מי אתה יוסף ? פרעה או יוסף ?

מי אתה יוסף ? פרעה או יוסף ? (סיפור יציאת מצרים כהלכתו)

הפתעה ענקית קיבלתי מרבי מורי לפני כמה ימים. והחלטתי שזה חייב להיות סיפור יציאת מצרים השנה. המאמר יהיה קצת לא ברור למי שלא מתמצא במקורות, אבל אני אנסה לפשט את הכול בעזרת השם.

אחת (בעצם שתים) מהשאלות הקשות של בעלי הפשט הראשונים, היא: אייך בת פרעה קורא למשה "משה" כי מן המים משיתיהו (ותקרא שמו, משה, ותאמר, כי מן-המים משיתיהו (שמות ב' י')) ? הרי היא היית מצרית ולא דיברה עברית (לשון הקודש) אז אייך היא מתרגמת "משיתיהו" ל"משה" בזמן שהם מילים עבריות ?! ועוד שאלה שואלים: אייך בת פרעה נקראת "בתיה" הרי אם היא מצרית והיא בת של אל המצרי = פרעה, אז אייך אנו מתרגמים את שם האליל הכזב לשם האלוהים וקוראים לה בת-יה = בת של האלוהים ?! (תזכרו את השאלות האלה להמשך)

והנה ההפתעה הגדולה. אנחנו יודעים מהחיידר שהיו בחומש שמות שתי פרעונים, 1, הפרעה שלא ידע את יוסף (שמות א' ח' שיש מחלוקת רב ושמואל האם הוא מלך חדש או ישן). שהוא זה שגזר להרוג את הילדים והוא זה שרדף אחרי משה, בקיצור הוא זה ששיעבד את בני ישראל בעבודה קשה וכו' וכו' = עבדות מצרים 2, ויש את הפרעה שקם אחרי שהפרעה הנ"ל מת (שמות ב' כג': וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן עבודה ויזעקו וגו'), הפרעה הזה קיבל את המכות ושלח לבסוף את בני ישראל ממצרים ואחרי זה רדף אחריהם עד ים סוף וכו' וכו'.

ובכן מיהו הפרעה הזה שמת בשמות ב' כג' ?! כלומר הפרעה הראשון של שמות, מי הוא היה ? ותראו פלא פלאים, זה היה פשוט יוסף (או נכדו. כנודע למביני תורה ודעת שבמקורות אומרים למשל שפנחס הוא אליהו, הכוונה שעושה מעשה פנחס. כלומר לא תמיד מדובר על אותו אדם ממש, מספיק שהוא עושה כמעשיו או הוא מצאצאיו). והנה כמה מקורות חז"ל: וימת מלך מצרים: האמור כאן הוא יוסף, שמעת שמת יוסף זעקו בני ישראל מן העבודה (מדרש הביאור כת"י) (הרב כשר בתורה שלימה מביא עוד מקורות: כן הוא גם בכת"י נר השכלים ואור האפלה. ראו שם עוד). למעשה בפרקי דרבי אליעזר (פרק יא') כבר מרומז על כך: ארבעים שנה היה (יוסף) משנה למלך מצרים, וארבעים שנה מלך בעצמו שנאמר, ויקם מלך חדש על מצרים (שמות א' ח'). כלומר מדובר על הפרעה הראשון של שמות, הפרעה הזה קם על ישראל לאויב (לקח טוב)

ובכן לפני שאנו רוצים לשבור את כל חנות החרסינה מרוב כעס, קיבלנו הסבר משכנעת לקושיית הראשונים הנ"ל: למה בת פרעה קרא למשה משה בעברית ? כי היא היית פשוט בתו של יוסף (או נכדתו כנ"ל), ודיברה לשון הקודש. וגם מובן לנו למה שמה היית "בת-יה" כי הוריה היו מבני ישראל ודברו עברית\לשון הקודש.

ובכן אחרי שנרגענו במקצת, אפשר להבין את האסון הנורא שקרה לנו בימים ההם. לא מדובר על מלך זר, מדובר על אחינו דמינו מה שנקרא משלנו. מכאן גם נבין כמה ענקיות היו שתי המיילדות העבריות "יוכבד" ו"מרים" שלא רצו לשתף פעולה עם מלך משלהם (הרי מדובר על מלך יהודי משלנו) להרוג את הילדים תרם נולדו. כלומר כבנות שוחרי חירות וצדק מול מלך זר, זה דיי טבעי. אבל להיות לוחמי החירות בתוך המשפחה, זאת כבר גבורה של ממש.

ניקח שוב נשימה ארוכה, ונזכור שכל האומר,,, חטא ?! אינו אלא טועה !! (כדאי לעיין לעומק במאמר הזה בכדי להבין שלא חייב להיות שבאמת זה היה יוסף או נכדו, רק הדרשן רצה להעביר לנו מסר עמוק שמי שמקבל שררה על ציבור יכול מהר מאוד להיות פרעה אכזר אפי' שהוא עד אתמול היה צדיק יסוד עולם כמו יוסף הצדיק)

המסר של סיפור מצרים (שזה לעומק מצוות סיפור מצרים), היא נטו נושא כלכלת החברה וחירות הפרט פלוס הטבע כקניין פרטי. ולכן סיפור יציאת מצרים מתחיל עם כלכלת יוסף אייך הוא הצליח לקנות את כל אזרחי מצרים לעבדים ולשלול מהם את הטבע. כלומר יוסף כינס את כל ההון המצרי למלך פרעה, שעל פי פרקי דרבי אליעזר לבסוף יוסף בעצמו היה המלך כנ"ל והוא זה שקץ מריבוי עבדיו = ולכן אמר להרוג אותם תרם נולדו ושזה לא הצליח כי המיילדות מרדו בו אז דרש לזרוק את הילדים לנילוס.

כלומר, קודם אתה רוצה שררה ועם הכלכלה דיי מהר אתה מקבל שליטה על כל האומה מכינוס ההון אצל השורר, ואז מה אתה עושה עם עבדיך ? אתה חייב להאכיל אותם, והם מתרבים, ואז אתה קץ מהם ופשוט הורג אותם, כלומר אתה לבסוף רוצח מתועב ואכזר. וזה יכול לקרות גם לשורר יהודי כלפי אחיו היהודים. זה מה שהחז"לים הנ"ל רוצים לומר לנו. זה ממש לא משנה מיהו השורר, כל שורר מגיע לזה לבסוף.

אם מישהו מאתנו אוהב לקבל את הסיפור המצרי\תנכי בעירבון מוגבל על דרך דיברה תורה בלשון הבאי\גוזמה ?! אז הנה לכם דוגמא שמביא אבי אבות הכלכלה המודרנית = אדם סמית: "בסין מעודדים את הנישואים לא בשל התועלת שיכולה לצמוח מן הילדים, אלא בשל החופש להשמידם. בכל הערים הגדולות נזרקים בכל לילה רבים מהם לרחוב, או מוטבעים במים ככלבלבים. יש אומרים אפילו שמלאכה איומה זו היא מקצועם של בני אדם מסוימים, וממנה הם מוציאים את מנת מחייתם." (עושר העמים).

לפני כן שם בספר, אדם סמית משבח את צמיחתה של אמריקה הצפונית דווקא בגלל ילודה מרובת ודווקא בגלל נישואין בגיל צעיר. בלשונו: "ערכם של הילדים הוא התמריץ הגדול מכול, לנישואים." זאת דוגמא בעיניו לחברה צומחת על באמת.

ולמה לנו לרוץ לסין מלפני מאות שנים, למה לא מספיק ספרו של אבי שמחון (ראש המועצה הלאומית לכלכלה) "מיד המנהלת ליד הנעלמת" שגם הוא קץ כמו פרעה בריבוי הילדים, ומשוכנע שהפרדוקס הישראלי היא אך ורק בגלל ריבוי הילדים של הציבור הישראלי הכללי שמוליד 3 במקום 1,6 לדעתו, כי זה המצב הטבעי של אירופה – לטענתו. כמה אירוני זה שאדם סמית שם מקלל את האירופיים על כך ומשבח את האמריקאים על ריבוי הילדים. כלומר אדם סמית מגדיר חברה צומחת עם זה שהפרטים בחברה מתחתנת בגיל צעיר ומרבה בילודה וזוכה לראות מאות צאצאים בעודם בחיים, כלומר זאת ההוכחה של אבי אבות הכלכלה המודרנית לחברה צומחת, מה שאין כן חברה לא צומחת לבסוף תזרוק את הילדים לים. ואבי שמחון משבח את האירופיים ורוצה לסרס אותנו הלכה למעשה, במיוחד את החרדים את הערבים. זה לא רק אבי שמחון כמובן, זה כל החבורה שם, מי ראש ממשלתינו עד אחרון הכלכלנים הארץ ישראלית, קצים בריבוי הילדים בארצינו, עושים הכל בכל מכל כל שהריבוי תיפסק = סירוס האומה. זה כבר לא פרעה מצרי זר, לא סינים מהמאות הקודמות שהם זרים לנו, לא ולא, מדובר על אחינו אנו היהודים בני יוסף.

יוסף התנכי גם בנה במצרים את מגדלי בבל, כמו את בחר יוסף שהביא מים למדבר והצמיח את הממלכה וכו' וכו' כלומר כמו החבורה הישראלית המודרנית מעוניינת אך ורק במדרג של הoecd  ובשביל זה הם מוכנים לסרס את האומה, ככה כל שלטן יהיה מוכן להצמיח את הממלכה שלו ולטבוע את כל הילדים המיותרים. כלומר לא מדובר בכלכלניים שעוסקים בכלכלת האומה, מדובר בכלכלניים שעוסקים או להגיע לאיזה מדרג בין לאומי מדומיינת כמו החבורה שלנו, או שסתם הם חברים של חברים של איזה טייקון. תיקחו למשל את צר האוצר כחלון: שהחליטו הוא וצר התקשורת לתת שוחד לנתיניהם, יעני יש לנו עושר מיותר, אז מה הוא דואג להדגיש שוב ושוב ?! למי יינתן המיסים המיותרים ?! רק מי שעובד !! כלומר הוא על פי החשיבה של חבורת הלייצנים האלה, רוצים הרי לסרס אותנו ולכן מי ששתי בני הזג עובדים, חזקה לדעתם שלא יהיה להם זמן להוליד ילדים ולכן אפשר לתת להם החזרי מיסים. אבל אלה שלא עובדים רח"ל  כלומר לא שתי מפרנסים למשפחה ?! הם רח"ל יכולים עוד להביא עוד ועוד ילדים רח"ל.

נעזוב רגע את המנהיגים, האם ההמונים עצמם לא קצים מריבוי הילדים של זולתם ובעיקר של החרדים ? כלומר הכלכלה של יוסף אז וכמו הסינים בסין כנ"ל וכמו הכלכלה המודרנית ובעיקר הישראלית, מביא את ההמונים לקוץ בזולתם כמו שנאמר: ויקצו = כקוצים היו בעיניהם. וכל זה למה ? כי חושבים אנו שהעניים גוזלים מאתנו פירורים, יעני אנו אלה שמאכילים אותם. ואת השקר הזה ימכרו לכם כל שלטן ושרלטן כמו אבי שמחון ועומר מואב המודרניים וכמו פרעה העתיק יומין במצרים. כמה בלתי מקצועניים הם החבורה הזו, לא מצליחים בכלום חוץ מלמכור את כל משאבי הארץ לזרים, בטיעון הפרדוקסלי שהכסף הרב של העשיר היא לא על חשבון העני, אבל שהם מגיעים לעניים ?! וואלה, פתאום העניים אוכלים על חשבון העשירים !! רגע רגע, הרגע אמרתם שעקרונית הכסף היא אף פעם לא על חשבון האחר, והנה העני כן חיי על חשבון האחר ?!

ענה לי אחד מלוחמי הצדק החברתי של 2011 – על שאלתי אייך זה שהמצב נהיה יותר גרוע ויותר גרוע ואין מחאה חברתית ? – לפיד ועוד כמה שוררים ישראליים הצליחו לשכנע תודעתית את ההמונים שאם כל פתרון שיינתן להם, החרדים וערבים יקבלו כפליים. וחשבתי שהוא סתם ציני, אבל הוא עמד על כך בתוקף שזאת הסיבה. לטענתו ההמונים מוכנים לסבול אם פתרונם תביא אוטומטית רווחה לאלה שהם קצים מהם. ולכל זה מי הגורם ? הכשלניים והשרלטניים שמנהלים את כלכלת ישראל. הם הגורם מספר אחת לשנאת אחים ולשנאת האחר, סוג של הפרד ומשל. כלומר תאשים תמיד את העניים ואת משפחות מרובת הילדים בכל הכשלים של השיטה הכלכלית הבלתי מקצוענית שלכם, תזעקו שהם נטל על החברה, ככה ההמונים לבסוף רואים את זה מתוך בורות, ואז מה קורה ? שאפי' ההמונים לא צריכים יותר לפתרון, ומוכנים לסבול סבל מיותר.

שאבי אבות הכלכלה המודרנית הרב אדם סמית רוצה להגדיר חברה צומחת במיטבה, הוא מראה כמה העני פחות עני וכמה ההמונים מתחתנים מוקדם ומולידים הרבה ילדים וזוכים לראות מאות מצאצאיהם בעודם חיים. בלשונו: “משפחה ברוכת ילדים אינו נחשבת למעמסה על ההורים, אלא למקור של שפע ושגשוג”. אדם סמית נותן דוגמא מאלפת, בלשונו: “אלמנה צעירה, אם לארבע או חמישה ילדים רכים, אשר במעמדות הבינוניים והנמוכים באירופה סיכוייה להינשא שנית קלושים ?! זוכה באמריקה לא אחת למחזרים רבים כאילו היתה אוצר בלום”

אצל חבורת השרלטניים שלנו בארצינו העני אוכל על חשבון העשיר ועוד מוליד הרבה על חשבונם, ולכן חייבים לסרס אותם על ידי גזירות כלכליות כמובן. כלומר ריבוי הילדים לדעת מוחם הקודח היא אסון כלכלי\חברתי, בניגוד גמור לדעת אדם סמית אבי אבות הכלכלה המודרנית הנ"ל שטוען שכל הסימנים בארצינו היום מראים על חברה בקיפאון כמו החברה הסינית בזמנו שטבעו את ילדיהם במים כלשונו. ולדעתי אנו בדיוק כמו המקרה המקראי במצרים.

ובכן נחזור לסיפור יציאת מצרים.

כל אחד יודע שיש מצווה לספר סיפור יציאת מצריים, ולמה ? הרי יצאנו שוב לגלות ושוב חזרנו ושוב לגלות הארוך עד ימינו אז מה העניין לספר את הסיפור ההוא ? אנו במילא בגלות ?!

ובכן סיפור יצאת מצריים מיועדת לזיכרון (יש עוד הרבה מצוות שהם לזיכרון) ובשביל מה צריך לזכור גאולה בזמן שאנו במילא בגלות הארוך הזה ?

ובכן בשביל מה צריך זיכרון ? הזיכרון צריך ללימוד ! בלי זיכרון אין לימוד אין שפה ואין תבונה ואין בעצם כלום, רוב המוח האנושי מיועד לזיכרון. אז מה צריך ללמוד ומה צריך לזכור בכדי ללמוד ?? צריך לזכור בכדי ללמוד מה לעשות ! וזה העיקר ללמוד ולזכור בכדי ללמוד שנדע מה לעשות. ובכן נתחיל ללמוד את סיפור יצאת מצריים בכדי לזכור ובכדי ללמוד לדעת מה לעשות.

ובכן יעקב ונשותיו הולידו 12 שבטים\אחים, והיה להם כל טוב, היה להם את הארץ (אפי' עשו ויתר על חלקו ועזב לאדום) וכולם חלקו בין עצמם את הארץ ל12 חלקים ל12 האחים, בקיצור, היו יכולים לחיות שם ולהקים את משפחתם ואת השבטים לדורי דורות לנצח נצחים.

אבל היו צריכים לריב, ובריב מכרו את יוסף לעבד, ובסוף יוסף העבד הצליח מאוד והקים והמציא את הכלכלה המודרנית.

מה עשה ? פשוט לקח את הבינה שלו והצליח עם שכלו לשמר חיטה להרבה זמן, והיה לו שליטה על המים. ברגיל שיש מלך חכם אז מרוויח מזה ההמון והממלכה, אבל לא ולא. יוסף במקום שכל האומה המצרית ייהנה ממעשיו ומשכלו, אז פשוט עשה מיזה ביזנס, וקנה את כל האומה המצרית לעבדים וגם קנה את אדמתם. פשוט גזל את חרות האדם וגזל את אדמתם, והפך את כולם לעבדים למלך.

שני חוקי יסוד הוא הפר. 1, האדמה שייך לכל נולד באומה ואין היא נמכרת לצמיתות. 2, ניצל את המצאת הכסף לקנות את חירות האדם לעבדות לעולמים, בזמן שהכסף היא רק אמצעי. וכן הפר את החוק התבוני שכל שבע שנים מבטלים את הכסף = אינפלציה מכוונת = שמיטה ושמיטת כספים.

בינתיים האחים שלו נקלעים בשנות רעב שיש בארץ ישראל, וכאן יש להם אח עשיר בארץ זרה שמצליח, אז מיד עזבו את הארץ לטובת לגור עם אחיהם העשיר. ובאמת יוסף נתן להם הכל.

אבל צחק אלוהי התבונה, ויודע שמעשה נוכלות לא יכול להימשך הרבה זמן, להפך היא נוקמת ונוקמת בלי רחמים. יוסף ואחיו הרי לא חיים לנצח, ולכן באמת קם מלך חדש שלא ידע את יוסף, (כנ"ל על פי דרש אפשר לומר שזה היה יוסף בעצמו או נכדו) וקנה את צאצאי יוסף וצאצאי כל האחים לעבדים. עד שכמעט לא נשאר מהם זכר ח"ו, רובם התבוללו, מעל 80% מהם. ומשה הצליח ברגע האחרון להוציא אחד מחמש (או אחד מחמישים) וכך ניצלנו מעבדות נצחית ומי השמדה טוטלי של האומה.

ובכן משה רבינו לומד מההיסטוריה של האומה ויודע שבלי חוקים תבוניים, שוב נחזור לגלות ושוב להתבוללות ושוב להשמדת האומה. ולכן מיד נותן חוקי יסוד. חוק ראשון, הארץ מחולקת על פי גורל לכל פרט (אין נבואה ואין אלוהים, פשוט גורל שאפי האלוהים לא יכול להתערב בה) כל נולד נולד עם אדמה על ידי חוקי הירושה וחוקי המשפחה. (אין קיום לאדם אם אין לו אדמה\נחלה משלו) ואי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות. (ראו: אורים ותומים כפשוטו)  חוק שני, אין האדם עובד רק שש ימים, ויום השבת יושב ונהנה מממלכתו האישי, ויודע למה עמל כל כך כל השבוע. חוק שלישי, אין עבדות, אם אדם חייב להימכר לעבד מרוב עניות אז רק לשש שנים. חוק רביעי, אין הכסף נצחי, ולכן אין היא מתכנסת אצל יחידים. יש אינפלציה מכוונת כל שבע שנים, כלומר שמיטת כספים. אין חובות, אף אחד לא חייב לאף אחד כלום. חוק חמישי, אין ריבית. חוק שישי, כל משפחה תורם בן אחד להיות עובד החברה, והוא מקבל את פרנסתו מהציבור. חוק שביעי, אין מיסים אך ורק עשר אחוז וישירות. נתינת אישית לעובדי החברה. (מה שקרה בסוף שלא הצליח לגייס את הבכורים כנאמנים לחשיבתו הפילוסופית ולכן גייס את שבטו הוא שבט לוי, ואכלנו אותו חזק תראו החשיבה היהודית הבסיסית – שבט לוי = עובדי החברה) חוק שמיני, אין מלכות, יש שרי עשרות ושרי מאות ושרי אלפים ושבעים זקנים נבחרי הציבור והם מחוקקים חוקים לפי הצורך וגם מבטלים חוקים לפי הצורך. חוק תשעי, אין קיום לאומה מחוץ לארצו. כלומר מחוץ לארצו מבוטלת החוקה ברוב חוקיה במיוחד החברתי כלכלי, ולכן באמת בגולה דינא דמלכותא דינא כלומר דיני צדק בכלכלה חברתי תלויים במוסכמות החברתיות ולכן בלתי אפשרי שאני הקיים שמיטת כספים אישית בגולה,, טוב לא כדאי לכנס לפרטים.

והחוק העיקרי והעמוקה ביותר, החוקה החברתית היא חוקה אישית, כל אדם חייב ללמוד את החוקה ולקיימו אישית.

זה על רגל אחת סיפור יצאת מצריים כהלכתו.

ללמד אותנו ושנזכור לעולמים,

1, שהאחים השבטים יכלו היו לחיות בטוב בארצם לנצח, לו לא היו רבים ומקנאים אחד בשני.

2, לא מוכרים אח לעבד, ולא זורקים יהודי מהקהילה, כי בסוף זה ינקום בנו, כי הוא וחבריו יקימו קהילה כמו שקרה עם הקהילות הנפרדות ושוב אנו במלחמת אחים, ובסוף האלוהים זרק אותנו את כל הקהילות הנפרדות לאותו תאי הגזים יחד. הוא לא עשה קהילות נפרדות, הוא פשוט השמיד אותנו יחד באותו תאי הגזים.

3, לעולם לא עוזבים את הארץ אפי' שיש רעב, אפשר לייבא אוכל מבחוץ אבל לא יורדים מהארץ, אפי' שיש שילטון זר.

4, דיור חינם לכל נולד, ואי אפשר למכור אותו לצמיתות

5, אינפלציה מכוונת כל שבע שנים, ביטול ערך הכסף כל שבע שנים.

כל זמן שהאנושות לא תתנהג כך, לעולמים תהיה עבדות, לעולמים נהיה עבדים, לעולמים לא תהיה האדמה שייך לפרט, כי כל המלחמות על שטחים באים מהסיבה הזו, שהחברה רוצה שטח אז הוא נלחם עם חברה אחרת, אבל אם השטח שייך לכל נולד ביקום אז אין על מה לריב ולהילחם.

אותו דבר כלפי אליל הכסף, (ראו "אליל הכסף" חלק א'  "אליל הכסף" חלק ב'כל זמן שניתן לאליל הכסף לקום על יוצרם, אז נהיה עבדים לעשירים, והם יקנו אותנו לעבדים לעולם. ואז כנ"ל הם יקוצו בצאצאי עבדיהם ויטבעו אותם בים כמו פרעה בזמנו. ואז שוב יבוא איזה לוחם חירות וישחרר את העבדים, אבל שוב ייפול לאותו מלכודת של אליל הכסף.

ולכן מאוד חשוב להפנים שכל אדם ואומה שחפץ בחיים נצחיים לדורי דורות, הוא חייב להבין שבלי החוקים דלעיל ,שוב ושוב נחזור לאותו סיפור.

חג פסח שמח וכשר לכולנו

הנה עוד כמה מאמרים לכבוד חג החירות

גניבת אפיקומן – עומק המנהג לגנוב את האפיקומן בליל הסדר

משולש החירות

לשאול נכון את מה נשתנה ?

הקפיטל בליל הסדר

המשכיר בליל הסדר

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>8תגובות ל‘מי אתה יוסף ? פרעה או יוסף ?’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s