שפינוזה והיהודים

שפינוזה והיהודים – מוקדש לר' חיים היקר

כפי שאבטחתי לך – ר' חיים היקר, אני אתן כאן בארוכה הסבר למה הרוגז הגדול של היהודים על שפינוזה.

שפינוזה כפילוסוף:

כפילוסוף גרידה, אין ליהודים שום בעיה עם שפינוזה, הרי בכל הדורות היו לנו פילוסופים מכל הסוגים. הרי בחברה\אומה שאין לו משטר, וגם דרך לימודם היא חופשית (אין כיתת רובוטים ומרצה. יש חברתות ולומדים ביחד = ישיבה), אין מנוס שכל אחד מגיע לדעות אחרות מכאן חופש הדעת ביהדות. על כן שפינוזה אילו היה כאחד הפילוסופים שלנו, הוא היה נכנס לארון הספרים היהודים לנצח. ארון הספרים היהודי סובל הכל בכל מכל כל. לא רק זה, בתוך כל תחום כמו נבואה יש הרבה סוגי נביאים שהשקפתית סותרות אחת את השניה. שאנו מגיעים לכתובים, אותו סיפור. שאנו מגיעים לחז"ל אותו סיפור – חופש מוחלט לומר מה שבא לך לדוגמה יש משיח או אין משיח לישראל בעתיד. שאנו מגיעים לגאונים ולראשונים אותו סיפור. אם הרמב"ם העמיד עיקרי אמונה, יבוא בעל העיקרים וישלול אותם מכל וכל. ותמשיך עד ימינו אנו ליטאים חסידים ובכל קבוצה בעצמה חופש מוחלט ככה שמכל קהילה צומחת עשרות קהילות. ולבסוף אחרי דור או שנים כל הספרות מכל הזרמים נכנסים אחרי כבוד לתוך הארון הספרים היהודית.

ברצוני להראות לך, שאפי' שהיו בעלי זרוע ששרפו את ספרי הרמב"ם וככה כנראה היו עושים תלמיד הרמב"ם מול בעל העיקרים, והאבן עזרא מול הרשב"ם. כולם בלי יוצאים מהכלל נשארו בארון הספרים היהודי. כלומר הבכיינות הזו שיש בחברה החופשית של היהודים אלימות, האלימות (אפשר כבר לחושב איזה אלימות זאת, הרי חרם זה הדבר הכי קשה בחברה חופשית שמורכבת מקבוצות קבוצות שתמיד החרם לא אמיתי, הרי החרימו אותך כאן אתה עובר לקבוצה\קהילה אחרת יותר פתוחה\סגורה לטעמך. בחברות אחרות, במיוחד משטרים, ראה מזה אלימות = רצח ממש, כמו שהנצרות עשו מול כל אדם שהיה לו רגש של חופש דעה) היא תוצאה של החופש של היהודים. כלומר אם אתה רוצה מישהו שיגן עליך – ומקים משטר עליונה שהסמכות היא בלעדית שלה, אתה מפסיד את החופש. (ושפינוזה היה ער לדבר ולכן דרש מהמשטר חופש דעות מוגבלת = רק דעות שלא מסכן את המשטר. כלומר המשטר היה אלוהיו של שפינוזה = טוטליטריות מוחלטת.)

היוצא מכאן, א') שכל אלימות בהווה שהגרוע מכול זה חרם קהילתית מקומית, זה לא מה שהוציא את שפינוזה מהיהדות = מהארון הספרים היהודי. כלומר זה שהוא לא נכנס לארון הספרים אחרי מאות שנים, זה לא משום החרם ההיא. הרי הליטאים החרימו את החסידים ומה ? הרבה החרימו את ברסלב בזמנו אז מה? האבן עזרא יצא בשצף קצף מול הרשב"ם אז מה?   ב') שפינוזה כפילוסוף גרידה אין בו שום פסול מול פילוסופים יהודים אחרים כמו שאין פסול באור השם ובבעל העיקרים שאת שניהם תלמידי המרב"ם לו היו רח"ל נוצרים פלוס כוח משטר, היו מעלים אותם על המוקד רח"ל.

הבכיינות הזאת על אלימות קהילתית חברתית בחברה חופשית שאין לה משטר וסמכות עליונה, היא בכיינות ילדותית מאוד שסובלים מהם גם החרדים לייט. וכמו שפינוזה הם רצים למשטר בכדי שהמשטר הטוטליטרית יגן עליהם מפני אלימות חרדית. התוצאה ?! הם מדרבנים את המשטר לרדוף את היהודי\החרדי = מוסרים משומדים. שזה כבר לא שאלה של האם הם יהודים או לא, הם פשוט נהפכים לשונאי היהודים כמו שאר השונאים של היהודים בהיסטוריה. ראה את האתרים המתחזים לאתרים חרדיים כמו כיכר השבת צריך עיון ובחדרי. כולם רודפים את החרדי כולם חסידי המשטר הטוטליטרית כולם מדברנים את המשטר לרדוף את החרדי ככה שיחד עם המשטר הם שולחים את המשטרה להיות המשטר הלכה למעשה. כלומר במדינה מתוקנת יש שיח בין המשטר למיעוט. כאן אין שום שיח, יש רק משטרה. ואפי' שלפעמים יש שיח זה שיח מול המשטרה = מדינת משטרה. וזה הכל בזכות האתרים המתחזים האלה. בזכות הבכיינים האלה שטוענים שסבלו אלימות קהילתית.

ותשים לב שתמיד כל אדם או קבוצה שפעל כמו הבכיינים האלה, כלומר יצאו לחוץ להלשין ולבקש עזרה, אז אוטומטית הם נכחדו לנצח. כי הם התבוללו במשטרים. ככה שמי הוא הטיפש שידרוש למשל שהיהודים לדורותיהם ישמרו על הגותם ?! היעלה על הדת שהגות הצדוקים או של שבתאי צבי ישמר בארון הספרים היהודית ? הרי ארון הספרים היהודי נמצא בשוק החופשי. ומי שמצליח להרגיז את השוק כולו, לא יכול לבקש מהשוק שהשוק ישמר את ספריו והגותיו. במשטרים זה אפשרי כל זמן שהמשטר קיים, אבל בשוק החופשי, זה בלתי אפשרי. הרי בשוק יש אך ורק ביקוש והיצע. ככה שאין ביקוש, אין היצע.

אבל לעומק, גם זה לא היה מה שהוציא את שפינוזה מארון הספרים. הרי זה שמצא לו כת נוצרית להתחבר עמם לא אומר בהכרח שהוא הפך לנוצרי. זה שקברו אותו בקבר נוצרי, זה אולי כי הוא היה גלמוד. כלומר אפשר היה לסנגר על הכל וליהנות מהגותיו הפילוסופיות. הרי שפינוזה המופשט = התובנות שלו, קיימים ומוכרים בעולם המערב עד ימינו. ככה שבדרך לא דרך היה יכול להיכנס לארון הספרים היהודי. וזה לא קרה מאות בשנים ולמה ? הרי כל החרמות בשוק החופשי מחזיקה בקושי דור אחד או שנים, ואחריו ההגות נכנסת אחרי כבוד לארון הספרים כפי שהוכחתי לך כאן ובמייל. עבר כבר מאות שנים משפינוזה וכלום, ולמה? משהו בהגותו עצמו גרם לזה, וטענתי היא שהוא אימץ לעצמו את המדינה כסמכות העליונה עד כדי כך שאפי' נתן לה את הסמכות הבלעדית לפרש את הדת. בעיניו סמכות המדינה היא סמכות האל עצמו. אין לאדם לעומק שום חופש (חוץ מחופש מוגבל להביע דעה וגם רק בתנאי שלא פוגע במדינה) אפי' לתת צדקה לעני אסור לך אם המדינה אוסרת זאת = מדינת סדום התנכי.

אייך פילוסוף יכול לתת למשטר טוטליטריות מוחלטת ? זאת תוצאה של החשיבה הפילוסופית שלו. כלומר הוא לא היה רק הוגה פילוסופי, הוא הלכה למעשה חשב בעקבות החשיבה הפילוסופית שלו שיש זכות לאדם לכפות על אדם אחר משטר טוטליטרית.

בכדי להשיג את זה, שפינוזה עשה הכל לסרס את היהדות (ועוד בזילזול רב. מה שאין כן כלפי הנצרות הוא מדבר ממש בעדינות. כלומר אני לא מאמין שהוא לא זילזל בנצרות, אבל עצם העובדה שהוא היה תחת הנצרות מנע ממנו את החופש לזלזל  בהם, ומצד שני היה לו חופש לזלזל ביהדות, זה עצמו היה חייב לתת לו את התובנה שהיהדות היא חופש והנצרות היא כפיה), וכתב את המאמר התאולוגי מדיני הנודע שלו.

שיש לאדם מטרה מראש שהוא תוצאה של החשיבה הפילוסופית שלו, הוא קודם יורה את החץ ואחר כך מסמן את המטרה. כלומר מה קדם למה, המטרה או החקירה ? המאמר התאולוגי שלו מראה לנו יותר מכל שהמטרה מקדשת הכל. היה לו מטרה להשליט את החשיבה שלו על כל בני אנוש. ולכן טבעי שרצה לערער על השוק החופשי של היהודים. כלומר הוא לא בא לתת הגות בשוק כמו כל היהודים בכל הדורות, הוא בא לשוק לערער על השוק עצמו. כמו שהוא לא נותן לערער על הסמכות העליונה של המדינה אם זה מסכן את המדינה, ככה השוק החופשי לא יכול בטבעיות לתת לו לסכן את השוק עצמו.

זאת הסיבה לדעתי שהגותו לא שרד את השוק שלנו ולדעתי את השוק האנושי. זה שהוא מכובד אצל המשטרים, לא אומרת לנו כלום. הרי ברור מאליו שהמשטרים ישמרו עליו מכל וכול. הרי הוא נותן להם את תוקפם הם. אבל שהמשטרים יאבדו, ספריו והגותיו ילכו לאבדון יחד עם המשטרים.

מתי שפינוזה הפך לשנאו על היהודים המודרניים ? הרי מבחינתינו היהודים הוא היה אמור להישכח לגמרי.

ובכן, כפי שאמרתי לך – ר' חיים, במייל בקצרה והנה שוב דברי מהמייל ההוא ונמשיך משם:

אתה צדיק שואל על מה היה הכעס על שפינוזה. ואם אתה מכיר את המאמר התאולוגי שאלתך מוזרה, הרי הוא מתייחס לנבואת משה ושאר הנביאים ולישו (= כריסטוס בלשונו ובלשונו חכמי הזמן שלו) בנשימה אחת. ראה בפרק הראשון והשני שם. אם אתה כל כך כועס על רחל אליאור שהיא חוקרת את סיפור שבתאי צבי. כמה כעס צריך על שפינוזה על המאמר הנ"ל ?

אבל אני אזכרתי דווקא את המדינה לא לחינם. כי בן גוריון תלה את עצמו בשפינוזה. כלומר כמו כל שרלטן מחפש לימים צדקת הדרך (דוגמא: הגברת שקד פתאום באחת מהימים טענתה שהיא  ליברטריאנית מושבעת אפי' שלא היית לה שום מושג ירוק מזה בכלל בתחילת דרכה), בן גוריון היה שפנוזיסט מושבע. ועשה הכל שחכמי הזמן יתרגמו את ספריו לעברית ושהאוניברסיטאות ילמדו שפינוזה ועוד ועוד.

כוונתי לומר שתמיד כל קבוצה צריכה תורה בכדי להתקיים ובכדי לתת לעצמם צדקת הדרך. בן גוריון ראה בשפינוזה את האילן להיתלות עליו.

שאני מדמה לעצמי מה חשב לעצמו בן גוריון שהלך לחזו"א, אני מדמה לעצמי שבן גוריון הגיע עם עגלה שיש שם אך ורק את המאמר התאולוגי מדיני של שפינוזה. ולכן החזו"א השיב לו שהעגלה שלנו מלא יותר. בן גוריון כביכול אומר לחזו"א: הסמכות העליונה באייך לפרש את חוקי התורה הלכה למעשה, היא בידי שרלטני המדינה ולא בחור שלך בבני ברק. הנה ככה אומר רבינו ברוך שפינוזה – נזעק בן גוריון כלפי החזו"א.

לסיום:

הרלוונטיות של שפינוזה היום, היא אך ורק צדקת הדרך של החילוניות בתור יהודים להקים לעצמם מדינה יהודית. כלומר ברצונם שתהיה להם מקור יהודי. לצערם כבר בימיו היהודים החרימו אותו ובצדק. הרי היהדות נגד מדינה וסמכות עליונה. לצערם הוא נקבר בכנסיה. לצערם לא הקים אפי' משפחה.

התשובה של חכמי הזמן כלפי החרם היית כמובן הסרת החרם (לשפינוזה היהודי נקרא מעל רמת הר הצופים, מתוך מקדש המעט שלנו – האוניברסיטה העברית בירושלים – הותר החרם ! סר עוון היהדות נגדך וחטאתך לה תכופר ! אחינו אתה, אחינו אתה, אחינו אתה !) ראה בויקי או במקור.

מבחינת היהדות, כפרשן יהודי, הוא לא מבריק במיוחד. שום דבר לא שלו במקור, כלומר קדמו לו הרבה בשנים מכל הנאמר על ידיו בנושאים האלה.

ברצוני לטעון שאם נאמץ אותו כיהודי פרשן ככל הפרשים הרבים שיש לנו, גם לא נרוויח מיזה משהו. ככה שאני לא מבכה את העובדה שהוא לא נכנס לארון הספרים היהודי. למשל חבל לי על הרב קוק להבדיל אלף הבדלות ואני חושב שהוא עוד יכנס לארון הספרים הקלסי של הבני חורין (להיכנס מכוח המדינה זה לא שווה כלום כנודע. אך ורק שאלה הפנאטים ממאה שערים יאמצו אותו אז הוא יכנס. כמו שבן גוריון אמר בקום המדינה, כן כן כולנו רוקדים, אבל כל זמן שאלה ממאה שערים לא רוקדים, אין לנו תקומה. שאלתי בזמנו מישהו האם באמת אמר ?! ענה לי: אם הוא לא אמר אז הוא טיפש. בכל אופן כולנו חכמים ונבונים שמבינים שאצל אלה ממאה שערים יש את ארון הברית עם הכרובים = ההולדה. בלי הכרובים, ארון הברית נהפכת להיות רק מוזיאון ספריה. אמר לי פעם בן שיח מהדתיים הלאומנים שגם להם יש את הכרובים, עניתי לו שאתם מעבירים את הכרובים שלכם למולך אז מה הרווחתם ?).

הדטרמיניזם שלו, גם לא חידוש כפי שאתה בעצמך הזכרתה את אור השם.

אבל אם אתה ר' חיים רוצה להבין מה רבותי רצו לחדש בפוסט מודרנה (האמת זה לא חידוש רק התגלות מה שהיה תמיד ונסתר ונשכח כמעט), זה הראליה של התורה בימים אלה.

הם לא הולכים אחרי הפילוסופים כלל וכלל בוודאי לא אחרי שפינוזה ששלל מאתנו את הבחירה והפך את התורה לדטרמיניסטית והפך אותנו לרובוטים.

אל תחפש לדמות את התורה של רבותינו לתורות של הפילוסופים. הם לעולם לא ירדו לעומק חשיבת התורה וחשיבת הנביאים וחשיבת היהדות. רק ראה מה צמח תורת כל הפילוסופים באנושות ותבין. פיצוח האטום וכהנה וכהנה. מבחינת בני אנוש = חברתית ?! אדם לאדם זאב !! או על פי שפינוזה אנו סתם רובוטים דטרמיניסטיים.

על פי רבותי, אנו לא מחפשים את הסמכות מהאל ולא את סמכות העבר. בוודאי לא את הדבר כשלעצמו של קאנט. אנו מחזירים את התורה להווה. כלומר לא משרתי העבר ולא משרתי אדונים רק בני חורין שכל אחד מהם חייב לומר בשבילי נבראה העולם.

כל אדם הוא אדם ראשון המקראי בהווה. שממנו נברא העולם העתיד שלו לנצח.

שאנו מבינים לעומק מה החידוש העמוק כאן, אנו מיד אוהבים את האלוהים ואת תורתו. כי רק ביסוד הזה אנו מתחילים להבין את התורה ואת הקב"ה ובעיקר את עצמינו.

ואז שאנו באים לפרש את התורה, נתגלה לעינינו שככה בדיוק כיוונו כל הנביאים וכל חכמי חז"ל עד אחרוני זמנינו.

מה שאני עמל כל העשור האחרון, זה להראות לנו את זה. כל מאמרי כמעט מראים את הדבר הנפלא הזה.

לא רק התורה והנביאים וחז"ל וכו' וכו' מתגלים לנו מובנים. כל חקר המדע המודרנית והפוסט מודרנית נותנת לנו משמעות חיים של תורה. אם זה חקר האבולוציה ואם זה חקר המוח (כמה רבתי עם החברים לגבי ניסוי ליבט הנודע בזמנו, והנה צדקתי לגמרי ראה כאן https://www.haaretz.co.il/science/biology/.premium-1.7219509  ) ואם זה מדעי הקוסמולוגיה ואפי' מבחינת חברתית הנאו ליברל כמעט מגיע לחשיבת היהדות בזה שהוא מעמיד את הפרט ומשפחתו האישית במרכז. רק מרוב בורות שולח אותנו בחזרה לברירה הטבעית.

שאנו חוזרים לשפינוזה או להבדיל אלף הבדלות למפרשים שלנו בימי הביניים עד ימינו אנו. הם עוד כולם תחת הנצרות וסמכות האל סמכות הר סיני וכו' וכו'. ראה אייך שפינוזה מתפלסף על מהי נבואה שם שם במאמר התאולוגי. כלומר הפולמוס הישן נושן כבר לא רלוונטית כלל וכלל לא מבחינת ראליה ולא מבחינת התורה, כי אנו מבינים היום בעקבות רבותינו את התורה לגמרי אחרת.

אם אתה מעמיד את האדם הפרט ונצחיותו האישית במרכז ומאפשר לו ומחייב אותו לומר שכל העולם נברא בשבילי, אז כל פרשנות התורה היא אחרת לגמרי כפי שאני מנסה להסביר את זה זה עשור.

כל מפרשי הזמן ההוא לא פירשו לנו את רוב העיקרים כמו שבת ברית מילה גלוי עריות ארץ ישראל שמיטה ויובל וכו' וכו'. והנה רק שמנו את האדם ונצחיותו במרכז, הכל ברור כל כך.

אפי' ע"ז לא מוסבר על פי מפרשי הזמן ההוא. מה הקצף על ע"ז ? למה נביא אמת מת על זה ? הרי ע"ז קודמת לנבואה ולמה ? ועל פי דרכי רבותינו, הכל מוסבר ומובן.

כל המבקרים מושכים אותנו חזרה לפולמוס הישן נושן, כי אין להם דרך להפריך את תורת רבותינו. היא כל כך סגורה הרמטית שאי אפשר לפרוץ אותה. ולכן תמיד כל המבקרים מושכים אותנו לפולמוס הישן אולי שם ינצחו את רבותינו, מה שהם לא מבינים ששם כולם הלכו לאבדון, גם הנצרות גם היהדות וגם הפילוסופיה. בראליה אין זכר מכל אלה. בראליה אלוהי הכסף והקניין שולט בנו והופך אותנו לעבדים נרצעים לנצח. בראליה אנו בארץ ישראל באופן פרדוקסלי דבילי פנאטי וכו' וכו'. בראליה אנו מקיימים את התורה מצד אחד ומצד שני מרגישים משוגעים למה אנו חותכים את השמוליק של התינוק ועוד ברבים בבית כנסת. בראליה אנו משכירים דירות לזוגות צעירים בארץ ירושתינו וגוזלים מהם את משכורתם.

עכשיו תבין למה מושכים אותנו תמיד לפולמוס הישן נושן ? כי הם רוצים להמשיך להיות משוגעים ורשעים. כמה כיף זה ליהנות מחלוקת העבודה בלי להכיר בכך שמגיע לכול המשתתפים תודה. ככה נוכל לחמוס כמה שיותר מהצמיחה שהיא התוצאה של חלוקת העובדה המשותפת. אתה מבין ר' חיים היקר ?

אני מת לחיות בזמן שהצאצאים שלנו יבינו את התורה כמו שצריך וילכו לבית הקברות להשתין על קברינו. הם ישאלו אייך יכולנו לחיות בכזה פרדוקסליות. אייך כל חכמי הזמן לא הבינו מהי יצירת הכסף ומהי כסף מחזורי. אייך כל חכמי הזמן לא הבינו מהי קניין קביל. אייך זה כל חכמי הזמן לא הבינו מהי ע"ז שקודמת לנבואה.

צדיק, נמשיך אחרי החג בעזרת השם, אני בכל החגים בארץ ולכן אני נוהג כמו פסיקתו של ר' שלמה זלמן ולא נוהג שני ימים חג. ולכן אני אחזור אליך מיד ביום שני בעזרת השם

בברכה

Max

————————————————————

ובכן כפי שאתה רואה שפינוזה עוד חיי מעצם זה שהשרלטנים בקום המדינה אימצו אותו כרבם היהודי וככה רצו עמו לקבל גושפנקה יהודית על עצם זכותם לשלוט.

מה שאירוני כאן הוא ששפינוזה לא אחז מהפרדת דת מדינה. בניגוד לאלה שטעונים ככה בתוקף (ששפינוזה רצה הפרדת דת מדינה) הם שקרנים כולם. מי שיודע לקרוא ולא קשה הבנה, מבין את זה מיד מתוך המאמר התאולוגי מדיני שלו. ואת זה אני בא עכשיו להוכיח לך. וברצוני גם להוכיח לך מאיפה בא לשקרנים האלה הטעות הזאת כאילו הוא רצה הפרדת דת ומדינה.

מה שמטריף אותי במיוחד, שהוא גם נגד הפרדת הרשויות, כלומר הוא רוצה שרלטן יחיד באופן טוטליטרי לגמרי. כלומר מבחינת החילוניות שפינוזה היה אמור להיות מוחרם לגמרי. הרי הוא מביא למדינת ההלכה הטוטלית שאין לה אפי הפרדת הרשויות. ואת זה אני גם יוכיח לך מתוך המאמר התאולוגי מדיני שלו.

שפינוזה רצה דבר אחד, לקחת מהיהודים את החופש שלהם. אייך עושים את זה ? פשוט הוא מעלה באוב את ביקורת המקרא = קלסיקה של עםארצים. העםהארץ הקלסי חושב שאילו רק נוכיח ליהודי שאין אלוהים או אין תורה משמים, אז היהודי ייכנע למשטר\לשרלטן אוטומטית. וגם את זה אני בעזרת השם יוכיח מתוך המאמר התאולוגי שלו.

מבחינת ביקרת המקרא נטו שפינוזה לא היה עובר שיעור א' בישיבה קטנה. כלומר הוא מאוד מאוד שטחי בכל תחומי היהדות, גם הלוגיקה שלו במאמר היא שטחית מאוד. גם את זה אני הוכיח לך מתוך המאמר התאולוגי מדיני שלו. אבל אני אתן לך דוגמא קטנה כבר עכשיו: שפינוזה חושב שכל קבוצה שמובדלת מהאחר, זה מה שנתן לקבוצה שרידות. בניסיון השטחי שלו להסביר אייך שרד היהודי כל כך הרבה שנים בגלות, הוא מביא את ברית המילה. כלומר ברית המילה נותנת ליהודי את ההישרדות וזה נכון אבל שפינוזה לא הבין למה וגם לא הבין מהי ברית מילה. הוא חשב כאמור שעצם ההבדלה בין אדם לחברו נותנת להם שרידות וזה שטות גמורה. אבל שפינוזה הוא לא אדם שאומר משהו בלי הסבר או דוגמא, והנה בא הדוגמא שהטריף אותי לגמרי. למה הסינים שרדו כל כך הרבה שנים ? – שואל שפינוזה ועונה –  כי יש להם "צמה" !!! כלומר כמו שהסינים שרדו בגלל הצמה ככה היהודים שרדו בגלל ברית מילה.

כמו מטומטם נאיבי (מתוך אימון בחכמתו של שפינוזה) חשבתי אולי יש איזה עומק בצמה הסינית כמו שיש עומק בברית המילה היהודית. אז מיד פניתי למומחה מספר אחד בארץ בתחום הסיני ותרבותם. והוא כמובן פרופ' פינג צ'אנג היקר מאוניברסיטת תל אביב והראיתי לו את דברי שפינוזה והנה תגובתו של המומחה מספר אחד בארץ בתרבות ובהיסטוריה הסינית:

He knew nothing about China. The braid was forced upon Chines people by Manchuria with death penalty. In 1911, when the Manchuria empire was overthrown, the first thing that Chines people did was cutting the braids.

Zhang Ping

(תרגום חופשי של גוגל: הוא (= שפינוזה max) לא ידע דבר על סין. הצמה נכפתה על אנשי צ'יינס על ידי מנצ'וריה בעונש מוות. בשנת 1911, כאשר האימפריה במנצ'וריה הושלכה, הדבר הראשון שאנשי צ'יינס עשו היה לחתוך את הצמות.

ג'אנג פינג)

והנה הלוגיקה המטופשת שלו. לא רק שאין דמיון בין היהודי ששרד בגלות לבין הסיני ששרד באדמתו. הרי עם חוקה נכונה כל עם\חברה היה שורד לנצח בארצו ובאדמתו. כלומר אייך שפינוזה רוצה בכלל לדמות ביניהם. ואייך הוא מעלה סברה מטופשת שכזו שרק הבדלה גרידה היא סגולת ההישרדות. זה שעם לא שורד באדמתו צריך הסבר, ולא ההפך, כלומר טבעי שכל עם ישרוד באדמתו לנצח. אבל היהודי שרד אפי' בגלות. כלומר גלות לא מאפשרת שרידות למי שחושב שבני אנוש חייבים משטר לשרוד. והנה היהודי שרד בכל זאת ולכן אולי זה סתירה לחשיבה שלו. והנה בא הסבר נאיבי שכזה שהבדלה גרידה מביא הישרדות. כלומר אי היכולת שלו להודות שהנה בני אנוש יכולים לשרוד בלי משטר ואפי' בלי ארץ, מביא את שפינוזה ה'הפילוסוף הגדול לדבר שטויות ואפי' לא לבדוק אותם מול מומחים מקוריים כמו שאני עשיתי לעיל. ע"כ הדוגמא הקצרה ומכאן נצלול לעמקים.

ובכן נתחיל ותחזיק לי אצבעות

לפני שנעבור למאמר התאולוגי שלו, אני בקצרה אתן לך את החשיבה הפילוסופית שלו.

שפינוזה שייך לאסכולת הרציונליים (בני המערב מרוב טיפשות נפרדו לזמן מה לשני אסכולות – אמפיריציזם ורציונליזם. רציונליזם טוענת שבני אנוש יכולים להגיע לידיעה באמצעות התודעה בלבד, על ידי חשיבה, בדרך התבונה הטהורה. האמפיריציזם טוענת שרק הניסיון מביא לבני אנוש ידיעה. מיותר לומר שזה מחלוקת טיפשית הרי בלי ניסיון אין פילוסופיה ובלי פילוסופיה אין ניסיון. בכל אופן דווקא שפינוזה שהיה אדם מסוגר – בניגוד למשל חברו הרציונלי לייבניץ שהיה אדם של עולם הגדול והגיע להישגים ענקיים כמו החשבון האינפיניטסימלי, והוא זה שטבע את המושג "אנרגיה קינטית" ועוד ועוד – באמת סבל מהכשל הזה, הרי הסגירות שלו הביא לו לדבר כאלה שטויות שאדם רגיל בודק את דבריו לפחות עם עוד כמה מומחים בחוץ, הוא לא היה לו את מי לשאול. יותר מיזה הוא קובע שביקורת המקרא אפשרי אך ורק מתוך הטקסט המקראי. כלומר מרוב שלא היה לו את מי לשמש מלשון שימוש, הוא מחליט שרירותית שחקירה אמיתית היא אך ורק מתוך הטקסט עצמו. ככה שלא פלא שכשל כל כך בהבנת המקרא והבנת היהדות. כלומר שאתה רואה את שפינוזה אתה מבין את האמפיריציסטים), שמתחילה מדקארט עד שפינוזה ולייבניץ.

בכדי שאני לא ידבר כפילוסוף עם שפת הפילוסופים שאף אחד לא מבין. אני אדבר פשוט מאוד. שפינוזה חשב חשיבתית שכל היקום כולל האדם ואלוהים הם מערכת אחת. וזה שאנו רואים דומם צומח והחי, ובתוך החי אנו רואים חומר ורוח גוף ונפש שכל ורצון ?! זה רק השליה !!

היוצא מהחשיבה הזו היא, שיש משהו מחוץ לנו (אם כי הוא מכחיש את עצמינו ככה שמבחינתו יש רק הדבר עצמו ואין משהו מחוץ לו כמו האני ואתה ואלוהים והטבע), שקובע לנו מה ואייך ומי = טוטליטריות מוחלטת.

כרעיון פילוסופי גרידה, זה לא חידוש שלו, בחז"ל יש את זה והאבן עזרא וגם המלבי"ם ובעל התניא חשבו באותו דרך, אבל רק כרעיון כלפי האלוהות. כלומר חשיבתית דאגו להשיב על סתירות פילוסופיות שאחרת חשיבתית האלוהים מוגבל רח"ל. לדוגמא: אם האלוהים הוא אינסופי, אז אין שום דבר שהאלוהים הוא לא. או, אם העולם נבדל מאלוהים, אז לאלוהים יש גבולות, כלומר הוא סופי ולא אינסופי. אם אלוהים הוא אינסופי, אז הוא מוכרח להיות אחד עם כל הדברים.

היהדות כאמור סובלת כל תזה כרעיון, אבל עד שמגיע למעשה, קרי לשלול את חירות האדם. אצל שפינוזה חירות ועבדות היא שאלה פסיכולוגית. הרי בכל אופן אין לנו בחירה ורצון וכו' וכו'. שפינוזה העדיף כמובן את החירות על העבדות, הוא מוכיח שעצם שיש עבדות ולא עבדות, האדם יכול להיות בחירות. אבל החירות עצמו היא רק פסיכולוגית. לדוגמא: עבדות = מונעים על ידי סיבות. חירות = אקטיביות. כלומר יש לנו רגשות פעילים שפסיכולוגית אנו מרגישים שאנו הסיבה לפעולה. זה החירות היחידה שפינוזה הקמצן מוכן לתת לנו.

אם ר' חיים היקר תשאל אותי אייך נבדוק האם שפינוזה באמת חשב ככה באמת ובתמים, או היה נוכל מהגרועים ביותר שרוצה לשעבד את בני אנוש לאיזה דבר דמיוני שמחוץ לנו. התשובה שלי תהיה: הוא לא התאבד נכון ? אז הוא שקרן !! כי אם אדם מגיע למסקנה שהוא רובוט, הוא אמור מיד להתאבד. אם כי עצם שהוא חושב להתאבד מוכיח לו מיד שהוא לא נתון לאף אחד ויש לו בחירה לא או כן להתאבד. אבל אם לא התאבד לבסוף, הוא הבין שיש לו בחירה, אז הוא סתם נוכל וקשקשן כנ"ל.

ובכן כפי שהסברתי בארוכה במאמרי על אלוהות, כל רעיון על אלוהים מקובלת, עד הלכה למעשה. שמישהו הופך את הרעיונות האלה לדרך בשביל הזולת ועוד חושב לכפות את זה בשם הדת או בשם המדינה על זולתו ?! אדם כזה תמיד שנאו על היהודים !! כי יהודי הוא בן חורין וברית המילה זועקת את זה. ראה ברית מילה בשביל מה?

בכל אופן שפינוזה עם כל הכבוד על הרעיונות שלו, כל זמן שזה לא נוגע לנו הלכה למעשה אין לנו כלום נגדו. אבל כאמור שהתוצאה של החשיבה הפילוסופית שלו יוצא המאמר התאולוגי מדיני שלו, ואחר כך אבות המייסדים של המדינה מאמצים אותו כגושפנקה לעצם קיומם ?! זה כבר בעיה יהודית באמת. והנה כל הסבל של היהודי במדינה שלו, היא הגלות הקשה ביותר שהיהודי ידע מעולם. לא רק היהודי החרדי, רק גם החילוני סובל ויסבול מיזה בהמשך שיבוא מדינת ההלכה. ראה את מאמרי מדינת הלכה = הממזר של הנאורות. ולדעתי גם היהודי הדתי הלאומי יסבול מכך מאוד (הוא סבל מהגירושים כמובן תחת המשטר החילוני. הוא סבל מהבג"ץ. כלומר הוא עוד יבטל את הפרדת הרשויות כמו ששפינוזה טוען במאמר התאולוגי שלו ככה שהוא יקבל משטר טוטליטרי באמת. אם כי עם הפרדה מבחינת האזרח הקטן זה אותו טוטליטריות כפי שאני מסביר תמיד שההפרדה המערבית היא השליה אם אין לנו חוקה מראש. בלי חוקה מראש אין הפרדת רשויות באמת רק כקלישאה), הרי פסיכולוגית אולי ירגיש מאושר כפי שחושב שפינוזה לעיל, כי הוא האקטיבי הוא הפעיל שמקיים את מדינת ההלכה. אבל בתכלס\במציאות הוא יסבול כמו כל יהודי אחר. הרי מיהו המטומטם שמקריב את זרעו למולך בלי שיקבל אפי' תמורה על כך ? מיהו המטומטם שהולך להקריב את חיו למען בעלי הקניינים בחינם ? הרי במדינה קפיטליסטית אין לו קניינים ואין לו ארץ, יש לו רק דמיון פסיכולוגי שהארץ שלו.  בתכלס הוא חייב הוא ואשתו לעמל כל חייהם רק בכדי לישון ולדרוך בארצו. וצאצאיו הם רק פונקציה של להיות רובוט = הון אנושי לטייקונים האקראיים. כלומר אפי' חינוך יהודי המשטר לא יכול לתת לו, כי הוא נצרך לחברה כהון כלכלי.

בכדי לאפשר את הטמטום הזה = הטוטליטריות על האדם ?! שפינוזה כתוב את המאמר התאולוגי מדיני שלו. כלומר אייך אפשר לשעבד את היהודי הבן חורין ? על ידי סירוס היהדות !! וזה הוא עושה בחובבנות. כלומר אם שפינוזה הוא שפינוזה = הפילוסוף הגדול, המאמר התאולוגי שלו הופך אותו לאדם שטחי ביותר שכאמור לא היה עובר את שיעור א' בישיבה קטנה.

אם אתה ר' חיים טוען שאתה מכיר את המאמר התאולוגי שלו, יהיה לנו קל מאוד לעבור על המאמר.

כבר בתחילתו עוד לפני ההקדמה שפינוזה כותב בשער: מאמר תיאולוגי מדיני ובו קצת מחקרים המראים כי חופש העיון הפילוסופי לא זו בלבד שאפשר להעניקו בלו שיתנזקו יראת שמים ושלום המדינה, אלא אדרבה, אי אפשר לבטלו בלא שיבוטלו עמו שלום המדינה ויראת שמים עצמה.

כלומר אין לנו לפחד מעיון פילוסופי כי "בזאת ידענו כי באלוהים אנו עומדים, ואלוהים עומד בנו, כי נתן לנו מרוחו" (מצטט את הנצרות).  ויותר מיזה, אי אפשר יראת שמים ושלום המדינה בלי האלוהים = העיון הפילוסופי.

בקיצור שפינוזה כביכול רוצה חירות מחשבתית. שזה מבחינת היהודים מובנת מאליו. כיהודי מול המשטרים כולם, הבקשה הזו לגיטימית וטבעית. הרי אייך היהודי הוא יהודי ועוד במשטר זר בלי הדבר הבסיסי הזה ? אבל לא, הוא רוצה חופש בעיון פילוסופי שבהכרח לבסוף יכפה את דעותיו על הזולת. במיוחד שהוא רציונל מושבע (בניגוד לאמפיריציסטים) שלא מצריך ניסיון. כלומר יש לו אמת דמיונית ובעקבות זה את הצדק לכפות אותו על זולתו.

אני רוצה – ר' חיים – שתבין מה אני אומר כאן. פילוסוף מחפש את האמת כשלעצמו. שהוא מגיע לאמת הזה בדמיונו, הוא נהפך לעבד לאמת הזה. זה בדיוק ע"ז של תורה. במציאות הרי הפילוסופיה לא הגיע לשום מקום מבחינת מדינית חברתית. אם זכור לך – ר' חיים היקר – מה אמר הרב וינרוט זצ"ל בהרצאתו האחרונה לסטודנטים בנקודת מפגש, הוא אמר: בפילוסופיה המדינית לא חודש דבר מאז ההוגים הראשונים. אני לא מצאתי מישהו שהצליח לשכנע את זולתו למה לאמץ אחת השיטות על פני רעותה. כלומר אין אמת מדינית אחת. ולכן במה שאני מאמין זה לגיטימי כמובן.

אלפי שנים של חיפוש האמת הפילוסופי ואנו עומדים באותו מקום. בכל זאת בינתיים קיבלנו אלפי שנים של משטרים מכל הסוגים עם כל הסבל שהם הביאו לאנושות כולה, וכולם בלי יוצאים מהכלל דברו בשם האמת הפילוסופי הדמיוני שלהם. ומה שפינוזה מנסה לעשות היא פשוט להפוך גם את היהדות לפילוסופיה. והנה קיבל ישות טוטאלית יחידה. את זה לעומק עושה שפינוזה לכל אורך המאמר התאולוגי שלו. וכאמור עושה את זה בחובבנות הזויה. זה כל כך ברור לכל אורך הדרך, ככה שלא פלא אייך הוא מדבר כל כך הרבה שטויות, הרי המטרה מקדשת את האמצעים.

ובכן בהקדמה כבר – כנהוג אצל המחברים הקדומים – הוא נותן בקצרה את דעתו מה שהוא מרחיב לאורך כל המאמר. וכבר שם תראה את המשפטים ההזויים האלה כמו: אני פותח בזכות הטבעית של כל איש ואיש, דהיינו שגבולותיה מגיעים עד למקום שיצרו ויכלתו של כל איש ואיש מגיעים, וכן שלפי הזכות הטבעית אין איש חייב לחיות לפי רוח זולתו אלא כל איש ואיש הוא העומד על משמר חירותו. מלבד זאת אני מראה, כי לאמיתו של דבר אין איש מסתלק מזכותו זו אלא אם כן העביר לזולתו את הסמכות להגן עליו, ומי שכל איש ואיש מעביר לידו יחד עם זכותו לחיות לפי רוחו גם את הסמכות להגן על עצמו, בהכרח שהוא מחזיק בזכות זו שלא במוגבל. ומכאן אני מוכיח כי המחזיקים בשלטון העליון זכאים לעשות כל שבכוחם לעשותו והם בלבד שומרי הזכויות והחירות, ואילו שאר הבריות חייבים לנהוג בכול לפי החלטתם. ואולם, לפי שאת זכותו להגן על עצמו אין שום אדם יכול לשלול מעצמו עד כדי כך שיחדל מהיות אדם, אני מסיק מזה כי אין איש יכול להיות משולל זכותו הטבעית לחלוטין, אלא שהנתינים שומרים לעצמם דברים מסויימים כאילו לפי זכות טבעית, אלא מתוך הודאה שבשתיקה ויש שהם מתנים אותם בפירוש עם אלה שהשלטון בידם…..לאחר מכן אני מראה כי אלה שהשלטון העליון בידם הם השומרים והמפרשים אף של המשפט הדתי ולא בלבד של המשפט המדיני, והם בלבד זכאים להכריע מה צודק ומה אינו צודק, מה הוא מעשה של יראת שמים ומה הוא מעשה של פריקת עול שמים.

ובכן תשים לב למהלך הדברים ההזויים האלה. הם לא רק דמגוגים הם גם לא מציאותיים. הרי מתי אני או אתה וק"ו כל הנולדים בכל רגע, נתנו למישהו אחר שיהגן על עצמנו ? כלומר הוא מתחיל עם חופש מוחלט ומסיים עם קלישאה דמיונית כאילו השלטון העליון קיבל מאתנו מתי שהוא איזה בקשת עזרה. הרי במציאות זה לא כך. במציאות אנו נולדים אזרחים בכפיה. ואפי שנסכים לרגע שיש לנו צורך בהגנה, אז ממתי שכיר חרב הוא האדון שלנו ? כלומר בזה שהוא מגן עלי יש לו שליטה טוטלית עלי ? אני מוותר על חירותי כי אחרת אני ימות ?! עדיף כבר למות !!

והוא מסיים את ההקדמה בזה שהוא משכנע את השרלטן לתת לו חופש דעה, ככה השרלטן ימשיך לשלוט בנו לנצח. והנה קמה לו העם היהודי החופשי המדומיין, ומדמיין שיש לו חירות. הוא מדמיין שהוא זה העם והוא זה המדינה ובתכלס לך ספר לו שהוא נולד בכפיה על ידי ההורים והם המשוגעים מסרו אותו אחרי כבוד למולך. לך ספר לו שהוא משולל כל זכות אפי' לדרוך על כדור הארץ ואפי' לאגור מים אסור לו. ועוד חייב להקריב את עצמו כרווק על מזבח המולך בלי שהוא או הוריו יקבלו משהו בתמורה. מה שהוא מקבל זה חופש דעה. מה הוא יעשה עם זה ? השד יודע !! אבל בתכלס השרלטן מוסר אותו לאלוהי הכסף והקניין. לא לפני שעיצב אותו מראש ובכפיה על ידי חינוך הליבה, להיות רובוט אנושי כהון אנושי לטייקונים, הרי אסור רח"ל לחלק את הצמיחה בשווה לכולם. כלומר אפי' אם חשבנו לפחות יש לו משהו מיזה, הנה בא אבי שמחון ואומר יש ברירה טבעית, כלומר זה גם מקרי לגמרי, יכול מאוד להיות שהוא ימות מרעב, ואז השרלטן אומר לו: תמות בשקט.

ואת כל זה – טוען שפינוזה, הוא יוכיח מהדת ומכתבי הקודש הנוצריים וכמובן להבדיל אלף הבדלות מהיהדות. ובכדי לעשות זאת הוא חייב לסרס את היהדות שיתאים לשיגעוניו.

בפרק הראשון הוא עוסק במהי נבואה. וכמובן נבואה לדעתו היא לא חכמה ובוודאי לא פילוסופיה. וככה בפרק השני הוא קובע שנביאים הם רק דברי מוסר. הם לא היו מלומדים, במילא רק הפילוסופים חכמים ויודעי האמת.

מה הוא עושה כאן לעומק ? מונופול על החכמה !! ואצל מי נמצא המונופול הזה ? אצל הפילוסופים כמובן. יש לו כביכול משהו שהוא קורה לו "אור טבעי" וזה קיים אצל כל הפילוסופים. והנביאים לא דיברו עם אור טבעי אחרת מי צריך אותם ? הרי האור הטבעי קיים אצל כולם ?! מכאן הוא מוכיח שהנביאים לא דברו באור טבעי. כזה שוטה גומר לא ראיתי כבר מזמן. הרי הנביא הוא במקום שההמון עצלן להיות נביאים בעצמם על דרך הַֽמְקַנֵּ֥א אַתָּ֖ה לִ֑י וּמִ֨י יִתֵּ֜ן כָּל־עַ֤ם יְקֹוָק֙ נְבִיאִ֔ים כִּי־יִתֵּ֧ן יְקֹוָ֛ק אֶת־רוּח֖וֹ עֲלֵיהֶֽם: כמו שהפילוסוף הוא פילוסוף לאלה שמתעצלים להיות פילוסופים בעצמם. אז אייך שוטה גומר אתה מוכיח שהנביא לא דיבר מאור טבעי ? מה עוד הפילוסופיה עצמה מאוחרת לנביאים הרי מצד חז"ל אחרי שבני אנוש קיבלו את אחדות הבינה בעקבות שלמה המלך ופילוסופי יוון, החכם עדיף על הנביא. הווה אומר לדרוש מהפסוקים הוכחות שהנביא דיבר אך ורק על פי האור הטבעי. זאת דרישה הזויה. בני אנוש עוד לא הבינו שיש אור טבעי אחידה לכלום, כל אחד האמין באלים אחרים, במילא הנביא לא יכול היה לדבר פילוסופיה נטו. אבל ברור לכל ילד שלמד בחידר שהנביא דיבר אך ורק מה שנקרא פילוסופיה.

שפינוזה לא הלך בכלל לבדוק מה לעומק אומרים הנביאים, הוא דבר ראשון רצה לשלול את סמכותם. ולכן הוא לוקח לעצמו את המונופול על החכמה ועל האמת, ואומר שהנביאים בכלל לא עסקו בחכמה ולא בעיונים פילוסופיים, הם רק דרשו מוסר. והנה קיבל את המונופול על החכמה והוא ורק הוא יודע את האמת. ומה היא האמת ? שבני אנוש חייבים משטרים טוטליטריים ועוד משכנע אותנו שאנו בעצמינו ביקשנו מהם לשלוט שכנ"ל לא היה ולא נברא לעולם.

בעקבות ההפרדה הזו שפינוזה דורש בתוקף שתהיה הפרדה בין פילוסופיה לבין הדת והיהדות. קם לו דורות של בורים שלא מבינים כלום. והסברתי את זה בטוב טעם במאמר " מדריך היהודי לכלכלה יהודית ". והנה דברי משם:

במערב המודרני במאות האחרונות הפרידו את המדעים לאסכולות (היו לכך הרבה סיבות והעיקר שבהם היא הקלות ללמד תלמידים), ככה שאף מדען באמת הוא לא פילוסוף (פילוסוף הוא זה שהוא רב תחומי – ולא כחמור נושא ספרים – בעיקר בכדי לצקת יסודות חשיבה שעל פיו שאר המדעים פועלים. לדוגמא: מתודה מדעית היא פילוסופיה. האם נכון היה לפילוסופים לקבוע במתודה המדעית שרק חוק טבע שהוא סימטרי בזמן ובמקום הוא חוק טבע ?! לא זה היה טעות שעצר את המדע. רק אחרי שהמדעים הלכו גם עם מדעי הסתברות, המדע התחיל לצמוח), ולכן אין לו מושג ירוק אפי' בתחומו עצמו. לדוגמא כלכלן או משפטן שלא יודע בשביל מה צריך כלכלה או משפט. ועל איזה יסודות הם בנויים כלומר מה המטרה הסופית של משפט וכלכלה?! הוא נשאר שטחי פנאט אפי' שיש לו אלפי שעות לימוד וניסיון חיים וכו' וכו'. כלכלה ומשפט כל כך תלויים זה בזה שלדעתי אפי' ללמד תלמידים אסור להפריד אותם. כל המושג משפט וצדק מתחיל ונגמר בכלכלה. כל המושג כלכלה מתחיל ונגמר במשפט וצדק.

ביהדות כפי שהסברתי לך במייל הקודם, למודים הכל (אפי' שרבי הקדוש עשה סוג של הפרדה = ששה סדרי משנה. היא רק הפרדה טכנית ולא הפרדה מוחלטת כמו באסכולות במדע. מה עוד, שבאים לתלמוד תמיד התלמוד מכניס סוגיות אחרות לתוך הסוגיות שאנו לומדים ככה שאפי' שלומדים נזיקין אנו תמיד לומדים עוד הרבה סוגיות מתחומים אחרים). כלומר לא עושים את ההפרדה בגלל הכשל שבדבר כנ"ל. כלומר תמיד תלמיד חכם הוא זה שמבין דבר מתוך דבר שזה אומר כל התחומים קשורים זה לזה ואף אחד לא יכול להתקיים כשלעצמו. לדוגמא, אי אפשר לומר קניין בלי להכיר אייך הומצאה הקניין ומהי קניין קביל. אי אפשר לומר לא תגנוב בלי להבין שלפני המצאת הקניין לא היה מושג כזה לא תגנוב. כלומר קניין וערך של לא תגנוב תלויים לגמרי זה בזה ואחד מהם לא יכול להתקיים כשלעצמו.

שרוצים ללמוד משהו, אתה חייב לדעת את ההנחה הראשונית ואת המטרה הסופית. אין אמת כשלעצמו (אמת מארץ תצמח), אמת תמיד היא יחסית למטרה ולתכלית. אז מהי התכלית ? שאל כלכלן או משפטן מהי התכלית ? מי צריך להתקיים הישות הדמיונית = המדינה\לאום\גזע וכו' או הפרט ? לכמה זמן הישות או הפרט אמורה להתקיים ? האם משהו מחוץ לי צריך להתקיים (זה ע"ז של תורה) או אני וככה כל אני ביקום הוא האמור להתקיים ? את מי באים לשרת ? את המדע או את האדם את החברה הדמיונית או את האדם ?

שתלמיד לא מבין את כל זה והוא בא ללמוד כלכלה, הוא שומע על חוקים כאילו הם עמודים כשלעצמם. ביקוש והיצע פלוס יד נעלמת. תשאל אותו, ידידי היקר אין שום ביקוש הכל שלי וחייב אני לומר שכל העולם נברא בשבילי. אה, תאמר יש לא תגנוב ויש שוטר עם רובה. אוקיי אני גם יכול להחזיק רובה. מכאן אנדרלמוסיה ואנרכיה = המבול המקראי = כל המלחמות ההיסטוריות.

התלמיד חושב שהוא לומד מדע, חוקי טבע חוקי חברה, ובתכלס הוא לומד שטויות. הוא לומד מן משחק וכמו בכל משחק יש לו חוקים ככה קבעו לו חוקים מהבטן ואז הוא לומד אייך לשחק. ותמיד יש מקום לאקראיות ככה שגם הלמדן\הכלכלן הכי טוב יכול להיות עני מרוד מאוד. אומר מרוב טיפשות "אבי שמחון" שיש ברירה טבעית במשחק הכלכלי, המדעי לדעתו. האם זאת המטרה הסופית של לימודי כלכלה ? שנישאר בברירה הטבעית ? אם ברירה טבעית מה אנחנו מתערבים ? בשביל מה האדם צריך להיות אדם תבוני ונבון ? האדם רוצה לנצח את הברירה הטבעית\העיוור. וזה תוקף הכוח החברתית והתבונה בכדי לא להיות אקראי תחת הברירה הטבעית.

ולכן אני מאוד מתעקש שכל תלמיד ידע את התמונה מלמעלה ככה יבין מהי קניין ואייך הוא הומצאה ואייך הקניין יכול להיות קביל. לדוגמא האם אסכם נישואין בינך לאשתך הם קבילים ? הרי מנין לך הזכות למנוע ממני (לפחות לשכנע) את אשתך וההפך ?  כלומר שבני אנוש המציאו את חוקי המשפחה, הם צריכים להבין שאם זה לא קביל זה לא יכול במציאות להתקיים. נקודת ההנחה היית שתמיד יש שוויון בין כמות הזכרים לכמות הנקבות ככה שיש לכל אחד אישה ולכן הם קבילים על פי הצוו הקטגורי או הצוו של הלל התלמודי. ולכן באמת שלמה המלך יוצא מגדרו כלפי הנואף, שבניגוד כלפי קניינים כלליים שלמה המלך אומר "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב", לא כן כלפי נואף, כלפי הנואף שלמה המלך נזעק: הַ֭בָּא אֶל־אֵ֣שֶׁת רֵעֵ֑הוּ ל֥אֹ יִ֝נָּקֶ֗ה כָּֽל־הַנֹּגֵ֥עַ בָּֽהּ: נֹאֵ֣ף אִשָּׁ֣ה חֲסַר־לֵ֑ב מַֽשְׁחִ֥ית נַ֝פְשׁ֗וֹ ה֣וּא יַעֲשֶֽׂנָּה: נֶֽ גַע־וְקָל֥וֹן יִמְצָ֑א וְ֝חֶרְפָּת֗וֹ ל֣אֹ תִמָּחֶֽה: כִּֽי־קִנְאָ֥ה חֲמַת־גָּ֑בֶר וְלֽאֹ־יַ֝חְמ֗וֹל בְּי֣וֹם נָקָֽם: לאֹ־יִ֭שָּׂא פְּנֵ֣י כָל־כֹּ֑פֶר וְלֽאֹ־י֝אֹבֶ֗ה כִּ֣י תַרְבֶּה־שֹּֽׁחַד: (משלי) אתה יכול להבין מכאן שיש הבדל גדול בין קניין אישה ובעל, שהם תמיד קבילים, לבין קניין אחר שאם מישהו רעב סימן שאין לו קניין ואם אין לו קניין, גם הקניין שלך לא קביל ולכן מותר לו לגנוב. חז"ל אומרים שחובה על כל אדם לדאוג לזיווג לחברו. ולמה ? כי אז כנ"ל גם קניין אשתך וההפך הם לא קבילים. ותשים לב שחז"ל אומרים את זה אפי' שיש תמיד שוויון בין זכרים ונקבות ביקום. בכדי שאשתך תהיה באמת שלך ואתה תהיה באמת שלה, שניכם צריכים לדאוג לכל בני הגיל שלכם בסביבה החברתית שלכם ואפי' מחוץ לו. רק ככך הנישואין שלכם קבילים במציאות. אותו דבר לגבי שאר הקניינים.

אני מקווה שהנקודה שניסית להעביר לך, מובנת לך. בכדי להבין בכלכלה צריכים להבין את היסודות של התבונה האנושית. בכדי להבין בכלכלה יהודית חייבים להבין קודם את היסודות של החשיבה היהודית. ולכן אני מתעקש שכל תלמיד יכנס לפרדס, ורק ככה יבין מהי כלכלה יהודית.

————————————————————–

ובכן, הייתי מתעכב על כל טיעון שלו בכל פרק ופרק כי יש לי הרבה מה לומר, אבל מה הטעם ? תראה בעצמך שכל הדמגוגיה שלו מובילים למטרה קבוע מראש לקחת לעצמו את המונופול על החכמה והאמת ובעקבות זה לשלוט ברוח כל האדם על ידי המשטר הטוטליטרי. על פי התוצאה אפשר להבין את המטרה. ובכדי לשכנע אותנו הבני חורין על כך, הוא מתפלסף עם הדמגוגיות שלו, ולא מרגיש שהוא מראה אך ורק בורות ושטחיות משווע.

מה שקרה בהמשך השנים היא, שכל הבורים למיניהם סמכו על שפינוזה בעיוורון מוחלט בלהבין מהי יהדות מהי נבואה וכו' וכו' כלומר הוא נהפך לבר סמכא בענייני יהדות. והנה התגשמה החזון שלו וקמה לה מדינת היהודים. ושמעתי מפילוסוף ישראלי משכיל שאומר: שפינוזה היה כמעט נביא בזה שחזה מראש שתקום מדינת היהודים. וזה נכון ששפינוזה על פי הבורות שלו חשב שזה אפשרי ואומר את זה במאמר. אבל זה לא נבואה רק בורות. אין מצב לעולם שהיהודי יקים על עצמו מדינה. בכדי שהיהודי יקים על עצמו מדינה הוא צריך להיות קודם בור ועםארץ גמור כמו שפינוזה ורק אחר כך הוא יכול להקים לעצמו מדינה וככה בדיוק זה פעל. והנה עכשיו שהולך לקום עלינו מדינת ההלכה, אולי החילוני יבין לעומק מהי החשיבה היהודית. ואני לוקח לעצמי אומץ לומר שבעתיד החילוני בעצמו יבטל את המדינה וישחרר את היהודים לחירות.

בפרק ג' הוא מתפלסף להוכיח שהברית הישנה כלומר נבואת היהודים היא אך ורק ליהודים ולא אמיתות אוניברסליות. והשוטה הזה לא מבין שנכון כמו מזג האוויר לא אוניברסלי לכל במקום באותו זמן ושכמו השמש לא זורח באוניברסליות בכל מקום באותו זמן ואותו דבר השעון הוא לא אוניברסלי בכל מקום באותו זמן, ככה יש נבואות ששייכים אך ורק לארץ ישראל. והוכחנו את זה בנושא הלוח העברי הקדום שנדרש במיוחד בארץ ישראל שחייה על גשמים, ולא במצרים או בבל ששם יש נהרות ומים לרוב. ראה עוכר ישראל המודרני – פרשת אליהו ואחאב. אבל לעומק אייך בודקים את המזג האוויר בכל מקום ומתי יום בכל מקום ואיך פועל השעון עצמו ?! זה כן אוניברסלי. ואת זה שפינוזה לא ידע להבחין מרוב שיש לו מטרה קבוע מראש.

באותו פרק הוא מתפלסף על נצחיות היהודים ומסביר כנ"ל שזה טבעי כי יש להם את ברית המילה. ומביא את סיפור הצמה של הסינים. ראה לעיל את דברי הפרופ' היקר.

בקיצור כמו בפרקים הקודמים, יש לו מטרה ברורה מראש ככה שאין טעם להתפלסף עמו על כל פסיק ופסיק. מה שמעניין שדווקא ברית מילה היה חייב לתת לו את ההבנה שלעולם אבל לעולם אין מצב שבני ישראל יקימו על עצמם מדינה. והנה דווקא בגלל חוסר הבנה מהי בכלל ברית מילה, הוא מנבא כביכול שהמדינה\הממלכה עוד תקום. מה שהוא לא יודע שמלכות ישראל אסרה את ברית מילה מאותו סיבה שברית המילה היא אנטי תזה לכל משטר ודגל. והסברתי את זה במאמר מלכות ישראל מול ברית מילה

הוא מסכם כמובן את הפרק שאין עם נבחר, אי אפשר שהאלוהים יבחר בעם נבחר. רק כמובן בפילוסופים שהם האלוהים בעצמם ועל כך הוא מדבר בפרק הבא.

ובכן הוא אומר בפרק ד': באמת אלוהים פועל ומנהיג את הכל מתוך ההכרח של טבעו ושלימותו בלבד והחלטותיו ורציותיו הן אמיתות נצחיות וכרוך בהן תמיד ההכרח.

וכפי שאמרתי לעיל, אם היה באמת מאמין בשטות הזו, אז מה הוא מתערב בכלל, תן לאלוהים לפעול בהכרח שלו. כלומר הוא חייב להיות כזה לץ מארץ הלייצניים בכדי לומר את זה. ומה עוד, מאיפה לקח את הטיפשות לחשוב שקוראי המאמר כאלה מטמטמים. הרי ברור מאליו מה הוא רוצה. הוא רוצה לומר שהפילוסופיה הוא האלוהים, נקודה.

ומסיים את הפרק בזה שאומר: נמצאנו למדים, כי כתבי הקודש ממליצים בהחלט על האור ועל החוק האלוהי הטבעי. הווה אומר הפילוסוף הוא האלוהים. אם אני הייתי מסיק מיזה שאם לכל אדם יש אור טבעי אלוהי, אז מיהו החושב להעמיד עליו משטר ושרלטן ?! וככה בדיוק חושבת היהדות. אבל שפינוזה לא רוצה חירות הוא רוצה טוטליטריות וטוטאליות.

בפרק הבא ה' הוא שוב חוזר ומדגיש שהברית הישנה היא לא חוק האלוהי כי היא מיועדת רק לעברים. מכאן אין צורך מבחינתו לחקור לעומק מהי יהדות. אגב הוא תמיד מסרס את הכתובים לומר כאילו משה היה מלך ולעברים היו משטר. שכמובן זאת שקר מוחלט. לעולם לא היה משטר על פי התורה ועל פיה אסור בכלל משטר. ראה בשמואל את הקללות שתבוא עלינו כי רצינו משטר. הוא עושה את זה בפרק הזה משיח לפי תומו כביכול, ועושה את זה בהמשך לכל אורך המאמר. כלומר או שהיה בור אמיתי או שהוא היה לץ מארץ הלייצנים ורצה אך ורק את המטרה הסופית שהיא מדינה טוטליטרית.

הוא כמובן ממשיך בפרק הזה לשכנע אותנו למה בני אנוש חייבים אבל חייבים משטר. אחרת הם בהמות. ובכדי שלא תאמר הנה היהודים חיים אלפי שנים בלי משטר, אז הוא טוען שהיה להם משטר ובאותו נשימה אומר שהברית הישנה הוא לא חוק האלוהי. כמובן רק המשטר הוא חוק האלוהי. אז תחליט כבר האם הברית הישנה היית מדינה אז החוק שלה היא חוק אלוהי או שהיא לא חוק אלוהי אז לא היית מדינה. אתה לא יכול להחזיק בשני הקצבות.

בפרקים הבאים אותו סיפור, בפרק ו' הוא מדבר על נסים וכאן כבר הוא לא נזהר כלל כמו שהוא נזהר בפרקים על הנבואה. בקיצור המטרה ברורה, אם יש מישהו שהנסים היא ההוכחה בשבילו ובעקבות זה לא יקבל את סמכות הפילוסופיה, אז זאת בעיה. ולכן אין כמובן נסים. בפרק ז' הוא עובר לפירוש המקרא. וככה בפרק ח' ט' וי' הוא כולו ביקורת המקרא, שעסקנו כבר בהם בהרחבה במאמר סוד השנים עשר של האבן עזרא, ובמאמר חקר העברומיותר לחזור עליהם כאן. בכל אופן שוב המטרה כאן ברורה, שאם הילדים עד שמתבגרים מאמינים באומנה שלימה במקרא, ולכן לא יקבלו את סמכות המשטר, אז בוא נעשה להם ביקורת מקרא והנה אין להם יותר על מי לסמוך. וכמו שהראיתי במאמר סוד השנים עשר של האבן עזרא ובמאמר חקר העברשאין לכל מבקרי המקרא על מה לסמוך. כי ביקורת המקרא היא מעשה יהודית מאז חז"ל ומיהו הטיפש שחושב שהוא המציא את הגלגל?  רק הכוונה ברורה, שאולי ההמון הלא רגיל בהם, ישמע את הביקורת ומרוב טיפשות יאמץ לעצמו עבדות המשטרים. וזה לצערינו פעל בתקופת ההשכלה ופועל על יחידים גם היום. ואני בעצמי העברתי הרבה ביקורת על כך שאנו היהודים אשמים בכך. כי מתי שיש השכלה בחוץ אתה לא מסתיר יותר כלום. ובזה אני עוסק זה עשור.

בהמשך בפרק יב' הוא הופך את התורה משמים לפילוסופיה. שוב אותו כשל כמו לעיל. קודם מפריך את התורה משמים עם הביקורת המקרא, ועכשיו מחזיר את התורה משמים בטענה שזה פשוט הפילוסופיה. בפרק יג' הוא חוזר לדמגוגיה שלו כמו מקודם. בפרק יד' הוא מגיע כמובן למסקנה שרצה מראש שהוא: עוד עלי להראות עתה, והוא שאין בין האמונה, או התיאולוגיה, לפילוסופיה שום עסק ושום קירבה. ודבר זה אי אפשר שיהא נעלם מעיניו של מי שהכיר את התכלית והיסוד של שני ענפי הידיעה האלה, הרחוקים זה מזה כרחוק השמים. שהרי תכלית הפילוסופיה אינה אלא האמת, ואילו תכלית האמונה, כפי שהראינו די הצורך, אינה אלא הציות ויראת שמים. נוסף לזאת, יסודות הפילוסופיה הם המושגים המשותפים, והיא דין להעלותה מתוך הטבע בלבד.

הווה אומר הפרדה. ובפרק טו' התיאולוגיה לא יכולה לשרת את התבונה וההפך. אז מה התפלספת עד הלום ? זה שני הפכים מתחילה אז מה הטעם בכל ההתפלספות ? אבל מי ישים לב הרי יש לי מטרה והיא לבלבל במוח העיקר שתקבל את המשטר הטוטליטרי שלי. הוא מאשים שם את הרמב"ם שמנסה לקבוע שכתבי הקודש תלויים בתבונה, ואומר מתוך בורות שהרמב"ם הוא הראשון בזמן שחז"ל כבר אמרו את זה במפורש. בכל אופן מה איכפת לשפינוזה שהפרושים חושבים ככה. הרי זה אמור להיות טוב, הלא כן ? הרי אם הפילוסופיה\התבונה הוא האלוהים והרבה מחז"ל אומרים במפורש שבלי התבונה אין תורה, והרמב"ם בעקבות חז"ל מסכים עמם, אז מה הבעיה שלך לעזאזל ? אלא מה שפינוזה הבין טוב טוב שהפרושים = היהודים, לא רוצים משטר. ויש להם חוקה משל עצמם ככה שהם לא צריכים משטר ולא צריכים את חוקי אלוהי הפילוסופים, ואז היהודים נשאר בני חורין ואת זה שפינוזה לא מוכן לקבל. מה עוד הוא צריך את התיאולוגיה בשביל ההמון להשאיר אותם בורים: ושממנו (מהתיאולוגיה) באה נחמה רבה לאלה שאין כוחם גדול בתבונה, ושממנו צומחת לה למדינה תועלת נכבדה,,,,,, רצוני לציין כאן במפורש לענין התועלת והנחיצות של כתבי הקודש, כי בעיני היא גדולה עד מאוד. כי  לפי שאין בידנו לתפוס באור הטבעי, שהציות הפשוט הוא דרך הישועה,,,,, הרי שכתבי הקודש הביאו נחמה גדולה מאוד לבני תמותה. הלא כולם בלי יוצא מהכלל יכולים לציית, ומעטים מאוד בלבד, בהשוואה לכל המין האנושי, הם אלה הרוכשים הרגל של מידות טובות לפי הדרכת התבונה בלבד, ולכן אלמלי לא הייתה לנו עדות זו של כתבי הקודש, היינו מסופקים בישועתם של כמעט כל האנשים.

בקיצור האופיום להמונים הנודע של קרל מרקס וכנראה לקח את זה משפינוזה. בכל אופן שפינוזה מפחד שמה היהודים עוד יאמרו בצדק שהתורה שלהם היא היא הפילוסופיה האמיתית, וההפרדה של התורה לתיאולוגיה ותבונה היא המצאת השרלטנים למיניהם. וזה באמת דעת רבותינו תמיד. ולכן שפינוזה לא מאפשר זאת וכועס על הרמב"ם ובלא צדק כי הרמב"ם כן הצדיק את המשטר של מלכות בית דוד לפחות. מה שאין כן שאר הפרושים שוללים מכל וכל את מלכות בית דוד ואפי' את סמכות שבט לוי כלומר על פי הנביאים אנו נחזור לבכורים ששפינוזה בעצמו אוהב את זה כאן במאמר בפרק יז'.

בפרק הבא טז' הוא עובר למדינה הטוטליטרית שלו ומהן סמכותם: יוצא מכאן שהרשות העליונה, שעליה בלבד, גם לפי המשפט האלוהי וגם לפי המשפט הטבעי, מוטל התפקיד לשמור ולהגן על הזכויות השלטון, מגעת לה הזכות העליונה לקבוע לגבי הדת כל מה שיראה לה, והכל מחויבים לציית להחלטותיה ופקודותיה בנידון זה, לפי הבטחת האמונים שנתנו לה, ושאלוהים מצווה לקיימה במילואה.

בפרק הבא יז'  הוא דן לגבי האסון של הפרדת הרשויות. כלומר הוא נגד זה. גם כאן בפרק הוא אומר משהו מבהיל מבחינת חשיבת היהדות: לתקן את כל הדברים באופן שכל האנשים, תהיינה נטיותיהם מה שתהיינה, יעדיפו את זכות הכלל על טובת הפרט. וזה כמובן ע"ז לשמה. ובכדי להשיג את הדברים האלה שפינוזה מסביר שהקדמונים באמת המציאו את האלים למיניהם. כלומר למה שפינוזה לא מסיק מכאן מהי ע"ז של תורה ? הרי זאת בדיוק ע"ז של פעם שאסור על התורה רק בגלל שהיא מקדישה את הכלל הדמיוני מעל הפרט. כלומר שפינוזה דיי קרוב להבנת העניין אבל יש לו עצירות. אגב לכל אורך ההתפלספות שלו יש לו את אותו עצירות, כי שיש לך מטרה מראש אין לך תבונה מינימלית. וזה הכשל שלו לכל אורך המאמר שלו.

בהמשך הוא מגייס שוב את המקרא ואת משה לטובת המשטר שלו. הוא כמובן הופך את משה כמלך ואת מעמד הר סיני כדמוקרטיה. הוא מנסה בכל הכוח לטעון שהיה משטר תמיד. והדת כביכול הגיע אחר כך, וזה גרם לאובדן המלוכה. בקיצור דמגוגיה זולה להגיע לעיקר הנ"ל = משטר טוטליטרי.

הוא תמיד לא עקבי וכאן גם כן: הרי מצד אחד הוא רוצה את התיאולוגיה בשביל המונים וכאן הוא מאשים את חורבן הממלכה היהודית הראשונה בגלל הדת שנכנסה מהדלת האחורית על ידי שבט לוי והנביאים.

והוא מסיים את הפרק בזה: מתוך הדברים שהראינו בפרק הזה מתברר, כי המשפט האלוהי או משפט הדת מקורו בברית, שבלעדיה אין שום משפט זולת המשפט הטבעי. בקיצור התיאולוגיה לא רלוונטית לאף אחד חוץ מי לעברים אז. ושוב דמגוגיה זולה.

צדיק, התעייפתי מאוד, ולכן אולי אני המשיך בימים הבאים. בינתיים אני מקצר מאוד. בפרק יח' שוב דמגוגיה זולה כי הוא טוען שאפי' נאמר שהממלכה של משה אמור היה להישאר לנצח, זאת ממלכה לא ראלית למי שרוצה לסחור עם שאר העמים. כלומר זאת תהיה ממלכה סגורה פנאטית וכו' וכו'. ואנו יודעים שזאת שטות מוחלטת הרי שבט זבולון סחר עם כל הישוב של בני קדם. הוא מניח הנחות שהיה ממלכה ואומר שהיא ממלכה לא ראלית. ושוב תראה כמה שהוא לא עקבי, הרי או המדינה של משה היא מדינת האלהים או שהיא רק מדינה סגורה. תראה שם את הדברים האלה: עד מה מסוכן הוא הן לדת והן למדינה לתת להם למשרתי הקודש זכות כל שהיא לפסוק הלכות, או לנהוג את ענייני הממלכה. לעומת זאת הכל יהיה בהרבה יציב יותר, אם משרתי הקודש יהיו מוגבלים שלא לתת תשובה בשום ענין אלא אם נשאלו תחילה. בהמשך שם: אנו רואים כמה הכרח הוא גם למדינה וגם לדת לתת לרשויות העליונות את הזכות להכריע מה מותר ומה אסור. הרי אם אי אפשר היה לתת זכות זו של הכרעה בין המעשים אפילו לנביאי אלוהים, בלא שייגרם נזק גדול למדינה ולדת, על אחת כמה וכמה שאין ליתנה לאלה שאינם יודעים להגיד את הבאות ואף אין בידם לעשות מופתים. בהמשך הוא אומר דברים שהם ממש למות: אנו רואים כמה זה מזיק לעם, שלא הורגל לחיות בממשלת מלכים ויש לו כבר חוקים חקוקים (רגע רגע, מי לא הורגל,,,, הרי תמיד היו משטרים ואפי' משה היה מלך?! זבל שכמותך !!), לבחור לו מלך. כי העם לא יכול שאת שלטון גדול כל כך, וסמכות המלך לא תוכל לסבול חוקי העם ומשפטיו, שנקבעו על ידי מי שסמכותו פחותה, ועל אחת כמה וכמה שלא תתעורר להגן עליהם, ביחוד מפני שקביעתם אי אפשר שתהא בה כל התחשבות במלך אלא התחשבות בעם או במועצה בלבד, שחשבה כי הממשלה בידה. ועל כן ככל שהמלך מגן על חוקי העם העתיקים הרי יותר משיהא נראה כאדוני העם יהא נראה כעבדו

בפרק הבא יט' נאמר: כשאמרתי קודם, שהמחזיקים בשלטון הם בלבד יש להם הזכות לכל דבר, ובהחלטתם בלבד תלוי כל משפט, נתכוונתי לא בלבד למשפט האזרחי אלא גם למשפט הדתי. כי הם חייבים להיות הן המפרשים והן המגינים אף של המשפט הזה. זאת רוצה אני לציין כאן במפורש ולדון בו במיוחד בפרק הזה,,,,, תחילה רצוני להראות שהדת אינה מקבלת תוקף של חוק אלא על פי החלטתם של אלה שבידם הזכות לשלוט. ושאין לו לאלוהים שום מלכות מיוחדת על בני אדם אלא באמצעותם של המחזיקים בשלטון.

בקיצור הוא ממשיך שם לקשקש שוב על זה שאנו היהודים במילא לא מחויבים לאלוהים כי ברגע שגלינו לבבל בוטל כל הברית. בקיצור הוא לא עקבי ומבלבל במוח: שכן לא נוכל בשום אופן לפקפק, כי בו ברגע שהעברים העבירו את זכותם למלך בבל (מתי זה קרה ? מדומיין שכמותך !!), בטלו מיד מלכות אלוהים והמשפט האלוהי. כי על ידי הדבר הזה גופו בוטלה לגמרי הברית. קשקשן מטופש. אתה מבין – ר' חיים היקר – לאן הוא חותר ? ובלי להתבלבל שוב הוא מגייס מיד את הנביאים ואת האלוהים לשמור אימונים למלכות בגולה: וגם ירמיהו מזהיר אותם במפורש על הדבר הזה לאמר: ודרשו את שלום העיר ההיא לא יכלו כמשרתי השלטון אלא כעבדים. רגע רגע, הרגע אמרת שאנו לא מחויבים יותר לנביאים ולאלוהים ?! כזה בלתי עקביות לא מצאתי אצל שום הוגה רציני, לא אצלינו ולא אצל האומות. ועם השוטה הזה בן גוריון בא לחזו"א, אתה מבין ? תמשיך לראות את המאמר הזה עד סופו ותראה כמה הזוי האדם הזה היה מכל בחינה.

בפרק האחרון הוא נותן לאזרח העבד נרצע זכות לחשוב וזהו. הא, הוא נותן לו גם זכות לדבר. וואלה !!!! איזה חמוד הוא היה.

בזה סיימתי ידידי היקר לעבור ברפרוף על המאמר, אם כי יש הרבה מאוד לדבר על כך, כי בכל מילה ומשפט שלו, יש לי ביקורת. אם היה לי יראת שמים הנכון הייתי עושה זאת, אבל כנראה שאין לי מספיק יראת שמים. אבל על פניו את העיקר אמרתי.

בברכה

Max maxmen

היום יד' תמוז תשע"ט שמעתי הרצאה מאלפת ששייכת לנושא הנידון כאן, מפי ד"ר ג'ולי קופר. שפינוזה בעברית: מקלצקין עד יובֵל | ד"ר ג'ולי קופר אני ממליץ בחום לשמוע אותה בעיון רב ולעומק.

<span dir=rtl>6תגובות ל‘שפינוזה והיהודים’</span>

  1. עצה טובה ידידי, תחלק את הרשומה הארוכה הזו לכמה רשומות – כל רשומה מטפלת בשאלה אחת וכל קל יותר לקרוא.

    Liked by 1 person

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s