לעולם לא אוחזים בחרב !

החשיבה החרדית האמיתית "לעולם לא אוחזים בחרב !" תובנות חרדיות שכדאי לך לדעת ולו רק להשכלתך

אייך זה שרק בדור שלנו (במאה האחרון) התפקחנו (או אולי ההפך) פתאום לאחוז בחרב ? אייך זה שאלפי שנות גלות אבותינו לא חשבו על כך ? האם חשבתם על זה אי פעם ? לאלה מכם שחשבו על כך, כנראה אינטואיטיבית השיבו לעצמם, "נווו אנו הרי נאורים" והם היו רח"ל פנאטים, אנו בני הקידמה והם בני החושך וכו' וכו'. ובכן מיותר לומר שזה ממש חשיבה שטחית מאוד ותראו בהמשך.

שבע שבועות תמימות (ספירת העומר) בכל שנה החרדים אבלים על 24 אלף תלמידי רבי עקיבא שנהרגו במרד לפני אלפי שנים. לא מתחתנים ולא חוגגים ולא שרים ועוד ועוד. והשאלה הנשאלת היא האם זה היית האסון יותר גרוע מכל אסון אחר שהיהודים עברו בהיסטוריה ? מה פתאום דווקא האסון הזה מול אסונות הרבה יותר חמורים שקרה לנו בהיסטוריה ? מדובר על עונה שלימה בכל שנה (מאביב עד קציר) חלק גדול מהשנה בכל שנה.

ובכן, אבלות יש לה שני משמעויות, 1, אבלות כשמו כן הוא = להתאבל על מכרים שלא רלוונטית במקרה שלנו. 2, לזכור למען שלא נחזור על טעיות העבר, שזה מאוד רלוונטית לדורי דורות.

רבי עקיבא קיבל 24 אלף ילדים\בחורים כפיקדון מהוריהם בשביל ללמד אותם תורה ומוסר וערכים = ישיבה. אחרי שנהרגו במרד, רבי עקיבא לא היה מסוגל לעמוד מול ההורים ולומר להם מה ? שנהרגו על קידוש השם ? את זה אולי יכולים למכור לנאורים מודרניים, אבל לא להורים שרמת המשכל שלהם היית קצת יותר טובה משלנו.

מאז החכמים גזרו אבלות לכל השנים שנזכור, ההורים לא מפקידים את ילדיהם בידינו בשביל להקריב אותם למולך אפי' שהמולך הוא הראש ישיבה בעצמו ומשיחו (= רבי עקיבא ומשיחו ).

מכאן נבין היסטורית למה אלפי שנים לא אחזנו בחרב. עמלינו שהם הבנים\ות לא מיועדות להרפתקאות שכאלה לטוב ולרע, אנו לא עמלים בלהקים משפחות מרובות ילדים בכדי להקריב אותם למולך אפי' המולך הוא האלוהים בעצמו. כי התורה מלמדת אותנו עם סיפור עקידת יצחק שהאלוהים לא רוצה שנקריב לו את עמלינו, ק"ו שלא נקריב את עמלינו על הרפתקאות משיחיות למיניהם. ראו עקידת יצחק הליבה החרדית

יש עוד הרבה מעבר לאי תשובה שלא היית לרבי עקיבא מול ההורים. הניסיון ההיסטורי המר של שפיכות דמים בין אחים מאז קרע המלכות בבית ראשון ועד חורבן בית שני הוכיח לנו שמשה רבינו צדק שממשל\שילטון היא עבדות (ראו שמואל א' פרק ח' פסוק יא') ועבדות מביא להפיכות חברתיות ולשפיכות דמים נצחית. אין הבדל אם השילטון הוא של מלך או של חוק יבש שנחקק על ידי רוב דמוקרטי, בשניהם הפרט מול הכלל הוא עבד והוא מתקומם לבסוף וכך יש לנו שפיכות דמים נצחית. אם נאמר שבאי שילטון עצמאי נהרגו יותר ?! אוקיי לא אנו שהורגים רק אחרים הורגים בנו, כלומר יש הבדל גדול בין זה שאני אוחז בחרב לבין שאני הכבש התמידי שרוצחים אותו, זאת גם הסיבה שאנו לא נעשה אבלות לשואה לדורי דורות כמו שעשינו למקרה של תלמידי רבי עקיבא. כי השואה היית מצדם של הרוצחים ולא מצידינו מה שאין כן במקרה של רבי עקיבא שהילדים נהרגו בגלל ההרפתקה המשיחית של רבי עקיבא על גבם של הילדים\הבחורים.

עד כאן הסברנו למה אבותינו זה אלפי שנים לא חשבו לאחוז בחרב. מכאן נעבור לימינו אנו, במאות האחרונות.
הרבה משיחיזם ולאומניות היית במאות האחרונות בכל האומות, הרבה ילדים מבני עמינו הלכו אחריהם כעיוורים ונפלו קורבן על מזבח (הפסד מעל 90% מהאומה לטובת ההשכלה וההתבוללות). אבל ראשי הישיבות לא נפלו לפח ולא הפקירו את הפיקדון כי למדו והבינו למה אנו אבלים שבע שבועות תמימות כל שנה. אבל בכל זאת אחרי שחלק גדול מהאומה כן אחזו בחרב וכן הצליחו להקים משטר\ממשל בארץ ישראל (בשנת 1948) אז אולי עכשיו לאחוז בחרב זה לא המקרה ההיא של רבי עקיבא ? למה שהרבנים והראשי הישיבות לא יראו את ההבדל הגדול ? מה עם מצוות ישוב ארץ ישראל ? מה עם להגן על ישוב ארץ ישראל ? בקיצור כל השאלות הידועות לכולנו.

בכדי שנבין לעומק את העניין אנו צריכים לחזור אחורה בזמן ולנסות להבין למה באמת לדת היהודית יש ארץ מה שאין כן לשאר הדתות אין ארץ ואין מחפשים ארץ. מה פתאום אנו צריכים ארץ ? למה באמת יש מצוות ישוב ארץ ישראל מה שאין כן לאף דת אין כזו מצווה כלל.

ובכן, אחרי שדור המבול עסקו בגזל ונכחדו משום כך, (סיפור המבול היא מטפורה כמובן כידוע ליודעי דעת ותורה) נח ומשפחתו הבינו שחייבים לחלק את האדמה בגורל בין הבנים כך שלכל אומה תהיה ארץ משלה והם נשבעו לא לכבוש אחד את השני ולגזול אחד את השני. אז תהיה טעם בכל עמלו של האדם בנחלתו ולצמוח כלכלית. מה שאין כן לפני המבול כל עמל היית לריק כי אף אחד לא הכיר בקניינים שלך ולכן גנבו לך את עמלך בטבע. וזה הביא לאנדרלמוסיה ואנרכיה חברתית ולהכחדתם. למעשה חוקי הקניין והירושה הומצאה על ידי החלוקה ההיא של נח ובניו. (אגב: התורה לא מבקשת ממך להאמין בסיפור ההיא, כי מצד התורה, תעשה את החלוקה עכשיו, והבינו זאת לעומק)

קם גיבור מבני בניו של נח ושמו "נמרוד" ואמר בואו נקים ממשל כך שכל הפרטים עמלים לכלל כך שרוב הפרטים מרוויחים מיזה. ובאמת הצליח להקים את מגדלי בבל (המציא את ההנדסה והמציא את הלבינה והחימר ועוד ועוד), אבל לא הבין את הכשל הבסיסי של עבדות האדם שהיא הגורם לכל ההפיכות החברתיות מאז נמרוד עד ימינו אנו. התורה במטפורה שלה מסבירה שאז נפרדו השפות והעמים. אבל מאז כל בני האומות ממשיכים לעמול למען הדגל (ביהדות זה נקרא "עבודה זרה") כך שהפרט עמל למען הכלל הדמיוני. כלומר מקריב את חייו ועמלו למולך. (שוב אין הבדל בין מלך לבין חוק יבש שנחקק על ידי מאה עשרים ליצניים בכנסת)

אברהם אבינו שהיה חלק באימפריה של נמרוד השכיל להבין את הבעיה ולכן עזב את האימפריה והלך לחפש ארץ שנפל בגורל נח לבניו כלומר חיפש את הארץ ששייך לו מכוח החלוקה ההיא ומכוח חוקי הירושה שהומצאה יחד עם החלוקה. ובכדי שלא נהפוך את עמו\זרעו עצמו (= האומה) לדגל לעבודה זרה ?! הוא המציא את ברית המילה. כלומר אברהם לא רצה שבהמשך הדורות יבואו בניו ויהיו עמלים למען האומה על חשבון הפרט, הרי מה ההבדל בין נמרוד היום לבין האומה בעתיד הרי בשניהם אנו עמלים למשהו דמיוני = אלילות. ברית המילה היית תשובה מושלמת נגד כל דגל חברתי, ברית המילה אומרת לכל אדם מיד שנולד שאין לך דגל אחר שאתה עמל לה חוץ מהדגל האישי שלך שהם הבנים\ות שלך לנצח נצחים. בפשטות אומר אברהם שהכל אמצעי לך ובשבילך נברא העולם ולא ההפך שאתה הוא זה שמקריב את חייך למען דגל דמיוני.

שמשה רבינו רוצה להחזיר את בני ישראל לארץ ירושתם, הוא מיד מצווה שחייבים לחלק את הארץ בגורל לכל נולד. ואפי' אחרי שחילקנו את הארץ אין קניין באמת כי "לי" הארץ אומרת התורה. מה פירוש לי הארץ הרי חילקת אותה ? התשובה היא שאין באמת קניין אם יש כאלה שלא צלחו להם השנה בחקלאות ובעסקים כלומר מתנות עניים ומעשר לעבדי ולפילוסופי החברה ?! לוקחים אפי' בכוח כלומר לא מכירים בקניינים. בקיצור, זה עומק מצוות שמיטה ויובלות ושמיטת כספים, "אפס כי לא יהיה בך אביון" היא יסוד פשוט בתבונה של התורה, זה לא מיסטיקה או מה, זה תבונה בסיסית של התורה שטוענת שאם יש עניים אז סימן שמישהו גזל ממנו את הטבע והעני בסוף יתקומם ואז הפיכות חברתיות וכו' וכו'. תשימו לב שכל התוכחה וקללות התורה שנצא לגלות, נאמר אך ורק על עוון שמיטה ועבודה זרה (= ממשל\דגל חברתי בניגוד לדגל אישי = ברית מילה). שום עוון אחר לא מביא גלות האומה מארצו אך ורק העוון הזה, ולמה ? כי התורה דיברה תובנות ולא מיסטיקה של דת ח"ו. והתובנות הן פשוטות ומניסיון היסטורי חברתית ארוך.

ובכן, היהודי דורש את ארץ ישראל מכוח החלוקה ההיא של נח ובניו ומכוח הירושה כמובן. תסכימו לחלוקה ההיא או לא ? זה לא כל כך משנה ! כי מתי שהוא תצטרכו לחלק את האדמות. חז"ל אומרים "שעתידה ארץ ישראל להתפשט לכל הארצות" בעצם הם אומרים שמתי שהוא נצטרך לחלק את האדמות לעמים\למשפחות, העמים\המשפחות ישכילו לבסוף להבין מה שמשה רבינו הבין שבלי שלכל פרט בתוך החברה עצמה יש את הטבע ?! אז תתפרק החברה\האומה !! כלומר ביטול העבודה זרה היא חוק אבולוציונית של התפתחות התבונה האנושית וכל בני אנוש יבינו לבסוף את הבסיס של החשיבה של תורת משה ואברהם ונח וכו'.

וב"ה שאפשר לומר שבני אנוש כבר הגיעו להרבה מהתובנות האלה אבל הם לא מספיקים ונראה בהמשך. ניקח לדוגמא מה אומר הניאו ליברל "מילטון פרידמן" הנודע בספרו: "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן).

אנו רואים שהם כבר הגיעו ב"ה להבין לעומק מהי עבודה זרה, הוא מסביר בטוב טעם בספרו מהי הגרעין הבסיסי של החברה ואומר שגרעין החברה הוא האדם ומשפחתו כלומר גם ברית מילה הצליח להשפיע עליו. אבל העיקר חסר בו והיא שאין באמת חירות האדם בלי הטבע. אי אפשר להסכים לחוקי הקניין בלי שיש כאלה שאין להם קניינים, (ראו בדפים קודמים שלי: "קניין – הצו הקטגורי של קאנט") בעצם האדם המודרני נולד לטבע בלי הטבע שאפי' מים ומי גשם אסור לו לאגור על פי החוק. ולכן לא פלא שנמשיך לראות הפיכות חברתיות בכל אומה ואומה.

ובכן היהודי מחפש את ארץ ישראל כי בלי הטבע אין באמת חירות ואין אנו באמת בני חורין, אנו תחת שילטון הקניינים ותחת הכסף וזה לעומק גלות. גלות האדם = אדם בלי הטבע. (הסברתי ביתר הרחבה את הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן בדפים קודמים. ראו "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן")

עכשיו הגיע הזמן לחזור למציאות הקיומית שלנו בארצינו.

ובכן, אם באמת ארץ ישראל שייך לנו מכוח הירושה אז למה שלא נילחם עליה ? התשובה היא שאין טעם להילחם על הארץ כל זמן שלא נחלק אותה לכל פרט. כלומר אם אנו מקבלים את הניאו ליברל כדרך נכונה אנו מיד מסכימים לחוקי הקניין ושלטון הכסף ואומרים בעצם שלא צריכים ארץ משלנו, פשוט כל פרט קונה קניינים ואיפה שיותר זול כמובן כמו שמילטון פרידמן בעצמו עשה ובנה את הקן המשפחתי שלו בארה"ב. כלומר באיזה כוח שכנוע אתה משכנע את היהודי להילחם על הארץ ? לא עדיף לו לחפש קניינים איפה שיותר זול ? בלי שפיכות דמים של עמלינו אנו ? הרי אמרנו שאין משהו דמיוני שאנו מוכנים להקריב עליו את עמלינו שהם צאצאינו האישיים שלנו. אין לנו עניין באומה יהודית דמיונית אם לא הצלחנו אישית בשרידות אבולוציונית. הרי הסברנו לעיל מהי ברית המילה וראו מה חז"ל אומרים אם לא יינתן לנו לעשות ברית מילה, "דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו" כלומר אין טעם בזרע אברהם כישות בפני עצמה ומצדינו עדיף הכחדת זרע אברהם אם אין זרעינו בני חורין ומוקרבים למולך. ולכן לריק יהיה הדמגוגיה הזולה של הלאומניים כלפי החרדים כאילו אחים אנחנו ולכן אנו חייבים להקריב את עמלינו בשביל אחים. מה הכוונה ב"אחים" שאנו בני אברהם ? אוקיי גם הערבים הם בני אברהם וכל הגויים הם בני אדם הראשון וכל האורגניזמים הם בני התא הראשון. אם לא נכיר בברית המילה ולא נכיר שהאדם חייב להיוולד לטבע ?! אז מהי הקשקשת הזו של "אחים אנחנו" ? בשביל מה אני צריך אח אם בני ימותו במלחמה ואני יישאר בלי זרע ? בואו שנינו (האחים) נברח מארץ הזאת ונחיה בשלום בארץ קפיטליסטית אחרת יותר זולה ובלי הקרבת דם יקירינו כמו שמילטון פרידמן עשה ודיי בצדק.

ובכן בקום המדינה באמת החרדים משום מה סמכו על הבטחת מנהיגי האומה שהם לא מתגייסים והם לא חלק בעניין הלאומניות. והם הקימו את קן המשפחה שלהם והקימו את מוסדותיהם בארץ ישראל. בלי ההבטחה הפשוטה והמובנת הזאת אף חרדי לא היה מקים את קן המשפחתי שלו בארץ ישראל, כלומר הישיבות היו מתפתחות בחוץ לארץ ואחריהם ולידיהם היו מקימים את קן המשפחה שלהם כמו שקרה בזמן הרס"ג בבבל שנפסקה ישוב ארץ ישראל לגמרי. כלומר איפה שהישיבות מצליחות שם מתיישבים החרדים. (מי שרוצה להבין מה יקרה בארץ בהמשך, צריך פשוט לבדוק אייך זה פעל בכל ימי הגלות, היהדות פרחה איפה שהישיבות פרחו וביום שהישיבות יעזבו ?! אפשר לומר שנגמרה ישוב החרדי בארץ ישראל)

וכאן אנו מגיעים לעוד תובנה בסיסית שרוב הנאורים לא שמים לב אליו. אייך זה שמנהיגי האומה בקום המדינה הסכימו לדבר מטורף שכזה ? ואייך זה שהיום לא מבינים את זה ומבטלים את זה ? ואייך הגענו למצב המטורף הזה היום ?

התשובה לכך היא אחד ויחידה שאין לחברה בארץ "חוקה" (ראו חוקה מהי ?). שאין לחברה חוקה אז אין באמת ממשל ואין באמת דמוקרטיה והכל אחיזת עיניים. החברה מתנהלת באנרכיה טוטלית וזה מה שקורה היום בארצינו הקטנה מאז הקמתה.

חוקה צריכים דבר ראשון על גבולות הארץ, איפה לעזאזל גבולות ארצינו ? האם עזה היא חלק מגבולות ארצינו בחוקה ? ואם כן אז אי אפשר לעולמים להחזיר אותה כמו שאי אפשר להחזיר את תל אביב. אם עזה לא מגבולות ארצינו בחוקה ? אז לעולם לא מתיישבים בה ! אבל שאין חוקה ?! אז כובשים ומתיישבים ומגדלים שם כמה דורות ונלחמים עליה שלושים שנה ומקריבים דם יקירינו על עזה במשך שלושים שנה ולבסוף מחזירים אותה ומגרשים את יושביה שנולדו בה כמו שאחרים נולדו בתל אביב.

אותו דבר לגבי גיוס האזרחים, אם יש חוקה שכל אזרח חייב להתגייס לצבא אז החרדים מתחילה לא מקימים את קן המשפחה שלהם (וכל המשתמע מכך) בארץ ישראל. אבל שאין חוקה ועוד מבטיחים להם שלא נגייס אותם, אז לא פלא שאחרי כמה דורות קמים הלפידים למיניהם ורוצים לגזול מהם את ילדיהם מהחצר האחורי של הבית. (כך באמת אמר\זעק לפיד כלפי חברי הכנסת החרדיים "אנו נגזול את ילדיכם מהחצר האחורי שלכם")

שאין חוקה המנהיגות החרדית סגרו עניינים עם השליט המופקר (הנהגה בלי חוקה היא הנהגה מופקרת על פי כל בר דעת ומשכיל) וסמכו עליו. עכשיו לבוא לומר להם להתגייס ?! האם נפלתם על הראש ? למה שתחשבו לרגע שהם יתנו את היקר להם בשביל דבר שלא מאמינים בו ? הצחיק אותי דברי ליפיד שהוא דורש מהחרדי בדיוק מה שהוא דורש מבנו, הרי למה שהחרדי ידרוש מבנו מה שאתה דורש מבנך ? אתה דורש מבנך להקריב את חייו למען עזה שלושים שנה לריק והחרדי לא דורש דבר שכזה מבנו ולכן הרי עשה לו ברית מילה. החרדי לעולם לא ידרוש מבנו להקריב את חייו למען דגל חברתי על חשבונו האישית. אם תיקח את בנו בכוח ? אז הוא יברח מארץ !! שוב, במילים פשוטות החרדי לא טיפש כמוך ולא יקריב את בניו לחברה שאין לה אפי' חוקה על גבולות ארצו.

(יש המאשימים את החרדים בזה שאין חוקה. אבל זאת שטות מוחלטת הרי יש לחרדים חוקה ברורה שהיא התורה כמובן, אז אתה רוצה שהוא ייוותר על החוקה שלו למען החוקה הבריטית ? או למען דת הקפיטליזם ?)

כל המלחמה המיותרת בין הימין לשמאל היא אך ורק כי אין חוקה לחברה בארצינו. תעזבו חוקת התורה, חוקה חילונית אין ולכן אנו מתנהלים כמו חברה מופקרת שאין כמוהו בשום אומה וחברה ביקום. אני אתן דוגמא שלאו דווקא קשור לחרדים (גם לחרדים אבל לאו דווקא). בתרגיל פוליטי אצליח מישהו להגדיל את קצבת הילדים, המשפחות (חילוניות ודתיות וחרדיות וערבים) חישבו את הילודה שלהם על פי הקצבה, אחרי כמה שנים, אחרי משחק דמוקרטי דבילי הורידו את הקצבה לכמעט לאפס. ואני שואל אתכם מזה לעזאזל ? אחרי שהולידו אותם אתה גוזל מהם את לחמם ? הרי את מי בדיוק אתם גוזלים ? את ההורים ? אתם גוזלים את הילדים ולא את ההורים. וכל זה בגלל שאין לנו חוקה. שיש חוקה אז או שאפשר להגדיל את הקצבה אז אי אפשר להוריד וכן ההפך. אבל שאין חוקה אז הכל משחק טיפשי וחוסר אחריות והפקרות לשמה. בכל אופן אחרי שהולידו ? כלפיהם אי אפשר להוריד הרי זה הפקרות לשמה.

אני חושב שאין תחום חברתי אחת שחוסר חוקה חברתית לא מביא במוכרח להפקרות לשמה. בכל תחום ונושא שתבדקו ? תמצאו הפקרות לשמה שלא ראינו בשום אומה אחרת. אפי' המושג דמוקרטיה לא רלוונטית שאין חוקה לחברה. ולמעשה הדמוקרטיה היא אחיזת עיניים ובאמת בעלי ההון או הבעל כוח משפטית או חברתית, שולט בנו ולא הרוב הדמוקרטי.

ובכן נשאר לנו לסיום נושא אחד לטפל בה והיא כמובן הטיעון הדבילי כאילו החרדי חיי על חשבון מישהו.

כאמור לעיל החרדי טוען שהארץ וכל משאביה שייך לו מכוח הירושה ומכוח המצאת הקניין בזמן נח ובניו. הקופה הציבורית שייך לכם כמו ששייך להם, ולכן אין לו בכלל בעיה מוסרית או הלכתית לקחת כמה שהוא צריך. כמובן הוא משחק במשחק לפי הכללים של המשחק הדבילית שלנו. החרדי לא מכיר באמת בצמיחה ובנטל של הצמיחה ולכן הוא לא חושב לרגע להיות חלק במשחק הקפיטליסטית. הוא דורש את חלקו בארץ ירושתו וזה פשוט מאוד צודק לגמרי. זה גם ההסבר למה בחוץ לארץ החרדים עובדים כי שם בגלות זה כללי המשחק (= דת הקפיטליזם), ודווקא בארץ ישראל הוא לא חלק מהקפיטליזם (והסברתי את "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן" בדפים קודמים), כי ארץ ישראל הוא הקניין והירושה שלו, הגז הטבעי שייך לו ואי אפשר למכור אותה לתשובה ולשאר הנוכלים, ועל זו הדרך כלפי כל משאבי ארץ ישראל.

לסיכום:

1, החרדי לא מוליד למען החברה רק לעצמו ולשרידותו האישית וזה תוקף מצוות ברית מילה. אין לו דגל חברתי אחר חוץ מדגל ההולדה = ברית המילה.

2, ארץ ישראל רלוונטית לחרדי אך ורק שהיא מחולקת לכל פרט כך שהבן חורין נולד לטבע. אין שום רלוונטיות למצוות ישוב ארץ ישראל במצב הנוכחי שהחברה מאמצת את דת הקפיטליזם. ולכן אין לחרדי מצד התורה מצווה להילחם בעד ארץ ישראל.

3, אין לחברה בארצינו חוקה (אפי' חוקה חילונית) לפחות לגבי גבולות הארץ במילא כל הדם שנשפך למענה היא למעשה נשפכת לריק רח"ל. וכיבוש עזה וגירוש יושביה אחרי כמה דורות, תוכיח.

4, החרדים מראש לא היו מקימים את קן המשפחתי שלהם בארץ ישראל וכל המשתמע בכך, אילולי ההבטחה של הנהגת המדינה כבר בתחילתו. ולכן אי אפשר עכשיו לבוא ולומר להם שאנו גוזלים מהם את צאצאיהם למען המולך. אז מה שנעשה צריך להיות ברור לכולנו שישוב ארץ ישראל תיפסק במקרה של גיוסם לצבא, ויש לנו מקרה היסטורי כזה בזמן הרס"ג שנפסקה ישוב ארץ ישראל לגמרי אחרי שהרס"ג ביטל את סמכות הפסק של חכמי ארץ ישראל. (לא יצאנו לגלות באמת אחרי חורבן הבית, הרי חיברנו את המשנה ואת התלמודים ואת רוב הספרות בארץ ישראל ולמעשה אילולי הרס"ג ?! עוד יכולנו לצמוח שוב בארץ ישראל ולא היית גלות לעולם)

5, תוציאו את החרדים מהחשבון הקפיטליסטי כי פשוט הם לא חושבים לרגע לקחת חלק במשחק הקפיטליסטי הטיפשי הזה. הם יולידו הרבה ילדים והם יהיו נטל לעולמים עד שנשכיל להחזיר להם את ארץ ירושתם. ומצד שני, לעולמים נצטרך לפרנס אותם במשחק הקפיטליסטי. מי שלא רוצה להבין זאת ? הוא מכניס את ראשו בחול כמו הבת יענה !! אתם רוצים משחק קפיטליסטי בארץ ישראל ? אוקיי זה המחיר !!! לעולם לא יהיה אצלם שני מפרנסים למשפחה ולעולם הם יביאו הרבה ילדים. ולחכמולוגי האוצר אני אומר, גזירות כלכליות לא תצליח לעולם להביא צמיחה. תחזרו לספרות שלכם ותראו כמה אני צודק.

6, החרדים לעולם לא יחזיקו בחרב. החשיבה אומרת שהיום אתה גיבור ומחר אתה מזדקן והלך כל עמלך לריק. החשיבה אומרת שאנו נשרוד ונסבול עד שבני אנוש יבינו כמה שמשה רבינו והתורה צדקו שבלי הטבע אין חירות האדם באמת. בוודאי שלא יחזיקו בחרב למען דגל דמיוני שלעומק זאת העבודה זרה של התורה.

אני חייב להוסיף לסעיף האחרון משהו בסיסי שנבין את העניין לעומק.

החשיבה אומרת שהחיים הם נצחיים על ידי צאצאינו ולכן החשיבה היא ארוכת טווח, בלשון חכמים זה נקרא "עולם הבא = צאצאינו בעתיד. ולכן מאוד רלוונטית שרידותו האישית של כל אחד, כלומר מאוד יקר לו צאצאיו שלא כדאי לו לשחק במשחק הגיבורים ש"הגבורה" היא מצב זמני והיא מתחלפת בכל דור דור, כך שבהסתכלות ארוכת טווח אישית כל פרט ואפי' אומה בעצם מפסידות. מה שאין כן היהדות שחושבת לדורי דורות לכל פרט אישית ?! לא יכולה לשחק במשחק כזה שהיא במהותו נפסדת כנ"ל, מכאן נבין למה לעולמים לא נחזיק בחרב.

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>22תגובות ל‘לעולם לא אוחזים בחרב !’</span>

 1. לא ממש הבנתי. אם אדם איננו שייך לחברה למה הוא שייך להוריו או הם שייכים לו? אם לא נחוץ שאקריב את עצמי למען החברה למה שאעשה משהו למען הבן שלי? למה מושג המשפחה קיים אבל מושג החברה הוא דמיוני?

  אהבתי

 2. למה נברא אדם יחיד כי חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי. במתודה היהודית כל אדם הוא אדם הראשון המקראי שבבחירתו לחיות לנצח על דרך מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. או להיכחד. על כל פנים, בשביל חירות הילד הזה צריכים את המשפחה ואת החברה. כלומר הם אמצעים לו ולא ההפך שאנו כולנו אמצעי למשהו דמיוני שנקרא לאום חברה מדינה.
  ביהדות אין לך זכות מוסרית ליצור ילד אלא אם אתה נותן לו מראש את חירותו ולכן עושים לו ברית מילה לומר לו שאין לו דגל אחר אלא האבר ההולדה שזה הילדים שלו. ולכן הורה מקריב את חיו למען הילד ולא ההפך.

  לסיום:
  כל אדם נולד בכפיה והתנאי לכך מצד האל וההורים ליצור אותו, היא א' חירותו המוחלטת (זה אגב נכון עובדתית אלמלא הריבונות). ב' הוא חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי ואז כל המוסר חייב לעמוד בצוו הקטגורי או בצוו של הלל התלמודי. ג' חייבים להסביר לו (אם כי הוא מבין את זה לבד) שהאל לא היה נותן להורים את האפשרות ליצור אותו בלי שמראש דאג שהוא יקבל את השכל האלוהי = 1+1=2. ואז עם השכל האלוהי הוא יכול להתנהל עם שאר הבני חורין בצדק ומשפט וכו' וכו'
  ההורים כמובן כמו האל בעצמו מולידים מחוק הטוב להיטיב. ולכן עובדתית הילד שלהם. מצד שני כנ"ל ההורים שייכים לו, הרי הם מחוייבים לו מעצם היצירה ועוד בכפיה.
  בזה עניתי לך לשאלה הראשונה והשניה.
  לגבי שאלתך השלישית: משפחה קיימת כי זה המציאות. חברה זה משהו שבני אנוש עושים לטובתם.

  אהבתי

 3. אתה אפיקורס מוחלט!!!
  מצווה וחובה להקהות את שיניך.

  רשע מרושע.

  כתבת המון המון שטויות ברוטב
  אבל זה פחות מעניין אותי
  מה שאותי מעניין זה הכפירות שכתבת:

  "אברהם אבינו המציא את הברית מילה.."

  "אלוקים לא מוכן שנקריב את בנינו בשבילו.." (3 עבירות החמורות- יהרג ואל יעבור)(וכן, ע"ע שמע ישראל..)

  "סיפור דור הפלגה זה מטאפורה."..

  ועוד ועוד דברים שאין הדעת סובלתם…

  תחזור בך פן יבולע לך

  אהבתי

 4. לא, אתה המצאת את ברית המילה?
  קודם אתה צריך להבין מהי נבואה ואייך משיגים אותה ולמה משיגים אותו, ואחר כך תבין למה אברהם המציא את זה על ידי נבואה. אברהם המציא את ברית המילה בעקבות הריבון הראשון באנושות של נמרוד\חמורבי. לפני כן לא היו צריכים ברית מילה. ולכן לא נח ולא שם ועבר ולא אדם וחנוך, לא המציאו את זה לפני אברהם.

  מה קשור 3 עבירות חמורות? אדם בוגר שיש לו מצב של לעבור על החמורות כמו למשל לרצוח ערבים, הוא חייב מיתה בידי שמים. מה קשור שלוש חמורות מול לרצוח את הבן ועוד כרווק למען דגל\לאום\מדינה ועוד במדינה קפיטליסטית שלא מכירה בלאומים?!
  "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

  לסיום אין קשר בין זה שחייב אדם להקריב את עצמו על מנת לא לעבור על החמורות, לבין להקריב את הבן הרווק או הבת הרווקה לדגל\לע"ז. להפך, אדם חייב להתאבד ולא להעביר את בנו למולך.

  לגבי מטפורות: הכלל היא שדברי תורה\נביאים\חכמים בלשון הבאי\גוזמה. ולכן שלומדים תורה, לא צריך לחשוב ולפעמים אסור לחשוב שמה שכתוב היה באמת היסטורית, כמו, אסור לחשוב שראובן שכב עם אשתו של אביו, אסור לחשוב שדוד שכב עם בת שבע ואסור לחשוב שבני עלי השכיבו את בנות ישראל. על כך נאמר כל מי שאומר חטא אינו אלא טועה.
  בכל אופן אני כותב לכאלה שלא מאמינים כפשוטו בסיפורי הנ"ך ולכן אני מסביר להם את המסר העיקרי של התורה, הרי התורה בחרה בסיפור הזה מול מיליוני סיפורים אחרים שהיו בזמנם ולא סתם אלא להעביר מסר נבואי. למשל בכל סיפורי התורה שאדם צדיק חטא באשת איש. המסר של התורה היא שאם תתן לאדם ריבונות על אדם, כמו ראובן שהיה בכור ולכן היה אמור להיות הריבון של המשפחה, אומרת לנו התורה שאם תיתן לו שררה, אז הוא ישלוט באשתך. אותו דבר אם תתן שררה על האדם לשבט לוי, הוא ישכיב את נשותיכם כמו בני עלי. ואם תרצו מלך אפי' מלך צדיק כמו דוד המלך, אז הוא ישלוט בנשים שלכם ויהרוג אותכם ויקח את נשותיכם כמו בת שבע.
  על זו הדרך התורה מספרת כלפי האבות שאם יגורו אצל מלכים באומות, אז הם יקחו את נשותיכם לעצמם, סיפור אברהם ושרה ויצחק עם רבקה.
  עכשיו, אם מטרת התורה היא המסר הנבואי הזה, לא צריך שהסיפור יהיה אמת. הבנתה?! אני אישית מאמין שהכל קרה באמת חוץ איפה שחז"ל אומרים שכל האומר חטא אינו טועה. אבל ההמונים שלא מאמינים בסיפור אסור להם להפסיד את המסר הנבואי. וזה מה שאני עושה כאן.

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s