החרדים עם חיים ולדר. למה?

החרדים עם חיים ולדר. למה?

לפני שנתחיל כמה מילים לאדם הנאור כביכול של 2021

שרציתם להחליף את הדת ולהשתחרר מהדת למען ה"חופש" ה"חירות". חשבנו שמדובר באמת בחופש וחירות. לא רק חופש וחירות היה התקווה, אלא בעיקר שחרור מהרודנות, שחרור מהעונשים על חטאים, שחרור מהעמדת החוטא למשפט ההמונים הנבער בכיכר העיר וכו' וכו'

מה שהתברר אחרי חמש מאות שנות נאורות, שרק החלפתם את השלטון הדת לשלטון דת חדשה שנקראת דת הנאורות. אותן רודנות אותן טוטליטריות ואותן משפטי ההמונים בכיכרות הערים. חשבנו אולי נבנה תרבות משכיל, וההשכלה תרד להומונים וכו' ונקבל תרבות ברמה גבוה, והנה אותן אספסוף אותן מתת לחמם שהיא כמובן דם החוטאים שמוגשים להם שלוש ארוחות ביום, בכל יום ויום.

אם זה היה רק ההמונים, עוד היינו יכולים להתנחם שזה רק ההמון הנבער, אבל לא, בזבל הזה עוסקים פני הדור בעצמם. כלומר רמת התרבות של גדולי התרבות הוא לא יותר גבוה מהאספסוף. ולא, אני לא מדבר על פוליטיקאים שאפשר לומר בלשון המרב"ם: "ומה טוב אמר האומר, לולי המשתגעים נשאר העולם חרב". בוודאי שרצינו פוליטיקאים ברמה גבוה, אבל אפשר להתנחם עם זה שהחומר הפיזי של פוליטיקאי חייב לבוא מהמשתגעים.

הצורך בדם, הביקוש של דם, רק מראה את רמת פני הדור. באיזה תרבות, ברמה מינימלית, היה אפשר לקחת אדם כמו עמוס עוז, עם דמגוגיה זולה, לתלות אותו ערום בכיכר העיר בשביל האספסוף?! וכאן האספסוף זה לא ההמון הנבער שלא מבדיל בין עמוס עוז משאר האנשים. האספסוף הם המשכילים שמכירים את עמוס עוז. בשבילם היה צריך לשחוט את עמוס עוז. כי אם הם לא היו צורכים את הדם הזה, זה לא היה קורה.

הקמתם תרבות כביכול נאור שצורך את אותו דם בכיכר העיר. בשביל ההמונים ניתן סלבים או פוליטיקאים. ובשביל המשכילים כביכול ניתן כאלה עמוס עוזים.

מה שהורג אותי במיוחד זה העובדה שהעיתון שנקרא הכי הכי משכיל, אפי' לא מודע לבעיה. הוא לא מבין מה הבעיה לתת במה לאישה בוגרת לשחוט את אביה בפומבי. ועוד אביה שלא יכול לענות לה. אם כי לדעתי הוא לא היה עונה לה בחייו אם באמת היה ברמה גבוה.

גילוי נאות, אני לא מכיר את עמוס עוז ולעולם לא קראתי משפט מקורי שלו. וזה אגב נכון גם כלפי חיים ולדר. אני לא מכיר אותו אישית ולעולם לא קראתי משפט מקורי שלו. אני לא אוהב במיוחד סופרים בתחום הזה.

מעבר לעצם זכויות האדם, שאי אפשר מוסרית לעשות את זה לשום אדם. יש כאן שאלה חברתית תרבותית, האם בכזה תרבות אנו רוצים לחיות?! כלומר אם מישהו יבוא ואשאל, מה אתה מצטדק לי כאן, מה אכפת לך מלשון הרע וכו'?! תשובתי, זה לא הנקודה כאן. הנקודה כאן היא הרמה של החברה. האם אנו רוצים להיוולד לכזה רמה? האם אנו רוצים להביא ילדים לכזה תרבות ברמה של האספסוף?

מה שכואב כאן במיוחד שמדובר בדמגוגיה זולה, הרי מדובר בהורה נורמטיבי לגמרי באותו תקופה. כלומר כל אחד יודע את זה, אז אייך בכזה רשעות נותנים במה לאישה בוגרת? אני מדגיש את הבוגרת, כי נוו באמת זה לא ילדה שיש איזה מן אהבה במודרנה לתת לילדים למרוד בהוריהם. מדובר באישה בוגרת שלא מבחינת רמתה ולא מבחינת רמת העיתון, דבר כזה לא יכול לקבל במה. אלא אם כן זה הביקוש של פני הדור. וחזקה שאם עיתון בכזה רמה נותן במה לזבל מהסוג הזה, כנראה העיתון יודע מהי הביקוש. ואם זה הביקוש של משכילי הדור, אז תפסיקו להתנשא על ההמונים ועל האספסוף.

נחזור למשטר הנאורות מול הדת

כאומר לעיל, שהשתחררנו מהדת על ידי הנאורים, לא קיבלנו חופש וחירות. אותן בעיות במובן זכויות יסוד. אותן בעיות במובן זכויות כלכליות. אותן בעיות במובן רמת התרבות שזה לכאורה העיקר. שאתם אומרים שלטון החוק, אני שומע שלטון הדת. הרי המילה דת = חוק בפרסית שזה מקור המילה דת\חוק. שאתם אומרים אין אלוהים, אני שומע את אלוהי הטוטליטריות. הרי שפינוזה החליף את האלוהים (יותר נכון הפך את האלוהים לדטרמיניסטי) למען אלוהי הטוטליטריות. שפינוזה קבע שני הנחות הזויות ויצא לו טוטליטריות.

הנחנה א'

"אלוהים פועל ומנהיג את הכל מתוך ההכרח של טבעו ושלימותו בלבד והחלטותיו ורציותיו הן אמיתות נצחיות וכרוך בהן תמיד ההכרח"

הנחה ב'

"אין לו לאלוהים שום מלכות מיוחדת על בני אדם אלא באמצעותם של המחזיקים בשלטון"

המסקנה

"לתקן את כל הדברים באופן שכל האנשים, תהיינה נטיותיהם מה שתהיינה, יעדיפו את זכות הכלל על טובת הפרט"

מיזה הכלל הדמיוני הזה שכל אינדיבידואל צריך לבטל את עצמאותו, את החופש ואת חירותו?! אלוהי הטוטליטרי של שפינוזה!!!

אז נאורים יקרים, לא הרגתם את האלוהים, החלפתם את אלוהי היהדות לאלוהי הטוטליטריות. ולכן לא פלא שאין לנו זכות מוקנה לנשום – השופט ברק. לא פלא שלא אנו ההורים של צאצאינו אלא אלוהי הטוטליטרי הוא ההורה העליון בחוק. לא פלא שכל אדם בנאורות נולד בכפיה אזרח מיום היוולדו. לא פלא שהוא נולד משולל הכל בכל מכל כל, וחייב בכפיה להיות חלק בחלוקת העבודה. חשבנו אולי כעבדים בחלוקת העובדה, נקבל לפחות חלק שווה בצמיחה של העבדות?! קדחת, שימות תחת הגשר בשקט. אולי הילדים שלנו, אולי האוויר זה זכות מוקנה, אז לא כנ"ל. אז תאמרו לי על איזה חופש וחירות אנחנו מדברים?

אז אולי אדם חוטא במשטר הטוטליטרי, הנאור לא מובל ערום לכיכר העיר בפני ההמונים?! כלומר אנו לא ברמה התרבותית של שלטון הדת החשוך, אלא אנו בני אנוש נאורים?! קדחת!! כנ"ל. הרי קוראי עמוס עוז צריכים את דמו. וההוכחה היא כמובן מעצם העובדה שעיתון הארץ נתן לבתו את הבמה. הרי אם המשכילים היו ברמה גבוה, העיתון לא היה מעז לעשות את זה.

עכשיו אפשר לדעתי לעבור לנושא המאמר: החרדים עם חיים ולדר. למה?

שיהודי אומר שלוש פעמים ביום סליחות. וחודש שלם בכל שנה אומר סליחות כל בוקר. ויום שלם בשנה הוא צם = יום כיפור. זה לא איזה התנהגות כפייתית של היהודים כי ככה חונכו אותו, כי ככה כתוב בתורה. זה באמת כך שכל אדם חוטא מכפר על עוונותיו. בעבירות של בין אדם לחברו, הוא צריך לבקש סליחה מחברו ואם חברו לא סולח לו יש כללים ברורים עד כמה הוא צריך לרדוף אחרי חברו בשביל לקבל כפרה.

פילוסופית, השטחיים תמיד שואלים אייך יכול האדם לכפר על חטא אם החטא כבר נעשה, הרי אי אפשר לחזור בזמן ולתקן מה שכבר עשה.

למה זה שאלה שטחית שמראה על השואל שהוא פנאט גמור?! כי אין דבר כזה חטא. אין טוב ורע. אין אמת. אמת מארץ תצמח נאמר במקורות. הכל – טוב ורע אמת ושקר מצווה ועבירה, הם יחסיים למטרה של האדם.

הגדרנו את הטוב כטוב למען האדם שיהיה לו טוב. הגדרנו את הרע כרע למען טובתו של האדם. הגדרנו חטא כחטא לטובת האדם. ואם האדם מאבד את עולמו בגלל החטא?! לא היה לנו זכות מוסרית מתחילה להגדיר את המעשה כחטא. הרי הגדרנו את החטא כחטא לטובתו, אז אייך הוא מאבד את עולמו לטובת אלוהי החטאים המדומיין?

ולכן בפילוסופיה והמוסר של היהדות, אסור לנו להגדיר דבר כחטא אלא אם אתה קודם כל נותן לו את האפשרות להתכפר מהחטא. מכאן המושג סליחות ויום הכיפורים. במקורות אפי' האדם לא עושה כלום ביום הכיפור, עיצומו של יום מכפר. כלומר תרבותית חברתית מוסרית, אנו אפי' לא מחכים לטיפש שיחזור בתשובה. אין לנו זכות לחשוב עליו כחוטא אחרי יום כיפור. עכשיו תבינו לעומק אייך יש כזה מושג של עיצומו של יום מכפר.

תחשבו על זה לרגע אחת, אייך אפשר שיהודי שהתנהג כגוי גמור, ועשה את כל העבירות החמורות שהן עבירות חמורות גם בראיה של הגויים והנאורים מעבר שהם חטאים ביהדות. בכל זאת יכול תוך שניה להיות חרדי\יהודי לכל דבר, ולהתחתן עם יהודיה ולהוליד ילדים והילדים לומדים בתלמודי תורה וגדלים כיהודים כשרים לגמרי. רבי עקיבא היה בן גרים.

בדת של הנאורות, באלוהי הטוטליטריות?! הלך עליו!! זהו, הוא טוטלי אבוד. תעזבו לרגע את הבעיה של אייך אפשר חוטא לנצח. אדם יכול להיות ישר מאוד וגם להיות מכובד מאוד ומשכיל מאוד שתרם הרבה הגות בחברה ובתרבות, למשל אדם כעמוס עוז. והנה אחרי מותו אפשר לחסל אותו על חטא שלא היה בכלל חטא בזמן המעשה.

מנגד, ביהדות, אם אני אראה את ר' חיים קנייבסקי בועל אשת איש, אסור לי להרהר עליו למחרת, כי בוודאי עשה תשובה. קל וחומר שאסור לי לפרסם את המעשה אפי' שלא עשה תשובה כי עיצומו של יום מכפר.

אנקדוטה: פעם התלונן משב"ק בפני – אחרי שרבו היה סיעודי רח"ל, שהוא מאבד את כל מה שחשב תמיד על רבו. הלוואי שלא היה משב"ק אמר לי בדמעות. שאלתי אותו למה חיכתה עד שהיה סיעודי, הרי בצעירתו הוא בטח שכב עם אשתו, ועשה כל יום צרכים בשירותים (סליחה על הגסות), אז למה אז לא אבדתה את רבך? ובכן בסוף הוא הבין כמה הוא היה הזוי לגמרי. הרי האדם הוא לא הבהמה שבו אלא העמוס עוז שבו.

(לא רק התייחסות האדם לזולתו חייבת להיות כלפי האדמיות שבו ולא כלפי הבהמיות שבו, אלא כל אדם לעצמו חייב להתייחס לאדמיות שבו ולא לבהמיות שבו. אני ממליץ בחום על המאמר בשם מי אני ? השתן שבמוחי ?!)

עכשיו תבינו אולי יותר לעומק כמה שטחי הוא עיתון הארץ. הרי מה הם עושים, הם לוקחים אדם – שכל ילד יודע שבאדם יש את הבהמה שלו ויש את האדם שבו שזה העיקר, ומראים לנו את הבהמיות שלו, את חולשותיו. ולא רק זה, מי בא להעיד על כך?! אדם שכל כולו בהמה ועוד בגיל מבוגר מאוד. שאנו מגיעים לפרשת חיים ולדר, העיתון נותן במה לילד מפגר – שהתברר לי אגב מי אביו ככה שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ – שאפי' האלוהים בעצמו לא יכול להפוך אותו לחיים ולדר בגילגול הזה, לכזה ילד מפגר (הרי העיתון מממן לו טיפול) העיתון נותן להפיל את חיים ולדר?! ועם מה הוא מפיל אותו, עם סיפורים של לפני 20 שנה, סיפורים של חיים ולדר הבהמי?! בהנחה שזה נכון רח"ל כמובן. כלומר אפי' אם נאמר שהסיפורים נכונים, זה דבר שחיים ולדר הבהמי צריך לסגור עם הקרבנות באופן אישי ואפי' לשלם פיצויים וכו' וכו'.

אטען מי שאטען שהוא צריך לשלם על כך. ואני שואל אותו  מי אמר? אלוהי הטוטליטרי?!  אטען השוטה שצריך להרתיע את הציבור. ואני השיב לו. חפש לך פראייר אחר. מה פתאום הוא הקרבן לחנך את ההמונים?!

אני הסביר בקצרה את הפנאטיות של הנאור. ביהדות מבקרי המקרא החז"לית לא אהבו את סיפור המקושש עצים בתורה. אין מצב – חשבו חכמי\פילוסופי חז"ל, שמשה רבינו הורג אדם על חילול שבת למען ישמעו ויראו. זה טוב לסיפור לתת לנו ברומטר כמה חמור החטא המעשה, אבל לא להלכה למעשה להרוג אדם. מה שכאב לחז"ל פילוסופית ומוסרית היא, שמוסרית אי אפשר להקריב אדם על מזבח החינוך של ההמונים. ולכן אומרים חז"ל שהמקושש בעצמו התנדב למות למען חינוך ההמונים.

בנאורות כל אדם נקרב על מזבח אלוהי הטוטליטריות. כל אזרח הוא פונקציה לחנך את ההמונים. יש דת הנאורות שכל אדם מוקרב על המזבח שלו. וזה לא צריך להפליא אותנו הרי שפינוזה הפילוסוף בגרוש הגיע למסקנה  "לתקן את כל הדברים באופן שכל האנשים, תהיינה נטיותיהם מה שתהיינה, יעדיפו את זכות הכלל על טובת הפרט"

לסיום:

חיים ולדר האדם, בניגוד לחיים ולדר הבהמה שעושה צרכים בכל יום וגם אוכל כמו שאר בעלי החיים וגם ישן, ומזיין את אשתו וכו' (ושוב סליחה על הגסות), הוא אדם דיי נדיר מול אדם רגיל. כלומר אם יש הבדל בין אדם לבהמיות שלו, הוא עשה די ויותר לאדם שבו, מול כל אדם שעושה למען האדמיות שלו. מולו עומד עיתון במרה אפס, עיין ערך עמוס עוז, ועיתונאי קטן ברמה אפס שהוא הצאצא של אביו האפס. והם ביחד עם עוד אפסים מתחזים לחרדים, רוצים להפיל את החיים ולדר האדם.

החרדים – מחילה, הם תרבות ברמה יותר גבוה מהזבל האנושי הזה. אני חושב שהצלחתי להסביר לכם למה, לאורך כל המאמר הזה.

לא תצליחו להוריד את הרמה של היהודים החרדים לרמה של בני המשטר הטוטליטרי. הבגידה הכי גדולה בהיסטוריה היהודית על ידי הנאורות, היא עצם הקמת ריבון אדם על אדם על ידי יהודים ועוד על אחיהם היהודים. בכדי שזה תתאפשר, היהודים האלה היו צריכים לבגוד ביהדות. אוקיי, חשבנו אולי ניתן להם לנסות הרי היהדות היא תמיד שוק חופשי, ומה יצא מיזה? מכל המשטרים והדתות הם בחרו בשפינוזה הפילוסוף בגרוש. אוקיי טוטליטריות אבל אולי ברמה גבוה?! קדחת, מקרה של עמוס עוז מוכיח כמה זבל אנושי הם. כן, המשכילים והעיתון שמספק להם את כיכר העיר = ביקוש והיצע.

למתחזים החרדים אני אומר רק זאת: אם תישארו ביהדות ותתבגרו, אני מבטיח לכם שעוד תרצו להתאבד. תרצו שתקרה לכם הנס של קורח. אבל מתוך ניסיון אין לכם סיכוי להגיע לרמה התרבותית של היהודי, ככה שאפי' כזקנים לא תבינו מה בדיוק הבעיה.

כותב בצער רב

Max maxmen

גזענות?! או אין חיבור בין התרבויות

גזענות?! או אין חיבור בין התרבויותהסלקציה במוסדות החרדים מוצדקת?

מלחמת עולם מתנהלת בעשורים באחרונים במדעי החברה בנושא התפתחות האדם והציוויליזציה.  זעקת הרב וויינרוט זצ"ל בהרצאתו האחרונה בנקודת מפגש ש"לפרא היה קסם. הנבון הסיר את הקסם מן העולם, והעולם נשאר בעירמו", לא נאמר לריק. ספרו של יובל הררי קיצור תולדות האנושות, לא לחינם קיבל פופולריות. ועכשיו ספר חדש טוען לכתר "השחר של הכל: היסטוריה חדשה של האנושות" שמפריך לגמרי את הרעיון שכביכול אירופה הנאורה קידמה את בני אנוש, אלא דווקא הפרא הוא הוא זה שלימד את המערב שוויון וצדק מהי.

מעבר לפולמוס הטהור, המתווכים לא תופסים את הכשל היסודי, שלא משנה מה היה בעבר ואיזה מן מצדי הוויכוח תתקבל כאמת, כל זמן שקיימת ריבון אדם על אדם?! הרוע האנושי תגבר ותגבר עד הכחדתם. כלומר לא צריך לחזור להיות פרא בכדי שיהיה לנו טוב, לא צריך לחזור להיות כילדים ביבשת אמריקה בכדי שתהיה טוב. צריך רק לבטל את הריבונות על האדם ולהחזיר לו – לכל פרט כחוק יסוד טבעי – את הטבע ומשאביה. ככה שכל אדם לא יהיה בחלוקת העבודה בכפיה. ואם כך יהיה, לא יהיה יותר רוע אנושית בעולם. יסודי היסודות של כל הרוע האנושית היא העובדה שכל בן אנוש נולד לטבע בלי הטבע בכוונה תחילה בכדי שכל בני אנוש יהיו בכפיה חלק בחלוקת העבודה. שבני אנוש בכפיה חלק בחלוקת העבודה, ויש מצב וחלום ותקווה שאולי אני זה שאצלי אליל הכסף יכנס הרבה הון אנושי, אז למה לוותר על המשחק הזה?! והחלום הרטוב הזה מחזיק את בני אנוש עבדים לריבון ולחלוקת העבודה, ומכאן כל הרוע האנושית. אבל ברגע שיש לאדם את הטבע וחלק שווה במשאבי הטבע, הוא יבוא לשוק כבן חורין להיות חלק בחלוקת העבודה או שלא יבוא כי נחלתו מביא לו יותר. כלומר השוק החופשי באמת יהיה שוק חופשי ולא כהיום שכולנו בשוק בכפיה ולא פלא שהיזם חונק אותנו בשוק.

אז אם החוקרים מתגעגעים לפרא או לילדים, הם צריכים להבין את היסוד הזה. הם היו תרבויות טובות כי כל פרט מחלקי השבט והקהילה והחברה היו בני חורין.

כבני חורין, באמת צריכים מוח ענק. אני אומר את זה כי יובל הררי ועוד, דנים בכך למה לאדם יש מוח גדול אם האדם המודרני בקושי משתמש עם מעט מוח?! כלומר אם אנו מניחים שהאדם הנבון הוא הנבון והפרא הוא הפרא, אז אייך אבולוציונית דווקא אצל הפרא קיבלנו מוח ענק, מה שאין כן הנבון כמעט שלא משתמש עם המוח שהאבולוציה נתנה לו.

ובכן אנו לא לחינם צריכים מוח ענק. כי אז אין ריבון משטר וגננת עם שוטר שאומר לנו תמיד מה ואייך ומי ומתי, אלא כל פרט בחברה חייב להיות מלומד ואינטלקט ומעוצב חינוכית בעצמו. המוח הגדול הורישו לנו אבותינו דווקא משום כך שהיו בני חורין וכבני חורין היו צריכים להיות בעלי אחריות ומלומדים וכו' וכו'.

מנגד, כל ריבון משטר ומדינה, לא יכולה לאפשר כזו עצמאות של נתיניה. הרי כל המערכת הדטרמיניסטית הזו תתפרק לה בפרצוף. הרי כל מערכת דטרמיניסטית דורשת מכל חלקיה להיות רובוטים דוממים = צייתניים. ולכן המדינה לא תאפשר להשתמש עם המוח. מכאן שהמוח של בני המשטרים תמיד ריק.

ביהדות נטען שחירות האדם פלוס הטבע כקניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ כפי תקנות יהושע בחלוקת הארץ, תביא לכל פרט את הגאולה. ואפי' נאמר והסירותי מחלה מקרבך. כלומר התפתחות הרפואה היא תוצאה של חירות האדם. וכנודע בתורה\במקרא על שני דברים מבוטחת אריכות ימים, על כיבוד הורים וזקנים ורחמים אפי' על בעלי חיים. והנה עינינו הרואות שתמיד שני אלה הם הטריגר של התפתחות מדעי הרפואה.

עכשיו אפשר להגיע לעיקר נושא המאמר.

אמרנו שבני חורין צריכים מוח מלא ומנוצל היטב. אמרנו גם שתמיד המשטר ילחם נגד עצמאות האדם ויטען כלפיו, שבלעדי השוטר\הריבון\המשטר\הגננת הילדים שלך לא בטוחים בעולם הזה, רח"ל כי מסתובבים בכל מקום ובכל פינה, פדופילים ורוצחים ופושעים וכו' וכו'. בקיצור המדינה רוצה אותנו חסרי מוח.

למה בני חורין צריכים מוח מלא? כי אנו צריכים את הניסוי וטעייה, לא רק של עצמינו שהיא בסך הכל כארבעים שנה, אלא אנו רוצים את כל הניסיון חיים של כל הדורות לפנינו. כלומר כל בן חורין סוחב עמו את כל הניסיון של אבותיו זה אלפי דור ודור. בני המשטרים צריכים להיות דף חלק בכדי להכניס שם רק את תוכנת המערכת. בני חורין חייבים להיות מלאים עם ניסיון החיים של אבותיהם.

אז הבנו עד עכשיו שני דברים יסודיים. 1, בני חורין חייבים למלא את המוח עם ניסיון החיים של כל הדורות מלפניהם. 2, למשטר זה אסון כי ככה בני המשטר יהיו רח"ל עצמאיים, ואז אייך השרלטן או העיתונאי החצר יוכל להכניס שם את הזבל שלו?!

כל היהודים מכל העדות ב"ה מלאים עם הרבה מסורת. אבל יש תרבויות אצל היהודים שדווקא מול המערב, יש להם הרבה מאוד ניסיון. מה עוד, היהודי החילוני בגד ביהודים והקים עליו ריבון אדם על אדם. וככזה, גדל לנו דור שלם של שבעים שנה, של חסרי מוח שצריכים גננת\משטר. ב"ה הרבה מהם חזרו למסורת בעקבות הרב עובדיה זצוק"ל ומפלגת ש"ס. והנה הם רוצים להתבולל בתוך התרבות המסורתית המקורית, מה שנקרא עטרה ליושנה.

כלומר יש לאחינו אשכנזים שני פלוסים גדולים, האחד: הקירבה לאדם הנבון מאז אפלטון והיוונים ואירופה בעת החדשה. כלומר המלחמה מול מדינת אפלטון עד ימינו אנו, נתנה להם את הניסיון הרב. השני: הם גם לא היו בני משטרים אצל אחינו החילוניים.

בכדי להמחיש לנו את הנושא בפשטות. אני אספר לכם סיפור.

פעם ישבתי עם חברים והתווכחנו על הסלקציה במוסדות, בכללי, לא רק כלפי אחינו הספרדים. וטענתי בתוקף שחייבים גם להכניס את אחינו הספרים לת"תים שלנו. ואז אשתי התערבה וסיפרה לנו סיפור. אמי תמיד הבית שלה פתוחה לכל דכפין בשבתות ובחגים. פעם התארחו משפחה של בעלי תשובה מאוד מאוד צדיקים ותמימים. והנה אחד הילדים מספר בחגיגות שהשבוע היה ארוחת ערב חגיגית בבית  כי האימא הלכה למקווה וכולנו התפללנו שהיוולד לנו בן זכר תלמיד חכם וכו' וכו'.

מספרת אשתי שאימא כמעט נשבעה שיותר היא לא מכניסה לבית משפחות מתרבות לא שלה. הם עוד עלולים להרוס לה את כל החינוך של בני ביתה.

מי שלא מכיר אני אתן קצת רקע. אחד מיסודות התרבות האשכנזית היא לא לתת מודעות לילדים לפשעים או לדברים שהם לא צריכים עוד לדעת. כלומר הנחה היא – שהתברר מדעית כנכון, שקודם המוח צריך להיות מעוצב כטבע שני, ורק אחר כך אפשר לתת לו או ניתן לו את החופש להיות מודע לכל. הפלוס היא שהילד כבוגר כבר מעוצב נכון.

עוד סיפור שנבין כמו היסוד הזה מושרשת אצל אשכנזים.

כחוצניק לא ראיתי בעיה לגור בשכונה מעורבת של חרדים וחילוניים. ובאמת אחרי החתונה גרתי בשכונה מעורבת והיה לי שכינה חילונית אשכנזייה שמאלנית טהורה, היא ובעלה, עם כל הסט המשלם של השמאל. יצא לי פעם שהייתי צריך מכשיר שאין לחרדים. ודפקתי אצל השכנה הנ"ל וביקשתי ממנה טובה והיות שאין לנו את המכשירים האלה האם אפשר לצפות במכשיר אצלה. והיא: גם לנו אין מכשיר כזה בבית – היא עונה לי בשיא הרצינות. אני כזה מופתע לגמרי והיא מתחילה לתת לי נאום פילוסופי בחינוך ילדים. אני: תגידי שמעת בזמן האחרון איזה דרשה של רב חרדי? הנאום שלך נשמע לי ממש כמו הנאומים של הרבנים שלנו.

אחרי הסיפור הזה נפל לי האסימון בנושא כאוב בחברה היהודית בארץ. ואני מדבר על ההבדל בהשכלה בין העדות אצל החילוניים. פרופ' בוזגלו טוען כלפי הבעיה הכאובה הזו שעדות המזרח נשארו יתומים והנה דבריו "אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים, ואז נוצרה איזה טרגדיה שנהיינו יתומים."

ובכן המשטר חייב לטמטם את נתיניה כנ"ל (תשמעו אך ורק מה ששרלטני המשטר ועיתונאי החצר אומרים לכם). האשכנזים החילוניים היו מושרשים כבר מאירופה היהודית כנ"ל, לא להיות  כל כך תלויים בגננת המשטרי – עובדה שגם הם מגבילים את עצמם כלפי כל מיני מכשירים מזיקים לילדים כנ"ל מסיפור השכנה שלי. הספרדים שהפשיטו אותם מהמסורת בכוונה תחילה וגם לא ידעו אייך להילחם נגד, ולא היו משורשים עם הגן האנרכיסטי שלנו האשכנזית?! הם נפלו כמו זבובים מול הגננת המשטרית, ככה שבאמת נשארו יתומים כפי שזועק בצדק פרופ' בוזגלו: "ואז נוצרה איזה טרגדיה שנהיינו יתומים"

הבגידה של החילוני ביהודים באקט של הקמת ריבון אדם על אדם על היהודים?! היא בגידה בכפליים. כי כנ"ל עם סיפור השכנה שלי אנו רואים ומבינים למה הם לא יתומים. כלומר הפכו את אחינו הספרדים ליתומים והם האשכנזים נשארו עם הגן האשכנזי האנרכיסטי שלא מאפשר למערכת לטמטם אותם מכאן הצלחתם במדעים וכו' וכו'

נחזור עכשיו לנושא שלנו

אני מתעקש לומר שוב ושוב, הסלקציה החרדית במוסדות מול בנים מוכשרים ולא מוכשרים ההפרדה בין ילדים בגלל שהם צריכים חינוך מיוחד, זה נאציזם קלסי שתביא לתקומה היהודית אחרי השואה, לשואה חדשה. שלא נשלה את עצמינו, כל התקומה הגדולה שלנו החרדים מאז השואה, הכול תרד רח"ל לטמיון אם רח"ל נמשיך עם הסלקציה הנאצית הזו.

וזה נכון גם כלפי הסלקציה מול אחינו הספרים. אסור שיהיה דבר שכזה. וזה מלחמתי זה כמה עשורים.

אבל אם אחינו הספרדים יתעקשו להישאר יתומים?! אין מנוס לעשות את הסלקציה!!! אני אומר את זה בצער רב.

שני דברים חסר לכם (בלי הכללה כמובן), האחד, המושג הזה שעיצוב הילד כטבע שני, חייב להתבצע בכך שאתה מונע ממנו מודעות לפשע ולתרבויות זרות. אם לא תעמדו כמו האשכנזים עם חומות עבים מול כל מה שיש בחוץ, הילדים שלכם עוד יקלקלו את כל עמלינו וסיפור המקווה לעיל ממחיש את הנושא כאן במדויק. ולכן אין מנוס לעשות סלקציה עם כל הכאב.

השני: המלחמה מול הגננת המשטרי. אין לכם ניסיון ואני מוכיח את זה מתמונת השער של העיתון שלכם יום ליום (ראו את תמונת המאמר מאחורי הטקס שלי). הלכתם שולל אחרי עיתוני חצר כמו ישי כהן ואתר כיכר השבת. אתם לא קולטים שלא חינוך ילדיכם בראש מעיינם אלא להשאיר אותכם יתומים כמו שהאשכנזים החילוניים עשו לכם בזמנו בקום המדינה. לא ישי כהן ולא הגננת שהוא מדבר בשמה, יכולים להציל את ילדיכם מפגיעות מיניות. ההוכחה הוא פרשת גל אוחובסקי. במשמרת של הגננת המשטרי, בקודש הקודשים של הלאטבים, הגננת לא הצליח לשמור ילדים מפגיעות מיניות, אז מה באים לנו ישי כהן וכל עיתונאי החצר של הגננת למכור לנו?

גם אתר צריך עיון המתחזה לאתר חרדי גם מנסה לגייס נפשות בשביל הגננת המשטרי כביכול מתוך דאגה מפגיעות מיניות. הוא מציע את המוסמכים משלהם לחנך אותנו. ואני הגבתי ושאלתי אותם: שוטי עולם על ידי מי אתם מוסמכים?

לסיום:

השיטה היהודית היא עיצוב הילד עד שהמוח מעוצב כטבע שני. עושים את זה עם כמה שאפשר למנוע מודעות לשום רוע אנושי. ולכן לעולם ילדים לא מודעים למה שקורה אפי' בבית. ק"ו שלא מדברים על פשעים בבית. ובן בנו של ק"ו לא כותבים בעיתון על נושאים כאלה. לא מדברים עם ילדים על נושאים כאלה.

תחזרו למסורת, ומה שנשכח מכם בגלל הגננת המשטרי, אפשר ללמוד מהאשכנזים שהגננת המשטרי לא הצליח לכבוש בזמנו. ואז אפשר להתבולל בכיף, ולהילחם נגד הסלקציה הכביכול גזענית.

אבל אם תתעקשו ללמוד אצל המערב אייך לחנך ילדים ואייך למנוע פגיעות מיניות שכנ"ל אין להם הצלחה?! אז תישארו יתומים כפי שנזעק בצדק פרופ' בוזגלו לעיל "ואז נוצרה איזה טרגדיה שנהיינו יתומים" ואז הסלקציה האשכנזית תהיה צודקת ולא רק צודקת אלא זה יהיה שאלה של חיים ומוות. תחשבו שוב על מקרה המקווה לעיל ותבינו שאי אפשר לחבר בין שני התרבויות אם זה המצב.

תגידו לי אתם, יש מצב אחרי שבת כל הילדים הספרדים יודעים את פרשת חיים ולדר (שאני משוכנע שזה לא נכון, אבל אפי' שכן), כי ראו את זה בעיתון שלכם. והם באים לתלמוד תורה מול הילדים שלי שאני מונע מהם לדעת דברים כאלה. אתם מבינים?! אתם הורסים לי את כל עמלי ועמל אבותיי זה אלפי דורות. למה לעזאזל? אתם מבינים? זה לא גזענות זה פשוט הצלת נפשות ואם אתם לא עמי אני אברח, או שהרשעים יזרקו את ילדיכם מהתלמוד תורה, ואני אשתוק באין ברירה.

נ.ב. צדיק אחד בטוויטר הזכיר לי עכשיו את נושא נשים בפוליטיקה שנדמה לו שהספרדים הולכים להיכנע לשטות המערבי הזו. אבל נעסוק בנושא בהזדמנות אחרת משום קוצר הזמן

כותב בצער רב

Max maxmen

חיים ולדר, פגעת באהרן ברק ולא תשלם על כך?

חיים ולדר, פגעת באהרן ברק ולא תשלם על כך?

קראתי בעיון רב את הכתבה של אהרן רבינוביץ בעיתון הארץ, כתבה בכותרת נשים מעידות על חיים ולדר.         

ראו כאן https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium.HIGHLIGHT-MAGAZINE-1.10376887

על פניו לפני הכל חייבים לומר שחכמת ההמונים אומרת לנו, שאם מתחזה לחרדי (אם תרצו, יהודי חצר) כותב בעיתון הארץ על חרדים, זה כתבה מוזמנת. הרי ממש ממש במקרה את התחקיר הזה עשה חרדי?! הרי סטטיסטית זה היה נופל על אחד מכותבי החילוניים בעיתון הארץ. למה בדיוק שבעיתון כותבים על חרדי, זה דווקא חרדי שעשה את התחקיר?

שעוברים על העדויות בכתבה זה נשמע מושלם מדי בכדי להיות אמת. מה עוד, העדויות מתכתבות עם קוראים חרדים. כלומר תוכן הסיפורים שלהן עושה פולמוס עם קורא חרדי. הרי הקורא מיד אשאל אייך זה יכול להיות? והנה הכתבה נותנת לו מיד את התשובה שקונדום זה לא בעילה וכו' וכו'. בקיצור כתבה מוזמנת מראש. ואז נשאלת השאלה למה? כל השבת זה לא נתן לי מנוח. מה ראו פנאטי המשטר בחיים ולדר? בכתבה אהרן רבינוביץ מנסה למכור לנו שולדר הוא פני המיינסטרים החרדי. מיד בכותרת: "חיים ולדר הוא פני המיינסטרים החרדי".

אז קודם כל ממתי סופר ילדים הוא המיינסטרים והאליטה אצל החרדים? אצל החרדים תמיד תלמידי חכמים הם האליטה בל"ז, אם כי אין חיה כזו אליטה ומיינסטרים אצל החרדים. ושנית כל, ואז מה, נגיד שהוא האליטה, ולכן מה? למה עיתון הארץ מחפש את חיים ולדר?

אנקדוטה: כמעט כל דוברי אידיש מאז השואה ילדי דור השני, גדלו על יום טוב עהרליך זצ"ל. לימים יום טוב עהרליך כתב ספר קיצים שעד ה'תשמ"ח (1988) יבוא המשיח. ובספר הוא מוכיח שעשרת השבטים עוד קיימים עם העדויות של העבמים (היה מאוד פופולרי נושא עבמים בשנים האלו). בקיצור כילד שאלתי תלמיד חכם, מה הוא אומר על הספר. ענה לי (בלשון שלי) עלה לו השתן למוח. במילים פשוטות, יש לך פופולריות ובצדק, תסתפק עם זה, אחרת אתה עוד מסוגל לכתוב ספר שטותי שכזה ואתה הורס לך את כל הטוב שכן השגת.

עוד אנקדוטה: הרב אמנון יצחק קיבל פופולריות מהדרשות שלו. פעם האזנתי לאחד מהדרשות שאמר שם שבעוד עשר שנים יבשת אמריקה תשקע בים. זה היה די בתחילת דרכו, והתקשרתי לרב לשאול מה זה? האם עלה לו השתן לראש? ובאמת לא לקח הרבה שנים ואני מצטער הרב אמנון יצחק התחיל להתערב בדברים לא לו, וככה הרס לעצמו הכל.

הווה אומר. ביהדות אם הקב"ה נתן לך כישרון כלשהו או הצלחה בנושא מסויים, תסתפק עם זה. אחרת תהרוס לך את הכל. ביהדות אדם כזה שעובר מתחום הצלחתו ועולה לו השתן לראש, הוא מפסיד את הכל. מכאן נובע הצניעות של גדולי היהדות בכל הדורות. הם כולם ידעו טוב טוב שאין אתה מנסה עם הצלחתך או כישרונך, לקבל שררה או להשפיע בתחומים שאין לך את זה.

אצל בני המשטרים הפנאטים, הם חושבים שאיש מצליח או איש עם כישרונות, טבעי הוא שהוא המיינסטרים האליטה המובילי דעת קהל. ביהדות אין חיה כזו. אין מובילי דעת קהל ואין אליטה וכדומה.

מכאן שרלטני המשטר מנסים כל הזמן לתפוס כביכול כרישים חרדים (כמו הרב ברלנד הרב דרעי פנחסי ליצמן ועכשיו ולדר). לכו ספרו להם שאין כרישים ביהדות, אנחנו לא בני משטרים פנאטים אלא בני חורין.

בכל מקרה חשבתי לעצמי שלא חסר סופרים, אז למה דווקא חיים ולדר? אוקיי, הם מדמיינים שסופרי ילדים הם אליטה וכרישים שכדאי לתפוס בחכה. אבל למה דווקא את חיים ולדר, הרי לא חסרים סופרים שכאלה.

ופתאום נזכרתי בסיפור של חיים ולדר עם השופט ברק. ונרחיב קצת עם המקרה.

ובכן שהשופט ברק פרש, חתנו – רם לנדס, עשה סרט דוקומנטרי על השווער היקר. כבר בזמנו שראיתי את הסרט, אמרתי לעצמי אם החסידים חשודים להיות חסידים שוטים, הסרט הזה הוא שיא גינס על חסידים שוטים. מעבר לזה שחתנו הופך את השווער לאליל בשביל פנאטי בני המשטר, הוא מנסה למכור לנו מנטרות כאילו הן חכמות עמוקות פילוסופיות ואינטלקטואליות. אבל סטודנט מתחיל יכול להבין די מיד שהן מנטרות הזויות שאין להן על מה לסמוך. ודנתי כבר בנושא בפורום עצכ"ח זצ"ל. והנה כמה מילים שלי משם

[הוא מתחיל את הסרט כגדול בענווה, ואומר כך: "כל חולשות האנוש, ישנן גם בשופט" בהמשך הוא מדבר כבר כאלוקים עצמו, ואומר כך: "אבל יש לנו כלים להעריך את החוקיות של ההתנהגות האנושית" "אני לא רופא, אבל יש לי כלים לדעת מתי רופא התרשל" "אני לא טייס, אבל יש לי כלים לדעת מתי טייס התרשל"  "אני לא רמטכ"ל, אבל יש לי כלים לדעת מתי הרמטכ"ל ביצע את תפקידו באופן לא ראוי"  "זה המקצוע שלי כשופט". זה האני מאמין שלו, והוא חוזר על זה הרבה פעמים בסרט הקצר הזה.]

מיותר לומר שאין לדברים אחיזה במציאות. זה חשיבה דטרמיניסטי טוטליטרי אריסטוטלי שחלף ועבר מהעולם ב"ה. ואגב הסרט לא נמצא ברשת, כנראה מישהו בסביבתו קיבל פתאום שכל והורידו את הסרט מהרשתות.

לימים שמעתי שחיים ולדר היה אמור להיות שחקן בסרט. לא פחות ולא יותר יצרן הסרט – חתנו, רצה את ולדר כשחקן שברקע ישיבת פוניבז'. (האירוניה כאן, ששוב בן המשטר חושב שביהדות יש סמלים וסמל היהדות זה כמובן בנין האבן של ישיבת פוניבז'. לכו ספרו לו, אם זה הסמל של היהדות ושם יש דגל המדינה ביום העצמאות, אז למה אין דגלים בשאר הישיבות והבתים?!)

בקיצור, חיים ולדר – על פי מה שהוא מספר, לא שחק את המשחק כפי שהחתן – רם לנדס, רצה וזה באמת לא נכנס לסרט האלילי הנ"ל.

חטאו של חיים ולדר הוא לא רק שלא שיחק את המשחק, הוא מרוב חוצפתו סיפר את הסיפור לכולם בעיתונות וברשתות.

והנה דברי חיים ולדר על מקרה של הסרט האלילי הנ"ל (מתוך מכתב גלוי לאהרן ברק מאת חיים ולדר)

[לפני 10 שנים, שלוש שנים לאחר פרישתך מנשיאות בית המשפט העליון, התבקשתי להתראיין לסרט תיעודי שעשה עליך הבמאי *רם לנדס*, בעקבות פרישתך.

מול צוות צילום מקצועי וגדול שהתמקם על פי בחירת הבמאי באופן סימלי מול ישיבת פוניבז' בבני ברק, דיברתי במשך מחצית השעה ויותר אודותיך. לא תקפתי אותך (גם מפני הנימוס, וגם מפני שמעולם לא תקפתי אותך באופן אישי), אך הצגתי אותך כ"אדמו"ר החילוני". איש המנסה לברוא עולם חדש, בו לתורה לדת ולעולם הישיבות לא תהיה שום השפעה. דיברתי גם על בחירתך במשפט הגרמני על פני זה העברי, ובעיקר על שיטת ה"אקטיביזם השיפוטי" המנסה למעשה לנטרל את השלטון הדמוקרטי במדינת ישראל, בשל החשש ששלטון הרוב יסכן את התפישה הליברלית, ולייסד כאן מעין "דיקטטורה נאורה", העלולה בקלות להתגלש ל"דיקטטורה לא נאורה בשם הנאורות".

דיברתי שם, על הדרך החכמה שלא לומר הערמומית שנקטת כדי להעביר את מושכות השלטון מידי הנבחרים לידי המערכת המשפטית, ואמרתי כי לא ירחק היום, ולח"כים ולשרים לא תהיה שום משמעות. הם יהיו בובות על חוט, כשכל החוטים יהיו בידיים של אהרן ברק.

אמרתי שם, כי אותנו החרדים, לא ממש מעניין מי ישלוט כאן, שכן אין לנו כל עניין לשלוט במדינה. כל שמעניין אותנו הוא המשך קיום היהדות, לימוד התורה וקיום המצוות. ובניגוד להצהרותיך ש"בית המשפט יגן על מיעוטים ובתוכם החרדים" משום מה לא רק שהוא לא מגן עלינו אלא בוחר לפגוע בנו ולהצר את צעדינו גם בדברים שאנו מגיעים להסכמה עם נציגי החילונים.

בסיום הראיון, מחוץ לסט הצילום, אמרתי לרם לנדס, הבמאי, כי ברור לי שאפילו מילה אחת מכל מה שאמרתי לא תתפרסם.

הוא שאל אותי, "מדוע אתה חושב כך?"

עניתי לו: "כי ברור לי שהסרט לא יעבור בלי אישורו של אהרן ברק. אני קצת מכיר אותו. הוא לא יסכים שהדברים הללו ייכנסו".

הוא אמר לי: "א. מי אמר לך שהוא יראה את זה? ב. גם אם נניח שכן, מדוע שהוא יפסול? הרי לא תקפת אותו באופן אישי".

עניתי לו:

"א. הוא יראה את זה בוודאות. שכן, אם הוא לא יוכל לשלוט בכל תכני הסרט, הוא לא ישתף איתך פעולה בשום פנים ואופן. ב. הוא לא יאשר את הכנסת דבריי, בדיוק מאותה סיבה שאתם הזמנתם אותי לכאן. *כי אני אומר את הדברים הנכונים. את התכנית כולה. זו שהוא לא רוצה להביא לידיעת הציבור".*

סרט התעודה *"השופט"* פורסם ב-19.7.2009. כל צמרת המשפט הגיעה להקרנת הבכורה בירושלים. היה זה שיר הלל לך ולעשייתך, והיו גם דברי ביקורת מדודים. אבל אפילו מילה אחת ממה שאמרתי לא הופיעה שם. לפחות לא הופתעתי.

*בעצם כן הופתעתי.*

לאחר צאתו של הסרט לאור, נודע לי, כי הבמאי רם לנדס, הוא לא אחר מאשר… החתן של אהרן ברק…

שליטה אבסולוטית אמרנו. הלא כן?]

עד כאן דברי חיים ולדר שהתפרסם בכל הרשתות ובעיתונות.

עכשיו אני שואל את חיים ולדר: מה חשבת לעצמך? שלא תשלם על כך? כפי שאני מבין מדברי חיים ולדר, שהוא כבר שנים מתפלסף עם השופט ברק על דפי העיתונים. ולכן נשמע לי די מוזר שחיים ולדר יחשוב שהוא לא ישלם על כך.

לסיכום:

אני לא אוהב קונספירציות. אבל ברור לי שחיים ולדר הוא מטרה אחרי אולי ניסיון סחיטה של איזה מדומיינת. כלומר אם היה כזה ניסיון סחיטה אין לי ספק שיש לחיים ולדר מספיק אויבים – החסידים שוטים של ברק ומערכת המשפט, שינצלו את המקרה להפוך את חיים ולדר למטרה.

מה ישיגו מיזה? כלום!! אולי נקמה. דעת ההמונים על השופט ברק הטוטליטר והגאוותן והמתנשא הלאומי, לא תשתנה. ק"ו דעתינו על החסידים שוטים שלו לא תשתנה.

לגבי המערכת אנו הרי מכירים אותה מספיק. הרי מספיק הדוגמא של השופטת ששלחה הורה לכלא על סמך חלום של בתו שחלמה שאביה אנס אותה. כלומר לא העידה שאביה אנס אותה רק העידה שחלמה חלום שאביה אנוס אותה. ראו כאן https://www.haaretz.co.il/news/law/1.2429905

לגבי הקרבנות כביכול.

מקובל מאוד המנטרה "אני מאמין לך". אבל שקוראים את העדויות ה"אני לא מאמין לך" זועק עד השמים. הרי מי שמכיר, סיפור כזה בכל קהילה חרדית מכל מאות הגוונים של קהילות החרדיות, היה הורס את החיים ולדר תוך רגע אחת. כלומר אם באמת היה קורבן שהתאושש ורוצה נקמה או צדק, היא צריכה רק לעלות לרב שלה ולספר את הסיפור, והנה אין יותר חיים ולדר.

לבוא אחרי הרבה שנים, ועוד לבוא בפלטפורמה מערבית\משטרית להתלונן – במיוחד שהן יודעות כמה המערכת פנאטית ומטומטמת (כנ"ל מסיפור החלום שאביה אנס אותה), מערכת שקופצת על כל סיפור שכזה = סיפור על חרדי תמיד זה סיפור עסיסי במיוחד, ה"אני לא מאמין לך" לגמרי נשמע סביר.

לסיום:

למה אני לא מאמין לסיפור?

1, אהרן רבינוביץ הוא יהודי חצר ולכן שום דבר שיוצא מהפה שלו לא אמין.

2, עיתון הארץ אמור היה לתת לחילוני לעשות את התחקיר, אם היה עיתון הגון. הרי כעיתון רציני אתה לא יכול לסמוך על אהרן רבינוביץ שהוא עושה תחקיר על חרדים שונאי נפשו. והיות שהעיתון לא נהג כך, אני מסיק שהכתבה מוזמנת מתחילה. כלומר אהרן רבינוביץ ידע מראש שסיפור לשון הרע שכזה על חיים ולדר, זה משהו שעיתון הארץ ירצו מאוד (הרי הוא פרסם מכתב גלוי לשופט ברק כנ"ל). והוא צדק, עובדה שהם פרסמו את הכתבה אפי' שהתיק נסגר במשטרה.

3, העדויות כנ"ל מתכתבות ומתפלספות עם הקוראים. ורק עדות שקר מתכתבות עם הסתירות שבעדות.

4, הקרבנות בשעת מעשה אם היו רוצות הצלה, אין הצלה ונקמה יותר גדולה, שמקרה כזה מטופל בתוך הקהילה שלהן, וק"ו אם היו מגייסות את המשפחה את ההורים האחים הדודים וכו'. וזה נכון אפי' לא בשעת מעשה אפי' אחרי שנים. כלומר אם זה נקמה אישית של הקרבנות, לא ככה עושים את זה. הנקמה המתוקה ביותר זה להרוס את האדם בתוך הקהילה. עם השלטונות אתה לא משיג את הנקמה רק להפך. עצם זה שהקרבנות לא עשו את זה, מוכרח להיות שזה לא הנקמה שלהן. אז נשאלת השאלה של מי כן? מי רוצה כאן נקמה? התשובה הסבירה ביותר היא, אהרן רבינוביץ פלוס עיתון הארץ החסידים שוטים של אהרן ברק.

סוף דבר

המערכת ובני המשטר לא לומדים כלום. לעולם לא תצליחו להוריד מאדם חרדי את כבודו עם עלילות שווא. זה לא קרה עם דרעי ולא קורה עם הרב ברלנד ולא יקרה עם חיים ולדר. יותר מיזה. היהודים בעיקר החרדים סובלים מאנטגוניזם. שזה אומר כל מי שאתם (כן אתם. אתם לא מסוגלים לקלוט שריבון אדם על אדם על היהודי הופך אותכם אוטומטית לאתם) רודפים, מביא את כל היהודים להיות בצד הנתקף. כלומר גם את זה יודעות הקרבנות. והנה יש לנו עוד הוכחה שהן שקרניות. הרי ביום שהלכו לשונאים, אף אחד מאתנו לא מאמינים לכן, אבל למה לעשות שטות שכזה? אל כורחנו שאתן שקרניות.

ולחמורים שמתחזים משלנו ולוקחים אוטומטית את הצד של המערכת, אני אומר: רואים לכם!!!!

כמה מילים לשופט אהרן ברק

אדם שרוצה לקבל הערצה אצל ההמונים, צריך באמת להיות אדם משכמו ומעלה. עם מנטרות הזויות אתה עושה צחוק מעצמך. המנטרה הראשית שלך זה זכויות יסוד אדם וחירותו. אנו ההמונים מספיק נבונים לדעת מהן זכויות יסוד של האדם. במיוחד אנו היהודים, אפי' היהודים המתבוללים הבינו זאת, כמו למשל חנה ארנדט שכתבה את יסודות הטוטליטריות. היא הבינה טוב טוב מהן זכויות אדם: "הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם" (חנה ארנדט). ביהדות יודעים שהמצאת הקניין הפרטי לא קביל אם יש אדם אחד בעולם שאין לו קניין פרטי. כלומר על פי היהדות וגם על פי הצוו הקטגורי של קאנט, הקניין הפרטי לא קביל אם יש אדם ביקום כולו שנולד בלי קניין פרטי.

כידוע לך – השופט ברק, לך יש דירות להשכרה. כלומר כל הביזנס הזה שלך מושתתת על כך שנשללת מכל אדם מיום היוולדו את הקניין הפרטי. הרי בלי זה מי היה שוכר ממך דירה? כלומר אתה משקיע כסף על סמך זה שזכויות אדם נשללת מהאדם. אז אייך אתה יכול לדבר על זכויות אדם? נעזוב זכויות אדם. חזרנו על חשבון רווקינו ורווקותינו לארץ ישראל אחרי אלפיים שנה בכדי שלא יהיו לנו דירות ואתה תעשה מיזה ביזנס?

במחשבה שניה למה אני טורח, במילא לא תבין כלום הרי לא למדת יהדות ולא למדת בישיבה. אבל למה אתה לא יודע את מה שכן למדת? את הצוו הקטגורי למדתה, אז אייך לעזאזל אתה משכיר דירות בארץ ישראל ובכלל?! ואגב. למה גויס חובה אם לחייל הרווק אין על מה להגן, הרי אין לו קניין בארץ?! "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי).

אתה רואה, שום דבר מהפכני באמת לא עשית בחיים המקצועיים שלך. לא זכויות אדם – שאתה על פי הביזנס שלך, אפי' לא מבין מה זה. ולא בנושא הקרבת דם רווקים ורווקות לחינם = ביטול גיוס החובה. אז ספר לי למה שאני וההמונים יעריצו אותך?

כותב בצער רב

max maxmen

שני מאמרי המשך של סגת חיים ולדר

גזענות?! או אין חיבור בין התרבויות – הסלקציה במוסדות החרדים מוצדקת?

החרדים עם חיים ולדר. למה?

ישראל השנייה והחרדים – בעקבות ד"ר אבישי בן חיים

ישראל השנייה והחרדים – בעקבות ד"ר אבישי בן חיים

האזנתי בקשב רב לראיון של ד"ר אבישי בן חיים עם ישי כהן ואני ממליץ מאוד לשמוע בעיון רב את תוכן הדו שיח שלהם.

אני התייחס קודם לתוכן הדברים שם ואחר כאן נחפור לעומק להוכיח לד"ר אבישי איפה הוא לעומק משרת דווקא את ישראל הראשונה מול היהדות בכלל ומול ישראל השניה והחרדיות בפרט.

בכדי לא להשאיר את ד"ר אבישי במתח, נאמר רק בקצרה, שהמלחמה היהודית מול ישראל הראשונה היא אותו מלחמה של היהדות מאז אברהם אבינו מול נמרוד ומול עובדי העגל ומול עצם דרישת העם למלך בזמן שמואל הנביא.

לדוגמא: עשו להם עגל מסכה: אמר ר' יצחק "מסכה" לשון "סרדיוטין" בתרגם חופשי "סרדיוטין" = "מנהיג ומושל" (חז"ל בשמות רבה). במילים מודרניות "ריבון אדם על אדם". כלומר חירות האדם ונצחיות לדורי דורות, זה המלחמה של היהודים מול האומות ומול ישראל הראשונה. ישראל הראשונה בגדה ביהדות מעצם האקט שהקימו ריבון אדם על אדם בכפיה על היהודים ומעבירה את זרעם למולך בכפיה, ועוד בשם היהדות והיום בשם הישות החדשה שנקרא ישראליות. כלומר בתחילה עוד נקראו יהודים וציונים היום בפוסט הציונות הם רוצים זהות חדשה שנקרא ישראליות. והחרדים מחכים ליום שהם יעשו עוד צעד אחת ויוותרו על השם ישראל ויתנו למדינה שם נטרלי ככה שלא נצטרך לריב עם ערבים (ראה את מאמרי החרדים: להחליף את שם המדינה מ"ישראל" ל"מוחמד"). כי בתכלס מדינה קפיטליסטית לא מכירה בלאומים ובקנייני לאום ככה שאין באמת שום סיבה פילוסופית ורציונלית ומוסרית לריב בין האומות. ראה את מאמרי מדינה קפיטליסטית ושני עמים מטומטמים – הדו קיום

אז איפה ד"ר אבישי משרת את ישראל הראשונה? כי פשוט אין חיה כזו ישראל ראשונה ושניה, יש מלחמת היהודים על חירותו של היהודי וזרעו. שאתה ד"ר אבישי היקר ממציא כאן מלחמה של שני סוגי ישראלים שרבים ביניהם מי יהיה הריבון על היהודי, אתה כביכול מלמד את הדור (במקרה זה את המסורתיים) שריבון אדם על אדם בסדר לגמרי. להעביר את זרעם למולך ועוד למולך הקפיטליסטי זה לגמרי בסדר (אני מדגיש את הקפיטליזם כי זה גם לא רציונלי ולא מוסרית אפי' בקנה מידה של האומות ששם יש אלא שכירי חרב. כפי שמסביר את זה בטוב טעם פרופ' יגיל לוי "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי)), אם לא משהו נעלה מבחינתך (לקחת בהתרגשות את מטק'ה בלוי לאיזה בית ספר, להראות לו את שמות הנרצחים למען המולך. ראה את מאמרי גיוס = מעביר את בנו למולך).

והאיסור של עברת זרעו למולך לא נתון לפרשנות שאפשר להתווכח האם זה נקרא מולך או לא. כי כבר התלמוד מברכת את לשון המקרא דווקא כי המקרא לא נותנת להתווכח. "ראה לשון שלימדתיך התורה "מולך" כל שתמליכהו עליך" (תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק ז)

לזכותך יאמר שאתה אומר אצל ישי כהן (וגם ראיתי את דבריך בטוויטר בנושא), שהחרדים הספרדים הולכים עם החרדים האשכנזים בגלל שהם נלחמים בשביל היהדות. אתה לכאורה מבין כאן את הבעיה לעומק. אתה מבין שהמלחמה המקורית היא המלחמה של החרדים\היהודים מול ריבון אדם על אדם, ולא ישראל השניה מול ישראל הראשונה וההפך. אתה רק מתבלבל וקורא לזה מלחמה יהודית לאומית. זה בשום אופן לא מלחמה על זהות לאומית כי היהודים הם לא לאום במובן ריבונות לאומית\מדיני. מה שהנשיא ריבלין ראה כחיסרון = שנים עשר שבטים, ביהדות זה היה עיקרון בסיסי לעצם להיקרא "עם". ולכן באמת אנו נקראים בני ישראל ולא ישראל. למה משה רבינו לא ביטל את שנים עשר השבטים? מכאן תבין את העניין לעומק. ריבוי העדות והקהילות אצל הספרדים ואצל האשכנזים תוכיח זאת שלעולם היהודי לא יסכים לריבון אדם על אדם והפיכת היהודי לבן משטר פנאט עם תודעה משטרים או לאומית אחידה.

אתה – ד"ר אבישי היקר, טועה לחשוב שהחרדים המציאו את הלומדים\הפילוסופים בדור האחרון. אתה מושפע מהאקדמיה מטעם עם התזה ההזויה שלהם שהחרדיות זה דבר חדש. אתה חושב שעם הספר הוא עם הספר במקרה?! הלומדים היה מאז אדם הראשון ונח ובניו וישיבת שם ועבר איפה שהאבות למדו. וזה היה עד דרישת המלכות בזמן שמואל הנביא, וחזר בתקופת מרדכי הצדיק. כלומר בזמן המלכות זה היה אצל בני הנביאים וההמונים היו תחת ריבון כבני משטרים קלסיים שלא אומרים ללמוד כלום כי הם עבדים עם שוטר ורובה. אבל מאז שבוטל המלכות נשארנו יהודים אך ורק כי היינו לומדים. כל מי שלא למד או לא הלך אחרי הלומדים, אייך נראה לך שהוא שרד כיהודי בגלות?!

ההפך הנכון, מאז הציונות, שהקימו ריבון על היהודי, רוב רובו של היהודים המסורתית בארץ נסמך על המלכות והשוטר ולכן הוא לא צריך ללמוד. ולכן נשארו רק החרדים שלומדים. כלומר עצם זה שהחרדים ממשיכים ללמוד הם נשארו חרדים. אחרת מזמן היו ישראלים כמו כל הישראלים = בני משטר. כלומר מה עושה את החרדי לחרדי זה בדיוק זה = הלימוד העצמי, החוקה האישי\התורה וההלכה, ובעיקר החינוך הפרטי והלא ממלכתי משטרי = יהודים.

אתה חייב להבין שבני אנוש מתחלקים בנקודה הזו בדיוק. או שיש ריבון ואז ההמונים לא צריכים ללמוד (רק מי שרוצה תואר כלשהו). או שיש תורה אישית חרות על הלוחות = חירות = חרות על לב האדם – חז"ל. (שהאייק בספרו "חוקת חירות" בונה על המסורת הוא בונה על זה בדיוק, שהמוסר האנושי חרות על לב האדם הבן חורין. הוא רק לא מבין שבלי ללמוד, המסורת היא דוגמטי ופרדוקסלית כמו גיוס החובה במדינה קפיטליסטית. בלי ללמוד המסורת והמוסר משתנים באופן פרדוקסלי).

אין מצב שהאדם – וק"ו שחברה אנושית, מתנהלת בלי תורה\חוקה או בלי משטר עם חוקה או בלי חוקה. ולכן מוכרח להיות שהיהודים למדו תמיד וחלקם נסמכו על הלומדים. ובאמת עצם הספרים שהיהודים כתבו בכל הדורות מוכיח זאת = עם הספר.

שאתה – ד"ר אבישי היקר, מדבר על ביטול שלטון המרנים, אתה נכנס לפרדוקס. ושישי כהן מקשה עליך בצדק שהמציאות מוכיח אחרת (והתווכחתי עמך כבר אז בנושא), אתה מנסה לומר עכשיו שהכוונה שלך זה רק מנהיגות יחיד?! הרי הנושא היה האם יש שלטון או אין שלטון. וטענתי לך כבר אז שאין חיה כזו שלטון יהודי כעיקרון יסודי ביהדות. אז נכון שמנהיג ענק נפטר יכול הקהילה – שהיא רק אמצעי לפרט היהודי ולמשפחתו – להיבטל. כלומר מפלגת ש"ס יכולה להתבטל אבל היהודי ונצחיותו ותורתו לא יבטלו לעולמים. אותו דבר שיבטל הריבון אדם על אדם הישראלי, גם אז היהודי ומשפחתו הנצחי לא יבטלו. והתנאי לכך היא כמובן הלימוד או ההליכה אחרי הלומדים.

לסיכום ביניים:

למה לדעתי אין חיה כזו ישראל ראשונה וישראל שניה. כי בחגיגה הזו חסרים רוב של היהודים שלא גרים בארץ ישראל וגם בארץ ישראל חסרים החרדים. והטוענים שהם ארץ ישראל השניה, טוענים שהם רוצים זהות יהודית בניגוד לזהות ישראלית. ואלא שנטען שהם ישראל הראשונה, לא ממש יודעים בדיוק איזה זהות הם רוצים, זהות יהודית או זהות ישראלית שלא קיימת יותר – כי רוב היהודים כנ"ל בגלות וישראל השניה רוצים זהות יהודית, והם – ישראל הראשונה, בעצמם לא רוצים לריב יותר עם הערבים ובצדק הרי במדינה קפיטליסטית אין לאומים ולכן ראלית ופרקטית הם יחד עם החרדים יחליפו את שם המדינה לשם נטרלי. במצב כזה אף אחד כבר לא יהיה אפוטרופוס על היהודים הכבושים תחת ריבון נטרלי. ואז מצב יהודי הארץ יהיו כמו מצב יהודי הגולה.

מצב היהודי בחץ הזמן ההיסטורי העכשווי

הפלוס של כל יהודי בגלות, שהוא צריך להיות יהודי מעצמו מתוך אינטליגנציה אישית. אחרת הוא או זרעו מתבוללים. ולכן תמיד יהודי בגולה חייב ללמוד ולהבין מהו ומיהו ואייך הוא צריך להתנהל בעצמו ומול סביבתו.

יהודי בארץ אם הוא מישראל הראשונה, הוא בן משטר קלסי שירד לאבדון יחד עם הזהות הלא ברורה שלו (בפוסט ציונות גם הזהות הישראלית מפריע לו. ובהמשך כנ"ל שיחליפו את שם של המדינה לקוקיה או משהו כזה, גם הזהות הישראלי לא תהיה ראלית). נשארו יהודי הארץ המסורתיים שהם כאן בארץ ישראל רק בגלל שהם יהודים. ועליהם כל הדיון. האם זה ראלי שהמדינה תהיה מדינה יהודית בשבילם?! בוודאי שלא !! זה לא קרה עד היום ואין סיבה שזה יקרה בהמשך מכמה סיבות. כי היהדות לא מכירה בדבר הזה כנ"ל. זה נוגד את הדיי אן איי של היהודי (עובדה שרוב היהודים לא גרים בארץ. עובדה שבארץ החרדים נגד. והחילוני נגד). בינתיים הריבון היהודי נוגס בהם, וגוזל מהם את זרעם הרווקים למולך\לצבא ועוד בלי תמורה = מדינה קפיטליסטית, ונוגס בזרעם באכזריות עם אידיאלים הלט"ביים. נוגס בהם ובזרעם מעצם גזילת הזהות היהודית ומשמעות החיים עצמו.

אחרי מלחמת יום הכיפור ואחרי המהפך, שהיהודים עלו לשלטון, חלקם גם חזרו ליהדות מה שנקרא החזרה בתשובה. ואז החרדים גם נכנסו לתמונה ולקחו את מקומם של הדתי. כלומר הם החרדים פתאום נהפכו לאחראים להמונים ונלחמים בעדם אצל הפריץ החילוני = הריבון.

בד ובד עם מהפך של החזרה ליהדות ולזהות היהודי, קרה עוד מהפך, וזה הדתי הלאומני. כמו גוש אמונים הבית היהודי ועוד ועוד. ונדמה היה שהנה הנה המדינה עוד מעט נהפכת למדינת הלכה (ראה את מאמרי מדינת הלכה = הממזר של הנאורות). ומיזה החילוני השטחי – מה שנקרא ישראל הראשונה, מפחד מאוד. וכמובן נלחם בו בכל כוחו. החרדים לא ממש פיחדו מהם כי נלחמו בהם בגילגול הקודם באירופה בתחילת הקמת התנועות הלאומיות = הציונות. מה שהחילוני לא הבין לעומק – מה שאין כן החרדי הכיר את זה מההיסטוריה,  שיחד עם המהפך נולד הסרטן בגוף הלאומני הדתי. והסרטן נקרא "דת הקפיטליזם". ואני הסביר את זה בקצרה.

כפי שאמרנו לעיל, היהודי בדי אן איי שלו הוא אינדיבידואל נצחי (כלומר כל יהודי הוא אדם ראשון המקראי שממנו תצא כל בני אנוש בעתיד). בניגוד למושג אינדיבידואליזם באומות ששם האינדיבידואל הוא זמני למשך חיו בעולם הזה תחת הריבון. ביהדות האינדיבידואל הוא נצחי על ידי זרעו וזה כל משמעות חיו היהודיים. ולכן באמת הוא לא יכול להיות תחת ריבון. אבל מעניין שארץ משלו יש לו, ולמה? אם אתה לא זהות לאומית כשלעצמו, אלא הלאומיות היהודית היא יותר אמצעי לכל אינדיבידואל שבו שהוא העיקר ואמור להיות נצחי כנ"ל, אז למה אתה צריך ארץ משלך?!

התשובה היהודית היא שלא רק אסור ריבון אדם על אדם משם חירות האדם. אסור גם להיות תלוי באליל הכסף והקניין ששניהם משעבדים את האדם ומבטלים את חירותו. כלומר אם במציאות כל אדם בעולם המודרני נולד מראש משולל מהכל בכל מכל כל, כי כל כדור הארץ קנו כבר למישהו. ככה הוא לעומק נולד עבד למישהו. ביהדות "חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי". ממש הוא חייב ואסור לו לוותר על כך כי אחרת כנ"ל הוא נולד עבד. החייב לומר שכל העולם נברא בשבילי בא לטעון שאין המצאת הקניין קביל מוסרית בלי שלכל אדם ולכל נולד יש קניין משלו = הצוו הקטגורי או הצו של הלל התלמודי. (ראה את מאמרי "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט ).

וזה מה שעשה השופט נח ובניו, הם חילקו את הארץ בגורל והמציאו את הירושה (שמושתתת על חוקי המשפחה של תורת אדם הראשון זה שהמציא את חוקי המשפחה המסורתיים ואת הלוח בעיקר את השבוע שמקובל בכל האומות מאז עד היום), ככה כל אדם נולד עם קניין ואז הוא בן חורין. ראה את מאמרי ארץ ישראל – צדק ומשפט ודיני ממון וקניין ביהדות

מאז שאליל הכסף משתלט על בני אנוש מתקופת נבוכדנצר  (ראה את מאמרי מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל ), דניאל הנביא ממציא את הצדקה. כלומר אנו כיהודים אפי' שאליל הכסף לא עושה צדק בין כל העמלים בכפיה בחלוקת העבודה האנושית, ומכנס את רוב ההון אצל יחידים?! אנו היהודים מספיק משכילים ומוסריים להחזיר חלק מיזה להמונים ככה שלפחות לכל יהודי יהיה אוכל לשבת ובגדים ותכשיטים. כלומר היהודי אפי' שהוא אינדיבידואל נצחי הוא יודע שבלי עריבות אנושית לפחות ביניהם בגלות, אין לו סיכוי. מה עוד כנ"ל הוא מספיק אינטליגנט להבין אייך זכה בהון שלא שלו, כלומר אליל הכסף עושה את זה. ומבין את האי מוסריות שבדבר ולכן מחזיר את רובו להמונים.

מאז אליל הכסף אפי' החזרה לארץ ישראל בבית שני = לאומניות, לא צלחה. ובאמת חזרנו לגלות בלי שמישהו ידחוף אותנו לשם. הרי נשארו בארץ עד הרס"ג והספקנו לכתוב את המשנה ואת התלמודים ואת הניקוד וסמכות חכמי ארץ ישראל לגבי הלוח והמועדים כלפי כל יהודי הגולה, עוד היו בידי חכמי ארץ ישראל, עד הרס"ג שאז נפסקה סמכותם ואז באמת יצאנו לגלות.

שחלקינו חזרו לארץ עם תנועת הציונות = הלאומניות. עוד היה סוג של עריבות תחת אליל הכסף כלומר כל אזרח יהודי קיבל דיור. אבל מהניסיון ההיסטורי ידענו שכמו שירדנו לאח העשיר למצרים להיות תחת אליל הכסף וברחנו משם בשן ועין. וכמו בבית שני שחזרנו תחת אליל הכסף וברחנו מהארץ. אותו דבר יקרה לציונות. כלומר העניים היהודיים בחלוקת העבודה האנושית הלא צודקת תחת אליל הכסף, ניזונים מעשירים היהודיים. שהעשירים לא מחלקים את כספם, ההמונים רוצים לאומניות להחזיר להם את הקניין שלהם שנשלל מהם על ידי אליל הכסף האכזר. הלאומניים השוטים אחרי הכיבוש והקמת ריבון יהודי על היהודי, חוזרים לאליל הכסף  = דת הקפיטליזם ואז הלאומניות מיותרת. ואז נחרבת הישות\הזהות הלאומנית. וחוזרים ליהדות וחיים על צדקה מלשון צדק = חיים תחת אליל הכסף ועושים צדק איפה שהאליל לא עושה צדק = צדקה.

מה שקרה לדתי הלאומני זה בדיוק זה. הם רצו את הארץ. אבל מיד אימצו בחום יחד עם הימין הישראלי את דת הקפיטליזם שמיתרת לגמרי את הריב עם הערבי על האדמות. הרי כיהודי צעיר אינדיבידואלי דתי ציוני לאומי, עם זוגתי, שרוצים לבנות את קן המשפחתי שלנו לנצח נצחים לדורי דורות, אנו בכדי לקנות דירה באלון מורה שסביבו מיליוני ערבי שכם שרוצים להשמיד אותנו ואת עוללינו בכל רגע, אני חייב לשלם סכום כסף של מיליון וחצי שקל, שזה אומר עבדות לבנק = יצרן הכסף הציבורי, לכל החיים.

אתה מבין – אבישי היקר? היהודי יותר חכם מיזה, ולכן הוא מרגיש מיד שהאידיאלים הלאומניים לא נותנים לו כלום בתכלס. ואז הוא מנסה להיות חלק בדת הקפיטליזם באין ברירה, והנה חזרנו לאליל הכסף לטוב או לרע, אבל בכל אופן הלאומניות מיותרת בוודאי מיותר להקריב עליו את זרעינו לריק בשביל בעלי הקניין בארץ בזמן שאין לו ולמשפחתו קניין להגן עליו.

זה מה שמסביר את הבגידה הגדולה של ימינה (בנט ושקד וחבריו האשכנזים) בימין כולו. הם לא מחפשים שם לאומניות הם מחפשים שם את ההון שלטון. ואני הקטן אמרתי את זה לפני שנים וצחקו ממני. אמרתי הימין גוסס (ראה את מאמרי למה הימין גוסס ? וגם את המאמר הזה  חוק יסוד הלאום ?! הפרדוקס היהודי של נתניהו !!), וצחקו עלי באומרם: הנה הדתי והמסורתיים משגשגים מול החילוני העקר. אבל הם לא הבינו שאני מדבר על משהו אחר לגמרי, אני מדבר על מחלת הסרטן שנקרא דת הקפיטליזם שלא מכיר ביסוד הבסיסי שלו את הלאומניות והדתיות ומהמסורתיות, הוא מכיר אך ורק את אליל הכסף והקניין.

"בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן).

שהטפתי מוסר לבית היהודי (ראה את מאמרי הבית היהודי ?! או הבית של הקפיטל החזיר !!! ) על הפרדוקסליות שלהם עם דת הקפיטליזם, הכוונה היה לתקן אותם, להיות ערבים ליהודי הארץ. אבל הם בחרו בדת הקפיטליזם במקום עריבות יהודית. ככה שלא פלא שזה מה שיצא לבסוף. שהיהודי הדתי לאומי בוגד בימין כולו, בוגד בלאומניות היהודית. ההכלת המתים של שקדיה, זה תוצאה מוכרחת כי דת הקפיטליזם קודמת להכל, היא קודמת לחירות האדם ובוודאי שקודמת לחיו של האדם הרי הוא אמור למות תחת הגשר בשקט למען אלוהי הקפיטליזם.

לסיכום:

מצב היהודי בארץ הוא בדיוק כמו המצב של יהודי הגולה. שניהם תחת אליל הכסף והקניין של נבוכדנצר. ואז אם הם רוצים לשרוד לנצח כמו שהיעוד והמשמעות חיים של היהודי דורשת ממנו, אז הוא חייב להתכנס לקהילה ולהיות עברים זה לזה שזה אומר לחלק את כינוס ההון בחזרה = צדקה. זה מה ששומר על כל יהודי תחת אליל הכסף השולט בבני אנוש.

החיסרונות של יהודי הארץ מול יהודי הגולה, אחד: היא כמובן המלחמה עם הערבים שעולה לנו הרבה דם וגם מפריע לדת הקפיטליזם להתנהל בטוב. ושנים: היהודי תחת ריבון יהודי הוא בן משטר וככזה הוא לא אינטליגנט יהודי מתוך עצמו כלומר הוא לא ממש יודע מזה יהודי ולא ישרוד כיהודי לא בארץ ולא בגולה. ולכן לאט לאט נוותר על שם המדינה. ואז כל יהודי הארץ יצטרכו ללמוד עצמאית להיות יהודים. בינתיים, אינטואיטיבית המסורתיים נדבקים בחרדים ובצדק. הרי החרדים בארץ חיים בגולה, והקירבה של המסורתיים לחרדים, מגן עליהם ועל זרעם. והחרדים כעריבים ליהודים אינטואיטיבית, עונים להם. וזה עומק דברי הרב שך שהזכרת בראיון עם ישי כהן. הרב שך הוא עם הפשוטים?! הרב עובדיה היה עם עניים?! לא זה העניין, כל אדם מוסרי אנושי ואינטלקט, הוא עם הפשוטים ועם העניים, הרי מיהו הטיפש שמסוגל לחמוס את כל ההון האנושי לעצמו בזמן שהוא יודע שזה תוצאה של חלוקת העבודה האנושית הכפייתית?! מה שהרב שך והרב עובדיה כיוונו, זה בדיוק לזה, לענות ליהודי שרוצה להיות יהודי, לתת להם גב יהודי מול הריבון שעוד לא החליט איזה חוקה לכתוב ואיזה זהות לאמץ לעצמו. כלומר. החרדים כאן בשבילם.

והחרדים משלמים על כך במחיר כבד ביותר. ראה איזה חיים טובים יש לחרדים מהגולה מול החרדים שחיים בארץ. הריבון הישראלי מודע לכך שההיצע החרדי מול ההיצע שאין להם לתת (כי כנ"ל הם עוד לא סגרו על הזהות שלהם עצמם), ההיצע של החרדי ידו על העליונה. ולכן הוא מנסה לגייס עכשיו – יחד עם הדתי לאומי\ימיניה\בנט ושקדיה, את הרפורמים וכדומיהם. ולקחת מהחרדים את הרבנות כאילו היא של החרדים. כן, זה הבדיחה הכי מטורפת של הריבון הישראלי. הרי את הרבנות הם המציאו להצדיק את ריבונותם על היהודי. ואף בן משטר לא מכיר יהדות ולא חושב לפעול למען היהדות, אז כבר הרב קוק גייס  חרדים אינדיבידואלים בשביל זה. ככה יצא שתמיד הביקוש של הריבון קיבל את ההיצע שנמצא אצל החרדים. ולכן השוק קבע שדווקא עובדי הריבון ברבנות הם חרדים. עכשיו השוטים רוצים מה? לקחת את זה מהם? ממי? הרי זה לא שהחרדים שותפים בריבון, זה עבדי מדינה אינדיבידואלים. אתה לא לוקח מה שלא שלהם. אתה לוקח את שלך ומציע את זה למישהו אחר שאין לו מה להציע לך בשוק. כלומר בתכלס מתן כהנה וחבריו השוטים, לא ימצאו את מבוקשם כי אין בחינוך הרפורמי וכדומיהם הון אנושי להציע לריבון שיעבדו בשביל הריבון ברבנות.

מה שיוצא בתכלס, שאם יש לחרדי עבודה בשוק הקפיטליסטי, הריבון רוצה לקחת את זה ממנו כי הוא רואה בחרדי כאיום מול ההיצע שאין לריבון להציע ליהודי. הרי הוא לא מציע לו יהדות ולא ארץ כי היא היום ארץ קפיטליסטית. מכל הסיבות האלה החרדי רק סובל בעקבות העריבות שיש לו ליהודי בארץ. מול החרדי בגולה שאין לו את כל הרדיפה שיש לנו בארץ ישראל על ידי הריבון שעוד לא החליט איזה זהות לאמץ לעצמו.

לסיום:

החרדים לא עם ישראל השניה, החרדים הם ההיצע לכל יהודי בכל מקום בעולם שרוצה להיות יהודי. ק"ו כלפי יהודים שהם תחת ריבון יהודי אכזרי שטוען בחוק שהוא ההורה העליון, תחת ריבון יהודי שטוען שאין ליהודי בארץ זכות מוקנה לנשום = השופט ברק. תחת ריבון יהודי שטוען שדת הקפיטליזם מקנה לך קניין ומקום בכדור הארץ.

אני מסכים עמך אבישי היקר שהמסורתיים הם קודם כל יהודים, ולכן באמת ובצדק הם נדבקים לחרדים שזה מה שהחרדים מציעים בשוק האנושי החופשי. כל יהודי שהוא קודם כל ישראלי או שעוד לא החליט בדיוק איזה זהות לאמץ, הוא הולך מבחינת יהדותו לאבדון. ולעומק אין לו שום זכות מוסרית לאחוז את חרב הריבון בידו בשם היהדות ולריב עם הערבים בשם היהדות ובשם היהודים. במיוחד במדינה קפיטליסטית כנ"ל.

בברכה

Max maxmen

אנטישמיות באיצטלה מחקרית

אנטישמיות באיצטלה מחקרית

מוקדש למר רבינוביץ ולחוקר הספינר רוזנבלום

כל מי שיקרא את הכתבה (אני הביא אותה במלואו בהמשך) יראה מיד למה רוזנבלום הוא ספינר מבחינת מקצועית. וירגיש מיד כמה שקוף הנוכל הזה. הרי כל הכתבה היא דיאלוג רגשי שלו שכנראה יש לו עם עצמו. הישות החרדית הדמיונית שלו נמצא כאן במקרה.

למה רוזנבלום הוא ספינר גדול? כי הוא מגלה לנו לבסוף שיש להם מנגנון הגנה פסיכולוגיים: "למשל ניתוק רגשי מהאירוע. "אני לא יודע מה קרה לי", הסביר בדיעבד אחד הפוגעים," זה לא הייתי אני באותם רגעים". מנגנון אחר הוא הסרת האחריות למעשה. "יש לי אזור שאני בו חלש, לא יודע מה לעשות, זה חזק ממני", הסביר פוגע אחר. והיו גם פוגעים שתלו את הסיבה למעשיהם ב"יצר הרע" שגבר עליהם או ב"רוח שטות" שהשתלטה עליהם. או כפי שהגדיר זאת אחד הפוגעים: "זה לא אני פגעתי, זה רוח שטות נכנסה בי. אתה באמת חושב שאני אפגע? שאני אעשה כאלו מעשים חמורים?"  (מתוך הכתבה)

כלומר הם כולם מודעים למה שהם עשו. אז נופל כל הבניין של הכתבה האנטישמית שלו. הרי מה הטענה המקורית? שהם בכלל לא  מודעים שהם פגעו בזולת אלא הם דואגים לבין אדם למקום. והנה לבסוף הספינר רוזנבלום מגלה לנו שיש להם מנגנון הגנה פסיכולוגית ומנגנון הסרת אחריות. כלומר יש להם מודעות טוטלית שהם פוגעים בזולת ומשום כך המציאו לעצמם מנגנונים פסיכולוגיים קלסיים שנמצא אצל כל תוקף בכל מגזר.

מבחינת מקצועית זה לא מחקר אלא ראיונות עם פוגעים עם "פרשנות"  – וזה מה שחשוב להבין – של רוזנבלום, שניכר בו כנ"ל שהוא המציא את זה לעצמו בגלל רגשי נחיתות פסיכולוגיים שלו עצמו. הרי כל קורא חד עין מבין שהפוגעים הם לא פילוסופים גדולים שיכולים לנהל דיאלוג עמוק בתזה ההזויה של ליבוביץ הבור ועםארץ גמור שטען שה"הלכה הוא לא מוסר". כל הדיאלוג הפילוסופי השטחי שמנהל רוזנבלום עם הפוגעים המדומיינים שלו, הוא מנהל עם עצמו. אין מצב שהפוגעים יודעים להבחין את ההבחנה ההזויה שליבוביץ טען שההלכה הוא לא מוסר.

לעת עתה נעזוב את הספינר (נטפל בו בהמשך כמובן) ונתמקד קודם בעובדות.

נתחיל עם הסיפור הראשון של הכתבה שהוא המציא מהבטן. כל חרדי קלסי שישמע את הסיפור יבין מיד שהוא מומצא אם לא עלילת דם מרושע. הרי אין מצב שסיפור כזה יעבור בשקט. נכון שלא נפגע באדם כזה ברבים מול כולם בבית המדרש וכו'. אבל שיעבור בשקט?! פשוט עלילת דם מרושע!!

בתכלס, עוד לפני שקופי המערב ירדו מהעצים וגילו את הבעיה, החרדיות – ולפעמים באובססיה ממש מזיקה – טיפלה קשה בפוגעים. לא רק אישית פרטים אלא גם חברתית. בחור כזה או אדם כזה חרב עליו עולמו פשוטו כמשמעו. אני מדבר חברתית קהילתית. החרדיות סבל דווקא מצד ההפוך, הם היו אגרסיביים מדי, רכלניים מדי, ככה שהפוגע הגיע לפעמים עד כדי התאבדות. ובחרדיות כמו בחרדיות ימותו בנים על אבות ככה שכל המשפחה עד כמה דורות סבלו מכך חברתית קהילתית.

ידוע מה שאומרים בשם החזו"א שמורידין ולא מעלין שזה ואמר מותר להרוג פוגע כי הוא מבחינת רודף. (זה כנראה גם המצאה של מישהו בשם החזו"א. בכל אופן זה מדגים עד כמה חמור רואים בחרדיות את הפוגע עד כדי כך שמותר להרוג אותו). אז לומר שהפוגע לא מודע למה שהוא עושה? מה עוד, כל פוגע בדרך כלל הוא נפגע כלומר הוא למד את זה דרך זה שהוא היה פעם קרבן של פוגע שפגע בו. ככה שהוא מודע לגמרי מה הוא עושה. מיותר לי לשכנע אותכם בזמן שהספינר עצמו טוען שיש להם מנגנוני הגנה.

מה שב"ה בעשורים האחרונים קרה בחרדיות, שהם פחות אגרסיביים, יותר מודעים לנזק הסביבתי, ככה שהיום כל פוגע מקבל טיפול אישי פרטי בלי רעשים ובלי רכילות. הפלוס היא שלא עוד קרבנות סרק. כלומר שהחרדיות היו אגרסיביים בתחום הזה, אז טבעי שכל מי שרצה לנקום במישהו מיד התחיל לרכל בקהילה וההוא גמר את החיים החברתיים שלו. זה לקח הרבה שנים עד שב"ה היום בכל הקהילות אפי' הקיצוניות ביותר כמו תולדות אהרן שזה היה הדגל שלהם – המלחמה נגד פוגעים – יותר מודעים לנזק הסביבתי שגורם האגרסיביות. (סיפר לי ר"מ מאחד הישיבות הקיצוניות הנ"ל. שהוא הגיע לראשונה לעבוד בישיבה (הוא לא שייך לקהילה הזו) ראה תופעה מוזרה. מדי הרבה בחורים מתלוננים שחבריהם פגעו בהם. הוא שאל את הרמים הוותיקים והם ענו לו, תעזוב, רובם סיפורי סרק כי למדו להבין שסיפור כזה הורג טוטלית את חברו ולכן מנצלים את זה בכדי לנקום. בקיצור הוא מספר לי שהוא חקר מקרה של תלונה והתברר שהמתלונן התלונן על חברו כי אחיו של חברו באותו שבוע עזב את אחותו – מה שנקרא ביטול שידוך, של המתלונן. הר"מ הנ"ל עשה מהפכה של ממש בישיבה הזו בתחום הזה).

היה עוד תופעה. היו משגיחים שהיו להם מה שנקרא ראש כחול. כלומר כל פעם שראו שני חברים, הם ראו בדמיונם שני אוהבים. ואז הרשעים האלה פשוט לקחו שני בחורים טהורים שלא מודעים כלל במה שהמשגיח חושד בהם. והוא פשוט נתן להם מודעות. תחשבו על זה, הורים שולחים את הבן לישיבה טהורה והנה דווקא שם הבן קיבל מושגים מחולה נפש שנקרא "משגיח". בישיבה שאני למדתי אבא כזה הגיע לראש ישיבה וסיפר לו מה המשגיח עשה, ומיד הראש ישיבה לא חיכה רגע וזרק את המשגיח לכל הרוחות. אני מספר לכם את זה שתבינו עד כמה קריטית היא להורים שהבן לא יהיה מודע כלל וכלל לזבל שקורה במערב. כי המודעות עצמו מזיקה לבחור. ונרחיב בזה עוד מעט.

לסיום סגת העובדות.

המערב צריך לעשות שמיניות באוויר לנסות לתפוס כשל בחינוך החרדי וללא הצלחה של ממש. אל תטיפו לנו מוסר, אתם רק עכשיו ירדתם מהעצים. דווקא ההפך הנכון, החרדיות סבלה מאוד דווקא בגלל שהם טפלו באגרסיביות בלי רחמים מול הפוגעים. וכאמור לעיל זה הביא גם להרבה תלונות שווא שגרם לקהילות לרדת על אנשים ומשפחותיהם באכזריות. וב"ה היום זה אחרת לגמרי.

שיטת החינוך החרדים מול המערב בתחום

השיטה היא פשוטה לגמרי. כל כמה שהבחור לא מודע, יותר טוב. האידיאל היא שעד החתונה הוא לא ידע מאין בא (מסקס) ולאן ומה הוא הולך לעשות (סקס). וגם אחרי החתונה האידיאל שיעשה את זה ככפה שד. אלה החרדים הקלסיים שבאמת אין להם שום מושג מה שקורה בחוץ ולא הם ולא נשותיהם זכו להרגיש פעם באורגזמה.

עכשיו תחשבו על אלה אם רק היו מודעים?! הלך על כל היופי והטהור של אלה. כלומר אם יש כאלה שהם כן מודעים והתמכרו לאונן ולצפות בפורנו וכו' ואם רח"ל נפגעו ועכשיו פוגעים באחרים. האם הדרך לטפל בהם היא על ידי שנקלקל את כולם?! הרי הקריטיות הוא האי מודעות !! אז מחילה מכל החכמולוגים מהמערב, אתם הרי סובלים מהתמכרויות ואתם יודעים מה זה התמכרות, אז מה אתם באים אלינו עם הטפת המוסר שלכם? הא, אסרתם את זה בחוק, ואז מה? הרי ההוא סובל בכל מקרה, מה עוזר כאן החוק והשוטר?

ביהדות עקרונית אין ריבון אדם על אדם ולכן הם לא מחכים לשוטר ולחוק. יש להם חינוך חובה כבר אלפי שנים ולכן יש להם מה שנקרא ניסוי וטעיה. וזה התוצאות המחקריות שלהם שכמה שהילד ונער המתבגר לא מודע, טוב לו יותר והוא חיי חיים מאושרים בימי הבחרות ובהמשך החיים. ומי שכבר נשרף, הוא יטופל פרטית.

השיטה עובדת בכל תחום אחר כמו פשיעה עבריינות. כמה שהנער לא מודע טוב לו יותר עד שהרגל נעשה טבע. למערב אין בעיה לתת לנוער את כל סרטי הפעולה כי יש לו שוטר שידאג שלא יעשה אפי' שהוא רוצה. בחרדיות השיטה היא שהוא לא ירצה בכלל כי הוא לא מודע לזה. ולכן לא נראה סרטי פעולה ולא נשמע חדשות של פשיעה אונס ורצח ופדופיליה אפי' של רחוקים ממנו. ק"ו שלא ניתן לו לשמוע ממעשים של קרובים לו כי אז זה יהיה קרוב לליבו.

עקרונית למערב אין אימון באדם ולכן מקים על עצמו ריבון עם שוטר. אבל הוא סובל כי הוא לא מחונך עצמאית, כי במילא יש שוטר וחוק ואכיפה. ליהדות עקרונית יש אימון באדם ולכן לא מעמידים על עצמם ריבון. התוצאה שהחינוך שלה היא יותר מועילה ונכונה מבחינת הפרט. ומי שהוא בעיתית, הוא צריך מה שנקרא אשפוז במוסד סגור. כלומר למה שכל השאר הטהורים יתעסקו בזבל?! מי שהוא זבל שיילך לזבל ושם יקבל טיפול.

לסיום סגת שיטת החינוך היהודית

אתה לא נותן לילד ולנער מודעות לכל הזבל ואומר לו אחר כך תהיה אדם מוסרי אחרת יש לנו שוטר. יש פושעים יש אנסים יש רוצחים ויש פדופילים?! אוקיי, בשביל מה צריכים כל השאר להיות מודע לכל זה? טפלו בפושעים בשקט וכל השאר ניצלים. במיוחד אצל היהודים שאין עקרונית ריבון אדם על אדם.

התוצאות: רוב רובם של החרדים, הם נשמות טהורות. שכאמור לעיל אין להם מושג ירוק מה זה אפי' אורגזמה. לא הם ולא נשותיהם ולא ההורים שלהם עד אלפי דורות אחורה.  אם יש חולים, וכנראה יש בזכות המערב החזירי, אז תוציאו את זה מחוץ לקהילה. אל תקלקלו לנו את כל השאר בקהילה.

לזכותו של מר רבינוביץ יאמר שהוא הביא בסוף הכתבה את דברי  ד"ר ענבל וילמובסקי. אבל הנזק והאנטישמיות הוא עשה עם כל השקרים שהוא הביא לפני כן. וכמובן הדיאלוג ההזוי של רוזנבלום.

עכשיו הגיע הזמן לטפל בספינר רוזנבלום.

מוסר והלכה

ליבוביץ כמו שאר היהודים המשכילים שסבלו מפיצול אישיות, המציא מהבטן – מתוך בורות מוחלטת ביהדות, שההלכה הוא לא מוסר. כביכול הם שני מישורים שונים. מאז ליבוביץ, האקדמאיים הישראלים החובבניים מדקלמים את התזה ההזויה הזו בכדי להגדיל לעצמם – לריקנים מהאקדמיה, את האגו. וככה הם מדמיינים את עצמם ומספרים לעצמם סיפור, שהם הם המוסריים, והיהודים המקוריים?! הם צייתניים של ההלכה. כלומר זה שהחילוני בסדר מתי שהוא בסדר, זה בגלל שהוא מוסרי. כן, יש להם שוטר עם רובה סתם ככה. יש להם ריבון שהוא ההורה העליון של ילדיהם, סתם ככה. יש להם מערכת משפט ופרקליטות ובתי כלא, סתם ככה. אבל על באמת – מספר לעצמו איש המערב הפנאט – אני מוסרי. ואלה שאין להם ריבון ואין להם שוטר ואין להם אכיפה, כן, אלה היהודים המקוריים שאין להם את כל זה אלפי שנים, הם הם לא יודעים מהי מוסר, הם סתם צייתנים של הלכות.

הספינר רוזנבלום מנהל את אותו דיאלוג דמיוני עם הפוגעים הדמיוניים שלו. הוא מראיין אותם אולי אבל רואה בדמיונו את הדיאלוג הנ"ל שכל יהודי שסובל מפיצול אישיות מנהל עם עצמו תמיד כמו ליבוביץ לעיל.

אין מצב שפוגע קלסי – שהוא בדרך כלל גם ריק מוח כפי הרמב"ם אומר, ינהל דיאלוג כזה עם המדומיין והספינר רוזנבלום. פשוט אין מצב. ובאמת לבסוף הספינר סותר את עצמו עם זה שהוא טוען שלפוגעים שלו יש מנגנון הגנה כנ"ל.

אז בואו נעזור לשוטים מאקדמיה להבין את המציאות העובדתית.

למערב אין מוסר כי הם לא יודעים מוסר מהי. בכדי לדעת מהי מוסר, צריך להיות בני חורין. רק בני חורין יכולים להגיע למוסר כי הוא חייב ללמוד עצמאית מה נכון ומה לא נכון. בני המשטרים שמתחילה לא מאמינים באדם ומקימים על עצמם ריבון, מתחילה מוסרים את גופם נפשם ונשמתם לריבון שהוא יחליט בשבילם מה חוקי ומה לא חוקי. רק בן חורין לומד "אילו מציאות שלו ואילו חייב להכריז". כי אין לו ריבון שמחליט בשבילו מהבטן מהי מוסרי. המערב מחליף כל שני וחמישי את המוסר. מה שהיה מוסרי אתמול כבר לא מוסרי היום ומה שהיה לא מוסרי עד היום, מהיום זה מוסרי. בקיצור חכמי חלם מדומיינים שטוענים שיש להם מוסר אבל צריך לכפות את זה על ידי שוטר. והכלל אצבע מה "מוסרי" היא העובדה שלא צריך לכפות את המוסר.

אצל בני חורין – זה אלפי שנים על ידי מיליוני יהודים בני חורין בכל דור ודור, מתפלספים יומם ולילה בדיוק במוסר. וכל דור ודור התוצאה היא ספרות ההלכה בשביל אלה שעוד לא הספיקו להתפלסף בכל התחומים. כלומר בעיקרון אסור לכתוב אפי' ספרות ההלכה כי אין תורה חתוכה ביהדות (מה שנקרא טוטליטריות במודרנה). ולכן ספרות ההלכה היא טוב לאלה שלא למדו מספיק או לצעירים ולנשים. בכל אופן ההלכה היא דיי דומה לחוק של המשטר אלא בלי כפיה ואכיפה. מה עוד, אין ספרות הלכה מקובלת על כולם. ובכל דור נכתבים ספרות הלכה חדשה ושו"תים. בקיצור כל העסק בלימוד היא מוסר. ההלכה היא רק הפרקטיקה המעשית של הקהילה המסוימת ולכל הקהילות יש ספרות הלכות וספרות מנהגים שונים וכו' וכו'.

אלא מה, הציונים הדתיים אלה שפתאום החליטו מתוך בורות שגם היהודי צריך ריבון עם שוטר ואכיפה עם בתי כלא. התחילו להמציא בדמיונם שהיה הנשר הגדול שזה המרב"ם וכו' וכו'. כלומר בדמיונם הם רואים ביהדות סוג של טוטליטריות כמו המשטרים. ולכן התחילו ללמוד רק הלכות בלי להבין בכלל כנ"ל שספרות ההלכה הם בדיעבד, העיקר זה הלימוד העצמי יומם ולילה להיות אדם מוסרי מתוך עצמך. להבין מתוך עצמך מהי מוסרי ומה לא. רק בני המשטרים צריכים גננת שתאמר להם מהי מוסרי ומה לא מוסרי. שעל באמת לגננת אין שום עניין שהם יהיו מוסריים מתוך עצמם אלא למען הסדר הציבורי.

ובכן ליבוביץ הכיר את אלה הציוניים, והתחיל להבין שבעצם הם מדקלמים לעצמם הלכות בלי להבין לעומק את ההשקפה שממציאה את ההלכות. ולכן הגיע לתזה ההזויה שלו שאת ההלכות אי אפשר לשנות ולהבין, ואת המוסר המודרני הרי הוא ממציא עכשיו מהבטן, אז המסקנה היא שההלכות צריכים לציית ואת המוסר צריך להמציא. והיות שההלכות קודמת למוסר המומצא מהבטן, אז הם חייבים להיות שני מישורים שונים.

מילא ליבוביץ טעה כי הכיר רק את הציונות הדתית. אבל הספינר שלנו מר רוזנבלום לומד את מה שלומד דרך פדופילים. דרך הפדופילים הוא מצא את אור המערב. נראה לכם? בוודאי שלא. הוא מנהל דיאלוג עצמאי עם הישות השני שלו מהפיצול האישיות שלו עצמו. רק בדמיון הוא משכנע את עצמו שאפי' הפדופילים מסכימים עמו.

לסיום:

אלפי שנים מאז אדם הראשון בני אנוש הבני חורין עוסקים יומם ולילה במוסר. תורת אדם תורת נח תורת האבות הקדושים תורת משה תורת הנביאים ואלפי ספרות חז"ל ראשונים ואחרונים עד ימינו במה עוסק היהודי כל חיו?! במוסר!! אם היהדות זה הלכות וציות, אז שאדם הראשון יכתוב ספר הלכות לדורי דורות וזהו. אבל כל בר בי רב דחד יומא יודע שאסור עקרונית לכתוב ספר הלכות כי אסור תורה חתוכה ביהדות. לא רק כי האדם הוא דינמי ומתקדם ולכן הערכים צריכים להתקדם עמו בכל דור ודור, אלא כל אדם בכל הווה צריך לעמול על המוסר לחקור ולהבין ולהגיע למסקנות מעשיות. אחרת לא נשאר לו אלא באמת לציית ואז הוא רובוט.

המערב, כן אותו מערב שעשה את השואה ממש לא מזמן, לא מאמין באדם בצדק. הרי אין לו את העגלה הענקית שלנו. העגלה שלו ריקה לגמרי. ולכן הוא מקים לעצמו ריבון בכפיה עם שוטר. והוא ממציא כל יום מוסר חדש מהבטן.

היהודים עם הפיצול האישיות שמאוהבים במערב מצד אחד ומצד שני יודעים שהאמת ביהדות דווקא. הם צריכים קלישאות מדומיינות שכאלה של הפרדת ההלכה מהמוסר. הספינר רוזנבלום עוד לא סגור לגמרי האם צריך לדעת מוסר או צריך לציית לחוק האזרחי. כלומר מה צריך ללמד את בני חורין החרדים?! מוסר או ללמד אותם לציית לחוק האזרחי.

הספינר יכול למכור רק לבני המשטרים המדומיינים כאילו יש חברה חרדית דמיונית. הרי הספינר יודע טוב טוב מאוד שרוב רובו של החמישים גוונים של היהדות המקורית הוא לא מכיר כלל וכלל. כל הכרותו מתחילה ונגרמת בקהילתו שלו. מר רבינוביץ בעצמו מודע לכך שאין חיה כזו החברה החרדית. אבל זה לא מונע ממנו להמציא ישות שכזה ולעשות דרמה אנטישמית על כל היהודים האדוקים. לעיתון הארץ כעיתון של בני המשטרים, צריך כתב לענייני חרדים כי בני משטרים מתחילה רואים רק ישויות דמיוניות. הם מתוך שהם נולדים בני משטרים וחייבים להתחנך לזהות ישותית דמיונית. מר רבינוביץ מכר את נשמתו בשביל פרנסה. יש ביקוש של בני המשטרים והוא מציע את עצמו להיות הכתב בענייני הישות הדמיונית שלא קיימת. והנה הרשע האנטישמי מלא עם דרמה כותב בכותרת: "הלכה במקום מוסר: איך עברייני מין בחברה החרדית מצדיקים את מעשיהם? הם לא יודעים מה המשמעות של פגיעה מינית, לא רואים בכך בעיה מוסרית ומספקים הצדקות אחרות, מעולם הדת, למעשיהם. מחקר שנערך באחרונה וכלל שיחות עם מטפלים בפוגעים מינית מהחברה החרדית מספק הצצה להיגיון הפנימי שלהם"

בתוך הכתבה עצמה מתברר השקר הגדול כנ"ל שהם מאוד מאוד מודעים לבעיה המוסרית ולכן ממציאים לעצמם הגנה פסיכולוגית. מה עוד כנ"ל מאיזה גוון של החרדיות המורכבת מחמישים גוונים הוא חקר? ואם נזרום עמו לרגע ונתעלם מהשקר, למה הוא מדבר על ישות חרדית שהוא יודע שאין כזה חיה, וממציא היגיון פנימי של כלל החרדיות?!

לסיום כמה מילים לספינר המדומיין ולמר רבינוביץ ולעיתון הארץ.

אני יודע שאתם אוהבים לספר לעצמכם סיפורים. החרדים משתנים בזכותינו וזה לא מספיק וכו' וכו'. אבל יש גבול כמה דמיונות אפשר למכור גם לבני המשטרים. אתם עיתון הארץ מסוגלים לקנות את זה?  "יש לנו אישור מכל הרבנים והמנהיגים החרדים, מכל החוגים והעדות", אמר גורם המעורה בנושא, שלא רצה להיחשף בשמו. "אבל אלו הסכמות בעל פה ובתנאי שהדברים ייעשו בשקט".

אני שואל את אלוף בן העורך היקר: אתה קונה את זה? "יש לנו אישור מכל הרבנים והמנהיגים החרדים, מכל החוגים והעדות", אמר גורם המעורה בנושא, "שלא רצה להיחשף בשמו". "אבל אלו הסכמות בעל פה ובתנאי שהדברים ייעשו בשקט".

יש גבול כמה אפשר לפגוע באינטליגנציה של הקוראים. הוא דיבר "עם כולללל הרבנים" – אתם יודעים כמה רבנים יש? "אלו הסכמות בעל פה" – אתם מבינים כמה המוח הגאוני הזה מכיל? כל הדיבורים וההסכמות שיהיה לו עם כול אלפי הרבנים מכולללל החוגים ומכולללל העדות, הוא יודע בעל פה.

אלוף בן תתעורר, הלייצנים האלה עושים עליך סיבוב.

כותב בצער רב

Max maxmen

הנה הכתבה האנטישמית בשלמותו

הלכה במקום מוסר: איך עברייני מין בחברה החרדית מצדיקים את מעשיהם?

אהרן רבינוביץ

הם לא יודעים מה המשמעות של פגיעה מינית, לא רואים בכך בעיה מוסרית ומספקים הצדקות אחרות, מעולם הדת, למעשיהם. מחקר שנערך באחרונה וכלל שיחות עם מטפלים בפוגעים מינית מהחברה החרדית מספק הצצה להיגיון הפנימי שלהם.

זו היתה שעת ערב ירושלמית, תפילת ליל שבת בבית כנסת בשכונת הבוכרים בעיר. אחד הילדים התיישב ליד אדם מבוגר. הוא לא ידע במי מדובר, אבל הנוכחים האחרים ידעו היטב. "בוא'נה ילד, קום", צעקו לעברו שני מתפללים אחרים, מספר יצחק רוזנבלום שהיה עד לסיטואציה. "לא שם, לא מתאים", הפצירו בילד.

גם לאיש המוכר הם פנו. "הם אמרו לו כזה בצחוק, 'אתה יודע, פה זה בית כנסת. זה לא…'", מוסיף רוזנבלום. אבל את המילים המפורשות הם לא אמרו. הם לא גילו לילד שהוא התיישב לצד עבריין מין מורשע. "לא היה כלום, אבל הצורה שבה הם צחקו, זה כאילו שהם דיברו עם בן אדם שגנב מסטיק מחנות או משהו כזה, לא אחד שתקף מינית ילדים", מתאר רוזנבלום. "זה הפך לסוג כזה של בדיחה".

 קשה לומר שרוזנבלום הופתע מהסיטואציה הזו, שאירעה אך לפני כמה שנים. מלבד היותו סטודנט לתואר שני במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, הוא גם חרדי ואב לשמונה. את האווירה הזו, שבה עבריין מין מתקבל יחסית בנונשלנטיות, הוא מכיר היטב. לא מדובר בהכרח ברוע או בחוסר אכפתיות, הוא אומר, אלא דווקא בחוסר הידע המשווע בחברה החרדית להשלכות הקשות של הפגיעה המינית. אילו היה מדובר ברוצח סדרתי של ילדים, התגובה להימצאותו היתה כנראה אחרת.

מבחינת רוזנבלום לא מדובר רק בתחושות, אלא גם בממצאים. מחקר שערך באחרונה חושף את התהליכים הקוגניטיביים המאפשרים לפוגעים מהחברה החרדית לתקוף מינית ילדים. תהליכים שגורמים לפוגעים להצדיק את מעשיהם בעיני עצמם ואף בעיני החברה.

המחקר, אומר רוזנבלום, מצביע על שלושה מאפיינים בולטים: חוסר ידע של הפוגעים, הנפגעים והחברה בכלל, באשר למין ובעיקר לתקיפות מיניות; תפיסת הפגיעה המינית כאיסור הלכתי ופחות כאיסור מוסרי; והצדקות מוסריות־דתיות שמסירות את האחריות מהפוגע ומצמצמות, בעיניו, את חומרת הפגיעה.

המסקנות הללו עלו מריאיונות שקיים רוזנבלום עם עשרה מטפלים, מחציתם חרדים, המתמחים בטיפול בפוגעים הבאים מחברה זו. חלקם טיפלו במאות. "הם מכירים את התרבות החרדית עם כל הניואנסים הייחודיים לה", הוא מסביר ל"הארץ", "כאלו שחילונים לא יבינו".

למעשה במחקרו קיבל רוזנבלום מעין גישה להיגיון הפנימי של אלפי פוגעים חרדים. ורבים מהם, כך גילה, בכלל לא יודעים שהם כאלה. בהיעדר ידע בסיסי במיניות, לרבות ביחס לתקיפות מיניות והשלכותיהן, וכן בהיעדר שיח במערכת החינוך, במשפחה או בתקשורת, התמרורים פשוט לא מופיעים. "הרבה מאוד פוגעים אמרו שהם לא ידעו בכלל שזה משהו בעייתי", סיפר מטפל שהתראיין במסגרת המחקר. "הם חשבו שזה כמו שיש אחים שמרביצים ומחלקים 'כאפות' אחד לשני, אז יש גם דברים מיניים. הם לא מבינים את המשמעות של מיניות, מה התפקיד שלה, למה זה פגיעה כל כך חמורה. הם לא מבינים את עומק הפגיעה".

אבל לא מדובר רק בחוסר ידיעה. המחקר מגלה כי פעמים רבות הפוגע הפוטנציאלי נותן משקל כמעט בלעדי לפן ההלכתי־דתי של המעשה, ולא לפן המוסרי של הפגיעה באדם אחר. "הם מגיעים אליי כשהדבר שהכי מטריד אותם זה שהם הוציאו זרע לבטלה", סיפר אחד המטפלים. "כאילו, אנשים עשו דברים באמת קשים ובסוף זה הדבר שהכי מטריד אותם כשהם באים אליי לטיפול, בהתחלה לפחות". הפוגע רואה את מעשה העבירה ככזה שבין אדם למקום. יתר על כן, האפשרות לבקש כפרה על החטא מן הבורא, מאפשרת גם היא את הפגיעה (בשונה מעבירות שבין אדם לחברו, שבהן דרושה סליחת הנפגע). "זה מנגנון שמרגיע אותם", הסביר אחד המטפלים. מטפל אחד ציין כי מנגנון זה מגביר את הסיכון שהפוגע יפעל שוב ושוב. "בפעם הבאה שיתעורר אצלו דחף הוא ילך ויפגע, כי בעצם התת-מודע משדר לו 'הסתדרת עם זה. אתה בכית, הכית על חטא, ביקשת סליחה מהקדוש ברוך הוא על מה שאתה עשית'".

על עבירות אחרות, כמו גנבה ורצח, השיח בחברה החרדית יהיה גם על העבירה כלפי שמיים, אבל גם על הפגיעה בצד השני. כלומר גם צום ותפילות ביום הכיפורים לא יכפרו. אך כשזה מגיע לתחום המיני, הזווית של הפגיעה באחר לא קיימת. "זה יוצר מצג שווא כאילו אין פה באמת פגיעה בצד השני", אומר רוזנבלום. בכלל, הוא מוסיף, "בחברה החרדית לא מדברים על נושאים מיניים, אבל גם כשהנושא כן עולה הוא מוזכר רק בהקשרים הלכתיים או דתיים ולא בהקשרים של מוסר וחברה". או במילים אחרות: "יגידו שזה 'אסור, לא צנוע, הוצאת זרע לבטלה'. אבל לא מדברים על מיניות בכלל. הספרות הדתית־הלכתית שקשורה לנושא לא נלמדת".

וכשזה המצב, נדמה כי המאפיין השלישי — הצדקות מוסריות־דתיות — כמעט מובן מאליו. "אם לא מדברים על מין ולא מדברים על פגיעות מיניות ולא מדברים על השלכות חוקיות, אז לא מדברים על מה אתה עושה לנפגע מבחינה מוסרית", אמר אחד המטפלים. "יכולים לדבר איתך על 'לא לדבר לשון הרע', 'לא לצער את הזולת', 'לא לפגוע', אבל על מעשה כזה שיש לו היבט של בין אדם לחברו, לא מדברים".

מטפלים נוספים תיארו בעיה דומה. "הדבר הכי משמעותי זה שהפוגע חי בעולם שהשאלה בו היא אסור ומותר, ולא שאלה של מה נכון מוסרית, במה אני פוגע", אמר אחד מהם. "הרבה פעמים מטופלים באים אליי ומנסים להבין מה העבירה שהם עשו פה. הם נכנסים לבלבול כזה, 'נגעתי במישהו, אוקיי, לא היה פה משכב זכר, איפה האיסור פה?'"

מה שקורה בפנימייה

הריאיונות שערך רוזנבלום עם המטפלים היו ארוכים. לצד שאלות מכוונות הם גם כללו שאלה פתוחה, שחשפה אי-אלו סיפורים. למשל את זה שהתרחש בפנימייה של ישיבה מוכרת. שם היה פוגע מין סדרתי. מנהל הישיבה פנה על דעת עצמו לאחד המטפלים. "הוא סיפר לי על בחור ש'מתעסק' עם בחורים", תיאר. "הוא לא אמר לי 'פוגע', אלא יש לו 'התעסקויות'". המטפל הבין מיד במה מדובר והזהיר את המנהל. אלא ששם החליטו להשאיר את התלמיד בפנימייה. "הזדעזעתי, הבנתי שאין לי מה לעשות", אמר המטפל. ומנהל הישיבה? לדבריו, התנהלותו של זה היא בין היתר תוצאה של החינוך החרדי, שיוצר חוסר הבנה בנושא. "אין לו רקע, אין לו תשתית. מגיע איזה מטפל שלא ראה אותו… הוא יודע שאני חרדי אבל הוא לא יודע מה אני מביא איתי, מאיפה אני מביא, מהאוניברסיטה וכיוצא בזה".

וכשגם המסגרות אינן יוצאות חוצץ נגד התופעה ועושות כל שביכולתן כדי למנוע את הפגיעות, "הסיכון של אדם שומר תורה ומצוות לפגוע הוא יותר גבוה", גרס מטפל אחד. "יש לו הרבה יותר מנגנוני הגנה שיכולים לעזור לו בהקשרים האלה". הוא לא היחיד שמחזיק בעמדה זו. היא משותפת לשבעה מבין עשרת המטפלים. "אני חושב שהדת מאפשרת אולי יותר טעויות חשיבה במידה מסוימת", אמר מטפל אחר, "מאחר שקל יותר לעוות את התפיסה הדתית".

ההשלכות מממצאים אלו, על פי רוזנבלום והמטפלים, קשורות גם לאופי הטיפול ולחשיבות הרבה שיש לחינוך ולהסברה — או היעדרם של אלה. "לפני שהם מבינים את ההשלכות המוסריות של הפגיעה כל מה שיעסיק אותם זה 'וואו, עשיתי עבירה והקדוש ברוך הוא לא מרשה לעשות את זה'", מסביר אחד המטפלים. "אבל רגשות אשם במובן מלא יהיו רק כאשר הם יבינו את ההשלכות של הפגיעה".

אולם לא רק ההשלכות הלא ברורות של הפגיעה מכשירות את הקרקע למעשה, אלא אם גם ההשלכות החוקיות, שנתפסות כקריטיות פחות מאלה הדתיות. "נוכחותו של ההיבט ההלכתי מחלישה ואף מנטרלת את ההיבט החוקי", קובע רוזנבלום, "ובשל כך הפוגע החרדי אינו מייחס חשיבות, ודאי שלא במידה הנדרשת, לכך שהדבר אסור מבחינת החוק האזרחי".

ממצא אחר במחקר נוגע למנגנוני הגנה פסיכולוגיים שמפעילים הפוגעים. למשל ניתוק רגשי מהאירוע. "אני לא יודע מה קרה לי", הסביר בדיעבד אחד הפוגעים," זה לא הייתי אני באותם רגעים". מנגנון אחר הוא הסרת האחריות למעשה. "יש לי אזור שאני בו חלש, לא יודע מה לעשות, זה חזק ממני", הסביר פוגע אחר. והיו גם פוגעים שתלו את הסיבה למעשיהם ב"יצר הרע" שגבר עליהם או ב"רוח שטות" שהשתלטה עליהם. או כפי שהגדיר זאת אחד הפוגעים: "זה לא אני פגעתי, זה רוח שטות נכנסה בי. אתה באמת חושב שאני אפגע? שאני אעשה כאלו מעשים חמורים?"

דרושה הסברה

בהינתן כל הממצאים הללו, עולה השאלה מה ניתן לעשות. "המלצתי היא לייצר במערכת החינוך החרדית, מערכי חינוך שיעלו את רמת המודעות להשפעות הקשות שיש לפגיעות מיניות הן על הנפגעים והן על הפוגעים עצמם", כותב רוזנבלום. "כיום יש במגזר החרדי פתיחות רבה יותר מן העבר לנושא של פגיעות מיניות, אך עיקר החינוך מתייחס ל'מוגנות', דהיינו איך להישמר מפגיעה מינית ולהיזהר ממנה".

הוא סבור שזו התחלה, אך צריך גם להתייחס לצד שמנגד — כלומר ללמד איך לא לפגוע. ואת זאת יש לעשות על ידי הסברה והגברת המודעות להשלכות הקשות של פגיעה מינית. "מערך ההסברה", הוא סבור, "צריך להתייחס לכל ההיבטים שנדונו במחקר זה — דתי, הלכתי, חוקי, מוסרי וחברתי".

אך עד שתהיה התייחסות שכזו, נדמה שממדי התופעה יישארו בעייתיים. עד כמה בעייתיים? זו, מתברר, שאלה מורכבת. "התקשורת מאוד אוהבת את הקטסטרופה, את המספרים — כמה כמה", אומרת ד"ר ענבל וילמובסקי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, המנחה של רוזנבלום במחקרו. לדבריה, זה לא משנה אם באופן יחסי יש יותר פוגעים חרדים מחלקם באוכלוסייה, או פחות. "יש פה בעיה, צריך להבין אותה ולטפל בה", היא מוסיפה ומרחיבה עוד: "קיימים הרבה סטריאוטיפים על החרדים כאילו הם סוטים. זה נופל על הרבה מאוד שנאת חרדים שיש בקרב החילונים. יש אלימות מינית ופדופיליה בכל המגזרים".

בעשור האחרון, וביתר שאת בשנים האחרונות, חלו שינויים משמעותיים בחברה החרדית ביחס לפגיעות מיניות. גם אם זה נעשה בצעדים קטנטנים, ישנה היום מודעות הולכת וגדלה. ישנו כמובן החינוך ל"מוגנות", אך ישנם עוד פנים. למשל העובדה שחלק מכלי התקשורת החלו לדווח על פגיעות מיניות, גם אם תחת מושגים מרוככים, שעליהם מותח רוזנבלום ביקורת ("כאשר קוראים לזה 'מעשים חמורים' או 'תקיפה' במקום 'תקיפה מינית', זה מוריד את החומרה של הנושא", הוא אומר).

בנוסף, ארגונים שונים החלו לפעול בנושא ובשנים האחרונות אף נערכות הדרכות למורים בתלמודי התורה, חלקם בתמיכת הרשויות החרדיות, במטרה שאלו ירכשו ידע בתחום ויוכלו לדעת להבחין בבעיה, כשיש כזו. "יש לנו אישור מכל הרבנים והמנהיגים החרדים, מכל החוגים והעדות", אמר גורם המעורה בנושא, שלא רצה להיחשף בשמו. "אבל אלו הסכמות בעל פה ובתנאי שהדברים ייעשו בשקט". כן, לצד התקדמות זו, נדמה שלחברה החרדית עוד יש דרך ארוכה עד להכרזת מלחמה על התופעה.

תגובתי למאמר שומרי החומות – של הרב ישראל הופריכטר

תגובתי למאמר שומרי החומות – של הרב ישראל הופריכטר

קראתי בעיון רב את המאמר והתייחס ישירות לטיעונים העיקרים כאן שניכר מהם שלכותב המאמר חסר הבנה בסיסית בהשקפה היהודית בכלל ובחרדיות בפרט.

הטיעונים ההזויים העקרים בקצרה

1, אייך מעז בני ברקי חרדי לומר את דעתו לגבי המלחמה ומה המדינה צריכה לעשות וכו' וכו' בזמן שהוא לא חלק מהצבא והמדינה?!

2, השילוב החרדי בצבא לא פחות ולא יותר הוא אינטרס חרדי (כן, זה טיעון שהמציאות מוכיח אחרת הרי הם לא מתגייסים אז זה לא האינטרס).

3, ולמה זה אינטרס חרדי?! כאן בא שני תשובות מוזרות ביותר 1, אזרחות – אין לחרדי אזרחות, ובצבא הוא מקבל אזרחות. (קצת מוזר הטיעון כאן, הרי אם החרדים חושבים שאזרחות מותר אז למה לא לומדים את זה בבית ספר כמו כל האזרחים? מה ההבדל בין ילד בחור אברך זקן באיסור ע"ז?!). 2, הצבא מחנך לאחריות (זה בדיוק הטיעון – אפי' של החילוני – נגד הכור ההיתוך. כלומר אנו לא צפון קוריאה. מה עוד, הרי אנו רואים איזה אחריות יש לבן משטר ישראלי קלסי. מה עוד כותב המאמר מדבר כאן על אחריות אזרחית ולא אחריות אישית. כלומר מה התועלת החרדי באחריות למשהו שלא מאמינים בו קרי הציונות.)

4, בעקיפין כותב המאמר טוען שהצבא היא גמישה מול הדת מה שאין כן האקדמיה. כלומר טוען כותב המאמר: זה שהחילוני לא מאפשר לחרדים ללמוד לימודי אקדמיה, זה בגלל שיש להם שליטה על האקדמיה, מה שאין כן הצבא. (וזה מה זה טיעון הזוי לגמרי. האקדמיה אפשר אקדמיה פרטית לא של המדינה מה שאין כן צבא שהיא תחת המדינה והבג"ץ וההתנתקות תוכיח ועוד ועוד)

עוד טיעון הזוי שהצמיחה הכלכלית של מדינת ישראל בא בגלל הצבא (אז למה מקום המדינה עד השני העשורים האחרונים זה לא קרה?)

הטיעון הדמגוגי הבא היא שהקורונה והאסון במירון ובקרלין מצריך אזרחות. כאילו במשמרת של המדינה לא קרה אסונות כמו אסון המסוקים ועוד ועוד. ומי מדבר כבר שאסון מירון היה במשמרת של המדינה. הקורנה היא דוגמא הפוכה לגמרי שמראה כמה "אזרחות" והבנת האזרחים לא ממש קשורים במשטר הישראלי החובבנית.

ובכן לפני שנרחיב להסביר איפה כותב המאמר טועה. ניכר שכותב המאמר מדבר על דרך "יעדער בעל-דארשן דרשנט פאר זיך" – כל דורש דורש לטובת האינטרס האישי שלו. הרי אין שום ספק שמה שצריך החרדי והחברה כולה לטובת כולם, זה לימודים מקצועיים בכדי שיוכלו להתפרנס. כלומר אייך כותב המאמר מוכן לבזבז כל כך הרבה שנים של הבחור על צבא בזמן שאפשר את כל השנים האלה להקדיש למשהו מועיל כלכלי לו ולחברה כולה. התשובה כנראה שלא טובת החרדי וטובת החברה כולה בראש מעייניו. רק משהוא שהוא רוצה ליזום לטובתו האישית.

בהרחבה.

כותב המאמר מתחיל עם טיעון המוני פשוט (השיחה שלו עם אברך הבני ברקי וסיפור רביץ ופפנהיים) ככה שהתשובה שלי תהיה בהתאם. האם יהודי חילוני שגר בארה"ב או בכל מדינה אחרת, לא ירצה שמדינתו בחו"ל ינצח?! האם לא יהיה לו דעה אייך לנצח וכו' וכו'?!  בכל זאת הוא לא מוטרד מיזה שהוא (ובניו) לא מתגייס שם לצבא כי אין שם חוק גיוס חובה !!! כאילו מה? למה – כותב המאמר – חושב שזה טיעון קביל בארץ? כל אזרח בעולם המתוקן משלם מסים ולכן הוא דורש ממדינתו ואומר את דעתו מה ואייך ומי ומתי.

בעולם המתוקן שום אזרח לא מוטרד מיזה, רק להפך הוא יודע שהוא משלם לשכיר חרב ממטב כספו. אז שוב למה הטיעון ההמוני הזה נשמע לכם קביל בכלל? זה כמו שהאזרח יהיה מוטרד באמצע טיפול רפואי שהוא מקבל וישאל את עצמו: "למה אני לא התגייסתי להיות רופא מסור ואחות מסורה כמו אלה שמטפלים בי?!" האם זה יהיה טיעון הגיוני? זה תוצאה ישירה של "חלוקת העבודה" המשותפת של כל כלל הפרטים בחברה\במדינה.

האדם המוסרי ביותר בכל העולם המתוקן לא מוטרד מהטיעון הזה כי זה טיעון מאוד מאוד לא נכון מחשבתית (בלשון עדינה). כמו שבתוך הצבא עצמו אף חייל או קצין לא מוטרד למה הוא לא במקום צבאי יותר פופולרי או יותר יעיל באותו רגע. זה נקרא "חלוקת העבודה" בתוך המערכת הצבאית. אותו דבר במערכת המדיני. כל אזרח משלם על השירות שהמדינה נותנת לו ממטב כספו ועמלו, ולכן לגיטימי לגמרי שיהיה לו זכות בחירה ודעה – דעה כמו "שצריך להיכנס בערבים עד הסוף". (אגב אני מקבל פלצות רק מלשמוע משפט כזה, אבל נעזוב את זה כרגע. אני רק אומר המשפט הזה שתאמר על ידי יהודי מבני ברק, רק מראה שהרמב"ם צדק שצריך ללכת לגור במדבר. זה הרי השפלות המוסרית הירודה ביותר להוציא משפט היטלרי שכזו)

כל אזרח יהודי בריטי או גרמני וכו' מרגיש ערבות עם כל האזרחים של מדינתו שמולם באים אויבים. אני לא מצליח להבין את הלוגיקה שלכם כאן. זה שאני כאזרח רוצה שהמדינה תנצח בשביל כולנו, זה סתירה לאי גיוס לצבא וסתירה שאני לא רופא כנ"ל?!

מצחיק השימוש שלו עם המשפט "האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה". איזה אחיכם מדובר כאן? הרי באזרחות אין הבדל בין יהודי לערבי, אז אולי יאמר הערבי לערביי ישראל את המשפט הזה? אולי בכלל האזרח הערבי הוא הוא אחי ואני צריך להילחם עמו ולצדו נגד אחיי היהודים?

אני מעלה את הטיעון הזה כי בהמשך כותב המאמר מדבר על אזרחות ומדינה ושם אין יותר "עם יהודי", לא מצד החוק ולא מצד האידיאלים הקפיטליסטיים ולא מצד האידיאלים סוציאליסטיים.

אני מקווה שאתם מבינים לאן אני חותר עמכם כאן. אזרחות מבטל את עריבות העם היהודי ואנו הולכים להיות ערבים לאזרחים ששם יש ערבים וכו'. ואני הדגים לכם את זה עם תרגיל מחשבתית.

בעובדה רוב העם היהודי לא גר בארץ. נחשוב על מצב שיהודי הגולה בסכנה, והנה לנו כמדינה יש אינטרס קיומי לא להתערב. האם תהיה כיהודי בארץ ישראל, ערב ליהודי הגולה?! אתם מבינים את הבלוף של הטיעון שיש כאן עריבות יהודי לעם היהודי?! אני הוכיח את זה לכם בעובדה\במציאות. בהתנתקות הרבנים כמו הרב אלישיב פסק שאסור לגרש יהודי מביתו. האם הצבא או סתם עמך היו ערבים להם עם רגש יהודי לעם היהודי?! לא ולא, הצבא גירשו אותם כמו כלבים ואפי' את מתיהם מהקברים הם הוציאו משם. בהמשך אני הוכיח שלצבא יש בעלים שהבעלים הוא השלטון העליון – אני אומר את זה כאן כי זה מה שהיה באמת בהתנתקות. בניגוד לטענת הרב בהמשך שלצבא יש גמישות מול האקדמיה. זה הרי שטות לומר את זה מתחילה כי האקדמיה אפשרית אקדמיה פרטית מה שאין כן צבא שהיא תמיד תחת הריבון העליון. רק כאן אני מוכיח את זה במעשה עובדתית כמו ההתנתקות.

לסיום הסגה הזה נאמר: אתם מתבלבלים בין ערבות יהודי שזה צורך קיומי של היותינו יהודים. לבין ערבות אזרחי המדינות בעת צרה. בעת צרה אזרחי המדינות טבעי הם ערבים הרי זה אינטרס של כל אחד ואחד ובכל זאת אין גיוס חובה אלא שכירי חרב כנ"ל. אבל לא בעת מלחמה, אין שום ערביות אלא כוח על דרך אדם לאדם זאב. זה לא מרוע אלא זה השיטה שלהם לצמוח. ואם במדינת ישראל בארץ ישראל עסקינן, גזירת הדיור ועצם השכרת דיור לאחיי היהודים מוכיח שאין שום עריבות יהודית ולא עריבות לעם היהודי בארץ ישראל ומי מדבר על כלל יהודי העולם. איך רבונו של עולם אפשר שהיהודים חוזרים לארץ ירושתם, ונשללים מהארץ וצריכים כמו גרים וזרים לשכור דיור?! (ראו את מאמרי בשם ויגר מואב – דיור היא לא חלק בכלכלת האומה) אז מחילה על מה בדיוק אנו מדברים כאן? על עריבות ותודעה משותפת וכו' וכו'?! ראו את מאמרי מהן יסודות המשג ארץ ישראל ליהודים אורים ותומים כפשוטו גם את המאמר הזה חשוב מאוד להכיר  ארץ ישראל – צדק ומשפט ודיני ממון וקניין ביהדות זה חשוב מאוד להבין בכדי שהרב לא יתבלבל ויפריד בין דת היהודית לבין האזרחות.

השילוב בצבא זה אינטרס חרדי?!

עכשיו ברשותכם אני עבור לטיעון הבא "שילוב חרדים בצבא הוא אינטרס של החרדים עצמם". וזה למה? כי הצבא מקנה לאדם אזרחות וחסר לחרדים אזרחות. והיות שהחרדים צריכים אזרחות כי זה האינטרס שלהם כמובן, אז טוב יהיה אם יהיו בצבא ככה יקבלו מהצבא את האזרחות.

לפני שאני המשיך לפשט את הטיעון התמוהה שלכם כאן, אני רק יאמר זאת. למה לא מלמדים אזרחות בבית ספר? אני לא הרחיב עכשיו למה (רק בהמשך), אבל למה חושב הרב שמה שאסור בבית ספר מותר בצבא?! כלומר הרב היקר לא מודע בכלל שעצם לימוד אזרחות אסורה והיא חמורה יותר מכל עבירות בתורה. אז מה ההבדל בין בית ספר לצבא או בימי הזקנה? זה אסור תמיד!! ולכן לא רק שאין אינטרס חרדי שכזה, האזרחות יותר מסוכנת ליהודי ולעם היהודי, יותר אפי' מהצבא עצמו שאפשר לומר שבעת צרה זה מותר. כלומר על אי לימוד אזרחות חייבים למסור את נפשינו למוות, העיקר לא ללמוד אזרחות. אני מיד הרחיב בנושא הקריטי כאן אבל קודם אני התייחס לדברי הרב כלפי מה הם המניעים שמונעים מהחרדים להתגייס לצבא.

ובכן למה החרדים לא מתגייסים לצבא? הרב מונה את כל הסיבות השטחיות ושום התייחסות לתשובות האמיתיות הבסיסיות של ההשקפה היהודית והחרדית לדורותיהם. אני לא מבין למה הרב לא מתייחס, האם זה בגלל שהוא לא מכיר או מה? זה נושא שדשתי בהם מעל עשור בכל מקום ברשת ועם אקדמאים שמתעניינים בתחום הפילוסופיה היהודית העמוקה. (נתתי לכם לעיל כמה לינקים למאמרים בנושא)

בכל אופן אני אעבור על הדברים בקצרה.

יש נקודת ציון (נ"צ) היסטורי שמשם אין יותר קרבנות ציבוריות = בתי מקדש וכדומה (עבדת השם עוברת לביתי המדרשות ובאופן פרטית = חובה אישית פרטית להתפלל שלוש פעמים ביום ובשבתות ובחגים, כלומר אין יותר שבט לוי עובד את השם בשבילינו ואנחנו פטורים), אין יותר מלחמה על ארץ ישראל בפרט ואין מלחמות יהודיות על קניינים ככלל בשום מקום בעולם.

הנ"צ הוא "אליל הכסף עם חלוקת העובדה". מאז שאליל הכסף הרומי התחיל לשלוט בכיפה בכל העולם (לפני כן נבוכדנצר והמצאת הצדקה על ידי דניאל), כל אדם יכול להשיג קניינים עם אליל הכסף עם השתתפות ב"חלוקת העובדה" האנושית. ולכן אין יותר טעם להילחם על קניינים. מאותו סיבה שיש אליל הכסף ששולט באדם, לא צריך יותר לתת לכהנים ולשבט לוי מתנות פיזיות כמו קרבנות ומעשרות, אלא נותנים להם פשוט כסף. כלומר צדקה = ההמצאה של הנביא דניאל אחרי שקמה על האדם אליל הכסף האכזר.

באותו נ"צ היסטורי קרה גם המהפכה הבא "מצוות לימוד התורה האישית" ומכאן כתיבת המשנה והתלמודים וכו' וכו'. כלומר אין יותר ששבט לוי לומדים וכל השאר נסמכים עליהם. אלא יש חובה על כל אדם מגיל אפס עד המוות ללמוד תורה. למה? מה קרה? ובכן והיות שאין יותר את ארץ ישראל לא מצד זה שהגויים כבשו אותה, ולא מצד שהיהודים הלכה למעשה בארץ ישראל לא שומרים על שמיטה ויובלות = המשמעות העמוקה למה ארץ ישראל נצרכת לנו?! אלא היהודים בארץ ישראל מתנהלים בארץ ישראל עם אלוהי הכסף והקניין וחלוקת העבודה. יוצא שאין הבדל מהותית בין אלוהי חוץ לארץ לבין אלוהי ארץ ישראל באותו זמן. ולכן היהודים מפוזרים בכל העולם כמו היום במודרנה, ואז אין מצב של חלוקת תפקידים שהיה בין בני ישראל לבני שבט לוי שזה לומד וזה עוסק בחקלאות וכו' ונותן להם מעשרות. ולכן נצרך המהפכה של לימוד תורה הפרטית והאישית במשך כל החיים. וזה למה? למה זה חשוב? כי אז אנו מקבלים אזרחות במקום זה ומבטלים את כל מצוות התורה כמו הגויים והחילוניים.

אנו חייבים להבין שבתקופת גלות בבל הפסדנו עשרת שבטים וכמעט את כולם רח"ל, הכל כי האדם הפרט לא הרגיש צורך יותר להחזיק אדמה וארץ כי יש את אליל הכסף וחלוקת העובדה. ולכן גם לא ראה צורך בערבות ובשיתוף יהודי מול יהודי. דניאל עם המצאת הצדקה הציל עם השיניים את מה שהציל והם עלו לארץ ישראל אבל לא קימו את מצוות ארץ ישראל כפי שהתורה דורשת כי אליל הכסף עם חלוקת העבודה לבסוף הגיע גם לארץ ישראל עם יוון ורומי בעיקר.

בדרך מרדכי הצדיק עם הקימו וקיבלו באהבה שזה אומר כל בני ישראל הנותרים מקבלים על עצמם את מצוות לימוד התורה וקיומו עד מסירת נפש ממש.

אוקיי העם היהודי נכנס למצב של מגננה עד שיגיע הדור של ותמלא הארץ דעה את השם. עד אז אליל הכסף והקניין עם חלוקת העובדה שולט בכל אדם בכל מקום בעולם ולכן אנו מתנהלים מולם בהתאם. שזה אומר, קונים בכסף קניינים כמו אברהם אבינו ויצחק ויעקב אפי' שהארץ ירושתם מאביהם שם ונח. התורה לא לחינם מספרת לנו את עשירות יעקב בגולה אצל לבן בכדי ללמד אותנו שבגלות אלוהי הגויים דורשת מאתנו את הכניעה לאליל הכסף והקניין וחלוקת העובדה ולכן זה מה שעושים בגולה.

נאמר "וראית את אחוריי, ופניי לא ייראו" שזה אומר אחרי החורבנות אנו מבינים למה יצאנו לגלות. עד החורבן שכל אומה כובשת את ארצה ומתחלקת בינם לבין עצמם בקניינים ובמשאביה. העם סגולה אמור היה להיות בארצם וללמד את כל האומות אייך מתנהלים בצדק בתוך ארצם = שמיטה ויובל ומתרומות ומעשרות ושמיטת כספים כמובן. אבל מאז שהאומות כולם סוגדים לאלוהי הכסף והקניין שזה אומר לא האומה הוא הסמכות כלפי קניין וכסף, אלא אלוהי הכסף והקניין הוא הסמכות העובדתית?! אנו צריכים להיות כעם סגולה בגליות וללמד את האומות אייך מתמודדים עם אלוהי הכסף והקניין. ללמד אותם את הצדקה של דניאל. ללמד אותם לתת לחכמים ולפילוסופים צדקה כמו לשבט לוי. ללמד אותם שרפואה זה כמו שבט לוי ולכן צריכים לתרום להם צדקה וכו' וכו'. וב"ה רוב ההוגים של הגיים כמו אדם סמית אומרים וכותבים את זה במפורש.

ובכן המציאות המר לאורך כל הגלות עד ימינו היה, שנכון היהודים תמיד היו ערבים ליהודים בכל מקום ומקום. כלומר כל יהודי בכל מקום היה לו את הבסיס כמו דגים לשבת בגדי שבת ותכשיטים לאישה וכו' וכו' מכוח המצאת הצדקה של דניאל הנביא. אבל הגויים המקומיים סבלו מאליל הכסף והקניין כי להם לא היה נביא כמו דניאל ולא היה מרדכי הצדיק ולא את המשנה והתלמוד וכו'. כלומר הגויים המקומיים ראו שכל יהודי אפי' העני ביותר לפחות יש לו לשבת דגים ויין. יש לו ולבנותיו בגדים ותכשיטים. והנה צמח לנו מה שנקרא האנטישמיות. (ראה את הספרות לגבי האנטישמיות מצד של הגויים ותראה שזה בדיוק היה הבעיה)

ובכן מה עושים מול אלוהי הכסף והקניין עד השואה המחזורית של כל שבעים שנה (חז"ל) ? יש שני דרכים

1, פשוט לעבוד, לעסוק באיזה מלאכה ולהיות חלק ב"חלוקת העבודה". כמו שאומרים חז"ל: "מכאן אנו למדין שזכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד" (מה זה זכות אבות? קניין בארץ ישראל = נחלה פרטית. שאין את זה, אז עובדים בחלוקת העבודה וזה עומד לנו במקום זכות אבות = במקום קניין בארץ ישראל max), שנאמר לולי אלהי אבי אלהי אברהם וגו' א"כ לא עמדה לו זכות אבותיו אלא לשמירת ממונו את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו למד "שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו", לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו. (פשוט לנשק כל מילה של החז"ל העמוק הזה. הרי מצד אחד אין יותר זכות אבות שזה אומר אין לנו קניינים מירושה. מצד שני יש פיתרון בדיעבד להיות חלק בחלוקת העבודה האנושית. אבל חז"ל אומרים מפורש שזה לא מעשה האלוהים = "שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו", לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו.)

2, להיות חזיר ולעבוד על העמלים. כלומר להוציא במרמה כסף מהעמלים.

וגם לזה יש כמה דרכים. יש את החזירים הקלסיים ויש את החזירים בשם האלוהים ואני מיד אסביר את זה לפני שאתם מקללים וסוקלים אותי. שבני אנוש מסכימים עקרונית להיות בחלוקת העבודה (נכון בכפיה כנ"ל אבל מסכימים בדיעבד), אז אין מצב שאחד מהם לא יעבוד. הרי מהי כסף ? כסף זה אמצעי חליפין בין עמל לעמל שזה אומר כסף הוא שטר בעלות של עמל. אז אם יש למישהו יותר כסף מעמלו או יש למישהו כסף בלי עמל, אז הוא נוכל וגנב. אין מצב שבלי עמל יהיה לך כסף, נקודה. או לחליפין אתה מבקש צדקה בשם האלוהים בשקר כפי שחז"ל לעיל אומרים בטוב טעם. תבינו חלוקת העבודה מסביר אייך יש לנו את כל הצרכים אפי' שאין לנו מושג ירוק אייך מייצרים אותם. למשל לחם אייך יש לנו לחם וחלב במכולת בלי לדעת אייך מיצרים אותם וככה ביגוד ועוד ועוד. אז אם אנו חלק בזה אז זה דיי צודק, אני עובד וככה כולם עובדים. אבל אם מישהו לא עובד או מרוויח יותר מכוח עמלו, הוא בהכרח נוכל ובכן, מי שחייב צדקה כאנוס, הוא לא שקרן. אבל מי שמבקש צדקה בשם האלוהים, הוא לא רק שקרן, הוא הגורם הבלעדי לגלות הארוך. הרי מה מטרת הצדקה לשבט לוי וללומדי תורה, שהם ישחררו את בני אנוש מעבדות ולדאוג תמיד לחירותם. אבל אם הצדקה נהפך לשוחד שמעוורת את עיני החכמים, כלומר החכמים משתפים פעולה עם אלוהי הכסף = העשירים והשיטה המונטרית המודרנית, זה אומר שהם הגורם לעבדות שלנו. ולכן הם שקרנים ונוכלים וחזירים יותר מהחזיר הקפיטליסטי שמשחק את המשחק בתמימות עד שמכניסים אותו לתאי הגזים.

נסכם את הנושא הזה בקצרה ממש

לפני שאליל הכסף והקניין פלוס חלוקת העבדה, שלטו באדם. כל אדם ואדם התכנס לכדי אומה מה שנקרא "חברה" וכבשו ארץ בשביל הקניין ומשאבים. העם סגולה בני ישראל אמור היה לתת להם את התובנות של חלוקת הארצות לעמים ובתוך העמים לפרטים  וירושה וחוקי המשפחה וכו' וכו' = תורת נח מה שנקרא שבע מצוות בני נח.

וכמובן אנו בני ישראל בעצמינו היינו אמורים לקיים את כל מצוות הארץ. ושוב להיות אור לגוים בנושא הזה = שמיטה ויובלות ולפרנס את החכמים קרי שבט לוי ואת הרופאים כפי שנפסק בהלכה.

לא עשינו את זה ולכן הגויים יצוא לכבושים ולהקמת אימפריות גדולות והנה הגיע אליל הכסף של נבוכדנצר ואז כל בני אנוש לא באמת צריכים ארצות אלא צריכים להיות בחלוקת העובדה והעוולות של אליל הכסף (שהוא מכנס תמיד את כל הכסף אצל יחידים) פותרים עם הצדקה של דניאל. בדיוק מה שהיהודים עשו בכל הגלויות במשך כל שנות הגלות, הגויים אמורים לעשות בדיוק ככה. לתת צדקה מלשן צדק שזה אומר לפזר את הכסף המכונס אצל יחידים לעניים. הגויים לא עשו את זה רק היהודים ומכאן כנ"ל האנטישמיות.

האנטישמיות ולבסוף השואה רח"ל הביא לכמה יהודים רעיון שהוא לחזור ולכבוש את הארץ. רגע רגע. מה קרה? האם אתם חושבים לחזור להיות חקלאים בלי אלוהי הכסף והקניין ובלי חלוקת העובדה? קדחת!! רק כמה קיבוצניקים וכמה הוגים הזויים חשבו ככה כל השאר פשוט קנו מהתורכים ומהערבים קניינים בכסף והשאר היסטוריה. (ראו אצל ההוגים הציוניים הקדומים אייך הם הבינו בדיוק את הבעיה ונתנו כל מיני פתרונות הזויות ראה למשל כאן צריך רק לקרוא שלוש עמודי ראשונים https://orot.ac.il/sites/default/files/8-10.pdf ואם הקישור לא לעובד אוטומטית כדאי להעתיק את הקישור לדפדפת ישירות וזה יעלה),

כלומר אנחנו לא חוזרים לארץ כי רצינו לבטל את אלוהי הכסף והקניין ולעבוד את אלוהי ישראל שזה אומר חלוקת הארץ לפרטים וירושה וחוקי המשפחה שמיטה ויובל ועשרת תקנות יהושע וכו' וכו', רצינו מה שנקרא לעשות קיצורי דרך במקום לקנות כמו הבריטים, לכבוש כמו הצרפתי החזירים. אחרי שכבשנו אימצנו את החוקה הבריטית שזה אומר אלוהי הכסף והקניין וחלוקת העובדה הם השולטים בכיפה.

תזכרו שבלי צדקה זה לא עובד באף מקום, ק"ו בין היהודים. אבל שאנו כבר בארץ ישראל בשביל מה צדקה? ובאמת מאז האנטישמיות עבר מהגויים מולינו, ל' שאנחנו אנטישמים אחד מול השני למשל אשכנזים מול ספרדים וההפך. כלומר ההון התכנסה אצל האשכנזים, העוני הקשה נשאר אצל הספרדים והערבים והחרדים והנה יש לנו מלחמה בשלוש מערכות, 1, מעצם הכיבוש מול השכנים 2, מול הערבים המקומיים בתוך ארץ ישראל. 3, מול הספרדים ומול הלאומניים ומול החרדים.

כל מה שאנו מכירים זה רק רעש רקע וראיה שטחית מאוד. לעומק כל המלחמות באים לדבר אחד קניין = מקום בעולם הזה לחיות ולהתפרנס – "הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם" (חנה ארנדט) ואם כולנו כל בני אנוש תחת אלוהי הכסף והקניין, אז בשביל מה המלחמות? בואו כמו כל הגלות לתת צדקה. מה שהכי כואב זה מלחמות היהודים ביניהם. ועל מה? ולמה? ובשביל מה? הרי במילא כל אחד כבוש תחת אליל הכסף והקניין אז למה המלחמות בינינו?!

מה השם אלוהיך דורש ממך?

נשים עכשיו לב שזה ממש בושה וחרפה לאנושות כולה שזה המצב שהאדם עוד נלחם על לחם ומים. אלפי שנים של נביאים ופילוסופים אנו כבני אנוש עוד עומדים ממש על אותו מקום = נלחמים על לחם ומים ובטעות חושבים הפנאטים מבני אנוש שארץ ואדמה תקנה להם לחם ומים.

כעם סגולה אנו היהודים פתרנו את הבעיה עם הצדקה. אבל לא הצלחנו ללמד את השאר את הטריק הזה ולכן סבלנו מאנטישמיות וסובלים מיזה עד ימינו.

אנו צריכים להסביר קודם ליהודים: חבריה אתם עיוורים אתם לא רואים שארץ ישראל וכל המלחמות לא באמת עוזרת לכם להשיג קניין?! כמה עולה דיור בארץ ישראל? פי אלפי אחוזים מכל מקום בעולם. מה עוד יש אמנה בין לאומית שדיור זה זכות יסוד לאדם ולכן בכל ארץ דיור זה חינם או לפחות שני שליש חינם. חוץ מארץ המארגים = ארה"ב. על מה אנו מקריבים את זרעינו הרווקים והרווקות אם יש לנו את זה בכל מקום בעולם כמעט בחינם. בשביל מה האנטישמיות היהודית מולינו החרדים אם אין לנו את זה בגולה = יהודים מול יהודים?! אפי' בינינו לרפורמים בחול אין כזה שנאה ואין בכלל מלחמות כמו שיש לנו בארץ ישראל אחד מול השני.

אז אל תספרו לנו סיפורי לילה ולילה של עריבות עם היהודי. רוב יהודים בארץ ישראל נגעלים מהשם "יהודי" ורוצים להיקרא "ישראלים". אל תספרו לנו על אנטישמיות של הגוים בגולה בזמן שכאן יש לנו אנטישמיות יותר אכזרית ועוד מאחינו היהודים.

אבל לא זה הנקודה עומקה כאן. הנקודה היא הרמה של התרבות היהודית. אם אנו דנים על עריבות יהודית, העריבות העיקרית היא על הרמה שלנו כעם סגולה. והנה עם עצם כיבוש הארץ ירדנו פלאים ברמה התרבותית. נהפכנו לחיילים כמו כל הגויים הנחותים דווקא בזמן שאנו כבר לא אחוזים בחרב זה אלפיים שנה. תעזבו לרגע את המוסריות והרמה הערכית שלנו. תחשבו רק על האינטליגנציה האישית של היהודי. אתם נהפכתם למטומטמים? מזה חוזרים לארץ על גבי זרעינו וסוגדים לאלוהי הכסף והקניין ומאמצים את דת הקפיטליזם?! זה כבר לא שאלה של רמה מוסרית אלא שאלה של האם אנו צריכים אשפוז כחולי נפש. זה הרמה שלנו כעם סגולה כעם נבחר?!

החרדים לדבר השם שהם הם מחזיקים נגד כל הסיכויים את כל החשיבה העמוקה הזו אלפי דורות בגלות, ורואים אחריות אנושית כללית ובמיוחד אחריות כלפי היהודים, הם לא יכולים לוותר אפי' על חשבון עוני וסבל מול האנטישמיות היהודית כלפיהם. הם בשיניים כמו דניאל ומרדכי ואסתר וחז"ל ועשרה הרוגי מלכות, מחזיקים את הראש מעל המים ואמרים וזועקים לא ולא, לא נחזיק בחרב לא מבחינת המוסר ולא מבחינת האינטליגנציה הבריאה של היהודי כנ"ל. בוודאי ובוודאי שלא נלמד אזרחות = אלוהי הריבון. במיוחד שאלוהי הריבון מאז רומי, בעצמו הוא תחת אלוהי הכסף והקניין. כלומר אין היום שום משמעות לעומק לאלוהי הריבון כי הם בעצמם תחת אלוהי הכסף והקניין, מה שנקרא "הון שלטון" בשפה המדוברת. מי בגויים חושב על אזרחות היום? על ריבונות? כל אחד מבין שרק מקצוע טוב בחלוקת העובדה תבטיח לו מקום ביקום ואוכל.

אני אישי – מקס מקסמן – מרגיש בושה וחרפה מול פילוסופי הגויים שאני מתכתב עמם. כי הם הם מבינים את סגולתינו. הם הם יודעים את ההבדל בינינו לבין אלוהי האומות. דווקא היהודים לא יודעים את זה? זה פשוט למות מרוב תסכול. אני אצטט שנים מימינו, אחד גוי ואחד יהודיה

"ליהודים היה מקום גדול בתקופת הנאורות באירופה, וגם במהפכות הסוציאליסטיות והקומוניסטיות. בלעדיהם, אירופה לא הייתה מגיעה להישגים האלו. במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו. כלומר, הזהות של היהודים-הישראלים מחוברת לחלוטין לטריטוריה, וכרגע היא מוגדרת רק על ידי טריטוריה שבה הם רואים את עצמם – על פי חוק של מדינת ישראל – כגזע בעל פריבילגיות על פני הילידים". (סלבוי ז'יז'ק)

שוב ושוב "במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו."

"גם אם ינצחו היהודים במלחמה, סופה שהיא עתידה להרוס את האפשרויות הייחודיות ואת ההישגים הייחודיים של הציונות בפלסטינה. הארץ שתוגשם תהיה שונה למדי מזו שראו בחלומם יהודי העולם, הציונים והלא־ציונים. היהודים ה'מנצחים' יחיו מוקפים באוכלוסייה ערבית עוינת לחלוטין, מסוגרים בתוככי גבולות מאוימים־תמיד, שקועים בהגנה עצמית פיזית במידה כזו שתאפיל על כל הפעילויות והאינטרסים האחרים. צמיחתה של תרבות יהודית תחדל להיות עניינו של העם כולו; ניסויים חברתיים יינטשו בשל היותם מותרות לא מעשיים; המחשבה הפוליטית תצטמצם לכדי אסטרטגיה צבאית; פיתוח כלכלי ייעשה אך ורק על פי צרכי המלחמה". (חנה ארנדט)

תבינו חבריה היקרים, בעולם המתוקן אין מלחמות יותר, אפי' מלחמת העולם השניה נכפתה עליהם בגלל כמה משוגעים. בני אנוש הנאורים היום יודעים בדיוק מה ומי ואייך ולמה פורץ מלחמות. העולם הנאור לא מבין בדיוק מה קרה לנו היהודים. הסיפור עם בית המשפט באג זה סיפור מאלף אייך כל האומות היותר נאורים רואים אותנו. אני לא טוען כמו השטחיים והשונאים שלנו שהם צודקים. אני חושב שהישראלים במצב העכשווי צודקים. אבל לעזאזל אייך הגענו לפינה הזו מתחילה? זאת השאלה!! אייך קוים נבואת חנה ארנדט אפי' שהוא אמרה את זה מראש?! נבואה לא אמורה להתקיים אם שומעים לנביא וחנה ארנדט היית מבחינת נביאת זעם חד וברור. תבינו שצריך להסביר למשכילים בעולם מה קורה עמנו, אני מתבייש להתחיל להסביר ולומר: תראו אנחנו כמו ילדים בגן הילדים ורבים עם כולם בכולם וכו' וכו' ועוד על מה בדיוק? על קניין על פרנסה?! מי רב היום בעולם על אדמות? כל משכיל מתחיל יודע שצמיחה כלכלית ושיגשוג של כל חברה ואומה, לא תלוי באדמה ולא במשאביה. מאז אדם סמית ואחריו כל ההוגים מכל האסכולות מבינים את זה. צמיחה וכלכלה ושיגשוג מושגים מחלוקת העובדה איכותית נטו, כולל חופש יזמות וקונטרול על הבנקים שלא יחנקו את היזמות.

הימין רוצה למכור לנו זהות. נוו באמת, מה לא טוב הזהות היהודית? ובאמת זה גם הדברים שקשה מאוד מאוד להסביר למשכילים בעולם. מצד אחד לאומניות מצד שני דת קפיטליזם חזירי שלא מכיר בעמים ובלאומים.

ובכן. כל זה כתבתי בלי לנגוע בנושא הגיוס עצמו כלומר עצם עוון מעביר את בנו למולך. כל זה כתבתי בלי לנגוע בנושא לימוד אזרחות עצמו כלומר אזרחות = ריבון = ע"ז של תורה.

ובכן נחזור לעניינינו

כל המניעים שמונה כאן לאי גיוס לצבא, לא מחזיק מים כי שמדובר בהצלת נפשות, ספרות ההלכה ברורה לגמרי כלפיהם. ובזה כשלו הדתיים הלאומניים. הם חשבו על המניעים האלה, וההלכה היה עמם מצד אחד ומצד שני הפסידו הרבה מזרעם לטובת החילוניות בצבא ולכן הם מנסים פתרונות חדשים כפי שהרב ציין כאן.

המניע הבסיסית היא פשוט כנ"ל בשביל מה? למה בשביל חוקה בריטית צריך מדינה יהודית? למה בשביל אלוהי הכסף והקניין וחלוקת העובדה צריכים מדינה יהודית?

והיה שנטען, אוקיי בואו נחזור לשיטה של תורה בארץ ישראל עם כל הכרוך בכך = חלוקת הארץ לכל משפחה ומשפחה וירושה כחוק יסוד. עשרת תקנות יהושע כלפי משאבי הארץ. שמיטת כספים = ביטול המטבע כל שבע שנים. בקיצור נחזור לשיטה הכלכלית של התורה נחזור לאלוהי בני ישראל.

האם אז החרדים יתגייסו לצבא שכזה? לא ולא!!!!!!!. עשינו את זה כבר בזמן יהושע ומה יצא מיזה לבסוף? הסברתי לעומק את הנושא הזה במאמרי עקידת יצחק הליבה החרדית. שלא אחוזים בחרב שאפשר לקנות בכסף קניינים. בוודאי שאתה לא עושה את זה על חשבון זרעך הרווקים והרווקות. ומי מדבר על חשבון זרעם הרווקים של יהודים ומשפחות אחרים. זה העריבות האמיתית לעם היהודי. הרב מבין מה אני אומר? ערבות זה לשמור שאף יהודי לא מקריב את זרעו על קניין וזה מה שעקדת יצחק מלמדת אותנו.

שהרב מצביע שלא הצבא העניין, אלא האזרחות, כאן כמעט שמתתי על המקום מרוב תסכול. הרי אם נניח לרגע כנ"ל שאנו חוזרים לכבוש את הארץ כמו יהושע וחוזרים לתורה כפשוטו. האם אז צריך ללמוד אזרחות? לא ולאאאאאאאא!!! כי אז אין ריבון אדם על אדם = לי ישראל עבדים = "לי" = אין קניין באדם.

נעזוב לרגע את האזרחות ונתייחס לעצם הטיעון של הרב שהצבא היא הגורם של הצמיחה הישראלית.

כזה שטות לא שמעתי כבר זה שנים רבות. אין איש במדעי החברה והכלכלה בעולם שיטען כזה שטות מוחלטת. קח לדוגמא את נתניהו שהוא ממש מומחה בתחום הזה. לא החינוך זה הטריגר אלא החופש והחירות. יש מדינות כמו ברית המועצות שהשקיעו בחינוך את המרב והם קרסו מבחינת כלכלית ואידיאולוגית. קל וחומר צבא. צבאות חזקות כמו המדינות הדיקטטוריות שיש שם חוק גיוס חובה למה אין שם צמיחה? למה דווקא כל המדינות שאין שם גיוס חובה שזה אומר הצבא לא מחנך את האזרחים, למה הם הם בראש המדינות המפותחות ?!

אני ממש ממש לא מבין מאיפה הרב לקח את השטות הזאת. לא חינוך בוודאי לא צבא מביא צמיחה ושיגשוג לחברה, אלא החופש והיזמות. אם לא היה צבא בארץ ישראל, נגיד לרגע שאנחנו היהודים והערבים מוותרים על שם המדינה וקוראים לה "מדינת מוחמד". מדינת המוחמד הזה היה צומח בכפליים. אם רק לא היה השחיתות והמונופולים וההון ששולטים בשלטון. או לחליפין היה לטייקונים קצת שכל והיו משחררים קצת כמו שקורה עכשיו בארה"ב ובריטניה וכמו שקרה בארץ ישראל בשנה האחרונה בקורונה. כל מזרח התיכון כולל לצד המזרח היו צומחים כמו אירופה וארה"ב. ובדיוק את זה מבינים כל ההוגים ולא מצליחים להבין מה קרה ליהודים?! הם חשבו שזה מה שיקרה באמת. היהודים יצליחו להתחבר עם עמי האיזור ויצמחו. אבל לדאבוננו אנו כמו ילדים טיפשים רוצים זהות חדשה שנקרא "ישראל" או זהות חדשה שנקרא מדינת היהודים.

לגבי הסיפורים שהרב מספר כאן עם המגוייסים שלו לצבא. ובכן יש לי גם סיפורים משלי. למשל אדמור מקרלין חשב בדיוק ככה שהצבא ייתן להם מקצוע. וזה לא צלח. רובם לא עובדים במקצוע שלמדו בצבא וחלקם התחילו לגלוש ולגלוש לתהום עד שהאדמור הבין מה קורה ומיד עצר את זה. (עכשיו הוא שולח רק את הזבל שבזבל ולא כמו אז ששלח ממש אברכים טובים שרק רצו לעבוד)

לגבי הטיעון שהצבא מחנך לאחריות

לפני שבא לי לצחוק ובד ובד לבכות רק מלשמוע את זה. הרי אנו רואים את רמת האחריות של הציבור הכללי. אני רוצה להתייחס לעומקם של דברים. הטענה היהודית לעצם לחתן ילדים בגיל צעיר מאוד מגיל 18. המלחמה שהיה למשפחות מול ראשי הישיבות במאה האחרונה בדיוק בנושא הזה וניצחנו את כולם ובאמת כל הציבור מכל המגזרים מודעים לזה היום ומתחתנים צעירים, בא בדיוק עם אותו טענה עמוקה. שהשיטה הזו מעצבת את הצעיר לאחריות.

ולכן קצת מוזר לי למה הרב רוצה למכור לנו דבר שיש לנו כבר, דבר שזה לא רק מעצב לאחריות אישית אלא הלכה למעשה האקט הזה הוא הוא המשמעות החיים היהודיים, קרי להקים משפחה = חיי נצח יהודיים. כלומר הרב רוצה אחריות ?! אין לך אחריות יותר גדולה מזו שבגיל 18 19 20 אתה כבר אבא ואחרי שלוש שנים כבר מכניס כל שנה ילד לחיידר.

אלא מה, לרב מעניין יותר האחריות הציבורית ולא האחריות האישית והרווח האישית היהודית. ולא אחריות ציבורית לקהילה אלא למשהו דמיוני שנקרא "מדינת ישראל". אני מקווה שהרב מבין שאין לטיעון הזה סיכוי מול יעילות השיטה החרדית כנ"ל. כי על כל השלושה דברים שהרב מונה במעלות החייל, האברך ואשתו משיגים הכל ויש להם תמורה שזה המשפחה שלהם לדורי דורות. א' העמל והעבודה הקשה זה התנאי להצלחת המשפחה הצעירה. ב' הקבוצתיות שזה קודם הזוג עצמו וזה הגרעין הראשוני של כל קבוצה ואחריו החיבור של כל בן זוג למשפחה שלו\ה, כל המושגים עבודת צוות ערבות הדדית גאוות יחידה ועוד, כולם נכללים במושג קבוצתיות שכל קבוצה כזו מחוברים לקהילה הכללית שלה, נגיד חסידות או בני הישיבות וכו' וכו' ג' המיומנות שכל זוג וזוג מול הזוגות האחרים. כלומר בדיוק כמו במערכת הצה"לי,. הרב צריך רק לתרגם את זה לקהילה הראשית של כל קהילה וקהילה. הפלוס כמובן כנ"ל שהם עמלים והם עמלים וגו'

לגבי הטיעון שהצבא בניגוד לאקדמיה היא לא בשליטת החילוניות היא יותר גמישה וכו' וכו'

ובכן אם באקדמיה החילוני מתנהג סתם ברשעות אפי' שזה לא ממש אמור להפריע לו רק להפך הוא יראה וייהנה מהצמיחה הכלכלית של כל האזרחים כולל החרדים?! בנושא הצבא אם החילוני יראה שהחרדים הקלסיים הולכים להתגייס רח"ל, הם יעשו כזה מלחמה שסיפור האקדמיה יהיה רק משל. ואת זה אני הסביר לרב יחד עם נושא האזרחות.

עכשיו אני חוזר לאזרחות.

אני לא יודע האם הרב מכיר לעומק את הנושא. ואם הרב מכיר את שפינוזה ואת בן גוריון. זה מאוד מאוד חשוב לנושא. אני מבקש גם מהרב שיפשוט את בגדיו הצבאיים והציבוריים ולהתעמק בדברים. אחרת הרגש של הרב לא ייתן לרב להתעמק בדברים.

מטרת העל של בן גוריון וחבריו, לא צריכים ללמוד כי אפשר פשוט לצאת לרחוב ולראות. רק מי שרוצה להבין לעומק אייך באמת הוא הצליח להפשיט את היהודי מהכל ולשעבד אותו לזהות החדשה הישראליות?! הוא צריך ללמוד לעומק מה חשב בן גוריון ומי רבו המובהק = שפינוזה.

אחרי שיבין את הפילוסופיה (שאגב זה בדיוק הפילוסופיה של החילוניות הישראלית שלא תאפשר צבא של חרדים) של בן גוריון אז הוא יבין מהי אזרחות ולמה זה אוסר וחייבים למסור את הנפש על כך.

ובכן אין כור היתוך חיובי כפי שהרב רוצה לטעון. כור היתוך זה בדיוק זה לעצב את האדם להיות רובוט משטרי קרי להיות אזרח שאין לו זכות מוקנה לנשום והריבון הוא ההורה העליון על צאצאיו. (ראו למה מלכות ישראל בבית ראשון גזרו נגד ברית מילה מלכות ישראל מול ברית מילה )

האם אפשר לעלות על הדעת שהיהדות תאפשר דבר שכזה? והיה כל היהודים חוזרים בתשובה ורוצים לקיים את התורה כפשוטו האם אפשר כור היתוך שכזה?! שום הוגה בנאורות הפוסט מודרנית לא מעז לעולת על מחשבתו דבר הזוי שכזה. האם הרב רוצה לחזור אחורה לשפינוזה והגל והובס?! ק"ו היהודים ועוד היהודים החרדים שהם הם מנהלים את אותו מלחמה בדיוק. כלומר אייך חושב הרב לעשות מה שבן גוריון לא הצליח. הוא הצליח רק כלפי אלה שפרקו עול היהדות אבל לא הצליח מול החרדים במיוחד מול החרדים האשכנזים שהיו מלומדי מלחמות כבר באירופה זה כמה מאות שנים.

אני לא רוצה להיכנס לפסיכואנליזה זולה ולומר לרב שהוא כל כך שקוע בפועלו שהוא שכח לגמרי על מה המלחמה בכלל.

המלחמה בקצרה היא: "שפינוזה מול היהדות". אני לא יכול לחזור על כל המאמר תיאולוגי מדיני שלו עכשיו. אבל בקצרה אני אתן לרב את עיקרי הדברים.

כבר בהקדמה שם תראה את דבריו המבהילים:

"ומכאן אני מוכיח כי המחזיקים בשלטון העליון זכאים לעשות כל שבכוחם לעשותו והם בלבד שומרי הזכויות והחירות, ואילו שאר הבריות חייבים לנהוג בכול לפי החלטתם. ואולם, לפי שאת זכותו להגן על עצמו אין שום אדם יכול לשלול מעצמו עד כדי כך שיחדל מהיות אדם, אני מסיק מזה כי אין איש יכול להיות משולל זכותו הטבעית לחלוטין, אלא שהנתינים שומרים לעצמם דברים מסויימים כאילו לפי זכות טבעית, אלא מתוך הודאה שבשתיקה ויש שהם מתנים אותם בפירוש עם אלה שהשלטון בידם…..לאחר מכן אני מראה כי אלה שהשלטון העליון בידם הם השומרים והמפרשים אף של המשפט הדתי ולא בלבד של המשפט המדיני, והם בלבד זכאים להכריע מה צודק ומה אינו צודק, מה הוא מעשה של יראת שמים ומה הוא מעשה של פריקת עול שמים" (מתוך ההקדמה שם)

הטיעון שלו היא הזויה לגמרי. הוא טוען והיות שאדם צריך הגנה הוא מוותר על חירותו ומוסר את עצמו לשלטון העליון. ובכן נעזוב לרגע שזה שטות מוחלט הרי שכירי חרב קונים בכסף. ממתי איש הבטחה הוא בר דעה? בדרך כלל איש האבטחה הוא הזבל של הזבל באנושות. אלא מה, שפינוזה מדבר על אלה ששולטים בצבא. והנה הבלוף של הטיעון שלו. הוא שקרן פתולוגי כי הוא יודע שאין שום זכויות יתר לשומר ומגן, אבל הוא מנצל את טמטום הקורא ומפחיד אותו שבלי הגנה הוא לא יכול ולכן תן לשרלטנים ששולטים בצבא את חירותך. אז האזרח לא מוותר על חירותו למען השומר אלא למען זה ששולט בשומר. ומיהו השולט על השומר שבמקרה הרלוונטי זה הצבא?! כמובן הפילוסוף שזה שפינוזה וההולכים אחריו עד ימינו למשל השופט ברק וחבריו מהשמאל.

ועכשיו הוא מגיע לעיקר מה שהנוכל שפינוזה רוצה "כי אלה שהשלטון העליון בידם הם השומרים והמפרשים אף של המשפט הדתי ולא בלבד של המשפט המדיני, והם בלבד זכאים להכריע מה צודק ומה אינו צודק, מה הוא מעשה של יראת שמים ומה הוא מעשה של פריקת עול שמים"

כבר עכשיו הרב יכול להבין מה משך את בן גוריון בשפינוזה. הוא לא סתם ראש ממשלה, הוא הולך לחזון איש ודורש ממנו את זה בדיוק, את הסמכות לפרש את המשפט הדתי והוא לבד יקבע מה מוסרי ומה לא, מה צודק ומה לא, מה מעשה של יראת שמים ומה לא. שהחזון איש הסתכל בעגלת בן גוריון וראה את המאמר התיאולוגי מדיני הצמוק והקטן. מיד ענה לו החזון איש, נוו באמת העגלה שלנו זה הארון הספרים ומה יש לך בעגלה? מאמר הזוי קטן משפינוזה הטיפש?

הרב לא צריך הרבה אלא לצאת לרחוב החילוני הנאור ולהבין מנין ההתנשאות הדיבילית שלהם מול שאר האזרחים. מנין התקשורת והמכונים האקדמאים למיניהם ומערכת המשפט והשופט ברק וכו' וכו' מרגישים נאורים ומתנשאים מול השאר כמו מול מרכז ימין והלאומניים הדתיים.

עכשיו אני דורש מהרב שיחזור על דבריו שהצבא לא בשליטתם. אין מצב!!! לא מספיק שהחזון איש והחרדים לא נכנעו לאזרחות ולסמכות השלטון העליון בענייני דת, גם הצבא יהיה בידם של החרדים ?! אז איזה עוד נכסים נשארו לחילוני? הרב מבין מה אני אומר כאן?

נמשיך עם שפינוזה

שפינוזה היה טוטליטרי מוחלט שאף הוגה פוסט מודרני כבר לא מעלה על דעתו. וזה דבריו כלפי האל בפרק ד' שם: "באמת אלוהים פועל ומנהיג את הכל מתוך ההכרח של טבעו ושלימותו בלבד והחלטותיו ורציותיו הן אמיתות נצחיות וכרוך בהן תמיד ההכרח"

היוצא מדבריו אלה שיש אמת אחת ויחידה והיא עוד מוכרחת אפי' כלפי האל, אז ק"ו כלפי האדם. ואצל מי האמת הזה?

ובכן בפרק א וב' הוא מתפלסף בדיוק בזה וטוען שהאמת הזו נמצאת אלא בידי הפילוסופים. לא אצל הנביאים ולא אצל החכמי הדת אלא אצל הפילוסופים שזה כל עיסוקם.

בקיצור החזיר הזה לא רק שרוצה שליטה טוטלית על האדם, אלא גם רוצה מונופול על החכמה. ומסיים את הפרק ד' ואומר: "נמצאנו למדים, כי כתבי הקודש ממליצים בהחלט על האור ועל החוק האלוהי הטבעי." הווה אומר הפילוסוף הוא האלוהים.

בפרק  טז' הוא עובר למדינה הטוטליטרית שלו ומהן סמכותם: "יוצא מכאן שהרשות העליונה, שעליה בלבד, גם לפי המשפט האלוהי וגם לפי המשפט הטבעי, מוטל התפקיד לשמור ולהגן על הזכויות השלטון, מגעת לה הזכות העליונה לקבוע לגבי הדת כל מה שיראה לה, והכל מחויבים לציית להחלטותיה ופקודותיה בנידון זה, לפי הבטחת האמונים שנתנו לה, ושאלוהים מצווה לקיימה במילואה."

בפרק י"ז "לתקן את כל הדברים באופן שכל האנשים, תהיינה נטיותיהם מה שתהיינה, יעדיפו את זכות הכלל על טובת הפרט."

בקיצור בני אנוש רובוטים לשלטון העליון. האמת שהגל הלך יותר רחוק בנקודה הזו של הכלל מול הפרט והנה דבריו המבהילים: “כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.” (הגל)

אולי הרב יבין מכאן שבלי כוונה זה המצב שלנו במציאות בארץ ישראל?! המצב נותנת לנו להרגיש את המוות כלשונו של הגל ולכן הרב מטיף לכוליות ועריבות במלחמה?! כלומר הכוליות עיקר מול הפרט ועוד איזה כוליות של מדינת כל אזרחיה?! הרי שפינוזה ותלמידיו כמו שאנו רואים במציאות עם האקדמיה, לא יאפשרו את חלומו של הרב שזה תהיה מדינת היהודים. מה עוד גם הימין עם אימוץ הקפיטליזם מוותרת על ארץ היהודים הלכה למעשה הרי זה בדיוק מה שאומר אבי אבות הקפיטליזם – מילטון פרידמן

"בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. "אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי", אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. "אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי", אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן).

הרב מזכיר את דברי הנשיא קנדי: ג'ון פ. קנדי אמר בנאום ההשבעה שלו לנשיאות ארה"ב: "אל תשאל מה המדינה יכולה לעשות בשבילך; שאל מה אתה יכול לעשות בשביל מדינתך".

הרב חייב לראות מה אבי אבות הקפיטליזם מילטון פרידמן עושה מהמשפט המטומטם של קנדי בספרו קפיטליזם וחירות. בכל אופן מספיק הציטוט שלו לעיל להבין למה מילטון פרידמן צחק מקנדי ועל המשפט ההזוי והבזוי הזה.

מחילה מהרב, משפטים כאלה שייכים לתקופת האבן בעולם שמתפתחת מהר. זה לא משכיל ולא נבון בשנות האלפיים למוכר כאלה משפטים הזויים ובזויים.

ובכן נחזור לשפינוזה:

"עד מה מסוכן הוא הן לדת והן למדינה לתת להם למשרתי הקודש זכות כל שהיא לפסוק הלכות, או לנהוג את ענייני הממלכה. לעומת זאת הכל יהיה בהרבה יציב יותר, אם משרתי הקודש יהיו מוגבלים שלא לתת תשובה בשום ענין אלא אם נשאלו תחילה. בהמשך שם: אנו רואים כמה הכרח הוא גם למדינה וגם לדת לתת לרשויות העליונות את הזכות להכריע מה מותר ומה אסור. "הרי אם אי אפשר היה לתת זכות זו של הכרעה בין המעשים אפילו לנביאי אלוהים, בלא שייגרם נזק גדול למדינה ולדת," על אחת כמה וכמה שאין ליתנה לאלה שאינם יודעים להגיד את הבאות ואף אין בידם לעשות מופתים. בהמשך הוא אומר דברים שהם ממש למות: אנו רואים כמה זה מזיק לעם, שלא הורגל לחיות בממשלת מלכים ויש לו כבר חוקים חקוקים  לבחור לו מלך. כי העם לא יכול שאת שלטון גדול כל כך, וסמכות המלך לא תוכל לסבול חוקי העם ומשפטיו, שנקבעו על ידי מי שסמכותו פחותה, ועל אחת כמה וכמה שלא תתעורר להגן עליהם, ביחוד מפני שקביעתם אי אפשר שתהא בה כל התחשבות במלך אלא התחשבות בעם או במועצה בלבד, שחשבה כי הממשלה בידה. ועל כן ככל שהמלך מגן על חוקי העם העתיקים הרי יותר משיהא נראה כאדוני העם יהא נראה כעבדו"

אגב: לשפינוזה יש בעיה אם רח"ל השלטון העליון יהיה עבד לעם = כאמצעי לעם. ומיותר לומר שמבחינת הפוסט מודרניזם, זה חשיבה של דיקטטורים וטוטליטריים.

בפרק הבא יט' נאמר: "כשאמרתי קודם, שהמחזיקים בשלטון הם בלבד יש להם הזכות לכל דבר, ובהחלטתם בלבד תלוי כל משפט, נתכוונתי לא בלבד למשפט האזרחי "אלא גם למשפט הדתי". כי הם חייבים להיות הן המפרשים והן המגינים אף של המשפט הזה. זאת רוצה אני לציין כאן במפורש ולדון בו במיוחד בפרק הזה,,,,, "תחילה רצוני להראות שהדת אינה מקבלת תוקף של חוק אלא על פי החלטתם של אלה שבידם הזכות לשלוט". ושאין לו לאלוהים שום מלכות מיוחדת על בני אדם אלא באמצעותם של המחזיקים בשלטון."

אני מקווה שהרב מתעמק בדבריו ומבין לאן זה לוקח את הכוליות שהרב רוצה. וכנ"ל הרב מבין על מה נלחמים החילוניים. ולמה החרדים לעולם לא יכולים להיות שותף לדבר שכזה = "ושאין לו לאלוהים שום מלכות מיוחדת על בני אדם אלא באמצעותם של המחזיקים בשלטון." כלומר השלטון הוא האלוהים רח"ל או לחליפין הוא מדבר כאן על שיתוף רח"ל.

נמשיך עם שפינוזה: הוא רוצה לשכנע את היהודי כי הוא יודע שהיהודי עקשן אבל הוא מנסה את כוחו וזה מה ששפינוזה אומר בלי להתבלבל: "שכן לא נוכל בשום אופן לפקפק, כי בו ברגע שהעברים העבירו את זכותם למלך בבל, בטלו מיד מלכות אלוהים והמשפט האלוהי. כי על ידי הדבר הזה גופו בוטלה לגמרי הברית."  הרב מבין מה שפינוזה מנסה לומר? הוא אומר שאין לנו מחויבות לברית עם האלוהים יותר, כי יצאנו לגלות ובלי להתבלבל שוב הוא מגייס מיד את הנביאים ואת האלוהים לשמור אימונים למלכות. רגע רגע, הרי אין לנו מחוייבות לברית ולאלוהים ולנביאים רח"ל אז מה אתה מגייס שוב את הנביאים?! אבל שפינוזה עם לוגיקה לא הולכים ביחד והוא טוען בלי להתבלבל: "וגם ירמיהו מזהיר אותם במפורש על הדבר הזה לאמר: ודרשו את שלום העיר ההיא לא יכלו כמשרתי השלטון אלא כעבדים."

ובכן אני הולך לסכם.

שפינוזה וכן כל תלמידיו החילוניים מבן גוריון עד אחרון השרלטניים באקדמיה ובפוליטיקה, חושבים בדיוק ככה. שאת הדת צריכים לציות ולכן ניתן להם לעסוק בדת, אבל השלטון העליון בידי הפילוסופים קרי החילוניים. שפינוזה אומר את זה במפורש בלשונו בלי להתבלבל:

"עוד עלי להראות עתה, והוא שאין בין האמונה, או התיאולוגיה, לפילוסופיה שום עסק ושום קירבה. ודבר זה אי אפשר שיהא נעלם מעיניו של מי שהכיר את התכלית והיסוד של שני ענפי הידיעה האלה, הרחוקים זה מזה כרחוק השמים. שהרי תכלית הפילוסופיה אינה אלא האמת, ואילו תכלית האמונה, כפי שהראינו די הצורך, אינה אלא הציות ויראת שמים. נוסף לזאת, יסודות הפילוסופיה הם המושגים המשותפים, והיא דין להעלותה מתוך הטבע בלבד."

ובכן בחטא הזה של הפרדת האזרחות מהדת, בעיקר מהדת היהודית (כלפי הנצרות והאיסלם אין ספק שהנאורות צודקים. לא שפינוזה, אבל הפוסט מודרניזם בוודאי צודקים ובאמת הנצרות מתאימה את עצמה להם כמו סיפור האפיפיור אם הגייז) חוטאים לא רק היהודים המתבוללים והחילוניות, אלא רוב רובם של הדתיים הלאומניים. הרב בציניות חושב שעיתון יתד יצא נגד ישיבות קורונה עם דתיים לאומניים, כאילו החרדים מרגישים מאוימים מאיכות תלמידיהם. אבל ציניות וליצנות תמיד מחליפים את המוח ולכן הרב לא שם לב לבעיה היסודית כאן וזה מה שאני טוען ומנסה להסביר לרב כאן ולכן הארכתי עם היסודות של החילוניות והפילוסופיה המערבית.

הרב במחילה לא מרגיש שדרישתו בכליות באזרחות ובציות, היא היא הבעיה ולא הפתרון. מעבר לעצם החטא הזה שאנו צריכים למסור את נפשינו על כך. יש כאן את השאלה הפרקטית והרציונלית הפשוטה. על איזה כוליות הרב מדבר? על מדינת כל אזרחיה? אז אין כאן עריבות יהודית כלל וכלל!! אז על מה בדיוק הרב עמל כאן בלשכנע אותנו היהודים מלומדי מלחמות מאז סיני?!

האם הרב מדבר על העתיד שאז יהיה כאן רוב יהודי?! כלומר אם כבר יהיה מדינה יהודית לכל דבר (שזה לא יקרה לעולם מהסיבה הפשוטה כי אין חיה כזו ביהדות ועל כך מנסה כבר שפינוזה לעשות במאמרו כנ"ל בלי הצלחה הרי רק אצל החילונים הוא הצליח), אז מה, מותר כבר כוליות? הרי על זה בדיוק התורה נלחמת מול הכוליות של נמרוד ושל אנוש בן שת ושל אפלטון והגל והובס.

הרב לא רוצה לחזור לחקלאות וביטול אליל הכסף. אלא הרב רוצה את השיטות של האזרחות של הגויים. ולכן אין סיכוי לעולם שזה יקרה לא בעתיד הקרוב ולא לעולם. בכדי שזה יקרה הרב צריך לעשות מה שבן גוריון עשה = כור היתוך הלכה למעשה = להפוך כל יהודי לחילוני. כי רק עם חומר פנאטי כזה אפשר לדורש כוליות וציות לחוק.

חייבים להסביר את נושא גיוס החרדים כשלעצמו למה זה איסור תורה מדאורייתא וההורים חייבים על כך מיתה מן התורה. ולכן אני ממליץ מאוד לרב לעיין בבלוג שלי במאמר בשם גיוס = מעביר את בנו למולך וגם במאמר לעולם לא אוחזים בחרב ! ראה גם המאמר העמוק הזה אלוהים רצה להרוג את משה רבינו. למה ?

לסיום משהו אישי לרב.

אני מבין שהרב עמל במצווה גדולה מאוד שזה נוער. אני לא היכנס כרגע מהי הדרך הנכונה שלדעתי היא לא הצבא אלה קהילות קהילות. כלומר להקים להם קהילות ושהרב יהיה להם לאדמור למורה דרך כמו שהיה עם קהילת מתמידים בקום המדינה והם מאוד מאוד הצליחו.

אבל נעזוב את זה לרגע. הרב עושה גדולות מעצם זה שהוא עוסק עם נוער. אבל אסור לרב, להתבלבל. הרב עוסק בדבר גדול שרק יחידים צריכים את זה, זה לא לציבור ולרמה של הציבור כולו. זה לא למיליונים יהודים שלא צריכים את זה.

אסור לרופא לחשוב שכל בני אנוש חולים. אסור לפסיכולוג לחשוב שכל אדם צריך פסיכולוג. אסור לראש ישיבה לחשוב שכל עם היהודי הם בחורים. אסור למטפל בנוער חלש לחשוב שכל העם היהודי נוער חלש.

כי אם ניתן לכל אלה לחשוב ככה, לאן נגיע?! תן לכל חכם לנווט את תלמידיו לאן שהוא מבין שהוא יכול ללכת עמם ואז באמת מכל האומה היהודית ביחד יהיה ארבעה מינים מאוגדים = אתרוג לולב הדסים וערבות.

אבל אם כל מורה עם תלמידיו ירצה שזה יהיה הכוליות של האומה כולה?! אז לעולם לא נהיה מאוגדים ביחד רק להפך. נילחם אחד בשני כמו בבית שני רח"ל עד חורבן הבית.

בברכה

Max maxmen

לכבוד שבת פרשת שלח הגיע עוד מאמר של מתחזה לחרדי ואלה דברי על דבריו

סליחה אבל ניכר מכותב המאמר הדמגוגי שאין לו שום מושג ירוק בהשקפה החרדית והיהודית לדורותיו. ולכן לא פלא שהוא עומד מול בתו הקטנה כמו עםארץ גמור.

אבל הקוראים לא אמורים לסבול ולא לקבל את ההשקפה היהודית הטהורה.

ולכן אני מוכן להסביר לגולשים בקצרה את החשיבה יהודית מאז מרד בר כוכבא, משיחו של ר' עקיבא.

אין לי ספק שכמו במאמר הקודם האתר צריך עיון החרים את דברי, ככה יעשו עכשיו ויחרימו את תגובתי לטובת הגולשים. אבל אל דאגה, התגובה יהיה בטוויטר שלי ובבלוג שלי כמו התגובה שלי לדברי המתחזה הקודם שנמצא בבלוג שלי ויש לו אלפי צפיות רק שבוע אחד בלבד.

מה שכואב לי במיוחד זה הרמה. גם במאמר הקודם של המתחזה הקודם וגם המאמר עכשיו סובל מרמה כל כך ירודה שאני לא ממש מבין אייך צריך עיון לא מתבייש עם כזו רמה.

חבריה אתם מדברים כאן עם לומדי ישיבות לא עם ריקי מוח מערביים ולאומניים. אז תביאו לנו חבריה עם רמה מינימלית.

נתחיל עם הדמגוגיה הראשית של שני המאמרים

"הַאַחֵיכֶם יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה?"

באמונה שניהם לא הלכו לעיין במקרא. הם שמעו או זכרו את הפסוק והתחילו כמו חובבנים לכתוב הרבה דמגוגיה.

על מה מדובר שם?

בני ישראל חוזרים לארץ ירושתם (למה לא כבשו את מצריים עצמה? למה לטורח ללכת במדבר ארבעים שנה אם אפשר לכבוש את מצרים שהיה ארץ הרבה יותר טובה = אֲשֶׁר תִּזְרַע אֶת זַרְעֲךָ וְהִשְׁקִיתָ בְרַגְלְךָ כְּגַן הַיָּרָק. אבל נעזוב את זה כרגע), בדרך, עמים שהאדמות האלה לא ירושתם (בניגוד לעשו ושאר עמי האיזור שאדמתם ירושתם שאסור להתגרות בהם) מתחילים עם בני ישראל ובני ישראל כולם ביחד מנצחים אותם. והנה כמה שבטים בלי הרבה חכמה ודעת רוצים את האדמות האלה בשבילם. הם יודעים שזה לא ארץ ירושתם ולא יקבלו מהם ביכורים בבית המקדש וכו' וכו' (ראו בהמשך ביהושע כמה הם דאגו לבסוף שהם לא יהיו חלק באלוהי ישראל והקימו פסל וכמעט קרה מלחמה עם בני ישראל שבארץ ישראל).

משה רבינו מיד ששומע את מבוקשם כועס מאוד וזועק וְהִנֵּה קַמְתֶּם, תַּחַת אֲבֹתֵיכֶם–תַּרְבּוּת, אֲנָשִׁים חַטָּאִים:

על מה הכעס? כי זה לא ארץ ירושתם!!! ולכן שום מצוות התורה לא רלוונטיים שם. שאחד מהם היא צבא\רוצחים. לא לחינם שם צרכו ערי מקלט יותר מארץ ישראל כי הם תרבות של רוצחים ולמה? כי הם צריכים לשמור על גבולותיהם, קרי "כובשים".

בארץ ישראל לא צריך צבא (והבת שלך צודקת). כי זה ארץ ירושתם. צריך מלחמה להחזיר את ארץ ירושתם שכל העמים מכירים בזה בדיוק כמו שבני ישראל הכירו בירושת עמון ומואב ואדום\עשו.

מה עוד נזעק משה רבינו: אפי' עם נזרום עמכם שזה אדמת הפקר וכו' וכו' אתם לא יכולים להתנחל כאן ולא לעזור לבני ישראל לכבוש את ארץ ירושתם?! הרי האדמות האלה שייכים להם כמו לכם.

לסיכום הסגה הזה

מדובר על ירושה שמחזירים ומחלקים אותה לכל משפחה. ועשרת תקנות יהושע על רשות הרבים ומשאבי הארץ. מדובר על שמיטה ויובל ומעשרות וכו' וכו'

וגם כל זה רק בתנאי שכל האומות מכירים בארץ ירושתינו והם – האומות, בעצמם בארץ ירושתם.

בכזה מצב בוודאי שיש תביעה אחרי שחלק התנחלו כבר, שהם ימשיכו להילחם בשביל כולם עד שהאחרון מקבל את נחלתו.

מאז שסנחריב בלבל את האומות שום אומה לא מסכים לחלוקה של נח. ולכן לאף אומה אין קניין קביל לא על פי התורה ולא על פי המוסר של האומות קרי הצוו הקטגורי.

כלומר אם בני ישראל רוצים ארץ, הם בדיוק כמו שבט ראובן וגד. קרי "תַּרְבּוּת, אֲנָשִׁים חַטָּאִים:"

על חשבון מי?! על חשבון הרווקים והרווקות שלנו? שהם נכרתים מעולמם?!

זה נקרא תרבות של רוצחים.

והיה שהיינו תרבות אנשים חטאים לפחות בעניין זה אבל מחזיקים בארץ כמו שהתורה דורשת = חלוקת הארץ למשפחות עם ירושה ככה שכל ילד נולד עם קניין (קניין מוסרי על פי הצוו של הלל התלמודי והצו הקטגורי של קאנט). ועשרת התקנות של יהושע לגבי רשות הרבים ומשאבי הארץ.

היינו אולי מבינים את החוטאים היינו מבינים את תרבות אנשים החוטאים.

אבל לא זה המצב במציאות העובדתית. מבחינת החוקה מדובר בחוקה בריטית שלא מכירה בקניין של תורה. ומבחינת המדיניות הכלכלית שהיא קפיטליסטית אין במדינה קפיטליסטית חיה כזו קניין תורני או מוסרי. ודיברנו על כך הרבה פעמים כאן באתר.

בקיצור הארץ לא של היהודי, זה המציאות. רוב יהודים לא גרים כאן ואלה שגרים כאן אין להם קניין בארץ (מעל רבע וכמעט שליש צעירים כבר אין להם קניינים בארץ) ומי מדבר על משאבי הארץ.

מדובר אך ורק על שם המדינה. אז מה הבעיה לקרוא לה שם נטרלי או אפי' שם ערבי?! ככה לא נצטרך צבא (שוב הבת שלך צודקת ויותר חכמה ממך)

ועכשיו נעבור לעניין המוסרי שכותב המאמר מדבר עליו.

הדבר המוסרי ביותר שנדרשת מהחרדים היא, למנוע מכל יהודי כחילוני וכאתאיסט וק"ו כמסורתי וכדתי לאומי. שהם לא יעבירו את זרעם למולך (ועוד לריק?! במדינה קפיטליסטית?!).

לדאוג להם לנישואין זה לא מספיק אם זרעם הולכים למולך. לדאוג להם לשבת ולכשרות ולטהרת המשפחה, כל אלה לא מספיקים. יותר מיזה אם הם מאבדים את זרעם למולך, זה שקר כי הם לא מחיובים בכלל בדיני תורה. עבד של המולך פטור מקריאת שמע.

לכותב המאמר אין מושג ירוק מהי מוסר

מוסר נמדד על פי הצוו של הלל התלמודי ועל פי הצוו הקטגורי של קאנט.

ואם כותב המאמר הולך לעביר את זרעו למולך, הוא חייב מיתה מן התורה. ק"ו אם הוא משדל אחרים לעשות את זה.

אם הוא היה אדם מוסרי היה מונע גם מחילונים לעשות את זה. במדינה קפיטליסטית יש אלא שכירי חרב.

ואיפה השקר בכל הטיעונים של כותב המאמר כאן וכתוב המאמר הקודם?!

בעובדה שהם לא יתגייסו לצבא ארה"ב ששם יש יותר יהודים מכאן בארץ.

לסיום: הבת שלך יותר חכמה ממך. מצטער.

מדינה קפיטליסטית ושני עמים מטומטמים

מדינה קפיטליסטית ושני עמים מטומטמים – הדו קיום היא עובדה מציאותית עובדתית שהיא חזקה מכל המשוגעים משני הצדדים. 

ציוץ שראיתי בטוויטר

Amitai Sawicki

 12 במאי @Amitaious

"נוסע לבית החולים הבוקר בדיכאון מהמציאות העגומה. איך שנכס למחלקה מתכבד במעמולים שהכינה חברת צוות לקראת סוף הרמדאן והביאה מראש אקסטרות לפנק. אין לכםן מושג כמה הנפש שלי נאחזת ומתנחמת מהדו קיום דה-פאקטו שאני פוגש מדי יום במחלקה" (תמונת השער לקוח מהציוץ של אמיתי היקר)

ובכן זה לא רק ההרגשה של אמיתי סוויצקי היקר, זה ההרגשה של כל אדם בישראל ברגעים שהוא צריך לבתי החולים ושירות רפואי כלשהי. זה ההרגשה של כל אדם שמגיע לקבל שירות רפואי מכל סוג שהיא, הוא פוגש עולם מציאותית עובדתית של דו קיום. אני אפי' יאמר את זה בפרצוף שלנו בלי חנפנות וצביעות: לפעמים עדיפה לנו נותני שירות ערבי או ערביה מעל פני ישראלי קלסי עם האגו הנפוח שלו עם הדעות הקדומות שלו.

שראיתי את הציוץ של אמיתי היקר באותו רגע ראיתי ציוץ מבהיל של יוסי אליטוב שמצטט את המקרא וְהוּא יִהְיֶה פֶּרֶא אָדָם, יָדוֹ בַכֹּל וְיַד כֹּל בּוֹ! על הפרועים הערבים. וזה מה שהגבתי לו על כך:

"שאתה תגיע למיון וערביה תכניס לך בעדינות (מול האגרסיביות הישראלית הקלסית)  קטטר לתוך השמוליק שלך, אז גם תדקלם את הפסוק הזה, או תאמר שהשתנו הטבעיים?! אם אתה שואל אותי, כל חולה מעדיף בבית חולים ערבי או ערביה עם הצניעות שלהם מול האגו המנופח של הישראלי הקלסי ואני אומר את זה בכאב." ע"כ

הדבר הפשוט הזה היא חזקה מכל הדמגוגיה ומכל האינטרסנטיים מכל הצדדים. הדו קיום היא עובדה. לא מזמן ביקרתי מושתל כליה בבית החולים שארגון חרדי פעל המון בשביל לחפש לו תורם. החולה חרדי והתורמת היא חרדית, שניהם באים לבית חולים ישראלי ומי המנתח? ערבי !!! ולא רק העבודה שההוא ערבי. השירות שלו הצניעות והענווה שלו מול החולה, היה כל כך נפלא שאמרתי לעצמי מזל יש להם שהוא הרופא והמנתח שלהם.

אני לא רוצה להישמע איפכא מסתברא ולטעון שהערבים יותר רגישים יותר צנועים ויותר ענווים ויותר מכניסי אורחים מול הישראלים. בוודאי שגם אצלינו הישראלים יש ויש בדיוק כמו שאצל הערבים יש ויש. אפשר למצוא ערבי שנהפך עם הזמן לישראלי קלסי עם אגו נפוח. אפשר למצוא הרבה ישראלים שמתנהגים כמו יהודים צנועים וענווים וכו' וכו'. זה לא הנקודה כאן, כל אדם נשפט לפי מעשיו בלי הבדל מין גזע וצבע. הנקודה היא שבמערכת הרפואית, בישות הזה, אין ערבים, יהודים, נשים, גברים, חרדים, חילונים, ימניים, שמאלניים. יש בני אנוש עם אנושיות אמיתית מצד נותני השירות מצד מקבלי השירות.

כמו במערכת הזו אין דבר כזה לאומים ואידיאלים הזויים ממה שקורה היום בחוץ. כלומר המדינה הזו שנקרא ישות מערכת הרפואית, לא סובלת מכל מה שאנו סובלים בחוץ. אז למה אנו כל כך מטומטמים בחוץ?

ובכן מה שחסר לנו בגדול היא ההבנה מהי מדינה קפיטליסטית שאנו כולנו כבושים תחתיה. ואחרי שנבין את זה, לדעתי נהיה כמו בבתי החולים. וגם נבין ונשאל על עצמינו אייך היינו כל כך מטומטמים?

מדינה קפיטליסטית מהי?

בגדול מדינה קפיטליסטית פירושו שאין חיה כזו מדינת לאום. כפי שמסביר את זה אבי אבות הקפיטליזם הנאו ליברלית מילטון פרידמן בספרו קפיטליזם וחירות: "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

זה לא רק איזה הסבר משכיל שמילטון פרידמן נותן לנו להבין, זה פשוט המציאות העובדתית שלאף בן לאום היהודי והערבי, אין זכויות יתר במדינה קפיטליסטית. לא רק שאין להם בעובדה במציאות זכויות יתר, הם מראש משוללים = הערבי והיהודי מהכל בכל מכל כל. החוק שאוסר לאגור מים ומי גשם, החוק שאוסר להתנחל בפיסת אדמה לבנות את ביתינו בשביל המשפחה, חל על כולם בשווה.

זה לא בחינם האיסורים האלה במשטר קפיטליסטית. המשטר הקפיטליסטית חושבת שבלי כפיה מראש שכל בני המדינה יהיו בחלוקת העבודה, לא יהיה צמיחה מועילה. מילטון פרידמן באותו ספר מציע אפי' לבטל את הירושה. בטענה שיש בני אנוש שנולדים עם ירושה ואז הם לא יהיו רח"ל בחלוקת העובדה ככה שלטענתו זה לא שוויוני.

המלחמה הבלתי פוסקת של הארגונים הזרים בארץ (כמו המכון הדמוקרטי ישראלי ועוד ועוד) כולל פוליטיקאים (כמו לפיד ועוד ועוד) ועיתונים ועיתונאים, נגד נשות ערביות ונגד אברכי כולל למה הם לא עובדים, בא גם מאותו השקפה קפיטליסטית, שאפי' שני בני הזוג חייבים להיות בחלוקת העובדה. כלומר הם רוצים גם ששני ההורים שיש להם חלוקת עבודה משפחתית = אחד יוצא לשוק לעבוד ואחד עובד בבית, שהם ההורים יוותרו על החלוקה החירותית שלהם ושהם ישתעבדו בחלוקת העובדה הקפיטליסטית.

חשבנו אולי הכפיה הקפיטליסטית בא מרצון טוב של המשטר הקפיטליסטית, כי הוא רוצה שהצמיחה המשותפת שלנו מחלוקת העובדה הכפייתית, יחולק שווה בשווה בין העבדים בחלוקת העובדה. ככה כל בן המשטר, לפחות יזכה בחלקו בעוגת הצמיחה?! אז לא ולא אלא קדחת. כאן נגמר תפקידן של המשטר הקפיטליסטית והכל פתאום נהפך לברירה טביעת (אבי שמחון ועוד). כלומר אסור למשטר על פי דת הקפיטליזם להתערב בחלוקת הצמיחה שהיא תוצאה ישירה מחלוקת העבודה המשותפת של כולנו יהודי כערבים, שמאלנים כימנים, חרדים כדתיים וחילונים. אלא מה? ברירה טבעית!! הברירה הטבעית יקבע מי יהיה עשיר כקורח ומי יהיה עני מרוד.

כלומר שאני כיהודי ואתה כערבי אני כחרדי ואתה כדתי או כחילוני כימני או כשמאלי, כולנו משוללים הכל בכל מכל כל. זה המציאות העובדתית. אנחנו חייבים המון עמל בשביל כסף בכדי ללמוד מקצוע שלא מבטיחה לנו כלום = ברירה טבעית. אנו חייבים לקחת משכנתא לכל החיים בשביל דיור. לשלם ארנונה = פרוטקשן על עצם הזכות לדרוך הארץ.

אין לנו לאום יהודי או ערבי להישען עליו, יש לנו חוקי ברירה טבעית. והברירה הטבעית באופן כרוני ידאג שהעשירים יהיו יותר עשירים והעניים יהיו יותר עניים. (רק שבעים שנה ממלחמת העולם, ויותר מחמישים אחוז הון אנושי נמצאת בידי אחוז אחד מבני אנוש)

כאן באים ההתקוממויות של העניים ובצדק. אבל הם לא בדיוק יודעים לזהות את הבעיה. זה לא היהודים או הערבים זה לא הימין או השמאל זה לא הדתי או החילוני, זה הקפיטליזם בעצמו. כביכול הברירה הטבעית.

אז מי בכל זאת מעוניין בכל הטירוף הזה של מלחמה בלתי פוסקת של לאומניות בין שני הלאומים. מלחמה של ימניות מול שמאלניות של חילוניות מול דתיות. של ציונות מול חרדיות וכו' וכו'?!

ההון שלטון !!! כלומר יש הרי עשירים כקורח והם רוצים להיות עשירים יותר גדולים ורוצים משטר שישתיק שוב ושוב את ההמונים העניים. ולכן הם צריכים את המשטר. ומי הוא המשטר? פעם ימין ופעם שמאל במשותף עם המפלגות הקטנות ואותם אפשר לשחד. כלומר העשירים נותנים להם כסף.

כלומר קיומו של כל מפלגה מהימין או השמאל והערבי או מהיהודי החילוני והחרדי, כולם באים לדבר אחד, לשרת את העשירים הקפיטליסטים בכדי לקבל מהם פירורים. והם המפלגות האלה מעוניינים במלחמות האלה. אבל אנו בני המשטר הפשוטים?! הערבי או היהודי החילוני או הדתי האישה או הגבר, כולנו לא אמורים להיות כאלה מטומטמים. ויש באמת תחומים שאנו לא כאלה מטומטמים לדוגמא בתחום הרפואה (תראו את תמונת שער המאמר). המערכת הרפואית היא מערכת בדיוק כמו המערכת המדינית. לשניהם יש חוקים ברורים ושיטה ומתודה ברורה. המערכת המדינית כמו הבריאותית לא מכירה בלאומים ולא באידיאלים הזויים ודמיוניים. ולכן אייך אנו מסוגלים להיות כאלה מטומטמים לשחק לידיהם של האינטרסנטיים שהם ההון שלטון כלומר העשירים והפוליטיקאים.

אם יש לנו טענות על חוסר שוויון וכדומה, זה אלא המשטר הקפיטליסטית אשמה בכך. אנו כיהודים וכרעבים כימניים וכשמאלנים כחילוניים וכדתיים וחרדים כנשים וגברים, כולנו תחת עבדות הקפיטל. אז למה אנו רבים בינינו לבין עצמינו? למה אנו עושים לינצ'ים על חרדי או על יהודי או על ערבי, מה הם כאינדיבידואלים קשורים לסבלינו תחת משטר הקפטליסטי? בעובדה לכל אחד מאתנו אין כלום וזה מכוון מראש כשיטה כנ"ל שלא יהיה לנו כלום בכדי שנהיה בחלוקת העובדה.

לסיום הגיע הזמן שנהיה יותר חכמים יותר נבונים ולראות את המציאות כפי שהיא. ולא שאינטרסנטיים ישחקו במוחות שלנו כאילו היינו מטומטמים.

כותב בצער רב

max maxmen

ירון לונדון – המצפון שלך חכם ממך

ירון לונדון – המצפון שלך חכם ממך

האזנתי בקשב רב לראיון שלך בכאן חדשות כאן (לחצו על הלינק)

לא ידעתי בתחילה האם זה היה נאום השקפתי או נאום תסכול מצפוני. (נאום השקפתי הוא נאום של יהודים שאומרים משהו אחד ומתכוונים למשהו אחר לגמרי. האם נאומך היה הטפת מוסר לחרדי בכדי שהוא יכרע ברך וינשק את אלוהיך\הדגל = נאום השקפתי ככה אתה מנסה לשכנע אותם ימנע בעתיד אסונות שכאלה. או נאומך היה תסכול מצפוני כלומר אתה יודע שאתה\אלוהיך רצחת בדם קר את ה45 חרדים, ילדים אחים בחורים אברכים וזקנים, ולכן אתה בורח מאחריות וילדותית טוען שהם בכלל לא בני עמי?!)

אני שולל שזה היה נאום השקפתי כי אחרי אסון השואה החרדים לא כרעו ברך ולא נשקו את אלוהיך\הדגל, אז למה שתחשוב שהפעם הם כן יעשו זאת? ולכן אני לצורך המכתב אליך מניח שזה היה נאום תסכול מצפוני. ואני קובע שמצפונך חכם יותר ממך. ואני הסברי לך בטוב טעם למה.

אני כחרדי שעולה למירון, ורוצה להגיע לשם עם המכונית הפרטית ועם בני משפחתי ולהקים שם אוהל וכו' וכו', אתה כסמכות\ריבון, לא נותן לי את זה. אני חייב לנסוע עם תחבורה ציבורית עד רחוק מי ההר, ולקח עוד תחבורה עד קרוב להר, ולעלות עם בני משפחתי בשמש ברגל את כל ההר, ובכל פינה עומד רובוט ממין אדם שאתה כסמכות הפכת אותו ככזה כי אתה צריך אותו כצייתן מוחלט. והרובוט אומר לי לאן ללכת ומתי ללכת ואיפה לעמוד ואיפה לשבת וכופה עלי לשכור מקום לינה באלפי שקלים. בקיצור כל ההר נמצא תחת שליטתך האבסולוטית. אם נדמה היה שלפחות לנשום זה לא בסמכותך, התברר באסון שגם את זה אתה קובע. אבל לא נקדים את המאוחר.

בקיצור רציונלית הלכתי אני וכל בני משפחתי וכל שאר החרדים האינדיבידואלים, בדרך שאתה כופה עלי ללכת בהר מירון.

ברגיל השקפתית\מחשבתית פילוסופית, אין ליהודי שום אימון באלוהיך ובסמכותך. ככה שאסור היה לי ולבני עמי לסמוך עליך. אבל יש מה שנקרא ביהדות ההלכתית "חזקה". כלומר מותר ליהודי להתגלח אצל גוי אפי' שהוא חשוד לרצוח, כי יש חזקה על אדם אפי' רוצח שהוא מעוניין באימון הציבורי כלפי אומנתו\פרנסתו. אותו דבר אני ושאר בני עמי החרדים נתנו בך אימון והלכנו בדרך שאתה כפיתה עלינו ללכת מכוח הסמכות הכפייתית שלך ושל אלוהיך.

התברר, שהובלתה אותי ובני משפחתי ועוד כמה עשרות מבני עמי, לאותו שביל צר וחנוק שקודם כל תוכיח לנו החרדים שגם לנשום אין לנו זכות מוקנה (כפי שטוען השופט ברק השופר של אלוהיך האכזר), ולבסוף רצחת אותנו בדם קר במוות הכי אכזרי = מוות מחנק. ואלה שנצלו מאלוהיך האכזר, יחיו עכשיו כל חייהם עם המחשבה שהם ניצלו על גבי מותם של אחרים מבני עמם. כלומר כמו התאואים יודעים כל אחת, שהם נצלו על גבי אחיהם שנטבעו בנהר ההיא (ביהדות חשיבתית חושבים שלבעלי החיים יש תודעה על דרך "מיד כל חיה אדרשנו" או על דרך "אדם ובהמה תושיע השם". ראה אבן עזרא במקום) ככה כל חרדי ניצול מאלוהיך האכזר בהר מירון, יודע שהוא בהכרח ניצל על ידי זה שאחרים מתו על ידו.

אלוהיך כל כך אכזר שלא רק רצח בחנק את הקרבנות, הוא גם רצח נפשית את כל הניצולים. כי הם יודעים שהם נצלו על ידי דריכה בלתי נשלטת על אחרים.

עד כאן היה דברי המצפון שלך, ובצדק אתה מתלונן כלפי המראיין החובבני שהוא לא מבין לרוחך.

מה נאמר מה נדבר, יש לך מצפון חכם. אתה יודע שאתה (ולא אלוהיך. הרי אתה מספיק משכיל לדעת שאין ריבון\אליל, ואתה גם מטפורית אומר שהחרדים ממרים את פיך ומורדים בסמכותך – ציטוט מדבריך שם) רצחת אותם באכזריות בחנק, אתה רצחת נפשית את כל בני עמי הניצולים. אתה נזכר בתאואים ונזכר אייך הטבע האכזרי העיוור כופה עליהם את התנהגותם, ומבין שכאן מדובר לא בטבע העיוור אלא זה אתה בעצמך שלחתה אותם לאותו שביל המוות האכזרי.

הייסורי מצפון מתסכל אותך וגם מתסכל אותך התגובה השטחית של המראיין. מכאן מסקנתי שהמצפון שלך חכם מאוד.

אבל אחרי המצפון שלך, מתגלה לנו ילד עלוב וסליחה. אני ממש מצטער אבל אלה הן העובדה ואני הוכיח לך את זה בטוב טעם.

המצפון מייסר אותך ומיד אתה חושב שהמצפון מחייב אותך מול החרדים, "לדאוג לו ולטפל בו" כלשונך. החרדי אונס אותך מצפונית להשתתף בצערם.

אגב: יש סיבה למה לא מנומס לא להביע צער. זה לא אונס, זה בא מהשכלה מינימלית. הרי למה לאחד יש צער ולשני לא? ההוא צדיק והשני רשע !! כלומר יש מה שנקרא שתן מוחי כלומר יש רגשות שהם כמו שתן מהמוח. כלומר דטרמיניסטית המוח מחוקק את הרגשות. אבל יש בני אנוש שאצלם הרגשות הם לא שתן = לא דטרמיניזם אקראית, אלא רגשותיהם היא תוצאה של עמל רב של שנים בחינוך עצמי ומלימוד ונתינה וכו' וכו'. אדם שמרוב פנאטיות חושב שבני אנוש צריכים סמכות מה שנקרא ריבון אדם על אדם. אנו מצפים ממנו כריבון שכל כולו זה דאגה לזאטוט כלשונך, שיהיה לו אוטומטית רגשות של חמלה כלפיו, הרי זה הבסיס לריבונותך. אבל אם אין לו רגשות שכאלה, אז מה זה אומר? שהוא רשע מרושע? לא מוכרח אולי המוח שלו כבר קר סתם כך. ולכן משכיל לפחות מראה לבחוץ שאיכפת לו, אחרת כל כולו שקר.

נחזור לעניינינו

ובכן יש לך מצפון חכם מאוד, אבל אישות ילדותית דבילית. מצפונך החכמה מייסרת אותך ואתה מיד כילד אומר לה, הם לא בני עמי. זהו אני מוותר על ריבונותי\סמכותי.

המצפון החכמה: מאמי, זה מאוחר !!

ירון הילד: מה פתאום אני לא שלחתי אותם לשם, הם הולכים לשם מרוב פנאטיות. אפי' הם בעצמם לא מאשימים אותי אלא את השמים. "אריה דרעי אמר שזה גזירה משמים" – אתה מנסה את כוחך מול המצפון החכמה שלך.

ואז פרדוקסלית אתה מטיף לאריה וטוען שהוא אשם: אין כאן שום גזירה משמים, יש כאן חוסר אחריות של ציבור (משהו דמיוני שנקרא "ציבור") שחשוב לו יותר להתגודד ולהתפלל לאדם שחי לפני אלפים שנה. הם לא יודעים בדיוק מה הוא אמר (אתה מבין שזה הגזמה ולכן אתה מתקן ואומר "רובם אינם יודעים") את חשיבותו כפרשן תלמוד. אינם יודעים אם הוא חיבר את ספר הזוהר או לא הוא חיבר. הם באים להתגודד ולהתפלש על הקבר שלו בתקווה שהוא יעשה ניסים ויושיע את עם ישראל. ואני לא שותף לתרבות הזאת. אנחנו שני תרבויות שונות.

מצפונך לא נותנת לך בקלות לברוח ואומרת: מאמי, אפי' שאני זרום עמך, שהם הם אשמים, אייך יכול להיות שבני אנוש נקלעים לכזה סיטואציה אכזרית, מעצמם?! – נזעקת מצפונך החכמה מרוב כעס.

ואז הילד הנאיבי והתמים שלך מנסה להשיב לה: הם (החרדים) דמו זה לזה כפי שדומים התאואים הנופלים למלתעות התנינים השורצים בנהר מארה בעונת הנדידה הגדולה במישור סרנגטי. העדר ברבבותיו שועט אל הנהר, כתף מתחככת בכתף. התאואים גולשים מן הגדה כאשר חוצים את פס המים החומים שהתנינים אורבים להם, ואין הצופה מבדיל בין תאו ותאו ולכן אינו נקשר לתאו מסוים, אלא אם כן בוחר הצלם להתמקד בעגל שמתקשה שדינו נחרץ.

המצפון החכמה שלך נזעקת: היי היי ילד טיפש שכמותך, גם התאואים מובלים לשם בכפיה. בניגוד בג'ונגל ששם אימה טבע העיוורת כופה עליהם לדרוך אחת על השניה, כאן במירון מי דחף אותם לשם? לא אתה כריבון?!

הילד הנאיבי נזעק כלפיה: מה את מנסה להסביר לי? את מנסה לייסר אותי על כך שחשתי שהם לא בני עמי או שאני לא בן עמם?!

מה הקשר – נזעקת מצפונך החכמה – אם הם בני עמך או לא, השאלה היא האם אתה רצחת אותם או שזה קרה לבד. אתה מודע שזה בלתי אפשרי שזה יקרה לבד, כי גם בטבע זה לא קורה לבד. אז מה עוזר לך הטיעון הדבילי שהם לא בני עמך?!

הנאיביות כאן היא שאתה חושב שברגע שתטען שהם לא בני עמך, אתה לא צריך אפי' להצטער יותר ממה שאתה מצטער כלפי בני עמים אחרים. אתה חושב כבר על העובדה שתצטרך בתכלס כריבון לשלם להם פיצוים, שעצם הפיצוים מוכיח שאתה כריבון הרגת אותם. אז מה זה האילוץ שלך להדגיש שוב ושוב שהם לא בני עמך? הם בתכלס כבושים תחתיך אם הם רוצים או לא רוצים. אתה כריבון אמור לדמיין כביכול שהם האזרחים שלך. אפי' שזה לא נכון מצדם אלא זה נכון כי אתה כופה עליהם את ריבונך בעובדה\במציאות.

אני – רבונו של עולם לא מבין מה בדיוק המשחק שלך עכשיו?! אתה תשלם להם על דרך הקונה עבד קונה אדון לעצמו. אתה חייב להביע צער כי אחרת למה מתחילה כבשת אותם תחת אלוהיך בכפיה. אתה חייב מצפונית להצטער על האזרחים שלך אם הם בני עמך או לא בני עמך.

כל זה מביא אותך לוגית למסקנה שאתה רצחת אותם בדם קר, ואתה מודע לכך שמחר תשכח שזה קרה. כלומר אתה מיוסר גם על זה שאין לך לב, וככה אתה טוען כלפי שאר בני המשטר השותפים המרכיבים את אלוהיך, שאין להם לב, ונזעק חמס מרוב תסכול ואומר: אני באמת רוצה לדעת כמה אנשים באלוהותי האבל הזה ילווה אותם לכמה זמן?! אני חושש שאנשים רבים באלוהותי,,,,( ישכחו מהר שזה קרה – מילים שלי כי הפסיקו אותך שם).

כל זה מייסר אותך מאוד ובצדק. הילד שבך מנסה שוב את כוחו עם זה שהוא ישכנע את עצמו שהם לא האזרחים שלו ושל אלוהותו. אבל אייך הילד הנאיבי מנסה לעשות את זה? עם זה שהוא מספר לעצמו סיפור בדיוני הזוי לגמרי שלקוח מארץ המדומיינים. וזה הלוגיקה ההזויה של הילד הנאיבי: החרדי הוא לא אינדיבידואל אלא חלק של ישות דמיונית כמו התאואים בטבע. והלבוש מוכיח זאת. ולכן אם הם שני ישויות דמיונות, אייך הם אזרחי?! ולכן הם לא תחת סמכותי ולכן אני לא הרגתי אותם ואפי' אני לא יכול רגשית להצטער עמם. והילד ממשיך עם טיפשותו: החיילים שנרצחו על ידי אלוהי האכזר באסון המסוקים, הם כן אינדיבידואלים אפי' שהם לבושים בתלבושת אחידה. כי כל חייל וחייל התגייס לצבא בכדי להגן על חיי. ולכן עם החיילים אני יכול להזדהות כי הם חלק מאלוהותי. והילד ממשיך עם טיפשותו ומתעקש להסביר ואומר: מה אני ראיתי בטלוויזיה? ראיתי המון אנשים לבושים אותו דבר. עכשיו למה הם לבושים אותו דבר? – והנה זה בא, הסיפור הבדיוני שהוא מספר לעצמומפני שמהות האינדיבידואליזם בתרבות החרדית הוא פעוט. הביטוי האישי של החרדי האינדיבידואלי אינו ראוי, החרדי כפרט מתבטל בפני כולם. ולכן אני לא יכול אפי' להזדהות עמם ולהרגיש את כאבם. קל וחומר שלוגית הם לא אזרחי ולא חלק באלוהותי ולכן המסקנה הלוגית היא שלא אני הרגתי אותם. (מהלך לוגי טיפשי שכזה מוכיח אגב שאתה לא בן ישיבה וחבל)

עכשיו ירון היקר אני יהיה לכמה רגעים במקום המצפון שלך ואני יפריך בטוב טעם את הסיפור הבדיוני שסיפרת לעצמך עכשיו.

קודם כל העובדות.

1, לבוש צה"לי כמו כל לבוש שבא מהריבון בכפיה. באים לבטל את האינדיבידואליות של הפרט וחירותו ודעתו ועצמאותו ולהפוך אותו לבורג חמורי של המערכת. כלומר בורג חומרי באופן טבעי נכפה על ידי לציית לי. מה שאין כן בן אנוש בטבעיות יש לו חירות ויש לו דעה חופשית ועצמאות וכו' ולכן בכדי שהוא יציית לריבון\לאלוהי שלי, הריבון חייב להפוך את החייל לחומר גלם של המערכת הצה"לי, מכאן הלבוש האחידה = ציות.

2, בטבע גם אצל בעלי החיים (אפי' שנדמה לשטחי שלא) כל פרט הוא אינדיבידואל (הרבה מהמחקרים העכשוויים מוכיחים את זה, וכנ"ל חכמי מחשבת ישראל והמקרא חשבו כך). קל וחומר בן אנוש שיש לו חכמה בינה ודעת, שהוא טבעית אינדיבידואלי עצמאי. כלומר אם יש כזה מושג של כוליות בני אנוש לישות דמיונית אחת, זה יכול לקרות אלא ורק אלא בכפיה אנושית.

היוצא מכאן הבן אנוש היחיד בעולם שהוא באמת אינדיבידואלי במציאות, הוא היהודי\החרדי שאין לו ריבון. כל שאר בני המשטרים הם כולם תחת ריבונות אנושית ולכן הריבון תמיד ידאג לכך שהוא לא יהיה אינדיבידואל.

ראה אייך מסביר את זה הגל: “כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.” (הגל)

3, החרדי הוא תחת הכיבוש שלך ובכפיה. ככה שהוא אזרח אם הוא רוצה או לא רוצה. וקל וחומר שאתה חייב לקחת אחריות עליו. בעובדה כנ"ל זה מה שתעשה הלכה למעשה, אתה תשלם לו פיצוים ואתה כבר שלחת עבדי סוציאליים לעזור להם. כלומר והיות שאסור על החרדי ריבון אדם על אדם, הוא לעולם לא יכול להסכים לסמכותך הריבונית, ולכן הוא לעולם תחת כיבוש, והפעם הוא נכבש תחתך כריבון. וככה אתה רואה את זה הלכה למעשה. אתה גוזל ממנו כל חייו מע"מ, הוא גם מקריב את חיו בשבילך מעצם העובדה שהאויב לא מבחין כמוך מי הם חיילים ומי לא. הוא הורג בכל האזרחים. כלומר החרדי נרצח בשביל ההרפתקה שלך מול הערבים המקומיים והשכנים.

4, האזרח שכן מתגייס לצבא, לא עושה את זה מהתנדבות. וכבר בן גוריון בזמנו בדק את זה בסקרים שעשו בשבילו והוא ראה שלא יהיה לו צבא כי אף אחד לא יתגייס לצבא בהתנדבות ולכן חקק את חוק גיוס החובה.

והיות שכך, אין הבדל בין נרצחי אסון המסוקים שנרצחו בכפיה על ידי אלוהיך האכזר, לבין הנרצחים במירון שנרצחו על ידי אותו אל אכזר שזה אתה\אלוהיך הריבוני. ואז שאלתי היא למה שהחיילים שנרצחו באסון המסוקים שונים מהחרדים שנרצחו בהר מירון ? הרי שניהם נראים אותו דבר לגמרי בטלוויזיה, שניהם לבושים אותו דבר, שניהם עבדים של ריבונך ושניהם הובלו כצאן לטבח על ידי אלוהיך האכזר. למה הם עמך והם לא? למה הם אזרחיך והם לא? אני שואל כלפי הסיפור בדיוני שאתה מספר לעצמך ולא כלפי העובדה שתשלם להם פיצוים בדיוק כמו למשפחות החיילים מאסון המסוקים.

אם תתעקש לומר שבכל זאת יש מתנדבים בצה"ל. אני הוכיח לך שאף אחד לא מתנדב כי אין מצב שרווק ורווקה מתנדבים, לא מצד עצמם (כי אין להם קניין ומשפחה להגן עליהם), ולא מצד ההורים שלהם, כי הרי כל הקניין והצורך בהגנה זה על זרעם הרווקים והרווקות שבהמשך יביאו להם גם נכדים וכו' וכו'. אז אייך ההורים לא יוצאים להגן עליהם, אלא ההפך, הם שולחים את עמלם למות למען מה?! הרי קניין בארץ והגנה על הקניין, נצרך בשביל המשפחה שזה הילדים הרווקים והרווקות. אל כורחך ההורים לא היו עושים דבר טיפשי שכזה. אז אייך זה קורה בכל זאת? פשוט "חוק גיוס חובה" !! ובכדי שהחוק יהיה קביל הריבון מראש קובע שהוא הוא ההורה העליון על כל הילדים ולא ההורים. כלומר הריבון גוזל את ההורות של כל הורה בכדי שיוכל לקחת אותם כרווקים ורווקות למות למען אלוהיך האכזר. אייך ההורים שותקים? פשוט, אתה עם שטיפת מוח ממציא להם ישות דמיונית שנקרא "לאום" "ישראליות" "אלוהות" ששם בוטל האינדיבידואליות של הפרט, ככה כל הילדים כולל ההורים חד הם. זה אגב מסביר למה העבדים של הריבון רוצים חופש מיני. הרי למה המגבלות המיניות המסורתית החופשית, כי כל אחד רוצה ילד משלו. אבל אם הילדים ביחד עם ההורים חד הם כישות דמיונית, שזה אומר אין לאף אחד ילד משלו אלא כולם של הריבון הדמיוני, אז למה הגבלות של עריות?! על דרך "לא עבדו אבתינו עבודה זרה (= ישות דמיונית ששם אין אינדיבידואלים) אלא להתיר להם עריות"

5, המושג בני עמך נכון אלא בעם טבעי שיש לו אב קדמון במקרה שלנו יעקב אבינו. "עם" שרירותית מתוך כפיה ריבונית קרי אזרחים תחת ריבונות, כל האזרחים הם לא בנים של הריבון במציאות. ולכן לומר שהחרדים לא בני עמך זה טמטום. זה עובדה שאי אפשר להתכחש לה. חנה ארנדט למשל גם טענתה עקרונית שאין דבר כזה "עם", זה דמיון. אי אפשר לאהוב "עם" אלא יחידים פיזית. ולכן לשאלה האם היא אוהבת את העם היהודי, היא ענתה שאין חיה כזו. מנגד, היא אמרה בצדק שאי אפשר להתכחש לעובדה שהיא יהודיה, כי יהודי נולד יהודי.

ולכן זה מאוד מאוד שטחי המשפט הזה שהם לא בני עמי ואני לא בני עמם. ואם תתעקש שזה רק בהשאלה והכוונה שלך הוא כלפי הישראליות כלומר החרדים לא בני עמי הישראלי ואני לא בני עמם היהודי. אז א' אתה כן יהודי במציאות כנ"ל חנה ארנדט. ב' החרדים ישראלים בכפיה אם רוצים או לא רוצים, כמוך בדיוק, וכמו החיילים שנרצחו באסון המסוקים. אתה לא יכול לקחת מהם את העובדה שהם יהודי כמוך ולא לקחת מהם את העובדה שהם אזרחים אלא אם תבטל את הריבונות.

המסקנות של מצפונך עם קצת עזרה מהצד שלי

1, אתה מודע לכך שאתה קרי אלוהיך רצחת בדם קר את הארבעים וחמשה החרדים ילדים נערים וזקנים ועוד המוות אכזרי של חנק. אתה מודע גם שרצחת נפשית את כל הניצולים כנ"ל.

2, אתה מודע לכך שהיהודי אחיך בשרך נכבש בכפיה על ידיך באכזריות. בכל יום ויום שבע ימים בשבוע, ו 365 ימים בשנה, זה מעל שבעים שנה, אתה מדכה אותו בלי סוף.

3, אתה מודע לכך שגזלת את ירושתינו המשותפת מאבותינו = ארץ ישראל ומשאביה, ודחפת את בני עמך החרדים לבני ברק הקטנה ולשאר המקומות. בכל מקום בארץ שהוא רוצה לגור בה, הרשויות המקומיות לא נותנים לו לגור בו. שהגיע המגיפה בשנה האחרונה הבנתה שהולך להיות עכשיו אסון, ושוב האשמת אותם במקום את עצמך. הרי בגללך הם גרים בצפיפות בתנאים לא תנאים.

אתה כאדם עם מצפון לא מסוגל לזה יותר. ואז אתה כמו ילד מספר לעצמך סיפור בדיוני: הם לא בני עמי אתה נזעק, והמצפון עם הקול החלש מלחש לך: נו באמת מה אתה משוגע? לא רק שהם בני עמך אתה רודה בהם זה מעל שבעים שנים. הם לא אותו תרבות, הם ישות כללית ולא אינדיבידואליים חופשיים, אתה לא רואה שהם לבושים דומים? מה שאין כן אני ואזרחי הם כולם אינדיבידואלים חופשיים, אז אייך אתה מצפון יקר יכול לחשוב שהם ואנחנו הישראלים עם אחד?! ובשקט המצפון לוחש לך: אתה אמיתי? אתה צריך כדור?! אייך אתה יכול אפי' בגילופין לא להבחין שזה בדיוק ההפך, בני עמך החרדים בני חורין שלא משתחווים לאלוהיך האכזר, הם גם לא לבושים דומים, כי יש כחמישים גוונים של לבושים חרדיים. ואייך מטמטם יכול אתה לספר לעצמך שמערכת דטרמיניסטית כמו מערכת מדינית ריבונית, מורכבת מאינדיבידואלים?!  מערכת כמו כל מערכת, כל חלקיה חייבים להיות דטרמיניסטיים אחרת אין מערכת. תחשוב על כך אילו כל חלק במכונית מתחיל פתאום להיות עצמאי וחופשי?! אין מכונית!! מה עוד, כל הכעס שלך כלפי בני עמך החרדים, שהם עצמאיים מול הריבון כלומר הריבון שלך חייב לוותר על הרבה בכדי לשלוט בהם בכוח. כלומר עצם זה שהם נזעקים תמיד שהם כבושים על ידיך, מוכיח שהם אינדיבידואליים במציאות. ואם תאמר שהם מאורגנים בכוליות נגדך כישות כמערכת כלומר הם כן ישות אחידה, אז אני אשאל אותך איפה הנשק שלהם איפה המרד המזויין שלהם נגד הכיבוש שלך?! כלומר אתה מבין שהם לא מאורגנים כישות וכמערכת ולכן אל כורחך שהם כולם אחד ואחד אינדיבידואל חופשי ובן חורין.

מייסר אותך העובדה שאפי' בעת ההזיה כאילו החיילים באסון המסוקים מתו להגנתך, אתה מיוסר מהעובדה שאתה יודע שזה הזיה הרי אתה נזעק: אני באמת רוצה לדעת כמה אנשים באלוהותי האבל הזה ילווה אותם לכמה זמן?! אני חושש שאנשים רבים באלוהותי,,,,( ישכחו מהר שזה קרה – מילים שלי כי הפסיקו אותך שם). אתה יודע שבמדינה כמדינה קפיטליסטית אדם לאדם זאב, אז אייך אפשר לחיות בהזיה הזו כאילו כל בני המשטר והריבון הם עמי, ואלה החרדים שערבים זה לזה עם כל הארגוני חסד שלהם ולא רק להם אלא לכל יהודי אפי' יהודי כמוני שמתכחש לעמי. אייך האינדיבידואלים הבני חורין האלה ערבים זה לזה, ואני שמדמיין בהזיה שהחיילים נהרגים למעני, כולנו בני המשטרים זאבים זה לזה.

העובדות האלה מטריפים אותך שמצד אחד אתה אחראי עליו על החרדי על דרך "קונה עבד קונה אדון לעצמו", מצד שני הוא בן חורין ברוחו. ואתה כועס דווקא עליהם, במקום שאתה תשתחרר מאלוהותך האכזר ותחזור לבני עמך להיות כמוהם חופשיים ובני חורין. לא עוד להקריב את זרעך למולך ולא עוד לדמיין שאתה לא יהודי ולא שייך לאחיך יהודים.

הייתי ממשיך אבל התעייפתי

כותב בצער רב

Max maxmen

החרדי והשוטר – דיאלוג בדם

החרדי והשוטר – דיאלוג בדם.

המאמר מוקדש לגברת הנכבדה סיון רהב מאיר

את ההרגשה שלך – שוטר יקר, מאוד מוכרת לנו היהודים ככלל, וכחרדים בפרט, ולכן אנו החרדים כל כך מזדהים עמך – שוטר יקר. מאז האבות הקדושים, כל יהודי מבחינת הגויים, אשם בכל מה שכל משתין יהודי עושה. בגדול המושג אנטישמיות או המושג גזענות, באים בדיוק לתקוף את הראיה השטחית והפנאטית של הגויים שרואים איזה ישות דמיונית שהוא קורה לזה "יהודים" ואם יהודי פרטי חוטא, אז כל היהודים בכל קצבות תבל אשמים.

אותו דבר החרדים אצל היהודי החדש של "התקומה". מאז התקומה כל יהודי שלא מסכים עם התקומה מצד זה שביהדות אין ריבון אדם על אדם, נראים אצל בני התקומה כישות דמיונית שהם קוראים לה "חרדים". ואז כל מה שיהודי עושה או חוטא על פי דעתם האיוולת, מבחינתם של בני התקומה מדובר על הישות הדמיונית שנקרא "חרדים" ולכן כל החרדים כאינדיבידואלים אשמים.

אתה – שוטר יקר, לא רואה את זה כך, אתה רואה ילד עם תינוק שרוצה לעבור את הכביש, ועוזר לו. אבל המפקד שלך המערכת שלך כן רואה את הילד כחרדי. זה לא בא מרוע אישית של המפקד שלך, זה פשוט המקצוע המערכת הרובוטית. מערכת לא רואה פרטים ואינדיבידואלים עם שם ומשפחה, מערכת רואה אלא ישות דמיונית שהוא קורא לו חרדים או קיצונים או אנרכיסטים וכו' וכו'.

אחרי האסון במירון (שזה לא עוד אסון, זה אסון שרק דם חרדים נשפך בו, דם של ילדים ובחורים אברכים וזקנים שכולם חרדים. זה לא עוד אסון לאומי או אזרחי, זה אסון נטו של חרדים ואסון כבד מאוד. באסון הזה אפי' שוטר אחד לא נהרג, אפי' שהיו שם שוטרים לרוב עם מגע), בוודאי יש כעס גדול בציבור על הישות הדמיונית שנקרא "שוטרים", ואולי אתה – שוטר יקר, מרגיש חרה, אייך אני שעזרתי לחלץ הרבה חרדים מאותו אסון במסירות נפש ממש, מאשימים אותי באותו אסון?! אין צדק בעולם – אתה מן הסתם נזעק ובצדק.

ולכן אני כחרדי וכיהודי בא לומר לך שאל דאגה כי עקרונית יהודים לא רואים ישויות דמיוניות כי זה עוון הכי גדול בתורה. בתורה כל ישות כזה נקרא "עבודה זרה". אנחנו לא רואים ישות דמיונית שנקרא "שוטרים", אנו רואים אותך כשוטר כאינדיבידואל שנידון אך ורק על פי מעשיך. ואם הם טובים נכיר לך תודה ובאמת. במערכת אולי תקבל צל"ש יבש בלי נשמה, יהודים שהם חבים תודה זה עם הנשמה ואתה יודע על מה אני מדבר.

למה אני מספר לך את כל זה. כי ראיתי את הגברת הנכבדה סיון רהב מאיר מביא שוטרים בתוכנית להראות לנו כמה מעשה גבורה של שוטרים כמוך.

וזה מאוד הכעיס אותי כאילו מה, אנו לא יודעים שלשוטרים יש נפש יהודית?! זה היה נשמע כאילו היא מנסה להטיף לנו מוסר. וכך הגבתי לה ברשת: "דמגוגיה זולה ואכזרית מצדך. כולנו יודעים שמאחורי כל שוטר יהודי יש נפש יהודית. אבל לא זה הנושא. הנושא זה המערכת ששם לשוטר אין בחירה = "פקודה". ונותן הפקודה לא במקום או שהוא כבר שנים בתפקיד ככה שאיבד כבר את הנפש היהודי שלו מול החרדים. השוטר הקטן כשלעצמו בסדר עד שהוא נהפך לרובוט כנ"ל"

אחרי כמה זמן סיפרתי לה שם כדלהלן: "במקרה או לא במקרה, הרגע מספר לי מישהו שהיה בתופת במירון והרגיש שהוא נחנק והולך למות, ומישהו ניסה בכל כוח להוציא אותו ולא ממש הצליח עד ששוטר תפס את המחלץ ויחד משכו אותו החוצה.

הוא ואשתו וחמש ילדיו הקטנים מודים מכל הלב לשוטר והמחלץ שבזכותם הוא חי והם בזכותכם זכו באביהם בחזרה ב"ה."

ובכן תגובתי הנ"ל לגברת הנכבדה סיון רהב מאיר, צריך לימוד ועיון רב. ואני הולך להרחיב לך ולהפשיט לך את הדברים העמוקים כאן.

קודם העובדות: קרה אסון מטורף ליהודים החרדים במירון וכנ"ל זה אסון חרדי נטו. וזה קרה תחת המשמרת של הריבון. בני המשטרים (אלה שלומדים ליבה – אזרחים) רואים ריבון דמיוני ויש להם את מי להאשים בכל מכה ומכה. לנו החרדים אין את המשקפיים האלה, החרדים רואים כמה שוטרים שעוצרים את הזרימה, ומגיבים בצדק נגדם. כלומר שהחרדי מאשים מישהו זה את אותם שוטרים שעשו את זה.

יותר מיזה, אפי' את השוטרים האלה החרדים לא מאשימים באמת, כי אין לשוטרים האלה בחירה, הם קיבלו פקודה כפי שאייכמן המפלצת טען בזמנו. החרדים מאשימים את המפקדים. לעומק גם את המפקדים לא מאשימים הרי יש מישהו מעליהם וכו' וכו' עד הריבון הדמיוני ואין את מי להאשים.

האומנם אין את מי להאשים? אתה יודע שיש ועוד אייך שיש. החרדים מתוך כאב ובצדק מאשימים את השוטרים. אבל לא אותך אישית ולא שום שוטר אחר באופן אישי.

שהחרדים כואבים על האסון כל כך כבד, כל הרשעים באים בטענות ונזעקים: אייך החרדים מעזים? הרי המשטרה בא להגן עליהם המשטרה עשו עבודה נפלאה במסירות נפש. בקיצור מנסים להשתיק לחרדים את הפה.

מה אתה אומר שוטר יקר, האם הם צודקים? אני קורא לזה דמגוגיה זולה ואכזרית, הרי אנו יודעים שזה לא כל שוטר ושוטר. ולכן אסור לפתוח את הפה ולומר ששוטרים עצרו את הזרימה שם ולכן זה קרה?! אבל אם תתיר לנו לומר זאת, השוטרים בכללותם כל אחד לחוד יפגעו רח"ל, כי הם מרגישים כמו היהודי מול האנטישמים הרי אני גם שוטר ושוטר אחד עצר את הזרימה.

אתה מבין את הדילמה המוסרית כאן? אם נזעק נגד שוטרים, אז מה אנו רוצים מהאנטישמים? האנטישמים רואים ישות דמיונית שנקרא "יהודים" ואנו רואים ישות דמיונית שנקרא "שוטרים". ואם נשתוק, מחר האסון יקרה שוב, וכנ"ל רק חרדים מתים ושום שוטר לא נפגע (אני מדגיש את זה כי זה אומר הרבה מאוד).

ולכן ברצוני שוטר יקר שתבין את שפת החרדים. ואני הדגים לך את זה עם מילת הגנאי "נאצים". ודווקא עם זה שתבין לעומק את העניין.

מה זה נאצי? נאצי זה רובוט ממין אדם שאיבד את בחירתו ופועל כרובוט ממש על פי פקודה. אייכמן הדגים לנו את זה בזמנו בטוב טעם. הוא טען שהדבר הכי לא מוסרי שאדם יכול לעשות, זה להפר פקודה. כלומר מבחינתו הדבר המוסרי ביותר זה לציית לפקודה. הרי בלעדי ציות לפקודות אין מערכת ואין ישות גרמני ואין עם גרמני ואין דגל גרמני וכו' וכו'.

שחרדי רואה אותך כשוטר טוב שמעביר ילדים את הכביש, והם יכירו לך תודה מעומק ליבם, אבל ברגע שתפעל על פי פקודה, אתה בעיניהם באותו רגע כרובוט שאין לו בחירה. בשפת החרדים אדם שאין לו בחירה ומופעל אוטומטית על ידי מישהו אחר, אז הוא נאצי. בדיוק כמו בני גרמניה בזמן שלטון הנאצים.

שחנה ארנדט הפילוסופית היהודית הפוסט מודרנית חקרה את הרוע האנושי בעולם בעקבות מעשיהם של הנאצים ושאר בני אירופה כולל יהודים משתפי פעולה, היא מגיעה למסקנה שכל הרוע האנושי מגיע מכאלה בני אנוש שלא יודעים לחשוב לבד, כי המערכת צריך אותם ככאלה שלא יודעים לחשוב לבד ככה הם יצייתו לפקודות.

מה שחנה ארנדט לא ידע שזה בדיוק האיסור הנודע של עבודה זרה בתורה. תחשוב על זה שוטר יקר, למה התורה והיהודים רואים בעבודה זרה כעוון הכי גדול שיש בתורה? מה כל כך כואב לאלוהים וליהודים שמישהו עובד עבודה זרה, שבמקרה הכי רע נאמר עליו שהוא משוגע. אתה מבין מה אני שואל כאן? מה כל כך רע בעבודה זרה? ובכן תחשוב על זה, האלוהים כביכול מתגאה עם הבריאה הכי נעלה שזה האדם. מה גדלותו של האדם? שהוא בעל בינה ודעה וחופשי ובחירי. הבינה והדעה והחירות לפעול בעולמו של הקב"ה, היא כל כך גדולה וכל כך כוחני עד כדי כך שהאדם פיצח את האטום ויש לו נשק גרעיני. זה כמעט ככוחו של האלוהים בעצמו.

גדלותו ומעלתו של האלוהים שהוא ברא יצור חיים כמותו ממש עם אותו בינה וכמעט עם אותו כוח. כלומר אפי' האלוהים לא רוצה אותו כרובוט. רובוטים גם בני אנוש יכולים לעשות. החכמה לעשות חיים שיש להם דעה עצמית ומוסר וערכים וחופש מוחלט לבחור בטוב או אפי' ברע וכו' וכו'

עכשיו באים בני אדם ולוקחים בני אנוש והופכים אותם לרובוטים כמו שהשלטון הנאצי הפכו את הגרמנים ואת אייכמן. ואין לך עוול נורא יותר מיזה כלפי האדם וכלפי האלוהים. הרי האדם נולד לחירות המחשבה ולחירות הפעולה והיצירה. האלוהים רוצה בכך ויצר אותו ככזה עם זה שנטע בו מראש את בינתו האלוהית.

עכשיו אתה מבין למה התורה נגד עבדוה זרה? ולא רק זה. מעבר לזה שהפיכת האדם לרובוט, זה בגידה ביעודו של האדם, בגידה מול האדם ומול האלוהים. יש כאן מפלצת של רוע אנושי שנגרמת בעקבות אותו בגידה. הרי אייך היטלר כאדם פרטי יכול היה לגרום למעל חמישים מיליון הרוגים?! רק על ידי הפיכת בני אדם לרובוטים של איזה מערכת דמיונית שבמקרה שלנו נקרא "גרמניה". אין באמת ישות דמיונית שנקרא גרמניה, יש מפלצת ממין אדם שנקרא "היטלר", אדם יחידני פרטי שיש לו שם וכתובת, והוא מרוב שכל הרובוטים לא יודעים לחשוב בעצמם, הוא שולט בהם ומצליח לעשות מה שעשה.

אותו היטלר ראה בכל היהודים בכל העולם כישות דמיונית אחת, ואמר לרצוח את כולם. בני גרמניה לא ראו אנשים נשים וטף, הם ראו ישות דמיונית שנקרא "יהודים".

חנה ארנדט הלכה רחוק ואמרה שאי אפשר לשפוט את אייכמן כי הוא היה רובוט.

כל היהודים ואפי' הגויים ירדו עליה חזק על דבריה. מזה אי אפשר לשפוט את אייכמן?! הרי הוא שלח מיליונים לתאי הגזים. וחנה נשארת בעקשנותה בשלה, ובאירוניה כמעט ושאלה: אולי נשפוט גם את פסי הרכבות ואת התאי הגזים?! את אייכמן אפשר לשפוט אלא על מעשיו שעשה מתוך בחירתו הוא, אבל לא על זה שפעל כרובוט. (כל זה היא טענה מבחינת מחשבתית פילוסופית, בתכלס היא אמרה שיש לשפוט אותו ולהרוג אותו. ולא נעמיק עכשיו למה חשבה כך)

עכשיו שוטר יקר בוא נחשוב ביחד. שחרדי זועק נאצי, כלפי מי שפועל מפקודה, הוא צודק?! לכאורה כן!!!

ששוטר רואה בחרדי "כל החרדים", מבחינת ראיה אישית או מקצועית\מערכתית, האם הוא צודק?! לכאורה לא!!

מה ההבדל החשיבתית והפילוסופית כאן בין החרדי לשוטר. החרדי מציין עובדה. השוטר מדומיין במקרה הטוב ורובוט במקרה הרע. הוא מדמיין ישות דמיונית שנקרא "חרדים" וככה פועל מולם, והוא וכל המערכת. מה עוד המערכת יכולה אך ורק לראות את החרדי כישות. ואם השוטר הוא עם דם יהודי שלא רואה ישויות דמיוניות, הפקודה הופך אותו לרובוט אם הוא רוצה או לא רוצה.

החרדי שרואה מולו שוטר, הוא רואה רובוט בפעולה שלא נשלט על עצמו. אלא נשלט על ידי רשעים מלמעלה (שאולי גם לא הם רשעים אלא הם מפחדים מהתקשורת הרשעים הנודעים). מנגד החרדי גם יודע שמעבר לרובוטיות יש אדם ולא סתם אדם אלא יהודי אח עם נפש יהודית שמסוגל אישית למסור את נפשו למען ילד חרדי.

שוטר שרואה חרדי, מקצועית הוא לא רואה אדם ולא אח ולא כלום אלא פשוט פועל. מנגד שהשוטר מוריד את עול המערכת מעצמו, הוא חוזר להיות אדם, אותו אדם שמעביר את הילד עם התינוק בכביש. אותו אדם שמחלץ חרדים מהתופת במירון.

שהשוטר מתלונן מול החרדי למה הוא מאשים את השוטרים, הוא יכול רק להתפטר מלהיות שוטר. חרדי שטוען שהשוטרים אשמים, הן הן העובדות. בדיוק כמו הנאצים אשמים על מה שהם עשו. אתה מבין מה אני אומר כאן?

ולכן קראתי לזה דמגוגיה זולה ואכזרית. לחרדי מותר לאשים, ולשוטר אין ברירה אלא להתפטר מלהיות שוטר. אחרת הוא לא אחראי על מעשיו ופועל כרובוט.

לסיכום שוטר יקר.

היהדות מאז אדם הראשון בעיקר מהר סיני, טוענת שכל הרוע האנושית נעשים על ידי בני אדם שאין להם בחירה ואין להם דעת. היהדות טוענת שכל מערכת אנושית כמו ריבון משטר, חייבת להפוך את נתיניה לכאלה רובוטים אחרת אין מערכת. יוצא שהריבון במחשבה תחילה צריך כאלה בני אדם כרובוטים, שהחרדים קוראים להם בצדק "נאצים". היהדות טוענת שאם יש לאדם כמו היטלר מספיק רובוטים כאלה = כל בני גרמניה, אדם אחד = היטלר יכול להרוג תוך חמש שנים מעל חמישים מיליון בני אדם אנשים נשים וטף.

אייך זה אפשרי לקחת אדם בחיר הבריאה ולהפוך אותו לרובוט? פשוט מאוד "לימודי ליבה" !! מה שנקרא אצל בני המשטרים "אזרחות". מכאן תבין שוטר יקר למה היהודים החרדים נגד החינוך הממלכתי ונגד להתערב בחינוך הפרטי שלו.

החרדים בצדק מאשימים את הריבון ואת הרובוטים בכל צורותיהם. הם כבושים תחת מערכת ריבונית שהתורה והיהודים מאז ומעולם היו נגד. יותר מיזה מה עושה את היהודי ליהודי?! שהוא לא רובוט של מערכת כלשהו וקל וחומר לא רובוט של מערכת אנושית. סגולתו של היהודי בכל ימי ההיסטוריה היה כי הוא אדם חושב.

תחשוב על זה שפתאום חסידי גור באים עם שוטרים ואכיפה על חסידי קרלין ואומרים להם להיות חסידי גור תחת האדמו"ר שלהם בכפיה. תחשוב אילו באים ליטאים עם שוטרים ואכיפה וכופים על החסידים להיות ליטאים. תחשוב על זה שפתאום באים הספרדים או האשכנזים עם שוטרים ואכיפה ואומרים להם להתנהג כמו ספרדים\אשכנזים. למה באמת זה לא קורה? למה זה לא קרה מאז ומעולם בעם היהודי? (חוץ משבעים שנות מלכות דוד עד קרע המלכות אחרי שלמה), למה? כי אין ריבון אדם על אדם ביהדות, ועכשיו תבין בוודאי למה, כי אתה חייב להפוך את בחיר הבריאה (את כל האזרחים היהודים) לרובוטים עם תודעה אחת שמנוהלת על ידי התקשורת או על ידי אקדמאים הזויים שחושבים שהם מקצוענים. ואז אותו מפלצת כמו המפלצת הגרמנית יכולה לגרום לאסון שקרה במירון. ולא רק לגרום לכך כפי שהיה באמת, אלא להפוך את היוצרות ולשכנע את הרובוטים שלהם קרי את האזרחים שלהם, שהחרדים בעצמם אשמים. אתה מבין לאן "ריבון" = עבודה זרה של תורה, לוקחת אותנו היהודים?! היא לוקחת אסון מטורף של רצח 45 חרדים ילדים בחורים אברכים וזקנים, ומשכנעת שהקרבנות בעצמם אשמים ולא הריבון והמערכת המפלצתית הזה.

ולחרדים נאמר: אייך אתם מעזים לאשים את השוטרים הרי שוטרים חילצו ועשו שם מעשה גבורה וכו' וכו'. אתם החרדים כפויי טובה, אתם אמורים למוות בשקט. ותוסיף לזה את הכמה חרדים כמו פריי וישי כהן ועוד שהריבון מגייס מתוך החרדים בכדי לשכנע את הרובוטים\האזרחים שבאמת אפי' החרדים האמיצים אומרים שהקרבנות אשמים, החרדים אשמים, המנהיגים של החרדים אשמים, הפוליטיקאים החרדים אשמים.

אתה מבין שוטר יקר? רובוטים מזרע היהודים הקימו מפלצת שנקרא ריבון עם מערכת אכיפה ורובוטים, והם הם גרמו לאסון הנורא, והם אומרים לנו לשתוק כי שמה אתה כשוטר טוב יפגע. אז מחילה, אתה כאדם לא אשם, כרובוט אתה גם לא אשם אבל לפחות כרובוט אין לך רגש להיפגע. כלומר יש לך בחירה לברוח מהתפקיד ולא להיות רובוט שעושה מה שאומרים לו. תברח משם מהר כי אתה אדם טוב. לא לחינם נאמר במקורות "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה" (חז"ל)

החז"ל הזה "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה" בנוי על החשיבה העמוקה שאני מסביר לך כאן. כלומר אם עםארץ גמור לא מבין למה חז"ל אומרים דבר כזה, אחרי שלמד את הדברים כאן, הוא לגמרי מבין אייך יצא לחז"ל כזה משפט כלומר הוא מבין שחז"ל צודקים.

לסיום שוטר יקר

שהחרדים צועקים נגד הריבון ונגד הרובוטים שלה קרי נגד השוטרים, על האסון המטורף הזה ועל כל הצרות שלהם, הם לא מתכוונים אליך אישית שאתה אדם טוב באמת. הם צועקים בדיוק כמו שאנו היהודים נזעקים נגד גרמניה הנאצית אפי' שיש שם גרמנים טובים. הם צועקים נגד המפלצת הזה שנקרא ריבון. שלעומק מישהו רשע מרושע שולט בו ועל ידי זה שולט בכל בני המשטר שהם בתורם מאשימים את הקרבן במקום את עצמם.

נסיים עם הגיגיה העמוקים של חנה ארנדט ותנסה לתרגם את זה למצב שלנו:

"הרוע נעשה בגלל שהאדם מסרב להיות אדם חושב – מאז סוקרטס ואפלטון, לרוב אנחנו מכנים חשיבה "להיות עסוקים בדו – שיח החרישי ביני לבין עצמי." בסירובו להיות אדם. אייכמן נכנע לגמרי לתכונה האנושית המגדירה ביותר להיות בעל יכולת חשיבה. וכתוצאה מכך, הוא לא היה מסוגל יותר לכושר-שיפוט מוסרי. חוסר היכולת הזו לחשוב, יצרה את האפשרות עבור אנשים רגילים רבים לבצע מעשים רעים בקנה מידה עצום, מהסוג שטרם נראו בעבר – הביטוי של רוח המחשבה, הוא לא ידע, אלא היכולת להבחין בין טוב לרע, בין יופי לכיעור. ואני מקווה שחשיבה נותנת לאנשים את הכוח למנוע אסונות באותם רגעים נדירים שהקלפים מונחים על השולחן." (חנה ארנדט)

"ההתנגדות (בשואה) היתה בלתי אפשרית. אבל אולי יש משהו אחר בין התנגדות לבין שיתוף פעולה….. חשוב באופן מהותי לשאול את השאלות האלו, כי חלקם של המנהיגים היהודיים נותן לנו את התבונה המדהימה ביותר לגבי הקריסה המוסרית המוחלטת שגרמו הנאצים בחברה האירופאית המכובדת. ולא רק בגרמניה, אלא כמעט בכל המדינות. ולא רק בקרב הרודפים, אלא גם בקרב הקרבנות." (חנה ארנדט)

"בית המשפט היה חייב להגדיר את אייכמן כאדם שנשפט על מעשיו. שום מערכת לא הועמדה למשפט, לא היסטוריה, לא שיטה, אפי' לא האנטישמיות הועמדה למשפט, אלא רק אדם. הבעיה עם פושע נאצי כמו אייכמן היתה שהוא התעקש להתנכר לכל התכונות האישיות. הטענה הנאצית הטיפוסית הזו מבהירה שהרוע הגדול בעולם, הוא הרוע שמבוצע על ידי אנשים חסרי חשיבות. רוע מבוצע על ידי אנשים חסרי מניע, חסרי אמונות, חסרי לב מרושע או רצונות שטניים. רק על ידי בני אדם שסירבו להיות אנשים. ולתופעה זו קראתי "הבנאליות של הרוע". (חנה ארנדט)

"היהודים הם בני אנוש, אותו המעמד עצמו שהנאצים ניסו לשלול מהם. פשע נגדם על פי ההגדרה הוא פשע נגד האנושות." (חנה ארנדט)

מצטער כל השיח הציבורי אחרי האסון במירון, השיח של בני המשטרים הישראלית כולל משתפי פעולה מהציבור החרדי, נשמעת בדיוק כמו שבני אירופה ושאר הגויים האשימו את היהודים על עצם השואה. כלומר היהודים אשמים בעצמם על מה שקרה להם – כך טענו רוב הגויים כולל יהודים מתבוללים.

כותב בצער רב

Max maxmen

החרדים בוכים בלילה לא תשמע קולם

  • החרדים בוכים בלילה – לא תשמע קולם
  • החרדים בוכים בלילה – בכי נעלם
  • החרדים בוכים בלילה – אין מה להסתיר
  • מי אשר שילם ביוקר – אין גם לו מחיר

החרדים בוכים בלילה לא תשמע קולם

ארבעים וחמש הלוויות ושקט מוחלט, רק כפי שיהודים אמתיים יודעים. אף אחד מהם לא מחפש אשמים לא כועס על אחרים כל אחד ואחד מצדיק את הדין ואומר את ברכת ברוך דיין האמת.

נזכרתי בטבח שהיה בבית הכנסת בהר נוף, בהלוויות של החמש נרצחים, הגיע עיתונאי מעיתון הארץ והרגיש שחסר כאן משהו שרגיל בהלוויות שכאלה חסר כאן את הזעקות "מוות לערבים". העיתונאי הנ"ל ניסה בכל דרך להבין את התופעה. וסיפר לעצמו שמדובר בחרדים שונים אשכנזים חוצניקים וכו' וכו'. מה שהוא והציבור הכללי לא יודע ולא מסוגל להבין הוא, שאצל יהודים מקבלים ייסורים באהבה, לא בועטים בייסורים ולא מחפשים אשמים.

היהודי החדש שבמאה האחרונה החליט שהוא לוקח אחריות על עצמו והוא יקים על עצמו ריבון וכו' וכו', לא מסוגל להבין את היהודי המקורי. אותו דבר כל החרדים החדשים שכבר מזמן איבדו את נפש היהודי שלהם, לא מבינים על מה הכעס כלפיהם במגזר. הם לא מבינים שזו לא דרכינו. אנחנו לא מאמינים ב"כוחי ועוצם ידי". אבל הם בשלהם, הם רוצים את פרס ישראל שמשי זהב היה אמור לקבל.

הם למדו דבר אחד: יהיה לך את האומץ לתקוף את החרדים במגיפה או באסון כמו עכשיו במירון?! בני המשטר החילוניים יעניקו לך את פרס ישראל!!

אנו רואים התחרות מטורפת ברשתות\בתקשורת בין החבריה האלה, שרצים רצים לתקוף בכל מקום ובכל פינה את המגזר החרדי ואת רבותיהם ואת עסקניהם ואת מי לא, העיקר שישמעו אותם ואולי יזכו בפרס המיוחל.

יש כאלה שלא חולמים על הפרס, אבל על קריירה על חשבון דם חרדים, הם חולמים ועוד אייך. אחרים מהם שכנ"ל איבדו מזמן את נפש היהודי, חולמים אולי האסון הזה הוא הזדמנות לגייס נפשות חרדיות ללאומניות לדגל וכו' וכו'. הם לא למדו כלום ממקרה קורונה. גם אז ממש לא מזמן ניסוי לגייס נפשות נגד הרבנים ובעד המשטר. הם אומרים אילו רק ניתן למשטר לנהל אותנו, לא יהיה כאלה אסונות. כאילו אסון המסוקים לא קרה במשמרת שלהם, כאילו כל הנרצחים מאז מלחמת העולם השניה לא קרה במשמרת שלהם.

מה שמטריף כאן, שמילא החילוניים מסכנים לא מבינים בנפש יהודי, כמו העיתונאי מעיתון הארץ הנ"ל. אבל אתם יוצא המגזר החרדי, אייך אתם לא יודעים ולא מבינים שאם השואה עצמה לא הביא שום חרדי ללאומניות ולדגל, למה אסונות אחרים יביאו אותם לדגל?

אצל יהודי מקורי כל אסון הוא משהו אינטימי בינו לבין הקב"ה. אתם שלא מבינים את זה, מוכיחים לנו  רק דבר אחד שאתם כבר רחוקים מנפש היהודי.

בני המשטרים, טבעי שיש להם את מי להאשים, הם הרי מיום היוולדם תחת הגננת\המשטר\הבייביסיטר. לא כן היהודי, אפי' שיש לו כביכול את מי להאשים, את הקב"ה רח"ל, בכל זאת הם מספיק בוגרים לשתוק ולקבל את הדין באהבה.

לסיום:

סגולתו של עם הנצח הוא דווקא משום כך שכל גל וגל שעובר עליו, הוא נכנע להקב"ה ולא בועט בו ובייסורים. זה הסימן המובהק של נפש יהודי. כל יהודי שמחפש אשמים או לחליפין כחזיר רוצה לרכב על אסונות בשביל האינטרס האישית שלו, הוא מראה לנו רק דבר אחד, שהוא כבר איבד לגמרי את הנפש היהודי.

אני אומר לכם את זה שתבינו שאנו "רואים אותכם"

כתוב בצער רב

Max maxmen