דע את חרדיותך – למה לך להיות פוץ?

דע\י את חרדיותך – למה לך להיות פוץ\ית, אם אפשר להיות אינטלקט?!

נאמר בתורה "אם לא יגיד ונשא עונו" (ויקרא ה' א'). דורשים חז"לינו הקדושים: אם לא תגידו "אלהותי" לאומות העולם הרי אני פורע מכם. אימתי (אימתי ואייך הקב"ה נוקם בנו רח"ל?)  אומר הנביא ישעיהו (פרק ח פסוק יט) ְכִֽי־יֹאמְר֣וּ אֲלֵיכֶ֗ם (האומות = בני המשטרים) דִּרְשׁ֤וּ אֶל־הָאֹבוֹת֙ וְאֶל־הַיִּדְּעֹנִ֔ים הַֽמְצַפְצְפִ֖ים (= הפופוליסטיים)  וְהַמַּהְגִּ֑ים (= הספינר הישראלי מהאקדמיה). ותענו להם בתמיהה – מציע הנביא ישעיהו, הֲלוֹא־עַם֙ אֶל־אֱלֹהָ֣יו יִדְרֹ֔שׁ בְּעַ֥ד הַחַיִּ֖ים אֶל־הַמֵּתִֽים?! (ויקרא רבא במקום)

מבוא

פרק א' אלוהות (רק הרובד הפשוט הלוגי והראלי לעניינינו)

פרק ב' החרדי והמדינה והכלכלה (ואגב זה נעסוק במשתפי הפעולה החרדיים עם הדיכוי החרדי במדינה).

פרק ג' הפרדת המדינה מהדת (להחליף את שם המדינה לשם נטרלי שגם הערבים יכלו לחיות עם שמה של המדינה)

פרק ד' החרדי מול בני המשטרים בכלל, ומול החילוני בפרט. עגלה מלאה ועגלה ריקה

פרק ה' החרדי מול גיוס החובה ומול לימודי ליבה ואקדמיה.

פרק ו' החרדי מול הלהט"בים שביניזם פמיניזם ומי טו.

מבוא

כשסוקרטס = הפילוסוף היווני השוטה, הקריב את חיו למען כבוד קדושת אלוהי המדינה = למען כבוד קדושת ריבון אדם על אדם, מול החופש הביטוי שלו, חזלינו הקדושים הבינו כמה מסוכן – בדור של פילוסופים פנאטים, לגלות את האלוהות שלנו. עד כדי כך מסוכן, שהם אומרים שהיום שתרגמו את התורה ליוונית כהיום שנעשה העגל. ולכן מאז עד ימינו כל היהודים מדברים בשפה שאף בן משטר לא מבין באמת. לא רק שהם לא מסוגלים להבין את השפה כי היא שפה זרה, אלא גם אינטלקטואלית, בן משטר לא מסוגל להבין את התורה והאלוהות שלנו. שהתורה אומרת לנו שרק עד דור שלישי אפשר לבוא לקהל השם (מצריים וכו'), התורה טוענת שיש פער אינטלקטואלית שרק בשלוש דורות של אבולוציה התפתחותית יכולים להשיג את הפער הזה ואפשר כבר לבוא בקהל השם.

כלומר כשאצל האומות\בני המשטרים, לא היה חופש ביטוי וחופש דעה, עד כדי כך שבני המשטר רצחו אפי' פילוסוף כמו סוקרטס?! מסוכן מאוד במיוחד ליהודים תחת בני המשטרים, להסביר את התורה לאומות\לבני המשטרים. ולכן קשה היה מאוד לקיים את מצוות "אם לא יגיד ונשא עונו" כנ"ל. אבל מאז שפילוסופי הדורות האחרונים הצליחו לפחות את זה – חופש הביטוי\דעה, לתת לבני אנוש (שפינוזה בתורתו הטוטליטרית מסכים לתת לבן אנוש את החופש הזה. הרי במערכת טוטליטרית דיבורים לא יכולים להזיק באמת. ולכן הלץ הזה שפינוזה נתן לבן אנוש את הגלולה הזה שנקרא חופש הביטוי שפסיכולוגית ירגיש שיש לו איזה מן זכויות כמו הזכות לדבר). לדעתי חובה על כל יהודי להגיד את אלוהותו של הקב"ה לאומות, אחרת כנ"ל, הם עוד יכפו עלינו את אלוהותם (לאומניות, גיוס חובה, לימודי ליבה ואקדמיה וכדומה) כפי שאומר הנביא ישעיהו לעיל.

ובכן והיות ששפת היהדות לא מובנת לבני המשטרים, קורה לדאבוננו שגם מקצת מהיהודים לא מכירים את השפה, והם יוצאים לשוק ועושים צחוק מעצמם = מראים את בורותם ברבים. ולכן החלטתי להסביר במקצת את התורה ואת האלוהות שלנו לאלה שטוענים שהם חרדים (הם חושבים בטעות כי זה שנולדו אצל הורים חרדים, הם חרדים. הם לא מבינים שחרדי זה אך ורק מי שצאצאיו הם גם חרדים. כמו יהודי הוא רק מי שצאצאיו יהודי ככה זה החרדים = שני צדי המטבע. ראו מיהו חרדי? נעים להכיר).

אנחנו חייבים להבין שחרדיות זה לא עוד איזה סוג של בן משטר\אזרח שהוא רק משונה כי יש לו סט מנהגים והלכות ומיליוני ספרים מדורי דורות שהוא סוחב עמו לנצח. חרדיות מייצגת את האדם הבן חורין ולשם כך עשו לו ברית מילה (ראה ברית מילה בשביל מה? ראה גם מלכות ישראל מול ברית מילה ). והיות שאין לו ריבון ושוטר ואכיפה מעצם היותו בן חורין, הוא צריך עצמאית להיות אדם מוסרי וערכי. הוא צריך חוקה (חוקה לא טוטליטרית על דרך אילו ניתנה התורה חתוכה לא היתה לרגל עמידה), בשביל זה הוא צריך ללמוד את החוקה עצמאית מיום שהוא נולד. מכאן חובת מצוות הלימוד ביהדות.

אם היינו בגאולה בארץ ישראל, קל היה יותר לקיים את החוקה. אבל והיות שאנו תחת אלוהים אחרים זה אלפי שנים, אצל כל סוגי אלוהות של הגויים שמתחדשות תמיד בכל דור ודור, נצרך מאתנו להגיב ולדעת לשרוד שם. מכאן התפתח כל ספרות ההלכות והמנהגים. כלומר אם נשאל את עצמינו אייך מתורה אחת יצא לנו מיליוני ספרים (שרובם לא שרדו כמובן)? התשובה שבכל ספרות מכל הדורות נמצא כל התשובות לכל סוגי אלוהים אחרים של הגויים. (אלמלא חטאו ישראל לא הוה להו אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע – נדרים כב:)

ואם יש חרדים שרוצים לעזור לחרדים, לעזאזל הם צריכים להכיר שני דברים. קודם כל להכיר את אלוהי ישראל ואת הספרות שלנו מכל הגלויות בכדי להכיר ולדעת אייך להגיב מול אלוהיהם של הגויים ולעזור לחרדים לשרוד שם. שנית כל להכיר את אלוהיהם שמשנה את פרצופו מדור לדור. חז"ל אומרים למה נאמר אלוהים אחרים ולא סוג של אלוהים?! מסבירים לנו חז"ל כי כל אלוהים חדש שתצמח לאומות במשך הדורות, הוא לא יהיה באיסור של אלוהים אחרים אם וכאשר יהיה כתוב סוג של אלוהות, ולכן כתוב אלוהים אחרים = כל אלוהים חדש וישן.

במקום חרדים שכאלה שיודעים גם את התורה ואת כל מלחמות התורה בגלות, ויודעים גם את אלוהיהם של האומות. קיבלנו חרדים כמו החבריה מעיתון המשפחה למשל שאשכרה נחיתים עד מוות מול אלוהיהם. באחד ממלחמות אלוהיהם נגד היהודים החרדים הכבושים תחתם, עיתון המשפחה מתנצל מול אלוהיהם וכותב במאמר המערכת את הדברים המזוכיסטיים האלה: "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות". אתם מבינים?! עם הספר העם היחיד בעולם שקיים בלי משטר וריבון ובלי אכיפה זה אלפי שנים. עם שסובל כל כך מאלוהי הגויים. ואם זה לא מספיק, בשבעים שנים האחרונות הוא סובל תחת ריבון יהודי עם אלוהיהם הפנאטי והפרדוקסלי, יושבים להם חרדים – בעיתון כביכול חרדי, נחיתים ומזוכיסטים שחושבים לעצמם שהיהודי האותנטי צריך תיקון?! עפרא לפומיה

וככה תעברו לעוד אתרים למיניהם שקוראים לעצמם חרדים. כמו צריך עיון הכיכר ובחרדי ועוד ועוד. או סתם ברשתות החברתיות, ופשוט אפשר למות מהבורות שלהם. מילא בורות אבל להרגיש נחיתים?! להיות כאלה מזוכיסטים?!

ולכן ראיתי צורך לכתוב את המאמר הזה אחרי שנים שאני מסתובב לי ברשתות והפורומים ורואה את כל סוגי החרדים מכל הקהילות והגוונים, ומרגיש שעפעס איבדנו את חוש האינטליגנציה, איבדו את גאוות היחידה שהיה ליהודי בכל הדורות מול הגויים הפנאטים ותורתם הנבזית והפרדוקסלית.

בכל הדורות היו יהודי שאוהבים לחיות את החיים מה שנקרא חוטאים לתאבון. אבל הם כולם לא איבדו את האינטליגנציה ולא נהפכו לבני משטרים פנאטים. בוודאי שלא נהפכו לשופרות של המשטר כמו שאנו רואים היום ברשתות, שחרדים ריקי מוח שנהפכו לשופרות של ממש למען המשטר נגד היהודי האותנטי\החרדי. אפשר לראות חרדים נחיתים אינטלקטואלית מול מי?! – לא תאמינו, מול בני המשטרים? מול העגלה הריקה?! שוב נביא את כותב המערכת של עיתון המשפחה שכותב את המילים המזוכיסטיים האלה: "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות". ועוד אפשר לראות חרדי קונה את העיתון הזה?! תעזבו עכשיו כל הכעסים על הפוליטיקה החרדית וכו', מנין המזוכיזם הזה?! מנין הנחיתות ועוד מול מי?!

הכאב היא בכך שכנ"ל בכל הדורות היו אוהבי חיים ומקורבים לשלטונות ועשירים וכו' וכו', אבל אינטלקטואלית, כל אלה ידעו לעשות הכל בכל מכל כל למען היהודי האותנטי כי אינטלקטואלית הם ידעו את האמת הפשוטה שגוי זה גוי\פנאט = עגלה ריקה, ויהודי זה משכיל חכם, תרבות שלא צריך שוטר וגננת ריבונית זה אלפי שנים. מי היה מוותר על תרבות שכזה מול התרבות של הגויים הפנאטים שצריכים שוטר עם גננת ריבונית = עגלה ריקה? קחו דוגמא של שני דורות, יודקה פלאי האב של אלי פלאי. יודקה פלאי כנודע כיהודי שמסר את נפשו למען הזולת במיוחד למען יהודים אותנטיים, מסר את נפשו גם לעזור למוסדות של תולדות אהרן. שתבינו, מדובר על מוסדות מה שנקרא הכי קיצוניים שיש. אלי פלאי בנו של אותו עסקן מהדור הקודם, כבר נלחם עד מסירות נפש ל"שינוי" – קרי "התבגרות" של היהודי האותנטי. אריה ארליך – שאביו עזב את הכל להידבק דווקא לצדיק זקן ערירי ממאה שערים – הכי פנאטי שאפשר – בעיני בנו אריה, כותב בלי בושה: "הכוונה של העיתונאים החרדים עשויה להיות טהורה (והיא אכן כזו במקרים רבים), והרצון הוא להוביל שינוי". ואחריהם כל זב חוטם ברשתות שמרגיש עיתונאי או סתם מרגיש חכמולוג, רוצים להיות חלק במובילי השינוי. אתם מבינים?! שינוי ממה? מהעגלה המלאה לעגלה הריקה?!

הרג אותי במיוחד ציוץ שראיתי מבצלאל כהן: "הבא על אשת איש יש לו חלק לעולם הבא, אבל המלמד בממ"ח אין לו חלק לעולם הבא. (הרב גרשון אדלשטיין)"

האדם הזה אשכרה קורא לעצמו ‏‏"ראש בית מדרש אנשי חיל למנהיגות תורנית", ומצייץ כזה ציוץ שמוכיח את היותו בור ועםארץ גמור. תגידו לי אתם, אייך הוא כראש ישיבה של מנהיגות תורנית, לא יודע אלף בית של משפט הכי קטן של הרב אדלשטיין?! זה בלי להתייחס לעובדה שאין כזה חיה מנהיגות תורנית, ולכן אי אפשר להיות ראש ישיבה שכזה. אצל בני חורין היהודי אין מנהיגות, זה בדיוק העניין וההבדל העמוק בין בני המשטרים שצריכים גננת ריבונית, לבין בני חורין היהודים זה אלפי דורות. אצל בני המשטרים הפנאטים מספרים להם שהם העם והם השלטון ככה כל זב חוטם בן משטר פנאט מדמיין כל הזמן שהוא העם והוא השלטון (זה חלק של היכולת השליטה בבני המשטרים – לתת להם לדמיין כאילו הם הם זה העם וכו'). אבל שחרדי ידמיין לעצמו שהוא ישות החרדים הדמיוני והוא מוביל את השינוי והוא מצמיח מנהיגים תורניים?! תגידו לי אתם, הם לא צריכים אשפוז דחוף?

אותו דבר שאנחנו רואים חרדיות ברשתות שבלי בושה מבחינת אינטלקטואלית, מצהירות שהן פמיניסטיות. לא, הן צריכות להיות כאלה מטומטמות. הרי מבחינת אינטלקטואלית יהודית, רק ריק מוח יכולה לצאת עם דגל הפמיניזם. ראו פמיניזם ויהדות

אותו דבר שאנו רואים ברשתות צעירים חרדים פתאום מתגאים עם מדי הצבא. מאחד עד עשר כמה טמטום ובורות צריכים להיות לאדם כזה לא להתבייש עם מדי צבא, ועוד במדינה קפיטליסטית שאין לה אלא שכירי חרב?! ואל תגיד לי שאתה לא יודע מה זה מדינה קפיטליסטית, כן, הרי אם אתה את זה לא יודע, אז במה אתה חרדי\יהודי\אינטלקט?! בלי להכיר את אלוהי הגויים מול אלוהינו וההפך, אייך אתה לא מתבייש מעצמך?

הרמה האינטלקטואלית של היהודי תמיד, בכל הדורות, היה לפחות שאפי' הפחות שבהם, ידע את ההבדל בין תרבות היהודית על כל גווניה לבין תרבויות הגויים. אף יהודי בכל הדורות לא חשק בתרבותם ובוודאי לא בתורתם הנבזית. נכון תמיד היו חוטאים שרצו את החופש מהאיסור ורצו את החטא, אבל בשום פנים ואופן לא התפתו לרצות מרצון חופשי להיות בן המשטר שלהם, ושהם הגויים יחנכו את הילדים שלהם, ושהם הגויים יקחו את הילדים כשכירי חרב בחינם ועוד במדינה קפיטליסטית. זה לא היה באף דור מכל הדורות עד ממש בדור הזה הצעיר יותר.

אנחנו חייבים להבין, מה שהם קוראים תקומה, התאפשר להם אך ורק אחרי כמה דורות של השכלה של גויים, כלומר אחרי שהיו מספיק יהודים בורים ועמי ארצות, יכלו היו להקים עליהם ריבון אדם על אדם. רק שהיו כבר מספיק בני משטר פנאטים אפשר היה לקחת מהם את הילדים הרווקים והרווקות להקריב לדגל בחינם ועוד במדינה קפיטליסטית. כלומר בתחילה עוד הבטיחו להם ארץ ובית מה שנקרא מדינה סוציאליסטית, אחרי דור שהיו מספיק פנאטים, גם את זה גנבו להם – את הארץ ואת הבית, והפכו את המדינה למדינה קפיטליסטית. ומה עכשיו, למה יש עוד גיוס חובה, הרי "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי).

ביום שפנאטי ההשכלה – שהקימו על עצמם ריבון אדם על אדם עם התירוץ, שלפחות היא נותנת ליהודי ארץ ובית – אימצו לעצמם את דת הקפיטליזם, ארץ ישראל כבר לא של היהודי יותר. לא רק זה, המדינה כולה היא כבר לא מדינה לאומית (היא לא היית לפני כן כשמעל חצי היהודים לא גרים בא. וכמדינה שמדכה את היהודים האותנטיים שכן גרים בא. אבל אחרי אימוץ דת הקפיטליזם אפי' אדם ריק מוח יכול להכיל את ההבנה שהמדינה כבר לא מדינה לאומית): "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

אחרי שתעיינו שוב ושוב בדברי מילטון פרידמן האלה, מאחד עד עשר כמה טמטום יש לאדם שמתגאה עם מדי הצבא?! הרי שכיר חרב זה ההשפלה הכי גדולה שיכול להיות הרי החומר גלם של שכיר חרב חייבת להיות כזה שאין לו מוח אנושי אלא יכולת ציות למפקד. כמה מאחד עד עשר צריך אלי פלאי להיות מטומטם ולבכות שהיהודי האותנטי לא לומד אזרחות?! שאלי פלאי יאמר לנו, באיזה עוד עם בעולם יש טמטום שכזה שאפשר אחרי אלפיים שנות גלות לחזור לארץ ולהפוך אותו למדינה קפיטליסטית ועוד להמשיך לגייס בגיוס חובה?!

היו יהודים בקום המדינה שעוד האמינו אולי ואולי זה התחלה של משהו. הבעיה היא שאותם אלה שהאמינו בכך, הם הם גדולי הקפיטליזם בארץ. כלומר הימין דווקא הוא הקפיטליסט. אתם מבינים?! החרדי הליצן שרוצה להרגיז את פנאטי הציונות הדתית, אלה שעולים להר הבית במסירות נפש, אלה שהולכים לגור במקומות סכנה ולהתגרות בערבים, צריך רק לשים לו על הגב סטיקר שכתוב בו את דברי מילטון פרידמן. "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

היהודי האותנטי בכל הדורות כולל בדור האחרון מה שנקרא חרדים. היו ברמה שכאלה דברים לא יכול לשכון במוח אפי' לשניה מבחינת אינטלקטואלית. ק"ו לחשוק להיות חלק בטמטום הזה?! "שותפות" – דורש אלי פלאי השוטה – "איבדנו את תחושת השותפות" טעון פלאי הפוץ. שותפות למה? למדינה קפיטליסטית? אתה מודע לכך שאין לקפיטל שום ריב עם הערבי וההפך כי אין בקפיטליזם מדינת לאום?! למה אנחנו רבים עם הערבים? למה כשערבים הם 50% מנותני שירות הרפואי בארץ ישראל, אתה מרגיש בסדר כי זה מדינה קפיטליסטית וככה רואים את זה גם הערבים. אז למה אנחנו רבים עמם? למה אתה וכל חרדי חדש מצוי לא דורש את ביטול שם המדינה מ"ישראל" לשם "נטרלי" ככה לא נריב יותר עם הערבים ולא נסכן את כל יהודי הארץ והעולם לריק. הרי זה מדינה קפיטליסטית ולא מדינה לאומית!!

היהודי האותנטי הוא זה שצריך לעבור שינוי ולהפוך להיות פנאט ישראלי פרדוקסלי מבחינת אינטלקטואלית?! הוא הוא היהודי האותנטי צריך ללמוד אזרחות?!

לסיכום המבוא:

ראיתי צורך לתת לצעירים ולצעירות קצת רקע השכלתית יהודית\חרדית מינימלית. להחזיק בתואר חרדי, זה לא זכות או ירושה אלא חובה. חובה לדעת לפחות מה מבדיל בינינו לבין בני המשטרים הפנאטים. עם כל הכעס שיש לכל אחד ואחת מול הפוליטיקה החרדית בקהילתו ובעירו וכו', אל תוותרו על האינטליגנציה של החרדי מול בני המשטרים. אל תוותרו על החינוך היהודי, וק"ו אל תעבירו את צאצאיכם למולך. כן כן לשלוח ילד וילדה ללמוד בממלכתי מה שנקרא ממ"ח, זה להעביר את הילד למולך. זה המשמעות של הדבר ולכן אין להורה כזה עולם הבא. זה מה שבצלאל כהן המתיימר ללמד מנהיגות תורנית, לא מבין מרוב בורות ועםארציות שלו. הרי מה זה עולם הבא כפשוטו? הדור הבא שלך ושל אשתך!! ואם אתם מהעבירים את צאצאיכם למולך, החוק שלו אומר שהילדים לא שלכם אלא של המולך [(לדברי גיל סיגל, פרופ‘ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, ”להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם“ הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי) ואני שואל אותכם איזה יהודי אותנטי בכל הדורות יכול היה לשמוע דברי הבל שכאלה אלא יהודי שנהפך לבן משטר שעד כדי כך אינטלקטואלית הוא לא מסוגל להכיל כאן את הביקורות] ולכן יש למולך את החוצפה באמת לקחת אותם לצבא\לדגל\למולך כרווק בחינם, ועוד במדינה קפיטליסטית שיש בא אלא שכירי חרב. כלומר המולך חושב עליהם כשכירי חרב בחינם. סבינו לבן נהג בבנותיו כנוכריות – הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו. ולכן העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו ?! – אומרות אימותינו. כלומר כל היהודים בארץ ישראל היו צריכים כבר להתעורר מהתרדמת החשיבתית, ולומר אין לנו חלק יותר בתקומה השקרית הזה. אף יהודי כחילוני וכדתי לאומי לא צריך להיות כזה טיפש ולהקריב את זרעו וכל עמלו למולך ריק מתוכן = מדינה קפיטליסטית. כמו שכל יהודי חילוני לא שולח את זרעו בחוץ לארץ בחינוך ממלכתי אלא מחפש לו חינוך פרטית, ק"ו יהודי הארץ לא צריכים יותר לחינוך הממלכתית. כי כולה שקר.

החרדים הם היהודים היחידים מזרע היהודים שלא התפתו ללכת אחרי התקומה. מבחינת אינטלקטואלית יהודית זה היה בלתי אפשרי. אפי' בזמנים שהתקומה עוד היית סוציאליסטית שאפשר היה לחלום אולי ואולי זה התחלה של משהו במיוחד אחרי השואה שהרבה באמת נשארו בלי כלום בלי בית בלי אזרחות וכו', החרדים מבחינת אינטלקטואלית עמדו במבחן. היום?! היום שיקומו חרדים שכאלה שידרשו לימודי אזרחות?! היום שהחרדי ירגיש בסדר ועוד מתגאה עם מדי צבא בזמן שכל ילד בכיתה א' כבר יודע שהוא שכיר חרב זול?! היום אחרי שכל צעיר מרגיש על בשרו שזה מדינה קפיטליסטית (כן, הרי אין לצעיר זכויות יתר מול צעיר ערבי למשל), הוא מרגיש שבכדי להקים את קן המשפחתי שלו בארץ ישראל, אין לו סיכוי, ואפי' יש יתרון לערבי מולו מהרבה סיבות שלא נדון בו עכשיו. אחרי כל זה הצעיר החרדי יכול להתפתות להיות למשל לאומני?! אתה חרדי, ולא בן משטר פנאט שלא מבין כלום. אתה חרדי ולא דתי ציוני לאומני שרבותיהם שטפו להם את המוח עם לאומנות ריקה מתוכן והפכו את המדינה לכיסא הידוע. אתה חרדי שיודע שאפי' מנהיגי התקומה בקום המדינה הבינו שהעגלה המלאה אצלך. אז אייך לעזאזל אתה לא מבין את זה?

ובכן כנ"ל אני הולך לכתוב כאן הסבר מרחיב את הדעת שתסביר את אלוהינו ואת השקפתנו, ומנגד נסביר בטוב טעם את אלוהיהם שתבינו מול מה אתם עומדים, ואחרי כל המסה הזה, נצא כולנו חכמים ונבונים בעזרת השם.

לסיום המבוא.

מי שמתרגם את דע את "חרדיותך" לדע את "יהדותך", מתרגם נכון. כלומר המאמר הארוך הזה הוא בשביל חרדים בעיקר, כי רק הם יכולים אינטלקטואלית להבין את הדברים. אבל אפשר למצוא יהודים בכל משפחה מכל הגוונים של היהודי, אחד או שנים שיש בהם את הגנים היהודיים האלה, ולכן הם גם יבינו את המסה הזה כאן. למשל הפילוסופית היהודייה חנה ארנדט, היית מבינה טוב טוב את המאמר הזה. מנגד שפינוזה היהודי למשל, לא היה מסוגל אינטלקטואלית להבין את זה. מנין לי?! כי הוא כן למד ולא הצליח להיכנס לפרדס, ורואים את זה לכל אורך כתביו. גם בימינו אפשר לראות הוגים גדולים יהודיים כאלה וכאלה. כלומר אלה ששייכים לשפינוזה וחבריו שהם טוטליטריים במהותם, כמו השופט ברק למשל. ואפשר למצוא יהודים חילונים לגמרי שיש להם עוד זכות אבות וגניים יהודיים שקולטים מבחינת אינטלקטואלית את אלוהי ישראל. אבל תזכרו, נכון שיש ויש, אבל הרוב של האקדמיה הישראלית הם ספינרים זולים כמו במערכות של המדינה וכמו בתקשורת. כלומר התפוח (עבדי המדינה והשופרות שלהם בתקשורת) לא נפל רחוק מהעץ (מאנשי האקדמיה שלהם).

                                             פרק א' אלוהות.

נדגים לכם מהי המושג אלוהות. כשאתאיסט חילוני או דתי וחרדי, אומרים לכם אין אלוהים, מה בעצם הם אומרים? הם אומרים לנו קבל את אלוהותי\ריבוני החילוני או הדתי. כלומר הם רוצים שאנו כיהודים נכנע לריבון אדם על אדם שרק במקרה הוא בעצמו לקח לעצמו את התפקיד. תבינו, זה לא וויכוח סרק האם יש אלוהים או אין, הרי בכדי לקבוע דבר כזה שאין רח"ל, הם צריכים לחפש בכל היקום כולו, וכנודע בקושי אפשר להגיע רק למאדים. כלומר לוגית אי אפשר לטעון את הטענה הזו. אז למה לטעון אותו סתם?! ולכן תמיד הטענה בא ביחד עם המשמעות העיקרית שהם רוצים לומר לנו: קבלו את ריבוני. כפי שאומר מראש ישעיהו הנביא לעיל.

ובכן הפוך, שהיהודי אומר לבני המשטרים, יש אלוהים והוא הריבון שלנו. בעצם היהודי מדבר בשפה שלהם בלי שיבינו מה באמת אומר היהודי. היהודי אומר להם אין ריבון אדם על אדם, האדם הוא בן חורין. אז אם היהודי היה חיי בזמן סוקרטס, בני המשטרים היו הורגים אותו כמו שרצחו את סוקרטס. היום ב"ה בני המשטרים לא יכולים להרוג כי הם טוענים שהם נותנים חופש ביטוי וחופש דעה.

האמת היא שאפשר לאהוב את בני המשטרים של אז יותר מבני המשטרים של היום. כי לפחות הם הבינו טוב טוב שאלוהי ישראל צודק, ולכן נשאר להם רק ברירה אחת, והיא להרוג אותו או את המדברים בשמו. היום בני המשטרים כאלה מדומיינים שמספרים לעצמם שהם הנאורים והצדק עמם. ולכן פנאטי המשטרים לא מרגישים מאוימים מחופש הביטוי והדעה. כלומר אינטלקטואלית בני יוון היו יותר חכמים (רוצחים אבל חכמים) מבני דורינו הפנאטיים שהם גם רוצחים וכובשים וגם לא חכמים אלא מדומיינים וספינרים גדולים.

ובכן מהי אלוהות? אלוהות הוא סמכות על אדם !! למשל עיר. חז"ל אומרים אין עיר אלא אלוה. כלומר קובץ אנשים גזלו טריטוריה ובנו עיר, ודורשים פרוטקשן = ארנונה, מכל אדם שרוצה לגור בעיר. במודרנה הם יכולים לעצור לכם את החיים ברגע עם זה שסוגרים לכם את הבנק. כלומר המדינה דאגה שלא תכלו לסחור עם מזומנים אלא לסחור עם הבנקים, והנה יש לעיר כוח לעצור לכם את החיים ברגע. מי כבר מדבר על כך שאתה חייב לקנות מים מהעיר (אסור לאגור מים בחוק) והעיר יכול לסגור לך את המים והיא סוגרת באמת. ככה שגם מים אין לך.

מדינה זה כבר ריבון והשם 'ריבון' קל לכם יותר להבין. כלומר אם בני אנוש לוקחים על עצמם את התפקיד להיות אלוהים = ברי סמכא עם כפיה, אנחנו כבני אנוש בצרות. עד כדי כך בצרות שאפי' זכות מוקנה לנשום אין לנו על פי השופט ברק. בחוק הילדים שלכם לא שלכם כנ"ל במבוא.

אמור מעתה אלוהי האומות זה המדינה שלהם. אלוהי האתאיסט זה המדינה שלו הריבון שלו. אז תבינו מעתה שאם אתאיסט אומר לכם אין אלוהים באותו רגע תבינו כמה פנאט האיש מולכם. מה זה אין אלוהים, האלוהים שלך זה הריבון שלך שטוען שאין לך זכות מוקנה לנשום והילדים שלך לא שלך אלא של הריבון שלך. והוא הריבון הפנאט שלך ייקח את הילדים שלך למולך למות למען האלוהים שלך ועוד בחינם כי במדינה קפיטליסטית מתוקנת יש אלא שכירי חרב.

אז לפני שנעבור לקיים את מצוות אם לא יגיד = אם לא תגידו אלהותי כנ"ל, נלמד בקצרה מהי אלוהי הגויים המתוקנות לדעתם. כלומר לפני שנסביר את אלוהי ישראל אלוהי היהודים, נסביר קודם בקצרה את אלוהי האומות המודרניות.

באלוהי האומות האדם נולד בכפיה אזרח של ריבונו\מדינתו. הדגש היא על הכפיה. כלומר ריבונו שולט בו ובצאצאיו ורודה בו בכפיה עם שוטר ורובה. אין לאדם המודרני בחירה בעניין. על פי חוקי האום חייב לכל אדם שתהיה לו אזרחות. ואזרחות פירושו קבלת הריבון בכפיה.

הריבון הזה כבש טריטוריה ומשאביה כולל את האדם שבו. ואז מתחיל החיים. כלומר כעבד נרצע של הריבון, הריבון נותן לך אפשרות לחיות עם תנאים ברורים. והראשון היא כמובן הכפיה להיות בחלוקת העבודה. כלומר אתה נולד בלי זכות מוקנה אפי' לנשום, אבל בינתיים לנשום נותנים לך, אבל לדרוך בטריטוריה בחינם, אין דבר כזה, אתה חייב לשלם פרוטקשן (כמו מע"מ ועוד). אתה רוצה לאכול ולשתות, אז תעבוד בחלוקת העובדה ותשיג את האמצעי חליפין שנקרא כסף ותוכל לקנות לעצמך אוכל ושתיה. אתה רוצה לישון בכדור הארץ?! תקנה לך דירה או שכור אצל בעלי הקניינים. אתה רוצה אישה וילדים משלך?! אישה אולי כן, בתנאי שהיא בחלוקת העבודה של המולך, אבל הילדים?! לא שלך, אלא של הריבון בחוק!! כלומר לא רק שבריבון הישראלי הריבון חייב אותו לריב עם הערבים סתם, רק על שם המדינה "ישראל" (במדינה קפיטליסטית אין לאומים), אלא הריבון חייב את הילד כעבד נרצע טוב מה שנקרא 'הון אנושי'. בקיצור יש תחרות בין כל הריבוניות בעולם מי יהיה עשיר יותר גדול. ויש להם אפי' מישהו שמדרג אותם כמו הOECD ויאלה עבדים – אומר הריבון, צריכים עבדים טובים מה שנקרא הון אנושי ולכן אתם צריכים ללמוד לימודי ליבה בכפיה.

ההיגיון הבריא אומר שאם כל האזרחים בכפיה בחלוקת העבודה, אז הצמיחה והשגשוג שהיא תוצאה של חלוקת העבודה הכפייתית, מתחלקת בשווה בין העבדים ככה כל העבדים עשירים. אבל קדחת, אלוהי האומות המודרניות הם תחת אלוהי הקפיטליזם שאומרת שאסור לחלק את הצמיחה בשווה, אלא כל עבד כפי מזלו משיג עשירות או עניות עד רעב. למה זה טוב למדינה מדיניות קפיטליסטית מאלוהי הקפיטליזם?! כי ככה כל עבד מדומיין יכול לדמיין שאולי פעם יגיע המזל אליו. כלומר אם נחשוב לעומק מדובר בחבורת עבדים רשעים במהות שמוכנים לסבול עוני כל החיים אולי פעם הם יהיו עשירים על חשבון עניים אחרים. בלי שהם יהיו רשעים במהות המדיניות הקפיטליסטית לעולם לא היה יכול לשכון אצל בני אנוש. כי אין מצב שאתה כופה עם המדינה על כל אזרח להיות חלק בחלוקת העובדה, ולא מחלק את הצמיחה בשווה לכל עבד ועבד בחלוקת העובדה הכפיתית.

היהודים תחת אלוהי האומות, תמיד הצליחו אייך שהוא במשחק של אלוהי האומות. אבל היה לזה תנאי. הם שמעו לעצת דניאל הנביא והחזירו מהונם המתכנס אצלם, לעניי עמך = צדקה. ככה שלכל יהודי היה לפחות אוכל לשבת ובגדים ותכשיטים. הם גם דאגו לפילוסופי היהודים ככה שהיו להם מורי דרך כל הדורות בגלות. (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)

מנגד אצל האומות במשחק האכזרי הזה אצל אלוהיהם, הם לא דאגו לעניי הגויים, ועניי הגויים תמיד ראו אייך אפי' יהודים עניים, יש להם בגדי שבת ודגים לשבת. ואז הם התקוממו נגד אלוהיהם וריבונם. אבל אז אלוהיהם בכדי להציל את עצמם, הם הפנו אצבע ליהודי. כלומר השרלטניים – כמו לפיד וליברמן היום, טענו לעבדים שלהם, שהיהודים אשמים שאין להם כסף ויש להם עוני. מכאן האנטישמיות שהיהודי סבל ממנו בכל אורך הגלות וסובל ממנו היום בארץ ישראל.

נסכם את אלוהי האומות

אזרחות בכפיה = אדם נולד אזרח בכפיה

שלילת זכויות טבעיות כמו לדרוך בכדור הארץ וליהנות ממשאביה ולישון בו.

הכל בכדי לכפות עליו להיות בחלוקת העבודה של הריבון. אם עד המאה האחרונה אלוהיהם דרש רק מפרנס אחד מכל משפחה. היום הריבון רוצה את שניהם גם את האב וגם את האם. למשל כל הקמפיינים של הפמיניזם באים לשרת דבר אחד: ששני אבות המשפחה יהיו בחלוקת העובדה. (מילטון פרידמן מציע גם לבטל את המושג ירושה ככה יהיה שוויון בכפיה להיות חלק בחלוקת העבודה. כלומר פרידמן חושב שזה אי שוויון שאחד נולד להורים עשירים ואחד נולד להורים עניים, כל הילדים חייבים להיות עניים חסרי כול רק ככה יהיה שוויון בין העבדים בחלוקת העבודה. רק בחלוקת הצמיחה והשיגשוג שהיא תוצאה של חלוקת העבודה הכפיתית שלו, שם פרידמן לא מכיר בערך השוויון אלא להפך שהעני ימות תחת הגשר בשקט = פילוסופים הזויים שכאלה בני אנוש בכל ההיסטוריה האנושית, לא ראו ולא שמעו ולא עלה על לב אדם שאפשר בן אנוש כזה דביל + חזיר)

ככה כל הריבוניות מתחרות ביניהם מי יותר עשיר, ואז זה דורש מהם לרדות בעבדים\באזרחים שלהם יותר ויותר. שזה אומר לימודי ליבה למשל. שזה אומר, אין להורים שום זכות בחירה אייך לחנך את צאצאיהם, הריבון צריך אותם כהון אנושי. ואם בכל זאת המדינה לא כל כך עשירה, נוו תמיד יש יהודים להאשים אותם. ומדינת ישראל היא ההוכחה. הרי מדינת ישראל עם כל החינוך הכפיתית שלה, לא מצליחה כל כך מול המדינות המתוקנת, ראו במכון שורש את מצב ההון אנושי של אזרחי המדינה מול המדינות המתוקנות (נתוני מדאיגים על מערכת החינוך (הכללית) מוסד שורש 2021 – מערכת החינוך של ישראל, תמונת מצב ). אז לכאורה האשמים זה מערכת החינוך הכושלת שלהם. אבל את מי מאשימים באמת? את החרדים שלא לומדים ליבה. רגע רגע, והיה שהחרדי יסכים בחלום הוורוד שלהם ללמוד ליבה, אז התוצאה יהיה אחרת?! אם כשלתם עם החילוני, ולמה שתצליחו עם החרדי?

ובכן אצל אלוהי האומות אין מוסר וערכים בסיסיים שעל פיהם פועל כל המערכת הטוטליטרית שלהם. יש אך ורק התחרות מי מהמדינות יהיה יותר עשירה. ולכן כל המשאבים של כל מדינה מודרנית הולכת לדבר אחת, והיא ליצור הון אנושי. וכל מה שעומד בדרך למשל המשפחה, ההורים, והמסורת של ערכים והמוסר שלהם, יבוטל לגמרי. מכאן כל הקמפיינים של הפמיניזם הלהט"בים והמי טו. תאכלו את הלב מתי שהבן או הבת ירצו להחליף את מינם. תאכלו את הלב מתי שהבן יחליט שהוא הומו ולא יביא לכם ילדים וככה שהבת תחליטי שהיא לסבית. תאכלו את הלב מתי שתראו שכל עמלכם היה לריק. תאכלו את הלב שתשכבו במיטה עם אשתך שהיא קודם כל פמיניסטית. כל הגהינום שעובר בן המשטר המשכיל (שאין הרבה כאלה), היא אך ורק לדבר אחד, עבודת אלילים. אם חשבתם שעבודת אלילים זה משהו של פעם, שפעם היו אנשים פנאטים, אז לא היא, היום בני המשטרים הרבה יותר פנאטים מעובדי האלילים של פעם שלפחות משפחה היה להם, לפחות הילדים הכירו את הוריהם.

ועם הזבל הזה הם באים ליהודי\לחרדי, ומנסים לשכנע אותו לדרוש את האבות והידענים המצפצפים והמהגים כנ"ל?! הם אומרים לחרדי\ליהודי האותנטי:  דִּרְשׁ֤וּ אֶל־הָאֹבוֹת֙ וְאֶל־הַיִּדְּעֹנִ֔ים הַֽמְצַפְצְפִ֖ים (= הפופוליסטיים)  וְהַמַּהְגִּ֑ים (= הספינר הישראלי מהאקדמיה).

ובאמת החרדי האינטלקט עונה להם כפי שמציע הנביא ישעיהו: הֲלוֹא־עַם֙ אֶל־אֱלֹהָ֣יו יִדְרֹ֔שׁ בְּעַ֥ד הַחַיִּ֖ים אֶל־הַמֵּתִֽים?!

מהי אלוהי ישראל מול אלוהי האומות?

דבר ראשון אין ריבון אדם על אדם, הרי בשביל זה יש לנו את ריבון העולמים.

דבר שני כלפי כדור הארץ ומשאביה, כל אדם חייב לומר שהעולם נברא בשבילי.

בשני התנאים האולטימטיביים האלה, אין לאדם ברירה אלא להתנהל מול הזולת ברציונליות ובצדק ובמשפט. כלומר כל המוסר והערכים מומצאים מתוך שני התנאים האולטימטיביים האלה. לדוגמא תשאלו בן משטר, למה לא תגנוב ולא תנאף ולא תרצח? הוא במקרה הטוב יאמר זה אוניברסלי בלי להבין מה הוא אומר. במקרה הרע יאמר זה החוק של אלוהי הריבון שלו. בכל מקרה השוטר (שמתחילה מחונך להיות רובוט אנושי שמציית לפקודה) עומד שם בצד ולא מתחשב בתשובתו של בן המשטר. כלומר השוטר כבר ידאג שבן המשטר יעשה מה שצריך אם הוא מבין את החוק או לא.

תשאלו את אותו שאלה כל יהודי אינטלקט, מה הוא יענה לכם? שאין חיה כזו מוסר וערכים אוניברסליים שנפלו משמים. יש בני אדם בני חורין שכל אחד טוען שכל העולם נברא בשבילו. ואז הם צריכים להתנהל רציונלית ביניהם והם המציאו לעצמם חוקה מסודרת. למשל לא תנאף היא תוצאה של תורת אדם. לא תגנוב ולא תרצח היא תוצאה של תורת נח. האם בטבע ראינו שאסור לרצוח? הרי שום אורגניזמים לא חי בלי אכילת אורגניזמים אחרים. האם ראינו שאסור לנאוף או לגנוב? הרי החיידקים פולשים אפי' לתוך גופינו.

תורת אדם בקצרה ממש (יותר בהרחבה בכל הנושאים כאן, אפשר לראות בבלוג מאמרים מיוחדים בנושא)

אחרי אכילת עץ הדעת, האדם הבין שנצחיותו (מה שנקרא עולם הבא הפשוט) והתפתחותו במוסר וערכים ובכל תחום, רוחני גשמי וארצי, תלויה לגמרי בילדים שלו לדורי דורות. ואז הוא צריך ילדים. ואין לאדם ילד משלו אלא אם כן האישה מוכנה להוליד דווקא לו את הילדים שלה. האישה תמיד בטוחה בילדיה מה שאין כן הגבר לעולם לא יכול להיות בטוח שהילד שלו אלא אם כן האישה תואיל בטובה להבטיח לו את זה. ולכן זה דורש מהגבר להבטיח לה הרים וגבעות = בעיקר לפרנס אותה ואת ילדיה, ועיקר העיקרים לחנך ולהעביר להם את כל התבונות וההתפתחותיות מדורות האבות שלהם. והם האיש והאישה סוגרים דיל לכל החיים = חוקי המשפחה = תורת אדם.

יש בעיה מוסרית בדיל שכזה. והיא שאתה שולל את האישה מאחרים ואת עצמך מאחרות. מה עוד, בכדי לקיים את הדיל הזה אתה חייב שכל זר יקבל על עצמו את הצוו של לא תנאף, אחרת אין לך באמת אישה משלך אין לך באמת ילדים משלך. ואין אתה יכול לדרוש מהזולת את הצוו הזה לפני שיש לו גם אישה משלו. מכאן החובה ההלכתית על ההורים לחתן את ילדיהם. כלומר ביהדות אין לעומק צוו של לא תנאף בלי שאתה מראש דואג לבן ולבת לשידוך (וכלפי יתומים או ילדים שההורים שלהם חרה, זה חובה ציבורית על העסקנים והגבאים ועל בתי הדין של כל קהילה וקהילה). כלומר זה התנאי הרציונלי לקיומו של הצוו של לא תנאף.

יש עוד בעיה מוסרית בדיל הזה. והיא להוליד ילד בכפיה. הרי כל הולדה היא כפיתית. כלומר עם כל הכבוד להורים שרוצים נצחיות החיים ומשמעות חיים והתפתחות המוסר והערכים מדור ולדור, ההולדה עצמה היא בכפיה, במיוחד שנמנו וגמרו שטוב לו שלא נברא משנברא. אז אייך עושים את זה? התשובה היהודית של תורת אדם היא, שבאמת יש עם זה בעיה. ולכן קודם כל חייב הילד לומר ש"כל העולם נברא בשבילי". שנית כל, ההורים מתחייבים לו לכל החיים שלהם. כלומר כל הולדה שאין לילד את הוריו האמתיים, היא לא מוסרית בעליל מול הילד. היום ברפואה המודרנית (הגנטיקה) זה ממש קריטי תמיד שההורים האמתיים יהיו בתמונה של חיו של הילד לעולם. כלומר כל תורם זרע או גרוש או מנאף, חייבים להיות בתמונה של הילד שלו לנצח.

חזלינו כבר מזכירים את בעיתיות זכויות הילד במקרים של משפחות לא מוסריות ומסורתיות. "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבא)

הכלל, באלוהי ישראל אם יש לנו זכות מוסרית להוליד ילד, זה קודם כל להבטיח לו את חירותו האבסולוטית כולל הגשמיות = כל העולם נברא בשבילי. ושנית כל הזכות להוליד היא אך ורק שיש לו את ההורים האמתיים שלו. רק ככה הוא נולד בן חורין. אצל בני המשטרים שהילדים במילא לא שלהם אלא של הריבון כנ"ל במבוא, כל בן משטר פנאט אוכל את הלב למה לא לזיין את השכנה? מכאן הגב דרישת בני המשטרים לחופש מאיסורי עריות וכדומה. כי באמת למה איסורים שאין לו באמת משפחה וילדים משלו?!

ובכן תורת אדם מקנה לאדם את האישה וההפך ככה שתורת אדם מקנה להם את נצחיותם = הילדים שלהם. מקנה לילד את הוריו האמתיים שבאמת מחויבים לו לכל החיים. מקנה לילד את כל העולם = כל אדם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. ומקנה לילד אישה משלו וכן לבתם בעל משלה. ככה שהצוו המוסרי של לא תנאף היא רציונלית לגמרי בלי כפיה ובלי שוטר. כלומר האדם שומר על הצויים האלוהיים האלה מעצמו מתוך שכלו, שהיא – שכלו, הוא כבוד קונו, על דרך "מיהו כבוד קונו?! שכלו של אדם!!" (חז"ל והרמב"ם בחגיגה)

תורת נח

הצווים של לא תגנוב ולא תרצח מומצאים בתורת נח. ונסביר בקצרה ממש את תורת נח. (שוב. בהרחבה אפשר לראות במאמרים בבלוג)

ובכן אחרי המבול שכל כדור הארץ כבוש על ידי האדם אחרי שהאדם המציא את הספינה שמאפשר לו לכבוש את כל היבשות. נח מבין שבלי סדר רציונלי אנשים מתוך רעב גוזלים וחומסים את עמלם של אחרים. ואז הוא ממציא לראשונה את הקניין הפרטי. כלומר לראשונה האדם מוותר על כל העולם נברא בשבילו ומוכן לקבל לעצמו נחלה פרטית. וחלק שווה במשאבי הארץ. כלומר נח מחלק בגורל את כל הארצות. וכל בני אנוש הבני חורין מקבלים על עצמם את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח. הוא ממציא להם את החקלאות ואת הלוח שנה (ה"שבוע" והיום והלילה היו כבר אצל תורת אדם כי בלי יום ולילה ושבוע אי אפשר לחשוב על המצאת תורת אדם = חוקי המשפחה והחינוך וכו' וכו') ככה כל משפחה בנחלתו ויש להם זכות שווה במשאבי הארץ.

שוב, הצווים האלוהיים האלה של לא תגנוב ולא תרצח עומדים על הרציונליות האלוהית ששוכנת בכל אדם מראש (את אחדות הבינה מקבל כל אדם מיום היוולדו ואותו אחדות הבינה ששוכן בכל אדם זה כבודו של האלוהים כנ"ל מהמשנה בחגיגה). לא צריך ריבון אדם על אדם ולא צריך שוטר רובוט של המשטר. פשוט האדם מספיק בוגר ורציונלי מוסרי וערכי מתוך עצמו.

נשים עכשיו לב שיש בעיה עם המצאת הקניין הפרטי בתורת נח. הרי כל רגע נולד ילד והוא נולד כבר לכדור הארץ שמחולקת כבר לקודמים לו, והוא חייב כנ"ל לומר שכל העולם נברא בשבילו. ואז בוטל כל הקניינים. כלומר הוא לא מחויב לצווים של לא תרצח ולא תגנוב. ולכן בכדי לפתור את הבעיה השופט נח ממציא את המושג "ירושה". כלומר כל משפחה מורישה את הנחלה לבן. וזה טוטלי כלומר להורים אין זכות לשלול מהילד את ירושת הארץ כי כתוב "חוקת משפט". כלומר כל ההסדר הרציונלי הזה של נח בנויה על כך שהילד מקבל ירושה.

ואין ירושה אלא במשפחה מסורתית של תורת אדם. כלומר רק גבר מעביר נחלה לדור הבא. ואם אין לו ילד משלו, אין ירושה. כלומר כל השבע מצוות בני נוח תלויים לגמרי אם שומרים על חוקי המשפחה = תורת אדם. כלומר כל ארץ למי היא שייכת על פי החלוקה ההיא, תלויה האם המשפחה והאומה שמרו על חוקי המשפחה של תורת אדם.

נקצר ונאמר שהיהודים טוענים שהם שמרו על חוקי המשפחה ולכן הם היורשים האמתיים של ארץ ישראל. מה שאין כן שאר האומות או שהתבוללו או שסנחריב בלבל את האומות. בקיצור אין עוד אומה שטוענת שהטריטוריה שלה שייכת לה מכוח תורת נח. כלומר כל אומה מחזיקה בטריטוריה שלה בכוח הזרוע ולא מכוח המוסר האלוהי האנושי האמיתית. היהודים הם היחידים שטוענים שהארץ שלהם מכוח המוסר האלוהי הנכון והצודק. זה המשמעות האלוהים נתן לנו את ארץ ישראל – תבינו שוטי עולם את השפה.

ובכן מה שקרה בהמשך כולכם בוודאי יודעים. והנה אנחנו בגלות עד שכל בני אנוש יקבלו את אלוהי ישראל ויחזרו לחלק את הארצות לכל פרט ופרט, ויעמידו את המוסר והערכים על השכל האלוהי. ולא על הבטן שלהם ובכפיה על ידי ריבון אדם על אדם עם שוטר.

עכשיו ישאל היהודי, אוקיי הארץ שלי אז בא נכבוש אותה מחדש?! אז זהו שלא. בכדי לכבוש, אתה חייב סמכות ריבונית, ולקחת את הילדים שלי לצבא. והניסיון מההיסטוריה הקדומה ומהציונות עכשיו היא, שגם את הארץ הילד שלי לא יקבל אלא זה יהיה ארץ קפיטליסטית, ואת זה יש לי בכל העולם אז למה להקריב את זרעי על ארץ שבמילא לא שלי אלא של הקפיטל החזיר?! מה עוד, מוסרית כנ"ל אסור לי להקריב את זרעי למולך. הרי זה התנאי ליצור אותה ולהוליד אותו כנ"ל.

בפרדוקסליות החשיבתית והפילוסופית ההזויה הזו, סובלים כל היהודים החילוניים והדתיים הלאומניים, והם מרוב תמימות עוד חושבים שהיהודי האותנטי החרדי יקנה את הלוקש הזה?!

ארץ ישראל ליהודי אומרת מצב של בני אנוש מספיק מוסריים וערכיים שמבינים ומקיימים את תורת אדם ותורת נח ואחריו תורת משה (שמיטה ויובל ושמיטת כספים. ונרחיב בהמשך להבין מה התחדש בתורת משה מול תורת אדם ונח ותורת האבות) ותורת יהושע (עשרת תקנות יהושע בחלוקת הארץ שזה אומר חלק שווה במשאבי הארץ לכל אזרח ותושב). אבל ארץ ישראל כבוש בכוח הזרוע?! אומרת להקריב את זרעינו הרווקים והרווקות למולך ועוד מולך קפיטליסטי שלא הילד ולא ההורים מקבלים על כך משהו. ארץ ישראל כבוש אומרת ריבון אדם על אדם. בכדי לקיים ריבון אדם על אדם, השרלטן יגזול מהיהודי את ילדיו בשביל להפוך אותם להון אנושי לטייקונים. ארץ ישראל כבוש אומרת שהריבון בשביל להתקיים יעשה הפרד ומשול בכל משפחה ומשפחה ויעשה קמפיינים של הלהטבים והפמיניזם והמי טו בכדי שהעבדים של המולך יאכלו את הלב שלהם ויהיו עבדים טובים (ככה מציע הפילוסוף הגל לאלוהי הריבון, פשוט לעשות למשפחה את המוות: "כדי לא לאפשר להם למשפחה\ליחיד\לאינדיבידואל להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)). ארץ ישראל כבוש אומרת שהריבון יסית את עבדיו אחד נגד השני, יהודי מול ערבי אשכנזים מול ספרדים ישראלים מול רוסים יהודים מול החרדים וכו' וכו'. ארץ ישראל כבוש אומרת שלראשונה יש ריבון יהודי על היהודי והפיכת היהודים החילוניים והדתיים לאומנים ליהודים בני משטר פנאטים. כלומר לקחת את עם הנבחר ולהפוך אותו לכזה פנאט שאני צריך לטורח להסביר לו את החשיבה היהודית, וגם אחרי זה לא יבין אותה כפי שהגדיר את זה בטוב טעם הפילוסוף הנודע סלבוי ז'יז'ק (סלבוי ז'יז'ק הוא אחד הפילוסופים המשפיעים בעולם): "לכן, ליהודים היה מקום גדול בתקופת הנאורות באירופה, וגם במהפכות הסוציאליסטיות והקומוניסטיות. בלעדיהם, אירופה לא הייתה מגיעה להישגים האלו. במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו. כלומר, הזהות של היהודים-הישראלים מחוברת לחלוטין לטריטוריה, וכרגע היא מוגדרת רק על ידי טריטוריה שבה הם רואים את עצמם – על פי חוק של מדינת ישראל – כגזע בעל פריבילגיות על פני הילידים". שוב ושוב "במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו". כלומר בשלוש דורות הציונות הצליחה להרחיק את היהודי עד כדי כך שאפי' שלוש דורות לא תספיק להחזיר אותם לחיק היהדות ולאלוהיו. ואני אומר את זה לאלה שרוצים להתקרב למסורת האמיתית בכדי שיבינו שזה לא יהיה להם קל כי לפעמים כפי שהתורה אומרת זה לוקח שלוש דורות.

את הזבל הזה אתם רוצים למכור ליהודי האותנטי החרדי? הֲלוֹא־עַם֙ אֶל־אֱלֹהָ֣יו יִדְרֹ֔שׁ בְּעַ֥ד הַחַיִּ֖ים אֶל־הַמֵּתִֽים?!

לסיום

אם כבר אלוהי העמים על פני אלוהינו, עדיף לנו היהודים להיות תחת אלוהי העמים ולשחק את המשחק שם. למה לנו היהודים לריב בינינו על ארץ ומדינה שלא נותנת לנו כלום מול הערבי למשל. כלומר במדינה קפיטליסטית אין לנו כיהודי זכויות יתר מול הערבי אז למה אנחנו רבים עם הערבים? למה לא לשנות את שם המדינה לשם נטרלי ככה שגם הערבי יוכל לחיות עם השם וחסל כל הבעיות עם הערבים?!

ברצוני לטעון שאפי' אם כל חרדי מצוי לא ירצה את אלוהיו בארץ ישראל, אלא ירצה את אלוהי העמים, את האלוהי הקפיטל רח"ל?! גם אז אין סיבה רציונלית שנריב עם הערבים. פשוט נחליף את שם המדינה לשם נטרלי. כלומר אפי' במצב של חרדי חוטא שלא רוצה את אלוהיו אלא רוצה את אלוהי הכסף ואלוהי הקפיטל, אתם לא מסוגלים לשכנע את החרדי החוטא הזה לריב עם הערבי על כלום. לחרדי החוטא הזה עדיף להחליף את שם המדינה לשם נטרלי ואפי' לשם ערבי לגמרי.

על כל פנים, כשאתם באים לדבר בשם היהדות ורוצים את ארץ ישראל ליהודי בשם היהדות, אז תעשו את זה נכון. כלומר באמת לחלק את הארץ לכל יהודי ואזרח וגר ותושב, ולתת לכל אחד זכות שווה במשאבי הארץ כפי שמלמדת אותנו עשרת התקנות של יהושע. ואז לפחות לא היית לנו החרדים טענה מול יהודים שגירשו אותם מכל ארצות אירופה. אבל במקום לקיים את החשיבה המוסרית והאלוהית שלנו, הפכתם את הארץ לארץ קפיטליסטית. כלומר אימצתם את אלוהי העמים המודרניים שלא מכירה בלאומים ככה שאין ליהודי זכויות יתר מול כל אזרח לא יהודי בארץ. אז במה זה ארץ היהודים? בשם של המדינה?! אתם לא מרגישים כמה אתם הזויים?!

פרק ב' החרדי והמדינה והכלכלה

(ואגב זה נעסוק במשתפי הפעולה החרדיים עם הדיכוי החרדי במדינה).

"ראה לשון שלימדתיך התורה 'מולך' =  כל שתמליכהו עליך" (תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק ז)

כשיהודי תחת מולך\ריבון של גויים, והמולך לא נותן לו לעשות ברית מילה (לא האקט אלא המשמעות שלו ראו ברית מילה בשביל מה? ראה גם מלכות ישראל מול ברית מילה), וגוזר גזירות נגד היהודי, נאמר בתלמוד "דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו" כלומר אין שום יעוד או מטרה ליהודי להביא ילדים לאברהם אבינו בכדי שאברהם אבינו ישרוד לנצח = ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו. כלומר אם יהודי יאמר שהוא חייב לשמור על היהודים ועל היהדות על חשבון שזרעו הוא הולכים לאבדון, אין כזו חיה ביהדות כי זה לעומק אלילות כמו כל אלילות = ישות אנושית דמיונית. כלומר אם הילד שלך הולך למולך עדיף לא להוליד אותו מתחילה. והסברנו בפרק הראשון למה. יש חז"ל יותר קשה שאומרת שכביכול הקב"ה שואל את אברהם: בנך חטאו – מה לעשות? ואברהם אומר לו: שימותו על קידוש השם. למה אבי אבות האומה אומר דבר כזה? כי באמת אין לו ואין לכל הורה אינטלקט עניין של להוליד בשר חמורים עם כל הכרוך בכך. יש ליהודי משמעות חיים למה הוא מוותר על החופש שלו והחופש המיני שלו ומסתגר לכל החיים עם אישה\בעל אחד\ת וטורח להוליד ולגדל ילדים ולחתן אותם עם כל הכרוך בכך. יש משמעות למה יהודי סוחב עמו את כל ההלכות וכל המנהגים והמסורות זה מאלפי דור ויושב ועסוק בהם יומם ולילה. יש משמעות לכך שהוא חייב להקנות לילדיו מגיל אפס את החוקה ואת המשנה והתלמוד ואת ספרי המוסר והלכה.

המשמעות היחידה היא חירות האדם והתפתחותו במוסר וערכים מדור לדור. רק היהודי שילדיו היו יהודים שרדו עד הלום. כל השאר התבוללו ונכחדו = עונש כרת.

וככה כל משפחה ומשפחה יהודית התפתחו לגוונים שונים. כי רק אצל תרבות של בני חורין זה אפשרי המאות גוונים של היהודי. אצל בני המשטרים תמיד בכל משטר ומשטר, כל עבדיו אותו שטנץ. והנה לקח גוון אחד של היהודי שנקרא חילוני, ופתאום כפה על כל שאר הגוונים של היהודי את ריבונו = כפה עלינו את המדינה שלו.

תחשבו על מצב שיהודי אשכנזי כופה על יהודי ספרדי או תימני את הלכותיו ומנהגיו. תחשבו על ליטאי כופה את מנהגיו על החסיד. כלומר כמו שמהות היהודי הוא חירותו ונצחיותו על ידי צאצאיו, לא מאפשר כפיה, ככה שום גוון של היהודי לא יכול לחשוב לכפות על קהילה או גוון אחר את גוונו הוא. והנה גוון יהודי אחד שנקרא "חילוני" שקורא לעצמו "נאור" או "ליברל", כופה את עצמו על כל הגוונים היהודיים.

אוקיי, אם היה כופה לפחות יהדות אפשר היה להבין את הטעות והבורות שלו (את היהדות במהות אי אפשר לכפות). אבל לא ולא, הוא מגיע לארץ ישראל ורב עם המקומיים הערבים וכל השכנים הערבים, כביכול לתת ליהודי בית וארץ, ועל חשבון זה גוזל את הילדים בכפיה למולך לצבא = חוק גיוס החובה, וקדחת = מדינה קפיטליסטית כנ"ל שלא מבחין בין בני אדם ובין לאומים. כלומר כל אזרח נולד משולל מכל וכל וחייב בכפיה להיות חלק בחלוקת העבודה בלי שיחלקו את הצמיחה המשותפת בשווה בין העבדים בחלוקת העובדה.

אייך החילוני האינטלקט, מחשבתית\פילוסופית יכול לחיות עם הדבר הזה? אתה כופה את עצמך על שני עמים – הערבי והיהודי\החרדי, שלא רוצים אותך!!! בכלל צריך לשאול את עצמו החילוני הנאור המצוי, באיזה זכות מגיע ליהודי החילוני הגדרה עצמית?! מה, חסר מדינות חילוניות ליברליות בעולם שהוא צריך לכפות את עצמו על שני עמים שלא רוצים אותו?

נוותר לרגע על הפולמוס עם החילוני. אייך אנו היהודים מכל שאר הגוונים מסכימים עם זה? אייך זה אפשרי ואייך זה היה אפשרי בקום המדינה?!

התשובה היא "דיכוי". החילוני פשוט מדכה את שאר הגוונים היהודים ולא נותן להם להרים ראש. ואין לשום משטר וריבון אפשרות לדכה עם ותרבות בלי משתפי פעולה מתוך העם והתרבות. וזה היית טענת חנה ארנדט אחרי השואה. טענתה הייתה שבלי השיתוף פעולה של חלק מהיהודים, לא היו הגרמנים מצליחים להשמיד כל כך הרבה יהודים.

השיטה היא מאוד מאוד פשוטה. הגוון היהודי הזה שנקרא חרדים, הם לא בני תרבות ולכן צריך לשלוט בהם בכפיה. זה התשובה שהחילוני מספר לעצמו מול הבעיה המוסרית שדנו בו לעיל אייך הוא רוצה לכפות את עצמו על שני עמים שלא רוצים אותו.

בכדי שהסיפור שהוא מספר לעצמו יהיה לו ממשית ויראה לו עובדתית, הוא צריך את משתפי פעולה החרדיים. כמו עיתונאים וכביכול פעילים חברתיים חרדים מתוסכלים וכדומה.

ואת הדבר הזה רובכם לא קולטים שאתם הם אלה שפשוט משרתים את הדיכוי. פלא פלאים אייך דווקא אבישי בן חיים שהוא אדם לא חרדי, הבין את זה ואתם חרדים שוטי עולם לא קולטים את זה?! אבישי בן חיים צריך להסביר לישי כהן את הדבר הפשוט הזה ולא נראה לי שישי כהן הבין אותו. אבישי אומר מפורשות שהוא כעיתונאי לענייני חרדים שירת את הדיכוי בלי שהוא היה מודע לכך.

כשאתם מדמיינים שאתם נלחמים בעד בנות ספרדיות שיקבלו אותם למוסדות החרדיות, אתם משרתים את הדיכוי. כשאתם מדמיינים שאתם נלחמים למען ילדים חרדים בשביל להגן עליהם מתקיפות מיניות וכדומה, אתם משרתים את הדיכוי. כל מה שאתם עושים כביכול למען החרדים בחוץ, זה אך ורק לשרת את הדיכוי. לתת לריבון החילוני תירוצים למה לכפות ולהמשיך בדיכוי.

יש מכם כאלה כמו החבריה בעיתון המשפחה כנ"ל שהם כבר ממש משוכנעים שהיהודי האותנטי החרדי, צריך תיקון – "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות" (מתוך מאמר המערכת של העיתון במלחמת המי טו שבא לשרת את הדיכוי. לומר שהחרדים לא יכולים לשמור על ילדיהם ולכן הם לא בני תרבות ולכן צריך לשלוט בהם). גם העיתונאית סיון רהב מאיר משוכנעת שבתחום הזה החרדים לא בני תרבות ולכן עשתה את השידור הזה של המי טו (המוגנות). כלומר מחילה צדיקה, את משרתת את הדיכוי. גם יום טוב חשין שחושב שהלך לתקשורת להציל את החרדים מהרב ברלנד, משרת את הדיכוי. (כמעט מתתי ששמעתי שיום טוב חשין גם משפיע בברסלב כלומר הוא מתחרה עם הרב ברלנד על שררה מדומיינת. זה כבר נבלות נבזית שאין כדוגמתו. כלומר זה לא קנאות ילדותית מצד חשין אלא דרישת שררה על גבי להכפיש אחרים)

החרדים והכלכלה

והנה מגיעים החרדים החמודים שדואגים לכלכלה של החרדי ולא מבינים שהם משרתים את הדיכוי. כלומר יש איזה משפט מערבי שבזה כל בני המשטרים הפנאטים מסכימים לכך כאילו זאת היית צוו אלוהים, והיא ש"צריך לעבוד". בדיכוי כלפי החרדי זה ממש קריטי, כי החילוני מתעצל להוליד והוא נשאר עם מדינה שכולו ערבים וחרדים. ואצל שני העמים האלה – החרדי והערבי, יש אלא מפרנס אחד למשפחה.

אז יש לריבון שני מלחמות עיקריות נגד הכבושים תחתיו – החרדי והערבי.

האחד לדכה אותם כנ"ל במיוחד שהם – הערבי והחרדי, הם משפחות, והמשפחה תמיד סכנה לכוליות\לישות הדמיונית שנקרא מדינה\חברה\לאום כפי שמסביר הגל בטוב טעם:

"כדי לא לאפשר להם למשפחה\ליחיד\לאינדיבידואל להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)

והמלחמה השניה היא שהם צריכים הון אנושי שבלעדיו המדינה שלו לא תהיה עשירה ומי לא רוצה מדינה עשירה?! והנה הפנאטים האלה עוד חושבים שזה מלחמה צודקת ולכן מותר אפי' לכפות עליהם לימודי ליבה למשל, ולכפות על המשפחה שני מפרנסים למשפחה.

יש שני דברים שבן משטר פנאט לא מסוגל אינטלקטואלית להבין, 1, מדינה\ריבון. הוא מרוב פנאטיות חושב שבלי משטר וריבון אין חברה אנושית ולכן כל כך ברור לו שמדינה חייבים. מכאן המסקנה שלו שכל מי שלא רוצה מדינה הוא אנרכיסט ולכן מותר לו לרדות בו ולכפות עליו את ריבונו. 2, כל אדם חייב לעבוד. ולכן מי שלא עובד מותר לרדות בו ולגזול את ילדיו ולהפוך אותם להון אנושי בכוח לטובת הילד.

מבן המשטר מגזע היהודים היינו מצפים להשכלה יהודית מינימלית. אייך שוטי עולם אתם לא מבינים למה היהודי רוצה את ארץ ישראל?! הוא רוצה את ארץ ישראל כי זה הכלכלה הצודקת האלוהית של היהודים. רק בארץ ישראל האדם לא חייב להיות חלק בחלוקת העבודה כי יש לו נחלה פרטית ויש לו חלק שווה במשאבי הארץ. רק בארץ ישראל המטבע מבוטלת כל שבע שנים ככה שאין מושג כזה חובות כספיות ואין ריביות ואין עניות על דרך אפס כי לא יהיה בך אביון.

בעיני בן המשטר פנאט יש רק שני סוגי כלכלות, סוציאליזם וקפיטליזם. הוא אף פעם לא עצר לשאול את עצמו למה כדור הארץ קנו כרכוש פרטי לאנשים והוא צריך לעבוד בשביל לינה בכדור הארץ? הכל פנים בעיני בן משטר פנאט להיות בחלוקת העובדה זה צוו אלוהי או צוו אוניברסלי. מכאן הטמטום שלהם והטמטום של כל החרדים הנבערים שבאים להציל את החרדי מעוני.

כלפי שני הדברים האלה – 1 אין בני אנוש בלי מדינה 2 אין פרנסה בלי חלוקת העובדה, היהודי האותנטי עונה בטוב טעם.

כלפי 1 שאין בני אנוש בלי מדינה, היהודי הוא ההוכחה שיש ויש ועוד אייך. זה אלפי שנים היהודים צומחים ומשגשגים אפי' שהורגים בהם כל השנים, וכל זה בלי ריבון\מדינה. אייך?! עם החוקה הפרטית והעצמאית שלהם. כלומר את החוקה שלהם הם לומדים עצמאית ומקיימים עצמאית מתוך הבנת הדברים וככה הם חברה ועם בלי מדינה. זה מחייב אותם להיות מלאים מה שנקרא עגלה מלאה. מה שאין כן בן משטר לא צריך ללמוד חוקה ולהבין מוסר וערכים מהי, כי השוטר והגננת הריבונית כבר דואגת שהוא יקיים אותם אם הוא מבין או לא מבין. זה מה שנקרא עגלה ריקה. כשבן גוריון רוצה מהחזו"א שייכנע לסמכותו הריבונית, החזו"א עונה לו, אנחנו העגלה המלאה ולכן לא צריכים סמכות ריבונית.

כלפי 2 שאין פרנסה בלי חלוקת העובדה. היהודי עונה לו "ארץ ישראל הוא נחלתי הפרטית ויש לי חלק שווה במשאבי הארץ".

כשהנאור כבש את הארץ בשביל בית ליהודי, מה הוא חשב לעצמו? שהוא מתכנס לאיזה קיבוץ ואחרי דור כל היהודים יצטרכו להיות בחלוקת העובדה ולהתחרות עם כל העולם?! כלומר המדינה רוצה אותנו כהון אנושי לא בשביל להתפרנס זו מזו – רח"ל כלכלה סוציאליסטית, אלא היא רוצה אותנו בשביל להתחרות בשוק העולמי = הון אנושי איכותי. בשביל מי זה טוב? לכמה טייקונים?!

בכל אופן להיות בחלוקת העובדה לא צריך להיות בארץ ישראל ולריב עם הערבים, ולריב עם היהודים ביניהם שמאל ימין דתי חילוני, וכולם רבים עם החרדים. כי החרדי לא רוצה לתרום את ראש המשפחה השני לשוק העבודה.

תגידו לי אתם עם נבל ולא חכם שכמותכם, אייך יהודי בא לארץ ישראל וכובש אותו ורב עם כל העולם על כך ורוצה את היהודים כעבדים בחלוקת העובדה העולמית והגלובלית?!

בכל מדינה בעולם, היהודי יודע לשחק את אלוהיהם ומצליח. לא המדינה דורש ממנו משהו, ואין לו ריב עם המדינה שנותן לו חופש בחינוך וכו' החרדי מקבל את כל הזכויות כמו דיור וכו' כמו כל אזרח אחר. וככה גם ציבורית כלומר מקבלים את כל העזרה כלפי מוסדות היהודיים שלהם.

כאן בארץ ישראל אין יום שנושא היהודים החרדים לא עולה לכותרות. נוסיף לזה את המלשינים משתפי פעולה משלנו שדואגים תמיד שבאמת כל הזמן החרדים יהיו על הכותרות.

שחנה ארנדט האשימה גם את היהודים (משתפי פועלה עם הנאצים) בחורבן אירופה, כל העולם רצתה להרוג אותה. גם אני שקראתי את דבריה, כעסתי מאוד. אבל מהר מאוד הבנתי על מה היא מדברת, הרי בארץ ישראל אנו סובלים מיזה זה שבעים שנה.

כמו משתפי הפעולה עם הנאצים לא הרגישו בזה וחשבו שהם להפך, הם באים ומנסים לעזור. ככה כל המלשינים החרדיים האלה חושבים שהם באים לעזור. שיום הדין יבוא ותקום איזה חנה ארנדט שתאשים אותכם בחורבן, תזכרו שאין חדש תחת השמש בעניין זה. ראינו אותכם בקורונה, ראינו אותכם במי טו ראינו אותכם באסון מירון וראינו אותכם במלחמה בעד גזירות הפלאפון ראינו אותכם למען הגזירות בלימודי ליבה. וממשיכים לראותם אותכם בוגדים רשעים שכמותכם. אבל זאת תזכרו שכמו שבני המשטרים האספסוף והאכזרי לא חמל על משיזהב – אפי' שהוא שירת אותם נאמנה נגד אחיו היהודים החרדים, וביום התאבדותו שידרו את התחקיר עליו. ככה הם לא יחמלו עליכם שוטים שכמותכם. אתם תישארו בעיניהם יהודים\חרדים כמו שהיהודי המתבולל כמה דורות נשאר יהודי אצל הנאצים.

בכל אופן היהודים בארץ ישראל לא אמורים לסבול כמו שהם לא סובלים בכל מדינה מתוקנת אחרת. מה שגורם לסבל המיותר הזה היא בגלל שהיא נקראת מדינת ישראל, ולכן הפתרון היא שוב להחליף את שם המדינה לשם נטרלי.

נסכם את הפרק

יהודי לעולם לא ייכנע לריבון אדם על אדם ולכן לעולם הוא לא יהיה אזרח (במובן להאמין בישות הדמיונית ובאלוהיו. ואני חושב שהצלחתם להבין את המושג אלוהות).

יהודי לעולם לא יוותר על הקן המשפחתי האישי שלו ולכן כלכלת המשפחה תמיד תהיה אך ורק באחריות של הורה אחד.

יהודי לעולם לא יוותר על החינוך הפרטי שזה מה שהופך את הילד לבן חורין שלא מצריך שוטר וריבון ואכיפה = עגלה מלאה.

היהודי לעולם לא יעביר את זרעו למולך = לא בחינוך ולא בצבא. "ראה לשון שלימדתיך התורה 'מולך' =  כל שתמליכהו עליך" (תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק ז)

הפתרון לכל הבעיות היא כנ"ל הפרדת המדינה מהדת כלומר להחליף את שם המדינה לשם נטרלי שגם הערבים יכלו לחיות עם שמה של המדינה. ולהפסיק למכור את הלוקש הזה ליהודים החכמים שמדינה קפיטליסטית היא מדינת לאום. כי אין חיה כזו מדינה קפיטליסטית והיא גם מדינת לאום, זה יכול לקרות רק ליהודי שהוא כבר כמה דורות בן משטר פנאט. "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

זה לא דעה של פרידמן שאפשר לטעון שיש דעות אחרות. כי פרידמן מסביר את הקפיטליזם ולא אומר דעה. קפיטליזם במהות מחייבת שלא יהיה בני אנוש מחוייבים תרבותית מסורתית מוסרית ומצפונית, אלוהי הקפיטליזם מחייבת שלא יהיה עזרה הדדית ועריבות הדדית. אלוהי הקפיטליזם מחייבת את האדם להיות זאב – אדם לאדם זאב. והיהודים האותנטיים לא יכולים לחיות באלוהים שכזה. וכשהם חיו תחתיו, הם דאגו לאחיהם היהודים ובוודאי לפילוסופיהם מה שנקרא ללומדים. אבל מצד שני סבלו משום כך מאנטישמיות. חשב היהודי שבארץ ישראל תחת ריבון יהודי זה לא יקרה לו, והנה האנטישמים הכי גדולים ליהודים הם אחיהם בני המשטרים היהודיים ומשתפי הפעולה משלנו כנ"ל.

בקיצור, לא רק שצריך להחליף את שם המדינה לשם נטרלי, אלא צריך להפסיק לקשר את המדינה ליהודים וליהדות.

פרק ג' הפרדת המדינה מהדת

המשך יבוא אחרי יום כיפור.

פרק ד' החרדי מול בני המשטרים בכלל, ומול החילוני בפרט. עגלה מלאה ועגלה ריקה

פרק ה' החרדי מול גיוס החובה ומול לימודי ליבה ואקדמיה.

פרק ו' החרדי מול הלהט"בים שביניזם פמיניזם ומי טו.

המלחמה האבודה – הציונות הדתית מול הלהט"ב והפמיניזם

המלחמה האבודה – הציונות הדתית מול הלהט"ב והפמיניזם.

רקע

ר' חיים היקר שולח לי במייל לינק לאיזה סרטון ביוטיוב בשם "זכויות להט"ב בעד ונגד: דיון רגוע בנושא נפיץ. תומר פרסיקו ורועי יוזביץ בשיחה"

הצפייה בסרטון דרש ממני לעיין במאמר של גלי בת חורין מאמר בשם "להט״ביסטאן: כך מתארגנת המהפכה שמנצלת את להט"ביה ואוכלת את בניה"  וכמובן זה גם דרש ממני לעיין במאמר תגובה של תומר פרסיקו.

אחרי כל זה, חזרתי לר' חיים והנה מה שכתבתי לו:

ובכן צדיק אשרינו מה טוב חלקינו שאנחנו היהודים\החרדים, לא שייכים לדיון והפולמוס של בני המשטרים בינם לבין עצמם.

זה דיון ששייכת בעיקר לציונות הדתית. וזה מלחמה אבודה. כי ביום שאתה רואה במדינה ערך עליון שלעומק אתה רואה בריבון אדם על אדם ערך עליון. לא תתפלא שזרים יחליטו בשביל הילדים שלך מה נכון ומה לא נכון.

ביטול ערכי המשפחה נמצאת כבר באידיאל הראשון הזה = מדינה יהודית\ריבון אדם על אדם (על דרך לא עבדו ע"ז אלא להתיר להם עריות). הלהט"ב זה כבר תוצאה.

הציונות הדתית מנסה להילחם נגד הלהט"ב ונגד הכפיה שלהם והשליטה שלהם במערכות החינוך והמשפט. אבל כאמור זה מלחמה אבודה, כי לא השמאל וארגוני הלהטבים הבעיה היסודית והעמוקה, אלא עצם ריבון אדם על אדם מבטל את כל ערכי המשפחה והופכת את המולך להורה העליון הלכה למעשה על הילדים שלהם וגיוס החובה של רווקים ורווקות תוכיח. ככה שכל ילד בציונות הדתית רואה במדינה את הערך העליון ומוסר את צאצאיו למולך מתוך אידיאל. ולכן יוצא שערכי המשפחה הם לגמרי מיותרים. הרי היסוד הבסיסי ביותר לחוקי המשפחה המסורתיים, היא שהילד של ההורים ולא של אף אחד אחר.

ביום שמוסכם על כל פרט בציונות הדתית שהחוק המדינה הוא ערך עליון. באותו רגע הוא מוותר על ילדיו ובאותו רגע מיתר מחשבתית את הבאת ילדים לעולם דווקא על ידי חוקי המשפחה המסורתיים. אפשר ליצור חיים לדגל בכל דרך אחרת. מיזה יוצא שגם מיניות לא קשור להולדה ולכן מותר כל פנטזיה מינית.

ותשים לב ר' חיים היקר, שאפי' במלחמה האבודה שלהם עכשיו, הם מאוד נזהרים לא לפגוע בהומו או בלסבית אישית ולא לפגוע להם בזכויות. כלומר מצדיקים את עצם הזכויות אבל מתלוננים שהשתלטו עליהם ארגוני השמאל. הם מדגישים השכם וערב שהם לא נגד הומואים והשאר. הם נגד הכפיה והשתלטות על מערכת החינוך. הם נגד זה שאסרו בחוק לעשות המרה.

הנה אנו רואים שערכי המערב והמדינה המתוקנת בעיניהם, היא לנרמל הכל מבחינת הדת. יש להם רק בעיה עם הכפיה והחינוך על ידי השמאל וארגוני הלהט"ב.

הציונות הדתית רוצה פתאום אוטונומיה משפחתית. וזה מאוד יהודי, אבל זה אנטי תזה לריבון אדם על אדם אנטי תזה למדינה יהודית. אנטי תזה לאלוהות של הרב קוק (כפי שהם מסבירים אותו). ולכן לדעתי זה מלחמה אבודה.

אני אולי אכתוב מאמר על המלחמה האבודה של הציונות הדתית והימין בנושא זה ואני אקדיש את זה לשמך.

ע"כ דברי משם ונתחיל את המאמר ותחזיקו לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח אמן

המלחמה האבודה – הציונות הדתית מול הלהט"ב והפמיניזם.

את הפילוסופיה החשיבתית של היהדות, אי אפשר לחלק אותם לחלקים נפרדים כראוי למתודה אלוהית ונצחית. אם אין את כל ההשקפה = התמונה הגדולה, אין בעצם כלום. תמיד אפשר לעשות מה שבא לך באצטלה יהודית, אבל הברומטר היא המטרה והתכלית. כלומר מגיע המטרה והתכלית או לא מגיע, זה הברומטר.

אני מתעכב בזה בכדי לטעון שבלי להבין את התמונה הגדולה של הפילוסופיה היהודית, תמיד אנשים לוקחים חלקים מהמתודה היהודית ומרגישים טוב. אבל לא קולטים למה באים עליהם כל הצורות כמו הלהט"ב והפמיניזם והורס להם הכל. הם לא קולטים למשל למה בעקבות אימוץ דת הקפיטליזם, אין טעם יותר שמדינת ישראל יקרא דווקא "ישראל" או מדינת היהודים. כלומר שני סוגי הסרטן בגוף של הקהילה הציונית הדתית והימין כולה, הם הדת הקפיטליזם והלהט"ב והפמיניזם. שני המחלות האלה עושה בהם שמות. ולכן אני חושב שכדאי לחזור בקצרה על המתודה היהודית בכדי שנבין את הבעיה לעומק.

1. כל אדם נולד יחיד. ולכן חייב כל אדם לומר בשבילי נברא העולם. שזה אומר לעומק, אין שום מוסר וערכים כמו לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף, כי הכל שלי. כל המוסר והערכים בעצם שוללים ממני את מה ששייכת לי, ולכן פשוט הם לא קיימים על פי החשיבה הפילוסופית של היהודים.

למה זה קריטי בחשיבה היהודית? כי קודם כל זה המציאות. הרי אין אורגניזמים או בעל חיי בכל היקום שחושב אחרת. ושנית כל, רק ככה כל אדם נולד באמת בן חורין ועל פי היהדות אסור מוסרית ליצור חיים בלי לתת להם את החירות האבסולוטית הזה.

ועכשיו נעבור לסעיף הבא שעוסק בדיוק בזה, בזכות המוסרית ליצור חיים.

2. אין לאלוהים ולהורים זכות מוסרית ליצור חיים וקל וחומר בכפיה (וכל הולדה היא כפיתית כי אי אפשר לשאול אותם קודם). אז מה הן התנאים האולטימטיביים המוסריים של האלוהים וההורים ליצור חיים? במיוחד שנמנו וגמרו (=אין מחלוקת פילוסופית) שלא טוב לו שנברא משנברא. על כך צריך דיון עמוק וארוך. אבל בכדי לפתוח את התיאבון, אני אומר רק זאת. ההורים חייבים ללכת בעקבות האלוהים. כלומר מה חשב הצדק האלוהי לאפשר את הפוטנציה ליצור חיים? במיוחד כנ"ל שטוב לו שלא נברא משנברא. האלוהים יודע כמונו שהוא לא עושה לניצור טובה. אז מה הצדק של האלוהים?

בקצרה ממש

א. חיים עצמאיים חופשיים ופרטיים כמותו ממש. לא רח"ל חיים נחותים שתלויים ביוצר. אחרת זה כנ"ל עוול מוסרי.

ב. בכדי ליישם את הסעיף הראשון. הוא נטע בו מראש את שכלו = אחדות הבינה = 1+1=2. וזה תנאי אלוהי ששום יוצר – ההורים, לא יכול להפר עובדתית. כלומר כל הורה חייב לדבר עם היוצר בגובה העיניים עם השכל האלוהי שנטוע בהם מראש. בדיוק כמו האל בעצמו יכול לדבר עמנו אלא בגובה העיניים – הוא לא יכול לומר לנו פתאום החלטתי ש1+1=7. על דרך "המלאך בין אדם לאלוהיו, הוא שכלו" (אבן עזרא)

ג. נוטע מראש ביוצר את האפשרות להיות כאלוהים יוצר חיים מחוק הטוב להיטיב.  כלומר היוצר חיי לנצח על ידי צאצאיו לדורי דורות פלוס התפתחות הדורות במוסר והערכים שזה לעומק המשמעות החיים של היהודי.

ד. חופש וחירות אבסולוטית – על דרך "חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי" כלומר רוצים צוויים מוסריים כמו לא תגנוב ולא תרצח ולא תנאף בכדי לקיים את המצאת הקניין בטבע ובזוגיות?! אוקיי בתנאי שהם עומדים בצוו הקטגורי או בצוו של הלל התלמודי, אחרת כל העולם שלי ורק שלי.

מכאן אתה לא יכול לומר לבן שלך את הצוו של לא תגנוב בלי שיש לו קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ. אתה לא יכול לומר לבן שלך לא תנאף אם לא קיבל ממך בת זוג. כלומר החובה ההלכתית לחתן את הילד, בא מאותו חשיבה פילוסופית פשוטה. כי אי אפשר להמציא את קניין אישה\בעל, בלי שלכל אדם יש אישה\בעל. אחרת באיזה זכות אתה מונע ממני את אשתך\בעלך?! זה לעומק הצוו הקטגורי או הצוו של הלל התלמודי.

ה. האפשרות להתאבד. כלומר כמו האל ככה ההורים לא יכולים לשאול את הנוצר האם רצה להיוולד. אנו כהורים – כמו האל בעצמו, יודעים שטוב לו שלא נברא משנברא, אבל אפשר אחרת שכן יהיה לו טוב, עם התנאים האולטימטיביים הנ"ל. אבל לפני שיוצרים אותו אי אפשר לשאול אותו האם מסכים להיוולד. ולכן אנו ההורים והאל, מחליטים כן ליצור אותו ולתת לו את האפשרות להתאבד. זה כמובן לא טריוויאלי,  הרי אם האל הוא דיקטטור רח"ל, הוא לא היה מאפשר את זה.

ו. אחריות הורית לנצח. כלומר להורים ולאל יש אחריות טוטלית לנוצר. וזה גם מול הנכדים לדורי דורות. במדעי הרפואה אפשר להבין את האחריות שיש להורים הביולוגים לנוצר, עם זה שהנוצר מחזיק באותו גנים. כלומר הם נתנו לו את כל הגנים לטוב ולרע וזה נוכן גם כלפי אפי גנטיקה כלומר גם פונדקאית חייבת מוסרית לילד עד עולם. ככה כל תורם זרע או ביצית.

3. עם השכל האלוהי שנטוע בכל אחד ואחד מכל המיליארדים שקיימים בהווה, אפשר להתחיל לעשות אמנה אלוהית. הרי אם כל אחד לא ירצה לוותר על כל העולם נברא בשבילי, אין סדר אנושי, ושאין סדר בהווה, לא יהיה סדר אצלך בצאצאיך בעתיד. וזה עומק מטפורת הרצח הראשון במקרא.  

אייך עשו את זה היהודים על פי המקרא? נח חילק את הארצות בגורל אקראי ככה כל אדם על ידי ירושה – שמושתתת על חוקי המשפחה המסורתית, זוכה\נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ על פי עשרה התקנות של יהושע בחלוקת הארץ. וככה זכה אברהם בארץ ישראל וכל היהודים – כל אחד לחוד, יורשים משפטית את ארץ ישראל באופן פרטי.

נסכם את זה בקצרה

כל אדם חייב להיוולד בן חורין ואסור להורים להעביר אותו לאיזה מולך. זה לא מספיק, הוא חייב מקום לחיות בו עם מוסר וערכים ומוסר וערכים אי אפשר להמציא מהבטן ולהשליט אותו בכוח. ולכן התורה שלנו נותנת לנו את הדרך הנכון לעשות את זה. ואת הדרך הזה אמור כל אדם (כפי שסוקרטס כבר טען) להבין מתוך עצמו, אחרת זה בהכרח לא נכון. ולכן את המתודה היהודית כל אדם בלי שום רקע השכלתית עם קצת הסבר חייב להבין את זה, ואם הוא עצלן ורוצה את זה ברגל אחת?! נאמר לו את הצוו של הלל התלמודי שזה בעצם אותו צוו הקטגורי הנודע.

הכל פנים תורת אדם = המצאת חוקי המשפחה המסורתית המוסרית והנצחית. ותורת נח = שבע מצוות בני נח שהעיקר בהם זה הדינים = המצאת הקניין על ידי חלוקה וירושה שמושתתת על תורת אדם. ותורת משה = חלוקת הארץ לכל יורש פלוס חלק שווה בכל משאבי הארץ על פי תקנות יהושע. כל התורות האלה זה פזל אחד גדול שאי אפשר לעולם לחלק אותם לחלקים.

באומות?!

מאז נמרוד זה שהמציא את החברה\הישות\הזהות הדמיונית לראשונה, בני המשטרים כולם נולדים למולך הדמיוני בכפיה. ואז באמת כפי שטען אפלטון, מי צריך את חוקי המשפחה המסורתיים והמוסריים? הרי במילא כולנו שייכים לאיזה ישות דמיונית. אותו דבר כלפי ארץ ישראל ליהודים. אם ארץ ישראל לא מחולקת ככה שהמוסר והערכים לא תלויים בצוו של הלל או הצוו הקטגורי, בשביל מה ארץ ישראל?

האומות קלפו מאתנו היהודים את תורת נח ותורת משה. ואנו משחקים במשחקים שלהם עם המצאת הצדקה של דניאל הנביא (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל ). ככה שאנו היהודים מקיימים את העריבות היהודית שבלעדיו לא היינו שורדים בגלות. תראו אייך חז"ל פילוסופית מסבירים לנו את קיומו של היהודי אפי' בגלות: "תחלה היה מדבר בלשון יחיד. שנאמר ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך. "מלמד שכל אחד ואחד מישראל צריך לומר בשבילי נברא העולם" ,,,,,,, חזר ודבר להם בלשון רבים. מן וידעתם היום כי לא את בניכם: "ללמדך שכל ישראל ערבים זה בזה" ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את תורת אלהינו." (פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) דברים פרשת עקב דף טו עמוד א)

אז מה נשאר לנו עד שיבוא המשיח? תורת אדם בעיקר. כלומר לפחות הנישואין = קניין אישה\בעל, עומדת על הצוו הקטגורי. ולכן הצוו האוסר את הניאוף קביל על פי הצוו הקטגורי בתנאי כמובן שההורים דואגים לזה. מכאן כנ"ל החובה של ההורים ועל כל הקהילה לדאוג לכל אחד, לבן\בת זוג, אחרת כל הנישואין שלנו לא קבילים על פי הצוו הקטגורי והצוו של הלל.

נשאר לנו המוסריות ליוצר חיים. א' כי אנחנו לא מוסרים אותם למולך ועל כך עושים לו ברית מילה (ראו ברית מילה בשביל מה?). ב' אנחנו מקנים לילד שני הורים שמחויבים לו לעולם. אפי' סבא מחויב ללמד את נכדו תורה. ג' אפי' שאנחנו לא מקנים לו את ארץ ישראל הלכה למעשה, אבל בדין יש לו קניין פרטי בארץ ישראל וחלק שווה במשאבי הארץ, אפי' שהגויים או הציונים גזלו את זה ממנו.

נשאר לנו עוון איסור עבודה זרה = ישות\זהות\חברה\מדינה\ריבון דמיוני. וזה בעצם שומר לנו על הכל. כולל הבנת התורה = כל המתודה הפילוסופית שלנו. ואז עם התורה אנחנו ניצלים מכל הרוע הנ"ל. (ראו עקידת יצחק הליבה החרדית )

בציונות הדתית והימין כולה?!

שהבת או הבן, לא מבין את המתודה היהודית כי מראש שללו את זה ממנו, כי הם כן רצו ריבון אדם על אדם. כן רצו ישות דמיונית = מדינת היהודים. כן רצו באופן פרדוקסלי את דת הקפיטליזם ששוללת מכל יהודי את הארץ הלכה למעשה (הרי דת הקפיטליזם לא מכיר בקניין לאום דמיוני אלא בקניין פרטי, ולכן הזכות לארץ שייכת רק למי שקונה ולא למי שיורש אותו ולכן הערבי וכל גוי אחר יכול לזכות בארץ בדיוק כמו היהודי (ראו "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן"). אז מה נשאר להם? הדמיון?! מילא דמיון, אבל הילדים כבר חושבים שזה אמיתי. ואם הם חלק של איזה דמיון, אז למה באמת כל ההגבלות האלה של חוקי המשפחה?! = להט"ב. למה באמת כעבדים של הריבון של המולך, אין שוויון בין אישה לגבר = פמיניזם.

אתם מבינים? מה באמת הטעם אייך בדיוק נוצרים העבדים הבאים של המולך?! תנו לנו חופש מיני – זועקים בני המשטרים בצדק. תנו לנו שוויון מגדרי – זועקים בני המשטר בצדק.

אם משטר וריבון אדם על אדם, מותר. אז למה שלא נהיה כמו המשטרים המתוקנות המערביות – זועק כל דתי לאומי שמרגיש את עצמו משכיל.

ולכן, לריק גלי בת חורין מחפשת לה את מי להאשים (אני חייב לציין שהמאמר שלה חזק מאוד ומולה דברי ההבל של תומר פרסיקו, עושה אותו קטן מולה. ואני ממליץ בחום לעיין במאמר שלה). אותו דבר כל דוברי הימין בעכשיו 14 עמלים לריק להציל את קן המשפחה. זה מלחמה אבודה מראש אם מנעתם מהילדים את התורה את שלמות המתודה, כי רציתם ריבון אדם על אדם, כי רציתם את הארץ בחרב על חשבון עברת זרעכם למולך הריבוני.

תשימו לב, החרדים לא נלחמים עקרונית נגד מצעד הגאווה, ולמה? כי זה לא נוגע בהם אפי' בקרסול ועכשיו תבינו למה. תשימו לב שלעולם אישה חרדית אותנטית לא תהיה פמיניסטית, כי כבת חורין, אין חיה דמיונית שכזו שנקרא מגדר. (כל מה שאפשר למצוא ברשתות, חרדים וחרדיות שמדברים\ות על פמיניזם או להט"ב. הם לא חרדים\יהודים אותנטיים, ועכשיו תבינו למה. הבורות המחשבתית, הפרדוקסליות שלהם, מסריח למרחקים. ואני מקווה שתצלחו עכשיו להריח את הריח המסריח שלהם).

חרדי לא מתנצל לעולם מול האי מוסריות של המערב. להביא ילד בלי שיש לו הורים שמחויבים לו לעולם, זה בלתי מוסרי על פי הצוו הקטגורי. תמיד נוח לאתאיסט לברוח מהמוסר בטענה שהוא מספר לעצמו שלא היהודים או האלוהים קובעים את המוסר. אוקיי, תקבע אתה את המוסר – חכמולוג גדול, ותן לי טיעון מוסרי להביא ילד לעולם בלי לתת לו את הוריו?!

היהודי\החרדי לעולם לא יהיה חסר מוח כמו תומר פרסיקו ולטעון כמותו בסרטון הנ"ל, שנישואין זה לא רק להביא צאצאים. אתם מכירים את הפולמוס המצחיק של למה אדם אוכל וישן. על פי תומר פרסיקו הוא בצד של הנבער שטוען שאדם אוכל וישן כי זה פשוט טוב ונעים וטעים. אתה יכול לתת אלף סיבות למה אדם אוכל, אבל לעולם הוא אוכל כי הוא חייב לאכול אם הוא רוצה לחיות. אפשר להביא צאצאים בכל דרך בלי נישואין. כלומר הבאת ילדים זה לא התנאי הכרחי לנישואין. חז"ל מביאים לנו דוגמא מימי קדם שהיו הרבה סוגי משפחות "ששים משפחות יש בארץ שמכירין את אביהם ואינן מכירין את אמותיהן ונקראו מלכות (= שוביניזם בל"ז). ושמונים משפחות יש בארץ מכירין את אמותיהם ואינן מכירין את אביהן ונקראו פילגשים  (= פמיניזם בל”ז) ושאר אינם מכירין לא אביהם ולא אמם (= משפחה הומואית בל"ז)" (במדבר רבה)

מה הבעיה בכל המשפחות האלה?! זכויות הילד!! חז"ל מציינים כאן את הבעיה של הילד.

אז נכון כל אדם רוצה לכאורה צאצאים, אבל הסכם הנישואין החופשי של שני בני חורין, היא בעיקר לשם לקחת אחריות על הילד לדורי דורות. לא מלכות = שוביניזם, ולא פלגשים = פמיניזם, ולא הומואים לקוחים אחריות על הילד. כי אחד מההורים האמיתיים לא חייב לו. וכנ"ל רפואית הם כן (ההורים הביולוגים) חייבים לו. ולכן זה שאלה מוסרית נטו האם אפשר להביא ילד בלי נישואין מסורתית.

תבינו כמה זה מתסכל לדון עם בן משטר פנאט כמו תומר פרסיקו. אף חרדי לא מתנצל מול הומו או לסבית ומול פמיניסטית. עם כל הכבוד שיש לכל אדם חופש מוחלט לעשות מה שבא לו, הרי אין סמכות יהודית משטרית עם שוטר ורובה. ולכן דיון יהודי הוא תמיד דיון אינטלקטואלי מוסרי וערכי. בדיון כזה החרדי לעולם לא יוותר לומר את הנכון אפי' שזה אולי לא נימוסי. מותר וראוי לומר לכל ילד\ה מפונק\ת שאתה מכאיב להורים שלך ומכחיד אותם מעולמם. כן כן, להורים שלך אין שכר לעמלם בזה שהביאו אותך לעולם וגידלו אותך וכל הכרוך בכך. אותו דבר מול פמיניסטית. מותר וראוי לומר להן שהם מביאים על הילדים שלהן אבדון מראש. אלא אולי משום לדבר לקיר (מה בן משטר מבין בפילוסופיה יהודית?!), עדיף לא לומר להם כלום. וככה נוהגים באמת החרדים. אבל להתנצל כמו הדתי הציוני?! זה הזוי לגמרי!!

קחו עוד דוגמא נפלא של בערות של בני המשטרים והגדולים ביניהם = שופטות בבתי המשפט הישראלי. אתמול ראיתי בטוויטר ציוץ שתטריף אותכם.

מורן סמון 𝐌𝐨𝐫𝐚𝐧 𝐒𝐚𝐦𝐮𝐧 מצייצת:

אישה הודתה שהילד אינו של בעלה וחוייבה בפיצויים בגין "הונאת אבהות" בסך 275k.

ביהמ"ש המחוזי, בהרכב של 3 שופטות, ביטל את פסה"ד וקבע שהמשפט הישראלי לא מכיר בתביעות פיצויים על בגידה משום שמדובר בכניסה למרחב המשפחתי האינטימי ביותר.

לגישת השופטות: אין פיצויים, תבגדו.

ואני מצייץ לה

max maxmen: סתם בורות חסרות מוח. מה קשור כאן בגידות? מדובר על דיני ממון קלסי. בן אדם מפרנס ילד כי עבדו עליו שזה הילד שלו.

ובכן ליהודי\חרדי אין דיון עם מטומטמים שכאלה. רק לבן משטר כמו ציוני דתי יכול להיות איזה דיון הזוי שכזה. ואני ממליץ לכם להאזין לדיון שם. ותאמינו לי שתגיבו בדיוק כמוני בריקוד סוער ותשירו בקול רעם: "אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו"

לסיום:

קשה לי עם המאמר הזה, כי יכול רח"ל לצאת הרושם כאילו אני מקנטר על יהודים תמימים ויראי השם. יכול לצאת הרושם כאילו אני מנסה לקחת מהם את התקווה להילחם בעד קן המשפחה של כל אינדיבידואל. (האמת כואב לי גם בשביל היהודי החילוני. ראיתי בארץ מאמר של אב חילוני, מאמר בשם "בתי היקרה, לא נראה לך קצת מוזר כל הקטע?" כותרת המשנה: בתוך כחודש נודע לי כי ארבע מחמש החברות הטובות ביותר של בתי (11 וחצי) "נוקטות צעדים" כאלה ואחרים לעבר בנות מינן. במגדר אני מבין קטן, אני מודה, אבל על הסתברות למדתי דבר או שניים. ובכן מומלץ בחום לעיין בו. בכל אופן כתבתי שם את המילים האלה ורצו להרוג אותי והנה: הגיע הזמן שהחילוני ייקח אחריות על צאצאיו ויקים בתי ספר פרטיים שלא נותנת לטרור הפמיניסטי לחדור למוח של המתחנכים\ות.)

לא זה הכוונה שלי רח"ל. הכוונה שלי היא שתבינו, את הסכנה היסודית בלדמיין ישויות דמיוניות. שתבינו את הסכנה הקטלנית של ריבון אדם על אדם. שתבינו את הסכנה הקטלנית של דת הקפיטליזם בלי צדקה כמו שנהגו היהודים בכל ההיסטוריה מאז דניאל הנביא. תבינו את הסכנה הקטלנית של כיבוש הארץ בחרב שמצריך להקריב עליו את הרווקים והרווקות שלכם ועוד בחינם הרי אף זוג צעיר לא זוכה בארץ ישראל בעקבות זה שהקריב את חיו כרווק למולך.

כל זה מביא לכם להמציא לכם ישויות דמיוניות כמו העם היהודי. זה מביא לכם להמציא אלוהות דמיונית. זה מביא לכם לטמטם את צאצאיכם ולהפוך אותם כרובוטים לאיזה ישות דמיונית שנקרא מדינת ישראל. ואז שהילדים גדלים ורואים אייך המשטרים היותר מתוקנות במערב פועלים, אז הם גם רוצים את החופש הזה לפחות. חופש מיני ושוויון מגדרי כנ"ל.

נסיים עם סיפור רלוונטי:

בטוויטר ראיתי ציוץ של אישה דתית על שבע נקיים. הטענה שלה (ושל השאר שדנו שם עמי) הייתה. שהיא לא מרגישה שהיא והבן זוג צריכים את זה. הסברתי לה, שיכול להיות שאת לא צריכה את זה אבל הבנים או הבנות או הנכדים והנינים יצטרכו את זה. כלומר כל הלכה היא ניסוי וטעיה של אלפי משפחות מאלפי דורות. הם הבינו שיש ויש ולכן כולם צריכים לשמור על כך בשביל הילדים שלהם לדורי דורות אפי' שיהיו תמיד כאלה שלא צריכים את זה.

תשימו עכשיו לב לבעיה שלי בדיון. בחשיבה היהודית, במתודה היהודית האותנטית, בדיוק ככה נוצרים ההלכות כולל הלכות דת יהודית שנשים יהודיות המציאו לנו במשך כל הדורות. אבל זה אפשרי אלא אצל היהודים האותנטיים שכל אחד הוא חלק של ספרות ההלכה לדורי דורות בשביל הצאצאים שהוא אחראי להם לדורי דורות. כלומר כל ספרות ההלכה הם תוצאה של אלפי דורות של בני חורין שמתמודדים לשמור על הקן המשפחתי של הבני חורין לטובת כל הצאצאים מכל הסוגים (החמים והקרים וכו')

ככה שכל ההסבר שלי לעיל לגבי שבע נקיים, יכול להבין רק אישה יהודית אותנטית. אישה דתייה בת משטר, לעולם לא חושבת ככה. היא חושבת על הווה ורק על ההווה. היא לא לוקחת אחריות על הצאצאים שלה לדורי דורות. מצידה אם היא לא צריכה את זה, אז לא צריך. היא לא מבינה שהיא הורסת לאחד מצאצאיה את קן המשפחה שלו עם האקט הזה. היא אפי' לא חושבת כל כך רחוק כי היא בת משטר כנ"ל. עצם שאישה מסוגלת לטוען שהיא פמיניסטית, כבר בזה אפשר להבין שהיא בת משטר שלא לוקחת אחריות על הצאצאים שלה ומפרידה אותם באכזריות לשני מגדרים, לשני ישויות דמיוניות. מפרידה אותם מאביהם ומאימם, מפרידה אותם מילדיהם הם.

כותב בצער רב

Max maxmen

למה החרדים עם הרב ברלנד והקהילה שלו?

למה החרדים עם הרב ברלנד והקהילה שלו?

רקע

רביב דרוקר החובבן והלקקן הנודע (עיין ערך "חשין הוא גאון שאין אפי' במוסד ובשב"כ"), החליט משום מה לנסות לטחון את הנושא שוב אחרי ששנים טחנו את הנושא עד דק. זה נושא משעמם עד מוות, אבל כנראה הרייטינג של הערוץ באדמה.

אוקיי, את רביב דרוקר אנחנו מכירים זה שנים – החבר של החלול השני בחברה הישראלית, לפיד. שאלת השאלות היא אייך רביב דרוקר מבחינת מקצועית עושה תחקיר בלי להביא את הצד השני. מקצועית (כל אדם נורמלי מכבד את המקצוע שלו), אתה לא יכול לעשות תחקיר שהוא יותר קמפיין מתחקיר. אתה חייב את הצד השני. ואפי' אם אין לך צד שני. אתה חייב כמקובל טיעונים איפכא מסתברא. אחרת אתה יוצא קטן מאוד. ואני הדגים את זה עם כמה דוגמאות.

1. אין מצב – שלאדם יש קרצייה במרפסת שלו בקומה הרביעית, והוא מודע לקרצייה במרפסת ונותן לו שוקולדים וכו', שהאדם הזה מזיין אשת איש בפניו. פשוט אין מצב. יותר מיזה. אותו קרצייה בא לאותו אדם עם אשתו ונותן לאשתו להתייחד עמו לבד? (סתם ככה רביב דרוקר החובבן: זה לא פעם הראשונה שאתה מביא לנו חולה נפש לתוכנית ואתה לא מבין שהצופיים מזהים אותם מקילומטרים?!)

2. שאתה מדבר עם חרדים (כן אלה שמתפלספים כל החיים) ורוצה לומר ולשכנע אותם על משיח שקר ושבתאי צבי וכדומה, אתה מודע לכך שהחרדים רואים בך ובישראליות, המשך ישיר של שבתאי צבי?! המלחמה נגד שבתאי צבי לא היה על רכילות כאלה וכאלה. המלחמה נגד שבתאי צבי היה הלאומניות. אותו לאומניות שאתה מקריב עליה את צאצאיך הרווקים והרווקות ועוד בחינם = מדינה קפיטליסטית שאין בה אלא שכירי חרב. אותו לאומניות שהביא על היהודי את הריבון אדם על אדם ועוד על ידי יהודי = הגלות הכי קשה של היהודי מאז ומעולם.

בא רביב החמוד ואני אלמד אותך בינה שתבין אייך זה עובד בדיוק הפוך ממה שאתה למדת מצוקר וחשין החסרי מוח.

ההבדל בין היהודים לאומות, היא בדיוק בזה, שכל הילדים באומות שייכים לדגל (בחוק ההורה העליון הוא המדינה ולא ההורים. הילד לא קניין של ההורים, הם רק קיבלו מהמדינה את הזכות לגדל אותם וגו'), ולכן באמת מקריבים אותם כרווקים וכרווקות למות לדגל\למדינה\לישות הדמיונית\לזהות הדמיונית. הדגש "רווקים ורווקות" היא, שלעולם הורה לא היה מקריב את הרווק – שבשבילו הוא צריך בכלל טריטוריה\קניין פרטי, על הגנה על אותו טריטוריה. זה טמטום שרק בני המשטרים המדמיינים שהם חלק של איזה זהות דמיונית (זה לעומק ע"ז של תורה), מסוגלים לכך. הם מסוגלים להקריב את הרווק והרווקה שלהם למען הדגל = מעביר את זרעו למולך.

האיסור של מעביר את זרעו למולך נמצא בתורה בפרק של איסורי עריות. מה הקשר? זה בדיוק העניין. מה הבעיה באיסור עריות כמו איסור אשת איש? שהילד לא שלך. אותו דבר כלפי מולך, הילד לא שלך ולא בן חורין אלא שייך לאיזה מולך.

אתה מבין רביב דרוקר את העניין? כשקבוצה של בני אנוש מקימים עליהם איזה זהות דמיונית שבשביל הזהות הדמיונית אתה מקריב את זרעך הרווקים והרווקות, אתה גם לא צריך את חוקי המשפחה המסורתיים. הרי כל המטרה של חוקי המשפחה המסורתיים, באים לשני דברים מוסריים וערכים 1, הילד שלך ושל אשתך כלומר הילד מקבל שני הורים (זה לא טריוויאלי) שחייבים לו לנצח (היום עם מדעי הרפואה המודרנית אנחנו יודעים שאפי' תורם זרע או ביצית ופונדקאית מחויבים מוסרית לילד לנצח כי הילד חייב לדעת מראש את הגנטיקה והאפי גנטיקה שלו בכדי לדעת מראש איזה סיכונים יש לו. לפעמים התורמים עצמם מודעים בגיל מאוחר מאוד מה יש להם בגנים והם חייבים לדווח לילד שאפי שהילד כבר בגיל ארבעים). 2, הילד נולד בן חורין שחייב לומר שכל העולם נברא בשבילי (רוצים סדר אנושי בשביל קניין וטריטוריה?! אוקיי עושים את זה בהסכמה באמנה = תורת נח = חלוקת הארצות בגורל, עם תורת משה ותקנות יהושע כלפי משאבי הארץ וכו' וכו').

עכשיו תשים לב. אם הזהות הדמיונית הוא הדבר שלמענו פועלים בני המשטר (בני אותו קבוצה), מה הטעם בחוקי המשפחה המסורתיים? הילד במילא לא שלי רק של הזהות הדגל המולך. אז למה להסתגר עם אישה אחת וכן ההפך למה שאישה תסתגר עם גבר אחד לכל החיים?!

אפלטון כבר דיבר על כך, ועד ימינו אנו – כמו יובל הררי, מדבר על כך. זה מסביר למה זהויות דמיוניות נוטים לשחרר את העבדים שלהם מאיסורי עריות. כבר חז"ל אומרים לא עבדו בני ישראל עבודה זרה אלא להתיר להם עריות בפרהסיא = כנורמה חברתית.

שבתאי צבי רצה בדיוק זה, להפוך את היהודים לזהות דמיונית. ששבתאי צבי כשל כיהודי חרדי, בדור הבא זה הצליח ליהודי החילוני = הציונות, כיהודי חילוני.

כלומר שום יהודי כחרדי, לעולם לא היה יכול להמציא לגאונים האלה (היהודים האותנטיים) את השטות הזה. היו צריכים קודם להפשיט אותם מהיהדות בכדי שזה יקרה. ובזה כשל שבתאי צבי עם החרדים, ובזה הצליחו החילוניות והנאורות המערבית עם היהודי החילוני. כלומר רק אחרי שהיו כבר מספיק יהודים חילוניים שאין להם שום מושג ירוק ביהדות ובפילוסופיה של היהדות, התאפשר לגייס אותם להיות בני משטרים פנאטים כמו באומות.

3. יום טוב חשין וצוקר הם שני חמומי מוח שחושבים כמו כל קנאי פנאט ושטחי. הם הצליחו להוכיח לנו בתוכנית שלך, שהם שקרנים בדיוק כמו כל קנאי פנאט. הרי אם צוקר הרג בלא כוונה (מה שנקרא תאונת עבודה) משום קנאות, למה לא הרג את הרב ברלנד? למה יום טוב חשין כביכול עצר אותו להרוג או לרסס את הרב ברלנד? הרי בתוכנית, בסוג של דרמה, צוקר הלץ מספר שהוא הגיע להרב עם מפתח צינורות.

ביהדות נאמר שהקב"ה תמיד מנסה את הקנאים. כלומר נותן להם אחרי שנים להיכשל באותו חטא, להוכיח להם שהם שקרנים (עין ערך שמעון ולוי ששניהם כשלו באותו חטא שהם היו קנאים לו. שמעון כבר במדבר בשיטים ולוי בזמן שמואל הנביא). ולכן אני תמיד אומר שכל רודף וכל קנאי, לעומק הם בדיוק כאלה.

בכל אופן. יום טוב חשין וצוקר ושאר המתראיינים בתוכנית, יודעים נאמנה שביום שהם עוברים לתקשורת החילונית, אצל בני המשטרים, ומגייסים את השלטונות?! שמבחינת החרדים, הם איבדו את הקייס (קייס = עילה מוצדקת = טיעון נכון)

ואם הם מאבדים את הקייס אצל החרדים, בשביל מה עשו את זה? הנה אני מוכיח לך שיש להם אג'נדה יש להם קמפיין, ומקצועית – רבינו רביב דרוקר, היית חייב לבדוק את זה. לשאול את עצמך, מהי האג'נדה שלהם אולי זה בכלל קמפיין?!

4. אף אחד לא קונה את הסיפור שיום טוב חשין אשמיד את הקלטות. ואף יהודי חרדי לא נותן אימון ברב המתחזה ראובן נקאר. כלומר כל התוכנית תלוי בהקלטות, ואת ההקלטות אשמיד אותו אדם שטוען שהקליט, ופתאום זה נמצא אצל הרב המתחזה נקאר?! וכי מה, כל מי שבא אליו הוא מקליט אותו בסתר?

5. יש איזה קטע מצחיק בפרק ג' בתוכנית. תשים לב בסרטון בדקה 44:58 הקריין מצטט את דף החקירה ומוסיף מילה שאין שם.

בדף החקירה: הם קבעו איתו להיפגש עם איזה נערה,,,

הקריין ביודעין  מוסיף: הם קבעו איתו להיפגש עם איזה נערת "פיתוי".

העד מדבר על נערה אמיתית שלכאורה סותר את התזה שזה היה ראש עיר ביתר. ואת זה הקריין לא רוצה.

אז תאמר לי רביב החמוד, זה לא חובבני דבר הזוי שכזה?

6. התוכנית רוצה לעשות את הרב וקהילתו כרוצחים. אז אייך באותו תוכנית אנו רואים שלא רוצחים את הקרצייה שמטפס למרפסת של הרב? להפך, כל התוכנית תלוי על העדות שלו. לפי התוכנית הרב ברח מהארץ ממנו ולא ההפך.

התוכנית זורק את הרצח (מהתוכנית של כאן) על הרב, משום קנאות של איסורי עריות, ואותן רוצחים לא רוצחים את הרב עצמו שכשל באותו עוון כביכול כנ"ל. הפלא כאן, אייך הם לא רצחו את יום טוב ואת צוקר הרי הם רוצחים. הפרדוקס כאן היא שאותו מתקרבן (צוקר ויום טוב) עושה הכל מהנחה שלא ירצחו אותו. אחרת אייך הם לא מפחדים? הרי יש לרב את כל העולם התחתון לצידו.

אתה מבין רביב דרוקר את הבעיה כאן? באותו תוכנית טוענים שהוא רוצח קנאי מול איסורי עריות, מצד שני נטען שהוא בעצמו חוטא באיסורי עריות. באותו תוכנית נטען שהוא רוצח ויש לו את כל העולם התחתון עמו, ואף אחד מכל המראיינים בתוכנית לא מפחדים? הרב ברח מהארץ מילד מוזר קרצייה שמתפס לו עד קומה רביעית?! הרי יש לו את כל העולם התחתון אז מה הבעיה לחסל אותו כמו את השאר כפי טענת התוכנית?

7. כל השביעין חביבין. אתה מודע – ריביב דרוקר החמוד, שבגיל שבעים לא מתפקידים מינית?! לפי הסיפור הבדיוני שלך, הרב כבר בן שבעים וחמש. והיום הוא כבר בן 85 ( ראו למשל את הכתבה הזו בשם "זה מה שקורה לחיי המין שלכם בגיל 50")

שמע סיפור מדהים: היה יהודי זקן מולטי מיליונער שבחורה אחת החליטה לסחוט אותו. והיום זה קל מאוד, נכון? צריך פשוט ללכת לסוטה הזה נקאר או לאליהו הסוטה או הכתב הזה מהארץ – רבינוביץ  האנטישמי, ולספר סיפור, וחזקה שהם קונים את זה מידית במיוחד שההוא חרדי אותנטי. מה שקרה, שהחוקר במשטרה היה זקן, ולא היה נשמע לו הגיוני הסיפור של הבחורה שהשתדלה לספר סיפור עסיסי עם מלא פרטים של חדירות בכוח בכל החורים וכו' וכו'. החוקר בלי לבדוק עם החשוד, אומר לבחורה: תשמעי, בדקתי את תיק הרפואי של הנידון, ושם כתוב שהיה לו סרטן והורידו לו את כל המערכת. אז אייך בדיוק הוא חדר לכל החורים שלך? הבחורה ביקשה שירותים וברחה מהמשטרה. והחוקר עוד ממשיך עד היום לספר את הסיפור ולהראות לכולם כמה הוא גאון.

ובכן, יש עוד הרבה דברים בלתי מקצועיים ובלתי הגיוניים ופרדוקסליים בתוכנית, אבל משום אורך המאמר די בזה, ונסכם.

כל התוכנית הוא סרט בדיוני נקודה. שום דבר שם לא הגיוני.

שאלת המיליון דולר היא – רביב דרוקר החמוד, מהי הקמפיין? מה המטרה? אייך זה שצוקר וחשין והשאר, יודעים ומודעים, שבאותו רגע שהלכו לתקשורת, הם מאבדים את הקייס שלהם אצל כל חרדי נורמטיבי. אז למה עשו את זה בכל זאת? ולכן נזעקת השאלה מהי הקמפיין?

נתחיל עם המאמר ותחזיקו לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח.

למה החרדים עם הרב ברלנד והקהילה שלו?

ביהדות כל קהילה היא אמצעי לאינדיבידואל וקן המשפחה שלו, ולא רח"ל זהות. זה ההבדל בין היהודי לגוי. בין היהודי לבין בני המשטרים.

ולכן קהילה יהודית לעולם לא תלוי באיש או במנהיג. לדוגמא בכל קהילה האדמור או מה שנקרא הרב או הראש ישיבה, שהם מזדקנים ואפי' רח"ל יש להם אלצהיימר, הקהילה ממשיכה להתנהל כאילו שום דבר לא השתנה. תבדקו את כל הקהילות, ליטאיות וחסידיות, תמיד הכל המשיך רגיל. משום הצניעות אני לא הזכיר שמות, אבל כל אחד מכיר את זה קרוב.

לא שמענו שקמים חמומי מוח ורוצים להשמיד ולהרוג את כל הקהילה כי לאדמור או לראש ישיבה יש אלצהיימר או הוא כבר סיעודי. לא שומעים אפי' בתוך כל קהילה בעצמו, מצב שכזה שאחד מבניו או יורשיו לוקח את הכס בחייו כי אביו או הראש ישיבה כבר חולה או סיעודי.

למה זה לא קורה, כי באמת הקהילה לעומק לא תלוי במנהיג. כי המושג קהילה (שבני המשטרים קוראים לזה מבורות "זהות") היא אמצעי לפרט ולקן המשפחה שלו, ולא רח"ל ההפך שהזהות הוא האלוה ובשבילו אנו מתחתנים ומולידים לו ילדים כנ"ל.

ביהדות תמיד שהיה איזה רב או ראש ישיבה או אדמור שקצת טמטם את תלמידיו לכיוון זהות אלוהי רח"ל, אז כל היהודים יצוא נגדם בחרב ובחנית (מטפורית כמובן).

ואת המלחמה הזו ניצלו החובבנים השטחיים תמיד. כלומר הליטאים נגד החסידים לדוגמא, היית מלחמה שנאה באיצטלה של המלחמה ההיא. והנה שניהם שרדו גם החסידים וגם הליטאים, וכל המנוולים משני הצדדים, נכחדו והתבוללו בגויים או בציונות.

ובכן, הברומטר, האם זה מלחמה צודקת, היא העובדה שאחת הצדדים נכחדים כמו למשל הצדוקים או בהמשך שבתאי צבי.

עוד כלל גדול אצל היהודים. מלחמה של לשם שמים, תמיד מנהל אחד מגדולי הדור, והוא נזהר מאוד לא להכחיד את הקהילה שהוא נלחם בו. התוצאה, שניהם שורדים ואחרי דור יש שלום ושלווה. (ושוב אני לא מביא דוגמאות היסטוריות ועכשוויות משום הצניעות)

מנגד כל מלחמה שהוא מקנאים חמומי מוח, תמיד כל היהודים עומדים לצד הנרדף. לא משנה מה הטיעונים של החמומי מוח, תמיד היהודי האותנטי יהיה עם הנרדף.

קהילת שובו בנים

קהילת שובו בנים, הומצא אלא מרודפים. כלומר אם חסידות ברסלב במאה שערים לא היו נותנים לחמומי מוח לרדוף את הרב ברלנד ואת תלמידיו. חסידות ברסלב היית צומחת באופן המיטבי ביותר. אבל קרה מה שקרה והם נפרדו והקימו קהילה נפרדת.

אוקיי, זה קורה בכל הקהילות בכל ההיסטוריה. וטוב שכך. כי תמיד בדור הבא צריכים לילדים משהו אחר\חדש. ואז, זה דיי טבעי שמכל קהילה יוצאת כמה קהילות חדשות. והנה מברסלב עצמו יצא כמה וכמה קהילות שונות לגמרי ושוב כנ"ל זה טוב שכך.

בתחילת דרכו של שובו בנים, הרבה עזרו לקהילה החדשה להתרומם כקהילה אותנטית. ובאמת הם עלו על דרך המלך. זה אחת הקהילות הכי איכותיות שיש. אברכים אותנטיים משפחות אותנטיות. פשוט תענוג לפגוש משפחות כאלה שצלחו את המעבר מעולם החילוני ליהדות, ואחרי דור, אי אפשר להכיר בכלל שההורים שלהם בעלי תשובה. בוא נאמר את זה ככה. אני לא מכיר קהילה של בעלי תשובה שכל כך הצליחה כמו שובו בנים.

נזכור שוב. קהילה ביהדות זה אמצעי לאינדיבידואל ולקן המשפחתי שלו. מה קורה אם אדם, נגיד בעל תשובה שבא מעולם של זהויות דמיוניות?! הוא מגיע בטעות לקהילה כי הוא מחפש זהות. וזה הסיפור הקטלני כאן. (אני באמצע לכתוב מאמר על בעלי תשובה ובעיית הזהות של בני המשטרים. אני מקווה לגמור אותו בהקדם בעזרת השם)

בורים ועמי ארצות מברסלב המקורי, פלוס בעלי תשובה שבטעות מחפשים זהות, הם הם הנלחמים נגד קהילת שובו בנים. הם רוצים להשמיד ולהרוג את הישות הדמיונית, שהם מדמיינים במוחם הקודח.

כלומר החמומי מוח מברסלב המקורי שגרמו מתחילה לכך שתיבנה קהילה חדשה, הם ממשיכים לרדוף את הקהילה. הכל בשביל  – ולא תאמינו, לע"ז שלהם שנקרא ברסלב המקורי. אתם קולטים את הבעיה? מי רודף אחרים בדרך כלל? אנשים שטחיים שמדמיינים זהות דמיונית – כמו ברסלב או גור או בעלז או עצניקים וכדומה, ואז הם יוצאים במלחמה מול כל אחד שנראה להם אויב הזהות הדמיונית.

ובכן, מול רודפים מבחוץ, זה קל מאוד. אבל אם יש גם רודפים מבפנים, זה סיפור קטלני.

נאמר חַכְמוֹת נָשִׁים בָּנְתָה בֵיתָהּ וְאִוֶּלֶת בְּיָדֶיהָ תֶהֶרְסֶנּוּ. ההבדל בין נשים יהודיות אותנטיות משכילות, לבין נשים של בני המשטרים, היא בדיוק בנקודה הזו. אישה כמו גבר של בני המשטרים תמיד רואה ישויות וזהויות דמיוניות. אישה יהודיה משכילה, לעולם לא תראה דבר כזה. ולכן לעולם הם לא מסוגלות להיות למשל פמיניסטיות. קחו דוגמא מחנה ארנדט – פילוסופית ענקית ויהודיה מתבוללת אבל יהודיה אותנטית, לא היית מסוגלת לקנות את הקלישאות הפמיניסטיות. ולמה? כי היא כמו כל יהודיה קלסית לא היית מסוגלת מחשבתית אינטלקטואלית לראות זהויות וישויות דמיוניות כמו למשל ישות המגדר.

חנה ארנדט לא הקימה משפחה. אבל אפי' בלי משפחה זה היה אצלה בלתי אפשרי אינטלקטואלית לחשוב על מצב של אימא פמיניסטית. הרי מה, את מגדר אחר מהילדים שלך ומבעלך ומאביך? את רוצה שהבנים והבנות שלך יראו את עצמם כישות דמיונית נפרדת, כזהות דמיונית נפרדת?! = וְאִוֶּלֶת בְּיָדֶיהָ תֶהֶרְסֶנּוּ.

ששני בני זוג רבים מי הקים את המשפחה, זה שני בני זוג חסרי מוח. אותו דבר שאנו מגיעים לקהילה. ששני חלקים רבים מי הקים את הקהילה, הם שניהם חסרי מוח. אבל מילא חסרי מוח, אבל זה קטלני לבית וקטלני לכל קהילה. =  וְאִוֶּלֶת בְּיָדֶיהָ תֶהֶרְסֶנּוּ.

אנקדוטה מהרפואה: תחשבו על מצב שאתם נכנסים לרופא ואתם מרגישים שהרופא הוא הדבר ולא אתם החולים. כלומר הכל מסתובב סביב הרופא ולא סביב החולה. אותו דבר קהילה. אם אנשי החיל שמנהלים את הקהילה חושבים כמו הרופא הנ"ל, אז המצב הוא קטלני ביותר. אם בני הקהילה הם התכלית, אז כל הקהילה צומחת ביחד עם המנהלים אותה.

לסיכום:

הציבור החרדי כולה, מכיר את הדברים האלה על בשרו יום יום. ולכן הם ממש לא מתרגשים מכל הריבים שיש בכל קהילה וקהילה.

מתי הציבור כולו מתגייס למען הנרדף מול הרודף?! שבאים חמומי מחו מבפנים ומבחוץ ופורשים את השלמה לפני הציבור הכללי. ומנסים עם התקשורת והשלטונות, להשמיד ולהרוג את הקהילה.

זה מצב שכל חרדי מודע לזה. ואז נשאלת השאלה למה עשו מה שעשו הרי הציבור יברח מהם מיד?! התשובה, הם לא רוצים את הציבור החרדי, הם רוצים את השלטון שיעשה בשבילם את העבודה. כלומר הם רשעים גמורים. ואז נשאר רק השאלה למה לשלטון והתקשורת להתערב? מה הם משועממים?

למה בני המשטרים\התקשורת\השלטון מוכנים לשתף פעולה עם החמורים האלה? הרי זה ריב פנימי קהילתית. התשובה: השלטון\בני המשטרים רוצים את ביטול כל הקהילות. השלטון כנ"ל ביסוד רוצה בביטול קן המשפחה של כל אינדיבידואל. ואין מי שמסביר את זה יותר טוב מהגל: "כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות" (הגל)

גם פרופ' בוזגלו מסביר את זה בטוב טעם: "אידאולוגיות המתחדשות, תמיד לא אהבו את המושג המשפחה. מאפלטון ועד הקיבוץ ועד הציונות, לא אהבו את מושג המשפחה, הם רצו להפריד את קשר הדם בין ההורים והילדים, ואז נוצרה איזה טרגדיה שנהיינו יתומים" (פרופ' בוזגלו)

במאמר שלי לבעלי תשובה (שאני באמצע לכתוב אותו כנ"ל) אני שם את הדגש על הבעיה הזו בדיוק, שאסור לבעל תשובה לחפש זהות, כי אם זהות, ראו לעיל מה הגל ובוזגלו אומרים ותבינו את הבעיה.

לסיום: קהילת שובו בנים תמשיך לצמוח עם רבם האהוב כל כך עליהם. כל הרבנים וראשי הקהילות כולל הפוליטיקאים והעסקנים, של כל הגוונים של החרדים, יעשו הכל לעזור להם לצמוח. וזה מה שיקרה בתכלס. מי ילך לאבדון?! כל מי שמכניס את הראש למחלוקת הזה = הרודפים משני הצדדים.

בברכה

Max maxmen

לי הכסף ולי הזהב – פשר נבואת חגי הנביא

לי הכסף ולי הזהב – פשר הנבואה השלישית של חגי הנביא

הקדמה

נתחיל בעזרת השם עם הפסוקים ונעסוק מיד במושג "לי הכסף ולי הזהב". ותחזיקו לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח אמן.

חגי פרק ב (א) בַּשְּׁבִיעִ֕י בְּעֶשְׂרִ֥ים וְאֶחָ֖ד לַחֹ֑דֶשׁ הָיָה֙ דְּבַר־יְקֹוָ֔ק בְּיַד־חַגַּ֥י הַנָּבִ֖יא לֵאמֹֽר: (ב) אֱמָר־נָ֗א אֶל־זְרֻבָּבֶ֤ל בֶּן־שַׁלְתִּיאֵל֙ פַּחַ֣ת יְהוּדָ֔ה וְאֶל־יְהוֹשֻׁ֥עַ בֶּן־יְהוֹצָדָ֖ק הַכֹּהֵ֣ן הַגָּד֑וֹל וְאֶל־שְׁאֵרִ֥ית הָעָ֖ם לֵאמֹֽר: (ג) מִ֤י בָכֶם֙ הַנִּשְׁאָ֔ר אֲשֶׁ֤ר רָאָה֙ אֶת־הַבַּ֣יִת הַזֶּ֔ה בִּכְבוֹד֖וֹ הָרִאשׁ֑וֹן וּמָ֨ה אַתֶּ֜ם רֹאִ֤ים אֹתוֹ֙ עַ֔תָּה הֲל֥וֹא כָמֹ֛הוּ כְּאַ֖יִן בְּעֵינֵיכֶֽם: (ד) וְעַתָּ֣ה חֲזַ֣ק זְרֻבָּבֶ֣ל׀ נְאֻם־יְקֹוָ֡ק וַחֲזַ֣ק יְהוֹשֻׁ֣עַ בֶּן־יְהוֹצָדָק֩ הַכֹּהֵ֨ן הַגָּד֜וֹל וַחֲזַ֨ק כָּל־עַ֥ם הָאָ֛רֶץ נְאֻם־יְקֹוָ֖ק וַֽעֲשׂ֑וּ כִּֽי־אֲנִ֣י אִתְּכֶ֔ם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ה) אֶֽת־הַדָּבָ֞ר אֲשֶׁר־כָּרַ֤תִּי אִתְּכֶם֙ בְּצֵאתְכֶ֣ם מִמִּצְרַ֔יִם וְרוּחִ֖י עֹמֶ֣דֶת בְּתוֹכְכֶ֑ם אַל־תִּירָֽאוּ: (ו) כִּ֣י כֹ֤ה אָמַר֙ יְקֹוָ֣ק צְבָא֔וֹת ע֥וֹד אַחַ֖ת מְעַ֣ט הִ֑יא וַאֲנִ֗י מַרְעִישׁ֙ אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־הַיָּ֖ם וְאֶת־הֶחָרָבָֽה: (ז) וְהִרְעַשְׁתִּי֙ אֶת־כָּל־הַגּוֹיִ֔ם וּבָ֖אוּ חֶמְדַּ֣ת כָּל־הַגּוֹיִ֑ם וּמִלֵּאתִ֞י אֶת־הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ כָּב֔וֹד אָמַ֖ר יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ח) לִ֥י הַכֶּ֖סֶף וְלִ֣י הַזָּהָ֑ב נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ט) גָּד֣וֹל יִֽהְיֶ֡ה כְּבוֹד֩ הַבַּ֨יִת הַזֶּ֤ה הָאַֽחֲרוֹן֙ מִן־הָ֣רִאשׁ֔וֹן אָמַ֖ר יְקֹוָ֣ק צְבָא֑וֹת וּבַמָּק֤וֹם הַזֶּה֙ אֶתֵּ֣ן שָׁל֔וֹם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:

במילים פשוטות הנביא חגי אומר לעם תתחזקו (במיוחד אלה שעוד זוכרים את הבית הראשון), וַֽעֲשׂ֑וּ – אֶֽת־הַדָּבָ֞ר אֲשֶׁר־כָּרַ֤תִּי אִתְּכֶם֙ בְּצֵאתְכֶ֣ם מִמִּצְרַ֔יִם וְרוּחִ֖י עֹמֶ֣דֶת בְּתוֹכְכֶ֑ם אַל־תִּירָֽאוּ – כִּֽי־אֲנִ֣י אִתְּכֶ֔ם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:  (תשימו לב לסדר החדש שעשיתי בשני פסוקים האלה ד וה, על פי האבן עזרא: (ד) ועתה – ועשו דבק עם תחלת הפסו' הבא אחריו והוא את הדבר והטעם דברי התורה לשמור ולעשות:).

ואם תעשו ככה, כלומר תקיימו את הברית שכרתם בהר סיני שזה בהר ובחקותי שנמצא בסוף ספר ויקרא (ראו סוד השנים עשר של האבן עזרא – חלק ב') , אז מבטיח הקב"ה ע֥וֹד אַחַ֖ת מְעַ֣ט הִ֑יא וַאֲנִ֗י מַרְעִישׁ֙ אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־הַיָּ֖ם וְאֶת־הֶחָרָבָֽה: (ז) וְהִרְעַשְׁתִּי֙ אֶת־כָּל־הַגּוֹיִ֔ם וּבָ֖אוּ חֶמְדַּ֣ת כָּל־הַגּוֹיִ֑ם וּמִלֵּאתִ֞י אֶת־הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ כָּב֔וֹד אָמַ֖ר יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ח) לִ֥י הַכֶּ֖סֶף וְלִ֣י הַזָּהָ֑ב נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ט) גָּד֣וֹל יִֽהְיֶ֡ה כְּבוֹד֩ הַבַּ֨יִת הַזֶּ֤ה הָאַֽחֲרוֹן֙ מִן־הָ֣רִאשׁ֔וֹן אָמַ֖ר יְקֹוָ֣ק צְבָא֑וֹת וּבַמָּק֤וֹם הַזֶּה֙ אֶתֵּ֣ן שָׁל֔וֹם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:

הנבואה הזו לא התקיים בפני חטאינו וגו'. אבל יש את הכלל של נבואה לטובה מתקיימת בכל מקרה מה שאין כן נבואה לרע אפשר לשנות לטובה. אז חז"ל אומרים שבית שני היה קיים עשר שנים יותר מבית ראשון ולכן זה מספיק גדול מבית ראשון. אבל יש קשיים עם זה כי אפי' שזה היה קיים יותר שנים במקצת, שלום לא היה שם והנביא מבטיח באותו נשימה וּבַמָּק֤וֹם הַזֶּה֙ אֶתֵּ֣ן שָׁל֔וֹם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: מה עוד כתוב הבית הזה האחרון שאין יותר בית מקדש אחריו.

אגב: צריך פעם אחד להעמיק בכלל הזה שנבואה לטובה מתקיימת בכל מקרה ונבואה לרע אפשר לשנות לטובה. הרי יש עשרות ומאות ואלפים של נבואות לטובה של התקיימו עד עכשיו.

ובכן, ביקום אבולוציונית שיש לו התחלה (זה – אבולוציה והתחלה – שני צדדים של אותו מטבע. בניגוד ליקום סטטי דטרמיניסטית מוחלט = אותו סיבה אותו תוצאה, אין לו התחלה ואין לו סוף = עולם קדמון), הטוב חייבת לנצח את הרע. הרי זה בדיוק המשמעות מהי טוב ומהי רע. טוב = מה שמתקדם לטוב לנצח. רע = נכרת מהאבולוציה. ולכן תמיד נבואה לטובה חייבת לבוא מתישהו. בכדי להמחיש את זה תחשבו על מצב של חורבן כל האורגניזמים ונשאר רק תא חי בודד כמו בתחילת האבולוציה של החי. כל התהליך חוזר על עצמו !! נכון, לא באותו דרך כמו הקודמת ולכאורה זה מה שהיה קורה אבל כל זמן שיש חיים, המשך החיים שלו והתפתחותו, תלוי בטוב. אבל נבואה לרע, כל זמן שעוד הרע חי ולא נכחד לגמרי, הוא יכול להשתנות לטובה. אני תמיד אוהב להביא את הדוגמא הזו: התרופה לסרטן שתמצא מחר?! יכולנו למצוא כבר לפני אלפי שנים!! וזה בעצם המושג שכל הרוע הקיים זה בגלל חטאינו. כי עם שחרור האדם, החופש שלו, היה הוא מביא לנו את כל הטוב מול הטבע העיוור. ועינינו הרואות אם המשטרים המודרניים נתנו קצת חופש למדענים ולחוקרים, כמה התקדמנו בכמה דורות.

ולכן התשובה לשאלה הנה נבואה לטובה לא מתקיימת, היא בגלל חטאינו והרוע. אבל זה חייב מתישהו להתקיים על דרך שבועת הקב"ה: חַי־אָ֕נִי נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֣י יְקֹוִ֑ק אִם־לֹ֠א בְּיָ֨ד חֲזָקָ֜ה וּבִזְר֧וֹעַ נְטוּיָ֛ה וּבְחֵמָ֥ה שְׁפוּכָ֖ה אֶמְל֥וֹךְ עֲלֵיכֶֽם:

כלומר כמו שהיום ולילה והשבוע והשפה שולט בכל בן אנוש. כלומר אין מצב שבן אנוש שורד בלי זה, ככה עוד יבוא הזמן שכל הטוב ישלוט בנו בדיוק כמו היום והלילה השבוע והשפה ועוד ועוד. זה עומק שבועת הקב"ה חַי־אָ֕נִי נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֣י יְקֹוִ֑ק אִם־לֹ֠א בְּיָ֨ד חֲזָקָ֜ה וּבִזְר֧וֹעַ נְטוּיָ֛ה וּבְחֵמָ֥ה שְׁפוּכָ֖ה אֶמְל֥וֹךְ עֲלֵיכֶֽם:

ולכן מבחינת זה שהנבואה לא מתקיימת וזה לכאורה סתירה לכלל הנ"ל, אני חושב לאור הדברים לעיל שזה לא הבעיה. השאלה היא מה רצה הנביא? כלומר מה רצה הנביא מאותם אנשים באותו זמן?

כפשוטו המלב"ים צודק שזה נבואה על תנאי: לפ"ז כל מאמר זה הוא תנאי, אם יבא עוד רוח אחת, והוא אם יעשו את הדבר אשר כרת עמם בצאתם ממצרים (לפני כן אומר המלבי"ם הקדוש מה שאמרתי מקודם שמדובר על בהר בחקותי: ר"ל חזק ועשו דבר התורה והמצוה שע"ז כרת עמהם ברית בצאתם ממצרים, כמ"ש "ויקח את ספר הברית ויקרא באזני העם" max), אז יהיה הוא הבית האחרון שאין אחריו בית, ויהיה גדול מן הראשון, וכשלא נתקיים התנאי כי לא שמרו ברית ולא היה שלום במקום, כי נתרבו הפריצים והכתות ושנאת חנם, לא נתקיים היעוד אז, עד שיבנה הבית האחרון בקץ האחרון שאז יתקיימו היעודים האלה.

כלומר הנביא רוצה מאותם אנשים באותו זמן, שיקיימו את הברית, ואז מיד יבוא כל הטוב שהנביא אומר בהמשך. והם לא קיימו את הברית. ויש הסברים כמו: שלא כולם עלו עם עולי בבל ולכן לא יכלו לקיים את הברית. ואת הברית אפשר לקיים אלא אם כל בני ישראל נמצאים בארץ ירושתם ארץ ישראל (וכך פוסק הרמב"ם ביד החזקה).

אבל גם ההסבר הזה לא מספק לנו כאן, הרי באותו זמן שהנביא אומר להם את נבואתו, לא עלו כולם בכל זאת אומר להם כן לקיים את הברית. כלומר הוא אומר את זה למעט שכן עלו. אז לכאורה כן אפשר לקיים את הברית אפי' מעט מבני ישראל. מה עוד שעל פי זה שלא התקיים הנבואה, אפשר לומר שלא קיימו את הברית כלומר העונש הוא על החטא ולכן זה מוכיח שכן צריכים לקיים את הברית אפי' מעט עולים ולא כל בני ישראל. אחרת יבוא העונש = שלא תתקיים הטובה המובטחת.

ובאמת על פי המלבי"ם זה נבואה על תנאי שזה אומר הם כן יכלו לקיים את הברית ולא קיימו אותו. וכאן אני ורצה לנסות להבין למה הם לא קיימו את הברית וזה לדעתי נמצא בפסוק ח' של הנביא – פסוק מוזר שאין לו שום הקשר לא לפניו ולא לאחריו: פסוק ח של הנבואה: לִ֥י הַכֶּ֖סֶף וְלִ֣י הַזָּהָ֑ב נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: וכאן אנחנו מגיע לעיקר המאמר

לי הכסף ולי הזהב נאם השם צבאות

קודם כל כנ"ל אייך נכנס כאן הפסוק הזה בלי שום הקשר לפניו ואחריו? שנית כל, באמת לי הכסף ולי הזהב? הרי הכסף והזהב היא אמצעי חליפין מה שנקרא שטר בעלות על עמל אנושי. ולכן לעולם הקב"ה לא יטען שעמל של האדם שייכת לו. על דרך דברי חז"ל:  גדולה היא מלאכה שכל אומן ואומן יוצא ומשתבח באומנותו שנקרא מלאכתו שלו. אם הקב"ה קורא אותה מלאכתו (מלאכתו מלשון שלו), בני אדם על אחד כמה וכמה (מלאכתו מלשון שלו).

בכדי שנבין את הפסוק בהקשר של כל הנבואה הזו, ובכדי שנבין מה טוען כאן הקב"ה כלפי הכסף והזהב שזה שלו בניגוד לשכל הישר כנ"ל, נצטרך ללמוד קודם מהי הברית שכרתנו בסיני. שנבין את הברית, נלמד יחד מה קרה מאז אימפריית נבוכדנצר (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל) שמאז אליל הכסף שולט באדם, ואז נבין למה הנביא חגי מכניס לכאן את הפסוק כלפי אליל הכסף ששולט בכל בני אנוש מאז עד ימינו אנו. ואז נבין למה לא רצו אז בימי הנביא – כמו היום, לקיים את הברית. ואז נבין למה הפסדנו את ההבטחה של הקב"ה ומפסידים אותם גם היום.

מהי הברית שכרתנו בסיני בקצרה (יותר בהרחבה אפשר לראות בבלוג בשאר המאמרים בנושא)

ובכן בניגוד לכל אומה באומות שכולם נולדים בכפיה כבן משטר. ביהדות כל אדם נולד בן חורין עם ברית המילה (ראו ברית מילה בשביל מה?) והוא חייב לומר כל העולם נברא בשבילי. ולכן חייבים בני ישראל לכרות ברית ביניהם. הם לא נולדים אזרחים בכפיה ויש ריבון עם שוטר שכופה עליו עבדות נצחית, הרי הם נולדים עם הטענה שכל העולם נברא בשבילי, אז מי הוא השרלטן שיאמר לו מה ואייך ומי ומתי?! ולכן הם חייבים בינם לבין עצמם לכרות ברית שכזו, שכל הנולדים אחריהם ימשיכו לכרות בכל שנה (בחג השבועות) את אותו ברית מחדש. אייך אפשר לכרות ברית לדורי דורות שבקושי זה אפשרי בהווה?! הרי כמו פרצופיהם שונות ככה דעותיהם שונות. התשובה הברית חייב להיות מושתת על אלוהים = על אחדות הבינה. כלומר כמו שכל נולד בעתיד יסכים ללוח הכפל, ככה כלפי הברית, כל נולד מיום שעומד על דעתו מסכים עם הברית כמו שהוא מסכים על כל האמתויות המתמטיות והלוגיות.

ובכן, שכל אדם בעולם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. זה אומר שכל סדר אנושי חייבת לבוא בהסכמה שכלית רציונלית מוסרית וערכית. זה מה שנקרא אמנה וכריתת ברית.

הסדר הראשון זה המצאת הקניין הפרטי הקביל על פי הצוו של הלל התלמודי או הצוו הקטגורי של קאנט. כלומר בכדי שתתאפשר לשלול מכל אדם שכל העולם נברא בשבילו, ושהוא יכיר בקניין הפרטי שלך, והוא יסכים לשמור על הצוו של לא תגנוב, הוא חייב שגם לו יהיה קניין פרטי. ולכן במקרא נח ובניו אחרי המבול מחלקים את הארצות בגורל. מה קורה עם כל הנולדים בכל רגע לעולם? ובכן בכדי שהחלוקה והקניין הפרטי יהיה קביל ושכל הנולדים יסכימו לשמור על הצוו של לא תגנוב שבלעדיהם אין לאף אחד קניין?! כל הנולדים חייבים להיוולד עם קניין. אייך? ירושה!! כלומר יחד עם המצאת הקניין על ידי השופט נח, הומצאה הירושה שכמובן מושתתת על חוקי המשפחה (תורת אדם המקראי) ככה כל אדם יורש את אביו. וזה הסיבה שכלפי ירושת הארץ כתוב חוקה = אי אפשר לשנות את הירושה.

ככה בדיוק לכל יהודי יש קניין פרטי בארץ ירושתו ארץ ישראל שירש מאותו חלוקה של אבי כל האנושות נח השופט, שאז אגב הומצאה המושג משפט וצדק וכל דני בין אדם לחברו. והבינו לעומק למה רק אז בעקבות המצאת הקניין הומצאה אוטומטית הצדק והמשפט.

(אנחנו חייבים להבין שבני ישראל יוצאים ממצרים עם כזה כוח, למה לא כובשים את מצרים וחסל כל הבעיות?! התשובה בני ישראל לא רוצים כיבוש מבחינת המוסר האוניברסלי כנ"ל ולא מבחינת רציונלית הרי זה ידרוש מאתנו לאחוז בחרב כל הימים על חשבון הרווקים והרווקות שלנו שכל מטרת הקניין זה הם הם הרווקים האלה = המשפחה והילדים.

ולכן יוצאים ממצרים ולא כולם יצאו רק אחד מחמש שזה אומר השאר באמת רצו בעבדות מצרים מלהיות צדיקים מוסריים וערכיים.)

שכל אדם יושב עם משפחתו בנחלתו. מה קורה עם המשאבים כמו מים עצים אבנים וכל חומר גלם שאדם צריך. על כך יהושע עושה עשר תקנות בחלוקת הארץ ולא העלה אתכם עם זה, רק נאמר בקצרה המשאבים נשארים לכולם. לדוגמא הכנרת נפל בגורל שבט נפתלי וכל יהודי מכל שבט יכול היה לבוא לכנרת ולדוג דגים. מעיין שיוצא מקניין פרטי, כל יהודי יכול לשאוב ממנו מים.

מה קורה עם אמצעי חליפין = כסף? כלומר אם רוצים אנו חלוקת העבודה שאפשרי אלא עם אמצעי חליפין? במצרים למדנו שאפשר על ידי אמצעי חליפין לקנות את כל האומה המצרית לעבדים (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל).  משה רבינו מתקן את שמיטת כספים. כלומר כל שבע שנים בוטל החובות (ואם אין להמונים השכלה ורציונליות לשמוט את החובות, יצרן המטבע (שלכאורה עוד לא היה בזמן משה רבינו) פשוט מבטל את המטבע ויוצר מטבע חדש. אותו עיקרון שלא תתכנס כל ההון אצל יחידים ושאר בני אנוש עבדים לבעלי ההון), ככה לעולם אי אפשר לקנות מהאדם את נחלתו ואת גופו לעבדות כמו שהיה במצרים (שוב ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)

מאז שסנחריב בלבל את האומות שזה אומר לאף אומה אין את נחלתו מחלוקת נח השופט. כל בני אנוש באימפריית נבוכדנצר תחת אליל הזהב כלומר נבוכדנצר כופה על כל בני אנוש את המטבע הבלעדית שלו שהיה מזהב.

זה לא שהוא עומד עם שוטר עם חרב וכופה. הוא משכנע שהזהב הוא מטבע טבעי כי הוא חומר נדיר שלא מעלה חלודה וקיים לעולם. כלומר אם בטבע כל עמלך בסוף נאכל ונכחד, אם רק נמיר את העמל האנושי לזהב, אז הבעלות על העמל האנושי חיי לנצח כמו הזהב. אתם מבינים את הנקודה כאן? כל עמל לא מחזיק הרבה זמן אבל ברגע שהמרנו את העמל למטבע, אז ערך העמל כביכול נשאר לנצח.

ותראו אייך יוסף הצדיק הצליח לקנות את כל מצרים לעבדים בזה שהצליח לשמר עמל לאורך זמן = שמירת החיטה במשך שבע שנים. כלומר בני אנוש ככלבים חוזרים שוב ושוב על אותו טעות. אייך הם רוצים לשמור על עמל לנצח בזמן שלבסוף שיגרום לך עבדות, לך ולזרעך עד הכחדתם רח"ל?!

מאז כל האומות העדיפו להחזיק בזהב אפי' שהיה להם מטבע כפייתית מאז הרומאיים שהמציא כבר מטבע מחרס = מטבע בכפיה בלי שיש למטבע עצמו ערך עצמי. למה שמרו על הזהב אם יש מטבע כפייתית? כי מטבע כפייתית תלוי במשטר ומשטר לא קיים לעולם מה שאין כן החומר הטבעי והנדיר שנקרא זהב.

אוקיי, הבנו שבני אנוש כולל המשטרים השרלטניים, תמיד מעדיפים את החומר הטבעי הזה שנקרא זהב כי בזה כל בן אנוש נותן אימון. אפי' מטבע ווירטואלית מודרנית בני אנוש לא יתנו את אימונו כמו לזהב הטבעי.

ובכן נחזור ליהודים באותו זמן של חגי הנביא.

כנ"ל מאז נבוכדנצר כל בני אנוש כבר לא בנחלותיהם מחלוקת השופט נח. אבל הם דיי מסודרים עם חלוקת העבודה המשותפת ועם האמצעי חליפין מזהב של נבוכדנצר. היהודים דיי מסודרים עם זה, ונוסיף את הצדקה שהמציא להם דניאל הנביא (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)?! הם מסודרים ומתבוללים להם בכיף (עשרה שבטים שלימים נכחדים רח"ל) והשאר אפי' לא רוצה לעלות לארץ.

אלה שכן עלו לארץ, עמם הנביא מדבר ואומר להם את הנבואה הנ"ל. וננסה לשחזר את הדיון הפילוסופי שלהם עם הנביא ומהי טענת הנביא מולם.

העם לנביא: שיטת התורה והברית לא עבד. כי שבט לוי גזלו את נשותינו ולכן רצינו מלך בזמן שמואל הנביא, ומיד אחריו קרע המלכות. בקיצור מי הסמכות על הקניינים ובעיקר מי יוצר את האמצעי החליפין שתמיד היוצר חייב להיות אמין. אז למה שלא נעשה כמו הגויים שפשוט נקיים חלוקת העובדה עם אמצעי חליפין טבעי שנקרא זהב.

הנביא: אז למה באתם לארץ ישראל? סתם כיבוש שנאחז בחרב לעולמים על חשבון זרעינו הרווקים והרווקות?! כלומר אלוהי ארץ ישראל ברורה וחדה = הברית הנ"ל  = אמנה = חלוקת הארץ לכל אחד וכל המשאבים שייכים בשווה לכולם כנ"ל. והנה הנביא מגיע לטיעון הפילוסופי המנצחת שלו בנבואה כאן: לי הכסף ולי הזהב נאם השם צבאות

מה אתם טוענים – אומר הנביא, שבואו ניתן לחומר טבעי כמו הזהב להיות אמצעי חליפין. ככה שזה לא בשליטת אף אדם?! זה יהיה תמיד תלוי בשוק החופשי כלומר בני אנוש תמיד יתנו אימון בזהב הטבעי כאמצעי חליפין (כאן המקום להזכיר שאימפריית ספרד הפסידה את האימפריה דווקא כי מצאו הרבה זהב ביבשת אמריקה) !!

על הטענה הזו – עונה הנביא, לי הכסף ולי הזהב. ולכן אתם לא יכולים להפוך אותו לאמצעי חליפין. ונסביר את זה מיד.

אמרנו שהקניין הפרטי הקביל על פי הצוו הקטגורי מחייב חלוקת נחלות בגורל ומשאבי הטבע שייכים לכולם בשווה על פי תקנות יהושע (ראו משאב טבעי – למי היא שייכת ?). והנה החומר גלם הזה שהוא משאב טבעי שייכת לכולם בשווה, וככזה אי אפשר להשתמש עמו כאמצעי חליפין.

למדנו להבין כלל במקרא שכל פעם שכתוב "לי" כמו "לי" בני ישראל עבדים וגו' = אין קניין באדם. "לי" הארץ = אין קניין בארץ אלא עם חלוקה בגורל ובתנאי שתשמרו על שמיטת הארץ כל שבע שנים ויובל כל חמישים שנה. תמיד המושג "לי" במקרא הוא מצב נצחי טוטלי טרום האמנה האנושי, בזמן של אדם חייב עוד לטעון שכל העולם נברא בשבילי. ולכן שהנביא אומר כאן "לי" הכסף "לי" הזהב, הכוונה שהמשאב הטבעי הזה, לא שייכת לאף אחד ושייכת לכולם בשווה. ולכן אי אפשר שהיא תשמש כאמצעי חליפין.

מה שהנביא עושה להם זה כמו שהחכמים עשו תמיד בהמשך. במקום להתחיל להתווכח פילוסופית מוסרית וערכית ורציונלית, ולהסביר להם למה השטן הזה שנקרא אמצעי חליפין עוד יביא להם את כל הרוע האנושית כמו שאנו מרגישים בכל הדורות על בשרינו אנו. הנביא פשוט אומר להם הלכה מעצבנת שאי אפשר פשוט הלכתית להשתמש עם הזהב כאמצעי חליפין, הרי היא משאב טבעי ששייכת לכולם בשווה. וככזה אין לה שום ערך בשביל אמצעי חליפין כמו שהמים במעיין אין בו ערך, וכמו שלדגים בכנרת אין ערך אם כלום באים לקחת בחינם.

עכשיו אנו מבינים אייך נכנס הפסוק הזה לנבואה ומה משמעותו הפילוסופית שלו.

אגב זה אפשר להסביר את החבטה של הערבה באותו יום של הנבואה. חגי הנביא אומר את הנבואה ביום שביעי של סוכות = בהושענא רבה שחטבים את הערבות (שכנודע זה מנהג של הנביא חגי ועוד נביאי זמנו). שזה החג שמתפללים למים כי זה תקופת הסתוו שמתחיל כל מעשיך בכלכלה ובפרנסה של כל אחד ואחד בנחלתו. הבנו לעיל שאפשר לתת כוח שטני מפלצתית לעצם שאין לו שום ערך כמו מטבע מזהב או מניר או מקובץ אלקטרוני. הערבה גם כן הוא דבר שאין לו שום ערך כשלעצמו. בכל זאת עם קיבוץ של אנשים אפשר לתת לערבה כוח חליפין, והוא יהיה מפלצת כנ"ל שתכנס את כל ההון אנושי אצל יחידים וכל השאר יהיו עבדים לו כמו במצרים. מכאן אולי מנהג החבטה לומר: לא ניתן לאף עצם את הכוח השטני הזה = כל מטבע מושמט כל שבע או מטבע מבוטלת כל שבע כנ"ל.

עכשיו נתענג קצת עם הסיפא של הפסוק: נאם השם צבאות

למדנו להבין שלא הזהב הטבעי נותן את ערכו לעומק. אלא העמל האנושי. כלומר הזהב משמש אלא כאמצעי חליפין של העמל\צמיחה\יצירה. בכדי שבאמת זה ישמש כאמצעי חליפין אמין, כל בני הציבור צריכים לתת בו אימון. שזה אומר עצם האימון של ההמונים, נותן את תוקפו.

תשימו לב מה מקבל "עצם" כלשהו, מאימון של קבוצה של אנשים. זה כוח אלוהי. כן, תחשבו על זה, בני אנוש מתים מרעב כי אין להם את הכוח הזה = את הכסף. משפחות מתפרקות, מלחמות פורצות, כל הרוע האנושית היא תוצאה של הכוח הזה שמקבל המטבע ולא משנה ממה הוא מורכב מזהב או ניר או קובץ אלקטרוני במחשב. ואת הכוח השטני הזה מקבל המטבע, אלא מאנשים שמתקבצים כקובצה לעניין זה = אימון באותו מטבע. קיבוץ אנושי = כוח אדיר = כוח אלוהי ממש כנ"ל

אותו כוח נקרא בנביאים "צבאות". זה יכול להיות 'צבאות' של רוע רח"ל (כמו גרמניה במלחמת עולם השניה = אידיאל אנטישמי. או כמו הבנקים המרכזיים המודרניים ששולטים בכל האומות המתוקנות ראו עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב) ויכול להיות צבאות של טוב. מתי כוח כזה יכול להיות כוח טוב שרק מטיב עם כל פרט, עם כל אדם שחייב לומר שכל העולם נברא בשבילי?! מתי שמוצמד לצבאות השם של הקב"ה = נאם "השם צבאות". כלומר כמו שכל האמנה מושתתת על אחדות הבינה האוניברסלי כנ"ל שזה חל על כל פרט בקיבוץ האנושי. יש גם כוח שהיא תוצאה של הקיבוץ עצמה כמו כוח המטבע שאין לאף אחד באופן פרטי שליטה בזה והכוח הזה מסוכן כנ"ל. ולכן אם כל הפרטים צמודים לאחדות הבינה, אוטומטית גם הכוח של הצבאות, היא טובה שבא מהקב"ה כלומר היא לא מסוכנת אלא להפך, היא תביא את וְהִרְעַשְׁתִּי֙ אֶת־כָּל־הַגּוֹיִ֔ם וּבָ֖אוּ חֶמְדַּ֣ת כָּל־הַגּוֹיִ֑ם וּמִלֵּאתִ֞י אֶת־הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ כָּב֔וֹד אָמַ֖ר יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:,,,,, גָּד֣וֹל יִֽהְיֶ֡ה כְּבוֹד֩ הַבַּ֨יִת הַזֶּ֤ה הָאַֽחֲרוֹן֙ מִן־הָ֣רִאשׁ֔וֹן אָמַ֖ר יְקֹוָ֣ק צְבָא֑וֹת וּבַמָּק֤וֹם הַזֶּה֙ אֶתֵּ֣ן שָׁל֔וֹם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:

היום מי שמכיר יודע, שכל מדינה שמצליח יותר מהרגיל, מכל העולם באים ללמוד ממנה להבין אייך אפשר להתנהל נכון כלכלית (בכל קורס בכלכלה לומדים ממדינות לטוב ולרע). כלומר דברי הנביא כאן זה לא איזה חלום רחוק. וזה מה שהנביא אומר לעיל: וַֽעֲשׂ֑וּ – אֶֽת־הַדָּבָ֞ר אֲשֶׁר־כָּרַ֤תִּי אִתְּכֶם֙ בְּצֵאתְכֶ֣ם מִמִּצְרַ֔יִם וְרוּחִ֖י עֹמֶ֣דֶת בְּתוֹכְכֶ֑ם אַל־תִּירָֽאוּ (רוחי = ההשכלה המוסר והערכים ששוכן בתוככם מלימוד התורה והכרת התורה והאמנה כנ"ל max) כִּֽי־אֲנִ֣י אִתְּכֶ֔ם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:  ממשיך לזעוק הנביא ולטעון, זה רק רגע אחת של החלטה רגע אחת של איכות מוסרית שלכם = עוד מעט וגו' – כִּ֣י כֹ֤ה אָמַר֙ יְקֹוָ֣ק צְבָא֔וֹת ע֥וֹד אַחַ֖ת מְעַ֣ט הִ֑יא וַאֲנִ֗י מַרְעִישׁ֙ אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־הַיָּ֖ם וְאֶת־הֶחָרָבָֽה: (ז) וְהִרְעַשְׁתִּי֙ אֶת־כָּל־הַגּוֹיִ֔ם וּבָ֖אוּ חֶמְדַּ֣ת כָּל־הַגּוֹיִ֑ם וּמִלֵּאתִ֞י אֶת־הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ כָּב֔וֹד אָמַ֖ר יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ח) לִ֥י הַכֶּ֖סֶף וְלִ֣י הַזָּהָ֑ב נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (ט) גָּד֣וֹל יִֽהְיֶ֡ה כְּבוֹד֩ הַבַּ֨יִת הַזֶּ֤ה הָאַֽחֲרוֹן֙ מִן־הָ֣רִאשׁ֔וֹן אָמַ֖ר יְקֹוָ֣ק צְבָא֑וֹת וּבַמָּק֤וֹם הַזֶּה֙ אֶתֵּ֣ן שָׁל֔וֹם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:

נסיים עם זה שנאמר תמיד כל פרט כשלעצמו הוא טוב ורוצה את הטב לכולם גם מבחינת שהוא טוב וגם מבחינת רציונליות והשכלה אישית, אבל הוא לא יכול מול כוח הצבאות הנ"ל. מה הוא יכול לשנות?! – כפי שטען הרב יעקב ויינרוט זצ"ל: "האסוציאציות נושאות אותי ולא אני אותם". על כך בדיוק באים הנביאים לומר לא ולא, שאם הצבאות מוצמדים (כל פרט מהם) להקב"ה = השם-צבאות?! אז כל פרט בן חורין באמת. כלומר הנביאים מתווכחים עם הטיעון השטחי של הרב וינרוט זצ"ל. ראו תגובתי על ההרצאה של הרב וינרוט זצ"ל

תמיד אני טוען שאילו באמת היהודים באו לארץ ישראל בחרב, בשביל להחזיר ליהודי את הארץ, לא היה מצב שליהודי אין דיור ופרנסה בארץ. כי פשוט השכלתית מוסרית ותרבותית, אף יהודי לא היה משקיע בנדל"ן ולא היו נותנים לזרים להשקיע בנדל"ן ולכן מחיר הדיור היו סבירים לגמרי. אותו דבר לגבי משאבי הארץ כמו ים המלח והגז הטבעי, אף יהודי לא היה גוזל את זה משאר אחיו היהודים. ולא היו נותנים למכור את המשאב לזרים כי היא שייכת לכולם כולל לאזרח והגר והתושב.

כלומר אני לא מדבר כאן על אוטופיה, אני מדבר כאן על השכלה יהודית בסיסית תרבותית שאם רק היינו מכירים ולומדים ומעמיקים בו, כל איכות התרבותית שלנו, היו ברמות אחרות לגמרי מהרמה השטחית של היום שכל הדלק של החיים בארץ הזאת היא השנאה רח"ל.

מי ייתן אלוהים שבשמים שתהיה יותר קרוב לנו, שרוחך באמת תשכון בתוכינו ולא נפחד באמת לקיים את הברית שכרתנו בסיני ותתקיים באמת דברי הנביא: אני אתכם נאם השם צבאות. לברוח מאחריות ולטעון את טענת הרב וינרוט זצ"ל "האסוציאציות נושאות אותי ולא אני אותם"?! זה לא מונע את כל הרע שניבאו כל הנביאים רח"ל. הנה אנו כבר אחרי אלפי שנים באותו מצב של רוע אנושי אפי' שיש לנו נביאים ולומדים אותם בכל דור ודור. מי ייתן שהדור שלנו סוף סוף יפנים וגאולת האדם תבוא במהרה כפי שהנביא אומר – ע֥וֹד אַחַ֖ת מְעַ֣ט הִ֑יא וַאֲנִ֗י מַרְעִישׁ֙ אֶת־הַשָּׁמַ֣יִם וְאֶת־הָאָ֔רֶץ וְאֶת־הַיָּ֖ם וְאֶת־הֶחָרָבָֽה: (זה מטפורה לרוח השכלתית של התרבות שהיא כביכול תרעיש את השמים ואת הארץ וגו') (ז) וְהִרְעַשְׁתִּי֙ אֶת־כָּל־הַגּוֹיִ֔ם וּבָ֖אוּ חֶמְדַּ֣ת כָּל־הַגּוֹיִ֑ם וּמִלֵּאתִ֞י אֶת־הַבַּ֤יִת הַזֶּה֙ כָּב֔וֹד אָמַ֖ר יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (כלומר זה מטפורה שכל הגויים יתנו כבוד לשיטה וילמדו אותה כל הגויים לעצמם) (ח) לִ֥י הַכֶּ֖סֶף וְלִ֣י הַזָּהָ֑ב נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת: (פירשנו לעיל) (ט) גָּד֣וֹל יִֽהְיֶ֡ה כְּבוֹד֩ הַבַּ֨יִת הַזֶּ֤ה הָאַֽחֲרוֹן֙ (למה אחרון? כי תמיד הנכון והצודק הוא האחרון בעזרת השם = הגאולה. והבינו) מִן־הָ֣רִאשׁ֔וֹן אָמַ֖ר יְקֹוָ֣ק צְבָא֑וֹת וּבַמָּק֤וֹם הַזֶּה֙ אֶתֵּ֣ן שָׁל֔וֹם נְאֻ֖ם יְקֹוָ֥ק צְבָאֽוֹת:

בברכה

Max maxmen

בן מנשה?! או בן משה?

בן מנשה?! או בן משה?

מוקדש לרבי מורי שליט"א

רקע

בחג הסוכות הבא עלינו לטובה, יהיה כבר עשור מהשרשור\אשכול לדיון שפתחתי בפורום עצכ"ח זצ"ל על סוד השנים עשר של האבן עזרא. מאז – אפי' שעבר כמעט עשור, יש כאלה שצריכים להציק לי על דברי שם. אחד מרבותי שהתווכח עמי על נקודה חשובה שטענתי שם (ובמאמרים הנלווים לו. כמו חקר העבר וכמו סוד השנים עשר של האבן עזרא – חלק ב'): שכל תלמידי חכמים בכל הדורות ידעו את הסוד והסתירו אותו (כלומר ידעו את כל מה שחוקרי המקרא מעלים כלומר חקר המקרא זה לא חדש). בניגוד לערן ויזל (ראו חקר העבר) ועוד שטענו שיש מסורת חז"ל בתחום ולא חוקרים את הנושא, וככה נהגו כל ענקי הרוח בכל הדורות?!  אני טענתי שזה לא נכון, כולם ידעו אלא הסתירו את זה. הטענה שלי בא משכל ישר שכל לומד תורה וחז"ל רואה מיד שהם ידעו. הטענות נגדי היו כמו: אם חז"ל אומרים מי כתב מה (משה כתב את התורה, שופטים כתב שמואל וכו' וכו'), אז הם לא משקרים אלא אומרים מה שהם חושבים שהיה לפי דעתם. ולכן יוצא להם שהמסורת החז"לית לא עסקו בחקר המקרא. ואני אומר שחז"ל כביכול לא מספרים עובדות, אלא מספרים מה ההלכה, בשביל הילדים והטיפשים וכו' וכו'. ראו בפוסט הזה יותר בהרחבה וכתב לו את "משנה" התורה הזאת – תורה עתידה\הראוי\העשוי להשתנות (חז"ל)

ואת טענתי זה רבי מורי אחרי עשור עוד לא יכול לסבול. ומעשה שהיה כך היה:

בל"ג בעומר השנה היה לי קשה לרדת לבית כנסת בהדלקה, אז ירדתי לבית כנסת ליד הבית. ושם פגש אותי רבי  מורי והוא הציק לי ואמר בשאלה וכמעט בזעקה: רבי שמעון בר יוחאי ידע את חקר המקרא?

ובכן אני לא ר' חיים זצוק"ל שידע לשלוף מקורות כמו מחשב קוונטי. אבל הקב"ה היה באותו רגע בעזרי ואמרתי משפט של רבי שמעון בר יוחאי: "מכאן שתולין את הקלקלה במקולקל". תלמידיו של הרבי חשבו שאני מקלל או משהו כזה. אבל רבי מורי הרגיע אותם והחליף נושא ואחר כך נפרדנו לשלום.

ידעתי ידעתי שרבי מורי לא ישתוק עד שיבין טוב טוב מה אמרתי. ובאמת אחרי כשעה ירדתי לבית כנסת ליד הבית, ומצאתי את רבי מורי ותלמידיו רוכנים על ערימות ספרים ומתווכחים בקולי קולות.

שרבי מורי הרגיש בי, מיד רץ אלי וכמעט השתחווה אלי רח"ל והתחנן שאני אסלח לו.

עכשיו תבינו כמה מתוק הקב"ה שהבזיק לי מאמר של רבי שמעון בר יוחאי באותו רגע שכל כך הייתי צריך. ונלמד עכשיו ביחד את הסוגיה של כותרת המאמר "בן מנשה?! או בן משה?" ותלמדו להבין כמה הצדק עמי שכל ענקי הדורות ידעו ועוד אייך שידעו.

בן מנשה?! או בן משה?

בספר שופטים (פרק יח פסוק ל) כתוב: וַיָּקִ֧ימוּ לָהֶ֛ם בְּנֵי־דָ֖ן אֶת־הַפָּ֑סֶל וִ֠יהוֹנָתָן בֶּן־גֵּרְשֹׁ֨ם בֶּן־מְנַשֶּׁ֜ה ה֣וּא וּבָנָ֗יו הָי֤וּ כֹהֲנִים֙ לְשֵׁ֣בֶט הַדָּנִ֔י עַד־י֖וֹם גְּל֥וֹת הָאָֽרֶץ:

דבר ראשון אין במקרא אדם בשם גרשם בן מנשה. יש גרשם בן משה. ויש בדברי הימים גרשם בן לוי במקום גרשון בן לוי בתורה. ובעזרה נמצא מבני פנחס גרשם. דבר שני לגרשם בן משה היה בן בשם שבוהל אז למה הוא נקרא כאן יהונתן? בתלמוד שואלים (תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קי עמוד א): וכי שבואל שמו? והלא יהונתן שמו! א"ר יוחנן: ששב לאל בכל לבו.

כלפי שאלתינו הראשונה ששאלנו: הרי אין גרשם בן מנשה אלא בן משה?! אומרים חז"ל בתלמוד: (בירושלמי ברכות פרק ט ה"ב. ובתלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף קט עמוד ב): "וכי בן מנשה הוא? והלא בן משה הוא, דכתיב: בני משה גרשם ואליעזר! אלא, מתוך שעשה מעשה מנשה – תלאו הכתוב במנשה"

משיח לפי תומו אנו רואים כאן שהמקרא במחשבה תחילה לא מדייקת בעובדות אלא במסרים התבוניים, כמו יהונתן במקום שבואל כי המסר הוא שחזר בתשובה כנ"ל מחז"ל. ומנשה במקום משה כי עשה מעשה מנשה.

עכשיו תשימו לב: מנשה היה בסוף בית ראשון, וספר שופטים תולה את יהונתן בן גרשם במנשה, כי עשה מעשים כמו מנשה בן חזקיהו. כלומר אחרי שכולנו יודעים מה החטאים של מנשה בסוף בית ראשון, מחבר ספר שופטים מספר לנו שיהונתן בן גרשם עשה כמו המנשה הזה שחי בסוף בית ראשון. כלומר ספר שופטים תולה את מעשה יהונתן בן גרשם בן מנשה במעשים של מנשה מלך יהודה.

ולא צריכים את הלומדעס הזה (אני אסביר מיד למה התחלתי דווקא עם הלומדעס הזה), הרי באותו פסוק בשופטים לעיל כתוב: וִ֠יהוֹנָתָן בֶּן־גֵּרְשֹׁ֨ם בֶּן־מְנַשֶּׁ֜ה ה֣וּא וּבָנָ֗יו הָי֤וּ כֹהֲנִים֙ לְשֵׁ֣בֶט הַדָּנִ֔י עַד־י֖וֹם גְּל֥וֹת הָאָֽרֶץ:

כלומר הפוסק עצמו לא מכחיש את העובדה שהספר נכתב אחרי הגלות = עַד־י֖וֹם גְּל֥וֹת הָאָֽרֶץ:

המפרשים במקום כמו מצודת דוד והרד"ק ואברבנאל לא סבלו את המשפט "עד יום גלות" ומפרשים על גלות המשכן אפי' שכתוב גלות "הארץ". אברבנאל תוקף שם את רש"י הקודש כי רש"י במקום אומר: "עד יום גלות הארץ – בימי סנחריב בגלו' ראשונה:"

עכשיו בואו נתמקד דווקא במפרשים שלא סובלים את זה (מצודת דוד הרד"ק ואברבנאל). האם באמת הם חשבו שזה גלות המשכן? אין מצב!! ואני הוכיח את זה מיד. ואם לא חשבו באמת שמדובר על המשכן, אז שקרו לנו רח"ל?! כן !! בשביל הטיפשים.

ואני מוכיח את זה בפשטות: אברבנאל תוקף את רש"י הקודש בזמן שרש"י נסמך על התלמוד ואברבנאל ידע תלמוד (ראו במלבי"ם במקום). כלומר בתלמוד (בבבלי לעיל, ובירושלמי בברכות פרק תשיעי ה"ב) משמע חד וברור שהם חשבו שמדובר על גלות הארץ. כפי שלמדנו לעיל, למה נקרא גרשם בן מנשה בזמן שהוא נקרא גרשם בן משה. וחז"ל שם מסבירים לנו בטוב טעם למה הוא נקרא מנשה ולא משה כי עשה מעשה מנשה. (עכשיו תבינו למה התחלתי עם הלומדעס במקום להתחיל עם המשפט "עד יום הגלות". להוכיח לכם אייך התלמוד חשב ואין מצב שהמפרשים במקום לא ידעו את התלמוד (גם בבלי וגם בירושלמי?!), ובכל זאת מתעקשים לתרץ תירוץ בקש ואפי' תוקפים את רש"י הקדוש משום עת לעשות לשם הפרו תורתך)

על כל פנים אנו רואים בתלמודים (במסורת החז"לית) שבלי קושי אומרים לנו שמדובר בגלות הארץ בזמן שאותם חז"ל אומרים שאת שופטים כתב שמואל הנביא. והנה נצטט את התלמודים ונמשיך

נתחיל עם התוספתא: "כיוצא בו ויהונתן בן גרשם בן מנשה וכי בן מנשה הוא והלא בן משה הוא ולמה ניתלה דבר במנשה אלא מלמד שתולין חובה בחייב:" (תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק יד)

תלמוד ירושלמי (מסכת ברכות פרק ט ה"ב) "רבי חונא שמעון קמטריא בשם רבי שמואל בר נחמן [שופטים יח ל] ויהונתן בן גרשום בן מנשה נון תלוי. אם זכה בן משה ואם לאו בן מנשה."

המשך הירושלמי שם (אני הדגיש משפטים חשובים לנושא כאן)  "חברייא בעון קומי רבי שמואל בר נחמן כומר היה לעבודה זרה והאריך ימים (שאלת אריכות ימים אפשרית אלא אם מפרשים את "עד יום גלות הארץ" כפשוטו max). אמר לון על ידי שהיה עינו צרה בעבודה זרה שלו. כיצד היתה עינו רעה בעבודה זרה שלו. הוה בר נש אתא למיקרבה תור או אימר או גדי לעבודה זרה ואמר ליה פייסיה עלי. והוא אמר ליה מה זו מועילה לך. לא רואה ולא שומעת לא אוכלת ולא שותה לא מטיבה ולא מריעה ולא מדברת. אמר ליה חייך ומה נעביד. ואמר ליה אזיל עביד ואייתי לי חד פינך דסולת ואתקין עלוי עשר ביעין ואתקין קומוי והוא אכל מכל מה דאתי ואנא מפייס ליה עלך. מכיון דאזיל ליה הוה אכיל לון. זימנא חדא אתא חד בר פחין אמר ליה כן. אמר ליה אם אין מועילה כלום את מה עביד הכא. אמר ליה בגין חיי. כיון שעמד דוד המלך שלח והביאו אמר ליה את בן בנו של אותו צדיק ואת עובד עבודה זרה. אמר ליה כך אני מקובל מבית אבי אבא מכור עצמך לעבודה זרה ואל תצטרך לבריות. אמר ליה חס ושלום לא אמר כן אלא מכור עצמך לעבודה שהיא זרה לך ואל תצטרך לבריות. כיון שראה דוד כך שהוא אוהב ממון מה עשה העמידו קומוס על תיסבריות שלו. הה"ד [דברי הימים א כו כד] ושבואל בן גרשם בן משה נגיד על האוצרות. [דף סה עמוד א] שבואל ששב אל אל בכל לבו ובכל כחו. נגיד על האוצרות שמינוהו על תיסבוריות שלו. מתיבין לרבי שמואל בר נחמן והא כתיב [שופטים יח ל] עד יום גלות הארץ (מכאן נבין שהתלמידים של רבי שמואל הבינו שמדובר כפשוטו והבינו max). אמר לון כיון שמת דוד עמד שלמה וחילף סנקליטין שלו. וחזר לקילקולו הראשון. הה"ד [מלכים א יג יא] ונביא אחד זקן יושב בבית אל וגו'. אמרין הוא הוה.

בתלמוד בבלי מסכת (בבא בתרא דף קט עמוד ב): "ויהונתן בן גרשם בן מנשה הוא ובניו היו כהנים לשבט הדני. אמר ליה: וליטעמיך, וכי בן מנשה הוא? והלא בן משה הוא, דכתיב: בני משה גרשם ואליעזר! אלא, מתוך שעשה מעשה מנשה – תלאו הכתוב במנשה"

המשך הבבלי – ותשימו לב כמה מתוק הקב"ה: "הכא נמי, מתוך שעשה מעשה מנשה דאתי מיהודה – תלאו הכתוב ביהודה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: מכאן שתולין את הקלקלה במקולקל."

כלומר רבי שמעון בר יוחאי לומד מכאן שמעצם העובדה שמחבר שופטים כתב בן מנשה במקום בן משה שהנביאים תלוי את הקלקלה במקולקל ולכן אמר: מכאן שתולין את הקלקלה במקולקל.

לסיום:

הנה הקב"ה הבזיק לי את המשפט הזה של רבי שמעון בר יוחאי באותו רגע, שמוכיח את צדקת מחשבתי מול הציניות של רבי מורי. לזכותו יאמר שהוא קלט מיד שאני אומר כאן משהו ונכנס לבית המדרש והוא ותלמידיו למדו את כל הסוגיה שלמדתי עמכם כאן. והם כמובן אחרי שנכנסתי שוב לבית המדרש, הם הסתכלו אלי כאילו אני גאון או מה, אבל זה לא גאונות אלא נטו המתיקות של הקב"ה שהציל אותי באותו רגע. ושוב אני מוכיח שיש חיה כזו שנקרא הבזק תבונה שהקב"ה מבזיק לנו תמיד שצריכים אותו כל כך, כפי שכתבתי במאמר בשם  הבזק תבונה מהי – אלוהות עכשיו חלק ב'

בברכה

Max maxmen

שאלו אותי במייל: מה? לא שמואל הנביא כתב את ספר שופטים כמו שנאמר בחז"ל?!

תשובתי לשואל הנ"ל: בוודאי ששמואל הנביא כתב את ספר שופטים. אבל כפי שאני טוען במאמר וכתב לו את "משנה" התורה הזאת – תורה עתידה\הראוי\העשוי להשתנות (חז"ל) שעד עזרה הסופר לא העתיקו ספרים מדור לדור באופן מילולית כמו מאז עזרה הסופר עד ימינו אנו, אלא כל דור כתב נוסח שמתאים לאותו דור. כלומר התוכן היה עיקר ולא המילים. כפי שהאבן עזרא מסביר השכם וערב: "ודע, כי המלות הם כגופות, והטעמים הם כנשמות, והגוף לנשמה, הוא כמו כלי, על כן משפט כל החכמים בכל לשון שישמרו הטעמים, ואינם חוששים משנוי המלות, אחר שהם שוות בטעמן" עיינו בהרחבה ובעומק במאמר הזה וכתב לו את "משנה" התורה הזאת – תורה עתידה\הראוי\העשוי להשתנות (חז"ל)

בברכה

max maxmen

העובד החרדי

העובד החרדי – מוקדש לרבי מורי שליט"א

רקע

עליתי לרבי מורי בחג החירות והיו שם מאות מתלמידיו, ופתאום הוא פונה אלי מול כולם ואומר: אתה יכול לשכנע את העובדים שבחבורה שהם חשובים כמו הלומדים ויש להם אפי' פלוס עם זה שהם מפרנסים את הלומדים ובלעדיהם אין לומדים. מה שאין כן לומדים בלי עובדים אין לומדים כלל.

אני – עוד מבואס שפנה אלי ככה ברבים : הרי זה דברים ידועים ועתיקים, מה יש לי לחדש כאן?

רבי מורי: בוודאי, אבל החבורה חושבים שזה מיסטיקה (כל החז"לים שמשבחים את העובדים) ולא מבינים את הלוגיקה את הרציונל שבדבר. ואתה – מסיים רבי  מורי, יודע להסביר את זה.

אני – ככה בבושת פנים לא לסתור את דבריו: בתקופת שמד – כלומר שהשלטונות רוצים לשעבד את היהודי לעבדות, וגוזלת ממנו אפי' את אשתו לעבדות ורוצה לגזור על לימודי ליבה בכדי שגם הילדים שלנו יהיו הון אנושי בשביל העבדות להון שלטון?! חייבים לגזור על עצמינו רק ללמוד תורה = התורה אומנותינו.

שרבי מורי לא יכעס עלי שאני כביכול מתווכח, הסברתי את עצמי ואמרתי: לפרסם את חשיבות העבודה בתורה בתקופת גזירות השמד של השלטונות, זה ייתן לשלטונות ולארגונים מטעם הטייקונים, את הגושפנקא ביתר שאת וביתר עוז לכפות עלינו את הגזירות האכזריות שלהם.

רבי מורי – עם חיוך ורוגע כאילו לא מתרגש שאני מתווכח: אדרבא, תסביר לחבורת העובדים גם את הנושא הזה.

ובכן הבטחתי שאני אעשה זאת בהקדם. ורבי מורי – ספק מצווה ספק נזעק: עד חג מתן תורה אני רוצה לראות את הדבר נעשה כבר (כנראה בגלל שהתווכחתי הבין בצדק שאני לא שלם עם זה).

ובכן נתחיל ותחזיקו לי אצבעות ומי ייתן שלא אכשל ואל הכשיל ח"ו אמן ואמן.

מעלת העובד החרדי

מבוא

לפני שנסביר את יסודי הכלכלה המודרנית והחשיבה של תורה וחז"ל בכלכלה. ברצוני קצת לתת\לצטט  לעצמינו בקטנה את המקורות על מעלת העובד, ככה שנלמד את יסודי הכלכלה, נבין לעומק את המקורות ואת הרציונל שלדבריהם, ככה שתבינו ששום דבר מדבריהם ז"ל הם לא מיסטיקה רח"ל.

ובכן, אפשר בשבילינו העובדים לצטט מהמקורות, משפטים כאלה גדולים, שלא נאמר בשום תחום אחר של תורה (ומיד תרגישו בזה). אבל  לא זה המטרה שלי – לטפוח על עצמינו על השכם?! המטרה שלי היא שנבין לעומק את המקורות. שנבין למה המקורות יצוא מגדרם לשבח ולהלל את העובד\המלאכה. מה שכואב לרבי מורי (ולכן ביקש את עזרתי) היא שתמיד שהוא מצטט את המקורות זה לא נכנס ללב העובדים כי הם לא טיפשים, וזה נשמע לעובדים בצדק כאילו הלומד אומר לעובד: תעבדו  חזק – עובדים היקרים, ככה נוכל ללמוד. ואם אתם לא תעבדו מי יפרנס אותנו הלומדים?!  העובדים היותר נרגנים נזעקים בצדק: אנחנו עובדים ואתם מתפרנסים דרכינו ואחר כך אתם לא מכנסים את צאצאינו בקהל השם – למוסדות, כי אנחנו עובדים = אנחנו רמה נמוכה. וככה בשידוכים וככה הביקורות של הלומדים מול נשות העובדים כלפי צניעות, בזמן שהלומדים לא מודעים כלל שבעבודה בחוץ צריכים ללכת קצת אחרת. כלומר נשים שמקריבות את עצמן להיות חלק בפרנסת המשפחה אפי' שבכתובה ועל פי התורה הבעל מתחייב לכך, ויוצאות לחוץ לעבוד, החוץ דורש משהו יותר ממה שאשת חבר לובשת. לקחת את עניין הלבוש בחוץ בכדי לאיים עליהם עם המוסדות – לאיים על הילדים שלהם?! זה בריונות לשמה של הלומדים החזירים. אני אומר לומדים חזירים, כי אתם החזירים אמורים להכיר את הפסוק אל תגעו במשיחי ול\ובנביאי אל תרעו (תהלים ובדברי הימים). מדובר על תלמידי חכמים ועל תינוקות של בית רבן. כלומר הנביא מזהיר את ההמון (העובדים) לא לפגוע בתלמידי חכמים ולא בתינוקות של בית רבן. אז באים תלמידי חכמים בעצמם ופוגעים בתינוקת של בית רבן?! ושל מי? של העובדים שמפרנסים אותם?!  "שלוש פעמים ביום הכרוז יוצא מלפני הקדוש ברוך הוא ואומר אל תגעו במשיחי (תהלים ק"ה) אלו ת"ח, ובנביאי אל תרעו אלו תנוקות של בית רבן" וכן בתלמוד בשבת קיט: "אמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו? אל תגעו במשיחי – אלו תינוקות של בית רבן, ובנביאי אל תרעו – אלו תלמידי חכמים. אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה: אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. אמר ליה רב פפא לאביי: דידי ודידך מאי? – אמר ליה: אינו דומה הבל שיש בו חטא, להבל שאין בו חטא. ואמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה: אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש. ואמר ריש לקיש לרבי יהודה נשיאה: כך מקובלני מאבותי, ואמרי לה מאבותיך: כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן – מחריבין אותה. רבינא אמר: מחרימין אותה."

אייך זה קורה הטמטום והרשעות הזו על ידי תלמידי חכמים?! הרי הם באמת מתפרנסים על ידי העובדים!! התשובה היא, שוב חוסר הבנה ביסודי הכלכלה. מה שקורה זה פשוט. היום תלמידי החכמים מתפרנסים מהשלטון (על ידי הפוליטיקאים) ומהעשירים הגדולים (על ידי תרומות) ובערים החרדיות פשוט ראשי הערים גוזלים ארנונה מהעובדים ומחלקים את זה לקהילות הגדולות שנותנת לראש העיר את הכיסא. ולכן לבורים האלה שנקראים תלמידי חכמים, אין את ההרגשה שהעובדים בעצם מפרנסים אותם. הם חושבים שלשלטון יש כסף מאוויר, וככה הכסף של עשירים בא מאלוהים וככה הכסף של העיר. הם לא מבינים שהעובדים לא רק מפרנסים היום את תלמידי חכמים, הם מפרנסים גם את השלטון וגם את העשירים\הטיקוניים וגם את העיר.

התלמיד חכם שלא מבין את זה, לעולם לא למד תורה באמת אלא כחמור נושא ספרים. אייך זה שדווקא העובדים מבינים את זה ותלמידי החכמים לא מבינים את זה?! כאן תבינו מהי מעלת העובד מול החמור נושא ספרים שזוכה רק בחכמה מה שאין כן העובד זוכה גם בתבונה ובדעת כמו שנאמר אצל בצלאל בן אורי בן חור (ונראה את זה בהמשך).

לפני שנמשיך אני חייב להזהיר את עצמינו העובדים: אל תגעו במשיחי ול\ובנביאי אל תרעו כנ"ל נאמר גם על תלמידי חכמים ככה שאסור לנו להיות כמו החזירים האלה ולפגוע בתלמידי חכמים. הרי אם אנחנו נלחמים בשביל התינוקות של בית רבן שלנו קרי הילדים והילדות שלנו שזה הנביאי אל תרעו (והמשיחי על פי שני הגרסאות), אל לנו לפגוע ח"ו במשיחי\בנביאי = תלמידי חכמים, אחרת אנחנו פרדוקסליים כמוהם בדיוק.

ובכן אנחנו רואים שהחוסר הבנה ביסודי הכלכלה חסר לא רק בנו העובדים אלא חסר את זה גם אצל התלמידי החכמים, אחרת אייך נסביר את מעשיהם?! ולכן רבי מורי מתעקש עמי להסביר את הנושא הזה בטוב טעם. וכפי שאמרנו נתחיל עם המקורות בקטנה ואחר כך נבין גם בכלכלה ונבין את הרציונל של חז"ל והמקורות בעזרת השם.

המקורות

נתחיל ותחזיקי לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח

אצל בצלאל בן אורי בן חור נאמר: "וימלא אותו אלוהים ב'חכמה' ב'תבונה' וב'דעת' ובכל 'מלאכה'." אומרים חז"ל: חכמה = לימוד. תבונה = הבינה, ששוכן בכל אדם, שזה – הבינה, בעצם הייצוג של הקב"ה באדם על דרך: מי שלא חס על כבוד קונו, טוב לו שלא נברא (משנה בחגיגה) ומהי כבוד קונו?! שכלו של אדם!! (רמב"ם במקום) ועל דרך: כי לא נתנה התורה לאשר אין דעת לו, ו"המלאך בין אדם ובין אלהיו הוא שכלו" (אבן עזרא בהקדמה לבראשית). דעת = מבין דבר מתוך דבר. מלאכה = הוצאת הכוח – מהחכמה והתבונה והדעת, לפועל = 'מלאכה'.

כל מי שנתעסק במלאכת המשכן נתן בו הקב"ה חכמה בינה ודעת. (חז"ל) "לא השרה – הקב"ה, שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה" שנאמר עשו לי משכן ושוכנתי בתוכם.

אנחנו חייבים להבין שהבינה האחדותית זה מתנת הקב"ה לכל אדם, כמה בור שהוא יהיה, הוא מסוגל להבין לוגיקה ומתמטיקה בדיוק כמו הגאון הכי גדול באנושות כפי שהוכיח כבר הפילוסוף סוקרטס לפני אלפי שנים, ולהבדיל אלף הבדלות כפי שמוכח במקורות שלנו כנ"ל.

שאדם מבין שהייצוג של הקב"ה בעולמו = הבינה, שוכן בו, וככה שהוא משתמש בשכלו, הוא הכי קרוב להקב"ה?! אין לאדם אושר יותר גדול מיזה. המשגיח בישיבה אמר לי לשאלתי מהי רוח הקודש: שאתה עושה משהו ופתאום נכנס לך רעיון אייך לפתור בעיה, זה היא רוח הקודש.

עכשיו. מי הוא הכי משתמש עם הייצוג של הקב"ה ששוכן בונו?! העובד !!! העובד במציאות, בעובדה, על תקן כל דקה ביום, הוא מחובר להקב"ה, ואם יש לו שכל והכרת הטוב, הוא כל רגע מודה להקב"ה ושמח להיות בקרבתו. ולכן אמרו חז"ל אוהב את המלאכה: "אהוב את המלאכה כיצד מלמד שיהא אדם אוהב את המלאכה ואל יהיה [אדם] שונא את המלאכה שכשם שהתורה נתנה בברית כך המלאכה נתנה בברית שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלהיך" (שמות כ' ט'): (מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק יא)

זה לעומק דברי רבי טרפון לעיל "אף לא השרה – הקב"ה, שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה" שנאמר עשו לי משכן ושוכנתי בתוכם.

לא רק שהעובד דווקא, זוכה לקבל מהקב"ה 'חכמה' (שאת זה מקבל הלומד גם כן) 'בינה' ו'דעת' שבלעדיהם הוא לא יכול לעשות את המלאכה. הוא הגורם להקב"ה לשכון בתוכינו, להרגיש אותו לנגוע בו. הרי שהתלמיד חכם יושן על מזרן נוח בחדר שינה יפה עם מזגן, הוא לא קולט שכל הטוב הזה הוא מקבל בזכות השכינה ששכן אצל העובדים שהמציאו לו את המזרן ואת המזגן, או בתכלס יצרו לו את זה.

ניקח את התלמיד חכם ואת העובד הנחיתי, לאיזה אי בראשית, שאין בו כלום רק חול מים ושמים. אז אולי יתחיל להבין מה פירוש הקב"ה שוכן בתוכינו. כל מה שבני אנוש בנו מהתוהו ובוהו של הטבע, זה זה עומק המושג שהקב"ה שוכן בתוכינו. ולכן ר' טרפון שאומר לא השרה שכינתו על ישראל עד שעשו מלאכה. הכוונה לומר שגם במתן תורה הוא לא שכן בתוכינו (אין מתן תורה בלי דעת כמו שציטטנו לעיל מהאבן עזרא שאומר "לא נתנה התורה לאשר אין דעת לו", אבל עם לימוד התורה במתן תורה אתה לא מקבל את הקב"ה במציאות ובחומר. הנה בני ישראל מתלוננים שאין להם מים ובשר וכו' וכו'. וחז"ל אומרים באמת שכל זמן שעשו את מלאכת המשכן, אף אחד לא התלונן כי מלאכה מביא את הקב"ה לשכון בתוכינו ויש לנו את כל הטוב כמו לעיל הבית היפה עם המזגן), אלא דווקא מתי שבני ישראל התחילו לעסוק במלאכה.

נאמר יותר מיזה. יש שני דרגות ביהודי. 1. יראת השם. 2. ואהבת השם. כל ילד יודע שהדרגה הכי גדולה זה אהבת השם. נאמר על יורדי הים שיש להם יראת השם כי הם כל הזמן בסכנה. אותו דבר תלמידי חכמים הם תמיד בסכנה שמה לא יהיה להם אוכל. אבל עובד במלאכה, הוא תמיד בדרגה של אהבת השם, כי כנ"ל שוכן בו חכמה בינה ודעת. הוא כל רגע מול הקב"ה שמלא לו שוב ושוב את המלאי של החכמה בינה ודעת (נכון גם לתלמיד חכם אמיתי העמקן וכו', הקב"ה גם ממלא לו חכמה בינה ודעת, אבל הכלל\הציבור לא מרגיש מה שהוא מרגיש אלא אם יצא עם חידושים מופלגים שאפי' הציבור הפשוט נהנה מיזה, מה שאין כן העובד, כל הציבור לכל הדורות מרגישים את שכינת הקב"ה על ידי מעשיו של העובד, למשל את המזגן מרגישים כולם, את התרופה למחלה כלשהי, כול החולים מרגישים מתי שהם ב"ה מתרפאים ממחלתם). והנה חז"ל אומרים בברכות את אותו רעיון עמוק: "גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים, דאילו גבי ירא שמים כתיב: אשרי איש ירא את ה', ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב: יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא, ולגבי ירא שמים וטוב לך לא כתיב ביה."

ששה אלו נקראו "מלאים" ושלוש מהם הם עובדים 1, הקב"ה שעשה את מעשה בראשית. 2, בצלאל. 3, אהליאב. (חז"ל). כלומר עובדים היקרים, אנחנו בחברה טובה. ולא רק זה, הקב"ה לא ממלא חכמה בינה ודעת, אלא מלאים כפי שאומרים חז"ל במדרש תנחומא: "ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה שכבר היתה בו חכמה למדך שאין הקדוש ברוך הוא ממלא חכמה אלא למי שיש בו כבר, מטרונה אחת שאלה את ר' יוסי בר חלפתא מהו שכתב יהב חכמתא לחכימין (דניאל ב) לטפשים היה צריך לומר אמר לה בתי אם יבואו אצלך שנים אחד עני ואחד עשיר והן צריכין ללות ממך ממון לאי זה מהם אנת מלוה אמרה לו לעשיר, אמר לה ולמה, א"ל שאם יחסר יהיה לו ממון שיפרע אבל עני אם יאבד מעותי מהיכן יפרע אמר לה ישמעו אזניך מה שפיך מדבר כך אם היה הקדוש ברוך הוא נותן חכמה לטפשין היו יושבין בבתי כסאות ובמבואות מטונפות ובבתי מרחצאות ואין מתעסקין בה אלא נתנה הקדוש ברוך הוא לחכמים שיהו יושבין בישיבת זקנים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ועוסקין בה לכך כתיב ואמלא מלא מי שהיה בו כבר חכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה"

ותשימו לב, שאנו מלאים והקב"ה ממלא אותנו בכל רגע, אין לאף אחד קירבה להקב"ה כמונו. וזה לא מילים, זה מציאות עובדתית כי באמת אנחנו כל הזמן צריכים לשכל של הקב"ה בעבודה. הבעיה מתחיל שאנו שוטים לחשוב שזה אנחנו החכמים ואנחנו הגאונים. ולא מבינים שזה הקב"ה המיוצג בנו כנ"ל. ולכן אם רק נהיה מודעים לפילוסופיה היהודית שאנחנו דנים כאן נתחיל להרגיש כל רגע את הקב"ה ונאהב אותו כל שניה בחיינו ונזכה לדרגה של אהבת השם תמיד. בכזה דרגה נשב באמת בישיבת זקנים (ביחד עם התלמידי חכמים) ובבתי מדרשות ועוסקין בחכמה בינה ודעת.

ואת זה מפסידים התלמידי חכמים שתורה אומנותו. כי אם הם רק היו נותנים לנו ולצאצאינו לשבת עם הזקנים בבתי המדרשות, הם היו מקבלים לא רק פרנסה, אלא בעיקר חכמה בינה ודעת ששוכנת רק בעובדים כנ"ל.

בתלמוד וגם בירושלמי יש דיון גדול על גבורות השם ונאמר שם דברים מפחידים ממש (תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ט): רב הונא בשם רב [איוב לז כג] שדי לא מצאנוהו שגיא כח לא מצינו כחו וגבורתו של הקדוש ברוך הוא. רבי אבהו בשם רבי יוחנן [שם כ] היסופר לו כי אדבר כי אמר איש כי יבולע אם בא אדם לספר גבורותיו של הקדוש ברוך הוא מתבלע מן העולם. (כלומר שאנחנו מחפשים את גבורות השם אנחנו מחפשים את גאולת ישראל וכל זמן שזה לא קורה, אז רח"ל אין גבורות השם. מנגד רח"ל גבורות אלוהיהם של האומות אנחנו כן רואים כמו נשק הגרעיני וכדומה. בא רבי שמואל בר נחמן ואומר משהו עמוק וגדול כפי שאמרתי לעיל) אמר רבי שמואל בר נחמן [תהילים קו ב] מי ימלל גבורות ה' כגון "אני וחברי". כלומר – אומר רבי שמואל בר נחמן, גבורות השם זה לא כוח וסמכות ריבונית כמו באלוהיהם של האומות, אלא גבורות השם זה אני וחברי כלומר לומדי התורה = החכמה בינה ודעת. את גבורות השם רואים בחידושי תורה והתנהגות הבני חורין היהודים הלכה למעשה. זה זה גבורות השם והבינו. (מומלץ ללמוד שם את המשך הגמרא שדנה בהבדל בין האומות ואלוהיהם לבין גבורות הקב"ה)

נביא עוד כמה חז"לים

כנ"ל רוח אלוהים בעבודה, נקרא "רוח הקודש" (תרגום ירושלמי) ו"נבואה" (התרגומים במקום). ועינינו הראות את כל הטוב הגשמי והשפע והטכנולוגיה ומדעי הרפואה, כל זה באים מהשכל האלוהים ששוכן באדם, צריך רק לקחת. ורק העובד חייב תמיד לקחת מהקב"ה את החכמה בינה ודעת ובאמת הקב"ה ממלא אותו, והנה התוצאות. ולא רק התוצאה היא הדבר היפה כאן, אלא בעיקר הקירבה והאושר שיש לנו מכך שאנחנו תמיד מרגישים ונוגעים בהקב"ה בעצמו. ואין לנו אושר יותר גדול מיזה.

רבי אליעזר אומר "גדולה היא מלאכה שכשם שנצטוו ישראל על (התורה) [והשבת] כך נצטוו על המלאכה שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך (שמות כ' ט'): רבי אומר גדולה היא מלאכה שכל מי שאינו עוסק במלאכה בני אדם משיחין בו. מנין איש פלוני אוכל. מנין הוא שותה." מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק כא

לא רק על בצלאל אלא גם על משה רבינו עצמו נאמר: "לא שרתה שכינה על משה אלא מתוך מלאכה" שנאמר ומשה היה רועה וכתיב וירא מלאך ה' (שמות ג' א'). גדולה מלאכה שכמה בריות ברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ולא מסר מלאכה אלא לבני אדם בלבד. על זו הדרך נאמר על אדם הראשון שלא טעם כלום לפני שעשה מלאכה וכן כלפי האבות והנביאים נאמר בחז"ל: "חביבה היא המלאכה שכל הנביאים נתעסקו בה ביעקב אבינו הוא אומר (בר' ל' ל"א) אשובה ארעה צאנך אשמור במשה הוא אומר (שמות ג' א') ומשה היה רעה: בדוד הוא אומר (תה' ע"ח ע') ויקחהו ממכלאות צאן בעמוס הוא אומר (עמ' ז' י"ד) כי בוקר אנכי ובולס שקמים: ויקחני ה' מאחרי הצאן (שם ט"ו): חביבה היא המלאכה שלא שרת רוח הקדש על אלישע בן שפט אלא מתוך המלאכה שנ' (מ"א י"ט י"ט) וילך וימצא את אלישע בן שפט והוא חורש ומה אליהו אומר לו לך שוב כי מה עשיתי לך (שם כ') שלא לבטלך גדולה היא המלאכה שכל המצות ומעשים טובים אינן אלא מלאכה חוץ מהגיון תורה ותפלה:"

תשימו לב לסיפא: "גדולה היא המלאכה שכל המצות ומעשים טובים אינן אלא מלאכה חוץ מהגיון תורה ותפלה". כלומר חוץ מתורה הגיון ותפלה, כל המצוות ומעשים טובים אינן אלא מלאכה.

ובכן לפני שאני עובד קצת להעמיק באלוהות אני הביא לכאן קובץ קטן של מאמרי חז"ל בנושא בקצרה ממש.

גדולה מלאכה שלא קנס מיתה אלא מתוך בטילה.

גדולה מלאכה שכל מי שהוא עוסק במלאכה אין ידו חסרה פרוטה לעולם (בוודאי שהוא צריך לעסוק בבמה שיש ביקוש).

גדולה מלאכה שכל מי שאינו עוסק במלאכה הרי זה מתחייב בנפשו רח"ל.

גדולה מלאכה שכל מי שאינו עושה מלאכה בחול סופו לעשותה בשבת

גדולה היא מלאכה שכל אומן ואומן יוצא ומשתבח באומנותו שנקרא מלאכתו שלו. אם הקב"ה קורא אותה מלאכתו, בני אדם על אחד כמה וכמה. (זה עומק שהאדם הוא צלם אלוהים והבינו)

למה אדם בחיר הבריאה? עומק הדבר נבין במשנת רבי אליעזר: חביבה היא המלאכה, שהרי כל בריות שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא מסר להן מלאכה, אלא לבני אדם בלבד. וכן היה ר' מאיר אומר, ראית מימיך ארי אכר צבי קייט, שועל כורם, או אחד מן החיות עושה מלאכה. [הרי אינן עושין מלאכה], והרי הן מתפרנסין בלא מלאכה, ובני אדם אין מתפרנסין אלא מן המלאכה, לא מפני שהן קלים מן החיות, אלא שהמלאכה חביבה.

כלומר השימוש של האדם בשכלו האלוהי, היא היא הדעת העליון החיבור עם הקב"ה תמיד כפי שהסברנו לעיל. ואין לך שימוש בשכלו של הקב"ה אלא במצוות ומעשים טובים = מלאכה. מה שאין כן כל שאר הבריות לא משתמשים עם השכל האלוהי וזה מה שעושה את ההבדל בין האדם הצלם האלוהים לבין בעלי החיים. אם כי לאחרונה במחקרים אנחנו רואים שב"ה גם לבעלי החיים יש שכל אלוהי והם עושים הרבה מאוד מלאכות חכמות בזכות זה. ואת הגילויים האלה זכינו בזכות העמלים לחקור את בעלי החיים ובזכות הנגישות שיש לנו לדעת את מחקריהם הנפלאים, בעקבות האינטרנט שזה גם תוצאה של מלאכה = תוצאה של השכינה ששוכן באדם אם המשטרים הרשעים נותנים להם (למדענים) קצת חופש לחקור.

הגמרא בנדרים: גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. (נבין בהמשך למה אצל הבורים המתחזים לתלמידי חכמים, זה הפוך מגמרא מפורשת). הגמרא בגיטין: אמר רב ששת גדולה מלאכה שמחממת את בעליה.

גדולה מלאכה, שלא נקרא אדם שלם אלא מתוך המלאכה, ואיזה זה, זה אברהם אבינו ע"ה במילה, שנא' התהלך לפני והיה תמים, וכתיב ואתנה בריתי ביני ובינך. וכבר היה יכול לבראתו מהול, אלא שהמלאכה חביבה.

גדולה מלאכה, שעל בטלונה מפרישין הבעל מאשתו, דתנן במסכת כתובות בפרק [אף על פי], המדיר את אשתו מלעשות מלאכה יוצא ויתן כתובה, שהבטלה מביאה לידי שעמום.

וחסידים הראשונים היו משתדלים לעשות מלאכה, כדי שיתפרנסו ממנה, ולא היו חוששין למלאכה פחותה, ואף על פי שהיו מהם נשיאים וראשי ישיבות וגדולי הדור. כגון ר' יוסי, שהיתה מלאכתו שהיה נושא עצים על כתפו, והיה שמח בחלקו ומשתבח במלאכתו, ואומר גדולה מלאכה שמחממת את בעליה. ור' יהושע היה פחמי, ור' יצחק נפחא, ור' יוחנן סנדלר. אבא חלקיה, בן אחותו של הלל, היה נשכר לחפור השדות והכרמים. אבא שאול קובר את המתים. הלל הזקן חוטב עצים, ואף על פי שהיה נשיא ישראל וגדול הדור, ובן בנו של מלך יהודה היה, ואפי' הכי היה חוטב עצים. וגרסינן במ' נדרים ר' יהודה כדאזיל לבי מדרשא שקיל גולפא אכתפיה, פי' כלי חרס גדול, והיה אומר, גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה. ר' שמעון היה שקיל צנא אכתפיה, פי' סל גדול, והיה אומר, גדולה מלאכה שמכבדת בעליה. וחסידים אלו, שהיתה מלאכתן בצער והיו מתפרנסין ממלאכות אלו, ואם הכי היו גדולי הדור, ושוקדין על תלמודן, ולמדו תורה הרבה, והעמידו תלמידים הרבה. ואלו היו רוצין לקבל פרס מאנשי דורן, היו נותנין להם ממון הרבה והיו מעשירין אותן והיו מפרנסין אותם כפי כבודם, אבל לא היו רוצים ליהנות מכתרה של תורה ולקבל שכרן בעולם הזה.

וכל מי שאינו עושה מלאכה להתפרנס ממנה, הרי זה חוטא ומחטיא את הבריות. (מנורת המאור)

עד כאן המקורות (ויש עוד הרבה מאוד אבל זה מספיק בשבילנו בכדי להבין את ההמשך כשנעמיק בכלכלה ובאלוהות. בהמשך נוסיף ונצטט בשביל הצורך) ונסכם את מעלת העובד החרדי מול התלמיד חכם

העובד עובד את הקב"ה באהבה מה שאין כן התלמיד חכם עובד את השם ביראה.

את שניהם הקב"ה ממלא תמיד, חכמה בינה ודעת (צריך רק לשים לב לזה אייך שכלנו מתעצם מרגע לרגע), אבל העובד מרגיש את זה מיד = התוצאה של עמלו ומחקרו וכו' וכו'. מה שאין כן תלמיד חכם יכול למדיין שעלה על חידוש טוב ואחרי שנים יכול להבין שטעה מרה (הפלוס של המעשי מול העיוני).

שניהם מרגישים את הקב"ה תמיד, אבל העובד רגוע ושלם עם הקב"ה והתלמיד חכם לעולם לא רגוע כנ"ל.

אין קיום לתלמידי חכמים בלעדי העובדים (נכון זה לא מורגש להם שהשלטון והעשירים וראשי הערים משחד אותם. אבל אנחנו מדברים על תלמידי חכמים אמיתיים שכן מבינים את העניין לעומק. ונעסוק בזה בהמשך לעומק), ככה שלא רק יש להם את הקב"ה תמיד עמם, אלא הם הם הגורם שיהיה להקב"ה תלמידי חכמים שתורה אומנתם.

ההתעצמות של האלוהות בעולם, קורה אך ורק בגלל העובדים. נעמיק בזה בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להבין שכל הטוב והשפע והתפתחות המדעים ובמיוחד במדעי הרפואה, היא תוצאה של כל העמלים בעבודה ובמחקר ובחקר מעשה בראשית.

ולכן לא רק אישית כל אדם עובד, מרגיש את הקב"ה פנים מול פנים תמיד ומתוך אהבה שזה הכיף שבדבר והאושר הנעלה היחיד שיש לאדם בעולמו, אלא כלל הציבור כולל התלמידי חכמים נהנים מיזה לדורי דורות. נהנים מהשפע והאיכות והנוחות וכו' וכו' ונהנים מהקב"ה בעצמו הרי זה ממנו, על ידי שהוא שכן אצל העובדים החכמים שהביאו לנו את כל הטוב הזה.

הפלוס של העובד החרדי הוא שהוא גם תלמיד חכם, הרי למד תורה עד הנישואין וממשיך ללמוד בשבתות ובחגים כל חיו ויש כאלה שלומדים גם כל יום דף היומי והלכה יומית ועוד ועוד.

לסיום מעלת העובד החרדי

אם כל תכליתו של האדם הוא להתענג על השם – על דרך דברי בעל מסילת ישרים: שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא – אז אין לנו תענוג יותר גדול מלהרגיש את הקב"ה תמיד בעבודה, כי רק במלאכה הקב"ה ממלא אותנו עם חכמה בינה ודעת. רק במלאכה הקב"ה שוכן בתוכינו כנ"ל מחז"ל, ושוכן = התוצאה של העמל = כל הטוב שיש לנו מהתפתחות המדעים והטכנולוגיה ומדעי הרפואה.

עכשיו נעבור בפרק הבא להעמיק באלוהות ובכלכלה ובעיקר בכלכלה יהודית.

——————————————————-

אלוהות וכלכלה

אדם – תלמיד חכם ועובד, איש ואישה, בחור ובחורה, ילד ונערה, שלא יודע את הבסיס הבסיסי של כלכלת בני אנוש, טוב לו שלא נברא. ואין מצב שהוא הוא לא הגורם לכל הסבל האנושי והגלות המרה של בני אנוש בכלל ושל העם סגולה – היהודים, בפרט.

זה בכלל לא משנה אם אתה מגיע להבנה דרך הכלכלה או דרך האלוהות. שניהם טובים לאדם. אבל יהודי שחייב להכיר את אלוהיו, בוודאי חייב להכיר את הכלכלה היהודית וככה יכיר לעומק גם את האלוהות. ואז הוא יזכה להיות תלמיד חכם באמת ויהיה אהוב לאלוהים ולבריות ויזכה להתענג על השם בעולם הזה בכל רגע מחייו.

אלוהות בקצרה רק בשביל הנושא שלנו כאן

הקב"ה בעצמו גזר, וההורים, קיבלו את הזכות המוסרית ליצור חיים\ילד\ה, עם התנאי שהחיים שהם יוצרים, מקבלים את אחדות הבינה האלוהית. כלומר הקב"ה לא סמך על ההורים אלא ישר מהקב"ה כל אדם מלידה מקבל עם החיים את אחדות הבינה (1+1=2). וזה עמוק משמעות הדברים שהבאתי לעיל: מי שלא חס על כבוד קונו, טוב לו שלא נברא (משנה בחגיגה) ומהי כבוד קונו?! שכלו של אדם!! (הרמב"ם במקום) ועל דרך: כי לא נתנה התורה לאשר אין דעת לו, ו"המלאך בין אדם ובין אלהיו הוא שכלו" (אבן עזרא בהקדמה לבראשית).

והיות שהחשיבה היהודית של תורה היא, שכל הבריאה של הקב"ה היא אבולוציונית התפתחותית, ולא יקום סטטי דטרמיניסטי מוחלט כפי שטעו רוב הפילוסופים. ולכן כל הרוע בעולם הוא באשמת האדם שלא עמל מספיק למצוא מזור לכל הרוע האנושי והרוע הטבעי האקראי על דרך לא תלכו עמי בקרי. כלומר אם אנחנו בחץ הזמן עוד לא מצאנו תרופה לסרטן, ותמצא תרופה פעם, יוצא שזה שעוד לא מצאנו אותה היום, זה באשמתינו. אותו דבר לגבי כלכלה וחירות האדם וכל הצרות האנושיות בינינו לבין עצמינו, קרי המוסר וערכים.

ובכן, כל אדם נולד עם אחדות הבינה אלוהית. ועל פי אחדות הבינה נכתבה התורה על ידי הנביאים. ולהבדיל אלף הבדלות על פי אחדות הבינה בני אנוש מצאו את המדעים בכל תחום ותחום של המדעים. ההבדל בינינו לבינם, היא, שהם לקחו את הבינה האחדותית לשם כוח על דרך אומרם "ידע= כוח", היהודים לקחו את אחדות הבינה בשביל המוסר וערכים = התורה, ובשביל להתענג על השם כנ"ל.

שאנו מגיעים לכלכלה, אומות הרשע לקחו את אחדות הבינה לשעבד את האדם לכלכלה בשביל ההון שלטון שלהם. והיהודים לקחו את אחדות הבינה בשביל חירות האדם = היותו האדם בן חורין כראוי לצלם האלוהים.

יסודי הכלכלה

יסודי הכלכלה הם 

  1. משאבים
  2. קניין
  3. חלוקת העובדה
  4. אמצעי חליפין = כסף
  5. יצירת הכסף

נסביר כל אחד מהם על פי החשיבה של התורה וחז"ל. ובהמשך נדבר על חשיבת הגויים הרשעים, ואייך אנחנו מתמודדים עם זה שאנו תחת ריבון אדם על אדם של הרשעים האלה.

  1. משאבים = כל היקום כולו. למי הוא שייך?

ביהדות: "חייב אדם לומר שכל העולם נברא אלא בשבילי"!! יותר מיזה, אין לו פריבילגיה לוותר על כך ו'חייב' הוא לומר ככה הלכה למעשה. כי כל הרוע האנושית בא מאלטרואיזם שקרית (ראו את המאמר הזה ותבינו לעומק למה. "ואהבת לרעך כמוך" אם לא תאהב את עצמך, אייך תדע לאהוב את רעך ?).

באומות הרשע?!: כל אדם חייב להיוולד אפי' בלי ירושה – טוען אבי אבות הנאו ליברלים מילטון פרידמן, בכדי שכל בני אנוש יהיו שווים בעבדות חלוקת העובדה (חשבנו אולי הרשע הזה רוצה לתת לנו חלק שווה בצמיחה של חלוקת העבודה הכפייתית שלו?! אבל קדחת!!! מה, אנחנו קומוניסטים רח"ל?!).

כאמור ראו בבלוג ביתר הרחבה. ראו למשל משאב טבעי – למי היא שייכת ?

  • 2. קניין = קניין פרטי או קניין של חברה בע"מ. או קניין על ידי כיבוש והפקר.

ביהדות: אין קניין אלא בחלוקה (לא מהפקר ובוודאי לא בכיבוש. אפי' כיבוש משה לא מביאים ביכורים. אין קניין ביהדות אפי עם כסף הרי תמיד ביובל זה חוזר לבעלים\היורשים מהחלוקה של נח ויהושע). השופט נח מחלק את הארצות לבניו, וככה היהודים יורשים את ארץ ישראל (הגויים שסנחריב בילבל אותם, צריכים על פי שבע מצוות בני נח לחזור ולחלק את הארצות לעמים ולמדינות וכל פרט אמור לקבל נחלה בארצם. מה שאין כן היהודים שלא התבוללו בגויים. פרשת בלעם כולו, היא וויכוח ועדות על זה שבני ישראל לא התבוללו בגלות מצרים ולכן מאוהב חייבים לתת להם לעבור לארץ ישראל. ראו בהרחבה במאמרי  ויגר מואב – דיור היא לא חלק בכלכלת האומה).

אחרי שכל יהודי וגוי מקבל נחלה כקניין פרטי שעוברת בירושה לעולם ככה כל אדם נולד עם הטבע כקניין פרטי משלו. מה קורה עם המשאבים, הרי אמרנו כל אדם חייב לומר שכל העולם נברא אלא בשבילי?! אייך בכלל אפשר קניין פרטי אם הכל שייכת לכל אחד לבד? את זה עשינו עם אחדות הבינה!! אמרנו נחלק את העולם בגורל כקניין פרטי. ונשאיר את משאבי הארץ ורשות הרבים בשביל כולם. ראו בחז"ל עשרת התקנות של יהושע בחלוקת הארץ.

כבר עכשיו נשים לב, שכל גוי ובן משטר נולד מבטן ומלידה עבד נרצע להון שלטון = נולד בלי כלום, מה שאין כן כל יהודי נולד בן חורין שחייב לומר שכל העולם נברא אלא בשבילי.

נשים לב שכאן בדיוק מתחיל הדינים של שבע מצוות בני נח. כי לפני המצאת הקניין הפרטי על ידי נח, לא היה הצוו של לא תגנוב ולא תרצח. כי באמת כל העולם נברא אלא בשבילי ולכן אין לא תרצח ולא תגנוב. (ראו ביתר הרחבה במאמרים כאן בבלוג)

נסכם

ביהדות: כל אדם נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ מכוח עשרת תקנות של יהושע. ככה שאם בוחר האדם להיות תחת גפנו ותאנתו, הוא בן חורין לעשות זאת ואם רצונו להיות חלק בחלוקת העובדה, היזם חייב לשכנע אותו שזה כדאי לו.

באומות הרשע: כל גוי נולד בלי כלום בכדי להיות בכפיה בחלוקת העבודה ועוד בלי לחלק את הצמיחה בשווה לכולם. ככה היזם יכול לשעבד אותו עד רעב. כי הוא לגמרי תלוי ביזם. מכאן כל המלחמות האנושיות בהיסטוריה האנושית (אנו רק שבעים שנה מהמלחמה הגדולה וכבר מעל חמישים אחוז הון אנושי נמצא בידי אחוז אחד מבני אנוש. תבינו למה יש מלחמות אכזריות כל הזמן באומות הרשע)

כאמור ביתר הרחבה תראו בבלוג הרבה מאמרים על קניין ראו כמה מהם 

 "קניין" הצוו הקטגורי של קאנט

 החשיבה היהודית הבסיסית – המצאת הקניין והירושה

"הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן"

ארץ ישראל – צדק ומשפט ודיני ממון וקניין ביהדות

פילגש בגבעה – רות המואביה

גניבת אפיקומן – עומק המנהג לגנוב את האפיקומן בליל הסדר

ה'רש"י הראשון בתנ"ך = הליבה היהודית הבסיסית

 מנשקי המזוזות מנשקי האקדחים – עומק מצוות קביעת מזוזה לכבוד חג החירות

  • 3. חלוקת העבודה

אם אפשר לומר שאפשר לחוש ממש את הקב"ה בעולמו, זה אך ורק בגלל חלוקת העבודה. כלומר העריבות האנושית זה לזה, היא הסגולה לכל הבעיות החברתיות והכלכליות והרפואיות וגם מול הבעיות של הטבע העיוור. רק עם חלוקת העובדה פלוס אחדות הבינה = הקב"ה?! יזכה האדם לגאולה הנצחית!!

חלוקת העובדה מסביר אייך יש לאדם כל כך הרבה דברים חיוניים כמו לחם וחלב ומים וחשמל בלי לפגוש שדה עם חיטה, בלי לפגוש בהמה בשביל חלב, בלי לפגוש נהר בשביל מים ובלי לפגוש טורבינות שמיצרים חשמל. אין לו אפי' את הידע האלוהית אייך ליצור את כל זה לעצמו. מספיק שהוא יודע לעשות דבר קטן מאוד מכל המיליארדי מקצועות, בכדי לזכות בכל הטוב הזה. וכל זה בזכות העריבות האנושית של אדם לאדם שכולם משתתפים בחלוקת העובדה.

מנגד, חייב כל אדם אינטלקט ותלמיד חכם להבין שאם הוא לא חלק בחלוקת העובדה אייך בדיוק הוא מקבל חלק מעבדות הסיני שגר רחוק רחוק ממנו ולא פגש אותו לעולם?! אותו דבר חייב כל אדם אינטלקט ותלמיד חכם להבין אייך זה שהוא בעבודה אם בכלל, זוכה להרבה יותר הון מכל עובד פשוט שעובד מבוקר עד ערב?! כלומר חלוקת הצמיחה שהיא תוצאה משותפת של חלוקת העובדה, יש כאלה שנשכרים הרבה ויש פחות עד רעב. ויש כאלה שבלי לעשות כלום ויש להם הון שמיליוני בני אדם לא יכולים לעשות במאה שנה.

סתם שאלה שלא שאלתם את עצמך לעולם. אייך זה שכל בני אנוש בחלוקת העובדה וכולם נהנים מיזה ולא אוהבים בני אדם?! הרי אם יש סיבה רציונלית לאהוב בני אדם, היא העובדה שבלעדיהם אין לך כלום. וכן, אני מדבר גם על גויים בסוף העולם כמו הסינים למשל. והנה שוב נביא את התלמוד שתבינו לעומק את הנקודה כאן. נאמר בירושלמי (מסכת ברכות פרק ט): "בן זומא כשהיה רואה אוכלוסין בירושלים אומר ברוך שברא כל אלו לשמשיני כמה יגע אדם הראשון עד שלא אכל פרוסה. חרש זרע ניכש עידר קצר עימר דש זרה בירר טחן הרקיד לש וקיטף ואפה ואח"כ [דף סד עמוד א] אכל פרוסה. ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו לפני. ראה כמה יגיעות יגע אדם הראשון עד שמצא חלוק ללבוש. גזז וליבן וניפס וצבע וטווה וארג כבס ותפר ואח"כ מצא חלוק ללבוש ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו מתוקן לפני. כמה בעלי אומניות משכימים ומעריבים ואני עומד בשחרית ומוצא כל אלו לפני. וכן היה בן זומא אומר אורח רע מהו אומר וכי מה אכלתי משל בעל הבית וכי מה שתיתי משל בעל הבית חתיכה אחת אכלתי לו כוס יין שתיתי לו וכל טורח שטרח לא טרח אלא בשביל אשתו ובניו. אבל אורח טוב אומר ברוך בעל הבית זכור בעל הבית לטובה כמה יין הביא לפני כמה חתיכות הביא לפני כמה טורח טרח לפני כל מה שטרח לא טרח אלא בשבילי. וכן הוא אומר [איוב לו כד] זכור כי תשגיא פעלו אשר שוררו אנשים:" (באומות המודרניות גם יש את הפולמוס הזה בין אורח רע לאורח טוב. ראו את אבי אבות הכלכלה המודרנית אדם סמית שטוען את הטענה של אורח הרע. ותלמידיו החזירים לקחו את זה רחוק מאוד בלי שהתכוון לכך באמת. מה שנקרא קפיטליזם חזירית)

נסכם:

חלוקת העובדה האנושית מסבירה אייך יש לנו את כל הטוב הזה אפי' שאין לנו מושג ירוק אייך מיצרים ומאיזה חומר גלם מיצרים דברים. ואנחנו אפי' לא מכירים אישית את האדם שיצר לנו את המזרן שאנו ישנים עליו וכו' וכו'.

חלוקת העובדה = כל אדם מיצר חלק קטן ממשהו, והוא מקבל את כל הטוב הזה. ושוב יש הבדל בין היהדות לגויים.

ביהדות: א' הוא לא חייב להיות בחלוקת העובדה (יש לו נחלה פרטית עם חלק שווה במשאבי הארץ). ולכן תמיד היזם ידו על התחתונה = היזם חייב לשכנע אותו כמן בן חורין לבן חורין להיות חלק עמו ביזמות שלו.

ב' חלוקת העובדה חייבת להיות קודם כל במשפחה הקרובה ואחר כך העיר ואחר כך הארץ ורק לבסוף, לכל העולם. על דרך עניי עירך קודמים. ראו למשל את המאמר הזה "מה הקשר בין תכלת לכלכלה – ההסבר העמוק למה אין יותר צורך בתכלת" ותבינו לעומק את הערביות היהודית במקרא.

ג' חלוקת העובדה בגלות על פי היהדות. היא מצווה ראשונה בתורה (כפי שהוכחנו לעיל על פי חז"ל וכפי שנפסק בהלכה), מהסיבה הפשוטה שאין לנו שם אלוה = אין לנו שם נחלה פרטית בחינם מהתורה ואין לנו חלק במשאבי הארץ מהתורה על דרך אומרם: שאפי' מי שיש לו זכות אבות, אינה עומדת לו בשעה שיוצא מארץ לחוצה לארץ. ולכן נאמר בחז"ל:  "מכאן אנו למדין שזכות מלאכה עומדת (= חלוקת העבודה) במקום שאין יכול זכות אבות לעמוד (בגלות שאין לנו זכות אבות = אין לנו נחלה וחלק שווה במשאבי הארץ), שנאמר לולי אלהי אבי אלהי אברהם וגו' א"כ לא עמדה לו זכות אבותיו אלא לשמירת ממונו את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש שהזהירו מהרע לו בזכות יגיע כפיו (כלומר יעקב אומר ללבן\לגוי הטיפש, שאת חלקי בחלוקת העבודה אתה לא יכול להתכחש לו. כלומר אפי' הגוי מבין את רוח הקב"ה בדבר הפשוט הזה שנקרא חלוקת העובדה), למד שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו (כלומר אין חיה כזו שאתה לא עובד בחלוקת העבודה, ויש לך משהו אם יש במציאות אלא חלוקת העבודה. אתה יכול לומר שהאלוהים נתן לך, אבל זה שקר וכזב. כלומר לא יעזור כאן שום תפילות ותפילתו היא תפילת שווא), לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו. (תנחומא).

הכלל. שאנו בארץ ישראל, ויש לכל יהודי נחלה פרטית עם חלק שווה במשאבי הארץ. אתה חופשי לשבת בנחלתך בלי חלוקת העובדה. אבל שאתה בגלות או בארץ ישראל תחת המשטר היהודי הבוגד, אין מצב שיש לך משהו בלי שאתה עובד – למד (מיזה) שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו. כל כך פשוט שאין פשוט ממנו. צריך להיות כזה חמור שלא קרא חז"ל לעולם בכדי לא להבין את פשוטות הדברים. מי שאומר שהקב"ה יעזור לו בלי עבודה בתנאים האלה, הוא נביא שקר שחייבים להרוג אותו ואפי' להתאבד עליו כפי שנפסק בהלכה.

החז"ל הזה צריך לצלצל לנו באוזן כל החיים, הרי אם לבן סבינו המנוול, הבין את זה ושחרר את יעקב אבינו עם כל ההון שלו, אייך אנו שאמורים להיות תלמידי חכמים, לא מבינים את זה?! (אגב סבינו יעקב אבינו לא רצה להשתמש עם ההון הרב שהצליח להשיג בחלוקת העבודה בחוץ לארץ. כי יעקב הבין טוב טוב שזה לא לגמרי הון טהור שנצבר אצלו על ידי חלוקת העובדה שלא מחלקת את הצמיחה בצדק בין העמלים בחלוקת העובדה. ולכן נתן את כל ההון הזה לעשיו אחיו שכאיש צייד לא ראה בעיה בלהנות מההון שנצבר בחוץ לארץ)

ד' בחלוקת העובדה, חייבים אמצעי חליפין שבלעדיו אי אפשר לנהל חלוקת העובדה. הרי אייך יגיע לכל אחד את כל צרכיו בלי אמצעי חליפין שנקרא "כסף". ולכן האמצעי החליפין הוא הטריגר שמאפשר את חלוקת העובדה. ומיד נרחיב בסעיף הזה. אבל כבר עכשיו נאמר שהתנאי ליהודי להיות חלק בחלוקת העובדה היא המצאת ה"צדקה" על ידי דניאל הנביא (נסביר את זה בטוב טעם אבל כדאי גם לעיין במאמר בשם מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל). כלומר והיות שחלוקת העבודה פלוס האמצעי חליפין לא עושים צדק בין העובדים (זה נשכר במיליונים וזה בקושי נשכר במשהו עד כדי רעב ממש) בחלוקת העובדה המשותפת, ולכן דניאל אומר גם לשלטון = נבוכדנצר, וגם לכל יהודי, לחזיר את הכסף המצטבר אצלך יותר מהרגיל. נכון זה פשוט צדק ?! ולכן באמת זה נקרא "צדקה" מלשון צדק!! (וכל זה שהעשירות מתכנסת אצלך בתמימות מכוח השוק. אבל אם אתה נוכל זה לא מצדיק את העשירות שלך מתחילה. אני מדגיש את זה שלא נטעה כאן ח"ו שאני מצדיק עשירות לא הוגנת).

ושוב כלפי צדקה. המשפחה הקרובה קודמת לכל ואחר כך הקהילה והעיר והארץ ורק אחר כך שאר היהודים בעולם, ולבסוף גם לגויים העניים (וזה מאוד מאוד חשוב כי ההון הנצבר אצלך היא גם על חשבון הגויים העובדים בחלוקת העובדה). וכל זה על דרך עניי עירך קודמים כנ"ל.

באומות?! כל אחד חייב להיות בחלוקת העובדה. ואם הוא מת מרעב?! שימות בשקט תחת הגשר – אומרים להם הפילוסופים הרשעים של הגויים. ובכדי שההמונים הגיים לא ינקמו בפילוסופיהם, הפילוסופים הרשעים האלה, משכנעים את ההמונים שלהם שהיהודים לקחו את כל הכסף = אנטישמיות.  וזה לעומק האנטישמיות בעולם. ויש לנו חלק לא קטן בזה כי אנחנו לא מחזירים להמונים את הכסף הרב הנצבר אצלינו היהודים. עכשיו תבינו למה פסקתי שחייבים גם להחזיר כסף לגויים במיוחד הגויים הקרובים לנו בעבודה ובעיר ובארץ וכו' וכו'. כי אם במצרים אחרי סיפור פרעה ויוסף ששיעבדו את כל המצרים לעבדות, הנקמה היה רק עבדות היהודים למצרים?! בעולם המודרני הם כבר לא משעבדים אותנו אלא שולחים אותנו אחרי כבוד לתאי הגזים רח"ל.

הכל פנים החוסר דעת וחוסר תורה בגויים ובעיקר הרשעות שלהם, מביא עליהם את כל המהפכות והמלחמות והדם הרב הנשפך בכל דור ודור. ואני הסביר את זה בקצרה: נכון "צדקה" כנ"ל הוא הסגולה של דניאל הנביא בכדי לקיים חלוקת העובדה עם האמצעי חליפין, אבל זה לא מחזיק הרבה זמן כפי שראינו אצל בנו של נבוכדנצר שכבר לא רצה לתת צדקה ואיבד את ממלכתו. כלומר הגוי שהוא נותן צדקה זה בשבילו חטאת\בעורכיו, כי זה משמר את ממלכתו עד ההפיכה שחייבת לבוא בעקבות העול של ההמונים בחולקת העבודה. וכך אמרו חכמינו בתלמוד (בבלי מסכת בבא בתרא דף י עמוד ב) נענה רבי יהושע ואמר: צדקה תרומם גוי – אלו ישראל, דכתיב: ומי כעמך ישראל גוי אחד, וחסד לאומים חטאת – כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושין חטא הוא להן, שאין עושין אלא כדי שתמשך מלכותן, שנאמר: (דניאל ד') להן מלכא מלכי ישפר עליך וחטיך בצדקה פרוק ועויתך במיחן עניין הן תהוי ארכא לשלותיך וגו'.  

כלומר, ליהודים הצדקה היא רק זמנית עד שנחזור לארצינו ונחלק את הארץ לכל יהודי וכל יהודי יקבל חלק שווה במשאבי הארץ ואז כולנו נהיה בני חורין עם הטבע. אצל הגויים שלא צריכים צדקה בכלל, הרי בידם לחלק את ארצם כמו ששבע מצוות בני נח מצווה, למה הם נותנים צדקה? (אנחנו מדברים על ההון שלטון – המדינה, כמובן, ולא כלפי כל גוי באופן פרטי שנותן צדקה הוא גוי צדיק) התשובה: הצדקה של השלטון והטייקונים שלו, היא בכדי לשמר את החוסר צדק בחלוקת העובדה. ולכן זה חטאת להם, ועונשם היא ההפיכות החברתיות הנצחיות בתוך ארצם ומחוצה לה.

מה שקרה לנו היהודים, שהתאהבנו בצדקה של העשירים וסגרנו עינים לשאול מאיפה יש לעשירים היהודים כל כך הרבה כסף, ופתאום שקמו להם הגויים עלינו ושלחו אותנו לתאי הגזים, נשארנו מופתעים אייך בעולם הנאור כמו האומה הגרמנית ואומות הנאורות האירופיות עשו לנו שואה?!

אלפיים שנה התאהבנו בצדקה. לא לימדנו את הגויים את התורה ואת מצוות בני נח. אלא להפך התאהבנו בחלוקת העובדה, התאהבנו באליל הכסף שמתכנס אייך שהוא דווקא אצל חלק מהיהודים, וזה חזר עלינו כבומרנג בדיוק כמו במצרים אבל יותר גרוע = האנטישמיות שהורגת בנו בלי סיבה. מה שאין כן במצרים רצו אותנו רק לעבדות.  נכון דאגנו לתת צדקה ליהודים ודווקא משום כך לכל יהודי היה לפחות אוכל טוב לשבת ובגדים טובים לשבת ותכשיטים לכל אישה כמה שהיא ענייה. והשכנים ראו את זה וחשבו שכל היהודים בעמל הזה. אתה מבין את האבסורד?! דווקא זה שלא סבלנו כלכלית כמו הגוי המקומי, זה מה שגרם להם לחשוב שכל היהודים שותפים לעוול הזה שאין להם כסף.

שחזרנו לארץ ישראל, בתחילה עוד הבנו שבארץ ישראל, דיור זה בחינם. ככה נהגו כל הכוללים החרדיים בארץ ישראל (תבדקו את כל השכונות בירושלים הישנה). וככה נהגו גם הציונים. בקום המדינה אותו סיפור, קודם נתנו דיור בחינם. אבל לא עבר ארבעים שנה והקפיטליזם החזירי השתלטה על המדיניות הכלכלית בארץ ישראל, והנה אין ליהודי אפי' דיור בארץ ישראל (במדינות מתוקנות עוד כן נותנים דיור חינם כי בזה הם עוד לא כאלה טיפשים כמו החזירים בארץ ישראל).

ותראהו איזה פלא. דווקא העובדים לא יכולים להגיע לדירה. והלומדים פתאום, לא רק שיש להם דירות, יש להם גם דירות להשכיר לעובדים. פשוט היפוך היוצרות מהתורה, הרי שבט לוי לא נוחל את הארץ בכדי להיות שבט לוי = יורו משפטיך ליעקב, היום היורו משפטיך דווקא נוחל את מהארץ והעובדים לא נוחלים את הארץ. ואתם חושבים שאלוהי ישראל הוא מטומטם הא?! חכו חכו ותראו מה הוא יכול רח"ל אם לא נחזור בתשובה.

אם זה לא מספיק לכם הדירות שאתם משכירים לעובדים החרדים, אתם רודפים אותם דווקא בגלל שהם עובדים?! ולא מקבלים את משיחי ונביאי כנ"ל למוסדות כי הם עובדים?!

נכון שתלמידי חכמים אמיתיים – שהם הרוב רובם של התלמידי חכמים שלנו – יותר עניים מהעובדים ואנחנו חייבים להיות ערבים להם ולפרנס אותם. אבל אני מדבר על המנוולים ועל הפוליטיקאים והטייקונים החזירים ובעיקר על מנהלי המוסדות הרשעים שנגעים במשיחי ובנביאי של הקב"ה. בהם הקב"ה ינקום קשה מאוד אם לא יחזרו מהר בתשובה.

הארכתי בכדי שנבין שאם הצדקה בגויים זה חטאת כי זה גורם להמשך שלטונם ולהמשך השעבוד של ההמונים שלהם להון שלטון?! אחרי אלפי שנה בגלות היהודי המר הזה, שהצליח בגלל הצדקה היהודית, אולי הצדקה אצלינו היהודים היא גם חטאת רח"ל?! אחרת אייך נסביר  שדווקא העובד החרדי הוא הסובל ומאבד את זרעו לתרבות המערבי של הגויים, והתלמידי חכמים ב"ה רואים נחת?! נכון שגם הם סובלים מכך שחלק מזרעם יורדים לתרבות רע. אבל זאת כבר נקמת הקב"ה, מה שאין כן זרעם של העובדים נאבדים בגלל המנוולים האלה. כי שדוחים ילד בן 12\13 מלהתקבל בישיבה במקום לבוא אליו עם לפידים כמו שמכנסים ספר תורה לבית מדרש?! זה נקרא דחיפת הילד לתרבות רע. אותו דבר דחית הבנות מהסמינרים. היום כבר דוחים ילד וילדה בגיל שנתיים. ואני אומר שהקב"ה עוד לא בנה גהינם כל כך גדול בשביל הרשעים האלה. כי אפי' בעיני הקב"ה על כזה רשעות הוא עוד לא חשב.

לעובדים החרדים אני אומר: הנרגנות היא מידה רעה שתיקח אותנו לאותו גהינום כשלהם. ולכן אני אומר להפסיק להתלונן, ולהזדרז ולהקים מוסדות על טהרת הקודש. להפסיק להיות כאלה בורים ולא להבין שעם השלטונות אי אפשר להשיג כלום כי הם רוצים אותנו כבני משטרים פנאטים וכלאומניים פנאטים. אנחנו חייבים להיות כוח פוליטי לא לשרת את השלטון אלא להפך לשרת את עצמינו העובדים על טהרת הקודש. לא ניתן לכל הארגוניים המערביים להכניס את האף אצלינו. נאמץ לעצמינו תלמידי חכמים אמתיים שידריכו אותו לדרך האמת. נקים דרכם מוסדות על טהרת הקודש. ככוח פוליטי רק נושא הדיור והכלכלה יהיה בראש מעיינינו. לימודי כלכלה יהודית ומקצוע, אך ורק אחרי החתונה, ואך ורק חרדים נטו שזה אומר המשטר יהיה חייב להכיר במוסדות האלה ובתארים שלו כמו שהוא מכיר באוניברסיטה. גם המרצים חייבים להיות חרדים עם החשיבה החרדית (מה שאין כן מתחזים מערביים שחושבים כמו מערבים ומתחזים לחרדים שהם כמו סרטן בגוף החרדי). בקיצור כל התארגנות חייבת לבוא מתוכינו ולא מתוך ארגונים זרים מבחוץ שהאינטרס שלהם ידוע לכל. ובשם השם נעשה ונצליח. אולי בזכותינו גם התלמידי חכמים ינצלו מהגהינום שהעסקנים והבורים בונים להם.

טוב, אני מצטער שנסחבתי עד כאן אבל אני חושב שאנוס הייתי. סליחה, ונמשיך מכאן.

באומות יודעים מה בדיוק הבעיה, אבל הם רשעים ביודעין, ואני אומר את זה מתוך ידיעה כמי שמכיר טוב טוב את החשיבה הכלכלית המודרנית. בכדי שנבין את הביעה נצטרך לעבור לסעיף הבא.

  • 4. אמצעי חליפין = כסף

הסברנו בהרחבה את המושג חלוקת העבודה. והבנו שבלי אמצעי חליפין = כסף, אי אפשר חלוקת העבודה מועילה וכפי שהיא מתנהלת מאז ומעולם. כלומר שנוכל להשיג את כל מה שאנחנו צריכים בהצמיחה שהיא תוצאה של עבדותינו בחלוקת העובדה, אנחנו צריכים מישהו שישלם לנו על העבודה שלנו ועם הכסף הזה נוכל לקנות את כל צורכינו. אותו דבר עמלינו שלנו מגיע למי שהוא צריך אותם על ידי שההוא משלם עם האמצעי חליפין.

אז קודם כל מהי כסף? כסף הוא בעצם שטר בעלות על עמל. נגיד למשל שיש כמות מסויימת של שעות עבודה בחברה במדינה, ועל פיו מדפיסים את הכסף. נגיד על כל שעת עבודה מדפיסים 30 שקל. וסך כל שעות העובדה של כל העמלים ביום, יש סך כל הכסף שנדפס באותו יום. וככה חודש וככה שנה. שאני עובד ומקבל כסף, הנותן הכסף קיבל את עמלי, ואני מחזיק בשטר על העמלי. ועם השטר הזה אני מחליף עם שטרות עמל של אחרים.

זה הסבר הכי פשוט והכי פרימיטיבי. אבל זאת האמת היחידה ושלא ינסו לבלבל אותכם. עכשיו אנו באים לשאלת המיליון דולר. מי מיצר את הכסף? ושתחשבו לעומק ותראו שהיצרן הזה הוא מיליונר בחינם.

תחשבו על זה. יצרן הכסף בא אלי ונותן לי כסף ואני נותן לו את עמלי\הסחורה. וככה מול כל העמלים. הוא מקבל את כל העמל\הסחורה תמורת מה? תמורת כלום!! הרי רק נתן לנו שטר בעלות מנייר.

המנוול הזה מוכר את כל הסחורה לציבור העמלים, ומקבל מה? כסף אמיתי מה שנקרא כסף מחזורי. עכשיו יש לו כפול כסף אמיתי הרי קודם קיבל את כל הסחורה בחינם ואחר כך קיבל על הסחורה את ערכו הכספי = כסף מחזורי.

מיהו הנבל הזה? לא תאמינו, זה אפי' לא השלטון, אלא הבנק שהוא עצמאי לגמרי ורב תמיד אפי' עם השלטון והשלטון הבור והשוטה לווה מהם את כספו של המדינה בריבית דריבית. וזה קורה בכל העולם המערבי ששום פוליטיקאי לא יכול עליהם. טראמפ למשל איבד את השלטון כי עשה שרירים לבנק המרכזי.

אבל נשאיר את זה לסעיף הבא. ונמשיך.

כסף כאמצעי חליפין = שטר בעלות על עמל אנושי, יש לו תכונה לא צודקת. הוא לא מחלק את הכסף שלו בשווה בין כל העמלים בחלוקת העובדה המשותפת. לא רק שהוא לא מחלק את הכסף בשווה, הוא אוהב להתכנס אצל יחידים שיש להם כבר כסף. כלומר כסף נדבק לכסף וזה לא מיסטיקה או גורל. יודעים את זה המנוולים בדיוק אייך זה קורה, ולכן הם לא מוותרים על כך. הנביא דניאל הסביר את זה בטוב טעם בספרו דניאל. ראו לעומק מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל. ולכן הוא מציע לאלה שמתכנסת אצלם יותר כסף מהרגיל, להחזיר להמונים העמלים שלא הרוויחו מספיק לצורכיהם. זה מה שנקרא "צדקה" ביהדות.

אנחנו חייבים להבין, שאם כסף זה שטר בעלות על עמל שעה, אייך יש לאנשים כסף בכמות של עמל של אלפי שנות עמל?! הרי כלונו חיים רק שבעים עד מאה שנה, אז אייך זה קורה?

אז פעם בני אנוש תלוי את האמצעי חליפין בחומר גלם נדיר כמו זהב כסף ונחושת ואמרו שאלוהינו הוא החומר גלם הנדיר הזה וזה ישמש אותנו כאמצעי חליפין. כלומר לטוב ולרע זה אלוהינו רח"ל. אבל על פי היהדות הם משאבי ארץ ששייכת לכולם בשווה ולכן הוא לא יכול לשמש כאמצעי חליפין. כי זה כבר לא נדיר אם זה שייך לכולם. אבל האומות לא שמים פס על התורה, וכן אימצו לעצמם את הזהב כסף ונחושת. והנה לראשונה בהיסטוריה אחרי שלמה המלך כל הזהב מתכנסת אצל נבוכדנצר והוא שולט בכל העולם עם הזהב. כל העולם מפגרים שמאמצים את אלוהי הזהב כאמצעי חליפין, ולא מבינים למה דווקא אלוהיהם אלוהי הזהב, משעבד אותם לנבוכדנצר.

נבוכדנצר גם לא מבין לעומק את העניין, והוא דואג בצדק שהוא יכול לאבד את ממלכתו. כאן נכנס דניאל הנביא ומסביר לו אייך כל זה עובד ומסביר לו בטוב טעם, שאם בני אנוש פתאום יקבלו שכל ויתחילו לסחור עם כסף = סילבר, או עם נחושת או עם חרס או סתם שטר מנייר או קובץ אלקטרוני במחשב, אין לך יותר בעלות על העולם הרי המטבע שלך מזהב לא יהיה שווה כאמצעי חליפין. השוטה הזה עם הגוייסע קאפ שלו, מכריז שמי שלא מאמץ את אלוהי הזהב שלי = המונופול על המטבע העובר לסוחר שלי?! דמו בראשו!!!

מיותר לספר לכם שהוא איבד לבסוף את הממלכה כפי שחזה דניאל. אותו דבר איפריית ספרד איבדו את האימפריה אחרי שמצאו הרבה זהב וסילבר ביבשת אמריקה. כלומר מכאן תבינו שלא החומר גלם הוא הדבר אלא העמל עצמו של העמלים הוא הוא הדבר שגורם לצמיחה הגדולה של בני אנוש. כלומר שיש הרבה מהכסף הציבורי בשוק, הכסף יורד מערכו ובני אנוש סוחרים עם כסף אחר יותר אמין.

ביהדות: ביהדות משה רבינו כבר למד מסיפור פרעה ויוסף את סיפור הכסף המתכנס אצל יחידים ומשעבדת את ההמונים להון שלטון.

ולכן הוא טוען בצדק שכמו עמל עצמו שהוא עיקר הצמיחה, נכחדת אחרי זמן, ככה השטר בעלות על העמל, חייבת להיכחד. כלומר חייבים לבטל את המטבע כל שבע שנים ולהתחיל מטבע חדשה, או אם נהיה מספיק חכמים נבטל את החובות שחייבים לנו, ככה לא נצטרך לבטל את המטבע ולא נפסיד איפה שלא צריך להפסיד. האמת שמשה ריבנו לא חשב לבטל מטבע כי הוא האמין בנו. אבל אני לא מאמין בעצמי ולכן אני אומר שביטול המטבע היא הצדק הנכון.

בכל אופן שמיטת כספים כל שבע שנים פלוס חזרת הבעלות על הקרקע, מבטיחה לאדם את חירותו לו ולזרעו עד עולם. וכמובן איסור ריבית. ואיסור ריבית נכון גם בחוץ לארץ.

הסיבה למה ריבית אסורה היא גם פשוטה. הרי אמרנו כסף = שטר בעלות על עמל, עמל = כסף, כסף = עמל. אז אייך פתאום יש כסף שלא מגיע מעמל?! כלומר ריבית הוא כסף חדש שלא נוצר מעמל, אז או שהוא מוריד את ערך הכסף הרי אם יש יותר כסף מהעמל, ערך כל הכסף יורדת, או מישהו עובד ומקבל פחות כסף ממה שמגיע לו. זה או גזל כל הציבור בהפחתת ערך הכסף, או מישהו עובד בחינם כמעט. והיום זה משולב משניהם, גם ערך הכסף יורד בכל שנה במינימום 3% וגם יש עמלים שעובדים בכמעט חינם והם הרבה מאוד עוד שהם מתקוממים וחוזרים למלחמות והעשירים הם הראשונים לקבל את הנקמה. והטמטום הזה חוזר עלינו כאילו לא למדנו כלום. זה פשוט הזוי לגמרי הרי כמה שנים יש לנו כבר את תורת נח ותורת משה ותורת דניאל? אלפי שנים, אז מה קורה עמנו שוטי עולם?!

על כל פנים ביהדות שאנו בגלות דניאל פותר את הבעיה עם הצדקה. ודברנו בהרחבה לעיל על כך ודנו שם שאולי ח"ו זה דווקא בעוכרינו רח"ל.

חז"ל מספרים לנו שכבר יעקב אבינו תיקן להם שווקים ותיקן להם מטבע. ולמה אתם חושבים שהם נתנו אימון ביעקב אבינו?! כי הוא תיקן מטבע והחזיר את העודף לציבור. הוא לא עשה מה שבנקים עושים ומאבדים אחרי שנים את האמינות ובאים המלחמות, הוא היה אמין ולכן הוא יעקב אבינו. לא כן קרה במצרים שלבסוף הם שיעבדו אותנו לארבע מאות שנה.

נסכם ונמשיך

האמצעי חליפין שאפשר לקרוא לו "אלוהי הכסף" הבלעדי ששולט בבני אנוש הנבערים והשוטים זה אלפי שנה, נוקם בנו שוב ושוב בכל שלוש דורות כפי שמוזכר בחז"ל שכל שבעים שנה בא דבר לעולם. וזה נמשך כבר אלפי שנים לפחות מאז נבוכדנצר. ועכשיו אתם מבינים למה זה קורה, וזה לא מעשה הקב"ה ח"ו אלא להפך זה מעשה אלוהים אחרים שזה אלוהי הכסף ואלוהי הקניין הלא קביל על פי התורה שהיא – התורה, לגמרי מושתתת על אחדות הבינה של הנביאים. כלומר אפשר וחובה להבין את מזה כי זה התורה שלנו ואנו חייבים להבין את התורה.

כמו שדניאל אמר: הראש של הפסל הענק הוא המטבע מונופוליסטית מזהב , שזה מלכות בבל. אחריו יבוא המטבע מכסף\סילבר ששולט בכל העולם עם המונופול של המטבע שלו. ואחריו הנחושת, ואחריו המטבע מחרס שזה מלכות רומי שאגב גם הפסיקו להשמיט חובות. בכל אופן המטבע מחרס זה כבר רק עם שליטה משטרית טוטלית. כלומר עם כלפי מטבע של חומר גלם נדיר אפשר לדמיין שאף אחד לא שלוט בנו אלא אליל הכסף הדמיוני, שיש מטבע מכלום כמו מחרס, זה כבר תוצאה של כפיה טוטלית על כל אדם ואדם במסחר ובשוק ובמדינה ובאימפרייה = משטר טוטליטרי מוחלט. כפי שחז"ל אומרים בטוב טעם: אמרו רבותינו המלכות הרשעה הזו היא עתידה להשתמש במטבע של חרס. [אמרו רבותינו המלכות הרשעה הזו היא עתידה להשתמש במטבע של "חרס". שאין גוף המטבע שוה את ערכו, כמטבעות מתכות שבימי החכמים, אלא שהערך רק כתוב עליו, וגופו אינו אלא חומר זול שאינו שוה את הערך הנקוב עליו, כשטרי כסף של נייר (ביאור האמרים) שאין שטר הנייר אלא כחרס, כלשון חז"ל (גיטין י:): "שטרא, חספא בעלמא הוא" – שטר, חרס בלבד הוא", כאשר כבר נתקיים ומלכיות הרשעה האירופאיות היו הראשונות בעולם במעשה שקר זה;] (המדרש המבואר)

מאז מלכות הרשע הזו, עד לאחרונה, בכל זאת עוד האומות השליטות החזיקו בזהב כחומר גלם תמורת הכסף מנייר. והחדי עין כבר מבינים שאי אפשר לסמוך גם על זה ועובדה זה לא עזר להם. לקח שנים עד שההוגים של האומות התחילו להבין שלא החומר גלם\הכסף הדבר, אלא העמל האנושי הוא הוא הדבר האמיתי, והאמצעי חליפין הוא רק אמצעי ותו לא. אז הם חזרו בתשובה?! לא ולא!! הם קנו את השלטון והשלטון הטיפש לווה מהבנקים את כספו. ולמה הבנקים קונו את השלטון כי בלי השלטון אין לו עבדים בחינם. ועוד השלטון הטיפש עושה בדיוק מה שהבנק דורש ממנו. כמו, לכפות על שני בני הזוג להיות בחלוקת העובדה מה שלא היה בהיסטוריה האנושית אלא בעבדות מצריים. שני בני הזוג בחלוקה בעובדה?! מי יגדל את הילדים?  מי מכין ארוחה חמה בבית? בקיצור לקחו לנו את נשותינו. ונוו כבר יותר טוב? לא ולא, אלא להפך, שני בני הזוג לא מסוגלים להגיע לדירה, מה שכל משפחה עם עובד אחד למשפחה, יכול היה לחתן את כל צאצאיו ולתת להם דירה.

מה עכשיו?! יש להם כבר את שני בני הזוג בחלוקת העובדה ונווו? הא יש בעיה חדשה הם אומרים, הילדים צריכים ללמוד ליבה = הילדים צריכים להיות הון אנושי. זהו לא צריך חינוך אלא לעצב את הילדים להיות הון אנושי.

מה חכמי החלם האלה חושבים לעצמם? מה שהורג אותי זה שחלק מהעובדים החרדים משלנו מתפתים להאמין לזה, ובאמת חושבים שזה בעיה, ומנסים בכל דרך להקנות לילדים ליבה כאילו האנגלית  והמתמטיקה תיתן להם פרנסה. כלומר מוותרים על החינוך היהודי לטובת פרנסה שתאמינו לי שלא יהיה להם. כי זה לא קשור בכלל לעיצוב הילד. במשחק הכלכלי המודרני מדובר בנטו במזל. זה אלוהי הכסף רק מזל, או לחליפין גנב ונוכל. זה או זה או זה. מקצוע לא נותן לאף אחד עושר אלא עבדות בחלוקת העבודה ואת אותו עבדות הילד יקבל גם בתור ילד חרדי טהור.

יש לנו ניסוי חיי בעניין, והיא אימפריית ברית המועצות שעיצבו מיליוני בני אנוש כהון אנושי כמו שרק הם יכולים (אפשר לטעום מיזה מהעליה הרוסית בארץ ולהבין באיזה איכות – מה שנקרא הון אנושי, הם באו לכאן), ושכנעו את עצמכם שזה עובד?! אפי' ביבי נתניהו חוזר השכם וערב להסביר שאין שטות יותר גדולה מיזה. כלכלה צומחת זה רק דבר אחד ויחידה "חירות האדם = חופש העיסוק ושוק חופשי בלי מונופולים". ואת זה הבינו הנביאים בזמנם וחז"ל בזמנם ואת זה מבינים היום כל לוחמי החופש.

נמשיך לסעיף הבא.

  • 5. יצירת הכסף

במאה האחרונה, לא עוד יצרן הכסף מדפיס כסף על פי שעות העמל של החברה. כלומר לא עוד מדפיסים כסף על פי הצמיחה האמיתית כמו שהסברנו שהכסף הוא שטר בעלות על העמל. אלא כבר עכשיו אפשר להדפיס כסף על סמך זה שנעבוד בעתיד. זה נקרא "בנקאות ברזרבה חלקית" אם בכלל רזרבה.

נסביר את זה באופן הפרימיטיבי ביותר אבל האמיתית ביותר כנ"ל. נחזור לאמצעי החליפין = הכסף, בקצרה ונמשיך.

אם כל בן אנוש עמל ליצור משהו, והוא עוד שותף בחלוקת העובדה. אז אייך מגיע אליו כל צרכיו ? הרי הוא עושה רק דבר אחד קטן מכל הצרכים שמגיעים אליו, אז אייך הם הגיעו אליו ? הוא עושה רק חלק קטן בחלוקת העבודה, אז אייך מגיע אליו כל העמל האנושי הענקית הזו. הרי מיליוני אנשים בכל רגע נתון עמלים ועמלים במשותף ביחד עמנו והנה הכל מגיע אלינו. אייך זה קורה ? הכסף !! בני אנוש המציאו אמצעי חליפין ככה מגיע אלינו כל הצרכים שלנו.

אייך זה עובד\פועל ? ובכן נגיד שכל שעת עבודה = 30 שקל. כלומר כל עמל שעה של כל שותף בחלוקת העבודה, שווה שלושים שקל. בכל המדינה או בכל בעולם יש כמות עמלים ויחד בכל שעה של עמל הם מיצרים ערך ששווה שלושים שקל לשעת עבודה של אדם. סך הכל שעת עבודה אנושית בכל העולם בהווה היא X כסף.

השאלה היא מי מחליף להם את שעת העבודה לכסף = אמצעי החליפין ? יותר נכון לשאול מי היצרן של הכסף ?

לפני שנשיב על כך, נסביר יותר בהרחבה את האמצעי החליפין. ובכן שאלנו אייך עושים חליפין בין העבודה שלי לבין העבודה של האחר. כלומר אני יצרן חלב ואתה יצרן לחם. והנה אייך אני מקבל לחם ואתה חלב ? על ידי שתרגמנו את עמלינו לכסף\נייר\קובץ אלקטרוני בבנק. כלומר קיבלנו ממישהו ניר\כסף\קובץ אלקטרוני וככה אנו משלמים אחד לשני על העמל שלו = אמצעי חליפין. כלומר כל שעת עמל מתורגם לכסף.

יש מישהו שיוצר את הכסף כלומר מתרגם את עמלינו לכסף. (אגב נבין בהמשך שיש הבדל בין "יצירת הכסף" לבין "כסף במחזור". יצירת הכסף זה תרגום העמל האנושי לכסף\ניר\קובץ אלקטרוני. כסף במחזור זה הכסף שמוכר לכולנו הכסף שרץ בינינו כל הזמן אם זה מזומן ואם זה עברה בנקאית או שיק וכו' וכו')

מי הוא יצרן הכסף ? זה שאלה מאוד רלוונטית ומאוד קריטית. בכדי שנבין למה זה קריטית אני אתן לכם את שלבי היצירה של האמצעי החליפין = כסף.

שלב א'

הציבור עובד ומצמיח ערך\סחורה.

שלב ב'

צריך אמצעי חליפין אז מישהו מיצר את הכסף בכדי לתרגם את העמל האנושי לכסף.

שלב ג'

יצרן הכסף מחלק את הכסף לציבור תמורת קבלת העמל\הערך\הצמיחה\הסחורה של הציבור לעצמו בחינם. (הרי יצירת הכסף זה לא עמל מול העמל האנושי. ולכן בעצם הוא מקבל את כל העמל הציבור בחינם)

שלב ד'

יצרן הכסף מוכר את הערך\הצמיחה\הסחורה בחזרה לציבור ומקבל כסף מהמחזור מהציבור ושוב בחינם. (ואמרנו שיש הבדל בין יצירת הכסף לבין כסף במחזור. שאתה מקבל כסף מהמחזור בעצם קיבלת את הסחורה, והנה היצרן קיבל 1, את הסחורה בחינם תמורת יצירת הכסף. ובהמשך קיבל את הכסף המחזורי בחינם תמורת הסחורה ככה שהוא מרוויח פעמים. גם את הסחורה וגם את הכסף המחזורי)

המסקנה:

ליצרן הכסף יש את עמל\הסחורה של הציבור בחינם ואת כספו מהמחזור בחינם.

אז מיהו היצרן הנבל הזה ?

נשאיר את השאלה פתוח אבל זאת נדע שיש לנו כציבור משאב ציבורי יקר מאוד שנקרא "יצירת הכסף הציבורי" וכמו כל משאב ציבורי, היא שייכת לציבור כלומר לי ולך.

נסכם: לאמצעי החליפין = הכסף. יש כמה סגולות. אחת: כשמו כן הוא "אמצעי חליפין". אחת: שומרת על עמל לאורך זמן. שזה ואמר, אם יצרתי חלב, תוך כמה ימים היא מתבזבזת או מתקלקלת. כלומר הצמיחה של עמלי לא נשארת לאורך זמן. אבל תשימו לב שאם החלפתי את עמלי לכסף ?! הוקוס פוקוס עמלי נשארת לאורך זמן. מה שלא אפשרי ביקום כולו הנה בני אנוש המציאו משהו דמיוני שנקרא כסף והיא משמרת את עמלינו לאורך זמן. כל עמל אנושי בטבע נכחדת או מצריך עמל תמידי לתחזוקה. מה שאין כן אם תרגמנו את עמלינו לכסף ?! פתאום עמלינו נשמרת לאורך זמן.

המצב הזה מאפשר הלוואות כמובן ואז זה מאפשר יזמות וכו' וכו'. היא כמובן מאפשרת ריבית, כי אדם חסך את כספו במקום לבזבז אותו, ואם אני רוצה ליהנות מיוזמתו = חיסכון, אני משלם לו ריבית על ההלוואה או מכניס אותו שותף ליזמות שלי. אבל ריבית לעומק זה שקר. וכי למה ? כי כסף לא יכול במציאות להצמיח כסף. כסף היא תרגום של עמל ולא יוצר עמל. את העמל יוצר האדם, או האדם יוצר מכונות שעושות בשבילו את העמל. בכל אופן כסף זה תרגום של עמל ולא שהכסף בעצמו יוצר כסף ולכן אי אפשר במציאות ריבית. כלומר אם מישהו מבקש ריבית על כסף הוא בעצם דורש שאדם יוותר על חלק משכר עמל שעה שלו (נגיד שעת העבודה שווה 30 שקל וחלק הוא צריך בשביל ריבית, אז יוצא שהוא מקבל פחות כסף לשעת עבודה). בעצם הוא מעלה את שכר שעות העמל ככה שלבסוף זה חוזר למלווה בריבית כבומרנג (כי העובד לא ימשיך לעבוד בשכר של שלושים שקל עם הוא צריך לשלם חלק מיזה למלווה בריבית ולכן היזם יצטרך לעלות את שכרו והנה הריבית מורידה את ערך הכסף הציבורי). אבל עד אז בינתיים הוא גוזל חלק משעת העמל של הלווה. מכאן האיסור הדתי לשלם ולקחת ריבית.

ובכן שכל העמל האנושי היית תרגום לכסף חומרי כמו זהב וכסף ונחושת, המרוויח של יצירת הכסף היית המשאב הטבעי של זהב\כסף\נחושת כלומר למי שהיית שייכת המשאב הטבעי הזה ?! פלוס העמל ליצור את הזהב\כסף\נחושת הוא הרוויח בכפלים על יצירת הכסף כמו שהסברנו לעיל. מה עוד היה צורך אנושי בהלוואות וריבית ושותפות בעסקים וכו' וכו'. ברגע שבני אנוש עברו לכסף של נייר או קובץ אלקטרוני, באותו רגע אין יותר צורך בהלוואות ובריבית ובשותפות של המלווה. פשוט כל אחד ניגש ליצרן הכסף החברתי ומיצר את כספו.

אייך רבונו של עולם בני אנוש פספסו את הדבר הפשוט הזה ?

שיצירת הכסף היא משהו דמיוני, אין צורך יותר בשום הלוואה וריבית ושותפות כפייתית בעסקים וביזמות. פשוט פונים ליצרן הכסף החברתי והוא יוצר בשבילנו את הכסף. (בהמשך תבינו שהשאלה הנזעקת כאן היא עוד כלום ביחס ליצירת הכסף המודרני)

ובכן אם חשבנו שיצירת הכסף מתרגמת את העמל האנושי בהווה. אז לא ככה זה פועל במאות האחרונות. במאות האחרונות יצירת הכסף נוצרת על חשבון עמל עתידי = "בנקאות ברזרבה חלקית" כנ"ל. כלומר לא מחכים עד שתצמיח משהו ויוצרים לך את כספך תמורת הצמיחה שלך. רק מראש מיצרים בשבילך את הכסף על חשבון זה שעד סוף החודש\השנה\עשר שנים\עשרים שנה, תצמיח על ידי עמל את הצמיחה שלך. כלומר אתה כביכול יכול לקבל את כספך מראש ולהחזיר את זה חודשי וכדומה.

היצרן הזה, מבקש ממך ריבית ושכר עבודה על עצם יצירת הכסף. אם חשבנו שרק מלווה "כסף מחזורי" מבקש ריבית (והסברנו את השקר של הריבית הקלסית לעיל), הנה גם על עצם יצירת הכסף הוא מבקש ריבית. ואז נשאלת השאלה האולטימטיבית. למה ? למה ובאיזה זכות הוא מבקש ריבית ? קודם כל: יצירת הכסף זה משאב ציבורי וכמו כל משאב ציבורי כמו אוויר וחמצן יש לנו זכות מוקנה, ככה יש לנו זכות מוקנה לגבי המשאב הזה שנקרא יצירת הכסף. שנית כל: זאת לא הלוואה ?! אתם מבינים את האבסורד ? אם חשבנו שיש זכות לאדם לצבור כסף על חשבון לבזבז את כספו, ולהלוות את כספו ולבקש קצת ריבית על זה שצבר כסף על חשבון לבזבז אותם. כאן מדובר על אדם שלא עשה כלום, הוא פשוט גזל את המשאב הציבורי (יצירת הכסף) מאתנו ועוד מבקש על כך ריבית ? מילא שכר על השירות, אבל למה ריבית ?

מה שיותר מטריף כאן היא, אם רח"ל לא עמדתה בתשלומים, הנבל ייקח ממך את הדירה או את העסק או את היזמות שלך.

תשימו לב כי זה חשוב: אני הולך ליצרן הכסף ואומר לו, אני רוצה לקנות דירה\מפעל\לבנות בניין מגורים\ליצור תרופה לסרטן. אמרנו שאפשר ליצור כסף על חשבון עמל עתידי. וזה מה שעושים במאות האחרונות. אוקיי, אני פונה ליצרן שיצור בשבילי את הסכום שאני צריך. עמלתי עמל רב והצמחתי מה שהצמחתי, נגיד תרופה לסרטן. אבל לא הצלחתי לעמוד בתשלומים כסדר. אז היצרן בא ולוקח את כל עמלי לעצמו בחינם.

תבינו שלא מדובר בהלוואה או בשותף. מדובר על יצרן הכסף. אם אני בא לאדם שצבר "כסף מחזורי" אישי שלו אז או אני משלם לו ריבית או מכניס אותו לשותף (כבטחונות) תמורת ההלוואה. ואם כשלתי בתשלומים, הוא יכול לנצל את קשיי הזמני שלי לקחת ממני את עמלי (לא שזה צודק אבל מילא אפשר להבין את המשחק הטיפשי הזה). אבל כאן מדובר על יצרן הכסף, אז למה אני משלם ריבית ? למה אני חייב להכניס אותו כשותף ? ולמה הוא זוכה לגזול ממני את כל עמלי אם כשלתי בתשלומים?

אז שוב נזעקת כאן: אייך בני אנוש מפספסים את הדבר הפשוט הזה שאין שום צורך היום להלוואות כספים. אתה פשוט הולך ליצרן הכסף הציבורי ומיצר את כספך, וככה בדיוק זה עובד. אז למה היצרן מרגיש את עצמו כמלווה ורוצה ריבית וגם גוזל ממני את עמלי וקנייני אם כשלתי באחזר התשלומים בזמן ?

המושגים "הלוואה", "מלווה ולווה", "ריבית ושותפות", הם מושגים עתיקי יומין שהזהב והכסף החומרי תרגם את העמל האנושי לכסף. לא כן שבני אנוש מיצרים את כספם בעצמם. אין להם שום צורך בכך, הם פשוט יוצרים את כספם בעצמם. במיוחד שאפשר ליצור את הכסף על חשבון עמל\צמיחה עתידי, שאז בוודאי אין גבול לכמה כסף אפשר ליצור בהווה ובחינם. אז אייך זה שאנו עוד מתנהגים כאילו יש לווה ומלווה וריבית ושותפות כפייתית ביזמות ?! איפה חוש הצדק של מערכות בתי המשפט שהם באים לגזול מאדם את כל עמלו לטובת יצרן הכסף ?

ובכן תשימו לב: היום המשאב הציבורי שנקרא "יצירת הכסף", נגזלה מהציבור על ידי הבנקים. לא רק שהם גזלו את עצם המשאב הציבורי (שהסברנו לעיל שעצם יצירת הכסף מהעשיר את היצרן בחינם), הם דורשים ריבית כמו כל חוסך כסף שמלווה בריבית. ומה עוד, הם נכפים את עצמם בכוח להיות שותף בעסק\במפעל\ביזמות\בדירה, ככה שאם כשלנו לעמוד בתנאי התשלום ?! הם לוקחים את הכל בשביל עצמם ובחינם. "בחינם" כי הם לא באמת שותפים ולא באמת מלווים. הם פשוט יצרני הכסף הציבורי. אתם מבינים?

לסיכום:

ובכן. עובדים חרדים היקרים. זה היה מסה ארוך במיוחד בכדי שנבין אייך הכלכלה המודרנית עובדת. שנבין גם אייך זה צריך להיות על פי התורה והנביאים וחז"ל. שנבין גם שדווקא בגלות, העובדים הם הצדיקים ועליהם עומדת כל היהדות עד הגאולה שאז כולנו נהיה בני חורין איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אבל עד הגאולה הנשחקת כל כך זה אלפי שנים, מותר לנו להרים את עצמינו כמה טפחים מהשטחיות המערבית של הגויים ולהתמסר לגמרי להקים משפחות יהודיות על טהרת הקודם בעקשנות ובשכל ישר. שהגויים והשלטונות ילמדו אצלינו אייך זה צריך באמת לעבוד. ולא ח"ו אנחנו נתפתה ללכת אחריהם והסוף כולנו ראינו בשואה שכל העשירים והעניים ביחד הובלו אחרי כבוד לתאי הגזים ועוד על ידי המתוקנות שבאומות המערביות.

המערב עד המלחמה בעתיד רח"ל, לא ירפה מאתנו הזוגות הצעירים. הם ירצו את הילדים שלנו ללימודי ליבה. וזה לא יספיק להם כמו שקורה אצלהם שכן לומדים ליבה, ואז הם ילחמו על הילדים שלא ייקמו משפחות אלא שרק יישארו עבדים חרוצים. ואייך הם עושים את זה?! צריך רק להסתכל מה הם עושים לעצמם. הם דבר ראשון המציאו את המגדר שיריבו הזוגות עד פירוק המשפחה. ואם זה לא מצליח להם הרבה, אז הם התחילו להסית את הנוער מול הוריהם. כלומר כבר בגיל צעיר נסביר לילדים שהם לא חייבים להסכים להיות זכר או נקבה, הם יכולים להחליף את המין. ככה בדיוק מתרוקנת מדינות אירופה ומתמלא עם מאגרים, וככה מתרוקנת הציבור החילוני בארץ ישראל והיא מתמלא עם זרים.

דין עמי אירופה ביבשת אירופה כמו דין הציונות בארץ ישראל שהולכת ונעלמת – לא לחינם צומחת להם הפוסט ציונות. ונשארים רק העקשנים החרדים וערבים. ולזה אנחנו חייבים להיות מוכנים לדעת לחיות עם הערבים בחכמה ובתבונה ובצדק ובמשפט.

אבל אם הדתיים הלאומניים הפנאטים יתעקשו להילחם עם הערבים?! נצטרך לרדת מהארץ!! כלומר יהודי הגולה חייבים להתחיל להמציא פתרון רציני ליהודי ארץ ישראל שהולכים לבוא אליהם בהמוניהם. ושוב כאן נכנסים העובדים החרדים לתמונה. כלומר יש לעובדים החרדים ברירה, או להיטמע במערב ואחרי דור להפסיד את זרעינו ואחרי כמה דורות להיכחד רח"ל. או להתפשט בגלות ולהכין את הקרקע בשביל יהודי ארץ ישראל.

לדרבן יהודים לרדת מארץ ישראל זה חטא, אבל בתנאי שלא צריכים להקריב עליה דם זרעינו הרווקים והרווקות. אבל אם הדתי לאומני הפנאטי מתעקש כן להילחם עם הערבים ועוד בזמן שהם לא חושבים אפי' להחזיר את הארץ ליהודי (כפי שלא החזירו אותה עד היום הזה ואנו כולנו גרים בשכירות?!) אלא רוצים מדינה קפיטליסטית?! בשביל מדינה קפיטליסטית לא שופכים דם זרעינו. יש מספיק מדינות קפיטליסטית בגולה. ראו את מאמרי מדינה קפיטליסטית ושני עמים מטומטמים – הדו קיום

מי ייתן שהדתי הלאומני הפנאטי יתחיל להשכיל ביהדות בסיסית, ככה נוכל כל היהודים לחיות בארץ הזאת בשלום עם כל האזרחים הזרים כפי שהתורה צוות עלינו מראש. אבל בהנחה שזה לא יקרה ח"ו, אין מנוס אלא לרדת מהארץ.

לסיום:

דיברנו קצת מאוד על אלוהות. ומי שמספיק תלמיד חכם יכול להעמיק במאמרים כאן בתחום הזה. אבל מה שכתבנו כאן במאמר הארוך הזה, מספיק בכדי להבין שאף אחד לא יעבוד עליכם בשם הקב"ה. כלומר שאנו תחת המשחק הכלכלי של האומות אנו על פי התורה תחת המקרה = אלוהים אחרים. ולכן אומרים לנו חז"ל למד (מיזה) שלא יאמר אדם אוכל ואשתה ואראה בטוב ולא אטריח עצמי ומן השמים ירחמו, לכך נאמר ומעשה ידיו ברכת (איוב א), צריך לאדם לעמול ולעשות בשתי ידיו והקב"ה שולח את ברכתו.

כלומר יאמרו לכם כל מיני נוכלים שיש סגולה כזו וכזו לעשירות וכו' וכו'. תבינו שכל אלה נביאי שקר שחייבים מיתה (מטפורית כמובן אבל מובן כאן הנקודה). אין שום סגולה שהוא יכול לתת אלא לחזור לשיטה הכלכלית של התורה בארץ ישראל. כל זמן שזה לא קורה הכל שקר וכזב וגזל תמימים וגלות ארוך מנשוא כפי שאנחנו רואים זה אלפי שנים.

משה רבינו ביקש מִכָּל־הָ֠עָם אַנְשֵׁי־חַ֜יִל יִרְאֵ֧י אֱלֹהִ֛ים אַנְשֵׁ֥י אֱמֶ֖ת שֹׂ֣נְאֵי בָ֑צַע, ולא מצא אלא אנשי חיל. מסביר הספורנו בטוב טעם למה בחר דווקא באנשי חיל ולא ביראי השם (ותקשיבו טוב טוב): "אחר שבקש ולא מצא אנשים שיהיו בהם כל המעלות שהזכיר יתרו בחר באנשי חיל בקיאים וחרוצים לברר וללבן אמתות דבר ולהביאו אל תכלית, יותר מיראי אלהים בלתי אנשי חיל, כאמרם ז"ל (שבת פרק במה אשה יוצאה) אם תלמיד חכם (נוקם ונוטר) כנחש חגרהו על מתניך, ואם עם הארץ הוא חסיד אל תדור בשכונתו (שבת סג א):"

ובכן, חרדים עובדים יקרים, תבחרו מעצמכם אנשי חיל כמו משה רבינו בזמנו, ותתחיל לפעול כמו שרק תלמידי חכמים אמיתיים יודעים. והשם הטוב יהיה בעזרתכם אמן ואמן.

כותב בצער רב

Max maxmen

מהי תקומה? ומתי היה התקומה של היהודים?

מהי תקומה?

ומתי היה התקומה של היהודים?

בעקבות הפיגועים בערים חרדיות בזמן האחרון, הלאומנים ובני המשטרים, מנסים לסחוב את הנוער החלש ונבער ללאומניות הפנאטית המודרנית. באקראי ערוץ התקשורת כאן 11 מצא בחור חרדי שרב עם הנוער הזה, ולכן הם ראיינו אותו לערוץ. הריאיון  הזה עם הבחור החרדי הקלסי, הטריף את הלאומניים הפנאטים ברשתות. והתפתח דיונים קשים עמי על הנושא הזה = לאומניות תקומה ריבון אדם על אדם וכו' וכו'. ולכן החלטתי לכתוב את המאמר הזה להסביר בטוב טעם את הנושאים האלה ואגב זה נבין מהי תקומה ומתי היה התקומה שלנו.

מהי תקומה?

ובכן, למי אין תקומה? למי שמת!! מכאן נבין שלמי שיש תקומה הוא לעומק קם מהמתים = תחיית המתים (ראו תחיית המתים – המשל והפשט).

המושג "חיים ומוות" ביהדות: חיים = נצחיות האדם על ידי זרעו, פלוס התקדמות אבולוציונית בתבונה ובמוסר והערכים (ההתקדמות של האדם מדור לדור, היא היא משמעות החיים העמוקה של היהודי). ומוות = הכחדה של הפרט\האדם. לא רק שהוא נקרע פיזית מהאבולוציה (לא משאיר צאצאים אחרי שלוש\ארבע דורות, על דרך על שלשים ועל רבעים), אלא עד שהוא נקרע פיזית מהאבולוציה, מספיק שצאצאיו נקרעים מההתקדמות האבולוציונית במוסר והערכים = כלומר הולכים אחורה במוסר והערכים = מוות.

ובכן, אם המוות הפיזית בפתח, כלומר אחרי שלוש\ארבע דורות אין לו כבר זרע?! אפשר עוד להחיות אותו – תחיית המתים, עם זה שצאצאיו נכדיו ניניו, חוזרים ליושנה = תקומה. יוצא לנו מכאן, שהתקומה תמיד מדברת על אדם שהיה כבר בשאול (כמעט שלא נשאר ממנו זכר = לא זרע פיזית ולא התקדמות הדורות ולא תלמידים) וקם בחזרה ומתחיל שוב את נצחיות החיים שלו פלוס התקדמות הדורות שלו.

בזה הסברנו מהי תקומה. אבל אין באמת תקומה בלי התקדמות כנ"ל שאין חיים בלי התקדמות, ובכל נקודת ציון של תקומה יהודית ההיסטורית חייבת להיות איזה מהפכה ביהודים, איזה התקדמות שונה לגמרי מהקודמת. ולכן נרחיב קצת להסביר מהי תקומה עמוקה ואמתית.

נשים לב שדיברנו עד עכשיו על אדם הפרט שזה עיקר היהדות על דרך "שמע ישראל השם אלוהינו (מול כל האומות) השם אחד = הפרט". אבל כל פרט חייב סביבה אנושית שבו הוא יוכל ליישם את חשיבתו ויוכל לחיות את חיו, הוא וצאצאיו לדורי דורות ולהתקדם – שההתקדמות זה העיקר כנ"ל. ולכן שמדברים על תקומה הכוונה תמיד לתקומה של הציבור היהודי = הדור ההוא. אם הציבור רח"ל הולך ומת – מחינת פיזית (לא משאיר זרע) ומבחינת התקדמות המוסר והערכים, כלומר הם הולכים אחורה במוסר וערכים, אז אפשר שהם מתאוששים וקמים שוב ומתקדמים, ואז המצב ההיסטורי הזה נקרא "תקומה".

בגדול יש כמה נ"צ (נקודות ציון) היסטוריות מתי היהודי קם לתחיה. 1. אדם הראשון ונח והאבות – שהם כולם היו פרטים יחידים בסביבה האנושית ההיסטורי שלהם,  ומכל אחד בזמנו התחיל תקומה פרטית חדשה.  2. יציאת מצרים אחרי הכחדת 80% מצאצאי יעקב. הצליח משה רבינו לעשות מהפכה, שלא עוד כל אחד מציל את עצמו (שלא הצליח לא לאדם ולא לנח ולא לאבות שנכחדו רובם במצרים), אלא מצילים כמה שיותר יחד עמך = אחד מחמשה, אחרת גם אתה לא תצליח כפי שהשיב משה רבינו להקב"ה שאמר לו: אַכֶּ֥נּוּ בַדֶּ֖בֶר וְאוֹרִשֶׁ֑נּוּ וְאֶֽעֱשֶׂה֙ אֹֽתְךָ֔ לְגוֹי־גָּ֥דוֹל וְעָצ֖וּם מִמֶּֽנּוּ: (במדבר פרק יד). אמר משה ראינו אייך זה הצליח לאבות. 3. המשכן אחרי חטא העגל. 4. אחרי גלות והכחדת עשרת השבטים וחברן הבית. המהפכה של אנשי כנסת הגדולה = התקומה הגדולה.

עכשיו נשים לב שתקומה תמיד חייבת להיות מתקדמת לעומת התקומות הקודמות, אחרת זה לא תקומה אלא עמידה במקום ואין עמידה במקום באבולוציה. כלומר כל תקומה מגיע בעצם עם מהפכה = התקדמות. והנה התקומה של האדם הראשון: אדם הראשון המהפכן המציא את חוקי המשפחה המסורתיים, ובזה נפרד האדם הנבון מהג'ונגל ונהפך להיות האדם במהות. נח המהפכן המציא את הקניין הפרטי שהקבילות המוסרית להמציא אותו היא אלא עם הירושה (שכל ילד נולד עם קניין, אחרת כל הקניינים של הקודמים לו, לא קבילים), שמושתתת על חוקי המשפחה של אדם הראשון. וכתוצאה מהמצאת הקניין על ידי חלוקת הארצות, הומצא הדינים האנושיים והצדק והמשפט. מה שנקרא שבע מצוות בני נח.

ושוב בני אנוש יורדים פלאים עם המצאת ריבון אדם על אדם על ידי נמרוד. כלומר נמרוד משעבד את האדם לכוליות המפשטת והדמיונית = לדגל\מדינה\לאום\גלובליזציה וכדומה, ששם תמיד האדם משתעבד לאיזה זהות דמיונית ולא רואה יותר שום צורך לא בתורת אדם ולא בתורת נח ולא בתורת האבות ולא בתורת משה = הוא מנסה לחיות את חיו שבעים שנה ואחריו המבול. כלומר לא הוא צריך לחיות לנצח על ידי צאצאיו ולהתקדם מדור לדור, אלא איזה ישות דמיונית צריכה לשרוד (לפי ההגות של מדעי המדינה הפרט חי רק שבעים שנה מה שאין כן מדינה הדמיונית חיה יותר זמן) ואולי גם להתקדם אם הריבון חפץ בכך. ולכן לא רואה צורך בילדים משלו ואפי' מוכן להעביר אותם למולך כפי שנוהגים הלאומניים הפנאטים המודרניים שמעבירים את זרעם הרווקים והרווקות למולך הלאומני הדמיוני (אני אומר פנאטים כי דתי לאומי יותר הזוי מהחילוני בן המשטר שלפחות במצב הזה רוצה להשתחרר מכל חוקי היהדות הרי זה מיותר לגמרי אם יש לו ריבון אדם על אדם. מה שאין כן הדתי לאומי שומר על חוקי המשפחה ואחר כך מעביר את זרעו למולך?! ואם ככה בשביל מה חוקי המשפחה?!). ואברהם נולד תחת ריבונותו של נמרוד. אברהם הולך לארץ ירושתו שירש מסבו שם בן נח, וטוען שאין קניין בלי הכנסת אורחים. וממציא את ברית המילה כאנטי תזה לכוליות הדמיונית של נמרוד. ראו ברית מילה בשביל מה?

יוסף ופרעה ממצאים את המונופולים (פרעה הוא המונופול על המים. ויוסף על החיטה ושניהם שיעבדו את האדם למלך. ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל), שמכנסת את ההון האנושי אצל יחדים וככה בני אנוש נהפכים לעבדים בלי להרגיש. וככה בני ישראל משתעבדים בהמשך למצריים ומתבוללים שם עד כמעט הכחדתם המוחלטת.

והנה משה רבינו מביא לנו את התקומה החדשה שזה כמובן החוקה שקיבלנו על עצמינו איש אחד בלב אחד. כלומר חוקה בלי סמכות (קל וחומר בלי ריבון אדם על אדם) אלא אמנה אנושית בהסכמה (אפי' שפינוזה מתלהב ממעמד הר סיני). וכל כולה של החוקה מושתתת על תורת אדם = חוקי המשפחה, ותורה נח = חוזרים לארץ ירושתינו, ותורת אברהם אבינו = ברית מילה והכנסת אורחים. ומשה רבינו ממציא לנו את שמיטת הכספים ואי אפשר למכור את הקניין לצמיתות. כלומר אין מונופולים שזה אומר אין יותר אפשרות לשעבד את האדם כמו שקרה במצרים שבא בעקבות שלילת הטבע מהאדם.

מאז ימי שמואל ודרישת ההמונים להיות ככל העמים, עד גלות והכחדת עשרת השבטים, היינו בירידה. כל דור היה יותר גרוע מהדור הקודם עד הכחדתם רח"ל. וכאן היה המהפך הגדול של אנשי כנסת הגדולה.

בכדי שנבין מה כל כך גדולה התקומה של אנשי כנסת הגדולה, נסביר בטוב טעם את המצב האדם הפרט בכל הנקודות הקריטיות. אבל לפני כן ברצוני להסביר למה באמת אנשי כנסת הגדולה נקראים "גדולה". ואגב זה נלמד חז"ל מדהים

ובכן, למה נקראו אנשי כנסת הגדולה שהחזירו הגדולה ליושנה. (תלמוד ירושלמי  בברכות ובמגילה ובבלי ביומא ובמדרשים). ואייך החזירו את הגדולה ליושנה?! ותשובת חז"ל יכולה להטריף כל לומד אם הוא לומד שטחי. וזה מה שחז"ל אומרים. משה רבינו אמר "האל הגדול הגיבור והנורא". ירמיהו לא היה מסוגל לומר "נורא". דניאל לא היה מסוגל לומר "גיבור". הגיעו אנשי כנסת הגדולה וכן אמרו האל הגדול הגיבור והנורא. ולכן הם נקראים גדולה?! הרי מסקנת הגמרא שם היא שרק חנפנים יכולים לומר ככה מה שאין כן ירמיהו ודניאל שלא היו חנפנים, אז מה הגדולה של אנשי כנסת הגדולה?

ובכן נביא את הירושלמי (יש הבדלי גרסות בינו לבבלי אז נביא את שניהם)

"למה נקרו אנשי כנסת הגדולה שהחזירו הגדולה ליושנה. אמר ר' פנחס משה התקין מטבעה של תפילה [נחמיה ח ו] האל הגדול הגבור והנורא. ירמיה אמר [ירמי' לב יח] האל הגדול הגבור ולא אמר הנורא. למה אמר הגבור לזה נאה לקרות גבור שהוא רואה חורבן ביתו ושותק. ולמה לא אמר נורא אלא שאין נורא אלא בית המקדש שנא' [תהילים סח לו] נורא אלהים ממקדשך. דניאל אמר [דניאל ט ד] האל הגדול והנורא ולא אמר הגבור בניו מסורין בקולרין היכן היא גבורתו. ולמה אמר הנורא לזה נאה לקרות נורא בנוראות שעשה לנו בכבשן האש. וכיון שעמדו אנשי כנסת הגדולה החזירו הגדולה ליושנה האל הגדול הגבור והנורא. ובשר ודם יש בו כח ליתן קצבה לדברים הללו. אמר ר' יצחק בן אלעזר יודעין הן הנביאים שאלוהן אמיתי ואינן מחניפין לו:" (תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ז הלכה ג)

"למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה – שהחזירו עטרה ליושנה. אתא משה אמר האל הגדל הגבר והנורא, אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. אתא דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו? לא אמר גבור. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו – שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה! – אמר רבי אלעזר: מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי הוא, לפיכך לא כיזבו בו." (תלמוד בבלי מסכת יומא דף סט עמוד ב)

ובכן רואים אנו, שדווקא ירמיהו ודניאל פשוט לא היו מסוגלים להיות חנפנים ולומר הגיבור והנורא. אז מה הגדולה כן לומר הגיבור והנורא אם שום דבר לא השתנה במציאות מאז ירמיהו ודניאל רק ההסתכלות של אנשי כנסת הגדולה – אליבא דבבלי?! (בירושלמי אפי' לא כתוב פולמוס ביניהם, בין הנביאים לאנשי כנסת הגדולה. בבבלי יש איזה פולמוס קצר: אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו – שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות?)

מכאן אנחנו רואים שאסור ללמוד שום חז"ל בלי עומק. שום חז"ל ק"ו נביאים, אי אפשר להבין שלומדים בשטחיות מה שנקרא אצל הנבערים כפשוטו. ולכן אנחנו חייבים ללמוד את החז"ל הזה לעומק.

ובכן. לא נעסוק עכשיו באלוהות שמאוד נצרך כאן הרי אסור להגשים אותו אז אייך אפשר לתת לו או להחסיר לו תארים רח"ל. אלא על כורחינו אנחנו מדברים עלינו היהודים. איפה הגיבור ואיפה הנורא שלנו?! כלומר ירמיהו שואל אותנו היהודים: איפה הנורא שלנו? וככה דניאל שואל אותנו היהודים: איפה הגבורה שלנו? = הוא לא מחניף לנו ושואל אותנו קשות איפה הגיבור שלנו ואיפה הנורא שלנו.

קודם כל מהי גיבור ומהי נורא כלומר מהי המשמעות העמוקה של גיבור ונורא?

הגיבור הראשון במקרא זה נמרוד. ונמרוד כשמו כן הוא מורד בהקב"ה ובצלם שלו שזה האדם, ומקים עליו בכוח ריבון אדם על אדם. כלומר גיבור = סמכות על בני אנוש. אחרי חטא העגל עם בגידת הבכורים, משה נכנע ונותן להם משכן\בית המקדש = איזה סמכות = שבט לוי = יראו משפטך ליעקב. (חייבים להבין זה לא ריבון אדם על אדם כי זה  אמנה כנ"ל וחוקי יסוד שהעיקר בהם הם חירות האדם וקניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ לכל אדם ואזרח. מה שאין כן ריבון אדם על אדם של נמרוד = אין לאדם אפי' זכות מוקנה לנשום – השופט ברק.)

נורא. היא פחד. ותמיד פחד הוא משהו שנגרם מחוץ לנו מה שאין כן המילה יראה והבינו. ממה היהודים מפחדים הכי הרבה? מהילדים והתקדמותם מדור לדור שבלעדיהם הם מתים כנ"ל כלומר אין להם משמעות חיים בלעדי הילדים. זה הפחד העיקרי של כל היהודי.

ובכן ירמיהו לא אומר נורא. חז"ל בירושלמי אומרים שגם גיבור וגם נורא אי אפשר לומר בגלל חורבן בית המקדש ונשארו עם הקושיה למה ירמיהו כן אמר גיבור. ואצל דניאל הירושלמי אומר גיבור אי אפשר לומר כי היהודי תחת ריבון אדם על אדם ונורא דווקא כן אפשר לומר בגלל כבשן האש (במדרש גם מציין גוב האריות ובצדק). ובבבלי נאמר שנורא אי אפשר לומר בגלל חורבן בית המקדש. וגיבור אי אפשר לומר כי אנחנו תחת ריבון אדם.

ומה שבעיקר קשה מאוד בחז"ל היא העובדה שירמיהו אמר האל הגדול והגיבור לפני חורבן בית המקדש. הרי אנחנו בסיפור של ספר המקנה שעוד היה לפני חורבן הבית. מה עוד באותו פרק הנביא אומר : כִּ֧י עַל־אַפִּ֣י וְעַל־חֲמָתִ֗י הָ֤יְתָה לִּי֙ הָעִ֣יר הַזֹּ֔את לְמִן־הַיּוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר בָּנ֣וּ אוֹתָ֔הּ וְעַ֖ד הַיּ֣וֹם הַזֶּ֑ה לַהֲסִירָ֖הּ מֵעַ֥ל פָּנָֽי:  כלומר ירמיהו כמו משה רבינו לא רצה משכן ובית מקדש = סמכותו הרי בדיוק על כך בוכה כאן הנביא שהסמכות הזו הביא להם להעביר את זרעם למולך: עַל֩ כָּל־רָעַ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל וּבְנֵ֣י יְהוּדָ֗ה אֲשֶׁ֤ר עָשׂוּ֙ לְהַכְעִסֵ֔נִי הֵ֤מָּה מַלְכֵיהֶם֙ שָֽׂרֵיהֶ֔ם כֹּהֲנֵיהֶ֖ם וּנְבִֽיאֵיהֶ֑ם וְאִ֣ישׁ יְהוּדָ֔ה וְיֹשְׁבֵ֖י יְרוּשָׁלִָֽם: וַיִּפְנ֥וּ אֵלַ֛י עֹ֖רֶף וְלֹ֣א פָנִ֑ים וְלַמֵּ֤ד אֹתָם֙ הַשְׁכֵּ֣ם וְלַמֵּ֔ד וְאֵינָ֥ם שֹׁמְעִ֖ים לָקַ֥חַת מוּסָֽר: וַיָּשִׂ֣ימוּ שִׁקּֽוּצֵיהֶ֗ם בַּבַּ֛יִת אֲשֶׁר־נִקְרָֽא־שְׁמִ֥י עָלָ֖יו לְטַמְּאֽוֹ: וַיִּבְנוּ֩ אֶת־בָּמ֨וֹת הַבַּ֜עַל אֲשֶׁ֣ר׀ בְּגֵ֣יא בֶן־הִנֹּ֗ם לְ֠הַעֲבִיר אֶת־בְּנֵיהֶ֣ם וְאֶת־בְּנוֹתֵיהֶם֘ לַמֹּלֶךְ֒ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־צִוִּיתִ֗ים וְלֹ֤א עָֽלְתָה֙ עַל־לִבִּ֔י לַעֲשׂ֖וֹת הַתּוֹעֵבָ֣ה הַזֹּ֑את לְמַ֖עַן החטי הַחֲטִ֥יא אֶת־יְהוּדָֽה:

ובכן, תמיד שאנחנו רואים חז"ל כזה פרדוקסלי אנחנו יודעים שחז"ל מסתירים כאן משהו. והנה שאנו באים להעמיק אצל ירמיהו, אנו רואים שמדובר שם על הפחד של ירמיהו שהנה נבוכדנצר צר על ירושלים ואין לנו יותר טאבו על הארץ הזאת. הרי ארץ ישראל היא ירושה פרטית של היהודי. וגם אצל הנביאים תמיד הכל מוסתר, הרי ממה פיחד ירמיהו, הרי שנחזור לארץ נחזור לכבוש את האדמות. מה כל כך דחוף לכתוב טאבו ולשמר אותו שיעמדו לימים רבים?! התשובה היא שירמיהו פיחד בגלל ההתבוללות שקרא לעשרת השבטים ולכן אין יורשים ואין יורשים אין את ארץ ישראל כקניין קביל על פי תורת נח. ירמיהו מנחם ואומר שעוד נשוב ולכן צריכים טאבו שזה מחוקי היסוד של החוקה שלנו שבלעדיו אין חוקה, כפי שהוכחנו במאמר למה אין סמכות ביהדות. ראו למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?

על כל פנים ירמיהו לא יכול לומר נורא כי אנחנו מעבירים את זרעינו למולך. גיבור הוא יכול לומר כי הוא הוא הנביא = הסמכות התבונית הלכה למעשה עם עצם שהוא מחזיק ומשמר את הטאבו = ספר המקנה וכמובן את התורה כולה שהיא היא הסמכות התבונית אחרי הנביאים. וכפי שלמדנו במאמר " למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?", הבנו שם שבלי טאבו על לב הבר סמכא, אין הוא בר סמכא.

מנגד דניאל כבר בגלות תחת ריבון אדם ולכן גיבור הוא לא יכול לומר, אבל נורא שזה הילדים?! הנה ניצלנו מכבשן האש!!  ולמדנו לעומק במאמר " עומק נס הכבשן וכדומיהם", שתמיד אש במקורות המשמעות התבוללות. כלומר דניאל רואה את היהודים בכל המדינות לא מתבוללים, ולכן נורא אפשר לומר. אבל גיבור אי אפשר לומר כי הם תחת ריבון אדם על אדם. (כעניו דניאל לא הבין כמה גדולה המהפכה שלו עם המצאת הצדקה מול אלוהי הכסף השולט הבלעדי בבני אדם מאז נבוכדנצר. ראו לעומק את המאמר מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)

והנה אנשי כנסת הגדולה טוענים שאפשר לומר גיבור ונורא. נורא כי אנחנו והילדים קיימים גם בגלות כפי טענת דניאל. וגיבור אפשר לומר, כי יש לנו ארך אף לרשעים עד שלוש\ארבע דורות ככה שהם יכולים לקום לתחיה = הילדים חוזרים למוטב. הגבורה היא כיבוש היצר שלנו לדחוף כל יהודי רשע מקהל השם. כלומר אנחנו היהודים מוכנים לסבול את הרשעים בינינו, וזה כביכול גבורתינו ולכן אפשר לומר הגיבור. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו – שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות?

נסכם לפני שנעבור למהפכה של אנשי כנסת הגדולה.

ירמיהו רואה שמעבירים את זרעם למולך ולכן לא מסוגל לומר נורא. אבל מנחם אותנו שעוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת כלומר עוד נוכל לומר נורא הרי יהיו יורשים וטאבו וכו' וכו'.

דניאל רואה שאנחנו שורדים ולא מתבוללים ולכן אפשר לומר נורא, אבל גיבור אי אפשר לומר כי אנחנו תחת ריבון אדם על אדם.

ואנשי כנסת הגדולה אומרים שאפשר לומר את שניהם כי שניהם מתקיימת בנו הלכה למעשה.

עד כאן הסברנו את החז"ל. מכאן נעבור למהפכה של אנשי כנסת הגדולה. בעיקר נתמקד עכשיו מה היה אצל משה רבינו שהוא כן אמר האל הגדול הגיבור והנורא.

רמת הדור של אדם הראשון התבוני, לא צריך להסביר. הם היו קופי אדם בג'ונגל. תורת האדם מקנה לאדם, קודם כל את האבא והאימא המחויבים לילד לנצח מעצם שהוא בשר מבשרם. וזה נוצר עם חוקי המשפחה המסורתיים. תורת אדם מקנה לאדם את חירותו האבסולוטית שזה אומר כל אדם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי ולכן לכאורה יש לו את הגן עדן. הוא ממציא להם את השפה שנצרך בשביל המשפחה, הוא ממציא להם את היום והלילה והשבוע שתתאפשר המשפחה והחברה החקלאות וחלוקת העובדה וכו' וכו'. הוא ממציא להם את ההליכה על שני רגלים ואת הבגדים ואת השליטה בעשיית צרכים וכו' וכו'.

רמת הדור של נח גם לא צריך להסביר = אנרכיה ואנדרלמוסיה טוטלית. תורת נח המקנה לאדם את הקניין הפרטי וחלק שווה במשאבי הארץ. אוטומטית הומצא הדינים הצדק והמשפט.

אחרי שבני אנוש כבר מורגלים כטבע שני בכל תורת אדם ונח – על דרך 'וַיְהִי כָל הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים', מתאפשרת לאדם כמו נמרוד למרוד באדם ובאלוהיו, ולכבוש אותם תחתיו = ריבון אדם על אדם. תחשבו בלי כל זה האם אפשר לשלוט בבני אדם?! אתה צריך שפה לדבר עמם אז אייך תקנה שפה לילדים? הרי שפה קונים בגיל רך מאוד. אתה צריך שיקומו בבוקר לעבודה ואם אין יום ולילה אין חלוקת העבודה ואם אין מי שיתרגל את הילדים ליום ולילה אין פשוט יום ולילה. מי יתרגל את הילדים לשלוט בעשיית צרכיהם. מי יתרגל אותם ללכת עם בגדים? אני מאוהב בחילוני שאומר לי אתה משועבד לשבת ואני חופשי. לכו תסבירו לו שבלי תורת אדם אין שבוע ולכן אין יום חופש בכל שבוע בכל בני אנוש. הנמרוד הזה הבין טוב טוב שבלי השבת לא יהיה לו עבדים. על אותו דרך האייק (בחוקת חירות) הבין כלפי כל המסורת שבלי מסורת אין ריבון אדם על אדם.

הכלל, כל ריבון (שלעומק זה אדם שרלטן ששולט בנו, אדם כמוני וכמוך) רוכב על תובנת תורת אדם ונח ושאר התורות שלנו. בלעדיו אין לאדם אפשרות לשלוט באדם.

בדור הזה נולד אברהם. אברהם מורד בריבון אדם שזה כשלעצמו היא מהפכה ראשונית נגד ריבון אדם. וחוזר לארץ ירושתו וממציא להם את הכנסת האורחים שבלעדיהם אין קניין קביל, וממציא את ברית המילה כאנטי תזה לכוליות האנושית הדמיונית שהמציא נמרוד לעבדים שלו שיהיו קלים להישלט על ידו. ראו ברית מילה בשביל מה? . ואגב זה תבינו עכשיו לעומק את חז"ל במדרשי ההלכה בספרי האזינו: "מראש פרעות אויב, כשהקדוש ברוך הוא מביא פורענות על אומות אין מביא עליהם שלהם לבדם אלא שלהם ושל אבותיהם מנמרוד ואילך, כשמביא טובות על ישראל מביא עליהם שלהם ושל אבותיהם מאברהם ואילך".

וככה אמורים היו בני ישראל להישאר בארץ ירושתם לנצח. אבל יוסף חלם למלוך ואחיו לא כבשו את יצר הדחיה, והנה יוסף בגלות ואין לו ממש ברירה והוא משתלט עם פרעה על כל הקניינים עם המונופולים כנ"ל, ומשעבד את בני אנוש למלך. ואחרי כמה דורות גם בני ישראל משתעבדים לאלוהי הקניין ומתבוללים במצריים ונכחדים כמעט כולם רק אחד מחמישה נשארים יהודים שעמם משה מתחיל את התקומה והמהפכה שלו ושל דורו.

עכשיו ברשותכם אנחנו חייבים להיות ממוקדים. אמרנו שמשה מוציא את בני ישראל ממצרים, אבל מה אפשר לעשות עם עבדים?! כלומר כמו שהסברנו שאי אפשר לשלוט באדם בלי התבונה העצמאית  שהאדם קיבל מהוריו על ידי תורת אדם. כלומר בלי שפה בגיל הרך אין שפה ואין שליטה בעשיית צרכים וכו' וכו', ככה בני משטר שמורגלים שאומרים להם עם שוטר ועיתון מה ואייך ומתי, לא מסוגלים להיות עצמאים. אפי' שאפשר להלהיב אותם עם חירות ולהביא אותם למעמד הר סיני לקבל על עצמם אמנה תבונית חברתית צודקת ומוסרית, לא עבר ארבעים יום והנה רצו אדון על עצמם = חטא העגל.

כלומר משה רבינו מבין שאי אפשר לעשות מהפכה בדור אחד – ואפי' אסור לעשות מהפכות אנושיות, א' זה לא עובד בתכלס וב' זה דורש הרבה דם כפי שראינו בכל המהפכות האנושיות, ואחריו חוזרים ככלבים לאותם חטאים שהביאו למהפכות, כי פשוט לא הבינו מתחילה את המהפכה, ולכן המהפכה היית לריק מתחילה.

אוקיי משה רבינו נכנע להם ונותן להם משכן כביכול ריבון אדם על אדם אבל בתנאים שלו שאומרת שלפני הסמכות יש זכויות יסוד שבלעדיו אין לבר בסמכא שום סמכות. ולא רק זה, משה מסתובב עמם במדבר עד שהדור הבא מתבגר, אפי' שהוא יודע ומבין שהוא בעצמו בחייו כבר לא יצליח ליישם הלכה למעשה את החוקה שלו. כלומר הוא לא נכנס עמם לארץ ירושתם. כלומר הוא פועל עם הילדים בגיל הרך וככה הם נולדים ומורגלים להיות בני חורין בעל דעה עצמאית ואחריות אישית. ואייך עושים את זה? אתה לא יכול בלי ההורים כנ"ל נמרוד ושאר מנהיגים והשרלטניים?! אתה מלמד את ההורים שהם עוד ילדים להיות הורים. כלומר מהות היהודי הוא הילדים = עולם הבא = הדור הבא.

אבל, הכל בעל פה ועוד לא חובה עצמאית. כלומר החינוך החובה של חז"ל עוד לא קיימת בזמן משה. ונוסיף לזה שהם היו עבדים בני משטרים. ולכן בני ישראל עוד נצרכו את היורו משפטך ליעקב = שבט לוי. כלומר בני ישראל עוד לא היו ברמה של תלמידי חכמים בעצמם. וזה היה בעוכריהם כי שבני שבט לוי חטאו, הם לא התעוררו להבין לבטל את שבט לוי ולהפוך להיות תלמידי חכמים בעצמם, הם רצו מרוב עצלות להיות בני משטרים כמו שאר העמים. והנה כנ"ל זה היה בעוכריהם של עשרת השבטים שלא למדו תורה והתבוללו ונכחדו לגמרי. אבל המלכים הצדיקים ניצלו את המצב של סמכותם ונעצו חרב בבית המדרש ואמרו: כל מי שאינו עוסק בתורה – ידקר בחרב זו! כלומר לא רק שנתן להם כל צורכיהם ואפי' תרם להם שמן לנר שיהיה להם אור בלילה בכדי שילמדו, אלא פשוט כפה עליהם ללמוד.

בדור הבא ב"ה בגלות, הדור הזה קיבל את התורה בשמחה בזמן מרדכי הצדיק על דרך קימו וקיבלו באהבה, מה שאין כאן בזמן משה רבינו.

וכאן נכנסים אנשי כנסת הגדולה. הרי עד הגלות התורה נלמדת בשביל ארץ ישראל עם סמכות שבט לוי שצריך לתת להם מעשרות וכו' בקיצור כל התורה בפרטי ההלכות רלוונטיות שאנו בארץ ישראל עם סמכות בית המקדש. עכשיו שאנחנו בגלות תחת ריבון אדם על אדם עם אליל הכסף ואליל הקניין וחלוקת העובדה, אייך בדיוק שורדים שם? אייך מתנהלים כבני חורין בינינו, ובינינו לבינם, השלטונות וההמונים בני המשטרים שאנו חיים ביניהם? ואייך מפרנסים את הפילוסופים שתורה אומנתם?

יחזקאל המציא להם בתי כנסת ובתי מדרשות בגולה. שזה במקום בית המקדש וסמכותו. דניאל שכבר היה חלק מאנשי כנסת הגדולה ממציא להם את הצדקה תחת אליל הכסף הלא משמט, ככה יש כבר אייך לפרנס את הפילוסופים שתורה אומנתם. בהמשך חינוך החובה אחרי שיש כבר יכולת אנושית המונית לכתוב (המצאת הדף והדיו) ולקרוא. והנה כל ילד יהודי יחד עם הלימוד שפה והחיתול לשלוט בעשיית צרכיו, מקבל מהוריו גם את היכולת לכתוב ולקרוא. ואז מתאפשר לאנשי כנסת הגדולה לכתוב נוסח תפילה לכולם וכולם כבר צריכים ומחויבים להתפלל שלוש פעמים ביום ודווקא בציבור בבתי כנסת והמדרשות. כל זה במקום בית המקדש וסמכותו. כי כולם, כל ילד כבר תלמיד חכם בעצמו = בני חורין = בעלי מחשבה ואחריות אישית עם משמעות חיים עמוקה.

זה הרמה של הדור ההוא וזה המהפכה הגדולה. יהודים לא צריכים יותר לסמכות ריבונית אפי' סמכות של שבט לוי בבית המקדש שהיה סמכות עם זכויות יסוד כנ"ל. מאותו דור התפתחנו וכתבנו בשוק החופשי את מדרשי ההלכות ואחריו המשנה והתלמודים. וכל זה אחרי שבוטל אפי' סמכות הסנהדרין. כלומר אחרי ביטול הסנהדרין בני ישראל היהודים כבר ברמה שמשה רבינו חלם עליו כבר ביציאת מצרים וסחב את כלום – אנשים נשים וטף להר סיני עם האמונה שזה אפשרי בדור של עבדים\בני משטרים.

ולכן אומרים חז"ל למה נקראו אנשי כנסת הגדולה?! כי החזירו את הגדולה\העטרה ליושנה. ומהי ה"יושנה" הזה שחזרנו אליו? החשיבה של משה רבינו!!! כלומר אותו דור שמשה רבינו חשק כל כך, נוצר על ידי אנשי כנסת הגדולה אחרי אלפי דורות.

שהיהודים טוענים שבלי התורה אין קיום לעולם, מקבל כאן הבנה פשוטה. שום משטר לא קיים בלי תורת אדם ותורת נח וחלק גדול מתורת משה וחז"ל = ההורים והמסורת שלהם. היהודים כשלעצמם שלא מקבלים מרות המשטרים – שזה כבר הגן היהודי הנצחי מאז אימא רבקה, אין להם חיים בלי התורה ובעיקר בלי תורת אנשי כנסת הגדולה וחז"ל עד ימינו אנו.

עכשיו, תחשוב על מצב שכל היהודים נכנעים לבני המשטרים וכן נהפכים לבני משטר. מי בדיוק ייתן לילדים את תורת אדם אם אין טעם יותר באבא ואימא אם הילדים של המולך?! הרי המשטר נלחם בחרב ובחנית מול המשפחה המסורתית. ואנחנו כיהודים שיודעים שבלי זה אין להם משטר כנ"ל. אז מי יעמוד מול המשטרים הנבערים האלה אם לא אנחנו היהודים החרדים לדבר השם?!

נכון גם הימין ובעיקר הדתי לאומי עוד נלחם גם כן נגד המשטרים הבורים האלה בתחום הספציפי הזה, אבל לעומק אין להם הצלחה (ראו המלחמה האבודה – הציונות הדתית מול הלהט"ב והפמיניזם) כי הם חיים בפרדוקסליות כי בריבון אדם על אדם הם עוד מאמינים, ורוצים לשלוט ורוצים שררה והם מעבירים את זרעם למולך. וכמובן מאמינים במדינה קפיטליסטית ששוללת מכל יהודי את ארץ ישראל וממליך על היהודי את אלוהי הקניין ואלוהי הכסף הקפיטליסטי.

ברצוני לומר שבתכלס הילדים שלהם כבר יותר יתחברו עם בני המשטר הנבערים. א' כי הם בחינוך של המולך ולא בחינוך פרטי יהודי משלהם. ב' העולם המודרני של בני המשטרים כובש את ליבם במציאות. והנה הגיע אליהם אלוהי המגדרים = הפמיניזם ועוד ועוד שמחריב להם את המשפחה הפרטית של כל אחד מהם.

ובכן אין כאן קיצורי דרך, שאתה בן משטר הילדים לא צריכים יותר למצוות. ולכן לא לומד אותם ובמהרה לא מקיים אותם ככה בדור הבא הוא כבר בן משטר קלסי שפועל אך ורק למען הדגל או למען עצמו בשביל שבעים שנה ואחריו המבול.

נוער נבער נמשך ללאומניות בטבעיות, הרי בעיניו הוא צריך כוח בכדי לשרוד. והנה כל בני המשטרים הנבערים תמיד זורקים לנוער הנבער הזה את השואה ואת הערבים וכו' וכו' בכדי לשכנע אותם שבלי כוח הם לא ישרדו.

בעיתונות, המתחזה לעיתונות חרדית, וכן באתרים כאלה וברשתות, ישובים כמה בורים שכאלה ולבושתנו הם כבר לא נוער אלא בורים שמנים ושיכורים מרוב בורות, ביחד עם הימין והדתי לאומי, מסיתים ומדיחים את הנוער הנבער האלה. והנה התוצאה, שלא רק נוער שבאבניקים נסחבים עמם אלא גם מבוגרים בורים נסחבים עמם. בסיטואציה הזו נקלע הבחור הנ"ל באלעד והתווכח עמם. עיתונאי מערוץ כאן 11 קלטו אותו, ובקשו ממנו הסבר. והנה בני המשטרים הנבערים מופתעים פתאום מדעות פשוטות של היהודי החרדי. הם רגילים לשמוע את המתחזים לחרדים בתקשורת הבורים השמנים האלה.

לסיכום:

אדם בן חורין חייב להיות מלא (בלימודים ובחשיבה ובמשמעות) ומורגל על ידי ההורים כטבע שני, בכדי להיות באמת בן חורין. כל דור ודור חייבים ההורים להתקדם עם הילדים כי אין עמידה באבולוציה שהיא חץ ישר בזמן שאו שאתה הולך קדימה או אחורה עד הכחדתך רח"ל.

בריבונות אדם על אדם, המשטר לא מאפשר את החירות הזאת. א' כי הוא רוצה אותם נכנעים לו. ב' הוא צריך אותם כהון אנושי להון שלטון. ולכן לא רק הוא נלחם על הילדים של בני המשטר, הוא נלחם גם נגד ההורים שמה להורים יש איזה עצמאות. ולכן המציא את אלוהי המגדרים שקשה יהיה להורים לשרוד כהורים.

מנגד ההמונים בני המשטרים באמת לא מרגישים צורך בעול הזה אם בכל מקרה המשפחה והילדים הולכים למשטר ולמולך. ולכן הם גם לא מרגילים את הילדים שלהם לתורה ולמצוות. וזורקים את עול החינוך על המשטר ועל השוטר (תשימו לב למי קל להתקשר למשטרה).

התוצאה שאיש ההמון הפשוט באמת ריק וככה צריכים אותו, הרי אייך יהיו למשטר עיתונאים בורים ושופרות של המשטר?

ובכן, דורות על גבי דורות היהודי מתפתח. הוא הגיע לרמה כזו שהוא לא צריך יותר לשום סמכות. וככה מאז ביטול הסנהדרין לפני אלפי שנים אין כבר אפי' סמכות רבנית. ומכאן המיליוני גוונים של היהודי. הרי כל יהודי הוא בן חורין עם דעה משלו. הוא בן חורין עד כדי כך שהוא יכול לחדול להיות יהודי ולהיכחד רח"ל.

במאה האחרונה קרה הבגידה הגדולה של חלק מהגוונים היהודיים. והם הקימו ריבון אדם על אדם ועוד על היהודי ועוד בארץ ישראל. כמובן החצוף הזה מבקש את הילדים למולך בכדי להקריב אותם על מזבח הדגל. הוא הצליח מרוב טיפשות להרגיז עליו את כל עמי האזור הערבים נגד היהודי ככה שיש לו גם תירוץ לומר שצריכים אנחנו להגן על עצמינו מפני הערבי.

אם לפחות הוא השכיל בשנים האחרונות להבין את זה שהמלחמה עם הערבים מיותרת ודורש דם של זרעינו לריק במיוחד במדינה קפיטליסטית שאין לערבי וליהודי את ארץ ישראל אלא את אלוהי הכסף והקניין. באים הדתי הלאומי וזועק לא נוותר על המלחמה עם הערבים לשם הלאומניות הריקה מתוכן, הרי אנחנו במדינה קפיטליסטית. ראו מדינה קפיטליסטית ושני עמים מטומטמים – הדו קיום

נכון אנחנו תקועים עם הימין בגלל שהם יותר קרובים למסורת, וגוברתינו כנ"ל היא בכיבוש יצר דחית היהודי מקהל השם, אבל יש גבול כמה אפשר לספוג. אי אפשר לתת לכם להסית ולהדיח את הילדים שלנו.

הכל פנים רמת הדור של היהודי בני המשטר במודרנה, הוא אותו רמה של השכנים של אברהם אבינו אצל נמרוד. כלומר הם הלכו אחורה בזמן כאילו נרדמו לכחמש אלף שנה. מה שהכי הורג אותי שהם קוראים לזה תקומה. להיות בן משטר זה תקומה? את זה היה לנו כבר אצל נמרוד, בשביל מה אברהם אבינו ברח לארץ ישראל והמציא לנו את ברית המילה?! ראו מלכות ישראל מול ברית מילה. ואת זה – להיות בן משטר, יכול כל יהודי בכל דור לעשות לבד = התבוללות. הפשע כאן שהם כופים את זה על כל היהודים בארץ ועל כל הערבים בארץ.

לסיום:

תקומה ומהפכה, היא סיטואציה אנושית שדור מתקדם ליותר טוב מהדור הקודם בכל תחום ותחום מהגשמי עד המוסרי והערכי.

הפיכת היהודי המודרני לבן משטר זה לא רק בגידה בעצמו במהות של האדמיות שלו, אלא בעיקר בגידה באחיו היהודים שלא הקימו עליהם סמכות זה אלפי דור כי התפתחו לחירות האדם האבסולוטית, והנה הם באים לכפות את עצמם על שאר הגוונים של היהודי ומנסים להפוך אותם לבני משטר פנאטים. ועינינו הרואות שהם הצליחו מול החלשים. וב"ה לא הצליחו מול החרדים לדבר השם. מה שמטריף במיוחד זה העובדה שהחילוני מפחד פחד מוות שמה רח"ל יקום כאן מדינה יהודית מה שנקרא מדינת ההלכה, והוא לא מודע לעצמו שמדינת ההלכה זה הממזר שלו עצמו. ראו מדינת הלכה = הממזר של הנאורות

בברכה

Max maxmen

הפולמוס – של חכמי החילוניות

הפולמוס – של חכמי החילוניות

מלחמת דת או הדת היא רק התפאורה?!

משנה: רבי גדעון לוי אומר: הדת היא אלא תפאורה. לעומק – טוען רבי גדעון, זה מלחמה לאומי נדל"ני. אלא אם זה היה רק לאומי נדל"ני, הלאומנים היו אמורים לכבד את הלאום השני הגר בארץ ואז רח"ל היו צריכים לענות לבני הלאום השני ולתת להם חירות וזכויות וכו' וכו'. והם הלאומניים רוצים את הנדל"ן באופן טוטלי רק להם\ללאום\ליהודי וכאן נכנסת הדת. הדת מאפשרת להם את הטוטל הזה = הנדל"ן\הארץ שייכת רק ללאום היהודי. ולכן הדת משמשת אלא לתפאורה. (מבולבלים?! כן, גם אני!! וזה כלום כשנגיע לגמרא)

רבי ב מיכאל אומר: זוהי מלחמת דת. אכן, הם גם לאומנים. אך זו לאומנות דתית לחלוטין. רש"י: כלומר זה מלחמה לאומנית דתית. (מבולבלים?! כן, גם אני!! וכנ"ל)

גמרא: אמר רב מקס: אין הם חולקים ביניהם, הרי רבי גדעון בעצמו אומר שהפור הדתי עוד לא נפל. המאבק היה ונותר לאומי. (רש"י: כלומר הדתי לא רק תפאורה גרידה הרי הפור הדתי עומדת ליפול). אלא רבי ב מיכאל אומר שזה כבר נפל. כפי שרבי ב מיכאל מסביר בטוב טעם: מפא"י ההיסטורית אכן היתה "לאומנות ונדל"ן" בלבד. לזמן־מה הצטנפה הדת בפינה, והֵשִׂימה עצמה מנמנמת,,,,, פעם, די מזמן, עדיין היה סיכוי לעצור אותה. לא עוד. רש"י: כלומר הפור הדתי כבר נפל ואי אפשר כבר לעצור אותו אליבא דרבי ב מיכאל.

עד כאן הציניות מכאן ברצינות.

מה נאמר ומה נדבר. אצל חכמי החילוניות אי אפשר לדעת אם דבריהם הם לוגיקה אנושית קלסית ואז אייך דבריהם כל כך מבולבלים כאן?! או דבריהם הם יותר כניסיון להמציא נרטיב שלא קיימת לשם חינוך ההמונים בני המשטר הנבערים. ולכן אם נלך עם המחשבה שהפולמוס כאן היא פולמוס לוגי אנושית קלסית, מדובר כאן בשני אנשים מבולבלים לגמרי עם הרבה כאבי בטן. ונרחיב להוכיח את זה.

גדעון לוי בעצם מנסה לשכנע את עצמו שמוסרית כחילוני מותר לו מלחמה לאומית בין קולוניאליסטים למנושלים, ולכן מותר גם למנושלים (קרי הערבים) להשיב מלחמה. ואז כחילוני כובש ייתן להם זכויות ואפי' מדינה וכו' וכו'. כלומר הכיבוש כשלעצמו כחילוני, זה לא בעיה מוסרית. הבעיה זה הדתיים שרוצים לאומנות ונדל"ן באצטלה דתית.

ב מיכאל גם באותו כאב בטן. הוא מנסה לשכנע את עצמו, שפעםםם אכן היתה "לאומנות ונדל"ן". כלומר כיבוש הארץ ככובש זה בכלל לא בעיה מוסרית (עם תיבול השואה כמובן: "לאחר השואה לא היה מנוס מלנסות"). הבעיה זה הדתיים שלא רוצים כביכול את הערבים. הם רוצים לטהר את הארץ מטומאתה.

לא צריך להסביר ליהודים יהדות. ביהדות – מר ב מיכאל, אסור לעלות לחומה בחרב (אסור לכבוש את הארץ. מעבר שאסור ביהדות ריבון אדם על אדם בכל היקום), ולכן זה כולל את הר הבית, אלא לעלות להר הבית האיסור היא גם לעלות באופן פרטי בלי חרב. מר ב מיכאל היקר, תסביר לי בבקשה. כיבוש הארץ כחילוני בסדר מצד המוסר האוניברסלי או מצד המוסר היהודי, וכיבוש הארץ עם הדת אסורה כי אסור לעלות להר הבית?! ולכן המסקנה שלך היא שהיינו אמורים כחילוניים לכבוש את הארץ אבל  לכלא את כוהנינו בבתי הכנסת?!

נווו והיה שכלאנו את הדת בבית כנסת ואת הדת של הערבים במסגדים, לדעתך שני העמים\הדתות היו מקבלים את הריבון החילוני ועוד החילוני היהודי?

אותו דבר מר גדעון לוי היקר: תאמר לי והיה שתיתן ככובש וכריבון ליהודי ולערבי את כל הזכויות החילוניות, האם שני העמים יקבלו את ריבונך החילונית ועוד מחילוני יהודי?

סתם שאלת תם: מהי עם מהי לאום מהי דת ?? ניסיתי להבין את זה במאמרים שלכם וללא הצלחה. נתחיל עמך מר ב מיכאל היקר: "היא גם העם היחיד בתבל שהוא גם דת. מין עם־דת שכזה. שלוש פעמים (לפחות) ניסה העם־דת הזה להיעשות גם ללאום. עם טריטוריה, שררה, צבא ומקדש. שלוש פעמים הוא דפק לעצמו את הראש בקיר. ותמיד היתה זו הדת שהטריפה את דעתו והמיטה עליו קטסטרופה. לא הלאומנות, לא הנדל"ן" (מתוך המאמר)

יצאתי מבולבל לגמרי – מר ב מיכאל היקר. עם היהודי היא גם עם וגם דת וגם לאום?!  והדת דווקא הטריפה את דעתו והמיטה עליו קטסטרופה?! הא ולא הלאומנות ולא הטריטוריה אלא הדת?! לא נכון שקודם תסביר בטוב טעם מהי עם מהי דת מהי לאום?!

אותו דבר מר גדעון לוי היקר: "זו לא מלחמת דת אלא מלחמת שליטה באצטלה דתית. מלחמתם לסילוק הפלסטינים מהשטחים — שהוא מטרתם האמיתית — היא מלחמה טריטוריאלית ולאומנית. הם פשוט רוצים את כל הארץ לעצמם. בדיוק כמו שעשו שימוש שקרי וציני בביטחון כמניע להתנחלותם, הם מספרים לעצמם ולזולתם סיפורי מקרא כדי להוכיח את ריבונותם. מלחמת דת היא לא. ,,,,,,,, אבל רובם עדיין רוצים את מה שכל העמים החילוניים רוצים לעצמם, שוויון זכויות לאומי או מדינה משלהם." (מתוך המאמר)

יצאתי מבולבל לגמרי – מר גדעון לוי היקר. מה זה עמים חילוניים? העם החילוני הזה לא רוצה ריבונות וטריטוריה? מה קורה ששני עמים חילוניים רבים על אותו טריטוריה?! כלומר והיה שהערבי והיהודי מוותרים על הדת (מה זה דת עוד לא הסברתם לנו), ונהפכים לעמים חילוניות נפרדות מול העם החילוני שלך שנקרא לו כרגע ישראל. והנה שלוש עמים חילוניים, יהודי, ערבי, ישראלי, רבים על אותו טריטוריה ועל אותו ריבונות. מה בדיוק אתה פותר כאן?

מצטער לומר לכם שזה נשמע כמו מדומיינים שחושבים שריבונות זה אנחנו הצדיקים, היודעים היטב את נפש בהמותיהם, שזה כמובן ההמונים היהודים והערבים והישראלים. וכל מי שמפריע כאן זה שהיהודים והערבים והישראלי החילוני הימני, לא רוצים לקבל את הריבונות שלנו הצדיקים. אתה מר גדעון לוי טוען שזה בגלל הנדל"ן והלאומנות וכמעט הדת. ואתה מר ב מיכאל טוען שזה כבר רק הדת.

אבל כאומר זה רק דמיון. הרי הוכחתי לעיל שאפי' שכולם יוותרו על הדת, נריב כעמים חילוניים על אותו טריטוריה.

המסקנה שלי שאתם חיים בהכחשה – מר גדעון לוי ומר ב מיכאל היקרים (ראו ההכחשה – הכובש שחי בהכחשה – ותסמונת סטוקהולם ). כל הבעיה היא החילוניות כשלעצמו. ועד שלא תחליטו מהי בכלל חילוניות (אין חיה כזו לדעתי), אני הסביר בטוב טעם מהי הבעיה. אבל קודם מהי דת ובעיקר הדת היהודית (דתות אחרות לא ממש רלוונטיות לנו), מהי עם מהי לאום\ריבון.

דת = חוק. אפשר חוק של ריבון ואין ריבון בלי טריטוריה. ולכן הדת שנקרא ריבון, היא תמיד דת עם טריטוריה. ואפשר חוק של גזע בלי ריבון, וזה אפשרי עם טריטוריה, ואפשרי בלי טריטוריה = גזע בגלות = היהודים. המסקנה: לכל ריבון יש דת וחד הם. לכל גזע בטריטוריה שלה יש דת וחד הם. היהודים הם הגזע היחידי שיש להם גם דת בלי טריטוריה = גלות = תחת ריבונות זרה.

עם = גזע. ושאלת המיליון דולר, למה לעזאזל אם במקרא ובאבולוציה כולנו מגזע אחת, נפרדנו להרבה עמים\גזעים?! התשובה: הלאום\הריבון!! ריבון אדם על אדם שהמציא נמרוד המקראי, הביא להפרדת העמים שרבים על טריטוריה.

לאום\ריבון = ממזרים. כלומר אנשים לא שייכים כובשים טריטוריה ומקימים על עצמם ריבון = דת הריבון. ורוצים שהמקומיים הכבושים תחתם יקבלו את דת הריבון שלהם. וזה בעצם מה שמר גדעון לוי ומר ב מיכאל רוצים. ואין לזה שום קשר לחילוניות. מדובר על כובשים שרוצים את המקומיים תחתם. אם זה היהודים המסורתיים והחילונים (הימניים) והחרדים, ואם זה הערבים החילוני או הדתי.

לכובש הזה יש בעיה רצינית בארץ ישראל. הוא רוצה את היהודים, והיהודים לא רוצים אותו משני סיבות. חלקם פשוט רוצים להיות הריבון = הימין. חלקם אסור להם בכלל ריבון = היהודים האותנטיים החרדים. הכובש רוצה את הערבים, ושוב אותו סיפור, הערבי רוצה ריבון עצמאי. וחלקם רוצים ריבון דתי\מוסלמי שזה לא דומה כלל לדת היהודית שאסור ריבון אדם על אדם.

המסקנה: הבעיה היחידה היא ריבונות אדם על אדם. והיות שהחילוני (אם יש כזה חיה. בהמשך נדון לעומק בנושא האם קיים חיה כזו) לא שייך, הוא ממזר שצריך לכבוש טריטוריה. אחרי שכבש טריטוריה הוא מחוקק לעצמו דת\חוק וזה לא מספיק לו כי כובש לא יכול לחוקק דת ולכן הוא חייב ריבון שכופה את החוק\דת שלו, הוא צריך בעיקר את הריבונות = ריבון אדם על אדם. ואת זה המקומי לא יכול לקבל. לא היהודי ולא הערבי.

היהודים והדת היהודית

כאמור כובש לעולם לא יכול לחוקק חוק\דת, בלי ריבון. כלומר הוא חייב לכפות את חוקיו כמו שהוא כופה את כיבושו עצמו. ולכן תמיד חוקי הריבון כשלעצמו לעולם לא תואמים לחוקים שהוא מחוקק לעבדיו הנתינים שלו. למשל לריבון מותר לרצוח. לריבון מותר לשלול את חירות האדם ולהכניס אותו לכלא. לריבון מותר לגנוב נכסים קרקעות ואפי' את הילדים שלכם. בקיצור אין אף צוו מוסרי שהריבון חייב לו (ותזכרו מדובר באנשים כמוני כמוך. הריבון זה הדת\האלוהים שהם מדברים בשמו), מנגד יש לו (כן, לאנשים האלה שמדברים בשם הדת\האלוהים המדומיין שלו שהוא קורא לו ריבון) בטן מלאה מול עבדיו למה הם לא מוסריים וכו' וכו'. ולכן זה באמת לעולם לא עובד וקורא מהפכות חברתיות ומלחמות בתוך הריבון ולחוץ בין המדינות וכו' וכו'.

על כל פנים הנקודה שלי היא שהחוקים של דת הריבון, לא עומדים מכוח עצמם ולכן הם כושלים שוב ושוב. והצדיקים ביניהם כמו מר גדעון לוי וב מיכאל היקרים, סובלים מכאבי בטן. (מר גדעון לוי היקר, גוג ומגוג = מלחמת עולם, שאמור לתת לבני אנוש הניצולים ממלחמת העולם הזה, את התובנה הזה שאני טוען כאן. אלא הם מבחינת ככלב השוב על קיאו)

רק אדם חופשי שאוסר על עצמו כיבוש וכנ"ל הוא לא צריך ריבון אדם על אדם וגם אסור על עצמו ריבון אדם על אדם, יכול לחוקק חוקים אוניברסליים = צווים מוסריים אוניברסליים.

החשיבה הפילוסופית המוסרית היהודית, בקצרה ממש. בכדי שנבין את היהודים ואת דתו ואת אלוהיו. ובעיקר נבין את הטיעון העיקרי שלי כאן שרק חוקים בלי כיבוש וריבון הוא חוקים וצווים מוסריים אוניברסליים. ובגלל שהם אוניברסליים, היהודים קוראים לזה צווים אלוהיים על דרך "המלאך בין אדם לאלוהיו הוא שכלו" (אבן עזרא)

ובכן על פי התורה, כל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם (החייב זה לא פריבילגיה כן או לא. פשוט הוא חייב לומר וכו' ותבינו בהמשך למה). ואם כל העולם שייכת לכל אחד, חייבים סדר, סוג של אמנה אנושית. והנה אחרי המבול נשארו אב הגזע של כל האנושות (אל תתחכמו לי עכשיו כן היה מבול או לא היה. כי מחשבתית\פילוסופית זה לא משנה אם היה או לא) נח, ושלושת בניו.

מחשבתית הנח הזה עם בניו זה כל אדם בהווה (התורה סימטרי בזמן ובמקום ולכן תמיד שלומדים מקרא כל לומד בהווה הוא השחקן המקראי במציאות), שיודע שאם לא יהיה סדר בדור שלו עם בניו ככה לא יהיה בהמשך ומי יודע איזה מלחמות יעשו ביניהם. הרי כולנו מאב קדמון אחד ותראו מה יצא וככה בדיוק ייצא מכל אחד מאתנו רח"ל.

ולכן מחשבתית נוח שנקרא במקורות השופט, ממציא את הקניין הפרטי על ידי חלוקה בגורל. ויהושע בהמשך קובע עשרה תקנות לגבי משאבי הארץ ששייכים לכולם בשווה (לדוגמא הכנרת נפל בגורל אצל שבט נפתלי וכל השבטים יכולים לדוג שם דגים. מעיין שיוצא מנחלה פרטית, כולם באים לקחת מים וכו' וכו' ראו בתלמוד ביתר הרחבה. לשבט זבולון נפל רק חול ים, ולכן המציאו את מצוות התכלת וכולם חייבים לקנות מהם צבע תכלת מחילזון שבים. מכאן תבינו למה היום זה לא רלוונטי אפי' שנדע בדיוק אייך עושים תכלת. ראו מה הקשר בין תכלת לכלכלה – ההסבר העמוק למה אין יותר צורך בתכלת).

אוקיי חילקנו את הארצות לבנים. ומה עכשיו קורה עם כל ילד שנולד?! הנולדים לא מכירים בקניין של המבוגרים הרי הם חייבים לומר שכל העולם נברא בשבילי. ולכן נח השופט אומר שאין קניין בלי ירושה. כלומר ההורים לא יכולים לשלול את הירושה מהבנים. זה התנאים לקניין קביל. נשים לב שהקניין הקביל תלוי בחוקי המשפחה המסורתיים. אחרת אין ירושה לא לממזרים ולא לכל סוג משפחה אחרת שקיומו של המשפחה תלויה בריבון. במצב הטבעי לעולם לא יכול להתקיים משפחה לא מסורתית (ולא נרחיב על כך עכשיו ודנו בכך במאמרים אחרים) היא יכולה להתקיים אלא אצל ריבון\כובש עם עבדיו, כי הילדים של הריבון. (תבינו שחירות הילד אפשרי אלא עם הורים טבעיים שמחויבים לו מעצם זה שהם הורים ודואגים לו לכול. משפחה לא מסורתית, אין מחויבות טבעית אלא הריבון יכול לכפות את זה עליו. ולכן הילד נולד תלוי לגמרי בריבון וחסדו לטוב ולרע) מכאן יוצא שכל חוקי המשפחה וכל חוקי הקניין תלויים זה בזה.

עכשיו שכל אדם נולד עם קניין וחלק שווה במשאבי הארץ, אוטומטית נוצר הצוו המוסרי של לא תגנוב. כלומר הם תלויים זה בזה. וככה כל שאר הדינים בין אדם לחברו. מכאן נבין למה "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי), כי שאין למישהו משהו בעולם שנברא בשבילו, מותר לו לקחת מה ששייך לו. התורה היא בחי בהם ולא שימות ח"ו מרעב כי יש צוו מוסרי של לא תגנוב לא קביל. ראו גניבת אפיקומן – עומק המנהג לגנוב את האפיקומן בליל הסדר

ובכן הטענה היהודית היא שארץ ישראל היא הירושה של היהודי מאותו חלוקה של נח ובניו. אבל כזכור נמרוד מרד בשופט נח וחוקותיו וכבש את כל העמים והקים עליהם ריבון\אלוה\סמכות.

אברהם אבינו בורח מהריבון של נמרוד והולך לארץ ירושתו שירש מסבו שם בן נח. אבל כנען שהיה לו ארץ משלו, באפריקה, כבש את הארץ (ולא משנה כרגע הסיבות). והנה אברהם יכול לכבוש את הארץ מכנען הרי הוא ניצח את הכובשים. בכל זאת לא כובש אותה בשבילו אלא קונה בכסף אפי' קבר שרצו לתת לו בחינם. הכל כי ידע שאם כיבוש ואפי' אם מתנות, אין לך מוסר ודת\חוקים קבילים. ראו עקידת יצחק הליבה החרדית

חלוקת העבודה והאמצעי חליפין.

בני אנוש הבינו די מהר שחלוקת העובדה מועיל לכולם. די מהר הומצאה האמצעי החליפין = הכסף. הנה המקרא לוקחת אותנו עד מצרים לתת לנו את ההבנה אייך תוך שנתים כולנו יכולים לאבד את כל הרכוש ולהפוך להיות עבדים לבעלי ההון שזה המלך פרעה ויוסף. וכמובן אייך התהפך הגלגל שיוסף מת וכל בני ישראל עבדים. ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל ראו גם מי אתה יוסף ? פרעה או יוסף ? (סיפור יציאת מצרים כהלכתו)

משה רבינו מוציא אותנו ממצרים ושוב מנסה לעשות אמנה אנושית. והחזירים רוצים ריבון\לאום = חטא העגל. תבינו זה לא תמימות, זה פשוט עניין של הון. הם רוצים חלוקה גדולה מחלוקת העבודה של כולם. ראו  אלוהים רצה להרוג את משה רבינו. למה ?

בכל אופן אחרי דור נכנסים כבר לארץ ישראל אחרי שבלעם העיד לכל העמים שאנו היורשים של הארץ. הכיבושים בדרך לא מביאים ביכורים כי זה לא ארץ ירושתם מחלוקת נח. ולכן באמת בני ראובן וגד פיחדו שבני ישראל לא יכירו בהם כישראלים, כי הם כובשים (ראו בספר יהושע בהרחבה). בכל אופן יש כבר שמיטת כספים בחוקה שזה אומר אי אפשר שטר בעלות על עמל יותר מהזמן של העמל עצמו (כסף = שטר על עמל, ועמל אדם בטבע נכחד, אז אייך השטר\הכסף נשמר?! בטבע הכל נכחד, ההמצאה האנושית הזה שנקרא אמצעי תשלום\כסף, היא נצחית, וכל דבר נצחי מנצחת את הלא נצחי. ולכן תמיד הכסף מתכנסת אצל יחדים וכובשת את כל ההון האנושי והנדל"ני). ולכן אין סכנה שהיא תתכנס אצל בעלי ההון (היום בלי שמיטת כספים, מאז אחרי המלחמה מעל 50% הון אנושי נמצאת אצל אחוז אחד מבני אנוש). יש את החוק שאי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות. בקיצור כל יהודי נולד עם קניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ. ככה הוא מגיע בחלוקת העבודה בלי כפיה. ירצה יהיה בה, לא ירצה לא יהיה בה, ויאכל מעמלו בנחלה שלו.

ובכן זה כל החוקה של היהודים על רגל אחת.

מה עושים בגלות? קונים בכסף!! ואצל מי שמתכנס הכסף הלא מושמט בעמים – שזה חוק טבע באליל הכסף שהיא מתכנסת אצל יחידים ולכן הרי המציאו את שמיטת הכספים – הם מחזירים את הכסף ליהודים בקהילה. זה נקרא "צדקה" שדניאל הנביא המציא ליהודי הגולה. (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל) וככה שרדנו אייך שהוא עד הלום.

עכשיו נחזור לדיון שלנו עם חכמי החילוניות הנ"ל.

שהיהודי אחרי השואה – כפי שטוען מר ב' מיכאל "לאחר השואה לא היה מנוס מלנסות" כלשונו (זה הרי שקר התקומה מה שנקרא התקומה הציונות לא התחיל בשואה) – כבש את הארץ בשביל היהודים, האם הוא נתן ליהודי את הארץ?! קדחת!! הרי למי בדיוק השופט ברק השופט הגדול, משכיר את דירותיו בארץ?! לא ליהודים?! אייך זה שאין דירה ליהודי השוכר ממנו דירה?! שמעתי מקרוב משפחה של השופט ברק שפעם ראה מישהו מבקש מהשופט צדקה, והשופט ענה לו "לך לעבוד". אתם מבינים רבותי איזה בור ועםארץ הם אדוני הארץ ושופטיהם?! הרי ממה נפשך, אם הארץ של היהודי, אז יש לו נחלה וחלק שווה במשאבי הארץ ולכן הוא לא צריך צדקה. ואם היהודי בגלות בארץ ישראל כי הקימו ריבון וגזלו ממנו את הארץ ומשאביה, אז כיהודי תן לו צדקה כפי שמצווה הנביא דניאל וכפי שמצוו המוסר האוניברסלי והאינטלקטואלית. אתה לא יכול להיות כזה חמור ולא להבין שצדקה זה השוחד של בעלי ההון מול המנושלים. הרי המנושלים לא אמורים להכיר בקניין ובהון שלך ולכן לא מצווים בצוו המוסרי של לא תגנוב. ראו צדקה ?! השקר הקדוש של האנושות !

תבינו שחלוקת העובדה אפי' שהיא תהיה שוויונית לגמרי, לעולם אי אפשר להעמיד את חירות האדם על סמך שיש לו עבודה ולכן הוא מצווה לעבוד ולכן הוא לא אמור לבקש צדקה. חירות האדם בלי נחלה כקניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ, זאת קלישאה של בעלי ההון שלטון. כבר חנה ארנדט עמדה על כך ואמרה: "הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם" זה שהיהודי קונה בכסף מקום בגולה, זה בגלל הכובשים\הריבונויות כנ"ל. אבל בארץ ישראל הוא לא צריך לקנות בכסף. על כל פנים בכל מצב צדקה נותנים כנ"ל.

יש איזה חוסר השכלה וחוסר אינטליגנציה מינימלית לטוען לאדם "לך לעבוד" כאילו לעבוד זה צוו אלוהי או צוו מוסרי אוניברסלי. זה יותר מיזה, זה חזירות לשמה לטוען כזה טענה, הרי אתה לא חושב להתחלק עמו בצמיחה שצומח מחלוקת העובדה, אלא להפך, אתה רוצה לכנס אצלך כמה שיותר. אז אתה שולח אותו לעבוד בכדי לקחת ממנו כמה שיותר?!

הכובש שרואה את כל הנתינים כעבדיו, בוודאי רוצה שכולם יעבדו. ולא רק בעל המשפחה אלא הוא רוצה גם את הבת זוג בחלוקת העבודה (כן, המלחמה של הריבון הישראלי מול נשות הערבים ומול האברכים החרדים ששולחים את נשותיהם לעבוד בחלוקת העובדה במקומם, מסביר את זה). אבל שאזרח מול אזרח. נגיד שחילוני פוגש חרדי או אישה ערביה וזועק כלפיהם לכו לעבוד?! מה זה אומר על האינטליגנציה של החילוני?

לסיכום:

מר גדעון לוי ומר ב מיכאל היקרים. זה לא דת ולא לאומניות ולא נדל"ן, זה הריבון!!!! עכשיו יש כאלה (שזה הדתיים הלאומניים והימין. ריבון תמיד דואג רק למקורבים במקרה שלנו זה היה האשכנזים. ולכן הימין רוצה ריבון למקורבים שלו וכן הדתיים הלאומניים. וכאן צודק מר גדעון לוי היקר) שרוצים גם ריבונות בשביל ההון. יש את הערבים שרוצים ריבון בשביל ההון. היהודים החרדים רוצים שתניחו להם. אל תיקחו מהם מע"מ  17% מכל מה שהם מכניסים לפה, ואל תקחו מהם מיסים וארנונה והם יסתדרו לבד. ק"ו אל תאמרו להם מה ללמוד בבית ספר, ובוודאי אל תגזלו מהם את הרווקים והרווקות למולך הריבוני שלכם (ראו  גיוס = מעביר את בנו למולך ). במיוחד שזה גם לא מוסרי בקנה המידה של הריבונות המתוקנות באומות. הרי במדינה קפיטליסטית אין גיוס חובה אלא שכירי חרב, כפי שמסביר בטוב טעם פרופ' יגיל לוי: "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן". אל תאמרו להם את מי לשלוח לחלוקת העובדה את האישה או את הבעל או את שניהם.

ולכן מר ב מיכאל היקר. הדת היהודית לא אשמה בכלום. היהודי לא רוצה לכבוש את הארץ ואסור לו אפי מדינה כפי שהשכלת לציין במאמרך: "האיסור החד והצלול שהטילה ההלכה על כל ניסיון להתקרב אל הר הבית, או לנסות שוב להקים מדינה יהודית"

האשם היחיד זה אלוהי הריבון הדמיוני שלא במקרה המציאו יהודים חילוניים. בתחילה באצטלה יהודית, ועכשיו נולד להם הממזר שנקרא מדינת ההלכה (ראו מדינת הלכה = הממזר של הנאורות). כלומר אנשי הדת הריבונית אנסו את היהודים באכזריות וגזלו מהם את צאצאיהם הרווקים והרווקות למולך בחינם וכל זה בשם היהדות, והנה ההמונים לקחו את זה ברצינות והפכו להיות לאומניים יהודיים שזה אסור בתכלית האיסור ביהדות. אז נכון שזה נשמע דתי אבל הריבון הכניס את המושגים המזויפים האלה בראשם. זה הממזר של הריבון החילוני. זה לא הממזר של היהודים והיהדות. ולמה מר גדעון צודק מולך שהאשם זה הלאומני והנדל"ן, כי כל יהודי מסורתי או דתי שהצליח להתברג בריבון האשכנזי המקורי, הוא פתאום פחות דתי לאומני וקורב יותר לצד השמאל של המפה. ולמה? הרי הדת לטענתך היא הבעיה!! מכאן אני מוכיח שזה לא הדת, אלא ההון שלטון = הריבון\הכובש.

לסיום האם קיים חיה כזה שנקרא חילוני.

בעיני זה קלישאה. או לחליפין כל דתי בן משטר הוא גם חילוני. הכלל: בן משטר שמשתעבד לריבון אדם לאדם, הוא לא יהודי במהות של המושג והמציאות העובדתית שלו, אפי' שמקיים את כל מצוות הדת. כי יהודי זה גזע = כל מי שצאצאיו יהודים, הוא יהודי. והיות שלבן משטר אין ילדים הרי הריבון\הכובש הוא ההורה העליון בחוק, ותוכיח עצם גיוס הרווקים והרווקות למולך שמתים בלי זרע. ולכן הם לא יהודים בעומק של המושג יהודי = נצחי על ידי זרעו = גזע.

והנה אני מגיע לנקודה שלי. לא מן הנמנע שחילוני יהודי משתעבד לריבון אדם לאדם. וחילוני יהודים בגולה תוכיח שהם נשארים יהודים וצאצאיהם יהודים. אייך הם עושים את זה? אני ממש לא יודע, כנראה כן מקיימים חלק מהחוקים היהודיים. מי שנהפך לבן משטר בגולה, דינו כמו בן משטר ישראלי ששניהם לא יהודים במהות כנ"ל.

אבל במחשבה שניה אפשר לומר מה שהאלוהים אמר לאליהו: אתה אומר עזבו בריתך בני ישראל?! אתה אליהו תלך בכל ברית מילה ותעיד שהם לא מפירים את הברית (זה המושג העמוק של כיסא של אליהו בכל ברית מילה). כלומר מלכות ישראל גזרו נגד ברית מילה (ראו מלכות ישראל מול ברית מילה) כי ברית מילה היא אנטיתזה לריבון אדם על אדם (ראו ברית מילה בשביל מה?). בכל זאת בני המשטר של ממלכת ישראל לא שמעו לגזירה של ממלכת ישראל וכן קיימו את ברית המילה. וככה בני המשטר של הריבון הישראלי המודרני ממשיכים למול את צאצאיהם. הרי אפי' ליאור שליין ומרב מיכאלי אשתו מלו את הבן שלהם, אפי' שמכרו לנו קלישאות כביכול חילוניות הזויות שהם נגד ברית המילה. ואני מקווה שגם לא יעבירו אותו למולך כפי שמרב טוענת לגבי הצבא. ואני מקווה שהיא עכשיו מתחרטת מהטענה שלה שהילדים שייכים לחברה הדמיונית קרי לריבון. עכשיו בוודאי היא חושבת שהבן שלה לגמרי. ולכן יש להם ילדים ולכן הם יהודים.

עכשיו תבינו למה אני לא מאמין במושג חילוניות. הרי אין חילוני רדיקלי יותר מהזוג החמוד הזה, ולבסוף הצהירו בפני כל עם ועדה שהם עושים ברית מילה לבן. כלומר השכל האלוהי היהודי עוד שוכן בזרע היהודים אפי' שהריבון רוצה לקחת את זה מהם.

סוף דבר

השיח חרשים הזה ביניכם לא תועיל כלום. כפי שהוכחתי כאן אי אפשר להבין מה אתם רוצים. וגם בזה שמאשימים משהו דמיוני כמו הדת או הלאום והנדל"ן, זה לא עוזר לתקן את התודעה החברתית. הרי אף אדם לא יעזוב את דתו, לא החילוני עם דתו, ולא הדתי עם דתו. ואף אחד לא יעזוב את קניינו ורכושו וכו' וכו'.

יש דרך יחידה שהיא הדרך היהודית, ללמד את ההמונים בינה. חשבנו שחינוך החובה במאות האחרונות אצל האומות, תעשה את זה, אבל קדחת, זה חינוך ממלכתי, קרי חינוך ועיצוב הילד להיות הון אנושי לטייקונים ולשלטון. ולכן זה מתפקידם של ההוגים הנכבדים כמוכם. ולדעתי זה קל מאוד, במיוחד במדינה קפיטליסטית. ראו למשל את מאמרי בשם מדינה קפיטליסטית ושני עמים מטומטמים – הדו קיום ראו גם את מאמרי החרדים: להחליף את שם המדינה מ"ישראל" ל"מוחמד" ראו גם אלוהי השמאל ואלוהי הימין קשרו קשר נגד האזרח הישראלי ראו גם עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב

בברכה

Max maxmen

מרדכי שימש כשופט ולא כרע ברך למחוקק המן?!

מרדכי שימש כשופט ולא כרע ברך למחוקק המן?!

דיקטטורה מול טוטליטריות

המאמר מוקדש לר' חיים היקר

זה אחת השאלות הכי קשות והעמוקות על מדרכי הצדיק. הרי הוא שימש כשופט אצל אחשוורוש. כלומר קיבל על עצמו את סט הערכים = החוקה של המלך אחשוורוש ופסק כנראה על פיו את פסקיו כשופט. אז למה מול אחד השרים של המלך הוא לא כורע ברך בזמן שהוא כן לכאורה כורע ברך לחוקה של המלך?!

בכדי להבין מה קורה כאן. אנחנו נצטרך להעמיק בהבדל בין דיקטטורה = מלך = אחשוורוש, לבין טוטליטריות = מחוקק. נצטרך להסביר לעומק למה יהודי בגלות העדיף לו מלך דיקטטור מטוטליטריות. ואז נבין את המהלכים של מרדכי הצדיק. ואגב זה נבין את המהלכים של הציבוריות החרדית בגלות המר ביותר שזה כמובן הגלות תחת הריבון היהודי הטוטליטרי. ואגב זה נבין למה המן רואה ביהודי החופשי והאינדיבידואלי, כאיום עליו. מה שאין כן אחשוורוש מזמין את היהודים למשתה כלומר לא רואה בהם כאיום. ואגב זה נבין גם למה אצל בן גוריון החרדים לא היו איום עליו ולכן לא כפה עליהם כמעט כלום ונתן להם חופש מוחלט בחינוך ומהצבא וכו' וכו', ודווקא אצל הימין הליברלי החרדים איום, והם דורשים מהם חינוך ליבה וצבא וביטול כל הזכויות הבסיסיות שלהם כמו דיור וחופש עיסוק בגלל הצבא.

נתחיל ותחזיקו לי אצבעות ובשם השם נעשה ונצליח אמן

דיקטטורה מהי

בגדול בעל כוח כובש אנשים תחתיו, ואחרי שהצליח בכיבושיו כמו אחשוורוש בזמנו, הוא יכול כבר להיות מלך נחמד ולהזמין את כל הנתינים למשתה על חשבונו. וזה לעומק המושג הידוע ש"חסד לאומים חטאת". החסד של הדיקטטורה מקיים את ממלכתו הדיקטטורית.

אנו רואים שדיקטטורה לעולם יהיו בעלי חסד וזה מה שמחזיק את ממלכתם. וזה באמת היה עצת דניאל הנביא לאימפריית נבוכדנצר (ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)

טוטליטריות מהי

בדיקטטורה של אחשוורוש ראינו שכבר במשתה הוא לא מצליח לשלוט אפי' באשתו ושתי. כלומר הדיקטטור מתחיל להבין שלנהל אנשים צריכים חוקים. וכאן נכנס המן. המן משמש אצל אחשוורוש כמחוקק. הוא מחוקק מיד במקרה של המלכה ושתי, את החוקים השוביניסטיים שלו, כמו להיות כל איש שורר בביתו = באשתו וכו' וכו'

עד אותו מקרה של המלכה ושתי, המלך היה לכאורה מלך טוב שנתן לכל נתיניו חופש מוחלט במסגרת ממלכתו כמובן. עובדה שכולם מוזמנים למשתה כולל היהודים. וכמובן העובדה שמרדכי הצדיק משמש אצלו כשופט. וכמובן העובדה שמרדכי מציל את המלך מידי הקושרים נגדו. העובדה שהוא מאפשר לאחיינית שלו להיות מלכה של המלך הגוי. בקיצור היהודים ובראשם מרדכי יושבים טוב בממלכה של הדיקטטור אחשוורוש.

אצל בן גוריון הדיקטטור, בערך קרה אותו דבר. בניגוד לבני המשטר של בן גוריון שאותם הפשיט מכל המסורת והתרבות המסורתית שלהם = הפשיט אותם מיהדותם, מול החרדים\היהודים האותנטיים, הוא לא דרש כלום ואפי' שיחרר אותם מהצבא ואימץ עקרונות יהודיים אותנטיים כמו כשרות שבת ונישואין.

הכלל לכל דיקטטור אין "חוקה" ולכן משאיר את המיעוטים עם החוקה ומסורות שלהם. ובמקרה שלנו בן גוריון אימץ – מעבר לחוקה הבריטית, גם חלקים מהחוקה והמסורת של היהודים.

כאמור במגילה אחרי הדברים האלה = אחרי המשתה ונישואין של אסתר למלך וסיפור הקשר שקשרו מול המלך שלא צלח בעקבות מרדכי, אחשוורוש גידל את המן. והמלך מצווה שהשופטים בשער המלך יכרעו לו ברך.

והנה הפסוקים

אסתר פרק ג (א) אַחַ֣ר הַדְּבָרִ֣ים הָאֵ֗לֶּה גִּדַּל֩ הַמֶּ֨לֶךְ אֲחַשְׁוֵר֜וֹשׁ אֶת־הָמָ֧ן בֶּֽן־הַמְּדָ֛תָא הָאֲגָגִ֖י וַֽיְנַשְּׂאֵ֑הוּ וַיָּ֙שֶׂם֙ אֶת־ כִּסְא֔וֹ מֵעַ֕ל כָּל־הַשָּׂרִ֖ים אֲשֶׁ֥ר אִתּֽוֹ:

לא רק שהיה השר הכי גדול והרלוונטית, הוא היה מעל כולם, כלומר כולם היו תחת סמכותו.

(ב) וְכָל־עַבְדֵ֨י הַמֶּ֜לֶךְ אֲשֶׁר־בְּשַׁ֣עַר הַמֶּ֗לֶךְ כֹּרְעִ֤ים וּמִֽשְׁתַּחֲוִים֙ לְהָמָ֔ן "כִּי־כֵ֖ן צִוָּה־ל֣וֹ הַמֶּ֑לֶךְ" וּמָ֨רְדֳּכַ֔י לֹ֥א יִכְרַ֖ע וְלֹ֥א יִֽשְׁתַּחֲוֶֽה:

כלומר, לא רק השרים, אלא גם עבדי המלך בשער המלך = השופטים, צריכים לכרוע ברך להמן בציווי המלך.

וכאן קורה הדבר הכי מוזר שמרדכי לא כורע ברך, ושאלנו למה?

ששואלים את מרדכי, הוא ענה "כי אני יהודי". ובכן, איזה תשובה זאת?

ששאר השופטים שומעים את תשובתו ומבינים טוב טוב מה זה אומר. הם הולכים להלשין להמן בכדי לראות היעמדו דברי מרדכי "כי הגיד להם אשר הוא יהודי"

והנה הפסוקים

אסתר פרק ג (ג) וַיֹּ֨אמְר֜וּ עַבְדֵ֥י הַמֶּ֛לֶךְ אֲשֶׁר־בְּשַׁ֥עַר הַמֶּ֖לֶךְ לְמָרְדֳּכָ֑י מַדּ֙וּעַ֙ אַתָּ֣ה עוֹבֵ֔ר אֵ֖ת מִצְוַ֥ת הַמֶּֽלֶךְ:

(ד) וַיְהִ֗י כְּאָמְרָ֤ם אֵלָיו֙ י֣וֹם וָי֔וֹם וְלֹ֥א שָׁמַ֖ע אֲלֵיהֶ֑ם וַיַּגִּ֣ידוּ לְהָמָ֗ן לִרְאוֹת֙ הֲיַֽעַמְדוּ֙ דִּבְרֵ֣י מָרְדֳּכַ֔י כִּֽי־הִגִּ֥יד לָהֶ֖ם אֲשֶׁר־ה֥וּא יְהוּדִֽי:

ובכן, למה הדיקטטור מרים את המן מעל כולם כולל השופטים?! כי בני אנוש לא יכולים להתנהל בלי חוקה.  והמן היה המחוקק, ואין מחוקק בלי שיש איזה חשיבה בסיסית וסט ערכים ומוסר. כלומר "החוקה". כלומר היה להמן חוקה שעל פיו חוקק את חוקיו השוביניסטיות שלו.

חוקה היא מערכת סגורה = טוטליטריות. תחשבו על מכונית. כל חלק של המכונית היא טוטלית למה שהיא מיועדת למכונית. אי אפשר שגלגל אחד ירצה לנסוע לצפון והשני לדרום. ההבדל בין חוקה למשנהו, הוא רק הסט ערכים והמוסר והמסורת והתרבות של כל קבוצה וקובצה בממלכה. ואם הממלכה היא דיקטטורית, היא מאפשרת לכל קבוצה לקיים את החוקה שלה. אבל אם קבוצה אחת כמו המן מצליח לכבוש את ליבו של הדיקטטור, הוא כופה את החוקה שלו על כל הקבוצות שיש להם כבר חוקה משלהם.

מול שאר הקבוצות המן מצליח לכבוש תחתיו. רק מול מרדכי קורה מה שקורה ושאלנו למה?

ובכן, אמרנו חוקה = טוטליטריות. לא כן החוקה היהודית. ביהדות נאמר "תורה חתוכה = טוטליטריות?!" אין לרגל עמידה = בטוטליטריות אין לאדם עמידה ולכן היא חייבת לקרוס כפי שטוענת הנביאה הפוסט מודרנית – חנה ארנדט.

והנה דבריהם הנפלאים והעמוקים של חז"ל בפסיקתא רבתי: "אילו ניתנה תורה חתוכה לא היתה עמידת רגל למורה שיורה, שאם טמא יש מטמאין כיוצא בו ואם טיהר יש מטהרין כיוצא בו, אמר ר' ינאי תורה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה ניתנה לו ארבעים ותשע פנים טהור וארבעים ותשע פנים טמא מניין ודגלו עלי אהבה (שה"ש =שיר השירים= ב' ד'), אמר לו האיך עבידת, אמר לו רבו המטמאין טמא רבו המטהרין טהור"

שהמן בא לכפות על כל הקבוצות את החוקה הטוטליטרית שלו בשם המלך הדיקטטור. הוא בעצם כופה עליהם חוקה אחרת משלהם. זה בעצם כמו שהשמאל ינצח את הבחירות מול הימין ויכפה עם רוב, את החוקי השמאל על הימין וכן ההפך. זה בעצם מסביר אייך שאר הקבוצות קיבלו עליהם את חוקת המן = כרעו ברך להמן.

מרדכי כיהודי, שאצל היהודים החוקה = החשיבה והסט הערכים והמוסר, היא באמת נצחית (סימטרי בזמן ובמקום), החוקים בידי חכמי הזמן והמקום ובלי ריבון וכפיה. וזה מה שמסביר את הגוונים הרבים ביהדות. כלומר החכם חייב לדעת את החשיבה הבסיסית והיסודית של החוקה, ועל פי המקום והזמן, הוא צריך לנווט את תלמידיו בדרך שתשמר עיקר החשיבה היהודית שזה כמובן חירות האדם ושרידותו הנצחית על ידי זרעו לדורי דורות, פלוס התפתחות התבונה והמוסר והערכים באופן אבולוציונית.

מכאן התפתחות ספרות חז"ל ואחר כך ספרות ההלכה והמנהג וכמובן הגוונים.

ולכן ששואלים את מרדכי למה לא כורע ברך למחוקק המן, אז מרדכי עונה "אני יהודי". ואצל יהודי אסור טוטליטריות כי היא הופכת את הפרט לחלק של המערכת. חלק מהמכונית במשל לעיל = רובוט אנושי. והאלף בית של היהדות היא חירות האדם כנ"ל. ביהדות כל חוקה\טוטליטרית = עבודה זרה = אלוהים אחרים.

ובאמת חז"ל אומרים שהמן לבש איזה סמל אלילית = אידיאלים שבהכרח מביא חוקה\טוטליטריות. ולכן מרדכי לא רצה לכרוע ברך = קבלת סמכות של ע"ז של אלוהים אחרים.

נחזור לראליה.

כאמור לעיל בן גוריון היה דיקטטור ובאמת הקים את המדינה בלי חוקה כמו אחשוורוש. ואצלו היהודים החרדים לא סבלו כל כך. הוא גם הבין את כל הנאמר כאן.

לימים הגיעו הדור החדש שלא ידע את יוסף חוץ ממנגל ביום עצמאות. ומתחיל לדרוש מהיהודי החרדי את חוקותיו?! מאיפה זה בא להם?

וזה קורה דווקא אצל הימין. באותו תקופה אהרן ברק עם האקטיביזם השיפוטית בעצם כביכול רוצה לכפות חוקה ועוד בשם המלך\הריבון. בכדי שתבינו עד לאן הטוטליטריות שלו הוביל אותו, הוא אמר: אין לנו זכות מוקנה לנשום = האימא של הטוטליטריות.

אהרן ברק לא פעל בחלל ריק. הוא ממזר שנולד על ידי מנהיג הליכוד מנחם בגין שהאמין ב"עליונות המשפט" כלשונו הידוע. בגין אמר: ”חייב העם, אם הוא בוחר בחרות, לקבוע את זכויותיו גם מול בית הנבחרים, לבל יוכל הרוב שבו, המשרת את השלטון יותר משהוא מפקח עליו, לשלול את הזכויות הללו. את זאת אפשר להשיג רק בדרך של "עליונות המשפט"… כלומר מתן סמכות לחבר שופטים לבטל את תוקפו של חוק, הנוגד את חוק היסוד, הסותר את החרויות האזרחיות“

הימין הכניס לחוקה שלה את ביטול ההורות של ההורים על ילדיהם. המדינה "היא ה'פרנס פטרנה', בלטינית: ההורה העליון" וכמה שזכור לי מנחם בגין מאוד מאוד התגאה על כך. חוק כזה וחשיבה כזו, מיתרת את חוקי המשפחה היהודיים והמסורתיים על דרך לא עבדו ישראל ע"ז אלא להתיר להם עריות. הרי הילדים במילא לא שלנו בשביל מה חוקי המשפחה?

מנחם בגין כלאומן לא הבין שהיהדות בנויה על המשפחה (כל יהודי הוא יהודי בגלל אבותיו ובגלל ילדיו בעתיד) ולא על לאומניות. ולכן חטא בחטא המבהיל הזה של להפוך את המדינה להורה העליון.

בד ובד נכנסו על ידי הימין (יותר נכון הימין עם השמאל – שמיר ופרס. אבל קדם כבר מנחם בגין וללא הצלחה של ממש) ה"אסכולת שיקגו" עם המדיניות הכלכלית הנאו ליברלית. והנה הם מתחילים לדרוש מהיהודי קודם כל עבדות האישה והבעל בזמן שתמיד באנושות ובוודאי ביהדות רק מפרנס אחד צריך למשפחה. וזה לא מספיק כי הם צריכים הון אנושי ולכן הם גם רוצים להתערב בחינוך = לימודי ליבה. וזה לא מספיק. הרי בגלל הצבא אין ליהודי חופש עיסוק ולכן הוא רוצה לכפות עכשיו גם את הגיוס. וביהדות אסור לאחוז בחרב ואסור להעביר את זרעינו הרווקים והרווקות למולך. (ראו גיוס = מעביר את בנו למולך ).

בקיצור כל הגזירות הכלכליות האכזריות מול האימא היהודית ומול הילדים, כי הימין הפך את המשטר למשטר טוטליטרית. גם משפטית כנ"ל אהרן ברק. וגם מבחינת כלכלית כנ"ל אסכולת שיקגו.

מה משיב בדרך כלל איש הימין. להפך אנחנו נותנים חופש דת. השמאל הפשיט את הדת מהנתינים. אבל זה שטות מוחלטת. לא השמאל הפשיט את החרדים ולא הימין עושה להם טובה עם החופש דת שלהם. נכון השמאל הפשיט את נתיניו הוא, אלה שכרעו ברך לבן גוריון והיו שותפים במפעל הציוני. לאלה הימין נותן חופש דת. אבל מול מרדכי הצדיק = החרדי, הימין חוץ מגזירות כלכליות מבחינת האידיאלים הכלכליים הנאו ליברליים. הם גם הצמיחו את המפלצת שנקרא החוקה הצולע של אהרן ברק. משום כך הלכה למעשה המדינה מתפרקת מרוב החוקים היהודיים שבן גוריון אימץ בתחילת המדינה. בקיצור המדינה בתקופת הימין מתפרקת מרוב החוקים היהודיים, ועכשיו ממשלת הכלום\הריקניים (לא שמאל ולא ימין) ממשיכה עם זה ביתר שאת ויתר עוז. ככה שהחופש דת שהימין נותן הוא חופש שעובד לכל הכיוונים. והמדינה נהפכת למדינה טוטליטרית ועוד עם חוקה של גויים. וכפי שטוענת חנה ארנדט שסופה של טוטליטריות היא לקרוס. והיא תקרוס כמובן. כי מעבר שכל טוטליטריות חייבת לקרוס, במדינת ישראל יש עוד בעיה קריטית והיא הקבילות המוסרית של החילונית להחזיק בארץ ישראל. ולכן היא חייבת לקרוס. החילוני לבסוף יבין שבאמת מוסרית אין לו שום זכות להחזיק ריבון עם חוקה על ארץ שלא שלו בשום דרך. לא חסר מדינות חילוניות בעולם, הוא לא צריך לכבוש שני עמים תחתיו = הערבים והיהודים, דווקא בארץ ישראל.

אני חושב שהיחידה שהבינה את זה לעומק היית פרופ' רות גביזון שהתעקשה להסביר לחילוני את הבעיה המוסרית הפשוטה הזו.

ולכן, היהודי האותנטי החרדי לעולם לא יכרע ברך למדינה הטוטליטרית הישראלית. לשמאל נאמר: אין לכם לגיטימציה מוסרית לשלוט ולחוקק חוקים בארץ ישראל. ולימין נאמר: שמדינות קפיטליסטיות יש בכל בעולם המתוקן (ראו חוק יסוד הלאום ?! הפרדוקס היהודי של נתניהו !!), ולכן אין לכם לגיטימציה מוסרית לשלוט בארץ ישראל ולחוקק חוקים בארץ ישראל. אפי' שהחוקים יהיו יהודיות לגמרי, זה יישאר מדינת טוטליטרית כי ביהדות לחוקק הלכות אפשרית אלא בשוק החופשי בלי ריבון וסמכות. (ראו  למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?).

אנחנו חייבים להבין שמדינה קפיטליסטית לעולם היא לא מדינה לאומית במציאות העובדתית. הרי לא משאבי הארץ שייכת ליהודי. והיהודי לא מקבל בו אפי' דיור. אז במה זה מדינה יהודית? ואם תרצו לטעון שהיא מדינת יהודית משום ה"חוקה" שהיא כביכול לשליש ולרביע יהודית?! אז קודם כל זה לא נכון עובדתית. ושנית כל הסברנו לכל אורך המאמר כאן שזה בלתי אפשרי לחוקק חוקה יהודית הרי אסור חוקה חתוכה\טוטליטרית. כי זה בדיוק הע"ז שאסרה התורה והיהדות.

אנחנו חייבים להבין שגם פילוסופית מחשבתית מדינה קפיטליסטית לא יכולה להיות מדינה לאומית כפי שמסביר בטוב טעם מילטון פרידמן: בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן).

שאנחנו חוזרים ליהודי האותנטי = מרדכי הצדיק והחרדים. צריך להיטרף דעתינו. הרי בשום מדינה וארץ בעולם לא מתערבים להם בחינוך ולא דורשים מהם צבא. ולא עושים נגדם גזירות כלכליות אכזריות. אז למה דווקא בארץ ישראל אצל החילוני הוא צריך לסבול כל כך?! ואת כל זה עוד לפני שאנו דנים פילוסופית ומוסרית כמו שעשינו כאן לאורך כל המאמר. כלומר אין לחילוני מוסרית שום לגיטימציה לשלוט בנו. לא החילוני השמאלי ולא החילוני הימני. אפי' אם החילוני היה נחמד מול הנכבש היהודי ולא היה דורש ממנו צבא וחינוך ולא היה עושה כלפיו גזירות כלכליות אכזריות.

לסיום:

אני מקווה שהצלחנו להסביר את ההבדל בין מלך דיקטטור לבין משטר טוטליטרי. הצלחנו להסביר את סיפור מרדכי השופט עם המן המחוקק. הצלחנו לתת לעצמנו טעימה מהחשיבה היהודית העמוקה בזמן מרדכי הצדיק עד זמנינו אנו עם החרדים מול המשטר הטוטליטרי והאכזרי בארץ ישראל. בעיקר הצלחתנו להראות שוב ושוב שתורת ישראל היא תורה נצחית וראלית בכל מקום וזמן = סימטרי בזמן ובמקום. כלומר בחג הפורים אנו לא רק חוגגים את הסיפור ההיסטורי, אלא לומדים אייך להתנהל בכל דור ודור עם הקשים שלו ולשרוד לנצח.

חג פורים שמח לכל בית ישראל

בברכה

max maxmen

החרדים = עולם חשוך

החרדים = עולם חשוך

"רק מי שבא מתוך העולם שהיא בא ממנו, עולם חשוך,,," – אומרת הקריינית האנטישמית מלאה בשנאה אנטישמית ישראלית קלסית. (בדקה 40:17 בתוכנית פרק 2)

לישראלי המטומטם הרי אפשר למכור לוקשים כמו שהרוצח שמואל אליהו – הדתי לאומי הפנאטי, הוא מהמגזר החרדי. אז יוצא שהנה אפי' הרבנים של כל מיליוני הגוונים של החרדים, בעצם מכירים את העובדה של היותינו עולם חשוך. וככה האנטישמית משכנע את הישראלי המצוי, שהחרדים הם עולם חשוך.

ובכן אני לא הולך לעסוק ברומי. כי לדעתי תוכנית המקור רצחה אותה ואת ילדיה בדם קר (ומתברר בתוכנית שרבינוביץ הרוצח תקע לה את הסכין ראשון). ולכן לא רוצה להמשיך ולפגוע בא ובמשפחתה (זכית לילדים מופלאים ב"ה. ומי ייתן שתראי מהם רק נחת אמתית. אמן ואמן). אבל כן נעסוק בהנחות שקריות ואנטישמיות שנטענו בתוכנית. ובעיקר במניע של האנטישמים הקטנים והרוצחים הקטנים. נסביר לעומק מה מניע אותם.

נתחיל ותחזיקי לי אצבעות ובשם השם נצליח

אז קודם כל, אחרי עיון רב בחומר שהגישו לנו בתוכנית, אני קובע ש,,,,,

הרב חיים וולדר זצוק"ל "טהור ונקי" כך הוכח מעל ספק בתוכנית המקור

מנגד, מהתוכנית יוצא לי שהרוצח רבינוביץ והרוצח שמואל אליהו הדתי לאומי הפנאטי. שניהם ידעו מראש מה הם עושים.

מי שלא ראה את זה, פשוט לא אכל מעץ הדעת. אפשר לומר שלאלוהים יש חוש הומור. הרי מי פילל שדווקא מתוכנית אנטישמית ישראלית תתברר האמת?!

ובכן נתחיל לצלול לעמקים

שחנה ארנדט הפילוסופית הפוסט מודרנית, חקרה את האנטישמיות, את מקור הרוע האנושית. היא מגיע לתובנה שביהדות זה האלף בית של היהדות. כלומר בלי התובנה הפילוסופית העמוקה הזו, אף תלמיד חכם לא מבין באמת את היהדות את התורה ואלוהות. ולא ממש מבין מה הבעיה עם עבודה זרה שנאמר בתורה שאפי' נביא יאמר בשם האלוהים, לעבוד עבודה זרה?! לא שומעים לו!!. כלומר אפי' האלוהים לא יכול להתחרט יותר, ולהתיר עבודה זרה. זהו, האלוהים והיהדות הגבילו את עצמם לנצח.

התבונה שחנה ארנדט מגיע אליה, היא "אדם הקטן והפנאט והעצלן לחשוב, אוהב לראות ישויות דמיוניות". מה שנקרא בל"ז "זהות". מהמחלה הזו סובלים רוב רובם של בני המשטרים הפנאטים. ולכן קל מאוד להפעיל אותם להסית אותם. צריך רק שבראש המערכת יעלה ויבוא אדם כמו היטלר, והוא מצליח להפעיל מיליוני בני משטר הפנאטים הרובוטים לעשות את הרוע המפלצתי שהם עשו בשואה. אצל בני המשטר הישראלי הכי קל להפעיל אותם. הרי אדם חלול כמו לפיד זכה ב19 מנדטים אלא משנאה. שום ישראלי לא מחאה למשל נגד הממשלה שהחליטה לא לשלם פיצויים למשפחות נפגעי מירון. גזירות כלכליות אכזריות נגד נשים וטף של האנטישמי ליברמן, עברו בשקט אצל הישראלי הפנאט\הרובוט. ועכשיו בתוכנית בלי להתבלבל הקריינית אומרת "רק מי שבא מתוך העולם שהיא בא ממנו, עולם חשוך,,,"

איך זה קורה? הרי אם נעצור כל אדם באופן פרטי, הוא הזדעזע. אותו דבר אם בשואה נעצור גרמני באופן פרטי, הוא גם הזדעזע. ראינו את זה אפי' אצל אייכמן במשפט. וחנה ארנדט היית במשפט. היא כחוקרת וכניצולת שואה, רצתה להיות במשפט אך ורק משום כך לשמוע מה יש לאייכמן לומר.

ואייכמן לא מאכזב אותה ונותן את התשובה. וככה מסבירה את זה חנה ארנדט: הרוע נעשה בגלל שהאדם מסרב להיות אדם חושב – מאז סוקרטס ואפלטון, לרוב אנחנו מכנים חשיבה "להיות עסוקים בדו – שיח החרישי ביני לבין עצמי." בסירובו להיות אדם. אייכמן נכנע לגמרי לתכונה האנושית המגדירה ביותר להיות בעל יכולת חשיבה. וכתוצאה מכך, הוא לא היה מסוגל יותר לכושר-שיפוט מוסרי. חוסר היכולת הזו לחשוב, יצרה את האפשרות עבור אנשים רגילים רבים לבצע מעשים רעים בקנה מידה עצום, מהסוג שטרם נראו בעבר. זה נכון. התייחסתי לשאלות האלו באופן פילוסופי. הביטוי של רוח המחשבה, הוא לא ידע, אלא היכולת להבחין בין טוב לרע, בין יופי לכיעור. ואני מקווה שחשיבה נותנת לאנשים את הכוח למנוע אסונות באותם רגעים נדירים שהקלפים מונחים על השולחן,,,,, הבעיה עם פושע נאצי כמו אייכמן היתה שהוא התעקש להתנכר לכל התכונות האישיות,,,, הטענה הנאצית הטיפוסית הזו (של מילאו פקודות. אייכמן במשפט טען שעל פי הצוו הקטגורי הוא חייב למלא פקודות, אחרת הוא בוגד על פי הצוו הקטגורי.max) מבהירה שהרוע הגדול בעולם, הוא הרוע שמבוצע על ידי אנשים חסרי חשיבות. רוע מבוצע על ידי אנשים חסרי מניע, חסרי אמונות, חסרי לב מרושע או רצונות שטניים. רק על ידי בני אדם שסירבו להיות אנשים. ולתופעה זו קראתי "הבנאליות של הרוע".

ביהדות לא רק פילוסופית אין ישויות דמיוניות, כלומר לא רק שהתורה מתחילה עם אדם אחד ואנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוהינו (מול אלוהים אחרים = ישויות דמיוניות) השם אחד = הפרט. אלא במציאות העובדתית, יש מיליוני גוונים של החרדי. כלומר אי אפשר לטעות כאן אם אין קשרי נישואין בין גוון וגוון של החרדי. אז אייך בני המשטר הישראלי הפנאטי רואה אותם כישות דמיונית?!

שאהרן רבינוביץ רוצה לתרץ לעצמו פסיכולוגית את הרצח בדם קר שלו – את חיים ולדר, ורצח האישה וילדיה החמודים מהתוכנית כאן, הוא מדמיין לעצמו שיש ישות דמיונית ויש לו הנהגה, והוא פשוט רוצה לחנך את ההנהגה ולהחזיר אותם למוטב. כמה פנינים מהרוצח המדומיין הזה: "איפה ההנהגה אתם שואלים? מסתגרת בבית, חסרת אונים, אובדת עצות ומבוהלת". עוד אחד עם איום כלפי ההנהגה המדומיינת שלו: "כל עוד ההנהגה החרדית ממשיכה לשתוק הסיפורים ימשיכו לצאת החוצה, ולא נראה שהסכר עומד להיסגר".

לכו תסבירו לו שהוא מדומיין. אין הנהגה, אין ישות דמיונית שנקרא חרדים. יש אתה אהרן שרצחת בדם קר יהודי. לא יעזור שום תירוצים של איזה ישות דמיונית שאתה רוצה לחנך. לכו תסבירו לו שגם היטלר דמיין כזו הנהגה יהודית עולמית, שעם הרצח של מיליוני יהודים, הוא חשב שהוא מאיים עליהם. כלומר יש לכם את אותו תשובה דמיונית.

אם אחות של סבתא שלי ילדה בת 12 היית שואלת את היטלר למה רצחת אותי?! היטלר היה עונה לה, "תפני את שאלתך להנהגה שלכם"?!

מילא בן משטר ישראלי פנאטי, אבל אהרן רבינוביץ או כל שאר יוצאי העולם החשוך הדמיונית, יודעים ומכירים היטב שזה דמיון פרוע. אין ישות חרדים ואין הנהגה. זה הטיפוס היהודי מאז ומעולם – שני בנים בבטניך = שלא מקבלים מרות. כלומר פילוסופית אין לנו זהות דמיונית, עובדתית אין קשרי נישואין בין גוון לגוון מכל מיליוני הגוונים של היהודי. במציאות אין הנהגה, אחרת אין גוונים. הרי מה הופך את בני המשטרים לגוון אחד?! הריבון וההנהגה והחינוך הממלכתית. ביהדות אין עקרונית ריבון אדם על אדם ולכן אין הנהגה. ומכאן כל המיליוני גוונים.

תוכנית המקור מתעקשת להרים את וולדר עד להיותו כאלוהים. אבל כל ילד יודע שאת האנשים שהחרדי מעריך וישמע לעצתו, תמיד האדם המוערך הזה, נמצא במודעות צדקה וכדומה. ולעולם לא ראינו את שמו של וולדר על שום מודעה שיוצא מכל קהילה וקהילה מכל המיליוני גוונים של הקהילות.

שמואל אליהו הרוצח, בתוכנית, נשמע ממנו כאילו הרבנים מתחילים להבין. כלומר עד היום כל רב חרדי לא הבין את חומרת הדבר, רק הפנאט הלאומני הרוצח הזה יסביר להם?!

הגדילו העיתון האנטישמי "המשפחה" השופר של המשטר הישראלי והאנטישמי, לטעון: "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות".

הטיפוס העיתונאי החרדי, מצריך מחקר שלם, בכדי להבין את הפנאטיות והאנטישמיות שלו. אבל על פניו, זה אותו טיפוס שחנה ארנדט מדברת. כלומר העיתונאי הישראלי הקלסי מדומיין תמיד שבני המשטר מתחלקים לשנים. 1. בני המשטר הפנאטים הרובוטים. 2. העיתונאי שמנהל אותם. שזה כמובן אני העיתונאי הקטן המדומיין. אני ממליך מלכים, אני מפיל את נתניהו, ואני מקים ממשלה, ואני קובע את סדר היום החברתית.

אצל המשטרים, והיות שבאמת כל בני המשטר מדמיינים שהם אותו זהות. אולי שני זהויות – ימין ושמאל. אפשר לחלום ולדמיין שאתה העיתונאי או האקדמאי או הפוליטיקאי, מנהלים את הפנאטים האלה. אבל ביהדות מי יכול לדמיין כזה דבר, הרי אתה חייב פסיכולוג דחוף. יהודי קלסי מקדיש כמה דקות בשבוע על חדשות. אולי שיש לו עצירות יש לו יותר זמן לראות חדשות בשירותים. מה עוד, אין יהודי אחד שיש לו את אותו חשיבה. אז אייך יכול מישהו לדמיין, שיהודי קונה את השטויות שלך ואתה קובע לו את סדר היום?! יותר מיזה, עיתונאי לא מוערך כלל וכלל אצל היהודי הקלסי. אז מאיפה בא לו הסכיזופרניה הזאת? למה יש לו תאווה של ממש לרקוד על דם יהודי כאנטישמי זול וקטן כמו עיתון המשפחה לעיל?! ראינו אותכם באסון מירון, ראינו אותכם בקורונה וראים אותכם בהסתה האנטישמית בנושא פגיעות מיניות.

אתם לגמרי מודעים שהיהודי הקלסי אפי' לא מודע מה שאתם כותבים ברשתות. כלומר אתם ממש מבחינת מכה רעהו בסתר. הכל בשביל למכור לישראלי הפנאט שאתם גם נאורים שאתם גם כביכול קובעים את סדר היום הציבורי שלא קיים?!

ובכן נחזור לחנה ארנדט

ההתנגדות (בשואה) היתה בלתי אפשרית. אבל אולי יש משהו אחר בין התנגדות לבין שיתוף פעולה….. חשוב באופן מהותי לשאול את השאלות האלו, כי חלקם של המנהיגים היהודיים נותן לנו את התבונה המדהימה ביותר לגבי הקריסה המוסרית המוחלטת שגרמו הנאצים בחברה האירופאית המכובדת. ולא רק בגרמניה, אלא כמעט בכל המדינות. ולא רק בקרב הרודפים, אלא גם בקרב הקרבנות. (חנה ארנדט)

שחנה ארנדט ביקרה בחריפות את השיתוף הפעולה של עסקנים יהודים בשואה. פשוט התהפך העולם עליה. אייך היא מעיזה? – זעקו כל החנפנים היהודים והגויים כאחד. האמת גם אני הרגשתי כעס כלפיה. אבל לעומק שאנחנו רואים את עיתון המשפחה כותבת על נושא פגיעות מיניות את המשפט הזה "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות". לא ברור לנו למה הקריינית האנטישמית אומרת בלי להתבלבל: "רק מי שבא מתוך העולם שהיא בא ממנו, עולם חשוך,,,"?! האם אין כאן שיתוף פעולה של עיתונאים קטנים חרדים עם האנטישמיות הישראלית?!

האמת לא צריך את החנה ארנדט. תמיד היסטורית הגויים טבחו בנו בעקבות משומדים יהודיים. זה לא חדש. אבל קשה לשמוע אותו בפרצוף ועוד מאישה גדולה כמו חנה ארנדט.

אין לי ספק שאי תשלום הפיצויים לנפגעי מירון, זה בגללכם. אין לי ספק שהעזות פנים של יועז הנדל לקבוע לנו איזה טלפון להחזיק, זה בגללכם. אתם משתפי פעולה עם האנטישמיים נגדינו ונגד משפחתכם. הרי בן המשטר הפנאט לעולם לא יבחין בינינו. כמו שהנאצים לא הבחינו בין יהודי ליהודי מתבולל של כמה דורות. הגזירות הכלכליות נגדינו ונגד נשותינו, היא גם עליכם – פסיכופטים שכמותכם. אני לא מצליח עד עכשיו להירגע מדברי עיתון המשפחה אנטישמי "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות".

מסגרתי את זה כתמונה גדולה בסלון שלי. שחוקרי ההיסטוריה יראו מי גרם לאנטישמיות הישראלית = עולם חשוך – עפרא לפומיה.

נחזור לתובנה של חנה ארנדט

אני הדגים לכם את זה עם דבריה לחבר הטוב שלה שבגד בה בעקבות הלאומניות הפנאטית החדשה.

היא שומעת שהחבר שלה גוסס וטסה לארץ לפגוש אותו לפני מותו. היא נכנסת לחדר והוא פנה ממנה בברוגז ילדותית. בקיצור הוא שואל אותה האם היא לא אוהבת את העם היהודי יותר. חנה משיבה בטוב טעם: אי אפשר לאהוב עם. לאהוב צריך משהו פיזי אמיתי. אדם, חבר, וכו'.

ובכן, על אותו דרך שנאה. אי אפשר לשנוא משהו דמיוני כמו עם. אפשר לשנוא אדם פיזית שפגשת, שאתה מכיר אישית וכו'. אז אייך אפשר לרצוח אדם שאתה לא מכיר ולא פגשת לעולם?! אייך אפשר לשנוא מיליוני אנשים בלי שאתה מכיר או פגשת לעולם? אייך אפשר לומר על מיליוני אנשים שהם חשוכיםעולם חשוך, בלי שאתה מכיר כל אחד אישית מקרוב? אייך אפשר לומר על מיליוני אנשים "הציבור החרדי עובר תהליכים של תיקון. אפשר לומר בזהירות: תהליכים של התבגרות", בלי שאתה מכיר כל אחד מהם מקרוב?

התשובה לכל זה היא הפנאטים שרואים ישויות דמיוניות. הם רואים 'עם' דמיוני, הם רואים נפגעות עתידיות דמיוניות שאפשר למנוע עם רצח אדם במציאות הפיזית.

איזה אהבה יש לכל ראשי הערים הישראליות לפליטי אוקראינה בלי שהם מכירים אחת מהם מקרוב ומוכנים לתת להם דיור בעירם. מנגד בלי שיכירו חרדי באופן אישי, מראש הם לא מוכנים שהוא יגור בעירם.

כל זה קורה כי הפנאטים האלה רואים ישויות דמיוניות ועכשיו ישות הדמיונית שנקרא אוקראינה אהוב עליהם. מנגד הישות הדמיונית שנקרא חרדים שנוא עליהם בעקבות האנטישמים מבית ומבחוץ.

"היהודים הם בני אנוש, אותו המעמד עצמו שהנאצים ניסו לשלול מהם. פשע נגדם על פי ההגדרה הוא פשע נגד האנושות." (חנה ארנדט)

החרדי הוא בן אנוש, אותו מעמד שהקריינית האנטישמית מנסה לשלול ממנו. פשע נגד החרדי הוא פשע נגד האנושות.

לסיום:

הבטחתי לדון בשקרים של התוכנית. ואני אנסה לעשות את זה בלי לפגוע באישה ובניה.

1. הנחה שאם אין אמת בסיפור, אתה לא משלם שוחד. אין לה על מה לסמוך במציאות העובדתית. ושאלו כל עורך דין משכיל ופרגמטי, כמה מיליונים עוברים מיד ליד אך ורק בגלל שפשוט רציונלית כדאי לשלם כסף במקרים מסויימים. בכל מקרה ההנחה הזו לא יכולה להיאמר על ידי אותו אדם בתוכנית שטוען בדיוק הפוך במקרה ממול!!!

2. הדרמה כאילו יש איזה הסתרה או השלמה עם פגיעות מיניות באחת מקהילות ישראל. לא מחזיק מים. כי רכילות קהילתית היא הרבה יותר קטלנית וטבעית, מרכילות כללית אצל בני המשטרים שאין להם קהילה ומשפחה אלא את המדיה והעיתונות הצהובה. אז אנא, אין לכם מושג ירוק כמה ומה עושה לשון הרע קטן בכל קהילה וקהילה. אם וולדר התאבד, הוא לא התאבד בגלל הציבור הכללי בני המשטר הפנאטיים. הוא התאבד שמה אחד מבני הקהילה שלו יאמין לרכילות. אם היה יודע שהציבור כולו היראי השם לא יקבל שום דבר מהאנטישמים הקטנים והפנאטים האלה, אז לא היה מתאבד. עצם זה שלא היה לו אימון בחרדי היראי השם, זה גרם לו להתאבד, וחבל. הציבור כולו היה מתגייס בעדו כמו שהציבור הימני מתגייס עכשיו למען משפט נתניהו. וולדר לא הבין שזה לא המלחמה שלו אלא המלחמה של כל יהודי נגד האנטישמים הישראליים. בדיוק כמו שהימניים מבינים עכשיו שהמלחמה נגד נתניהו זה נגד כל איש ימין.

3. אף אחד לא שורף את ספריו של חיים ולדר. ספריו שוכנים בכבוד רב בכל בית חרדי מהגוון של וולדר. קרי חרדי מודרני ליטאי וכו' וכו'. דוברי אידיש וחסידים אדוקים למשל מתחילה לא הכניסו את ספריו כי יש בו ריח של מודרניות = האירוניה בהתגלמותו (וההסבר הוא פשוט. בדיוק כמו שהנאצים רצחו מתבוללים גרמנים שכבר דורות הם לא יהודים, ככה האנטישמי הישראלי ירצח בדם קר כל חרדי שיהיה כמוהם בדיוק. עוד יגיע יומו של פריי ושאר החרדים המלקקי התחת הגדול של הישראלי הפנאטי. כמו שהם מוצצים דם ספרדים אפי' שהוא משלהם וכבר התבולל אחרי שבעים שנות קיומו של הישראלי. כמו משה איבגי. שעיתון הארץ יצא היום עם כותרת "קצרי רוח | משה איבגי, כמה חודשים בכלא הם לא כרטיס חזרה אוטומטי למסכים". ככה לא יעזור לכם אחי החרדים הקטנים. יבוא יומכם, ולא מהציבור החרדי (שלא נוקם לעולם) אלא מבני המשטר הפנאטים. הם יודעים אייך לעשות את זה).

4. המוסר והערכים האנושיים מומצא על ידי הצוו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל התלמודי. כלומר כל ערך ומוסר חייבת להיות אוניברסלי. ולכן לעולם אי אפשר לטעון שיש בן אנוש שלא רואה בפגיעה מינית כעוול מוסרי. אלא אם כן הפנאט רוצה מתחילה לטעון שהאדם הזה או הישות הדמיונית הזה, הם פשוט לא בני אנוש. במילים אחרות "עולם חשוך = לא בני אנוש"

נסיים עם שאלת השאלות: מה עומד מאחורי הדחף של בן המשטר הפנאט לטעון כלפי מיליוני בני אנוש שהם תת אדם, שהם חשוכים – עולם חשוך?! שליטה בבני חורין!!! כלומר בני משטר הם תחת ריבון אדם, והם לא מסוגלים להשלים שיש בני אנוש שלא תחת ריבון אדם. מכאן השנאה וההסתה. מי שמבין לעמוק מה מקור האנטישמיות מאז ומעולם יודע את הנקודה העמוקה הזאת. חז"ל אומרים שהר סיני נקרא סיני כי שם ירדה השנאה ליהודי. מה קרה בהר סיני?! אמנה אנושית נגד ריבון אדם על אדם!! ואת זה כל בן משטר בכל ימי ההיסטוריה לא יכול לסבול = אנטישמיות.

והיות שהעיתונאי הישראלי הקטן מדמיין שהוא הריבון הלכה למעשה. הוא קובע את סדר היום הציבורי וכו' וכו', אז זה נהפך למלחמה האישית שלהם. כלומר המלחמה נגד הבני חורין זה בעיקר המלחמה של עיתונאים קטנים וריקי מוח ובעיקר מדמיינים. אנחנו רואים את התופעה גם מול נתניהו. זה כבר מזמן לא מלחמת שמאל ימין האידיאלית. זה פשוט מלחמת העיתונאים מול נתניהו והימין כולו.

מה שהזוי כאן, היא העובדה שכל פוליטיקאי או עסקן שרוצה שליטה על בני אנוש, אפשר להבין את זה. הרי הכוח מביא לו עושר ואושר. העיתונאי הקטן, מה הוא מרוויח מיזה שהוא מדמיין שהוא הריבון ובעל הכוח, הרי הוא נשאר עם המשכורת המצומצמת?! למה הוא יוצא במלחמה אכזרית נגד יהודים שהוא לא מכיר אישית? למה הוא קורה לכל אחד מהם חשוך?!

יש עוד דבר אכזרי כאן. פוליטיקאי כמה שהוא שונא חרדי – למשל לפיד, יש רגע שהאינטרס שלו להיות ראש ממשלה, מביא אותו לחלק עכשיו הרבה מאוד כסף לחסידי בעלז. מה שאין כן עיתונאי לעולם לא יכול להתהפך לטובת החרדי. כי אין לו לא רווח כנ"ל ולא אינטרסים. יש לו נטו שנאה טהורה כמו שנאמר על הנחש שהורג בלי הנאה, סתם לשם הריגה. נאמר שבעל לשון הרע הוא כמו נחש. ובאמת כל כולו של עיתונאי זה נחש שאין לו אישית שום רווח משפיכת דם.

כותב בצער רב

Max maxmen