ישי & שרקי המדומיינים – לא עושים חשבון נפש

ישי & שרקי המדומיינים – לא עושים חשבון נפש

בני אנוש זכו בפוסט מודרנה במתנה אלוהית נפלאה, שהיא: הפילוסופית הנודעת "חנה ארנדט". פילוסופית עמקנית מאוד (וגם יהודיה שהתגאה בהיותה מזרע היהודים כמו איינשטיין. כלומר לא הייתה לה תסכולים בזה שהיא שייכת לזרע היהודים רק להפך). היא המציאה את המשפט "הבנאליות של הרוע" שבא להסביר את הרוע האנושית בעבר בהווה ובעתיד אם לא באמת נעשה חשבון הנפש. יותר נכון אם לא נהיה האדם החושב הראוי לאדם הרי בלעדיו מה ההבדל בינו לבין שאר בעלי החיים.

ההטפה הפילוסופית העיקרית של הפילוסופית הדגולה חנה ארנדט היית על זה בדיוק: למה אדם שאמור להיות אדם חושב שזה מה שמבדיל אותו משאר האורגניזמים, יכול ומסוגל לעשות את הרוע כמו השואה. הרי לדעתה הרוע מגיע: הרוע נעשה בגלל שהאדם מסרב להיות אדם חושב (מתוך הסרט הדוקומנטרי עליה)

מאז סוקרטס ואפלטון, לרוב אנחנו מכנים חשיבה "להיות עסוקים בדו – שיח החרישי ביני לבין עצמי." בסירובו להיות אדם. אייכמן נכנע לגמרי לתכונה האנושית המגדירה ביותר להיות בעל יכולת חשיבה. וכתוצאה מכך, הוא לא היה מסוגל יותר לכושר-שיפוט מוסרי. חוסר היכולת הזו לחשוב, יצרה את האפשרות עבור אנשים רגילים רבים לבצע מעשים רעים בקנה מידה עצום, מהסוג שטרם נראו בעבר. זה נכון. התייחסתי לשאלות האלו באופן פילוסופי. הביטוי של רוח המחשבה, הוא לא ידע, אלא היכולת להבחין בין טוב לרע, בין יופי לכיעור. ואני מקווה שחשיבה נותנת לאנשים את הכוח למנוע אסונות באותם רגעים נדירים שהקלפים מונחים על השולחן. (חנה – מתוך הסרט הנ"ל)

שוב ושוב: חוסר היכולת הזו לחשוב, יצרה את האפשרות עבור אנשים רגילים (נורמטיביים לגמרי) רבים לבצע מעשים רעים בקנה מידה עצום, מהסוג שטרם נראו בעבר.

שחנה ארנדט פילוסופית בה לחקור את הטוב והרוע, היא מגיע למסקנה שלא יאומן, שלטוב יש עומק (ולכאורה לרוע אנושית כזה עוצמתית, יש גם עומק כמו שיש עומק לטוב) ולרוע אין כלום, כלומר היא לגמרי בנלית. היא לא רק בנלית, אי אפשר לשפוט את עושה הרוע. בקושי אפשר לומר לו אתה לא אדם, אתה פנאט מדומיין עם אי היכולת לחשוב ולהבחין בין טוב לרע, בין יופי לכיעור וכו' וכו'

שהיא חקרה את האנטישמיות ואת השואה, ורצתה להבין אייך זה שבני אנוש נורמטיביים ואפי' משכילים ואפי' פילוסופים, יכולים להגיע למעשים שהם בעצמן שנשאל אותם האם זה מוסרי או ערכי, אינטואיטיבית יגידו שלא ויפגעו מעצם השאלה.

אחרי שנות חקירה ומחשבה היא מגיע למסקנה פשוטה, האדם מתעצל לחשוב. הרי בחשיבה של רגע, הוא לא יכול לראות ישויות דמיוניות כמו מגדר נשים מגדר גברים ישות אדם הלבן או ישות שחור או ישות ספרדי או ישות אשכנזי ישות יהודי או ישות גרמני וכו' וכו'. לא רק זה, אפי' מדינה שהיא כבר מערכת אנושית מציאותית, האדם החושב לא יכול לראות במדינה ישות דמיונית, ואז לבצע בשמה את כל המעשים הרעים שבני המדינות עושות בשמה של המדינה הדמיונית.

אבל שהוא אדם לא חושב, יותר נכון הוא מתעצל לחשוב, אז הוא בורג קטן של ישות דמיונית ולכן כבורג וכרובוט פנאט, הוא מסוגל לעשות את כל הרוע של אייכמן ימשו"ז. וזה באמת היה הטיעון העיקרית של אייכמן. אפי' עו"ד הרב ווינרוט זצ"ל להבדיל אלף הבדלות טען בהרצאתו האחרונה: "האסוציאציות נושאות אותי ולא אני אותם"

העצלות לחשוב היא לא רק נחלתם של הרובוטים של הישות המדינית, כמו השוטרים ועיתונאי החצר של המדינה. היא נחלתם של רוב הפוליטיקאים אפי' העומדים בראש הפירמידה המדינית. שראש מדינה עושה סגר לציבור מסוים שלובש בתלבושת מסוימת, זה גם בא בגלל שהוא מתעצל לחשוב ורואה רק ישויות דמיוניות כמו הישות החרדית המדומיינת.

חנה ארנדט משום כך לא האמינה בלאום היהודי, כי המושג לאום זה בדיוק הישות הדמיונית שגורמת לפרטים בישות להיות עצלנים לחשוב ואז אין לבניה של הלאום יכולת להבחין בין טוב לרע בין יופי לכיעור וכו' וכו'. שהיא אמרה את זה לחבר מארץ ישראל על ערש דווי, הטיפש הסתובב ולא רצה יותר לדבר עם חנה ארנדט החברה האינטלקטואלית הכי טובה שלו (ראו את הקטע בסרט הנ"ל). כלומר אפי' אדם משכיל ופילוסוף ששמע את חנה אומרת שהיא לא מאמינה בלאום היהודי, הוא כבר היה רובוט פנאט ללאום היהודי המדומיינת, והיה מוכן להקריב את החברות שלו למען כבוד קודשת הלאום המדומיין. אחרים כמו בן גוריון שלח אליה את הבריונים שלו עד אמריקה, לאיים עליה. החבר הכי טוב שלה – גרשם שלם, שהיא עשתה בשבילו הרבה מאוד במסירות נפש ממש והתכתבה עמה כל השנים מאז שהיו נערים, בגד בה ותקע לה סכין בגב בלי בושה. מאותו סיבה שהוא כבר היה רובוט פנאט של הישות הלאומית הדמיונית עם חוסר יכולת לחשוב וחוסר יכולת להבדיל בין טוב לרע בין יופי לכיעור וכו' וכו'

חנה ארנדט הבינה כמו כל יהודי משכיל מה פירוש שהיהודי בא להקים לעצמו בית לאומי. כלומר לקחת את העם הנבחר במובן העומק שבמילה "עם נבחר", כלומר לקחת עם\גזע שפרטיה כן יודע לחשוב, ומשום כך כן נשמר בכל ימות ההיסטוריה להקים לעצמו בית לאומי כי זה בדיוק לעומק ע"ז של תורה וחטא העגל. כלומר עוון ואיסור ע"ז לעומק, בא מצד אחד לשמור על האדם שיהיה אדם חושב (זה הסיבה שכל המהפכניים בהיסטוריה האנושית היו יהודים, מאותו סיבה בא המקוריות של היהודים בכל התרבויות שהיו בו בכל תקופת הגלות הארוך), מצד שני בא למנוע ממנו להיות רובוט של ישות דמיונית ואז הוא מאבד את היכולת לחשוב מאבד את היכולת להבחין בין טוב לרע, בין יופי לכיעור וכו' וכו'

הפילוסוף הנודע סלבוי ז'יז'ק (סלבוי ז'יז'ק הוא אחד הפילוסופים המשפיעים בעולם) שניכר שהוא העמיק הרבה בספריה של חנה ארנדט אמר לא מזמן בראיון בזמן ישראל את המילים האלה:

"ליהודים היה מקום גדול בתקופת הנאורות באירופה, וגם במהפכות הסוציאליסטיות והקומוניסטיות. בלעדיהם, אירופה לא הייתה מגיעה להישגים האלו. במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו. כלומר, הזהות של היהודים-הישראלים מחוברת לחלוטין לטריטוריה, וכרגע היא מוגדרת רק על ידי טריטוריה שבה הם רואים את עצמם – על פי חוק של מדינת ישראל – כגזע בעל פריבילגיות על פני הילידים".

שוב ושוב "במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו"

שההנהגה החרדית על כל גווניה, טרום המדינה ואחריו, התנגדו להפוך את היהודי לרובוט של ישות מדינית ולאומית. התנגדו להפוך את היהודי לאדם עצלן לחשוב, לאדם שאין לו את היכולת להבחין בין טוב לרע בין יופי לכיעור וכו' וכו'. לפחות המשכילים בעולם החילוני אמורים היו להבין את זה. קל וחומר צאצאי החברה החרדית, בין בנו של קל וחומר החרדי לייט. הם הרי לא רוצים שצאצאיהם יהיו חיות אדם כפי שאושרת קוטלר נזעקה שהצבא הופכת את ילדינו לחיות טרף.

שוב, זה לא שהצבא (אין צבא יש פרטים שמדברים בשמה שהם המפקדים של המערכת הצבאית הדמיונית) באופן ישיר רוצה אותם חיות טרף. עצם המושג צבא, עצם המושג ישות דמיונית מול ישות דמיונית ערבית, הופכת את החיילים לכאלה שמסוגלים לעשות את כל הרוע בעולם בלי יכולת להבחין בין טוב לרע וכו' כנ"ל. הרי שהוא רואה ערבי או חרדי, הוא לא רואה פרט אינדיבידואל, הוא רואה ישות דמיונית. מה עוד הוא רק בורג קטן של המערכת המפלצתית הדמיונית, הוא בה עם אותו תירוץ של הרב וינרוט "האסוציאציות נושאות אותי ולא אני אותם"

ששני המדומיינים = ישי כהן ושרקי, מדברים על חשבון נפש שהישות החרדית הדמיונית צריכה לעשות, על מה בדיוק הם מדברים ? התשובה נמצאת מיד בתחילת הראיון ששני הליצנים עשו לעצמן. (ואני הסביר את זה בהמשך)

שואל ישי כהן בדקה 1:35 כאן https://www.kikar.co.il/362594.html : האם לדעתך הישות החרדית המדומיינת שלו הבינו שהם צריכים לעשות חשבון נפש פנימי על מה שהתרחש פה?

שרקי החובבני: כן אבל. ובסוף הראיון שעשו לעצמן אחד לשני, הוא אומר שאין שינוי. רגע, עשו חשבון נפש או לא, יש שינוי או לא? בכלל, על איזה שינוי הם מדברים? איזה שינוי החרדי היהודי צריך לעשות?

שרקי החובבני מתנצל בתחילה וטוען שהוא מביא בתוכנית שלו את כל הגוונים, צעירים מבוגרים, עיתונאים ופוליטיקאים וגם רבנים ומובילי דעת קהל (כאילו יש חיה כזו אצל החרדים שנקרא מובילי דעת קהל). וחושב כפנאט שאם הביא אותם זה אומר משהו. כלומר שרקי חושב לעצמו: אפי' אם תרצו לפרק את החרדיות לגוונים, הבאתי את כל הגוונים. המדומיין לא מבין שהחרדיות לא מתפרקת לישויות הרבה ומגוונים, לא ולא, פשוט אין ישויות חרדיות ולכן כל מרואיין מדבר אך ורק בשם עצמו, אפי' לא בשם אשתו וילדיו.

ובכן, מה הם רוצים? על איזה חשבון נפש מדברים? איזה שינוי הם רוצים מהפרט היהודי האינדיבידואלי?!

התשובה פשוטה מאוד: כעיתונאי חצר של המדינה הלאומית הדמיונית הם רוצים שהחרדי יאמין למדינה הדמיונית. שהחרדי ישתלב וכו' וכו'

שרקי נזעק שם שהחרדי רואה במדינה כפריץ (אגב אומרים פריץ עם קומץ אשכנזית ולא עם פתח אשכנזית), בזמן שהפוליטיקאים הם חרדים. כלומר אין לחרדי להסיק מסקנות נגד הפריץ וחייב לכאורה לדעתו לנשק את עגל הזהב הלאומי, כי כל הרוע של הסגר וההסתה והשנאה זה בגלל הפוליטיקאים החרדים. הרי הם עמדו בראש הפירמידה של המערכת, כשר הבריאות וכו' וכו'

שרקי כאדם שאין לו יכולת חשיבה כי הוא שייך לאותו ישות דמיונית, לא מבין שזה בדיוק הטיעון של היהודי בכל ימות ההיסטוריה נגד ישויות דמיוניות. האם יש הבדל מי עומד שם במערכת, אדם חרדי או חילוני? אין הבדל, זה הנקודה העמוקה כאן. זה בדיוק הבנליות של הרוע. שאריה דרעי אומר לישי שהחרדים צריכים לעשות חשבון נפש, הוא מדבר כמדומיין בדיוק כמו ישי עצמו. שאריה דרעי לפי השמועות משתכר משכירות דירות ליהודי בארץ ירושתו, זה מראה מה רמת ההשכלה היהודית של אריה דרעי. אין לו השכלה יהודית חרדית עמקנית. אחרת הוא וחבריו לעולם לא היו משקיעים בנדל"ן בארץ ישראל, וכעסקנים של פרטי החרדים בארץ ישראל היו עושים הכל שזה לא יקרה, כלומר היו פועלים שכל יהודי יקבל דירה בחינם כי זה ירושתו ונחלתו של היהודי.

שישי כהן נזעק בראיון עם קלרמן שראשי הסימינרים הם גזענים, ומתעקש להתווכח עם קלרמן על כך, אני נזכר בטיעון של ישי כהן באמצע ההסתה והשנאה באותן ימים המטורפים, וככה אמר ישי כהן: די להתבכיין; החרדים אשמים בסגר.  חידה: כיצד תגיבו אם תשמעו שעשר משפחות מבני ברק יגיעו להתגורר בדירה לצידכם; תילחצו? תחששו מהנגיף שהן אולי נושאות איתן? אם כן – זה הופך אתכם ל"אנטישמים"?  סוף ציטוט

התגובה הצינית שלי לחידה הבנלית שלו: ישי כהן: הפריינקים אשמים באפליה. די להתבכיין. חידה: כיצד תגיבו אם תשמעו שעשר משפחות פריינקים יגיעו להתגורר בדירה לצידכם; תילחצו? תחששו מהפתיל הקצר שהן אולי נושאותו איתן? אם כן – זה הופך אתכם ל"אנטישמים\לגזענים"?

ישי כהן כעיתונאי חצר של הישות המדומיינת שלו, הוא לא רואה בהסתה ובשנאה והגזענות והאנטישמיות שום בעיה, כי החרדים אשמים בעצמן, הרי הוא נזעק "די להתבכיין". ומה עוד, לדעתו זה אפי' לא גזענות ואנטישמיות הרי יש לו חידה בנלית. אז אייך רבונו של עולם הוא מתווכח עם קלרמן בלי בושה?!

לסיכום: אם נזרום עמם ונשמע להם שבני אנוש חייבים מדינה, נווו האם המדינה הדמיונית הצילה את הבתי ספר החילוניים? אייך אחרי כל כך הרבה ניסיון של כמה חודשים, קורה כזה טעות ששולח ילדים לתוך מגיפה? האם המדינה ידע לסגור את המדינה מכול החוזרים מחול, ככה היה נמנע המגיפה מתחילה?! הרי המגיפה אצל החרדים היגיע מהחוזרים מחול?!

ומאיזה מדינה הם הביאו לנו את המגיפה מסין?! לא!! ממדינת אימפריה ראשית בתרבות המערבית שזה ארה"ב. אז אייך פנאטי עולם אתם רוצים לשכנע את היהודי שהישות הלאומית המדינית היא הגאולה?!

אני לא מאמין ששרקי וישי כהן באמת מאמינים בישות מדינה, הם מאמינים שעיתונאי משפיע, כביכול יכול להוביל רובוטים באף. בכדי שיכלו להשפיע, הם לא מסתפקים בפנאטים שמסתובבים ברשתות ובמדיה, הוא רוצים להוכיח שהם גם משפיעים על נבחרי בני אנוש שזה היהודי שלא מתעניין במדיה ובתקשורת וברשתות. והנה לדעתם בא השינוי, כלומר החרדי בכדי לא להיפגע מהמגפה, יגלוש באינטרנט ואז לדעתם אם יגלשו שם, הם יישארו שם, והנה אנו גם משפיעים על נבחרי בני אנוש היהודי.

זה לדעתי כל הסיפור. מדובר בשרלטנים שחושבים שנבחרי בני אנוש שזה היהודי פתאום יאזין לשטויות שלהם.

לסיום:

החרדי לא אומר כמו השוטה הזה מה שמו? שאמר באותן ימים כלפי גדולי התורה ועסקניה של הפרטים שנקראים חרדים: לא נשכח ולא נסלח. הרי אנו יודעים וזוכרים איזה חלק יש לכם – ישי ושרקי, בכל ההסתה והשנאה הגזענות והאנטישמיות, במיוחד ישי כהן שנזעק בזמנו: די להתבכיין כנ"ל.

החרדי סולח כי הוא יודע שמדובר בתינוקות שנשבו. זה בשפה יפה. בשפת רחוב הם יודעים שמדובר בבני אדם עצלנים לחשוב ונהפכו לרובוטים פנאטים ולעיתונאי חצר ואפי' לא מרגישים בזה. כי אין להם יכולת ומסוגלות להבחין בין טוב לרע, אי יכולת להבחין בין יופי לכיעור (ראו את אתר כיכר השבת שמלאה עם פדופיליה ותמונות נשים בכדי לחנך את החרדי מחדש).

אבל איפה החשבון נפש שלך – ישי כהן?! לא שמעת מה אומר הפילוסוף הנודע סלבוי ז'יז'ק בראיון בזמן ישראל ?! הנה שוב "במקום שאנחנו נהפוך כולנו להיות כמו יהודים, היהודים הציונים הפכו להיות בדיוק כמונו"

זה מה שאתה רוצה מהיהודי? מהחרדי? מהילדים שלך שלומדים בחיידר?! תהרוג אותי אני לא מבין אותך. התשובה היחידה להסביר את התנהגותך, היא ההגדרה של הפילוסופית הדגולה חנה ארנדט – "הבנליות של הרוע". "לרוע אין עומק". פשוט אין מה להבין, אין מה לחקור, התנהגותך היא בנלית שבא בגלל שאתה התחברת לישות הדמיונית, ולכן נהפכת לרובוט דטרמיניסטי שאין לו יכולת לחשוב. אתה אפי' לא מסוגל להבין מה עשיתה. באמונה, אתה לא תוכל להבין את הביקורת כאן.

כותב בצער רב

Max maxmen

במוצאי שבת פרסם ישי באתר כיכר השבת את הדברים האלה כדלהלן

את התוכנית הערב אני רוצה לפתוח באמירה ברורה.

הצופים בתוכנית יודעים כי מידי שבוע עסקנו בנושא הקורונה. כן, גם בביקורת פנימית, בתוך הציבור החרדי. שכן, במבחן המעשה – הציבור החרדי היה אולי האחרון להכיל את האירוע, והתוצאות קשות מנשוא.

אבל צריך לומר את האמת, יש אשם מרכזי לכך: משרד הבריאות.

בתחילת המגיפה, בזמן שבכירי משרד הבריאות הסתובבו מאולפן לאולפן, מערוץ רדיו אחד למשנהו, הם סרבו באופן שיטתי לדבר אלינו, הציבור החרדי. לא דרך הרבנים ולא דרכנו, דרך התקשורת.

זו הסיבה המרכזית, ואולי העיקרית, שהמגזר התקשה להפנים את גודל האירוע. איש לא הסביר להם.

במשרד הבריאות דילגו על הציבור החרדי, גם על בתי המנהיגים הרוחניים. ולפני שדורשים מנפגעי ה'קורונה' לעשות חשבון נפש, מן הראוי שחשבון הנפש יחל שם למעלה, במשרדים המשקיפים על הכניסה לירושלים, במשרד הבריאות.

סוף ציטוט.

ובכן להאשים את משרד הבריאות זה זירת חול בעיניי הציבור. כי המשרד הבין מאתר כיכר השבת כמו שכל הרשויות במדינה הבינה מאתר כיכר השבת, שרק המשטרה היא התשובה אייך לדבר עם הציבור החרדי. אתם תמיד מדרבנים את המשטרה נגדינו, נכון נגד מאה שערים עם תירוץ שהם קיצוניים, אבל הם, הרשויות לא מבינים את ההבדל. ולכן תמיד מאז קום המדינה למדינה אין דיבור ישיר עם המיעוט החרדי אלא עם המשטרה. אפי' שקורה שהמשטרה רוצה להיות סבלנית, היא בא לדוברות במקום מנהיגי המדינה. כלומר משטרת ישראל עצמה לא מבינה שזה לא הדרך, שהם רוצים שקט, הם לא צריכים לבוא לדבר, הם צריכים לשלוח את הפוליטיקאים לדבר.

כל בר דעת יודע ומבין שמדובר בדבר אוניברסלי כמו מגיפה, צריך לשלוח אנשי מקצוע שידברו עם המיעוט. לא תקשורת שהם לא אמינים ובוודאי לא משטרה שאין בהם אימון. מה שקרה זה בדיוק ההפך, כלומר בגלל ששלחו את המשטרה הציבור לא האמין להם.

החרדים לייט כמוך לא מבינים ולא השכילו להבין את זה, ולכן אתם ממשיכים כמו המזרחים של פעם לדרבן את המשטרה ואת כל הרשויות האכיפה נגדינו בכוח, והפכתם את מדינת המשטרה של פעם, למדינת משטרה אפי' בשנות האלפיים שאין דבר כזה בשום מדינה מתוקנת.

סליחה ישי, זה לא חשבון נפש. זה בקושי אולי הכרה בעוול שעשית עם תירוצים וחיפוש אשם. אתה וחברך הלייטים אשמים בכל המכות שהחרדים קיבלו כולל הילדה זיסי מרגלית ממאה שערים. בעקיפין אתם אשמים בזה שהציבור לא הפנים את הדבר הכי אוניברסלי שאפשר אצל בני אנוש כמו מגיפה. ולכן אתה בעצם אשם בכל ההרוגים וחולים שמתו וחלו במגיפה. מצטער אבל זאת האמת.

לסיום: האשם הבלעדי זה מדינת המשטרה. בלי מדינת המשטרה אין סיבה שהציבור לא יקבל דבר כל כך אוניברסלי כמו מגיפה. במדינה מתוקנת עם תקשורת מתורבתת, אין אפשרות שתתקיים בו מדינת משטרה. ולכן האשם זה רק אתם החרדים לייט והאתרים המתחזים שלכם. אתם הסיבה היחידה שהמדינה יכולה להתנהג מול מיעוטים עם משטרה אפי' בדבר אוניברסלי פשוט שכזה כמו מגיפה.

<span dir=rtl>2תגובות ל‘ישי & שרקי המדומיינים – לא עושים חשבון נפש’</span>

 1. נשמה טובה, מחילה אתה פשוט אידיוט עם איזה רעיון מפוצץ על המולך ועל העצמאות ומזה אתה מסיק תורה שלמה המראה כי לאומיות יהודית זה פיקציה מסוכנת! ואת מי אתה מביא לראיה?
  לא את החזון איש, לא את הרמב"ם הכוזרי ורבי עקיבא, לא את הזוהר רמחל והרב קוק, אלא את אוכלת השרצים שותפת האנטישמיים, ידידת הנאצים (היידגר) את חנה ארנדט! אה וגם את אפלטון. ממש נתלה באילנות גדולים.
  כפרה, תורה מקבלים מסיני, מדור לדור, מרבנים, אתה לא יכול להמציא מה שאתה רוצה! סורי.
  קיצר אתה לא חרדי, אלא מסית ומדיח!
  אגב, שאלות על התיאוריה: מה עם מי שלא זכה לילדים כמו הרבי מילובביץ? החזון איש? האם יש להם ח"ו דין כרת?
  מה עם יצחק אבינו שיצא ממנו עשיו האם הוא בכרת?
  עם ישראל הוא נשמה אחת בגופים מחולקים!
  תן לעשות את רצון ה' בפשטות ותפסיק לבלבל בשכל.
  מתפלל לרפואתך.

  אהבתי

 2. טוב אתה ממש חוכמולג הזוי. בוודאי שאני מדבר בשם התורה והיהדות. כפי שעניתי לך כאן

  https://socialrevolutioninhumanthinking.wordpress.com/2017/06/07/%d7%92%d7%99%d7%95%d7%a1-%d7%9e%d7%a2%d7%91%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%aa-%d7%91%d7%a0%d7%95-%d7%9c%d7%9e%d7%95%d7%9c%d7%9a/comment-page-1/#comment-1248

  והיות שאני מדבר לציבור הכללי בוודאי שאני מביא גם את ההגות שלהם. מה עוד שבעל העקרים מזכיר את אפלטון בדיוק בנושא שאני משתמש בו.

  לגבי מי שלא זכה בילדים הוא בכרת, בוודאי!! אלא טוב עושה אדם שמעמיד תלמידים ככה יש לו את העיקר שתורתו נלמדת לעולם\לנצח על ידי תלמידיו וצאצאי תלמידיו. וזה מה שחז"ל מציעים לעשות למי שאין לו ילדים. וזה טוב גם למי שיש לו ילדים כי לפעמים ילדים לא מספיק כנ"ל יצחק עם בנו עשו ועוד.

  עם ישראל לא נשמה אחת עובדה שאתה תוקף אותי ולא מרגיש שאתה תוקף את עצמך. הרי אם אנו נשמה אחת אז למה לא כואב לך שאתה תוקף את עצמך?! נוו באמת. יש גבול כמה אדם יכול להיות מדויין ולא מתבייש לכתוב את זה בגלוי.
  ברגיל לא נורא שיש מדומיינים, אבל כאן במקרה הזה המדומיינים מסוכנים מאוד, הנה הם מקריבים את זרעם למולך ועוד בחינם כי זה מדינה קפיטליסטית שלא מכירה בקנייני לאום.
  ואני מתפלל ."אתה חונן לאדם דעת",מתי כבר לעזאזל תתן לישראל מאיר דעת?!
  שבת שלום
  max

  אהבתי

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s