פילגש בגבעה – רות המואביה

פילגש בגבעה – רות המואביה

התשובה המקובלת של ליצני הדור המודרניים היא, ששירותי מין (זנות) וסחר בנשים וכו' היא שאלה של ביקוש שאחריו באים ההיצע. כלומר אתם הצדיקים אם לא תבקשו שירותי מין אז היא לא תהיה, וכן לא תהיה סחר בנשים ומעשי סדום. כלומר הליצנים באים אלינו בהפוכה ואומרים שאנו האשמים ולא הם. הם רק עונים לביקוש וכמובן המבקשים זה אנחנו.

בתמונה הזאת אני רוצה להראות לכם את ערוותם של הליצניים האלה, ולטעון שהאמת לעומק נמצאת בשיטה הכלכלית חברתית המודרנית שהיא למעשה שיטה ישנה של החברה הסדומית התנכית.

כל מי שמכיר את סיפור התנכי של סדום לעומק, יודע כבר להבין שלא באמת כל אנשי סדום אנסו כל אורח שהגיע בחברתם, הרי לא מתקבלת על הדעת שכולם היו שם הומואים ואפי' שכן, אונס זה אונס בלי קשר לנטיות המיניות של הפרט. ולכן לא מתקבלת על הדעת שהסיפור מספר סיפור אמיתי, רק זה סיפור עם מסר תבוני עמוקה, שאומרת משהו על החברה הסדומית, שמכוח שיטתם החברתית, התוצאה תהיה שלנשים וכו' לא תהיה ממש ברירה רק לתת שירותי מין בשביל להתקיים, בשביל מים ולחם.

למדנו לדעת בפרשת השבוע (פרשת השבוע – וירא חלק ב') את החשיבה הבסיסית של אברהם שטוענת שאין קניין בלי חלוקת הארצות ובתוך הארצות לפרטים וירושה שכל נולד ייוולד עם הטבע. הסברנו גם למה אברהם ממציא את הכנסת האורחים כי הוא טוען שאפי' במצב חלוקתית אין קניין מוחלט, כלומר לאלה שלא צלח להם בנחלתם לא יכולים להכיר בקניינים של הזולת ומשום כך לא מכירים בצו של לא תגנוב ומותר להם לרדת לשדות הזולת ולאכול. בלי קשר למוסר הצודקת (צדקה מלשון צדק) יש כאן הגיון בריא פרגמטית שאומרת שבכדי לשמור על קניינך אתה צריך שוטר ומשטר ולהם תצטרך לשלם בכפליים = מיסים. עדיף טוען אברהם להכניס אורחים כך אתה מקיים את המוסר והערכים באופן הצודק והתבוני ביותר וגם מרוויח כלכלית וגם מרוויח שאתה לא צריך משטר שישלול ממך את חירותך האבסולוטית. כי אין חירות האדם בלי הטבע.

תשימו לב שבחברה כזו שבאים אורחים כמו רות המואבייה, היא יורדת לשדות ללקט לקט שכחה ופאה ועוד זוכה לגואל (בועז) שזה אומר שהיא זוכה לנחלה מעצמה. וממנה (מרות המואבייה) נולדו כל מלכות בית דוד שהם צאצאיה. מה שאין כן בחברה הסדומית היא היית נהפכת לזונה, ונסביר את זה לעומק.

למדנו גם להבין שבחברה הסדומית השיטה הכלכלית שלהם טוענת, שאם אנו רוצים בחלוקת העבודה צמיחה מהירה ומועילה ?! אז אין מנוס אך ורק לשלול מכל פרט ומכל נולד (מילטון פרידמן חושב שגם את הירושה צריכים לבטל) את הטבע מראש שאפי' מים ומי גשם נאסור עליו לאגור על פי החוק החברתית הסדומית. מכאן גם האיסור לתת צדקה לעניים הרי כל צדקה מונע רווח למישהו ומונע צמיחה של כולנו. ולכן שבאים אורחים לסדום הם נדרשים לפנות למלון ולשלם על הלינה והאוכל. אם נכניס אורחים ? אז רח"ל המלון יפסיד אורח. אז מה קורה שאין לאורח כסף למלון וכסף לאוכל ?! אז כאן התורה מספרת את סיפור סדום לומר לנו שבמצב כזה האדם פשוט בשביל אוכל ולינה ייתן באין ברירה שירותי מין. וזה לעומק הטיעון התנכי שאם אתה לא מכניס אורחים אתה בעצם מייצר שירותי מין בחברה. יותר נכון כופה על העני למכור את גופו ונפשו בשביל מים ואוכל וחור לישון בו בלילה. ולכן לא פלא שתמצא בחברה סדומית שירותי מין, אז לא כפי שליצני הדור אומרים שזה בגלל הביקוש לשירותי מין רק להפך זה בגלל הביקוש למים ולחם ואז נוצר ההיצע של שירותי המין. ההוכחה היא שכל מי שיש לו מים ולחם לא יורד לזנות ואז נשאל למה הרי אתם טוענים שיש ביקוש ?! ותשובה היא שבשביל ליצנים לא עוזר תשובות כמה תבוניות שהם יהיו, הם יישארו ליצניים בכל מקרה.

מיותר לומר שחברה כזו לא מתקיימת לאורך זמן כי הסברנו כבר שהכסף מתכנסת אצל יחידים ואז העניים מתרבים ומתקוממים ויוצאים לצייד כלומר מבוטלת כל ערך ומוסר אנושי (כמו הקניינים והכסף וכמובן הלא תרצח ולא תגנוב ולא תנאף וכו' וכו') ופורץ המלחמות המחזוריות שידענו מאז שהפסיקו לשמוט כספים. כלומר המלחמות הם מחויב המציאות בלי שמיטת כספים ואת זה טענו כל נביאי ישראל.  אבל עד המלחמה הבאה שידע כל בר דעת שבשיטה חברתית כזו, צאצאיו הוא הם הנדרשים למכור את גופם ונשמתם בשביל  מים ולחם. שאף אחד לא ישלה את עצמו שלי זה לא יקרה, זה יקרה כמו שזה קרה לזונה בסביבה כלומר גם לה יש הורים וסבים נורמטיביים, ובכל זאת המציאות החברתית הביא לה את מר גורלה.

אחרי שהבנו את ההבדל בין החשיבה הבסיסית של אברהם (והיהדות) לבין החשיבה של החברה הסדומית, אני רוצה שנתמקד בדילמה המוסרית של אברהם לגבי חורבן סדום. אברהם כפי שהסברנו בפרשת השבוע (פרשת השבוע – וירא חלק ב') עומד לפני דילמה ממש אכזרית האם להחריב את הישות הסדומית כבר עכשיו ולא לחכות לתוצאה הבלתי נמנעת. או אולי יש שם צדיקים שיצילו את כל העיר אם רק ידרשו צדק חברתית. אנחנו לא יודעים האם אברהם הסכים למהלך אבל יודעים אנו שאנשי בריתו סתמו לו את טענותיו ולכן לא היה לו דרך למנוע את חרבן סדום.

מכאן נעבור לסיפור פילגש בגבעה.

אחרי כמה מאות שנים מאברהם וחרבן סדום, קורה סיפור אכזרי ביותר, הכל מתחיל עם זוג חמודים שיורד להם הלילה באמצע הדרך ומחפשים מקום ללנון שם. לידם ממש נמצא עיר נוכרית שלעומק הם בשיטה החברתית הסדומית שזה אומר שאין להם כסף לשלם על הלינה ושם יש רק בתי מלון וכאמור אין להם כסף לבתי מלון. ולכן הם באים לעיר יהודית משבט בנימין. והנה מתברר להם ששם גם לא למדו את סיפור סדום התנכי והם באותו שיטה חברתית כלכלית שבלי כסף אתה צריך למכור את גופך = לתת שירותי מין. מה שקרה היא שיהודי זקן כן הכניס את הזוג לבית ואז באים נערי העיר עם הטיעון האידיאולוגית שהזקן מונע פרנסה מבתי המלון עם עצם הכנסת האורחים, ולכן דרשו הלכה למעשה שהזוג יתנו שירותי מין לפחות כי הם נטל כלכלי על כל החברה. והנה אנסו את פילגשו כל הלילה עד מותה.

בעלה בצדק דורש צדק ונקמה. הוא חותך את הגופה לשתיים עשרה  חלקים ושולח לכל השבטים חלק מהגופה  ואז כל בני ישראל עומדים באותו דילמה של אברהם מול אנשי בריתו שטוענים שצריך להחריב את סדום. ודורשים משבט בנימין להסגיר את החוטאים האנסים והרוצחים שעשו את הפשע הנורא. שבט בנימין לא נכנע ולא מסגיר את הפושעים. ועכשיו מה עושים ?

אילו למדו את סיפור סדום לעומק כפי שאברהם רצה, אז צריך פשוט לשלוח שם כמה צדיקים ולחנך אותם מחדש. במקום זה מה עשו ? התחילו מלחמת אחים נורא וכמעט הכחידו שבט שלם מהעם. הם גם החרימו את בני בנימין להתחתן עמם כך שמי שנשאר לא יכול לקחת בת ישראל ושוב נביא להכחדת השבט באופן מושלם. בני ישראל מתחרטים על המעשה ולבסוף מציע להם לגנוב בנות מתחת הוריהם וכך ישרוד השבט מחדש.

תשימו לב שכל הסיפור המטורף של פילגש בגבעה וכל התגלגלותה הגיע מסיבה אחת ויחידה והיא החשיבה הכלכלית הסדומית. הטעות הזאת שהמוסר עומד מכוח עצמו ואפשר עם משטר לשלוט ברוח האדם, ואפשר לחוקק חוקי חברה לא צודקים בעליל. הביא למלחמת אחים וכמובן לחורבן סדום וכמעט הכחדת שבט שלם מישראל. הכל בגלל התזה הדמיונית ששלילת הטבע מכל פרט, תצמיח את הצמיחה לכולם. לא רק שהיא לא מביא צמיחה לכלום רק ליחידים, היא מחייבת אנשים באין ברירה למכור את גופם ומכאן שרותי המין בחברות קפיטליסטיות.

האמת היא שאנו רגשניים מדי ולכן שרותי מין נשמע לנו זוועתית ביותר, אבל לדעתי עבדות נצחית של שני בני הזוג לקפיטל לבנק היא אותו זוועה, כי לא יהיה להם זמן לחנך את ילדיהם ולילדיהם לא תהיה כסף מספיק ואז הם ירדו לזנות. כלומר אייך שלא נראה את זה עד חרבן החברה בוודאות שיבוא בהמשך, נסבול בינתיים שצאצאינו אנו צריכים לתת שירותי מין לטייקונים.

מנגד כמה נפלאה היא סיפור רות המואבייה, רות המואבייה היית באותו מצב שהיא בא לארץ זרה שאין לה שם כלום. בבית לחם בני ישראל מקיימים את חוקת התורה שזה אומר שאין קניין מוחלט על הארץ אפי' אחרי החלוקה ולכן העניים ואורחים באים לתוך השדה ללקט אוכל. התגלגל הסיפור שהיא גם מקבלת נחלה משלה ומצאצאיה יוצאים מלכות בית דוד.

זה ההבדל בין החשיבה היהודית הבסיסית לבין החשיבה של האומות הפוסט מודרניות. ביהדות כל בחורה כזו יכולה להוליד את מלכות בית דוד, ושם רוב הסיכויים שיתרבו נותני שירותי מין וסחר בנשים. הם לא מבינים שהמוסר האנושי לא עומד מכוח עצמו ובוודאי לא עומד מכוח המשטר והשוטר. אתה יכול לחנך דור שלם שזנות זה איכס אבל שאין לה לחם ומים אז היא תדרדר לזנות. אותו דבר לגבי פשע, אפשר לחנך יומם ולילה נגד פשע אבל שאין לחם ומים יהיה פושעים. אז מה אומרים החכמולוגים האלה ? לא להוליד ילדים כי העוני מביא לפשע. חכמולוגים כאלה סתומים אפשרי רק במערב המטומטם. במקום לטפל לעומק כך ש"אפס כי לא יהיה בך אביון" אז מחפשים את הדרך הקלה של לא להוליד. ולכן אני אומר לכל בר דעת: תוליד כמה שיותר אולי יתרבה הצדיקים מול הרשעים ואז ינצלנו גם הרשעים מחרבן סדום.

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>17תגובות ל‘פילגש בגבעה – רות המואביה’</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s