"עולם הישיבות" ישות אלילית ?!

"עולם הישיבות" ישות אלילית ?!

סכנה ל"עולם הישיבות". נשמעת לאחרונה הרבה מאוד במדיה. זה נשמע כאילו יש סוג של ישות אלילית שנקראת "עולם הישיבות" שלמענה אומר כל משפחה להקריב כמה מילידה למולך כמכסה. ואם המשפחות לא יקריבו את צאצאיהם למולך כמכסה למען ישות כבוד האליל שנקרא "עולם הישיבות" ?! רח"ל יבוטל אליל עולם הישיבות !!

מיותר לומר שאין ביהדות ובספרות ההלכה שום חובה לקיים את "עולם הישיבות". החובה ללמד תורה הוא על ההורים ועל הסבים ועל הבחור עצמו. הורים וסבים מחויבים או ללמד אותם בעצמם או לשכור מלמד.

ואם יש כבר היזכור כלשהו בספרות ההלכה לגבי אחריות ציבורית ללימוד תורה, זה אך ורק לגבי מלמדי תינוקות = ת"תים. כלומר עיר שלא מעמיד ת"תים ?! צריך להחרים את העיר !! אבל לא כלפי ישיבה שהם כבר בגיל שחייבים בעצמם ללמוד תורה.

שר' יוחנן בן זכאי וויתר על ירושלים לטובת יבנה וחכמיה, הוא וויתר על אבנים = לאומניות, לטובת יבנה וחכמיה. ולא ההפך שהוא הציל את יבנה וחכמיה על גבי מכסות של נפשות שחייבים ללמוד תורה אם רוצים או לא רוצים. כלומר ישיבה לא יכולה לוותר על אף בחור אפי' שהוא לא רוצה ללמוד תורה, הרי הוא חייב ללמוד תורה לפחות עד החתונה כפי שפוסק הרמב"ם = קודם ילמד תורה ואחר כך ישא אישה.

לסיום נושא זה:

אין שום חובה ציבורית לקיים ישיבות. בוודאי שאסור להפוך את האמצעי שנקרא ישיבה לאליל כשלעצמו שלמענו בחור אחד אמור להקריב את חייו למען המולך כמכסה. מה עוד הישיבה כאמצעי עזר להורים, לא יכולה לוותר על בחור אחד בעולם, כלומר מחובתם של ראשי הישיבות ללמד תורה לכל בחור בחינם = שבט לוי שמתפרנס מהציבור. מה עוד בשביל ללמד תורה של בעל פה אסור לקבל שכר, ככה שאפי' הטיעון הכלכלי לא רלוונטי כאן. כלומר יש טיעון שאם לא יעבור החוק הנ"ל עולם הישיבות יפסיד תקציבים. ותקציבים הוא לא שיקול רלוונטי שלמענה אתה מקריב בחור למולך במיוחד שאסור ללמד תורה שבעל פה בכסף.

עד כאן בקצרה.

ובכן. יש כאן כמה נושאים קריטיים ביהדות שהמדברים גבוה גבוה על הסכנה על "עולם הישיבות" לא  מודעים להם. 1, מזה מעביר את בנו למולך. 2, מהי אלילות לשמה. 3, על מי החובה ללמוד תורה.

מזה מהעביר את בנו למולך ?

אסור על פי תורה מדאורייתא להקים ישות דמיונית כמו ישות לאומנית עם דגל וסמל = ע"ז שלמענה מוקרבים הרווקים והרווקות. כלומר כל מי שמעביר את בנו לישות הדמיונית הזה, הוא בעצם עובר על האיסור של להעביר את בנו למולך. והרחבנו בנושא כאן בבלוג בהרחבה.

ולכן, אפי' בחור שלא רוצה ללמוד או לא יכול ללמוד מכל סיבה שהיא, אסור להעביר אותו למולך. כמובן שהאיסור חל על הבחור עצמו. הרי הוא קונה אדון לעצמו והתורה אומרת "לי" בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים.

כל זמן שהבחור הוא רווק, חל על ההורים העוון של מעביר את בנו למולך שהם חייבים מיתה על כך. שהבחור כבר נשוי ויש לו כבר ילדים. האיסור חל עליו אישית כלומר אסור לו לקנות אדון לעצמו. רק ריבון העולמים הוא הריבון שלו ולא הריבון האלילית הלאומנית.

ובכן על מי החובה ללמוד תורה ? על כל אחד ואחד ולעולם. ולכן אין שום חובה ציבורית לקיים ישיבות כשלעצמן. כלומר לימוד תורה זה חובה אישית ולא חובה ציבורית.

אלא מה? להורים ולסבים יותר נוח לשלוח את צאצאיהם לישיבות. כלומר הישיבה הוא אמצעי ותו לא. כלומר אם יש ישיבה או אין ישיבה תמיד החובה היא על ההורים ועל הבחור עצמו. אין כאן אחריות ציבורית לקיים ישיבות.

נכון שהישיבות רצו לגייס כספים מעשירים בכדי ללמד תורה לבני עניים, הם הפכו את הישיבות למשהו ישותית דמיונית ככה שהעשירים יתרמו כסף לישיבה. כלומר המושג הזה עולם הישיבות וקיומם, הוא מושג של להתרים את העשירים. אבל מכאן לדמיין ישות אלילית בשם "עולם הישיבות" ?! זאת עםארציות ודוגמטיות לשמה.

אם לישיבות היית סיבה להפוך את עולם הישיבות למשהו ישותית שעומדת כשלעצמו. כנ"ל בשביל להתרים את העשירים בשביל בני העניים ?! היום הישיבות זורקים כל בחור שלא משלם שכר לימוד שכנ"ל אסור לישיבה לקחת שכר לימוד. הישיבות עושות סלקציה בין בחור לבחור מבחינת כישרונות מולדות כאילו התורה שייכת רק למוכשרים או לבני העשירים.

כלומר הפכו את הישיבה כאליל שרק הראוי (כשרונית) או העשיר ראוי ללמוד תורה בישיבה. כל השאר אסור להם לבוא בקהל השם וללמד את תורת השם.

בכדי לקיים את האליל הזה, לא מספיק שהוא אוסר לבחורים לבוא בקהל השם, הוא טוען מרוב בורות וטיפשות שאותן הבחורים חייבים להקריב את עצמם למולך לטובת הראש ישיבה ותלמידיו הגאוותנים. כלומר הם הם המכסות לטובת אליל עולם הישיבות.

לסיום:

אם בחור אחד בעולם אמור להיקרב למולך למען עולם הישיבות ?! יבוטל כל הישיבות והבחור ינצל !! זה כל התורה כולה על רגל אחת. כמו שלא מצילים עיר שלימה על חשבון נפש אחת. ק"ו שלא מצילים את אליל עולם הישיבות הדמיוני על חשבון נפש אחת.

עם ישראל הוא לא פונקציה בשביל אליל הישיבות. זה פועל בדיוק הפוך. יש חובה על ההורים ללמד את ילדיהם תורה ולכן כאמצעי הקימו ישיבות. יש חובה על כל אחד ללמוד תורה ולכן הקימו בתי מדרשות וכוללים.

אבל מי שהופך את הישיבות כשלעצמן או בתי המדרשות כשלעצמן כישות דמיונית שאמורה לעמוד מכוח עצמו ועוד על גבי חשבון נפשות יהודיות ?! זאת ע"ז לשמה !! זאת אלילות לשמה !! שחובה על כל יהודי לדאוג להשמדתה. ואז נשאל מה יהיה על התורה ?! התשובה כנ"ל שחובת לימוד התורה היא אישית ולא ציבורית. הציבור לא יכול לכפות על מישהו ללמוד תורה, החובה היא חובה אישית. ולכן אין על הציבור אחריות על מה יקרה לאליל עולם הישיבות. להפך חובה על הציבור להשמיד את אליל עולם הישיבות אם הפכנו אותם לאליל שלמענה מוקרבים זרעינו למולך.

במאה הקודמת (נדמה לי) נסגר ישיבה על ידי ראשי הישיבות על משהו קל יותר כמו הצוו המלכותית ללמוד שפה זרה. כלומר הישיבה בוטל לטובת הבחורים ולא ההפך שהבחורים הם קרבנות לטובת אליל הישיבות.

לסיום עוד חקירה קטנה:

כל בר בי רב דחד יומא יודע שלימוד תורה יש לו תכלית. כלומר הלימוד אמור לרדת לשטח במעשים. כלומר הלימוד כשלעצמו הוא לא הדבר כשלעצמו. התכלית הוא העיקר שזה כמובן המעשים. ולכן חובה על כל עם ישראל לפרנס את לומדיה. כי הם שבט לוי שלנו שאומרים להיות מבחינת "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל".

עכשיו תחשבו על האבסורד המשווע. כל כולה של קיומו של שבט לוי הוא בכדי להציל את בני ישראל מע"ז וכמובן מלהעביר את צאצאיהם למולך. כלומר אנו כמפרנסים אותם בכל הדורות אומרים גם להקריב את זרעינו למולך לטובתם כמכסות ?! הרי זאת אבסורד שרק עםארצים שלא למדו תורה מימיהם יכולים לחשוב ככה. או רק חמורים נושאי ספרים יכולים לחשוב בדרך האבסורדית הזו.

תפקידו של שבט לוי לצאת להיחלם לא רק בשביל לומדי התורה עצמם, הם בעיקר חייבים להילחם בשביל אלה שלא לומדים הרי הם הם המפרנסים את שבט לוי בכל הדורות. הרי כל קיומם היא בשביל אלה שלא לומדים בעצמם או לא יכולים ללמוד בעצמם.

אם הם מועלים בתפקיד שלהם כשבט לוי ?! אז יבוטל שבט לוי כמו שבוטל בזמן שמואל הנביא שהעם דרש מלך. כלומר עצם זה שבתקופת ההשכלה ההמונים דרשו לאומניות, הוא תוצאה ישירה של כישלון שבט לוי שמעלו בתפקידם. והנה החרדים לדבר השם שניצלו בתקופת ההשכלה וניצלו בתקופת הרוחות הלאומניות, והצליחו להקים בחזרה את שבט לוי כמו בימי השופטים תרום בקשת המלכות. באים אותם שבט לוי ודורשים מההמון להקריב את זרעיהם למולך לטובת שבט לוי ?! הרי בדיוק ההפך היה צריך להיות, שבט לוי יקריב את עצמו למען המולך לטובת העם. אחרת בשביל מה אנחנו מפרנסים אתכם כל הדורות ? (בציניות כמובן, הרי גם להם אסור להעביר את זרעם למולך)

ולסיום החקירה הקטנה: גם ל"שבט לוי" אין קיום כשלעצמו. יש לו תכלית ברור וזאת הסיבה היחידה שאנו מפרנסים אותם בכל הדורות. ואם הם מועלים בתפקידם ?! יבוטל שבט לוי לגמרי כמו בתקופת המלכות !! שיש מלכות אין צורך יותר בשבט לוי כמו שאין אצל שאר המלכויות מושג כזה של שבט לוי שהציבור אמור לפרנס אותם. יש מושג של לפרנס פילוסופים ואקדמאיים. אבל מהם לפחות יוצא משהו במדע ובטכנולוגיה וכו' וכו'. שבט לוי שלנו אמרו לתת לנו תורה ולגרום לנו להיות בני חורין מהמלכויות. והנה החזירים האלה רוצים להעביר אותנו ואת זרעינו למולך לטובתם ?! אז מי צריך אותכם בכלל ? אתם מבינים שוטי עולם ?

המסקנה: אם שבט לוי מועל בתפקידם ודורש מההמונים להעביר את זרעם למולך כמכסות לטובת שבט לוי ?! אז שבט לוי עצמו יבוטל רח"ל שזה אומר "סכנה ליבנה וחכמיה". יוצא מכאן שההפך הנכון, אין סכנה ללימוד תורה עצמו שכל אחד חייב אישית לקיים את לימוד התורה, יש סכנה שההמונים והתורמים שמחזיקים את שבט לוי דורי דורות, יפסיקו ליראות רלוונטיות בעצם קיומו של יבנה וחכמיה. כמו שקרה בזמן שמואל הנביא שההמונים דרשו מלכות, וכמו שקרה בתקופת ההשכלה שההמונים דרשו לאומניות. והבינו את עומקם של דברים.

כותב בצער רב

Max maxmen

הבנאליות של הרוע

הבנאליות של הרוע

"הבנאליות של הרוע" כואבת במיוחד בכך שהאדם לא מבין בכלל שמעשיו הוא רוע. הוא לא יודע לשפוט בכלל מהי רוע ומהי הטוב.

שאנחנו רואים רוע בעולם, אנו במושכל ראשון חושבים שהרוע מחוץ לאדם, משהו מפלצתי חזק סמכותית שכופה עלינו את הרוע. שאנו יורדים לעומק לבדוק מיהו המפלצת החזק הזה ? אנו פוגשים אדם עלוב ביינוני ושטחי ביותר שקשה אפי' להגדיר אותו כאדם חושב. חשבנו אולי היא חיה (בניגוד לאדם החושב) מפלצתית ענקית וחזקה שלא יודע – כמו שאר החיות – לחשוב ?! אז זהו שלא, החיה נראית חלשה ועלובה. כלומר אפי' כוח פיזי גופני אין לה.

(נ. ב. עדיף מאוד לפני שנמשיך, לראות קודם את הסרט "חנה ארנדט" ולשמוע את ההרצאה האחרונה של הרב וינרוט  יעקב וינרוט – ההרצאה האחרונה / נקודת מפגש. ותגובתי על ההרצאה הנ"ל כאן )

שחנה ארנדט הגיעה למשפט אייכמן וראתה את האדם הבינוני השטחי העלוב הזה שנקרא אייכמן, היא כנראה כבן אנוש הרגישה כעלובה גם כן. מה ? שש מיליון בני אנוש נהרגים על ידי אדם עלוב שכזה ? מה זה אומר על השש מיליון בני אנוש ? מה זה אומר עלי כבן אנוש ? כלומר כבר פלוגתא אנושי שבא להילחם מולי, לפחות שתהיה שוויון בין רמת היריבים. אייך אדם עלוב כזה הצליח לגבור על בן אנוש כמוני (= אדם החושב) ? אייך יכול אדם עלוב כזה לגבור על מיליוני בני אנוש כמוני ? או שבהכרח אני חלשה ועלובה וכול הקרבנות רח"ל היו חלשים כמוני ?! אבל אין כאן שוויון כי למיליוני חלשים צריך להיות כוח יותר חזק מחלש יחידי. בכל זאת עלוב אחד גבר על מיליוני חלשים ?!

מי שראה את המשפט של אייכמן הרגיש באבסורד שבדבר. אדם חושב הבין שזה לא אדם יחידני, זה מערכת שלימה של בני אדם, שזה כשלעצמו לא מספיק. כלומר המערכת הרובוטית הזו חייב לפעול בסביבה אנושית = הסכמה סביבתית אנושית. שזה אומר כל הסביבה האנושית היו עלובים בדיוק כמו אייכמן עצמו.

שאתה מהעמיד את אייכמן כיחיד למשפט פומבי, אתה הופך להיות עלוב כמוהו. וזה לא מספיק שאתה עלוב יחידני, כלומר כיחידני אתה לא יכול להוציא משפט כזה לאור, כל הסביבה כולל המערכת המשפטית חייבים להיות עלובים בכדי להוציא כזה משפט לאור.

היו שטענו כלפי חנה ארנדט שאייכמן עצמו היה רוצח פיזית (הרג יהודי ממש פיזית), אייכמן עצמו מרצונו החופשי רצה לרצוח את המיליונים (מצאו אצלו בכתובים התבטאויות שכאלה). ועם הטיעון הזה רצו להפריך את האבסורד הנ"ל, כאילו אייכמן אשם בעצמו כיחידני להרג המיליונים.

העלובים האלה לא הבינו את עומקו של האבסורד ולכן באמת הרגישו צודקים לשלוח כלפי חנה ארנדט כמה בריוני מוסד ישראליים לאיים עליה = הבנאליות של הרוע בפעולה. ראש הבריונים הופתע מאוד שהיא זיהתה אותו (ככה שכנראה לא יכול היה לעשות הרבה) ונפגע מאוד שהיא האשימה אותו באיומים ולבסוף באמת עזב אותה, ואפי' נתנו לה אפשרות לחזור לארץ לבקר את החבר הגוסס שלה.

כל המבקרים העלובים לא הבינו שחנה ארנדט כישות אנושית חושבת כבר הספיקה לכתוב את הספר "יסודות הטוטליטריות". הם לא הבינו את הדחף שלה מתחילה לסקר את המשפט. הם לא הבינו שהדחף שלה בא כי משפט כזה הוא ההוכחה לספר. המבקרים עצמם הם הוכחה לספר, שליחת בריוני המוסד לאיים עליה היא הוכחה לספר. הפסד החברים שלה אחרי הביקורת שלה לכל אורך הסרט, היא הוכחה לספר.

מהי לדעתה הסיבה לבנאליות של הרוע ? האי חשיבה של אדם היחידני !! שחנה ארנדט חוזרת למציאות הפילוסופית שלה היא שוב חוזרת ליחידני ומאשימה אותו בכל הרוע. האשם היחידי לרוע הוא החוסר חשיבה של הפרט. הנכנעות של כל אדם כפרט לא לחשוב ?! זאת הסיבה לרוע האנושי !! (החידה כאן היא אייך היא חוזרת לפרט כיחידני ומאשימה אותו בכל הרוע בזמן שלא מוכנה לקבל את משפט אייכמן ? וכאן בדיוק נמצא העוקץ הפילוסופי שלה שמתחיל בספר יסודות הטוטליטריות ומקבלת גושפנקא מעצם קיומו של משפט אייכמן)

האדם מחפש את האלוהים הבייביסיטר או את הזהות הלאומית או הזהות החברתית או הקהילתית או אנושית, בכדי להוריד ממנו את האחריות הקולקטיבית כפרט. הבייביסיטר הזה מאפשר לו בעיקר לא לחשוב: "האסוציאציות נושאות אותי ולא אני אותם" נזעק עו"ד הרב וינרוט בהרצאתו האחרונה. "אני רק כמו טרלואיד" שמזה מול האין סוף ? "הסובייקט הוא נתון עלוב" "האדם הוא כל כך קטן שהוא לא יכול לייצר משמעויות גדולות" וכו' וכו'

האם לא זה הטיעון הטיפוסי של אייכמן וחבריו ? להבדיל אלף הבדלות כמובן.

ראיתי את הסרט על חנה ארנדט (אייך פספסתי סרט כזה שכבר יצא בשנת 2013) אחרי הרצאתו של וינרוט. רק ממש עכשיו (כסלו ע"ט) נודע לי על קיומה של האישה הענקית הזאת שנקראת חנה ארנדט. עוד לא הספקתי ללמוד את הספר יסודות הטוטליטריות ולא שום ספר אחר שלה. רק קראתי מה שקיים ברשת, מאמרים על הספרים שלה ומאמרי ביקורת וכו' וכו'. בכל זאת רק הסרט עצמו נותנת לנו תמונה שלימה על כל התורה המקורית שלה.

נעשה כמה תרגילים להבין את הבנאליות של הרוע.

התימני שתלה את אייכמן. למה תלה אותו ? נחשוב על דיאלוג קצר בין אייכמן לתימני. למה אתה הורג אותי – שואל אייכמן. התימני: אני עושה את עבודתי. עם כי אני לא רובוט, אני יודע למה הורגים אותך – אומר התימני. כלומר לא הוא התימני הורג אותו רק הורגים אותו, מי הורג אותו ? המערכת כביכול !! הוא בעצמו כרגע רק רובוט שזה בדיוק עבודתו. כלומר זה שהתימני שם זה מקרי לגמרי. המערכת רוצה להרוג אותו בגלל סיבה מוצדקת לטעמה. ומישהו צריך לעשות את זה אפי' שהמישהו מתנדב מרצונו החופשי לעשות את זה, הוא לא הורג את אייכמן המערכת הורגת אותו. ועצם המערכת קיימת בעקבות חוסר החשיבה של הפרט וחוסר לקיחת אחריות קולקטיבית של הפרט. כלומר כל מערכת כלשהי היא תוצאה של עצלות החשיבה של האדם, והרצון של האדם להוריד מעצמו את האחריות הקולקטיבית.

עוד תרגיל: הנהג מכביש 90 שהרג משפחה שלימה זה דוגמא קלסית של הבנאליות של הרוע. הנהג לא התנדב להרוג ולא חשב שיהרוג. בכל זאת הרג משפחה שלימה בשניה אחת. שאנו באים לשפוט אותו ולהאשים אותו, אנו חוטאים למטרה העיקרית והיא למנוע את הרצח הבא. האם באמת זה כך ? כלומר ימנע הרצח הבא בכבישים ? אנו כשופטים בדעה צלולה יותר גרועים מהנהג עצמו מעצם זה שאנו שופטים אותו. להאשים אותו זה חטא ולהעניש אותו זה חטא. החטא היחידי שקיימת כאן ושהיא האשם הבלעדי להרג המשפחה, היא חוסר החשיבה שלנו כפרטים.

בכל שנה, אלוהי הנוחיות שנקרא המכונית, דורשת קרבן תמידי של מיליון ושלוש מאות אלף הרוגים של אנשים נשים וטף ומעל שלושים מיליון פצועים של אנשים נשים וטף.

חמש שנים (כמו שנות השואה) מספיקה להשמיד כששה מיליון בני אדם וכמאה וחמישים מיליון פצועים לכל החיים, של אנשים נשים וטף.

זה הבנאליות של הרוע. ולכן זה מאוד מצחיק עד כאב שאנו רואים את הנהג כאשם בזמן שכולנו אשמים באותו מידה מעצם שאנו נכנעים לאלוהי הנוחיות שנקרא המכונית.

עוד תרגיל: לו יצויר שאדם פרטי מדען עם ידע במדעי הגרעין מצליח ליצור פצצת אטום בהפלה באופן עצמאי וזורק את הפצצה על מדינה שלימה ומחסל את כל בני המדינה הזאת בשניה.

כלומר כאן מדובר ברוצח עצמאי שמצליח להרוג מיליוני אנשים בבת אחת. זה כבר לא מקרה של אייכמן או להבדיל מקרה של הנהג בכביש 90. זה כבר מקרה קלסי של מפלצת שמצליח להרוג מיליוני אנשים בבת אחת.

הניצולים מבקשים משפט והאנושות עונה כמובן לבקשה ומעמידה את המדען הגרעיני האכזר למשפט. האם חנה ארנדט לא הייתה מעבירה את אותו ביקורת ? כמובן שכן !! ואת זה לא מבינים ולא הבינו כל מבקריה העלובים.

התבונה הבינה האלוהית שהאל נטע בנו מראש, מאפשרת לנו להקים פרויקט מנהטן שכזה שאמור למצוא תרופה לסרטן. והיא גם מאפשרת לנו כבני אנוש להקים פרויקט מנהטן שכזה בכדי להצליח לפצח את האטום. תרופה לסרטן אין לנו ונשק גרעיני יש לנו. אז מי הוא האשם ? המדען העצמאי האכזר הזה או אנו כולנו אשמים באותו מידה שאפשרנו בכלל ליצור את הנשק הגרעיני הזה ? איינשטיין בעצמו פעל נגד הנשק הגרעיני כי הוא לעומק הבין שהוא חלק של האשמה. החשיבה שלו ש"ידע = כוח" גרם לו לבסוף להיות זה שדירבן לפצח את האטום.

חנה ארנדט אומרת בספרה "יסודות הטוטליטריות" את המילים האלה: "הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם"

במילים אחרות: אלוהי הכסף ואלוהי הקניין שוללת מכל בן אנוש את כל היקום כולו. אסור לו לדרוך על האדמה בלי לשלם (כסף = עמל אנושי) פרוטקשן לעיר = ארנונה. אסור לו לאגור מים ומי גשם על פי החוק. בקיצור נכפה עליו להיות בכפיה חלק בחלוקת העבודה האנושית שאנו כל כך מעוניינים שהוא יהיה בו (אחרת מניין תהיה לנו מים ולחם פירות וירקות עוף ובשר וכו' וכו' שאין לנו מושג ירוק אייך עושים ומיצרים את זה ?!). מצד שני אין לנו שם רגשות אשמה בעניות של האדם. מצדינו שימות תחת הגשר מרעב וכמובן בשקט.

נעזוב את העניים הלוזרים ב"\", אייך אנו מאפשרים לכפות את חלוקת העבודה בכפיה ? אייך אנחנו חושבים שיש לנו את הזכות למנוע מאדם לדרוך על כדור הארץ או לאגור מים ?

אותו מערכת שמאפשרת זאת, יכולה בעתות רעב למצוא אשמים דמיוניים כמו היהודים ולבצע השמדה המונית ביהודים. ואז לשפוט את אייכמן כאשם ?! = הבנאליות של הרוע. אתה לא מעמיד למשפט את השיטה אתה מעמיד למשפט קרבן פסח ותו לא. זה מה שחנה ארנדט נזעקת מרה ואנו לא מקשיבים לה מרוב טיפשות.

במקום לתת להאקר מאשקלון פרס נובל על זה שגילה לנו את החולשה של מערכת המחשבים והרשת, אנו בלי להתבלבל מכניסים אותו לעשר שנות כלא. זה הבנאליות של הרוע. מצאנו קרבן פסח, נקמנו בנער שגילה לנו כמה אנו ערומים. אגב: זדורוב עוד נמצא בכלא אפי' שכולנו משוכנעים שלא הוא רצח את הנערה. ואם לבסוף תמצא האשם במשטרה ובפרקליטות ונעמיד אותו למשפט האם חנה ארנדט לא תעביר את אותו ביקורת ? אז זהו שכן !! אנו כולנו אשמים כי רצינו תוצאות מהמשטרה למצוא את האשם והמשטרה עשתה הכל למצוא כזה והנה מצא את זדורוב העיקר משטרת ישראל נצחה. בלי הלחץ הציבורי שזה אני ואת ואתה, משטרת ישראל לא במהרה היית סוגרת את התיק וכופה על זדורוב להודות במעשה שלא עשה. אחרי מעשה "יציבות" המערכת חשובה יותר מה"אמת" ולכן הוא ממשיך לשבת בכלא וכולנו מסכימים לכך כי גם לנו חשובה יציבות המערכת מול אדם יחידני שנרקב בכלא. אשתו של זדורוב נזעקה כבר אז שזה יכול לקרוא לכולנו, ואף אחד לא אקשיב לה. כלומר שהמערכת מחפשת קרבן בכל מחיר זה יכול להיות אני ואתה ואת.

זה מקרים קיצון, אבל בואו נעבור למקרים של יום יום. בכל יום ויום הבנק מוציא משפחות מהבתים באכזריות וזורקת אותם לכלבים. או לוקחת לנו את היזמות שלנו = מפעל\חברה פרטית או חנות וכדומה. לפני שהבנק מוציא אותם מהבתים הבנק הצליח לסחוט מהם את כל עמלם = הריביות והפיגורים. כלומר שנים על גבי שנים המשפחה היו עמלים בוקר וערב אך ורק בשביל הבנק = ריביות ופיגורים ולבסוף גם הבנק זכה בדירה וזרק את המשפחה לכלבים. הבנק זכה במפעל\בחברה הפרטי = היזמות שלי.

זה מקרה שלא מזיז לאף אחד ולמה ? כי נכנענו לאי החשיבה – נזעק חנה ארנדט שלנו, הרוע נעשה בגלל שהאדם מסרב להיות אדם חושב (מתוך הסרט). אנו מתוך בורות משווע חושבים שלבנק יש צדק מוחלט לעשות את זה והמקרה של המשפחה זה פשוט מקרה של רוע מזל, מה אנו יכולים לעשות ? – טוען כל אדם שרואה את זה, בדיוק כמו מנהיגי היהדות בשואה ששיתפו פעולה עם אייכמן טענו את הטענה": "מה יכולנו לעשות"? "מה יכולנו לעשות"? (מתוך הסרט). הבורות זה לא רק שלנו, זה בורות של כל המערכת החברתית עד בורותם של מערכת המשפט והשופטים עצמן.

אנחנו חושבים מתוך בורות שיש כאן מקרה קלסי של "לווה ומלווה" ואולי הוא אכזרי שהוא לוקח ריבית ופיגורים וכו', אבל לקחת את הדירה ?! זה בוודאי שהבנק צודק הרי הוא – הבנק – מלווה כספים שהלווה לא החזיר ולכן מוצדק שהבנק ייקח ממנו את הדירה. ככה בדיוק חושבים ההמונים וככה בדיוק חושבים השופטים הפנאטים וכל המערכת המטומטמת. ולא היא כמובן אצל אדם החושב. האדם החושב יודע את ההבדל בין יצירת הכסף לכסף מחזורי.

הכסף שהבנק מלווה לנו כמשכנתא או כאשראי, היא יצירת הכסף ולא כסף שבמחזור.

אני ברשותכם יסביר בקצרה את ההבדל. כל כסף שקיבלנו בעקבות עמל פרטי, נקרא "כסף מחזורי". כל כסף שהמערכת הבנקאית נותנת לנו זה נקרא "יצירת הכסף". כלומר עמלתי ליצור משהו ומישהו רוצה את עמלי, הוא נותן לי מהעמל שלו = כסף = אמצעי חליפין = כסף מהמחזור. ואם אני בא לקחת ממנו הלוואה אז זה מקרה קלסי של מלווה ולווה וזה יכול להצדיק את לקיחת הדירה מהלווה שלא החזיר את כספו שלווה.

אבל יש מה שנקרא יצירת הכסף. מיהו היוצר את הכסף החברתית שלנו ? בינתיים לא משנה מיהו, כל מי שזה לא יהיה הוא יוצר כסף מהאוויר ובתמורתו הוא מקבל את עמלינו. שזה אומר היצרן לא מחליף בין עמל לעמל. הוא פשוט מרוויח בחינם את עמלינו בזה שהוא יצרן הכסף. אנחנו עמלנו מבוקר עד ערב והוא נותן לנו כסף שיצר הרגע ממש, והוא מקבל את עמלינו\הסחורה. עכשיו מה הוא עושה עם העמל\ הסחורה שלנו ? הוא שוב מוכר את זה לציבור והנה הוא מקבל עכשיו כסף מהמחזור. כלומר הרוויח בכפלים, גם את העמל שלנו וגם כסף מחזורי. הכל בגלל שהוא יצרן הכסף. כלומר יצרן הכסף החברתי מרוויח לא רק את עמלינו בחינם, הוא משיג לעצמו את כל הכסף המחזורי שנמצא בשוק בחינם בלי שעמל משהו בכלל.

יוצא שאפי' שיש לו כסף מחזורי עכשיו, הוא לא מקרה של לווה ומלווה קלסי שנותן לו זכות לקחת את הדירה. הוא פשוט נוכל שרוצה גם לזכות ביזמות שלי שזה הדירה או המפעל שיצרתי בעמל רב.

אם יצרן הכסף היה לפחות מישהו שהוא נציג הציבור כלומר הדירה והיזמות עוברת למדינה לחברה ככה לבסוף חלק מיזה חוזר ליזם שהוא כמובן חלק מהציבור. אז לפחות היינו חצי טיפשים בנאליים. אבל לא ולא, החברה ולציבור אין שום חלק ביצירת הכסף, הבנקים העצמאיים לקחו על עצמם בלי רשות מהציבור את התפקיד להיות יצרני הכסף החברתי. ובלי בושה זוכים לא רק בסחורה שלנו כנ"ל, הם גם לבסוף זוכים בדירה במפעל\החברה בע"מ = היזמות היוצר את הצמיחה עצמה. כלומר לעומק הכסף הוא תרגם של הצמיחה, והנה לבנק יש עכשיו לא רק את הצמיחה ואת הכסף, יש לה גם את יוצר את הצמיחה עצמה שזה המפעל = היזמות.

במילים אחרות שאני בא לבנק לקחת אשראי בשביל היזמות שלי, הוא לא מלווה לי כסף, הוא יוצר את הכסף באותו גרע שהוא משוכנע שהנה יש כאן יוצר צמיחה. על חשבון זה הוא מדפיס מהאוויר את כספי. אני הולך ועמל יחד עם עוד כמה חברים והנה כשלנו, כלומר אנו יחד עם הבנק כשלנו מתחילה ביצירת הכסף שלבסוף לא מתרגם צמיחה, הרי התברר שהכסף הנוצר לא היה צודק בתחילה, אז למה אני אשם יותר מהבנק ? ומה שמצחיק כאן שהבנק מקבל את היזמות שלנו וזורק אותנו לכלבים. יכול מאוד להיות שהבנק יכניס שותפים אחרים למפעל והיא כן תצליח כלומר את ההזדמנות הזה גם לא קיבלתי רק הבנק כמובן קיבל את זה מכוח זה שהוא גזל מאתנו את המפעל.

מפעלים ויזמות לא מפחידה את ההמונים ולכן אני מדבר בעיקר לגבי דיור\דירה. שם ההמון יכול להבין את האבסורד. למה הבנק מקבל את הדירה ? תחשבו על זה, הבנק מאוד מאוד מעוניין שלא נעמוד בתשלומים 1, הריביות והפיגורים 2, לבסוף היא גם מקבלת את הדירה. כלומר יש כאן אינטרס ישיר שניכשל. ומה שמטריף במיוחד שאין כאן אפי' מקרה קלסי של לווה ומלווה. כלומר אפי' במקרה קלסי של לווה ומלווה לא היינו מאפשרים כזה ניגוד אינטרסים. קל וחומר שהבנק הוא יצרן הכסף שזה אומר אין כאן מקרה קלסי של לווה ומלווה, יש כאן מקרה של יצירת הכסף שזה הזכות שלי כחלק מהציבור. כלומר כל אדם בחברה יכול בתיאוריה ליצור את כספו מראש בדיוק כמו שהבנקים עושים. יותר מיזה הבנק לא יכול ליצור כסף בלעדי. כלומר אני כיזם מאפשר לבנק ליצור את כספי, אז למה הוא פחות אשם בכישלון  ועוד יוצא עם רווח על חשבוני = הדירה או היזמות ?

אז מה יש לנו כאן ? יש לנו כאן מקרה של פגיעה בזכויות הבסיסיות של האדם ומשפחתו: "הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם" (יסודות הטוטליטריות – חנה ארנדט) שזה כמובן מקום ביקום = דיור ומקור פרנסה.

זה נעשתה בכדי לכפות עליהם להיות חלק בחלוקת העבודה. אוקיי הוא רוצה כבר להיות חלק בחלוקת עבודה באין ברירה, ורוצה להדפיס את כספו מראש בכדי להתחיל להצמיח משהו. אז הוא נכנס ליצרן ומבקש כסף שלא נוצר עוד (בניגוד לכסף מחזורי), ורוצה להתחיל ליזום צמיחה. לבנות את הדירה לקן המשפחתי שלו.

מה מתברר לו ? שנוכלים (הבנקים הפרטיים) השתלטו על יצירת הכסף החברתי. ולא רק זה, הם מתנהגים כמו מלווים קלסיים במרמה ולוקחים לבסוף גם את הדירה וגם את המפעל\היזמות לעצמם. ועד אז בינתיים עשו הכול כאינטרס ישיר שניכשל. כלומר עד שהבנק זכה בדירה, שנים על גבי שנים גזלו ריביות ופיגורים מהמשפחה. וכל זה נעשתה מול עיניהם של השופטים ומערכת המשפט. השופטים נכנעו כמו אייכמן לא להיות אדם חושב – נזעקת לכאורה חנה ארנדט ובצדק.

אנחנו בעצמינו מאפשרים לבנקים לעשות מה שהם עושים. אנו בעצמינו רוצים את כולנו בכפיה בחלוקת העבודה (אחרת נצטרך בעצמינו למצוץ חלב מפטמות הבהמה או לקצור חיטה בשדה באמצע הקיץ ולאופות לחם וכו' וכו'), ולכן שוללים מעצמינו את הזכות לדרוך על כדור הארץ. הכל באמונה שאנו אולי נהיה הטייקונים דווקא. כלומר אנו מאוד אוהבים את אלוהי הכסף ואת אלוהי הקניין, כי קיבלנו היזדמנות דמיוני להיות אולי זה שיזכה להיות הטייקון. לעומק כולנו מבינים שזה בלתי אפשרי כלומר תמיד הרוב יהיו עניים ורק יחידים יהיו טייקונים. הרוב העניים לבסוף מתקומם שזה כשלעצמו מאפשר אנשים כמו היטלר לפעול והנה קיבלנו השמדה המונית. עכשיו תנסו להאשים את אייכמן = הבנאליות של הרוע.

מאז סוקרטס ואפלטון, לרוב אנחנו מכנים חשיבה "להיות עסוקים בדו – שיח החרישי ביני לבין עצמי." (= "להיות אדם ישר" כפי טענת ויינרוט בהרצאתו האחרונה הנ"ל) בסירובו להיות אדם. אייכמן נכנע לגמרי לתכונה האנושית המגדירה ביותר להיות בעל יכולת חשיבה. וכתוצאה מכך, הוא לא היה מסוגל יותר לכושר-שיפוט מוסרי. חוסר היכולת הזו לחשוב, יצרה את האפשרות עבור אנשים רגילים רבים לבצע מעשים רעים בקנה מידה עצום, מהסוג שטרם נראו בעבר. זה נכון. התייחסתי לשאלות האלו באופן פילוסופי. הביטוי של רוח המחשבה, הוא לא ידע, אלא היכולת להבחין בין טוב לרע, בין יופי לכיעור. ואני מקווה שחשיבה נותנת לאנשים את הכוח למנוע אסונות באותם רגעים נדירים שהקלפים מונחים על השולחן. (חנה – מתוך הסרט)

לפני כן היא אומרת: שום מערכת לא הועמדה למשפט, לא היסטוריה, לא שיטה, אפי' לא האנטישמיות הועמדה למשפט, אלא רק אדם. הבעיה עם פושע נאצי כמו אייכמן היתה שהוא התעקש להתנכר לכל התכונות האישיות,,,, (כאילו אמר: "האסוציאציות נושאות אותי ולא אני אותם" max). הטענה הנאצית הטיפוסית הזו מבהירה שהרוע הגדול בעולם, הוא הרוע שמבוצע על ידי אנשים חסרי חשיבות. רוע מבוצע על ידי אנשים חסרי מניע, חסרי אמונות, חסרי לב מרושע או רצונות שטניים. רק על ידי בני אדם שסירבו להיות אנשים. ולתופעה זו קראתי "הבנאליות של הרוע".

וממשיכה חנה להסביר: ההתנגדות (בשואה) היתה בלתי אפשרית. אבל אולי יש משהו אחר בין התנגדות לבין שיתוף פעולה….. חשוב באופן מהותי לשאול את השאלות האלו, כי חלקם של המנהיגים היהודיים נותן לנו את התבונה המדהימה ביותר לגבי הקריסה המוסרית המוחלטת שגרמו הנאצים בחברה האירופאית המכובדת. ולא רק בגרמניה, אלא כמעט בכל המדינות. ולא רק בקרב הרודפים, אלא גם בקרב הקרבנות.

מילים כדורבנות ומפחידות מאוד. הכאב ביותר היא שאנו חוזרים למציאות היהודית אחרי השואה במיוחד המציאות הישראלית. כי עוד לפני השואה הרגשנו נטולי זכויות בסיסיות, כלומר המשפט של חנה בספרה "יסודות הטוטליטריות": "הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם" היה הגורם היחידי שחזרנו לארץ ישראל. עשינו את זה על גבי הרווקים והרווקות שלנו במקום שההורים יעשו את זה למען הצאצאים הרווקים והרווקות שלהם. זה החטא הראשון שגרם החוסר חשיבה שלנו כבני אדם.

לא הבנו את זה ? בוודאי שהבנו את זה !!

הנה דוגמא מאלפת: שני שליש חיילים בקום המדינה היתה מניצולי שואה. השליש הראשון שבואו לארץ לפני השואה דאגו שבן יחיד למשפחה לא יכול להיות חייל קרבי. ניצולי השואה שאלה שרצו גם כן להינצל כמו הנ"ל ודרשו פטור בהיותם ניצול יחיד של המשפחה ואפי ניצול יחיד של המשפחה המורחבת. לא קיבלו את הפטור כי המערכת הרובוטית לא הכירה דבר שכזה. רק בן יחיד למשפחה חיה יכול להינצל. אבל בן יחיד למשפחה שלא שרדה את השואה = יתום יחיד, המערכת פשוט לא מכירה דבר שכזה. ככה הרבה ניצולים שהיו יחידים שניצלו מהשואה והיו ניצולים יחידים מהמשפחה המורחבת שלהם, נהרגו בארץ למען מי ? (ראו כאן את ההרצאה של חנה יבלונקה היקרה ממליץ מאוד)

נצא בהנחה שזה היה בתמימות = המערכת הוא גולם רובוטית, מה לעשות ?! לזה בדיוק חנה קוראת "הבנאליות של הרוע" הנכנעות שלנו כבני אנוש לא לחשוב מביא את כל הרוע האנושית.

הראשונים שבאו לארץ, לא קיבלו את ניצולי השואה כאילו הניצולים באו על חשבונם. ואחריו שניהם לא קיבלו את העליות הבאות כאילו זה על חשבונם. וכולנו יחד לא מסוגלים לסבול את הערבי והחרדי שהם לא רוצים להיות חלק בהקרבת הרווקים והרווקות למען מדינה קפיטליסטית שלעומק כל הקרבת דם למען מדינה קפיטליסטית לא נותנת לו כלום. הרי הוא משולל מכל בכל עם עצם שלילת הטבע ממנו מראש. כלומר לא הצבא ולא שום דבר נותן לו זכות בסיסית של לדרוך בכדור הארץ.

אבל לפני כן, לפני שאסכולת שיקגו השתלטה על המדיניות הכלכלית שלנו בשנות השמונים, החברה הישראלית היית סוציאליסטית, שאמור היה לתת ליהודי מקום בכדור הארץ. וזה לא קרה כי כנראה היו מושחתים, שגרם לימין לעלות לשלטון שלעומק היה שם כל המתוסכלים שהרגישו זרים בחברה הישראלית. או מדובר היה בדור השני שלא מצא מקום בארץ אם לא היה מקורב למקורב וכו' וכו' והנה קרה המהפך שהימין עלה לשלטון. נוו עכשיו אולי נזכה כולנו למקום בכדור הארץ ?! אז זהו שלא !!

אותו ימין בשיתוף השמאל (ממשלת שמיר\פרס) נתנו לאסכולת שיקגו להשתלט על המדיניות הכלכלית שלנו, והנה כל הדור השלישי והרביעי נשאר בלי מקום בכדור הארץ. אם אסכולת שיקגו לפחות לא מכיר בגיוס חובה של רווקים ורווקות במדינת האם = ארה"ב, כאן היהודים החצופים ממשיכים עם הגיוס חובה אפי' שאנו כבר חברה קפיטליסטית. כלומר גם לא מקום בכדור הארץ וגם גזילת רווקינו ורווקותינו בחינם להקריב אותם למען הטייקונים = לשמור ולהיהרג למען אסדות הגז של משפחת תשובה, כלומר להגן בשביל הגנב על הגניבה שגזל מהחייל. אין לנו מקום בכדור הארץ, את משאבי הארץ מכרו לקפיטל החזיר ככה שאפי' את זה אין לנו. אבל גיוס חובה ?! למה לא ? ! מה אתה לא ציוני ? נחוקק את חוק הלאום ואת חוק הנאמנות אולי תבין פשיזם מהי !!

מה שמטריף במיוחד זה שחנה ארנדט הנכבדה ניבאה את זה מראש: גם אם ינצחו היהודים במלחמה, סופה שהיא עתידה להרוס את האפשרויות הייחודיות ואת ההישגים הייחודיים של הציונות בפלסטינה. הארץ שתוגשם תהיה שונה למדי מזו שראו בחלומם יהודי העולם, הציונים והלא־ציונים. היהודים ה'מנצחים' יחיו מוקפים באוכלוסייה ערבית עוינת לחלוטין, מסוגרים בתוככי גבולות מאוימים־תמיד, שקועים בהגנה עצמית פיזית במידה כזו שתאפיל על כל הפעילויות והאינטרסים האחרים. צמיחתה של תרבות יהודית תחדל להיות עניינו של העם כולו; ניסויים חברתיים יינטשו בשל היותם מותרות לא מעשיים; המחשבה הפוליטית תצטמצם לכדי אסטרטגיה צבאית; פיתוח כלכלי ייעשה אך ורק על פי צרכי המלחמה. (חנה ארנדט)

שאנחנו שומעים את ראש ממשלתינו ביבי נתניהו (בשנה השבעים של המדינה), מה הוא אומר בוועידת גלובס השנה ? בדיוק את אותן דברים שחנה מנבא מראש לעיל. מה אומר ראש ממשלתינו הדגול ?: החלש לא שורד (החלש שזה היהודי דווקא, שרד מול כל האימפריות החזקות שלא שרדו. אבל המשפט החלש לא שורד מוכר לנו מאוד מלפני השואה ובמשך כל תקופת השואה), ולכן צריכים כמה עוצמות: 1, (לא לא, לא חינוך, יש הרבה מדינות מחונכות שלא שרדו)  עוצמה צבאית. 2, עוצמה כלכלית 3, עוצמה מדינית 4, יוזמה חופשית. וכל זה כמובן יבטיח לנו בעיקר מה ? עוצמה צבאית בכדי לשרוד איפה שאנו אמורים לדעתו לשרוד. והנה נבואתה עוד לפני קום המדינה מתגשמת במלואה.

אין יהודי היום שלא יודע למה חזרנו לארץ ישראל. בכל זאת אף יהודי לא רואה בעיה בלקחת מאחיו את משכורתו החודשית בשביל הזכות לישון בארץ ישראל = שכירות. אין אף יהודי שרואה בעיה בכך שהבנק ביחד עם מערכת המשפט גוזל ממנו את הדירה וזורקת אותו לכלבים. אין יהודי שרואה בעיה שרבע מהאזרחים בישראל גרים בשכירות וכל השאר שיש להם דירות פשוט משועבדים לבנקים.  כל אחד מבין את זה ובכל זאת מאפשרים את זה ולמה ?

ובכן הכול זה בגלל דבר אחד פשוט: סירובו של האדם להיות אדם חושב. (קח כוסית ותהיה אדם ישר ואולי גם תשיר איזה שיר = כי זה כל האדם (וינרוט))

השופט במשפט אייכמן שואל את אייכמן: אילו היה יותר אומץ אזרחי, המצב היה יכול להיות אחרת, אני צודק ? אייכמן עונה: אם זה היה מאורגן בארגון היררכי, אז כן, בהחלט. השופט: אז לא מדובר בגורל. זה לא היה בלתי נמנע. זו היתה שאלה לגבי ההתנהגות האנושית. אייכמן: שאלת ההתנהגות האנושית. וכמובן, זו הייתה זו הייתה תקופת מלחמה, תקופה של תהפוכות כולם חשבו, "אין טעם להתנגד" ובלה בלה בלה.

מן הסתם השופט הרגיש צורך להבין האם אייכמן פילוסופית\חשיבתית יודע שזה לא היה גורל עיוור וזה לא היה בלתי נמנע. והנה עכשיו אייכמן אשם.  הרי הוא אייכמן מבין שזה התנהגות אנושית. זאת אומרת גם השופט וגם אייכמן עצמו מבינים טוב טוב שהתנהגות אנושית הביא לבנאליות של הרוע. אבל מסקנתו של השופט כנראה היא כמובן שאייכמן אשם. ועל זה נזעקת חנה ארנדט שלנו. אייך אנו לא מבינים שאי חשיבה גורמת למצב להיות כמו שהיא, שאין טעם ורלוונטיות להתנגדות. אייכמן כמו הנהג וכמו הבנקאיים, כולם שם כפרטים באופן מקרה לגמרי ולכן שתהרוג אותם עם משפט או בלי משפט, אתה לא משיג כלום. השיטה חייבת להישמד,  ולא האדם היחידני שהוא שם לגמרי במקרה (זה שהאדם הגיע למעמדו מרצונו החופשי כנהג בכביש 90, כבנקאי, כראש ממשלה, כשר האוצר, או כנער האוצר, או כאחראי כמו אייכמן על משלוחי המוות, לא משנה כלום בעובדה שאם לא הוא, היה שם מישהו אחר. כלומר השיטה היא הדבר ואת השיטה יצרו בני אנוש עם חוסר חשיבה בסיסית. שום מערכת לא הועמדה למשפט, לא היסטוריה, לא שיטה, אפי' לא האנטישמיות הועמדה למשפט, אלא רק אדם. = הבנאליות של הרוע (מתוך הסרט))

לסיכום:

הכאב האישי שלי בעיקר היא כלפי יהודים יראי שמים כמו הרב וינרוט וכל שאר היהודים היראי שמים שלמדו תורה כל חייהם. שמסוגלים לקחת דמי פרוטקשן מאחיהם על הזכות לישון בארץ ישראל ארץ ירושתם.

שהמקרא מתחילה עם אדם ראשון היא לא קובעת עובדה היסטורית בחץ הזמן ההיסטורי ששם עמד אדם ראשון (מחשבתית כן הרי זה האבולוציה שאנו כולנו צאצאי אדם הראשון והתא האורגני הראשון. וזה ממש לא משנה מתי בחץ הזמן נוצר האדם הראשון), המקרא בא לתת לנו הבנה שבכל רגע בחץ הזמן בהווה כל אדם הוא ראשון לצאצאיו הוא לנצח נצחים לדורי דורות בעתיד.

למה המקרא נותנת לנו להבין את זה כבסיס חשיבתית ראשונית ? כי לא רק כי זאת המציאות הקיומית של כל אדם בעבר בהווה והעתיד. כלומר זה נכון תמיד שכל אדם הוא ראשון לצאצאיו הוא לעתיד. המקרא רוצה שנבין שכמו מה שיצא מאדם הראשון המקראי, זה מה שתצא מכולנו בעתיד אצלינו אצל צאצאינו שלנו אם לא נלמד מראש למנוע את זה. הרי כולנו אדמים ראשונים בהווה. ואם לא נלמד לחיות בהווה עם הזולת, אז זה בדיוק מה שיקרה עם צאצאינו האישים שלנו בעתיד.

המקרא עוד הגדיל לעשות בזה שהיא מאשימה את האדם הראשון בכל קללות האדם ואפי' במוות עצמו היא מאשימה את האדם על דרך "התרופה לסרטן שתמצא מחר, יכולנו למצוא כבר אתמול" לפני אלפי שנים אילו רק היינו מחפשים אותה.

המקרא היא לא רק ספר מלמד, היא בעיקר ספר ביקורתי מאוד. המקרא ממליצה לאמץ את השפה (ויאמר ויהי ויהי וכו' = עשרה מאמרות של הבריאה) כבר בתחילת הפרק הראשון במקרא. ועם שפה היא משכנעת את חוה לאכול מעץ הדעת. רק השתכנענו לאמץ שפה והנה מה השפה מצליחה לעשות לנו ? מה העביר הנחש לחוה עם שפה ? "ידע" במקום חשיבה !! אם רק תואכלי מהעץ תהיי כמו האלוהים יודע טוב ורע.

בהמשך שני הבנים – קין והבל- רוצים לעבוד את האל ואחד מהם מדמיין שהאל עונה לשני יותר, ואז מגיע הרצח הראשון. אותו מדומיין רצח את אחיו בגלל דימיון שנקרא עבדות האל. חז"ל לוקחים את הרצח הראשון למקום אחר = להמצאת הקניין: שניהם עשו הסכם לחלק את כדור הארץ ביניהם. האדמה לקין (מלשון קניין) והמטלטלין להבל. למחרת קין דורש מאחיו הבל דמי פרוטקשן על זה שהוא דורך על אדמתו. הבל נזעק: אין לי כנפיים אז אייפה בדיוק אני אמור להיות ? וקין על פי החשיבה של ג'ון לוק הורג את אחיו שמעז לדרוך בקניינו.

ככה המקרא תמיד מספר ומבקר כל התחדשות אנושית אבולוציונית (תעיינו בדפים כאן ותראו אייך המקרא עושה את זה). התרגיל המקראי כמספר וכמבקר מתחיל עם זה שכל אדם בהווה הוא ראשון לצאצאיו הוא, ככה שהוא אמור להבין להסתדר עם זולתו בכל מצב ומצב. כלומר המקרא דורש "חשיבה" המקרא דורש אדם חושב. הידע = כוח מול הטבע העיוור, תבוא מאליו על דרך והסרתי מחלה מקרבך. כלומר המקרא יודעת שחשיבה אנושית תביא למזור מול הטבע האקראית והעיוור, אבל בתנאי שקודם נהיה בני אדם = אדם החושב שיודע לשפוט בין טוב לרע. כלומר הידע ככוח תבוא מאליו. הידע מביא לנו את המכונית שהורגת בנו בכל שנה ושנה מעל מיליון אנשים נשים וטף ומעל שלושים מיליון פצועים. הידע הביא לנו את הנשק הגרעיני נשק להשמדה המונית. ההליכה אחרי הידע בלי לדעת את הטוב ורע מביא לנו את הבנאליות של הרוע. התרופה לסרטן אולי תימצא במקרה כי אף אחד לא חושב להקים פרויקט מנהטן שכזה בשביל התרופה לסרטן. זה מה שקורה שהידע הוא העיקר ולא להיות בני אדם חושבים מביני טוב ורע.

הביטוי של רוח המחשבה, הוא לא ידע, אלא היכולת להבחין בין טוב לרע, בין יופי לכיעור. ואני מקווה שחשיבה נותנת לאנשים את הכוח למנוע אסונות באותם רגעים נדירים שהקלפים מונחים על השולחן. (חנה – מתוך הסרט) ניבאה מה שניבאה ולצערינו לא ידעה שזה לעומק החשיבה המקראית היהודית המקורית.

כמה מצער לשמוע מהרב וינרוט את המילים האלה: "האסוציאציות נושאות אותי ולא אני אותם" מצד שני יהודייה שלא למדה יהדות מעולם = חנה ארנדט היקרה שלנו, מגיעה ליסודי היסודות של היהדות מכוח עצמה.

כותב בצער רב

Max maxmen

נ.ב. כל זה כתבתי בצער רב אחרי ששמעתי לאחרונה מצד אחד את הרב וינרוט. ומצד שני ראיתי את הסרט על חנה ארנדט. שני הדברים האלה שהטריפו אותי לגמרי בחודש האחרון. ונוסיף את התאונה האכזרית בכביש 90 שבשניה נמחקה משפחה שלימה ועם ישראל מחפש קרבן במקום להאשים את אלוהי הנוחיות. נוסיף לזה שעוד זדורוב נמצא בכלא. ונוסיף לזה שמאז המחאה החברתית מ2011 לא התקדמנו בכלום, כלומר הזוגות הצעירים עמלים כל חודש בחודשו אך ורק על הזכות לישון בכדור הארץ = דיור. "הפגיעה הבסיסית בזכויות האדם באה לכלל ביטוי קודם כול ויותר מכול בשלילת מקום בעולם" (יסודות הטוטליטריות – חנה ארנדט)

תגובתי על ההרצאה של הרב וינרוט זצ"ל

הרב ר' יעקב וינרוט זצ"ל מסר הרצאה בנקודת מפגש כאן יעקב וינרוט – ההרצאה האחרונה / נקודת מפגשוהגבתי שם על תוכן דבריו כדלהלן. (אני מאוד ממליץ להעמיק בדבריו, כי ניכר שהוא הכיר טוב טוב את תורות המערב, התיאורטיות והמעשיות. מנגד להבדיל אלף הבדלות הוא הכיר טוב טוב את תורות החסידות בעיקר חב"ד וברסלב. הכיר גם את אסכולת השכלתנית של היהדות כמו הרמב"ם ועוד. היה תלמיד של ר' שמואל הנודע שהיה שכלתן מושבע. בכל זאת תוכן דבריו הצליחו להוציא אותי מהכלים ולכן הגבתי מה שהגבתי)

זה נשמע כמו נאום סנגוריה על האדם. (נ. ב. כל הנאמר כאן על ידי הוא לגופו של תוכן כפי שוירוט טען כאן בתחילת ההרצאה)

1, האסוציאציות נושאות אותי ולא אני אותם.
2, אני לא בא לקבוע איזה שהיא אמת (כי כמובן אין כזו על פי קאמי וקהלת ורבי נחמן)
3, אני רק כמו טרלואיד שמזה מול האין סוף ?
4, הסובייקט הוא נתון עלוב
5, אני לא יודע האם יש בכלל – על פי דייוויד יום – יעקב וינרוט רציף.
6, בפילוסופיה המדינית לא חודש דבר מאז ההוגים הראשונים. אני לא מצאתי מישהו שהצליח לשכנע את זולתו למה לאמץ אחת השיטות על פני רעותה. כלומר אין אמת מדינית אחת. ולכן במה שאני מאמין זה לגיטימי כמובן.
7, לפרא היה קסם. הנבון הסיר את הקסם מן העולם, והעולם נשאר בעירמו.
8, מה לעשות שהפילוסופיות הגדולות נכתבו על ידי סופרים ומשוררים יותר מעל ידי פילוסופים.
9, אין במה למשמעה את החיים על פי קאמי
10, קאנט עצמו מודה שהדבר כשלעצמה אנו לא תופסים בכלל. אם כך מה פתרת ? מה עשית ? מה העלתה ?
11, אפי קאנט בעצמו סמך על האלוהים שייתן לו משמעות, בלי האלוהים אפי' הצוו הקטגורי שלי לא שווה כלום – אמר קאנט. (בקיצור האלוהים אשם שאין לנו משמעות)
12, אי אפשר להעדיף רציונליזם על פני אי רציונליזם, למעשה אי אפשר לומר דבר, הכל גם צודק וגם לא צודק הכול גם נכון וגם לא נכון.
13, באין אלוהים, חירות מוחלטת היא חסר משמעות. (שוב האלוהים אשם)
14, הפילוסופיה של האבסורד היא לא רק של הנאורות הפוסט מודרנית, היא שלנו מלפני אלפי שנים = קהלת.
15, ראיתי אצל רבי מורי – ר' שמואל רוזובסקי – שאפי' אצלו (השכלתן האולטימטיבי) יש דברים שהם מעבר לשכל.
16, אפי' הרמב"ם אמר בסוף מורה הנבוכים: וכשיגיע האדם אל ההשגות הנעלות הוא יהיה שם לבדו ולא יהיה איש עמו.
17, לקאמי יש בעיה למשמעה את המציאות, לרבי נחמן יש בעיה להבין את המציאות, אייך יש בכלל מציאות? קאמי חי באבסורד, ר' נחמן חי בפרדוקס.
18, אפי' האלוהים אמר למשה שתוק !!!
19, לדור שלנו (דור של ניצולי השואה) יש את אותו שאלה של משה רבינו שאפי' לאלוהים אין תשובה רק תשובת ה"שתוק" !!!
20, המציאות עצמה – על פי רבי נחמן – היא פרדוקס ולכן אין תשובה ואי אפשר תשובה ולכן שתוק.
21, האדם הוא כל כך קטן שהוא לא יכול לייצר משמעויות גדולות ולכפות את זה על אחרים. מה שנשאר זה להיות אדם ישר. (מהו ישר? ואייך זה ישר ? נוו המדברים בשם האלוהים ידריכו אותך כמובן !!!)

לסיום מה צריך לעשות בכל זאת ? "להיות שמח" (על פי רבי נחמן) ו"לצפות לישועה" (על פי פרשנותו את חז"ל)!! כלומר תפקידינו היא רק לצפות. (וזה באמת קל כי אין לי אחריות על כלום לא אחריות פרטית ולא אחריות קולקטיבית) וכמובן "את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם" (רק לא אמר לנו איזה אלוהים ירא ?! את אלוהי הליטאים או אלוהי החסידים או אולי את אלוהי הריבון הלאומי, או דווקא את אלוהי מערכת המשפט שחושבת שאין לנו זכות מוקנה לנשום ?)

זה ההתרשמות שלי מההרצאה הקשה כאן.

מיותר לומר שסוג החשיבה הזו היא סיבת גלותינו האכזרית זה אלפי שנים מאז קהלת. להקטין את האדם ולהגדיל את הלא נודע או את האבסורד ואת הפרדוקס או להגדיל את האלוהים ולהאשים אותו כאשם בכל, היא פשוט בריחה מאחריות !! והתוצאה היא הסבל הארוך שבני אנוש נמצאים בא זה אלפי שנים.
שקאמי אומר ששאלת השאלות היסודית היא למה לא להתאבד, התשובה היא שכן כן האלוהים וההורים הביאו אותך לעולם עם האפשרות הזאת להתאבד (אחרת באיזה זכות הביאו אותך בכפיה?). אז כן למי שאין משמעות (על טעם וריח אין להתווכח) יכול להתאבד. אבל להישאר כאן ולזרוק הכל על האלוהים (הרי בשם האלוהים אפשר לומר הכל) או להשאיר הכל למקרה או לשים את האדם תחת אליל הכסף והקניין ?! זאת ליייצנות לשמה !!
חוק הטוב להיטיב לא מאפשר לאל לתת לך משמעות. אחרת אתה עבד למשמעות של האל, או עבד לדבר כשלעצמו של קאנט. רק חירות אבסולוטית מאפשרת לך להציב לעצמך משמעות משלך. אתה אומר: באין אלוהים, חירות מוחלטת היא חסר משמעות. וכאן הטעות שלך, האלוהים לא בא לתת לך משמעות, הוא בא לתת לך חירות מוחלטת אפי' להתאבד אם אין לך טעם בלחפש משמעות. את המשמעות אתה מציב\מגדיר לעצמך, אתה מגדיר לך תכלית ומטרה. כמובן על פי הצוו הקטגורי או הצוו של הלל התלמודי.
התבונה היא כלי, השכל האלוהי הוא כלי בשבילך להגדיר לעצמך משמעות. ולא ההפך שהתבונה היא היא המשמעות או עבדות האל היא המשמעות.
בני אנוש הנאורים מסתובבים בעולם זה אלפיים שנה עם התירוץ שאין אמת ואין משמעות ולכן מותר לי הכל בשם האלוהים או בלי האלוהים. בזמן שהשכל האלוהי אומרת לנו השכם וערב מה נכון ומה לא נכון. השמחה והציפיה לישועה היא גם כלי ותו לא. כי אדם שנכנע לייאוש לא פועל ואפי' לא מתאבד, רק לוקח כוסית. ולכן שמחה וציפייה לישועה הם כלים לא להתייאש לחפש משמעות אישית.
השכל האלוהי תובע מאתנו להחזיר את הטבע לאדם להחזיר את חירות האדם מתחת המשטרים. להוציא את האדם מתחת אלוהי הקניין ואלוהי הכסף ששוללת ממנו מראש את הטבע. שבני אנוש יהיו בני חורין כמו שהתורה רוצה, אז מובטחת לנו: "והסרתי מחלה מקרבך" = התרופה לסרטן שתמצא מחר ?! יכולנו למצאו אתמול !! אילו רק היינו בני חורין כפי שהשכל האלוהי דורשת מאתנו.
אבל אם חזרנו לארץ ישראל על גבי הרווקים והרווקות שלנו (שזה לעצמו היא חטא של להעביר את זרעינו למולך), ולהצדיק את הליברליזם הפוליטית שזה אומר: זכות הקניין בלתי מוגבלת ושוק חופשי, שכשלעצמו שוללת מכל יהודי את ארצו ואת משאבי ארצו ודורשת ממנו לשלם פרוטקשן – משכורת שלימה בשביל אחיו החזיר – על הזכות לישון בארץ ישראל ?! אז על מי לך להתלונן ? בוודאי שהאלוהים אומר לך "שתוק". על דמגוגיה יש רק תשובה אחת והיא "שתוק"
כן כן, איפה היה האלוהים בשואה היא דמגוגיה זולה. הרב שך הבטיח ליהודי אמריקה שהשואה תגיע לשם גם כן. והיא תגיע לדעתי רח"ל גם לארץ ישראל. אתה יודע למה ? כי השארנו את האדם תחת אלוהי הקניין ואלוהי הכסף. אז אל תאמר לי האלוהים אשם או פילוסופית האבסורד אשמה (קאמי), או המציאות עצמה היא פרדוקס ולכן היא האשמה (רבי נחמן). טוב לנו לחיות על חשבון משכורות של צעירים שהם משלמים על קבלת הזכות לישון בארץ ישראל או באמריקה. קל לנו לקחת הון רב מאדם שמחפש צדק אפיה שאין צדק. בקיצור טוב לנו אלוהי הכסף והקניין על פני אלוהי בני ישראל. ושהתוצאה שהבטיחו הנביאים מגיעה ?! אז אנו נזעקים אפיה האלוהים ?! הרי האלוהים אמר מראש על ידי שמואל הנביא: וְלֹא-יַעֲנֶה יְהוָה אֶתְכֶם, בַּיּוֹם הַהוּא. ולמה ? כי רצינו מלכות רצינו שררה ושליטה. רצינו קלות בהשגת קניינים וכסף על חשבון העבדים שהם אחינו בשרינו. לא משנה אם האל הוא המדינה\ריבון או האל הוא אלוהי הקניין ואלוהי הכסף, כל זמן שאנו מאמצים בחום אלוהים אחרים (למה התורה לא אומרת איזה אלוהים אסור למה אין בתורה שמות של אלילים שאסורים? ורק אומרת אלוהים אחרים ?! בכדי לא לתת פתחון פה לנבלים לומר שאת האל הזה החדש לא אסרו. ולכן התורה אומרת "אלוהים אחרים" שזה אומר כל אל\סמכות חדש וישן היא אסורה) ששוללת מהאדם את חירותו האבסולוטית ?! אז תקויים בנו דברי שמואל הנביא וְלֹא-יַעֲנֶה יְהוָה אֶתְכֶם, בַּיּוֹם הַהוּא.

לסיום:

האדם יודע מה יש לעשות (ואם אין לו טעם במשמעות של החיים שיתאבד כבר לעזאזל), אדם הראשון התנכי חנוך נח ואברהם יצחק ויעקב ומשה רבינו ושאר כל הנביאים דברו על כך. גם קאנט ואפי' קאמי הצליחו להגיע כמעט ליסודות. כן כן המרד של קאמי הוא כלי טוב שמוזכר כבר במקורות. אָדָם עָרוּם כֹּסֶה דָּעַת וְלֵב כְּסִילִים יִקְרָא אִוֶּלֶת = האדם הערום כוסה הדעת שמצא בעיוניות עד שיתברר לו שהוא צודק. כלומר רק אדם ערום\ספקן\מרדן יכול להגיע לאמת.
אין לאדם לחפש משמעות מחוץ לו, כי קודם אין מחוץ לו רק עבדות. וזה גם מסוכן מאוד. שאדם מחפש משמעות מחוץ לו, הוא מחפש אדון לעצמו = עבדות. שיש לו אדון דמיוני, הוא מוריד מעצמו את האחריות על הסבל ואחריות על מעשיו במקרה הטוב, או רח"ל כופה את המשמעות החוצנית הזאת על אחרים.
האופיום הזה שנקרא ישות דמיונית מעלינו, אם זה אלוהי הבייביסיטר הנוצרי והאיסלמי, ואם זה לאום או אפי' מדינה\חברה, ואם פילוסופית אנו מחפשים את הדבר כשלעצמו של קאנט ?! כל אלה באים לתת לנו אדון לעצמינו ככה אנו מרגישים עוד ילדים שלא צריכים לתת לעצמינו דין וחשבון ולקחת אחריות על מעשינו ועל סבל זולתינו.
הסכנה בכך היא שתבונת אנוש לא מתפתח כפי שראינו במערב באלפים שנות נצרות, וכפי שאנו רואים במזרח באלף שנים האחרונים. כלומר זה לא רק שיש לך אדון דמיוני = עבדות, אתה גם מפסיד את התפתחות התבונה האנושית שזה קריטי בשבילך ובשביל נצחיותך שזה צאצאיך לדורי דורות.
מכאן נבין, שהאדם לא מתכלה.
העונש הכי חמור שהמקרא תמיד מזכירה זה עונש "כרת". כלומר כבר בימי קדם הבינו מזה כיליון ומזה נצח\המשכיות\תמידיות\התפתחות. היום שהחשיבה האבולוציונית חוזרת לאנושות, כל בן אנוש מבין את זה מאליו, שהוא נצחי על ידי צאצאיו, ודרכם מתפתחת התבונה המוסר והערכים.
מה שהאלוהים דורש ממך זה רק זה: חירות אבסולוטית = בן חורין ככלי. את המשמעות תיצור בעצמך ולעצמך. או לחליפין שלא תראה טעם ומשמעות בשום דבר, אז בבקשה תתאבד. אבל לא זה ולא זה ולהשאיר את בני אנוש עבדים לאלוהי המשטרים או לאלוהי הקניין ואלוהי הכסף ?! או להשאיר את האדם תחת מערכת משפט שחושבת שאין לנו זכות מוקנה לנשום ?! ולזעוק איפה האלוהים ?! זאת דמגוגיה זולה. ועדיף באמת לשתוק כפי עצת האל.

כותב בצער רב
max maxmen

דרך יעקב
@max maxmen מה כוונתך שהעיקר הוא חירות אבסולוטית להיות בן חורין ככלי. ועל איזה משמעות הנך מדבר שאמצא בעצמי, האם כל משמעות שתהיה ונותנת לי סיבה לחיות. האם גם דבר שהוא הנאה לי והרעה לעולם, ואיך לי להתחשב בסובב אלא רק בעצמי, – לא שאמרת כך, רק סתם הבאתי דוגמא קיצונית בשביל להבין אם משמעות לדעתך היא דוקא בעשיה חיובית לתועלת לעולם או לא. אני רואה שהנך אדם חכם מאוד, אך תסביר לי בבקשה במילים פשוטות ובפירוש מעשי ולא תאורתי בלבד. בתודה מראש.

 

תשובתי לדרך יעקב היקר

צדיק, בכדי להיות ממוקדים אני אשיב לך בארוכה על השאלה הראשונה שלך לגבי בן חורין. בהמשך אם תרצה נדון בשאר השאלות.

ובכן לגבי בן חורין:

כמו שכתבתי לעיל אין זכות לאל\להורים להוליד בכפיה (כל הולדה היא כפייתית עם עצם זה שאי אפשר לשאול את הנולד קודם האם ברצונו להיוולד. נמנו וגמרו (חכמי חז"ל) שלא טוב לו שנברא משנברא, שזה אומר שיש לאל\להורים בעיה רצינית בעצם ההולדה). הסנגוריה כלפי האל\ההורים להוליד הם 1, האפשרות לחדול להיות = להתאבד. 2,  האקסיומה המקראית\החז"לית: "חייב אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי" שזה אומר לעומק שכל היקום כולל כל האובייקטים הם פונקציה בשבילי. כלומר אל תבוא אלי עם טענה שיש עוד בני אנוש בסביבה ולכן אסור לי משהו. (בהמשך הדיונים נבין מהי הצוו הקטגורי או הצוו של הלל התלמודי שמביא את האדם להימנע לעשות מה שבא לו וככה מגביל את האל לעשות מה שבא לו)

שהמקרא מתחיל את הבריאה עם אדם אחד (למה לא יצר מילוני אדם בבת אחת ?), היא בא לתת לנברא את החירות האבסולוטית שבלעדיה כנ"ל אין לאל שום זכות ליצור אותו. בדיוק על הפסוק המקראי הזה דורשים חז"ל: "למה האדם נברא יחידי ?! כי חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי !!"

עד כאן אנו חייבים להבין שהזכות של ההורים\האל להוליד בא ביחד עם החירות האבסולוטית של האדם.

אבל נשאר לנו לשאול מה הביא בכל זאת את האל\ההורים להוליד אותנו. אוקיי קיבלנו את שני האפשרויות לעיל של לחדול להיות או לחליפין חירות מוחלטת. אבל מה הדחף של האל\ההורים להוליד ?

יש הורים שיענו את תשובת האל ויש הורים שאין להם תשובה או שיש להם תשובות מוזרות ביותר כמו אהבה או צוו האל וכדומה. מהי תשובת האל ? אין לנו מושג ירוק !! כלומר כל מה שנאמר זה ספקולציה גרידה. אבל בכל זאת ננסה לענות מהי תשובתו של האל.

ובכן אם תשובתו בא מאדנות, אז כדאי לנו להתאבד כי אין טעם לחיות בעולם שיש לו אדון = עבדות. אבל מצד שני אם נתן לנו את האפשרות להתאבד, זה אומר שהוא לא רוצה אדנות על דרך "הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו" או על דרך: "לי" בני ישראל עבדים = אין קניין על האדם" (חז"ל). כלומר יצירת האדם על ידי האל לא בא מאדנות כי ככה רצה. כי אם ככה למה נתן את האפשרות לחדול להיות. כלומר עם עצם האפשרות שלנו לחדול להיות מוכיח שהוא לא רוצה אדנות. ואם הוא רוצה אדנות אז עדיף כנ"ל באמת להתאבד.

ולכן במחשבת ישראל טעונים שהאל ברא את האדם מחוק הטוב להיטיב. שזה אומר האל הטוב רצה מהטוב לבראו כמותו = צלם אלוהים. כמו שהוא קיים הוא רוצה מחוק הטוב להיטיב לבראו כמותו ממש = צלם אלוהים = בורא ויוצר.

(יש מפרשים את חוק הטוב להיטיב שהטוב אוהב לעשות טוב. כלומר הוא מצריך נחותים ממנו שבכדי להטיב עמם. וזה חשיבה הזויה אם לא אכזרית ביותר. כאילו האל יצר יצורים נחותים ממנו רח"ל בכדי שתהיה לו אפשרות להיטיב. וזה כמובן אכזריות)

בכדי שחוק הטוב להיטיב תהיה הטבה מוחלטת אבסולוטית. האל שיתף עם היצורים את אחדות הבינה שלו. נטע בנו מראש את אחדות הבינה. כלומר אפי' שפרצופיהם והדי אן אי וטביעות אצבעותיהם שונים, "הבינה" שלהם אחדותית = 1+1=2

כלומר כל הטבע כולה כולל כל האורגניזמים פועלים (יותר נכון "יכולים לפעול" או לחליפין להיות מקריים) על פי אחדות הבינה. מכאן דברי האבן עזרא: "המלאך בין אדם לאלוהיו הוא שכלו". מכאן דברי חז"ל: "מי שלא חס על כבוד קונו, טוב לו שלא נברא. ומיהו כבוד קונו ?! שכלו של אדם !!" (הרמב"ם)

בכדי שהטבה תהיה אבסולוטית, האל וההורים יצרו אתנו עם אותו בינה אחדותית. שזה אומר אנו מדברים עם האל או עם ההורים בגובה העיניים. אין ההורה או האל יכול לבוא לומר לנו ש1+1=7

מכאן הגענו לעוד תנאי מקדימה לזכות של האל או ההורים להוליד או להיטיב. והיא עצם שיתוף של האל עם ברואיו את אחדות הבינה = שכלו. כלומר הטבה האולטימטיבית של האל וההורים היא בזה שנטעו בנו מראש את אחדות הבינה ככה אפי' הם לא יכולים לעבוד עלינו בעיניים.

עכשיו כמו שהאל מצא לעצמו משמעות חיים (ליצור מחוק הטוב להיטיב), אנו מאמצים את אותו משמעות חיים שלו מרצון חופשי (זה לעומק "והלכת בדרכיו"). שזה אומר להוליד מחוק הטוב להיטיב וליצור ולחדש כמו למשל "תרופה לסרטן". (ה"אין חדש תחת השמש" של קהלת בא לשלול את משמעות החיים של האל ואת המשמעות החיים שלנו (איינשטיין שהיה דטרמיניסט מושבע שאל האם האל מוכרח או יש לו בחירה. וזה שאלה מוכרחת למי שאוחז בחשיבה דטרמיניסטי מוחלט. כלומר מי שאוחז בדטרמיניזם מוחלטת חייב לטעון שהאל מוכרח, במילא אין אפי' לאל משמעות רח"ל כי הוא מוכרח. איינשטיין הבין לבסוף שהוא טעה כשראה שהיקום מתפשט. ואמר על הקבוע הנודע שלו ש"זה היה הטעות הגדולה בחיי"). היום ב"ה אחרי שהחשיבה האבולוציונית חזרה לבני אנוש, אנו מבינים כמה טעה קהלת. לעולם לא היה נשק גרעיני לעולם לא היה אנטיביוטיקה. לעולם עוד לא הצלחנו למצוא תרופה לסרטן ואנו משוכנעים שזה תמצא. החשיבה הזו שהיא – התרופה לסרטן – תימצא, בא ביום שכפרנו בקהלת = דטרמיניזם מוחלט = אותו סיבה אותו תוצאה. ואימצנו לעצמינו את החשיבה של יקום דינמי = אין דטרמיניזם מוחלט = לכל סיבה אפשרי יש יותר מתוצאה אחת ויחידה = דינמיות = יקום מחודש ולא קדמון רח"ל. כלומר חזרנו לחשיבה אבולוציונית = החשיבה המקראית)

כמו שאמרתי, האל לא יכול לתת לנו או לכפות עלינו משמעות. אפי' לא את המשמעות שלו עצמו. אנו אלה שצריכים להגדיר לעצמינו משמעות. כי כנ"ל כל משמעות שהאל ייתן או יכפה עלינו, זאת עבדות. ואת זה אי אפשר לומר על האל כנ"ל.

בברכה

Max maxmen

נ.ב. כל דברי הם עובדות ולא תיאוריות. וכמובן הם מעשיות הלכה למעשה וזה כל התורה כולה על רגל אחת.

אגב: להסכים לתואר שהדבקתה לי תואר "חכם". זה שאלה של לא תישא את שם אלוהיך לשווא. חז"ל אומרים שכל מי שמצהיר על עצמו תואר כלשהי, הוא עובר על הלאו של לא תישא את שם אלוהיך לשווא. ולכן עדיף להימנע מתוארים בכדי לא להיכשל בלאו חמור שהיא למעשה לאו מדאורייתא.

ניפגש בפרשת יתרו

ניפגש בפרשת יתרו

התארחתי בחג באחת הקהילות החסידיות שלמדתי בצעירותי. ושמעתי סיפור שחשבתי שכדאי לשתף אותכם.

רבי מורי שהיה צעיר לימים מסר שיעור בבית המדרש של האדמור לכמה חברים – כולם תלמידי רבם האדמו"ר זצ"ל. רבי מורי כרציונל ועמקן עסק בנושא אלוהות. והיה שם מישהו שלא מילא כרסו עם ש"ס ופוסקים, סוג של חסיד עם ארץ שאסור לדור בשכונתו (שבת סג א), וכעס מאוד על רבי מורי אייך הוא מדבר כאלה דברי כפירה – לדעתו האיוולת.

החסיד שוטה הזה רץ לחדרו של האדמו"ר ומספר לו במה רבי מורי עוסק בשיעורו בפני התלמידים. האדמו"ר – חצי מחייך חצי רציני – אומר לו: אוי ויי,,,, רח"ל. ולכן אני ממליץ לך – פונה האדמו"ר לחסיד שוטה – בכדי שאתה ובני המשפחה ינצלו מדעות לא כשרות, שתילמדו כל שבת בשולחן השבת את "ספר החינוך" על הפרשיה (כנודע ספר החינוך מחלק את תרי"ג המצוות לפרשות השבוע), ככה תינצלו – אתה וילדיך מדעות של כפירה.

החסיד שוטה יוצא מחדרו של האדמו"ר עם תרועת ניצחון ופונה לרבי מורי בפומבי\ברבים ואומר: האדמו"ר הציע לי – בכדי שאני וצאצאי ינצלו מדעות הכפירה שלך – ללמוד כל שבת עם משפחתי את ספר החינוך.

שרבי מורי שמע את הצעת האדמו"ר, הוא חייך ואמר בלחש שהחסיד שוטה לא ישמע: "ניפגש בפרשת יתרו"

ע"כ הסיפור

שאני שמעתי את הסיפור, זה גם העלה על פני חיוך רחב.  שהצעירים ראו את החיוך הרחב שלי, הם ביקשו הסבר. הרבה פעמים שמענו את הסיפור ואף אחד לא מצליח להבין את הסיפור – טענו כלפי כמה צעירים.

ובכן, רבי מורי כנראה עסק במשנה של חגיגה שאומרת: "מי שלא חס על כבוד קונו, טוב לו שלא נברא" (חגיגה) מסביר הרמב"ם מיהו כבוד קונו ?! שכלו של אדם !! כנראה אייך שאני מכיר את אותם שיעורים, רבי מורי הביא להם עשרות דוגמאות ממחשבת ישראל, כמו האבן עזרא הנודע: המלאך בין אדם לאלוהיו הוא שכלו. כמו דברי הרמב"ן  "כי דבר השם, גזרותיו ומחשבותיו וענין דרכיו, והדבור יאמר בכל אלה" ועוד עשרות דוגמאות מחז"ל מהגאונים והראשונים ואחרונים

כנראה שהחסיד שוטה הזה, שמע את דברי רבי מורי, ומיד רץ להלשין לאדמו"ר ולזעוק שרבי מורי מדבר דברי כפירה רח"ל בפני התלמידים. האדמו"ר כנראה הבין שאין סיכוי שהחסיד שוטה יבין משהו, ולכן הציע לו, בכדי שתינצל מדעות לא כשרות – כדבריך, תילמד את ספר החינוך בכל שבת עם משפחתך, ככה תינצלו אתה ובני ביתך מדעות לא כשרות.

החסיד השוטה ששומע את הצעת האדמו"ר, מבין שהאדמו"ר בצד שלו ונגד הצד של רבי מורי, ולכן יצא בתרועת ניצחון ובייאש את רבי מורי ברבים\בפומבי. רבי מורי שהיה גאון וידען בכל חלקי התורה, מיד הבין מה האדמו"ר עשה. האדמו"ר בעצם מסר לרבי מורי דש גדול והסכמה לתוכן השיעור שלו וגם הוסיף לו עוד מקור לשיעורו שזה כמובן בעל ספר החינוך בפרשת יתרו.

בעל ספר החינוך אומר בפרשת יתרו (מצווה לט) את המשפטים הענקיים האלה:

נעשה אדם בצלמנו. והכונה בכתוב מצד השכל שנתן בו. ומה שאמר בצלמנו על חלק השכל שבאדם, "מפני שהשכל כולו הוא בו ברוך הוא" וכל מילה נוספת פשוט מיותרת.

ולכן רבי מורי אמר בלחש: "ניפגש בפרשת יתרו" והבינו.

מי ייתן לנו תמורתו ? איפה יש היום כאלה אדמו"רים וכאלה אנשי רוח כמו פעם – נזעקו צעירי הקהילה. אמרתי להם, חפשו ותמצו. כי כאלה צריך תמיד לחפש כי הם מדברים בלחש. מה שאין כן את הכסילים שומעים ברעש גדול. לא ברוח השם ולא ברעש השם ולא באש השם וגו'

לסיום:

כדאי היה לי לבוא לארץ ישראל בחגים ולו רק לשמוע את הסיפור הנפלא הזה.

מועדים לשמחה לכל בית ישראל

Max maxmen

שוטר מלמטה = רשע מלמעלה

שוטר מלמטה = רשע מלמעלה

ראיתי איש מכובד כתב על הסדרה החדשה ( "אוטונומיות") כמה מילים, תראו כאן אוטונומיה חרדית – "אוטונומיות"

הגבתי שם כדלהלן  (בהמשך ברצוני להרחיב בנושא הנידון וגם קצת ביקורת על הסדרה מבחינת מקצוענות)

טוב. דבר ראשון לא יהיה אף פעם משטר חרדי, זה פשוט נגד כל הבסיס החשיבתית של היהדות.

ביהדות נאמר למשל "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא הכריזו עליו רשע מלמעלה". ואם תבינו את עומקם של דברים, תבינו למה לעולם לא תהיה משטר חרדי\יהודי.

במחשבה שניה אולי אני כן הסביר בקצרה את העניין.

ההנחה התורנית\יהודית היא שיש אימון באדם שהוא צלם אלוהי. ולכן האדם לא צריך שוטר\משטר\גננת.

מתי צריך שוטר\משטר וגננת ?! ששרלטניים מעוניינים לנהל את בני אנוש לא על פי הצדק והמוסר והערכים. כלומר להעמיד את כל בני אנוש ולהעמיד את כל המוסר והערכיים השקריים, "על כוח האקדח".

לא רק זה, כל הנברא בחברה משטרית, באמת נברא עם האיום של השוטר והמשטר, ולכן הוא באמת חושב כך וכך מחנך את צאצאיו. כלומר האדם לאדם זאב, זה תוצאה ישירה של המשטר והשוטר והגננת.

כלומר זה שהתורה דורש את חירות האדם + הטבע, זה לא רק בגלל החירות של האדם, רק בעיקר בגלל אישיותו של האדם. התורה והיהדות רוצה שהאדם יהיה טוב מעצמו ומדעתו ולא בגלל השוטר והגננת.

ולכן לעולם החרדי\היהודי לא יקים עליו משטר\שוטר. (אלה שיעשו זאת, הם – כפי שאתה אומר – לא חרדים\יהודים. אבל תמיד יישארו כאלה שלא יתפתו לכך ונצח ישראל לא ישקר = היהדות תמשיך להתקיים לדורי דורות)

לגבי הראליה:

לא תהיה מלחמת דת בין החרדים לחילוניים. פשוט תשכח מיזה, כי אין כאן שתי אידאולוגיות. החילוני והחרדי תמיד יהיו פרקטיים אחד מול השני כמו היהודים מול הגויים בכל ימי ההיסטוריה.

מה שכן יהיה לדעתי, "מלחמה של הלאומניים מול החרדי\היהודי". כי כאן יש שני אידאולוגיות (אחת עבודת אלילים = לאומניות, ואחת הלוחם האולטימטיבי ההיסטורי נגד אלילות),  כאן יש מלחמה על ההגמוניה, כלומר בידי מי היהדות ? בידי החרדי או בידי הלאומניים. (והלאומני ינסה לקחת אותה על ידי כוח\חרב\אקדח, מה שאין כן ביהדות יש תמיד שוק חופשי ככה שהמועיל\השרידותי ביותר מקבל את ההגמוניה באופן טבעי כמו כל דבר בשוק החופשי)

התוצאה של המלחמה הזו, לא תהיה כפי כותבי הסדרה הנ"ל. הם לא מסוגלים להבין מה תהיה התוצאה.

התוצאה של המלחמה תהיה כמו בכל ההיסטוריה של היהדות והיא: "שלטון\כובש זר יבוא לעשות כאן סדר".

מי יפסיד מיזה ? לא החרדים\היהודים (הרי אצל החרדים\היהודים כנ"ל כל המשטרים זה גלות האדם, במילא מה לי משטר זר ?! ההפך הנכון משטר זר תמיד יותר טוב ממשטר של אחים אכזריים), רק דווקא הלאומניים, כי הם יפסידו את כל הבסיס שבבסיס של האידאולוגיה שלהם, ואז הם יכחדו כמו כל הלאומניים בכל ימי ההיסטוריה האנושית. כי שהלך האידאולוגיה, הלך הישות הלאומנית הדמיונית.

היהודי הנכבד הגיב כלפי  

<ליהודים שומרי מצוות היה במשך שנים רבות שלטון עצמי בדרגה מסוימת, בית ראשון, בית שני, מרד בר כוכבא ואוטונומיה דתית מטעם השלטון הנוצרי (לגבי המוסלמים איני יודע). היו מלקים, היו מענישים והיו הורגים. מדוע שכיום זה ישתנה?>

תגובתי אליו

כי למדנו משהו (רק כלב שב על קיאו), מרד בר כוכבא דרש כקרבן של עשרים וחמש אלף תלמידי ר' עקיבא.

משטר תמיד הוא על חשבון רווקינו ורווקותינו. והיהודי שואל את עצמו, בשביל מה כל עמלינו (שזה הבנים\ות) אם המחיר זה עמלינו עצמן ?!

במיוחד שהשליט האמיתי על בני אנוש (באלפיים שנים האחרונות) הוא אליל הכסף והקניין, אז בשביל מה משטר וארץ אם אפשר פשוט לקנות קניין ולקנות אוכל כפי שאברהם אבינו עשה וקנה אפי' קבר בשביל אשתו בארץ ירושתו.

יהודי הבל שבע שבועות בכל שנה = ספירת העומר, בכדי שנזכור למה נהרגו עשרים וחמש אלף תלמידי ר' עקיבא.

הם נהרגו על משיחיזם  ריקה מתוכן, בדיוק כמו היום. הרי דווקא הלאומן היהודי המודרני, דוגל בקפיטליזם חזירית שזה אומר אין לך כפרט ירושה במילא ארץ ישראל לא שלך. אז למה להקריב את רווקינו ואת רווקותינו על משהו שקרי ?

לסיום: עם הספר כתב הכל במשך כל ההיסטוריה בכדי שנלמד משהו. למדנו מה קרה שדרשנו מלכות, שדיי מיד נקרע המלכות ואחרי שנים של סבל, איבדנו עשרה שבטים שלמים (כי לא רצינו להיות תחת כובש זר = הריגת גדליה שגם על זה יש לנו צום מיוחד שהיתה שבוע שעבר. הצום הזה הוא גם כן שנזכור לתמיד למה הפסדנו את הארץ ואת עשרת השבטים). אחרי שחזרנו לבית שני, אותו סיפור. הגיעו כובשים זרים והלאומן הקריב הרבה דם עד חורבן בית שני ואחריו.

בקיצור, לא חוזרים על טעויות שוב ושוב. אלפיים שנה לא חזרנו על כך, ואין סיבה רציונלית לחזור שוב על הטעות.

היו רוחות לאומניות בתקופת ההשכלה, חלק מהיהודים התפתו להקים משטר\ריבון בארץ ישראל על גבי רווקיהם ורווקותיהם. מה שמטריף ביותר שהם אימצו לעצמן את דת הקפיטליזם ששוללת מראש את הלאומניות ומקדשת את אליל הקניין ואליל הכסף. ככה שכל הקרבת צאצאינו למולך היא פשוט לריק.

אני רוצה שתסתכל על התמונה כמו שאני מתאר לך את זה כאן, ותגיד לי אתה האם אפשר שאיי פעם החרדי יקים עליו משטר\ריבון ? (כל זה, תמונה רציונלית גרידה שלא מאפשר משטר יהודי\חרדי. תוסיף לזה את החשיבה היהודית מאז אדם וחוה והאבות ומשה רבינו עד שמואל הנביא. ותוסיף לזה את ההיסטוריה היהודית מה היו התוצאות של הקמת משטרים יהודיים. המסקנה: אין סיכוי !!!)

האיש הנכבד הגיב לי ואמר

<יכול להיות שמדינה חרדית תהיה בהסכמה של החילונים. בכל מקרה, גם בלי הסכמה, אם בעלי הכוח ירצומזאת זה יקרה גם על חשבון חיי הצעירים>

עד כן הדיון חרשים הקצרה

ובכן בעקבות הדיון החרשים הזאת הרגשתי צורך להרחיב ולהסביר בטוב טעם את הטיעונים שלי ולהסביר מאיפה הטעות שלו (שאפשר שתהיה משטר חרדי\יהודי) והטעות של כותבי הסדרה והטעות של כל בני המשטרים (בן משטר לעולם לא יכול לרדת לעומקם של החשיבה היהודית מהסיבה הפשוטה כי הוא לא יכול לדמיין לעצמו בני אנוש בני חורין שלא צריכים גננת\משטר. גם שיטות החינוך הם רחוק ממזרח למערב מהסיבה הפשוטה הזו שלמשטר אין צורך בחינוך אישי עצמאית כי יש שוטר, מה שאין כן ביהדות החינוך היא להפוך את האדם לטוב כשלעצמו, אחרת הם גם יצטרכו לגננת\שוטר\משטר. ושבא המשטר\הגננת\השוטר, כל התורה וכל מצוותיה מיותרים. ונסביר את זה בהרחבה עכשיו).

ובכן כל הפילוסופים היותר עמקניים הבינו (בעבר) ומבינים (בהווה) שגאולת האדם הוא אנרכיה אנושית. כלומר אין פילוסוף הגון אחד שמסכים שתהיה על האדם איזה כוח שליטה (תמיד יאמרו האלה: "המשטר הדמוקרטי היא הרע במיעוטו"). זה המשמעות של חירות אבסולוטית של האדם. הכוח היחיד שעליו מסכימים כל הפילוסופים (שאפשר לומר שבשביל זה האדם מוכן לוותר קצת על חירותו האישית לטובת כוח היחד) היא כוח אנושי מול הטבע האקראית. כלומר אם יש כבר צורך אנושי של להיות ביחד כחברה, צורך של ערבות זה לזה וכו' וכו'. זה אך ורק בכדי לא להיות אקראיים מול אקראיות של הטבע. בשביל זה בני אנוש צריכים כוח, וכוח היחד הוא כוח יותר מועיל ולכן כדאי חברה וערבות אנושית זה לזה.

בתכלס כל הפילוסופים בכל הדורות חזרו לצרוך משטר\גננת, כמו כלב השב על קיאו.

ליהודי יש ריב נצחי מול האומות בנושא הקריטי הזה, ריב של חמש אלף שנה מאז אימפריית נמרוד = האימפריה הראשונה בהיסטוריה. הממציא של המשטר היה נמרוד (על פי הכרונולוגיה המקראית. וזה לעומק לא משנה אם זה נכון היסטורית או לא. תעשו את התרגיל המחשבתי על הממציא האמיתי על פי דעתכם. התוצאה אותו דבר), והיהודי הראשון = אברהם אבינו, יצא עם מלחמת חורמה נגדו והמציא את ברית המילה (= דגל אישי נצחי) כאנטי תזה לדגל לאומי\חברתי.

הריב הוא לא רק בנושא הקריטי שהיא חירות האדם שאפשר שגם היהודי יצטרך לוותר על חירותו למען העריבות זה לזה וזה מה שהתורה דורש ממנו באמת לעשות במקרים רבים שזה לא פוגע בו אישית. הריב הוא קריטי כמעט לכל, המושג שנקרא "יהדות" מבוטלת לגמרי ביום שהוא מקים על עצמו משטר.

כל מצוות התורה כל התנהלותו של היהודי, לא רלוונטיים ביום שהוא מקים משטר. בכדי שנבין את עומקם של דברים אני אנסה להפשיט הכל אבל אני חייב את תשומת לבכם.

כל ידען\מדען יודע מה היא מערכות מורכבות, הוא בעיקר יודע שלכל מערכת מורכבת יש תנאי ההתחלה. כלומר המערכת כולה הם תוצאה של תנאי התחלה מסוימים שממנו השתלשל כל המערכת המורכבת.

זה נכון למערכת אקראית דינמית, בוודאי שזה נכון למערכת דעתנית. כלומר שאנו רוצים להבין מערכת ידענית אז בוודאי שאנו חייבים להבין את תנאי ההתחלה בכדי להבין את כל המערכת.

שאנו באים לדון כלפי האדם והאנושות, אני חייבים להבין את תנאי ההתחלה ככה נבין מתי התאפשר בכלל להמציא את האימפריה הראשונה. שנבין זאת נבין גם מה רצה אברהם אבינו ולמה הריב הנצחי עוד נמשך אחרי חמש אלף שנה.

ובכן עסקנו הרבה בנושא במאמר "עם סגולה" ואני יחזור על כמה דברים משם

שנחשוב לעומק, אי אפשר לקבץ בני אנוש כחברה בלי תנאים קריטיים קודמים שהם, השפה החינוך והמוסר והטבעים כמו חוקי המשפחה קניין ירושה והצווים של לא תגנוב ולא תרצח ועוד ועוד. כלומר התנאי ההתחלה היו כדלהלן 1, המצאת חוקי המשפחה המסורתיים 2, המצאת השפה והחינוך 3, המצאת הקניין והירושה שבעקבותיהם המצאת המוסר והערכים והדינים כמו הצווים לא תרצח ולא תגנוב = חוקה

כלומר שהאדם מקבל מהוריו את השליטה בעשיית צרכים ומקבל מהם את ההליכה על שני רגלים ומקבל מהם את השפה והחינוך המינימלי להיות איש, ומקבל מהם את הביגוד והאוכל המבושל, ואת הצווים המוסריים הראשוניים כמו לא תגנוב ולא תרצח (הכרה בקניין של הזולת) וכו' וכו'. רק אז אפשר  שגיבור כמו נמרוד יתפוס טרמפ על בני אנוש ולכפות עליהם את המשטר. בלעדי הדברים הראשונים האלה שמקנים לנו ההורים, אין אפשרות להקים משטר.

חכמי חז"ל נותנים לנו להבין את זה עם מטפורה עמוקה מאוד.

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סח

מטרונה שאלה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לכמה ימים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אמר לה לששת ימים כדכתיב (שמות כ) כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, אמרה לו מה הוא עושה מאותה שעה ועד עכשיו, אמר לה הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני, אמרה לו ודא הוא אומנתיה אף אני יכולה לעשות כן כמה עבדים כמה שפחות יש לי לשעה קלה אני יכולה לזווגן, אמר לה אם קלה היא בעיניך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא כקריעת ים סוף, הלך לו ר' יוסי בר חלפתא מה עשתה נטלה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותן שורות שורות אמרה פלן יסב לפלונית ופלונית תיסב לפלוני, וזיווגה אותן בלילה אחת, למחר אתון לגבה דין מוחיה פציעא, דין עינו שמיטא, דין רגליה תבירא, אמרה להון מה לכון, דא אמרה לית אנא בעי לדין, ודין אמר לית אנא בעי לדא, מיד שלחה והביאה את ר' יוסי בר חלפתא אמרה לו לית אלוה כאלהכון אמת היא תורתכון נאה ומשובחת

ובכן תנסו לחשוב שהישות (המשטר) החברתית הדמיונית תצטרך להוליד את בניה לבד, מה היא תעשה ? תשדך את עבדיה בכוח (כפי שעשתה המטרונה הנ"ל )? או תמציא להם את האהבה האפלטונית ? נדמה לי שכותבי הסדרה של אוטונומיות בפרק ג' נותנים לנו פרק טוב להבין מה קורה שבני אנוש מתחברים כזוגות אך ורק בגלל אהבה. היא הרי נחנקת מהקרצייה שלה מרוב האהבה שהוא שופך עליה. היא רוצה לחיות,, להגשים את עצמה, אז למה שהוא עם קלישאות אהבה שלו – ואפי' הבת שלה שהתברר שהיא לא שלה – יפריעו לה להגשים את עצמה ?

מצד אחד המשטר רוצה את חוקי המשפחה שהם בדרך כלל חירותיים ועצמאיים, מצד שני המשטר רוצה את עבדיו בשבילו כלומר לא רוצה אותם עצמאיים ולכן תשטוף להם את המוח עם הגשמה עצמית דמיונית. מכאן הקונפליקטים הנצחיים של עבדיו. כלומר הזוגיות לא מתקיימות ומתפרקות. הם מקימים משפחות שבטבעם של המשפחה שהם חירותיים, מצד שני המשטר לא סובל את החופש של עבדיו ולכן יעשה הכל לבטל את חירותם ולשעבד אותם לחברה\משטר עם קלישאות שכאלה כמו הגשמה עצמית דמיונית. והנה הלך המשפחה ולמשטר יש עבדים בחינם.

ובכן בכדי שתתאפשר משטר, המשטר תופסת טרמפ על האדם ותבונתו. והיות שהאדם המציא את האדם בשביל חירותו ותכליתו העצמאית והפרטית, ולכן המשטר הוא אנטי תזה לו, ולכן האדם חייב להתנגד לו. כאן בא הצורך בכוח\אקדח של המשטר. הוא מנסה בכוח כפי שהגל מציע ושזה לא הולך הוא מנסה עם המדיה לטמטם אותו עם קלישאות של הגשמה עצמית.

”כדי לא לאפשר להם (למשפחה\ליחיד\לאינדיווידואל) להכות שורש ולהקשיח בבידוד הזה, כלומר כדי לא לתת לכוליות להתפרק ולרוח להתנדף, הממשלה צריכה מעת לעת לזעזעם באינטימיות שלהם על ידי מלחמה. על ידי המלחמה היא צריכה לשבש את סדר חייהם ההופך להרגל, להפר את זכותם לעצמאות, כפי שלפרטים, שמתוך השתקעותם בסדר הזה הם מתנתקים מהכוליות ושואפים אל ההיות-עבור-עצמו הבלתי ניתן להפרה ואל הביטחון האישי, צריכה הממשלה, בעבודה הכפויה הזו, לתת להם להרגיש את האדון שלהם, את המוות.“ (הגל)

ובכן האדם המציא לעצמו את התנהלותו לפני המצאת המשטר. האדם ממשיך להתנהל ככה כי הוא רוצה את חירותו ושרידותו הנצחית. כלומר עד ימינו אנו את היסודות אנו מקבלים מההורים ולא מהמשטר ואפי' לא מהבית ספר.

המשטר לא סופר אותנו (הרי מיהו ההורה העליון בישות הדמיונית ?  לדברי גיל סיגל, פרופ’ למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, “להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם” הם קיבלו מהמדינה את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי) כי יש לו שוטר ואקדח וחושב לעצמו שהוא ההורה העליון. (נכון שהמשטר לא יכול להוליד את הילדים בעצמו ולכן הוא מאוד מעוניין שנחלום שאנו מתחתנים מאהבה ומולידים את צאצאינו שלנו בשבילינו) ולכן השופטת בסדרה הנ"ל חושבת בלי שום בעיה שהילדה צריכה להיות אצל המשפחה המתפרקת. ולא אצל המשפחה שהילדה שלהם. והכל בטיעון שזה לטובת הילדה כמובן. הרי מהי טובת הילדה בעיני נוכלי המשטרים ? שהילדה תהיה שפחה טובה למשטר !! אין לשופטת שום בעיה אחר כך בגיל 18 להקריב את השפחה\הילדה כרווקה על עזה שלושים שנה לריק ולמחרת להחזיר את עזה, ואפי' שהילדה תמות על עזה. כלומר כשופטת היא באמת ובתמים חושבת שהישות החברתית הדמיונית הוא ההורה העליון והיא כשופטת היא הנציגה של הישות, ולכן היא חושבת לטובת הישות (נכון היא אומרת שזה טובת הילדה, אבל גיוס החובה כרווקה תוכיח את השקר שלה. הרי ממתי טובת הילדה היא גיוס חובה עד כדי מוות ?! אפי' שאין לה עוד שום קניינים פרטיים וצאצאים אישיים להגן עליהם. כלומר מתי אדם הולך להגן על טריטוריה\קניין ?! בעיקר שיש לו משפחה !! כלומר כרווק עדיף לו לברוח ולא למות למען טריטוריה גרידה. הוא ילחם על טריטוריה ששם נמצאת אשתו וצאצאיו. אבל המשטר מגייסת את הרווקים והרווקות למען קניינים של אחרים ולא לטובת הרווק והרווקה עצמה שאין להם עוד על מה להגן הרי הם רווקים ורווקות שאין להם צאצאים וקניינים)

אברהם אבינו – אז בדיוק כמו היום – הבין את הבלוף של המשטר ולא משנה מאיזה סוג המשטר – דמוקרטי או דיקטטורי, בכל משטר הישות הדמיוני הוא העיקר מול האדם. והאדם לא טורח לריק, כלומר האדם לא ממציא את חוקי המשפחה ואת השפה ואת החינוך ואת הקניין והירושה ואת המוסר והערכים לריק. בכדי שצאצאיו יבינו את זה לנצח נצחים לדורי דורות, הוא ממציא להם את ברית המילה = הדגל האישי של האדם מול הגדל הישותית הדמיונית.

נחזור למערכות מורכבות שנבין על מה הריב הנצחי שלנו כיהודים מול האומות.

כמו שהבנו שלכל מערכת מורכבת יש תאני התחלה. אצל האומות אחרי המצאת המשטר שום דבר לא התקדם. כלומר המשטר מעוניין בהמשך המסורת (ראו חוקת חירות של האייק), אבל מאוד מעוניין שלא נבין כלום, שנשאר מטומטמים ככה תתקיים המשטר.

המשטר לעולם לא יכול לקדם מוסר והערכים נכונים כי תנאי ההתחלה של המוסר והערכים סותרים לגמרי את המשטר ואת עצם קיומו. מכאן הפסיקה ההזויה של השופטת בסדרה הנ"ל, מכאן שהשופט ברק חושב שאין לנו זכות מוקנה לנשום. מכאן הגיוס החובה דווקא לרווקים ורווקות שנכרתים מעולמם למען הישות הדמיונית.

ביהדות המוסר והערכים בהווה הם תוצאה של תנאי ההתחלה. ולכן תמיד היהדות מתקדמת. ביהדות כמו שתנאי ההתחלה של המצאת חוקי המשפחה השפה והחינוך הקניין והירושה והמוסר והערכים וכו' וכו' באים בעצמם מתוך דעתנות אישית אנושית, ככה כוח היחד שמועיל לפרט תשרת תמיד את הפרט ושרידותו הנצחית.

המצב הזה המציא ליהדות את כל התורה כולה. כלומר כל התורה וספרות ההלכה הם תוצאה של תנאי ההתחלה החירותי של האדם. ולכן כל מצווה וכל הלכה ומנהג קשורה זה בזה. כלומר כל מנהג ומצווה והלכה קשורים בקשר בל ינתק. אם לא נקיים אחד מהם, מתפרקת כל החבילה.

במשטר אתה לא צריך שום מצווה ממצוות התורה, במשטר בוטל אפי' הצורך בחוקי המשפחה שזה תנאי ההתחלה של המערכת כנ"ל. כלומר למעשה המשטר היה צריך לעשות מה שהמטרונה עשתה ששידכה את עבדיה בכוח בכדי להוליד לחברה את ילדיה\עבדיה.

שיהודי לא נואף, יש לו סיבה דעתנית פשוטה למה (כי הוא רוצה ילדים משלו ולכן לא רוצה שמישהו ינאף את אשתו, ולכן לא יעשה זאת לזולתו, שזולתו יגדל ילד לא שלו). שהוא תחת משטר הילדים לא שלו כנ"ל  “להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם” אז למה שלא ינאף בכיף ?! אותו דבר לגבי גילוי עריות. אותו דבר שבת והחגים. כלומר שבן המשטר נזעק נגד היהדות ומצוותיה, אני מאוד מבין אותו. הרי בשביל מה כל חוקי היהדות אם במילא הוא בן המשטר ? אפי' חינוך עצמי טוב הוא לא צריך הרי בשביל מי בדיוק הוא צריך את זה ? כלומר אם ביהדות דורשים מכל אדם להתחנך תמיד עם ספרי מוסר וחגים מיוחדים בשבילן כך, בן המשטר באמת לא צריך את זה, מספיק לו השוטר שיזכיר לו תמיד מה כן ומה לא. כמובן לא השוטר ולא השופטת לא בדיוק יודעים ומבינים למה זה כן וזה לא. מכאן כביכול הקידמה הדמיונית שבני המשטרים מדמיינים לעצמם. למשל זכויות נשים זה קידמה אצל בני המשטרים. זכויות של הומואים ולסביות זה קידמה אצל בני המשטרים. טובת הילדה זאת קידמה אצל השופטת הפנאטית.

כלומר שהשופטת מרגישה שהיא ההורה העליון, אז בוודאי שהיא מדמיינת סוג של טובת הילדה. אבל גברת השופטת, "את לא האימא שלה" ומי סמך אותך לגזול אותה מהוריה ? האם רוב אנשי החברה\המשטר שהם לא הוריה קבעו שהם ההורה העליון ?!  תנסו לומר לשופטת את המשפט הזה, והיא תדמיין לעצמה שאתם הפנאטים והיא הנאורה. אבל עכשיו תבינו מי באמת כאן הפנאט ומי באמת כאן הנאור. דווקא האחות שהחליפה את התינוקות בבית היולדות מבינה יותר טוב מהשופטת ולכן המצפון שלה הציקה לה כל הזמן והלכה לספר להורים שהילדה חייה ומי באמת ההורים.

המצפון של האחות מוכיח כמה הצדק והמוסר הם טבעיים וכמה המוסר המשטרי היא תמיד בלתי מוסרית.

לסיכום:

שהיהודי ירצה להקים משטר, הוא חייב להשמיד את תורת ישראל מסופו בהווה עד פרשת נמרוד (בבראשית פרשת נח). כלומר הוא לא צריך את פרשת אברהם וברית המילה. שום התפתחות מאוחרת של התורה, לא רלוונטי לו.

הוא יצטרך את חוקי המשפחה ואת השפה וכו' וכו' כמו כל העמים, אבל לא יותר מיזה. כלומר משטר שכזה ירכב על חוקי בני אנוש הבני חורין = תנאי ההתחלה, בדיוק כמו שהאומות רוכבים עליהם עד ימינו. אבל מפרשת אברהם בפרשת נח בספר בראשית עד ספרות ההלכה של ימינו, יותר לא רלוונטיים לו. הוא לא צריך ברית מילה ולא צריך שום מצווה ממצוות התורה אפי' לא החגים. כי כל התורה כולו כולל ספרות ימינו, הם התפתחות טבעית של בני חורין שרוצים לשרוד ככאלה לדורי דורות. אבל אם היהודי מאמץ לעצמו את המשטר כנמרוד, הכל מיותר וסבל לריק. וכאמור אני מאוד מזדהה עם בני המשטרים שרואים בכל חוק\מנהג\מצווה יהודי כסבל מיותר.

אני חושב שתבינו שזה לא שאלה עתידית, מה יקרה אם וכאשר יהודי יקים לעצמו משטר. אנו כבר אחרי זה, ואנו רואים שבדיוק זה מה שקרה אחרי שהיהודי הקים לעצמו משטר. הוא עוד מקיים כל מיני מצוות כי המשטר קמה על אדמה שהיא ירושתו. ואין לו צידוק מוסרי מול המקומיים ומול האומות להחזיק בירושתו בלי שהוא יהודי ולכן מקיים כמה סמלים להוכיח שהוא היורש של האדמה. אבל אם בתיאוריה הם היו מקימים את המשטר בארץ אחרת ?! גם את הטיפה שכן מקיימים לא היו מקיימים ודיי בצדק.

מכאן תבינו למה לעולם, החרדי לא יקים על עצמו משטר. לא בחול ובוודאי לא בארץ ישראל.

במצב כזה רק כובש זר יכול לעשות סדר בארץ ישראל. כלומר האינטרס של היהודי\החרדי תהיה שכובש זר יבוא לעשות סדר. וזה מה שיקרה לבסוף. זה קרה בכל ימי ההיסטריה וזה קורה כל הזמן בתוך הקהילות היהודיות בהווה. כלומר למה יש כל כך הרבה סוגי קהילות יהודיות ? כי שהקהילה גודלת ומגיע שורר שרלטן שמנסה לשלוט בכולם בכוח ?! אז מתפרקת הקהילה לשנים או שלוש !! ככה בשוק החופשי צומחת תמיד כל מיני קהילות מקהילות שונות. מכאן נובע כל הקהילות למיניהם.

אבל אם מישהו ינסה לשלוט עם שוטר ואקדח, אז באמת יקרה מה שקרה ליהודי שכן הקים לעצמו משטר. כלומר בני המשטר יורידו מעצמם לאט לאט כל סממן יהודי ובצדק.

שאלת השאלות אייך בכל זאת הצליחה הציונות להקים לבסוף משטר בשביל עבדיה ?! התשובה היא "אלטלנה" כלומר שבן גוריון שלח להפציץ את אלטלנה, הוא ידע מה שכל דיקטטור יודע שבלי אקדח, הוא לא יכול לשלוט. הוא שולט על כל בני המשטר עם אקדח. ביום שהמשטר ינסה לתת חירות לאדם, באותו יום אין יותר משטר.

מכאן תבינו למה אומרים חז"ל "אין אדם נעשה שוטר מלמטה אלא אם כן נעשה רשע מלמעלה" ולא מדובר על שוטר גרידה, חז"ל אומרים את זה על כל מבקש שררה. כלומר שאדם מבקש שררה הוא בעצם מבקש את שלילת חירות האדם ולכן הוא רשע וחושב שכל בני אנוש רשעים ולכן הוא חושב שהם צריכים שוררים ושוטרים. הוא מסתכל במראה ורואה רשע וחושב שכל בן אנוש הוא רשע.

לסיום:

התחלנו עם הפילוסופים העמקנים שחושבים שגאולת האדם היא אנרכיה. הסברנו אייך המשטר תופסת טרמפ על הבני חורין והתנהלותם. והסברנו למה המשטר מיתרת מצד אחד את כל התנהלותו של האדם הבן חורין. ומצד שני מעוניינת בהם כי אין קיום למשטר בלעדיהם. מכאן הסבל של בני המשטרים.

ביהדות אמור כל אדם להבין בעצמו למה הוא מתחתן ולמה הוא ממציא לעצמו את המצוות ולמה הוא מקיים אותם. הוא אמור להתחנך תמיד על ידי ספרות מוסר ועל ידי מצוותיה של היהדות. ולכן היהודי יכול להיות אנרכיסט ששורד לנצח.

הפילוסופים מוותרים על אנרכיה כי היו עצלנים ונשארו עצלנים לחנך את עצמם תמיד ולכן אצלם אנרכיזם הוא רק חלום ורוד.

בברכה

Max maxmen

הבטחתי ביקורת על הסדרה מבחינת מקצוענות. ואני חושב לקיים את הבטחתי בהמשך בעזרת השם.

מעשה בשני מלכים שחלמו חלום

מעשה בשני דיקטטורים שחלמו חלום, השלישי אפי' לא חולם.

הראשון חלם חלום וידע את החלום אבל לא ידע את פתרונו

השני חלם חלום ולא ידע לא את החלום וכמובן לא ידע את הפתרון.

השלישי אפי' לא חלם.

הדיקטטור הראשון לא היה טיפש, הוא ידע בזכות מה הוא זכה להיות דיקטטור. ולכן ידע לפחות את החלום.

הדיקטטור השני היה בור ועם ארץ שאפי' לא הבין אייך זכה להיות דיקטטור. אבל לפחות חלם על כך בלי לדעת מה חלם.

השלישי בכלל לא חשב, ולכן אפי' לא חלם.

סיפור החלום של הדיקטטור הראשון

הדיקטטור הראשון זכה להיות מלך, בזכות המונופול על המים. הוא הבין את דרכי הנילוס מפנים היבשת ופשוט סגר עליהם את המים. ההמון העם לא הבין למה האלים הפסיקו לספק להם מים, עד שהגיע הנוכל הזה ואמר: אני אלוהי המים ואני ייתן לכם מים. ופשוט פתח להם את ברז המים.

הדיקטטור ידע שזה שאלה של זמן עד שההמונים יגלו את הבלוף ויביאו מים בעצמם. ולכן הסתובב כל היום עם המחשבה שעוד מעט והנה ההמונים יגלו את הבלוף.

כידוע מה שחושבים ביום חולמים בלילה, והוא באמת חולם שהעניים עוד יגלו את הבלוף והם יאכלו חיי את העשירים שהם כמובן המלך והכהנים\הפילוסופים.

מה חלם ? חלם שהעניים אוכלים את העשירים בעודם חיים !!! והנה המקור

(בראשית פרק מא) (א) וַיְהִי מִקֵּץ שְׁנָתַיִם יָמִים וּפַרְעֹה חֹלֵם וְהִנֵּה עֹמֵד עַל הַיְאֹר: (ב) וְהִנֵּה מִן הַיְאֹר עֹלֹת שֶׁבַע פָּרוֹת יְפוֹת מַרְאֶה וּבְרִיאֹת בָּשָׂר וַתִּרְעֶינָה בָּאָחוּ: (ג) וְהִנֵּה שֶׁבַע פָּרוֹת אֲחֵרוֹת עֹלוֹת אַחֲרֵיהֶן מִן הַיְאֹר רָעוֹת מַרְאֶה וְדַקּוֹת בָּשָׂר וַתַּעֲמֹדְנָה אֵצֶל הַפָּרוֹת עַל שְׂפַת הַיְאֹר: (ד) וַתֹּאכַלְנָה הַפָּרוֹת רָעוֹת הַמַּרְאֶה וְדַקֹּת הַבָּשָׂר אֵת שֶׁבַע הַפָּרוֹת יְפֹת הַמַּרְאֶה וְהַבְּרִיאֹת וַיִּיקַץ פַּרְעֹה:

ושוב נרדם וחולם עוד חלום עם אותו תוכן בדיוק.

(ה) וַיִּישָׁן וַיַּחֲלֹם שֵׁנִית וְהִנֵּה שֶׁבַע שִׁבֳּלִים עֹלוֹת בְּקָנֶה אֶחָד בְּרִיאוֹת וְטֹבוֹת: (ו) וְהִנֵּה שֶׁבַע שִׁבֳּלִים דַּקּוֹת וּשְׁדוּפֹת קָדִים צֹמְחוֹת אַחֲרֵיהֶן: (ז) וַתִּבְלַעְנָה הַשִּׁבֳּלִים הַדַּקּוֹת אֵת שֶׁבַע הַשִּׁבֳּלִים הַבְּרִיאוֹת וְהַמְּלֵאוֹת וַיִּיקַץ פַּרְעֹה וְהִנֵּה חֲלוֹם:

ועכשיו, נא לשים לב אייך מחבר המקרא מעביר לנו תובנות תוך כדי הסיפור.

יוסף בן יעקב כבעל פותר חלומות מבין מיד מה כואב לפרעה ומתחיל כנראה לחייך מתוך הבנת הבלוף של פרעה. פרעה שמבין מהחיוך שיוסף מבין, אז מתחיל פרעה לשכנע את יוסף בצדקת דרכו וכך הוא מספר לו את חלומותיו. (נא לשים לב לשוני\להוספה בחלום כי זה חשוב מאוד)

(בראשית פרק מא)  (יז) וַיְדַבֵּר פַּרְעֹה אֶל יוֹסֵף בַּחֲלֹמִי הִנְנִי עֹמֵד עַל שְׂפַת הַיְאֹר: (יח) וְהִנֵּה מִן הַיְאֹר עֹלֹת שֶׁבַע פָּרוֹת בְּרִיאוֹת בָּשָׂר וִיפֹת תֹּאַר וַתִּרְעֶינָה בָּאָחוּ: (יט) וְהִנֵּה שֶׁבַע פָּרוֹת אֲחֵרוֹת עֹלוֹת אַחֲרֵיהֶן דַּלּוֹת וְרָעוֹת תֹּאַר מְאֹד וְרַקּוֹת בָּשָׂר לֹא רָאִיתִי כָהֵנָּה בְּכָל אֶרֶץ מִצְרַיִם לָרֹעַ: (כ) וַתֹּאכַלְנָה הַפָּרוֹת הָרַקּוֹת וְהָרָעוֹת אֵת שֶׁבַע הַפָּרוֹת הָרִאשֹׁנוֹת הַבְּרִיאֹת: (כא) "וַתָּבֹאנָה אֶל קִרְבֶּנָה וְלֹא נוֹדַע כִּי בָאוּ אֶל קִרְבֶּנָה וּמַרְאֵיהֶן רַע כַּאֲשֶׁר בַּתְּחִלָּה וָאִיקָץ:"

הפסוק האחרון – וַתָּבֹאנָה אֶל קִרְבֶּנָה וְלֹא נוֹדַע כִּי בָאוּ אֶל קִרְבֶּנָה וּמַרְאֵיהֶן רַע כַּאֲשֶׁר בַּתְּחִלָּה וָאִיקָץ: – היא הוספה שלא ראינו זאת בתחילת הפרק שמסופר החלום המקורי.

ובכן, כאן פרעה טוען ליוסף. אוקיי, הם יגלו את הבלוף שלי ויאכלו את העשירים ואותי חיי. אבל בתלכס שנינו יודעים ומבינים שבלי מלך וסדר חברתי נכון ?! הם יישארו עניים לנצח !!! כי מראיהן רע כאשר בתחילה. כלומר, הם לא תבוניים ולא רציונאליים ולכן הם יישארו עניים. (קלאסיקה של חשיבת המנהיגים והחכמולוגים בכל הדורות. רק נשאר לשאול בשביל מה חינוך חובה אם ההמון נשארים טיפשים ?)

יוסף מחליט לשתף פעולה (אני לא יכול לשפוט אותו. אבל בתכלס הוא אכל אותה לבסוף ונראה זאת בהמשך) ומציע לפרעה רעיון ענק ומבריק.

פרעה יכריז על שבע שנות שובע. כלומר יזרים מים בשפע שבע שנים ואחר כך יסגור את הברז של המים לשבע שנים.

ויאמר לכל העם להכין את עצמם לשבע שנות הרעב ופרעה ידאג לאחסן חיטה לשבע שנים. בראשית פרק מא (לג) וְעַתָּה יֵרֶא פַרְעֹה אִישׁ נָבוֹן וְחָכָם וִישִׁיתֵהוּ עַל אֶרֶץ מִצְרָיִם: (לד) יַעֲשֶׂה פַרְעֹה וְיַפְקֵד פְּקִדִים עַל הָאָרֶץ וְחִמֵּשׁ אֶת אֶרֶץ מִצְרַיִם בְּשֶׁבַע שְׁנֵי הַשָּׂבָע: (לה) וְיִקְבְּצוּ אֶת כָּל אֹכֶל הַשָּׁנִים הַטֹּבֹת הַבָּאֹת הָאֵלֶּה וְיִצְבְּרוּ בָר תַּחַת יַד פַּרְעֹה אֹכֶל בֶּעָרִים וְשָׁמָרוּ: (לו) וְהָיָה הָאֹכֶל לְפִקָּדוֹן לָאָרֶץ לְשֶׁבַע שְׁנֵי הָרָעָב אֲשֶׁר תִּהְיֶיןָ בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם וְלֹא תִכָּרֵת הָאָרֶץ בָּרָעָב:

יוסף ידע שכל העם לא יאסוף חיטה הרי מי מאמין לחלומות ? ויוסף גם ידע שאי אפשר לאחסן חיטה לכל כך הרבה שנים. כלומר, אין להמון העם את הידע הנחוץ אייך לאחסן חיטה. בניגוד ליוסף שכן ידע כי מהארץ שיוסף מגיע בוודאי שידעו לשמר חיטה כי ארץ ישראל מעט במים ובגשמים. ובכן יוסף כן ידע אייך לעשות זאת וגם הבין שלא יצטרכו שבע שנים.

ובכן פרעה היקר – אומר לו יוסף – אתה תסגור את ברז\סכר המים בעוד שבע שנים. ואחרי כמה ימים או שבועות ההמון יתחיל למכור דברים בשביל מים. יעבור עוד חודש ועוד חודש וימכרו הכל מהבתים למלך. ויעבור עוד חודש ועוד חודש וימכרו לך את אדמותיהם ואת בתיהם ואת מכנסיהם ואחר כך את גופם ממש לעבדים למלך.

וכך היה באמת. ופרעה בכדי להבטיח שיוסף לא ידבר הרבה שטויות עם ההמון. מכריז על יוסף כמשנה למלך מצרים (אפי' שעל פי חוק המצרי "זר" וקל וחומר "עבד" לא יכולים למלוך.) והנה הבטיח לו את עבדות העם לנצח ושתיקת יוסף. ועכשיו נשאר להשתיק את הכהנים\החכמים. ואז חוקק חוק שאדמת הכהנים לא נמכר למלך ואין המלך יכול לקנות את אדמתם ועוד אוכלים על חשבון המלך. (מזכיר את מערכת המשפט בעולם המודרני שהם חיים על חשבון המדינה ולכן משתפים פעולה עם הון שלטון. ראו מיליוני תיקי הוצאה לפועל בכל שנה, שרובם הזוכים הם החברות מעל 90% ומעל 90% החייבים בלי ייצוג משפטי)

אחרי זה – אומר יוסף לפרעה – שכל העם לך עבדים ?! אז מי צריך את הסכר ? מי צריך להיות אלוהי המים שמביא מים ? אתה תהיה מלך במציאות על ידי חוקי הקניין.

(פעם שלטו על העבדים עם בלופים פנאטיים כמו אלילים וכדומה. היום שלטים על העבדים על ידי המצאת חוקי הקניין והמצאת ה"כסף")

הנה המקור בפנים.

(בראשית פרק מז) (יג) וְלֶחֶם אֵין בְּכָל הָאָרֶץ כִּי כָבֵד הָרָעָב מְאֹד וַתֵּלַהּ אֶרֶץ מִצְרַיִם וְאֶרֶץ כְּנַעַן מִפְּנֵי הָרָעָב: (יד) וַיְלַקֵּט יוֹסֵף אֶת כָּל הַכֶּסֶף הַנִּמְצָא בְאֶרֶץ מִצְרַיִם וּבְאֶרֶץ כְּנַעַן בַּשֶּׁבֶר אֲשֶׁר הֵם שֹׁבְרִים וַיָּבֵא יוֹסֵף אֶת הַכֶּסֶף בֵּיתָה פַרְעֹה: (טו) וַיִּתֹּם הַכֶּסֶף מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם וּמֵאֶרֶץ כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ כָל מִצְרַיִם אֶל יוֹסֵף לֵאמֹר הָבָה לָּנוּ לֶחֶם וְלָמָּה נָמוּת נֶגְדֶּךָ כִּי אָפֵס כָּסֶף: (טז) וַיֹּאמֶר יוֹסֵף הָבוּ מִקְנֵיכֶם וְאֶתְּנָה לָכֶם בְּמִקְנֵיכֶם אִם אָפֵס כָּסֶף: (יז) וַיָּבִיאוּ אֶת מִקְנֵיהֶם אֶל יוֹסֵף וַיִּתֵּן לָהֶם יוֹסֵף לֶחֶם בַּסּוּסִים וּבְמִקְנֵה הַצֹּאן וּבְמִקְנֵה הַבָּקָר וּבַחֲמֹרִים וַיְנַהֲלֵם בַּלֶּחֶם בְּכָל מִקְנֵהֶם בַּשָּׁנָה הַהִוא: (יח) וַתִּתֹּם הַשָּׁנָה הַהִוא וַיָּבֹאוּ אֵלָיו בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית וַיֹּאמְרוּ לוֹ לֹא נְכַחֵד מֵאֲדֹנִי כִּי אִם תַּם הַכֶּסֶף וּמִקְנֵה הַבְּהֵמָה אֶל אֲדֹנִי לֹא נִשְׁאַר לִפְנֵי אֲדֹנִי בִּלְתִּי אִם גְּוִיָּתֵנוּ וְאַדְמָתֵנוּ: (יט) לָמָּה נָמוּת לְעֵינֶיךָ גַּם אֲנַחְנוּ גַּם אַדְמָתֵנוּ קְנֵה אֹתָנוּ וְאֶת אַדְמָתֵנוּ בַּלָּחֶם וְנִהְיֶה אֲנַחְנוּ וְאַדְמָתֵנוּ עֲבָדִים לְפַרְעֹה וְתֶן זֶרַע וְנִחְיֶה וְלֹא נָמוּת וְהָאֲדָמָה לֹא תֵשָׁם: (כ) וַיִּקֶן יוֹסֵף אֶת כָּל אַדְמַת מִצְרַיִם לְפַרְעֹה כִּי מָכְרוּ מִצְרַיִם אִישׁ שָׂדֵהוּ כִּי חָזַק עֲלֵהֶם הָרָעָב וַתְּהִי הָאָרֶץ לְפַרְעֹה: (כא) וְאֶת הָעָם הֶעֱבִיר אֹתוֹ לֶעָרִים מִקְצֵה גְבוּל מִצְרַיִם וְעַד קָצֵהוּ: (כב) רַק אַדְמַת הַכֹּהֲנִים לֹא קָנָה כִּי חֹק לַכֹּהֲנִים מֵאֵת פַּרְעֹה וְאָכְלוּ אֶת חֻקָּם אֲשֶׁר נָתַן לָהֶם פַּרְעֹה עַל כֵּן לֹא מָכְרוּ אֶת אַדְמָתָם: (כג) וַיֹּאמֶר יוֹסֵף אֶל הָעָם הֵן קָנִיתִי אֶתְכֶם הַיּוֹם וְאֶת אַדְמַתְכֶם לְפַרְעֹה הֵא לָכֶם זֶרַע וּזְרַעְתֶּם אֶת הָאֲדָמָה: (כד) וְהָיָה בַּתְּבוּאֹת וּנְתַתֶּם חֲמִישִׁית לְפַרְעֹה וְאַרְבַּע הַיָּדֹת יִהְיֶה לָכֶם לְזֶרַע הַשָּׂדֶה וּלְאָכְלְכֶם וְלַאֲשֶׁר בְּבָתֵּיכֶם וְלֶאֱכֹל לְטַפְּכֶם: (כה) וַיֹּאמְרוּ הֶחֱיִתָנוּ נִמְצָא חֵן בְּעֵינֵי אֲדֹנִי וְהָיִינוּ עֲבָדִים לְפַרְעֹה: (כו) וַיָּשֶׂם אֹתָהּ יוֹסֵף לְחֹק עַד הַיּוֹם הַזֶּה עַל אַדְמַת מִצְרַיִם לְפַרְעֹה לַחֹמֶשׁ רַק אַדְמַת הַכֹּהֲנִים לְבַדָּם לֹא הָיְתָה לְפַרְעֹה: (כז) וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם בְּאֶרֶץ גֹּשֶׁן וַיֵּאָחֲזוּ בָהּ וַיִּפְרוּ וַיִּרְבּוּ מְאֹד:

לכאורה זה נשמע טוב, הנה פרעה מלך במציאות כלומר כל אדמת מצרים שייכים לו מכוח חוקי הקניין. ויוסף מבטיח לעצמו ולכל משפחתו ואחיו, ארץ שלימה ועוד גם מכלכל אותם חינם.

פרעה דואג שלפילוסופים\הכהנים ישבו בשקט ומבטיח שאדמתם אי אפשר למכור ולקנות כלומר כמו במודרנה הם נהנים מכספי הציבור בכדי שישתקו.

עד כאן הסיפור התנכי ומכאן נעמיק להבין מה קרה.

הסיפור שלי נשמעת כמו תיאוריה קונספירציה, כלומר יוסף ופרעה תכננו מראש את עבדות האומה המצרית לעבדים למלך עם קנית אדמתם (הקניין הפרטי) ואת כל רכושם האישית.

ולכן נוותר לרגע על התיאוריה ונקבל כרגע את הסיפור כמו שהיא (אם כי שנוכיח בהמשך שזה בלתי אפשרי), ובכן פרעה חולם חלום ויוסף יודע מנבואה מה פתרונה (שתתברר שהנבואה שקרית, הרי היית רק שני שנות רעב. מכאן שאי אפשר לקבל את הסיפור כמו בגן, ויש עוד הרבה לדון בכך ולהוכיח שהם כן ידעו מה הם עושים). ואז מה עושה מלך שיודע את תפקידו ?

שוב: מה מלך שיודע את תפקידו צריך לעשות ? פשוט מאוד, לאגור חיטה וכו' ושיבוא שנות הרעב תהיה אוכל לכל האומה. מנהיג הוא אמצעי לפרטים ואם הוא יודע את פשטות הדבר אז לא יחשוב אחרת ויחלק את האוכל לכולם חינם.

הם לא עשו כך. היא ניצל את העניין לגזול מכל האומה את אדמתם ואת גופם ממש. ועוד גם יצא צדיק כי ביקש אך ורק חמישית 20% מעמלם למלך. אחרי שמכרו את אדמתם ואת גופם למלך אז המלך העביר כל אחד מאדמתו ונתן לו נחלה אחרת (ששייך למלך כמובן), נתן להם זרע לזרוע והמלך מקבל אך ורק חמישית מהעמל הכפים. (תשימו לב שמיד אחרי שכל האומה מכרו את נחלתם ואת גופם ? אפשר כבר לזרעו ויש כבר מים, מה קרה ? אייך בשנה השני יש כבר מים ? הרי הנבואה היית על שבע שנות רעב ? התשובה ברורה לגמרי. הכל היית מתוכנן מראש כנ"ל)

כאן חייבים לשים לב למשהו עמוק ביותר.  אייך הצליח פרעה ויוסף שכל האומה הפסידו את נחלתם האישית = הטבע ? אם נאמר המים ? אז נווו שאין מים מתים וחסל כל הבעיות. לא המים לבד גרם, רק יכולתו של יוסף לשמר חיטה לאורך זמן. מהי חיטה ? עמל אנושי שנאכלת או מחליפין = חליפין ונכחדת. כל עמל אנושי לא נשמרת לאורך זמן. היכולת לשמר עמל אנושי לאורך זמן גורם עבדות אנושית ושלילת הטבע מבני אנוש על ידי חוקי הקניין. החיטה של יוסף = כסף. מהי כסף ? כסף היא שטר בעלות על עבודה אנושית. כל עמל אנושי נאכלת ונכחדת (בלי עמל תמידי בהמשך) הכסף כביכול משמרת על עמל האנושי לאורך זמן. המצאת הכסף היא בלוף כי היא בלתי טבעית בלתי מציאותית. אין במציאות יכולת לשמר עמל אנושי לאורך זמן. אבל מה שהיא כן עושה לבינתיים ? היא משעבדת את זולתך היא שולטת בעמלך ושוללת ממך את הטבע מראש. זה תוקף סיפור יוסף המקראי. המקרא רוצה שנבין שהרצון שלנו לשמר על עמלינו לאורך זמן בעצם משעבדת אותנו לכסף בדיוק מה שיוסף ופרעה הצליחו לעשות. היכולת שלו לשמר חיטה  ? = כסף, והחיטה\הכסף היא השמן בגלגלים של מכונת הצמיחה, ברגע שיש חיטה\כסף ?! אפשר לזרוע ולצמוח ואין כבר רעב. אבל אם היה מים כרגיל אז לא צריך לשמר חיטה וזורעים שוב בעונה הבא כך שאי אפשר לשלוט בך ולגזול ממך את הטבע. כל תוקף יכולתו של הכסף לפעול בא אך ורק ששללנו ממך מים ויכולנו לשמר עמל אנושי = חיטה\כסף לאורך זמן, כך שבשביל להשיג את הכסף אתה חייב לוותר מראש על הטבע, כפי שהאומה המצרית עשו.

ובכן הדיקטטור חלם חלום וקיבל פתרון ובעל הפתרון עצמו נהפך לימים למלך על אותו אומה, והסוף ידוע לכולנו. (ראו מי אתה יוסף ? פרעה או יוסף ? (סיפור יציאת מצרים כהלכתו)) 

ובכן בזה סימנו את סיפור החלום של הדיקטטור הראשון

סיפור החלום של הדיקטטור השני

הדיקטטור ממש לא הצליח להבין אייך זכה לשלוט ממש בכל העולם ובכל האומות ולהפוך אותם לעבדיו. הוא דאג כראשון את אותו דאגה שאולי הוא יפסיד פעם את שליטתו על בני אנוש. כלומר הוא הבין שאם הוא לא יבין אייך הוא זכה לכך ? הוא לא ידע אייך לא להפסיד את ממלכתו. כלומר מאוד קריטי לו לדעת במה זכה בכדי לדעת לא להפסיד.

ולכן חלם וחלם הרבה חלומות ואת כולם לא זכה לזכור. המלך מזמין את כל חכמיו מכל האומות ששלט בהם. אבל בתכלס רק חכמיו עונים לו בכשדית. ודיי בצדק אומרים לו: דיר-באלכ ספר לנו מה חלמתה ?! אבל המלך בשלו מתעקש לדעת מהם מה היה החלום, ועוד משיב להם, שאם לא תדעו את חלומי ותתנו לי פתרון ?! אז גם אתם תלכו לאבדון ביחד עמי !! (במקור זה מסופר אחרת באופן מטפורי. אבל אני נותן לכם כאן את ההיגיון הפשוט של טיעוני הדיקטטור מול חכמיו. הוא נתן להם רמזים דיי ברורים שהחלום מדבר על הממלכה שלו שאם ניפול ?! אתם חכמי הכשדים טיפלו יחד עמי)

חכמיו היו מזה טיפשים שלא הבינו מה הדיקטטור רוצה מהם. אבל דניאל כן מיד הבין מה הדיקטטור רוצה. והנה המציא לו חלום ופתרונו.

1, אתה רוצה להבין אייך זכיתה להיות שליט על כל בני אנוש.

2, אתה רוצה לדעת אייך לשמר את השליטה.

ובכן זכיתה להיות שליט בזכות הזהב. הווה אומר, בני אנוש כאמצעי חליפין משתמשים עם זהב = המצאת "האמצעי החליפין" = השליט הבלעדית על בני אנוש עד ימינו אנו. ואלוהי הזהב מכנס את כל הזהב אצל יחידים. והנה כל הזהב התכנסה אצלך, ועל ידי זה אתה שליט על כל העולם.

וזה החלום: ראיתה צלם\אדם ענק שראשו זהב. אבל ידידי היקר. בני אנוש יכולים להתחיל לסחור עם כסף. כלומר נכון כל הזהב אצלך, אבל אם בני אנוש יחליפו מטבע מזהב לכסף ?! אין לך יותר שליטה בהם. ובכן זה הסוף שלך. וכמו הסוף שלך עם הזהב, יבוא הסוף לזה שהמציא את הכסף ובני אנוש יעברו למטבע של נחושת. אחריו יעברו למטבע של ברזל ולבסוף למטבע של חרס ולבסוף כל סוף יהיו כל סוגי המטבעות. (ראו המלכות הרשעה הזו היא עתידה להשתמש במטבע של חרס )

האדם הענק שראיתה בחלום, ראשו של זהב, הכתפיים וזרועותיו של כסף המותניים של נחושת והרגלים של ברזל וחרס והאצבעות מעורבות עם כל סוגי המטבעות. זה השלבים של אליל הכסף בכל הדורות וככה אלוהי הכסף שולט בכל בני אנוש ושוללת מכל בן אנוש את הטבע שאפי' מים או מי גשם אסור לו לאגור על פי החוק. תמיד המטבע הוא השולט עד החלפת המטבע בעקבות המלחמה שקורה בעקבות כינוס ההון אצל יחידים. ושוב ממציאים מטבע חדש וחוזר חלילה וחלילה.

"האבן" שראיתה בחלום ששובר את הפסל הענק הזה והוא – האבן – הזה מתפשט לכל העולם ?! זה מסמל את הלאומניות\המולדת\אדמה. הווה אומר בני אנוש מפסיקים לתת אימון ושליטה במטבע וחוזרים להיות לאומניים. שזה גם קורה במחזוריות כי שוב חוזרים לאליל הכסף ושוב מתכנסת הכסף והקניין אצל יחידים ושוב מגיע המהפכות והמלחמות וחוזר חלילה וחלילה.

את הסוד הזה הדיקטטור לא ידע ולא הבין. גם היום רובינו לא מבינים בזה ולכן ביבי ומנדלבליט מתעקשים לשמור על הבנקים אפי' שיש את כל הצידוק להשמיד אותם מן הארץ.

ובכן הדיקטטור מבין שכל שליטתו היא בגלל הזהב. הוא לא מבין שכמו אימפריית ספרד (שהפסידה את האימפריה בגלל הזהב הרב שהצליחה האימפריה להביא מיבשת אמריקה), הוא גם יפסיד את הממלכה בגלל הזהב. ובגלל שלא הבין את זה, וחשב שהזהב הוא הגורם לשליטתו ?! אז אומר ועושה: ודרש להקים פסל ענק מזהב וכל האומות חייבים לקדש את הזהב כאליל הכסף הבלעדית. מי שלא יקדש את הזהב כמטבע הבלעדית כאליל הבלעדית ?! ייזרק לכבשן האש !! כלומר רצה בחוק לשמור על הזהב כאליל הבלעדית של בני אנוש ככה לא יפסיד את ממלכתו לעולמים. (הרחבנו בפוסט "עומק נס הכבשן וכדומיהם" מה עומק המושג "אש" במחשבת ישראל וכדאי לעיין שם)

ובכן משהו לא נתן לו מנוח. הרי אפשר פתאום שבני אנוש כן יעברו על החוק וכן יאמצו לעצמם אמצעי חליפין של כסף או נחושת או ברזל או אפי' מניר או קובץ אלקטרוני בבנק ?! מצד שני חשב לעצמו, שמטבע יחיד בלעדית טוב לצמיחה של כולנו. כלומר היה מבולבל מחשבתית. והנה מגיע החלום הבא שלו ועכשיו בניגוד לחלום הראשון שלו הוא ידע וידע את החלום אבל לא הבין את פתרונו.

ומה חלם ? "במראות שכלי שבראשי על משכבי, הייתי רואה כאלו היה אילן בתוך הארץ וגובהו גדול. וגדל האילן ונתחזק, ורומו עד השמים וענפיו לסוף כל הארץ. עליהו יפה ופריו הרבה באופן שמזון מספיק לכל יש בו. תחתיו בצלו תשכון כל חית השדה, ובענפיו ישכנו עוף השמים וממנו יזון כל בשר. מהבעלי חיים, כי זולת שמספיק מזונו לכל בני אדם, עוד יספיק לכל חי לכל בשר". (פלא פלאים, קלאסיקה של טיעוני הקפיטליסטים החזירים)

וממשיך הדיקטטור לספר את חלומו: אחר כך ראיתי במראות ראשי על משכבי, והנה מלאך וקדוש יורד מן השמים והיה מכריז בכוח ואומר ככה: כרתו האילן וקצצו ענפיו הסירו עליו ופזרו פריו, באופן שתנוד החיה שעומד תחתיו וילך לה, וכן העוף מענפיו וכו' וכו'

בקיצור, הדיקטטור מבין מה שנקרא "בועה כלכלית". כלומר קודם רואה צמיחה ומצדיק את המטבע הבלעדית שלו שהיה מזהב. כי זה מה שמביא את הצמיחה הענקית עד כדי כך שכל בן אנוש כולל כל בשר, יש להם מזון לרוב. אבל לבסוף הוא מבין שהכל בועה שתהפוך לבסוף את בני אנוש לחיות טרף כמו הקומוניסטים והנאצים, ששניהם התנהגו כחיות טרף. או כמו המשטר הישראלי שמתנהג היום כאחרון הפשיסטים.

והנה הוא מבקש מדניאל פתרון. והנה דניאל עונה לו דיי פשוט: כל זמן שיש לך צמיחה וכו'. תיתן לעניים. עם הנתינה הזה, שתתפוצץ הבועה ?! חזקה על העני שהוא יהיה שיתופי. כנודע כל התרומות בעולם, אחוזים גבוהים ביותר באים מעניים ולא מעשירים. כלומר הפיצוץ לא תהפוך אותכם ואת העניים לחיות טרף, רק להפך העניים יתחלקו עם הנבלים ככה כולכם ינצלו.

יש יותר עומק בעצת דניאל לדיקטטור. מהי בועה ? ומהי צמיחה אמיתית ? בועה זה כלכלה דמיונית שרוב בני אנוש מיואשים מלעבוד. כי העבדות כבדה עליהם. אבל אם תיתן לעניים חלק מהצמיחה, אז תהיה להם סיבה אמיתית לצמוח. ככה הצמיחה לא תהיה בועה רק אמיתית.

ולכן דניאל אומר לדיקטטור: "לכן המלך עצתי יטב לך לחטאתיך פדה בצדקה, ועונותיך ברחם העניים, כי בודאי בזה תהיה רפואה לטעותך. כי תחת אשר גאה גאית והשפלת האנשים, עתה תרחם על העניים ותגביהם"

מה שהדיקטטור לא הצליח להבין, שכל הצמיחה בא מכולם (אין הבדל בגורם הצמיחה בין העשיר לעני, שניהם מביאים את הצמיחה, יותר נכון העניים והעבדים הם הגורמים האמיתיים לצמיחה. העשיר הוא אולי היזם, אבל בלי עבדים\עניים, אין רלוונטיות ליזמות של העשיר. כלומר אלה באלה תלויים) ולא שהוא – הדיקטטור – הגורם. אבל הוא היה גאוותן – בזמן שהעניים דפקו על דלתותיו לבקש פרנסה – ואמר: אלמלא ביזבזתי אוצרותי לפרנסת עניים ?! מהיכן הייתי בונה כל הפלטרין הללו ?! מעתה איני מפרנסם !! ואז נהפך לחיית טרף. (זה מזכיר את ביבי וחבר מרעיו מאסכולת שיקגו שאומרים: אילו בזבזתי את אוצרותי לרווחה ?! אייך היינו מקבלים את דירוג האשראי ? ולכן אסור רח"ל רווחה. צריך את השפלת האנשים כמקל שתביא לו את הגזר. הרי אסור לחלק את הגזר לכולם רק לחבריו הטייקונים הנבלים)

עד כאן סיפור שני החלומות של הדיקטטור השני ופתרונם.

השלישי אפי' לא חלם

בנו של הדיקטטור השני, לא חשב ולא דאג כלל כמו כל ילדי השמנת. ולכן כינס את כל הטייקונים שלו, ועשה משתאות לרוב. כמו לפיד ג'ונייר וביבי הקמצן.

הדיקטטורים האלה לא חולמים בכלל. איזה הבנה בגרוש יש להם ? הם מבינים מהי ממלכה על מה היא עומדת ? הם חושבים כמו ילד פנאט שזה טבעי לגמרי למה הוא השליט והדיקטטור. מה זה למה ? ככה !! האמת שאף פעם לא שאלו את עצמם למה.

בקיצור את אותו דיקטטור השלישי היו צריכים לעורר מתרדמתו ומהפנאטיות שלו. הרי הוא לא יחלום\יחשוב לבד. והנה מישהו כתב כתב חרטומים על הקיר. ואז הוא נלחץ. מזה? מי כתב אותם ומה כתוב שם ?

"הכותב והכתב" כמובן מסמלת את הביקורתיים בחברה, כמו עיתונאים רציניים (שאין לנו לדאבוננו בארץ הזאת. חוץ מאתר הכלכלה האמיתית של ערן היקר), כמו הוגים רציניים. כמו אז היום כל הדיקטטורים נבהלים מהם. כי יש להם השפעה חברתית.

לדיקטטור השלישי היית לפחות אישה חכמה, ויעצה לו לשמוע להוגים ולמבקרים. והוא באמת שלח להביא את דניאל, ודניאל הסביר לו הכל, והבטיח לו שאם לא ?! הממלכה שלך טיפול לטובת הממלכה הבא.

לחמורים שלנו, הנשים שלהם, או הן שפוטות של בעליהם, או להפך, בעליהם שפוטים לנשותיהם. בקיצור אין להם יועץ חכם (כל התקשורת והמדיה הישראלית מגוייסת בשביל ההון שלטון) ולכן יפלו כמו שהדיקטטור השלישי נפל. ולמה הוא נפל ? כי לא רק שלא הבין אייך יש לו ולאביו את כל העושר, הוא פשוט גזל את העושר של היהודים והשתמש עם זה למשתאות שלו עם הטייקונים. בדיוק כמו הנבלים שלנו חוגגים עם מי ? עם אלה שהצליחו לגזול לנו את הארץ ואת כל משאביה. ולכן אין מנוס, הם יפלו כמו שקודמיהם נפלו.

ארץ ישראל היא קנינו של היהודי, קנינו הפרטי. ולא קניינו הלאומי הדמיוני. ולכן הנבלים האלה גזלו מהיהודי את קניינו והפכו את כולם לעבדים של הטיקונים ושל יצרני המטבע הציבורית = הבנקים.

היהודי נזעק חמס, ומה התשובה של הדיקטטור המודרני ? חוק לאום ?! אייך נבל שכמותך אתה יכול לחיות בכזה פרדוקס ? (ראו "חוק יסוד הלאום ?! הפרדוקס היהודי של נתניהו !!")

סוף דבר

במחשבת ישראל יש שלוש אסכולות מהי נבואה.

1, נבואה = ידיעת העתיד לאורך זמן ארוך. (שיש עם זה בעיה רצינית. כי "במקום שיש ידיעה אין בחירה, ובמקום שיש בחירה אין ידיעה" (ר' צדוק), ולכן אם יש נבואה עתידית, אז בשביל מה בכלל נביאים ? הרי הכל קבוע מראש אז מה אפשר לעשות ? כלומר מה מועיל הנביא עם נבואתו ?!) זה האסכולה של כל המחשבי קיצים במחשבת ישראל.

2, נבואה = ידיעת העתיד הקרוב ביותר. זה האסכולה שטעונת שהנביא חייב להוכיח את נבואתו. אחרת הוא לא נביא. ולכן ממש בחייו או בקירוב, חייב להתגשם נבואתו. (באסכולה הזו אחז האבן עזרא ועוד)

3, נבואה = ידיעת ההווה\נצחית על תנאי. האסכולה הזו, טוענת שאין ידיעת העתיד (מהסיבה לעיל כי יש בחירה, ובמקום שיש בחירה אין ידיעה כנ"ל) רק על תנאי. כלומר אם תעשו כך וכך ?! יהיה לבסוף כך וכך !! ואם תעשו אחרת ?! אז התוצאה יהיה אבדון !! באסכולה הזו אחזו רוב רובם של חז"ל ורוב רובם של חכמי כל הדורות היותר עמקנים (אם כי כולם היו עמקנים ואמרו מה שאמרו לילדים ולשוטים). מזה בא המשפט החז"לי הנודע "נבואה שנצרכה לדורות נכתבה"

שאנו באים לנתח את הנביאים במיוחד את נבואות דניאל. האסכולה הראשונה, פלא פלאים כל דור ודור מתרגם את הנבואה לזמנו אפי שעברו כבר כל הקיצים. וזה אבסורד לגמרי וסליחה מהאסכולה הזו.

האסכולה השניה כמו האבן עזרא, נשמעת כמו אסטרולוגיה. שזה רק נבואות קרובות ממש. האבן עזרא למשל טוען שכל הנביאים נבאו רק עד בית שני (ועד בכלל). האבן עזרא פותר את בעיית הבחירה בזה שבני ישראל לא תחת המזל. כלומר החשיבה שלו היא בין האסכולה הראשונה לשלישית החז"לית. ולכן הוא לא מאפשר נבואה ארוכה של אלפי שנים מצד אחד. ומצד שני מאפשר ידיעת העתיד הקרובה בטיעון שאין בני ישראל תחת המזל.

אבל האסכולה השלישית, היא היא הרלוונטית תמיד. כי היא על תנאי. ותמיד זה נבואה על ההווה = רלוונטית תמיד.

מה שרבותי – ואני בעקבותיהם – עושים, זה בדיוק זה: לתרגם את הנבואות לראליה. אחרת אין שום משמעות למשפט החז"לי "נבואה שנצרכה לדורות נכתבה" נוסיף לזה שכל האסכולות האחרות הם מבחינת בלבולי מוח, אחרי שעברנו את כל הקיצים למיניהם, ואחרי שמחשבתית אי אפשר שתהיה דבר שכזה כנ"ל מדברי ר' צדוק. ולכן לדעתי דניאל כיוון כפשוטו כפי שניתחתי אותו לעיל.

בברכה

Max maxmen

חוקה – מתודה

חוקה – מתודה

בעקבות המאמר "זאת חוקת התורה" באתר "צריך עיון" הנכבד. אני מרגיש צורך להסביר לעומק מהי חוקה\תורה. אני מקווה שאחרי ההסברה מהי חוקה\תורה נבין יותר בשלימות את כל הקושיות הקלסיות הנשאלות תמיד על התורה בפרט ועל התנהלות היהודית\החרדית בפרט.

ובכן מהי חוקה ? מהי מתודה ?

אין חברה אנושית מתוקנת בלי חוקה ומתודה. אפי' הגרעין הראשוני של החברה שזה הזוג המשפחתי. יש סיבה למה שני בני אנוש (אישה וגבר) מוותרים על חירותם האבסולוטית ומסתגרים לכדי מסגרת חברתית לכל החיים = קן המשפחה.

על פניו למה שני בני אנוש מסתגרים בכלא לכל החיים ? התשובה היא שיש להם מטרה ותכלית. כלומר הגדירו לעצמם מטרה ותכלית ובכדי להשיג את המטרה והתכלית הם המציאו את ההסכם הנישואין כלא לכל החיים. (לא להיבעל, אני לא חושב באמת שמסגרת המשפחה הוא "כלא" רק להפך אני חושב שזה ה'חיים המאושרים שיכול האדם להשיג בעולמו. אני רק רוצה להדגיש שאם מישהו מתכנס למסגרת כזו בלי מטרה ותכלית רק כי ככה זה, אז הוא באמת בכלא. כלומר בלי חוקה ומתודה הוא באמת בכלא לכל החיים. הווה אומר אדם עושה את זה כי יש לו מתודה וחוקה.)

המטרה והתכלית של היהודי הוא כמובן נצחיות החיים האישי\הפרטי שלו. על דרך: "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים". כלומר האדם חיי לנצח על ידי זרעו. "אם" כל חיי – חוה אמינו – קרא לבנה "קין" כי אמרה: קניתי את האלוהים, כלומר אני נצחיה כמו האלוהים (האבן עזרא במקום).

כמובן שאין טעם בסתם שכפול הגנים לנצח – לדורי דורות כמו שאר בעלי החיים. ביהדות עיקר המטרה היא ליצור חיים (חוק הטוב להיטיב) ולפתח את החיים מדור לדור (התפתחות התבונה והמוסר והערכים באופן אבולוציוני מדור לדור).

בקודש הקודשים היה ארון הברית ששם יש את כל התורה מהעבר עד ההווה. מעליהם היה הכרובים שהיו פסל של תינוק ותינוקת שזה מסמלת את העתיד האישית שלנו. "דבר האלוהים מדבר\נאמר ביניהם". בין התורה עד ההווה לבין העתיד = התפתחות התובנה המוסר והערכים מדור לדור. כלומר אייך האלוהים מדבר עמנו תמיד ?! בין הארון לילדים שלנו. שזה ואמר דבר האלוהים אפשרי אך ורק עם תורות העבר ועם הילדים. והבינו את עומקם של דברים.

ובכן אנו רואים שאם יש לבני הזוג מתודה וחוקה שבא בעקבות מטרה ותכלית שהם הציבו לעצמן. אז כל פועלם היא למען המטרה והתכלית. אבל אם אין לבני הזוג מתודה וחוקה. כלומר אין להם מטרה ותכלית. אז הם פועלים בשטחיות ומתכנסים למסגרת משפחתית ואז מרגישים בכלא. יותר מיזה, אם הם לא מבינים למה בני אנוש מתכנסים למסגרת משפחתית. למשל חושבים שזה בא מאהבה ממבט ראשון וכדומה. אז למה באמת שלא יעשו מסגרת של שני גברים או שני נשים ? כלומר אם אהבה זה העיקר, אז למה בעצם לא ?

מכאן תבינו מאיפה הגיע כל הבלבול בתרבות המערבי בנושא. כלומר אין להם מתודה וחוקה ברורה למה בני אנוש מתכנסים לכדי מסגרות משפחתיות. רק להפך הם טועים לחשוב שמדובר על אהבה או תאווה, אז לא פלא שהם מערערים על המסורת האנושית שטוענת שרק גבר ואישה מתכנסים לכדי מסגרת משפחתית מחייבת.

ובכן כמו בגרעין הראשוני של החברה הבנו שצריך מתודה וחוקה, ככה בהתכנסות בני אנוש כחברה גדולה, מצריך מתודה וחוקה. אחרת נראה כמו הדוגמא לעיל שבני אנוש סובלים סתם ולריק מהמסגרת המשפחתיות. כלומר לריק אנו מוותרים על חירותינו האבסולוטית ומתכנסים למסגרת מחייבת לכל החיים.

ובכן בני אנוש היום מתכנסים כחברה עם השיטה הדמוקרטית. כלומר המתודה והחוקה היא דמוקרטיה. מהי דמוקרטיה ? הרוב !! האם באמת הרוב יכול למשל לקבוע ש1+1=5 כלומר יש דברים שלרוב אין מה לומר. למשל מתמטיקה ולוגיקה לא קשור לרוב כי זה אמתויות אבסולוטיות. מתי אנו רוצים רוב ? במקום שאין הכרעה ! בכזה מקום אפשר להטיל מטבע עץ או פלי, או להכריע על פי רוב.

אפי' במקום שאין הכרעה. למשל לא תרצח. הרוב יכול להכריע כן לרצוח ? למשל השופט ברק חושב שכן. גם היטלר חשב שכן. ובאמת בשם הדמוקרטיה הוא עשה מה שהוא עשה. ולכן בכדי שהדמוקרטיה תוכל לפעול כראוי, גם היא צריכה חוקה ומתודה. וזה מה שנקרא חוקי יסוד בחברות הדמוקרטיות. כלומר קודם יש חוקה וחוקי יסוד למשל חוק יסוד חירות האדם וכדומה, ורק אחר כך יש זכות לשיטה הדמוקרטי להתקיים. בלי חוקי יסוד, אין טעם לדמוקרטיה, הרי תמיד לרוב יש כוח, אז מה לי כוח דמוקרטי ומה לי כוח פיזי של דיקטטור ? שניהם פועלים על ידי כוח ולא על ידי חוקה ומתודה.

תחשבו על מצב שהמדע מכריע על ידי רוב. האם זה היה מדע ? בוודאי שלא, מדע אמורה להיות מדע טהור ששם רק המתודה קובע ולא ה"רוב". כלומר יש מתודה מדעית למשל ש"חוק טבע זה מה שסימטרי בזמן ובמקום" האם יכולים אנו להכריע שחוק טבע זה חוק טבע כי ככה קבעו רוב אנושים ? לא ולא, המתודה המדעית קובעת שרק מה שסימטרי בזמן ובמקום זה חוק טבע. ומה שלא סימטרי בזמן ובמקום, זה לא חוק טבע.

אפשר לערר על המתודה המדעית ולטעון למשל שגם מדעי ההסתברות הם חוקי טבע ולו רק משום הפרקטיות. כלומר סטטיסטיקה הם גם סוג של חוקי טבע. ובאמת שהמדע החליטו גם להשתמש עם הסתברות, אז המדע התחילה להתפתח. כלומר כל זמן שהמתודה היית קיצונית שרק מה שסימטרי בזמן ובמקום זה חוק טבע, אז הם לא התקדמו לשום מקום. רק אחרי אימצו את מדעי ההסתברות, המדע התחיל להתפתח ברצינות ובעיקר במדעי הרפואה. כלומר אפי' שמדעי ההסתברות לא נכונים מתחינת המתודה המדעית כי הם לא סימטרית בזמן ובמקום, משום הפרקטיות עדיף להשתמש עמם.

על כל פנים אנו רואים שלכל מסגרת חייבת להיות מתודה וחוקה. בוודאי שצריכים תמיד לבקר את המתודה עצמה כנ"ל מהדוגמה שנתתי מהמדע, כלומר אסור להישאר דוגמטיים לשום דבר ותמיד לבקר ולבקר את היסודות, כי רק ככה אפשר להתקדם. מה עוד שלפעמים המתודה לא מאפשרת התקדמות כנ"ל ואז צריכים פרקטיות. אבל בלי מתודה ובלי חוקה, אין כלום רק סבל.

אם ככה שיש לכל חברה אומה מדינה קהילה וכו', מתודה וחוקה. אז מהי המתודה שלנו ?

ובכן יש לנו כנודע את "תורה שבכתב" ו"תורה של בעל פה". התורה שבכתב היא המתודה החוקה ותורה של בעל פה היא הפרקטיות. במחשבת ישראל נאמר: תורה שבכתב מושלת "לבעל" ותורה של בעל פה מושלת "לאישה". כלומר כמו שבדרך כלל הבעל בא עם המתודה למשפחה האישית שלו, האישה היא שבא עם הפרקטיות. מכאן נבין למה נאמר שעל ידי נשים צדקניות יצאנו ממצרים וכו' וכו' כלומר תמיד הנשים הצילו את בני ישראל מכל חורבן. כי הן באמת מביאות את הפרקטיות.

רבינו בחיי למשל אומר לעומק שנשים הביאו את רוב המיסטיקה ליהדות. וזה – המיסטיקה – לדעתי ולדעת כל רציונל אך ורק "פרקטיות". הנה המוקר: ועוד תמצא עקרים גדולים שבתורה מפורשים ע"י נשים, כענין "העוה"ב" הנקרא צרור החיים ע"י אביגיל, וענין "תחיית המתים" ו"סדרי תחנה" (= תפילה בכלל ותפילה בלחש בפרט max) על ידי חנה, וענין הגלגול ע"י התקועית (רבינו בחיי שמות פרק טו)

(עכשיו ערב ראש השנה תשע"ט אני חושב לעצמי למה רבינו בחיי לא הזכיר את "רחב". הרי היא זאת על פי חז"ל שגילה לנו שהאלוהים הוא בשמים ממעל. הנה דוגמא אחת מיני עשרות חז"לים

"אמר הקדוש ברוך הוא לרחב את אמרת כי ה' אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת (יהושע ב' י"א), ניחא [בארץ] שמה בשמים ממעל, את אמרת מה דלא חמין עיניך, חייך שבנך עומד ורואה מה שלא ראו הנביאים, הדא הוא דכתיב נפתחו השמים ואראה מראות אלהים (יחזקאל א' א')" (מדרש שמואל (בובר) פרשה ט סימן ו)

כמובן שבלי מתודה אין פרקטיות. הרי פרקטיות היא אמצעי להשיג את המטרה והתכלית. והמטרה והתכלית חוקקו את החוקה על ידי המתודה. אני מקווה שזה ברור שבלי מתודה אין פרקטיות הרי הפרקטיות בא לעומק לשרת את המטרה והתכלית הבסיסית. המטרה והתכלית ארגנו את בני הזוג להיות ביחד במסגרת המשפחה. המטרה והתכלית ארגנו את בני החברה להיות תחת סמכות החברה. נכון שהבעל מביא עמו את המתודה, והאישה מביאה את הפרקטיות. אבל שניהם צריכים להכיר טוב טוב את המתודה עצמה לעומק בכדי שהמסגרת תהיה מסגרת מתוקנת שמביא להם את המטרה ואת התכלית.

אם הפרקטיות נהפך לעיקר, אז אין יותר מתודה. ניקח את הדוגמא של המיסטיקה שרבינו בחיי טוען שהנשים הביאו ליהדות. אילו כל התורה כולה היא אך ורק עולם הבא המיסטי כלומר חיים אחרי המוות, אז אין יותר שום משמעות לתורה רח"ל, הרי לפום צערא אגרא ורחמנא ליבא בעי (וכדומה) הם הם "המתודה" שלנו. כלומר אין באמת שום טעם לשום מצווה וחוקי התורה, הכל עניין של רחמנא ליבא בעי או לפום צערא אגרא.

מובן מה אני טוען כאן ? אם המתודה שלנו היא "רחמנא ליבא בעי"  ו"לפום צערא אגרא" אז לא צריך שום טעם לשום מצווה ואין הסבר למה זה ולא זה וכדומה. הרי העיקר זה הלב או כמה צער יש לך לכבוד האלוהים. כלומר כל המצוות יכולות להיות שרירותיות העיקר יש לך לב או צער למען שמו יתברך. ואם התורה כן אומרת מה כן ומה לא, אז יש לה מתודה אחרת לגמרי. שזה לא רחמנא ליבא בעי ולא לפום צערא אגרא. ואז נבין את המשפטים האלה – רחמנא ולפום – אחרת לגמרי. כמו "האלוהים לא דורש ממך יותר מהלב הכנות וכו'" או האלוהים לא דורש ממך צער, כלומר אתה מתבכיין על הצער ? אוקיי הצער כדאי כי תשיג את המטרה והתכלית שזה לעומק השכר\האגרא, כלומר השכר שלך היא בזה שהגעת לתכלית ולמטרה.

ובכן אפי' שכל פועלינו היא בפרקטיות (תורה של בעל פה), אין פרקטיות בלי לדעת את המתודה. או אי אפשר לוותר על היסודות ממש כי צריך להיות פרקטי. הרי ברגע שוויתרת על היסודות, אין כבר כלום. למשל ברית מילה. אי אפשר לוותר עליו לעולמים. למשל שבת אותו דבר. וכן חוקי המשפחה. אי אפשר לומר בואו נהיה פרקטיים וניתן לבן להיות הומו או לבת להיות לסבית ושיתחתנו עם המגדר שלהן. כי קודם כל זה פשוט לא נישואין כלומר יש לנישואין מטרה מוצרת והיא להבטיח לזכר שיש לו ילד משלו. בלי נישואין (= נאמנות של הנקבה לגבר בנושא זה), אין שום ביטחון שהילד שלו. רק בנאמנות – שזה בעצם הסכם הנישואין – הנקבה מולידה לו את צאצאיו וככה יש לו נצחיות לדורי דורות. ולכן אם זה המטרה של הנישואין כלומר זה המתודה, אז אין אפשרות אפי' למען הפרקטיות לוותר עליו. למשל חרם רבינו גרשם על לקחת שתי נשים, היא פרקטיות שלא מונע ממך נצחיות דורית. ההפך, דווקא לקחת יותר מאישה אחת (בעיקר שתי אחיות), הביא לגלות מצרים ששם נכחדו 80% מבני ישראל ויצאנו ממצרים רק חמישית. כלומר יש פרקטיות שמוסיף איסורים חדשים ויש פרקטיות שמתיר איסורים למשל קרבנות ופסל בקודש הקודשים וכו' וכו'. אבל הכל בתנאי שאנו יודעים את המתודה ושום דבר פרקטי לא מפריע להגיע למטרה ולתכלית.

יש למשל את המושג "יקוב הדין את ההר" ויש מצד שני את המשפט הנודע: לא חרבה ירושלים אלא מפני שהעמידו את דבריהם על דין תורה. כלומר אנו רואים שיש מצבים שיקוב הדין את ההר ויש מצבים שצריך פרקטיות. אייך יודעים מתי זה ומתי זה ? התשובה היא שוב, חייבים להכיר את המתודה. למשל יש את המושג של מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. מתי נשתמש עם זה ומתי לא ? אם המלכות גוזרת עלינו גזירות קשות ולא נותנת לנו לעשות ברית מילה. אז נאמר: "דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו", אלא הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. (חז"ל בב"ב). אבל זאת בתנאי "הנח להם לישראל" שזה אומר בני ישראל יודעים את המתודה ולכן הם כן ישגיחו לפחות על ברית מילה וחוקי המשפחה וזה לבסוף תחזיר אותם למוטב.

שנושאי הפרקטיות עוברת דרך גדולי וענקי הדור, אפשר לומר "הנח להם לישראל", אבל שנושאי הפרקטיות באים מעמי ארצות, אין "הנח להם לישראל" במילא יקוב הדין את ההר. אחרת הם יורידו אותנו לשאול.

ובכן בלי שנכיר את המתודה, לא רק שלא נבין כלום. לא נבין את גדולי וענקי הדורות. אז מהי המתודה ?

ובכן נעשה את זה בקצרה.

יש כמה יסודות פשוטים

1, חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי (למה נברא יחידי ? כי חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי – חז"ל)

2, חוקי המשפחה

3, ארץ ישראל

ובכן קודם כל ההנחה שכל אדם נברא יחידי, לא מובן מאליו. אפשר שהאלוהים ברא מיליוני אדם בבת אחת. היום אחרי אימוץ תורת האבולוציה אנו מבינים שלכולנו (כל האורגניזמים) יש אב קדמון אחד. כלומר באמת התא חי הראשון הוא נברא יחידי. אבל והיה שנחזור לתיאורית עולם קדמון, מאוד אפשרי שהאלוהים ברא מיליוני "אדמים" בבת אחת (אני אומר "אדמים" ולא "בני אדם" כי המילה "בני אדם" שוב מניחה שהאדם הוא בן של מישהו), ואז למה שיאמר כל העולם נברא בשבילי הרי האלוהים ברא מיליונים בבת אחת. התשובה שלא ממש רלוונטי אייך האדמים נוצרו הרי בתכלס אחרי כמה דורות יש כבר יותר מאדם אחד. כלומר בכל מקרה אם נולד יחידי או לא לבסוף יש מיליונים. אז למה חז"ל אומרים שבגלל שנולד יחידי הוא חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. תאומים סיאמים למשל שיש להם גוף אחד ולב אחד, רק שני ראשים. כלומר ממש נולדו ביחד עם גוף אחד. האם גם הם כל ראש אחד חייב לומר כל העולם נברא בשבילי ?

התשובה היהודית היא שכן. כל מודע הכרה נולד תמיד יחידי והוא הרלוונטי לכל התורה כולה. כלומר לא איך נולד היא הדבר כאן, רק עצם שכל נברא הוא עם מודעות והכרה פרטית משלו, הוא בעצם נולד יחידי שחייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. ולכן שהתורה למשל מספרת שהאלוהים ברא אדם יחיד, התורה לא מספרת עובדה מציאותית מה שהיה בעבר (אגם כנ"ל אחרי אימוץ תורת האבולוציה זה נהפך גם לעובדה מציאותית), היא פשוט מתחילה את המתודה שלנו שהיסוד הראשון היא שחייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי.

ה'חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי, יש לו עמקים עמוקים ביותר. לדוגמא. אצל האומות "כל העולם נברא לישות הדמיונית". זה בעצם עבודה זרה של תורה. כלומר יש ישות דמיונית שנקרא לו למשל הלאום היהודי, שארץ ישראל היא המולדת שלה. אז לא נתפלא שהישות הלאומי ייקח רווקים ורווקות בכפיה לצבא למען לשמור על הארץ. שזה אומר הרווק או הרווקה נכרתת מעמה למען מה ? למען ישות דמיוני שנקרא הלאום היהודי. מכאן יוצא שלעולם רווק וק"ו רווקה לא מגוייסת ביהדות למען היהודי. עוד נבין בהמשך מה עקדת יצחק המקראי אומרת לנו שאפי' אדם לא רווק לא מקריב את עצמו על קניין = ארץ, ולכן באמת אברהם מיד אחרי העקדה קונה בכסף רב אפי' קבר לאשתו בארץ ששלו מירושה. כלומר אם ירושתי דורשת ממני הקרבת דם וק"ו דם של רווקים ?! אז עדיף לוותר על הירושה ולקנות בכסף אפי' קבר. (אני אומר "אפי' קבר", כי כנודע על פי תקנת יהושע כל מת זוכה בקבר בחינם. כלומר קבר לא צריכים לקנות פשוט המת זוכה בהם. בכל זאת נוותר לרשעים – טוען אברהם – ונשלם להם כסף רב אפי' בשביל קבר)

2, חוקי המשפחה

עוד דוגמא למה חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי: למשל כל איסורי העריות וחוקי המשפחה, לא רלוונטיים אם ה"ישות" אומרת שכל העולם נברא בשבילי. מתי צריכים חוקי המשפחה ואיסורי העריות ? מתי שכל אדם רוצה אישית לשרוד לדורי דורות. אבל אם הישות הדמיוני אמורה לשרוד, אז עדיף שלא תהיה חוקי המשפחה כפי שהרמב"ם אומר שלפני התורה כל אחד שהתאווה להזדווג, הוא הלך בשוק והזדווג. כלומר אם הישות הלאום אמורה לשרוד, אז תנו לבני הישות לחגוג. כבר הבעל העיקרים מבקר קשות את אפלטון בעניין.

במודרנה למשל יובל הררי הנודע טוען שחוקי המשפחה לא רלוונטיים וזה אותו טעות של אפלטון

יובל הררי בספרו קיצור תולדות האנושות, חושב שהוא מחדש חידוש חדש ומבריק כביכול שחוקי המשפחה לא רלוונטיים בגלובליזציה המודרנית, כלומר אם ישות האנושית צריכה להוליד לעצמה אז הישות האנושית תדאג להולדה כלומר לא צריך יותר את חוקי המשפחה.

ובכן לעומק זאת היית החשיבה בדור המבול, יותר נכון, מאז אנוש בן שת שהמציא את הישות האנושית (אנוש = ישות האנושי = ע"ז הראשונה בהיסטוריה).

אבל בעצם כל ממציא של ישות\עם\אומה\חברה\מדינה\קהילה וכדומה, בעצם היה מוכרח להגיע למסקנה הזאת שחוקי המשפחה לא רלוונטיים לו, הרי למה באמת איסור אשת איש אם ההולדה היא לישות ? כלומר לא צריך שנשים ואנשים יהיו נשואים בכלל, הרי ההולדה היא לישות\אומה\עם\מדינה\חברה\קהילה.

לדוגמא אני הביא את אפלטון. בעל העקרים  במאמר הראשון מזכיר את אפלטון והנה דבריו שם (ספר העיקרים מאמר א פרק ח)

"הלא תראה כי אפלטון טעה בזה טעות גדולה ואמר על המגונה שהוא נאה, כי אמר שראוי שיהיו הנשים במדינה משותפות לבעלי ראשיות אחת, כאלו תאמר נשי השרים משותפות לכל השרים ונשי הסוחרים לכל הסוחרים, וכן נשי בני אומנות אחת משותפות לכל בני האומנות ההיא, וזה דבר הרחיקה אותו התורה, ואפילו תורת בני נח, שהרי נאמר לאבימלך הנך מת על האשה אשר לקחת והיא בעולת בעל (בראשית כ' ג'), והוא התנצל בשלא ידע שהיתה אשת איש. וכבר גנה אריסטו דעת אפלטון בזה."

(בעל העקרים מדבר על משהו אחר כאן, אבל מהשיח לפי תמו אנו רואים מה חשב אפלטון ואפשר להבין מנין מוכרח היה אפלטון להגיע לדבר המטורף הזה.)

אז אם יהודי מקים ישות דמיונית כמו קהילה חסידית, נגיד חסידות גור, אז אם נאמר כאן יקוב הדין את ההר, אז אסור להקים ישות שכזה. אבל פרקטית זה טוב, אז כן נקים ישות שכזה ? ובכן אם נשמור על המתודה שזה אומר נמשיך לדבוק בחוקי המשפחה, אז אפשר להקים ישות שכזה. אבל אם נבטל את חוקי המשפחה ונטען כמו אפלטון והררי שחוקי המשפחה לא רלוונטיים אם הישות הוא העיקר. אז נצטרך להרוג את הישות הזה כמו כל ע"ז.

בואו ברשותכם נעשה את התרגיל כלפי האלוהים עצמו. אילו האלוהים מעוניין בבני אדם, אז עדיף לו לבטל את חוקי המשפחה ככה נתרבה כמו מקקים. כלומר מה הטעם בחוקי המשפחה אם האלוהים הוא העיקר ?! (אגב זאת הסיבה למה כל המשיחי שקר התירו עריות) כלומר בהחלט אפשר מחשבתית לעבוד את האלוהים ולמעשה נכשל בעבודת אלילים. כי אם נהפוך את האל כעיקר לא נתפלא מה שהנצרות עושה שהגלחים\הכמרים שלהם לא מולידים למען כבוד יתברך רח"ל.

הנה הבכור שור מסביר את זה בטוב טעם באיסור להעביר את זרעו למולך: "ומזרעך בהוה דבר הכתוב שכן דרכן של עובדי מולך שאינן ממיתין כל זרעם אלא מקצתם ומקצת זרעם מקיימים כמו שעושין הגוים שמקצת זרעם עושין גלחים וכומרים לע"ז לאבד את שמם שלא יהא להם זכר ומקצתן מלמדין אומנות ומשיאין להם נשים ולכך אמר מזרעך וכל זרעו אסור ומיהו רבותינו אמרו בסנהדרין בפ' ד' מיתות העביר כל זרעו למולך פטור משום דכתיב מזרעך". (בכור שור)

אנו מבינים מכאן שאפי' האלוהים (אלוהי בני ישראל) דורש את היחידי את האחד ושרידותו הנצחית. מכאן נבין לעומק מה משמעות המשפט האולטימטיבית שלנו: "שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד". אם באומות אלוהיהם זה הישות הדמיונית, אצל היהודים אלוהיהם הוא אחד = הפרט.

נסכם את הנושא הזה ונאמר שאנו רואים שחוקי המשפחה הם תוצאה של המתודה. כלומר והיות שכל אדם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי, אז כל אדם צריך אישה נאמנת לו להוליד לו את שרידותו. אם הישות אמורה לשרוד ולא הפרט, אז באמת לא צריך את חוקי המשפחה ומותר כל העריות. כפי שאפלטון חשב בטעות וכפי שהררי טוען.

ובכן "חייב כל אדם לומר שכל העולם נברא בשבילי" זה לא רק שהפרט חייב לשרוד לדורי דורות ולא הישות. המשפט הזה בעצם מבטל את כל המוסר והערכים של בני אנוש. כי אם כל העולם שלי אז למה לא תגנוב ? הרי זה שלי !! למה לא תרצח ? הרי הוא שלי !! ואם כל אחד יאמר כך שכל העולם שלי אז אייך בכל זאת המצאנו את המוסר והערכים ? מכאן הכלל של הלל והצו הקטגורי של קאנט. כלומר רק שכל אחד טעון שכל העולם שלי, אז אפשר להגדיר חוקי מוסר וערכים. אחרת למה שמישהו שכל העולם שלו יוותר למען המוסר והערכים של הזולת ?

מכאן שאם אנו רוצים להמציא את הקניין הפרטי, אנו אמורים לחלק את כל האדמות לכולם בגורל כמו שנח ובניו עשו אחרי המבול. וזה בעצם הצו הקטגורי של קאנט.

המצאת הקניין הקביל אוטומטית המציא את הצוו המוסרי של לא תגנוב. בכדי שמישהו יכיר בקניינך הוא אמור לקבל על עצמו את הצו של לא תגנוב ולמה שיקבל על עצמו את הצוו הזה שיכול לגרום לו מוות מרעב ? התשובה היא שרק אם יש לו קניין הוא יקבל על עצמו את הצו. ולא ?! באמת מותר לו לגנוב על דרך: "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב" (משלי)

אוקיי אייך נח חשב להמציא את הקניין הפרטי בחלוקה אם בכל רגע נולד מישהו לעולם מחולק כבר ביניהם ? ולכן נח המציא את הירושה. כלומר קבילות הקניין על ידי חלוקה אפשרי אך ורק עם המצאת הירושה. ככה גם הנולדים מקבלים על עצמם את הצוו של לא תגנוב.

וככה בני ישראל יורשים את ארץ ישראל כקניין פרטי קביל על ידי ירושה מהחלוקה ההיא.

3, ארץ ישראל

נשים לב שאם המתודה דורשת חוקי המשפחה וקניין קביל, אז החוקה טוענת 1, שאין ירושת הבת. (כי בהסדר של המתודה האישה בא לנחלת בעלה) 2, שירושה זה זכותו של הבן ולא של אביו כלומר אין בחירה לאב לשלול מבנו את הירושה כי כתוב "לחקת משפט", מכאן אמרו כל תנאי שבממון קיים חוץ מתנאי שבירושה, שנאמר לחקת משפט. (מדרש הגדול. וראו גם ברמב"ם ביד החזקה ובשות) גם הפסוק בכי תצא שאומרת לא יוכל לבכר וגו' מסיימת "כי,, לו משפט הבכורה".

היום למשל בתנאים שהסדר החברתי כלכלי של התורה לא מיושמת במציאות, מי שמונע ירושת הבת מאחותו, הוא פשוט נבל ברשות התורה. מצד שני גדולי פוסקי הדורות מאוד פיחדו לשנות ולכן עשו משהו כמו והציבי לך ציונים. כלומר מצאו איזה פשרה שמצד אחד לא נגזול את אחיותינו ומצד שני לא נשכח את המתודה שלנו.

אותו דבר הכתובה היהודית. מי שמבין את המתודה מבין למה הכתובה היהודית היא פמיניסטית קיצונית. בזמן שהאברך למשל לא חושב לרגע לפרנס את אשתו רק להפך היא הולכת לפרנס אותו כי הוא אברך. כלומר למה אברך לא כותב כתובה שונה מהכתובה המסורתית ? התשובה כנ"ל היא שפרקטית הנשים רוצות לפרנס אותו בכדי שהוא ילמד. מצד שני אם נשנה את הכתובה, נשכח את המתודה עצמה. והמתודה עומדת בכל תוקף על הכתובה היהודית המסורתית.

למה באמת המתודה דורשת את הכתובה המסורתית ? כי על פי התורה אישה לא צריכה – בכדי לשרוד – את חוקי המשפחה. היא צריכה להזדווג לרגע אחת ויש לה ילד. לא כן הגבר חייב את נאמנות האישה כלפיו ככה הוא בטוח בילד משלו. שזה אומר שהגבר צריך את חוקי המשפחה ולא האישה (לא לגמרי נכון האישה מעוניינת בחוקי המשפחה בשביל ילדיה הזכרים מכאן שיש לאישה בינה יתירה = רואה לרחוק = יותר מדור אחד), מכאן שהאישה פטורה מפרו ורבו. מכאן שהגבר צריך להבטיח לה הכל בכל מכל כל = הכתובה המסורתית, בכדי שהיא תסכים לסגור דיל עם הגבר אחד לכל החיים כלומר למנוע את חירותה למען מטרה ותכלית של הבעל (וגם שלה כנ"ל לדורות הבאים שלה).

אם נבקש שוויון מהאישה בעול פרנסת המשפחה. אז מה היא צריכה את הבעל ? כלומר באמת בשביל מה ? מכאן שאי אפשר לעולם לשנות את הכתובה היהודית, אפי' שמדובר על להעמיד את הגדול הדור הבא.

אני אתן עוד דוגמא ששייך גם לחוקי המשפחה ולארץ ישראל. בעיית הממזרים. שמצד התורה לא יבוא בקהל השם ומצד הנביאים וחז"ל אליהו יתיר את הממזרים ?! ובכן בעיית הממזרים היא שהמתודה לא מאפשרת לממזר לבוא בקהל השם שזה אומר הממזר לא נוחל נחלה בארץ ישראל. כלומר זה ההסדר החברתית כלכלי בארץ ישראל על פי המתודה. אבל המתודה גם אומרת שכל אדם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי ? אז אייך הוא לא נוחל את הארץ ? הרי בוטל כל הקניין שלנו אם יש מישהו שאין לו קניין (הצוו הקטגורי או הצוו של הלל התלמודי) ואם הממזר לא נוחל אז כל היהודים גם לא נוחלים את ארץ ירושתם.

כתבתי פעם מאמר בשם "כולנו ממזרים" ושם אני מסביר את הבעיה והנה המאמר לרשותכם.

(ובזה אני מסיים את המאמר הזה ואני מקווה שנבין מעכשיו מהי חוקה ומתודה. למה יש תורה שבכתב ותורה של בעל פה וכו' וכו'. ובעיקר למה חייב כל תלמיד חכם להכיר את המתודה, אחרת הוא מוריד את עצמו לשאול ולוקח יחד עמו את כל סביבותיו רח"ל)

כולנו ממזרים

ושבתי אני, ואראה את-כל-העשוקים, אשר נעשים, תחת השמש; והנה דמעת העשוקים, ואין להם מנחם, ומיד עושקיהם כוח, ואין להם מנחם. (קהלת פרק ד פסוק א)

מי הם העשוקים ? אלו הממזרים !!  (חז"ל)  ומי הם עושקיהם ?! סנהדרין הגדולה !! (חז"ל)

ממשיכים חז"ל לזעוק:  והנה דמעת העשוקים,  אימותיהן שלאילו עברו עבירה (= אמותיהן של אלו עברו עבירה), ואילין עליביא מרחקין להון (ואת העלובים הללו מרחקים ??!!). אביו שלזה בא על ערווה זה מה עשה וזה מה איכפת לו. ואין להם מנחם (למה אין להם מנחם ?) אלא ומיד עושקיהם כוח, (כי יש לעושקיהם כוח, ואיזה כוח יש להם ולמה ? ומי הם העושקיהם ?? מי רבונו של עולם עושק את הממזרים – שואלים חז"ל בלי פחד ועונים בלי פחד,,,)  זה סנהדרין גדולה של ישראל  שהיא באה עליהן בכוח התורה ומרחקתן, על שם לא יבא ממזר בקהל השם (דברים כג, ג). ואין להם מנחם (שם /דברים כ"ג, ג) אמר הקדוש ברוך הוא עלי לנחמן.  לפי שבעולם הזה יש בהן פסולת אבל לעתיד לבוא אמר זכריה אנא חמיתיה אולוכרוסון דדהב נקי (כלומר הקב"ה רואה את כולם כזהב נקי).

החז"ל הזה צריך הסבר.

דבר ראשון הם אומרים שלאלוהים יש טענה גדולה נגד כוח הסנהדרין ולא מסכים עמם, מצד שני כל הכוח הזה קיבלו הסנהדרין מהתורה והתורה היא הרי התבונה האלוהית, אז אייך האלוהים לא מסכים בעצם עם התורה עצמה ?

בכדי להבין מה קורה כאן, צריכים אנו להסביר מה החשיבה הבסיסית של התורה, ונבין למה באמת התורה אוסרת את הממזר להתחתן עם בת ישראל. ואחריו נבין את הוויכוח בין האלוהים לבין הסנהדרין שעושקים את הממזרים מכוח התורה. ואחרי ההסבר כולנו נבין למה לעומק אנו כולנו ממזרים.

ובכן, בטבע אין קניינים, כלומר כל האורגניזמים לא מכירים בקניין. הרי עצם העובדה שאנו צריכים K300  ורעל עכברים בבית, תוכיח זאת. יותר מיזה, החיידקים שפולשים לתוך גופינו גם לא מכירים בקניין גופינו. היחידים בבעלי החיים שחושבים שיש קניין (= טריטוריה), הם אלה הטורפים דווקא, והלא טורפים בדרך כלל הם נוודים. כלומר דוגמטיות (שאפשר קניינים בטבע) עושה אותך רוצח וטורף. (דיברנו על זה בפוסטים הקודמים בהרחבה) ג'ון לוק למשל חושב שמותר להרוג את מי שפולש בקניין שלו. ואם הפולש נכנע לו, אז יש לבעל הקניין זכות לקחת אותו לעבד לנצח. כלומר בדיוק כמו בעלי החיים הטורפים ככה האדם הדוגמטי כמו גון לוק חושב שיש לנו זכות טבעית לקניין ומי שמפקפק בזה, חייב מיתה או עבדות נצחית.

בניגוד לג'ון לוק המקרא עד המבול, באמת לא מכירה בקניינים ולכן לא אוסרת רצח ולא אוסרת לגנוב הרי הצוו של לא תגנוב ולא תרצח ושאר הדינים בין אדם לחברו הומצאה אחרי המצאת הקניין + הירושה, שהמציא נח ובניו. בעצם כל המוסר והערכים הומצאה מיד אחרי המצאת הקניין כי בלעדיהם אין קניין, כלומר מה הטעם בהמצאת הקניין אם אין צוו של לא תגנוב ? כלומר הקניין לא קביל אם אין צוו של לא תגנוב ואין צוו של לא תרצח (שאלו את יהודי אירופה בשואה האם היית להם קניינים אחרי שמתו בתאי הגזים. כלומר שבוטל הלא תרצח בוטל אוטומטית הקניין הרי הרוצח לוקח את קנייך ואם נרצחת אתה וצאצאיך, אז בשביל מה היית צריך בכלל קניין ?).

החשיבה הבסיסית של המקרא וחז"ל היא שחייב כל אדם לומר "בשבילי נברא\קיימת העולם" כלומר המקרא מתחיל עם אדם ראשון (שזה כל אדם בהווה הרי הוא ראשון לכל צאצאיו הוא בעתיד. מי שלא מבין את המטפורה המקראית הזו לעומק, פשוט לעולם לא הבין את המקרא. המקרא מתחיל עם אדם יחידי ראשון לומר שכל האדם בהווה הוא אדם ראשון לצאצאיו הוא, וככה כל שחקן מקראי בעצם הוא האדם בהווה, ככה לומדים מקרא וככה למדתי אותה אצל רבותי ואבותי) בכדי לטעון שמבחינתו כל העולם קיים בשבילו, כלומר אתה לא יכול לבוא עם דוגמטיות אליו ולומר לו: היי היי יש צוו של לא תגנוב ולכן תמות מרעב, על פי המקרא פשוט היא שמותר לו אפי' לרצוח את מי ששולל ממנו את הטבע הרי הם רודפים אותו כלומר הם הולכים לגרום לו למותו ולכן מותר לו להתגונן.

מה קרה שהמקרא פתאום ממציא את הקניין והדינים ? ובכן אלפי שנים קודם, האדם התבוני הראשון המציא את חוקי המשפחה. ואי אפשר חוקי משפחה בלי חקלאות, ולכן הוא ממציא את החקלאות. אחריו חנוך המציא את החינוך ואת הלוח בשביל החקלאות הרי בלי לוח אין חקלאות.

עד המבול, כל משפחה עסקה בחקלאות בלי קניין כלומר זולתו הכיר בעמלו של שכנו ובטבעיות לא חשב לגזול ממנו את עמלו. מצד שני אם לא צלח לשכן בחקלאות השנה, אז שכנו בטבעיות נתן לו רשות לקחת מה שהוא צריך הרי שכנו לא צריך למות מרעב. ונשים לב שעד אז אסור לאכול בעלי חיים כלומר אדם בלי חקלאות באמת אין לו מה לאכול, ולכן תבונית וטבעית שכנו ייתן לו לאכול (בהמשך אברהם ממציא את הכנסת אורחים אפי אחרי המצאת הקניין, ובהמשך התורה מחייבת את העני לפלוש לשכנו ולקחת מתנות עניים אפי' בלי רשות)

אבל הגיע דור של רשעים שמתחילה לא עסקו ועמלו למשפחתם וכי למה לעמול ? יש מוכן בסביבה כלומר לא עסקו בכלום רק פשוט גזלו את עמל של אחרים וככה הגיע האנרכיה ואנדרלמוסיה אנושית. וכידוע בזמנים כאלה התבונה האנושית לא מתפתחת, ואז בני אנוש חשופים לכל אסון טבע, והנה הגיע המבול ומחק את כולם ונישאר רק משפחה אחת – משפחת נח, שהשכילה להמציא את הספינה, (כמובן המקרא כותבת לכאורה כאן מטפורה תבונית עם מסר תבונית כלומר לא צריכים לחפש את המבול ההיסטורי האם היה או לא היה. את הנקודה הזו לא מבינים שוטי מבקרי המקרא) ואחרי המצאת הספינה האנושית כביכול כל כדור הארץ כבוש על ידי האדם, כלומר כל האורגניזמים נמצאים תחת הכיבוש האנושי.

נח ומשפחתו מבינים את המצב החדש, שמצד שני יש להם את כל העולם כולל שליטה על בעלי החיים (זה המושג שהוא הכניס את הבעלי החיים לתיבה אחת = כל כדור הארץ היא תיבה אחת גדולה. ולכו להסביר לשוטי העולם האלה מביקורת המקרא שאומרים שזה בלתי אפשרי להכניס את כל בעלי החיים לתיבה אחת) ומצד שני עוד נחזור לאנרכיה האנושית כמו קודם, אז למה לנו לעסוק בפרו ורבו ? ואז הם ממציאים את הקניין על ידי חלוקה בגורל ומתירים לראשונה לאכול בעלי חיים דווקא טהורים (ההיגיון שלהם היית שהאדם ייתן להם הגנה מהג'ונגל – מבעלי חיים טורפים, והם ייתנו לאדם צמר וחלב ואת הבשר אחרי מותם, יש בעיה רפואית מנבלות, אז המציאו את השחיטה שבעיקרון אמור היה להיות ממש לפני מותם ולא שנוהגים היום שהורגים אותם בימים הראשונים(

בכדי שהקניין יהיה קביל (על פי הצוו הקטגורי של קאנט או הצוו של הלל התלמודי)  צריכים בני נח לחלק את העולם לכולם ממש, אז מה עושים עם כל אלה שנולדים בכל רגע ? הרי הם (הנולדים בכל רגע) באים לעולם שקנוי כבר לאחרים ? ולכן הומצאה הירושה, כלומר כל נולד נולד עם הטבע = ירושה.

נשמע טוב, שבכדי שלא נחזור למצב תרום המבול, עדיף כן להמציא את הקניינים + הירושה, ולהמציא את הצווים של לא תגנוב ולא תרצח וכל שאר הדינים והמוסר והערכים.

אז אייך זה יעבוד לנצח הסדר האנושי החדש ? הרי החשיבה המקראית היא חשיבה דורית כלומר לדורי דורות אז הסדר הזה חייב להיות מועיל לדורי דורות. אז אייך זה אמור לעבוד ?

תשימו לב שכל הסדר הזה בנוי על ההנחה שבני אנוש שומרים על חוקי המשפחה. בלי חוקי המשפחה, אייך בדיוק זה יעבוד ?

אני הסביר את העניין בקצרה (ביתר הרחבה אפשר לראות בפוסטים הקודמים כאן)

ובכן מהי חוקי המשפחה ולמה היא הומצאה בכלל ? ובכן האדם מתישהו איבד את המשיכה המינית הדטרמיניסטית לבת\ן מינו. (אני אומר "איבד" כי אנו מניחים שכל האורגניזמים מזדווגים דטרמיניסטית, אנו לא יודעים האם בעלי החיים מזדווגים דטרמיניסטית עם בת\ן מינם או שיש להם שכל\דעת ותבונה, ואז יש לאדם בעיה רצינית כלומר אי אפשר לקרוא לו יותר בחיר הבריאה הרי אם בעלי החיים מזדווגים מדעת ומתבונה אז הם בחירי הבריאה ולא אנו בני אנוש) כלומר לעומק כל אדם בהווה אין לו משיכה מינית לבת\ן מינו אילולי החקלאות והסביבה האנושית ובעיקר החינוך, כלומר בג'ונגל בלי שפה ובלי חינוך האדם היה מזדווג עם כל מה שזז. הקידמה חושבת שהיא מחדשת כאן חידוש שזה אפשרי להיות הומו או לסבית, אבל זאת שטויות במיץ, מאז ומעולם אין לאדם משיכה דטרמיניסטית לבת\ן מינו (וכאמור לעיל לדעתי אין גם לשאר האורגניזמים) ולכן הוא ממציא את השפה ואת החקלאות ואת החינוך, כלומר ממציא את הפרדת האדם מהג'ונגל ועושה את מהפכה החקלאי.

יוצא מכל זה שההזדווגות של האדם דווקא עם בת\ן מינו, היא דעתנית לגמרי כלומר יש לו מטרה ברורה והיא שרידות האישית לדורי דורות. כלומר, האדם יודע שהוא זמני וימות ולכן הוא רוצה לשרוד ובעיקר לפתח את התבונה מדור לדור, ואייך יעשה זאת ? על ידי צאצאיו הוא, עם צאצאיו הוא נשאר נצחי + התפתחות התבונה שזה עיקר העיקרים כי זה עושה את ההבדל בין האדם לחיה. החיה מתרבה לשם לשרוד והאדם מתרבה לשם לעשות את הטוב = חוק הטוב להיטיב ולשם כך הוא מוליד.

אוקיי, עומד לו אדם בג'ונגל שאולי הוא אוהב לסקסקס דווקא לביאות, אבל הוא יודע עם כל הכבוד הוא הולך למות כלומר להיכרת מעולמו האישי שלו, ולכן מחליט למצוא נקבה ממינו, ומה הוא אומר לה ?

היא (הנקבה) מצדה לא צריכה אותו כלל וכלל, הרי הנחשית מסתדרת דיי טוב עם הפצת ריח מיני דטרמיניסטי, ככה באים אליה אלפי נחשים ואחד מהם זוכה בא לשניה והנה היא זוכה לשרידות. (זה לעומק סיפור הנחש המקראי, לומר שמבחינת אבולוציונית הנחש לא צריך את הגוף הכבד בכדי לשרוד, כלומר כל ההתפתחות האבולוציונית אצל שאר האורגניזמים באים בכדי לשרוד כולל תבונת האדם, הנחש לא צריך את זה כלל וזה עונשו שאין לו רגלים וידים ועינים וטעם באוכל. עונשו העיקרי היא בזה שלא הוא ולא הנחשית מכירים את צאצאיהם ורובם לא שורדים כי שניהם לא מגדלים אותם) ולכן מה יכול הגבר להציע לנקבה ? מה עוד שלגבר יש עוד בעיה רצינית מאוד והיא שאפי' שכנע אותה לשכב עמו, מי מבטיח לו שהילד הוא שלו דווקא, אולי זה מהגבר הקודם או הבא ? כלומר אישה תמיד בטוחה בילד שלה מה שאין כן הגבר לעולם לא יכול להיות בטוח שהילד שלו ולכן אישית הוא לא שורד.

ולכן הגבר צריך לא רק לשכב עם בת מינו, הוא צריך אותה נאמנת לו לפחות שנה (שלושה חודשים לפני ההזדווגות – להיות בטוח שהיא לא בהיריון ממישהו אחר, ומאותו לילה  עד הלידה), ככה הוא יכול להיות בטוח שהילד שלו.

מנגד הנקבה שיש לה בינה יתירה יודע את היתרון שלה מול הגבר אבל לא מנצלת אותה, כי בסוף כל סוף היא דואגת לבניה הזכרים שהם גם יזכו לשרידות אישית שזה בעצם שרידותה שלה. ולכן היא מסכימה לסגור דיל לכל החיים עם גבר אחד. אבל מהן הסוכריות שהוא מבטיח לה ? הכתובה היהודית !! (אגב: מכאן תבינו את עומק הדבר למה האישה לא מחויבת בפרו ורבו = בחוקי המשפחה\בנישואין על פי היהדות) כלומר הוא מבטיח לפרנס אותה ולעזור לגדל ולחנך את הילדים. בכדי לפרנס ולחנך צריכים שפה וחקלאות (קניין) וחינוך כמובן. הרי לא נרצה שצאצאינו יהיו באותו מצב התחלתית שאולי יהיו מספיק תבוניים לקיים את חוקי המשפחה האלה.

מה יוצא כאן ? ובכן אם מחלקים את העולם לכולם = המצאת הקניין, יוצא שכל אישה נשואה בא לנחלה של בעלה. עד הנישואין היא יורשת את אביה, אבל אחרי הנישואין היא מקבלת הכל מבעלה. מכאן שאין ירושת הבת על פי הסדר המקראי הזה. (הגב מי שמנצל היום את התורה לא לתת לבת ירושה, הוא רשע מרושע חוץ מיזה שהוא בור ועםארץ גמור, כי שאין את הסדר המקראי אין שום צדק לשלול מהבנות הנשואות את ירושת אביהם, זאת נוכלות לשמה וכאמור עםארציות גמורה)

ובכן יוצא שכל גבר יורש את אביו, וכל אישה (נשואה) בא לנחלת בעלה. ככה לכולם יש את הטבע.

שתי בעיות קריטיות יש בהסדר הזה 1, גרים (כמו הסודנים למשל)  2,  ממזרים

הגרים: זה עניין דיי פשוט, במקרה כמו של הסודנים שבארץ ירושתם יש רעב, אז אמורים שאר הארצות לתת להם להיכנס = הכנסת אורחים שבלעדיהם אין הקניין קביל. אבל בני אנוש הם דוגמטיים ולכן נוצרת המלחמות כי כמו ג'ון לוק לעיל טוען שמותר אפי' לרצוח אותם או לקחת אותם לעבדות, וכי מה הם ישתקו ? לא ולא הם ייצוא לכיבוש וצייד.

יש עוד סוג של גר, זה שפשוט לא רוצה לגור בחברתם של הוריו מכל סיבה שהיא. אז מה ? הוא ילך לטייל לו בעולם בלי שתהיה לו את הטבע כי נח המציא את הקניין ? על פי ההלכה הולכי דרכים באמת מותר להם לאכול בשדות חינם. אבל זה לא מספיק הרי הוא לא רוצה לחזור לנחלתו מהירושה כי הוא מסוכסך עם משפחתו. או לחליפין הוריו נישלו אותו מהירושה. הוא צריך שתהיה לו את האפשרות להתנחל במקום אחר.

יחזקאל הנביא שהיה כבר אחרי הניסיון המר הזה, אומר במפורש כא וְחִלַּקְתֶּם אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת לָכֶם לְשִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל: כב וְהָיָה תַּפִּלוּ אוֹתָהּ בְּנַחֲלָה לָכֶם וּלְהַגֵּרִים הַגָּרִים בְּתוֹכְכֶם אֲשֶׁר-הוֹלִדוּ בָנִים בְּתוֹכְכֶם וְהָיוּ לָכֶם כְּאֶזְרָח בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל אִתְּכֶם יִפְּלוּ בְנַחֲלָה בְּתוֹךְ שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל: כג וְהָיָה בַשֵּׁבֶט אֲשֶׁר-גָּר הַגֵּר אִתּוֹ שָׁם תִּתְּנוּ נַחֲלָתוֹ נְאֻם אֲדֹנָי יֱהֹוִה:

כלומר הפתרון של יחזקאל הנביא היא לתת חלק לכל גר שיבוא וכן כל הארצות ינהגו ככה (זה לעומק דברי חז"ל שעתיד ארץ ישראל להתפשט לכל הארצות כלומר כל הארצות ינהגו ככה ואז באמת לא תהיה יותר מלחמות ובעיות של גרים = פלטים )

ממזרים:

מהי ממזר ? ממזר זה ילד שאביו מתכחש לו, כלומר אישה נשואה זינתה אחרי בעלה, והבעל יודע שהילד לא שלו ולכן לא רוצה לתת לו ירושה הרי הוא צריך את נחלתו לבניו הוא, הרי זה כל הסדר של הקניין. הוא טוען בצדק שאביו המקורי צריך לתת לו ירושה. אבל אביו המקורי גם מתכחש לו ומכחיש את העובדה שהילד שלו.

אם ככה הילד נלד לטבע בלי הטבע, ואם הוא ירצה להתחתן הוא לא יכול להבטיח לאשתו את הטבע וכן לא להבטיח לצאצאיו את הטבע. ולכן יוצא שאסור לו להתחתן עם בת ישראל 1, כי הוא עושה אותה אומללה וכן עושה את צאצאיו לאומללים. באים סנהדרין הגדולה (מכוח התורה כמובן = הסדר האנושי הזה שאני מסביר כאן) בדוגמטיות משווע ושוללים הלכה למעשה את הטבע מהממזר ועוד אוסרים לו להתחתן עם בת ישראל, בטענה הדבילית שזה לטובתו, הרי הוא לא רוצה שתהיה לו צאצאים שאין להם את הטבע.

זה זעקת חז"ל לעיל. כלומר הם טוענים שהסנהדרין הגדולה הם דוגמטיים בצורה מטורפת, ומאשימים אותם כעושקים ממש, הם בגלל הדוגמטיות והשטחיות, עושקים את הממזרים. אז בא האלוהים ואומר לא ולא, אתם השטחיים והדוגמטיים רואים בממזר כפסולת, אבל אני – אומר האלוהים, רואה אותם נקיים כזהב, הממזר בעצם הוא אדם הראשון התנכי שחייב לומר שכל העולם נברא\קיימת בשבילי כלומר הוא לא מכיר בקניינים שלכם ולא חל עליו כל ההסדר הדבילית שלכם, אם אתם לא מבינים את הצוו הקטגורי של קאנט או את הצוו של הלל התלמודי. אתם בעצם לא מבינים שכל הקניינים שלכם לא קבילים. ולכן הממזר וכל צאצאיו מבטלים את המוסר והערכים בקיצור בני אנוש חוזרים לאנרכיה ואנדרלמוסיה. ולכן אומרים חז"ל שבעתיד יתירו ממזרים לבוא בקהל השם כלומר ניתן גם לממזר נחלה.

במקום אחר אומרים חז"ל שכל שבעים שנה האלוהים ממית את הממזרים (אמר ר' חונאי אחת לע' שנה הקדוש ברוך הוא מביא דבר גדול לעולם ומכלה הממזרים ונוטל כשרים עמהם) והשאלה היא למה ? ובכן להבין את זה לעומק, הם אומרים דבר דיי פשוט, הרי למה יש מלחמות ? כי יש חיילים, למה יש חיילים ? כי אין להם את הטבע הרי בשביל מה להיות חייל שיש לך את הטבע ? כלומר האפשרות שתהיה חיילים היא אך ורק שאתה שולל מהם את הטבע. קחו דוגמא מהאומה היהודית המודרנית בארץ ישראל, למה הם צריכים צבא ? כי נשללת מהם את הטבע כלומר לא כל בני אנוש מכירים שזה הארץ שלהם. אז בכדי שתהיה לי את הארץ אני צריך להילחם על כך. המציאות היא שלא ההורים הולכים לצבא בכדי להגן על ילדיהם הרווקים והרווקות (הרי זאת המטרה של להקים משפחה ולהגן עליהם ולתת להם את הטבע שהם בתורם ימשיכו את השרידות האישית של ההורים), רק ההפך ההורים שולחים את הרווקים והרווקות להיכחד, כלומר ההורים רואים בצאצאיהם כממזרים, אחרת אייך נסביר את זה ? הרי כל התוקף של ההולדה היא בשביל שרידות אישית של ההורים, וכל רווק נולד בכפיה לטובתו כלומר שהוא גם ישרוד ויפתח את התבונה לדורי דורות. ולכן הורים תבוניים היו הולכים לצבא בכדי להגן על שרידותם בבית, אבל לא זה מה שהם עושים, הם שולחים את הרווקים למות למענם או למען הלאום הדמיוני. זאת טירוף שאין כדוגמתו ואני לא מבין למה אנו עוד מרגישים נאורים.

בכל אופן חז"ל רואים בכאלה הורים כממזרים שרואים בילדיהם כממזרים. והנה ככה יש לנו חיילים וככה יש לנו מלחמות וככה הם נכחדים כל דור ודור. ולמה לוקח האלוהים עמם גם את הכשרים ? כי זה העונש לכשרים כי הכשרים לא מלמדים את השאר חכמה בינה ודעת. זה לעומק דברי חז"ל הקשים של לעיל.

לסיכום

למדנו להבין מה הבעיה של הממזר, הבעיה כנ"ל היא העובדה שאין לו את הטבע ולכן הוא מוליד ילדים לאבדון כי יצטרכו להילחם על לחם (על הטבע) או לחליפין להיות עבד למישהו. והיות שהקפיטל והנאו ליברל טוען שחייבים לשלול את הטבע מכל נולד ואפי' לשלול ממנו את הירושה, ככה כולנו נהיה מוכרחים להיות חלק בחלוקת העבודה, ואז מובטחת לנו על פי דמיונם ההזוי שתהיה לכולם צמיחה ושיגשוג.

יכולנו לחשוב אולי זה דיי טוב, נכפה על כולנו להיות חלק בחלוקת העבודה ונחלק את הצמיחה בשווה לכולם. אבל לא ולא, חוק הבסיסי הראשון של אליל הכסף אומרת, שההון חייבת להתכנס אצל יחידים. ככה שלעולם באליל הכסף לא יכול להיות שוויון בצמיחה, מה עוד הקפיטל הדוגמטי טעון בדוגמטיות שהעני מצדו ימות מתחת הגשר (ככה אמרה הגננת של ביבי נתניהו = הגברת תאצ'ר) כלומר תשכחו מחלוקה שווה מה אנו קומוניסטים סוציאליסטים רח"ל ???

מה שהשוטים האלה לא מבינים היא שכולנו לעומק ממזרים כי שללו מאתנו את הטבע, והנה יש מספיק חיילים הרי כולנו מוכנים בכל גרע כממזרים להילחם על מים ולחם, ואז יבוטל הקניינים וכל המוסר והערכים כמו שקרה בשואה ויקרה כל הזמן  בהמשך, עד שנתאושש להשכיל ולהבין את האבסורד של הדוגמטיות שלנו.

לסיום

כולנו ממזרים.

ואני מקווה שעכשיו כולנו מבינים למה, כי שלאדם וצאצאיו אין את הטבע, הוא ממזר כי בכל רגע הוא פונקציה לבטל את כל המוסר והערכים שלו בכדי לשרוד. יותר נכון לעומק כל המוסר והערכים האנושיים עומדים על שערה. כלומר לא עומדים על משהו מוצק, המצב תמיד לא יציב.

בברכה

Max maxmen