מהי תקומה? ומתי היה התקומה של היהודים?

מהי תקומה?

ומתי היה התקומה של היהודים?

בעקבות הפיגועים בערים חרדיות בזמן האחרון, הלאומנים ובני המשטרים, מנסים לסחוב את הנוער החלש ונבער ללאומניות הפנאטית המודרנית. באקראי ערוץ התקשורת כאן 11 מצא בחור חרדי שרב עם הנוער הזה, ולכן הם ראיינו אותו לערוץ. הריאיון  הזה עם הבחור החרדי הקלסי, הטריף את הלאומניים הפנאטים ברשתות. והתפתח דיונים קשים עמי על הנושא הזה = לאומניות תקומה ריבון אדם על אדם וכו' וכו'. ולכן החלטתי לכתוב את המאמר הזה להסביר בטוב טעם את הנושאים האלה ואגב זה נבין מהי תקומה ומתי היה התקומה שלנו.

מהי תקומה?

ובכן, למי אין תקומה? למי שמת!! מכאן נבין שלמי שיש תקומה הוא לעומק קם מהמתים = תחיית המתים (ראו תחיית המתים – המשל והפשט).

המושג "חיים ומוות" ביהדות: חיים = נצחיות האדם על ידי זרעו, פלוס התקדמות אבולוציונית בתבונה ובמוסר והערכים (ההתקדמות של האדם מדור לדור, היא היא משמעות החיים העמוקה של היהודי). ומוות = הכחדה של הפרט\האדם. לא רק שהוא נקרע פיזית מהאבולוציה (לא משאיר צאצאים אחרי שלוש\ארבע דורות, על דרך על שלשים ועל רבעים), אלא עד שהוא נקרע פיזית מהאבולוציה, מספיק שצאצאיו נקרעים מההתקדמות האבולוציונית במוסר והערכים = כלומר הולכים אחורה במוסר והערכים = מוות.

ובכן, אם המוות הפיזית בפתח, כלומר אחרי שלוש\ארבע דורות אין לו כבר זרע?! אפשר עוד להחיות אותו – תחיית המתים, עם זה שצאצאיו נכדיו ניניו, חוזרים ליושנה = תקומה. יוצא לנו מכאן, שהתקומה תמיד מדברת על אדם שהיה כבר בשאול (כמעט שלא נשאר ממנו זכר = לא זרע פיזית ולא התקדמות הדורות ולא תלמידים) וקם בחזרה ומתחיל שוב את נצחיות החיים שלו פלוס התקדמות הדורות שלו.

בזה הסברנו מהי תקומה. אבל אין באמת תקומה בלי התקדמות כנ"ל שאין חיים בלי התקדמות, ובכל נקודת ציון של תקומה יהודית ההיסטורית חייבת להיות איזה מהפכה ביהודים, איזה התקדמות שונה לגמרי מהקודמת. ולכן נרחיב קצת להסביר מהי תקומה עמוקה ואמתית.

נשים לב שדיברנו עד עכשיו על אדם הפרט שזה עיקר היהדות על דרך "שמע ישראל השם אלוהינו (מול כל האומות) השם אחד = הפרט". אבל כל פרט חייב סביבה אנושית שבו הוא יוכל ליישם את חשיבתו ויוכל לחיות את חיו, הוא וצאצאיו לדורי דורות ולהתקדם – שההתקדמות זה העיקר כנ"ל. ולכן שמדברים על תקומה הכוונה תמיד לתקומה של הציבור היהודי = הדור ההוא. אם הציבור רח"ל הולך ומת – מחינת פיזית (לא משאיר זרע) ומבחינת התקדמות המוסר והערכים, כלומר הם הולכים אחורה במוסר וערכים, אז אפשר שהם מתאוששים וקמים שוב ומתקדמים, ואז המצב ההיסטורי הזה נקרא "תקומה".

בגדול יש כמה נ"צ (נקודות ציון) היסטוריות מתי היהודי קם לתחיה. 1. אדם הראשון ונח והאבות – שהם כולם היו פרטים יחידים בסביבה האנושית ההיסטורי שלהם,  ומכל אחד בזמנו התחיל תקומה פרטית חדשה.  2. יציאת מצרים אחרי הכחדת 80% מצאצאי יעקב. הצליח משה רבינו לעשות מהפכה, שלא עוד כל אחד מציל את עצמו (שלא הצליח לא לאדם ולא לנח ולא לאבות שנכחדו רובם במצרים), אלא מצילים כמה שיותר יחד עמך = אחד מחמשה, אחרת גם אתה לא תצליח כפי שהשיב משה רבינו להקב"ה שאמר לו: אַכֶּ֥נּוּ בַדֶּ֖בֶר וְאוֹרִשֶׁ֑נּוּ וְאֶֽעֱשֶׂה֙ אֹֽתְךָ֔ לְגוֹי־גָּ֥דוֹל וְעָצ֖וּם מִמֶּֽנּוּ: (במדבר פרק יד). אמר משה ראינו אייך זה הצליח לאבות. 3. המשכן אחרי חטא העגל. 4. אחרי גלות והכחדת עשרת השבטים וחברן הבית. המהפכה של אנשי כנסת הגדולה = התקומה הגדולה.

עכשיו נשים לב שתקומה תמיד חייבת להיות מתקדמת לעומת התקומות הקודמות, אחרת זה לא תקומה אלא עמידה במקום ואין עמידה במקום באבולוציה. כלומר כל תקומה מגיע בעצם עם מהפכה = התקדמות. והנה התקומה של האדם הראשון: אדם הראשון המהפכן המציא את חוקי המשפחה המסורתיים, ובזה נפרד האדם הנבון מהג'ונגל ונהפך להיות האדם במהות. נח המהפכן המציא את הקניין הפרטי שהקבילות המוסרית להמציא אותו היא אלא עם הירושה (שכל ילד נולד עם קניין, אחרת כל הקניינים של הקודמים לו, לא קבילים), שמושתתת על חוקי המשפחה של אדם הראשון. וכתוצאה מהמצאת הקניין על ידי חלוקת הארצות, הומצא הדינים האנושיים והצדק והמשפט. מה שנקרא שבע מצוות בני נח.

ושוב בני אנוש יורדים פלאים עם המצאת ריבון אדם על אדם על ידי נמרוד. כלומר נמרוד משעבד את האדם לכוליות המפשטת והדמיונית = לדגל\מדינה\לאום\גלובליזציה וכדומה, ששם תמיד האדם משתעבד לאיזה זהות דמיונית ולא רואה יותר שום צורך לא בתורת אדם ולא בתורת נח ולא בתורת האבות ולא בתורת משה = הוא מנסה לחיות את חיו שבעים שנה ואחריו המבול. כלומר לא הוא צריך לחיות לנצח על ידי צאצאיו ולהתקדם מדור לדור, אלא איזה ישות דמיונית צריכה לשרוד (לפי ההגות של מדעי המדינה הפרט חי רק שבעים שנה מה שאין כן מדינה הדמיונית חיה יותר זמן) ואולי גם להתקדם אם הריבון חפץ בכך. ולכן לא רואה צורך בילדים משלו ואפי' מוכן להעביר אותם למולך כפי שנוהגים הלאומניים הפנאטים המודרניים שמעבירים את זרעם הרווקים והרווקות למולך הלאומני הדמיוני (אני אומר פנאטים כי דתי לאומי יותר הזוי מהחילוני בן המשטר שלפחות במצב הזה רוצה להשתחרר מכל חוקי היהדות הרי זה מיותר לגמרי אם יש לו ריבון אדם על אדם. מה שאין כן הדתי לאומי שומר על חוקי המשפחה ואחר כך מעביר את זרעו למולך?! ואם ככה בשביל מה חוקי המשפחה?!). ואברהם נולד תחת ריבונותו של נמרוד. אברהם הולך לארץ ירושתו שירש מסבו שם בן נח, וטוען שאין קניין בלי הכנסת אורחים. וממציא את ברית המילה כאנטי תזה לכוליות הדמיונית של נמרוד. ראו ברית מילה בשביל מה?

יוסף ופרעה ממצאים את המונופולים (פרעה הוא המונופול על המים. ויוסף על החיטה ושניהם שיעבדו את האדם למלך. ראו מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל), שמכנסת את ההון האנושי אצל יחדים וככה בני אנוש נהפכים לעבדים בלי להרגיש. וככה בני ישראל משתעבדים בהמשך למצריים ומתבוללים שם עד כמעט הכחדתם המוחלטת.

והנה משה רבינו מביא לנו את התקומה החדשה שזה כמובן החוקה שקיבלנו על עצמינו איש אחד בלב אחד. כלומר חוקה בלי סמכות (קל וחומר בלי ריבון אדם על אדם) אלא אמנה אנושית בהסכמה (אפי' שפינוזה מתלהב ממעמד הר סיני). וכל כולה של החוקה מושתתת על תורת אדם = חוקי המשפחה, ותורה נח = חוזרים לארץ ירושתינו, ותורת אברהם אבינו = ברית מילה והכנסת אורחים. ומשה רבינו ממציא לנו את שמיטת הכספים ואי אפשר למכור את הקניין לצמיתות. כלומר אין מונופולים שזה אומר אין יותר אפשרות לשעבד את האדם כמו שקרה במצרים שבא בעקבות שלילת הטבע מהאדם.

מאז ימי שמואל ודרישת ההמונים להיות ככל העמים, עד גלות והכחדת עשרת השבטים, היינו בירידה. כל דור היה יותר גרוע מהדור הקודם עד הכחדתם רח"ל. וכאן היה המהפך הגדול של אנשי כנסת הגדולה.

בכדי שנבין מה כל כך גדולה התקומה של אנשי כנסת הגדולה, נסביר בטוב טעם את המצב האדם הפרט בכל הנקודות הקריטיות. אבל לפני כן ברצוני להסביר למה באמת אנשי כנסת הגדולה נקראים "גדולה". ואגב זה נלמד חז"ל מדהים

ובכן, למה נקראו אנשי כנסת הגדולה שהחזירו הגדולה ליושנה. (תלמוד ירושלמי  בברכות ובמגילה ובבלי ביומא ובמדרשים). ואייך החזירו את הגדולה ליושנה?! ותשובת חז"ל יכולה להטריף כל לומד אם הוא לומד שטחי. וזה מה שחז"ל אומרים. משה רבינו אמר "האל הגדול הגיבור והנורא". ירמיהו לא היה מסוגל לומר "נורא". דניאל לא היה מסוגל לומר "גיבור". הגיעו אנשי כנסת הגדולה וכן אמרו האל הגדול הגיבור והנורא. ולכן הם נקראים גדולה?! הרי מסקנת הגמרא שם היא שרק חנפנים יכולים לומר ככה מה שאין כן ירמיהו ודניאל שלא היו חנפנים, אז מה הגדולה של אנשי כנסת הגדולה?

ובכן נביא את הירושלמי (יש הבדלי גרסות בינו לבבלי אז נביא את שניהם)

"למה נקרו אנשי כנסת הגדולה שהחזירו הגדולה ליושנה. אמר ר' פנחס משה התקין מטבעה של תפילה [נחמיה ח ו] האל הגדול הגבור והנורא. ירמיה אמר [ירמי' לב יח] האל הגדול הגבור ולא אמר הנורא. למה אמר הגבור לזה נאה לקרות גבור שהוא רואה חורבן ביתו ושותק. ולמה לא אמר נורא אלא שאין נורא אלא בית המקדש שנא' [תהילים סח לו] נורא אלהים ממקדשך. דניאל אמר [דניאל ט ד] האל הגדול והנורא ולא אמר הגבור בניו מסורין בקולרין היכן היא גבורתו. ולמה אמר הנורא לזה נאה לקרות נורא בנוראות שעשה לנו בכבשן האש. וכיון שעמדו אנשי כנסת הגדולה החזירו הגדולה ליושנה האל הגדול הגבור והנורא. ובשר ודם יש בו כח ליתן קצבה לדברים הללו. אמר ר' יצחק בן אלעזר יודעין הן הנביאים שאלוהן אמיתי ואינן מחניפין לו:" (תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ז הלכה ג)

"למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה – שהחזירו עטרה ליושנה. אתא משה אמר האל הגדל הגבר והנורא, אתא ירמיה ואמר: נכרים מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. אתא דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו? לא אמר גבור. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו – שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה! – אמר רבי אלעזר: מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי הוא, לפיכך לא כיזבו בו." (תלמוד בבלי מסכת יומא דף סט עמוד ב)

ובכן רואים אנו, שדווקא ירמיהו ודניאל פשוט לא היו מסוגלים להיות חנפנים ולומר הגיבור והנורא. אז מה הגדולה כן לומר הגיבור והנורא אם שום דבר לא השתנה במציאות מאז ירמיהו ודניאל רק ההסתכלות של אנשי כנסת הגדולה – אליבא דבבלי?! (בירושלמי אפי' לא כתוב פולמוס ביניהם, בין הנביאים לאנשי כנסת הגדולה. בבבלי יש איזה פולמוס קצר: אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו – שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות?)

מכאן אנחנו רואים שאסור ללמוד שום חז"ל בלי עומק. שום חז"ל ק"ו נביאים, אי אפשר להבין שלומדים בשטחיות מה שנקרא אצל הנבערים כפשוטו. ולכן אנחנו חייבים ללמוד את החז"ל הזה לעומק.

ובכן. לא נעסוק עכשיו באלוהות שמאוד נצרך כאן הרי אסור להגשים אותו אז אייך אפשר לתת לו או להחסיר לו תארים רח"ל. אלא על כורחינו אנחנו מדברים עלינו היהודים. איפה הגיבור ואיפה הנורא שלנו?! כלומר ירמיהו שואל אותנו היהודים: איפה הנורא שלנו? וככה דניאל שואל אותנו היהודים: איפה הגבורה שלנו? = הוא לא מחניף לנו ושואל אותנו קשות איפה הגיבור שלנו ואיפה הנורא שלנו.

קודם כל מהי גיבור ומהי נורא כלומר מהי המשמעות העמוקה של גיבור ונורא?

הגיבור הראשון במקרא זה נמרוד. ונמרוד כשמו כן הוא מורד בהקב"ה ובצלם שלו שזה האדם, ומקים עליו בכוח ריבון אדם על אדם. כלומר גיבור = סמכות על בני אנוש. אחרי חטא העגל עם בגידת הבכורים, משה נכנע ונותן להם משכן\בית המקדש = איזה סמכות = שבט לוי = יראו משפטך ליעקב. (חייבים להבין זה לא ריבון אדם על אדם כי זה  אמנה כנ"ל וחוקי יסוד שהעיקר בהם הם חירות האדם וקניין פרטי וחלק שווה במשאבי הארץ לכל אדם ואזרח. מה שאין כן ריבון אדם על אדם של נמרוד = אין לאדם אפי' זכות מוקנה לנשום – השופט ברק.)

נורא. היא פחד. ותמיד פחד הוא משהו שנגרם מחוץ לנו מה שאין כן המילה יראה והבינו. ממה היהודים מפחדים הכי הרבה? מהילדים והתקדמותם מדור לדור שבלעדיהם הם מתים כנ"ל כלומר אין להם משמעות חיים בלעדי הילדים. זה הפחד העיקרי של כל היהודי.

ובכן ירמיהו לא אומר נורא. חז"ל בירושלמי אומרים שגם גיבור וגם נורא אי אפשר לומר בגלל חורבן בית המקדש ונשארו עם הקושיה למה ירמיהו כן אמר גיבור. ואצל דניאל הירושלמי אומר גיבור אי אפשר לומר כי היהודי תחת ריבון אדם על אדם ונורא דווקא כן אפשר לומר בגלל כבשן האש (במדרש גם מציין גוב האריות ובצדק). ובבבלי נאמר שנורא אי אפשר לומר בגלל חורבן בית המקדש. וגיבור אי אפשר לומר כי אנחנו תחת ריבון אדם.

ומה שבעיקר קשה מאוד בחז"ל היא העובדה שירמיהו אמר האל הגדול והגיבור לפני חורבן בית המקדש. הרי אנחנו בסיפור של ספר המקנה שעוד היה לפני חורבן הבית. מה עוד באותו פרק הנביא אומר : כִּ֧י עַל־אַפִּ֣י וְעַל־חֲמָתִ֗י הָ֤יְתָה לִּי֙ הָעִ֣יר הַזֹּ֔את לְמִן־הַיּוֹם֙ אֲשֶׁ֣ר בָּנ֣וּ אוֹתָ֔הּ וְעַ֖ד הַיּ֣וֹם הַזֶּ֑ה לַהֲסִירָ֖הּ מֵעַ֥ל פָּנָֽי:  כלומר ירמיהו כמו משה רבינו לא רצה משכן ובית מקדש = סמכותו הרי בדיוק על כך בוכה כאן הנביא שהסמכות הזו הביא להם להעביר את זרעם למולך: עַל֩ כָּל־רָעַ֨ת בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֜ל וּבְנֵ֣י יְהוּדָ֗ה אֲשֶׁ֤ר עָשׂוּ֙ לְהַכְעִסֵ֔נִי הֵ֤מָּה מַלְכֵיהֶם֙ שָֽׂרֵיהֶ֔ם כֹּהֲנֵיהֶ֖ם וּנְבִֽיאֵיהֶ֑ם וְאִ֣ישׁ יְהוּדָ֔ה וְיֹשְׁבֵ֖י יְרוּשָׁלִָֽם: וַיִּפְנ֥וּ אֵלַ֛י עֹ֖רֶף וְלֹ֣א פָנִ֑ים וְלַמֵּ֤ד אֹתָם֙ הַשְׁכֵּ֣ם וְלַמֵּ֔ד וְאֵינָ֥ם שֹׁמְעִ֖ים לָקַ֥חַת מוּסָֽר: וַיָּשִׂ֣ימוּ שִׁקּֽוּצֵיהֶ֗ם בַּבַּ֛יִת אֲשֶׁר־נִקְרָֽא־שְׁמִ֥י עָלָ֖יו לְטַמְּאֽוֹ: וַיִּבְנוּ֩ אֶת־בָּמ֨וֹת הַבַּ֜עַל אֲשֶׁ֣ר׀ בְּגֵ֣יא בֶן־הִנֹּ֗ם לְ֠הַעֲבִיר אֶת־בְּנֵיהֶ֣ם וְאֶת־בְּנוֹתֵיהֶם֘ לַמֹּלֶךְ֒ אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־צִוִּיתִ֗ים וְלֹ֤א עָֽלְתָה֙ עַל־לִבִּ֔י לַעֲשׂ֖וֹת הַתּוֹעֵבָ֣ה הַזֹּ֑את לְמַ֖עַן החטי הַחֲטִ֥יא אֶת־יְהוּדָֽה:

ובכן, תמיד שאנחנו רואים חז"ל כזה פרדוקסלי אנחנו יודעים שחז"ל מסתירים כאן משהו. והנה שאנו באים להעמיק אצל ירמיהו, אנו רואים שמדובר שם על הפחד של ירמיהו שהנה נבוכדנצר צר על ירושלים ואין לנו יותר טאבו על הארץ הזאת. הרי ארץ ישראל היא ירושה פרטית של היהודי. וגם אצל הנביאים תמיד הכל מוסתר, הרי ממה פיחד ירמיהו, הרי שנחזור לארץ נחזור לכבוש את האדמות. מה כל כך דחוף לכתוב טאבו ולשמר אותו שיעמדו לימים רבים?! התשובה היא שירמיהו פיחד בגלל ההתבוללות שקרא לעשרת השבטים ולכן אין יורשים ואין יורשים אין את ארץ ישראל כקניין קביל על פי תורת נח. ירמיהו מנחם ואומר שעוד נשוב ולכן צריכים טאבו שזה מחוקי היסוד של החוקה שלנו שבלעדיו אין חוקה, כפי שהוכחנו במאמר למה אין סמכות ביהדות. ראו למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?

על כל פנים ירמיהו לא יכול לומר נורא כי אנחנו מעבירים את זרעינו למולך. גיבור הוא יכול לומר כי הוא הוא הנביא = הסמכות התבונית הלכה למעשה עם עצם שהוא מחזיק ומשמר את הטאבו = ספר המקנה וכמובן את התורה כולה שהיא היא הסמכות התבונית אחרי הנביאים. וכפי שלמדנו במאמר " למה אין סמיכה\סמכות ביהדות?", הבנו שם שבלי טאבו על לב הבר סמכא, אין הוא בר סמכא.

מנגד דניאל כבר בגלות תחת ריבון אדם ולכן גיבור הוא לא יכול לומר, אבל נורא שזה הילדים?! הנה ניצלנו מכבשן האש!!  ולמדנו לעומק במאמר " עומק נס הכבשן וכדומיהם", שתמיד אש במקורות המשמעות התבוללות. כלומר דניאל רואה את היהודים בכל המדינות לא מתבוללים, ולכן נורא אפשר לומר. אבל גיבור אי אפשר לומר כי הם תחת ריבון אדם על אדם. (כעניו דניאל לא הבין כמה גדולה המהפכה שלו עם המצאת הצדקה מול אלוהי הכסף השולט הבלעדי בבני אדם מאז נבוכדנצר. ראו לעומק את המאמר מעשה בשני מלכים שחלמו חלום – פשר ספר דניאל)

והנה אנשי כנסת הגדולה טוענים שאפשר לומר גיבור ונורא. נורא כי אנחנו והילדים קיימים גם בגלות כפי טענת דניאל. וגיבור אפשר לומר, כי יש לנו ארך אף לרשעים עד שלוש\ארבע דורות ככה שהם יכולים לקום לתחיה = הילדים חוזרים למוטב. הגבורה היא כיבוש היצר שלנו לדחוף כל יהודי רשע מקהל השם. כלומר אנחנו היהודים מוכנים לסבול את הרשעים בינינו, וזה כביכול גבורתינו ולכן אפשר לומר הגיבור. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ארך אפים לרשעים. ואלו הן נוראותיו – שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות?

נסכם לפני שנעבור למהפכה של אנשי כנסת הגדולה.

ירמיהו רואה שמעבירים את זרעם למולך ולכן לא מסוגל לומר נורא. אבל מנחם אותנו שעוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת כלומר עוד נוכל לומר נורא הרי יהיו יורשים וטאבו וכו' וכו'.

דניאל רואה שאנחנו שורדים ולא מתבוללים ולכן אפשר לומר נורא, אבל גיבור אי אפשר לומר כי אנחנו תחת ריבון אדם על אדם.

ואנשי כנסת הגדולה אומרים שאפשר לומר את שניהם כי שניהם מתקיימת בנו הלכה למעשה.

עד כאן הסברנו את החז"ל. מכאן נעבור למהפכה של אנשי כנסת הגדולה. בעיקר נתמקד עכשיו מה היה אצל משה רבינו שהוא כן אמר האל הגדול הגיבור והנורא.

רמת הדור של אדם הראשון התבוני, לא צריך להסביר. הם היו קופי אדם בג'ונגל. תורת האדם מקנה לאדם, קודם כל את האבא והאימא המחויבים לילד לנצח מעצם שהוא בשר מבשרם. וזה נוצר עם חוקי המשפחה המסורתיים. תורת אדם מקנה לאדם את חירותו האבסולוטית שזה אומר כל אדם חייב לומר שכל העולם נברא בשבילי ולכן לכאורה יש לו את הגן עדן. הוא ממציא להם את השפה שנצרך בשביל המשפחה, הוא ממציא להם את היום והלילה והשבוע שתתאפשר המשפחה והחברה החקלאות וחלוקת העובדה וכו' וכו'. הוא ממציא להם את ההליכה על שני רגלים ואת הבגדים ואת השליטה בעשיית צרכים וכו' וכו'.

רמת הדור של נח גם לא צריך להסביר = אנרכיה ואנדרלמוסיה טוטלית. תורת נח המקנה לאדם את הקניין הפרטי וחלק שווה במשאבי הארץ. אוטומטית הומצא הדינים הצדק והמשפט.

אחרי שבני אנוש כבר מורגלים כטבע שני בכל תורת אדם ונח – על דרך 'וַיְהִי כָל הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים', מתאפשרת לאדם כמו נמרוד למרוד באדם ובאלוהיו, ולכבוש אותם תחתיו = ריבון אדם על אדם. תחשבו בלי כל זה האם אפשר לשלוט בבני אדם?! אתה צריך שפה לדבר עמם אז אייך תקנה שפה לילדים? הרי שפה קונים בגיל רך מאוד. אתה צריך שיקומו בבוקר לעבודה ואם אין יום ולילה אין חלוקת העבודה ואם אין מי שיתרגל את הילדים ליום ולילה אין פשוט יום ולילה. מי יתרגל את הילדים לשלוט בעשיית צרכיהם. מי יתרגל אותם ללכת עם בגדים? אני מאוהב בחילוני שאומר לי אתה משועבד לשבת ואני חופשי. לכו תסבירו לו שבלי תורת אדם אין שבוע ולכן אין יום חופש בכל שבוע בכל בני אנוש. הנמרוד הזה הבין טוב טוב שבלי השבת לא יהיה לו עבדים. על אותו דרך האייק (בחוקת חירות) הבין כלפי כל המסורת שבלי מסורת אין ריבון אדם על אדם.

הכלל, כל ריבון (שלעומק זה אדם שרלטן ששולט בנו, אדם כמוני וכמוך) רוכב על תובנת תורת אדם ונח ושאר התורות שלנו. בלעדיו אין לאדם אפשרות לשלוט באדם.

בדור הזה נולד אברהם. אברהם מורד בריבון אדם שזה כשלעצמו היא מהפכה ראשונית נגד ריבון אדם. וחוזר לארץ ירושתו וממציא להם את הכנסת האורחים שבלעדיהם אין קניין קביל, וממציא את ברית המילה כאנטי תזה לכוליות האנושית הדמיונית שהמציא נמרוד לעבדים שלו שיהיו קלים להישלט על ידו. ראו ברית מילה בשביל מה? . ואגב זה תבינו עכשיו לעומק את חז"ל במדרשי ההלכה בספרי האזינו: "מראש פרעות אויב, כשהקדוש ברוך הוא מביא פורענות על אומות אין מביא עליהם שלהם לבדם אלא שלהם ושל אבותיהם מנמרוד ואילך, כשמביא טובות על ישראל מביא עליהם שלהם ושל אבותיהם מאברהם ואילך".

וככה אמורים היו בני ישראל להישאר בארץ ירושתם לנצח. אבל יוסף חלם למלוך ואחיו לא כבשו את יצר הדחיה, והנה יוסף בגלות ואין לו ממש ברירה והוא משתלט עם פרעה על כל הקניינים עם המונופולים כנ"ל, ומשעבד את בני אנוש למלך. ואחרי כמה דורות גם בני ישראל משתעבדים לאלוהי הקניין ומתבוללים במצריים ונכחדים כמעט כולם רק אחד מחמישה נשארים יהודים שעמם משה מתחיל את התקומה והמהפכה שלו ושל דורו.

עכשיו ברשותכם אנחנו חייבים להיות ממוקדים. אמרנו שמשה מוציא את בני ישראל ממצרים, אבל מה אפשר לעשות עם עבדים?! כלומר כמו שהסברנו שאי אפשר לשלוט באדם בלי התבונה העצמאית  שהאדם קיבל מהוריו על ידי תורת אדם. כלומר בלי שפה בגיל הרך אין שפה ואין שליטה בעשיית צרכים וכו' וכו', ככה בני משטר שמורגלים שאומרים להם עם שוטר ועיתון מה ואייך ומתי, לא מסוגלים להיות עצמאים. אפי' שאפשר להלהיב אותם עם חירות ולהביא אותם למעמד הר סיני לקבל על עצמם אמנה תבונית חברתית צודקת ומוסרית, לא עבר ארבעים יום והנה רצו אדון על עצמם = חטא העגל.

כלומר משה רבינו מבין שאי אפשר לעשות מהפכה בדור אחד – ואפי' אסור לעשות מהפכות אנושיות, א' זה לא עובד בתכלס וב' זה דורש הרבה דם כפי שראינו בכל המהפכות האנושיות, ואחריו חוזרים ככלבים לאותם חטאים שהביאו למהפכות, כי פשוט לא הבינו מתחילה את המהפכה, ולכן המהפכה היית לריק מתחילה.

אוקיי משה רבינו נכנע להם ונותן להם משכן כביכול ריבון אדם על אדם אבל בתנאים שלו שאומרת שלפני הסמכות יש זכויות יסוד שבלעדיו אין לבר בסמכא שום סמכות. ולא רק זה, משה מסתובב עמם במדבר עד שהדור הבא מתבגר, אפי' שהוא יודע ומבין שהוא בעצמו בחייו כבר לא יצליח ליישם הלכה למעשה את החוקה שלו. כלומר הוא לא נכנס עמם לארץ ירושתם. כלומר הוא פועל עם הילדים בגיל הרך וככה הם נולדים ומורגלים להיות בני חורין בעל דעה עצמאית ואחריות אישית. ואייך עושים את זה? אתה לא יכול בלי ההורים כנ"ל נמרוד ושאר מנהיגים והשרלטניים?! אתה מלמד את ההורים שהם עוד ילדים להיות הורים. כלומר מהות היהודי הוא הילדים = עולם הבא = הדור הבא.

אבל, הכל בעל פה ועוד לא חובה עצמאית. כלומר החינוך החובה של חז"ל עוד לא קיימת בזמן משה. ונוסיף לזה שהם היו עבדים בני משטרים. ולכן בני ישראל עוד נצרכו את היורו משפטך ליעקב = שבט לוי. כלומר בני ישראל עוד לא היו ברמה של תלמידי חכמים בעצמם. וזה היה בעוכריהם כי שבני שבט לוי חטאו, הם לא התעוררו להבין לבטל את שבט לוי ולהפוך להיות תלמידי חכמים בעצמם, הם רצו מרוב עצלות להיות בני משטרים כמו שאר העמים. והנה כנ"ל זה היה בעוכריהם של עשרת השבטים שלא למדו תורה והתבוללו ונכחדו לגמרי. אבל המלכים הצדיקים ניצלו את המצב של סמכותם ונעצו חרב בבית המדרש ואמרו: כל מי שאינו עוסק בתורה – ידקר בחרב זו! כלומר לא רק שנתן להם כל צורכיהם ואפי' תרם להם שמן לנר שיהיה להם אור בלילה בכדי שילמדו, אלא פשוט כפה עליהם ללמוד.

בדור הבא ב"ה בגלות, הדור הזה קיבל את התורה בשמחה בזמן מרדכי הצדיק על דרך קימו וקיבלו באהבה, מה שאין כאן בזמן משה רבינו.

וכאן נכנסים אנשי כנסת הגדולה. הרי עד הגלות התורה נלמדת בשביל ארץ ישראל עם סמכות שבט לוי שצריך לתת להם מעשרות וכו' בקיצור כל התורה בפרטי ההלכות רלוונטיות שאנו בארץ ישראל עם סמכות בית המקדש. עכשיו שאנחנו בגלות תחת ריבון אדם על אדם עם אליל הכסף ואליל הקניין וחלוקת העובדה, אייך בדיוק שורדים שם? אייך מתנהלים כבני חורין בינינו, ובינינו לבינם, השלטונות וההמונים בני המשטרים שאנו חיים ביניהם? ואייך מפרנסים את הפילוסופים שתורה אומנתם?

יחזקאל המציא להם בתי כנסת ובתי מדרשות בגולה. שזה במקום בית המקדש וסמכותו. דניאל שכבר היה חלק מאנשי כנסת הגדולה ממציא להם את הצדקה תחת אליל הכסף הלא משמט, ככה יש כבר אייך לפרנס את הפילוסופים שתורה אומנתם. בהמשך חינוך החובה אחרי שיש כבר יכולת אנושית המונית לכתוב (המצאת הדף והדיו) ולקרוא. והנה כל ילד יהודי יחד עם הלימוד שפה והחיתול לשלוט בעשיית צרכיו, מקבל מהוריו גם את היכולת לכתוב ולקרוא. ואז מתאפשר לאנשי כנסת הגדולה לכתוב נוסח תפילה לכולם וכולם כבר צריכים ומחויבים להתפלל שלוש פעמים ביום ודווקא בציבור בבתי כנסת והמדרשות. כל זה במקום בית המקדש וסמכותו. כי כולם, כל ילד כבר תלמיד חכם בעצמו = בני חורין = בעלי מחשבה ואחריות אישית עם משמעות חיים עמוקה.

זה הרמה של הדור ההוא וזה המהפכה הגדולה. יהודים לא צריכים יותר לסמכות ריבונית אפי' סמכות של שבט לוי בבית המקדש שהיה סמכות עם זכויות יסוד כנ"ל. מאותו דור התפתחנו וכתבנו בשוק החופשי את מדרשי ההלכות ואחריו המשנה והתלמודים. וכל זה אחרי שבוטל אפי' סמכות הסנהדרין. כלומר אחרי ביטול הסנהדרין בני ישראל היהודים כבר ברמה שמשה רבינו חלם עליו כבר ביציאת מצרים וסחב את כלום – אנשים נשים וטף להר סיני עם האמונה שזה אפשרי בדור של עבדים\בני משטרים.

ולכן אומרים חז"ל למה נקראו אנשי כנסת הגדולה?! כי החזירו את הגדולה\העטרה ליושנה. ומהי ה"יושנה" הזה שחזרנו אליו? החשיבה של משה רבינו!!! כלומר אותו דור שמשה רבינו חשק כל כך, נוצר על ידי אנשי כנסת הגדולה אחרי אלפי דורות.

שהיהודים טוענים שבלי התורה אין קיום לעולם, מקבל כאן הבנה פשוטה. שום משטר לא קיים בלי תורת אדם ותורת נח וחלק גדול מתורת משה וחז"ל = ההורים והמסורת שלהם. היהודים כשלעצמם שלא מקבלים מרות המשטרים – שזה כבר הגן היהודי הנצחי מאז אימא רבקה, אין להם חיים בלי התורה ובעיקר בלי תורת אנשי כנסת הגדולה וחז"ל עד ימינו אנו.

עכשיו, תחשוב על מצב שכל היהודים נכנעים לבני המשטרים וכן נהפכים לבני משטר. מי בדיוק ייתן לילדים את תורת אדם אם אין טעם יותר באבא ואימא אם הילדים של המולך?! הרי המשטר נלחם בחרב ובחנית מול המשפחה המסורתית. ואנחנו כיהודים שיודעים שבלי זה אין להם משטר כנ"ל. אז מי יעמוד מול המשטרים הנבערים האלה אם לא אנחנו היהודים החרדים לדבר השם?!

נכון גם הימין ובעיקר הדתי לאומי עוד נלחם גם כן נגד המשטרים הבורים האלה בתחום הספציפי הזה, אבל לעומק אין להם הצלחה (ראו המלחמה האבודה – הציונות הדתית מול הלהט"ב והפמיניזם) כי הם חיים בפרדוקסליות כי בריבון אדם על אדם הם עוד מאמינים, ורוצים לשלוט ורוצים שררה והם מעבירים את זרעם למולך. וכמובן מאמינים במדינה קפיטליסטית ששוללת מכל יהודי את ארץ ישראל וממליך על היהודי את אלוהי הקניין ואלוהי הכסף הקפיטליסטי.

ברצוני לומר שבתכלס הילדים שלהם כבר יותר יתחברו עם בני המשטר הנבערים. א' כי הם בחינוך של המולך ולא בחינוך פרטי יהודי משלהם. ב' העולם המודרני של בני המשטרים כובש את ליבם במציאות. והנה הגיע אליהם אלוהי המגדרים = הפמיניזם ועוד ועוד שמחריב להם את המשפחה הפרטית של כל אחד מהם.

ובכן אין כאן קיצורי דרך, שאתה בן משטר הילדים לא צריכים יותר למצוות. ולכן לא לומד אותם ובמהרה לא מקיים אותם ככה בדור הבא הוא כבר בן משטר קלסי שפועל אך ורק למען הדגל או למען עצמו בשביל שבעים שנה ואחריו המבול.

נוער נבער נמשך ללאומניות בטבעיות, הרי בעיניו הוא צריך כוח בכדי לשרוד. והנה כל בני המשטרים הנבערים תמיד זורקים לנוער הנבער הזה את השואה ואת הערבים וכו' וכו' בכדי לשכנע אותם שבלי כוח הם לא ישרדו.

בעיתונות, המתחזה לעיתונות חרדית, וכן באתרים כאלה וברשתות, ישובים כמה בורים שכאלה ולבושתנו הם כבר לא נוער אלא בורים שמנים ושיכורים מרוב בורות, ביחד עם הימין והדתי לאומי, מסיתים ומדיחים את הנוער הנבער האלה. והנה התוצאה, שלא רק נוער שבאבניקים נסחבים עמם אלא גם מבוגרים בורים נסחבים עמם. בסיטואציה הזו נקלע הבחור הנ"ל באלעד והתווכח עמם. עיתונאי מערוץ כאן 11 קלטו אותו, ובקשו ממנו הסבר. והנה בני המשטרים הנבערים מופתעים פתאום מדעות פשוטות של היהודי החרדי. הם רגילים לשמוע את המתחזים לחרדים בתקשורת הבורים השמנים האלה.

לסיכום:

אדם בן חורין חייב להיות מלא (בלימודים ובחשיבה ובמשמעות) ומורגל על ידי ההורים כטבע שני, בכדי להיות באמת בן חורין. כל דור ודור חייבים ההורים להתקדם עם הילדים כי אין עמידה באבולוציה שהיא חץ ישר בזמן שאו שאתה הולך קדימה או אחורה עד הכחדתך רח"ל.

בריבונות אדם על אדם, המשטר לא מאפשר את החירות הזאת. א' כי הוא רוצה אותם נכנעים לו. ב' הוא צריך אותם כהון אנושי להון שלטון. ולכן לא רק הוא נלחם על הילדים של בני המשטר, הוא נלחם גם נגד ההורים שמה להורים יש איזה עצמאות. ולכן המציא את אלוהי המגדרים שקשה יהיה להורים לשרוד כהורים.

מנגד ההמונים בני המשטרים באמת לא מרגישים צורך בעול הזה אם בכל מקרה המשפחה והילדים הולכים למשטר ולמולך. ולכן הם גם לא מרגילים את הילדים שלהם לתורה ולמצוות. וזורקים את עול החינוך על המשטר ועל השוטר (תשימו לב למי קל להתקשר למשטרה).

התוצאה שאיש ההמון הפשוט באמת ריק וככה צריכים אותו, הרי אייך יהיו למשטר עיתונאים בורים ושופרות של המשטר?

ובכן, דורות על גבי דורות היהודי מתפתח. הוא הגיע לרמה כזו שהוא לא צריך יותר לשום סמכות. וככה מאז ביטול הסנהדרין לפני אלפי שנים אין כבר אפי' סמכות רבנית. ומכאן המיליוני גוונים של היהודי. הרי כל יהודי הוא בן חורין עם דעה משלו. הוא בן חורין עד כדי כך שהוא יכול לחדול להיות יהודי ולהיכחד רח"ל.

במאה האחרונה קרה הבגידה הגדולה של חלק מהגוונים היהודיים. והם הקימו ריבון אדם על אדם ועוד על היהודי ועוד בארץ ישראל. כמובן החצוף הזה מבקש את הילדים למולך בכדי להקריב אותם על מזבח הדגל. הוא הצליח מרוב טיפשות להרגיז עליו את כל עמי האזור הערבים נגד היהודי ככה שיש לו גם תירוץ לומר שצריכים אנחנו להגן על עצמינו מפני הערבי.

אם לפחות הוא השכיל בשנים האחרונות להבין את זה שהמלחמה עם הערבים מיותרת ודורש דם של זרעינו לריק במיוחד במדינה קפיטליסטית שאין לערבי וליהודי את ארץ ישראל אלא את אלוהי הכסף והקניין. באים הדתי הלאומי וזועק לא נוותר על המלחמה עם הערבים לשם הלאומניות הריקה מתוכן, הרי אנחנו במדינה קפיטליסטית. ראו מדינה קפיטליסטית ושני עמים מטומטמים – הדו קיום

נכון אנחנו תקועים עם הימין בגלל שהם יותר קרובים למסורת, וגוברתינו כנ"ל היא בכיבוש יצר דחית היהודי מקהל השם, אבל יש גבול כמה אפשר לספוג. אי אפשר לתת לכם להסית ולהדיח את הילדים שלנו.

הכל פנים רמת הדור של היהודי בני המשטר במודרנה, הוא אותו רמה של השכנים של אברהם אבינו אצל נמרוד. כלומר הם הלכו אחורה בזמן כאילו נרדמו לכחמש אלף שנה. מה שהכי הורג אותי שהם קוראים לזה תקומה. להיות בן משטר זה תקומה? את זה היה לנו כבר אצל נמרוד, בשביל מה אברהם אבינו ברח לארץ ישראל והמציא לנו את ברית המילה?! ראו מלכות ישראל מול ברית מילה. ואת זה – להיות בן משטר, יכול כל יהודי בכל דור לעשות לבד = התבוללות. הפשע כאן שהם כופים את זה על כל היהודים בארץ ועל כל הערבים בארץ.

לסיום:

תקומה ומהפכה, היא סיטואציה אנושית שדור מתקדם ליותר טוב מהדור הקודם בכל תחום ותחום מהגשמי עד המוסרי והערכי.

הפיכת היהודי המודרני לבן משטר זה לא רק בגידה בעצמו במהות של האדמיות שלו, אלא בעיקר בגידה באחיו היהודים שלא הקימו עליהם סמכות זה אלפי דור כי התפתחו לחירות האדם האבסולוטית, והנה הם באים לכפות את עצמם על שאר הגוונים של היהודי ומנסים להפוך אותם לבני משטר פנאטים. ועינינו הרואות שהם הצליחו מול החלשים. וב"ה לא הצליחו מול החרדים לדבר השם. מה שמטריף במיוחד זה העובדה שהחילוני מפחד פחד מוות שמה רח"ל יקום כאן מדינה יהודית מה שנקרא מדינת ההלכה, והוא לא מודע לעצמו שמדינת ההלכה זה הממזר שלו עצמו. ראו מדינת הלכה = הממזר של הנאורות

בברכה

Max maxmen

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s