כשהאחים לנשק פוגש ילד חרדי עם תסמונת אספרגר

כשהאחים לנשק פוגש ילד חרדי עם תסמונת אספרגר

רקע

כפי שרואים בתמונה אנשים מבוגרים זרים משוחחים עם ילדים חרדים (אפשר לחשוב מה היה קורה עם היה ההפך נגיד מבוגר חרדי מדבר עם ילדים חילוניים בתל אביב). למזלי הרע פגשתי גם מקרה כזה כשעברתי שם.

מסופר בתלמוד שאלישע בן אבויה (אחר) פגש תינוקות של בית רבן ושאל אותם שאלות. וכנודע ילדים – בדרך כלל, עונים ישר בפרצוף בלי טאקט. מסופר בתלמוד שאלישע בן אבויה פשוט רצח את הילדים האלה.

כל זה נכון מול ילדים נורמטיביים. במקרה שפוגשים ילד עם תסמונת אספרגר?! לא רק שאין להם טאקט, הם גאונים בצורה בלתי רגילה ככה שהתשובות שלהם יכולות כל כך להרגיז (כמו "המלך הוא עירום" רק ילד כזה יודע לומר וישר בפרצוף) שעוד מעט מישהו ירצח את הילד רח"ל כמו אלישע בן אבויה כנ"ל.

ולכן החלטתי להציל את הילד ולהרגיע את המבוגר הזר של אחים לנשק.

הדיאלוג עם הילד החרדי

הסבר

ברגיל מקובל לכבד לוחמי צה"ל. כנודע הרב שך הקשיש בן המאה קם מהכיסא שלו לכבוד מפקד חיל אוויר שהגיע לבקר את הרב. יש לזה שני סיבות. האחד, הם תינוקות שנשבו (הם מגויסים בכפיה מתוקף חוק גיוס חובה). השני. טאקט. כלומר נאמר להם שנכון שהחרדים לומדים ולכן לא מתגייסים אבל אתם גיבורים כי בלעדיכם אייך יכולנו ללמוד?!

לא זה מה שקרה עם הילד עם תסמונת אספרגר.

האח לנשק מספר לילד את גבורותיו בקרב וכו' להרשים את הילד כאילו מבקש ממנו שהוא חייב לומר לו תודה ולנשק את רגליו.

הילד עם התסמונת: יש גיוס חובה אז מה אתה מתגאה, אתה היית שם בכפיה. היה לך ברירה אחרת?

האח לנשק כמעט בכעס: אבל התנדבתי אפי' שיש גיוס חובה.

הילד עם התסמונת: בן גוריון בדק בקום המדינה על ידי אנשי האקדמיה, בסקרים ובמחקרים, וראה שאף אחד לא רוצה להתנדב לצבא אחרי המלחמה, ולכן חוקק בכפיה את חוק גיוס החובה.

האח לנשק מתפוצץ ואני מתערב ומסביר לילד שבכל זאת הוא התנדב לחרף נפשו וכו'

הילד עם התסמונת מתעקש עמי ואומר לי ולאח לנשק: אבל למה שיעשה זאת הרי זה מדינה קפיטליסטית שלא מכירה בלאומים ובעמים. הוא שומר על הערבי ועלי כיהודי בחינם?! הוא שכיר חרב כמו בכל מדינה קפיטליסטית רק בלי שכר כי הדיקטטור בן גוריון כופה עליו ועל צאצאיו הרווקים והרווקות להתגייס ועוד בחינם.

האח לנשק מתחיל ממש לבכות עם כעס רב וזועק על הילד: אני אב שכול הבן שלי נפל בקרב, נפל על קידוש השם אייך אתה מדבר?! הוא יושב בגן עדן עם כל הרוגי מלכות – מנסה המבוגר החילוני לדבר יהדות עם הילד.

הזקן מנסה שוב את כוחו לדבר יהדות – אפי' שהזקן עצמו הוא שמאלני ולכאורה אתאיסט, ואומר לילד: אתה לא מכיר את ההלכה שעשיו שונא את יעקב, והערבים ירצחו את היהודים?!

הילד מפתיע גם אותי עם התשובה שלו: מזל שהערבים לא לומדים הלכות ולא מקיימים הלכות, ולכן הם לא יודעים את ההלכה שעשיו שונא ליעקב.

ובכן אני מתוסכל ומנסה להסביר לאח\נשק הזה שהילד הוא ילד עם תסמונת אספרגר. כשהוא סוף סוף נרגע האח לנשק, הוא אומר לי: מה אתה מתערב כאן, הוא אומר משהו – הוא כועס עכשיו עלי שאני מנסה להרגיע אותו. מה זה הקפיטליזם שהילד מדבר עליו? הילד עם התסמונת עונה לו בכעס (למה כזקן הוא לא מבין אותו) ומתחיל לשנן בשבילו את "קפיטליזם וחירות" של מילטון פרידמן: "בעיני בן חורין, המדינה היא אוסף של בני אדם ולא ישות שמעל ומעבר להם, הוא רואה את השלטון כאמצעי, כמכשיר, ולא כמי שמעניק חסדים, כאדון או כאל שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת. אין הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים האזרחים כל אחד לחוד. אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי, אלא באשר היא ההסכמה לגבי המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד" (קפיטליזם וחירות – מילטון פרידמן)

האח לנשק נזעק: אבל הבן שלי נפל כיהודי ובשביל היהודים, אייך אתה מדבר? בן גוריון לא היה דיקטטור – נזעק הזקן, הוא הקים מדינה ליהודים.

הילד: אבל זה מדינה קפיטליסטית, מדינה ליברלית. – והילד מתחיל לצטט עוד פרופ' במדעי המדינה: "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי).

האח לנשק – בזעקת שבר עם דמעות בעיניים, הבן שלי נפל בשבילך, אני חרפתי את נפשי להגן עליך ועל המשפחה שלך. הוא לא היה שכיר חרב. אייך אתה לא מתבייש?!

אני מנסה להרחיק את הילד משם ולא מצליח להשתיק את הילד שעונה לו בלי רחמים: הילד שלך נפל כי השופט ברק לא שמר על הבן שלך ועל זכות יסוד האדם וחירותו של הבן שלך ונתן לצה"ל רשות לגייס את בניך בכפיה.

עכשיו כבר גם אני מתחיל לזעוק על הילד ביחד עם האח לנשק: אבל הבן שלו נפל למענך ולא בגלל השופט ברק הדיקטטור.

הילד בלי רחמים ממשיך: אם כן למה יש גיוס חובה אם הוא מתנדב במילא?! בן גוריון התעקש לכפות כמו דיקטטור על כל הרווקים והרווקות למות לדגל בחינם. ועכשיו כשזה כבר מדינה קפיטליסטית וליברלית וגם הבג"ץ (השופט ברק הדיקטטור) לא עושה כלום למען זכות הרווקים והרווקות ומגייס אותם בכפיה. וגם רוצה לגייס אותנו החרדים?! אותנו החרדים שאפי' בן גוריון הבין שאסור ובלתי אפשרי לגייס אותם, הדיקטטור ברק רוצה לגייס בכפיה אפי' שיש כבר חוקי יסוד האדם וחירותו?!

הזקן ברוב ייאוש (אני עד עכשיו לא מבין למה התעקש הזקן להסביר לילד עם תסמונת אספרגר): אבל הבן שלי נפל למענך ולמען כולכם. ואני מוסיף לילד ואומר לו כמעט בזעקה: כתינוקות שנשבה הזקן עשה דבר נעלה. ובעיקר הבן שלו שהוא מהרוגי מלכות.

ובכן מי שמכיר קצת את התסמונת יודע שהם לא מקבלים קלישאות ושקרים. זה בנפשם כמו שלזקן בנפשו שהבן נפל על קידוש השם. כלומר כמו האבא השכול לא מסוגל לשמוע את דברי הילד, ככה הילד לא מסוגל לשמוע את דברי ודברי האבא השכול. וכאן מגיע הילד בלי רחמים ושואל את הזקן: למה לא שמרת על הבן? למה נכנעת לכפיה של הדיקטטור ברק ובן גוריון הרי במדינה קפיטליסטית יש אך ורק שכירי חרב, במדינה ליברלית אין גיוס חובה כפי שאומר פרופ' יגיל לוי – והילד מצטט שוב את המילים שלו: "צריך להכיר בכך שמודל גיוס חובה וחברה ליברלית דמוקרטית, אלה שתי ישויות שנמצאות בסתירה זו לזו ולכן המציאות הזאת לא יכולה לשרוד לאורך זמן" (פרופ' יגיל לוי)

לא שמרתי עליו? – נזעק האב השכול, הערבים הרגו אותו. אני ואשתי תמיד דרבנו אותו להיות לוחם להיות ציוני אמיתי. ואתה אומר שלא שמרנו עליו?!

הילד עם התסמונת הולך לפתוח שוב את הפה שלו ואני פיזית סותם לו את הפה עם ידי. אבל לא ממש מצליח: אתה ואשתך רצחתם את הבן ועוד כרווק =  הבן נרצח\נפטר בלי צאצאים. עונש כרת גזרתם על הבן הרווק שלכם – זועק הילד בין אצבעותיי. אתה ואשתך והדיקטטורים של מערכת המשפט שלא רק לא שומרת על זכות יסוד האדם של הבן הנרצח, אלא גייסו אותו בכפיה ורוצים גם לגייס אותי כרווק ואחי החרדים הרווקים בשביל מדינה קפיטליסטית ומדינה ליברלית. אתה – שוב פונה הילד לזקן: מחזיק שלט שאומרת לכפות עלי למות בשביל מדינה קפיטליסטית. אתה רוצה לרצוח גם אותי וכל הילדים כאן ועוד כרווקים וכרווקות = בלי להשאיר זרע של קיימא?!

הבן שלי נפל בשביל מדינה יהודית – זועק בכעס רב האב השכול, בעודי מבריח את הילד בכוח מהמקום.

ע"כ הדיאלוג בין לוחם זקן ואב שכול, לבין ילד חרדי עם תסמונת אספרגר.

חוסר מודעות מינימלית של האחים לנשק

ובכן החוסר מודעות של האחים לנשק צריך להטריף כל משכיל ואינטלקט ומי מדבר על איש מוסרי עם מוסריות בסיסית.

מה אתם חושבים לעצמכם שוטי עולם, שאם כמדינה יהודית עם הסטטוס קוו הנודע (נישואין רק יהודית וכשרות ושבת שבלעדיהם לא היה מדינה בפועל), החרדים לא התגייסו ולא חוגגו ולא חוגגים את המדינה. עכשיו שזה מדינה ליברלית קפיטליסטית, ולא נשאר כלום מהסטטוס קוו, החרדים יתגייסו?! לא, אתם צריכים להיות כאלה מטומטמים שבני אנוש לעולם לא יצרו כאלה מטומטמים.

שמעתי את הרמטכ"ל כוכבי אומר שגיוס החרדים נצרך לטמפרמנט (המזג) של החברה הזאת. הם נצרכים לאישי ללאומניות. כלומר כוכבי כשכיר חרב בתשלום רוצה להרגיש במדינה ליברלית קפיטליסטית – שלא מכירה בלאומים ובעמים, טמפרמנט לאומני יהודי. הרמטכ"ל טען שם שצה"ל מזרים טמפרמנט לחברה הזאת = החרדים. כלומר הוא רוצה להחזיר את כור ההיתוך הדיקטטורי של בן גוריון במדינה קפיטליסטית ליברלית?!

חבריה היקרים – כולל הרמטכ"ל השוטה, מדינה קפיטליסטית היא לא מדינת לאום, נקודה………… אילו הבן של הזקן הנ"ל האב השכול הנ"ל, לא היה נרצח על ידיכם (כי גייסתם אותו בכפיה בתוקף החוק הלא לגיטימית והלא מוסרית), היה לו – לבן הנרצח – דיור או משהו אחר ממה שלא מקבל ערבי או בני לאומים אחרים בארץ הקפיטליסטית שלנו?! לא ולא, במדינה קפיטליסטית החייל הזה יגור אצל ההורים עד שיראה שער לבן  כרווק מתבגר ולא יתחתן כי אין לו דירה ומספיק כסף בשביל להקים לעצמו את קן המשפחה האישית שלו. ההפך הנכון אצל האזרח הערבי וכל אזרח לא יהודי אחר, הוא מתחתן בגיל צעיר כי הוא לא חייב לבזבז שנים בצבא. ככה במדינה קפיטליסטית הוא מצליח לגייס הון בשביל דירה. מה שאין כן החייל הזה אילו לא היה נרצח.

לעזאזל, במדינה קפיטליסטית יהודים משקיעים בנדל"ן ומבקשים מאחיהם הצעירים היהודים, פרוטקשן על הזכות לישון בארץ ישראל = משכורת שלימה על שכירות. אז באיזה מצב שכלית ומוסרית ומצפונית אתם מתעקשים לטעון שזאת מדינת לאום?! למה לעזאזל לא להחליף את שם המדינה לשם נטרלי או לשם אפי' ערבי הרי זאת מדינה קפיטליסטית ליברלית.

לסיום:

אין לבג"ץ ולשופט ברק וחבריו שום זכות משפטית ומוסרית להתקיים, אם הם לא שומרים על חוק יסוד האדם וחירותו. אי אפשר לכפות גיוס חובה על כלל הציבור במדינה קפיטליסטית שבמהותו לא מכיר בלאומים ובעמים. עובדה שהם לא כופים על הערבים גיוס חובה ולא כופים גיוס על נשות הדרוזים. 

הורג אותי הבורות של השופטים כשהם מדברים על שוויון בחובות (את השוויון האזרחים מבקשים בזכויות והשופט חייב לדאוג לשוויון בזכויות לכולם כמו שהשופט דאג לקצבת ילדים גם לילדי הערבים, ואז המדינה ביטלה את הקצבה גם ליהודים בעקבות זה) ועוד בחובות לא לגיטימיים כמו גיוס חובה?! במקום לבטל את החוק הלא לגיטימית משפטית ומוסרית ושכלית פילוסופית ולוגית, הם טוענים שזה לא שוויוני?! איפה קיבלתם השכלה מטופשת שכזו? אין חיה שמערכת משפט מבקשת שוויון מהאזרח. שוויון מבקשים מהשלטון כלפי זכויות של האזרח.

כל זה נכון כלפי החילוניים. כלומר כל הורה חילוני שנכנע לגיוס החובה, טובח את ילדיו בעודם רווקים ורווקות. (זה שהילד והילדה ניצלים ב"ה, זה בשום אופן לא באשמת ההורים. כי מצד ההורים ברגע של ההכנעה לגיוס של הבן הם רוצחים אותו בפוטנציה)

אבל אצל החרדים?! מעבר לכל מה שאמרתי והילד אמר לעיל, יש גם את ההלכה. כלומר מדובר "על יהרג ואל יעבור". אמר הרב שך: "תדעו שאיסור גמור ללכת לצבא, וצריך למסור את הנפש על זה. כל אבא צריך לשמור ולהשגיח על ילדיו, כי איסור גמור לשלוח את בניו לצבא. תפרסמו בשמי בכל מקום שצריך לצאת במחאה"

פעם הרב שך אמר: "אומר ברורות, שאם יבוא זמן ותהיה גזרה על עולם התורה, מרים אני ידי ואומר 'אם אשכחך ירושלים', כל בני התורה לא ישכחו את ארץ ישראל, אך כולם ילכו לגלות ולא תישכח תורה מישראל!"

החתן של הרב שך אמר: ”היות ועניין גיוס בני הישיבות רח"ל נוגעת למעשה, הגיעה השעה לפרסם דברי מו"ח שליט"א שאמר לי בזמנו, שאם יגיע גזירת גיוס בני הישיבות למעשה, להודיע את דעתו הברורה… ייתכן שבעוונותינו ח"ו נצטרך לקחת את מקל הנדודים, כמקום שכופים להעביר על הדת, ולעזוב את נחלת ה' ולקבוע מושבנו במקום אחר, ואין לנו שום ביטחון בארץ הזאת. ואמר לי לפרסם שדעתו שצריך להתנגד לזה, כהלכות קידוש השם (= יהרג ואל יעבור max), שנפסק בשולחן ערוך יורה דעה. ומי יודע את הקדמת גזירת גיוס בני הישיבות היא להציל את החרש והמסגר, כדי שיהיה קיום לעם ישראל בעתיד.”

אצל החרדים יש – כמו לכל יהודי, את ההלכה, וההלכה ברורה כאן ש"יהרג ואל יעבור". את זה אמר הרב שך שהוא היה רב לא קיצוני אלא ההפך היה רב מאוד מאוד פרקטי עם השלטונות. כלומר לא תוכלו לבוא עם טענה שלא כל החרדים מאה שערים, כי בנושא הגיוס, כל החרדים הם מאה שערים.

ומעבר להלכה יש לכל חרדי\יהודי, אינטליגנציה יהודית. האינטלקט היהודי כמו הילד עם תסמונת אספרגר לא מאפשר פרדוקסליות מחשבתית שכזה שמצד אחד אנחנו מדינה קפיטליסטית שאין ליהודי זכויות יתר מול כל אזרח לא יהודי. מצד שני אנחנו הורגים את ילדינו הרווקים והרווקות על מזבח הדגל כאילו זה היית מדינה לאומית\יהודית. (וביהדות אפי' במדינה לאומית לא מקריבים רווקים ורווקות ראו עקידת יצחק הליבה החרדית)

מה עולל הציונות ליהודים בני המשטר, שהפך אותם לכאלה חסרי השכלה וחסרי אינטליגנציה וחסר אינטלקט?! המוח היהודי כבר מזמן היה מוותר על שם המדינה ומחליף את שם המדינה לשם נטרלי ואפי' שם ערבי העיקר שהערבים יכלו לחיות עם המדינה הניטרלי הזאת. הרי לעזאזל אין הבדל בין אזרח ערבי ויהודי במדינה קפיטליסטית ליברלית. זאת המציאות בשטח. תראו כמה יפה היא שמעל 50% עובדי שירותי הרפואה הם ערבים. כל יהודי מקבל מהם שירות מאלפת (אפי' יותר טוב מהישראלי עם האגו המנופח) בבתי החולים בטרם ובקופת החולים. למה לעזאזל לריב עם הערבים על שם מדינה ועוד להקריב בשביל זה את רווקינו ואת רווקותינו שזה כל עמלנו בחיים הזבל הזה?! אתם זקני אחים לנשק לא מבינים את זה? מה עשיתם אחרי הצבא, לא למדת כלום? קצת השכלה במדעי מדינה קצת היסטוריה קצת יהדות מקורית?! כלום כלום, ואתם באים לבני ברק?! ועוד להתווכח עם ילדים?!

נסיים עם זה, "הילד עם התסמונת צודק לגמרי, אם אתם ממשיכים להיכנע לחוק גיוס חובה, אתם כהורים, רוצחים את הילדים הרווקים שלכם ועוד בחינם = מדינה קפיטליסטית ליברלית." תעלו לשופט ברק והשופטת חיות ותדרשו את ביטול חוק הגיוס מכוח חוק יסוד האדם וחירותו. ומי ייתן שהם יקבלו שכל ישר, שכל יהודי, ויבטלו לגמרי את חוק גיוס החובה. ככה ינצלו צאצאיכם ותזכו לחיי נצח יהודיים = דורי דורות של נחת אמן ואמן.

כותב בצער רב

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s