לנו את האנטיביוטיקה היה אומר אבל אבלים ואין חדש תחת השמש ? לא לחינם דווקא מלך ואדם שמאמין במשטרים והופך את כל בני אנוש לילדים ורובוטים, הוא הוא מרגיש תמיד ריקנות. כי כל משטר וכל רובוט הוא סטטי = דטרמיניסטי מוחלטת, ולא דינמי. שלמה המלך שנולד בחץ ההיסטורי שלבני ישראל יש מלך ככל העמים, הוא ורק הוא יכול היה להגיע לדברי אבל שכאלה ולכתוב את קהלת. עד ימינו אנו במודרנה כל נוכל וכל מאמין במשטרים סובל מאותו תסכול של שלמה המלך. מרגיש ריקני אפי' שקיבל פרס נובל. אבל אדם שמבין את הדינמיות של האדם והיקום כולו, ומבין משום כך שהתפתחות התבונה היא אין סופית, ומבין לעומק שכל סבל האדם היא באשמתו הוא = האדם, הוא האדם המאושר ביקום. הוא האדם שמבין איזה מתנה נתן לו האל מראש ובלי שום תנאי. כלומר האדם יכול גם לנצל את אותו אחדות הבינה לגלות את הנשק הגרעיני ולהביא להשמדת כל בני אנוש ברגע אחת.  כלומר אפי' שהאל ידע מראש שהמתנה הזו יכולה להביא צרות צרורות, בכל זאת נתן לנו אותה אולי נשכיל עם זה ללכת בדרך הישרה וכולנו נצא נשכרים.

שאנו סוגדים לאל הבייביסיטר או לאל הסמכות, אנו רק חנפנים ותו לא. זה לא עבדות האל, זה עבודת חנפנים. הרי ברא האל רובוטים פנאטים שיודעים שהוא הבוס ומלקקים לו את רגליו. זאת חנפנות גרידה. הרי כל מלך וכל הורה מפגר ששולט ברוח נתיניו וברוח בניו, בניו ונתיניו עובדים אותם בחנפנות. זה אלוהיכם ?! אתם רואים את כל הסבל האנושי ואומרים שזה האל. אתם רואים את השואה ואומרים שזה האל. אם זה לא חנפנות אז מהי חנפנות ? שזה אלוהיכם, לא פלא שאתם רוצים משטרים ומלכים כבייביסיטר. אתם פשוט לא מסוגלים לכלום = רובוטים. או לחליפין אתם רוצים לשלוט בצאצאיכם ובזולתכם. אתם רק לא קולטים שביום שאתם רוצים לשלוט, באותו יום אתם באמת מקבלים רק רובוטים. כלומר אתם באמת הופכים את בני אנוש לרובוטים. אצל אלוהי בני ישראל שהאדם מוליד ילד הוא מרגיש כאלוהים כיוצר מחוק הטוב להיטיב ולכן דורש את חירותו, דורש את דינמיותו, וככה יכול להגיע לפסגות גבוהות באלוהות. כלומר הורה כזה הוא כמו האלוהים. אבל אלה שמחפשים את אלוהי הבייביסיטר, מולידים רובוטים מולידים בשר חמורים. מילא לא נורא, בשר חמורים מביאים בשר חמורים ויש לנו עוד סוג של חמורים, אבל הבשר החמורים האלה מביאים לנו את השואה ואת הנשק הגרעיני ואת הלאומנות ואת המשטרים הטוטליטריים ואת העבדות הנצחיות לאלוהי הכסף והקניין.

אז לא אני מוציא את האלוהים מהתמונה, אתם אלה שכבלתם את האלוהים זה אלפי שנה, עם זה שהמלכתם על עצמיכם את המולך. המולך במאות האחרונות השכיל לתת לפילוסופים\לאקדמאיים חופש וחירות וראו את ההישגים הגדולים שלהם לטוב ולרע. מכאן אולי נלמד להבין לאן היינו מגיעים אם כל העבדים הרובוטים היו יוצאים לחירות מעבדות האלוהים אחרים. אלוהיכם לא נותן לכם כלום רק סבל ודמיון של חיים אחרי המוות = כל עד שקר מרחיק את עדיו.

הנביא אומר: כִּ֤י זָֽנְתָה֙ אִמָּ֔ם הֹבִ֖ישָׁה הֽוֹרָתָ֑ם כִּ֣י אָמְרָ֗ה אֵלְכָ֞ה אַחֲרֵ֤י מְאַהֲבַי֙ נֹתְנֵ֤י לַחְמִי֙ וּמֵימַ֔י צַמְִר֣י וּפִשְׁתִּ֔י שַׁמְנִ֖י וְשִׁקּוּיָֽי: זה לא החיים אחרי המוות שאת זה אמור כל בן אלוהים להבין שזה שקר. זה פשוט חלוקת העבודה ואת החירות לחמוס כמה שיותר מהצמיחה המשותפת של כל העבדים. החיים אחרי המוות ואלוהיכם השקרית באים רק לאופיום לאמונים כפי השכיל קרל מארקס לומר כבר לפני מאה שנה.

לסיכום:

האלוהים נמצא בתמונה בדיוק כפי שהמסורת היהודית טוענת. הוא נמצא בתפילה כפי שהסברתי בחלק הראשון הוא נמצא בכל אחד מאתנו = אחדות הבינה שעם זה אנו יכולים להשיג את ההשגחה הפרטית הנודע ביהדות.

ניסיתי רק לתת לכם לטעום מהי הבזק תבונה ומנין הוא צץ לנו פתאום. זה קורה אצל ילדים ברמות נפלאות וזה קורה אצל מלומדים תמיד ברמות גבוהות ביותר. שחז"ל אומרים שבכל דרך שהאדם רוצה ללכת בו, מוליכין אותו לשם, הם בדיוק התכוונו להבזקים האלה. רשע מצליח ברשעתו וצדיק מצליח בפועלו אפי' שבע יפול צדיק ?! וקם !!

אין מצב שהמבקרים שלי לא מבינים את כל זה, העצלות מביאה אותם להתווכח בלי טעם וריח. לא מזמן הייתי כל כך מתוסכל מיזה שאף אחד לא עושה מעשה ומנסה לעזור לי במלחמתי הגדולה למען חירות האדם. בדיוק התקשר אלי אחד מגאוני הדור מירושלים, לשאול בשלומי. ואני עוד הייתי באווירה המדוכאת הזאת, ושאלתי אותו למה שאני מציע לאדם חירות פלוס הטבע = נחלה. אף אחד לא רוצה לקבל את זה ?

אז תשמעו מה הגאון הנ"ל עונה לי.

תרגע ר' ,,,, יקירי. אתה מכיר את סיפור הכפיות הארוכות של הגהינום ? – הוא שואל אותי. ואני עונה, לא אפי' שאני מכיר את סיפור, כי לא רציתי שיתאכזב.

ובכן – מספר לי הגאון, עלה יהודי צדיק לגן עדן, ופתאום הוא אומר למלאך של הגן עדן: אני רוצה לראות את הגהינום.

אוקיי המלאך לוקח אותו לגהינום. ופלא פלאים זה אותו דבר כמו הגן עדן. יש שם שלחן מלכים ואוכל כיד המלך וכלים מזהב וכו' וכו' בקיצור בדיוק כמו הגן עדן.

אז היהודי שאול את המלאך אתה בטוח שזה הגהינום ? עונה לו המלאך: כן כן זה הגהינום.

היהודי ניגש לשולחן ורואה שאף אחד לא אוכל. הוא ניגש לאחד מהם ושואל אותו למה אתה לא אוכל ? אתה לא רואה – עונה האיש, הכפיות והמזלגות הן ארוכות מדי, אי אפשר לאכול ככה.

שואל אותו היהודי, אז אולי תאכיל את חבריך והוא יאכיל אותך. כלומר כולכם יכולים לאכול וליהנות מהגן עדן הזה עם זה שכל אחד יאכיל את חברו.

מה פתאום שאני יאכיל את חברי – זועק האיש בגהינום. וככה כל בני הגהינום זעקו אותו תשובה.

ובכן זה הגהינום לעומק. שזה אומר אפשר שזה יהיה גן עדן אם רק כל אחד יעזור לשני. אבל הם לא מסוגלים לעזור אחד לשני ולכן כולם בגהינום.

מסיים רבי  מורי. אם תציע לכל אחד לחוד נחלה, הוא יקבל את זה בכיף. אבל אם אתה מציע שכולם יקבלו נחלה ?! את זה אף אחד לא מסכים אפי' שהוא בעצמו מפסיד נחלה. מה ? ההוא גם יקבל חירות ונחלה ? לא בשום אופן לא. אבל רגע אתה גם מקבל. לא רוצה בשבילי ולא בשביל אף אחד.

זה נשמע ציני מאוד מה שהגאון אמר לי. אבל זה לאט לאט נכנס לי לראש. אנשים לא רוצים שתעזור לו אם זה עוזר כבר לכולם.

אני מציע חירות פלוס הטבע ונחלה לכל אחד, אני מציע חירות ממלכויות, אז למה לא רוצים לקחת את זה ? רבי מורי אומר כי אנחנו בגהינום. והגהנום נוצר מאנשים רשעים שלא מסוגלים לאכיל את חבריהם אפי' שהם מתים מרעב.

אני לא פסימי כמו רבי מורי, אני כן מאמין שאנו פשוט עבדים בכפיה כמו שמשה רבינו אומר: "ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבודה קשה". ואין לנו את הידיעה הבטוחה שזה בידינו אנו. כלומר החוסר חשיבה והחוסר ההבנה שאנו לא באמת תחת מישהו ויש לנו את היכולת להשתחרר מעבדות לחירות, זה זה הגורם שמשאיר אותנו בגלות ובעבדות הזו שכבר נמשכת אלפי דור מאז נמרוד ודור הפלגה. אם פעם חשבנו שכל מהפכה דורשת דם, האלוהים הראה לנו שזה לא מוכרח להיות, הנה רוסיה הקומוניסטית נפלה בלי שום דם. כמו שהעם הרוסי השתחרר מעבדות הקומוניזם, אנו יכולים להשתחרר מאלוהי הליברליזם. והאמת היא שאלוהי הליברליזם הוא אל חלש ביותר. לקומוניזם היה תורה שלימה שיכול היה לבלבל כל אדם, לליברליזם ?! אין כלום חוץ מקלישאות ועוד קלישאות ילדותיות. אותו דבר אלוהי הלאומנות אין לו מה למכור והוא מצליח אך ורק עם נערים. שאנו מגיעים לאלוהי הכסף והקניין, שם צריך כבר מידות טובות ורצון טוב להשתחרר ממנו. כלומר זה כבר לא אלוהי מחוץ לנו שאפשר בשניה להפיל אותו, זה אלוה שנותן לנו מים לחם וחלב = חלוקת העבודה. ממנו קצת קשה לצאת, כלומר נדרשת מאתנו להיות בעלי מידות טובות שתדרבן אותנו לצאת ממנו. הרי אייך אנו יכולים לשון בלילה בשקט בזמן שאנו יודעים שכל הכסף וההון שלנו שייכת לכולם בעקבות חלוקת העבודה הכפייתית. כלומר בלי הכפיה להיות בחלקת העבודה אין לנו כלום. ובזכותה יש לנו אפי' יותר מדי על חשבון עניים מרודים.

ולכן אני ממשיך להאמין באדם ובטוב לבו שתגיע היום שהוא יבקש ויצליח להשתחרר מכל העבדות המודרנית לחירות אמיתית אמן ואמן.

בברכה

Max maxmen

אלוהות עכשיו

אלוהות עכשיו 

(נ ב את המאמר הזה כתבתי לפני כמה חודשים ורק עכשיו גמרתי אותו עם הוספות)

מבוא

בעקבות כמה הרצאות ששמעתי לאחרונה מכל גווני הקשת החברתית, הרצאתו של הרב וינרוט זצ"ל ואת הרצאה "תנ"ך עכשיו" מהאוניברסיטה של תל אביב וההרצאה בבית המדרש לעיון של הרב הגאון ר' יצחק לאווי שליט"א. ובעקבות האסונות הגדולים בשבועות האחרונות מתאונות דרכים שמוחקת משפחות שלימות. אני מרגיש צורך אחת לתמיד להסביר את האלוהות הראלית = אלוהות עכשיו. מצד שני לתקוף את הלייצנות של לימודי אלוהות הרעיונית. שלא נותנת לנו כלום במציאות\בראליה. מה עוד לעומק כל סוג אלוהות רעיונית היא הסחת הדעת מהאלוהות הראלי עד כדי כך שלעומק מול האלוהות הראלית כל השאר הם אלילות ממש הרי הם עושים את ההפך מה שאלוהות הראלית רוצה שנעשה. וכל מה שמפריע לאלוהות עכשיו, היא בעצם אלוהים אחרים. ולכן אין כאן רק פולמוס מהי אלוהי בני ישראל האמיתי שאפשר לדון בלי סוף ולא לצאת עם משהו ביד. יש כאן שאלה של ע"ז מדאורייתא. כלומר כל עיסוק באלוהות אחרת מאלוהות עכשיו, היא בעצם אלילות של תורה.

יותר מיזה, יכול האדם רעיונית לעבוד את האלוהים הרעיוני שלו – אם זה אלוהי חב"ד או אלוהי ברסלב או אלוהי הגוונים של מתמידים או את אלוהי הדטרמיניזם של קהלת (האסוציאציות נושאות אותי ולא אני אותם = הרב וינרוט) את אלוהי הרמב"ם (על פי פרשנותם של הפילוסופים המודרניים) או להבדיל את אלוהי שפינוזה וכו' וכו' – והלכה למעשה לעבוד את אלוהי הכסף ואלוהי הקניין. והדתיים עובדים גם את אלוהי הלאומניות והחילונים עובדים גם את אלוהי הריבון או אלוהי מערכת המשפט או את אלוהי האקדמיה. אחרים סתם עובדים את אלוהי הרוב ק"ג בשר = אלוהי הדמוקרטי. כלומר הלכה למעשה בראליה אין לו שום דבר עם אלוהי בני ישראל. הנ"ל תחת אלוהים אחרים בכל התנהלותו הפרטית והחברתית. רק רעיונית הוא עובד את אלוהיו. כלומר מתפלל ומבקש ומתחנן וכו' וכו'. בתכלס אלוהי הכסף והקניין שולטת בכל בני אנוש המודרניים. בלעדיו אין לך כלום אפי' זכות לדרוך על כדור הארץ. אין לך זכות לאגור מים או מי גשם על פי החוק. על פי השופט ברק אין לך אפי' זכות מוקנה לנשום. והריבון הוא ההורה העליון של צאצאיך כלומר גם הצאצאים שלך לא שלך. ואם אלוהי הכסף והקניין הוא האלוהים הבלעדי, אז אפי' הרב הכי קיצוני והכי אדוק במצוות ובמעשים טובים ועובד את אלוהיו 24\7 במשך מאה שנה, אין לו בעיה למשל לקחת מזוג צעיר משכורת שלימה (כל עמלם החודשית) בשביל שתהיה להם את הזכות לישון בכדור הארץ. כלומר אותו רב לא מכיר באלוהי בני ישראל הלכה למעשה (שאלוהי בני ישראל מקנה לו ולזוג הצעיר את ארץ ירושתו), הוא מכיר באלוהי הקניין ואלוהי הכסף ששם כל נולד נולד בלי שום זכות אפי' הזכות לנשום. ועל דריכה על כדור הארץ צריך לשלם פרוטקשן לעיר (אין עיר אלא אלוה – חז"ל) ובשביל לישון צריך לשלם לאחיו החזיר משכורת שלימה של אשתו או שלו (ראו ויגר מואב – דיור היא לא חלק בכלכלת האומה).

שהרב הנ"ל מבקש את אלוהיו, מה הוא מבקש ממנו ? שידבר עם אלוהי הכסף והקניין לטובתו !!! אם אני הייתי במקום האלוהים הייתי זורק אותו מכל המדרגות. הרי אתה בא אלי לבקש ממני שאני יפעל אצל אלוהים אחרים לטובתך ?! בשביל מה אסרתי לכם לעבוד אלוהים אחרים ?!

הרב וינרוט זצ"ל משאיר אותנו – אחרי הייאוש\האבסורד\הפרדוקס – עם "את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" (רק לא אמר לנו איזה אלוהים ירא ?! את אלוהי הליטאים או אלוהי החסידים או אולי את אלוהי הריבון הלאומי, או דווקא את אלוהי מערכת המשפט שחושבת שאין לנו זכות מוקנה לנשום ?)

הרב אורי הולצמן בבית המדרש לעיון של הרב ר' יצחק היקר משאיר אותנו עם אלוהי הסמכות בזמן שאלוהיו מורכב מגוונים. כלומר על כל סוג אלוהות אפשר לומר אמן. ואין לך לייצנות יותר גדולה מיזה. במחשבת ישראל נאמר: שיתוף יותר גרוע מכפירה. כלומר עדיף כפירה על שיתוף. כי הכופר לעומק מגיע לאמת של אלוהי בני ישראל מה שאין כן המאמין בשיתוף שלעולם הוא עובד אלילות ולא מצליח להגיע לאלוהי בני ישראל לעולם.

אי אפשר לדבר על גוונים ובאותו נשימה לטעון שאלוהות זה סמכות. סמכות יש רק אחת, סמכות לא מאפשרת גוונים. מה עוד, כל מי שאומר אלוהות = סמכות, חייב להסביר מהי אלוהות ואייך קיבל את הסמכות ומה נותן לו את הסמכות. מה עוד, אנו הרי יודעים שבשם האלוהות אפשר לומר הכל, אז אייך אפשר סמכות ? הרי כל אחד מדבר בשם אלוהיו = גוונים, וטוען שדבריו הם הסמכות, והנה אתה לא יכול ליישם הלכה למעשה את סמכותו. כלומר איזה מן אלוהים זה שלא מצליח ליישם את סמכותו ? סמכות = כפיה (מישהו כופה עליך את סמכותו) או הכרעה (הכרעה שכלית הכרעה רציונלית או פרגמטית הכרעת הרוב), אלוהי הגוונים לא כופה עליך ובוודאי לא מכריעה בשבילך כלום הרי הוא מגוונים, בכדי להכריעה אתה ממציא את אלוהי הרוב. אז הרוב הדמיוני הוא אלוהיך ולא אלוהי בני ישראל (או להבדיל לא אלוהי הגוונים,,,) הוא אלוהיך הלכה למעשה.

שאנו מגיעים לסכם את ההרצאה של תנ"ך עכשיו מהאוניברסיטה. אותו סיפור, לא יוצאים עם כלום. אוקיי יאמר הלץ: התנ"ך הוא הסמכות ?! בואו נפרש אותו אייך שאנו רוצים !! ואין לך לייצנות יותר גדולה מיזה. אם כי כנ"ל הכופר שעוסק בתנ"ך, לעומק הוא יגיע לאלוהי בני ישראל על דרך "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו כי האור שבא מחזירו למוטב". כלומר יש יתרון בתנ"ך עכשיו יותר מכל עיסוק באלוהות רעיונית שלא מביא אותנו לשום מקום, מה עוד שהם לעומק לייצנות לשמה אם לא עבודת אלילים שהתורה אסרה.

סיכום הביקורת

היום במודרנה השליט הבלעדי בבני אנוש הלכה למעשה הוא אלוהי הכסף ואלוהי הקניינים. כלומר הסמכות הוא האלוהי הכסף והקניין, בלעדיו אין לך כלום ולכן אתה עובד אותו = עבד נרצע. (זה לא רק שאלה של להיות עבד או לא, זה שאלה של לחדול להיות או לא, שזה אומר עונש כרת כן או לא. במצב כזה שהאליל הכסף והקניין שולטים בבני אנוש, אליל הכסף מכנס את כל ההון אנושי אצל יחידים (כבר עכשיו – מאז מלחמת העולם האחרונה – מעל חמישים אחוזים הון אנושי נמצא בידי אחוז אחד מבני אנוש) ואז בא המלחמה שמשמידה מיליונים. ובדרך כלל היהודי הוא הקרבן הנצחי במלחמות האלה. אצל אליל הכסף מאז אימפריית רומי – שהמציאו את אליל הכסף (עד הרומאיים בני קדם עשו שמיטת כספים ולכן הכסף היתה אך ורק אמצעי חליפין), המלחמות המחזוריות הם חלק בלתי נפרד מההתנהלות האנושית. וחז"ל בעקבות דניאל אמרו את זה מראש. ראו המלכות הרשעה הזו היא עתידה להשתמש במטבע של חרס ראו גם את פרשנותי את ספר דניאל מאמר בשם: מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)

הסמכות לנשום שזה לכאורה חינם אצל אלוהי בני ישראל, נמצאת בידי מערכת המשפט = אין לך זכות מוקנה לנשום (= השופט ברק). צאצאיך לא שלך עם זה שאלוהי הריבון לקח על עצמו את הסמכות להיות ההורה העליון. מכאן חוק גיוס חובה של רווקים ורווקות וחוק הסוציאלי. כלומר אנו תחת אלוהי הריבון הלכה למעשה והריבון עצמו תחת אלוהי הכסף והקניין.

אם אצל אלוהי בני ישראל כל היקום שלך על דרך "חייב כל אדם לומר שבשבילי נברא העולם". וצאצאיך הם שלך על ידי חוקי המשפחה לדורי דורות לנצח נצחים. באלוהי הכסף והקניין ואלוהי הריבון אין לך כלום אפי' אין לך זכות מוקנה לנשום. והילדים לא שלך (למה חוקי משפחה אם הילדים לא שלך ? הרי עדיף חופש עריות על דרך "לא עבדו ע"ז אלא להתיר להם עריות") ועל עצם דריכה על כדור הארץ תשלם פרוטקשן ועל הזכות לישון בכדור הארץ תשלם משכורת שלימה לאחיך החזיר. שזה אומר: אנו עבדים של אלוהים אחרים.

אנו עבדים של אלוהים אחרים במציאות וזה לצערינו העובדות. עכשיו תאמרו לי מה עוזר לנו כל אלוהי הרעיונות של כל ענקי הדורות למיניהם ?! האם הם אלוהות ראלית ? אלוהי בני ישראל זועק "לי" בני ישראל עבדים. שזה אומר אין קניין על האדם, "לי" = אין קניין באדם (חז"ל) שזה אומר אין סמכות. אבל בתכלס הזוג הצעיר הוא קניין של הרב שמשכיר להם דירת סליחה. כלומר הם עבדים לבעלי הקניין. וכולנו עבדים לאלוהי הכסף שבלעדיו נמות מרעב. אשתך שייכת לשבט לוי המודרני מעצם זה שהיא צריכה לעבוד מבוקר עד ערב ועד בכלל בשביל לשלם את הפרוטקשן לרב. אין לה זמן לגדל את הילדים ולכן שולחת אותם למעונות, אין לה זמן לבעל כי אמורה לעבוד בשביל שבט לוי שמשכיר לה את הדיור. רבותי ההיסטוריה חוזרת: בני עלי ובני שמואל השכיבו את נושות בני ישראל והנה במודרנה אותו סיפור, הזוגות הם עבדים לשבט לוי = שבט לוי משכיבות את בנות ישראל, הרי אין לה זמן לגדל את הילדים ואין לה זמן לבעל.

קחו לדוגמא את הנושא הבוער היום "הבחירות המקומיות". יש ערים חרדיים לגמרי כלומר כחרדים אנו לוקחים על עצמינו את הסמכות העירונית מכוח הרוב או מכוח הרב. כלומר אותו עיר נהפך לאלוה על דרך "אין עיר אלא אלוה" (חז"ל), והוא לא נותן לנו את הזכות לדרוך בעיר אלא אם נשלם פרוטקשן = ארנונה. אותו עיר מתנהלת על פי חוקות הגויים = רוב בשר ק"ג הוא הסמכות ולא אלוהי בני ישראל ותורתו. הוא אפי' מנתק אותך מהמים ובד ובד לא מאפשר לך על פי החוק לאגור לעצמך מים ומי גשם, כלומר הוא לא מוכר לך מים הוא כופה עליך לקנות אצלו מים ולנתק אותך ככה תמות מרעב ומצמא. הוא יכול (ועושה את זה הלכה למעשה) לסגור לך את חשבון הבנק בקלי קלות ולתבוע אותך בערכאות = הוצאה לפועל. כלומר אותן ערים לא מזמינים אותך לבית דין של תורה. כלומר אותן ערים חרדיות מתנהגות בדיוק כמו הגויים בדיוק כמו תורת הגויים. על פי התורה סמכות העיר זאת אלוהים אחרים קלסי. והנה אנו מרגישים את העבדות לאלוהים אחרים הלכה למעשה וזה כבר אצל אחינו החרדים, החרדים לדבר השם.

אז הנה בתכלס יהודים יראי שמים עבדים לאלוהי הריבון ולאלוהי הערים. זה אלוהים אחרים ראלי. אנחנו משתפים את האלוהים האחרים יחד עם עבדות אלוהי הרעיוני. שבתכלס אין לנו שום קשר לאלוהי בני ישראל הראלי.

אלוהי הרוב ק"ג בשר (דמוקרטיה) נהיה האלוהים האחרים שלנו עד כדי כך שלא היית לנו שמחה גדולה כזה מהיום שהליטאיים השיגו רוב יותר גדול מהחסידים בבחירות המקומיות. הם נלחמים על ההגמוניה\שליטה = אלוהות. הם כל אחד רוצה להיות אלוהים אחרים = אלוהי במציאות ואחר כך נכנסים לבית כנסת ומדברים עם אלוהי בני ישראל ?! תגידו לי אתם האם זה לא בדיחה.

אם אצל אלוהי בני ישראל כל שררה היא ע"ז. "אין אדם נעשה ראש מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה" חז"ל אומרים, אפי' גבאי בית כנסת לא רוצה שררה:  ר' שמעון בן לקיש פתח: ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל (בראשית לג כ) אמר לו אתה אלוה בעליונים ואני אלוה בתחתונים, ר' הונא בשם ר' שמעון בן לקיש אפילו חזן הכנסת אינו נוטל סררה לעצמו ואת נטלתה סררה לעצמך (?!) מחר בתך יוצאה ומתענה הה"ד ותצא דינה וגו' (חז"ל)

והנה כולם רוצים שררה ועוד על ידי כוח הרוב ק"ג בשר. אייך משיגים את הרוב ק"ג בשר ? על ידי שלוקחים את מרן ר' חיים שזה דורות לא היית לנו ענק שכזה, ומשיאים אותו בכל רחבי הארץ לברך ברכות בשביל נשים וטיפשים. כלומר זה אפי' לא רוב נבונים ורציונלי רק רוב של טיפשים.

לא ראינו שמחה גדולה וריקודים ברחובות שר' חיים גמר את חיבורו הענק "דרך אמונה". אבל שהברכות שלו הצליחו כביכול והשיגו את אלוהי הרוב ק"ג בשר ?! אז יצוא לרחובות במחולות. כלומר מכאן נבין את רמת ההמונים שהיא תוצאה ישירה של אלוהי הרעיוני.

עם השררה הזו הם רוצים לסחור בצאצאינו הרווקים ולמסור אותם למולך (גיוס חובה = מכסות) בכדי להציל את לומדי הישיבות. בטיעון שכל מי שרוצה ללמוד יכול. דבר ראשון זה שקר, לא כל מי שרוצה ללמוד יכול ללמוד הרי הם עושים סלקציה בקבלת בחורים לישיבות. מה עוד ממתי מותר להעביר בן למולך לטובת בן אחר שלומד ? (ראו "עולם הישיבות" ישות אלילית ?!)

כלומר לא רק יראי השם רוצים שררה שזה כשלעצמו ע"ז, הם רוצים למסור חלק מאתנו למולך = לאלוהים אחרים בכדי להציל את אלה שלומדים. שהלומדים בהמשך לא רוצים להכיר בעובדים כלומר לא יקבלו אותם לישיבות כי הם בני בעלי בתים = סלקציה או לא יקבלו בן ישראלי כי הוא לא מספיק כשרוני להבין את פילפולי הסקר שהם המציאו מהבטן. כלומר הישיבות שמתחילה היא "מדבר" שמגן על הבחור מהמבול בחוץ. הישיבה שמתחילה היא מקום של חינוך ועיצוב הבחור להיות בן תורה וירא שמים. הם בעלי השררה הפכו את הישיבה כמקום של להכשיר כשרוניים להיות מדומיינים ולעסוק כל חייהם בפילפולי סרק. כלומר לא יוצא משהו ממשי ראלי עם זה שהוא לומד תורה סתם כמשחק אינטלקטואלי. אם באוניברסיטאות הכישרון באמת ראלי בכדי לכוון את הנער לתחום שהוא יכול לשגשג ולצמוח, ולכן אולי יש מקום לסלקציה (המציאות הוכיחה שאין מקום לסלקציה גם כאן, הרי איינשטיין נזרק לאיזה חור כי לא היה ראוי ללמד לפי הממסד, ותראו לאן הגיע בהישגיו), לא כן בישיבות אין שום מקום לסלקציה. תורה ויראת שמים לא מושגת על ידי כישרון טבעי, תורה יראת שמים נותנים לכולם בלי שום קשר כמה כישרון טבעי יש לו, או מה המצב המשפחתי שלו ומה צבע עורו ומאיזה תרבות הוא בא ומה מצב הרוחני שלו או של אחותו ואחיו דודו וכו' וכו' .

כלומר הפיכת הישיבה והקהילה למקום שבונים היררכיה דמיונית של מוכשרים בפילפולי סרק ופחות מוכשרים, זה עצמו הפיכת הישיבה לאלוה. ישיבה יהודית אמורה להיות מקום של כל יהודי, ארון הקודש היהודי ששם התורה, הנה הפכנו אותה למקום של יצירת בעלי גאווה מדומיינים. ואחריו להקריב את כל שאר היהודים למולך בכדי להציל את המדומיינים האלה מהצבא = מכסות.

ראיתי שטוענים "שיש להציל את עולם התורה הדמיוני על גבי מכסות". אם זה התוצאה של לומדי לימודי פילפולי סרק, שלא מבינים כלום ביסודות הבסיסיות של התורה והתלמוד ומוכנים לשלם מכסות ?! אז באמת עדיף להשמיד את אליל "עולם התורה" המדומיין שלו. בני ישראל לא צריכים ישיבות שהתוצאה היא מכסות. החובה ללמד תורה היא על ההורים ולכן לימוד התורה תימשך בכל מקרה עם ישיבות ובלי ישיבות. ישיבות הוא אמצעי טוב לעזור להורים, אבל אם הישיבות עצמן הוא הגורם שההורים יפסידו את זרעם למולך ?! אז מי צריך את הישיבות ? מי צריך את האליל  "עולם הישיבות" "עולם התורה" ?

הישיבות הם אמצעי בשביל ההורים לעזור להם בחובה של ללמד את בנו תורה, כלומר אמצעי ותו לא. בוודאי שהישיבה הוא לא מקום להשיג שררה בשביל איזה פולצן גאוותן ובוודאי הישיבה הוא לא דבר שבשבילו מקריבים את זרעינו למולך.

עוד אליל חדש מודרני קיבלנו בזה שאנו לא עובדים את אלוהי בני ישראל הראלי. והיא אליל "חינוך המיוחד". שעבדנו את אלוהי בני ישראל האמיתי, לא ידענו הבדל בין ילד וילדה לחברו. כולם היו בני ישראל, בני האלוהים, וכולם היו מותרים לבוא בקהל השם. אני אישית מכיר משפחות אליטות ענקיות במגזרים החרדיים שראש המשפחה אילו היה במודרנה, היה אמור להיות בחינוך המיוחד והנה התוצאה של אלוהי בני ישראל שכל אדם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי, והנה הביא לעולם משפחה לתפארת. בעשורים האחרונים אימצנו את שיטת הפולצניים הגאוותנים האלה שיודעים לקטלג בני אדם והכנסנו אותם לחינוך מיוחד שכזה. שמעתי גם שאומרים בשם גדולי הדור שלא צריך לחתן אותם רח"ל. כלומר הם אסורים לבוא בקהל השם (האיסור לבוא בקהל השם נאמר כלפי ממזר שזה אומר ממזר לא יכול להתחתן עם בת ישראל אבל מותר לו עקרונית להתחתן. מה שאין כן אלה ההזויים אוסרים על בן החינוך המיוחד להתחתן בכלל. כלומר לדעתם הם יותר גרועים מממזרים. לא רק אסורים לבוא בקהל השם, אסורים לגמרי להתחתן). ראו כולנו ממזרים

אם אצל אלוהי בני ישראל כל אדם בכל מצב שהוא, הוא אדם הראשון המקראי שממנו אמור לצאת כל האנושות בעתיד ?! אצל המנוולים האלה אין לו זכות מוקנה להתחתן. האם מישהו סיפר לכם מה מצבו היה של האדם הראשון מבחינת פסיכופתית ? כאמור אני הכרתי הרבה ראשי משפחות שעל פי קנה המידה של היום היו אומרים להיות בחינוך המיוחד וכל הפלצנים האלה לא היו נולדים בכלל. כלומר אותם פלצנים שיודעים לקטלג בני אנוש, הם צאצאי בני אנוש כאלה שהם אוסרים עליהם היום להתחתן.

אם חשבנו שהסלקציה והקטלוג היא רק בחינוך המיוחד, הנה זה הגיע גם לישיבות (האמת היא שהישיבות התחילו בזה ראשונה ורק אחר כך התחיל הסלקציה כבר מגיל אפס). לא מזמן שמעתי בשם אחד מגדולי הדור החדשים שטוען שהסלקציה בישיבה הגיונית. אני אישית לא מאמין שהוא אמר את זה. אבל מבחינתי זה לא משנה אם אמר או לא אמר, מה שמשנה זה העובדות בשטח ואם זה העובדות אז אין הסירחון מתחיל אלא מהגדולים (חז"ל). ראו "מבחן פסיכומטרי" = "כנוטל חרב ודוקרה לתוך מעיו"

והנה אני רוצה להגיע לעוד אליל זוועתי והאכזרי ביותר וזה אלוהי הנוחיות. בני אנוש מרוב טיפשות המציאו את המכונית והכבישים וכופים על כולנו להתנהל תמיד עם מכוניות. אלוהי המכוניות דורשת קרבן תמידי של מיליון שלוש מאות אלף הרוגים בשנה של אנשים נשים וטף, ומעל שלושים מיליון פצועים בשנה של אנשים נשים וטף. כלומר כל נהג מוכן להרוג משפחות שלימות ולהיהרג הוא וכל משפחתו ביחד רח"ל למען אלוהי הנוחיות.

ואייך אלוהי הרעיוני יכול לעזור כאן ? והנה נמצאה התשובה, נאמר תפילת הדרך !! ובכלל, האל הוא השולט בכך ככה שכל מי שנהרג צריך היה להיהרג. זה בדרך כלל תשובת המנוולים האלה שמדברים בשם האל. הם אפי' לא חושבים לפסוק הלכה למעשה שאסור לעולם להכניס משפחה אחת לתוך מכונית אחת. כלומר אם אלוהי בני ישראל דורש במלחמה לחלק את המשפחה לשני מחנות (יעקב אבינו במלחמה שכפה עליו אחיו עשו). במלחמה הכפויה הזו = המצאת המכונית, אף פוסק ואף אדוק ביראת השם לא חושב לרגע לחלק את משפחתו לשני מחנות הרי יש את האל הבייביסיטר הנוצרי\האיסלמי שמשגיח.

ובכן כל זה הראליה האלוהית שלנו.

עכשיו שאנו באים לשמוע את כל הרעיונות הגדולים באלוהות, את אלוהי הרמב"ם חבד ברסלב וכו' וכו', בא לנו פשוט להקיא. האם אתם לא הזויים לגמרי ?!

אתה בא עם האלוהות הרעיונית להוכיח את האל ושם אותו כסמכות. אתה מקפיד לא להגשים אותו = הרמב"ם (למה הנפקה מינה אם הוא גשם או לא מבחינת סמכות ?). ואנו צריכים לעבדו כל חיינו. אתה הופך אותו לכל יכול ואז יש לך בעיה עם כל השאלות המכשילות למיניהם ולכן אתה צריך להמציא את הצמצום ושאר ההבלים. אני אומר הבלים כי בראליה מה הנפקה מינה אם הוא גשם או לא ואם הוא הכל יכול כולל שני הפכים וכו' וכו' הרי הכל בא לטעון "סמכות".

בעל הכוזרי מעמיד את הסמכות מעצם זה שירד לסיני בפני כל עם ועדה. כלומר מעמד הר סיני הוא הסמכות.

הסמכות הזה ירד להר סיני ואמר את דברו. אנו לא יודעים מכוח מה הוא בא לומר את דברו. מכוח זה שהוא הבורא או מכוח זה שהוציאנו ממצרים. הרבה קולמוסים נשברו בכל הדורות לענות על השאלה הפשוטה הזו: מכוח מה ? מכוח זה שהוא הבורא או מכוח זה שהוציאנו ממצרים. (זאת הסיבה כנראה שעזרה הסופר הכניס את שני הגרסאות לתורה, הגירסה של שמות\ויתרו שאומרת בגלל שהוא הבורא, והגירסה בדברים\ואתחנן שאומרת בגלל שהוציאנו ממצרים) ראיתי אצל אחת מבעלי המחשבה הקדמונים שטוען שהוא ירד לסיני מכוח שהוציאנו ממצרים כי לא רצה לבוא מכוח זה שהוא הבורא כי זה נשמע כרוצה לשקר מרחיק עדיו. כלומר לעומק השפתי כהן חושב שלדבר בשם האל הטרנסצנדנטי זה מבחינת מרחיק עדיו. ולכן מכוח זה שהוציאנו ממצרים, נותן לו את האפשרות להיות סמכותי. והנה הכשל, אם אין סמכות ליוצר אך ורק בגלל שהוצאנו ממצרים בהווה, כביכול התורה בעצמה מודה שרק העושה בהווה יכול לזכות בסמכות וכל מה שעשה בעבר אפי' יצר את כל הבריאה, זה לא נותן לו סמכות. והנה נפל הטיעון הקלסי כאילו יוצר יש לו סמכות.

בכלל אפשר להוציא את האוויר מהבלון מהטיעון הקלסי. מה פתאום לבורא יש סמכות ? הרי ההפך הנכון, אין זכות לבורא לברוא בלי שייתן לנו הכל בכל מכל כל. הרי כל הולדה ויצירה של מודע לעצמו = תודעתית ?! היא בעצם יצירה ובריאה בכפיה, כלומר אי אפשר לשאול את המודע קודם האם הוא רוצה להיוולד. מכאן החובה ממש על היוצר לתת לנוצר הכל בכל מכל כל. חז"ל שואלים על ברכת אשר יצר למה צריך לומר ברכת אשר יצר, האם אפשר לאכול ולא ולהוציא ? כלומר זה חובה על הבורא לדאוג ליציאות שלנו. על זו הדרך נשאל על הכל. הוא צריך לזון אותנו ולהבריא אותנו וכו' וכו' בלי הזכות לדרוש משהו.

השקר הזה נזעקת במיוחד שנמנו וגמרו שלא טוב לו שנברא (כלומר לא טוב לאדם שנברא אז איזה זכויות יתר יש ליוצר, אם זה ההורים ואם זה מסבב כל הסיבות ?). השקר הזה נזעקת במיוחד שיש שלושה שותפים לנברא שזה ההורים ומסבב כל הסיבות שזה האל. כלומר אם היינו מסכימים לומר שהיוצר הוא הסמכות, אז ההורים הם הסמכות יותר מהאל. ואם להודות ליוצר ולעבדו, אז נחלק את השלושה תפילות של היום, שנים לכל אחד מההורים ואחד לאל. ואם זה מצחיק אתכם לחשוב שפתאום יקומו הילדים שלנו מולינו ויתחילו להתפלל תפילה אחת בכל יום ויום. כלומר נעמוד דום מול ההורים ונתחיל מולם לומר שבח והלל על זה שיצרו אותנו. זה מצחיק נכון ? אז למה זה לא מצחיק אותנו שאנו עושים את זה מול האל ? אם אני כהורה מיד ישלח את הילד לאשפוז, לכאורה האל מתייאש מאתנו שהוא רואה אותנו שקרנים פנאטים שעומדים ומשבחים אותו ולא מרגישים ככה כלפי ההורים. כלומר אם יוצר הוא הסמכות ומגיע לו תודה ושבח והלל וכמובן עבודת השם תמידית, אז למה לא עושים את זה מול ההורים ?

אל כורחינו שלעומק אנו לא חושבים שליוצר מגיע סמכות. אז למה פתאום אנו עושים את האל כסמכות.

אם נאמר שהאל פשוט הוא בעל כוח ואז הוא הסמכות בכוח. על כך נשיב לעד שקר: מה אתה מתערב ? כלומר למה אתה בא לשכנע אותנו שהאל שלך הוא הסמכות בזמן שיש לו במילא את כוח הסמכות בכוח. אתה מבינים את השאלה הפשוטה כאן ? אם האל הוא בכוח הסמכות, אז הוא צריך את העזרה שלך ? אל כורחינו שהדורש את סמכות האל מבין שהאל לא מיישם את סמכותו ונתן לנו את הבחירה. ואז הוא בא עם העדות שקר שלו לדרוש סמכות. זה כל תוקף של הדורש סמכות שהוא בא בעדות שקר כי במציאות האל נתן לנו חופש וחירות.

בעל הכוזרי שטוען שקיבלנו על עצמינו במעמד הר סיני את התורה וככה הופך את התורה כסמכות. גם לא יכול לקבל את הסמכות מכוח זה שאבותינו קיבלו על עצמם. הרי מה מחייב אותי אחרי אלפים דור העובדה שהם קיבלו על עצמם ? ממתי הורה יכול לקבוע כלפי בניו משהו ? הרי זכות ההורה כזכות האל שזה אומר אין להם זכויות רק חובות.

מה עוד שאנו יודעים שאת התורה אפשר לפרש מ"ט טעמים לכאן ולכאן כלומר לעומק אפשר על פי התורה לומר הכל אפי' שני הפכים. וזה לעומק דברי חז"ל שמשה לא קיבל תורה חתוכה אחרת לא היית לרגל עמידה. כלומר עקרונית על פי חז"ל אסור לעולמים שתהיה תורה\חוקה חתוכה כי אז החוקה הוא האל הבלעדי = אלוהות. דווקא תורה פתוחה שמאפשרת לתלמידי חכמים חיים בכל דור ודור לחוקק את החוקה בשוק החופשי, זאת חירות והחופש שהאל רוצה במציאות. אומרים חז"ל למה ארון הברית היה במידות לא שלימות (אמה וחצי וכו' וכו'), כי התורה לעולם לא שלימה\חתוכה. אפי' תלמיד חכם לעולם הוא לא שלם על פי חז"ל העומק הזה ולכן נדרש מכל תלמיד חכם להיות עניו.

אז מה בעל הכוזרי רצה ? סתם תליה באילן גבוה ?  בעל הכוזרי טוען שעשינו אמנה חברתית וקיבלנו את התורה מבעל הסמכות שהוא האל כמובן. כלומר אבותינו קיבלו על עצמן !! ואז מה ? הרי שללנו מראש את ההנחה שיוצר הוא בעל סמכות, לא ההורה ולא האל הוא בעל סמכות.

ובכן אם אמרנו שאין ליוצר סמכות בגלל היותו יוצר, רק להפך יש לו רק חובות, אז בוודאי שהאמנה החברתית שעשה ההורה באחד מן הימים, לא מחייבת את הדור הבא ובוודאי לא את אלפי הדורות הבאים. הרי אין להורים סמכות לקבוע לנוצרים בגלל היותם יוצרים.

אני חושב שהצלחתי להוציא את האוויר מהבלון של כל הרעיונות הגדולים. אני מאריך בפולמוס הזה בכדי שנבין שכל העיסוק באלוהות הרעיונית לעומק לא רלוונטית. כי מה בכך שהוא הבורא והיוצר ? הרי ההפך הנכון אם נמנו וגמרו שטוב לו שלא נברא, אז הוא מחוייב לזון אותנו ולדאוג לנו כמו בייביסיטר. בוודאי שאנו לא חייבים לו כלום. והאמת הוא לא דורש מאתנו כלום מעצם זה שנתן לנו את החופש והחירות האבסולוטית אפי' לרצוח (הרי את הבעלי חיים, אנו רוצחים בלי שום בעיה בשביל אוכל. ולמען הלאום אנו רוצחים בלי שום בעיה בני לאומים אחרים. למען המולך אנו מקריבים את זרעינו הרווקים והרווקות למות לריק. ולמען אלוהי הנוחיות = המכונית, אנו מוכנים להקריב מעל מיליון ושולש מאות אלף הרוגים בשנה ומעל שלושים מיליון פצועים בשנה).

יש עוד כשל בסמכות האל. והיות שהאל לא מיישם את סמכותו הלכה למעשה (אחרת בני אנוש לא היו מתארגנים כחברה כלומר ההתארגנות כחברה מוכיח שהאדם כשלעצמו צריך חברה כי אין מישהו שכופה סמכות). תמיד בני אנוש הם אלה שכופים כביכול את סמכותו על ידי כוח החברה. כלומר כל שרלטן חושב שהוא יודע מה האל רוצה והוא מנסה לכפות אותו על הזולת. לכאורה כאן עדיפה שרלטן כופר מול שרלטן שמדבר בשם האל. כי כנ"ל הכופר יכול להגיע לאמת האלוהית כי הוא פועל עם השכל האלוהי (אפי' שהוא לא מודע לכך). מה שאין כן השרלטן בשם האל לא צריך לתת דין וחשבון הרי הכל אצלו מוחלטות כי זה מה שעושה אדם שפועל על פי הדמיון ולא על פי השכל האלוהי. ואז מה הוא בעצם עושה, הוא מקים אלוה\חברה\משטר שזה למעשה אלוהים אחרים וטוען שזה האל הרעיוני וסמכותו. וזה למעשה המשטרים הדתיים.

ובכן אלוהות הרעיונית נוצר בשביל אופיום להמונים שבתכלס אנו לא באמת עובדים אותו רק כנ"ל אנו תחת אלוהי הכסף והקניין ואלוהי הלאום והריבון. ולכן אלוהות רעיונית לא רלוונטי לנו במציאות ואגב כך אנו בגלות הנצחית. לעומק זה נראה שכל המצאת האלוהות הרעיונית בא שנהיה כולנו ילדים טובים ונשתוק. אלוהי הכסף והקניין קונה בשוחד את הפילוסופים אקדמאיים והכהנים ואת שבט לוי בכדי לשעבד את האדם לאלוהי הכסף והקניין.

משה רבינו שנכנע בעקבות כישלון הבכורים והמציא את שבט לוי, גרם למעשה ששבט לוי השכיבו את בנות ישראל ובעקבות זה העם דרש מלכות\לאום בזמן שמואל הנביא. מאז שבט לוי בשיתוף עם המשטר ואלוהי הכסף עושה הכל שההמונים יישארו עבדים למשטר ולאליל הכסף והקניין, השוחד שהם מקבלים מאליל הכסף מעוורת אותם ולכן הם משתפים פעולה עם אלוהים אחרים. האקדמיה בדרכו הוא ושבט לוי בדרכו הוא עושים הכל שההמונים יהיו עבדים ויפסידו את כל עמלם שזה הבנים והבנות שלהם. אם זה בהמצאת המיסטיקה והמצאת האלוהים הרעיוניים למיניהם. בתכלס הם מסודרים על ידי תרומות מההמונים המסכנים שמאמינים לכל השקרים ששבט לוי מוכר להם. שבט לוי בתורם מזלזל בהם ולא נותן להם אפי' ללמוד תורה, ויותר מכל הנוולים משבט לוי דורש מהם להעביר את זרעם למולך = מכסות בכדי להציל את עולם התורה הדמיוני שלהם, שבתכלס הם רוצים להציל את עצמם וזרעם על גבי ההמונים. שהנביא אומר ששבט לוי השכיבו את בנות ישראל, הנביא התכוון בדיוק לכך ששבט לוי צריך ידיים עובדות בשביל לפרנס אותם והנה מצאו את בנות ישראל. כלומר גזלו את הבנות מבעליהם בכדי שתהיה להם אפשרות לחגוג כל היום עם הפיפולי סרק שלהם.

הבנות שרואות שהם יכולות להסתדר בלי בעליהם, הנה מגיע הפמיניזם החרדית שמוריד את בני ישראל שאולה ומשמיד את אלוהי בני ישראל רח"ל.

שבט לוי נכנע לאלוהי הכסף (הרי זה מביא להם שיגשוג אישית על חשבון ההמונים = משנורר את ההמונים וקונה לצאצאיהם יחידות דיור להשכרה והנה ההמונים אמורים לשכור דירות אצל שבט לוי במשכורת שלימה של האישה = להשכיב את בנות ישראל), ומוסר את נשותיהם לאליל הכסף, ואחר כך מוסר את זרעם של ההמונים למולך, הכל בכדי להציל את עצמם ואת זרעם מהמולך. הם לו מבינים שפמיניזם תבטל את עולם התורה מהיסוד. פמיניזם תבטל את חוקי המשפחה והלך כל התורה כולה וכמובן הלך רח"ל בני אברהם יצחק ויעקב.

ובכן המציאות העובדתית היא שכל בן אנוש הוא עבד נרצע של איזה סמכות, אם זה סמכות הריבון ואם זה סמכות אלוהי הכסף והקניין. שהם הלכה למעשה אלוהינו במציאות. רק באופן מופשט יש לנו איזה אל דמיוני שאנו מדברים עמו כל הזמן (וכמובן מדברים בשמו בכדי להכניע אותנו לאלוהים אחרים בשכנוע שככה בדיוק האל פועל כביכול הוא פועל על ידי אלוהים אחרים והנה לכם לעומק אלוהות משותף = שיתוף רח"ל). האם זה אלוהי בני ישראל ? האם זה התורה שקיבלנו מסיני ?

כלל ישראל וכל בני אנוש מבקשים "אלוהות עכשיו". אנו שבעיים מאלוהי הרעיוני למיניהם. קרל מרקס צדק שהדת היא אופיום להמונים. כל אלוהי הרעיוניים באים לדבר אחד ויחיד לשעבד את האדם לאלוהים אחרים ולהביא לו אישית את האבדון. איש הדת מבטיח לו בשקר גן עדן אחרי המוות. איש אקדמיה מבטיח לו גל­­-עד בצורת פרס נובל וכדומה, או מבטיח לו שיגשוג כלכלי. בתכלס כולם נאבדים מבחינת חיי נצח על דרך מה זרעו בחיים אף הוא בחיים שזה כל האדם.

ע"כ המבוא

אלוהות עכשיו !

כל נוצר מודע, בעצם נוצר על ידי היוצר, מחוק הטוב להיטיב. שזה אומר עצם המודעות הופך את הנוצר כשווה ערך ליוצר. אם ככה רק יוצר מחוק הטוב להיטיב יכול ליצור יצורים בלתי תלויים בו כלומר חוק הטוב דורש ממנו ליצור יצורים בלתי תלויים אחרת היוצר הוא נוכל\מנוול שיצר בשבילו עבדים בכוח הכפיה בכדי שישרת אותו ובעיקר שימחאו לו כף.

זה נכון כלפי המסבב כל הסיבות (האל) ונכון כלפי ההורים כמובן. ושניהם ביחד לא מסתפקים בזה שיצרו את המודע כשווה ערך. הם נטעו בנו מראש את אחדות הבינה. כלומר נטעו בנו מראש את שכלם האחדותית 1+1=.2 השכל האלוהי אומר לנו מה נכון ומה לא נכון (על פי מטרה ותכלית שהגדרנו מראש. כלומר אין נכון או לא נכון, אין טוב ורע וכו' "כשלעצמו", אחרת אנו עבדים לו, וזה כמובן תלות שחוק הטוב להיטיב לא יכול לעשות) והוא כמובן מאפשר לנו להתפתח = התפתחות התבונה האנושית באופן אבולוציוני. שזה אומר אין גבול לאן יכול להתפתח תבונת האדם.

האל הטוב וההורים הטובים נתנו לנו חוץ מהנ"ל עוד משהו קריטי וזה "נצחיות החיים על ידי ההולדה".  ככה שכל יוצר בכל דור מביא את החיים לדור יותר טוב (זה אמור היה להיות כך). כלומר כולנו כאלוהים מודעים, עם השכל האלוהי האחדותית, וכמובן יוצרי חיים מחוק הטוב להיטיב.

בכדי ליצור חיים אתה חייב להבטיח לנוצר את יכולתו לחיות לנצח, אתה לא יכול ליצור חיים זמניים. מכאן חוקי המשפחה המסורתיים ששם כל נוצר יכול לשרוד לנצח. מה שאין כן בכל דרך אחרת הנוצר לא שורד אישית, אולי אקראית הוא יכול לשרוד אבל לא תבונית דעתנית. הווה אומר אפשר שבני אנוש ייקמו ישות דמיונית שלמענו מולידים ילדים ואז כל היוצרי חיים מתחילה יוצרים חיים למען מישהו = עבדות, שזה לא יכול לעשות אדם מחוק הטוב להיטיב. כלומר עצם שבני אנוש יוצרים חיים למען מישהו דמיוני הם בעצם לא צריכים את חוקי המשפחה שמבטיחה לכל פרט שרידות אישית לנצח. הרי כולם עבדים לישות הדמיוני אז למה לי חוקי משפחה ? זה לעומק דברי חז"ל "לא עבדו ע"ז אלא להתיר להם עריות" כי ברגע שיש ישות דמיונית שלמענה מולידים את הילדים אז מה הטעם בחוקי המשפחה ? הרי חוקי המשפחה בא להבטיח לזכר שרידות אישית, ואם לא הוא המטרה רק הישות הדמיונית, אז מה לו חוקי המשפחה, הרי עדיף לו לחגוג = "לא עבדו ע"ז אלא להתיר להם עריות"

היהדות בכדי להבטיח לנו את כל זה, היא דורשת מכל אדם ומחייבת כל אדם לומר "כל העולם נברא בשבילי" כלומר בכדי להתנהל כבני אנוש יחד, ולשלול ממנו משהו לטובת כולם, הוא חייב קודם להבין שהכל שלו. רק עכשיו אפשר לעשות סוג של אמנה חברתית (שלא מחייבת את הדור הבא ונסביר את זה בהמשך. רק אמנה חברתית המושתתת על אחדות הבינה לכאורה הדור הבא יקבל אותם מרצון חופשי כמו שהוא מקבל את המדעים ואת המתמטיקה והלוגיקה וכו' וכו'), שמאפשר לבני אנוש להתנהל בתבונה.

חוקי המשפחה מבטיחה לכל זכר לשרוד (חיי נצח) בזה שהנקבה נאמנת לו. מה שאין כן בלי חוקי המשפחה לעולם לזכר לא מובטחת חיי נצח וגם לנקבה בעצם אין שרידות נצחית כלומר בניה הזכרים לא ישרדו. ההבדל בין הזכר לנקבה היא אך ורק בדור הראשון. כלומר בדור הראשון הנקבה בטוחה בצאצאיה מה שאין כן הזכר לעולם לא בטוח בזרעו כנ"ל.

חוקי המשפחה מבטיחה את הזכויות של הנוצר. כלומר בלי חוקי המשפחה היוצר יוצר חיים לאבדון = חיים זמניים. ולכן בראשונה היהדות אוסרת ע"ז כי כל ע"ז זה ישות חברתית סמכותית שהישות הדמיונית אמורה לשרוד ולכן אין טעם לחוקי המשפחה כלומר הפרט לא אמור לשרוד ולכן מותר כל סוגי המשפחות אם בכלל. מכאן האקסיומה היהודית "שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד = הפרט". כלומר מול כל אלוה שהוא ישות דמיונית ששם הפרט טפל לכלל הדמיוני אצל אלוהי בני ישראל הפרט עיקר והכלל הוא רק אמצעי לו.

והיות שלאדם אין משיכה מינית דטרמיניסטית לבת\בן מינו, ככה שרק דעתנית אפשרי להבטיח לאדם את שרידותו. בשביל זה הוא צריך שפה בגדים (דמיון מיני) שליטה בעשיית צרכים אוכל מבושל חקלאות לוח שנה וכו' וכו'. כלומר בכדי לחנך דעתנית את צאצאינו המצאנו את החינוך ואת הסביבה הנוחה.

האדם הוא לא חייה חברתי, הדעתנות הופך אותו להיות חברתי כאמצעי לו. מכאן הצורך בחינוך. וחינוך מאוד קריטי בגיל האפס. אם לא נתחיל ללמד אותו מוקדם מאוד את השליטה בעשיית צרכים וללכת על שנים ולדבר ולכתוב ?! כמעט אין סיכוי שהוא יצליח בכך. בשביל כל זה צריך קניין פרטי בשביל החקלאות והחקלאות מצריך לוח שנה. כלומר אי אפשר להיות לקט צייד – שבטבעו לא מצריך כלום מכל הנ"ל – אם אנו רוצים שרידות נצחית אישית.

האדם בכדי להעביר תובנות הוא היה מספר סיפור היסטורי. כלומר היה אומר מה היה בעבר בכדי שנבין כאילו זה חוק טבע (ברצוני לטעון שלא צריך להתפלפל מה היה היסטורית ולהתווכח בוויכוחי סרק. צריך רק לראות את ההווה בכדי לדעת את העתיד ולהבין מה היה בעבר אם כי זה לא חשוב כלל וכלל מה היה בעבר, ההווה והעתיד חשובים כאן). אבל למשכיל שרוצה לדעת את הסיפור ההיסטורי, צריך אך ורק לראות מה אנו עושים בהווה, כלומר, בהווה אנו כופים את ההולדה עצמה בכפיה. בהווה אנו כופים על הנולד את החיתול. כופים עליו את לוח השנה – את היום והלילה. כופים עליו את האוכל המבושל והסדר האכילה (שלוש ארוחות ביום במקום לזלול תמיד כמו העופות או לחליפין לאכול שרעבים כמו בעלי החיים הטורפות). כופים עליו את הביגוד ואת ההליכה על שנים ואת השפה וכו' וכו'.

נשים לב שהמסבב כל הסיבות, לא כופה עלינו את כל זה (חוץ מיצירת החיים עצמו שהיא בכפיה כנ"ל. והוא יצר אך ורק את התא האורגניזמים הראשון וממנו כל יוצר אשם ביצירתו לטוב או לרע), ההורים הם אלה שכופים את זה ולמה ? אז אם מדובר בהורים שיוצרים חיים מחוק הטוב להיטיב, אז כמובן כל הכפיה היא אך ורק עד שהנולד מקבל את המודעות ואת החכמה בינה ודעת. אבל אם מדובר בהורים עבדי ע"ז או סתם הורים נבלים ?! הם ממשיכים לכפות על הנולדים הכל בכל מכל כל = עבדות מוחלטת. הם מעבירים את צאצאיהם למולך ולשוטר ובזה נגמר תפקידם. לא רק אתאיסטית עושים את העוול הזה, גם רוב רובם של אנשי אמונה עושים את אותו עוול נורא בזה שמדברים בשם האל בשקר. כמובן שעונשם של כל ההורים האלה היא עונש כרת המקראי כלומר הם לא שורדים לנצח ככה שכל עמלם זה לריק ממש רח"ל.

היוצא מכאן שהאל כמסבב כל הסיבות (לא התוצאות שזה בידי האדם. כי במחשבת ישראל העמוקה לכל סיבה יש יותר מתוצאה אחת אפשרית ולכן באמת כל תוצאה בא מסיבה קודמת לה אבל התוצאה העצמה היא או אקראית או בחירית על ידי המודע = המודעים. הרי אם מכל סיבה אפשר כמה תוצאות אז כל תוצאה נבחרת היא או אקראית או דעתנית. מכאן היכולת של האדם לפתח את התבונה וכו' וכו' יוצא שהרע והטוב שהם יחסיים למטרה ולתכלית שקבענו מראש, הם בידי האדם ובאחריותו), וההורים היוצרים אותנו, יצרו אותנו בכפיה, וממשיכים לכפות עלינו את החיתול וכו' וכו', עד שהנולד נהפך להיות איש בעצמו = בן חורין. כלומר עד היותו איש, הכל בכפיה. והשאלה למה ובאיזה זכות אנו עושים את כל זה ?

התשובה היא מחוק הטוב להיטיב כנ"ל. אבל זה בתנאי שהנולד אומר שכל העולם נברא בשבילי. אחרת נולד לעבדות, ואת זה, לא האל ולא ההורים יכולים לעשות מבחינת הצדק האלוהי. כלומר בכדי להוליד אותו בכפיה ולכפות עליו את כל השאר בינקות, ולטעון שהכל לטובתו, אתה מתי שהוא מסביר לו שאין שום סמכות עליונה עליו והוא בן חורין וכל העולם שלו. ככה שאין לך מולו שום מוסר וערך ונורמה אנושית וסמכות אנושית. כלומר מותר לו הכל בכל מכל כל אפי' לאכול אותי חי. זה התנאי הראשוני של זוכתינו להוליד אותו. וזה מה שהמקרא עושה. היא נותנת לו את הגן עדן והוא נולד יחידי. כלומר במציאות כל העולם שלו = הוא יחידי בעולם כולו. למה המקרא עושה את זה ? לא כי זה היה כך רק אז, כי זה כך בהווה שכל אדם נולד יחידי והתנאי להוליד\ליצור אותו הוא זה שיאמר "כל העולם נברא בשבילי". זה עומק דברי חז"ל שאומרים\שואלים למה אדם נברא יחידי ? כי חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי.

זה האלוהות עכשיו (= הרלוונטית במציאות) החירות האבסולוטית של האדם.

ישאל אדם איפה האלהים בתמונה. כלומר זהו, הוא רק המסבב כל הסיבות ויצא ח"ו לפנסיה ? זה מה ששאלה הגויה לר' עקיבא. כלומר על פי מחשבת ישראל נדמה לשטחי שהאלוהים יצא לפנסיה. ולא היא כפי שר' עקיבא ענה לה. כי קודם כל נטע בנו את אחדות הבינה שזה ההשגחה הפרטית שכל אחד מקבל מהאל בחינם. כלומר לא ישות חברתית או מדינית משגיחה עליך ולא אלוהי הנצרות והאיסלם = אלוהי הבייביסיטר משגיח עליך. שכלך משגיח עליך. עם שכלך תצליח להביא מזור לכל חולי האדם. זה לעומק ההשגחה הפרטית של היהודי. הרי נאמר שעל האומות יש השגחה כללית שזה ואמר הישות תמיד דואגת לכלל הדמיוני והפרט טפל לכלל. לא כן ביהדות, כל פרט מושגח על ידי שכלו ככה שלא צריך השגחה של ריבון טוטליטרי שהופך את הפרט לעבד נרצע לישות הדמיונית.

אוקיי ימשיך האדם לשאול, האל נטע בנו את שכלו. אבל למה מתפללים אם האל היהודי הוא לא בייביסיטר ? כלומר נשמע לעיל שהאל גמר את תפקידו והוא לא מתערב יותר בנעשה, אז מה הטעם להתפלל אליו ? ובכן למושג תפילה יש הרבה עמקים שהם ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים. אבל שאלתך לגבי התערבות האל בנעשה, התשובה היא: בוודאי שהוא מתערב במיוחד שמתפללים אליו. אבל מסוכן מאוד לחשוב שאלוהות זה עבדות האל או תפילה לאל. כלומר זה שהאל יכול להתערב זה נכון בדיוק שכל מודע יכול להתערב בטבע. כלומר אמרנו שבכול סיבה יש יותר מאפשרות אחת כתוצאה ושם בדיוק פועל המודע האדם ובעלי החיים, ככה גם האל יכול לפעול. כלומר פעולתו לא משנה את הטבע כמו שפעולת האדם לא משנה את הטבע. אבל האם האל יתערב באמת ? זה שאלה שהאלוהות מטפל בו. כלומר זה אלוהות עכשיו שאני טוען לה כאן. כלומר האדם חייב לדעת מתי האל יכול להתערב ומתי האל לא יתערב לעולמים. למשל במשחק הלוטו האל לא יתערב לעולם (ראו האם מותר לאלוהים להתערב במשחק הלוטו ???. שאנו תחת אלוהים אחרים כמו תחת אלוהי הריבון או אלוהי הקניין ואולהי הכסף, אז הוא לא מתערב לעולמים. גם אצל אלוהי הנוחיות = אלוהי המכוניות הוא לא יכול להתערב הרי אילו ואילו עבדי עבדה זרה. הרי האל לא יכול מהצדק האלוהי להתערב לטובת מישהו שהוא עושה את אותו חטא. ולכן למשל תפילת הדרך היא מסוג התפילות שלא אמורות לפעול אצל האל, רק תפילות שאומרות לפעול אצל האומר אותו כלומר עצם זה שהוא אומר תפילת הדרך מביא לו תשומת לב לשמור על עצמו יותר מהרגיל אולי זה יציל אותו. מכאן תבינו שיש הרבה סיבות לתפילה ולא כל תפילה פועלת באותו דרך ולא כל תפילה מיועדת ישירות לאל. הנה לנו סוג תפילה שהאל לא עונה לה רק המתפלל בעצמו זוכה בזכות התפילה להיות ערני ואחראי בכביש.

אם אדם לא מודע לאלוהות הזה, וחושב שהוא אומר תפילת הדרך אז הבייביסיטר הנוצרי והאיסלמי ישגיח עליו ?! אז הוא ממשיך לנהוג בכביש כמו חייה וזורק מעצמו כל אחריות על הכביש. כלומר עצם התפילה גורמת לו להיות בטוח בעצמו ולהוריד מעצמו את האחריות. וזה כמובן עבודת אלילים ועונשו היא מוות או להפוך להיות רוצח.

ברצוני שתעמיקו כאן מה אני מנסה להסביר. אני מסביר לכם שלא כל התפילות פועלות באותו דרך ולא כל התפילות הם לאל. למשל תפילה בציבור מיועדת לציבור כלומר הציבור חייב לעזור לכל נזקק. כלומר כוח הציבור המינימום עשרה איש, הם כוח אלוהי בכדי לעזור ליחיד. מכאן מצוות תפילה בציבור. תפילה בלחש שייכת יותר להודיה לאל, שאת סוג התפילה הזו לעולם לא נבטל כמו שחז"ל אומרים שבעתיד לא נתפלל רק תפילת הודיה. ומה עוד אני מנסה להסביר לכם, שלפעמים בלי להבין את האלוהות, תפילת האדם מביא עליו אסון כמו תפילת הדרך שגורם לו להיות בטוח בעצמו ולהשתולל בכביש. אדם חייב לדעת שהאל לעולם לא מתערב לאף אחד בכביש כי האל לא מסכים לקרבן האכזרי שאלוהי המכונית דורש בכל שנה ושנה (מעל מיליון ושלוש מאות אלף הרוגים של אנשים נשים וטף בכל שנה ושנה ומעל שלושים מיליון פצועים של אנשים נשים וטף בכל שנה ושנה) ולכן הוא לא יעשה איפה ואיפה עם החוטאים שמוכנים להקריב את עצמם ואת זולתם למען אלוהי הנוחיות. שאדם יוצא לכביש הוא חייב לדעת מהן ההגבלות של אלוהיו מצד הצדק שלו. ואז תקנו לו את תפילת הדרך לומר לו: תתפלל טוב טוב ותיקח אחריות על מה שאתה עושה אולי האחריות תשגיח עליך כי האל לא משגיח עליך. זה מה שאני מנסה להסביר לכם שאני אומר "אלוהות עכשיו" "אלוהות ראלית"

האל יכול להתערב אך ורק במקום שיש אקראיות וחופש בטבע. שאדם טובע במים ועל החוף רץ אדם את ריצת הבוקר שלו. הרץ הוא עסוק בריצתו ועיניו אקראיות ולא בשימוש. הנטבע במים נזעק לאל שיציל אותו. האל מתערב ויכול לגרום לעניו של הרץ בחוף לראות את הנטבע. כלומר דווקא שעיניו לא בשימוש האל יכול להתערב. הרץ רואה את הנטבע ורץ להציל אותו. לרץ יש בחירה לא להציל. כלומר האל כאן תלוי בבחירתו של הרץ. ויכול להיות שהרץ הרשע לא יציל אותו לבסוף. מכאן שהאל רוצה שאנו נהיה צדיקים ולא רשעים ככה הוא יכול להתערב דרכינו לעזור לאחרים. כלומר התנאי להתערבות האל היא אך ורק אם אנו צדיקים ומחנכים את צאצאינו להיות צדיקים.

אתם מבינים מה נאמר כאן ? בלי שנבין אלוהות עכשיו, לא נחנך טוב ונצעק לאל ולא ישיב לנו רח"ל. הרי אפי' שהוא – האל, רוצה לעזור לנו מרוב רחמיו, והוא אפי' מנסה לעזור לנו, הנה התערב וגרם לרץ בחוף לראות את הנטבע במים, בכל זאת הרץ הלא מחונך והרשע לא הציל אותו. אותו דבר מי שבא לבית כנסת להתפלל בציבור ולא מסתכל סביבו ורק מדבר עם האל ויוצא בלי לשמוע מה קורה עם זולתו בבית כנסת ?! הוא הופך את האל ואת הבית כנסת לע"ז ותפילתו לא מתקבלת. הרי האלוהים שומע את זעקת הסובל ורוצה להתערב בשבילו וגורם לאיש הזה לראות את הסובל והחמור לא מתייחס בכלל לסובל. אז למה שהאל ישמע ויתערב בשבילו בשביל החמור ?!

כל הדוגמאות לעיל הם דוגמאות פשוטת. שאנו מגיעים לגבי פרנסה וקניין. שם זה מורכב יותר ועמוק יותר שמצריך עיון רב ועיון עמוק.

אם אנו כולנו תחת אלוהי הכסף שבלעדיו אין לנו זכות אפי' לדרוך על כדור הארץ וק"ו אין לנו אפי' מים כי אסור על פי החוק לאגור מים. אז אייך האל יכול להתערב ? תחשבו על זה. מהי כסף ? כסף = עמל אנושי. כסף = שטר בעלות על עמל אנושי. שזה אומר כל כסף מתרגם עמל אנושי. אם האל יתערב ויצור בשבילי ובשביל כולנו כסף. נגיד נקום בבוקר וליד המיטה יש לכל אחד מיליארד דולר. האם הכסף יהיה שווה משהו ? האם בעל המכולת יבוא בבוקר לפתוח את המכולת ? האם תנובה יביא חלב למכולת ? האם החלבן יחלוב את הפרה ? בוודאי שלא. והנה נמות מרעב. ולא נרצה למות, אז נמשיך לעבוד על מטבע אחר. כלומר הדולר לא יהיה שווה את הנייר עצמו. והנה אפי' שהיה לאדם דולרים של עמל רב של שנים, הוא מפסיד את כל עמלו כי הדולר איבד את ערכו כי האל התערב. ואת זה הצדק האלוהי לא מאפשר לעשות. זה אגב לא חכם מצד האל לעשות משהו שהוא יודע מראש שהוא לא עוזר רק מקלקל. כלומר מי שדורש דבר כזה מהאל הוא חושב לעומק שהאל טיפש רח"ל.

יאמר אדם אוקיי אני אבקש שהאל יצור רק לעצמי מיליארד דולר. אז שוב הצדק האלוהי לא מאפשר זאת, כי כל הדפסת כסף שלא על ידי עמל אנושי, מביא לאינפלציה = נפילת ערך הכסף, ככה שבמעשה כזה האל גורם שכל העמלים מפסידים את עמלם = ערך כספם. וזה האל לא יכול לעשות מצד הצדק האלוהי שלו. מכאן נבין שהאל לא יכול להתערב אצל אליל הכסף. כלומר אצל אליל הכסף אנו כולנו אקראיים לגמרי והוא לא יכול להתערב. יוצא שהעני הוא עני במקרה והעשיר הוא עשיר במקרה. וזה אלוהות עכשיו אלוהות ראלית.

יאמר אדם מוטב שנהיה שוגגים ולא מזידים. כלומר למה להסביר אלוהות אם במילא לא יכולים לשנות או לעזור. אז זהו שלא. זה מאוד חשוב להפנים שאפשר לעזור ואפי' לשנות. זה גם חשוב שנדע שהאל לא אשם בזה שאנו עניים או עשירים. זה חשוב גם שלא נגזול אחד את השני בשם האל. ואני הסביר את זה בהרחבה.

למה המציאו את הכסף ? ובכן בני אנוש הבינו מהר מאוד שבכדי להשיג יותר דברים כדאי להתחלק בעבודה, כלומר כל אחד יעשה משהו קטן מאוד ואפי' המשהו הזה כדאי לחלק לכמה אנשים ואז לכולם יהיה הרבה דברים ובזול. אוקיי אני ועוד כמה יעשו חלב ואחרים יעשו לחם ונחליף בינינו ככה לכל אחד יש לחם וחלב.

בכדי שלכל אחד יגיע הכל, כלומר שנוכל לעשות חליפין בין עמלינו. המציאו את הכסף. סוג של נייר שקבענו את ערכו שרירותית וזה משמש לנו כחליפין. אבל נשים לב שכל הכסף בעצם מתרגמת עמל אנושי. כל הכסף הוא שטר בעלות על עמל אנושי.

אם כך לכאורה לכל אדם חייב להיות כסף רק על פי עמלו, לא יותר ולא פחות. ומי שלא עובד למשל, לא אמור להיות לו כסף. אז דבר ראשון אלוהי הכסף דורש עבדות. בלי עבדות אין כסף. דבר שני, אם יש לך כסף יותר מעמלך או בלי לעבוד, כנראה אתה נוכל. וזה אפשר לעשות בשם האל כלומר בדיבור בשם האל לשווא. כלומר אתה משכנע אדם שהאל מתערב ואתה עני ואני עשיר כי זה מה שקבע האל. אתה גם יכול לשכנע אותי לתרום לך כסף בשם האל בשקר וככה אתה לא צריך לעבוד. בכל אופן אנו רואים כאן שהאל לא יכול להתערב הרי למה שייקח את עמלי ולתת לך?! כלומר הצדק האלוהי לא מאפשר לו להתערב.

כבר התורה והנביאים ידעו שאליל הכסף מכנס את כל ההון אנושי אצל יחידים. המקרא עושה את זה עם סיפור כינוס ההון המצרי אצל פרעה ויוסף והפיכת כל יושבי מצרים לעבדים למלך. והנביא דניאל מציע משום כך לתת צדקה מלשון צדק. כלומר הוא מציע לנבוכדנצר להחזיר את הכסף המכונס אצלו לציבור. התורה ומשה נביאינו הציע דבר פשוט מאוד והיא לשמוט כספים כל שבע שנים או לבטל את המטבע שזה אותו דבר. (שמיטת כספים = ביטול המטבע. בזמנם המטבע היה מחומר טבעי כמו זהב וכסף ונחושת ולכן אי אפשר לבטל אותם ולכן עשו שמיטת חובות ודי בזה. אבל אילו היה כבר כסף מניר שרירותי, אז הפתרון היא פשוט לבטל את המטבע כל שבע שנים.)

מאז שאנו בגלות כמו הנביא דניאל עצמו, שהשליטה במטבע נמצא אצל המשטר הטוטליטרי הדיקטטור, אז הפתרון של הנביא היא פשוט שהעשיר יחזיר את הכסף מעצמו לציבור. נכון ניתן לו כבוד על דרך רבי מכבד עשירים. אבל מי שהבין את התהליך שאני מסביר כאן השכל האלוהי שלו אומרת לו להחזיר את הכסף כי אליל הכסף לא עושה צדק. כלומר זה שאצלך יש יותר כסף מעמלך, זה תוצאה של אליל הכסף המפגר.

בכל אופן האלוהים לא יכול להתערב בתנאים כאלה כנ"ל. האלוהים דורש מאתנו להיות צדיקים ולהחזיר את הכסף המכונס אצלינו לציבור בעיקר העניים. האלוהים יכול להתערב לעורר את העשיר לתת, אבל יש לעשיר בחירה לתת או לא לתת כלומר האל מוגבל כאן כמו במקרה של הרץ בחוף והטובע במים שנתתי לעיל.

על כל פנים אלוהות עכשיו דורש (יותר נכון התורה שנכתב על ידי נבואה, דורש,,) ביטול המטבע כל שבע שנים ככה אליל הכסף לא יכול לכנס את כל ההון אנושי אצל יחידים והשער עבדים להם או מתים מרעב.

התורה גם מגינה עלינו על ידי היובל שאז הקניין חוזר לבעלים\היורשים. כלומר אלוהות עכשיו = התורה מגינה עלינו 1, שתמיד יש לנו את הטבע = קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הטבע (= עשרה תקנות של יהושע בחלוקת הארץ). 2, תמיד אליל הכסף לא שולט עלינו ולא יכול לכנס את ההון האנושי אצל יחידים ולהפוך אותנו לעבדים ועניים.

עכשיו באים כל הנוכלים בכל הדורות ואומרים, זה שאתה עשיר או עני, זה האל אשם. וזה דיבור בשם האל לשווא. יותר מיזה, לא צריך לעבוד יותר הרי מותר לי לבקש צדקה. וכל זה הוא עושה בשם האל השקרי.

אילו בסך הכול לא עובד וחי על תרומות, לא נורא. אבל אם הוא טוען שזה האל וגם חושב שהעשיר הוא עשיר מהאל כלומר השוחד של העשיר שהעשיר שתורם לו מביא לו לחשוב ככה. אז הוא כשבט לוי גורם לעבדים לעבוד לריק. כלומר שבט לוי לא מלמד אלוהות עכשיו כי הוא משוחד מהעשירים. עד כדי כך שלבסוף לעמלים אין דיור ודווקא ללא עובד יש דיור ועוד גם דיור להשכיר לעמלים. כלומר איש שבט לוי והעשיר חוגגים על חשבון העמלים. וכל זה בשם האל בשקר.

וזה גורם לחילול השם כפי שהרמב"ם אומר שאסור שלומד תורה יתפרנס מהציבור. כי עצם זה שהוא מתפרנס מהציבור, הוא משוחד ונותן לעמלים להיות עמלים לריק עד החורבן הבא.

עו"ד הרב ויינרוט בסנגוריה שלו לעיל, טוען שאי אפשר להכריע איזה שיטה כלכלית נכונה\צודקת יותר, קפיטליזם או סוציאליזם. כלומר בניגוד לחזירים הקלסיים אצל שבט לוי, הוא דיי הגון לפחות לומר שאין הכרעה ביניהם. אבל עצם האמירה הזאת מראה שלא היה לו שום מושג מהי אלוהות עכשיו. נכון שאם אתה האלוהים השקרי ודואג למין האנושי הדמיוני, אתה חושב באיזה שיטה רוב הציבור מרוויח. ומכריעה או אין הכרעה כפי טענתו. אבל האל לא רוצה שתחשוב כאילו אתה האלוהים השקרי, הוא רוצה שתחשוב רק על האדם היחידי שחייב לומר שכל העולם נברא בשבילו. כלומר מצד התורה אסור לומר והיות שהמכונית מצילה חיים = אמבולנסים וכו' וכו' ולכן כדאי הקרבן האכזרי שהוא דורש (מעל מיליון ושלוש מאות אלף הרוגים של אנשים נשים וטף בכל שנה ושנה ומעל שלושים מיליון פצועים של אנשים נשים וטף בכל שנה ושנה). מצד התורה אתה חושב רק על היחיד בהווה ועכשיו, האם הוא ימות או לא, האם יהיה לו כסף או ימות מרעב, האם יהיה עבד לאליל הכסף או יהיה בן חורין. זה האלוהות עכשיו. האלוהות שלך – עו"ד וינרוט, הוא אל שמוריד את כל האחריות שלך על מעשיך כפי שאתה טוען "האסוציאציות נושאות אותי ולא אני אותם" (הרב וינרוט באותו הרצאה לעיל). אם אלוהי בני ישראל אומר: "התרופה לסרטן שתמצא מחר יכולנו למצוא כבר אתמול או לפני אלפי שנים" ?! זה אומר שאלוהות עכשיו זועק שכל זמן שלא תמצאו תרופה לסרטן, אתם מביאים את הסרטן על עצמכם ועל צאצאיכם עד שתשכילו לחפש תרופה לסרטן.

מיותר להתפלסף כאן עם הרב וינרוט, כי לעומק הוא אומר שזה שהוא יהודי יראי שמים זה לא הוא רק "האסוציאציות" עשו את זה. הרב וינרוט לא הבין מהי כלכלה יהודית ולכן טען שאין הכרעה איזה שיטה כלכלית של הגויים נכונה וצודקת. אילו רק היה מבין מהי אלוהות עכשיו ושמי האלוהות הזה יוצא תורה שלימה שבתוכו יש את השיטה הכלכלית היהודית ?! לא היה מדבר כאלה שטויות. בוודאי שאין הכרעה ביניהם כי שניהם שקריות מתחילה. הסוציאליזם משעבדת את האדם לאלוהי חלוקת העבודה בכפיה. בכל זאת הוא מחלק את הצמיחה בשווה. אבל עבדות נשארת עבדות. הקפיטליזם עושה אותו דבר כמו הסוציאליזם, רק בפה רך כמו פרעה במצרים. ונותן חופש היזדמנות לחמוס כמה שיותר מהצמיחה על חשבון כל העמלים. בתורה יש לכל אחד קניין פרטי מראש והוא נהנה מיגיע כפו לפי עמלו. בתורה אם מישהו רוצה להיות חלק בחלוקת העבודה, הוא בא לשוק החופשי כבן חורין ולא כעבד כמו אצל הקפיטליזם שכופה על כולנו לבוא לשוק בחוסר כול ולהתחיל להשתעבד למלווי בריבית או לחליפין להישאר תמיד עבד\שכיר לזולת.

אני יביא לכאן מדריך ארוך שכתבתי ליהודי יקר בנושא כלכלה יהודית. משם תבינו לעומק מהי אלוהות עכשיו ומהו כלכלה יהודית. וגם תבינו שבלי שנבין את זה, כל יהודי אפי יראי השם בעצם מנציח את גלות האדם לנצח ועוד בשם האלוהים. כלומר כל האנטישמיות וכל המלחמות נגרמות אך ורק בגלל שלא מבינים אלוהות עכשיו וככה לא מבינים את תורת ישראל.

והנה היא לרשותכם.

"המדריך היהודי לכלכלה יהודית"

מאמר מיוחד מוקדש לאריאל היקר

לכבוד אריאל היקר

פנית אלי כי רצית לדבר עמי על המאמר שלי "להבין בכלכלה בקלי קלות". ויצרתי קשר איתך במייל ולבסוף גלשנו לנושאים אחרים. בתכלס לא חזרתה אלי עם שאלות ביאור על המאמר. ואני לצערי שכחתי מכל זה. אז אני פשוט אכתוב לך מדריך שלם מהי כלכלה יהודית. (ככה יזכו עוד יהודים לעיין במאמר הזה ולהבין לעומק את הנושא)

כהרגלי אני מפרט קודם את הבסיס הראשוני שזה אומר קודם אני מתחיל עם החשיבה הבסיסית של היהודי. אני עושה זאת בכדי שלא נשאיר חורים בנושא. כלומר כל מעיין במדריך חייב לקבל קודם את הבסיס החשיבתית של היהודי בכדי להבין את הכלכלה היהודית. אחרת זה דיון חרשים ותמיד יש חורים לא סתומים.

אבל שמתחילים עם הבסיס החשיבתית של היהודי יש תמיד סכנה של קיצוץ בנטיעות. כלומר להיכנס לפרדס בלי להיות מלא כרסו עם מקרא משנה ותלמוד ואגדה והלכה ובעיקר מעשים טובים, יש סכנה מאוד גדולה למעיין שהוא יקצץ רח"ל בנטיעות שלו עצמו. כלומר הוא ילך רח"ל לאיבוד הוא וזרעו עד שלוש או ארבע דורות רח"ל = כרת. כלומר הכניסה לפרדס היא תמיד על דרך "זכה נעשית לו סם חיים. לא זכה נעשית לו סם המוות" (חז"ל)

אז למה אני מתעקש כל כך להתחיל עם הבסיס החשיבתית אם יש בו סכנה?! התשובה רמזתי לך במייל הקודם. במערב המודרני במאות האחרונות הפרידו את המדעים לאסכולות (היו לכך הרבה סיבות והעיקר שבהם היא הקלות ללמד תלמידים), ככה שאף מדען באמת הוא לא פילוסוף (פילוסוף הוא זה שהוא רב תחומי – ולא כחמור נושא ספרים – בעיקר בכדי לצקת יסודות חשיבה שעל פיו שאר המדעים פועלים. לדוגמא: מתודה מדעית היא פילוסופיה. האם נכון היה לפילוסופים לקבוע במתודה המדעית שרק חוק טבע שהוא סימטרי בזמן ובמקום הוא חוק טבע ?! לא זה היה טעות שעצר את המדע. רק אחרי שהמדעים הלכו גם עם מדעי הסתברות, המדע התחיל לצמוח), ולכן אין לו מושג ירוק אפי' בתחומו עצמו. לדוגמא כלכלן או משפטן שלא יודע בשביל מה צריך כלכלה או משפט. ועל איזה יסודות הם בנויים כלומר מה המטרה הסופית של משפט וכלכלה?! הוא נשאר שטחי פנאט אפי' שיש לו אלפי שעות לימוד וניסיון חיים וכו' וכו'. כלכלה ומשפט כל כך תלויים זה בזה שלדעתי אפי' ללמד תלמידים אסור להפריד אותם. כל המושג משפט וצדק מתחיל ונגמר בכלכלה. כל המושג כלכלה מתחיל ונגמר במשפט וצדק.

ביהדות כפי שהסברתי לך במייל הקודם, למודים הכל (אפי' שרבי הקדוש עשה סוג של הפרדה = ששה סדרי משנה. היא רק הפרדה טכנית ולא הפרדה מוחלטת כמו באסכולות במדע. מה עוד, שבאים לתלמוד תמיד התלמוד מכניס סוגיות אחרות לתוך הסוגיות שאנו לומדים ככה שאפי' שלומדים נזיקין אנו תמיד לומדים עוד הרבה סוגיות מתחומים אחרים). כלומר לא עושים את ההפרדה בגלל הכשל שבדבר כנ"ל. כלומר תמיד תלמיד חכם הוא זה שמבין דבר מתוך דבר שזה אומר כל התחומים קשורים זה לזה ואף אחד לא יכול להתקיים כשלעצמו. לדוגמא, אי אפשר לומר קניין בלי להכיר אייך הומצאה הקניין ומהי קניין קביל. אי אפשר לומר לא תגנוב בלי להבין שלפני המצאת הקניין לא היה מושג כזה לא תגנוב. כלומר קניין וערך של לא תגנוב תלויים לגמרי זה בזה ואחד מהם לא יכול להתקיים כשלעצמו.

שרוצים ללמוד משהו, אתה חייב לדעת את ההנחה הראשונית ואת המטרה הסופית. אין אמת כשלעצמו (אמת מארץ תצמח), אמת תמיד היא יחסית למטרה ולתכלית. אז מהי התכלית ? שאל כלכלן או משפטן מהי התכלית ? מי צריך להתקיים הישות הדמיונית = המדינה\לאום\גזע וכו' או הפרט ? לכמה זמן הישות או הפרט אמורה להתקיים ? האם משהו מחוץ לי צריך להתקיים (זה ע"ז של תורה) או אני וככה כל אני ביקום הוא האמור להתקיים ? את מי באים לשרת ? את המדע או את האדם את החברה הדמיונית או את האדם ?

שתלמיד לא מבין את כל זה והוא בא ללמוד כלכלה, הוא שומע על חוקים כאילו הם עמודים כשלעצמם. ביקוש והיצע פלוס יד נעלמת. תשאל אותו, ידידי היקר אין שום ביקוש הכל שלי וחייב אני לומר שכל העולם נברא בשבילי. אה, תאמר יש לא תגנוב ויש שוטר עם רובה. אוקיי אני גם יכול להחזיק רובה. מכאן אנדרלמוסיה ואנרכיה = המבול המקראי = כל המלחמות ההיסטוריות.

התלמיד חושב שהוא לומד מדע, חוקי טבע חוקי חברה, ובתכלס הוא לומד שטויות. הוא לומד מן משחק וכמו בכל משחק יש לו חוקים ככה קבעו לו חוקים מהבטן ואז הוא לומד אייך לשחק. ותמיד יש מקום לאקראיות ככה שגם הלמדן\הכלכלן הכי טוב יכול להיות עני מרוד מאוד. אומר מרוב טיפשות "אבי שמחון" שיש ברירה טבעית במשחק הכלכלי, המדעי לדעתו. האם זאת המטרה הסופית של לימודי כלכלה ? שנישאר בברירה הטבעית ? אם ברירה טבעית מה אנחנו מתערבים ? בשביל מה האדם צריך להיות אדם תבוני ונבון ? האדם רוצה לנצח את הברירה הטבעית\העיוור. וזה תוקף הכוח החברתית והתבונה בכדי לא להיות אקראי תחת הברירה הטבעית.

ולכן אני מאוד מתעקש שכל תלמיד ידע את התמונה מלמעלה ככה יבין מהי קניין ואייך הוא הומצאה ואייך הקניין יכול להיות קביל. לדוגמא האם הסכם נישואין בינך לאשתך הם קבילים ? הרי מנין לך הזכות למנוע ממני (לפחות לשכנע) את אשתך וההפך ?  כלומר שבני אנוש המציאו את חוקי המשפחה, הם צריכים להבין שאם זה לא קביל זה לא יכול במציאות להתקיים. נקודת ההנחה היית שתמיד יש שוויון בין כמות הזכרים לכמות הנקבות ככה שיש לכל אחד אישה ולכן הם קבילים על פי הצוו הקטגורי או הצוו של הלל התלמודי. ולכן באמת שלמה המלך יוצא מגדרו כלפי הנואף, שבניגוד כלפי קניינים כלליים שלמה המלך אומר "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב", לא כן כלפי נואף, כלפי הנואף שלמה המלך נזעק: הַ֭בָּא אֶל־אֵ֣שֶׁת רֵעֵ֑הוּ ל֥אֹ יִ֝נָּקֶ֗ה כָּֽל־הַנֹּגֵ֥עַ בָּֽהּ: נֹאֵ֣ף אִשָּׁ֣ה חֲסַר־לֵ֑ב מַֽשְׁחִ֥ית נַ֝פְשׁ֗וֹ ה֣וּא יַעֲשֶֽׂנָּה: נֶֽ גַע־וְקָל֥וֹן יִמְצָ֑א וְ֝חֶרְפָּת֗וֹ ל֣אֹ תִמָּחֶֽה: כִּֽי־קִנְאָ֥ה חֲמַת־גָּ֑בֶר וְלֽאֹ־יַ֝חְמ֗וֹל בְּי֣וֹם נָקָֽם: לאֹ־יִ֭שָּׂא פְּנֵ֣י כָל־כֹּ֑פֶר וְלֽאֹ־י֝אֹבֶ֗ה כִּ֣י תַרְבֶּה־שֹּֽׁחַד: (משלי) אתה יכול להבין מכאן שיש הבדל גדול בין קניין אישה ובעל, שהם תמיד קבילים, לבין קניין אחר שאם מישהו רעב סימן שאין לו קניין ואם אין לו קניין, גם הקניין שלך לא קביל ולכן מותר לו לגנוב. חז"ל אומרים שחובה על כל אדם לדאוג לזיווג לחברו. ולמה ? כי אז כנ"ל גם קניין אשתך וההפך הם לא קבילים. ותשים לב שחז"ל אומרים את זה אפי' שיש תמיד שוויון בין זכרים ונקבות ביקום. בכדי שאשתך תהיה באמת שלך ואתה תהיה באמת שלה, שניכם צריכים לדאוג לכל בני הגיל שלכם בסביבה החברתית שלכם ואפי' מחוץ לו. רק ככך הנישואין שלכם קבילים במציאות. אותו דבר לגבי שאר הקניינים.

אני מקווה שהנקודה שניסית להעביר לך, מובנת לך. בכדי להבין בכלכלה צריכים להבין את היסודות של התבונה האנושית. בכדי להבין בכלכלה יהודית חייבים להבין קודם את היסודות של החשיבה היהודית. ולכן אני מתעקש שכל תלמיד יכנס לפרדס, ורק ככה יבין מהי כלכלה יהודית.

ונתחיל בעזרת השם ותחזיק לי אצבעות.

אלוהות בקצרה (בהרחבה אפשר לראות את סדרת המאמרים בנושא)

הרלוונטיות המעשית לאלוהות היא הטיעון שאפי' שהיקום היא דינמי ככה האדם (אין פרצופיהם והדי אן איי וטביעות האצבעות וכו' שווים), יש בינה אחת ביקום. כלומר 1+1=2 = אמתויות האבסולוטיות = בינה אחדותית. מאז פילוסופי יוון ברור כבר לכל בן אנוש שזה המצב, מכאן המדעים. (האמת היא שמאז המצאת השפה והחקלאות ואת הלוח והיום והלילה והאוכל המבושל והשליטה בעשיית צרכים וכו' וכו', אפשרי להמציא אך ורק עם ההנחה החשיבתית הזו שהבינה היא אחדותית. תחשוב על זה, אנו מדברים עם הזולת בשפה כי אנו משוכנעים שלזולת יש את אותו בינה אחדותית אחרת מנין לי שיבין מה אני אומר ואם לא יבין למה אני ממציא שפה ? אותו דבר היקום כולה יש לו בינה אחדותית כלומר אפשר להמציא את החקלאות. אחרת מנין לי שאני זורע חיטה יצמח לי חיטה ? וחקלאות בלי לוח וידיעת העונות מראש לא מאפשר חקלאות ומנין לי שיש סדר ויש עונות וכו' וכו' ? אנו מניחים שהבינה היא אחדותית בכל היקום כולו כולל אצל האדם) כלומר כל נבון מבין שעל אמתיות האבסולוטיות אין להתווכח. האומות אימצו בחום רב את הידיעה הזו ואמרו מרוב טיפשותם ש"ידע שווה כוח". ביהדות "ידע שווה נבואה" ידע שווה מוסר וערכים נכונים ושרידותיים לנצח. (ראה "המדען מול הנביא" הכשל החשיבתית במאות האחרונות) הידע\הנבואה כתבה את התורה וכל ספרות עם ישראל לדורות. "המלאך בין אדם לאלוהיו הוא שכלו" (האבן עזרא). "מי שלא חס כל כבוד קונו, טוב לו שלא נברא. ומיהו כבד קונו ?! שכלו של אדם !!" (חז"ל על פי הרמב"ם)

מכאן כל אחד שיאמר "כל אחד עם האמת שלו", הוא שקרן ופנאט. אמת הוא יחסים ולכן אם הנחנו הנחות ומטרות ותכליות, אין מצב שאפשר לומר כל אחד עם האמת שלו. יש לכל אחד זכות\בחירה לא ללכת אחרי האמת, אבל שלא יאמר שיש לו אמת אחר כי 1+1=2 תמיד ובכל מקום.

ובכן, האלוהים יצר את היקום בכפיה בלי לשאול את היקום או את האדם האם רוצה הוא להיוולד. (הכופר באלוהים יטען שזה במקרה רח"ל, אבל זה אותו דבר = אנו כאן בכפיה). ועוד יותר מיזה, נמנו וגמרו שלא טוב לו שנברא משנברא (חז"ל). כלומר לכל הדעות טוב לו שלא נברא = כפיה. כלומר אפי' נאמר שכן טוב לו שנברא, זה בכפיה, ק"ו שנמנו וגמרו שלא טוב לו שנברא.

אם האלוהים אשם כביכול ביצירת האדם הראשון (או המפץ אשם רח"ל), מאדם הראשון והילך, כל אבא ואימה אשמים להמשך. כלומר השאלה היא שאלה נצחית (סימטרי בזמן ובמקום), אייך אנו כהורים מולידים ילדים בכפיה ? במיוחד שנמנו וגמרו שלא טוב לו שנברא ?!

אותו תשובה שהאל כביכול ייתן לנו, יהיה מספיק טוב להורים.

במחשבת ישראל נאמר שהאלוהים יצר את האדם (את היקום) מחוק הטוב להיטיב. שזה אומר הוא הטוב המוחלט ולכן מוכרח היה כביכול לברוא את האדם. אם האלוהים היה יוצר את האדם כתלותי בו, זה לא מחוק הטוב להיטיב, רק להפך, זה יצרן שיוצר יצורים מודעים לו בכדי שיהיו תלויים בו ושימחאו לו כף ?!  אין לך עוול נורא יותר מיזה. ולכן מסבירים שמחוק הטוב להיטיב הוא יצר את האדם כמותו ממש = צלם אלוהים. כלומר נטע בו את אחדות הבינה פלוס האפשרות גם ליצור חיים ולחיות לנצח על ידי זרעו = מה זרעו בחיים אף הוא בחיים.

כלומר האל ברא מחוק הטוב להיטיב יצור כמותו ממש וגם נטע בו את אחדות הבינה ככה שכל דיבור בין אדם לאלוהיו הוא בגובה העיניים. האלוהים לא יכול למשל לומר לו ש1+1=7. (ראה אתאיסט בשמחת תורה)

(נ,ב, בכל מקום שאני מציין מאמר, "חובה לעיין שם" אחרת לא תבין את הקיצור דברים כאן)

ובכן האלוהים נתן לו את הגן עדן = את כל היקום. פלוס נטע בו את שכלו = כבודו. ועם זה הוא חיי לנצח על ידי זרעו. ולא רק זה, התפתחות התבונה שלו היא אבולוציונית ככה שכל דור ודור מתקדמת בהתפתחות התבונה. התפתחות התבונה האנושית היא אין סופית. (ראה לא תעשה לך פסל וכל תמונה)

אחרי כל הטוב הזה, זה עוד בכפיה, אז אייך בכל זאת האלוהים עושה את זה? הרי הוא מקור הטוב והצדק. התשובה, שהוא לא יכול לשאול אותך קודם האם אתה רוצה להיוולד (בחז"ל יש דעה באגדה שרוצה להתחכם עם השאלה האולטימטיבית הזו וטוענת שכן שואלים קודם לאדם האם הוא רוצה להיוולד וכנראה אומרו את זה לילדים ושוטים. כי הרי אנו יודעים שהתודעה אצל האדם מתפתחת מאוחר יותר מהלידה = כחצי שנה), ולכן הוא מוליד אותך ונותן לך את כל הטוב הנ"ל. ואם לא תרצה בהם, תמיד יש לך את האפשרות לחדול להיות = להתאבד. כלומר נתן לנו את הבחירה אפי' לחדול להיות. הוא אפי' נתן לנו את הבחירה ללכת אחרי שכלו\שכלינו או לא ללכת אחריו ולהיות אקראיים = ברירה טבעית = אבדון בטוח.

כמו האל, לכל הורה יש את אותו תשובה כמו האל. אבל התנאי המינימלי של ההורה היא כמובן לתת לו את היקום כולו. כלומר קודם מוליד אותו ונוטע בו את אותו בינה אחדותית של האל וגם חייב לתת לו את הגן עדן. מכאן נאמר: "למה נברא אדם יחיד ? כי חייב כל אדם לומר בשבילי נבראה העולם !!" (חז"ל) הדגש היא על ה"חייב" לומר וגו' כי כל אלטרואיזם שבא על חשבונך האישית היא אלטרואיזם דמיוני\שקרי. ועל אלטרואיזם מסוג זה נאמר "הדרך לגהינום רצופה כוונות טובות".

לסיכום האלוהות בקצרה

התנאי של האל ליצור אדם וככה ההורים ליצור ילד, היא 1, חופש וחירות אבסולוטית עד כדי כך שחייב לומר שכל העלום נברא בשבילי. 2, נטע בו את הבינה האחדותית. 3, התפתחות התבונה היא אבולוציות לטוב או לרע (אין עמידה במקום. או קדימה או אחורה רח"ל). 4, אין האל או ההורה או כל כוח אחר, יכול לקחת עליו סמכות על האדם. לא רק שהתנאי של האל ליצור חיים היא חירות אבסולוטית אפי' ממנו (הרי נטע בו את שכלו ככה רק דיבור בגובה העיניים אפשרית ביניהם), כלומר הוא לא לוקח סמכות על האדם, ק"ו שום אדם אין לו סמכות לשלוט באדם. אפי' לא הורה. "לי" בני ישראל עבדים "לי" = אין קניין על האדם (חז"ל). ככה ששום אדם לא יכול לבוא בשם האל ולדרוש סמכות על מישהו. כל דיבור בשם האל עוברים על הלאו של לא תשא את שם אלוהיך לשווא. ונפסק בהלכה שאפי' דיבור בשם האל בצחוק זה נבואת שקר שחייבים להרוג אותו, ויש שאומרים שחייבים אפי' להתאבד עליו כלומר למסור את נפשך בכדי להרוג את הנביא שקר. והקיצוניות ההלכתית הזו היא עמוקה מאוד למי שמבין איזה השלכות יש מדיבור בשם האל לשווא.

מכאן נבין למה אסור אלוהים אחרים. הרי כל אלוהות הוא סמכות. מכאן שאסור לעבוד אלוהים אחרים. כל שררה הוא אלוה, אפי' על עיר נאמר "אין עיר אלא אלוה". והתנאי להורים להוליד היא חירות אבסולוטית. כלומר אסור להם להוליד ובכפיה להוליד אותו תחת סמכות כלשהי, כמו סמכות הריבון או העיר או אפי' תחת התורה שלנו אסור לו להוליד אותו (ולכן חייבים ללמוד אותו ולהבין אותו עצמאית = חובת לימוד התורה יומם ולילה כל החיים. כלומר התורה היא לא ספר חוקים וסמכות ח"ו. רק התורה היא חוקה = חשיבה בסיסית. ולכן צריכים ללמוד אותו ולהבין אותו ואז אנו מקיימים אותו מרצון חופשית. כלומר אסור להפוך את התורה עצמה לאלוה. מכאן המושג "אמונה" מלשון "אימון" בחכמים, יש לנו אימון באלה שלמדו רק עד שאני ילמד בעצמי. במי שאנו נותנים אימון, הם אסור להם לדבר בשם האלוהים לשווא ואסור להם לקחת שררה = סמכות. מכאן שהציבור בוחר אותם ולא שהם נכפים עלינו). הוא חייב להיוולד בן חורין באופן מוחלט.

(ראה סידרת מאמרים בשם אלוהי בני ישראל – חלק ראשון)

לסיום: אלוהות = חירות מוחלטת פלוס חייב כל אדם לומר כל העולם נברא בשבילי. במצב כזה כל אדם יכול לקחת אדם אחר ולשים אותו על המנגל ולאכול אותו. כלומר באמת שאין לאדם שום מוסר וערכים. פשוט הכל שלו כולל כל בעל חי ואפי' אדם. כאן בדיוק נכנס התורה\המקרא.

("הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו" נאמר בדיוק על עבדות האל, שלא יאמר האדם: אני רק עובד את האל. לא ולא, האל אומר הלוואיייייי תעזוב אותי העיקר תקיים את תורתי לטובתך. אדם לא יכול לומר: לי לא מעניין מכלכלה וחברה וצדק ומשפט, רק מעניין אותי האל והוא יעזור לי. אז זהו שלא, הוא לא יעזור לך רק עם התורה = החשיבה הבסיסית של היהודי. ק"ו שהיהודי לא יכול לגייס את האל לטובת תורות האומות שהם למעשה ע"ז של תורה. (אני מדגיש את זה כי יש שרוצים לטעון מרוב טיפשות שהיד הנעלמת הוא האל בעצמו והוא עושה את האדם עשיר או עני))

נתקדם.

התורה = החשיבה הבסיסית.

התורה מניחה שאנו יודעים שפה כלומר יש לנו הורים שכפו עלינו שפה. במיוחד שאם התורה כבר בכתב, אז היא מניחה שאנו יודעים קרוא וכתוב (לפחות לקרוא). אחרת היא לא יכולה לדבר עמנו. אז מתי התורה תמליץ לנו ללמוד שפה או תמליץ על ההורים לכפות עלינו שפה. אם התורה היא מאפס היא לא יכולה להתחיל עם תנאים מראש שההורים כפו עלינו שפה. כלומר היא צריכה להמליץ לנו לעשות זאת לילדים שלנו.

ולכן באמת התורה מתחילה עם "ויאמר". כלומר התורה אומרת לנו שעם שפה אפשר לשלוט בטבע אפי', אם נדע את שפת\חוקי הטבע. אז הנה לנו חובה\המלצה מהתורה ללמד\לכפות על צאצאינו שפה.

איזה שפה ? אם קבענו עקרונית שטוב שפה, אז לכאורה הפכנו את השפה עצמו כאלוה שהחיים והמוות ביד הלשון. האומנם ? יותר מיזה, אנו יודעים שאבולוציונית בני אנוש המציאו כמה סוגי שפות במיוחד כתב. יש את האלףבית ויש את הצורות הסיניות וכו'. ילד דיסלקט בכתב האלף בית יהיה לגמרי נורמלי בצורות הסיניות וההפך. אז האלף בית הוא אלוה שהופך את הילד לדיסלקט ? מה הוא אשם שההורים המטומטמים אימצו דווקא את האלף בית במקום את הצורות הסיניות ? (ראה"מבחן פסיכומטרי" = "כנוטל חרב ודוקרה לתוך מעיו")

ביהדות תמיד ידעו ללמד אותנו לא להפוך שום אמצעי לעיקר\אלוה מול האדם, ולכן תמיד יהודי אמור להיות מעליהם כלומר "לכם הוא מסור ולא אתם מסורין בידיו" (חז"ל)

שבני אנוש יהיו מוסריים באופן מוחלט, אז כנראה ימציאו סוג שפה שלא מוותרת על אף בן אנוש. אם לא יעשו את זה, אז העונש היא על שלשים ועל רבעים, כלומר, אצלו בבית חלק מהילדים או הנינים יסבלו מכך ככה שהוא לא יכול לקובע למשל שלרוב בני אנוש שפה היא דבר טוב ולכן לא איכפת לי שיש דיסלקטים. לא ולא, אצלך בבית זה יקרה. זה לעומק עונשי התורה שתמיד העונש זה אצלך בבית במשפחה. ועוד נבין את זה ביתר תוקף בהמשך.

ובכן בכדי ללמד שפה אתה צריך להיות ער יחד עם הבן. כלומר צריך לוח, צריך יום ולילה שביום ערים ובלילה ישנים. והנה התורה קובע לנו את היום והלילה. על פי מה נקבע את היום והלילה, על פי שעון או על פי האור והחושך ? אם התורה ידעה מהקטבים ששם האור במשך חצי שנה והלילה במשך חצי שנה, אין סיכוי שהיית קובעת את היום והלילה על פי האור והחושך. או שהיא כן ידע אבל זה לא היה בזמנו רלוונטי כי לא גרו בקטבים. בכל אופן אפי' לקבוע יום ולילה, אתה חייב לקחת בחשבון את הקטבים ולכן צריך היה לקבוע אותה על פי שעון דווקא. אז למה התורה התעקשה דווקא לקבוע על פי האור והלילה. לכאורה כי שעון זה התפתחות תבונית מאוחרת והתורה רוצה עקרונית להתחיל הכל מאפס. ובאפס נמצא האור והלילה.

תבין שאם לא כופים לוח, אין מצב של משפחה וחברה. אתה חייב לכפות על הנערים שהם יהיו תמיד ערים וישנים בסדר רציונלי. אותו דבר הזוג, מתי יהיו זוג אם אין לוח ? אם אין יום ולילה? שאנו מגיעים לאוכל, אותו סיפור. האם נזלול כמו העופות תמיד או נאכל מתי שהרעב כופה עלינו לאכול ? ולכן אומרים חז"ל שמשה רבינו עם המן לימד את בני ישראל לאכול בסדר רציונלי וזאת הסיבה שהמן נמס כבר בתחילת היום. גם האוכל המבושל אומצה שלא נזלול תמיד. כלומר נצטרך לחכות לבישול. יש עוד סיבות כמו השיניים שיהיו שניים ישרות ולא טרפות כמו בעלי החיים הטורפות. כלומר השנים הישרות של האדם זה לא תוצאה מקרית, זה חינוך = אוכל מבושל. אם האדם היה טורף מילדות, הייתה לו שינים טורפות כמו לקופים.

היום והלילה מספיקים בכדי להיות ערים ביחד ככה נוכל ללמוד ולחנך וכו' וכו'. אבל צריך גם את העונות בשביל החקלאות. אז מה, התורה תתחיל ללמד אותנו אסטרונומיה ? צריך משהו קל מאוד שאפשר לעצב את הנערים לכך בקלי קלות. והנה הומצא השבוע. כלומר התורה מגרידה לנו לוח שבעיות. אם נעצור אדם נשאל אותו איזה יום היום בשבוע, הוא מיד אינטואיטיבית יודע איזה יום בשבוע אנו. כי עד כחמש\עשר חפצים אדם רואה בלי לספור. ככה ימים. הוא לא צריך לספור ימים, הוא אינטואיטיבית יודע את היום של השבוע. ובאמת אם כל הלוחות שיש בבני אנוש, השבוע ניצחה את כולם כי באמת זה הכי קל. (ראה השתלשלות הלוח העברי ראה גם עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב שגם מסביר את הלוח והכלכלה)

והנה יש לנו כבר שפה, ויום ולילה ולוח שבעיות. ונדלג על סיפור הבריאה ונגיע לבריאת אדם.

השאלה האולטימטיבית היא, למה התורה מתחיל עם אדם אחד. למה לא יצר כביכול מילוני אדם כמו שאר בעלי החיים. אני לא שואל במציאות מה היה, אני שואל למה התורה בסיפור שלה מתחיל עם אדם אחד ולא עם מיליונים ? מה עוד תמיד האדם נקרא בן אדם ולא אדם. למה ?

התשובה. תמיד אדם הוא יחידי. על התורה נאמר שהיא נצחית = סימטרי בזמן ובמקום (אמר לי טיפש אחד שאם האדם יצליח להגיע למערכת שמש אחרת התורה לא מחייבת אותו. ובכן רק טיפש פנאט שחושב שהתורה מספר כאן סיפור, יכול להיות כזה מפגר ולטעון כזה טענה. התורה אומרת לנו שכל זמן נתון ובכל מקום נתון האדם הוא יחידי וממנו ייוולד כל בני אנוש בעתיד). ולכן שלומדים תורה, לא לומדים סיפור היסטורי, רק כל אדם בהווה הוא אדם הראשון לו ולצאצאיו לנצח. ככה בדיוק לומדים את התורה. וככה כל אדם שלומד התורה הוא השחקן המקראי לעומק בהווה. כל אדם נולד בכפיה בדיוק כמו האדם הראשון. כל אדם נולד יחידי שממנו תצא כל האנושות בעתיד.

זה המציאות היחידה. ולכן שאדם מסתכל מה יצא מאדם הראשון, הוא מבין מה יצא ממנו במשך אלפי שנות אנושות, ואת זה הוא לא רוצה, ולכן הוא מבין שיש לו אחריות כבר עכשיו לדעת להסתדר עם הזולת בסביבה. כלומר כל המוסר והערכים יכולים להיות לגמרי אנוכיים ואגואיסטים. וזה באמת טיעון התורה. אם לא תסתדר ולא תחנך את הילדים ? קין ירצח את הבל אחיו !! אם תעשה הסכם חלוקה של הארץ כמו שקין עשה עם אחיו (אחד מקבל את האדמה והשני מקבל את המטלטלין) ?! לבסוף הוא ירצח אותו !! אגב תמיד ממציא הטריטוריה הוא בהכרח רוצח. רואים את זה אצל בעלי החיים ואצל האדם כמובן. (זה הדרש של חז"ל על סיפור הרצח. המקרא עצמה עושה דרש אחר. שעבדות האל והדמיון כאילו האל מעדיף אחר = עבר על הלאו של לא תנחשו ולא תעוננו, הביא לרצח אחיו. כלומר תמיד כדאי לדרוש מה שרלוונטי בזמנם. במקרא היה רלוונטי עבדות האל שמביא את הרצח. ובזמן חז"ל היה רלוונטי הסכמים = יקוב הדין את ההר, שמביא את הרצח)

ובכן, נזכור. 1, האדם נולד יחידי, זה המציאות העובדתית. 2, תמיד האדם בהווה הוא השחקן המקראי בהווה. ואם מה היה בהיסטוריה ומה שיש בהווה, זה מה שיצא מאדם הקדמון ? אולי כדאי לדעת להסתדר ולא לשכוח אף אחד בצד, אחרת זה יבוא אצלי בבית ובמשפחה ובצאצאי בהמשך. ככה שכל המוסר והערכים הם רציונליים ולא משהו שרירותית או משהו נעלה. זה נקרא "האדם הנבון" = צלם אלוהים, שהתורה מדברת אליו.

ובכן אותו אדם שנולד בכפיה, יודע שהוא ימות ולכן כל העומד למות כמת דמי. כלומר בשביל מה להיות תבוני עם במילא אני מת מחר ? ולכן הוא מבין שרק על ידי זרעו הוא חיי לנצח פלוס התפתחות התבונה באופן אבולוציוני. אז לא רק שהוא חי לנצח, הוא מביא ילד לעולם יותר תבוני ויותר התפתחותית והוא ימשיך מכאן וככה כל הדורות. שאם כל חי קורא לבנה קין, היא אומרת קניתי את אלוהים = אני נצחיה כמו האלוהים. וזה לעומק עלום הבא היהודית = מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. היום אם תורת הגנים אנו מבינים כמה שהם צדקו. לא רק תבונית אנו מתפתחים אך גם פיזית ממש.

אז הנה לנו שני סיבות למה אדם רוצה להוליד. אחד: להיות יוצר כמו האלוהים וליצור חיים מחוק הטוב להיטיב. והשניה: הוא רוצה חיי נצח פלוס התפתחות התבונה. כלומר אף אחד לא רוצה למות = כרת.

אוקיי אייך עושים את זה ? לזכר יש בעיה רצינית שאין לו שרידות וודאית בלי שהנקבה תהי נאמנת לו לפחות מהמחזור עד הלידה. כלומר לנקבה יש תמיד ביטחון בצאצאיה בדור הראשון מה שאין כן לזכר לעולם אין ביטחון שהילד שלו.

כאן הומצאה חוקי המשפחה. הזכר מבטיח לה הכל בכל מכל כל = הכתובה היהודית, והיא מבטיחה לו להיות לו נאמנת = מולידה את ילדיו ולא את ילדי השכנים.

מכאן ההסכם נישואין. אבל אם בני אנוש ישקרו לזוגות שזה אהבה, אוקיי לצאצאיך יהיו אהבה אחרת כמו אהבה זכר לזכר ונקבה לנקבה. כלומר אם אנו מעמידים את חוקי המשפחה על משהו מחוץ לתבונה כמו אהבה מקרית או משיכה מינית וכו' וכו', אז זה יחזור עליך כבומרנג אצל צאצאיך ותפסיד את כל עמלך של להקים משפחה ולפרנס אותה. כי אם ילד אחד יהיו מפונק ולא יבין שאין שום קשר בין הסכם נישואין לאהבה או למשיכה מינית, אז הוא ילך אחרי משיכה מינית או אחרי אהבה והלך החיי נצח שלך ואתה והבן בעונש כרת = קיצוץ הנטיעות שלך. (ראה נישואין = אהבה ?!)

אם תדרוש שוויון בפרנסת המשפחה כמו שהמודרנה דורשת. אז שוב אתה בכרת. כי אם היא יכולה להתפרנס בעצמה, אז למה היא צריכה אותך באמצע ? כלומר לה יש ביטחון בצאצאיה בדור הראשון ולכן למה לה כלא לכל החיים = הסכם נישואין ?! רק לך כזכר יש בעיה שרק עם הסכם כזה יש לך זרע משלך. אז למה שהיא תסכים לכזה כלא לכל החיים ? (ראה בינה יתרה באישה ?!)

אני מתעקש שתבין כמה דוגמטיים אנו אם אנו לא מבינים את היסודות של תבונת האדם. הרי אצל הדוגמטיים זה ממש טריוויאלי שצריך שוויון בין בני הזוג. והנה התורה מלמדת אותנו לא להיות דוגמטיים ולהבטיח לנקבה את הכתובה היהודית (= כתובה פמיניסטית שאפי' הפמיניסטיות הכי קיצוניות לא חלמו עליה). רק ככה יש לך סיכוי לזכות לחיי נצח.

ובכדי שההסכם יהיה קביל ואף אחד לא ינסה לשדל את אשתך ללכת אחריו, אז אתה צריך מראש לדאוג שכל בני הגיל שלך גם יזכו לקבל אישה וההפך. והרחבתי על כך לעיל.

ובכן, קין אחרי הרצח קורה לבנו חנוך מלשון חינוך ובונה לו עיר מלשון חברה. כלומר התשובה של קיין לרצח זה חינוך וחברה ביחד. בלי חינוך נהיה דוגמטיים ונעשה הסכמים כאלה שתביא לבסוף את הרצח. מה עוד הוא רוצה שטבעית הילד לא ירצח מכאן המצאת החינוך.

ובכן יש לנו זוג = חוקי המשפחה הקבילים, יש לנו כבר ילד. לראשונה בהיסטוריה לזכר יש ילד משלו. עד אז לאף זכר אין ביטחון שהילד שלו.

מתי נלמד את הילד שפה וחינוך ? שהוא כבר יהיה מבוגר (דוברי אנגלית לעולם לא יודעים לומר את האות ח' כי רק בינקות אפשר ללמד שפה כראוי) ? האם ירצה בכלל ללמוד ? מכאן הומצאה החינוך הכפייתית. כמו שהולידו אותו בכפיה ככה מחנכים אותו בכפיה. כלומר מיד שנולד שמים לו חיתול בכדי שבהמשך יהיה יותר קל ללמד אותו לשלוט בעשיית צרכיו. ואחר כך מלמדים אותו ללכת על שני הרגלים (זה לא טבעי בכלל). ומלמדים אותו שפה וסדר אכילה ודווקא מבושל. וכמובן מקנים לו את היום והלילה והלוח לפחות השבוע כנ"ל.

ובכן החינוך היא דבר קריטי ביותר. כלומר הגיל הוא הדבר. והיות שכך, חייבים ההורים לכפות את זה בכפיה. אבל מהי המטרה ? למה כל ההורים עושים את זה ? המטרה של תורה היא כנ"ל החירות של אדם. כלומר אם נמשיך לכפות עליהם ונמשיך לשקר להם תמיד, אז הוא רובוט ולא אדם נבון. ואם אתה רוצה רובוט, אז באיזה זכות כל הכפיה של ההולדה והחינוך ? הרי לעומק הוא לא רובוט, כי יש לו מודעות והבינה האחדותית ולכן למעשה הוא רק סובל והוא ממש עבד לנורמות של הסביבה הדוגמטית.

החינוך על פי תורה לא נגמר בגיל צעיר, זה נמשך עד המוות על דרך "הן בקדשיו לא יאמין". (ראה "פלסטיות המוח" הקונפליקט הנצחי). בכל אופן הגיל הרך הוא קריטי מאוד מה גם לימוד התורה יומם ולילה קריטית מאוד כי רק ככה הוא באמת בן חורין. בניגוד לדוגמט שתמיד סובל מעבדות.

נתקדם. אנוש בן שת המציא דבר חדש. לא עוד חוקי משפחה ששם כל פרט חיי לנצח. האל צריך בני אנוש ולכן האל הוא הדבר. אז מה לי חוקי המשפחה ? בואו נחגוג ואוטומטית ייוולדו ילדים והנה לאל יש את מין האנושי. וזה היית עובדה הזרה הראשונה. הווה אומר כל אדם בהווה שפועל לטובת ישות מין האנושי הדמיוני ?! הוא עובד אלילים ולמענו יהרוג ויגנוב וכו' וכו'. לדוגמא: "אלוהי הנוחיות" שנקרא מכוניות וכבישים, דורש קרבן תמידי של מיליון ושולש מאות אלף הרוגים בשנה של נשים אנשים וטף ומעל שלושים מיליון פצועים ורובם לכל החיים. אנוש בן שת יאמר, שאלוהי המכוניות היא כדאי בעיני האל. הרי זה מצילה הרבה חיים = אמבולנסים וכו' וכו' ככה שכדאי הקרבן רח"ל. וזה בדיוק עבודה זרה שתביא לך כרת. הרי אם אתה צריך לחיות לנצח ועוד על ידי צאצאיך, אתה לא יכול לשלם כזה קרבן שזה יכול להיות אצל צאצאיך רח"ל. ושמענו כאלה היכחדות של משפחות שלימות. בקיצור כל נהג מוכן להרוג משפחות ומוכן להיהרג ואז השאלה היא בשביל מה כל עמלך אם בשניה תחת אלוהי המכוניות, אתה מפסיד הכל ? או גורם שמישהו אחר יפסיד את הכל ?

שוב, אני מתעקש כאן שתבין שבלי להבין את החשיבה הבסיסית אנו דוגמטיים בטירוף. ואז ברגע אחד תחת אלוהי הנוחיות אנו מאבדים את הכל. או מוכנים לעשות את זה לזולת. וזה רק כי אנו חושבים על מין אנושי הדמיוני כאילו הוא צריך לשרוד ולא אני וצאצאי לעולם. וזה העוון ע"ז לעומק שמביא לנו את עונש כרת.

אבל כאן נשאל את עצמינו, מה עם אלטרואיזם ? הרי עולם חסד יבנה. בלי לחשוב על הזולת על המין אנושי, אין כלום ?! התשובה של התורה היא שלאלטרואיזם יש תנאי מוקדם והיא "חייך קודמים" כלומר אם לא תדע לאהוב את עצמך, אייך תדע לאהוב את זולתך ? (ראה "ואהבת לרעך כמוך" אם לא תאהב את עצמך, אייך תדע לאהוב את רעך ?)

ובכן לבני אנוש יש כבר חקלאות ויש להם חוקי המשפחה. אבל אין להם קניין ולכן כולם עסקו בגזל וחמס ובזנות בעקבות אנוש בן שת שפעל בשביל מין אנושי הדמיוני. ואז מגיע המבול שזה אומר "אנרכיה ואנדרלמוסיה" שבני אנוש לא מוכנים לאסונות טבע כמו מבול ומגפות וכו' וכו' רק בני חורין מוכנים לאסונות טבע כי רק אצל בני חורין מתפתחת התבונה האנושית = הידע = נבואה.

רק משפחה אחת ששומרת על חוקי המשפחה ניצלה על ידי התבונה שזה המצאת הספינה. מטפורת המבול המקראי בא לומר שמאז המצאת הספינה האדם שולט בכל כדור הארץ כולל בעלי החיים. אבל המקרא מזהירה אותנו תמיד תשאירו לפחות זוג מכל בעל חי שמה יכחד. ואם לא נשגיח עליהם שלא יכחדו, ככה לבסוף לא נשגיח על הפרט בחברה שלא יכחד ולבסוף כנ"ל שיבוא גם לבית שלנו. כלומר אפי' שצריך בשביל הרציונליות לשלוט בבעלי החיים או בבני אנוש. תמיד תשגיח על הזוג. הרלוונטיות לדרש כאן היא שבכלכלה המודרנית נדרשת משני בני הזוג לעבוד למען הנטל החברתי. וזה הדוגמטיות של המודרנה. מאז ומעולם לא היה דבר כזה שהחברה תדרוש משני בני הזוג לפעול למען הכלל. תמיד היית חלוקת עבודה בין בני הזוג, אחד יוצא לעבוד בחוץ ואחד פועל בבית\במשפחה. ושוב רק חשיבה של ע"ז יכולה להביא לבני אנוש להיות דוגמטיים ולדרוש את שני בני הזוג לעבדות הכלל. תיבת נוח בא לומר שלא נוגעים בזוג. כל פרט חייב לשרוד אישית.

בכל אופן משפחת נח ממציא גם את המחרשה ועוד ועוד. ובעיקר ממציאים את הלוח השנתי (עד נח לכל משפחה היית לוח אחר לגמרי כולם היו שבע. שבע ימים וכל עונה זה שנה. ולכן בני נח למשל היו ברי עונשין רק בגיל מאה שזה בגיל 25 שלנו וגם הולידו בגיל מאה), כל ארבע ענוות = שנה. כלומר אפשר חקלאות רציונלית ועוד התיר להם ציד = אכילת בעלי חיים. ככה בני אנוש יכולים להתפרנס. אבל בשביל חקלאות אנו צריכים קניין פרטי ככה שכל אדם בסביבה יכיר בקנייני ויקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב. וכי למה שאדם יקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב ? כאן נח ובניו מבינים את הצו הקטגורי של קאנט (ראה "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט) או הצוו של הלל התלמודי, וממציאים את החלוקה בגורל פלוס המצאת הירושה שמושתתת על חוקי המשפחה. כלומר ממציאים את הקניין הקביל והתבוני. הרי אי אפשר חלוקת האדמה בגורל בלי לקחת בחשבון את כל הנולדים בכל רגע, ולכן הוא ממציא את הירושה. והירושה מושתתת על חוקי המשפחה. מכאן שאלוהינו שונא זימה. כלומר שיש זימה אין יורשים ושאין יורשים אין קניין קביל והם יוצאים לכיבושים ורצח וכו' וכו' ואז השאלה בשביל מה נח המציא בכלל את הקניין שמביא לנו רצח וכו' וכו'. ושוב נזכור שאנו בהווה השחקנים של המקרא ככה שאנו בהווה חושבים את כל המחשבות הפילוסופיות האלה עכשיו בהווה. כלומר מה לנו כל עמלינו = שפה בגדים אוכל מבושל לוח ויום ולילה, משפחה ופרנסה וחברה וכו' וכו' אם אני לא משיג את המטרה והתכלית שלי עצמי ? כלומר הם בסוף יצאו לכיבושים ורציחות אז מה לי כל עמלי ? זה מה שנקרה היום דוגמטיות אנושית.

ותשים לב, מאז המצאת הקניין הקביל, אוטומטית נחקקה שבע מצוות בני נח. שזה כמובן הדינים המשפט והצדק וכמובן איסור ע"ז שזה מבטל את חוקי המשפחה כנ"ל ככה היא מבטלת את הקניין וככה היא מבטלת את המוסר הטבעי ואנו צריכים למשטר ושוטר עם רובה ואחריו שהם קיימים כל המוסר מומצא מהבטן של 120 חמורים בכנסת. והם בתורם לא מבינים למה הדוסים לא רוצים כל מיני דברים, למה הדוסים חשוכים. מה שמטריף היא שהם לא מבינים שהם הם החמורים האמיתיים. כלומר מי שלא מבין שכל מערכת משפטית וכל הדינים מתחיל מהקניין והירושה שמושתתת על חוקי המשפחה ?! לא מבין כלום, לא במשפט ולא בכלכלה. ולעולם לא עושה צדק ומשפט ולא עושה כלכלה. הוא רק עושה את המלחמה הבא = ההפיכה החברתית הבא.

ובכן נתקדם.

אחרי שבני אנוש מופרדים משפחות משפחות ועמים גזעניים וכל גזע ועם בארצו. ושומרים על חוקי המשפחה. אז כל משפחה עושה הכל שהילד באמת יקבל חינוך. כלומר באמת כל בני אנוש חיים תחת לוח ויום ולילה, כל בני אנוש לבושים עם בגדים (לא הרחבתי בעניין הליבוש כאן משום אורך המאמר), וכל בני אנוש אוכל אוכל מבושל. וכל בני אנוש הולכים על שני רגלים וכל בני אנוש שולטים בעשיית הצרכים. כל בני אנוש חיים תחת שפה. על כל ההתפתחות האנושית הזה נמרוד המקראי תופס טרמפ. כלומר לא רק נמרוד המקראי תופס על זה טרמפ. בהווה כל נמרוד מודרני = מדינה\משטר תופס על המשפחה טרמפ. הרי תחשוב לעומק אילו המשטר צריך לעשות את כל זה בעצמו ? אין מצב !! המשטר תופס טרמפ על המשפחות, על הזוג הזה שמוסר את נפשו ומוותר על חירותו האישית בכדי להקים את המשפחה האישית שלו.  בלי האבא והאימה אין קיום לשום ישות חברתית דמיונית. כל הפילוסופים המודרניים מבינים את זה, מהגל עד הנאו ליברל מילטון פרידמן. הגרעין הבסיסי של החברה היא המשפחה האישית של כל אחד. תראה מה עושה הגל לטובת אלוהי המשטרים\המדינה והנה דבריו הנוראיים: “כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתתלכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.” (הגל)

הנה דברי פרופ' בוזגלו “אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים, ואז נוצרה איזה טרגדיה שנהיינו יתומים.” (הוא כמובן מדבר על עדות המזרח בלאומניות המתחדשת)

אז מה עושים המשטרים ? הם מנצלים את דוגמטיות של המשפחות בכדי להתקיים וקובעת שהיא היא ההורה העליון על פי החוק. כלומר אתה לא ההורה של ילדיך רק המדינה הדמיונית של נמרוד היא ההורה העליון על פי החוק. ויותר מיזה אומר השופט ברק, שאפי' אין לך זכות מוקנה לנשום בלעדיו. זה מה שנקרה עבדות זה מה שנקרה ע"ז.

ובכן נמרוד המקראי אומר. בואו יחד נקים ישות דמיונית ככה בני אנוש\מין האנושי יתפתח יותר מהר. והוא ממציא באמת את החימר ואת הלבינה וממציא את ההנדסה והנה יש לנו כבר בניינים של ממש ולא רק אוהלים = בני אנוש יוצאים מהמערות ומהאוהלים לבתים של אבן וחימר. הקניין יהיה של המשטר ביחד. בקיצור כולם פועלים למען איזה ישות דמיונית. ובאמת מוכיח שהוא מתפתחת מהר. וזה תמיד נכון שאצל משטרים ואימפריות ההתפתחות האנושית מתפתחת מהר יותר, אבל עד החורבן = דור הפלגה. כי אי אפשר לשלוט באדם. האדם לבסוף משתחרר מעבדות. מכאן כל ההפיכות החברתיות בתוך החברה ומחוצה לה = בין העמים. חז"ל אומרים: שכל הצרות של האומות מתחילים מאז נמרוד. וכל הטבות של היהודי מתחיל מאברהם אבינו. כלומר אלוהי נמרוד מכריח את הרעות לבוא לעולם שזה המלחמות שבאות בעקבות העבדות האדם. ואלוהי אברהם מכריח את הטוב לבוא לעולם בעקבות ברית המילה ששוללת את הדגל הישותית הדמיונית והופכת את האדם לבן חורין (ראה ברית מילה בשביל מה? )

אין קיצורי דרך. רוצים התפתחות ? זה לא על ידי עבדות ולא על ידי ע"ז = למען ישות דמיונית. ואם כן עבדות וע"ז, אז החושך בא תבוא על בני אנוש. זה היה בדור של נמרוד ואחריו בזמן יוון ואחריהם בזמן רומי שאימצו לעצמן את הדת הנוצרים כאופיום להמונים וגם המודרנה, שני המלחמות העולמיות שנעשתה כבר על ידי דת החילון ועוד היד נטויה רח"ל. זה מה שאברהם אבינו הבין ולכן עזב את נמרוד והלך לארץ שנפל לו בגורל של נח, ומול הדגל הישותית של נמרוד הוא ממציא על ידי הנבואה את הדגל האישי הפרטי שזה ברית המילה. (ראה ברית מילה בשביל מה?) הדגל של הפרט זה האבר ההולדה שעם זה הוא חיי לנצח ואם זה יש לו קניין קביל שנעשתה על ידי הצו הקטגורי של קאנט. ועם זה הוא וצאצאיו לעולמים יש להם קניין ולא צריכים לאחוז בחרב לעולם.

אברהם מבין שאפי' קניין קביל בחלוקה יש בעיה, כי קודם יש מטיילים, ומה יעשו מטיילים ? ומה עם ממזרים ואסופיים ?! (ראה כולנו ממזרים), ולכן ממציא את הכנסת אורחים. אברהם אומר שבלי הכנסת אורחים הקניין לא קביל. זה החידוש של אברהם. כלומר לא מספיק חלוקה בגורל וירושה, אתה חייב לדאוג למטיילים וכמובן ממזרים ואסופיים שאין להם ירושה. מכאן מצוות מזוזה על הדלת (ראה מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים – עומק מצוות קביעת מזוזה לכבוד חג החירות)

האחיין שלו "לוט" מוקסם מהחברה הקפיטליסטית של סדום. שם יש חלוקת העבודה כפייתית ככה שאסור צדקה והכנסת אורחים כי אז חסר עובדים. מכאן דרישת סדום שכל מי שאין לו כסף אפי' מטייל תמים, חייב לתת לפחות שירותי מין (ראה פילגש בגבעה – רות המואביה).

שאברהם אבינו זוכה כבר בזרע = יצחק, בא לו הניסיון האחרון וזה ניסיון עקדת יצחק, שאומרת: אם אתה מקים אומה טבעית = צאצאיך בעתיד בארצם, אז מתי שהוא תצטרך להגן על האומה שלך, ושוב תצטרך כמו נמרוד להגן עליו עם רווקים ורווקות = מעביר את זרעו למולך. וזה מה שעקדה אומרת לו, לא ולא אתה לא מקריב את הרווק בהיותו רווק, ומה גם הוא הבן היחיד שלך, ואז השאלה בשביל מה לך ארץ אם אין לך ילדים ? ולכן תחזור להיות לקט צייד = האיל בעקדה !! (ראה עקידת יצחק הליבה החרדית) השאלה של אברהם היא שאלה נצחית, אתה מקריב את הרווק למען מי ? למענך ? באיזה זכות אתה מוליד אותו בכפיה וכופה עליו את כל הנ"ל הכל בכל מכל כל בכדי שהוא יגן עליך ? ואם הוא אמור להגן על הישות הדמיונית שנקרא עם היהודי, אז בוודאי שזאת עוול שאין כדוגמתו. ואם האומה אימצה את דת הקפיטליזם שאומרת שאין לו שום זכויות בארצו, אז בוודאי שהוא מוקרב לריק ממש. כלומר אם נחשוב שהוא יצא מהצבא בחיים, הוא לא מקבל אפי' את ארצו הרי אסור לו לאגור מים או מי גשם ואמור לשלם לאחיו החזיר משכורת שלימה לישון בארץ ירושתו.

אברהם באמת מיד אחרי העקדה דבר ראשון מתבשר שנולדה הכלה (רבקה) של יצחק, כלומר הוא זכה מחדש בבן שלו שאילולי אברהם היה ח"ו פנאט, לא היה לו ילד ולא כלה ולא נכדים וכו' וכו' = עונש כרת. ומיד אחרי זה מסופר קניית הקבר לשרה. כלומר אברהם לא הולך לכבוש את ארצו בכוח (ויכול היה לכבוש, הרי הוא ניצח את כל ארבעת המלכים) רק קונה בכסף מלא קבר לאשתו שרה. ושוב נזכור שאברהם זה אני ואתה וכל אב ואם בהווה.

נדלג עד יעקב אבינו אחרי שברח לדוד לבן, ושם אין לו כבר זכות אבות = ירושה, הרי זה לא ארץ ישראל, אז מה יעשה? לא יתחתן ולא יוליד בנים ? כלומר הגר בחול מקבל עונש כרת ?! אומרים חז"ל: "מכאן אנו למדין שזכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד" (= חלוקת העבודה max), שנאמר לולי אלהי אבי אלהי אברהם וגו' א"כ לא עמדה לו זכות אבותיו אלא לשמירת ממונו את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו למד "שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו", לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו. (פשוט לנשק כל מילה של החז"ל העמוק הזה. הרי מצד אחד אין יותר זכות אבות שזה אומר אין לנו קניינים מירושה. מצד שני יש פיתרון בדיעבד להיות חלק בחלוקת העבודה האנושית. אבל חז"ל אומרים מפורש שזה לא מעשה האלוהים = "שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו", לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו.)

אבל יעקב חייב לבסוף לברוח מלבן, כי שאין תורה ?! אפי' חלוקת העבודה לא רלוונטית כי לבן משעבד אותו לנצח. ולכן באמת חוזר לארץ ירושתו.

בארץ ישראל אילולי יוסף כנער חושב שהוא יהיה המלך של האומה בעתיד. לא היו אחיו מוכרים אותו לעבד וככה בדיוק השתלשל שירדנו למצרים. במצרים יוסף משתלט עם פרעה על כל ההון המצרי והופך את כל האזרחים לעבדים. וכל זה עשה עם המונופול על המים (ראה מי אתה יוסף ? פרעה או יוסף ? (סיפור יציאת מצרים כהלכתו) ראה גם מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל).

תשים לב שעד עבדות מצרים המקרא תמיד מתחיל עם אדם אחד. כלומר אם מישהו בהווה רואה שאין עם מי לדבר בסביבה, אז לפחות יתחיל מעצמו ומצאצאיו הוא. ולכן המקרא מתחיל עם אדם יחיד ואחריו עם נח ומשפחתו ושוב עם אברהם כיחיד ויצחק כיחיד ויעקב כיחיד ומשם שנים עשר שבטים = משפחות.

שמשה בא לשחרר את בני ישראל ממצרים, הוא כבר לא מוותר על הסביבה (אם כי הצליח רק להוציא אחד מחמש או אחד מחמישים), ומושך עמו את כולם. והמקרא ממליץ למשה שוב אחרי חטא העגל אחרי ייאוש, להתחיל מעצמו = וְאֶֽעֱשֶׂה֙ אֽוֹתְךָ֔ לְגוֹי־עָצ֥וּם וָרָ֖ב מִמֶּֽנּוּ. כלומר תמיד אדם אפי' מנהיג, אסור לו להתייאש אפי' שלא הולך לך עם הציבור לפחות אתה אישית תנסה להיות יחידי כמו אדם נח אברהם יצחק ויעקב וממך יתחיל הכל מחדש בדיוק כמו אדם הראשון.

משה היה אלטרואיסט הלכה למעשה, ולא קיבל את עצת האלוהים ולא וויתר על בני ישראל המפונקים. ואמר לאלוהים, אם אברהם יצחק ויעקב כיחידים כשלו אז מנין לי שאני לא אכשל ? (חז"ל) ולכן משה לא מוותר עליהם ומבקש רחמים למענם וככה כל אדם בהווה אפי' שהוא מסתגר תחת חומות משאר החברה כי הם לא הולכים בדרך של תורה ומפחד שהם יקלקלו אותו או את צאצאיו, תמיד צריך לבקש רחמים על אחינו בחוץ.

משה רבינו שהוא הולך להוציא את בני ישראל ממצרים בשם האלוהים, האלוהים פתאום רוצה להרוג אותו בדרך (ראה אלוהים רצה להרוג את משה רבינו. למה ?), כי בלי ברית מילה שזה אומר בלי להבין שהחברה היא אמצעי לפרט ולא ההפך, אתה לא יכול להוציא אותם ממצרים. כלומר משה יודע שאסור לו להפוך את בני ישראל לישות דמיונית שנקרא "עם" ישראל. אחרת מה הטענה שלך מול פרעה ? אתה פשוט רוצה להיות מלך במקום פרעה ? אוקיי תרוץ לבחירות ותנצח ותישאר מלך במצרים. כלומר למה לך לצאת למדבר עם בני ישראל ולחזור לארץ ישראל, אם אתה יכול לכבוש את מצרים מבפנים ולהיות מלך ?! כלומר אם משטר של נמרוד הוא הדבר, אז מה לי מצרים או ארץ ישראל ? אם עבדות למשטר אז מה לי עבדות בארץ ישראל, מה לא טוב העבדות במצרים ? כלומר משה רוצה חירות האדם\הפרט ושרידותו הנצחית על ידי חוקי המשפחה. הוא רוצה חירות אמיתית ואין לך חירות האדם בלי הטבע. ואין לך את הטבע בלי קניין קביל שנעשתה על ידי חלוקה בגורל. וברית המילה ושמירה על חוקי המשפחה, בני ישראל הם היורשים האמיתיים של ארץ ישראל. (ראה ויגר מואב – דיור היא לא חלק בכלכלת האומה)

ובכן יוצאים ממצרים לכיוון ארץ ישראל. לפני שהולכים לארץ ישראל צריך תנאים מוקדמים שזה לעשות אמנה\ברית\קבלת התורה. שזה אומר להמציא מחדש את הדינים על פי הצוו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל התלמודי. כלומר נחלק את ארץ ישראל בגורל ולפני כן יש עשרה תקנות של יהושע. כלומר בלי התקנות החלוקה והקניין לא קבילים. (ראה משאב טבעי – למי היא שייכת ?. ראה גם אורים ותומים כפשוטו וראה גם פרשת תצוה – הבנת עומק חושן המשפט והאורים ותומים)

והיות שהאמנה החברתית מושתתת על אחדות הבינה, ככה כל נולד בהמשך לכאורה מסכים עם האמנה הזו. כלומר יש בעיה לעשות אמנה חברתית אם אתה לא לוקח בחשבון את כל הנולדים בכל רגע, אולי הם לא רוצים את האמנה הזו ? כלומר אתה לא יכול לכפות את האמנה שלך והקודמים לך, על הנולדים בעתיד. מה עוד שבכל רגע נתון יש מבוגרים זקנים וילדים ואלה שמחכים להיוולד. כלומר אפי' בהווה אי אפשר לעשות אמנה אם אתה לא לוקח בחשבון את כולם ורובם ילדים שלא מבינים כלום. ולכן פילוסופית\חשיבתית אתה חייב שהאמנה תהיה מושתתת על צוק איתן ולא שרירותית. ולכן התורה משתיתה את חוקיה על אחדות הבינה (כמו המתודה המדעית המודרנית מושתתת על אחדות הבינה = לוגיקה מתמטיקה וכו' וכו').

מה עוד, באמת כל דור ודור וכל שנה ושנה חייבים לקבל על עצמנו את התורה מחדש ועל כך חג מתן תורה. חז"ל אומרים שקריאת התורה בכל שנה זה כאילו מעמד הר סיני מחדש והבן את עומקם של דברים.

ובכן יש לנו אמנה נצחית תמיד. אנו לא צריכים לשוטר ואקדח ולא לסמכות עליונה ששם תמיד הסמכות הוא ההורה העליון על צאצאיך וצאצאיך מובלים למות למען המולך ואין לך אפי' זכות מוקנה לנשום. לא אנו צריכים למשטר ושוטר ולא כל בני אנוש ובני האומות. על כן אומרים חז"ל שכל הצרות של האומות כי הם לא מקיימים מעשרות ושמטין ויובלות.

אחרי שיש לכל נולד קניין קביל. אוטומטית מומצא המשפט והצדק. כלומר רק אז יש את הצווים המוסריים והערכיים. כמו לא תגנוב ולא תרצח ולא להעיד עדות שקר וכבד את אביך ואת אימך וכו' וכו'. (בלי חוקי המשפחה אין כבד את אביך שאתה לא מכיר. בלי מערכת משפט אין עדות שקר. כלומר האמנה בסיני הגיע אחרי שכולם הבינו שקודם צריך חוקי משפחה קניין קביל ומערכת משפט ורק אחר כך יש אמנה של כבד ושל האיסור להעיד בשקר)

כל המצב הזה נקרא "חוקה". שיש לחברה חוקה שמושתתת על חשיבה שלימה. אז אפשר לעשות צדק ומשפט, אבל שאין חוקה, והכל נחקק על ידי רוב ק"ג בשר ?! אז רוב ק"ג בשר יכולים גם לקבוע ש1+1=5 (ראה חוקה מהי ? "חוקה מהי ?" חלק ב' )

אחרי אלפי שנים של מסורת דוגמטית, כלומר המלומדים שלמדו אסכולות נפרדות במודרנה לא הבינו את המסורת לעומק. אבל ראו שיש מסורת של קניין ולא תגנוב ולא תרצח. ולכן הם תולים הכל במסורת. כלומר האייק בחוקת חירות טוען שיש מסורת בלי להבין לעומק מהי, ולפי זה הוא בונה את החוקה שלו. זה נקרא אדם דוגמט ובלתי תבוני. אין הרי דבר כזה מסורת בלי תבונה. הרי מה שהיה אסור אתמול מותר היום וכן ההפך. בני אנוש דינמיים במיוחד עם הם חיים בלי תבונה בסיסית. מה עוד מי אמר שהמסורת זה דווקא לא תרצח, הרי תמיד יש רצח ומלחמות וכו' וכו'. כלומר אין דבר כזה מסורת בלי תבונה אישית. כל אדם חייב לדעת למה הוא מתחתן ולמה הוא מוליד ילדים ולמה אסור לגנוב ומתי מותר דווקא לגנוב. אדם חייב להבין אפי' על איסורים חמורים בתורה מתי הם קבילים ומתי דווקא חייבים לעבור עליהם. קח לדוגמא את אברהם אבינו ואת לוט האחיין. אברהם אילו לא הבין מה הטעם באיסור אשת איש. היה נהרג על קיום האיסור הזה. והיות שהיה תבוני ולא דוגמטי ולכן התיר את אשתו לפרעה אפי' שהיא אשת איש. לוט הדוגמט חשב שאסור לשכב עם בנותיו ולכן היה נכרת. אבל דווקא בנותיו היו תבוניות יותר מהאב, ולכן עשקו את אביהם יין ושכבו עמו והולידו שני עמים. אבל אם אברהם או כל אדם יהיה מסורתי\דוגמטי, אז הנה לך השופט לוט הדוגמט (מכאן ידעו חז"ל שלוט היה שופט כי רק שופטים הם דוגמטיים. מה שאין כן בנותיו היו עם חכמת האמונים) שהלך לאבד את כל היקר לו = בנותיו הרווקות.

אני מעריך בנקודה כאן שתבין, שכל הכלכלנים היום לומדים כמו האייק, יש מסורת !! יש למשל מסורת של לווה ומלווה, אז אפי' יצרן הכסף הציבורי ממשיך לשחק כאילו יש מלווה ולווה. יש מסורת שאם אתה לא עומד בזמן בתשלומים המלווה לוקח את הדירה או את היזמות, אז גם יצרן הכסף הציבורי לוקח לך בחינם את הדירה או את היזמות\המפעל. יש מסורת של להשכיר דירה, ולכן לא מגיע לאף אדם דיור בכדור הארץ. "לכל דבר יש מחיר" יאמר הנאו ליברל הפנאט. יש ביקוש והיצע ?! יש שיווי משקל !! אבל אין ביקוש הרי חייב אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי. כלומר הביקוש שאתה טוען לה יש לו תנאי שקבעת מהבטן שזה אומר "לכל דבר יש מחיר". ואייך אתה קובע את זה ? על ידי שוטר עם רובה. ולא על ידי המציאות והתבונה. הרי במציאות יוצאים לכיבוש (הנה אנו כבר שבעים שנה כובשים). ולא על ידי התבונה כנ"ל. כלומר בכדי להחזיק שוטר ומשטר, אתה צריך לשלול מכל אדם את ההורות שלו ולקחת לו את צאצאיו ולכבוש אדמה וארץ שלימה. ורק עכשיו אתה בא לומר שלכל יש מחיר ? ומה המחיר שהליברל משלם על היותו ליברל ? הרי לכל דבר יש מחיר אתה טוען ?! אתה מבין את האבסורד בחשיבה הדבילית הזו ?

אני מתעקש שתבין, שכל החשיבה המודרנית היא אפי' לא חשיבה, זה סתם סוג של סמוך על המסורת הדוגמטית של ההמונים. זה האייק עם ספרו חוקת חירות. ומה אומר ג'ון לוק ? שיש זכות לבעל הקניין להרוג (לרצוח) את הפולש לקניינו (אפי' שהוא רעב לכאורה) או לשעבד אותו לעבד לכל החיים. אתה שומע ? ומנין לג'ון לוק המשפט המטופש הזה ? הוא טוען שלכל אדם יש קניין איפה שהוא, אז למה הוא פולש אצלי ? אבל שוטה גמור, אם יש לו קניין, אז הוא לא פולש אצלך.

הנאו ליברל פרידמן, כבר מבין שבלי משטר והון אנושי לא תהיה כלום (לטייקונים. הרי חלוקת הצמיחה זאת קומוניזם לדעתו), ולכן הוא מציע שהמשטר ישלול מכל אדם את הטבע מראש אפי' לשלול ממנו את הירושה. רק ככה כולנו שוויוניים בעבדות המודרנית. מילא אחרי העבדות הזאת לפחות תחלק לכולם בשווה את הצמיחה והשיגשוג של העבדים. אבל זה לא, זה כבר קומוניזם. (ראה "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן")

במודרנה עשו את הפרדת הרשויות (רשות המחוקקת ורשות השופטת ורשות המבצעת) וזה אמור להגן עלינו. אבל שוטי עולם, אייך יכול המחוקק לחקוק בלי חוקה ? אייך יכול שופט לדון במשפט בלי חוקה ? אתה מבין ? ותוסיף לזה שאין כלכלה בלי משפט ואין משפט בלי כלכלה. אז אייך הפרידו את המשפט מכלכלה  וההפך ?

ביהדות עוד לפני שנכנסים לארץ ישראל יש כבר חוקה. כי באמת אייך אפשר חברה עם צדק בלי חוקה מראש ? הרי בלי חוקה הכל שרירותי וכוח הכוח ולא התבונה והמוסר והערכים. ק"ו שאין צדק ומשפט. אין לנו אפי' חוקה על גבולות הארץ, איפה גבולות הארץ שלנו לעזאזל ? שאין לך חוקה על גבולות הארץ אתה יכול עם כוח ליישב משפחות בעזה שלוש דורות ואחר כך שוב עם כוח לגרש את אחיך היהודי מביתו ולהוציא אותו אפי' מקברו (אפי' אחרי המוות לא נותנים לך מנוחה אם אין לך חוקה). בלי חוקה כל עו"ד ובנק ושופט יכולים לגרש משפחה מהבית. (ראה מפוני עמונה: ברוכים הבאים למועדון)

זאת הסיבה שטבעית בקום המדינה היינו סוציאליסטים ואפי' כמעט קומוניסטים, אבל רק עבר ארבעים שנה ושכחנו לגמרי למה אנו בארץ ישראל ואסכולת שיקגו השתלטה על המדיניות הכלכלית שלנו. בזמן ששני סניליים פרס ושמיר  היו ראשי הממשלה.

לסיכום:

עד כאן דיברנו חשיבה\פילוסופיה שממנו מושתתת החוקה שלנו. גם הסברנו שהאומות המודרניות במיוחד הנאו ליברליות, אין להם בכלל חשיבה בסיסית ויסודית ולכן אפי' שיש לכמה מהם חוקה, החוקה היא חוקה של בורים ועמיארצות. הסברנו גם למה הם בורים, כי הם לא רב תחומים. לא רק הכלכלניים הם לא רב תחומים, אפי' השופטים, אין להם מושג ירוק מהי יסודות הכלכלה האנושית. אין להם מושג ירוק מהי ההבדל בין כסף מחזורי לבין יצירת הכסף (המשאב הציבורי הכי יקר שיש לבני החברה), ולכן ממשיכים לקחת דירה ממשפחה ולמסור לזייפן הכסף = הבנק. אייך יכול שופט להיקרא שופט אם הוא לא יודע מהי כסף ומהי קניין קביל ?

אותו ביקורת הקשה שיש לי כלפי האומות המתורבתות, יש לי גם נגד כל מי שמגייס את ספרות ההלכה בלי להבין את החשיבה היהודית הבסיסית. במיוחד לאלה שלא מחכים למשיח ורוצים להיות המשיח בעצמן. כלומר הם כן אחוזים בחרב וכן הקימו משטר ובכל זאת מגייסים את ספרות ההלכה לשלול מכל יהודי את הזכות הבסיסית על ארץ ישראל. ולשעבד אותו ואת אשתו לזייפנים של כסף הציבורי = להשתעבד לבנקים לנצח. או לחליפין לשלם משכורת שלימה על הזכות לישון בארץ ירושתו. (סיפרתי פעם שהיה לי וויכוח מר עם אחי שמושקע בנדל"ן בארץ ישראל מעל הראש. אני כרגיל טענתי שזה אסור ושהוא מתנהג כמו חזיר. אבל הוויכוח נמשך רק עד שאחי בא לנחם אחת מהמשפחות ששוכרים אצלו דירה. הבן הרווק של המשפחה נהרג במבצע בעזה. בניחום האבלים הוא הרגיש עצמו חזיר. הרי בשביל מי הבן נהרג ? בשביל אחי החזיר שיוכל לקחת מהמשפחה הזו משכורת שלימה על הזכות לישון בארץ ישראל. אחרי הניחום האבלים הוא מתקשר אלי ואומר לי: מקס, רק עכשיו הבנתי כמה חזיר אני, וכמה אתה צדקת כל הזמן)

אחרי הסיכום אנו יכולים לעבור למדריך הפרטני של היהודי בכלכלה. להבין בכלכלה בקלי קלות.

ראה שוב את המאמר להבין בכלכלה בקלי קלות. ואם עוד יהיה קושיות ושאלות, אני כאן לרשותך כל הזמן. בהצלחה.

בברכה וחג חירות שמח לך ולכל בית ישראל

Max maxmen

לכבוד חג החירות יש לי הרבה מאמרים שכדאי להעמיק בהם.

הקפיטל בליל הסדר

גניבת אפיקומן – עומק המנהג לגנוב את האפיקומן בליל הסדר

משולש החירות

לשאול נכון את מה נשתנה ?

מי אתה יוסף ? פרעה או יוסף ? (סיפור יציאת מצרים כהלכתו)

המשכיר בליל הסדר

מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים – עומק מצוות קביעת מזוזה לכבוד חג החירות

מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל

החרדים: להחליף את שם המדינה מ"ישראל" ל"מוחמד"

החרדים: להחליף את שם המדינה מ"ישראל" ל"מוחמד"

קמפיין השנאה החדשה מבית מדרשו של אלוהי הנאו ליברליזם נגד החרדי, שמתובלת עם אנטישמיות, שמנוהלת על ידי הדה מרקר, על ידי מירב ארלוזורוב. הוא קמפיין חדש בעקבות הצלחת החרדים בבחירות האחרונות. כלומר זה לא מקרי. הם מפחדים שהחרדים באים לגנוב להם את המדינה.

אז באתי להרגיע את מירב היקרה ולומר לה, אין לך מה לדאוג. החרדים לא יגנבו לך את המדינה. את שואלת: "מי יילחם בעתיד בשורות צה"ל ויגן על יישובי עוטף עזה, במדינה שבה שיעור החרדים שאינם משרתים בצבא, אינם לומדים מקצועות ליבה ואינם עובדים, צפוי להגיע ל–32% עד 2060?"

הנה התשובה החרדית שלאלתך: מהיכן יגיעו חיילים ?! פשוט מאוד, החרדים יחליפו את שם המדינה "ישראל" למדינת "מוחמד". וחסל כל הבעיות עם הערבים. הרי בתכלס קפיטליזם וליברליזם לא מכירים בלאום ובקנייני לאום. אז מה לנו איזה שם יש למדינה שלנו ?! במיוחד שזה פותר את הבעיה של ביטחון ותקציבי ענק מיותרים. (אני הרחיב בהמשך להסביר את הטיעון כאן)

את – מיראבי – מביאה לנו את דן בן דוד ממכון שורש כגושפנקא בזמן שהוא בעצמו טוען שהחינוך הישראלי רע מאוד בלי קשר לחרדים. ראי כאן ( כלכלת חינוך: השפעת ההשכלה והחינוך על הישגי הפרט והמשק ) את דבריו בדקה 50:34

מה עוד, פרופ' דן בן דוד תולה את כל הבעיות בחינוך, בזמן שכלכלן מערבי יותר מנוסה ויותר חכם – ביבי נתניהו אומר במפורש שהחינוך בכלל לא העניין, אין קשר ביניהם – טוען בתוקף ראש הממשלה ביבי נתניהו.

ראי כאן דברי נתניהו בוועידת גלובס בדקה 11:05

בוועידת גלובס ראש הממשלה נתניהו אומר את הדברים האלה: החינוך ?! החינוך לא עושה את זה !! (וחוזר על זה פעמים). החינוך לא עושה את זה, כי המדינה עם רמת החינוך הגבוה ביותר, היתה ברית המועצות וכו' וכו' (ראי שם בהרחבה).

לסיום הביקורת נגד הקמפיין השנאה של דה מרקר: 1, במדינה נאו ליברלית קפיטליסטית אין טעם בשם של המדינה, רק להפך, היא מביאה לנו קרבנות אדם וגם הוצאות ביטחוניות מיותרות. ולכן ההצעה של החרדים היא פשוט להחליף את שמו של המדינה למדינה בשם "מוחמד" (ואם קשה לך שם ערבי, אפשר מדינת "קוקיה" על שם נטע ברזילי. אני חושב שהערבים יכלו לחיות עם שם כזה כי הם יותר חכמים מהישראלי המצוי שנלחם ומקריב את צאצאיו הרווקים והרווקות על שם של מדינה בזמן שבמדינה ליברלית אין לו כלום אפי' זכות לאגור מים על פי החוק וק"ו שאין לו זכות להתנחל על פיסת אדמה לבנות לו את הבית). 2, דן בן דוד לא מגיע מהחינוך ככה שאין לו מושג ירוק בחינוך (ראי הסרטון הנ"ל בדקה 08:54), ההיקש שלו של חינוך לכלכלה, היא היקש לא נכון כפי שטוען הנאו ליברל והכלכלן ביבי נתניהו לעיל. 3, דן בן דוד רצה בזמנו לרדת מהארץ, וחבל שלא עשה את זה. אנו לא צריכים אנשים שחושבים שיש להם את הזכות לכפות על הזולת חינוך כלשהו במיוחד שאין לו שום מושג ירוק בחינוך. אתה רוצה להיות שרלטן טוטליטרי ?! חפש לך פראיירים אחרים !!

המסקנה: קמפיין השנאה שלכם הוא קמפיין נטו של שנאה. זה לא דאגה על המדינה, ואין שום קשר בין חינוך לכלכלה כפי שטוען ראש הממשלה נתניהו שהוא בא מהאסכולה הכלכלית של הליברליזם עצמו.

עכשיו ברצוני ללמד אותך ליבה חרדית ולהסביר לך את החשיבה החרדית ומכאן תביני מיהו הבור האמיתי ומיהו החכם האמיתי.

מדינה נאו ליברלית לא מכירה בלאום ובוודאי לא מכירה בקנייני הלאום. בכדי שתביני לעומק את העניין אני אצטט לך את רבם של הנאו ליברליזם: בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

במילים פשוטות מדינה (במיוחד נאו ליברלית) זה מערכת רובוטית שלא סופר אנשים ובוודאי לא סופר לאומים ועמים, זה מערכת שיש לו תנאי התחלה שהיא: שלילת הטבע מכל אדם ומכל נולד (מילטון פרידמן חושב שצריך לבטל את הירושה ככה אפי' בני הטייקונים יהיו שווים בשלילת הטבע מהאדם). ככה כולם בכפיה בחלוקת העבודה בשוויון. עכשיו שכולנו בכפיה בחלוקת העבודה, אולי את הצמיחה והשגשוג של העבדים מתחלקת שווה בשווה בין העבדים ?! אז זהו שלא, הנאו ליברל חושב שיש ברירה טבעית = אבי שמחון (ראי כאן  ב YouTube אבני פינה: כלכלת ישראל: מהיד המנהלת ליד הנעלמה בשיעור 6 מדקה 17:44) והנה הציטוט: "יש משהו מאוד מואד חשוב בכלכלה שאבות המיסדים שלנו לא הבינו והמשהו החשוב הזה: "זה תהליך של ברירה טבעית",,,,,,,, ומכאן בא הסבר מפורט אייך הטמבל הזה דואג לעם ישראל או לחליפין דואג לחזיר הסופר חזיר כי מה לעשות יש ברירה טבעית !!!

כלומר למדינה הנאו ליברלית יש רק תפקיד אחת והיא: לשלול מכל אדם את הטבע רק ככה הוא בכפיה בחלוקת העובדה. ומה עם הצמיחה ?! טוב זה ביד הגורל או ברירה טבעית !!

לאור כל זה צץ הפרדוקס, אייך מדינה כזו יכולה לקיים חוק גיוס חובה הרי שום רווק או רווקה לא מקבלת כלום מהמדינה רק להפך, אותו מדינה שוללת ממנו את הטבע מראש. למה שאותו רווק ימות על אסדות הגז של משפחת תשובה ? למה שאותו רווק ימות למען המשכיר דירה איפה שההורים שלו גרים שם בשכירות ? מה עוד, מה הטעם בשמו של המדינה "ישראל" ?! הרי אין לאזרח שום זכויות חוץ מכפייה טוטליטרית שהוא יהיה בחלוקת העבודה בכפיה. אז מה לי ששם המדינה הוא "ישראל" או "מוחמד" או "קוקיה" ?! זה מה ששואל החרדי קלסי בעקבות הליבה החרדית שהוא למד.

תביני – מירבי היקרה – שגיוס חובה במשטר ליברלי היא סתירה יסודית. זה עשור שאני כותב על כך ורק באחרונה מתחילים לשמוע שהחבורה האקדמאית התחילו להתעורר: "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי)

לא שהחרדי יתגייס לצבא של מדינה סוציאליסטית. מצד הליבה החרדית כל צבא אסורה אפי' צבא חרדית. ראי גיוס = מעביר את בנו למולך. כלומר הליבה החרדית אומרת שכל צבא של משטר אסורה משום מעביר את זרעו למולך שזה אותו איסור כמו איסור משכב זכר. ראי אם גאה להומו חרדי מסכימה עם אטי שמידוב

אבל שמדובר על מדינה ליברלית אין מקום מצד החילוני שהמדינה תקרא "ישראל", בשביל מה זה טוב ? זה לא טוב כלכלית ולא טוב ביטחונית ולא טוב חינוכית (ראי את הביקורות הנוקבת של הקולגה שלך  אשרת קוטלר האמיצה אושרת קוטלר בשידור: "שולחים את הילדים לצבא, לשטחים, ומקבלים אותם חיות אדם").

ולכן הצעת החרדי הוא שנחליף את שמו של המדינה. ככה פתרנו אוטומטית את רוב הבעיות שלנו. לא צריך יותר צבא, מה עוד שאין לחוק גיוס חובה שום צדק מוסרי במדינה ליברלית כנ"ל: "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי). ולא צריך יותר חינוך ממלכתית (הרי לחינוך אין שום קשר לכלכלה כנ"ל ).ובא לציון גואל.

ואם את ממשיכה לדאוג בשביל החרדי. הרי בסוף כל סוף אפי' שהמדינה תיקרא "מוחמד" או "קוקיה". אייך החרדי יתפרנס ?! אז בואי אני הגלה לך סוד ששווה הרבה בכלכלה מודרנית קפיטליסטית.

בסוג מערכת מדינית שכזו = מדינה ליברלית, תמיד המיעוט הוא המרוויח. הסיבה: המקומי הלאומי תולה הרבה על מדינת הלאום שלו. כלומר הוא חושב שהוא לא צריך לעמול הרבה, המדינה תדאג לו. המיעוט לא תולה כלום במדינה ולכן הוא יוזם. מכאן סוד העשירים היהודים בכל המדינות בגולה. וסוד הצלחה הערבית במדינת ישראל בתקופת נתניהו (ולכן אגב הם לא מצביעים בבחירות כי נתניהו טוב להם).

לא מזמן כתבתי הסבר לחבר יקר למה הערבים לא הצביעו לבחירות האחרונות. תראי  כאן הבוטים נוהרים לקלפיות – מדוע הימין פגיע יותר להתנשאות השמאל ולא הפוך?

והנה דברי משם: בישראל במיוחד, ימין ושמאל הם פרדוקסליים. ראו "הבוחר הישראלי – הדמוקרטיה הבלתי אפשרית"

לגבי הערבים:

בוודאי, מדינה קפיטליסטית טוב למיעוט ולכן הערבי אמור היה להצביע ביבי\ימין. והערבים מאוד מאוד מודעים לעניין ולכן באמת הם נמנעים מלהצביע.

תשמעו כאן ניאו-ליברליזם ומדיניות ההפרטה בישראל: השפעתם על הדמוקרטיה, על השוויון ועל הפערים החברתיים | רב-שיח בדיון אקדמאי במכון ון ליר   בדקה 1:08:00

ובכן והיות שכך – שהימין מטיב עם הערבים, בא חוק הלאום כביכול לעצר אותם. אז מה, האם יצביעו שמאל ? הם לא יכולים הרי תחת השמאל הם סבלו. מכאן הנמנעות שלהם בבחירות האחרונות ואפי' בבחירות הקודמות.

מה שאירוני בכל הסיפור של מדינת ישראל שדווקא החרדי סובל מכל הכיוונים. כי מצד אחד הוא מיעוט שזה אומר, הוא אמור להרוויח מיזה שהימין בישראל הוא קפיטליסט, כמו הערבי שהוא מיעוט כנ"ל. מצד שני הוא לא באמת מיעוט כי הוא חלק מהרוב היהודי חלק מהרוב של המדינה חלק מהמשטר. כלומר הוא לא צריך את הקפיטליזם כי הוא קרוב לצלחת. ואז הרוב במשטר נגדו (מיעוט יהודי\חרדי מול רוב יהודי חילוני ודתי) ככה שאין לו גם מהצלחת ואין לו גם מהקפיטליזם כמו הערבי. בקיצור החרדי יוצא קרח מכאן ומכאן.

ע"כ דברי משם.

ובכן תשימי לב, החלפת שם המדינה זה לא רק טוב לערבים ולחילוניים, זה טוב גם לחרדים. הרי הם מבולבלים לגמרי, כי מצד אחד זאת מדינת לאום ככה שהם מרגישים שמגיע להם חלק. מצד שני הם מיעוט. דווקא שהמדינה נקראת ישראל זה הופך את היהודי החילוני כולל החרדי ללא יזמים הרי הם חלק של המדינה. בניגוד בגולה ששם היהודים תמיד עשירים כי הם יוזמים כמו כל מיעוט.

לסיום: לא החינוך הביעה, הבעיה היא שאנו החרדים לא מיעוט מצד אחד, ומצד שני סובלים כמיעוט = קרח מכאן ומכאן.

אבל יש כאן כשל יסודי שרוב היהודים בגולה לא חושבים עליה. שהמיעוט יוזם הוא מכנס את ההון המקומי אצלו והמקומיים נהפכים לעבדים למיעוט\לטייקונים. ואז המקומיים שולחים את המיעוט לתאי הגזים כמו שקרה באירופה ברוב השנים שהיינו שם.

ואז תשימי לב, אם בארץ ישראל הליברלית חוק המיעוט בכלכלה ליברלית מביא את הערבים ליזום ולהצליח, אז במהרה המקומיים שזה היהודים ישלחו את הערבים לתאי הגזים. וחוק יסוד הלאום זה רק ההתחלה.

כלומר גם מצד זה שאנו היהודים לא נהפוך להיות רוצחים כמו האירופיים בזמנו, עדיף לנו שנחליף את שם המדינה למוחמד או קוקיה.

האם זה פתרון טוב שהמדינה תהיה מדינה ערבית ואנחנו נהיה המיעוט שמצליח ? הרי הערבים המקומיים ישלחו אותנו לתאי הגזים אחרי שכינסנו כמיעוטים את כל ההון המקומי ?! על כך יש ליבה יהודית\חרדית בכלכלה. ואין לי את הסבלנות כרגע להסביר לך את זה. אבל אפשר לעיין כאן המדריך היהודי לכלכלה יהודית – מוקדש לאריאל היקר ובעוד מאמרים בנושא כאן בבלוג.

בברכה

Max maxmen

קח לך אשת זנונים  – פשר נבואת הושע

קַח־לְךָ֞ אֵ֤שֶׁת זְנוּנִים֙  – פשר נבואת הושע

נקרא ביחד את הפרשה ונרד לעמקים בכדי להבין את הנבואה הקשה.

וַיֹּ֨אמֶר יְקֹוָ֜ק אֶל־הוֹשֵׁ֗עַ לֵ֣ךְ קַח־לְךָ֞ אֵ֤שֶׁת זְנוּנִים֙ וְיַלְדֵ֣י זְנוּנִ֔ים כִּֽי־ זָנֹ֤ה תִזְנֶה֙ הָאָ֔רֶץ מֵֽאַחֲרֵ֖י יְקֹוָֽק: וַיֵּ֙לֶךְ֙ וַיִּקַּ֔ח אֶת־גֹּ֖מֶר בַּת־דִּבְלָ֑יִם וַתַּ֥הַר וַתֵּֽלֶד־ל֖וֹ בֵּֽן: וַיֹּ֤אמֶר יְקֹוָק֙ אֵלָ֔יו קְרָ֥א שְׁמ֖וֹ יִזְרְעֶ֑אל כִּי־ע֣וֹד מְעַ֗ט וּפָ֨קַדְתִּ֜י אֶת־דְּמֵ֤י יִזְרְעֶאל֙ עַל־בֵּ֣ית יֵה֔וּא וְהִ֨שְׁבַּתִּ֔י מַמְלְכ֖וּת בֵּ֥ית יִשְׂרָאֵֽל: וְהָיָ֖ה בַּיּ֣וֹם הַה֑וּא וְשָֽׁבַרְתִּי֙ אֶת־קֶ֣שֶׁת יִשְׂרָאֵ֔ל בְּעֵ֖מֶק יִזְרְעֶֽאל: וַתַּ֤הַר עוֹד֙ וַתֵּ֣לֶד בַּ֔ת וַיֹּ֣אמֶר ל֔וֹ קְרָ֥א שְׁמָ֖הּ לֹ֣א רֻחָ֑מָה כִּי֩ לֹ֨א אוֹסִ֜יף ע֗וֹד אֲרַחֵם֙ אֶת־בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל כִּֽי־נָשֹׂ֥א אֶשָּׂ֖א לָהֶֽם: וְאֶת־בֵּ֤ית יְהוּדָה֙ אֲרַחֵ֔ם וְהֽוֹשַׁעְתִּ֖ים בַּיקֹוָ֣ק אֱלֹֽהֵיהֶ֑ם וְלֹ֣א אֽוֹשִׁיעֵ֗ם בְּקֶ֤שֶׁת וּבְחֶ֙רֶב֙ וּבְמִלְחָמָ֔ה בְּסוּסִ֖ים וּבְפָרָשִֽׁים: וַתִּגְמֹ֖ל אֶת־לֹ֣א רֻחָ֑מָה וַתַּ֖הַר וַתֵּ֥לֶד בֵּֽן: וַיֹּ֕אמֶר קְרָ֥א שְׁמ֖וֹ לֹ֣א עַמִּ֑י כִּ֤י אַתֶּם֙ לֹ֣א עַמִּ֔י וְאָנֹכִ֖י לֹֽא־אֶהְיֶ֥ה לָכֶֽם:

ובכן שאנו מחפשים במפרשים כמעט כולם לא יכולים לקבל את הפסוקים האלה כפשוטו. מה? באמת הנביא לקח אשת זנונים ?! התרגום אומר שזה משל כלומר הושע אמר משל. האבן עזרא והרמב"ם אומרים שזה היה בחלום כלומר הוא חלם כאילו הוא לוקח ומוליד וכו' וכו'. (מה שקשה כלפי האבן עזרא היא, שהוא תוקף חזק את הגאון שמפרש את סיפור בלעם והאתון כחלום. ופתאום כאן הוא מאמץ בחום את אותו פתרון ?! ונרחיב בהמשך מה כאב להם)

חז"ל מפרשים את סיפור כפשוטו, ואומרים שהושע אשם בדבר. כלומר הושע הציע לקב"ה להחליף עם, אז הקב"ה עשה לו מן תרגיל כזה להוכיח לו בק"ו שאי אפשר להחליף אישה\עם. כלומר אם אתה לא יכול לגרש את אשתך אפי' שיש לך ספק בילדיה, אני – הקב"ה – שאין לי ספק בבני, בוודאי לא יכול להחליף אותם.

אברבנאל תוקף קשות את התרגום ואת הרמב"ם ואת האבן עזרא. ומסביר שזה כפשוטו. "כי הוא באמת זמה ועון פלילי להכחיש פשוטי הכתובים, ואם כה נעשה להם פשה תפשה הצרעת בכתובים כולם לגלות בהם פירושים מכחישים אמתתם" (אברבנאל במקום)

ובכן מי שרגיל בסיפור מכיר כבר את כל חילוקי הדעות בעניין. ואין כאן חדש. גם מה כאב לכולם – אלה המתנגדים לפשט ואלה שכן מפרשים כפשט עם הוספות כמו חז"ל – גם בזה אין חדש. מה שהתחדש לי היום, זה, שחזרתי על תרי עשר (קיבלתי מרבותי שבחגים לומדים נ"ך וזה מאוד מומלץ לכל משכיל ככה יש לו חובה (סוג של נדר\קבלה) ללמוד נ"ך כל חיו), ועל הסיפור הנ"ל, נזכרתי בחז"ל ידוע.

יש חז"ל שדן מתי נגמר\תמה זכות אבות רח"ל. (רבי מורי שאל פעם את ר' חיים הרי נוצר חסד לאלפים ואין אפי' אלף דור מיעקב אבינו אז אייך תמה זכות אבות ? ור' חיים ענה מה שענה אבל השאלה יותר קשה מהתשובה. בהמשך נבין שאם תמה רח"ל, זה תמה בגללינו רח"ל ולא בגלל הקב"ה והאבות הרי באמת שאין אפי' אלף דור)

מאימתי תמה זכות אבות? אמר רב: מימות הושע בן בארי, שנאמר אגלה את נבלתה לעיני מאהביה ואיש לא יצילנה מידי (תלמוד בבלי מסכת שבת דף נה עמוד א)

בירושלמי זה יותר בהרחבה

שמואל אמר עד הושע [הושע ב יב] ועתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה ואיש לא יצילינה מידי ואין איש אלא אברהם כמה דתימר [בראשית כ ז] ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ואין איש אלא יצחק כמה דתימר [שם כד סה] מי האיש הלזה ההולך בשדה לקראתינו ואין איש אלא יעקב כמה דתימר [שם כה כז] ויעקב איש תם. (תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק י הלכה א)

חייבים להביא את המשך הירושלמי שאומר: א"ר אחא זכות אבות לעולם קיימת. [דברים ד לא] כי אל רחום ה' אלהיך וגו' עד ולא ישכח את ברית אבותיך מלמד שהברית כרותה לשבטים.

רבי יודן בר חנן בשם ר' ברכיה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני אם ראיתם זכות אבות שמטה וזכות אמהות שנתמוטטה "לכו והידבקו בחסד" מה טעמא [ישעי' נד י] כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה. כי ההרים ימושו זה זכות אבות והגבעות תמוטינה זו זכות אמהות מיכן והילך וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך ה': (תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק י הלכה א)

ובכן גם החז"לים האלה מוכר לכל משכיל. כלומר כל הסוגיה הזה של תמה או לא תמה מוכר לכולם. אבל החג הזה נפל לי האסימון. שמתרץ את הסוגיה כאן של תמה רח"ל או לא תמה ב"ה. וגם מסביר את סיפור אשת זנונים של הושע הנביא.

מי שרגיל במאמרים כאן ומכיר את החשיבה הבסיסית של היהדות = המתודה היהודית, מיד יבין לאן אני חותר כאן. אבל ברשותכם אני אפשט את שני הסוגיות כאן בהרחבה.

נתחיל עם סוגיית תמה רח"ל או לא תמה זכות אבות ב"ה.

השאלה האולטימטיבית היא, אייך אפשר להתווכח על המציאות, זה או שיש לנו זכות אבות או שאין לנו רח"ל ?!

ובכן מצד המידות של הקב"ה = נוצר חסד לאלפים, מדובר על אלפים דור שכל דור זה לפחות שבעים שנה כפול אלפים = 140000 שנה. אז עד אז יש לנו זכות אבות. (ר' חיים הביא מהלכות גדולות ששנתיים זה דור. ואפי' אם נסכים ששנתיים זה דור, אין ארבע אלף שנה מיעקב אבינו)

זה מצד המידות של הקב"ה כלפי כל צדיק. אבל דווקא בזכות אבות יש הבטחה נצחית לאבות כפי שרב אחא אומר לעיל. ויש אפי' ברית, כלומר כביכול הקב"ה בעצמו חייב משום הברית לקיים את זכות אבות לנצח\לעולם.

אבל מה קורה רח"ל מצדינו ? כלומר זכות אבות זה דו סטרי. יש את הצד של הקב"ה שהוא שומר את הבטחתו ב"ה. ויש את הצד שלנו שאם לא נשמור על עריות רח"ל, פשוט אין זכות אבות כי אנו לא יורשים של האבות. תחשבו על זה, אם אני רח"ל בן זנונים, אני לא בטוח שאני צאצאי האבות (וזכות אבות = ירושה מאב לבן).

ולכן התשובה האם תמה או לא תמה רח"ל, זה שאלה דיי פשוטה, האם שמרנו על עריות או לא רח"ל. כלומר זה שאלה מציאותית עובדתית כן או לא רח"ל.

אז רב (על פי הבבלי) או שמואל (על פי הירושלמי) טעון שהושע הנביא לקח אשת זנונים במציאות והנה אין יותר ירושה. "ועתה אגלה את נבלותה לעיני מאהביה ואיש לא יצילינה מידי" ראו כולנו ממזרים

כלומר שבלק רצה לערער על היוחסין של בני ישראל, הוא ביקש מהדוד בלעם שיעיד שבני ישראל התבוללו במצרים במשך ארבע מאות שנה ואין להם יותר זכות אבות = ירושת הארץ. ובלעם ראה שבני ישראל לא התבוללו והם היורשים האמיתיים של ארץ ישראל כלומר לא תמה זכות אבות. (ראו ויגר מואב – דיור היא לא חלק בכלכלת האומה)

אבל רב או שמואל טוען כאן שבזמן הושע הנביא זה היה מציאות עובדתית שבני ישראל זנו, הנה אפי' הקב"ה אומר להושע הנביא שאין יותר טעם לשמור על עריות הרי במילא רח"ל כולנו ממזרים. במילא אין לנו ירושה. כלומר על פי דעת רב\שמואל זה הן העובדות רח"ל.

החולקים על רב\שמואל יאמרו בצדק כמו אברבנאל שהכתוב מספר: וַיֵּ֙לֶךְ֙ וַיִּקַּ֔ח אֶת־גֹּ֖מֶר בַּת־דִּבְלָ֑יִם וַתַּ֥הַר וַתֵּֽלֶד־ל֖וֹ בֵּֽן: כלומר הבן הזה לא היה בן זנונים, הוא היה יורש של הושע הנביא. כלומר לא תמה זכות אבות.

מכאן נבין את גאונותו של אברבנאל. הוא הבין טוב טוב מה כואב לכל המפרשים את נבואת הושע לא כפשוטו. הם ידעו שאם לא נשאר יורש אחד לארץ ישראל ?! אז אין יותר זכות אבות = אין יותר ירושת הארץ רח"ל. כלומר אם כל בני ישראל חוטאים וזונים באמת, לפחות תמיד נשאר צדיק אחד בסדום שזה הנביא והוא מציל את הירושה לדורותיו הוא = לא תמה זכות אבות. אבל אם הקב"ה אומר לנביא גם לעשות את זה, אז אין יותר זכות אבות רח"ל. והבינו את עומקן של דברים.

מגיע אברבנאל ומדייק מהכתוב, חבריה אין מה לפחד שהוא לוקח אשת זנונים, הרי היא מולידה לו ורק לו את צאצאיו = וַתֵּֽלֶד־ל֖וֹ בֵּֽן: הדגש הוא על "לו" בן.

הגאונים והראשונים (והתרגום) לא התרגשו מיזה שהנביא לוקח אשת זנונים (הרי כל אישה יכולה לחזור בתשובה), הם התרגשו מיזה שנחשוב שאין יותר זכות אבות ולכן נתייאש אנחנו בהווה לשמור על חוקי המשפחה. כלומר אפי' הצדיק היחיד בסדום לקח בסוף אשת זנונים ואין יותר זכות אבות. אז מה לי לשמור בהווה על חוקי המשפחה ?! ולכן אמרו שזה לא כפשוטו, הצדיק נשאר צדיק אפי' בסדום. ואם ככה אנו היורשים של אותו צדיק. אברבנאל הגאון פותר את הבעיה מהכתוב כנ"ל וַתֵּֽלֶד־ל֖וֹ בֵּֽן: כלומר אנו יורשים את הארץ מיזה שהיא הולידה לו את צאצאיו ולכן יש יורשים. ובאמת בהמשך הפסוקים בפרקים הבאים אנו רואים את הנחמה: וְהָיָ֤ה בַיּוֹם־הַהוּא֙ נְאֻם־יְקֹוָ֔ק תִּקְרְאִ֖י אִישִׁ֑י וְלֹֽא־תִקְרְאִי־לִ֥י ע֖וֹד בַּעְלִֽי: (יט) וַהֲסִרֹתִ֛י אֶת־שְׁמ֥וֹת הַבְּעָלִ֖ים מִפִּ֑יהָ וְלֹֽא־יִזָּכְר֥וּ ע֖וֹד בִּשְׁמָֽם: (כ) וְכָרַתִּ֨י לָהֶ֤ם בְּרִית֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא עִם־חַיַּ֤ת הַשָּׂדֶה֙ וְעִם־ע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וְרֶ֖מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֑ה וְקֶ֨שֶׁת וְחֶ֤רֶב וּמִלְחָמָה֙ אֶשְׁבּ֣וֹר מִן־הָאָ֔רֶץ וְהִשְׁכַּבְתִּ֖ים לָבֶֽטַח: (כא) וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְ לִ֖י לְעוֹלָ֑ם וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְ לִי֙ בְּצֶ֣דֶק וּבְמִשְׁפָּ֔ט וּבְחֶ֖סֶד וּֽבְרַחֲמִֽים: (כב) וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְ לִ֖י בֶּאֱמוּנָ֑ה וְיָדַ֖עַתְּ אֶת־יְקֹוָֽק: (כג) וְהָיָ֣ה׀ בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא אֶֽעֱנֶה֙ נְאֻם־יְקֹוָ֔ק אֶעֱנֶ֖ה אֶת־הַשָּׁמָ֑יִם וְהֵ֖ם יַעֲנ֥וּ אֶת־הָאָֽרֶץ: (כד) וְהָאָ֣רֶץ תַּעֲנֶ֔ה אֶת־הַדָּגָ֖ן וְאֶת־הַתִּיר֣וֹשׁ וְאֶת־הַיִּצְהָ֑ר וְהֵ֖ם יַעֲנ֥וּ אֶֽת־יִזְרְעֶֽאל: (כה) וּזְרַעְתִּ֤יהָ לִּי֙ בָּאָ֔רֶץ וְרִֽחַמְתִּ֖י אֶת־לֹ֣א רֻחָ֑מָה וְאָמַרְתִּ֤י לְלֹֽא־עַמִּי֙ עַמִּי־אַ֔תָּה וְה֖וּא יֹאמַ֥ר אֱלֹהָֽי: (הושע פרק ב)

אייך הנביא מנחם ואומר: ואמרתי ללא עמי, עמי אתה ?! זה או שהוא בן זנונים או שלא ? ואם רח"ל הוא בן זנונים אז אין יותר "עמי" במציאות העובדתית ?! כאן בא הדיוק של אברבנאל שמדייק מהכתוב שהוא לא בן זנונים =  וַתֵּֽלֶד־ל֖וֹ בֵּֽן.

עכשיו תשימו לב

יוצא לנו מכאן שאפי' בנמשל שזה "בני ישראל" ההמונים, הם שמרו על עריות על חוקי המשפחה. הרי בנמשל הקב"ה חוזר בו ואומר עמי אתה. אז למה הקב"ה כל כך כועס לפני כן ? הוא לא כועס על זנות מציאותית רק הוא כועס על לזנות אחרי "אלוהים אחרים". תשימו לב, הנביא לא מאשים אותם בזנות מציאותית ששוללת את ירושת הארץ = זכות אבות. הקב"ה כועס על אלוהים אחרים שמה זה אומר ?

נשים לב, שמדובר על אותו אלוהים אחרים של סיפור אליהו ואחאב שאחאב מאשים את אליהו כעוכר ישראל ואליהו מאשים את אחאב ואת אבותיו כעוכרי ישראל כפי שהרחבנו כאן עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב

אלוהים אחרים שם וכאן אצל הושע הנביא מדובר על "הבעל". ומהי הבעל ? מלשון "בעלות" = קניין !! כמו באלוהי הליברליזם המודרני. שזה אומר כל נולד נולד בלי קניין מראש ונכפה על כולם להיות בחלוקת העבודה בכפיה, וכאן מתחיל המשחק, או שאתה מצליח לזכות בכל ההון האנושי או אתה מת מרעב תחת הגשר בשקט, אבל עד אז כולנו עבדים לבעל.

כאן אצל הושע הפסוקים מדברים על כלכלה נטו: כִּ֤י זָֽנְתָה֙ אִמָּ֔ם הֹבִ֖ישָׁה הֽוֹרָתָ֑ם כִּ֣י אָמְרָ֗ה אֵלְכָ֞ה אַחֲרֵ֤י מְאַהֲבַי֙ נֹתְנֵ֤י לַחְמִי֙ וּמֵימַ֔י צַמְרִ֣י וּפִשְׁתִּ֔י שַׁמְנִ֖י וְשִׁקּוּיָֽי:

הושע פרק ב

וְהִיא֙ לֹ֣א יָֽדְעָ֔ה כִּ֤י אָֽנֹכִי֙ נָתַ֣תִּי לָ֔הּ הַדָּגָ֖ן וְהַתִּיר֣וֹשׁ וְהַיִּצְהָ֑ר וְכֶ֨סֶף הִרְבֵּ֥יתִי לָ֛הּ וְזָהָ֖ב עָשׂ֥וּ לַבָּֽעַל: (יא) לָכֵ֣ן אָשׁ֔וּב וְלָקַחְתִּ֤י דְגָנִי֙ בְּעִתּ֔וֹ וְתִירוֹשִׁ֖י בְּמֽוֹעֲד֑וֹ וְהִצַּלְתִּי֙ צַמְרִ֣י וּפִשְׁתִּ֔י לְכַסּ֖וֹת אֶת־עֶרְוָתָֽהּ: (יב) וְעַתָּ֛ה אֲגַלֶּ֥ה אֶת־נַבְלֻתָ֖הּ לְעֵינֵ֣י מְאַהֲבֶ֑יהָ וְאִ֥ישׁ לֹֽא־יַצִּילֶ֥נָּה מִיָּדִֽי: (יג) וְהִשְׁבַּתִּי֙ כָּל־מְשׂוֹשָׂ֔הּ חַגָּ֖הּ חָדְשָׁ֣הּ וְשַׁבַּתָּ֑הּ וְכֹ֖ל מוֹעֲדָֽהּ: (יד) וַהֲשִׁמֹּתִ֗י גַּפְנָהּ֙ וּתְאֵ֣נָתָ֔הּ אֲשֶׁ֣ר אָמְרָ֗ה אֶתְנָ֥ה הֵ֙מָּה֙ לִ֔י אֲשֶׁ֥ר נָֽתְנוּ־לִ֖י מְאַֽהֲבָ֑י וְשַׂמְתִּ֣ים לְיַ֔עַר וַאֲכָלָ֖תַם חַיַּ֥ת הַשָּׂדֶֽה: (טו) וּפָקַדְתִּ֣י עָלֶ֗יהָ אֶת־יְמֵ֤י הַבְּעָלִים֙ אֲשֶׁ֣ר תַּקְטִ֣יר לָהֶ֔ם וַתַּ֤עַד נִזְמָהּ֙ וְחֶלְיָתָ֔הּ וַתֵּ֖לֶךְ אַחֲרֵ֣י מְאַהֲבֶ֑יהָ וְאֹתִ֥י שָׁכְחָ֖ה נְאֻם־יְקֹוָֽק: פ (טז) לָכֵ֗ן הִנֵּ֤ה אָֽנֹכִי֙ מְפַתֶּ֔יהָ וְהֹֽלַכְתִּ֖יהָ הַמִּדְבָּ֑ר וְדִבַּרְתִּ֖י עַל־לִבָּֽהּ: (יז) וְנָתַ֨תִּי לָ֤הּ אֶת־כְּרָמֶ֙יהָ֙ מִשָּׁ֔ם וְאֶת־עֵ֥מֶק עָכ֖וֹר לְפֶ֣תַח תִּקְוָ֑ה וְעָ֤נְתָה שָּׁ֙מָּה֙ כִּימֵ֣י נְעוּרֶ֔יהָ וּכְי֖וֹם עֲלֹתָ֥הּ מֵאֶֽרֶץ־מִצְרָֽיִם: ס (יח) וְהָיָ֤ה בַיּוֹם־הַהוּא֙ נְאֻם־יְקֹוָ֔ק תִּקְרְאִ֖י אִישִׁ֑י וְלֹֽא־תִקְרְאִי־לִ֥י ע֖וֹד בַּעְלִֽי: (יט) וַהֲסִרֹתִ֛י אֶת־שְׁמ֥וֹת הַבְּעָלִ֖ים מִפִּ֑יהָ וְלֹֽא־יִזָּכְר֥וּ ע֖וֹד בִּשְׁמָֽם: (כ) וְכָרַתִּ֨י לָהֶ֤ם בְּרִית֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא עִם־חַיַּ֤ת הַשָּׂדֶה֙ וְעִם־ע֣וֹף הַשָּׁמַ֔יִם וְרֶ֖מֶשׂ הָֽאֲדָמָ֑ה וְקֶ֨שֶׁת וְחֶ֤רֶב וּמִלְחָמָה֙ אֶשְׁבּ֣וֹר מִן־הָאָ֔רֶץ וְהִשְׁכַּבְתִּ֖ים לָבֶֽטַח: (כא) וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְ לִ֖י לְעוֹלָ֑ם וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְ לִי֙ בְּצֶ֣דֶק וּבְמִשְׁפָּ֔ט וּבְחֶ֖סֶד וּֽבְרַחֲמִֽים: (כב) וְאֵרַשְׂתִּ֥יךְ לִ֖י בֶּאֱמוּנָ֑ה וְיָדַ֖עַתְּ אֶת־יְקֹוָֽק: ס (כג) וְהָיָ֣ה׀ בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא אֶֽעֱנֶה֙ נְאֻם־יְקֹוָ֔ק אֶעֱנֶ֖ה אֶת־הַשָּׁמָ֑יִם וְהֵ֖ם יַעֲנ֥וּ אֶת־הָאָֽרֶץ: (כד) וְהָאָ֣רֶץ תַּעֲנֶ֔ה אֶת־הַדָּגָ֖ן וְאֶת־הַתִּיר֣וֹשׁ וְאֶת־הַיִּצְהָ֑ר וְהֵ֖ם יַעֲנ֥וּ אֶֽת־יִזְרְעֶֽאל:(כה) וּזְרַעְתִּ֤יהָ לִּי֙ בָּאָ֔רֶץ וְרִֽחַמְתִּ֖י אֶת־לֹ֣א רֻחָ֑מָה וְאָמַרְתִּ֤י לְלֹֽא־עַמִּי֙ עַמִּי־אַ֔תָּה וְה֖וּא יֹאמַ֥ר אֱלֹהָֽי: פ

ע"כ הפסוקים וראו בהמשך כל הספר, הושע מדבר על כלכלה.

ובכן אצל אלוהי הליברליזם כנ"ל "לכל דבר יש מחיר" (חוץ מאלוהי הליברליזם עצמו שהוא הנבל לא מוכן לשלם שום מחיר), אז כולנו בכפיה בחלוקת העבודה בעקבות שלילת הטבע מראש. ולכן מראש אין לנו זכות אבות וארץ ישראל לא שלנו. הבעל\הקניין הוא אלוהינו ואנו כזונה מקבלים ממנו אתנן במקרה הטוב אחרי שזיין אותנו עד תום (כמה בנים\בנות הקרבנו למולך ?!), או לחליפין אנו צריכים למות תחת הגשר בשקט אחרי האונס. הנביא זועק שאנו הטיפשים נותנים לבעל אתנן: אַל־תִּשְׂמַ֨ח יִשְׂרָאֵ֤ל אֶל־גִּיל֙ כָּֽעַמִּ֔ים כִּ֥י זָנִ֖יתָ מֵעַ֣ל אֱלֹהֶ֑יךָ אָהַ֣בְתָּ אֶתְנָ֔ן עַ֖ל כָּל־גָּרְנ֥וֹת דָּגָֽן: (הושע פרק ט). כלומר אנו שמחים שאנו כמו כל העמים הקפיטליסטיות הנאו ליברליות ולא צריכים יותר לתת מעשר ולשמור על שמיטה ויובל ולשמור על שמיטת כספים. אולי הבעל\הקפיטליזם ייתן לי משהו – פירורים: כִּ֣י אָמְרָ֗ה אֵלְכָ֞ה אַחֲרֵ֤י מְאַהֲבַי֙ נֹתְנֵ֤י לַחְמִי֙ וּמֵימַ֔י צַמְרִ֣י וּפִשְׁתִּ֔י שַׁמְנִ֖י וְשִׁקּוּיָֽי:

אצל אלוהי הליברליזם אין זכות אבות ובאמת אין צורך לשמור על חוקי המשפחה ובאמת הסחר בנשים והזנות ובני זנונים, הם חלק בלתי נפרד מאלוהי הליברליזם כפי שהסברתי בסיפור פילגש בגבעה. ראו פילגש בגבעה – רות המואביה

לסיום נסיים בנחמה

אומרים חז"לינו הקדושים: "מכאן אנו למדין שזכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד", שנאמר לולי אלהי אבי אלהי אברהם וגו' א"כ לא עמדה לו זכות אבותיו אלא לשמירת ממונו את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו למד "שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו", לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו.

פשוט לנשק כל מילה של החז"ל העמוק הזה. הרי מצד אחד אין יותר זכות אבות שזה אומר אין לנו קניינים מירושה. מצד שני יש פיתרון בדיעבד להיות חלק בחלוקת העבודה האנושית. אבל חז"ל אומרים מפורש שזה לא מעשה האלוהים = "שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו", לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו.

אבל יש בעיה עם נחמת חז"ל. כי שיעקב דיבר עם לבן הרשע. לבן הבין את זה שמגיע לו את עמלו בחלוקת העבודה ועשו גל עד. אצל אלוהי הבעל\הליברליזם, אתה יכול למות מרעב ואתה חייב למות בשקט (= יש ברירה טבעית נזעק המפגר אבי שמחון). כלומר כינוס ההון אצל יחידים שאנו רק שבעים שנה מהמלחמה כבר מעל חמישים אחוזים של הון אנושי נמצא בידי אחוז אחד מבני אנוש. שזה אומר שמצד אלוהי הבעל 99% בני אנוש יכולים להישאר עבדים לבעל\לליברליזם והבעל הזה יזיין אותם עד הסוף בלי לתת לנו אפי' אתנן. הבעל הזה לא רק מזיין אותנו הגברים, הוא רוצה גם לזיין את הנשים. כלומר הוא דורש שני מפרנסים למשפחה. שאת זה לא ביקש אפי' הבעל המקראי. רק הבעל המודרני מרוב חוצפה דורש גם את הנשים לעבדות.

בכל אופן נשאר לנו הירושלמי לעיל שמנחם בכל זאת: רבי יודן בר חנן בשם ר' ברכיה אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בני אם ראיתם זכות אבות שמטה וזכות אמהות שנתמוטטה "לכו והידבקו בחסד" מה טעמא [ישעי' נד י] כי ההרים ימושו והגבעות תמוטינה. כי ההרים ימושו זה זכות אבות והגבעות תמוטינה זו זכות אמהות מיכן והילך וחסדי מאתך לא ימוש וברית שלומי לא תמוט אמר מרחמך ה': (תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק י הלכה א)

ודיברנו על הצעת דניאל לתת צדקה במקרים כאלה. ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל ראו גם צדקה ?! השקר הקדוש של האנושות !

אבל אצל אלוהי הבעל\הליברליזם הפוסט מודרני אוסרים אפי' צדקה. ראו איסור צדקה – החברה הסדומית

לסיום: מה בין אלוהינו לבין אלוהי הליברליזם ? אצל אלוהי הליברליזם הוא הבעל מלשון בעלות ולכן באמת אצלו אין לנו זכות מוקנה לנשום והמדינה הוא ההורה העליון = בעלות = טוטליטריות מוחלטת. ואצל אלוהינו ?! וְהָיָ֤ה בַיּוֹם־הַהוּא֙ נְאֻם־יְקֹוָ֔ק תִּקְרְאִ֖י אִישִׁ֑י וְלֹֽא־תִקְרְאִי־לִ֥י ע֖וֹד בַּעְלִֽי: והבינו את ההבדל הגדול.

בזה סיימתי ב"ה לפרש את פרשת אשת זנונים ואת סוגיית לא תמה זכות אבות.

בברכה

Max maxmen

המדריך היהודי לכלכלה יהודית

"המדריך היהודי לכלכלה יהודית"

מאמר מיוחד מוקדש לאריאל היקר

לכבוד אריאל היקר

פנית אלי כי רצית לדבר עמי על המאמר שלי "להבין בכלכלה בקלי קלות". ויצרתי קשר איתך במייל ולבסוף גלשנו לנושאים אחרים. בתכלס לא חזרתה אלי עם שאלות ביאור על המאמר. ואני לצערי שכחתי מכל זה. אז אני פשוט אכתוב לך מדריך שלם מהי כלכלה יהודית. (ככה יזכו עוד יהודים לעיין במאמר הזה ולהבין לעומק את הנושא)

כהרגלי אני מפרט קודם את הבסיס הראשוני שזה אומר קודם אני מתחיל עם החשיבה הבסיסית של היהודי. אני עושה זאת בכדי שלא נשאיר חורים בנושא. כלומר כל מעיין במדריך חייב לקבל קודם את הבסיס החשיבתית של היהודי בכדי להבין את הכלכלה היהודית. אחרת זה דיון חרשים ותמיד יש חורים לא סתומים.

אבל שמתחילים עם הבסיס החשיבתית של היהודי יש תמיד סכנה של קיצוץ בנטיעות. כלומר להיכנס לפרדס בלי להיות מלא כרסו עם מקרא משנה ותלמוד ואגדה והלכה ובעיקר מעשים טובים, יש סכנה מאוד גדולה למעיין שהוא יקצץ רח"ל בנטיעות שלו עצמו. כלומר הוא ילך רח"ל לאיבוד הוא וזרעו עד שלוש או ארבע דורות רח"ל = כרת. כלומר הכניסה לפרדס היא תמיד על דרך "זכה נעשית לו סם חיים. לא זכה נעשית לו סם המוות" (חז"ל)

אז למה אני מתעקש כל כך להתחיל עם הבסיס החשיבתית אם יש בו סכנה?! התשובה רמזתי לך במייל הקודם. במערב המודרני במאות האחרונות הפרידו את המדעים לאסכולות (היו לכך הרבה סיבות והעיקר שבהם היא הקלות ללמד תלמידים), ככה שאף מדען באמת הוא לא פילוסוף (פילוסוף הוא זה שהוא רב תחומי – ולא כחמור נושא ספרים – בעיקר בכדי לצקת יסודות חשיבה שעל פיו שאר המדעים פועלים. לדוגמא: מתודה מדעית היא פילוסופיה. האם נכון היה לפילוסופים לקבוע במתודה המדעית שרק חוק טבע שהוא סימטרי בזמן ובמקום הוא חוק טבע ?! לא זה היה טעות שעצר את המדע. רק אחרי שהמדעים הלכו גם עם מדעי הסתברות, המדע התחיל לצמוח), ולכן אין לו מושג ירוק אפי' בתחומו עצמו. לדוגמא כלכלן או משפטן שלא יודע בשביל מה צריך כלכלה או משפט. ועל איזה יסודות הם בנויים כלומר מה המטרה הסופית של משפט וכלכלה?! הוא נשאר שטחי פנאט אפי' שיש לו אלפי שעות לימוד וניסיון חיים וכו' וכו'. כלכלה ומשפט כל כך תלויים זה בזה שלדעתי אפי' ללמד תלמידים אסור להפריד אותם. כל המושג משפט וצדק מתחיל ונגמר בכלכלה. כל המושג כלכלה מתחיל ונגמר במשפט וצדק.

ביהדות כפי שהסברתי לך במייל הקודם, למודים הכל (אפי' שרבי הקדוש עשה סוג של הפרדה = ששה סדרי משנה. היא רק הפרדה טכנית ולא הפרדה מוחלטת כמו באסכולות במדע. מה עוד, שבאים לתלמוד תמיד התלמוד מכניס סוגיות אחרות לתוך הסוגיות שאנו לומדים ככה שאפי' שלומדים נזיקין אנו תמיד לומדים עוד הרבה סוגיות מתחומים אחרים). כלומר לא עושים את ההפרדה בגלל הכשל שבדבר כנ"ל. כלומר תמיד תלמיד חכם הוא זה שמבין דבר מתוך דבר שזה אומר כל התחומים קשורים זה לזה ואף אחד לא יכול להתקיים כשלעצמו. לדוגמא, אי אפשר לומר קניין בלי להכיר אייך הומצאה הקניין ומהי קניין קביל. אי אפשר לומר לא תגנוב בלי להבין שלפני המצאת הקניין לא היה מושג כזה לא תגנוב. כלומר קניין וערך של לא תגנוב תלויים לגמרי זה בזה ואחד מהם לא יכול להתקיים כשלעצמו.

שרוצים ללמוד משהו, אתה חייב לדעת את ההנחה הראשונית ואת המטרה הסופית. אין אמת כשלעצמו (אמת מארץ תצמח), אמת תמיד היא יחסית למטרה ולתכלית. אז מהי התכלית ? שאל כלכלן או משפטן מהי התכלית ? מי צריך להתקיים הישות הדמיונית = המדינה\לאום\גזע וכו' או הפרט ? לכמה זמן הישות או הפרט אמורה להתקיים ? האם משהו מחוץ לי צריך להתקיים (זה ע"ז של תורה) או אני וככה כל אני ביקום הוא האמור להתקיים ? את מי באים לשרת ? את המדע או את האדם את החברה הדמיונית או את האדם ?

שתלמיד לא מבין את כל זה והוא בא ללמוד כלכלה, הוא שומע על חוקים כאילו הם עמודים כשלעצמם. ביקוש והיצע פלוס יד נעלמת. תשאל אותו, ידידי היקר אין שום ביקוש הכל שלי וחייב אני לומר שכל העולם נברא בשבילי. אה, תאמר יש לא תגנוב ויש שוטר עם רובה. אוקיי אני גם יכול להחזיק רובה. מכאן אנדרלמוסיה ואנרכיה = המבול המקראי = כל המלחמות ההיסטוריות.

התלמיד חושב שהוא לומד מדע, חוקי טבע חוקי חברה, ובתכלס הוא לומד שטויות. הוא לומד מן משחק וכמו בכל משחק יש לו חוקים ככה קבעו לו חוקים מהבטן ואז הוא לומד אייך לשחק. ותמיד יש מקום לאקראיות ככה שגם הלמדן\הכלכלן הכי טוב יכול להיות עני מרוד מאוד. אומר מרוב טיפשות "אבי שמחון" שיש ברירה טבעית במשחק הכלכלי, המדעי לדעתו. האם זאת המטרה הסופית של לימודי כלכלה ? שנישאר בברירה הטבעית ? אם ברירה טבעית מה אנחנו מתערבים ? בשביל מה האדם צריך להיות אדם תבוני ונבון ? האדם רוצה לנצח את הברירה הטבעית\העיוור. וזה תוקף הכוח החברתית והתבונה בכדי לא להיות אקראי תחת הברירה הטבעית.

ולכן אני מאוד מתעקש שכל תלמיד ידע את התמונה מלמעלה ככה יבין מהי קניין ואייך הוא הומצאה ואייך הקניין יכול להיות קביל. לדוגמא האם הסכם נישואין בינך לאשתך הם קבילים ? הרי מנין לך הזכות למנוע ממני (לפחות לשכנע) את אשתך וההפך ?  כלומר שבני אנוש המציאו את חוקי המשפחה, הם צריכים להבין שאם זה לא קביל זה לא יכול במציאות להתקיים. נקודת ההנחה היית שתמיד יש שוויון בין כמות הזכרים לכמות הנקבות ככה שיש לכל אחד אישה ולכן הם קבילים על פי הצוו הקטגורי או הצוו של הלל התלמודי. ולכן באמת שלמה המלך יוצא מגדרו כלפי הנואף, שבניגוד כלפי קניינים כלליים שלמה המלך אומר "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב", לא כן כלפי נואף, כלפי הנואף שלמה המלך נזעק: הַ֭בָּא אֶל־אֵ֣שֶׁת רֵעֵ֑הוּ ל֥אֹ יִ֝נָּקֶ֗ה כָּֽל־הַנֹּגֵ֥עַ בָּֽהּ: נֹאֵ֣ף אִשָּׁ֣ה חֲסַר־לֵ֑ב מַֽשְׁחִ֥ית נַ֝פְשׁ֗וֹ ה֣וּא יַעֲשֶֽׂנָּה: נֶֽ גַע־וְקָל֥וֹן יִמְצָ֑א וְ֝חֶרְפָּת֗וֹ ל֣אֹ תִמָּחֶֽה: כִּֽי־קִנְאָ֥ה חֲמַת־גָּ֑בֶר וְלֽאֹ־יַ֝חְמ֗וֹל בְּי֣וֹם נָקָֽם: לאֹ־יִ֭שָּׂא פְּנֵ֣י כָל־כֹּ֑פֶר וְלֽאֹ־י֝אֹבֶ֗ה כִּ֣י תַרְבֶּה־שֹּֽׁחַד: (משלי) אתה יכול להבין מכאן שיש הבדל גדול בין קניין אישה ובעל, שהם תמיד קבילים, לבין קניין אחר שאם מישהו רעב סימן שאין לו קניין ואם אין לו קניין, גם הקניין שלך לא קביל ולכן מותר לו לגנוב. חז"ל אומרים שחובה על כל אדם לדאוג לזיווג לחברו. ולמה ? כי אז כנ"ל גם קניין אשתך וההפך הם לא קבילים. ותשים לב שחז"ל אומרים את זה אפי' שיש תמיד שוויון בין זכרים ונקבות ביקום. בכדי שאשתך תהיה באמת שלך ואתה תהיה באמת שלה, שניכם צריכים לדאוג לכל בני הגיל שלכם בסביבה החברתית שלכם ואפי' מחוץ לו. רק ככך הנישואין שלכם קבילים במציאות. אותו דבר לגבי שאר הקניינים.

אני מקווה שהנקודה שניסית להעביר לך, מובנת לך. בכדי להבין בכלכלה צריכים להבין את היסודות של התבונה האנושית. בכדי להבין בכלכלה יהודית חייבים להבין קודם את היסודות של החשיבה היהודית. ולכן אני מתעקש שכל תלמיד יכנס לפרדס, ורק ככה יבין מהי כלכלה יהודית.

ונתחיל בעזרת השם ותחזיק לי אצבעות.

אלוהות בקצרה (בהרחבה אפשר לראות את סדרת המאמרים בנושא)

הרלוונטיות המעשית לאלוהות היא הטיעון שאפי' שהיקום היא דינמי ככה האדם (אין פרצופיהם והדי אן איי וטביעות האצבעות וכו' שווים), יש בינה אחת ביקום. כלומר 1+1=2 = אמתויות האבסולוטיות = בינה אחדותית. מאז פילוסופי יוון ברור כבר לכל בן אנוש שזה המצב, מכאן המדעים. (האמת היא שמאז המצאת השפה והחקלאות ואת הלוח והיום והלילה והאוכל המבושל והשליטה בעשיית צרכים וכו' וכו', אפשרי להמציא אך ורק עם ההנחה החשיבתית הזו שהבינה היא אחדותית. תחשוב על זה, אנו מדברים עם הזולת בשפה כי אנו משוכנעים שלזולת יש את אותו בינה אחדותית אחרת מנין לי שיבין מה אני אומר ואם לא יבין למה אני ממציא שפה ? אותו דבר היקום כולה יש לו בינה אחדותית כלומר אפשר להמציא את החקלאות. אחרת מנין לי שאני זורע חיטה יצמח לי חיטה ? וחקלאות בלי לוח וידיעת העונות מראש לא מאפשר חקלאות ומנין לי שיש סדר ויש עונות וכו' וכו' ? אנו מניחים שהבינה היא אחדותית בכל היקום כולו כולל אצל האדם) כלומר כל נבון מבין שעל אמתיות האבסולוטיות אין להתווכח. האומות אימצו בחום רב את הידיעה הזו ואמרו מרוב טיפשותם ש"ידע שווה כוח". ביהדות "ידע שווה נבואה" ידע שווה מוסר וערכים נכונים ושרידותיים לנצח. (ראה "המדען מול הנביא" הכשל החשיבתית במאות האחרונות) הידע\הנבואה כתבה את התורה וכל ספרות עם ישראל לדורות. "המלאך בין אדם לאלוהיו הוא שכלו" (האבן עזרא). "מי שלא חס כל כבוד קונו, טוב לו שלא נברא. ומיהו כבד קונו ?! שכלו של אדם !!" (חז"ל על פי הרמב"ם)

מכאן כל אחד שיאמר "כל אחד עם האמת שלו", הוא שקרן ופנאט. אמת הוא יחסים ולכן אם הנחנו הנחות ומטרות ותכליות, אין מצב שאפשר לומר כל אחד עם האמת שלו. יש לכל אחד זכות\בחירה לא ללכת אחרי האמת, אבל שלא יאמר שיש לו אמת אחר כי 1+1=2 תמיד ובכל מקום.

ובכן, האלוהים יצר את היקום בכפיה בלי לשאול את היקום או את האדם האם רוצה הוא להיוולד. (הכופר באלוהים יטען שזה במקרה רח"ל, אבל זה אותו דבר = אנו כאן בכפיה). ועוד יותר מיזה, נמנו וגמרו שלא טוב לו שנברא משנברא (חז"ל). כלומר לכל הדעות טוב לו שלא נברא = כפיה. כלומר אפי' נאמר שכן טוב לו שנברא, זה בכפיה, ק"ו שנמנו וגמרו שלא טוב לו שנברא.

אם האלוהים אשם כביכול ביצירת האדם הראשון (או המפץ אשם רח"ל), מאדם הראשון והילך, כל אבא ואימה אשמים להמשך. כלומר השאלה היא שאלה נצחית (סימטרי בזמן ובמקום), אייך אנו כהורים מולידים ילדים בכפיה ? במיוחד שנמנו וגמרו שלא טוב לו שנברא ?!

אותו תשובה שהאל כביכול ייתן לנו, יהיה מספיק טוב להורים.

במחשבת ישראל נאמר שהאלוהים יצר את האדם (את היקום) מחוק הטוב להיטיב. שזה אומר הוא הטוב המוחלט ולכן מוכרח היה כביכול לברוא את האדם. אם האלוהים היה יוצר את האדם כתלותי בו, זה לא מחוק הטוב להיטיב, רק להפך, זה יצרן שיוצר יצורים מודעים לו בכדי שיהיו תלויים בו ושימחאו לו כף ?!  אין לך עוול נורא יותר מיזה. ולכן מסבירים שמחוק הטוב להיטיב הוא יצר את האדם כמותו ממש = צלם אלוהים. כלומר נטע בו את אחדות הבינה פלוס האפשרות גם ליצור חיים ולחיות לנצח על ידי זרעו = מה זרעו בחיים אף הוא בחיים.

כלומר האל ברא מחוק הטוב להיטיב יצור כמותו ממש וגם נטע בו את אחדות הבינה ככה שכל דיבור בין אדם לאלוהיו הוא בגובה העיניים. האלוהים לא יכול למשל לומר לו ש1+1=7. (ראה אתאיסט בשמחת תורה)

(נ,ב, בכל מקום שאני מציין מאמר, "חובה לעיין שם" אחרת לא תבין את הקיצור דברים כאן)

ובכן האלוהים נתן לו את הגן עדן = את כל היקום. פלוס נטע בו את שכלו = כבודו. ועם זה הוא חיי לנצח על ידי זרעו. ולא רק זה, התפתחות התבונה שלו היא אבולוציונית ככה שכל דור ודור מתקדמת בהתפתחות התבונה. התפתחות התבונה האנושית היא אין סופית. (ראה לא תעשה לך פסל וכל תמונה)

אחרי כל הטוב הזה, זה עוד בכפיה, אז אייך בכל זאת האלוהים עושה את זה? הרי הוא מקור הטוב והצדק. התשובה, שהוא לא יכול לשאול אותך קודם האם אתה רוצה להיוולד (בחז"ל יש דעה באגדה שרוצה להתחכם עם השאלה האולטימטיבית הזו וטוענת שכן שואלים קודם לאדם האם הוא רוצה להיוולד וכנראה אומרו את זה לילדים ושוטים. כי הרי אנו יודעים שהתודעה אצל האדם מתפתחת מאוחר יותר מהלידה = כחצי שנה), ולכן הוא מוליד אותך ונותן לך את כל הטוב הנ"ל. ואם לא תרצה בהם, תמיד יש לך את האפשרות לחדול להיות = להתאבד. כלומר נתן לנו את הבחירה אפי' לחדול להיות. הוא אפי' נתן לנו את הבחירה ללכת אחרי שכלו\שכלינו או לא ללכת אחריו ולהיות אקראיים = ברירה טבעית = אבדון בטוח.

כמו האל, לכל הורה יש את אותו תשובה כמו האל. אבל התנאי המינימלי של ההורה היא כמובן לתת לו את היקום כולו. כלומר קודם מוליד אותו ונוטע בו את אותו בינה אחדותית של האל וגם חייב לתת לו את הגן עדן. מכאן נאמר: "למה נברא אדם יחיד ? כי חייב כל אדם לומר בשבילי נבראה העולם !!" (חז"ל) הדגש היא על ה"חייב" לומר וגו' כי כל אלטרואיזם שבא על חשבונך האישית היא אלטרואיזם דמיוני\שקרי. ועל אלטרואיזם מסוג זה נאמר "הדרך לגהינום רצופה כוונות טובות".

לסיכום האלוהות בקצרה

התנאי של האל ליצור אדם וככה ההורים ליצור ילד, היא 1, חופש וחירות אבסולוטית עד כדי כך שחייב לומר שכל העלום נברא בשבילי. 2, נטע בו את הבינה האחדותית. 3, התפתחות התבונה היא אבולוציות לטוב או לרע (אין עמידה במקום. או קדימה או אחורה רח"ל). 4, אין האל או ההורה או כל כוח אחר, יכול לקחת עליו סמכות על האדם. לא רק שהתנאי של האל ליצור חיים היא חירות אבסולוטית אפי' ממנו (הרי נטע בו את שכלו ככה רק דיבור בגובה העיניים אפשרית ביניהם), כלומר הוא לא לוקח סמכות על האדם, ק"ו שום אדם אין לו סמכות לשלוט באדם. אפי' לא הורה. "לי" בני ישראל עבדים "לי" = אין קניין על האדם (חז"ל). ככה ששום אדם לא יכול לבוא בשם האל ולדרוש סמכות על מישהו. כל דיבור בשם האל עוברים על הלאו של לא תשא את שם אלוהיך לשווא. ונפסק בהלכה שאפי' דיבור בשם האל בצחוק זה נבואת שקר שחייבים להרוג אותו, ויש שאומרים שחייבים אפי' להתאבד עליו כלומר למסור את נפשך בכדי להרוג את הנביא שקר. והקיצוניות ההלכתית הזו היא עמוקה מאוד למי שמבין איזה השלכות יש מדיבור בשם האל לשווא.

מכאן נבין למה אסור אלוהים אחרים. הרי כל אלוהות הוא סמכות. מכאן שאסור לעבוד אלוהים אחרים. כל שררה הוא אלוה, אפי' על עיר נאמר "אין עיר אלא אלוה". והתנאי להורים להוליד היא חירות אבסולוטית. כלומר אסור להם להוליד ובכפיה להוליד אותו תחת סמכות כלשהי, כמו סמכות הריבון או העיר או אפי' תחת התורה שלנו אסור לו להוליד אותו (ולכן חייבים ללמוד אותו ולהבין אותו עצמאית = חובת לימוד התורה יומם ולילה כל החיים. כלומר התורה היא לא ספר חוקים וסמכות ח"ו. רק התורה היא חוקה = חשיבה בסיסית. ולכן צריכים ללמוד אותו ולהבין אותו ואז אנו מקיימים אותו מרצון חופשית. כלומר אסור להפוך את התורה עצמה לאלוה. מכאן המושג "אמונה" מלשון "אימון" בחכמים, יש לנו אימון באלה שלמדו רק עד שאני ילמד בעצמי. במי שאנו נותנים אימון, הם אסור להם לדבר בשם האלוהים לשווא ואסור להם לקחת שררה = סמכות. מכאן שהציבור בוחר אותם ולא שהם נכפים עלינו). הוא חייב להיוולד בן חורין באופן מוחלט.

(ראה סידרת מאמרים בשם אלוהי בני ישראל – חלק ראשון)

לסיום: אלוהות = חירות מוחלטת פלוס חייב כל אדם לומר כל העולם נברא בשבילי. במצב כזה כל אדם יכול לקחת אדם אחר ולשים אותו על המנגל ולאכול אותו. כלומר באמת שאין לאדם שום מוסר וערכים. פשוט הכל שלו כולל כל בעל חי ואפי' אדם. כאן בדיוק נכנס התורה\המקרא.

("הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו" נאמר בדיוק על עבדות האל, שלא יאמר האדם: אני רק עובד את האל. לא ולא, האל אומר הלוואיייייי תעזוב אותי העיקר תקיים את תורתי לטובתך. אדם לא יכול לומר: לי לא מעניין מכלכלה וחברה וצדק ומשפט, רק מעניין אותי האל והוא יעזור לי. אז זהו שלא, הוא לא יעזור לך רק עם התורה = החשיבה הבסיסית של היהודי. ק"ו שהיהודי לא יכול לגייס את האל לטובת תורות האומות שהם למעשה ע"ז של תורה. (אני מדגיש את זה כי יש שרוצים לטעון מרוב טיפשות שהיד הנעלמת הוא האל בעצמו והוא עושה את האדם עשיר או עני))

נתקדם.

התורה = החשיבה הבסיסית.

התורה מניחה שאנו יודעים שפה כלומר יש לנו הורים שכפו עלינו שפה. במיוחד שאם התורה כבר בכתב, אז היא מניחה שאנו יודעים קרוא וכתוב (לפחות לקרוא). אחרת היא לא יכולה לדבר עמנו. אז מתי התורה תמליץ לנו ללמוד שפה או תמליץ על ההורים לכפות עלינו שפה. אם התורה היא מאפס היא לא יכולה להתחיל עם תנאים מראש שההורים כפו עלינו שפה. כלומר היא צריכה להמליץ לנו לעשות זאת לילדים שלנו.

ולכן באמת התורה מתחילה עם "ויאמר". כלומר התורה אומרת לנו שעם שפה אפשר לשלוט בטבע אפי', אם נדע את שפת\חוקי הטבע. אז הנה לנו חובה\המלצה מהתורה ללמד\לכפות על צאצאינו שפה.

איזה שפה ? אם קבענו עקרונית שטוב שפה, אז לכאורה הפכנו את השפה עצמו כאלוה שהחיים והמוות ביד הלשון. האומנם ? יותר מיזה, אנו יודעים שאבולוציונית בני אנוש המציאו כמה סוגי שפות במיוחד כתב. יש את האלףבית ויש את הצורות הסיניות וכו'. ילד דיסלקט בכתב האלף בית יהיה לגמרי נורמלי בצורות הסיניות וההפך. אז האלף בית הוא אלוה שהופך את הילד לדיסלקט ? מה הוא אשם שההורים המטומטמים אימצו דווקא את האלף בית במקום את הצורות הסיניות ? (ראה "מבחן פסיכומטרי" = "כנוטל חרב ודוקרה לתוך מעיו")

ביהדות תמיד ידעו ללמד אותנו לא להפוך שום אמצעי לעיקר\אלוה מול האדם, ולכן תמיד יהודי אמור להיות מעליהם כלומר "לכם הוא מסור ולא אתם מסורין בידיו" (חז"ל)

שבני אנוש יהיו מוסריים באופן מוחלט, אז כנראה ימציאו סוג שפה שלא מוותרת על אף בן אנוש. אם לא יעשו את זה, אז העונש היא על שלשים ועל רבעים, כלומר, אצלו בבית חלק מהילדים או הנינים יסבלו מכך ככה שהוא לא יכול לקובע למשל שלרוב בני אנוש שפה היא דבר טוב ולכן לא איכפת לי שיש דיסלקטים. לא ולא, אצלך בבית זה יקרה. זה לעומק עונשי התורה שתמיד העונש זה אצלך בבית במשפחה. ועוד נבין את זה ביתר תוקף בהמשך.

ובכן בכדי ללמד שפה אתה צריך להיות ער יחד עם הבן. כלומר צריך לוח, צריך יום ולילה שביום ערים ובלילה ישנים. והנה התורה קובע לנו את היום והלילה. על פי מה נקבע את היום והלילה, על פי שעון או על פי האור והחושך ? אם התורה ידעה מהקטבים ששם האור במשך חצי שנה והלילה במשך חצי שנה, אין סיכוי שהיית קובעת את היום והלילה על פי האור והחושך. או שהיא כן ידע אבל זה לא היה בזמנו רלוונטי כי לא גרו בקטבים. בכל אופן אפי' לקבוע יום ולילה, אתה חייב לקחת בחשבון את הקטבים ולכן צריך היה לקבוע אותה על פי שעון דווקא. אז למה התורה התעקשה דווקא לקבוע על פי האור והלילה. לכאורה כי שעון זה התפתחות תבונית מאוחרת והתורה רוצה עקרונית להתחיל הכל מאפס. ובאפס נמצא האור והלילה.

תבין שאם לא כופים לוח, אין מצב של משפחה וחברה. אתה חייב לכפות על הנערים שהם יהיו תמיד ערים וישנים בסדר רציונלי. אותו דבר הזוג, מתי יהיו זוג אם אין לוח ? אם אין יום ולילה? שאנו מגיעים לאוכל, אותו סיפור. האם נזלול כמו העופות תמיד או נאכל מתי שהרעב כופה עלינו לאכול ? ולכן אומרים חז"ל שמשה רבינו עם המן לימד את בני ישראל לאכול בסדר רציונלי וזאת הסיבה שהמן נמס כבר בתחילת היום. גם האוכל המבושל אומצה שלא נזלול תמיד. כלומר נצטרך לחכות לבישול. יש עוד סיבות כמו השיניים שיהיו שניים ישרות ולא טרפות כמו בעלי החיים הטורפות. כלומר השנים הישרות של האדם זה לא תוצאה מקרית, זה חינוך = אוכל מבושל. אם האדם היה טורף מילדות, הייתה לו שינים טורפות כמו לקופים.

היום והלילה מספיקים בכדי להיות ערים ביחד ככה נוכל ללמוד ולחנך וכו' וכו'. אבל צריך גם את העונות בשביל החקלאות. אז מה, התורה תתחיל ללמד אותנו אסטרונומיה ? צריך משהו קל מאוד שאפשר לעצב את הנערים לכך בקלי קלות. והנה הומצא השבוע. כלומר התורה מגרידה לנו לוח שבעיות. אם נעצור אדם נשאל אותו איזה יום היום בשבוע, הוא מיד אינטואיטיבית יודע איזה יום בשבוע אנו. כי עד כחמש\עשר חפצים אדם רואה בלי לספור. ככה ימים. הוא לא צריך לספור ימים, הוא אינטואיטיבית יודע את היום של השבוע. ובאמת אם כל הלוחות שיש בבני אנוש, השבוע ניצחה את כולם כי באמת זה הכי קל. (ראה השתלשלות הלוח העברי ראה גם עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב שגם מסביר את הלוח והכלכלה)

והנה יש לנו כבר שפה, ויום ולילה ולוח שבעיות. ונדלג על סיפור הבריאה ונגיע לבריאת אדם.

השאלה האולטימטיבית היא, למה התורה מתחיל עם אדם אחד. למה לא יצר כביכול מילוני אדם כמו שאר בעלי החיים. אני לא שואל במציאות מה היה, אני שואל למה התורה בסיפור שלה מתחיל עם אדם אחד ולא עם מיליונים ? מה עוד תמיד האדם נקרא בן אדם ולא אדם. למה ?

התשובה. תמיד אדם הוא יחידי. על התורה נאמר שהיא נצחית = סימטרי בזמן ובמקום (אמר לי טיפש אחד שאם האדם יצליח להגיע למערכת שמש אחרת התורה לא מחייבת אותו. ובכן רק טיפש פנאט שחושב שהתורה מספר כאן סיפור, יכול להיות כזה מפגר ולטעון כזה טענה. התורה אומרת לנו שכל זמן נתון ובכל מקום נתון האדם הוא יחידי וממנו ייוולד כל בני אנוש בעתיד). ולכן שלומדים תורה, לא לומדים סיפור היסטורי, רק כל אדם בהווה הוא אדם הראשון לו ולצאצאיו לנצח. ככה בדיוק לומדים את התורה. וככה כל אדם שלומד התורה הוא השחקן המקראי לעומק בהווה. כל אדם נולד בכפיה בדיוק כמו האדם הראשון. כל אדם נולד יחידי שממנו תצא כל האנושות בעתיד.

זה המציאות היחידה. ולכן שאדם מסתכל מה יצא מאדם הראשון, הוא מבין מה יצא ממנו במשך אלפי שנות אנושות, ואת זה הוא לא רוצה, ולכן הוא מבין שיש לו אחריות כבר עכשיו לדעת להסתדר עם הזולת בסביבה. כלומר כל המוסר והערכים יכולים להיות לגמרי אנוכיים ואגואיסטים. וזה באמת טיעון התורה. אם לא תסתדר ולא תחנך את הילדים ? קין ירצח את הבל אחיו !! אם תעשה הסכם חלוקה של הארץ כמו שקין עשה עם אחיו (אחד מקבל את האדמה והשני מקבל את המטלטלין) ?! לבסוף הוא ירצח אותו !! אגב תמיד ממציא הטריטוריה הוא בהכרח רוצח. רואים את זה אצל בעלי החיים ואצל האדם כמובן. (זה הדרש של חז"ל על סיפור הרצח. המקרא עצמה עושה דרש אחר. שעבדות האל והדמיון כאילו האל מעדיף אחר = עבר על הלאו של לא תנחשו ולא תעוננו, הביא לרצח אחיו. כלומר תמיד כדאי לדרוש מה שרלוונטי בזמנם. במקרא היה רלוונטי עבדות האל שמביא את הרצח. ובזמן חז"ל היה רלוונטי הסכמים = יקוב הדין את ההר, שמביא את הרצח)

ובכן, נזכור. 1, האדם נולד יחידי, זה המציאות העובדתית. 2, תמיד האדם בהווה הוא השחקן המקראי בהווה. ואם מה היה בהיסטוריה ומה שיש בהווה, זה מה שיצא מאדם הקדמון ? אולי כדאי לדעת להסתדר ולא לשכוח אף אחד בצד, אחרת זה יבוא אצלי בבית ובמשפחה ובצאצאי בהמשך. ככה שכל המוסר והערכים הם רציונליים ולא משהו שרירותית או משהו נעלה. זה נקרא "האדם הנבון" = צלם אלוהים, שהתורה מדברת אליו.

ובכן אותו אדם שנולד בכפיה, יודע שהוא ימות ולכן כל העומד למות כמת דמי. כלומר בשביל מה להיות תבוני עם במילא אני מת מחר ? ולכן הוא מבין שרק על ידי זרעו הוא חיי לנצח פלוס התפתחות התבונה באופן אבולוציוני. אז לא רק שהוא חי לנצח, הוא מביא ילד לעולם יותר תבוני ויותר התפתחותית והוא ימשיך מכאן וככה כל הדורות. שאם כל חי קורא לבנה קין, היא אומרת קניתי את אלוהים = אני נצחיה כמו האלוהים. וזה לעומק עלום הבא היהודית = מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. היום אם תורת הגנים אנו מבינים כמה שהם צדקו. לא רק תבונית אנו מתפתחים אך גם פיזית ממש.

אז הנה לנו שני סיבות למה אדם רוצה להוליד. אחד: להיות יוצר כמו האלוהים וליצור חיים מחוק הטוב להיטיב. והשניה: הוא רוצה חיי נצח פלוס התפתחות התבונה. כלומר אף אחד לא רוצה למות = כרת.

אוקיי אייך עושים את זה ? לזכר יש בעיה רצינית שאין לו שרידות וודאית בלי שהנקבה תהי נאמנת לו לפחות מהמחזור עד הלידה. כלומר לנקבה יש תמיד ביטחון בצאצאיה בדור הראשון מה שאין כן לזכר לעולם אין ביטחון שהילד שלו.

כאן הומצאה חוקי המשפחה. הזכר מבטיח לה הכל בכל מכל כל = הכתובה היהודית, והיא מבטיחה לו להיות לו נאמנת = מולידה את ילדיו ולא את ילדי השכנים.

מכאן ההסכם נישואין. אבל אם בני אנוש ישקרו לזוגות שזה אהבה, אוקיי לצאצאיך יהיו אהבה אחרת כמו אהבה זכר לזכר ונקבה לנקבה. כלומר אם אנו מעמידים את חוקי המשפחה על משהו מחוץ לתבונה כמו אהבה מקרית או משיכה מינית וכו' וכו', אז זה יחזור עליך כבומרנג אצל צאצאיך ותפסיד את כל עמלך של להקים משפחה ולפרנס אותה. כי אם ילד אחד יהיו מפונק ולא יבין שאין שום קשר בין הסכם נישואין לאהבה או למשיכה מינית, אז הוא ילך אחרי משיכה מינית או אחרי אהבה והלך החיי נצח שלך ואתה והבן בעונש כרת = קיצוץ הנטיעות שלך. (ראה נישואין = אהבה ?!)

אם תדרוש שוויון בפרנסת המשפחה כמו שהמודרנה דורשת. אז שוב אתה בכרת. כי אם היא יכולה להתפרנס בעצמה, אז למה היא צריכה אותך באמצע ? כלומר לה יש ביטחון בצאצאיה בדור הראשון ולכן למה לה כלא לכל החיים = הסכם נישואין ?! רק לך כזכר יש בעיה שרק עם הסכם כזה יש לך זרע משלך. אז למה שהיא תסכים לכזה כלא לכל החיים ? (ראה בינה יתרה באישה ?!)

אני מתעקש שתבין כמה דוגמטיים אנו אם אנו לא מבינים את היסודות של תבונת האדם. הרי אצל הדוגמטיים זה ממש טריוויאלי שצריך שוויון בין בני הזוג. והנה התורה מלמדת אותנו לא להיות דוגמטיים ולהבטיח לנקבה את הכתובה היהודית (= כתובה פמיניסטית שאפי' הפמיניסטיות הכי קיצוניות לא חלמו עליה). רק ככה יש לך סיכוי לזכות לחיי נצח.

ובכדי שההסכם יהיה קביל ואף אחד לא ינסה לשדל את אשתך ללכת אחריו, אז אתה צריך מראש לדאוג שכל בני הגיל שלך גם יזכו לקבל אישה וההפך. והרחבתי על כך לעיל.

ובכן, קין אחרי הרצח קורה לבנו חנוך מלשון חינוך ובונה לו עיר מלשון חברה. כלומר התשובה של קיין לרצח זה חינוך וחברה ביחד. בלי חינוך נהיה דוגמטיים ונעשה הסכמים כאלה שתביא לבסוף את הרצח. מה עוד הוא רוצה שטבעית הילד לא ירצח מכאן המצאת החינוך.

ובכן יש לנו זוג = חוקי המשפחה הקבילים, יש לנו כבר ילד. לראשונה בהיסטוריה לזכר יש ילד משלו. עד אז לאף זכר אין ביטחון שהילד שלו.

מתי נלמד את הילד שפה וחינוך ? שהוא כבר יהיה מבוגר (דוברי אנגלית לעולם לא יודעים לומר את האות ח' כי רק בינקות אפשר ללמד שפה כראוי) ? האם ירצה בכלל ללמוד ? מכאן הומצאה החינוך הכפייתית. כמו שהולידו אותו בכפיה ככה מחנכים אותו בכפיה. כלומר מיד שנולד שמים לו חיתול בכדי שבהמשך יהיה יותר קל ללמד אותו לשלוט בעשיית צרכיו. ואחר כך מלמדים אותו ללכת על שני הרגלים (זה לא טבעי בכלל). ומלמדים אותו שפה וסדר אכילה ודווקא מבושל. וכמובן מקנים לו את היום והלילה והלוח לפחות השבוע כנ"ל.

ובכן החינוך היא דבר קריטי ביותר. כלומר הגיל הוא הדבר. והיות שכך, חייבים ההורים לכפות את זה בכפיה. אבל מהי המטרה ? למה כל ההורים עושים את זה ? המטרה של תורה היא כנ"ל החירות של אדם. כלומר אם נמשיך לכפות עליהם ונמשיך לשקר להם תמיד, אז הוא רובוט ולא אדם נבון. ואם אתה רוצה רובוט, אז באיזה זכות כל הכפיה של ההולדה והחינוך ? הרי לעומק הוא לא רובוט, כי יש לו מודעות והבינה האחדותית ולכן למעשה הוא רק סובל והוא ממש עבד לנורמות של הסביבה הדוגמטית.

החינוך על פי תורה לא נגמר בגיל צעיר, זה נמשך עד המוות על דרך "הן בקדשיו לא יאמין". (ראה "פלסטיות המוח" הקונפליקט הנצחי). בכל אופן הגיל הרך הוא קריטי מאוד מה גם לימוד התורה יומם ולילה קריטית מאוד כי רק ככה הוא באמת בן חורין. בניגוד לדוגמט שתמיד סובל מעבדות.

נתקדם. אנוש בן שת המציא דבר חדש. לא עוד חוקי משפחה ששם כל פרט חיי לנצח. האל צריך בני אנוש ולכן האל הוא הדבר. אז מה לי חוקי המשפחה ? בואו נחגוג ואוטומטית ייוולדו ילדים והנה לאל יש את מין האנושי. וזה היית עובדה הזרה הראשונה. הווה אומר כל אדם בהווה שפועל לטובת ישות מין האנושי הדמיוני ?! הוא עובד אלילים ולמענו יהרוג ויגנוב וכו' וכו'. לדוגמא: "אלוהי הנוחיות" שנקרא מכוניות וכבישים, דורש קרבן תמידי של מיליון ושולש מאות אלף הרוגים בשנה של נשים אנשים וטף ומעל שלושים מיליון פצועים ורובם לכל החיים. אנוש בן שת יאמר, שאלוהי המכוניות היא כדאי בעיני האל. הרי זה מצילה הרבה חיים = אמבולנסים וכו' וכו' ככה שכדאי הקרבן רח"ל. וזה בדיוק עבודה זרה שתביא לך כרת. הרי אם אתה צריך לחיות לנצח ועוד על ידי צאצאיך, אתה לא יכול לשלם כזה קרבן שזה יכול להיות אצל צאצאיך רח"ל. ושמענו כאלה היכחדות של משפחות שלימות. בקיצור כל נהג מוכן להרוג משפחות ומוכן להיהרג ואז השאלה היא בשביל מה כל עמלך אם בשניה תחת אלוהי המכוניות, אתה מפסיד הכל ? או גורם שמישהו אחר יפסיד את הכל ?

שוב, אני מתעקש כאן שתבין שבלי להבין את החשיבה הבסיסית אנו דוגמטיים בטירוף. ואז ברגע אחד תחת אלוהי הנוחיות אנו מאבדים את הכל. או מוכנים לעשות את זה לזולת. וזה רק כי אנו חושבים על מין אנושי הדמיוני כאילו הוא צריך לשרוד ולא אני וצאצאי לעולם. וזה העוון ע"ז לעומק שמביא לנו את עונש כרת.

אבל כאן נשאל את עצמינו, מה עם אלטרואיזם ? הרי עולם חסד יבנה. בלי לחשוב על הזולת על המין אנושי, אין כלום ?! התשובה של התורה היא שלאלטרואיזם יש תנאי מוקדם והיא "חייך קודמים" כלומר אם לא תדע לאהוב את עצמך, אייך תדע לאהוב את זולתך ? (ראה "ואהבת לרעך כמוך" אם לא תאהב את עצמך, אייך תדע לאהוב את רעך ?)

ובכן לבני אנוש יש כבר חקלאות ויש להם חוקי המשפחה. אבל אין להם קניין ולכן כולם עסקו בגזל וחמס ובזנות בעקבות אנוש בן שת שפעל בשביל מין אנושי הדמיוני. ואז מגיע המבול שזה אומר "אנרכיה ואנדרלמוסיה" שבני אנוש לא מוכנים לאסונות טבע כמו מבול ומגפות וכו' וכו' רק בני חורין מוכנים לאסונות טבע כי רק אצל בני חורין מתפתחת התבונה האנושית = הידע = נבואה.

רק משפחה אחת ששומרת על חוקי המשפחה ניצלה על ידי התבונה שזה המצאת הספינה. מטפורת המבול המקראי בא לומר שמאז המצאת הספינה האדם שולט בכל כדור הארץ כולל בעלי החיים. אבל המקרא מזהירה אותנו תמיד תשאירו לפחות זוג מכל בעל חי שמה יכחד. ואם לא נשגיח עליהם שלא יכחדו, ככה לבסוף לא נשגיח על הפרט בחברה שלא יכחד ולבסוף כנ"ל שיבוא גם לבית שלנו. כלומר אפי' שצריך בשביל הרציונליות לשלוט בבעלי החיים או בבני אנוש. תמיד תשגיח על הזוג. הרלוונטיות לדרש כאן היא שבכלכלה המודרנית נדרשת משני בני הזוג לעבוד למען הנטל החברתי. וזה הדוגמטיות של המודרנה. מאז ומעולם לא היה דבר כזה שהחברה תדרוש משני בני הזוג לפעול למען הכלל. תמיד היית חלוקת עבודה בין בני הזוג, אחד יוצא לעבוד בחוץ ואחד פועל בבית\במשפחה. ושוב רק חשיבה של ע"ז יכולה להביא לבני אנוש להיות דוגמטיים ולדרוש את שני בני הזוג לעבדות הכלל. תיבת נוח בא לומר שלא נוגעים בזוג. כל פרט חייב לשרוד אישית.

בכל אופן משפחת נח ממציא גם את המחרשה ועוד ועוד. ובעיקר ממציאים את הלוח השנתי (עד נח לכל משפחה היית לוח אחר לגמרי כולם היו שבע. שבע ימים וכל עונה זה שנה. ולכן בני נח למשל היו ברי עונשין רק בגיל מאה שזה בגיל 25 שלנו וגם הולידו בגיל מאה), כל ארבע ענוות = שנה. כלומר אפשר חקלאות רציונלית ועוד התיר להם ציד = אכילת בעלי חיים. ככה בני אנוש יכולים להתפרנס. אבל בשביל חקלאות אנו צריכים קניין פרטי ככה שכל אדם בסביבה יכיר בקנייני ויקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב. וכי למה שאדם יקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב ? כאן נח ובניו מבינים את הצו הקטגורי של קאנט (ראה "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט) או הצוו של הלל התלמודי, וממציאים את החלוקה בגורל פלוס המצאת הירושה שמושתתת על חוקי המשפחה. כלומר ממציאים את הקניין הקביל והתבוני. הרי אי אפשר חלוקת האדמה בגורל בלי לקחת בחשבון את כל הנולדים בכל רגע, ולכן הוא ממציא את הירושה. והירושה מושתתת על חוקי המשפחה. מכאן שאלוהינו שונא זימה. כלומר שיש זימה אין יורשים ושאין יורשים אין קניין קביל והם יוצאים לכיבושים ורצח וכו' וכו' ואז השאלה בשביל מה נח המציא בכלל את הקניין שמביא לנו רצח וכו' וכו'. ושוב נזכור שאנו בהווה השחקנים של המקרא ככה שאנו בהווה חושבים את כל המחשבות הפילוסופיות האלה עכשיו בהווה. כלומר מה לנו כל עמלינו = שפה בגדים אוכל מבושל לוח ויום ולילה, משפחה ופרנסה וחברה וכו' וכו' אם אני לא משיג את המטרה והתכלית שלי עצמי ? כלומר הם בסוף יצאו לכיבושים ורציחות אז מה לי כל עמלי ? זה מה שנקרה היום דוגמטיות אנושית.

ותשים לב, מאז המצאת הקניין הקביל, אוטומטית נחקקה שבע מצוות בני נח. שזה כמובן הדינים המשפט והצדק וכמובן איסור ע"ז שזה מבטל את חוקי המשפחה כנ"ל ככה היא מבטלת את הקניין וככה היא מבטלת את המוסר הטבעי ואנו צריכים למשטר ושוטר עם רובה ואחריו שהם קיימים כל המוסר מומצא מהבטן של 120 חמורים בכנסת. והם בתורם לא מבינים למה הדוסים לא רוצים כל מיני דברים, למה הדוסים חשוכים. מה שמטריף היא שהם לא מבינים שהם הם החמורים האמיתיים. כלומר מי שלא מבין שכל מערכת משפטית וכל הדינים מתחיל מהקניין והירושה שמושתתת על חוקי המשפחה ?! לא מבין כלום, לא במשפט ולא בכלכלה. ולעולם לא עושה צדק ומשפט ולא עושה כלכלה. הוא רק עושה את המלחמה הבא = ההפיכה החברתית הבא.

ובכן נתקדם.

אחרי שבני אנוש מופרדים משפחות משפחות ועמים גזעניים וכל גזע ועם בארצו. ושומרים על חוקי המשפחה. אז כל משפחה עושה הכל שהילד באמת יקבל חינוך. כלומר באמת כל בני אנוש חיים תחת לוח ויום ולילה, כל בני אנוש לבושים עם בגדים (לא הרחבתי בעניין הליבוש כאן משום אורך המאמר), וכל בני אנוש אוכל אוכל מבושל. וכל בני אנוש הולכים על שני רגלים וכל בני אנוש שולטים בעשיית הצרכים. כל בני אנוש חיים תחת שפה. על כל ההתפתחות האנושית הזה נמרוד המקראי תופס טרמפ. כלומר לא רק נמרוד המקראי תופס על זה טרמפ. בהווה כל נמרוד מודרני = מדינה\משטר תופס על המשפחה טרמפ. הרי תחשוב לעומק אילו המשטר צריך לעשות את כל זה בעצמו ? אין מצב !! המשטר תופס טרמפ על המשפחות, על הזוג הזה שמוסר את נפשו ומוותר על חירותו האישית בכדי להקים את המשפחה האישית שלו.  בלי האבא והאימה אין קיום לשום ישות חברתית דמיונית. כל הפילוסופים המודרניים מבינים את זה, מהגל עד הנאו ליברל מילטון פרידמן. הגרעין הבסיסי של החברה היא המשפחה האישית של כל אחד. תראה מה עושה הגל לטובת אלוהי המשטרים\המדינה והנה דבריו הנוראיים: “כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.” (הגל)

הנה דברי פרופ' בוזגלו “אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים, ואז נוצרה איזה טרגדיה שנהיינו יתומים.” (הוא כמובן מדבר על עדות המזרח בלאומניות המתחדשת)

אז מה עושים המשטרים ? הם מנצלים את דוגמטיות של המשפחות בכדי להתקיים וקובעת שהיא היא ההורה העליון על פי החוק. כלומר אתה לא ההורה של ילדיך רק המדינה הדמיונית של נמרוד היא ההורה העליון על פי החוק. ויותר מיזה אומר השופט ברק, שאפי' אין לך זכות מוקנה לנשום בלעדיו. זה מה שנקרה עבדות זה מה שנקרה ע"ז.

ובכן נמרוד המקראי אומר. בואו יחד נקים ישות דמיונית ככה בני אנוש\מין האנושי יתפתח יותר מהר. והוא ממציא באמת את החימר ואת הלבינה וממציא את ההנדסה והנה יש לנו כבר בניינים של ממש ולא רק אוהלים = בני אנוש יוצאים מהמערות ומהאוהלים לבתים של אבן וחימר. הקניין יהיה של המשטר ביחד. בקיצור כולם פועלים למען איזה ישות דמיונית. ובאמת מוכיח שהוא מתפתחת מהר. וזה תמיד נכון שאצל משטרים ואימפריות ההתפתחות האנושית מתפתחת מהר יותר, אבל עד החורבן = דור הפלגה. כי אי אפשר לשלוט באדם. האדם לבסוף משתחרר מעבדות. מכאן כל ההפיכות החברתיות בתוך החברה ומחוצה לה = בין העמים. חז"ל אומרים: שכל הצרות של האומות מתחילים מאז נמרוד. וכל הטבות של היהודי מתחיל מאברהם אבינו. כלומר אלוהי נמרוד מכריח את הרעות לבוא לעולם שזה המלחמות שבאות בעקבות העבדות האדם. ואלוהי אברהם מכריח את הטוב לבוא לעולם בעקבות ברית המילה ששוללת את הדגל הישותית הדמיונית והופכת את האדם לבן חורין (ראה ברית מילה בשביל מה? )

אין קיצורי דרך. רוצים התפתחות ? זה לא על ידי עבדות ולא על ידי ע"ז = למען ישות דמיונית. ואם כן עבדות וע"ז, אז החושך בא תבוא על בני אנוש. זה היה בדור של נמרוד ואחריו בזמן יוון ואחריהם בזמן רומי שאימצו לעצמן את הדת הנוצרים כאופיום להמונים וגם המודרנה, שני המלחמות העולמיות שנעשתה כבר על ידי דת החילון ועוד היד נטויה רח"ל. זה מה שאברהם אבינו הבין ולכן עזב את נמרוד והלך לארץ שנפל לו בגורל של נח, ומול הדגל הישותית של נמרוד הוא ממציא על ידי הנבואה את הדגל האישי הפרטי שזה ברית המילה. (ראה ברית מילה בשביל מה?) הדגל של הפרט זה האבר ההולדה שעם זה הוא חיי לנצח ואם זה יש לו קניין קביל שנעשתה על ידי הצו הקטגורי של קאנט. ועם זה הוא וצאצאיו לעולמים יש להם קניין ולא צריכים לאחוז בחרב לעולם.

אברהם מבין שאפי' קניין קביל בחלוקה יש בעיה, כי קודם יש מטיילים, ומה יעשו מטיילים ? ומה עם ממזרים ואסופיים ?! (ראה כולנו ממזרים), ולכן ממציא את הכנסת אורחים. אברהם אומר שבלי הכנסת אורחים הקניין לא קביל. זה החידוש של אברהם. כלומר לא מספיק חלוקה בגורל וירושה, אתה חייב לדאוג למטיילים וכמובן ממזרים ואסופיים שאין להם ירושה. מכאן מצוות מזוזה על הדלת (ראה מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים – עומק מצוות קביעת מזוזה לכבוד חג החירות)

האחיין שלו "לוט" מוקסם מהחברה הקפיטליסטית של סדום. שם יש חלוקת העבודה כפייתית ככה שאסור צדקה והכנסת אורחים כי אז חסר עובדים. מכאן דרישת סדום שכל מי שאין לו כסף אפי' מטייל תמים, חייב לתת לפחות שירותי מין (ראה פילגש בגבעה – רות המואביה).

שאברהם אבינו זוכה כבר בזרע = יצחק, בא לו הניסיון האחרון וזה ניסיון עקדת יצחק, שאומרת: אם אתה מקים אומה טבעית = צאצאיך בעתיד בארצם, אז מתי שהוא תצטרך להגן על האומה שלך, ושוב תצטרך כמו נמרוד להגן עליו עם רווקים ורווקות = מעביר את זרעו למולך. וזה מה שעקדה אומרת לו, לא ולא אתה לא מקריב את הרווק בהיותו רווק, ומה גם הוא הבן היחיד שלך, ואז השאלה בשביל מה לך ארץ אם אין לך ילדים ? ולכן תחזור להיות לקט צייד = האיל בעקדה !! (ראה עקידת יצחק הליבה החרדית) השאלה של אברהם היא שאלה נצחית, אתה מקריב את הרווק למען מי ? למענך ? באיזה זכות אתה מוליד אותו בכפיה וכופה עליו את כל הנ"ל הכל בכל מכל כל בכדי שהוא יגן עליך ? ואם הוא אמור להגן על הישות הדמיונית שנקרא עם היהודי, אז בוודאי שזאת עוול שאין כדוגמתו. ואם האומה אימצה את דת הקפיטליזם שאומרת שאין לו שום זכויות בארצו, אז בוודאי שהוא מוקרב לריק ממש. כלומר אם נחשוב שהוא יצא מהצבא בחיים, הוא לא מקבל אפי' את ארצו הרי אסור לו לאגור מים או מי גשם ואמור לשלם לאחיו החזיר משכורת שלימה לישון בארץ ירושתו.

אברהם באמת מיד אחרי העקדה דבר ראשון מתבשר שנולדה הכלה (רבקה) של יצחק, כלומר הוא זכה מחדש בבן שלו שאילולי אברהם היה ח"ו פנאט, לא היה לו ילד ולא כלה ולא נכדים וכו' וכו' = עונש כרת. ומיד אחרי זה מסופר קניית הקבר לשרה. כלומר אברהם לא הולך לכבוש את ארצו בכוח (ויכול היה לכבוש, הרי הוא ניצח את כל ארבעת המלכים) רק קונה בכסף מלא קבר לאשתו שרה. ושוב נזכור שאברהם זה אני ואתה וכל אב ואם בהווה.

נדלג עד יעקב אבינו אחרי שברח לדוד לבן, ושם אין לו כבר זכות אבות = ירושה, הרי זה לא ארץ ישראל, אז מה יעשה? לא יתחתן ולא יוליד בנים ? כלומר הגר בחול מקבל עונש כרת ?! אומרים חז"ל: "מכאן אנו למדין שזכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד" (= חלוקת העבודה max), שנאמר לולי אלהי אבי אלהי אברהם וגו' א"כ לא עמדה לו זכות אבותיו אלא לשמירת ממונו את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו למד "שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו", לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו. (פשוט לנשק כל מילה של החז"ל העמוק הזה. הרי מצד אחד אין יותר זכות אבות שזה אומר אין לנו קניינים מירושה. מצד שני יש פיתרון בדיעבד להיות חלק בחלוקת העבודה האנושית. אבל חז"ל אומרים מפורש שזה לא מעשה האלוהים = "שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו", לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו.)

אבל יעקב חייב לבסוף לברוח מלבן, כי שאין תורה ?! אפי' חלוקת העבודה לא רלוונטית כי לבן משעבד אותו לנצח. ולכן באמת חוזר לארץ ירושתו.

בארץ ישראל אילולי יוסף כנער חושב שהוא יהיה המלך של האומה בעתיד. לא היו אחיו מוכרים אותו לעבד וככה בדיוק השתלשל שירדנו למצרים. במצרים יוסף משתלט עם פרעה על כל ההון המצרי והופך את כל האזרחים לעבדים. וכל זה עשה עם המונופול על המים (ראה מי אתה יוסף ? פרעה או יוסף ? (סיפור יציאת מצרים כהלכתו) ראה גם מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל).

תשים לב שעד עבדות מצרים המקרא תמיד מתחיל עם אדם אחד. כלומר אם מישהו בהווה רואה שאין עם מי לדבר בסביבה, אז לפחות יתחיל מעצמו ומצאצאיו הוא. ולכן המקרא מתחיל עם אדם יחיד ואחריו עם נח ומשפחתו ושוב עם אברהם כיחיד ויצחק כיחיד ויעקב כיחיד ומשם שנים עשר שבטים = משפחות.

שמשה בא לשחרר את בני ישראל ממצרים, הוא כבר לא מוותר על הסביבה (אם כי הצליח רק להוציא אחד מחמש או אחד מחמישים), ומושך עמו את כולם. והמקרא ממליץ למשה שוב אחרי חטא העגל אחרי ייאוש, להתחיל מעצמו = וְאֶֽעֱשֶׂה֙ אֽוֹתְךָ֔ לְגוֹי־עָצ֥וּם וָרָ֖ב מִמֶּֽנּוּ. כלומר תמיד אדם אפי' מנהיג, אסור לו להתייאש אפי' שלא הולך לך עם הציבור לפחות אתה אישית תנסה להיות יחידי כמו אדם נח אברהם יצחק ויעקב וממך יתחיל הכל מחדש בדיוק כמו אדם הראשון.

משה היה אלטרואיסט הלכה למעשה, ולא קיבל את עצת האלוהים ולא וויתר על בני ישראל המפונקים. ואמר לאלוהים, אם אברהם יצחק ויעקב כיחידים כשלו אז מנין לי שאני לא אכשל ? (חז"ל) ולכן משה לא מוותר עליהם ומבקש רחמים למענם וככה כל אדם בהווה אפי' שהוא מסתגר תחת חומות משאר החברה כי הם לא הולכים בדרך של תורה ומפחד שהם יקלקלו אותו או את צאצאיו, תמיד צריך לבקש רחמים על אחינו בחוץ.

משה רבינו שהוא הולך להוציא את בני ישראל ממצרים בשם האלוהים, האלוהים פתאום רוצה להרוג אותו בדרך (ראה אלוהים רצה להרוג את משה רבינו. למה ?), כי בלי ברית מילה שזה אומר בלי להבין שהחברה היא אמצעי לפרט ולא ההפך, אתה לא יכול להוציא אותם ממצרים. כלומר משה יודע שאסור לו להפוך את בני ישראל לישות דמיונית שנקרא "עם" ישראל. אחרת מה הטענה שלך מול פרעה ? אתה פשוט רוצה להיות מלך במקום פרעה ? אוקיי תרוץ לבחירות ותנצח ותישאר מלך במצרים. כלומר למה לך לצאת למדבר עם בני ישראל ולחזור לארץ ישראל, אם אתה יכול לכבוש את מצרים מבפנים ולהיות מלך ?! כלומר אם משטר של נמרוד הוא הדבר, אז מה לי מצרים או ארץ ישראל ? אם עבדות למשטר אז מה לי עבדות בארץ ישראל, מה לא טוב העבדות במצרים ? כלומר משה רוצה חירות האדם\הפרט ושרידותו הנצחית על ידי חוקי המשפחה. הוא רוצה חירות אמיתית ואין לך חירות האדם בלי הטבע. ואין לך את הטבע בלי קניין קביל שנעשתה על ידי חלוקה בגורל. וברית המילה ושמירה על חוקי המשפחה, בני ישראל הם היורשים האמיתיים של ארץ ישראל. (ראה ויגר מואב – דיור היא לא חלק בכלכלת האומה)

ובכן יוצאים ממצרים לכיוון ארץ ישראל. לפני שהולכים לארץ ישראל צריך תנאים מוקדמים שזה לעשות אמנה\ברית\קבלת התורה. שזה אומר להמציא מחדש את הדינים על פי הצוו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל התלמודי. כלומר נחלק את ארץ ישראל בגורל ולפני כן יש עשרה תקנות של יהושע. כלומר בלי התקנות החלוקה והקניין לא קבילים. (ראה משאב טבעי – למי היא שייכת ?. ראה גם אורים ותומים כפשוטו וראה גם פרשת תצוה – הבנת עומק חושן המשפט והאורים ותומים)

והיות שהאמנה החברתית מושתתת על אחדות הבינה, ככה כל נולד בהמשך לכאורה מסכים עם האמנה הזו. כלומר יש בעיה לעשות אמנה חברתית אם אתה לא לוקח בחשבון את כל הנולדים בכל רגע, אולי הם לא רוצים את האמנה הזו ? כלומר אתה לא יכול לכפות את האמנה שלך והקודמים לך, על הנולדים בעתיד. מה עוד שבכל רגע נתון יש מבוגרים זקנים וילדים ואלה שמחכים להיוולד. כלומר אפי' בהווה אי אפשר לעשות אמנה אם אתה לא לוקח בחשבון את כולם ורובם ילדים שלא מבינים כלום. ולכן פילוסופית\חשיבתית אתה חייב שהאמנה תהיה מושתתת על צוק איתן ולא שרירותית. ולכן התורה משתיתה את חוקיה על אחדות הבינה (כמו המתודה המדעית המודרנית מושתתת על אחדות הבינה = לוגיקה מתמטיקה וכו' וכו').

מה עוד, באמת כל דור ודור וכל שנה ושנה חייבים לקבל על עצמנו את התורה מחדש ועל כך חג מתן תורה. חז"ל אומרים שקריאת התורה בכל שנה זה כאילו מעמד הר סיני מחדש והבן את עומקם של דברים.

ובכן יש לנו אמנה נצחית תמיד. אנו לא צריכים לשוטר ואקדח ולא לסמכות עליונה ששם תמיד הסמכות הוא ההורה העליון על צאצאיך וצאצאיך מובלים למות למען המולך ואין לך אפי' זכות מוקנה לנשום. לא אנו צריכים למשטר ושוטר ולא כל בני אנוש ובני האומות. על כן אומרים חז"ל שכל הצרות של האומות כי הם לא מקיימים מעשרות ושמטין ויובלות.

אחרי שיש לכל נולד קניין קביל. אוטומטית מומצא המשפט והצדק. כלומר רק אז יש את הצווים המוסריים והערכיים. כמו לא תגנוב ולא תרצח ולא להעיד עדות שקר וכבד את אביך ואת אימך וכו' וכו'. (בלי חוקי המשפחה אין כבד את אביך שאתה לא מכיר. בלי מערכת משפט אין עדות שקר. כלומר האמנה בסיני הגיע אחרי שכולם הבינו שקודם צריך חוקי משפחה קניין קביל ומערכת משפט ורק אחר כך יש אמנה של כבד ושל האיסור להעיד בשקר)

כל המצב הזה נקרא "חוקה". שיש לחברה חוקה שמושתתת על חשיבה שלימה. אז אפשר לעשות צדק ומשפט, אבל שאין חוקה, והכל נחקק על ידי רוב ק"ג בשר ?! אז רוב ק"ג בשר יכולים גם לקבוע ש1+1=5 (ראה חוקה מהי ? "חוקה מהי ?" חלק ב' )

אחרי אלפי שנים של מסורת דוגמטית, כלומר המלומדים שלמדו אסכולות נפרדות במודרנה לא הבינו את המסורת לעומק. אבל ראו שיש מסורת של קניין ולא תגנוב ולא תרצח. ולכן הם תולים הכל במסורת. כלומר האייק בחוקת חירות טוען שיש מסורת בלי להבין לעומק מהי, ולפי זה הוא בונה את החוקה שלו. זה נקרא אדם דוגמט ובלתי תבוני. אין הרי דבר כזה מסורת בלי תבונה. הרי מה שהיה אסור אתמול מותר היום וכן ההפך. בני אנוש דינמיים במיוחד עם הם חיים בלי תבונה בסיסית. מה עוד מי אמר שהמסורת זה דווקא לא תרצח, הרי תמיד יש רצח ומלחמות וכו' וכו'. כלומר אין דבר כזה מסורת בלי תבונה אישית. כל אדם חייב לדעת למה הוא מתחתן ולמה הוא מוליד ילדים ולמה אסור לגנוב ומתי מותר דווקא לגנוב. אדם חייב להבין אפי' על איסורים חמורים בתורה מתי הם קבילים ומתי דווקא חייבים לעבור עליהם. קח לדוגמא את אברהם אבינו ואת לוט האחיין. אברהם אילו לא הבין מה הטעם באיסור אשת איש. היה נהרג על קיום האיסור הזה. והיות שהיה תבוני ולא דוגמטי ולכן התיר את אשתו לפרעה אפי' שהיא אשת איש. לוט הדוגמט חשב שאסור לשכב עם בנותיו ולכן היה נכרת. אבל דווקא בנותיו היו תבוניות יותר מהאב, ולכן עשקו את אביהם יין ושכבו עמו והולידו שני עמים. אבל אם אברהם או כל אדם יהיה מסורתי\דוגמטי, אז הנה לך השופט לוט הדוגמט (מכאן ידעו חז"ל שלוט היה שופט כי רק שופטים הם דוגמטיים. מה שאין כן בנותיו היו עם חכמת האמונים) שהלך לאבד את כל היקר לו = בנותיו הרווקות.

אני מעריך בנקודה כאן שתבין, שכל הכלכלנים היום לומדים כמו האייק, יש מסורת !! יש למשל מסורת של לווה ומלווה, אז אפי' יצרן הכסף הציבורי ממשיך לשחק כאילו יש מלווה ולווה. יש מסורת שאם אתה לא עומד בזמן בתשלומים המלווה לוקח את הדירה או את היזמות, אז גם יצרן הכסף הציבורי לוקח לך בחינם את הדירה או את היזמות\המפעל. יש מסורת של להשכיר דירה, ולכן לא מגיע לאף אדם דיור בכדור הארץ. "לכל דבר יש מחיר" יאמר הנאו ליברל הפנאט. יש ביקוש והיצע ?! יש שיווי משקל !! אבל אין ביקוש הרי חייב אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי. כלומר הביקוש שאתה טוען לה יש לו תנאי שקבעת מהבטן שזה אומר "לכל דבר יש מחיר". ואייך אתה קובע את זה ? על ידי שוטר עם רובה. ולא על ידי המציאות והתבונה. הרי במציאות יוצאים לכיבוש (הנה אנו כבר שבעים שנה כובשים). ולא על ידי התבונה כנ"ל. כלומר בכדי להחזיק שוטר ומשטר, אתה צריך לשלול מכל אדם את ההורות שלו ולקחת לו את צאצאיו ולכבוש אדמה וארץ שלימה. ורק עכשיו אתה בא לומר שלכל יש מחיר ? ומה המחיר שהליברל משלם על היותו ליברל ? הרי לכל דבר יש מחיר אתה טוען ?! אתה מבין את האבסורד בחשיבה הדבילית הזו ?

אני מתעקש שתבין, שכל החשיבה המודרנית היא אפי' לא חשיבה, זה סתם סוג של סמוך על המסורת הדוגמטית של ההמונים. זה האייק עם ספרו חוקת חירות. ומה אומר ג'ון לוק ? שיש זכות לבעל הקניין להרוג (לרצוח) את הפולש לקניינו (אפי' שהוא רעב לכאורה) או לשעבד אותו לעבד לכל החיים. אתה שומע ? ומנין לג'ון לוק המשפט המטופש הזה ? הוא טוען שלכל אדם יש קניין איפה שהוא, אז למה הוא פולש אצלי ? אבל שוטה גמור, אם יש לו קניין, אז הוא לא פולש אצלך.

הנאו ליברל פרידמן, כבר מבין שבלי משטר והון אנושי לא תהיה כלום (לטייקונים. הרי חלוקת הצמיחה זאת קומוניזם לדעתו), ולכן הוא מציע שהמשטר ישלול מכל אדם את הטבע מראש אפי' לשלול ממנו את הירושה. רק ככה כולנו שוויוניים בעבדות המודרנית. מילא אחרי העבדות הזאת לפחות תחלק לכולם בשווה את הצמיחה והשיגשוג של העבדים. אבל זה לא, זה כבר קומוניזם. (ראה "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן")

במודרנה עשו את הפרדת הרשויות (רשות המחוקקת ורשות השופטת ורשות המבצעת) וזה אמור להגן עלינו. אבל שוטי עולם, אייך יכול המחוקק לחקוק בלי חוקה ? אייך יכול שופט לדון במשפט בלי חוקה ? אתה מבין ? ותוסיף לזה שאין כלכלה בלי משפט ואין משפט בלי כלכלה. אז אייך הפרידו את המשפט מכלכלה  וההפך ?

ביהדות עוד לפני שנכנסים לארץ ישראל יש כבר חוקה. כי באמת אייך אפשר חברה עם צדק בלי חוקה מראש ? הרי בלי חוקה הכל שרירותי וכוח הכוח ולא התבונה והמוסר והערכים. ק"ו שאין צדק ומשפט. אין לנו אפי' חוקה על גבולות הארץ, איפה גבולות הארץ שלנו לעזאזל ? שאין לך חוקה על גבולות הארץ אתה יכול עם כוח ליישב משפחות בעזה שלוש דורות ואחר כך שוב עם כוח לגרש את אחיך היהודי מביתו ולהוציא אותו אפי' מקברו (אפי' אחרי המוות לא נותנים לך מנוחה אם אין לך חוקה). בלי חוקה כל עו"ד ובנק ושופט יכולים לגרש משפחה מהבית. (ראה מפוני עמונה: ברוכים הבאים למועדון)

זאת הסיבה שטבעית בקום המדינה היינו סוציאליסטים ואפי' כמעט קומוניסטים, אבל רק עבר ארבעים שנה ושכחנו לגמרי למה אנו בארץ ישראל ואסכולת שיקגו השתלטה על המדיניות הכלכלית שלנו. בזמן ששני סניליים פרס ושמיר  היו ראשי הממשלה.

לסיכום:

עד כאן דיברנו חשיבה\פילוסופיה שממנו מושתתת החוקה שלנו. גם הסברנו שהאומות המודרניות במיוחד הנאו ליברליות, אין להם בכלל חשיבה בסיסית ויסודית ולכן אפי' שיש לכמה מהם חוקה, החוקה היא חוקה של בורים ועמיארצות. הסברנו גם למה הם בורים, כי הם לא רב תחומים. לא רק הכלכלניים הם לא רב תחומים, אפי' השופטים, אין להם מושג ירוק מהי יסודות הכלכלה האנושית. אין להם מושג ירוק מהי ההבדל בין כסף מחזורי לבין יצירת הכסף (המשאב הציבורי הכי יקר שיש לבני החברה), ולכן ממשיכים לקחת דירה ממשפחה ולמסור לזייפן הכסף = הבנק. אייך יכול שופט להיקרא שופט אם הוא לא יודע מהי כסף ומהי קניין קביל ?

אותו ביקורת הקשה שיש לי כלפי האומות המתורבתות, יש לי גם נגד כל מי שמגייס את ספרות ההלכה בלי להבין את החשיבה היהודית הבסיסית. במיוחד לאלה שלא מחכים למשיח ורוצים להיות המשיח בעצמן. כלומר הם כן אחוזים בחרב וכן הקימו משטר ובכל זאת מגייסים את ספרות ההלכה לשלול מכל יהודי את הזכות הבסיסית על ארץ ישראל. ולשעבד אותו ואת אשתו לזייפנים של כסף הציבורי = להשתעבד לבנקים לנצח. או לחליפין לשלם משכורת שלימה על הזכות לישון בארץ ירושתו. (סיפרתי פעם שהיה לי וויכוח מר עם אחי שמושקע בנדל"ן בארץ ישראל מעל הראש. אני כרגיל טענתי שזה אסור ושהוא מתנהג כמו חזיר. אבל הוויכוח נמשך רק עד שאחי בא לנחם אחת מהמשפחות ששוכרים אצלו דירה. הבן הרווק של המשפחה נהרג במבצע בעזה. בניחום האבלים הוא הרגיש עצמו חזיר. הרי בשביל מי הבן נהרג ? בשביל אחי החזיר שיוכל לקחת מהמשפחה הזו משכורת שלימה על הזכות לישון בארץ ישראל. אחרי הניחום האבלים הוא מתקשר אלי ואומר לי: מקס, רק עכשיו הבנתי כמה חזיר אני, וכמה אתה צדקת כל הזמן)

אחרי הסיכום אנו יכולים לעבור למדריך הפרטני של היהודי בכלכלה. להבין בכלכלה בקלי קלות.

ראה שוב את המאמר להבין בכלכלה בקלי קלות. ואם עוד יהיה קושיות ושאלות, אני כאן לרשותך כל הזמן. בהצלחה.

בברכה וחג חירות שמח לך ולכל בית ישראל

Max maxmen

לכבוד חג החירות יש לי הרבה מאמרים שכדאי להעמיק בהם.

הקפיטל בליל הסדר

גניבת אפיקומן – עומק המנהג לגנוב את האפיקומן בליל הסדר

משולש החירות

לשאול נכון את מה נשתנה ?

מי אתה יוסף ? פרעה או יוסף ? (סיפור יציאת מצרים כהלכתו)

המשכיר בליל הסדר

מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים – עומק מצוות קביעת מזוזה לכבוד חג החירות

מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל

אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה

"אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה" (חז"ל)

קם לנו דור עםארצים גמורים שלא יודעים אלף בית של היהדות. לדבר הכי שפל שיכול היהודי להגיע זה להפוך "לשוטר", וזה מדובר על שוטר אפי' על פי תורה (על פי תורה אין צורך במשטרים ושוטרים וככה נהגנו זה אלפי שנים אפי' בגלות ושרדנו ב"ה), ק"ו שוטר שהוא הרובוט שמוציא את תורת הגויים לפועל. מוציא את דבר המשטרים הטוטליטריים לפועל. הרי משטר טוטליטרי בלי שוטר פנאט (שוטר = פנאט בהכרח, הרי אין לו דעה ובחירה עצמאית הרי בשביל זה המציאו את השוטר\הרובוט), לא יכול ליישם את הטוטליטריות שלו. באים נערים משלנו להוציא לפועל את דבר המשטר הטוטליטרי ועוד נגד מי? נגד היהדות והיהודים שזה אלפי שנים נרדף דווקא מהמשטרים מסוג אלה ?

אייך קם לנו דור עםארץ כזה ? מה הם עשו בישיבות – הישיבות האלה שמתגאים ברמתם הגבוה ועושים סלקציות בקבלת בחורים לישיבה ?

השאלה היא, מי אשם בדבר הזה? הנערים הפנאטיים או אין הסירחון מתחיל אלא מהגדולים העסקנים המחנכים וכו' וכו'.

הספרונו בתוכחה זועק חמס ואומר  "כי לא שמעת בקול ה' אלהיך לשמור מצותיו וחוקותיו אשר צוך כלומר אבל שמרת מה שצוו או הנהיגו אחרים זולתו אשר לא כתורתו כמו שספרו ז"ל (גטין) שלא היו תורמין ולא מעשרין והוצרכו לתקון יוחנן כ"ג ולגזור על הדמאי והיו נועלים דלת בפני לוין מפני השמטה והוצרך הלל לתקן פרוזבול ובטלו מי סוטה ועגלה ערופה וסנהדרין מרוב הפושעים בסוף בית שני באופן שבטל כל משפט כמו שספרו ז"ל שגברו בעלי זרוע כמו שהוא הענין היום עם כל גלותנו ושפלתנו, שרב הממון בפרט החיב בדין מואס את תורת האל יתברך ומשפטי פיהו. (ע"פ דברי הימים – א טז, יב), ומתאמץ על ידי גוים וערכאותיהם לעות אדם בריבו (ע"פ איכה ג, לו), ובכן ירדו לטמיון הם ונכסיהם ובאלה התבאר' סבת חורבן בית שני והתמדת חורבנו בהתמדת סבתו:" (ספורנו כי תבוא)

מי הגורם שהנוער הפנאטים האלה "מואס את תורת האל יתברך ומשפטי פיהו ומתאמץ על ידי גוים וערכאותיהם ?!" למה אותו נער לא עומד יחד עם היהודים והיהדות נגד משפטי הגויים ובעד משפטי התורה והולך דווקא ליישם את משפטי הגויים כרובוט פנאט, ועוד מול מי ?! מול היהודי ?

נתנו לשבבניקים לנהל עיתונות חרדית כמו עיתון המשפחה ועוד ועוד, והם מרוב בורות עוד קוראים להם "אונזערע משטרה" באידיש כמובן. (העיתון משפחה בלי בושה ומתוך עםארציות גמורה יצא עם כותרת לא מזמן   "אונזערע משטרה" – ביתר עילית חוגגת את פתיחת תחנת משטרה בעיר. (ראו שאפלטון פגש את מרדכי הצדיק)

מה שכואב היא שהנערים האלה לא מודעים בכלל אייך היהודי הקלסי רואה אותו. הם מרוב פנאטיות חושבים שזה כבוד רב להיות שוטר. זה נדמה גם שהוא דיי מתגאה עם זה. למה הדבר דומה? אדם שיש לו קקי על המצח ואף אחד לא אומר לו להתנקות ככה הוא מסתובב ולא מרגיש שכולם רואים אותו מלוכלך. הרי זה חובה על כל אדם במיוחד אדם יראי שמים, לומר לו: ילד, יש לך קקי על המצח !! שחז"ל אומרים "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה" (חז"ל) וכל בר בי רב דחד יומא יודע ומבין את החז"ל הזה, זה אומר שהנערים מסתובבים עם קקי על המצח ואף אחד לא אומר להם כלום.

הייתי מרחיב להסביר לנערים האלה למה חז"ל אומרים זאת. אבל עצם זה שבחרו להיות שוטרים, זה כבר מראה שמוח אין להם. הרי גם מצד המשטר, המשטר בוחר למשימות האלה, דווקא אנשים שנולדו בלי מוח, אחרת תהיה להם דעה עצמאית. ואם אפי' המשטר בוחר דווקא בכאלה אז איזה סיכוי יש לי שיבינו מה אני מסביר להם ? ולכן אני דווקא יסביר להם את זה בשפתם. הרי מה הם כן מבינים ? לאומניות פנאטית !! הרי הטמטום שלהם בא בגלל הלאומניות ואדם לאומן הוא בהכרח פנאט.

שהעיתונאית הדגולה והאמיצה (זה אני אומר בניגוד לצבועים שלנו שתקפו אותה על האמת המצערת שהיא אמרה) אושרת קוטלר אמרה (כאן אושרת קוטלר בשידור: "שולחים את הילדים לצבא, לשטחים, ומקבלים אותם חיות אדם" ) שהצבא הופך את הנוער שלנו לחיות אדם. היא התכוונה לנערים משלנו החרדים בנצח יהודה, שכחרדים אמור היו להיות חכמים ותלמידי חכמים, והנה רק הלכו לצבא והם מתנהגים כחיות אדם. והסיבה ? כי הם לאומנים פנאטים אחרת אייך הגיעו לצבא ?

אז אם הם לאומניים פנאטים, אז רק הסבר אחד יש לי לתת להם בכדי שיבינו את החז"ל הזה לעומק.

מי גירש את יושבי עזה מבתיהם ? מי הוציא קברים של יהודים מעזה ? מי עשה את ההתנתקות ? מי מגרש יהודים מבתיהם ? נכון מאוד המשטרה הרובוטים שעושים את דבריו של המשטר הטוטליטרי. (ראו מפוני עמונה: ברוכים הבאים למועדון )

שאתה כשוטר בחרתה לעשות כל מה שהמשטר דורש ממך לעשות מול היהודי, אתה בעצם רשע למטה וק"ו רשע מלמעלה. עכשיו בוודאי תבין למה אומרים חז"ל: "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה" (חז"ל)

תאמר: נוו פעם בעשרות שנים מגרשים יהודים מהבית. אז זהו שלא, כל יום ויום מגרשים יהודים מהבית. שזה הבנקים בשיתוף פעולה עם מערכת המשפט המושחת. כלומר הבנק שיש לו ניגוד אינטרסים ועושה הכל לזכות בדירות שלנו בחינם. הוא שולח אותך כשוטר ליישם את הגזל הזה ולגזול מהיהודי את הבית. ולשלוח אותו עם אשתו וילדיו לרחוב.

תאמר: נוו הם לא עמדו בתשלומים בזמן. אבל לא תבין מה אני מסביר לך כי כנ"ל אתה פנאט, בכל זאת אני ינסה ואולי תשאל תלמיד חכם ברחוב (אם ידבר איתך שאתה עם מדים של שוטר). "אין לווה ומלווה ביצירת הכסף = המשאב הציבורי". "אין לווה ומלווה בבנקאות ברזרבה חלקית אם בכלל רזרבה", ולכן אין שום צדק שהבנק יזכה בדירה. כלומר מערכת המשפט המושחת ביחד עם הבנק החזיר והגזלן, אתה כחמור פנאט תוציא משפחה יהודית מהבית ?! כן כן זה מה שאתה תעשה !!! עכשיו אתה מבין למה חז"ל אומרים "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה" (חז"ל) ?! (ראו אלוהי השמאל ואלוהי הימין קשרו קשר נגד האזרח הישראלי )

אז אם אושרת קוטלר המסכנה דיברה על חיות אדם מול הערבים, אני מדבר על חיות אדם מול היהודי מול המשפחה היהודית. אתה יש מבין ? או אין לי סיכוי שתבין ?!

(אגב אני שוב ושוב אומר לאושרת קוטלר היקרה: תודה לך מקרב לב על הדברים האמיצים שלך, אולי זה קצת יזעזע את ההורים הפנאטים ששולחים את צאצאיהם לצבא בלי להבין למה בני ישראל נשבעו לפני אלפי שנים לא לאחוז בחרב. ראו לעולם לא אוחזים בחרב ! )

אם תאמר אני יטפל רק בהוצאה לפועל של סתם דיני ממון. שוב אתה עושה את דבריו של מערכת משפט מושחתת (לא רק לא תורנית), הרי אין מצב אפי' באומות של הגויים שמעל 90% זכאים זה החברות והתאגידים ומעל תשעים אחוז חייבים הם בלי ייצוג משפטי. ותמיד במערכת המושחתת שלנו 90% זוכים הם החברות והתאגידים מול איש היהודי הפשוט. כלומר חוץ שהמערכת מתחילה היא מערכת משפט של גויים = ערכאות של גויים אפי' שיהודים הם השופטים. עצם שהחוקה (שאין להם) היא של הגויים ולא על פי התורה, אז זה ערכאות של גויים ואתה זה שמוציא לפועל את המשפט של הגויים.

אם תאמר אוקיי אני רק יהיה שוטר תנועה. גם כאן תצא רשע מלמטה וקל וחומר מלמעלה. הרי באיזה זכות תיקח את הלחם מהפה של הילדים כי האבא לא עצר (עצר אבל לא ממש לגמרי) בתמרור עצור ?! הרי תיתן לו קנס כספי שזה אומר בדרך כלל תיקח את הלחם מהפה של הילדים. כלומר אפי' אם נאמר שמשה רבינו עצמו אומר שמגיע לנהג עונש, אז מה אשמים הילדים שלו ? אשתו משתכרת בארבע חמש אלף שקל, ואתה תיקח ממנו על חגורה כמה ? אתה מבין רשע שכמותך ?

הייתי יכול לעבור איתך על כל תפקיד משטרתית ותראה שהחז"ל הנ"ל תמיד צודק. אין מצב שחז"ל עושים הכללות שזה לא באמת מצב טוטלי, שזה אומר תמיד "שוטר" הוא רשע למטה וקל וחומר למעלה. חז"ל עשו הכללה כי זה המצב באמת. אבל אין סיכוי שאני יעבור איתך על כל תפקיד ותפקיד, להוכיח לך שזה נכון. כי נצטרך אלפי דפים ואלפי שעות כתיבה. אבל אני מוכן לעמוד באתגר ולתת לך לתת לי דוגמאות ואני יראה לך כמה שחז"ל צודקים.

כותב בצער רב

Max maxmen

ליברליזם ?! סכין בגב החרדים והיהודים

ליברליזם ?! סכין בגב החרדים והיהודים

לפני שנחפור לעומק מהי ליברליזם בכלל ומהי נאו ליברליזם בפרט, ונגלה לעצמינו את ערוותם. אני קודם חייב להזהיר את החרדים היראי השם בפרט ואת היהודים בכלל: יש ארגונים ואתרים בחזות חרדית שעושה הכול לחנך את החרדי מחדש ולהפוך אותו כפנאט שטחי כמו כל ליברל מצוי. יש ארגון בשם "קרן תקווה" שהוא ארגון שאולי בהקמתו בגלות היה לו כוונות טובות (הדגש "בגלות" ונבין בהמשך לעומק מה ההבדל) אבל במשך הזמן הוא נהפך למיסיונער אמיתי למען אלוהי הליברליזם בכלל ולמען אלוהי הנאו ליברליזם בפרט. הוא הקים בארץ אתר אינטרנטי בשם "צריך עיון – חשיבה והגות חרדית"

קרן תקווה במוצהר הוא ארגון ציוני ליברלי (וטוען שהוא ליברלי מסורתי אבל זה שקר. כי יש אומרים שהוא תומך בפייגלין במפלגת זהות, וכנודע מפלגת זהות היא מפלגה ליברלית קיצונית ביותר), ככה שהיא מתחילה לא ארגון חרדי. אבל יותר מיזה, היא ליברלית ופועלת כמיסיון לכל דבר למען הליברליזם. אותו דבר האתר המתחזה לאתר חרדי "צריך עיון – חשיבה והגות חרדית" שמשחק אותה כביכול חרדי, הוא אתר שעושה הכול לחנך את החרדי מחדש ולהפוך אותו לפנאט שטחי למען אלוהי הליברליזם הקיצוני. הוא כביכול מחבק את החרדי (ראו את תמונת הפוסט) ותוקע לו סכין בגב.

הוא לא אתר תמים כפי שהוא עושה את עצמו, כאילו הוא נותן לכל הדעות מקום ככה שמה רע שהוא מביא גם דעות ליברליות קיצוניות ודעות קפיטליסטית חזירית ?! אז לא ולא, הוא לא מאשר מאמרים שהם נגד אלוהי הליברליזם ואפי' מצנזר תגובות ביקורתיות נגד כל מאמר שהוא מביא בעד אלוהי הליברליזם.

את כל זה אני כותב כבעל ניסיון. כלומר בתחילת דרכו הוא עוד נתן לי לתת תגובות בכל מאמר שעסק בתחומים האלה, ומהר מאוד הבין שהתגובות שלי הם ליצנות נגד אלוהי הליברליזם מצד אחד (שכל ליצנות נגד ע"ז מותרת), ומצד שני התגובות שלי מסבירות בטוב טעם את השקפת התורה והיהדות בנושא שהם כמובן נוגדים את אלוהי הליברליזם, ולכן פשוט הם התחילו לצנזר אותם. כאן נפל לי האסימון. את אותו סיפור היה לי עם עוד אתרים מתחזים לאתרים חרדיים.

בתחילת דרכי ברשת (לפני עשור) לא יכולתי לדמיין שבחברה מודרנית ומתוקנת אפשרי בכלל התחזות דבילית וילדותית. ואני באמת ובתמים חשבתי שמדובר באתרים חרדים, אבל דיי מהר הבנתי שהחלום הרטוב שלי כאילו אנו חיים בחברה מתוקנת ומתורבתת, היא רק חלום. יש אנשים שפלים ששונאים כל דבר ממה שחרדי מייצג בפרט וממה שהיהודים מייצגים בכלל, ומתחזה לחרדי בכדי לגזול נפשות מתחת הוריהם ולהעביר אותם לאלוהי הליברליזם או לאלוהי הלאומניות.

עד כאן כתבתי בכדי לקיים את מצוות מחאה נגד הנוכלים האלה. וכמובן להזהיר את החרדי מהמסיונריים החדשים שקמו עלינו. מכאן נחפור לעומק מהי אלוהי הליברליזם בכלל ומהי אלוהי הנאו ליברליזם בפרט.

—————————————————-

אלוהי הליברליזם השטחי

נסביר מהי אלוהי הליברליזם השטחי, ולמה היא קוסמת ליהודים בגולה. ואחר כך נסביר למה היא לעומק סכנה ליהודי בגולה, וק"ו בארץ ישראל.

כל בר דעת מבין מהי חברה בארצו. יש לפרטים ארץ ורוצים לשמור עליה. למה צריך בכלל חברה ולמה חברה צריכה ארץ ? חברה צריכים דבר ראשון לקן המשפחתי הפרטי של כל פרט. כלומר הזוג שעושה הסכם נישואין לכל החיים, הם כבר הגרעין החברתי הראשון. הזוג הזה צריך מקום בכדור הארץ בכדי להקים את קן המשפחתי שלה וכמובן מקום פרנסה = נחלה = קניין. ככה יש בסביבה עוד משפחות שכאלה, שיחד מרכיבים חברה שלימה ולצורך המאמר נקרא להם "עם" "אומה" וכו' וכו'

ההבדל בין האומות מאז נמרוד, לבין היהדות מאז אברהם אבינו, היא בכך שהאומות\נמרוד פשוט כבש בכוח ארצות והקים לעצמו אלוה. מאז כל אומה ועם צריכה לשמור על ארצו בכוח הנשק. כלומר כל אומה בכדי להתקיים כאומה צריך סוג של אלוה = ישות דמיונית, שלמענה כל פרטי האומה פועלים. ככה שלעומק אפי' חוקי המשפחה מיותרים. ובאמת ככה בדיוק זה פועל. אם הישות הדמיונית היא הדבר שצריך להתקיים אז כל פרט הוא טפל לישות הדמיונית כלומר תמיד הכלל הדמיוני הוא עיקר מול הפרט. ולכן באמת מי ההולך לצבא בכפיה בחברה כזו ?! הרווקים והרווקות !! כלומר המשפחות שכל החברה קמה לצורכיהם הפרטית כנ"ל, שכחו מרוב פנאטיות ושטחיות למען מי הם מולידים ילדים ולמען מה הם צריכים בכלל חברה וארץ כקניין פרטי. ומרוב שטחיות מוסרים את ילדיהם הרווקים והרווקות למולך (ראו גיוס = מעביר את בנו למולך).

ביהדות מאז אברהם אבינו כל יהודי מל את עצמו לומר בדיוק זה שהפרט והישרדותו הנצחית על ידי זרעו הוא העיקר והחברה הוא רק אמצעי לכך (ראו ברית מילה בשביל מה? או ראו "למה לדעתי כן תמולי את בנייך" ). ולכן לעולם אסור ליהודי להעביר את בנו למולך כי זרעו עיקר והחברה רק אמצעי ולכן לא יקריב את זרעו הרווק למען הלאום שזה טפל לו. ראו עקידת יצחק הליבה החרדית

למה נמרוד מבטל את חוקי המשפחה ומעביר את צאצאיו למולך ?! פשוט כי הוא צריך צבא בכדי לשמור על הארץ שלו !! ליהודי אין צורך לכל זה. כי הוא קיבל מהקב"ה את ארץ ישראל על ידי חלוקת הארצות בגורל על ידי נח ובניו. כלומר התורה מחוקקת את כל הדינים = שבע מצוות בני נח, בעקבות חלוקת הארצות בגורל ככה שאף אומה לא אמור לריב עם השני ולכן לא צריך צבא ולא צריך אלוהים אחרים ששם תמיד אין טעם בחוקי המשפחה. וזה לעומק דברי חז"ל: "לא עבדו ישראל ע"ז אלא להתיר להם גילוי עריות בפרהסיא". כי ברגע שיש ישות דמיונית = דגל לאומי\חברתי שהוא עיקר, שהוא צריך להתקיים ולא הפרט, אז מה הטעם בחוקי המשפחה ?! הרי מהי חוקי משפחה ? חוקי המשפחה בא להבטיח לכל גבר\זכר שרידות נצחית על ידי זרעו = עולם הבא, על דרך מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. אבל אם במילא כולנו מולידים לישות הדמיונית (= הדגל הלאומי\החברתי = ע"ז של תורה), והישות הזה מרגיש בעצמו ההורה העליון וגם לוקחת אותם כרווקים ורווקות למען המולך למות, אז מה לי חוקי משפחה ?! תן לנו כבר לחגוג – יאמר העבד נרצע של האלוהים אחרים. אם הילדים לא שלי, אז בשביל מה בכלל חוקי המשפחה ? ככה שגם הגברים וגם הנשים רוצים חירות. הרי כל עמלם היא במלא לריק רח"ל. (ראו  אפלטון וגלוי העריות )

נחזור לאומות (מי שרוצה להעמיק בחשיבת היהדות, יש כאן הרבה מאוד מאמרים וסדרת מאמרים בתחום הזה). אמרנו שעל פי השיטה של האומות, הארץ שלהם מוחזקת על ידי חרב ונשק, על גבי הרווקים והרווקות. לעומק כל בר דעת מבין שאפי' שהאומות התירו תמיד גלוי העריות בכל זאת האדם הוא בן חורין אפי' שהוא עבד פיזית לאלוהיו הדמיוני, ולכן תמיד השורדים ששרדו בכל אומה ואומה היו דווקא אלה שכן שמרו על חוקי המשפחה. ואת זה הבינו גם הוגי אלוהי הליברליזם ולכן הם טוענים בצדק שהגרעין החברתי הראשונית היא המשפחה הפרטית של כל אחד ואחד.

ובכן, האומות מחזיקות בארצם בכוח החרב על ידי הרווקים והרווקות, וככה יש להם ארץ\אדמה ואת משאבים הטבעיים שלה. לכאורה, לכל משפחה יש נחלה\קניין ומשם גם פרנסתם.

מהר מאוד הם גילו שבכדי לפרנס את המשפחות ביעילות יותר, כדאי חלוקת העובדה. כלומר עדיף לפרט בחברה שתהיה חלוקת העבודה בחברה. במקורות זה נקרא "התפרנסו זה מזה". מבחינת המקורות היהודיים זה גם סוג של עבדות. הרי אנו אומרים בהרבה תפילות "וְלֹא יִצְטָרְכוּ עַמְּךָ בֵּית יִשְׂרָאֵל זֶה לְזֶה וְלֹא לְעַם אַחֵר" כלומר חלוקת העבודה היא סוג של תלות באחר אפי' שהוא אחיך היהודי.

ביהדות – למי שמבין לעומק מהי ארץ ישראל ליהודי – לכל משפחה יש נחלה בארץ ישראל ולכל משפחה יש חלק שווה במשאבי הארץ על פי עשרה התקנות של יהושע, והוא יכול להתפרנס מנחלתו ולא נצרך לאף אחד אחר – וזה מה שנקרא "איש תחת גפנו ותחת תאנתו" – וק"ו לא לעם אחר.

אבל נעזוב לרגע את היהדות (רק כמליצה. הרי אסור לעזוב את היהדות אפי' לשניה), ונתמקד באומות.

אם התפרנסו זה מזה = חלוקת העבודה, היא דבר מועיל. אז למה רק פרטי החברה בתוך החברה יתפרנסו זה מזה, בואו נעשה חלוקת העבודה עם כל בני אנוש, ככה זה יהיה יותר מועיל = גלובליזציה.

אז למה זה לא קורה באמת ? למה מאז נמרוד ששלט בכיפה = גלובליזציה, תמיד חוזרים כל עם ועם לתוך עצמו ? כמו שקורה היום בכל אומה מערבית (שחוזרים ללאומניות) וכמו שקרה לפני מלחמת העולם הראשונה והשניה ? כלומר תמיד אחרי שיש גלובליזציה בא הפלגה המקראית = דור הפלגה, שזה אומר האומות מתכנסות לתוך עצמן ויוצאים לצייד\כיבושים = מלחמות בפנים ובחוץ.

הסיבה לעומק היא: אלוהי הכסף ואלוהי הקניין.

הסברנו שעדיף לפרטים שיש חלוקת העובדה. ואייך אפשר חלוקת העבודה? פשוט על ידי אמצעי חליפין שנקרא מטבע\כסף. כלומר אין שום רלוונטיות לחלוקת העובדה אם אין אמצעי חליפין.

האמצעי חליפין הזה, יש לו בעיה רצינית שרק התורה מכל ההוגים בכל ימי ההיסטוריה לא עמדו על כך, והיא התכנסות הכסף אצל יחידים. ואם הכסף מתכנסת, כל הפרטים מתחילים למכור את נחלותיהם ואת מכנסיהם ואחר כך מוכרים את גופם ממש לאלוהי הכסף. וזה מה שקרה במצרים. וזה מה שקרה לפני כן בדור הפלגה. במצרים, פרעה, מצליח לקנות את כל אזרחי מצרים לעבדים בזמן שהיית להם נחלות מגורל נח ובניו. כלומר לא היו צריכים להיות עבדים, כי בני חם ירשו את מצרים כנחלתם הפרטית. החיטה המשומרת של יוסף הצדיק הביא למונופול על הכסף כלומר הוא כינס את כל הכסף של מצרים ואחריו תמורת חיטה היו צריכים למכור את נחלותיהם ולבסוף גם את גופם ממש כעבדים.

מצב כזה לא שורד להרבה זמן, הפרטים בחברה מתקוממים ומשתחררים מעבדות. במצרים הם השתחררו והפכו את בני ישראל לעבדים ואת שאר הסיפור כולנו מכירים, שיצאנו ממצרים ב"ה וחזרנו לארץ ירושתינו. ולא חזרנו ככובש ח"ו, כי כל כובש לוקח שלל, ואנו עשינו חרם לשלל. למה ? כי אם אתה לוקח שלל, אתה מעכר את בני ישראל, כי יאמרו שאנו כובשים כמו כל הכובשים. ולא היא, אנו פשוט מחזירים את ירושתינו מחלוקת נח ובניו וכנען צריך לחזור לירושתו שהיא באפריקה. אותו דבר יעקב אבינו נזעק נגד בניו ואמר: "עכרתם אותי". ולמה ? כי לקחו שלל משכם. כי אם הקנאות לאחותכם נלחמתם, אז למה שלל ? ואם שלל ?! אז הקנאות לאחות היא רק תירוץ זול. רק בתקופת מרדכי ואסתר בני ישראל כבר לא לוקחים שלל = ובביזה לא שלחו את ידם. (ראו ובביזה ?! לא שלחו את ידם !!)

התורה שלנו פותרת את הבעית כינוס הכסף אצל יחידים עם שמיטה = שמיטת כספים, ופותרת את בעיית כינוס הקניינים אצל יחידים עם "יובל" שכל הנחלות חוזרים ליורשיהם. ככה שאין מצב שבני ישראל נהפכים לעבדים, לא לאחיהם וק"ו לא לעם זר.

בגלות, דניאל מציע לאימפריה לתת צדקה ראו צדקה ?! השקר הקדוש של האנושות ! ראו גם מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל

האומות לא מכירות את הבעיה הנ"ל ותמיד חוזרות למלחמות ולכיבושים. אם הכלכלנים יודעים לזהות היום, שאנו עומדים היום באותו מצב שהאומות עמדו לפי שני המלחמות העולמיות האחרונות (ראו הכלכלה הגלובלית: השחקנים העיקריים והסוגיות המרכזיות ) . זה אומר שכינוס ההון אצל יחידים אוחזת היום מעבר לחמישים אחוזים. יותר נכון לומר שבני אנוש עוברים את כינוס ההון אצל יחידים כמעל חמישים אחוז, אז פורצת המלחמות העולמיות. ובאמת מעל חמישים אחוז הון אנושי נמצא כהיום בידי אחוז אחד מבני אנוש שזה אומר רוב בני אנוש הם עבדים.

כאמור בני האומות מתכנסות לתוך עצמן, ובטבעיות המשטרים נהפכים לדיקטטורים כפייתיים וטוטליטריים. ששוב כל הפרטים לעומק נהפכים לעבדים ורובוטים לישות המשטרית הדמיונית. וכאן בדיוק נכנסת אלוהי הליברליזם. כלומר הפרטים שרוצים את הקן המשפחתי שלהם ושרידותם, לא רוצים להיות עבדים ורובוטים, הם בצדק רוצים חירות וחופש מהמשטרים הטוטליטריים. וככה במילים האלה מסביר את זה הנאו ליברל הנודע מילטון פרידמן: "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

כחכם לאחר מעשה, כלומר בלי להבין למה המשטרים התכנסו לעצמן, הוא רוצה חירות מהמדינה. ואיזה חירות, חירות כלכלי שזה אומר חופש לחמוס כמה שיותר הון שהיא = ההון, היא תוצאה ישירה של חלקות העובדה המשותפת של כל האזרחים של הלאום. אוקיי זה היה במילא בכל עם ועם, הרי תמיד אלוהי הכסף ואלוהי הקניין כינס את כל ההון החברתי אצל יחידים ולכן הגיע דור הפלגה ובני אנוש מתכנסים לתוך עצמן שוב עם דיקטטורה וכו' וכו'. אז מה אתה רוצה ? הרי אחרי כינוס ההון בעקבות החופש השטחי שאתה מעוניין בו, שוב נחזור ללאומניות ואין לנו ראיה מיזה שטרמפ ניצח בבחירות האחרונות וזה מה שקורה בכל העולם המערבי. (בגילגול הקודם זה הביא את הקומוניזם ואחר כך את השואה)

היהודי בגלות, מאוד מוקסם מאלוהי הליברליזם, כי ככה הוא כיהודי חופשי בארץ זרה. הרי תמיד שכל אומה מתכנסת לתוך עצמה, היא מגייסת את כל האזרחים למען הישות הדמיונית שנקרא לאום\מדינה. היהודי לא יכול להיות חלק, הרי זה מבחינתו אלוהים אחרים. ולכן היהודי מעדיף את החופש את המדינה הליברלית דווקא. מה שהיהודי הזה לא מבין, שאחרי כינוס ההון אצל יחידים הוא הקרבן הראשון. לפני שהוא קרבן פיזית הדור הצעיר מתבולל כי גם עליו משפיע הרוחות הלאומניות. וזה מסביר למה לפני השואה הפיזית הגיע קודם ההתבוללות. כלומר מכל הכיוונים היהודי תמיד מפסיד מהחופש השטחי הזה. לא רק הוא מפסיד בתוך המדינה הזרה, הוא גורם לכל האנטישמיות בכל האומות כלפי היהודי.

למה דווקא היהודי סובל מיזה יותר מכל בן עם אחר ? כי היהודי תמיד הוא מיעוט, וכמיעוט הוא לא שם את בטחונו במדינה, מה שאין כן אזרחי המדינה מרגישים שהמדינה קמה בשבילם ולכן היא תדאג להם. יוצא שהיהודי תמיד צריך להיות פעיל יותר מהאזרח הרגיל והוא נהפך ליזם וככה הוא מצליח לכנס הרבה הון ולאט לאט אצלו מתכנסת כל ההון החברתי. המקומיים מתחילים לראות שהלך להם המדינה והם לעומק עבדים לבעלי ההון וגם המשטר כולו תחת בעלי ההון, והנה מגיע האנטישמיות.

הצעירים מרגישים את זה על בשרם ולכן הם מתבוללים, וזה לא עוזר כמובן, ולכן לבסוף רח"ל מגיע החורבן הפיזי.

בארץ ישראל המצב כמעט אותו דבר. בתחילה הם התכנסו אחרי אלפיים שנה כאומה ככל העמים, בכדי להחזיר לעצמם את ארץ ירושתם. כבשו בכוח על גבי רווקיהם ורווקותיהם את ארץ ישראל, והקימו שם מדינה לכל דבר. בטבעיות בתחילת דרכו באמת היה המדינה סוג של סוציאליזם רווחה ואפי' כמעט קומוניזם. הרבה שנים שלטו, עד שקמה לו המאוכזבים שלא היו חלק מכל סיבה שהיא (בעיקר כי השלטניים לקחו הכול לעצמם, והשאירו אותנו במעברות), ורצו חירות וחופש בצדק. במקום שהם לפחות יאמצו את שיטת התורה והיהדות בנושא קניין וכסף או לפחות רוח התורה והיהדות בגולה = צדקה. הם פשוט אימצו את אלוהי הליברליזם. שזה אומר, לא עוד יהודי שמבקש חופש במדינה זרה ובתמימות כנ"ל מתכנסת כל ההון אצלו, יהודי מבקש ישירות חופש לחמוס מכל היהודים את ארצם לעצמם. אתם מבינים את האבסורד ? בגולה היהודי השטחי לא מבין שחופש וליברליזם מכנסת את כל ההון המקומי אצלו. אבל הוא באמת ובתמים רוצה חופש. כאן יש לו כבר חופש הרי אמור היה שיהיה לו את ארצו = נחלה פלוס חלק שווה במשאביה. אז ממי הוא רוצה חופש? הוא רוצה חופש לחמוס את כל אחיו. הרי כל ההון החברתי בארץ ישראל היא תוצאה ישירה של חלוקת העובדה של כולנו = כל היהודים והאזרחים. אז איזה חופש אתה צריך ? אתה רוצה חופש לחמוס חלק גדול יותר מחלוקת העבודה של כולנו ?!

מה עוד, בכדי להחזיק בארץ סביב כל האויבים שלנו, אנו צריכים צבא ולכן יש חוק גיוס חובה. כלומר מבחינת גיוס חובה, אנו עוד כאילו מדינה קומוניסטית. כלומר לליברלים החזירים האלה לא ממש איכפת לו שיש גיוס חובה ולכן אין צדק לחמוס את כולנו. ותבינו שבשום מדינה ליברלית אין גיוס חובה מאותו סיבה עמוקה כי אם גיוס חובה למה לא לחלק בשווה את ההון החברתי ?! זה עשור שלם שאני כותב על הסתירה הזו ושום דבר לא קורה, רק להפך, כל חסידי אלוהי הליברליזם בגולה עשו הכל לרדוף אחרי החרדי למה הוא לא מתגייס. מיליוני דולרים הם שלחו לקמפיינים למיניהם בכדי לדרבן את כל האזרחים והמדיה נגד החרדים, ומיליוני דולרים שלחו בכדי לקנות נפשות חרדיות למען המולך.  רק לאחרונה שמעתי מישהו אמיץ אומר את זה בגלוי בדיון שהיה במכון הדמוקרטיה הישראלית בנושא: "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי)  (ראו ביוטיוב:  המשמעויות החברתיות והצבאיות של מודל השירות הצבא )

אני מתעכב על נושא הגיוס, להראות לנו כמה שחסידי אלוהי הליברליזם הם חזירים, הם באים לחבק אותנו כאילו אלוהי הליברליזם זה טוב לחרדי (ככה המשטר ייתן לו חופש דת), בזמן שלא רק לא מספרים לנו את הזכויות שלנו, כמו גיוס חובה לא קביל בחוקי אלוהי הליברליזם, רק להפך, הם עשו הכל בכל מכל כל לגנוב נפשות תחת הוריהם בכדי לגייס אותם לאלוהי הלאומניות.

ובכן נחזר לעניינינו.

תראו איזה פלא, מיהם המיעוטים בארץ ישראל ? הערבים והחרדים !! הערבים כי פשוט מתחילה לא היו חלק ומזדהים עם הפלסטינים. והחרדים שכמובן הם נגד לאומניות ומשיחות ונגד מדינה שבמהות מדינה זה ריבון וריבון זה אלוהים אחרים.

הערבים באמת חוגגים כמו כל מיעוט אצל אלוהי הליברליזם והם לעומק מעדיפים את אלוהי הליברליזם. יובל תחת השמאל לא התקדמו לשום מקום, וכמה עשורים תחת הימין ותראו כמה צמחו ?!  האם זה טוב לערבים לעומק ? לא ולא, כאן נכנס חוק הלאום. כלומר לא לחינם נחקק חוק הלאום בכדי לדכה אותם שלא יצמחו. כלומר מבחינת הערבים מדינת ישראל היא במצב התכנסות כמו כל מדינה מערבית היום שמתכנסת לתוך עצמה.

החרדים מנגד מבולבלים. מצד אחד, הם זרים במדינה ואולי כן טוב לנו דווקא את אלוהי הליברליזם. מצד שני הם יהודים בארץ ירושתם ומרגישים בצדק שהארץ וכל משאביה הם שלו ושל כל היהודים כמובן. החרדי מבחינת זה הוא לא מיעוט ולכן הוא שם את בטחונו במדינה כמו כל אזרח לאומי בארץ לאום שלו. מכאן דרישת החרדי לתקציבים כאילו מדובר באזרח רגיל שרוצה חלק שותף בכל ההון החברתי. וכאמור מצד שני הוא מיעוט כי הוא כנ"ל לא חלק במדינה.

את המצב המבולבל הזה מנצלים המנוולים של אלוהי הליברליזם ובאים לחבק את החרדי עם תקיעת סכין בגב. טוב לכם אלוהי הליברליזם ככה המדינה לא תכפה עליכם כלום (ואמרנו שהם המנוולים עשו הכל שהמדינה והחברה תכפה עלינו גיוס חובה), יש לכם שיווין הזדמנות לחמוס את כל ההון החברתית שהיא תוצאה ישירה של חלוקת העובדה פלוס חוק גיוס חובה (הרי בלי צבא אין מדינה סביב כל כך הרבה אויבים).

הם רוצים שהחרדי ישתכנע בכך, שזה אומר החרדי יצטרך להרגיש כזר\מיעוט אמיתי בארץ ישראל בין היהודים. ואז החרדי באמת תמורת החופש המדומה, יצטרך לוותר על העקרונות האידיאולוגים שלו כמו שבת כשרות נישואין ועוד ועוד. כלומר יחד עם אלוהי הליברליזם מגיע החופש הכללי שזה אומר המשטר לא מתערב בכלום לא בדת ולא בשום דבר אחר, ככה שאין יותר מדינה יהודית. (אני אישית בעד כמובן אבל גדולי החרדים כן הרגישו סוג של אפוטרופסות לגבי צביון היהודי של המדינה (אולי בכדי שהם לא יכפו על החרדי את הכפיה שלהם בשם היהדות). ואלוהי הליברליזם בהכרח טוען שאין למשטר להתערב בנידון ולכן החרדים אם הם דואגים לצביונו של היהודים בארץ ישראל, לא יכולים להתחבר לאלוהי הליברליזם)

אלוהי הליברליזם דורש רק דבר אחד מהמשטר. שלילת כל הטבע מכל אדם ונולד. כלומר לעומק ארץ ישראל לא שייך ליהודי. וכל ארץ בכל מקום לא שייך לאף אזרח. ואז בכפיה כולנו בשוויון מוחלט חייבים להיות חלק בחלוקת העבודה. רק ככה יש עבדים ועבדים מביאים צמיחה.

חשבנו אולי מדובר על קומוניזם שזה אומר אחרי שאתה כופה על כולנו להיות חלק בחלוקת העבודה לפחות את הצמיחה המשותפת מחלקים בשווה לכולם ?! אז לא ולא, יש ברירה טבעית אצל מי יכנס הרבה מהצמיחה ומי ימות מרעב (אבי שמחון).

ולא רק זה, בכדי שכולנו נהיה חלק בחלוקת העובדה, צריך שכולנו נהיה כשירים לכך. שזה אומר אלוהי הליברליזם דורש מהמשטר חינוך חובה. והנה הגענו לגזירת לימודי ליבה. וזה קורה באנגליה ובארה"ב. וכאן בארץ אנו מרגישים את זה על בשרינו ממש.

במלחמה העולמית האחרונה, היה חסר ידיים עובדות וגייסו את הנשים כי הגברים גיוסו לצבא. מאז אלוהי הליברליזם (זה שטוען שהקן המשפחתי הוא עיקר וגרעין החברה) דורש גם את האישה להיות חלק בחלוקת העובדה. שזה אומר: לא עוד חלוקת עבודה משפחתית שאחד הולך לפרנס את המשפחה ואחד פשוט פועל בתוך המשפחה. אלוהי הליברליזם רוצה גם את האישה. ומה עם הילדים ?! נו נזרוק אותם למעונות !! המעונות יבקשו כסף רב הרי אם כדאי לאישה לעבוד בחוץ במקום לגדל את הילדים, אז מאיפה יהיו נשים שירצו לגדל אותם במקומכם ? כלומר אם באמת כדאי ללכת לעבוד בחוץ במקום לגדל את הילדים, אז אייך יש בכלל מעונות ? התשובה היא פשוטה, המשטר ידאג תמיד שזה ישתלם שזה אומר המעונות תמיד יהיו יותר זולות, אייך ? 1, המדינה תממן אותם. 2, המעונות ישלמו למטפלות שכר רעב = עבדות. בקיצור אלוהי הליברליזם לבסוף גם גזלה מכל הפרטים את נשותיהם או ההפך גנבו את הבעל מהנשים. הרי שניהם לא יכולים להקים משפחה כמו שצריך כי שניהם עבדים.

והנה הגיע הגזירה החדשה שהמשטר הליברלי גוזר. לא עוד מפרנס אחד למשפחה. הוא רודף אחרי נשים ערביות ואחרי גברים חרדים כי לדעת אלוהי הליברליזם אסור חלוקת העבודה בגרעין המשפחתי הפרטי שלנו. תשימו לב שדבר כזה לא היה מאז ומעולם שבני אנוש ידרשו את שני בני הזוג למען הצמיחה הכללית\החברתית. שום דיקטטור מאז נמרוד לא דרש כזה דבר.

אז נסכם לעצמינו מה היה לנו עד עכשיו

אין יותר ארץ ישראל שייך ליהודי. המדינה לא תהיה יותר יהודית (ראו את המצע של פייגלין), שזה אומר אין יותר שבת כשרות ונישואין יהודיים. נצטרך אנו החרדים להחזיק רשום נישואין עצמאית כמו בגולה.

בלי שניקח על עצמינו את האפוטרופסות על ההמונים היהודים בארץ ישראל. ביטול מדינה יהודית אומרת לעומק, שמי שלא ירצה לעבוד בשבת, פשוט לא יקבל עבודה. כלומר אלוהי הליברליזם שאין אצלו כעיקרון חוק שבת, השוק יקבע האם תוכל לשמור שבת או לא, הברירה הטבעית יקבע האם אתה יכול לשמור שבת או לא. אני לא דואג לחרדי שבמלא לא יכשל ולא יעבוד בשבת אפי' על סף רעב, אבל אני כן דואג ליהודי הכללי שלבסוף הוא יתבולל כמו שהוא מתבולל בגולה באין ברירה. אותו דבר לגבי נישואין. אם ליהודי ארץ ישראל היית האפשרות לחזור למקורות בעקבות חוק הנישואין במדינה, אצל אלוהי הליברליזם שאין חוקי נישואין, אף אחד לא יעסוק יותר בנושא והמבין יבין.

נסכם לעומק את אלוהי הליברליזם

בתחילה אלוהי הליברליזם האמין בכמה עקרונות פשוטות: ממשל חוקתי, הפרדת הרשויות, חופש הדת, הפרדת הדת מהמדינה, זכות הקניין, חופש ההתאגדות, חופש הביטוי, כלכלת שוק ושוויון בפני החוק (ראו בויקי)

כלומר יש משטר = ממשל חוקתי, שוויון בפני החוק. אבל תשימו לב לפחות היית "חופש ההתאגדות" כלומר היה מקום לעבדים של אלוהי הליברליזם להתאגד כעובדים וכו' וכו'. ככה שהיה איזון בין היזם הטייקון לעבדים.

כלומר הליברל הקלסי הבין שיש משטר, הוא לא הבין למה בני אנוש מתכנסים לכדי חברה ומשטר כנ"ל. אז משטר יש, רק מה לעשות עם הצמיחה שעצם החברה ביחד יוצרים ?! בזה הוא רוצה חופש שכל אחד יחמוס כמה שהוא יכול. אבל בכל זאת החופש להתאגד מול היזם, נתן קצת איזון.

והנה מגיע הנאו ליברליזם (הממזר שהוליד אלוהי הליברליזם נקרא "נאו ליברליזם") ומה הם התוצאות שלו ?! פלא פלאים: "צמצום הביטחון התעסוקתי של עובדים, וכוחם של האיגודים המקצועיים" (ראו בויקי עוד ועוד תוצאות מעניינות). כלומר לא רק שאין המשטר מתערב לטובתך שכל זכות קיומו של המשטר זה אתה כפרט, רק אסור לך וחברך להתאגד = טוטליטריות מוחלטת.

שאתה יושב בדיונים עם יהודים חסידי אלוהי הליברליזם, בלי בושה יאמרו לך במפורש שארץ ישראל לא שלנו. ותאמינו לי שעשור שלם אני דן עמם השכם וערב בנושאים האלו. הם מזלזלים בעצם העובדה שארץ ישראל של היהודי. אחד אמר לי במפורש שכל מתגייס לצבא הוא פראייר, בארה"ב שאין גיוס חובה הוא פראייר פנאט שעוד חולם שיש אומה ודגל שכדאי למות למענו. אחד אמר לי שלעולם היהודי לא דרש את ארץ ישראל. אם היה לי את הסבלנות עכשיו הייתי מביא לכאן אלפי פנינים שכאלה. אבל אין לי את הסבלנות הזה (אפשר לעקוב אחרי באתר הכלכלה האמיתי ובעצכ"ח זצ"ל ועוד ועוד), אבל מה שהטריף אותי ביותר זה הפרדוקס הדבילי של מילטון פרידמן ראו "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן". ויותר מיזה הטריף אותי "אבי שמחון" יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה, שבלי להתבלבל טוען שיש "ברירה טבעית". כלומר אנו כל היהודים בארץ ישראל תלויים במקרה לגמרי. לאחרונה שמעתי זמר חדש מבית מדרשו של אלוהי הליברליזם: "לכל דבר יש מחיר" ככה אומר פרופ' דני פילק בלי להבין את האבסורד שבדבר, הרי אם לכל דבר יש מחיר, אז מהו המחיר שאלוהי הליברליזם עצמו משלם ? הרי בכדי לשכנע את האזרחים לסגוד לאלוהי הליברליזם הוא צריך לשלם משהו. אז זהו הוא לא צריך לשלם הוא פשוט כופה את אלוהותו עם המשטר עצמו. והנה קיבלנו משטר טוטליטרי באופן מוחלט והבינו את עומקם של דברים.

כל הנ"ל יטען היהודי החילוני אם הוא חסיד שוטה של אלוהי הליברליזם ושל בנו הממזר הנאו ליברליזם. אבל שאתה מגיע ליהודי הדתי או המסורתי, הוא בכלל יאמר לך שזה בידי האלוהים. כלומר הברירה הטבעית היא דווקא האלוהים והוא המחליט מי עשיר ומי עני. וכאן בדיוק נכנסת "קרן תקווה" הנ"ל עם אתר המתחזה לאתר חרדי אתר בשם "צריך עיון". הם רוצים לשכנע את החרדי שזה ביד האלוהים. וזה מזכיר לי את הסיפור הנודע של אחד האדונים של יבשת אמריקה.

כנודע בכל האומות המודרניות בזמנו התחיל המרד נגד הנצרות\הכנסייה. אחת מדרכי המרד התנהל בזה שהם כפרו לגמרי באלוהים. כלומר אנשים רצו את השליטה בידם ואייך נעשה זאת ? הרי הכנסייה שולטת באנושות בשם הדת ובשם האלוהים, אז בואו נכחיש אותו ואז אין לדת יותר סמכות שזה אומר: הסמכות עוברת לידינו.

ובכן, הרוחות הכפרניות האלו הגיעו ליבשת החדשה גם כן. והנה אדון אחד יושב עם מהגרים חדשים והם מספרים לאדון הזה על הרוחות החדשות שעוברת באירופה. בקיצור אין יותר אלוהים רח"ל – הם אומרים לאדון האמריקאי. האדון כנראה לא היה פנאט כמו האורחים שלו, ואמר: יש אלוהים או אין רח"ל אלוהים, אבל העבדים (הכושים) שלי, חייבים להאמין באלוהים, אחרת למה שהם יהיו עבדי ? הרי מחר יפשיטו לי – ולאשתי ולכל משפחתי = ילדי וכו'  – את עורי בעודי חיים וישימו את בשרי על המנגל.

על אותו דרך חשיבה, קרל מארקס הגיע לפתגם הנודע שלו: הדת היא האופיום של ההמונים. מי שמבין למה אימפריית רומי אימץ לעצמו את דת הנצרות, יודע שבעקבות כינוס ההון אצל יחידים באימפריה וכמעט איבוד האימפריה כולה,  נצרך בשביל השקט החברתית לאמץ את הנצרות כי היא משמשת כסוג של אופיום להמונים. אם דניאל והיהדות מציע במקרה כזה, לנבוכדנצר מלך בבבל, לתת צדקה להמונים. הנצרות מיתרת את הצורך של המשטר לתת צדקה, ובכל זאת הנצרות צריך לתת משהו הרי דיבור בשם האל לא עוזרת בפרקטיקה המציאותית כלומר אין אוכל במציאות ?! אז הנצרות הפכו להיות אלה שנותנים צדקה. ואם הם נותנים צדקה, במהרה הם בעצמם הפכו למשטרים והנה קיבלנו את אלפי שנות החושך תחת אלוהי הנצרות.

וכמובן בסוף סוף השתחררנו מהם וחזרנו ככלב השב על קיאו לאותו אופיום להמונים. כלומר כל העמים חוזרים כהיום לדת השקרית מתוך סבל ועבדות. צדקה אין. במהרה אולי הדת יתחיל לתת צדקה, ואחריו בכל העולם ישלוט הדתות השקריות ושוב יקום הכפירה וחוזר חלילה וחלילה.

אני כן אולי אצטט מדיון שהיה לי עם חסיד שוטה של אלוהי הליברליזם, בכדי שתבינו למה אני מתעכב עם סיפור האופיום להמונים. והנה דבריו הנפלאים:

"בארץ ישראל היו אולי יהודים אך לא הייתה יהדות. היהדות חיה והתפתחה במקומות רבים בגולה. והיהדות הזו מעולם לא ראתה את עצמה יורשת טבעית. היהדות ראתה את זכותה על הארץ כזכות אלוקית שיבוא זמנה בגאולה האלוקית (שלפי הרמב"ם וליבוביץ' לעולם לא תבוא)"

וממשיך הנבל לתת לי מוסר יהודי

"נחשוב על ראובן ושמעון. ראובן, איש ירא שמים, מקפיד הקפדה יתרה על קלה כחמורה, מתפלל במניין שלוש פעמים ביום. קורא תהילים ומקפיד לבקש מה' שיעזור לו בעסקיו. שמעון לעומת זאת, זרקן. שבאבניק. מחפף בכל פעם שאפשר. לא מתעורר לתפילות. וגם כשמגיע הוא בדרך כלל מרכל עם חבריו ומפריע למתפללים האחרים. הוא גם לא מקפיד על כשרות מהדרין.

כתוצאה מעבודת ה' ויראת השמים שבו, החליט האל לפרגן לראובן וגרם לעסקיו לשגשג. ואילו עסקיו של שמעון מדשדשים במקום ובהרבה חודשים הוא בקושי ימצליח לכסות את הוצאותיו.

ראה שמעון את מצבו הרע ביחס למצבו הטוב של ראובן והחליט לכתוב מניפסט קומוניסטי לפיו רווחיו של ראובן יעברו לידי המדינה והיא תעביר אליו נתח קטן. כי גם לו מגיע. ראה שמעון כי טוב והבין שהוא בכלל לא צריך להתפלל יותר לה' ע"מ להצליח משום שהמדינה מעבירה לו קיצבה חודש בחודשו מבלי ללכת בכלל לבית הכנסת ואפילו מבלי לשמור שבת רחמנא ליצלן".

אתם מבינים קוראי היקרים ? יושב לו חסיד שוטה של אלוהי הליברליזם ואומר שארץ ישראל לא ירושת היהודי נקודה. ואפי' האומנה שלנו שיבוא משיח ויחזיר לנו את ארץ ירושתינו, היא רק חלום על פי הרמב"ם וליבוביץ – הוא טוען. אבל הנבל מטיף לי מוסר שזה שיש לי או אין לי, זה בגלל האל שהוא הליברלי לעולם לא האמין בו.

ועל זו הדרך הולך קרן תקווה ואתר צריך עיון. כלומר אתה חרדי או הדתי, אסור לך לדרוש את ארץ ישראל, אתה רק תתפלל לאלוהים שאני בעצמי לא מאמין בו – יטען האתר המתחזה. וארץ ישראל ?! שייך לטיקונים = אלוהי הנאו ליברליזם. כלומר תלחם על ארץ ישראל – אחרת זה ייפול בידי הערבים הפנאטים ככה שלא יהיה לי כלום, אבל אל תחשוב שהיא שלך, היא לא שלך היא של הברירה הטבעית, המקרה.

לסיום אני ממליץ מאוד (לכל מי שמחפש להבין את החשיבה היהודית בכלל ובאלוהות בפרט ובעיקר להבין למה ארץ ישראל היא ארץ ירושתינו הפרטית) לעיין במאמר ארץ ישראל – צדק ומשפט ודיני ממון וקניין ביהדות ועוד עשרות מאמרים כאן בנושא. תעיינו ב תוכן עניינים ותמצאו הרבה מאוד מאמרים בתחומים האלה.

לסיום:

אלוהי הליברליזם מאוד מאוד מאמין במשטרים ככה הוא יכול לשלול מכל נולד את כדור הארץ כולו. ככה בדיוק הוא כופה על כל בן אנוש להיות עבד בכפיה בחלוקת העבודה. הוא גם יכפה כמובן חינוך חובה כהכשרה להיות כשיר כעבד בחלוקת העבודה. הטיעון הקלסי היא שרק ככה יש צמיחה ושיגשוג. אבל שמגיע לתכלס שלשם כך בני אנוש מתכנסות כחברה שזה אומר חלק שווה בצמיחה ?! שם אלוהי הליברליזם עושה הכל בכל מכל כל שלא תקבל כלום = לכל דבר יש מחיר. אתה רוצה לישון ? שלם משכורת שלימה לאחיך החזיר = משכיר הדירה. אתה רוצה לדרוך על כדור הארץ ?! שלם פרוטקשן לעיר = ארנונה. אתה רוצה לשתות מים ולאגור מים למשפחה ?! אסור על פי החוק לאגור מים !! אתה רוצה לחנך את ילידך על פי הדרך שלך ?! לא ולא המשטר הוא ההורה העליון והוא יכפה עליו חינוך מיוחד להיות כשיר בחלוקת העובדה = הון אנושי. ואת כל זה הם לא עושים בשבילך כאזרח, רק בשביל הטייקון האקראי. זה עובד כי עד שחמישים אחוז הון אנושי עוברת ליחידים, עד אז כל שוטה חושב אולי אני זה שיזכה להיות הטייקון, אבל אחרי שבעים שנה (על פי חז"ל), בא המלחמה שאז הכל מתהפך.

כל היהודים – שאני חלק מהם כמובן, אוהבים להתבכיין על אנטישמיות ועל השואה, בזמן שכל הנביאים חזו את זה מראש. כלומר לא צריך להיות אפי' נביא להבין את הדבר הפשוט הזה, שאתה בארץ זרה מכנס את כל ההון המקומי אצלך, לא תתפלא שהמקומיים לבסוף שולחים אותנו לתאי הגזים. אפי' המואבית המקראית פיחדו להיות השכנים שלנו אחרי שאנו השתלטנו על הדיור במצרים = ומרגת ביתה. ראו ויגר מואב – דיור היא לא חלק בכלכלת האומה.

והנה חזרנו סוף סוף לארץ ישראל אחרי אלפיים שנה, האם המואבים צדקו ? רבונו של עולם, כמה שהם צדקו, הרי מעל שליש היהודים היום בארץ ישראל גרים בשכירות, ואין סיכוי קלוש שהולך משהו להשתנות כלומר נעבור את החמישים אחוז ודור הפלגה בו תבוא. בינתיים מול הערבי חקקנו את חוק הלאום שזה אומר אנו הולכים לעשות לערבים מה שעמי אירופה עשו לנו היהודים. אבל זה לא יגמר בזה כי שלילת הארץ מהערבים לא תביא לנו ישועה רק להפך, אז יבוא המלחמת אחים כמו שהיה אחרי שלמה המלך. ובזה לא נאשים את החילוני שאין לו שום מושג ביהדות. נאשים אותנו החרדים שאפי' שידעו את כל התורה ואת כל הנביאים ואת כל ספרות חז"ל ובכל זאת לקחו משכורות שלימות מזוגות צעירים על הזכות לישון בארץ ירושתם. כלומר חלק מהחרדים ועוד משבט לוי מתנהג בדיוק כמו בני עלי ובני שמואל הנביא ומשכיב את נשות בני ישראל = עבדות נשים למען הנבלים במקום שהנשים יהיו בנות חורין יחד עם בעליהם בכדי להקים את קן המשפחתי שלהם כבני חורין. ראו פילגש בגבעה – רות המואביה בסוף המאמר שם אני מביא את השכבת בנות ישראל כפשוטו ולא כמליצה גרידה, הנה הלינק מין תמורת שכ"ד: כך מנצלים נשים  

——————————————————

וכל זה כתבתי בצער רב במוצאי שבת  פרשת צו בשנת תשע"ט, אחרי שלמדנו היום את ההפטרה של פרשת צו. הפטרה מפחידה מאוד ורלוונטי מאוד ולכן לקחתי את האומץ לכתוב את המאמר הזה. וההפטרה מסיימת עם הפסוקים האלה: "כה אמר יהוה, אל-יתהלל חכם בחכמתו, ואל-יתהלל הגיבור, בגבורתו; אל-יתהלל עשיר, בעושרו. כי אם-בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי–כי אני יהוה, עושה חסד משפט וצדקה בארץ:  כי-באלה חפצתי, נאום-יהוה".

Max maxmen