המשכיר בליל הסדר

המשכיר בליל הסדר

"הקלישאה הגדולה של ליל הסדר המודרני בעיקר ליל הסדר של משכירי הדירות בארץ ישראל."

משכירי הדירות במיוחד בארץ ישראל, חיים באופן פרדוקסלי, במיוחד בליל הסדר הוא פשוט שקרן, הרי מיד בתחילת ליל הסדר כל עם ישראל כולל המשכירי דירות לאחיהם בארץ ישראל מכריזים "כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח"  תרגום: כל מי שרעב, יבוא לאכול וכו'. עוד יותר מיזה, ליל הסדר נקרא ליל שמורים ומשאירים את דלתות הבתים פתוחים, שלעומק זה אומר שכל מי שצריך לישון יכול לבוא לישון. ואז נשאלת השאלה אייך המשכיר משקר לעצמו ?

כמו בפוסט "הקפיטל בסוכה" הוכחנו את האבסורד שלהם, בליל הסדר הפרדוקסליות שלהם זועקת עד השמים. מן הראוי שלפחות על ליל הסדר יוותרו על דמי שכירות, אחרת הם פשוט שקרנים. ואני הסביר את הנושא בהרחבה.

ובכן מה מסמל ליל הסדר ? מהי עבדות ? מהי חירות ? שיצאנו ממצרים, יצאנו מעבדות לחירות, איזה עבדות היית במצרים ? וחייבים לזכור שרוב רובו של האומה לא רצו ולא יצאו ממצרים כלומר בקושי אחד מחמש (על פי דעה אחרת, אחד מחמישים) יצא ממצרים. כלומר אם נהיה דוגמטיים מודרנים ונקבע את הטוב והרע על פי רוב, אז רוב ענק (כ80 אחוז) לא ראה בעבדות מצרים כרע. אז מה ביג דיל ? במצרים היה הכל בכל מכל כל כפי העדות של האספסוף במדבר שזעקו: זָכַרְנוּ אֶת הַדָּגָה אֲשֶׁר נֹאכַל בְּמִצְרַיִם חִנָּם אֵת הַקִּשֻּׁאִים וְאֵת הָאֲבַטִּחִים וְאֶת הֶחָצִיר וְאֶת הַבְּצָלִים וְאֶת הַשּׁוּמִים. וכפי שהוכחנו בפוסט "ויגר מואב" היית לבני ישראל דירות להשכרה: "מגרת ביתה" = שוכרים שגרים בדירות יהודיות בשכירות כלומר המצרים עצמם שארץ מצרים היית ארץ ירושתם, והנה הם צריכים לשכור דיור מבני ישראל והנה שוב דברי חז"ל מהפוסט הנ"ל:

"ויגר" לשון "גר" שהיו רואין לעצמן גרים בעולם (כלומר המואבים הבינו שהם הולכים להיות גרים ולמה ? max) אמרו (המואבים אמרו לעצמם: שבני ישראל ירדו,,,, max) ירדו למצרים לגור ואחזו אותה ומשכירין היו להם בתים (כלומר המואבים הכירו את החזירים האלה מבני ישראל וידעו שאיפה שהם מגיעים פתאום – או לא פתאום, כל הדירות שלהם. max) שנא' (שמות ג) ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה. (מגרת ביתה = שוכרים שגרים בדירות יהודיות בשכירות כלומר המצרים עצמם שארץ מצרים היית ארץ ירושתם, והנה הם צריכים לשכור דיור מבני ישראל max) (במדבר רבה פרשת בלק פרשה כ)

הנה המדרש חז"ל במקור: "ויגר לשון גר שהיו רואין לעצמן גרים בעולם אמרו ירדו למצרים לגור ואחזו אותה ומשכירין היו להם בתים שנא' (שמות ג) ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה." (במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ)

כלומר הדבר הכי מבהיל הוא אדם שאין לו את הטבע ככה הוא "גר" = תלוי באוויר, ויותר גרוע מיזה הוא, שהוא חייב להיות עבד לאחיו כל חייו כי הוא צריך לשלם לו חצי או משכורת שלימה בשביל דיור. או הוא חייב להיות עבד לבנק כל חייו אם כן ניסה לקנות דירה. כלומר אייך שלא נסתכל על זה, אם הוא שוכר הוא גר ועבד, ואם לוקח משכנתא לכל חייו בשביל דירה, הוא עבד לבנק כל חייו. ולכן מואב מפחד שבני ישראל עם חוקי הקפיטל של יוסף במצרים, יצליחו לקנות את כל הדירות של מואב ואז הם יהיו גרים בארצם, בארץ ירושתם.

ע"כ מהפוסט הנ"ל "ויגר מואב"

ובכן נשאר לנו לשאול אם כך, אם המצב הכלכלי היית כל כך טוב, אז למה זאת עבדות ? למה יצאנו בכלל ממצרים ?

ובכן יהודי שחושב שאפשר לקחת בכפיה (השיטה והמדיניות כופה עליו לשכור = כפיה) מיהודי אחר את כל משכורתו על הזכות לישון בארץ ירושתו ?! כזה יהודי לא היה יוצא ממצרים, לא כי משה לא היה נותן לו לצאת, כי פשוט הוא לא יודע חירות מהי ועבדות מהי ולכן פשוט לא היה יוצא ממצרים, ולכן מאוד קשה להבין למה הוא חוגג את חג החירות ואייך הוא משקר את עצמו ויושב לו בליל הסדר ומכריז "כל דכפין ייתי וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח" הרי אין לך שקר יותר גדול מיזה. כנ"ל מן הראוי היה שלפחות על ליל הסדר ואפי' על כל החג לא ייקחו דמי שכירות, הרי הם לא יכולים להיות כאלה פרדוקסליים ודוגמטיים.

ובכן נלמד קצת ביחד מהי עבדות וככה נבין מהי חירות.

מהי עבדות לעומק ? כפי שהבנו מהפחד של אנשי מואב, שכל גר לעומק הוא עבד למישהו אחר. מהי גר ? גר הוא אדם שעזב את ארץ ירושתו מכל סיבה שהיא, ובא לגור בארץ זרה. כלומר האדם הזה תלוי באוויר, הוא חייב לשלם מהמיטב בשביל לישון ולאכול. כלומר הוא אמור לעמול כל החודש ולהוריד לפחות חצי משכורת (ובארץ מדובר על משכורת שלימה) על לינה. זאת נקראת עבדות. אין לו את הטבע ולכן הוא אמור לשלם את כל משכורתו ללינה. (ראו את הפוסט  הבית היהודי ?! או הבית של הקפיטל החזיר !!!)

תשימו לב, שאנו מדברים על גרים, שזה אומר שבארצם בארץ ירושתם יש להם נחלה משלהם, אלא מה, הם כרגע לא בארצם, הם פשוט גרים בארץ זרה, בכל זאת הם עבדים. מה שאנשי מואב פחדו היא שהם יהיו גרים בארץ ירושתם כלומר ישללו מהם את הטבע לגמרי. מה שאין כן בני ישראל היית להם נחלה בארץ ישראל עוד מהגורל שבני יעקב עשו ביניהם לפני הירידה למצרים. בכל זאת כגרים בארץ זרה, הם היו עבדים. מה עוד כנ"ל הרבה מהם הצליחו כלכלית במצרים עד כדי כך שהשכירו דירות למצרים, בכל זאת הם נקראים עבדים ולמה ?

התשובה היא פשוטה מאוד, כי כמו שאתה יכול להיות משכיר, אתה יכול להיות שוכר, כלומר מי מבטיח לך במשחק הקפיטליסטי הזה שתמיד תהיה מי המשכירים ? מה עוד שאפי' נאמר שתצליח לעבור את חייך כמשכיר, מה יעשו צאצאיך לדורי דורות ? כלומר כל אחד מהם יצליח להיות משכיר ? בוודאי שלא, ואין חירות אמיתית אך ורק חירות לדורי דורות, אז אתה כבר עכשיו במשחק הזה עבד. כתבתי פעם סיפור אגדה להסביר שתמיד חייב להיות או שוכר או משכיר. ראו בחלומי "אני עם האלוהים ביום הדין"

כלומר בני ישראל שיצאו ממצרים אפי' כמוצלחים וכמשכירי דירות, הבינו טוב טוב מהי עבדות אפי' שכרגע הם על הסוס. הם הבינו שבכזה משחק אתה תמיד (בוודאי צאצאיך כנ"ל) יכול להיות בצד השני ולכן זאת עבדות. ולכן יצאו ממצרים. הם פשוט לעומק ראו במשחק הקפיטליסטי משחק שכולם בו עבדים. הרי מהי המשחק הקפיטליסטית ?

המשחק מתנהלת דיי פשוט. על פי מילטון פרידמן וחבורת השוטים הארץ ישראלית, אתה משולל מהטבע מראש. כלומר אין לך זכות אפי' לאגור מים ומי גשם על פי החוק. מי כבר מדבר על נחלה ? כלומר אסור לך להתנחל באיזה פיסת אדמה בארץ ירושתך. הגדיל לטעון מילטון פרידמן שאפי' ירושה צריכים לבטל כלומר אם יש כאלה שנולדים עם ירושה אז הם כביכול נולדים עם הטבע, ואז לא תהיה שוויון בין בני החברה, ולכן הוא מציע לשלול גם את הירושה מהפרטים.

בשביל מה צריך לשלול מכל אדם ומכל נולד את הטבע מראש ? דיי פשוט, כי צריכים את כולם כעבדים בכפיה בחלוקת העבודה. חלוקת העבודה היא דבר טוב, אבל לא כעבד ובכפיה. אבל לטענתם אם יהיה למישהו את הטבע, אז מי ידרבן אותו להיות חלק בחלוקת העבודה ?

האמת היא, שאילו היו מחלקים את הצמיחה והשיגשוג בשווה ?! יכול להיות שכולם בלי יוצאים מהכלל היו שותפים בחלוקת העבודה מרצון. אבל כאן הקפיטל יזעק שזאת קומוניזם. כלומר הוא רוצה לדרבן את העבדים לעמול עד צאת נשמתם, ואייך יעשה זאת ? על ידי כך שאין שוויון בחלוקת הצמיחה. ככה הוא משכנע את העמלים לעמול יותר.

אז אייך המשחק פועל ? 1, שוללים את הטבע מראש בכדי לכפות עליך להיות בחלוקת העבודה. ולכן האדם לפני המשחק הוא כבר עבד = משולל הטבע. 2, כל העבדים יחד עובדים בחלוקת העבודה והצמיחה מתחלקת ממש אקראית. כלומר באקראיות לגמרי אתה עשיר או עני משולל הטבע מכל כל. 3, המשחק הזה כל כך מפתה את האדם, כי כינוס ההון אצל יחידים במשחק הזה מביא לכך שממש רוב ההון נמצאת בידי אחוז אחד מהעבדים. כבר עכשיו מאז מלחמות העולם, חמישים אחוז הון אנושי נמצאת בידי אחוז אחד מבני אנוש. תחשוב על זה, אתם יכולים להיות עשירים כאלה גדולים שרוב ההון האנושי תימצא בידיכם.

אבל תשימו לב, כל העומד להישרף כשרוף דמי, כלומר אפי' הטייקון הכי גדול הוא לעומק עבד. כי בכל רגע הוא יכול להיות עבד עני משולל הטבע. בוודאי כנ"ל חלק מצאצאיו יהיו כאלה, הרי זאת המשחק. והמבינים לעומק יודעים שבמשחק לא רק מודבר על שלילת הטבע, בהרבה תחמי חיים חשובים ביותר כמו מתי ובאיזה גיל להקים משפחה הפך להיות שאלה כלכלית. אפי' אם בכלל להקים בית היא שאלה כלכלית. עם איזה בחורה או בחור נקים את הקן המשפחתי שלנו נהפך להיות שאלה כלכלית. כמה ילדים נביא לעולם, נהפך להיות שאלה כלכלית. איזה חינוך יקבל צאצאיך, נהפך להיות שאלה כלכלית. כמה השכלה תקבל או צאצאיך יקבלו, נהפך להיות שאלה כלכלית. שלום בית נהפך להיות בעיה כלכלית כלומר מצב כלכלי לא טוב תביא לחורבן הקן המשפחתי שלכם או של צאצאיכם. אפי' צאצאיך לא שלך, לדוגמא:  במקרה קיצון מערכת המשפט רואה את טובת הילד מול עיניו ואז אם גרושתך\הגרוש נמצא כרגע בתנאים כלכליים יותר טובים, אז הוא\היא יקבל את הילד, כלומר תמיד המערכת הוא ההורה העליון ולא אתה, והכוח הזה קיבלו המערכת מהשיטה, כי בלי השיטה שלכל אחד יש את הבסיס, אין שיקול משפטי שכזו. עוד דוגמא: במקרה קיצון צאצאיך הם אלה שיצטרכו לבסוף לתת שירותי מין כפי שהוכחנו בפוסט "פילגש בגבעה – רות המואביה" הוכחנו שם מעומק סיפור סדום התנכי ופילגש בגבעה ומנגד סיפור רות המואביה, שזאת התוצאה המוכרחת של השיטה הקפיטליסטית.

בחשיבה של נאור\משכיל, שעמל לחיות לנצח על ידי צאצאיו, כלומר מקים משפחה ורוצה לזכות לראות עוד בחיים הרבה צאצאים, ושכולם יהיו בני חורין, כזה אדם לא יכול להיות עבד, כי כעבד, הוא מפסיד את כל עמלו שהם הבנים והבנות והנכדים והנינים שלו. ולכן משכיל כזה רואה במשחק הזה עבדות, אפי' שהוא כרגע במשחק הזה עשיר כקורח. ולכן כזה יהודי יצא ממצרים. הטיפשים כמובן נשארו שם ולא יצאו ממצרים ונכחדו = עונש כרת.

אלה שיצאו, יצאו בכדי לזכות בטבע בחזרה, כלומר רצו לחזור לארץ ירושתם ששם יש לכל אחד נחלה וחוקי הירושה ככה שכל פרט וכל נולד נולד עם הטבע מראש. במצב כזה כל פרט היה מגיע לשוק החופשי כבן חורין. כלומר אם חלוקת העבודה כדאי לו, אז בוודאי הוא יבוא לשוק החופשי וישתתף בחלוקת העבודה. אבל כבן חורין שזה הכי חשוב. כלומר אפשר שוק חופשי אמיתי ש1, לא שוללים את הטבע רק להפך לכל אחד יש את הטבע מראש (על פי יחזקאל הנביא גם גר מקבל את הטבע מראש: וְהָיָה בַשֵּׁבֶט אֲשֶׁר גָּר הַגֵּר אִתּוֹ שָׁם תִּתְּנוּ נַחֲלָתוֹ נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה.). 2, להיות חלק בחלוקת העבודה היא בחירית. 3, היזם מקבל אנשים בני חורין, ככה כמו ששוק חופשי צריך להיות, כולם בני חורין וחופשיים לסחור ולהצמיח את כולם.

התנאים הראשונים לשוק חופשי על פי חשיבת הנאור הבן חורין, היא. 1, לכל פרט ונולד יש את הטבע כקניין פרטי. 2, אי אפשר למכור את הנחלה לצמיתות. ככה שלעולם הוא לא יכול להישאר בלי הטבע. 3, תמיד הוא בא לשוק כבן חורין. זה אמור להיות מחוקי היסוד של האדם וחירותו. חוק יסוד האדם וחירותו, שאין לו את התנאים הבסיסים האלה, הוא חוק יסוד האדם ועבדותו הנצחית.

שבני ישראל המשכילים יוצאים ממצרים, הם רוצים את חוקי היסוד האלה שבלעדיהם הם מבינים שהם עבדים אפי' שהיית להם שם הצלחות כלכליות (כנ"ל היית לבני ישראל דירות להשכרה: "מגרת ביתה" = שוכרים שגרים בדירות יהודיות בשכירות כלומר המצרים עצמם שארץ מצרים היית ארץ ירושתם, והנה הם צריכים לשכור דיור מבני ישראל). והם מגיעים לארץ ישראל ובאמת מחלקים את הארץ מחדש וכל פרט זוכה בטבע וככה כולנו נהפכו להיות בני חורין.

מה קורה היום בארץ ירושתינו ? כנ"ל אנו כולנו עבדים משוללים לגמרי מהטבע (לעומק אנו כולנו ממזרים – למי שירד לעומק מהי ממזר), ורק המשחק הקפיטליסטי מזכה לנו להשיג משהו מהטבע כעבדים. ואם כך יוצא שאנו בכלל לא מעוניינים בחירות אמיתית, אז מה בדיוק אנו חוגגים ? איזה חירות אנו חוגגים ? בזה שאנו עבדים לאחינו וצריכים לשלם משכורת שלימה בשביל לינה בארץ ירושתינו ? מילא השוכרים דירות יכולים לפחות להרגיש את העבדות, אבל משכירי הדירות לא מרגישים עבדים ועוד גוזלים ומוצצים בכל חודש בחודשו את דמו של אחיו, אז אייך הוא מרגיש בליל הסדר ? בליל הסדר הוא מבטל את הקניין, (ראו "גניבת אפיקומן – עומק המנהג") אז אייך הוא לוקח דמי שכירות מאחיו על אותו לילה ? מה עוד שאם הוא מבין מהי חירות ומבטל בליל הסדר את הקניין, אז אייך הוא לוקח מאחיו כל השנה דמי שכירות ? הרי כזאת טיפשות חשיבתית, אי אפשר לעלות על הדעת.

לסיום:

אני ממליץ מאוד לעיין בפוסטים דלהלן שעוסקים בדיוק באותו נושא שתבינו כמה פרדוקסליים אנו בליל הסדר.

"הקפיטל בסוכה"

"ויגר מואב"

"גניבת אפיקומן – עומק המנהג"

"הקפיטל בליל הסדר"

"משולש החירות"

"כולנו ממזרים"

"מי אתה יוסף ? פרעה או יוסף ? (סיפור יציאת מצרים כהלכתו)"

חג חירות שמח לכל בית ישראל ומי ייתן שנזכה כולנו להיות בני חורין באמת ונצא מעבדות הקפיטליסטית לחירות אמיתית אמן ואמן.

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>4תגובות ל‘המשכיר בליל הסדר’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s