עם סגולה ?!

עם סגולה ?!

מהי תרומתו של היהדות לאדם ?

ובכן, אין אדם רציני שלא שואל את השאלה: מה פתאום היהודי טוען שהוא עם סגולה ? מה בכלל תרם היהודי לאדם ?

ובכן, תשימו לב בכותרת משנה אני שואל מהי תרומתו לאדם ולא מהי תרומתו לאנושות. ובכוונה אני שואל את זה כך כי פשוט אין אנושות יש אך ורק אדם. מבחינת חשיבת היהדות לא קיימת ישות דמיונית שנקרת אנושות. בחשיבת היהודית ישות אנוש זאת עבודה זרה שהמציא אנוש בן שת בן אדם התבוני הראשון.

אם כך – שאין ישויות דמיוניות –  אז אין גם "עם", אז אייך אפשר להיקרא עם סגולה ?

התשובה היא שהיהדות מכירה בעובדה שיש פרטים ומשפחות שמתקבצים כחברה כאמצעי ככוח היחד (הרי המשפט "עבודה זרה" בעצם אומרת שיש ליהדות "עבודה לא זרה" הווה אומר יש כן חברה אבל היא כמובן חברה שהיא אך ורק כאמצעי לפרט ולא ח"ו חברה כישות דמיונית ששם תמיד הפרט טפל לישות הדמיונית שזה נקראת עבודה זרה ביהדות). יותר נכון לומר שהיהדות מכירה בעובדה שמכל פרט – בדורות הבאים – יצמח להיות לרבבות = "עם". על דרך "כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים" (מכילתא). על כן יוצא שבעצם יש כן עמים ואז נהפוך את אותן עמים לישויות דמיוניות ?! אז זהו שלא, לא לחינם צאצאי בני יעקב = בני ישראל נחלקים לשנים עשרה שבטים, כלומר עצם השנים עשרה שבטים לעומק בא לומר בדיוק את זה שאין ישות דמיונית שנקרא עם ישראל, מה שיש זה כמובן הדבר הטבעי הזה שנקרא בני ישראל. כלומר זאת עובדה שכל צאצאי יעקב\ישראל הם בני ישראל. והם הם הסגולה.

אם כך חזרנו לשאלה הראשונה מהי עם סגולה ? מה פתאום צאצאי יעקב הם סגולה מול שאר עמים ?

בכדי להשיב על כך, קודם צריך להעמיק האם קיימת בכלל עמים ? אם אמרנו שעם זאת לא ישות דמיונית רק פשוט צאצאי אב קדמון, אז שאלתי כאן היא האם קיימת בכלל עם כזה כהיום שטוענת שיש להם אב קדמון? לכאורה כל בני אנוש יכולים לטעון שהם צאצאי אב קדמון וזה נכון כמובן, אבל הם לא מכונסים כעם אחד. רק ההפך הם בחשיבה שאדם לאדם זאב. ואלה שרוצים לטעון שבני אנוש כולם אמורים להיות ישות אחת, על כך אמרנו לעיל שזאת בדיוק עבודה זרה של תורה. בכל אופן אין היום עמים טבעיות כמו בני ישראל שהם עמים מכוח העבודה הטבעית ולא מכוח הישות הדמיונית. מה שאין כן יש הרבה ישויות דמיוניות ומסוגים שונים ומשונים, אם זה חלקת אדמה שהופכת את בניה לישות דמיונית שנקראת מדינה, ואם זה דת שהופך את מאמיניה לישות דמיונית ואם זה אקלים שהופך את מבנה הגוף וצורת הפנים לאיזה ישות דמיונית כמו הסינים או היפנים או השחורים או הבלונדינים וכדומה. לאחרונה יש לנו גם ישות המגדר כלומר הצליחו בני אנוש המדומיינים להפוך את מין האדם לשתי ישויות נפרדות, ישות הגברים וישות הנשים.

אם כך שאין כהיום עמים בכלל, אז ביחס למה אנו עם סגולה ? אולי לא כדאי להתעקש בהגדרת עם כפי שהגדרנו אותה לעיל, ונגדיר כל חברה\מדינה\קהילה\מגדר כעם ואז נדון האם אנו מולם עם סגולה ?!

נבין בהמשך שאי אפשר להגדיר עם כישות דמיונית ולכן אנו חייבים להתעקש שעם זה רק עובדה טבעית ולא ישות דמיונית. אבל נזרום כרגע עם זה שכל חברה\מדינה\קהילה\מגדר הוא עם ואנו כבני ישראל על פי טענתינו הוא עם סגולה מול כל העמים. ואז חזרנו לשאלת השאלות במה אנו עם סגולה?

נחזור למקורות ונראה מהי לעומק עם סגולה. נתחיל עם מדרש ההלכה (שהיא כמובן עוד לפני המשנה כלומר התחלת תקופת חז"ל = תקופה של אלף שנה של דור ודור של אלפי תלמידי חכמים): איני מעמיד ואיני משליט עליכם אחרים אלא אני !!! כלומר יש לנו כעם רק שליט אחד וזה כמובן הקב"ה בעצמו. והקב"ה הוא כמובן לא שליט בתכלס, ולכן בעצם אין לנו שליטים = אנו בני חורין באופן אבסולוטית. עוד נעסוק בהמשך קצת באלוהות ונבין שלעומק השליט היחיד עלינו היא שכלינו ועל ידי שכלינו אנו מושגחים באופן פרטי וזה לעומק השגחה פרטית ביהדות. (בניגוד אצל הישויות הדמיוניות הפרט מושגח על ידי החברה באופן כללי כלומר שם הכלל קודמת לפרט, היהדות שלא מכירה בישויות דמיוניות ומאמצת את אחדות הבינה = את השכל והפרקטיות ולכן הפרט מושגח באופן פרטי) כרגע נמשיך בנושא שלנו: במה אנו עם סגולה?

ובכן, סגולתינו – מסביר בטוב טעם רבינו בחיי על פי החז"ל לעיל: והייתם לי סגולה. המטמון המוצנע והסמוי מן העין יקרא "סגולה", והוא מיוחד וחביב אצל המלך ותחת ידו לא יפקיד עליו פקיד ולא ימנה עליו שוטר ומושל, כענין שכתוב: (קהלת ב, ח) "וסגולת מלכים והמדינות". ומטעם זה אמר "מכל העמים" כלומר שאין מעלה זו לשאר העמים הקדמונים, כי הם היו תחת ממשלת פקידי המלך ושוטריו (רבינו בחיי פרשת יתרו)

הווה אומר, ליהודי כעם אין להם ממשלה ופקיד ושוטר ולכן הם בני חורין, וזה הסגולה שהם בני חורין, מה שאין כן כל בני אומה אחרת הם תמיד תחת שליטים. ושהם תחת שליטים, ואפי' שליטים הכי מודרניים (כביכול ליברליים), 1. אין להם זכות מוקנה לנשום (השופט ברק) 2. השליט הוא ההורה העליון כלומר צאצאיהם לא שייכים להם רק לשליט. ואין לנו הוכחה יותר גולדה מיזו = גיוס הרווקים והרווקות בכפיה למען המולך. אם כי הם בעצמם לא מכחישים זאת ואומרים:  ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי (גיל סיגל, פרופ‘ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה). 3. וכמובן נשללת מכל פרט את הטבע מראש בכדי לכפות עליו להיות חלק בחלוקת העבודה ואין לנו הוכחה יותר מיזו האיסור בחוק לאגור אפי' מים או מי גשם, ומי מדבר על להתנחל באיזה פיסת אדמה לבנות לעצמך את ביתך. יותר מיזה, על עצם דריכה על כדור הארץ אתה אמור לשלם פרוטקשן לשליט = ארנונה. הגדיל לטעון הנאו ליברל הנודע מילטון פרידמן, שאפי' את הירושה צריכים לבטל ככה כל הנולדים למין האנושות ייוולדו שוויוניים בלי הטבע, ככה שנכפה על כול נולד להיות חלק בחלוקת העבודה בכפיה. (אגב מילטון פרידמן הוא פשוט לץ מארץ הלייצניים, הרי בחלוקת הצמיחה שיוצאת מחלוקת העבודה הכפייתית, הוא בפירוש וכאידיאל טוען שאסור שתהיה שיוויון, רק להפך שהעני ימות תחת הגשר מרעב בשקט. מילטון פרידמן יודע שהוא לא ימות רק יצטרך להיות בכפיה חלק בחלוקת העבודה הנ"ל כלומר הוא רוצה את כולנו כעבדים לטייקון המקרי)

ובכן, עם סגולה פירושו עם של בני חורין. עם שבתכלס מתנהל לו אלפי שנים – מאז מרדכי ואסתר שקימו וקבילו באהבה – בלי משטר ושוטר. תרבות שבו נאמר: "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה". (בעל הטורים פרשת במדבר) ובמקור החז"לי (בסנהדרין בבלי קג' ע"ב) נאמר: "כיון שנעשה ראש מלמטה, נעשה רשע מלמעלה" (גירסת הרמב"ם במקום) כלומר כל מנהיג הוא בעצם רשע ולא רק השוטר הקטן.

תרבות שבו נאמר: ואבדל אתכם מן העמים להיות לי – אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו (רש"י פרשת קדושים מפי חז"ל) כלומר זה או אתם בני חורין או אתם שייכים לאימפריה = הישות הדמיונית. (לתשומת לב כל חובבי היפהפייה המערבית)

נסכם בקצרה מה היה לנו עד עכשיו

ובכן עם סגולה פירושו עם טבעי של בני חורין שאגב הוכיח לאדם שהטרגדיה האנושית שנקרא שליט\חברה\מדינה\ישות דמיוני ששוללת מאדם הכל מכל כל כולל את צאצאיו, היא לא גזירה משמים, כלומר אפשר אחרת, אפשר להיות בני חורין פלוס הטבע כקניין פרטי וכמובן לזכות לצאצאים על דרך אומרם "כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים" (מכילתא)

ואם באנו להשיב על השאלה השניה מהי תרומתו של היהדות לאדם, התשובה תהיה "חירות". כלומר היהדות נותנת לאדם את חירותו. ולא רק חירות בהווה, רק חירות לנצח נצחים, כלומר כל עמלו של האדם שזה הבנים, גם זוכים לחירות נצחית ככה תמיד הוא חלק מעם (כאמצעי כמובן) ותמיד הוא בן חורין.

אבל במסגרת הזו אני רוצה לצלול לעמקים יותר עמוקים ולהסביר לעומק מהי תרומתו של היהדות לאדם?

מהי תרומתו של עם הסגולה לאדם?

ובכן תשימו לב, שכל השאלה הנשאלת כאן באופן שטחי היא: מה תרם חברה\אומה\מדינה\לאום מול חברה\מדינה\אומה אחרת לאדם ? כלומר שטחי אנו חושבים שבראשית היה חברה או כמה עמים\חברות, ואז נשאלת מי מהם תרם יותר? וכל בר דעת יודע שלא היא, החברה בעצם קמה על האדם בחץ ההיסטורי שלו, כלומר בראשית היה אדם ורק אחר כך קמה עליו החברה. הווה אומר שקודם האדם תרם לאדם ורק אחריו בני אנוש התקבצו כחברה והשאר היסטוריה. (עוד נבין בהמשך שזה לא רק שאלה היסטורית ואז כביכול אפשר להתווכח מה קדם למה, רק בהווה ממש תמיד החברה קם על האדם, כלומר בלי התבונה של האדם אין קיום לחברה ככה שבכל הווה חברה מתאפשרת אך ורק אחרי שהאדם הוא תבוני מוסרי וערכי ורציונלי ופרקטי)

אז מה תרם היהדות לאדם היא השאלה הנכונה כאן. כלומר קודם אנו אמורים לדון מה תרם האדם לאדם ואחריו נדון מה החברה תורמת לאדם.

נעצור ונשאל מי אומר שאדם צריך לתרום לאדם, כלומר אולי האדם הוא כמו שהיא מאז ומתמיד ? על כך נשיב בחקירה מחשבתית פשוטה: האם אדם נזרק בג'ונגל, האם ישרוד בברירה הטבעית ? כלומר כל בר דעת מבין שהברירה הטבעית יכולה בקושי לבראו בעל חיים פנאט ודיי פשוט. סגולתו של האדם שהוא ניצח את הברירה הטבעית. הווה אומר  זה עצמו התרומה הכי גדולה של האדם לאדם שהוא ניצח את הברירה הטבעית. (בהנחה שבעלי החיים הפנאטיים באמת שורדים אך ורק עם לחץ ברירתי טבעי. דרווין עצמו לא היה בטוח בזה ושאל ואמר: אין שום טעם להניח, למשל, שזכרים של ציפור גן עדן, או טווסים זכרים, ישקיעו מאמצים רבים כל כך בזקירה ופרישה של נוצותיהם היפהפיות, ובנענועי זנב לנגד עיני הנקבות, בלי שום תכלית.)

אדם בטבע כיחיד, אפי' אין לו משיכה מינית דטרמיניסטי לבת\ן מינו ככה שאפי' דור אחד לא היה שורד, כלומר שרידותו היא לגמרי דעתנית. כלומר אדם רוצה לשרוד לדורי דורות ולכן הוא סוגר הסכם עם אישה אחת וההפך לכל החיים. בכדי שתתאפשר לאדם לעשות כזה הסכם דעתני, האדם צריך קודם שפה. (אם כי את השפה מקנים ההורים לנולד ככה שתמיד השפה אחרי המצאת חוקי המשפה כלומר בלי משפחה אין שפה) בהסכם הוא מבטיח לבת מינו לפרנס אותה ואת משפחתו, וכן הוא צריך בשביל זה קניין\חקלאות. בשביל קניין הוא חייב את ההכרה של הזולת בקניינו שזה אומר הזולת אמור לקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב. ולמה שיעשה זאת ? כלומר למה שהזולת יקבל על עצמו את הצוו של לא תגנוב ? מה עוד בשביל חקלאות הוא צריך לוח שנה, אחרת לא ידע את עונות השנה בשביל החקלאות. בשביל כל זה האדם תרם לאדם את החינוך מראש וכמובן את כפיית החיתול (השליטה בעשיית צרכים) והאוכל המבושל והביגוד השפה וההליכה על שתים וכו'.

תשימו לב שרוב הדברים הקריטיים לאדם כאדם, הוא לא מקבל מהחברה, כלומר האדם קודם לחברה בהווה תמיד. החברה מגיע אחרי רוב הדברים הקריטיים הנ"ל. מהדרך ארץ עד הבסיס הבסיסי של המוסר והערכים. יותר נכון לומר שאי אפשר להקים חברה בלעדיהם. (נכון שיש חברות אצל בעלי החיים אבל הם חברות קטנות ביותר כלומר לא יותר משישים פרטים)

ובכן, שאני רוצה לתרום משהו קריטי ביותר לאדם, זה בוודאי יהיה השפה. ובאמת המקרא דבר ראשון משכנע את האדם לאמץ שפה וטוענת שכל הבריאה נוצרת על ידי שפה = ויאמר,,ויהי,,, וכו' וכו' כלומר עשרת המאמרות הנודעים מהמקרא בא לטעון שבלי שפה האדם לא ישרוד.

ומי מקנה לנולד את השפה ? ההורים כמובן !! ביחד עם החיתול בכפיה (השליטה בעשיית צרכים) והאוכל המבושל והביגוד וההליכה על שתים, כל אלה עד ימינו אנו כהורים מקנים לצאצאינו. כלומר האבולוציה האקראית לא תעשה זאת בשבילינו ובמקומינו (הרבה מחב"תים שואלים למה לא רואים התפתחות אבולוציונית פיזית במין האדם, (כלומר למה שאדם לא ידבר בטבעי בלי ללמוד ולמה לא ילך על שתים בלי ללמוד ללכת וכו' וכו') והם לא מבינים שברגע שהאדם ניצח את הברירה הטבעית, הוא לא צריך את הברירה הטבעית האקראית ולכן הוא דווקא נלחם נגד הברירה הטבעי כלומר הוא עושה הכל שהוא לא יהיה אקראי שבטבעו של הקראיות שהם לא שרידותיים).

את כל זה תרם מי שתרם לכל נולד אנושי בכדור הארץ. כלומר מה ששטחי נראה לנו כטבעי, לקח לאדם דורי דורות לשכנע את האדם שזאת הדרך התבוני לשרוד.

השלב הבא שהמקרא מנסה לשכנע את הפרט, היא כמובן "חוקי המשפחה". כלומר כל הנ"ל הם מטרה בשביל התכלית, והיא שרידותיינו האישית לנצח, ואין שרידות אישית נצחית בלי חוקי המשפחה.

האם חוקי המשפחה מובנים מאליו? בוודאי שלא, הרי אין לאדם משיכה מינית דטרמיניסטית לבת\ן מינו ככה שתמיד חוקי המשפחה דורשת תבונה אישית גבוה וחינוך ותרגול וסביבה חברתית נוחה. מה עוד הישויות הדמיוניות בוודאי שרצו תמיד להיפטר מחוקי המשפחה. "אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים" (פרופ' בוזגלו).

עוד דוגמא: ”כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.“ (הגל)

כלומר חוקי המשפחה שכל האימפריות מאז האימפריה הראשונה של נמרוד עד ימינו אנו, נלחמים ונלחמו נגדם כולל כל האידיאולוגיות, ולא צלח להם ?! זה בעצמו תרומה חזקה של האדם לאדם.

נתעכב לרגע להסביר מהי חוקי המשפחה

חוקי המשפחה זאת הסכם תבוני דעתני בין אדם לבת מינו להבטיח לו שרידות אישית נצחית. לעולם גבר לא בטוח בשרידותו האישית בלי שהנקבה תבטיח לו שהיא מולידה לו את זרעו הוא. תמיד ידו של הגבר על התחתונה מול בת מינו, אלא לבת מינו יש בינה יתירה שאומרת שהיא חושבת יותר מדור אחד, הווה אומר היא מסכימה להסכם כזה להיות נאמנת לאיש אחד, בכדי שבניה הזכרים גם יזכו לשרידות נצחית כלומר שתימצא בת שתהיה נאמנת לבן שלה בעתיד. כלומר אם לגבר אין שרידות אפי' לדור הראשון לבת יש תמיד שרידות לדור הראשון, בכל זאת הנקבה מסכימה לעשות דיל לכל החיים עם גבר אחד כי לדור השני היא מעוניינת בחוקי המשפחה בשביל בניה הזכרים.

ובכן כאמור שום ישות דמיונית לא שרדה בהיסטריה מול חוקי המשפחה, כלומר מה ששרד זה דווקא חוקי המשפחה שזה אומר האדם שרד מה שאין כן כל הישויות הדמיוניות שאף אחד מהם לא שרד.

את התרומה הזאת (חוקי המשפחה) לאדם, רק אדם תרם לאדם. וזה לא מובן מאליו, כי אפשר הרבה סוגי משפחות אחרות הבלתי שורדות לנצח. לקידמה יש חלום רטוב שהיא ממציאה לנו משהו חדש, אבל מבחינת זה אין חדש תחת השמש. כבר חז"לינו לפני אלפי שנים מזכירים לנו את כל הסוגי המשפחות שהיו כבר בזמן המקרא: ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים שהפילגשים חשודות (= פמיניזם בל“ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז) (במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ט סימן יד)

כמו חוקי המשפחה ככה כל המצאה אנושית – כמו השפה עצמו והמצאת החינוך והלוח שנה והחקלאות והקניין ובעקבות המצאת הקניין המוסר וערכים  וכדומה –  לקח הרבה דורות עד שזה נהפך כביכול כדבר מובן מאליו. וכל זה עוד לפני המצאת החברה\הישויות הדמיוניות.

קשה מנשוא היא לקבוע לצלם האלוהים משהו. אנו לא מבינים מנין המרד הנעורים של האדם, כבר מאז שנולד הוא תמיד מורד, אבל יודעי דעת יודעים שהמרד הטבעי היא כי כל אדם הוא צלם אלוהים אז מי אתה שתאמר לו אייך ומה ומתי ?! ולכן באמת שאנו בודקים בחץ ההיסטורי בהתפתחות התבונה האבולוציוני האנושית, אנו רואים באמת כמה קשה היה כל התפתחות תבונית. המקרא בכדי לשכנע אותנו בחוקי המשפחה, צריך להמציא את הניתוח הנודע. חנוך בשביל לתת לנו לוח שנה שנשמעת לנו כל כך טבעי ורציונלי, צריך להמציא את ספר חנוך עם כל האגדות שלו מארץ האגדות. המצאת הכתיב וכתב נצרכים להמציא את ספר היצירה. בקיצור האדם הוא קשה עורף כמו שצלם אלוהים אמור להיות לא מקבל כלום, ככה שצריכים להמציא לו אגדות מארץ האגדות בכדי שיסכים לעשות מה שראוי לו לעשות אישית שרידותית לנצח.

ברצוני לטעון שכל זה קודמת לחברה ולכן היא קשה מנשוא ואכזרי ביותר כי רק התבוניים והצדיקים שורדים. בחברה\משטר\מלכות הכל נכפה על העבד\הרובוט בכפיה בלי שהפרט יקבל תמורה על כך והכל בכדי שהחברה הדמיונית תשרוד, כי תמיד הישות הדמיונית עיקר מול הפרט שלא אמור לשרוד אישית ועמלו היא לריק. אבל בכל זאת אין חברה בעולם שיכולה להתקיים בלי תרומתו של האדם לאדם, כלומר בלי חוקי המשפה התבוניים ובלי שפה ובלי חינוך ובלי לוח שנה ובלי קניין ומוסר וערכים אי אפשר להקים חברה דמיונית וישות דמיונית. (הרבה לא שמים לב שאפי' אלוהי התבונה לא יכול לדבר עמנו בלי שפה וכתיב וכתב, כלומר יהודי שלא למד שפה וכתיב וכתב, אלוהיו לא יכול לדבר עמו, ככה שיוצא שהמקרא עצמה חייבת את התנאי ההכרחי הזה בכדי להתקיים כלומר דבר האלוהים מוגבל והוא כביכול צריך קודם את ההורים (חוקי המשפחה) ועמלם ואת הילד בעצמו ועמלו בכדי שיוכל לדבר עמו בכלל)  ולכן טענתי היא ש"האדם התבוני ורוב חוקיו קודמת לחברה". יותר נכון לומר שהחברה תופסת טרמפ על האדם התבוני ושוללת ממנו את חירותו וגורמת לו את האבדון כי בחברה\ישות דמיונית הוא לא בטוח בשרידותו האישית והנצחית.

ולכן השאלה הראשונה היא מה תרם האדם לאדם ולא מה תרם חברה כלשהי מול חברה אחרת. וטענתי היא שהיהודי תרם לאדם את רוב הדברים השרידותיים שעליהם כל חברה אנושית דמיונית תופסת טרמפ. כי תחשבו חברה בלי חוקי המשפחה, מי יוליד את בניה של החברה הדמיונית? מי יכפה עליהם את החיתול ? מי ילמד אותם ללכת על שתים ? כלומר כל סוג חברה אחרת שתעלו על דימיוניכם, חייבת להיות חברה כפייתית דיקטטורית. לא שקיים חברה במציאות שהיא לא כפייתית אבל בכל זאת אפשר לדמיין סוג של חופש דמיונית בחברות המודרניות רק כי היא מאמצת בחום את חוקי המשפחה, אבל חברה\ישות שתרצה לשלול את חוקי המשפחה ולהוליד את הבניה בעצמה, אז הכל בכל מכל כל יהיה כפייתית כמו הקיבוץ הישראלי הנודע. כלומר מבחינת הפרט, אין לו כלום אפי' ילדים אין לו, כי הם שייכים לחברה הדימיונית.

ברצוני לטעון כאן שהחברה מגיעה אחרי שהאדם השרידותי המציא את כל חוקיו לשרוד לנצח, ועליהם החברה קיימת ומחזיקה כמה דורות. הרבה חברות רצו – אחרי קבלת השליטה על ההמונים – לשנות את חוקיו בכדי לשלוט בהם באופן אבסולוטית, והם כולם לא צלחו לבסוף, כלומר כל החברות האנושית זה אלפי שנים מתקיימת אך ורק על חוקי המשפחה השרידותיים ועל חוקיהם.

נסכם

הבר דעת יודע ששרידות האדם לנצח מתחיל בחוקי המשפחה, כלומר הורים עושים הסכם לכל החיים והם יוצרים את עולמם הנצחי. עמל רב יש להורים עד שהנולד נהפך לאיש. ללמד אותו ללכת על שנים ללמד אותו שפה ללמד אותו שליטה בעשיית צרכים, וכמובן מחנכים אותו במוסר וערכים וכו' וכו' וכל זה למה הם עושים ? יש משפחות שעושים את זה כי פשוט ככה זה. יש משפחות שעושים את זה כי מאמינים באגדות. יש את העם סגולה שעושים את זה כי פשוט יודעים למה הם עושים את זה, והם הם סוחבים עמם את תובנות האלה לדורי דורות. ואם הם רוצים באמת להצליח בכך, הם אמורים ללמד את האדם חכמה בינה ודעת ככה שכל אדם יהיה בן חורין כמוהם. כל זמן שהם לא עושים את זה, הם בעצמם סובלים מהשליטים מסביבם = גלות ישראל.

האם עם סגולה זאת זכות  מוקנה או דווקא חובה\מטרה ?

ובכן, מי שמדמה לעצמו שזאת זכות מוקנה, יזכה לגלות ארוך מנשוא, שזה אומר שכל התוכחה במקרא יקויים בו, לדוגמא יקוים בו:  בָּנֶ֨יךָ וּבְנֹתֶ֜יךָ נְתֻנִ֨ים לְעַ֤ם אַחֵר֙ וְעֵינֶ֣יךָ רֹא֔וֹת וְכָל֥וֹת אֲלֵיהֶ֖ם כָּל־הַיּ֑וֹם וְאֵ֥ין לְאֵ֖ל יָדֶֽךָ: ואז השאלה בשביל מה כל העמל הזה ? בתנאים כאלה אומרים חז"ל: דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו (תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ס עמוד ב)

אבל האדם שמבין שזאת חובה\מטרה, הוא באמת ראוי להיקרא עם סגולה, ובו יקויים מה שנאמר במכילתא: "כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים" (מכילתא).

אייך לעזאזל עושים את זה ?

ובכן, זה אמור להיות דיי קל. צריך רק להסביר לאדם מהי חירות. חירות זה לא חירות מהשליט, הרי השליט מתחילה לא אמור היה להיווצר. לא מספיק לנו "כיון שנעשה ראש מלמטה, נעשה רשע מלמעלה" ?! כלומר האדם משתלט על הזולת ודורש את חירותו מהשלטן ?!

חירות זה אדם עם הטבע כקניין פרטי נצחי לדורי דורות על ידי ירושה, וירושה עצמה מתאפשרת אך ורק על ידי חוקי המשפחה. ובשביל כך הוא ממציא את כוח החברה + השליט בכדי לשמור על קנייניו, והנה איפה אנו ? שאין לנו זכות מוקנה לנשום ואסור לנו לאגור אפי' מי גשם על פי החוק ועל עצם הדריכה בכדור הארץ אנו אמורים לשלם פרוטקשן לשליט ? והשליט צריך חיילים ולכן הוא ההורה העליון כלומר כל עמלינו שהם הבנים אפי' לא שלנו רק של השליט ? בקיצור הגולם קם על יוצרם, שזה אומר, הקמנו חברה בשביל החירות וקיבלנו מה ? עבדות מוחלטת שאפי זכות לנשום אין לנו וצאצאינו שייכים לאיזה מפלצת דמיונית שנקראת מדינה\חברה\לאום\עם.

אז איפה טעינו ? מה השתבש לנו כבני אנוש שאנו עוד נשלטים על ידי רשעים ונשללת מהאדם את חירותו ונצחיותו ?

ובכן הכל התחיל עם אדם בשם נמרוד. זה שהמציא את החברה הלא טבעית הראשונה בהיסטוריה.

עד נמרוד, האדם עם חוקי המשפחה המציא את הקניין הטבעי והקביל ביותר. הוא פשוט חילק את הארצות בגורל ככה שכל נולד, נולד עם הטבע על ידי ירושה שכמובן מתאפשרת אך ורק על ידי חוקי המשפחה. ככה אם כל אחד נולד עם הטבע כקניין פרטי, אז רציונלי הוא מאמץ את הצוו של לא תגנוב ולא תרצח. הרי יש לו קניין לצמוח בו ולכן הוא מאמץ את הלא תגנוב ולא תרצח. בלי קניין האדם לא אמור למות מרעב ולכאורה טבעי מותר לו לגנוב ולרצוח את מי שלא נותן לו לשרוד.

ככה נח ובניו עשו ומהם צמח השבעים עמים הטבעיות. ותשימו לב שהערכים והמוסר מושתתים על תבונת האדם הרציונלי בדיוק כמו חוקי התעבורה. כלומר קל להבין את החוקים וקל ליישם אותם.

מגיע הנוכל נמרוד שיש לו כבר את האדם המוכן המודרני\התבוני, וטוען: בשביל מה חוקי המשפחה וירושה ומוסר וערכים חופשיים, בוא נחזיק בקניין בכוח החרב ואת המוסר והערכים גם נכפה בכוח כלומר נמציא הכל מהבטן ונכפה את כל זה בכוח הכפייה. אייך הוא מצליח לאחוז בכוח בקניין ? 1. הוא היה גיבור פיזית כלומר הוא פשוט כבש עמים שלמים. 2. המציא את הישות הדמיונית (הדגל או הפסל או האליל) שבשבילו האדם הפנאט פועל.

כמובן שזה לא הצליח להרבה זמן והאדם הצלם האלוהים מרד בו והקים ישויות חדשות וכמובן שפות שנות שלעולם לא יכלו לשעבד אותו לישויות אחרות מחוץ לישות שלנו. כלומר במקום לחזור למצב הקודם תרום נמרוד, הם אימצו את שיטת נמרוד לעצמם וככה קיבלנו הרבה עמים לא טבעיות שתמיד נפרדות לחלקים עד הכחדתם המוחלטת. וזה לעומק סיפור דור הפלגה המקראי

מתי שהוא בני אנוש אמורים להשכיל להבין שזה לא עובד. אבל כאן מגיע היום שאימפריית השלטת – רומי-  ממציא את אליל הכסף. מאז השליט היחיד הוא אליל הכסף. אמרו רבותינו (על נבואת דניאל כלפי המלכות הרביעית) המלכות הרשעה הזו היא עתידה להשתמש במטבע של חרס. שאין גוף המטבע שוה את ערכו, כמטבעות מתכות שבימי החכמים, אלא שהערך רק כתוב עליו, וגופו אינו אלא חומר זול שאינו שוה את הערך הנקוב עליו, כשטרי כסף של נייר,(ביאור האמרים) שאין שטר הנייר אלא כחרס, כלשון חז“ל (גיטין י:): ”שטרא, חספא בעלמא הוא“ – שטר, חרס בלבד הוא“ כאשר כבר נתקיים ומלכיות הרשעה האירופאיות היו הראשונות בעולם במעשה שקר זה; (המדרש המבואר)

הווה אומר כל קיומו של כל ישות דמיונית תלויה באליל הכסף. על פי אליל הכסף הוא נכחד או דווקא צומח. והפרט כשלעצמו הוא עבד בכל מקרה לאליל הכסף. כלומר אליל הכסף יכול לתת לך את הכל בכל מכל כל בהווה (הדגש היא "בהווה" כי כנודע הון לא עוברת בירושה, ואם עמל האדם היא תמיד לעתיד ?! אז הוא לא יכול להסתמך על אליל הכסף), והוא לרוב שולל ממך את הכל בכל מכל כל. כלומר תמיד אליל הכסף מכנס את הקניינים אצל יחידים והשאר עבדים להם עד ההפיכה החברתית הבא. על פי חכמינו המחזוריות הזו מתנהלת כל שבעים שנה. כבר עכשיו מעל 50% הון אנושי נמצאת בידי אחוז אחד מבני אנוש, שאנו בקושי שבעים שנה מאז מלחמת העולם השניה.

אז מה העם הסגולה אמור לתת לאדם ?

  1. כמובן את חירותו מהישויות הדמיוניות על ידי הסדרת הקניין הפרטי לכל נולד על ידי ירושה, כלומר ביום שנסדיר את הקניין הפרטי לכל נולד, לא נצטרך לישות דמיונית כלומר לא נצטרך לשליט בכלל וק"ו שליט רשע וכנ"ל שליט = רשע.
  1. וחירות מאליל הכסף על ידי שמיטת כספים. שמיטת כספים מונע את כינוס ההון אצל יחידים.
  1. אחרי שנסדיר את הקניין כחוק יסוד חירות האדם ואחרי שנשגיח שההון אנושי לא תתכנס אצל יחידים, אז אפשר חלוקת העבודה חופשיים (בניגוד לחלוקת העבודה הכפייתית שהנאו ליברל כופה על האדם על ידי שלילת הטבע מראש מכל נולד ובחוצפתו עוד טוען שלא צריך לחלק את הצמיחה בשווה) ושוק חופשי ששם כל אדם יכול לצמוח על פי עמלו.

נתעכב להסביר את הנושא לעומק ובפשטות מה טוענות החברות הפוסט מודרניות ומה טוענת היהדות כלומר מה אמורה היהדות לתרום.

כמו שאמרתי לעיל החברה תופסת טרמפ על האדם התבוני ומשפחתו האישית, היום החברה המודרנית מראש אומרת שהיא בונה על המסורת (ראו חוקת חירות של האייק), הווה אומר ”תופסת טרמפ" על כך שכל בן חורין רוצה חירות ושרידות אישית נצחית ולכן הוא מקיים את חוקי המשפה. בשביל חוקי המשפחה וכל צרכיו הוא צריך קניין וכו' בשביל הקניין הקביל הוא ממציא את המוסר והערכים. בשביל היעילות הכלכלית הוא ממציא את חלוקת העבודה והאמצעי החליפין = כסף, וככה אמור האדם לזכות בחירותו ושרידותו לנצח. וכאן נכנסת החברה\הדיקטטור ותופס טרמפ: דבר ראשון בכדי שכולם באמת יהיו בחלוקת העבודה, היא שוללת מכל פרט את הטבע מראש ככה בכפיה כל פרט חייב להיות חלק בחלוקת העבודה. תשימו לב שככה בדיוק זה עובד בכל חברה מודרנית שכל נולד משולל מהטבע מראש ואין לו אפי' זכות מוקנה לנשום על פי השופט ברק ומי מדבר על החוק האסור לו לאגור מים או מי גשם ומי מדבר על להתנחל על פיסת אדמה לבנות את ביתו שאסור לו על פי החוק ומי מדבר על עצם דריכה בכדור הארץ הוא אמור לשלם פרוטקשן לעיר = ארנונה (שכבר מזמן משולם בלי לקבל תמורה כי כל מה שהעיר של פעם נתן לך, אתה משלם היום לחוד בגלל ההפרטה). במצב כזה בוודאי שעל האדם נכפה להיות חלק בחלוקת העבודה.

יכולנו לחשוב שאולי זה טוב אם וכאשר את הצמיחה נחלק בשווה לכולם, אבל את זה הדיקטטור הקפיטליסט החזיר לא רוצה בשום פנים ואופן ובאופן אידיאולוגי דוגמטי אם לא פנאטי, הרי למה שהאדם התבוני יסכים לשטות הזאת ? הפנאטים האלה לא מבינים שהקניין המסורתי לא עומד מכוח עצמו, ככה שאין כאן על מי לסמוך כלומר הם הרי סומכים על המסורת ובמסורת יש קניינים ולכן הם חושבים שאפשר להעמיד את הכלכלה על המסורת ולא היא כי כפי שהסברנו לעיל לקניין ולמוסר והערכים המסורתיים יש תנאים רציונליים פשוטים שהם שכל נולד נולד לטבע כקניין פרטי ורק אחר כך אפשר חלוקת העבודה עם מוסר וערכים תבוניים, אבל אם אתה שולל מראש את הטבע מכל נולד וכופה עליו את חלוקת העבודה אז אייך אתה חושב לא לחלק את הצמיחה בין כולם בשווה ? הווה אומר אתה מראש צריך שוטר ורובה שיכפה את חוקיך שהמצאתה מהבטן והנה אנו עבדים נרצעים לשרלטן התורן.

ביום שהחברה הדמיונית תרצה לעשות צדק ולחלק את הצמיחה לכולם בשווה, אז שוב שללנו מאדם את חירותו כלומר תצטרכו כפיה קומוניסטית, בכדי לקיים חברה קומוניסטית וכדומיהם אתה ממציא ישות דמיונית שמצריך שליטה אבסולוטית, וחוקי המשפחה האישיים והחופשיים מפריעים לשליט לשלוט ולכן אמר הגל ”כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.“ (הגל)

והנה קיבלנו את המוות, אם זה מוות של הקומוניסט ואם זה מוות של הקפיטל החזיר ששולח אותנו למות תחת הגשר בשקט או לחליפין להיות עבד לאיזה טייקון הזוי.

היהדות מנגד טוענת שהמצאת הקניין הקביל אפשר אך ורק על ידי חלוקה וירושה שמושתת על ידי חוקי המשפה. ואז אפשר שיתוף בחלוקת העבודה באופן חופשי ולצמוח בשוק החופשי כבני חורין. במצב כזה המוסר והערכים הם טבעיים שלא מצריך משטר ושוטר וככה כל אדם הוא בן חורין ושורד לנצח לדורי דורות פלוס הטבע. זה התרומה שהיהודי אמור לתת לאדם. כל זמן שהיהודי לא נותן לאדם את התרומה הזאת, רק משחק את המשחק המלוכלך עם המסורת הדוגמטית, הוא עוד – ביחד עם שאר העמים = בני אנוש – בגלות הנצחית.

לסיכום:

היהדות תורמת לאדם 1. חוקי המשפחה התבוניים והחופשיים. 2. השפה (משונה הם המחב"תים שחושבים שהיהדות תרמו את לשון הקודש. שוטי עולם, מדובר על עצם השפה ולא איזה סוג שפה). 3. הלוח שנה (חנוך) והחינוך (חנוך) והחקלאות (נח). 4. המצאת הקניין פלוס הירושה ככה כל פרט נולד עם הטבע וכמובן זה אמור להיות מושתת על חוקי המשפחה אחרת אין ירושה (כי אין יורשים כי אין אבא) ולכן אין קניין קביל. 5. בעקבות המצאת הקניין והירושה הומצאה המוסר והערכים כמו לא תגנוב ולא תרצח שבלעדיהם אין הקניין קביל.

בעקבות כל האלה קמה החברה והישות הדמיוניות שהפך עלינו את היוצרות. כלומר מצד אחד סומכת על המסורת של המוסר והערכים שהם יוצא פועל של המצאת הקניין, ומצד שני גוזלת מראש מאתנו את הטבע. ככה בדיוק קיבלנו את העבדות המודרנית ואת המוות ואת האבדון.

האם זה אומר להיות ככה ? אז לא ! אפשר אחרת והיא להחזיר את הטבע לכל פרט. זה תפקידו של היהדות כעם סגולה, להחזיר לאדם את חירותו האבסולוטית ורק ככה הוא ישרוד לנצח לדורי דורות כפי שמבטיח לנו חזלינו: "כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות לו בנים כיוצאי מצרים" (מכילתא)

יוצא מכאן שאת רוב רובו של תרומת היהדות הלכה למעשה קיימת בבני אנוש זה אלפי שנים מאז החברה הדמיונית הראשונה, כלומר כל הישויות הדמיוניות תופסים טרמפ עליהם ולכן לכאורה הם קיימות לפחות מאז החברה הראשונה. מה שנשאר ליהדות לתרום זה את חירות הפרט לכל בני אנוש פלוס שרידותו האישית לנצח וכיוצא פועל מכך בני אנוש כולם יזכו להתפתחות התבונה האנושית כי אין התפתחות התבונה האנושית מושגת אך ורק על ידי חירות הפרט. ואת זה כבר מבינים גם השרלטניים המודרניים במאות האחרונות ולכן הם נותנים לפחות לאקדמיה חופש בהווה (שוב הדגש ב"הווה" כי מבחינת אי שרידות אישית איש האקדמיה – הכביכול חופשי – לא זוכה בהם בדיוק כמו ההמונים העבדים.) מכאן שאנו רואים קצת התפתחות התבונה האנושית במאות האחרונות. כמה אירוני שכל ההתפתחות הנ"ל שזכינו במאות האחרונות היא בעיקר בהשגת כוח על דרך ידע = כוח. כלומר אם חשבנו שהתפתחות התבונה האנושית תביא לנו תרופה לסרטן ולשר סבל האדם, הלכה למעשה קיבלנו את הנשק הגרעיני ואת המדיה שעושה הכל להחזיר את האדם להיות פנאט ודוגמט ובעיקר רובוט לשרלטן שהוא בעצמו (השרלטן) שפוט של הטייקון.

לסיום:

היום שמעתי שהמשפחות החרדיות בארץ ישראל עברו בסוף שנת 2017 את המיליון נפש, וזה מלחיץ את פנאטי החברה מכל המגזרים. במיוחד שמעתי את הפנאט מר גרובייס – בתוכנית כוורת –  שנטרף לגמרי וזועק בקול גדול שהחרדים צריכים להשתלב ומדגיש חזק את ההשתלבות בצבא כמובן. מה שהחמור הזה לא מבין הוא, א' יהודים משתלבים היו כל הדורות מאז גלות מצרים והם כמובן לא שרדו. ב' השתלבות = אימוץ השיטה של נמרוד ושל נבוכדנצר וחבריו (כפי שהקב"ה אומר: ואבדל אתכם מן העמים להיות לי – אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחביריו) ואת זה יכולנו להשיג כבר בזמן מצריים וככה עשו כל המתבוללים בזמנו ועושים זאת עד ימינו אנו (תסתכל במראה). בקיצור לא בשביל זה אנו עמלים כל כך קשה ולא בשביל זה סבלנו את הגלות הארוך. ג' בעיית היהדות היא לא חוסר השתלבות כפי שהפנאט הזה חושב, בעיית היהדות היא שהיא לא מקיימת את הציווי להיות עם סגולה כפי שכתבתי לעיל. אז לא אנו צריכים להשתלב, רק אנו אמורים לתת לשאר בני אנוש את התובנות הפשוטות מהי חירות אמיתית. ד' אתה חושב שכמות גופות זה כוח (וואלה,,, עברנו את המיליון נפש !!) והנה אני הפנאט כחרדי יכול מהיום לשלוט על אחרים, אתה שוטה לא מבין שביהדות אין כוח רק להפך כנ"ל ביהדות נאמר "כיון שנעשה ראש מלמטה, נעשה רשע מלמעלה" (בסנהדרין בבלי קג' ע"ב גירסת הרמב"ם במקום). אז תשכח שתקבל ביהדות כוח כלשהי מול הבני חורין. ה' החרדי\היהודי התבוני לעולם לא ימסור את צאצאיו למולך אפי' שהמולך יהיה מחופש לחרדי\יהודי ולכן תשכח ממדינה יהודית חרדית שכל קיומה מושתתת על חרב\צבא. פשוט אין כזה חיה כי זה סותר את כל החשיבה היהודית הבסיסית שפלא לי עליך שאתה אפי' לא מכיר אותה.

לשאר היהודים הלא חרדים, אני יכול בביטחון גמור להרגיע ולומר: לא תהיה לעולם מדינה חרדית\יהודית כי היהדות פשוט נגד עבדות האדם וכל מדינה היא עבדות כפי שהוכחנו לעיל, בחז"ל נאמר אפי' כלפי עיר "אין עיר אלא אלוהי". כלומר אפי' עיר פשוטה היא עבדות אפי' שהיא עיר חרדית. ואם תשאלו: הרי כמו שיש ערים חרדיות ככה אולי יהיה מדינה חרדית\יהודית ?! אז בואו קודם ניתן לערים חרדיות זמן ונראה כמה ישרדו. לדעתי הם לא ישרדו הרבה כי הערים האלה מתנהגים בדיוק כמו נמרוד וסדום ואפי' יותר גרוע מיזה, למשל בערים חילוניות אין היום הפסקת מים למשפחות ודווקא בערים חרדיות יש כן הפסקת מים למשפחות. כלומר שיהודי יורד אפי' שהוא חרדי, הוא יורד יותר נמוך מכל גוי קלסי. אם כל גוי קלסי מודרני מבין שבבסיס (מים ודיור) לא נוגעים, החרדי הוכיח שהוא יותר גרוע מגוי קלסי בזמן שהוא מקבל שררה. מכאן תבינו למה חז"ל אמרו "כיון שנעשה ראש מלמטה, נעשה רשע מלמעלה" (בסנהדרין בבלי קג' ע"ב גירסת הרמב"ם במקום)

בברכה

Max maxmen

מודעות פרסומת

גזירת גיוס או גזירת דיור ?!

גזירת גיוס או גזירת דיור ?!

מטריף לראות אייך העסקונה החרדית תמיד נופלת לאותו בור שהקפיטל החזיר טומן לו. מאז שאסכולת שיקגו הצליחו להשתלט על הישות המדינית בארץ ישראל, תמיד יעשו הכל להסיח את דעתו של החרדי. ומטריף לראות שהעסקונה החרדית באמת נופלת תמיד לאותו בור שוב ושוב כמו כלב החוזר על קיאו.

רציונלית, אין סיכוי לעולם שחרדי יתגייס לצבא (וממש לא משנה אם זה צבא יהודי או צבא של האומות ואפי' צבא של חרדים בהתחזות. ראו לעולם לא אוחזים בחרב ! ראו גם גיוס = מעביר את בנו למולך ). ואת זה ידעו כל מנהיגי קום המדינה כולל המנהיגים של היום. אלא מה ? פשוט הקפיטל החזיר לא רוצה לתת לנתינו את הזכויות הבסיסיות. אם זה מבני חינוך ואם זה חינוך חינם ואם זה מבני תרבות וכו' וכו'. כלומר הקפיטל החזיר לא מאמין שהארץ של היהודי הוא מאמין שהארץ של הטייקון. ולכן מי שלא עבד של הטייקון אז שימות תחת הגשר.

אבל בכל זאת, "משטר" צריך לתת לנתינו את הבסיס שבבסיס שזה כמובן חינוך חינם ומבני חינוך ומבני תרבות ובעיקר דיור ועיקר העיקרים מקור פרנסה. אז אייך המשטר הנשלט על ידי אסכולת שיקגו ( = הקפיטל החזיר) באמת מצליחים לשלול מכל יהודי את הארץ ? דיי פשוט, "עם הסיח הדעת" !! נאשים תמיד את החרדי על מה שהוא לעולם לא יכול לתת והנה החרדי ישתוק !! כלומר הוא תמיד יהיה עסוק בלטחון מים מול גזירות מדומיינות כמו גזירת הגיוס.

יאיר לפיד הפשיסט הנודע, כעושה דברו של אסכולת שיקגו (הרי הם עומדים מאחורי מפלגת יש עתיד גם במימון וגם בדעה כלומר הוא מסכן נשלט על ידיהם, כלומר אין לו דעה עצמית) משחק כאן משחק מלוכלך, כי הוא יודע טוב טוב כמו כל אדם רציונלי שאין סיכוי לעולם שיצליחו לגייס את החרדי. אלא מה כנ"ל כטיפש ופשיסט אם זה ייתן לו עוד כמה קולות בקלפי, אז למה לא ? גם לדפוק כאנטישמי את אחיו היהודי וגם להרוויח מנדטים. לפיד העםארץ והחסר דעת = פנאט, אפי' לא מודע בכלל למה אסכולת שיקגו הולכים על הקמפיינים האלה אפי' שאין סיכוי קלוש שזה יצליח. הוא טיפש לא מבין שצאצאיו כמו החרדי אין להם מה לחפש בארץ ישראל כי היא שייכת לטייקונים ולא ליהודי. כלומר גזירת הדיור לא מבחינה בין חרדי לבין חילוני. גזירות אסכולת שיקגו לא מבחינה בין חרדי או דתי או חילוני או ערבי או אישה או גבר. כולנו אמורים להיות עבדים של הטייקונים. לפיד הפנאט לא הבין בזמנו למה שהוא מנסה לתקן את גזירת הדיור, הוא אף מהממשלה כמו טיל ואחריו מפסיד בבחירות.

אייך באמת מצליחה אסכולת שיקגו לעבוד על כולם, גם על העסקונה החרדית וגם על העסקונה החילונית ? הרי בסוף כל סוף כולנו ביחד באותו סירה וסובלים אותו דבר מאותן גזירות כלכליות.

התשובה היא 1. כנ"ל "היסח הדעת" 2. פירורים שהטייקונים נותנים לעסקונה מכל המגזרים. היסח הדעת הסברנו לעיל, זה סוג של הפרד ומשול בין החרדי לחילוני בין אישה לגבר וכדומה. והפירורים זה כמובן דיור להשכרה. כלומר והיות שרוב העסקונה החילונית והדתית החרדית ואפי' הערבית, נהנים ממשכורות רעב של השוכרים שלהם. ולכן יש כאן שוחד שמעוורת עיני חכמים ק"ו עיני טיפשים. כלומר שלילת הארץ מאזרחיה היהודים והערבים, מביא פרנסה לעסקונה של כל המגזרים. אייך אמר ביבי לא מזמן ?: הממשלה לא טיפול כי המצב הכלכלי טוב (כוונתו כמובן המצב הכלכלי "טוב" לעסקונה)

לכו תבדקו כמה דירות להשכרה יש לכל עסקן ציבור. וזה נכון כלפי כל המגזרים והקהילות ואצל החרדים יש גם רבני קהילות שידם גם בגזל האכזרי הזה (רב יהודי שלוקח משכורת מאחיו היהודי על לינה בארץ ירושתו, הוא רב פנאט עם ארץ וחמור נושא ספרים. ובעיקר רשע ואכזר ומנוול. ראו ויגר מואב – דיור היא לא חלק בכלכלת האומה ראו גם הקפיטל בסוכה ראו גם המשכיר בליל הסדר ראו גם בחלומי "אני עם האלוהים ביום הדין" ). זה הפירורים שאסכולת שיקגו נותנת כשוחד לעסקונה.

לסיכום:

לא ולא – הרב פרוש היקר, אין גזירת גיוס נקודה. יש גזירת דיור וסחיטת משכורות רעב מאחינו היהודים על הזכות לישון בארץ ירושתם.

מי שיש לו קצת שכל ואינטליגנציה מבין שצבא אי אפשר לנהל בלי הסכמה. גם שופטי בג"ץ הדוגמטיים מבינים את זה, ולכן זה רק משחק מלוכלך ותו לא. ולכן הגיע הזמן שתאמרו בקול גדול: קחו את החרדי לצבא בכוח ונראה אותכם. כלומר תוציאו את האוויר מהבלון. ותתחילו לעסוק בתכלס והיא "להחזיר את ארץ ישראל ליהודי"

לא מדובר כאן על עשייה סקטוריאלית, מדובר בעשייה שאתם ביחד עם לפיד והשמאל והימין והמרכז, יכולים לפעול ביחד לטובת היהודי ולטובת כל האזרחים הלא יהודים. הרי בסוף כל סוף כל פרט – לא משנה מגדר וגזע, סובל מהחזירים האלה כי הוא צריך להוציא משכורת שלימה בשביל הזכות לישון בארץ ירושתו.

ועם שיתוף שכזה בין כל העסקונה מכל המגזרים בנושא גזירת שלילת הארץ מיורשיה (= גזירת הדיור) תצליח ?! אז העסקונה החרדית יכולה לשתף פעולה עם שאר העסקונה (החילונית והדתית) לבטל את גזירת הגיוס החובה לכל רווקי ורווקותי האומה. הרי אין עוול יותר גדולה מיזו כמו גזירת גיוס חובה של רווקים ורווקות. בכל תרבות מתורבתת, שכירי חרב שוכרים בכסף ולא כופים בכפיה.  ככה שהחרדי סוף סוף יכול גם לעזור לשאר בניה ובנותיה של הציבור כולה שלא יצטרכו להעביר את צאצאיהם למולך הדמיוני ועוד בחינם. (ראו פנאטים דוגמטים = בג"ץ פלוס העסקנים חרדיים ראו גם כשישים רווקים\ילדים כמגן אנושי על ההורים ועל החברה הדמיונית = לאומניות ראו גם גיוס = מעביר את בנו למולך)

בברכה

Max maxmen

שיר השירים = קדש קדשים

שיר השירים = קדש קדשים

ברשותכם אני העתיק מאמר ישן נושן שלי מעצכ"ח פסח שנת 19/4/2011 21:03 ואחריו אני הרחיב בנושא העמוק הזה.

חג שמח לכולם:

כידוע  אומרים קדמוניינו "כל השירים קדש ושיר השירים קדש קדשים" ורבי עקיבא יוצא מגדרו ואומר "אין העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים"

זה אחד מהחז"לים שדפק את כל הפילוסופים וגם את כל הסובלים מעין רעה (= מזוכיסט לעצמו ולזולתו) עוד חז"ל מסוג זה: שלושה מעין עולם הבא וכו'

כלומר: אחרי שנתנו לשיר השירים את מקומו הנשגב ?! אין אפשרות (לאף מתפלסף או מזוכיסט) לקחת מאיתנו את שיר השירים, וכן כל השירים.

אבל בכל זאת, איך ראה שלמה המלך להמשיל אהבה דווקא לאישה ?? היה יכול להמשיל אהבת האם לבנה, או האב לבן, או אדם לרעיו, או תלמיד לרבו וההפך.

כלומר: אם נלך לפי דרכם של החכמים שזה רק משל לאהבה לאלוקים ואין השיר כפשוטו ?! אז למה בחר דווקא במשל של אהבה לאישה (הכל כך שנאו על הפילוסופים והמזוכיסטים) ??

ולכן חשבתי לומר ששיר השירים היא כפשוטו ממש, היא באמת שיר אהבה לאישה, (ואפשר גם לשיר אותו כלפי האלוקים, זה לא אמור לסתור)

ולמה זה קודש קדושים ?? כי בלי זה אין קיום לעולם !!

ולמה ?

כידוע, חית האדם היא החיה היחידה שלאו דווקא נמשך מינית למינו, כלומר: אם הוא יחיה בג'ונגל לבד הוא יקים יחסים עם חיות שלא ממינו. אם יהיה בבית כלא, הוא יקיים יחסים עם מינו ממין גבר. וגם חית האדם יכול לספק את עצמו מינית לבד עם עצמו, וכן על זו הדרך.

ולכן בשביל קיום המין הזה (האדם) יש צורך בחירי של האדם לעשות הכל שהאדם ידבק דווקא במינו (ממין נקבה).

כלומר: לגבי כל המינים באבולוציה אין את הבעיה הזאת, קיומם מובטח עם עצם המשיכה המינית למינם. מה שאין כן מין האדם לא ישרוד אך ורק אם נבטיח את העניין בבחירה בדעתנות.

כלומר חייב האדם לבחור להיות "בחברת האדם" בכדי לשרוד (אצל המינים האחרות ?! המשיכה מינית עושה זאת במילא !).

וגם חייבים לדרבן אותו לקיום יחסים דווקא עם אישה בשביל קיום המין (ולא עם גבר או לספק את עצמו לבד).  מכאן השכילו קדמוניינו בכל האומות לעשות שירי אהבה לאישה דווקא. ולכן זה באמת קדש קדשים.

חג שמח לכולם:

מגיב יקר בשם דייר הגיב ואמר:

דבר בשם עצמך אני לבד ביער לא יקיים יחסים עם שום שימפנזה או נחש או חיפושית רק עם אישה עם עדיפות ברורה לאחת שנראית טוב אני בטוח שרוב מוחלט של האנושות חושב כמותי. יש גבול לכמה מדע בדיוני אפשר לבלוע.

תשובתי לדייר היקר היית: בוודאי כל ילד עשיר חושב שנולד עם כפית של זהב. אתה חכם לאחר מעשה. אבל לו היית נולד ונזרק בג'נגל, כאן השאלה האם היית רץ לחפש נקבה ממינך, או היית מסתפק עם מה שיש. ובתי הכלא יוכחו. אגב: אני מדבר אך ורק בשם עצמי, רק מה חשבתה ?

ע"כ מהאשכול שלי מעצכ"ח פסח שנת 2011

==========================================================

ובכן מה כל כך קדש קדשים בשיר השירים ? למה רבי עקיבא יוצא מגדרו ואומר "אין העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים"

בכדי להבין לעומק את הנושא. אנו צריכים להשתחרר מהדוגמטיות הטבעית שלנו. כמו דייר היקר לעיל חושב שרוב בני אנוש טבעית יבחרו בבת מינם, ככה כמעט כולנו מאוד דוגמטיים כמעט בכל תחום חיינו. הווה אומר אנו חושבים שרוב ההתנהלות שלנו היא טבעי. ולא היא כמובן. שום דבר מההתנהלות האנושית היא לא טבעית רק דעתנית. לא השפה היא טבעית ולא הבגדים הם טבעיים ולא האוכל המבושל הם טבעיים אפי' השניים הישרות (בניגוד לשיניים טורפות כמו שני בעלי חיים טורפות) לא טבעיים (זה תוצאה של אוכל מבושל). ולא השליטה בעשיית צרכים לא טבעית ולא ההליכה על שתים לא לגמרי טבעית. כלומר כל מה שנצרך ללמד תינוק מיום היוולדו, היא לכאורה לא טבעית. ויש לכך הוכחות מתינוקות שנשארו בגונג'ל וחיו הרבה שנים יחד עם בעלי החיים וכל אחת מהם יתגדל אחרת לגמרי ממה שאנו מכירים אצל האדם התבוני.

דווקא במשיכה מינית לבן\בת מינו, לכאורה היינו חושבים שזה טבעי. כלומר לא ראינו בעלי חיים מזדווגות עם בעלי חיים לא ממינם. ולכן לכאורה דייר היקר צודק. אבל תשימו לב שדייר היקר יכול להיות צודק אך ורק אם אנו מניחים שאצל בעלי החיים זה טבעי דטרמיניסטי, אבל אם גם אצל בעלי החיים נושא המשיכה המינית היא דעתנית, אז אין כאן היקש בינינו לבין בעלי החיים. כלומר גם אנו וגם בעלי חיים מזדווגים עם מינם דווקא דעתנית ולא דטרמיניסטית. בכל אופן בנוגע לבעלי החיים צריך לחקור את העניין לעומק (אין שום טעם – אמר דרווין – להניח, למשל, שזכרים של ציפור גן עדן, או טווסים זכרים, ישקיעו מאמצים רבים כל כך בזקירה ופרישה של נוצותיהם היפהפיות, ובנענועי זנב לנגד עיני הנקבות, בלי שום תכלית.). אבל לגבי חית האדם, אין לנו צל של ספק שזה לא טבעי, כלומר יש לנו מספיק דוגמאות ואינטואיציה שבמקרה של חית האדם, אילו הדעתנות הוא לא שורד דור אחד. כלומר הסקס ממש לא עוזרת לו בשביל שרידותו האישית. כלומר האבולוציה האקראית כשלה כאן כישלון טוטלי. יותר נכון לומר שחית האדם ניצח את הברירה הטבעית. אם הטבע נתן לו תענוגות, אז הוא יכול לממש את התענוגות בכל דרך שירצה בלי שהטבע יכפה עליו את שרידותו הנצחית על ידי זרעו.

במקורות נאמר: אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש (תלמוד). כלומר ידענו מאז ומתמיד שהטבע מציעה הרבה תענוגות, אבל הטבע היא אקראית, בכדי לשרוד צריכים דעת\דעתנות. ודעתנות לבד כמו הפילוסוף הקר לא מספיקה לבהמיות שלנו, ולכן עדיף למשוך את אותו מנוול לבית המדרש = דעתנות. כלומר על יבש כולנו יודעים שבכדי לשרוד אישית לדורי דורות או בכדי להיות כאלוהים יוצר חיים מחוק הטוב להיטיב, אנו צריכים את חוקי המשפחה המסורתיים. אבל אין שום דבר חוץ מדעתנות היבשה שתמשוך אותנו לעשות זאת. כאן נכנסת הטריק החז"לי הנ"ל שאומרת: משכהו לבית המדרש. כלומר תכניס את המנוול לבית המדרש ועם המנוול הזה תצליח הלכה למעשה להיות דעתני.

ובאמת אנו רואים את זה בכל תרבות ותרבות בימי קדם, עשו הכל בכל מכל כל שהבנים ירצו בנות דווקא. אם זה בשירה ואם זה באומנות ואם זה בלבוש וצניעות ועוד ועוד. יש תרבויות שאפי' הגזימו בצניעות כמו בני ישמעאל שחז"ל אומרים שדווקא הצניעות הביא לתרבותם את המשכב זכר מה שאין כן בני ישראל שידעו לבחור בקוו האמצע לא נחשדו במשכב זכר. אחד מהדברים שהיהדות עושה היא לומר דווקא בשישי את שיר השירים ודווקא בליל שיש לשיר אשת חיל. כלומר לעומק לומר שיר השירים דווקא בערב שבת זה סוג של משכהו לבית המדרש.

ובכן כנ"ל בכל תרבות יש את המשכהו לבית המדרש מסוג אחר. למשל בהודו יש אלפי מקדשים עם פסלים אירוטיים. גם במקורות שלנו יש את הכרובים ודווקא בקדש הקדשים. יש גם את הסיפור החז"לי על איזבל אשת אחאב מלך ישראל שפסלה לו פסלים אירוטיים על המרכבה שלו (כנראה היה בעל קר מאוד). וכן מצינו שהקב"ה מקשט כלות, ומזווגן אצל חתנים (חז"ל) כלומר הקב"ה מסמל לעומק את התבונה\דעתינו. כלומר הנשים התבוניות מתקשטות לא לחינם רק כי יש להן בינה יתרה בניגוד לדוגמטיים הנ"ל.

לסיכום:

אנו כילדים שנולדו עם כפית של זהב, זה נשמע איכס. ואז אנו שואלים אייך זה ששלמה כתב שיר השירים ואייך זה היה כרובים בקדש הקדשים ? אנו בעצם חכמים לאחרי מעשה. אחרי שהתעצבנו כמו שצריך אנו חושבים שזה טבעי, ולא היא כנ"ל. אפי' המקרא בתחילתו טעונת שהאדם לא מצא את בת מינו כלומר האדם בלי דעתנות היה מזדווג עם בעלי חיים בכיף כפי שחז"ל אומרים באמת: מלמד שבא אדם על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו (שכלו) בהם עד שבא על חוה.

אנו עד כדי כך ילדי עשירים עם כפית של זהב, שאפי' המרד נעורים שלנו כמו הפמיניזם ודגל הגאווה וכדומיהם, נחשבים כקידמה. כלומר אנו באים בהפוכה וחושבים שהמצאנו את הגלגל מחדש. ולא היא כנ"ל. כלומר מתחילה באמת אין לנו משיכה מינית דווקא לבת המין. להפך בתנאי ג'ונגל בלי דעתנות היינו הולכים אחרי המנוול הזה לג'ונגל ושוכבים עם לביאות בכיף אולי זאת היית גבריות לשמה דווקא לשכב עם לביאות כמו שמסופר על מלך בבל. דווקא הבינה היתירה של האישה הביא לנו את אושר הדעת עד כדי כך שזה נשמע לנו הזוי לגמרי לשכב עם בעלי חיים. (ראו בינה יתרה באישה ?!)

בברכה

Max maxmen

מי אני ? השתן שבמוחי ?!

מי אני ? השתן שבמוחי ?! (המאמר מוקדשת לענת בן היקרה)

בפוסט הזה ברצוני לנחם את עצמי ואותכם בשאלת השאלות שכל בן אנוש שואל את עצמו תמיד: מי אני ?!

התסכול הזה מלווה אותנו כל החיים. זכרוני בגיל צעיר כבחור ישיבה קטנה שאלתי את אותו שאלה לאחד מרבותי המובהקים (הרה"ג ר' אברהם לייב קליין זצ"ל מיסד ישיבת המתמידים בירושלים) יהודי חכם עם מלא חכמת חיים. והוא ענה לי בזה הלשון: "אתה קובע בכל רגע מי אתה" והיה מוסיף: אפי' הקב"ה לא יודע מי אתה וזה לעומק דברי הנביא: "הן בקדושיו לא יאמין" הפרדוקס של הן בקדושיו לא יאמין )

לימים (באותן ימים) שמעתי ראיון עם ברברה סטרייסנד הנודעת (Barbra Streisand). לשאלת המראיינת האם טוב לה בחיים, ברברה סטרייסנד ענתה בלי להתבלבל: אני קובעת כל יום האם זה יהיה יום טוב או לא.

ובכן מי אני ?

כבר בשאלה יש כשל פילוסופי. אם אני זה אני, אין שאלה מי אני, אני פשוט מי שאני. ואם בכל זאת אנו שואלים מי אני, אז לכאורה אנו מניחים מראש שאני יכול להיות אחרת מה שאני כרגע. ואם אני יכול להיות אחרת מה שאני כרגע, אז אין אני באמת, כלומר אני דינמי תמיד. הווה אומר האדם הוא לא משהוא באותו רגע כי בכל רגע הוא יכול להיות מישהו אחר לגמרי.

אם ככה, בואו נחליט כניסיון מחשבתי שאני כרגע אדם רציונלי ואדם טוב. האם זאת אפשרי ? כלומר תמיד יצוץ לנו במוח מחשבות לא רצויות וטיפשיות, ולכן לכאורה אין לנו באמת שליטה במחשבות שעולות לנו במוחינו וברצונינו. ואז חוזרת שאלתינו מיהו האני ?! אני זה שמחליט להיות אדם רציונלי וטוב, או אני זה המחשבות והרצונות שעולות לי כל הזמן במוח ?

עסקנו לעומק בקונפליקט הנצחי בין השכל והדעת שלנו לבין הרצון הרגש והאינסטינקטים שלנו ("פלסטיות המוח" הקונפליקט הנצחי) ושם הסברנו את המקור של הקונפליקט הנצחי,  כאן אני רוצה לדון במי "אני", האם "אני" זה ההרגל שלי או דווקא השכל\השופט שלי שהוא תמיד מאוחר להרגל הטבעי (ראו לעומק "פלסטיות המוח" הקונפליקט הנצחי) ?

ובכן, כבר אחד מפילוסופי יוון אמר: (לא זוכר בדיוק הלשון המקורי) כמו הכליות מפרישות שתן ככה המוח מפריש מחשבות = שתן. כלומר מחשבות אדם הן אקראיות מהמוח ככה שזה באמת לא אני. אני זה דווקא השופט\השכל. הווה אומר (וזאת נחמתי ונחמת כל בן אנוש משכיל) אם עולה לי מחשבות מטומטמות, זה לא אני, זה פשוט השתן שבמוחי. אני זה מה שאני קובע מי ומה אני. מכאן נבין למה נאמר במקורות: "לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" הדגש היא על "אחרי" לבבכם ו"אחרי" עיניכם. הווה אומר, יש מחשבות ויש עניים, ואין לנו שליטה מה יצוץ לנו בלב\במחשבות או בעינים, ולכן נאמר לא תתורו אחריהם, ולא כתוב לא תחשבו ולא תראו. כלומר אתה זה השופט עם השכל, ולך מומלץ לא ללכת אחריהם. כי הם אקראיות לגמרי. נכון שתמיד המחשבות באים מהרגל וסביבה וחינוך וכדומה, כלומר לעולם לא יצוץ לנו מחשבות מאין. ולכן תפקידינו תמיד לדאוג מראש שלא תהיה לנו הרבה שתן במוח. ככה יהיה לנו יותר קל בקונפליקט הנצחי כפי שהסברנו במאמר הנ"ל. אבל תמיד נזכור שבכל זאת זה לא "אני" זה בסך הכל שתן מוחי.

פעם קראתי מאמר נפלא בשם "השקר אחר השיפור העצמי"  ושם הסברתי את הנושא העמוק שאנו דנים כאן. והנה חלק מדברי משם בנושא שלנו עכשיו:

נחזור לעניינינו

אדם בכדי שהוא יהיה באמת אינדיבידואל, הוא צריך קודם לדעת שבלי מחשבה ובלי לאמץ לעצמו משמעות חיים ומטרת חיים, הוא בהכרח מובל כצאן לטבח על ידי איזה שרלטן שמדבר בשם איזה ישות דמיונית.

הוא צריך להשתחרר מחשבתית מכל הדמיונות ולהתחיל לחשוב על מטרה ומשמעות חיים אישית. ואז הסביבה והמשטר וכו' הם פונקציה בשבילו, ולא ההפך.

זה כלפי המחוץ לו, מה עם האויב שמתוכו ? כלומר האדם חייב להכיר את האויב שלו שלא נותן לו מנוח.

(אייך הוא נוצר האויב הזה ? תראו בבלוג שלי מאמר בשם: "פלסטיות המוח" הקונפליקט הנצחי (דף מספר 18 בתוכן העניינים)

אני הסביר בקצרה מאין הוא נובע.

המוח לא נח אפי' בשינה (בשינה עמוקה הוא סוף סוף נח), כלומר בהקיץ ובחלום המוח עובד.

מתי שיש לנו שליטה על המחשבות, זה בעצם אנחנו (ה"אני"). מתי שאנו עצלניים לשלוט במחשבות, המוח פועל אקראי לגמרי. פילוסופי יוון קראו למחשבות כאלה "שתן", כמו הכליות מפרישות שתן כך המוח מפריש שתן = מחשבות לא נשלטות. (מכאן למשל אמרו פילוסופי יוון שאין עובר על אדם יום בלי מחשבות מיניות. כמה שאירוני שהיום אומרים המומחים שלא עובר כמה דקות בלי מחשבות מיניות. וזה לא פלא כי הסביבה המודרנית וגם העצלות האישית, הופכת את המוח לאקראי ברוב שעות היום)

בכדי לשלוט במחשבות שלנו, אנו צריכים דבר ראשון מטרה ומשמעות.

בכל זאת אי אפשר לשלוט במוח עשרים וארבע שעות ביממה, אפי' שיש לנו מטרת חיים ומשמעות חיים.

ולכן הפתרון הוא מה שנקרא היסח הדעת. למשל סרט או ספר זה היסח הדעת מוצלח.

יש לפעמים שגם סרט\ספר לא עוזר כלומר המחשבות לא נותנות לנו מנוח (מדאגה או מחרדה וכדומה).

על כן אמרתי שעדיף היסח הדעת מועיל יותר והיא עשייה למען הזולת. (ולא לזולת דמיוני כמו למען דגל וישות, רק עדיף עשייה לעצמך כמו אשתך צאצאיך נכדיך וכדומה, או מישהו אמיתי שאתה מכיר מקרוב, ככה תראה מה עשיתה ותרגיש מאושר לנצח. למשל אפי' לשדך לחבר או חברה בת\ן זוג. והנה מול עיניך צומחת משפחה חדשה לדורי דורות שאתה גרמת לכך. או להשיג עבודה לחבר או חברה)

לסיכום:

בכדי שאדם יהיה באמת אינדיבידואל (כלומר לא עבד למשהו דמיוני), הוא צריך קודם להשתחרר מעבדות.

ואחר כך לאמץ משמעות חיים ולהציב מטרת חיים.

אז הוא יהיה בן חורין באמת.

האדם חייב להכיר את האויב שלו מבפנים. וזה בדרך כלל השתן המוחי הנ"ל.

הפתרון היא היסח הדעת על ידי משהו מועיל שפועל למענו ולזולתו.

כבר הוכיחו המדעים שנתינה מביא אושר ואהבה, מה יותר טוב מסוג נתינה שעצם הנתינה זה גם לעצמך ?! כמו אישתך וצאצאיך ומכרים קרובים.

כל נתינה למשהו דמיוני כמו ישות דמיונית, מאוד מאכזבת ואתה מרגיש מנוצל ועבד ובצדק. ואם אתה מאלה שלא נופלים לחור שחור רק דווקא פועלים למען הצדק הדמיוני, אז חזקה עליך שאתה אלטרואיסט דוגמטי ופנאטי במקרה הטוב ודיקטטור פשיסט במקרה הרע.

על כאלה מדומיינים נאמר: הדרך לאבדון רצופה כוונות טובות.

ע"כ דברי משם.

לסיום: המסקנה

"אני" זה לא השתן המוחי שלי, אפי' שאפשר לומר שכל מה שבמוחי ?! אני והסביבה הכניסו לשם !! בכל זאת כל זמן שאני השופט\השכל לא הולך אחריהם, אז זה לא אני. אני זה השכל\השופט שקובע מי אני באמת בכל רגע נתון. וזאת נחמתי הכנה וזאת יכולה להיות נחמת כל בן אנוש משכיל. כי ביום שהבנו שאני זה לא השתן המוחי שלי ?! באותו יום נהפכנו להיות מאושרים !!

בברכה

Max maxmen

עומק נס הכבשן וכדומיהם

עומק נס הכבשן וכדומיהם

ברצוני להוכיח במאמר הזה שוב שתמיד שלומדים את המקורות, תמיד חייבים את להבין דבר מתוך דבר כפי שנפסק בשלחן הערוך.

ובכן כתוב (בזכריה הנביא ג' ב') "הלוא זה אוד מצל מאש" ראיתי היום חז"ל במדרש איכה רבה שאומרת: אמר רבי יוחנן: שמונים אלף פרחי כהנה ברחו בקולתופס (סוג של עליה) של היכל, וכולם נשרפו שם, ולא נשתייר מהם אלא יהושע בן יהוצדק כהן גדול שנאמר "הלא זה אוד מצל מאש"

נזכרתי מיד שבתלמוד מסופר סיפור אחר לגמרי והנה הסיפור במסכת סנהדרין

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צג עמוד א

אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מלמד שעשאן כקליות. יען אשר עשו נבלה בישראל וינאפו את נשי רעיהם. מאי עבוד? אזול לגבי ברתיה דנבוכדנצר, אחאב אמר לה: כה אמר ה' השמיעי אל צדקיה. וצדקיה אמר: כה אמר ה' השמיעי אל אחאב. אזלה ואמרה ליה לאבוה. אמר לה: אלהיהם של אלו שונא זימה הוא, כי אתו לגבך שדרינהו לגבאי. כי אתו לגבה שדרתנהו לגבי אבוה. אמר להו: מאן אמר לכון? – אמרו: הקדוש ברוך הוא. – והא חנניה מישאל ועזריה שאלתינהו ואמרו לי: אסור. – אמרו ליה אנן נמי נביאי כוותייהו, לדידהו – לא אמר להו, לדידן – אמר לן. אמר להו: אנא בעינא דאיבדקינכו כי היכי דבדקתינהו לחנניה מישאל ועזריה. – אמרו ליה: אינון תלתא הוו, ואנן תרין. – אמר להו: בחרו לכון מאן דבעיתו בהדייכו. אמרו יהושע כהן גדול. סברי: ליתי יהושע דנפיש זכותיה, ומגנא עלן. אחתיוהו, שדינהו. אינהו איקלו, יהושע כהן גדול איחרוכי מאניה, שנאמר ויראני את יהושע הכהן הגדול עמד לפני מלאך ה' וגו', וכתיב ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך וגו'! אמר ליה: ידענא דצדיקא את, אלא מאי טעמא אהניא בך פורתא נורא, חנניה מישאל ועזריה לא אהניא בהו כלל? – אמר ליה: אינהו תלתא הוו, ואנא חד. – אמר ליה: והא אברהם יחיד הוה! – התם לא הוו רשעים בהדיה, ולא אתיהיב רשותא לנורא, הכא הוו רשעים בהדי – ואתיהיב רשותא לנורא. היינו דאמרי אינשי: תרי אודי יבישי וחד רטיבא – אוקדן יבישי לרטיבא.

ובכן כנודע אי אפשר מחלוקת במציאות היסטורי, זה או הסיפור של מדרש איכה או הסיפור של התלמוד. מה מהם נכון ?

ובכן ראינו הרבה סיפורי אש במקרא ובחז"ל (בתלמוד ובמדרש) סיפור חנניה מישאל ועזריה וסיפור אברהם אבינו אצל נמרוד והסיפור שלנו ועוד ועוד כמו סיפורים של תנאים שלומדים יחד ומי שמתקרב נשרף וכו' וכו'.

ובכן לעומק מדובר לא באש רק פשוט בכרת, כלומר מי שהוא בכרת כלומר לא משאיר זרע, הוא כביכול נשרף על דרך כל העומד להישרף כשרוף דמי. אם מישהו לא ראוי או צעיר שמתקרב לתלמידי חכמים שלומדים עריות או מעשה בראשית או מעשה מרכבה, הוא פשוט נשרף = כרת. זה עומק סיפורי התלמוד כלפי אש היוצאת מלימודי תלמידי חכמים. על אותו דרך, מי שמאמץ את תורת האומות (בניגוד לחכמת האמות), הוא אישית נשרף = כרת. ולכן אברהם אבינו שברח מאימפריית נמרוד בעצם ניצל מכבשן האש. וככה חנניה מישאל ועזריה פשוט ניצלו מחברת האומות כי לא השתחוו לחשיבה של האימפריה הבבלית. וככה יהושע כהן גדול. וכנודע נאמר במקרא (דברים פרק ז פסוק כה) פְּסִילֵ֥י אֱלֹהֵיהֶ֖ם תִּשְׂרְפ֣וּן בָּאֵ֑שׁ

בואו נשים לב למה שמסופר על יהושע בהמשך שם בתלמוד: מאי טעמא איענש? – אמר רב פפא: שהיו בניו נושאין נשים שאינן הגונות לכהונה, ולא מיחה בהן. שנאמר ויהושע היה לבש בגדים צואים, וכי דרכו של יהושע ללבוש בגדים צואים? אלא, מלמד שהיו בניו נושאים נשים שאינן הגונות לכהונה, ולא מיחה בהן.

כלומר יהושע שבעצמו ניצל מול השני הליצניים שנשרפו (= כרת בגלל זנות = כרת), נאמר אליו שבגדיו כן נשרפו, ומה זה אומר ? שהוא בעצמו כן זכה לצאצאים אבל צאצאיו בניו התחתנו עם נשים לא ראויות להם וככה לא זכו לשרוד כמובן.

ותשימו לב שם בתלמוד לפני כן נשאלת מה קרה לחנניה ומישאל ועזריה אחרי הסיפור ? וחכמים אומרים: עלו לארץ ישראל ונשאו נשים והולידו בנים ובנות !! כלומר הדגש כאן היא על והולידו בנים ובנות. כמו כן אצל יהושע כהן גדול כנ"ל, אם נשרף משהו מדובר על נשים לא הגונות שהתוצאה היא כמובן כרת.

גם על דניאל מסופר שם בתלמוד:  ודניאל להיכן אזל?,,,,,, ודניאל אמר: איזיל מהכא, דלא ליקיים בי פסילי אלהיהם תשרפון באש. כלומר אחרי שנבוכדנצר הפך את דניאל לאלוהי, דניאל פחד שמה דינו שריפה שלמעשה הבין שהוא יישרף = כרת ולכן הלך.

ובכן אנו רואים שכל מה שקשור לחשיבת האומות, לעומק מדובר על כרת אישית, הרי הדגל\הפסל\הלאום\החברה הדמיונית אמורה להתקיים מול הפרט שהוא נכרת אישית מעולמו. ולכן תמיד במקורות אש = כרת.

לסיכום:

שחז"ל לכאורה מספרים סיפור נחמד על יהושע כהן גדול, שלכאורה יש לנו מקור חז"לי אחר שמספר סיפור אחר לגמרי. אנו חייבים להבין שהם לא מספרים לנו סיפור היסטורי, רק יש כאן מסר תבוני להעביר לנו. וזה המסר העמוק של הסיפור: שאם אדם בגלל זנות או בגלל שהוא מאמץ את חשיבת האומות, או בגלל שהוא לומד דברים עמוקים בזמן שהוא עוד לא ראוי להם, הוא פשוט נכרת מעולמו = נשרף.

בכדי שנראה עד כמה החשיבה המקראית והחז"לית הזו היית בדם שלהם, נראה את החז"ל הבא: ירמיהו הנביא אומר (ירמיהו פרק כב פסוק י )  "אל תבכו למת ואל תנדו לו, בכו בכו להולך כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו"

בכו בכו להלך: אמר רב יהודה: להולך בלא בנים. רבי יהושע בן לוי לא אזל לבי אבלא אלא למאן דאזיל בלא בני, דכתיב בכו בכו להלך כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו. תרגום: רבי יהושע בן לוי "לא הלך לבית האבל אלא למי שנפטר בלי להשאיר ילדים"  (מועד קטן כז ב')

עוד חז"ל על אותו דרך.

תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קטז עמוד א

אמר רבי יוחנן משום ר' שמעון בן יוחאי: כל שאינו מניח בן ליורשו – הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה, כתיב הכא: והעברתם את נחלתו, וכתיב התם: יום עברה היום ההוא. אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים – רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, חד אמר: כל שאינו מניח בן, וחד אמר: כל שאינו מניח תלמיד. תסתיים רבי יוחנן דאמר תלמיד, דאמר רבי יוחנן: דין גרמיה דעשיראה ביר, תסתיים דרבי יוחנן דאמר תלמיד. ומדרבי יוחנן אמר תלמיד, רבי יהושע בן לוי אמר בן, והא רבי יהושע בן לוי לא אזיל לבי טמיא אלא לבי מאן דשכיב בלא בני, דכתיב: בכו בכה להולך, ואמר רב יהודה אמר רב: להולך בלא בן זכר! אלא, רבי יהושע בן לוי הוא דאמר תלמיד. ומדר' יהושע בן לוי הוא דאמר תלמיד, רבי יוחנן אמר בן, קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן! לא קשיא: הא דידיה, הא דרביה. (סימן: הדד עני וחכם) דרש רבי פנחס בן חמא, מאי דכתיב: והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבא? מפני מה בדוד נאמרה בו שכיבה, וביואב נאמרה בו מיתה? דוד שהניח בן – נאמרה בו שכיבה, יואב שלא הניח בן – נאמרה בו מיתה. ויואב לא הניח בן? והכתיב: מבני יואב עובדיה בן יחיאל! אלא, דוד שהניח בן כמותו – נאמרה בו שכיבה, יואב שלא הניח בן כמותו – נאמרה בו מיתה.

במקום אחר הסברתי את חז"ל על הפסוק כך: ירמיהו אומר שאין לבכות על מת. למה אין לבכות על מת ? ועוד הוא אומר שיש לבכות על מי שעוזב את הארץ .למה מי שעוזב את הארץ צריך לבכות עליו יותר משמת ?  למה עזיבת הארץ יותר ממוות ? ולמה ירמיהו לא רואה במוות אסון ?

באים חז"ל – רב יהודה – ואומרים שהכוונה להולך = בלי בנים. כלומר על מת עם בנים לא צריך לבכות אבל על הולך בלי בנים צריך לבכות.

איפה חז"ל רואים בפסוק לעיל את הדבר הזה ?  מנין להם לדרוש דבר כזה רחוק בזמן שהפסוק עצמו אין לו פשר ועוד להעמיס עליו נושא (מת בלי בנים או עם בנים) שלא קשור בכלל ?

ירמיהו מדבר על למות בארץ ישראל לבין למות בחוץ לארץ שעל המת בארץ ישראל לדעתו לא צריך לבכות, וצריך לבכות על מי שעוזב את הארץ כי ימות שם. אז מה ההבדל בין למות בארץ ישראל לחוץ לארץ ?

אז אייך נכנס כאן ההבדל החז"לי בין המת עם ילדים למת בלי ילדים ?

התשובה היא חז"ל שהם ראו את הפסוק בירמיהו והבינו כפשוטו שירמיהו מדבר על אדם, שאדם בלי הטבע הוא מת = הגר בחוץ לארץ. ואדם עם הטבע חיי לנצח. וכמובן בלי ילדים אין על מה לדבר שהוא מת גם בארץ ישראל וק"ו בחוץ לארץ שאין לו את הטבע.

ולכן דרשו חז"ל שהמת בלי בנים עליו צריך לבכות. אבל המת עם ילדים ?! מה זרעו בחיים אף הוא בחיים !!!

האבן עזרא אומר שלמי שיש חלק\נחלה בארץ ישראל, הוא בן עולם הבא. לעומק הוא אומר מה שהנביא אומר כאן, שצריך לבכות אדם שגר בחוץ לארץ כי אז הוא אדם מת אפי' שיש לו שם בנים. כי שם הוא תחת אליל הכסף ואליל הקניינים, מה שאין כן הגר בארץ ישראל שיש לו נחלה על ידי חלוקת יהושע בגורל ?! הוא בן עולם הבא ולכן אין טעם לבכות את האדם המת בארץ ישראל. ולכן אומר הנביא "בכו בכו להולך כי לא ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו"

לסיום

כפי שראינו לעיל חז"ל אומרים: רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, חד אמר: כל שאינו מניח בן, וחד אמר: כל שאינו מניח תלמיד. כלומר או בן או תלמיד, זה חיי נצח. מה שאין כן מי שלא משאיר בנים או תלמידים, הם נשרפים בכבשן = כרת אישית.

זה לעומק סיפור נס הכבשן.

בברכה

Max maxmen

 

פנאטים דוגמטים = בג"ץ פלוס העסקנים חרדיים

פנאטים דוגמטים = בג"ץ פלוס העסקנים חרדיים

חוק גיוס חובה לעולם לא יכול להיות חוקית. היא לא חוקית מבחינת חוקי היסוד של המערב ובוודאי לא חוקית על פי ההלכה וההשקפה היהודית.

ולכן כל ההתנהלות החברתית שלנו היא פנאטית ודוגמטית.

ע"כ בקצרה, מכאן בהרחבה.

כהרגלי אני אדבר בלשון פשוטה שכל אחד\ת יבין את היסודות בניגוד למקצועניים שמדברים בשפה משלהם ככה שאיש ההמון לא מבין כלום וככה לעולם אי אפשר לבקר את הנוכלים האלה.

נתחיל עם החברה המערבית ואחר כך נסביר את היהדות וההשקפה החרדית.

חברה מערבית ליברלית קפיטליסטית ששוללת מראש מכל פרטיה את הטבע, לעולם לא יכולה לכפות גיוס חובה. ההיגיון היא דיי פשוט, והיות שאין פשוט לחייל על מה להגן, כי אין לו שום קניינים לשמור עליהם. ולכן נהוג אצלם שכירי חרב בתשלום. אייך יש להם שכירי חרב ? למה שאדם יסכן את חייו סתם בשביל פרנסה ? התשובה היא כי הקפיטליסט החזיר שלל ממנו את הטבע ולכן הוא מחפש כל פרנסה אפשרית ואחת מהם היא להתגייס לצבא ולהסתכן כמו שהקפיטליזם יוצרת את הסחר בנשים ואת הזנות בעקבות שלילת הטבע מהפרט ממגדר הנשי ככה בדיוק היא יוצרת את השכירי חרב במגדר הגברי. ראו פילגש בגבעה – רות המואביה

אפי' בחברה כזו, למעשה המנוולים עובדים על צעירים עם דמגוגיות זולות כמו לאומניות דמיונית והדגל וכו' וכו' בכדי לדרבן אותם להתגייס כתרומה לחברה\לדגל הדמיונית. ואחרי שהכושי עשה את שלו, זורקים אותו לכלבים. כלומר החברה הקפיטליסטי לא באמת רואה איזה אחריות כלפיו, הם רואים בו אך ורק שכיר חרב בתשלום. לשם ההמחשה, בארה"ב מסתובבים ברחובות מעל 200.000 חיילים\נחתים עם  הפרעת דחק פוסט-טראומטית  בלי אוכל ועזרה נפשית.

על כל פנים אין גיוס חובה כנ"ל. כלומר הורים וקהילה מוסרית חייבת לתת לצעירים שלהם את התבונה הפשוטה הזו, שבחברה קפיטליסטית אין לאום ואין דגל ולכן גיוס לצבא יכולה להיות רק שאלה של פרנסה ופרנסה בסיכון חיים וסיכון נפשי לכל החיים.

ברצוני לטעון שאפי' להורים שיש להם לכאורה קניינים ויש להם על מה להגן, אין להם שום זכות מוסרית לשלוח או לדרבן את צאצאיהם להתגייס לצבא. כי אין זכות להורים לשקר את צאצאיהם. להפך חובה על ההורה לתת לילד להבין שאין דבר כזה לאום ודגל, יש אך ורק עבדות לאליל הכסף והקניינים. הורים שיש להם קניינים וצריכים הגנה על קנייניהם ועל צאצאיהם, ההורים הם אלה שצריכים וחייבים להגן עליהם ולא ההפך. כלומר הילד הוא לא רכוש ובשר תותחים בשביל להגן על ההורים. אם הילד כבר הקים משפחה ויש לו כבר צאצאים ורוצה להגן עליהם, אז גם כאן בחברה קפיטליסטית, אין שום סיבה שיסכן את עצמו, ועדיף שיברח לחברה קפיטליסטית אחרת ששם אין סכנת חיים. הרי להשאיר יתומים זה גם לא מוסרי.

לסיכום:

בחברה קפיטליסטית, שהחברה הדמיונית לא דואגת לאזרח שתהיה לו קניין פרטי (רק להפך מראש שוללת ממנו הכל בכל מכל כל בכדי שהוא יהיה בכפיה חלק בחלוקת העבודה), הלאומניות היא קלישאה ונוכלות לשמה. כלומר בתנאים כאלה עדיף על כל אדם פשוט לנדוד מחברה קפיטליסטית מסוכנת לחברה קפיטליסטית אחרת לא מסוכנת. על כל פנים כל חברה קפיטליסטית לא יכולה לכפות בכפיה כחובה על האזרח להיות שכיר חרב הרי על מה הוא הולך למות ולמען מה ?

למה הדבר דומה, לשוק או קניון. תחשבו על מצב שהקניון דורש מכל מבקר בקניון להיות לכמה זמן איש אבטחה של הקניון. האם מישהו יבוא לקניון שכזה ? בוודאי שלא. זה בעצם חברה קפיטליסטית. אם יש לך כאזרח כסף, אז אתה יכול לקנות משהו כולל שכיר חרב, אין לך כסף ?! תמות תחת הגשר בשקט !!

עד כאן דיברנו על איש המערב. מה במקרה של מדינת ישראל ?

ובכן. בתחילה המדינה באמת  קמה על הבסיס לאומי. כלומר התארגנו יהודים יחד להשיב לעצמם את ארץ ירושתם בכוח הזרוע על חשבון רווקיהם ורווקותיהן. כנ"ל אסור היה מוסרית שההורים או המדברים בשמו של הלאום הדמיוני, לגייס רווקים ורווקות. הרי כרווק וכרווקה אין להם צורך בהגנה אם וכאשר הם נכחדים מעולמם האישית כלומר לא משאירים זרע בארץ ירושתם. אבל הם כן עשו זאת. ולא רק זה, הם בכפיה בחוק כפו על כל רווק ורווקה להתגייס למען הדגל הדמיוני.

ההיגיון הלא מוסרי היית שלפחות לכל יהודי יש חלק בארצו כלומר יש לו בית ומקור פרנסה כלומר הלאום הדמיוני חייבת לדאוג לו לבית ולפרנסה ולכן חשבו שיש להם את הצדק לכפות גיוס חובה. אבל כאמור הלכה למעשה לא להורים ולא לישות הלאומים הדמיונית יש את הזכות המוסרית לכפות את הגיוס ובוודאי לא על רווקים ורווקות. בכל אופן הדגל\הלאום התחייב לדאוג לכל יהודי לבית ולמקור פרנסה.

האם זה היה באמת כך ? קדחת !!! אבל בכל זאת היה משהו כמו מעברות ואחרי הפנתרים השחורים היה דיור ציבורי. בקיצור המדינה היהודית התנהלה כמו מה שנקרא באומות "סוציאל-דמוקרטי".

ואז קרה הנבלה הכי גדולה בהיסטוריה הקצרצרה של הלאומניות המתחדש של היהודים. היסטורית אפשר לומר שמאז אין יותר מדינת היהודים ומתה הלאומניות. מחשבי קיצים למיניהם שאמרו שרק ארבעים שנה ישרוד מדינת היהודים, לכאורה צדקו (מ48 עד 85). אבל כיהודי אסור לנו להאמין ולדרוש במחשבי קיצים.

מה קרה ? נערים מבחוץ ומבפנים, נערים דוגמטיים ובורים ועמי ארצות גמורים, אימצו בחום רב את אסכולת שיקגו. כלומר אותן נערים מארה"ב שרואים בכל חייל אמריקאי כשכיר חרב שאפשר לזרוק אותו לרחוב אחרי שהקריב את חייו למען הדגל אמריקאי. אותן נערים מכוח הנדבה השנתית שארה"ב נתנו למדינה, הם הצליחו לכפות עלינו את הדוגמטיות להם. הווה אומר: לא עוד סוציאל-דמוקרטי. רק קפיטליזם חזירית כמו בארה"ב.

המהפך הזה קרה בשלטון פרס שמיר שכנודע צעירים שלטו על הזקנים הסניליים האלה, והצליחו להפוך את המדינה לעוד מדינה קפיטליסטית. הסניליים האלה ושאר הטמבלים לא הצליחו להבין לאן אסכולת שיקגו ייקח אותם. ארץ ישראל היא כבר לא ארץ של יהודים ששם כל יהודי יכול לבוא ולזכות לבית ולמקור פרנסה. ארץ ישראל היא כבר לא בית של היהודי. אפי' משאבי הארץ לא שייכים ליהודי. היא פשוט עוד ארץ שנהפך לשוק חופשי כמו קניון קלסי. (ראו חוק יסוד האלום ?! הפרדוקס היהודי של נתניהו !! ראו גם  הבית היהודי ?! או הבית של הקפיטל החזיר !! ראו גם "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן")

אם ככה, באיזה זכות עוד ממשיך גיוס החובה ? לא רק זה, באיזה זכות הורים עובדים על צאצאיהם בעיניים  ומוכרים להם ציונות ולאומניות בזמן שאין כזה חיה בחברה קפיטליסטית ?! כלומר במצב כזה אפי' גיוס התנדבותית היא שקר וכזב. אי אפשר לשקר לצעירים הרווקים והרווקות ולמכור להם לוקשים כאילו יש בית לאומי ודגל ולתת להם להקריב את חייהם למען דבר שלא קיים במציאות. הרי במציאות קיימת אך ורק שוק וקניון.

מכאן, שאי אפשר להבין את הדוגמטיות של שופטי ארץ ישראל. אם יש חוקי יסוד שהיא מעל הדמוקרטיה. החוקי היסוד האלה אמורים לשמור על הרווקים והרווקות ועל הילדים. כלומר חוק גיוס חובה ביסודו היא בלתי חוקית בעליל. בחברה קפיטליסטית שאין החברה רואה חובה כלפי האזרח ואפי' כלפי חייליה שהקריבו את נפשם לדגל הדמיוני בשקר ?! כזה חברה לא יכולה לגזול ילדים מהוריהם ולגייס אותם בכוח הכפיה בכדי להגן על משפחת תשובה ועל הגז הטבעי שהיא גזלה מהיהודים.

ובכן עד כאן הסברנו את החשיבה הדוגמטית של הלאומניים המדומיינים. ועכשיו נעבור להסביר את החשיבה היהודית והחרדית.

היהודי החכם, זה אלפי שנים, וויתר על החרב. כלומר קניינים אפשר לקנות בכסף אז למה למות למענם ועוד על חשבון הרווקים והרווקות ?! שהם נכרתים מעולמם האישית כלומר מתים בלי זרע. כזה טמטום ראינו רק אצל הגויים. הרי בשביל מה זוג אוהבים מולידים ילדים, בכדי שהילדים יהיו בשר תותחים בשביל קניינים ? (ראו עקידת יצחק הליבה החרדית)

עד הרס"ג (לפני אלף ומאה שנה בערך) עוד ישבו יהודים בארץ ישראל וגם הסמכות ההלכתית (במיוחד כלפי הלוח = קביעת החגים) עוד היית בידי חכמי ארץ ישראל. כלומר אם התאפשר לגור בארץ ישראל בלי לאחוז בחרב, אז גרו בארץ ישראל אחרי חורבן בית שני עוד כאלף שנה. וככה בהמשך עלו הרבה יהודים תלמידי חכמים לארץ ישראל. היו גלים גלים של עליות כל הזמן אבל תמיד ידענו שלא עולים לארץ אם זה כרוך באחיזת חרב ועוד על חשבון הרווקים והרווקות ?!

אני ברשותכם יסביר את זה בצורה אחרת.

ובכן למה היהודי עולה לארץ ישראל ? מה הוא צריך את ארץ ישראל ? התשובה היא כמובן הוא רוצה את הירושה שלו שזה הקניין הפרטי שלו. זה מה שנקרא "זכות אבות"

מהי זכות אבות ? על פי החשיבה היהודית, המצאת הקניין הפרטי אפשרי (הרי בטבע אין קניינים. שאלו את כל האורגניזמים. מי מהם שחושב שיש קניינים (טריטוריה) ?! הוא בדרך כלל גם רוצח כלומר בעל חי טורף מה שאין כן בעלי החיים הנודדים שלא מכירים בקניין (טריטוריה), הם בדרך כלל לא טורפים רק אוכלים עשב) אך ורק בחלוקה וירושה. כלומר אם בני אנוש רוצים חקלאות וקניין פרטי במקום נוודות ולקטות, אז בני אנוש צריכים לדאוג שלא נהיה כמו הבעלי החיים הטורפים. כלומר הקניין מביא את הבעל חי להיות רוצח, ואז מה הועילו בני אנוש להמציא את הקניינים שכל כולה היא בשביל שרידות אישית לנצח. כלומר עצם המצאת החקלאות נצרך בשביל שרידותו של האדם אז רצח לא יכול להיות חלק מיזה.

ולכן המצאת הקניין אפשרי אך ורק בחלוקה וירושה (למה ירושה ? כי אי אפשר לחלק לכולם את כל היבשות אם בכל רגע נולד תינוק לעולם שנשאר בלי קניין). מאז אין זכות לאדם להוליד ילד בלי שהוא דואג לו לקניין פרטי. כלומר המצאת הקניין אפשרי אך ורק אם גם לילד הנולד יש ירושה (זה מה שנקרא ביהדות "חוקה" = חוקי יסוד שהיא מעל כל כוח בעולם. ראו את הפוסט חוקה מהי ?).

ארץ ישראל זה ירושתו של היהודי מאותו המצאת הקניין על ידי נח ובניו על ידי גורל. כלומר לכל יהודי יש זכות אבות = נולד עם הטבע כקניין פרטי.

אבל אם הקניין והירושה דורש אחיזה בחרב, אז מה הועילו עם המצאת הקניין מתחילה ? הרי הקניין דורש דם ורצח. ק"ו אם יש אפשרות לקנות קניינים בכסף, שזה אומר לעומק, שעם מלאכה\עבודה אתה משיג כסף ועם הכסף אתה קונה קניינים ?! אז בשביל מה אחיזה בחרב ? ועוד על חשבון הרווקים והרווקות ? מה זה הטמטום הזה ?

ולכן כבר בזמן חז"ל (מאז תקופת הרומאים שקידשו את אליל הכסף כאליל הבלעדי של האנושות) נאמר: "מכאן אנו למדין שזכות מלאכה עומדת במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד" (מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויצא) בהמשך שם חז"ל אומרים: למד שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו. (מכאן תבינו לעומק מהי אלוהות ביהדות. ראו את סידרת המאמרים בשם "אלוהי בני ישראל" כאן בנושא)

כלומר מבחינת היהודי אם הגויים גזלו לו את ירושתו שזה ארץ ישראל או אם יהודים גזלו לו את ארץ ישראל והקימו שם ישות לאומית דמיונית ?! אז אין לו זכות אבות. ואם אין לו זכות אבות אז רק במלאכה הוא יכול לשרוד עד שיחזירו לו את ירושתו כלומר עד  שיהיה לו זכות אבות. ולא יאמר ח"ו שאיזה אליל בייביסיטר בשמים יעזור לו = לא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו (חז"ל) כי אין דבר כזה. זה או זכות אבות או מלאכה. אבל אחיזה בחרב ?! אז מה ההבדל בינך לבין כל בעל חי טורף שחושב שיש קניין בטבע ?! מה עוד שאתה בעצמך לא אוחז בחרב, רק שולח את הרווקים והרווקות התמימים להורג ולהיהרג בשבילך.

בכל אופן החרדי שהוא עולה לארץ ישראל תמיד הוא היה בחלום הזה שהנה יש לו את ירושתו = זכות אבות ולכן הוא יכול לשבת וללמוד. אבל המציאות זה לא חלום. מכאן הגיע המצאת התרומות, כלומר יהודים גייסו תרומות בגולה בשביל יהודי ארץ ישראל. ובאמת ככה נבנתה כל השכונות הוותיקות בארץ ישראל (אפשר לראות עד היום על כל בית שם מצבה עם שמו של התורם של הבית).

שהגיעו הלאומניים לארץ ישראל ורצו עם חרב להקים בית ליהודי. החרדים לא יכלו להיות חלק עם זה. כי כנ"ל אין לנו שום זכות מוסרית לאחוז בחרב בשביל קניין ק"ו על חשבון הרווקים והרווקות = הילדים. ולכן באמת קיבלו פטור מגיוס. כלומר מנהיגי הלאום בזמנו הבינו טוב טוב את הבעיה. הם לא נתנו לחרדים פטור סתם כי עלה להם השתן למוח. הם הבינו טוב טוב שאין סיכוי לעולם שהחרדי יהיה חלק בשטות המטמטם הזה. וכל זה מנהיגי הלאום ידעו אפי' שמדובר על חברה "סוציאל-דמוקרטי" כלומר אפי' אם באמת הלאום ייתן לכל אזרח יהודי בית ומקור פרנסה, אין החרדי יאחוז בחרב בשביל קניין ועוד על חשבון הילדים ?! (ראו לעולם לא אוחזים בחרב !)

אבל כנ"ל מתי התעוררו החברה הישראלית לדרוש מהחרדי שוויון בנטל בצבא ?! דווקא אחרי שהחברה הלאומית מתה ?! כלומר דווקא אחרי שאסכולת שיקגו השתלטו על החשיבה החברתית הלאומית שלנו ?! תגידו לי אתם, האם אין כאן דוגמטיות ושטחיות דבילית ?!

(לפיד השוטה נזעק היום בעקבות הבג"ץ: "גמרנו להיות פראיירים, גיוס הוא לכולם". ואני שואל את השוטה הזה: מישהו ביקש ממך להיות פראייר ? מה עוד שהוא לא פראייר באמת (בקושי עשה שירות בעיתון צבאי), הוא שולח את הבן שלו להיות פראייר. באיזה זכות מוסרית או רציונלית אתה שולח את הבן שלך כרווק להקריב את חייו על משהו דמיוני ושקרי ?! מה הוא בשר תותחים של הטייקונים או של משפחת תשובה ?

מה שאירוני כאן עם הלפיד הזה, שהוא השופר של החבריה מאסכולת שיקגו. כלומר אותו חבורת מנוולים עומדים מאחורי מפלגת לפיד והוא השפוט שלהם. כלומר הוא פראייר האמיתי שהולך להקריב את בנו למען חבורת הנוולים האלה (הכביכול ליברליים) ורוצה בדביליות משווע שכל עם ישראל יהיו פראיירים כמהו.

לחבורת המנוולים האלה מארה"ב יש אינטרסים ככלכליים בארץ ישראל. ורוצים חיילים בחינם. והנה הלפיד הטיפש לא מבין למי ולמה הוא פועל ועוד מקריב את בנו עצמו על המזבח של הלייצניים האלה.)

אז אייך באמת דווקא שהחברה הישראלית נשלטת על ידי קפיטליסטים מאסכולת שיקגו, הם באים בדרישה מול החרדי ? התשובה היא כי נבל נשאר נבל תמיד. אם בארה"ב אין להם אפשרות לקבל חיילים בחינם, הם חושבים שכאן בארץ ישראל הם כן יכולים לקבל חיילים בחינם. הם נבלים כי באמת יש להם חיילים בחינם. וזה עוד לא מספיק להם, הם צריכים עוד חיילים שזה החרדים כמובן.

מה עוד, והיות שהמדינה המטומטמת התנא את הפטור לגיוס דווקא לאלה שלומדים ואסור להם לעבוד, אז חסר לקפיטל עבדים. והאינטרס הכלכלי שיש להם בארצינו דורש ידיים עובדות ואי הגיוס מונע זאת, אז בואו נגייס אותם ואחר כך נעביד אותם לטייקונים, ככה יהיה להם גם עבדים וגם חיילים בחינם.

אז כל הרעש הזה בא מאותם נבלים ליבראליים בכביכול מארה"ב שלפיד ומפלגתו השפוטים שלהם. והנה שפטי ארץ ישראל הדוגמטיים בטירוף יצאו היום בריקוד טנגו יחד עם הנבלים האלה.

אם ככה תשאלו למה אני מבקר את העסקונה החרדית בעניין אם הנבלים הליברליים מארה"ב אשמים בכל ?

ובכן אם החרדים כל כך דואגים לכל היהודים, אם זה כשרות נישואין שבת וכדומה. למה הם לא דואגים לביטול חוק גיוס חובה לכל היהודים ? כלומר החרדי לא יכול רק לדאוג לעצמו בנושא הגיוס, מחובתו לדאוג לכל היהודים שלא יקריבו את צאצאיהם הרווקים והרווקות למשהו דמיוני שקרי שלמעשה זה בשביל הנבלים האלה הנ"ל. ככה אמורים היו לדאוג לכלל היהודים כבר בזמן שהחברה הישראלית היית חברה "סוציאל-דמוקרטי", ק"ו היום שנשלטת החשיבה הקפיטליסטית על ידי החובבניים האלה מאסכולת שיקגו.

אתם מבינים לאן אני חותר ? אני חשבתי לתומי בבג"ץ הראשון בנושא, ששופטי ישראל יבטלו את חוק הגיוס החובה לגמרי. ואם מהם לא בא הישועה כי הם פשוט פנאטים ודוגמטיים, אז לפחות שזה יבוא מהחרדים הרי הם כן מבינים את העניין לעומק, אז למה הם נותנים ליהודים אחרים שיוליכו אותם שולל ועוד על חשבון הילדים והצעירים שלהם ?!

מה שמרגיז אותי ומטריף אותי במיוחד זה השפה של העסקנים החרדים. מזה הקישקוש הזה של לימוד תורה, מה הקשר בין לימוד תורה לנושא אי גיוס לצבא ? כל יהודי חייב ללמוד תורה אפי' שהוא עובד. ואפי' שלא לומד תורה זה לא מתיר לו לאחוז בחרב בשביל קניין. אחיזה בחרב אסורה לעולם בלי שום קשר אם אתה לומד או עובד או סתם מתבטל. ק"ו בן בנו של ק"ו לשלוח נער\רווק כבשר תותחים בשביל להגן על הגז הטבעי בשביל משפחת תשובה.

לסיום:

העסקונה החרדית כולל שופטי ישראל וכל אדם נאור וישר, חייבים מידית לבטל את חוק גיוס החובה. זה לא חוקית מבחינת החשיבה המערבית ולא הלכתית מבחינת היהדות.

היהודי החילוני או הדתי צריכים להכיר את המציאות, שהחרדי לעולם לא יתגייס לצבא. מה שנשאר זה רק לשחרר את כל היהודים מהחובה השקרית הזו. לא החילוני ולא הדתי אמורים להיות פראיירים לקפיטליסטים שרוצים חיילים בחינם.

שוב, אני לא דואג לחרדי. הוא כמו תמיד ינצח תמיד את הרודפים אותו. אני דואג לחילוני ולדתי. כי אותם באמת הנבלים הצליחו לטרוף ועוד בחינם. מה שמטריף אותי היא איפה המלומדים וההוגים והשופטים הנאורים ? האם באמת נגזר עלינו להיות האומה הכי מטומטמת בעולם ?

כותב בצער רב

Max maxmen

האמת החילונית ?! – מוקדש לפרופ' הררי

האמת החילונית ?! – מוקדש לפרופ' הררי

בעקבות מאמרו של פרופ' הררי "האמת החילונית" החלטתי לכתוב מאמר מוקדש בשבילו.

אני אישית מאוד מאוד מכבד את פרופ' הררי. הוא תרם לעגלת החילוניות שתי דברים חשיבתיים מאוד מאוד עמוקים. דברים שכל לומד ליבה חרדית\יהודית מודע להם מה שאין כן איש המערב – שהחילוניות היא העתק הדבק שלה – לא מודע להם לעומק.

האחד: האדם ניצח את הברירה הטבעית.

השניה: ישויות דמיוניות ("סדר מדומיין" הנודע שלו  )

1, האדם ניצח את הברירה הטבעית. המסקנה הזאת של הררי בעצם טוען שלאדם יש בחירה שזה כמובן יסוד ראשוני ביהדות, מה עוד – שזה עיקר העיקרים ביהדות –  שבהכל אחראי האדם. כלומר אם יש עוד מוות וק"ו סבל כמו מחלות וכדומה, זה באחריות האדם !! על דרך: התרופה לסרטן שתימצא מחר ?! יכולנו למצוא כבר אתמול !! הווה אומר, זה שאנו עוד סובלים מסרטן ?! זה באשמתינו !!

ובכן במחשבת ישראל נאמר (קהלת רבה פרשה ז, א [י"ג])

רְאֵה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקֵן את אשר עותוֹ' [=עיוות אותו]: בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלוֹ והחזירוֹ על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

עוד אחד: מפי עליון לא תצא הרעות והטוב: (איכה ג לח) אמר רבי יוחנן מיום שאמר הקדוש ברוך הוא (דברים ל') ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וגו' לא יצא רעה וטובה מפיו אלא הרעה באה מאליה לעושה רע והטוב לעושה טוב לפיכך מה יתאונן למה יתרעם האדם אם לא על חטאיו.

כלומר מיום שקיבלנו את התורה בעצם קיבלנו את אחדות הבינה, שזה אומר ניצחנו את הברירה הטבעית. (ניצחנו אותו כבר אצל אדם התבוני הראשון המקראי כנ"ל מהמדרש קהלת, אבל כל זמן שבני ישראל היו תחת הישות המצרית הם לא ניצחו את הברירה הטבעית רק להפך הם היו בסכנת הכחדה)

2, ישויות דמיוניות. להררי יש תורה שלימה על סדר מדומיין. אבל לעומק בלי שירגיש בכך (כי לא קיבל ליבה חרדית\יהודית) הוא ירד לעומקן של איסור ע"ז ואלוהים אחרים של תורה וחז"ל.

מהי הסדר המדומיין נאמר בקצרה הנצרך למאמר הזה. ובכן על פי טענתו בני אנוש לא יכולים להתנהל בקיבוץ יותר משישים פרטים. כלומר החברה הכי גדולה בבעלי החיים או אצל הלקטים ציידים נוודים האדם תרום המפכה החקלאית, היו לא יותר משישים פרטים. ביהדות למשל נטען שבני אנוש לא יכולים להתנהל יותר מעשרה פרטים (זה שרי עשרות הנודע מהמקרא). הטיעון היא כמובן שאדם לא יכול להכיר טוב טוב יותר משישים פרטים (ושוב ביהדות נטען שאדם לא יכול להכיר טוב טוב יותר מעשרה פרטים (שופט (= שרי עשרות) חייב להכיר אישית את הנפשות הפועלות בדין), ולכן אי אפשר לשלוט כביכול על יותר משישים פרטים.

אז אייך לדעתו התאפשר קיבוצים של חברות חקלאיות ענקיות ? כאן נכנסת תיאורית הררי הנודע "סדר מדומיין" שזה אומר בקצרה: בני אנוש מאמינים באיזה ישות דמיונית. ומהי הישות הדמיונית ? הררי מביא הרבה מאוד דוגמאות. ואני הביא אחת או שתים.

1, לעיר או מדינה יש דגל וסמל ופסל. העיר המדינה היא בעצם ישות דמיונית הרי על באמת קיימת שם רק פרטים ורק פרטים שרלטניים שולטים בכל הפרטים בשם הישות הדמיונית. אז אייך כל הפרטים תחת תודעה אחת ומתנהלים ביחד תחת השרלטן ? על ידי הדגל\סמל\פסל !!

2, אליל הכסף. אליל הכסף למשל היא דמיון מוחלט. הרי אין לכסף שום ממשות בטבע ובמציאות. זה פשוט אימון של הפרטים בכסף הדמיוני.

במחשבת ישראל (חז"ל) נאמר: "אין עיר אלא אלוהי" וכמובן מול אליל הכסף (זה ששיעבד את אזרחי מצרים למלך ואחר כך את בני ישראל לעבדים) משה רבינו  ממציא את שמיטת כספים. כלומר במחשבת ישראל כל ישות דמיונית היא כוח אלוהי שמשעבדת את הפרט לישות הדמיונית ולכן המקרא שולל כל ישות דמיונית שכזו.

ע"כ בקצרה.

ובכן הררי תרם שתי יסודות עמוקים מאוד לעגלת החילוניות הריקה. 1, יש בחירה לאדם שזה אומר שיש אחריות לאדם על מעשיו ויש אחריות האדם על הסבל האנושי מול הטבע (מחלות מגיפות ועוד) ועל הסבל האנושי החברתית (האי שוויון וכפיה החברתית וסמכות החברתית הדוגמטית ועוני והרעב ועוד ועוד). 2, אם רק היה לומד ליבה חרדית\יהודית היה מבין את משמעות הסדר המדומיין שמשעבדת את הפרט לכלל המדומיין, ולכן היה מאמץ בחום את איסור עבודה זרה ואיסור אלוהים אחרים.

האם החילוניות אימצה את שתי התובנות של פרופ' הררי כאידאל חילוני יהודי (או ישראלי) ? בשתי התובנות אין זכר בחילוניות העכשווית. בראשונה האם יש בחירה לאדם, אצל החילוניות המבחן הפסיכומטרי קובעת לפרט מראש לשבט או לחסד. כלומר אין לו לעומק בחירה, הוא מתחילה תלוי במאבחנת השרלטנית לטוב או לרע (ראו מאמרי  "מבחן פסיכומטרי" = "כנוטל חרב ודוקרה לתוך מעיו"). בשניה שזה אומר הסדר מדומיין, שזה למעשה הדגל הישראלי, שבשבילה החברה המדומיינת מקריבה קרבן אדם שזה כמובן הרווקים והרווקות (ראו מאמרי עקידת יצחק הליבה החרדית), כלומר בכדי לזכות בקניינים הם מקריבים קרבן אדם על המזבח הלאום הדמיוני ועוד אדם רווק או רווקה שנכרת מעולמו האישית למען הישות הדמיונית שנקרא לאום.

מצטער פרופ' הררי, העגלה עוד נשארה ריקה !!

האמת האחדותית של הררי מול האמת האחדותית של היהדות

ובכן נמשיך להתפלסף עם הפרופ' ועם תורתו והפרדוקס (הסתירה) שלו במאמר הנ"ל מול תורתו.

פרופ' הררי מזהה את האמת האחדותית בתקופת יוון. כלומר מתי האדם התחיל להכיר באמת האחדותית ?! בתקופת יוון !! על פי מחשבת ישראל האמת האחדותית הכירו בני אנוש מאז האדם הראשון התבוני, זה שהמציא את חוקי המשפחה ואת השפה ובעקבות זה המציא את החקלאות ואת הלוח שנה ואת החינוך ובהמשך בעקבות זה נח ובניו בהמשך ממציאים את הקניין והירושה ואת הצווים המוסריים של לא תגנוב ולא תרצח. כלומר ממציאים את הדינים. ובהמשך בעקבות אחדות הבינה אברהם ממציא את ברית המילה ובהמשך יעקב ממציא את עבדי החברה (הבכורים) ומשה ממציא את שמיטת כספים וכמובן מאמץ הלכה למעשה את תורת אדם ונח על ידי יהושע בזה שמחלקים את הארץ לכל פרט על פי גורל פלוס ירושה על פי הצוו הקטגורי של קאנט (ראו את מאמרי "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט)

כלומר אחדות הבינה במקרא בד ובד ש"ידע" שווה נבואה (וכוח מול אקראיות הטבע = אסונות טבע ומגיפות ומחלות), אחדות הבינה במקרא ממציא מתוכו את המוסר והערכים הקבילים על פי הצוו הקטגורי של קאנט או אם תרצו הצוו של הלל התלמודי.

לא בכדי פרופ' הררי (וכן המערב כולה) מציין את תקופת יוון, כי יוון אימצה את אחדות הבינה כלפי המדע בתזה ש"ידע" שווה כוח. ואם ידע שווה כוח, אז כדאי לנו כבני אנוש להשיג את הכוח הזה.

לא רק פרופ' הררי והמערב נפלו כזבובים מול היפהפייה המערבית בעקבות אימוץ אחדות הבינה, גם כנסת הגדולה טעו לחשבו שהנה האומות מאמצים את אחדות הבינה ולכן לדעתם בוטל האלילים ועבודה זרה באומות. מה שכנסת הגדולה לא חלמו, שזה יישאר רק בתחום המדע = הידע = הכוח ותו לא. ואם כוח תמיד הפרט טפל לישות הדמיונית שזה ע"ז של תורה.

אם אחדות הבינה במחשבת ישראל הביא בעקבות זה לשלילת הישויות הדמיוניות ולכן שללה את ישות האנושית שהמציא אנוש בן שת. פרופ' הררי חסיד שוטה (זה רק כינוי) של הישות הדמיונית שהוא קורא לו "אנוש". הוא למשל לא רואה צורך בחוקי המשפחה כי ישות "אנוש" (זה שהמציא אנוש בן שת) אמור להתקיים מול הפרט אישית שלא חייב לשרוד אישית. סליחה מהפרופ' שאני מזכיר משהו אישי פרטי שלך, אבל לצורך הנושא זה חשוב להזכיר. אתה הפרופ' מתגאה בהיותך גיי, כלומר אתה ממש חסיד שוטה של הישות הדמיונית שנקרא "אנוש" על חשבונך האישית שאתה אישית תיכרת מעולמך כי לא תשאיר זרע (אפי' אם כן תשאיר זרע לדור אחד, בלי חוקי המשפחה לא תשרוד דורותיים). אתה מתפלא מהמוסר והערכים של הישות האנושית הדמיונית, שלמעשה בשביל מה אתה צריך אותה, אם אתה אישית לא שורד דור אחד ?!

לסיום נושא זה

זה שמאז תקופת יוון האומות אימצו את אחדות הבינה, זה היה חלום רטוב אפי' של כנסת הגדולה שהנה יבוטל הישויות הדמיוניות ושחרור הפרט מעול הישויות הדמיוניות מבוטחת. אבל על כך אנו בוכים עד ימינו אנו, שהתברר שרק כלפי הכוח (ידע = כוח) הם אימצו בחום את אחדות הבינה. כלפי ביטול הישויות הדמיוניות ?! כלפי הסבל של הפרט תחת כוח הישות הדמיונית וסבל הפרט תחת כוח אליל הכסף (שהוא – אליל הכסף – היוצר את העוני ואת הרעב ואת המהפכות החברתיות בתוך העמים ואת המלחמות בין העמים) ?! כלפי זה האומות ביחד עם הלאומניות היהודית המתחדשת, לא אימצו את אחדות הבינה. להפך, כאן אין "אמת" אין "אחדות הבינה" ולכן הם צריכים ל"כוח הרוב" קרי דמוקרטיה. כלומר במקום לאמץ את האמת שאתה קורא לזה "אמת חילונית", הם כלפי מוסר וערכים מאמצים את "כוח הרוב" אפי' שהרוב יאמר ש1+1=7 הרוב מכריעה את האמת בזמן שהאמת היא ש1+1=2. תחשבו אילו המדע היה מאמץ את כוח הרוב למדע, האם זה היה מדע ? בוודאי שלא, הרי המדע מושתתת על אמתויות אבסולוטיות.

הפרדוקס בין תורתו של הררי לבין הנאמר במאמר "אמת חילונית"

פרופ' הררי טוען בתורתו שהמדע לא יכולה להבין כאב ולא יכולה למדוד כאב וסבל. כלומר הררי כאן מאוד ביקורתי מול המדע המודרנית שעוד לא הצליחה למדוד כאב ולהבין כאב.

אם היה יותר ביקורתי, היה מבין שהמדע כמו שהיא לא יודעת למדוד כאב ולהבין כאב, היא לא יכולה גם להמציא ערכים ומוסר הרי ערכים ומוסר בא למנוע את הכאב והסבל.

הווה אומר, המדע והמודרנה לא יודעת להמציא ערכים ומוסר מתוך המדע, הווה אומר כל הערכים והמוסר הם שרירותיים ועל פי כוח הרוב היא נכפת על הפרט.

יותר מיזה, עצם שהמוסר וערכים מומצאים שרירותית על ידי כוח הרוב, לעולם האדם יצטרך שוטר ומשטר שיגן על המוסר והערכים שהכוח הרוב המציא מהבטן. הווה אומר האדם לעולם לא ישתחרר מהישויות הדמיוניות. חירות הפרט תהיה רק קלישאה דמיונית. תמיד המוסר והערכים אמורים להיות נכפה על הפרט על ידי הרוב הדמיונית.

על כל פנים, אין כאן על פי תורתו של הפרופ' שום "אמת חילונית" כי האמת המדעית לא יכולה להבין כאב וסבל, ולמדוד כאב וסבל, ולכן ערכיה ומוסריה הם שרירותיים ונכפים על ידי כוח. וכל ערך ומוסר שאמורים לכפות בכוח, אין היא יכולה להיות מוסר וערך קביל על פי הצוו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל התלמודי.

ותראה פלא – פרופ' הררי היקר – אם האמת המוסרי והערכי מושתתת על אחדות הבינה (זה שחכמי יוון אימצו בחום כלפי המדע = ידע = כוח = נשק גרעיני למשל. ולא רצו לאמץ את אותו אחדות הבינה כלפי המוסר והערכית ?!), אז פתאום לא צריך רוב ומשטר וגננת ושוטר. כל בני החברה בני חורין כולל שופטיה שלא סגורים תחת שערים מגנטיים וסוללת שוטרים. מתי ראית דיין בית דין או רב או גדול הדור תחת סוללת אבטחה ושערים מגנטיים ?

בקיצור בני החורין האלה, כן כן היהודים, הם שורדים זה אלפי שנים בלי שוטר וגננת כי כל המוסר וערכיה מושתתים על אותו אחדות הבינה כמו שהמדע כלפי המדע מושתתת עליה. החששות האנטישמיות שכתבתה במאמר הנ"ל, לעולם לא התגשם אצלינו היהודים. אתה מבלבל בין היהודים לבין שאר הדתות, ולא בכדי, כי השרלטניים של הלאומניות המתחדשת דאגו לכך מראש שתהיה פנאט ובור ועםארץ גמור בנושא מחשבת ישראל והיהדות. הם דאגו מראש שתשנא בטירוף את היהדות שלא תנסה אפי' לבדוק אותה מהי. אתה פרופ' היקר שיודע מהי ביקורת, כאן כשלת נורא כי אפי' לא הלכת לבדוק מהי בכלל היהדות ועל מה היא מושתתת. לא ולא, אתה כמו ילד רובוט של השרלטן הלאומני מאמין שהיהדות היא כמו הנצרות והאיסלם ואלוהי הבייביסיטר שלהם. כנ"ל לא השכלת להיות ביקורתי על החינוך הדוגמטי והאינטרסנטי שקיבלתה תחת הישות הלאומית הדמיונית.

אתה מדבר על ענווה מדומיינת שיש במודרנה, ולא שם לב שעניו לעולם לא יכול לכפות את ערכיו ואת המוסר על האחר. ואם כל כולך לא מאמין באדם ומעמיד לו שוטר ומשטר ושרלטן שמדבר בשם הדמיון (הרי הדגל והרוב הדמוקרטי הם ישות דמיונית מול הפרט), וכופה על האחר את הערכים ואת המוסר השרירותיים שהמציאו מהבטן כנ"ל מכוח הרוב המדומיינת ?! אתה לא יכול לזעוק אני עניו. אנו היהודים שמאמינים באדם ולא מעמידים לו שוטר וגננת בכפיה, אנו יכולים להתגאות בענווה, ומתוך הענווה שלנו אנו באמת מעט. לך תפגוש את המנהיגים של היהדות ותבין ענווה מהי, לך תפגוש תלמיד חכם קלסי תבין ענווה מהי. מכאן גם תבין למה היהדות לעולם לא נכפת על אף אחד. הנתון של הפסד של 80% יהודים בכל דור ודור להתבוללות תוכיח את החירות והחופש שהיהדות נותנת לבניה זה אלפי שנים.

לסיום:

אני חב לפרופ' היקר חובה גדולה והיא להסביר לו אייך המוסר וערכים של היהדות מושתתת על אותו אחדות הבינה של המדע. כלומר זה לא פר רק לבקר את הפרופ' ולטעון שהיהדות מאמצת בחום את אחדות הבינה בעיקר על הערכים והמוסר ורק אחר כך על הכוח מול הטבע האקראי. בלי להסביר אייך זה עובד ועבד כל ימי קיומינו.

אבל הפרופ' מבין שאני לא יכול ללמד אותו תורה על רגל אחת, ולכן אני יאמר לו מה שהלל התלמודי אמר לגר, או מה שקאנט אמר למערב. הלל התלמודי אמר: "דעלך סני – לחברך לא תעביד. זו היא כל התורה כולה, ואידך פירושה הוא, זיל גמור". כלומר: מה שעליך שנוא לא תעשה לחברך, זו (תמצית) כל התורה (על רגל אחת) והשאר פירוש הוא, לך ללומדו (תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף ל"א, עמוד א').

קאנט כמובן המציא את הצוו הקטגורי שכל בני המערב מבינים אותו כמו תרנגול בבן אדם. (ראו "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט)

אפשר גם לעיין במאמרים כאן בבלוג להבין ביתר הרחבה את מחשבת ישראל העמוקה.

בברכה

Max maxmen

בעקבות זעקת אתר בחדרי כאן זעזוע: הפרופסור זלזל בעולם החרדי ב'ידיעות': "מה שמגן על בחורי הישיבות הם החיסונים ולא לימוד התורה"

הגבתי כדלהלן:

פרופ' הררי הוא אדם מוכשר אבל תאוריקן והיסטריון ככה שאין לו שום מושג בסוציולוגיה במיוחד אין לו מושג בסוציולגיה יהודית
מבחינת החרדים, מספיק המדע של הגויים וככה זה היה מאז היותינו לעם.
הלכתית הלכנו על פי הגויים בכל תחום ותחום גשמי רפואי מדעי. יותר מיזה אם יש סתירה בין חז"ל והקבלה לבין הידע הגויים, אנו עד ימינו הולכים אחרי הגויים. לא נחלל שבת על סגולה או רפואה חזלית מה שאין כן נחלל שבת וכיפור על פי חכמת הגויים.

כאן טועה הפרופ' הנכבד. אנו לא צריכים להקריב 90% יהודים להיותם חילוניים בכדי לקבל מה שיש לנו במילא מהגויים. לא חבל על כל כך הרבה יהודים לא מכירי יהדות בשביל דבר שיש לנו במילא מהגויים ?

אז מחילה פרופ' היקר, החילוניים לא תורמים לנו כלום ואנו נשרוד בלעדיהם. מה שאין כן החלוניים בלי החרדים, אין להם מה לחפש כאן בארץ ואין להם שום סיבה להיקרא יהודים.