הבית היהודי ?! או הבית של הקפיטל החזיר !!!

הבית היהודי ?! או הבית של הקפיטל החזיר !!!

מפלגת הבית היהודי כישות דמיונית של קיבוץ של יהודים, היא מפלגה שנקראת "הבית היהודי". על פניו המשפט "הבית היהודי" משמעותו "בית של היהודי" כלומר הארץ הוא הבית של היהודי. האומנם הארץ היא הבית של היהודי על פי חוקת מפלגת הבית היהודי ?

התברר לי (יותר נכון, הטריף אותי לשמוע,,) השבוע שלא, על פי חוקת מפלגת הבית היהודי הארץ שייך לקפיטל האקראי, כלומר בשום פנים ואופן הארץ לא שייכת ליהודי כלומר היא לא הבית של היהודי.

נראה קודם מה כתוב בחוקה של המפד"ל עד 2013

"לעמוד לימין האדם העמל והעובד, הוותיק והעולה החדש, ללא הבדל עדה ומוצא, להגן על ענייניו הצודקים וללחום למען תחיקה סוציאלית המבטיחה לנו תנאי חיים הוגנים".

עכשיו נראה מה כתוב בחוקת הבית היהודי

"המפלגה רואה בכלכלה חופשית – עם רגישות חברתית ובחיזוק הערבות ההדדית, עקרונות אשר יקנו רשת ביטחון לחיים בכבוד לכל אזרחי המדינה".

עד כאן בקצרה (כלומר כל מילה מיותרת למי שמבין לעומק מה ההבדל בין שתי האידיאולוגיות) מכאן בהרחבה.

נסביר קודם מהי כלכלה חופשית שהבית היהודי מאמצת בחום. (ואחריו נסביר למה הבית היהודי בעצם היא בית לקפיטל האקראי ובשום פנים ואופן לא הבית של היהודי)

כלכלה חופשית = קפיטליזם. מהי חוקיה הבסיסיים של הקפיטל ?

(בניגוד לשטחיים שחושבים שהקפיטל לא רוצה משטר ושלטון (יעני כלכלה חופשית), הקפיטל הוא שקרן פתולוגי, הוא רוצה שלטון ומשטר יותר מכל שיטה חברתית אחרת ונסביר את זה לעומק.)

חוק ראשון:

הקפיטל רוצה שלטון בכדי לשלול מכל נולד את הטבע מראש (אפי מי גשם אסור לו לאגור על פי החוק. כן כן, הם בוודאי יאמרו שהם ירשו את החוק מהסוציאליסטיים, אבל למעשה הם שקרנים הרי אפי' את הירושה הם רוצים לשלול מכל נולד וככה טוען מילטון פרידמן יהיה שוויון, הרי צריך שוויון. שמעתם ? מילטון פרידמן מהאמין שצריך שוויון אבל לא בעמלינו המשותף בחלוקת העבודה הנכפת עלינו, רק שוויון בגזלת הטבע מראש מכל נולד).

תשימו לב, הארץ לא שייך ליהודי הרי אסור לו אפי' לאגור שם מים או מי גשם. מה גם שמילטון פרידמן רוצה גם לשלול את הירושה מראש ככה יהיה שוויון בין העבדים, ואם ביטלו את הירושה אז הארץ לא ירושתינו ולכן אין בית יהודי יש רק בית של הקפיטל והבינו זאת לעומק (אגב זאת המציאות היום בארצינו)

חוק שני:

הקפיטל רוצה שלטון בכדי לכפות חינוך חובה מסויימת שתהפוך את העבדים לרובוטים כלומר עיצוב מיוחד להיות הון אנושי בשביל הטייקונים (למה לטייקונים ? כי אסור שוויון בחלוקת העמל).

תשימו לב, לא חינוך יהודי רק חינוך כלכלי = חמש יחידות מתמטיקה ועוד, בכדי להיות "הון אנושי" בשביל הטייקון כנ"ל.

חוק שלישי:

הקפיטל רוצה את השלטון בכדי לכפות על כולם להיות חלק בחלוקת העבודה.
כלומר, לא רק ששלילת הטבע מהחוק הראשון כופה עלינו להיות חלק בחלוקת העבודה, רק לא מוצא חן בעיניהם שהזוגות עושים חלוקת העבודה במשפחה, כי הם רוצים את שניהם כעבדים לטייקון האקראי, כלומר הם עושים הכל ששתי בני הזוג יעבדו ולא יעבור כמה שנים שיכפו גם על הילדים לעבוד.

חוק רביעי:

הקפיטל רוצה שלטון בכדי לגזול מההורים\העבדים את צאצאיהם הרווקים והרווקות, בכדי שהילדים האלה ישמרו על קניינם של הטיקונים כמו על הגז של משפחת תשובה. כלומר גיוס החובה של הרווקים והרווקות אפי' שאין להם אישית כנ"ל חלק בארצם ואפי' להוריהם אין חלק בארצם כלומר ההורים גרים בשכירות.
כלומר רבע מההורים היום גרים בשכירות כלומר אין להם קניינים בכלל אולי רק תחתונים, ככה שלמה שצאצאיהם ישמרו על קניינם של אחרים ? אבל לקפיטל החזיר לא מעניין שום דבר, הוא צריך חיילים וחיילות בחינם.

מכאן והילך אסור שלטון. חס ושלום שהשלטון יתערב בחלוקת העוגה\הצמיחה. זה נקרא כלכלה חופשית.

הבנתם יהודים היקרים ?! אין לכם בית, אפי' ירושה אין לכם. כי יש כלכלה חופשית. אבל זה לא מונע מהחזיר לקחת מכם את צאצאיכם הרווקים והרווקות לצבא להיהרג למען אלה שיש להם קניינים בארץ כלומר זה יכול להיות גם גויים ואגב גם יהודים, אבל זה לא הופך את הארץ לבית של היהודי.

בחוקה הנ"ל מפלגת הבית היהודי טוענת שהיא מאמינה שעקרונות הכלכלה החופשית יעשה הוקוס פוקוס ו "יקנו רשת ביטחון לחיים בכבוד לכל אזרחי המדינה" אבל המציאות היא שלאף יהודי אין חלק בארץ ישראל הרי אסור לו לאגור שם אפי' מי גשם או מים ומי מדבר על להתנחל באיזה קרקע לבנות לו בית. אפי' לדרוך על אדמת ירושתו (שהקפיטל לא מאמין בזה כנ"ל) הוא חייב לשלם על כך ארנונה. מה גם שהוא חייב לתרום בכפיה את צאצאיו הרווקים והרווקות לצבא בכדי לשמור על קניינם של אלה שיש להם כן קניינים בארץ שגזלו מהיהודי.

נכון שהמפלגה משכנע את עצמה כנ"ל שכלכלה חופשית יקנו רשת ביטחון וכו' אבל הקפיטל החזיר יודע שאליל הכסף לא מחלק את הצמיחה וההון בשוויון. הקפיטל יודע ששללו מהעבדים\היהודים את הטבע מראש. הקפיטל יודע שנכפת על כולנו (כולל שתי בני הזוג) בכפיה להיות חלק בחלוקת העבודה. אבל לחלק את הצמיחה בשווה ?! רח"ל – נזעק הקפיטל החזיר, נוו נוו נוו זאת קומוניזם רח"ל !!! אז איזה רשת ביטחון הקפיטל נותן ליהודי בארץ ירושתו ?

המציאות בארצינו הקדושה היא שיהודי צריך לתת לאחיו החזיר משכורת שלימה בשביל דיור בארץ ירושתו. כלומר יהודי חזיר לא רואה בעיה בלקחת מאחיו היהודי משכורת שלימה על הזכות לישון בארץ ירושתו, ולא רואה בעיה שאותו שוכר הרווק או בנו או בתו של השוכר ימותו על הגנה על הבית שלו. הבנתם ?

האם זה נקרא "הבית היהודי ?" או "הבית של הקפיטל החזיר" !!!!

יותר מיזה. מבחינת משפטית יש חוק בין לאומי שמדינת ישראל חתומה עליו, שדיור זה זכות האדם ולא זכות שוקי (יעני כלכלה חופשית) כלומר אין לדיור שום קשר לביקוש והיצע, אין קשר בין דיור לשוק, לכל אזרח חייב להיות דיור (אחרת – על פי ההיגיון הפשוט, למה האיש הזה הוא חלק בחברה בכלל ?!). את זה מבינות כל האומות, רק היהודי בארץ ירושתו יכול להיות כזה חזיר ועוד לגנוב מאחיו משכורת שלימה על דיור. במציאות של האומות הקפיטליסטיות החזירות ביותר כהיום היא, שאסור שדיור יעלה יותר משלושים אחוז מהכנסות משק הבית. ומה בארץ ירושתינו ?! משכורת שלימה לאחיו החזיר לא מספיק.

כלומר בבית היהודי שלכאורה דיור כולל נחלה חייב להיות חינם לגמרי, הרי זה משמעות ארץ ישראל ליהודי, הרי ארץ ישראל הוא ירושתו של הפרט שהוא צאצאי אברהם יצחק ויעקב, באים הבית היהודי בחוקה שלהם ואומרים לא ולא תשכח מיזה, הארץ לא שלך ואסור לך אפי' לאגור בו מים ועל הדריכה בארץ תשלם ארנונה וניקח ממך את צאצאיך הרווקים והרווקות בכפיה ובחינם להגן על קניינם של אחיכם החזירים שמהם אתם שוכרים במשכורת שלימה דיור בארץ ירושתכם.

כאומה – הבית היהודי עם החוקה שלה, היא הגרועה שבאומות כנ"ל. חוץ מי שהיא גרועה יותר מהאומות היא גם טיפשה ופנאטית. הרי אייך רבונו של עולם אפשר לחיות בכזה פרדוקסליות ?!

לסיכום:

"דיור הוא לא חלק בכלכלת האומה" לא באומות כנ"ל וק"ו לא בעם היהודי. בושה היא להיקרא "הבית היהודי" ובחוקה היא תאמץ את דת הקפיטליזם שלעומק שוללת את הבית מכל יהודי.

ראו את הפוסט הזה ותשכילו "ויגר מואב"

ראו גם את הפוסט הזה ותשכילו "חוק יסוד האלום" ?! הפרדוקס היהודי של נתניהו !!

ראו גם את הפוסט הזה ותשכילו "הפרדוקס היהודי של מילטון פרידמן"

כותב בצער רב

Max maxmen

<span dir=rtl>9תגובות ל‘הבית היהודי ?! או הבית של הקפיטל החזיר !!!’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s