ישי כהן שקרן

ישי כהן שקרן

(האזינו לתוכנית שוברים כלים עם ישי כהן השקרן)

 https://www.youtube.com/watch?v=Uexs5bCO1bo

כולנו זוכרים את "תרגיל המסריח" בממשלת שמיר ופרס. וכולנו שאלנו איפה טעינו. התשובה היא מצד אחד כי פשוט אהבנו לשמוע מה שאנו רוצים לשמוע, מצד שני היו צעירים חובבניים שלמדו לאכיל אותנו את מה שאנו רוצים לשמוע. כלומר במחנה החרדית היו צעירים חדשים בפוליטיקה ובעיתונות שמכרו לחילוני לוקשים שכאלה שהחילוניים פשוט אהבו לשמוע.

ככה בדיוק נפלנו כזבובים שעד היום – אני חושב – רוב הנפשות הפועלות אז עוד לא הצליחו להתאושש.

מה קרה אז? הזקנים – פרס וחבריו, השתכנעו פתאום שהנה החברה החרדית הצעירה היא חברה אחרת לגמרי. שכחו לגמרי שיש תהום שמפריד בין חרדים לחילונים מבחינת אידיאולוגיה והשקפה. האידאולוגיה וההשקפה כנודע לא נמצאת אצל הצעירים, רק אצל הזקנים כמובן. אז אייך עלה על דעת מישהו ללכת שולל אחרי הצעירים החובבניים ?

כנודע בסוף הזקנים הם הצריכים להכריע הלכה למעשה מה עושים, והנה הרב שך טרף לכולנו את הקלפים. והשאר היסטוריה.

והנה אנו חוזרים על אותו טעות שוב ב2018. ישי כהן ושאר הצעירים הפנאטים מהמדיה ומהפוליטיקה למדו דבר אחד: אייך להשמיע לחילוניים מה שהחילוניים בחלומות רוצים לשמוע: "הנה החרדים מתגייסים"

הצעירים האלה ביודעין יודעים שהם משקרים, אלא מה? בעיניהם החילוני הוא פנאט אם לא טיפש ולכן הוא יכול למכור לו לוקשים.

ולכן באתי להזהיר את אחי החילוניים ולומר להם שתדעו: משקרים לכם בפנים: לעולם חרדי לא יתגייס לצבא אפי' שהצבא והמדינה תהיה בידי חרדים. כלומר כמו שלא יעלה בדעתכם שחרדים ינהלו מדינה וצבא (הם לא עשו את זה אלפיים שנה וככה זה יהיה לנצח) ככה לא תעלו בדעתכם שאיי פעם חרדי יתגייס לצבא.

השקר הדבילי "הנה חרדים מתגייסים" אפשר למכור אך ורק לטיפשים, הרי יש חוק גיוס חובה, אז מה זה הם מתגייסים ? בוודאי שאתה לוקח אדם בכוח ובכפיה בחוק, אז מה הוא יכול לעשות ?! אתה גם לא מאפשר לו לעבוד לפרנסתו בלי צבא, אז מה הוא יעשה ? אז חרדי שלא לומד הוא למעשה לבד במערכה ההשקפתי שלו. כלומר הקהילה מפקירה אותו לשלטונות. אז לא פלא שנראה אחדים מתגייסים באין ברירה לצבא. (כל זה מדובר על חרדי אמיתי, אני לא מדבר על חרדי שרוצה להיות חילוני והצבא היא הדלת שלו לחילוניות, אז בוודאי שהוא יתגייס אפי' לצבא של שכירי חרב בלי חוק גיוס חובה)

בכדי שהחילוני יבין את החרדי, הוא צריך ללמוד להבין את ההשקפה החרדית זה אלפי שנים. וכשיבין ויהיה מספיק משכיל, הוא יידע שאין טעם לדון בהם כלל, ובעיקר לא תהיה אפשרות לשקר לו כמו שעושים השקרנים ישי כהן והאחרים שלא מפסיקים לשקר ולעבוד עליכם יומם ולילה.

כל זה אני מדבר על הפרט החרדי והחילוני. כלומר ההמונים צריכים להבין שאין סיכוי לעולם שהחרדי יהיה חלק מהציונות מבחינת ההשקפה ובוודאי לא יהיו חלק בכוח החרב\צבא. על חרבך תחיה זו קללה שנאמר על עשיו הרשע ולא על יעקב אבינו = לא על היהודי, היהודי לא חיי על חרב.

מי שרוצה קצת לטעום מההשקפה החרדית זה אלפי שנים, אני מאוד ממליץ על כמה מאמרים שלי כאן

לעולם לא אוחזים בחרב !
האם יש חרדי קיצוני פחות וקיצוני יותר ?
עקידת יצחק הליבה החרדית
גיוס = מעביר את בנו למולך
אם גאה להומו חרדי מסכימה עם אטי שמידוב
ההתייצבות בלשכת הגיוס כן או לא ?
פנאטים דוגמטים = בג"ץ פלוס העסקנים חרדיים
גזירת גיוס או גזירת דיור ?!
כשישים רווקים\ילדים כמגן אנושי על ההורים ועל החברה הדמיונית = לאומניות
גם להם מגיע ילד

ובכן מהפוליטיקאים ומהמדיה אני דורש יותר מיזה, אייך אפשר שמינה צמח ושני הזקנים שם יתלהבו כפנאטים דבילים מהנוכל הזה = ישי כהן ? למי ישי כהן יכול למכור לוקשים שכאלה? למשל: "השוליים החרדית (השבאבניקים) הם המרכז החרדיות". ובכן איפה נמצא המכרז הזה ? איפה בתי המדרשות שלהם ? איזה קופה צדקה או גמילות חסדים הם מנהלים ? מיהו הרבנים שלהם ? האם היה איי פעם איזה כינוס רבבות משלהם ? הם הרי המרכז שזה אומר הם אמורים להיות לפחות מעל חמישים אחוז חרדים.

אז זהו שאין כלום, יש חבורת הזויים מדומיינים שיושבים באיזה חדר עם מחשבים וקוגעל ומלפפון ושולנט ומנהלים אתר שנקרא "כיכר השבת" או "בחדרי חרדים", והם מדמיינים שהם המרכז. והנה כל המדיה החילונית כולל הפוליטיקאים כולל שופטי ישראל הולכים שולל אחרי המדומיינים האלה.

ובכן נעזוב לרגע את ההזויים האלה, ואני ינסה לתת לכם קצת דעת ותבונה.

בקום המדינה היית סוג של הבנה בין היהודים האדוקים (= החרדים) לציונים, שאף אחד לא יפריע לשני עם האידיאולוגיות שלו. כלומר החילוני ידע שבלי היהדות אין לו סיכוי, מצד שני האפוטרופסיים האמיתיים ליהדות – בעיני ההמונים החילוניים והמסורתיים – הם כמובן החרדים. ולכן היו הציונים מאוד מעוניינים שהחרדים לא יפריעו להם עם גיוס היהדות בשביל הקלישאות הלאומניות שלהם. כלומר גיוס חובה בכפיה הרי אי אפשר במציאות, אלה מה? עם גיוס היהדות = קלישאות לאומניות, זה יכול לעבוד וזה באמת עבד לציונות כל זמן שהחרדי שתק ולא התערב.

החרדי באמת שתק כל זמן שהציונות נתנו להם חופש מגיוס. לא רק שתק, אפי' כיבד את צבא ואת החיילים ובעיקר את החללים המסכנים שנפלו לריק (הרי במדינה קפיטליסטית כל קרבן הוא שכיר חרב ובארץ הם חיילים בכפיה ובחינם כלומר נופלים בחינם בלי לקבל תמורה).

עכשיו מה קורה ? קם דור שלא ידע את יוסף ולא מבין כלום, פשוט עמיארצות גמורים שחושבים להפר את ההבנה הזו. שזה אומר: החרדי מרגיש מאוים ככה שלא רק הוא הולך להציל את עצמו, הוא הולך להציל כל יהודי (חילוני ומסורתי) מגיוס לצבא.

הרי על פניו החרדי כמו שהוא נגד חילול שבת ונגד אכילת חמץ וחזיר, הוא יותר מיזה נגד להעביר את זרעו למולך. כלומר החרדי מתחילה כאפוטרופוס ליהדות אמור היה להילחם בשביל כל יהודי נגד גיוס חובה כי זה עוון יותר חמור מחילול שבת וכשרות. אלא מה ? הוא רצה להציל לפחות את עצמו. ואת זה נתנו לו מנהיגי קום המדינה כהבנה בשתיקה ולכן הוא שתק, כלומר החרדי איפשר ליהודים הציוניים להעביר את זרעם למולך העיקר שהם החרדים ינצלו. אבל אם החרדי בעצמו בסכנה, אז הוא הולך להילחם בשביל כולם.

שאתם למשל שומעים דיבורים על צבא מקצועי = שכירי חרב בשכר = ביטול גיוס החובה ?! זה בעצם אומר החרדי מתחיל לפרק את הקלישאות הלאומניות והלך הציונות באופן טוטלי. כלומר אין יותר לציונות את היהדות כגושפנקה, וכשאין את היהדות כגושפנקה לציונות ?! אין יותר מדינת ישראל !!! הנה מינה צמח בתוכנית הנ"ל טוענת ששליש מהיהודים בארץ רוצים היום את ביטול גיוס החובה.

הטעות של חלק מהפוליטיקאים החרדים היא, שהם עוד חושבים שאנו בהבנה הקודמת כאילו עוד אפשר למכור את העובדים (= אלה שעובדים) למולך בכדי להציל את הלומדים. יש להם טעות !!   הציבור החרדי גדל ב"ה ככה שבלתי אפשרי שציבור כל כך גדול ימשיך לעבוד בשחור (עבודה בשחור איפשר להמשיך להצהיר כלומדים ככה שגם העובדים ניצלו מהצבא), ולכן הם צריכים לעבוד בגלוי, והנה הצבא עומדת להם בדרך. ואם הצורך להתפרנס מחייבת אותו להתגייס, אז מה הוא יעשה ? האם יתגייס ? בוודאי שלא !! שוב כפרט אין לו ברירה או לרדת מהארץ, אבל ככלל הוא יתארגן פוליטית לחוד (מפלגה חדשה של עובדים יהודים אדוקים שלא מוכנים להעביר את צאצאיהם למולך) או בתוך המפלגות הקיימות וינסה להציל את עצמו מהצבא. הלחץ שלהם מול רבותיהם וראשי הקהילות יעשו את שלהם והחרדים יתחילו לזמר זמירות אחרות לגמרי.

מה תהינה הזמירות האלה ? אז תשמעו טוב טוב אחי החילוניים. הזמירות יהיו כמו שהסברתי לעיל. כלומר לא תהיה יותר גושפנקה יהודית ללאומניות המתחדשת = הציונות. זה אומר "גיוס לצבא תהיה אסורה מבחינת היהדות" לכל יהודי בעולם בכל צבא כלשהי אפי' צבא של שכירי חרב בשכר.

לא שזה מותר היום, ולא שזה היה מותר בקום המדינה, הרי מבחינת היהדות זה אלפי שנים אסור ליהודי לאחוז בחרב. אבל כנ"ל החרדים שתקו בכדי להציל את עצמם. הנה עכשיו אין דרך אחרת אייך להינצל אך ורק אם הם יצילו גם את שאר היהודים מלהעביר את זרעם למולך. (אולי זה טוב, הרי ממתי מותר ליהודי להציל את עצמו על גבי יהודים אחרים ?)

לסיכום:

אייך שאני רואה את התמונה, המצב היא כמו שאני אומר כאן. החילוניים הולכים לוותר על גיוס חובה (למה להיות פראיירים ? והנה מניה צמח בסקר שלה מראה על שליש יהודים בארץ שרוצים כבר היום צבא של שכירי חרב = ביטול גיוס החובה, ולדעתי מדובר על יותר אחוזים מיזה מסיבות חברתיות, כלומר מדיניות קפיטליסטית לא מאפשרת גיוס חובה ולכן לא ייקח הרבה זמן עד שההמונים יפנימו את הדבר הפשוט הזה שלא תישאר חילוני או מסורתי אחד שיסכים לגיוס חובה במדינה קפיטליסטית). החרדים מפסיקים לתת גושפנקה יהודית לציונות = אחיזה בחרב. נוסיף לזה את המדיניות הקפיטליסטית בארץ הקודש, והנה הלך המדינה. אין לחילוני מה לחפש בארץ קפיטליסטית כושלת בזמן שיש ארצות קפיטליסטיות יותר מוצלחות בלתי פשיסטיות ובלי להקריב את צאצאיהם הרווקים לריק. המסורתי בוודאי יוותר על ארץ קפיטליסטית חזירית, במיוחד שאין לה כבר את הגושפנקה היהודית. נשארים כאן הדתי לאומי והערבים והחרדים. במצב כזה החרדים בוודאי ילכו עם הערבים (הערבים והחרדים יהיו הרוב) והנה המסמר האחרון בארון הקבורה של הציונות.

זה מה שיקרה כשיש לנו חכמי חלם בפוליטיקה ובאקדמיה. אם בדור הקודם היית למנהיגות קצת שכל לעשות ברית בשתיקה עם האורתודוקסים. החכמי חלם של היום לא מבינים מכלום, רק לשמוע את מינה צמח ושני הזקנים המתלהבים מישי כהן השקרן ?! אומרת לנו הכל בכל מכל כל !!!

ובכן כפי שאמרתי, הציבור החרדי יוצא לעבוד רשמי (כלומר עד היום עבד בשחור עם פטור מהצבא, ואין הרבה עבודות ומקצועות בשחור לציבור ענק שכזה שגודל מיום ליום), והוא לא יכול להתגייס לצבא מבחינת ההלכה וההשקפה היהודית, ולכן הוא מתחיל ללחוץ על המנהיגות להציל אותם גם כן כלומר "לא רוצים להיות קורבן לטובת הלומדים" ולכן הציבור החרדי מתחיל לזמר זמירות חדשות ומסוכנות מאוד לציונות כנ"ל.

הפוליטיקה החילונית הולכת שלל אחרי צעירים (כמו ישי כהן השקרן הנ"ל ושאר אוכלי קוגעל ומלפפון בחדרי כיכר השבת) ופוליטיקאים שלא יודעים כלום מהראש שלהם.

מה שכואב כאן היא שאפי' הפוליטיקאים הזקנים כמו גפני לא מבינים מה קורה היום. הוא בטעות חושב שחרדי עובד הוא חרדי חדש שבאבניק שכזה, אז זהו שלא ולא, הוא לא מבין שיש מסות ענקיות של אברכים ובחורים שרוצים לעבוד בלי שום חסר באדיקותם היהודית. ואם עד היום עבדו בשחור ככה ניצלו מהצבא, היום הם לא יכולים לעשות זאת. וצבא לא בא בחשבון כמו שזה לא בא בחשבון כלפי הלומדים (הרי הקלישאה שמכרנו לחילונים עד היום כאילו רק לומדים אסור להם להתגייס, לא מתיר באמת לעובד להתגייס !!).

אז מה הוא חושב הגפני הזה ? שהוא יקריב אותם על המזבח לטובת להציל כמה לומדים ? אתה מודע בכלל כמה גדול היום הציבור הזה ? רוב הורים בגליים שמתחילים לחתן ילדים היום, לא יכולים לתת לילדיהם "דיור", שזה אומר הילדים הולכים לגור בשכירות, שזה אומר הילדים הולכים דיי מהר לעבוד. זה לא כמו פעם שהתאפשר להרבה לשבת בכולל כי קיבלו סידור מלא בחתונה. כל המשפחות האלה מוכנים שילדיהם – שחייבים לעבוד באין ברירה כנ"ל – יתגייסו לצבא ? תגידו לי אתם האם לא נפלתם על הראש ?!

תתחילו לצאת לרחוב לשכונה ובקהילה, מה אתם יושבים סגורים בכנסת ולא יודעים כלום ?! מסות של בחורים ואברכים עובדים היום וזה מתרבה ומתרבה בגלל הגזירות הכלכליות וגזירת הדיור ובגלל כשל המדיניות הכלכלית בארץ. אז כל אלה יהיו קורבנות על המזבח בשביל הלומדים ?! פעם כאמור זה היה אפשרי כי העובדים יכלו לעבוד בשחור, אבל היום זה לא המצב, כי בטבעיות אין כל כך הרבה עבודות בשחור. ולכן יכולנו למוכר את הקלישאה שרק הלומד לא מתגייס. אבל היום אי אפשר למכור אותה אם באמת כל השאר צריכים להתגייס. האם ר' חיים מוכן שחרדי עובד יתגייס לצבא לטובת הלומד ? לא ר' חיים ולא שום מנהיג חרדי ולא שום ראש משפחה חרדית הסכימו לעולם להקריב קורבן אמיתי למען הלומד. תעצור כל אב משפחה ותשאל אותו: יש לך שני בנים לומדים ושני בנים שעובדים, האם תיתן את הסכמתך שבניך העובדים יתגייסו לצבא בכדי להציל את בניך הלומדים ? תגידו לי אתם האם לא נפלתם על הראש ?

דווקא כאן הקהילות החסידיות (כלומר החסידים והאדמו"רים) יותר מודעים לעצמם ולצורכיהם ככה שמנהיגיהם יותר מעורבים בבריות ופועלים בהתאם. דווקא הקהילות הליטאיות ומנהיגיהם פשוט לא מכירים את המציאות, הם חושבים שלומד זה לומד ועובד זה שבאבניק. ונוו הרי תמיד ויתרנו על השבאבניקים. האם ר' חיים מודע למצב היום שבאין ברירה כנ"ל הרבה חייבים לצאת לעבוד ואין עבודה בשחור לכל כך הרבה אברכים ובחורים, אז נגזר עליהם לא לבוא יותר בקהל השם ? אברך ליטאי או בחור ליטאי יכול רק לקנאות בחסידים שהתברר שוב ושוב שהם יותר מעורבים בציבור ויותר מבינים את המצב לאשורו. קחו למשל קהילה כמו בעלז או גור או ויזניץ ובאיאן וכדומיהם, קהילות של אלפי משפחות צעירות שאין להם דיור ואין להם סידור מלא בחתונה. קהילות של אלפי הורים שרק עכשיו נכנסים לגיל של לחתן ילדים ואין להם אגורה. כל אלה יוצאים לחיים בלי כלום ככה שאפי' שהם רוצים מאוד ללמוד בכולל פשוט לא יכולים, אז מה ? יתגייסו לצבא ? אז זהו שהאדמו"רים – בניגוד לחלק ממנהיגי הליטאים לצערינו – כן מעורבים ומבינים את המצב ולכן הם פועלים בהתאם. כמו למשל: מתחילים לדרוש את ביטול חוק החובה. דווקא מנהיגי הליטאים ששולחיהם (כמו גפני ומקלב) לא מדווחים להם מה קורה במציאות, הם עוד מחפשים פשרות למיניהם. כלומר ציבור הליטאי הולך להקריב רבבות רבבות של הצעירים שלהם לאבדון העיקר להציל כמה לומדי כוללים ?! האם ר' חיים מודע לכך ?

אותו דבר מנהיגי הציבור הספרדי, האם הם כן רוצים להפסיד אלפי משפחות צעירות לאבדון כי צריך להציל כמה מהם שכן מתאפשר להם ללמוד בכולל ? הרי הגזירות הכלכליות וגזירת הדיור לא פוסח עליהם, ולכן הם גם סובלים מאותו בעיה של הציבור האשכנזי שמוכרח לעבוד באין ברירה, אז מה ? כולם יתגייסו עכשיו לצבא בניגוד להשקפת היהודית שלעולם לא אוחזים בחרב ?! וככה ילכו הם ומשפחותיהם לאבדון רח"ל ? האם מנהיגי הספרדים גם עיוורים כמו חלק ממנהיגי הליטאיים ?

אז זהו שלא, כל קהילות בית ישראל מודעים היום מה קורה, ואי אפשר יותר למכור את הקלישאה שרק לומד לא מתגייס ועובד מתגייס. ולכן החרדים מתחילים לזמר זמירות חדשות שזה אומר: "ביטול גיוס החובה לכל האזרחים". זה אגב יפתור הרבה בעיות כלכליות בארץ לכלל הציבור. כלומר רציונלית החילוני והדתי והחרדי יחד אם הם רוצים להציל את כלכלת ישראל, הדרך היחידה היא ביטול חובת הגיוס.

ובכן כפי שאני אומר, הלחץ הציבורי מלמטה מתחיל לעבוד, מנהיגי הקהילות מבינים את המצב ולכן החרדי הולך להילחם על ביטול גיוס החובה לכלל הציבור, וזה לדעתי טוב לכלל הציבור כי באמת אין שום סיבה וצידוק מוסרי למדינה קפיטליסטית לגייס בכפיה את האזרחים לצבא בחינם. שום חילוני ושום מסורתי לא אמור להקריב את רווקיהם ורווקותיהם בחינם. הרי במדינה קפיטליסטית אין לו כלום.

המדינה היא כבר לא מדינת לאום, היא מדינה קפיטליסטית (מהסוג הגרוע ביותר שקיים בכל העולם). ומדינה קפיטליסטית לא מכירה בלאום כפי שרבם הנודע מילטון פרידמן אמר: “בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד” (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

אז לדעתי בדיעבד טוב שהגענו למצב הזה, הגיע הזמן שהחרדי יציל את הבן והבת של החילוני והמסורתי גם כן ולא רק להציל את עצמו ואת ילדיו.

לסיום ברצוני להעמיד את החבריה בתוכנית הנ"ל על טעות דיי נפוצה אצל הפנאטים האלה כמו ישי כהן השקרן והפנאט. ובכן מה זה רודף ? רודף בנושא דנן מדובר על אדם שגורם שאחרים ירדו לחיו של הזולת, כלומר והיות שהמדינה הפשיסטית מתנה את הפטור מהצבא אך ורק בלימוד תורה כל היום, אז אם בחור שבאבניק רואה זונות ומעשן סמים = שבאבניק שמתנהג כמו גוי גמור, שמבלה כל חייו עם פושעים מקבל את אותו פטור שהלומד מקבל, אז אם המדינה תגלה את זה, אז היא תבטל את הפטור לכולם כלומר לא יהיה יותר פטור לאף אחד אפי' ללומדים. אוקיי ?! מכאן עד לומר שמישהו מחכמי היהדות החרדית מתיר למישהו להתגייס לצבא ?! זאת פנאטיות ודיביליות משווע !! האמת היא שגם ישי כהן מבין את זה, אבל הוא כנ"ל חושב שהחילוניים הם פנאטים ולכן הוא יכול למכור להם לוקשים. יושבים שם בתוכנית זקנים דיי מכובדים, מינה צמח רוני מילוא, ח"כ אייל בן ראובן, והם פשוט מתלהבים מהקלישאות של ישי כהן כמו ילדים בנליים. מצטער לומר זאת אבל ככה זה שנותנים לצעירים ושקרנים במה בלי שום ביקורת בסיסית (מי אתה ? את מי אתה מייצג ? מהי ההשכלה שלך בכלל ובמיוחד ביהדות ובחרדיות ? וכו' וכו'), יושב חובבן שמסובב זקנים מכובדים על האצבע הקטנה. ושוב אני מצטער אבל זה הרושם שקיבלתי לכל אורך התוכנית שלכם עם הליצן ישי כהן.

כותב בצער רב

Max maxmen

הרגע (יום שלישי 2018\07\03) ראיתי מאמר של דוד רוזנטל בכיכר השבת ואני חושב שראוי לצטט אותו במאמר הזה

חוק הגיוס לא יפתור את הבעיות של "צבא העם"

"צבא העם" לוקה במגרעות רבות, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה כלכלית. מבחינה צבאית מדובר בצבא יקר מאד, לא יעיל, בזבזני מאד בכוח אדם ובעל עלות גבוהה במיוחד (דעות)
כ' בתמוז תשעח   12:41  03.07.18

מוזרה ומפותלת דרכו של חוק הגיוס החדש-ישן, אשר השבוע עבר בקריאה ראשונה ברוב של 63 תומכים ו-39 מתנגדים. חברי הכנסת החרדים התנגדו, אך מפלגת "יש עתיד" תמכה מהאופוזיציה. נושא הגיוס, אי השוויון בנטל, והחוקים שנחקקים ונפסלים חלילה על ידי בג"צ, מככבים תדיר בכותרות ומפלגות את החברה זה למעלה משני עשורים, ולא הגענו כעת לסוף פסוק. כל זמן שגיוס החובה קיים, בעיית אי השוויון תעמוד בעינה. וכרגיל, הפתרונות מונחים בקרן זוית, אך כולם רצים למחוקק, ואז לבג"צ ואז להפגנות נגד גיוס, וחוזר חלילה וחלילה עד ביאת גואל.

פתרונות יש, בשבוע שעבר, חברי הכנסת מוסי רז ממרצ ויהודה גליק מהליכוד קיימו כנס בכנסת שעסק בנושא מעבר לצבא מקצועי. זהו הפתרון היחיד אשר יכול להביא מזור אשר יענה גם לצרכים של צה"ל וגם למורכבות של החברה הישראלית. סקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה מראה כי התמיכה הציבורית ברעיון הצבא המקצועי הולך וגובר, 39% בחברה הישראלית תומכים בביטול צבא העם, ואולי מכאן תבוא הבשורה.

"צבא העם" לוקה במגרעות רבות, גם מבחינה צבאית וגם מבחינה כלכלית. מבחינה צבאית מדובר בצבא יקר מאד, לא יעיל, בזבזני מאד בכוח אדם, כאשר חלק מן האנשים תפקידם הוא פשוט להעסיק אנשים אחרים אשר אין להם שימוש יעיל. לפטור אותם משירות אי אפשר, זה לא שוויוני, אך ה"שירות" שלהם לא משיא תועלת. חלק מן החיילים חיוניים מאד לצבא, אך אלו שלא חיוניים לא ניתן לפטור משירות. לכל זה יש עלויות, אמנם העלות הישירה לכל חייל מגויס היא פחותה משכר המינימום, אך העלות האלטרנטיבית גבוהה – הנזק שנגרם למשק מכך שאותו חייל לא עובד ומתפרנס. צעירים במיטב שנותיהם במקום לעבוד ולהתקדם, מכלים את זמנם בשירות חסר תועלת. על פי הערכת משרד האוצר, מדובר בהפסד תקציבי למשק של 51 מליארד שקלים בשנה. "צבא העם" איננו זול בכלל.

אך עדיין "צבא העם" הוא עקרון מקובל על רבים, יש התומכים בצבא העם בגלל האלמנט החינוכי שלו, ויש התומכים בו בגלל צורך צבאי. האלמנט החינוכי, כור ההיתוך, הוא הוא הבעיה של החרדים עם הצבא. החרדים משלמים מחיר רב כדי להתבדל ממערכת החינוך הכללית ומערכיה, מוותרים על תקציבי חינוך משמעותיים כדי לקיים מערכת חינוך עצמאית עם ערכים יהודיים. לכן, כאשר הצבא משמש מערכת חינוך לערכים אחרים במסווה של צרכי ביטחון, ההתנגדות החרדית היא מתבקשת.

בפן הביטחוני-מקצועי, וועדות מקצועיות מטעם צה"ל שבדקו העניין ומסקנותיהן הובילו לכיוון הצבא המקצועי (גם אם לא מקצועי לחלוטין). כך וועדת שפר בשנת 2003, וכך וועדת בן בסט אחריה. המלצותיהן קבעו יש לקצר את שירות החובה, להעלות את שכר המשרתים, ולפטור משירות צבאי את אלו שאינם נדרשים לצרכי הצבא. למרות החלטות ממשלה בנושא, המלצות וועדות אלה לא יושמו בפועל.

נוסף לכך, חשוב לזכור כי צה"ל כבר היום הוא בחלקו צבא מקצועי, צה"ל מבוסס על אנשי קבע, שהם למעשה חיילים מקצועיים בשכר מלא. כך שלא מדובר ביצרת מודל חדש יש מאין, אלא פשוט הרחבה של המודל הקיים.

גם אם לא יאומץ מודל הצבא המקצועי, אלא רק נתקדם לכיוונו בסקאלה, בלי ספק הוא יכול לצמצם פערים בקונפליט. לא הרי ויכוח על אי שוויון של שלוש שנות שירות חובה, לבין שירות של שנה וחצי ובשכר מכובד.

בשירות המדינה יש הרבה בעלי מקצוע, שופטים, רופאים, מורים וגם מקצועות מסוכנים כמו שוטרים או כבאים, אך אף פעם לא שמעתם מכל אנשי מקצוע אלה תלונות על אי שוויון בנטל. פשוט, כי הם מקבלים שכר ראוי על העבודה שלהם.

זה הדבר הנכון לעשות גם עם השירות הצבאי, להעלות את שכר המשרתים ולקצר את שירות החובה. זה הוגן כלפי החיילים, זה טוב לכלכלה הישראלית, וזה יצמצם משמעותית את הקונפליקטים בחברה הישראלית.  לא מחוק הגיוס החדש תבוא הבשורה, אלא רק משינוי החשיבה לגבי צבא העם.

<span dir=rtl>תגובה אחת ל“ישי כהן שקרן”</span>

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s