ברית מילה בשביל מה?

ברית מילה בשביל מה?

קודם בקצרה:

ברית מילה = דגל אישי מול דגל חברתי. זה הסיבה שאפי' אתאיסטים מלים את צאצאיהם. אדם רגיל שמוליד ילדים, הוא לעומק מוליד לחברה\לרוב\לשלטון\למלך\לשופט ברק (שחושב שאתה נושם כי מערכת המשפט נותן לך רשות ואין לך זכות מוקנה לנשום).

יהודי לא רוצה להוליד בשר תותחים לרוב\למלך\למולך. הוא כביכול אומר לבנו, אתה נולדת בן חורין והולדתי אותך רק בשבילך ולא לשום מטרה אלילית = דגל אחרת. זה עומק הגאונות של אברהם אבינו, שנלחם מול האימפריה של נמרוד = דגל חברתי.

הוא טען שאין דגל חברתי דמיוני במציאות, יש אך ורק אני ושרידותי האישית הנצחית באבולוציה על ידי אבר ההולדה, ולכן אין דגל אחר חוץ מברית המילה.

זה גאונות של אברהם ולא לחינם נלחמו נגד הדגל הזה בכל החברות והשלטונות בהיסטוריה כי זה נוגד את הבסיסי החשיבתית של כל האומות. וזה גם מסביר למה הרבה מבני עמינו היו לוחמי החופש והחירות.

בכדי שנבין זאת לעומק נראה את עונשו של מי שלא מל את עצמו ואת ילדיו ועל פי העונש נבין את סיבת הברית. העונש היא עונש "כרת". מהי עונש כרת ? כרת = הכחדה אישית מהאבולוציה, יש אדם שחיי שבעים שנה ומת, יש אדם שחיי לעולמים על ידי צאצאיו. כל אדם שמוליד לחברה או למין האנושי או לאליל, הוא בעצם בעונש כרת = הכחדה אישית מהאבולוציה הנצחית, כי הוא בידי החברה בידי השופט ברק שחושב שהוא נושם רק בהסכמתו, הוא בידי המקרה לגמרי. בחברה שכל פרטיה הם למען החברה אז אין לפרט אישית ביטחון בשרידותו האישי. הדוגמא הפשוטה היא גיוס רווקים ורווקות לצבא, עצם הגיוס של רווקים ורווקות למען החברה מראה לנו שהחברה בסמכותה לכרת את הפרט מעולמו האישי באבולוציה. כרת = הכחדה אישית מהאבולוציה. ולפעמים מדובר שהרווק\ה הוא\היא היחיד\ה להורים ואז גם ההורים נכרתים מעולמם, ולפעמים מדובר על יותר מדור אחד אחרה שגם הסב והסבת נכרתים.

להביא ילד לעולם, זה בעצמו כבר דבר אכזרי ובכפייה כמובן, הרי אי אפשר לשאול אותו קודם. במיוחד להביא ילד לעולם חרה כמו שלנו, שמיד שנולד הוא בעל חוב מהחוב הלאומי ונשללת ממנו מראש את הטבע שאפי' מים אסור לו לאגור על פי החוק, לא רק זה, כופים עליו חינוך חובה עד גיל 18 ואחר כך להקריב את חייו לחברה בצבא ואם שרד אין לו כלום מהטבע וחייב להשיג הכל בכסף (המצאה טיפשית של האנושות) ואחרי כל זה השופט ברק יאמר לו שהוא נושם בזכותו ואין לו זכות מוקנה לנשום. ולכן התירוץ המשכנע להוליד ילדים היא, שאנו כהורים דואגים שהוא ייוולד לעולם יותר טוב. אז דבר ראשון היא לומר לו, אתה בן חורין מכל חוב חברתי ובוודאי לא נושם בזכות השופט ברק, אתה בן חורין והטבע שייך לך כמו לשאר האורגניזמים, לא חוקי הקניין ולא המצאת הכסף רלוונטיים לך. אז לפני ששואלים על ברית המילה, יש לשאול באיזה זכות אנו מולידים ילדים בכפייה לעולם אכזר שהחשיבה הסוציולוגית\החברתית היא ש"אדם לאדם זאב" ושדת הקפיטליזם שולטת בנו ? ולכן רק עם ברית מילה אנו אומרים לילד שאין לך דגל אחר במציאות הקיומית של היקום חוץ מעצמך ושרידותך האישית על ידי אבר ההולדה.

עד כאן בקצרה ומכאן ביתר הרחבה:

כואב הלב ומטריף את הדעת אייך זה שרוב רובו של ההמון העם לא יודע למה בדיוק הוא מל את בנו, לא האמנתי עד שראיתי את הכתבה בעניין בעיתון הארץ ותגובות הציבור בפייסבוק ובעיתון עצמו ברשת. גם כותב המאמר לא יודע את פשטות העניין, למה ברית המילה ? הוא ממש לא ידע להשיב ! שבדקתי ב'ויקיפדיה שוב היית לי אכזבה מושלמת, זה אמור להטריף כל בר דעת.

ובכן, אייך זה שדווקא ברית מילה קיבלו בשמחה והיא נשמרת אפי' על ידי אתאיסטים ? כלומר אם ברית מילה היא מצווה של חייזר חיצון שמאיים בגיהינום או משהו כזה, אז למה קיבלו את זה בשמחה משאר כל המצוות שנצרכו לכפות כביכול באיומי גן עדן וגיהינום. עצם שהחכמים חשבו לומר שקיבלו את המצווה בשמחה בא להראות לנו שהחכמים הבינו שכל יהודי אפי' אתאיסט מבין את סיבתו התבוני של המצווה, והוא מקבל אותו בשמחה. אז מה קרה לדור שלנו שלא יודע למה ? מצווה תבונית פשוטה לא צורכת דת או אלוהים או חוקי חברה שלטוניים, ואת זה בדיוק טוענים החכמים כלפי מצוות ברית מילה. קבלה בשמחה = חוק אישי תבוני בלי איומי דת או שלטון.

מרוב שהחרדים והדתיים הפכו מזמן את התורה ומצוותיה לדת מיסטית ומרוב שהחילוני רואה בהם מגדל אור בענייני מצוות ודת, נשכח מאתנו מהי המצווה באמת ולמה קיבלו אותה בשמחה. ולכן חשבתי לכתוב את המאמר הזה, צעד אחרי צעד שעד שלא יישאר אפי' ראש "קלבסה" אחד\ת שלא יבין את פשטות הדברים ויקבל אותו בשמחה. (אגב "ראש קלבסה", האם מישהו יכול להסביר לזאתי מהיפה והחנון 4 שזה לגנאי ולא גאווה גדולה ?)

האמת היא שאני לא מצליח להתחיל באופן כזה שבאמת כל אחד יבין את פשטות הדברים ולכן אני אנסה לכתוב באופן פשוט ומכל הכיוונים האפשריים עד שבאמת לא יישאר ראש קלבסה אחד שלא יבין זאת.

יש את הסיבה ההיסטורית שלא אמור לעניין אותנו באמת, רק אך ורק בכדי להבין אייך היא הומצאה. וכמובן יש את המטרה הרלוונטית לנו היום כמו אז, למה אנו מלים את ילדינו. ולכן נתחיל עם הרקע ההיסטורי.

אבל לפני כן אני חייב לעצור ולשאול את עצמינו למה אנו מולידים ילדים ? כן כן שמעתם נכון, למה אני ואת מולידים ילדים ? בשביל המין האנושי אולי ? או אולי בשביל האלוהים ? אז בואו נשאל אותם למה הם צריכים ילדים ? איפה הכתובת של מין האנושי ונשאל אותו, איפה הכתובת של האלוהים ונשאל אותו. אופס,,,, אין כתובת ואין את מי לשאול, מין האנושי קיים בדמיון והאלוהים קיים איפה שהוא כך שאי אפשר לשאול אותו, כך שגם אי אפשר שציווה בכלל על ברית המילה. כי אם בלתי אפשרי לשאול אותו באותו דרך בלתי אפשרי שיצווה משהו. ואם האלוהים היה רוצה שנוליד ילדים אז יש לו דרך פשוטה לעשות זאת על ידי חוקי הדטרמיניזם, כלומר כמו בעלי החיים שמולידים כפייתית על ידי הטבע. למה בני אדם הם הבעל חי היחיד שההולדה היא מדעת ובכוונה תחילה ? על כורחנו שהאלוהים נתן לנו חופש מוחלט האם להוליד או לא. החופש להוליד או לא היא הציווי האלוהית אז שוב נשאלת השאלה למה אנו מולידים ילדים ? ובשביל מי ?

אני מודה שזה שאלה מכשילה אולי, אבל טוב וכדאי לחשוב על זה, למה אנו באמת מולידים ילדים ? ומה שקשה יותר היא העובדה שאי אפשר לשאול אותם קודם, הרי לא שואלים אותם האם רצו להיוולד. כלומר אנו מולידים אותם בכפייה ממש, אנו כופים עליהם חינוך וחינוך חובה בבית ספר עד גיל 18 וכופים עליהם להתגייס לצבא שלוש שנים למען מי ? שוב למען דמיון שנקרא "חברה" ? הרי מיהו האיש שנקרא "חברה" ואיפה אפשר לפגוש אותו ולשאול אותה למה אני צריך להקריב את חיי למענו ? ואחרי שכפו עליו להתגייס למען החברה וממש להקריב את חייו ויצא משם בחיים ?! אז שהוא חוזר משם ורוצה לאגור לעצמו מי גשם או מים אז שומרי הסף של החברה יאמרו לו היי היי אסור על פי חוק לאגור מי גשם ומים. בקיצור לא העלה אתכם הרבה מידי, הנולד נולד עם חוב לאומי ונשללת ממנו הטבע מראש שאפי' מי גשם אסור לו לאגור, אפי' שהקריב את חייו למען החברה. וראו איזה פלא, כל חתול נולד לטבע ויש לו את הטבע חינם בלי חברה ובלי למען מין החתולים, כל חתול אישית יש לה מה שהיא צריכה חינם. אבל האדם נולד למי ? פשוט לא שואלים אותו אנו מביאים אותם בכפייה למען מי ? נווו תענו כבר למען מי ????

התשובה היא פשוטה אליבא השופט ברק וחבר מרעיו, אנו מולידים ילדים למען החברה. כן כן שמעתם טוב טוב. בחוק זכויות החולה ישנו סעיף הקובע כי הורי הילד נחשבים לאפוטרופסים הטבעיים. לדברי גיל סיגל, פרופ' למשפטים בקרייה האקדמית אונו וחבר המועצה הלאומית לביואתיקה, "להורים אין בעצם זכות על הילד. הילד אינו קניין שלהם" הם קיבלו מהמדינה (מה זה מדינה ומי זה מדינה ?) את הזכות למלא חובות כלפיו בשל החיבור הביולוגי. בקיצור, החברה הדמיונית היא ההורה העליון. אתה רק אפוטרופוס שקיבל מהדמיון\אליל שנקרא מדינה, את הזכות למלא חובות (זה זכות או חובות ?) כלפיו בשל החיבור הביולוגי. אני חייב לומר שהשוטים האלה גאונים בטיפשות. לא רק שהילד לא שלי רק גם כופים עלי לגדל אותו ? בגלל החיבור הביולוגי ??? שהשופט ברק יגדל אותה בבקשה. אם אני מוליד לחברה אז שהחברה תגדל אותו ותפרנס אותו מה אני עושה באמצע כאן ??? ולמה החברה לא משלמת לאשתי כמו שמשלמים היום לפונדקאית ?

עכשיו אני חושב, אפשר כבר לחזור אחורה בזמן ונראה למה ואייך היסטורית הומצאה ברית המילה.

אבות אבותינו אברהם אבינו היה פילוסוף מעמיק ביותר, הוא בחשיבה הפילוסופית שלו לא קיבל את החברה החדשה באנושות, האימפריה הראשונה בהיסטוריה האנושית שהוא כמובן נמרוד התנכי (יש האומרים שזה חמורבי). מה טען נמרוד ? נמרוד טען שלא צריך משפחה וחוקי המשפחה ולא צריך לחלק את הארצות למשפחות ועמים כפי שנח חילק לבניו, פשוט בכוח הזרוע והחרב אפשר לכבוש ארצות ולשלוט עם דגל חברתית. מין דמיון כזה, סמל שכזה, דגל שכזה, ולמענה נאכל חרב כל הימים, תשכחו מהילדים והמשפחה הכל עמלים למען הדמיון הדגל החברה. שבעברית תנכית זה נקרא "עבודה זרה" או אלילות או אלהים אחרים. אברהם מנגד טוען שאין לאדם חוץ מעצמו ושרידותו האישית והנצחית באבולוציה. כל עבדות למען דמיון ?! סופו להיכשל כי אין באמת משהו שמאחד את הפרטים והמשפחות תחת דגל אחת וסופו שייפרדו להרבה שפות (סיפור דור הפלגה התנכית מספרת בדיוק את זה) והרבה חברות ומלחמות תמידיות בין החברות. וכמובן למה להוליד בכלל ? אברהם שאל את אותו שאלה ששאלתי קודם, למה רבונו של עולם להוליד ? אם ברק ונמרוד חושבים שאני מוליד בשבילם אז בבקשה שישלמו לנו כפונדקאיות ויגדלו בעצמם את הילדים, מה אני צריך את כל עמלי לקחת משכנתא לכל החיים בשביל דיור ולפרנס את הילדים שבמילא לא שייכים לי אליבא השופט ברק ואליבא הפוליטיקאים שחושבים שכדאי היה להילחם בשביל עזה שלושים שנה ולהקריב הרבה דם של רווקים ורווקות ואחרי זה להחזיר את עזה ולגרש את יושביה. הכל כדאי למען החברה המופקרת שלא יודעת אפי' איפה גבולות המדינה שלהם כך שכל השנים נילחם ולא נדע על מה ואחר כך נחזיר ? ואולי באיזה יום נחזיר את כולו לגמרי ?! למה אין למדינה חוקה (= חוקי יסוד שאי אפשר לשנות לעולמים) לגבי גבולות ארצינו ? האם יש אומה אחת ביקום שאין לה חוקה לגבי גבולותיה ? ובכן אתם יודעים למה אין לנו חוקה על גבולותינו ? כי הילדים לא שלכם הם שייכים לחברה ולחברה הדמיונית אין בעיה להקריב אותם. הכל למען הדגל.

אברהם אבינו לא רצה לקבל זאת. ואמר אין לאדם במציאות\בטבע חוץ מעצמו ואבר ההולדה (= אבר המין) כלומר נצחיותו האישית באבולוציה אפשרית על ידי ההולדה. חברה טוען אברהם היא דמיון, חברה היא אלילות ועבודה זרה שבתכלס אתה עבד לחברה שלא רק הילדים לא שלך באמת, רק אתה גם חייב לגדל אותם ולפרנס אותם. והפוליטיקאים יקריבו אותם למען עזה שלושים שנה ויחזירו את עזה בלי שום בעיה. ואתו דבר יקריבו את ילדיך לכל מטרה כדאי להם בכל מצב ורגע.

אברהם קורא תיגר על נמרוד ועל הטיפשות שלו וטוען כאמור שאין לאדם חוץ מעצמו וצאצאיו לנצח. כלומר הוא יכול לחיות לנצח על ידי צאצאיו עד שבעתיד יצליחו עם התפתחות התבונה לנצח את המוות עצמו אולי. תשמעו טוב טוב. אברהם וכל יהודי בהווה מוליד לעצמו, הוא מראש מוליד לעצמו אישית עם הבטחה שהעתיד תהיה טוב יותר עם התפתחות התבונה כך שהנולד יוצא מבטן אמו ושואל למה הבאתם אותי לעולם אנו משיבים לו, בידך לדאוג לעתיד טוב יותר לצאצאיך, נעשה לך דבר ראשון ברית מילה שתדע שאתה בן חורין מכל חוב חברתי ונטל של איש הג'ל והשופט ברק. לא הרוב ולא שאר השטויות של המצאות הטיפשים שהמציאו, כמו למשל חוקי הקניין והמצאת הכסף ואת דת הקפיטליזם, שום דבר מהם לא רלוונטיים לך, לא חוב הלאומי ולא כלום, אתה בן חורין ואין לך דגל שאתה נלחם למענה אך ורק הגדל האישי שזה אבר המין שלך. באבר המין שלך אתה חיי לנצח על ידי צאצאיך.

עכשיו נבין למה היוונים ושאר האימפריות לא רצו ברית מילה. הרי זה קריאת תיגר נגד סמכות השלטון ונגד השופט ברק ונגד איש הג'ל ונגד הרוב הדמוקרטי. בקיצור השלטון לא יכול לסבול את חירות האדם כפרט והשלטון לא יכול להכיר בזה שהילדים שלך, לדעתם הילדים שייכים למערכת ואתה רק מחוייב בגלל החיבור הביולוגי לגדל אותם ולפרנס אותם.

עכשיו ננסה להסביר את ברית המילה באופן אחר, אולי יותר בעדינות.

אברהם נולד למצב חברתי כזו. יש גיבור (נמרוד) שבכוח הזרוע כובש עמים שלמים ומאגד אותם תחת דגל חברתי. למעשה לא משנה מה הדגל מסמל, כל דגל היא דמיון לעומק ובחשיבה שלנו היא נקראת עבודה זרה. כל פרט פועל ועמל למען הדגל, בכדי לשכנע אתכם כמה שזה נכון, מספיק לתת תשומת לב לאייך זה שמגייסים רווקים ורווקות לצבא ? הצעיר הצעירה מפסידים (אם ח"ו נהרגו וכו') את עולמם האישית כלומר שרידותם הנצחית באבולוציה, למי ? לדמיון\חברה שהומצאה כאמצעי לו ולה, כאמצעי לשרידותם האישית. הטענה שכולם תורמים שלוש שנים לצבא\לחברה לא תעזור לך אישית, כי מי לא מכיר משפחות שהבן\בת היחיד\ה נהרגה ולא נשאר זכר מהמשפחה. כלומר זה אינטרס אישי תבוני של כל אחד, שלעולם לא נגייס רווקים ורווקות לצבא.

הדמיון (ה'למען דגל) לוקח לנו את השכל ואת התבונה. אנו לא קולטים כמה אנו מפסידים וכמה עמלינו בעולם הזה היא לריק. אני אתן עוד דוגמא: יובל הררי בספרו "קיצור תולדות האנושות" מגיע למסקנה (שלדעתו זה חידוש שלו) שוהיות שמין האנושי מתכנסת לחברה גלובלי אחת במילא לא צריכים חוקי המשפחה כי כל אחד מוליד לחברה\למין האנושי. הוא לא קולט שנמרוד כבר טען את אותו דבר, וזה בדיוק מלחמת התורה מול עבודה זרה ואליליות (אלילות היא רק הסמל\הדגל, לעומק העבודה זרה = טובת החברה\מין האנושי מול טובת הפרט.).

אברהם נולד למצב חברתי כזו בדיוק כמו בזמנינו. השופט ברק למשל חושב שבסמכותו לעצור לך את נשימתך, כי כוח הרוב יכול לשלול ממך אפי' את האוויר. אנו היום במצב חברתי שאת חירות האדם הפכו לשוויון הזדמנויות, ואת חופש הפרט לנטל חברתי = דמיון. לא רק שאין חירות וחופש כלל רק גם גזלו ממנו את הטבע שאפי' מי גשם או מים אסור לו לאגור על פי החוק. והכל מכוח חוקי הקניין והמצאת הכסף ובעיקר מכוח הרוב הבור שהחינוך הממלכתי דואגת לכך מראש. אנו צורכים בורים בכדי שנוכל לעבוד עליהם ולמכור להם מדעי הכלכלה הבדיוניים. צדק קארל מארקס שהמנהיגים נותנים סם מרדים להמונים, אליל "יד הנעלמת" וסיפורי אלף לילה ולילה על חוקי ביקוש והיצע ועוד, הם סם מרדים המונים. בוודאי יש ביקוש למים אם אוסרים לאגור מים. בוודאי יש ביקוש לדיור אם גנבו לך את הארץ. האם לחתולים יש גם כן מדעי כלכלה בדיוניים ? הם גם נולדים עם חוב לאומי ?

ובכן, שאברהם בזמנו ואני ואת בהווה רוצים להעביר לצאצאינו את תבונתינו והשקפתינו האלה, אייך נעשה זאת ? עם שפה ? לימים לא ידברו בשפה שלנו ! ואפי' שכן, מי מבטיח לנו שכל הדורות יעבירו את התובנות האלה. עם חריטה באבן ? מי מבטיח 1, שהאבן יישאר לעולמים 2, מי יטריח את עצמו ללמוד אותם ? אולי עם ספר תורה ? ראינו מה קרה לספר תורה שלנו ! וחוץ מיזה מי מטריח את עצמו ללמוד ? ובעיקר השלטונות יכולים לשרוף את התורה ולשבור את האבן ולכפות חינוך חובה ממלכתי כך שנפעל אך ורק למען הדמיון = החברה הגלובלית.

אברהם מקבל סוג של הבזק תבונה, שאומר לו שרק סימן חקוקה בבשרינו יכול להצליח. כלומר כל נולד מיד שנולד נעשה לו סימן חקוקה בבשרו שאי אפשר למחוק. ובכן, סתם סימן לא יעזור הרבה הרי יצטרכו גם ללמוד מהי ולמה, ולכן הוא עולה על הרעיון לעשות את הסימן דווקא באבר ההולדה = אבר המין, לומר לילד מיד שנולד, אתה בן חורין ואין לך במציאות ביקום\בטבע, חוץ מאותך ואת צאצאיך האישיים לנצח. אני הולדתי אותך לחופש ולחירות. כל השאר הם אמצעיים לך ולשרידותך האישית, השפה החקלאות המשפחה והחברה וכל המוסר וחוקי בני אנוש באים אך ורק בשבילך ובשביל שרידותך האישית.

חכמינו מספרים שאברהם הלך להתייעץ עם חבריו האם לעשות זאת או לא, והנה דבריהם התבוניים (בראשית רבה) ולמה נקרא שמו ממרא ? ר' עזריה בשם רבי יהודה בשם ר' סימון שהמרה פנים באברהם בשעה שאמר הקב"ה לאברהם לימול הלך ונמלך בג' (= שלוש) אוהביו, אמר לו ענר כבר בן ק' שנה אתה ואתה הולך ומצער את עצמך, אמר לו אשכול מה את הולך ומסיים את עצמך בין שונאיך, אמר לו ממרא אלהיך שעמד לך בכבשן האש ובמלכים וברעבון והדבר הזה שאמר לך למול אין אתה שומע לו, אמר לו הקב"ה אתה נתתה לו עצה למול חייך שאיני נגלה עליו לא בפלטין של ענר, ולא בפלטין של אשכול, אלא בפלטין שלך הה"ד (בראשית יח) וירא אליו ה' באלוני ממרא.

ממרא טוען כלפי אברהם, אתה הצלחת נגד נמרוד ( = כבשן האש) הצלחת נגד הכובשים (= המלכים שבואו לכבוש את ארץ ישראל) הצלחתה בזמן הרעב (= סיפור הירידה למצרים ופרעה וכו'), ומה כל העמל הזה אם השקפתך ותבונתך לא יעברו לדורי דורות ?? ולכן אברהם שמע לעצתו ומקיים את ציווי התבונה שלו והתחבר לחברו ושם באמת המשיך לקבל תבונות חדשות כל ימי חייו ולמה ? כי שיש למען מה לפעול ?! אז אין גבול לתבונות שאנו מקבלים.

שאני ואת עוצרים לרגע ושואלים את עצמינו למה להוליד ? בשביל מה העמל הזה ? הרי אנו לא רובוטים שפועלים כאוטומט בגלל שזה נורמה חברתי או מה. אנו רוצים להוליד בתנאי אחת כי אנו לא רוצים למות והדרך לחיות לנצח היא על ידי הולדה עד ניצחון המוות. במצב הנוכחי אנו מולידים לדמיון\לחברה\למין האנושי. הדרך היחידה להוליד לעצמינו אישית וכך יבין זאת הנולד ?! היא אך ורק על ידי ברית המילה. (כואב לתינוק ? הלידה כואב יותר. כואב לתינוק ? העבדות המודרנית יותר כואבת. להיות תחת היד הנעלמת, יותר כואבת. להיות תחת הברירה הטבעית, יותר כואבת. להיות תחת השופט ברק שחושב שאני נושם בהסכמתו, יותר כואבת. להיות תחת יאיר לפיד ובנט, יותר כאבת. לשלוח את צאצאינו הרווקים להילחם על עזה שלושים שנה ואחר כך להחזיר אותה ולגרש את יושביה כך שכל הדם שנשפך שלושים שנה היו לגמרי לריק ?! יותר כואבת. לשלם קורבן תמידי של מיליון ושלוש מאות אלף הרוגים כל שנה ושלושים מיליון פצועים כל שנה משימוש במכוניות ?! יותר כואבת !!)

במצב שיכפו עלינו לא למול את צאצאינו ?! באותו יום נפסיק להוליד !! כך אומרים חכמינו "ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות, ואין מנחת אותנו ליכנס לשבוע הבן (= ברית המילה) ?! "דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו"

אנחנו חייבים להבין שזה רציני ביותר, אנו לא עמלים לא למין האנושי ולא לאלוהים, "דין הוא שנגזור על עצמינו וגו' " אמרו חכמי התלמוד כי הבינו מה אברהם רצה עם ברית המילה כך שבשקט אין להם בעיה שזרע אברהם תתכלה מאליו. כלומר גם אישית וגם בשביל אבותינו אנו לא צריכים לעמל לריק.

גאונות כזו והדרך הטכנית אייך הצליח אברהם לעביר את השקפתו והחשיבה הפילוסופית שלו לדורי דורות ?! זה הסיבה למה יהודי מל את בנו בשמחה אפי' שהוא אתאיסט מוחלט. כי כל אחד מבין ורוצה שהילד שלו ייוולד לחופש ולחירות, הוא לא רוצה שהילד שלו יהיה בשר תותחים למשחק הדמוקרטי, ולכן לא פלא שאפי' השופט ברק מל את צאצאיו ואפי' איש הג'ל מל את בניו וכל לוחמי נגד היהדות מלים את בניהם ולמה ? כי בתוך תוכם רוצים בדיוק מה שאברהם רצה בזמנו 1, שהילד יהיה שלהם ולא של הדגל 2, שהילד ייוולד לחופש ויהיה בן חורין. השופט ברק בתוכו פנימה לא רוצה שאחד מצאצאיו יפגוש בעתיד מין שופט ברק שכזה שיש בסמכותו לעצור את נשימתו, ולכן מל את בניו. איש הג'ל לא רוצה שאחד מצאצאיו יפגוש איש ג'ל שכזה שיכפה עליו את גזירותיו ולכן מל את ילדיו. מכאן שכל יהודי יודע שביום שלא יצליח למול את בנו בגלל החברה או בגלל השלטון ?! באותו יום נוותר לגמרי להוליד ילדים הרי בשביל מה באמת ? עכשיו נבין למה אומרים חכמינו "דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו" כי באמת אין טעם ואין צדק כלפי הנולד להוליד אותו במיוחד היום שהוא נולד עם החוב הלאומי, כלומר מבטן אמו הוא כבר חייב כסף כי החברה החליטה להדפיס כסף על חשבונו בהווה על חשבון שהוא ואשתו יעבדו בעתיד עד צאת נשמתם.

אם נשאר ראש קלבסה אחד שלא הבין מהי ברית מילה ולמה קיבלו אותה בשמחה ? אז אין לי מה לומר עליו חוץ מיזה שכנראה נולד לעולם במקרה ובטעות, ושלא יתפלא שמוטי גור ישלח אותו לתוך הביצורים בגבעת התחמושת במקום לשלוח מטוסים, ושלא יתפלא למה נשלח לעזה להילחם לריק. ושלא יתפלא אייך הגז הטבעי לא שייך לו. ושלא יתפלא למה נשללת ממנו הטבע ואסור לו לאגור אפי' מי גשם. שלא יתפלא שהארץ לא שייך לו אפי' שהוא פראייר שהקריב את חייו למען הדגל. שלא יתפלא שהוא צריך בשביל דיור מעל 200 משכורות. שלא יתפלא שלא מספיק מפרנס אחד למשפחה. כל הטירוף הזה בא מסיבה אחד ויחידה כי לא הבינו למה הם מולים ומלים את בניהם. באותו דרך לא מבינים למה צריך ארץ, מה יש בארץ ישראל מכל הארצות ? אם דת הקפיטליזם שולטת בה למה שלא נחפש בשוק החופשי דיור יותר זול כפי שדת הקפיטליזם דורשת ופשוט נעזוב לטובת ארצות קפיטליסטיות יותר זולות ובלי צבא ושנאת איש הג'ל וחבר מרעיו ובלי האח בנט ואחות שקד. (שאלה לי לאחות שקד היקרה, עזה הצליח לך שאת רוצה את החרדים כפראיירים חדשים ? לא מספיק לך הפראיירים הדתיים שהקריבו את היקר להם לריק שלושים שנה בעזה ואחר כך גרשו אותם. באיזה ביטחון את רוצה לשלוח חרדים לצבא אם במשחק דמוקרטי דבילי אפשר למפרע לקבוע שדמם יישפך לריק כמו בעזה ? הרי ברור לך שכל דם שנשפך בארצינו הם ביד הרוב והרוב בעתיד יכול להחליט להחזיר את כל המדינה אז מנין לך שלא זה מה שיקרה ? אני מאוד מקווה שאחרי שתביני למה יהודי מל את בנו אז גם תביני למה החרדים לא שולחים את ילדיהם לצבא. כן כן יספרו לך סיפורי אלף לילה ולילה כמה חשוב ללמוד תורה וכמה חושב לאומה שהחרדים לא יתגייסו אבל את האמת תביני במאמר הזה, כל יהודי שמל את בנו ויודע למה ?! לא ישלח את בניו לצבא לעולם. אבל את כל כך תמימה שחושבת שמישהו במערכת חושב לרגע שזה אפשרי, אף אחד מהם לא חושב אחרת כולם יודעים שאין סיכוי שהחרדים יתגייסו לצבא, אז למה מפעילים אותך ואת איש בג'ל ? בכדי להשתיק את ההמונים החילוניים מהעול והנטל החברתי. השנאה לחרדי והמלחמה התמידית נגדם בא לשרת את מי ? את הקפיטל החזיר שיצליח לגנוב לנו את הגז הטבעי ולהגדיל את בועת הנדל"ן. בקיצור סם משתיק להמונים כפי שקרל מרקס אמר בזמנו. ואת בתמימות עוד חושבת שזה רציני או מה ?? אותו דבר איש הג'ל לא מבין למה אנשי האוצר רצו אותו בקרבתם כי על גל השנאה הם יצליחו לעבוד עליו ולקבור אותו חיי, בינתיים הוא רק יישרת את ההון שלטון והתמים הטיפש לא מבין מה קרה להמון שפתאום לא קונה את השקר, אז שקדי היקרה תתעוררי כבר, החרדים לעולם לא ישלחו את ילדיהם לצבא. ובמקום לעסוק בדמיון אולי הגיע הזמן שתעסקי בדברים האמיתיים שהבטחת לנו כל השנים עד הבחירות האחרונות. )

עוד מאמרים באותו נושא

"למה לדעתי כן תמולי את בנייך"

החשיבה היהודית הבסיסית – המצאת הדגל האישי "ברית מילה"

מלכות ישראל מול ברית מילה

אלוהים רצה להרוג את משה רבינו. למה ?

בברכה

Max maxmen

<span dir=rtl>35תגובות ל‘ברית מילה בשביל מה?’</span>

  1. בוודאי, הערבים גם מלים את עצמם.
    מכאן נבין שלא האקט העיקר אלא התובנה המחשבתית\הפילוסופית של ברית מילה.
    תראה בניגוד לערבים, מלכות ישראל כן הבינו מה בדיוק הכוונה והמטרה של ברית מילה, ולכן באמת מלכות ישראל גזרו נגד ברית מילה, ואליהו קטרג עליהם אצל הקב"ה, והקב"ה גזר עליו לבוא לכל ברית מילה לראות שההמונים כן מלים ולא שומעים לריבון\למלכות ישראל. מכאן המנהג להביא כיסא של אליהו בכל ברית מילה.
    ראה את מאמרי "מלכות ישראל מול ברית מילה" https://socialrevolutioninhumanthinking.wordpress.com/2017/07/20/%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94/

    אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s